Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

34 137 000 [m3/r] , odprowadzanych na oczyszczalnię „Gdańsk-Zaspa” i oczyszczalnię „Gdańsk-Wschód” (łącznie z gminami : m.Sopot, m. Pruszcz Gdański, Kolbudy, Żukowo oraz ulic Łosiowa, Jelenia i Sarnia w Gdyni, w tym:  Gmina Miasta Gdańska : 28 459 000 m3/r.) 
w tym:

 • komunalne:  19 168 000 (m3/r), w tym M. Gdańsk:  17 195 000 m3/r.
 • przemysłowe:  2 904 000 (m3/r), w tym M. Gdańsk :  2 791 000  m3/r.
Oczyszczalnie komunalne
 • Oczyszczalnia „Gdańsk-Wschód” 
  • lokalizacja:  Gdańsk, ul. Benzynowa 26, gmina Gdańsk
  • użytkownik (prowadzący instalację):  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. (eksploatator -Saur Neptun Gdańsk S.A., Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych sp. z o.o. „UNIKOM”)
  • ilość odbieranych ścieków:  29 883 527 m³/r , tj.81 649[m³/d]
  • przepustowość projektowa:  180 000[m³/d], obciążenie 870 000  [RLM]
  • sposoby oczyszczania:       mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 98,6%, CHZT: 95,2%, fosfor og.: 95,2%, azot og:85,9%, zawiesina: 97,1%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 9 728 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów : rekultywacja  składowiska w Wiślince, rekultywacja składowiska w Letnicy, kompostowanie, rolnictwo.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska
 • Oczyszczalnia „Gdańsk-Zaspa”
  • lokalizacja: Gdańsk, ul. Hallera 201, gmina Gdańsk
  • użytkownik (prowadzący instalację):  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. (eksploatator -Saur Neptun Gdańsk S.A.)
  • ilość odbieranych ścieków:  4 253 465 m³/r , tj.11 621[m³/d]
  • przepustowość projektowa:  35 000[m³/d], obciążenie 235 000  [RLM]
  • sposoby oczyszczania:       mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5:.98,9%, CHZT: 96,0%, fosfor og.: 46,0%, azot og:44,1%, zawiesina: 98,1%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 406 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów : rekultywacja składowiska w Letnicy.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków : Basen Władysława IV
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

91,4% budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 3,78 [zł/m³] ( eksploatator SNG S.A.)
 • 6,20 [zł/m³]  osiedle Mieszkaniowe przy ul. Fundamentowej – (w obrębie sieci kanalizacji  sanitarnej eksploatowanej przez PUEiK  sp. z o.o. UNIKOM
 • 9,72 [zł/m³] przemysł i pozostali odprowadzający ścieki w rejonie ul. Budowlanych w dzielnicy przemysłowej Kokoszki  – (w obrębie sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez PUEiK  sp. z o.o. UNIKOM)
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Przedsiębiorstwo „Comal” sp. z o.o. Gdańsk, ul. Bałtycka 5
  • oczyszczalnia (wód zaolejonych)
  • przepustowość: 240 [m³/dobę] ; rzeczywista 112 [m³/dobę]     
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – Zatoka Gdańska (Basen Portowy Ostrowica II)
 • Port Service Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Mjr. H. Sucharskiego 75
  • oczyszczalnia (wód balastowych),
  • przepustowość: 60 000 m3/rok, rzeczywista : x
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Basen Roboczy Portu Północnego)
 • Baltic Malt Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Promowa 1
  • oczyszczalnia ścieków (z produkcji słodu)
  • przepustowość: 800 [m3/dobę], rzeczywista: 678 [m3/dobę]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Kanał Kaszubski)
 • Siarkopol Gdańsk S.A., ul. Mjr.H.Sucharskiego 12
  • oczyszczalnia ścieków przemysłowych
  • przepustowość: 2580 [m³/dobę] , rzeczywista: 227 [m³/dobę] 
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska ( Fosa Twierdzy Wisłoujście)
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18
  • 3 oczyszczalnie ścieków bytowych
  • przepustowość łączna: 316 [m³/dobę] , rzeczywista : 101 [m³/dobę] 
  • odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zatoka Gdańska (Basen Górniczy, Kanał Kaszubski)
 • Grupa LOTOS S.A., Gdańsk, ul. Elbląska 135
  • oczyszczalnia ścieków technologicznych i bytowych na terenie Rafinerii w Gdańsku
  • przepustowość: 7200 [m³/dobę] , rzeczywista : 1984 [m³/dobę] 
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Martwa Wisła

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 16 717 315

w tym:

 • komunalne: 14 012 816
 • przemysłowe: 2 704 499
Oczyszczalnie komunalne

 „Dębogórze"

 • lokalizacja Dębogórze Wybudowanie gmina Kosakowo
 • użytkownik (prowadzący instalację) - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • ilość odbieranych ścieków 54 640 w m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000 obciążenie [RLM b.d. 
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,7, CHZT 96,4, fosfor og 92,7, azot og 84,4, zawiesina  97,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5 836
 • Sposób zagospodarowania osadów rolnicze, rekultywacja, magazynowanie czasowe
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

ok. 98%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe: 3,72
 • dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych: 6,37
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z powiatu

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

Brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

Brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

Brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

komunalne: wg danych na podstawie opłat za ścieki  w r. 2008 2 904 727.00 tj śr. 8068.69 m3/d

w tym:

 • Gmina Czersk m3/r 404 770 + dowożone 11782,2
 • Gmina Brusy ścieki 189834 m3r
 • Miasto Chojnice 2.144000m3/r
 • Gmina Chojnice 86858 m3/r + dowożone 22671m3/r
 • Gmina Konarzyny 43463m3/r + dowożone 1200m3/r 

Oczyszczalnie komunalne

 

 • Oczyszczalnia Miejska w Chojnicach ul. Igielska ,
  • przepustowość 17000 m3/d , obciążenie 38330 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 5287,68 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
  • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX marginalnie ) ,
  • procent redukcji : BZT5 – 98,7 % , CHZT – 95,9 % , Zaw. og. 96,7 % , N og. 82,9 % , P og. 93,7 % .
  • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
  • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 98 %. - mieszkańców Chojnic, 84 % mieszkańców gminy Chojnice.
  • ilość wytworzonych osadów 1033 t.s.m/rok
  • Sposób wykorzystania osadów : po odwodnieniu mechanicznym następuje utylizacja i kompostowanie ( wykorzystywanie rolnicze )
  • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.

GMINA CHOJNICE

 • Oczyszczalnia Swornegacie
  • przepustowość 584 m3/d , obciążenie 1703 RLM , rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 280 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 2,95
  • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne , procent redukcji , BZT5 - 91,11 % , ChZT 90 % , Zaw.og. 80 % , N og. 60 % ,
  • P pog 91,25 %. Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców gminy Chojnice ( północna część ) , miejscowości Małe
  • Swornegacie , Swornegacie.
  • Ilość wytworzonych osadów 7,3 t.s.m/rok - składowanie. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice

GMINA KONARZYNY:

 • Oczyszczalnia w miejscowości Zielona Huta( Gmina Konarzyny)
  • Mechaniczno- biologiczna, przepustowości 260 m3/d, aktualnie odprowadzane jest 30 m3/d
  • Procent redukcji surowe BZt5- 156mg/l, ChZT- 430mg/l, zaw.og 108/mg/l oczyszczone odpowiednio 3,4 mg/l, 55,2 mg/l, 5,14 mg/l
  • Ton s .m. osadu ok. 90  ton
  • Odbiornik rzeka Chocina
  • Oczyszczalnie obsługuje Urząd Gminy w Konarzynach

 

 • Oczyszczalnia w Konarzynach
  • mechaniczno-biologiczna , przepustowość 200 m3/d , obciążenie 735 RLM,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 167 m3/d 
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 1,76
  • procent redukcji BZT5 - 92 , 8 % , ChZT - 81,35 % , Zaw. og 90,1 % , Nog. 66,6 % , Pog. 92, 30 %. Oczyszczalnia
  • obsługuje głownie mieszkańców wsi Konarzyny.
  • ilość wytworzonych osadów 36 t.s.m/rok o uwodnieniu 90 % - składowanie.
  • Odbiornikiem ścieków jest Brda.
  • Oczyszczalnię obsługuje Urząd Gminy Konarzyny.

GMINA BRUSY:

 • Oczyszczalnia ścieków w Brusach ul. Bolta 10 ,
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1300 m3/d i obciążeniu 4194 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 520.10 m3d na rok 189834m3/r
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 13,67
  • procent redukcji BZT5 95% , ChZT - 86 % , Zaw.og. 94 % , N og. 54% , Pog. 80 %.
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
  • Ilość wytworzonych osadów - 84 t.s.m/rok o uwodnieniu 82 % - składowanie.
  • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.
  • Oczyszczalnię obsługuje  Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach ,

GMINA CZERSK:

 • Oczyszczalnia miejska w Czersku ul. Kilińskiego ,
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3438 m3/d i obciążeniu od 15.000 – 99.999 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 834581m3w roku  2287m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 12,62
  • procent redukcji BZT5 90 % , CHZT - 75 % , Zaw. og. , 90 % , N og 80 % , P og. 85 %.
  • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.
  • ilość osadów - 159 t.s.m/rok - składowane.
  • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy
  • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
 • Oczyszczalnia w Rytlu ,

mechaniczno - biologiczna
o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 560 RLM ,
rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 250,74 m3/d (w roku przychodzących 91517m3)
% oczyszczonych ścieków w powiecie 4,84
procent redukcji BZT5 98,56 % , CHZT - 96, 38 % , Zaw. og. 97, 7 % , N og. - 85,31 % , P og. 70 %
ilość osadów w roku 63 t.s.m./rok składowane
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy.
Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Czersk Gmina 60%
 • Konarzyny ok. 60 %
 • Brusy  ok. 63 %
 • Miasto Chojnice 98%
 • Gmina Chojnice  ok. 70 %
 • Stopień skanalizowania  w powiecie – 75%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Konarzyny   -  1,98, dla firm 2,41
 • Gmina Czersk - 4,22
 • Gmina Chojnice - 4,03 opłata abonamentowa 5
 • Gmina Brusy - 3,53
 • Miasto Chojnice - 4,03, opłata abonamentowa 6.45
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach:

 • lokalizacja: ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice
  • przepustowość [m3/doba]: 1000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska
  • Gospodarstwo rolne Ciechocin – 27 m3/d, mechaniczna, odbiornik – rów melioracyjny w zlewni Strugi Ciechocińskiej
  • Gospodarstwo rolne Ostrowite – 20 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik rów melioracyjny w zlewni jez. Piastoszyn
  • Gospodarstwo rolne Silno – 43,5 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik – Struga Ciechocińska
  • Gorzelnie  Jeziorkach i Jarcewie – mechaniczne oczyszczalnie ścieków dla których odbiornika są: Suska Struga, rów melioracyjny w zlewni Suskiej Strugi oraz Struga Jarcewska

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 1 924 294  m3/r 

w tym:

 • komunalne: brak danych
 • nieczyszczone  - brak danych
 • oczyszczane tylko mechanicznie – brak danych
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie – 1 250 595 m3/r
 • oczyszczone mechanicznie i biologiczno chemicznie – 673 699 m3/r
Oczyszczalnie komunalne

 

1.1. Miasto Człuchów
Miejska oczyszczalnia ścieków w Człuchowie
przepustowość -  6 000,  m3/d
obciążenie        - 35 000 RLM
ilość ścieków    -   2463 m3/d  
sposoby oczyszczania – biologiczny, chemiczny
redukcji ładunku:        BZT5        - 98,0 %
                                 ChZT        - 98,4 %
                                 fosfor og.  - 95,5 %
                                 azot og.     - 96,0 %
                                 zawiesina – 94,4 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 254
Sposób zagospodarowania osadów odprowadzany do gleb, oraz odbiór przez firmę „KAMROL”
Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Chrząstawa
 
 
1.2. Miasto i Gmina Czarne
Miejska oczyszczalnia ścieków w Czarnem
przepustowość -  950,  m3/d
obciążenie        - 5033 RLM
ilość ścieków    -    1111 m3/d 
sposoby oczyszczania – biologiczny
% redukcji ładunku:    BZT5        - 66 %
                                 ChZT        - 62 %
                                 fosfor        - 95,5 %
                                 azot og. -     83 %
                                 zawiesina –b.d.
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - brak danych
Sposób zagospodarowania osadów - składowisko odpadów w Nadziejewie
Odbiornik oczyszczonych ścieków - Czernica
 
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Wyczechach
przepustowość -  400  m3/d
obciążenie        - 2566 RLM
ilość ścieków    -   80 m3/d
sposoby oczyszczania – biologiczny
% redukcji ładunku:    BZT5       - 97 %
                                 ChZT       - 92 %
                                 fosfor         - 5 %
                                 azot og.     - 58,0 %
                                 zawiesina – 90,8%
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 33
Sposób zagospodarowania osadów - składowisko odpadów w Nadziejewie
Odbiornik oczyszczonych ścieków - Czernica
 
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie
przepustowość -  80  m3/d
obciążenie        - 413 RLM
ilość ścieków    -     80 m3/d
sposoby oczyszczania – biologiczny
% redukcji ładunku: bd
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -12
Sposób zagospodarowania osadów – składowisko odpadów w Nadziejewie
Odbiornik oczyszczonych ścieków – Szczyra    
 
1.3. Miasto i Gmina Debrzno
Miejska oczyszczalnia ścieków w Debrznie Wsi ( pow. Złotów )
przepustowość -  1370,  m3/d
obciążenie        - 8745 RLM
ilość ścieków    -    750 m3/d
sposoby oczyszczania – biologiczny
redukcji ładunku:        BZT5        - 98 %
                                    ChZT        - 90 %
                                    fosfor        - 95 %
                                    azot og.     - 98 %
                                    zawiesina – 15 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 179
Sposób zagospodarowania osadów - rekultywacja
Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – Debrzynka
 
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie
przepustowość -  52 m3/d
obciążenie        - 118 RLM
ilość ścieków    -  31 m3/d
sposoby oczyszczania – biologiczny
redukcji ładunku:        BZT5         - 85 %
                                 ChZT         - 83 %
                                 fosfor         - 20 %
                                 azot og.      - 15 %
                                 zawiesina  – 85 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
Odbiornik oczyszczonych ścieków -rzeka Stołunia
 
 
1.4. Gmina Koczała
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Koczale
przepustowość -  300  m3/d
obciążenie        - 2660 RLM
ilość ścieków    -     165 m3/d
sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
redukcji ładunku:        BZT5         - 99 %
                                    ChZT        - 98 %
                                    fosfor         - 98 %
                                    azot og.      - 95 %
                                   zawiesina   – 98%
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 19,0
Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – rz. Ruda
 
 
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pietrzykowie
przepustowość -  25  m3/d
obciążenie        -  164 RLM
ilość ścieków    -     2,3 m3/d 
sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
redukcji ładunku:        BZT5         - 99%
                                    ChZT         - 99 %
                                    fosfor         - 92 %
                                    azot og.      - 96 %
                                    zawiesina  – 91 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – jez. Ciemino
 
 
1.5. Gmina Przechlewo
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Przechlewie
przepustowość -  2 072  m3/d
obciążenie        - 17 117 RLM
ilość ścieków    -     993 m3/d  
sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
redukcji ładunku:        BZT5       – 99,2 %
                                    ChZT       – 97,6 %
                                   fosfor        – 97,0 %
                                   azot og.     – 85,0 %
                                   zawiesina  – 98,7 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 263
Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Lipczynka
 
 
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pakotulsku
przepustowość -  175  m3/d, 
obciążenie        - 253 RLM
ilość ścieków    -     10  
sposoby oczyszczania – biologiczny
redukcji ładunku:        BZT5         – 97,0 %
                                    ChZT        – 94,0 %
                                    fosfor         – 92,3 %
                                    azot og.     – 83,0 %
                                   zawiesina    – 80,0 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1
Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Brda
 
 
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Lipczynku
przepustowość   – 34 m3/d,
obciążenie          – 405 RLM
ilość ścieków     – 6    
sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
redukcji ładunku:        BZT5        – 94,9 %
                                    ChZT        – 84,9 %
                                    fosfor        – 33,3 %
                                    azot og.     – 54,8 %
                                    zawiesina  – 95,1 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1
Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Lipczynka
 
 
1.6. Gmina Rzeczenica
Wiejska oczyszczalnia ścieków w Rzeczenicy
przepustowość -  400  m3/d
obciążenie        - 2221 RLM
ilość ścieków    -     279 m3/d  
sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
redukcji ładunku:        BZT5          – 90,4 %
                                     ChZT         – 85,1 %
                                    fosfor          – b.d.
                                    azot og.       – b.d.
                                    zawiesina    – 77,8 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 9
Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Czernica
 
 
Wiejska  oczyszczalnia ścieków w Pieniężnicy
przepustowość - 200  m3/d
obciążenie        - 212 RLM
ilość ścieków   - 33 m3/d   
sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
redukcji ładunku:        BZT5       – 97,1 %
                                   ChZT       – 80,8 %
                                   fosfor        – b.d.
                                   azot og.     – b.d.
                                   zawiesina – 79,2 %
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
Sposób zagospodarowania osadów - składowanie
Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Czernica     
 
Razem ilość oczyszczonych ścieków w oczyszczalniach komunalnych- śr. 6003 m3/d
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Czarne  - 90%  
 • Miasto Człuchów   - 98%
 • Gmina Człuchów   - 24%
 • Miasto i Gmina Debrzno  - 98%
 • Gmina Koczała   - 72,5%
 • Gmina Przechlewo   - 80%
 • Gmina Rzeczenica   - 67%
 • Średnio w powiecie  - 80,7%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Czarne   - 2,64
 • Miasto Człuchów   - 4,18
 • Gmina Człuchów   - 5,32
 • Miasto i Gmina Debrzno  - 3,42
 • Gmina Koczała   - 3,73
 • Gmina Przechlewo   - 2,30
 • Gmina Rzeczenica   - 3,87
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 451 006

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku

 • ścieki powstałe na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 4207,6 m³/d pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Gmina  Pruszcz Gdański
Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku

 • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy  Pruszcz Gd.- 634,6 m³/ d
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Gmina Cedry Wielkie:
Oczyszczalnia Cedry Wielkie

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 650 m3/d
 • RLM 4000
 • ilość odbieranych ścieków 270m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,8 CHZT 92,1 fosfor og. 20, azot og. 18, zawiesina 95,8;
 • odbiornik: kanał Piaskowy Śledziowy, Martwa Wisła
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 30 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze.

Oczyszczalnia Trutnowy

 • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  22 m3/d
 • przepustowość projektowa] 33,6 m3/d , obciążenie [RLM] 500
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,06, CHZT 85,84 fosfor og bd. azot og bd.,zawiesina 85,41
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- około 1 Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów- osady ściekowe płynne wywożone do oczyszczalni Kiezmark
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków : Kanał Śledziowy

Oczyszczalnia Koszwały

 • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  14,2 m3/d
 • przepustowość projektowa] 54,6 m3/d, obciążenie [RLM] 760
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 86,6., CHZT 78,6 fosfor og bd. azot og bd, . zawiesina 84,3
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych {tsm/r]: : 30-40m3/rok; (ok. 1 tsm/r) około 1 Mg/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów -osady po  odwodnieniu przeznaczone do rekultywacji. wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków :Kanał Śledziowy

Gmina  Kolbudy

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
 • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 1141 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Oczyszczalnia w Bystrej

 • typ: mechaniczno - biologiczna
 • przepustowość 40 m³/d, RLM  bd;
 • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków 32m3/d;
 • % redukcji ładunku: bd
 • odbiornik: rów melioracyjny; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504m3/r; 
 • sposób zagospodarowania osadów: odwożone na oczyszczalnię Wschód w Gdańsku

Gmina Przywidz:

Oczyszczalnia w Przywidzu

 • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
 • przepustowość projektowa 430 m³/d,
 • RLM 992;
 • użytkownik:  Gmina Przywidz.;
 • ilość odbieranych ścieków: 206,16 m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og.52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,450;  
 • odbiornik: Wietcisa;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 10;
 • sposób zagospodarowania osadów:  poletka

Gmina Pszczółki:
Oczyszczalnia w Pszczółkach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość projektowa 695 m³/d,
 • RLM 6930
 • użytkownik:  Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 57,84m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93, zawiesina 96,2 ,fosfor og -bd; azot og-bd
 • odbiornik: rzeka Bielawka;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 16 t s.m./rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Różynach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość 15 m³/d, RLM 137,5
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 9,28 m3/d  
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
 • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 5 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Suchym Dębie

 • typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6
 • użytkownik: Gmina Suchy Dąb;
 • przepustowość projektowa 215 m³/d,
 • RLM 920;
 • ilość odbieranych ścieków 100,33 m3/d 
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 98,azot og. 90, zawiesina 91;
 • odbiornik: Kozi Rów 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[5 t s.m./rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: poletko osadowe
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1741

Gmina Trąbki Wielkie
Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich

 • typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius
 • przepustowość 97 m³/d,
 • RLM 300;
 • użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 
 • ilość odbieranych ścieków 52,05 m3/d  
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4
 • odbiornik: rów melioracyjny R-A1, Wietcisa 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 32
 • sposób zagospodarowania osadów: bd
Oczyszczalnie komunalne
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

 70,35%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przywidz 2,78  zł brutto/ m³
 • gm. Trabki Wielkie – 2,55 zł brutto/ m³
 • Cedry Wielkie -3,06 zł brutto/ m³
 • gm. Suchy Dąb – 2,83 zł brutto/ m³
 • gm. Pszczółki – 2,23 zł brutto/ m³
 • gminy: Pruszcz Gd., miasto Pruszcz Gd., Kolbudy odprowadzające ścieki do oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku – 3,81 zł brutto/ m³
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
 • gmina Kartuzy – 764046
 • gmina Sulęczyno – 48000
 • gmina Chmielno – 142 000      
 • gmina Stężyca – 60000
 • gmina Sierakowice – 420000
 • gmina Przodkowo – 153000
 • gmina Żukowo – 430700
 • gmina Somonino – 255834

Razem 1 585 580

Oczyszczalnie komunalne

GMINA KARTUZY

 • nazwa Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
  • lokalizacja ul. Mściwoja II 4, Kartuzy, gmina Kartuzy.
  • użytkownik: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 1892,02
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10000, obciążenie [RLM] 46650
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,98, CHZT  95,04, fosfor og  97/41, azot og 83,86, zawiesina 98,85
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 766
  • Sposób zagospodarowania osadów: w rolnictwie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Klasztorna

GMINA SULĘCZYNO

 • nazwa Gminna Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sulęczyno
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 132
  • przepustowość projektowa [m³/d] 450bciążenie [RLM] do 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 93, CHZT  - 93, fosfor og  - 99, azot og 90, zawiesina 99,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 16
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów oraz rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia

GMINA SIERAKOWICE

 • nazwa Gminna Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sierakowice
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 850
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2000 obciążenie [RLM] do 13600
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT  - 98, fosfor og  - 95, azot og 94, zawiesina 98,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 340
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bukowina

GMINA SOMONINO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Sławki
  • lokalizacja Sławki
  • użytkownik: Gminny Zakład Remontowo - Usługowy
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 759
  • przepustowość projektowa [m³/d] 21750 obciążenie [RLM] do 11666
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 93,46, CHZT  - 94,05, fosfor og  - 56,80, azot og 38,18,
  • zawiesina 71,61,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 148
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Radunia

GMINA PRZODKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Przodkowo
  • lokalizacja Przodkowo
  • użytkownik: Gmina Przodkowo
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 320
  • przepustowość projektowa [m³/d] 780 obciążenie [RLM] 2684
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 90, CHZT  - 90, fosfor og  - 90, azot og 80,
  • zawiesina 90,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 45
  • Sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwiane na wysypisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Klasztorna Struga

GMINA STĘŻYCA

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Delowo
  • lokalizacja Delowo
  • użytkownik: Gmina Stężyca
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 336
  • przepustowość projektowa [m³/d] 520 obciążenie [RLM] 10000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kania

GMINA ŻUKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Wschód
  • lokalizacja Gdańsk
  • użytkownik: Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: - Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gm.Kartuzy– 46,1
 • Gm.Sulęczyno-25
 • Gm.Sierakowice-30
 • Gm.Somonino-60
 • Gm.Przodkowo-30
 • Gm.Stężyca-20
 • Żukowo-37,5
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gm.Kartuzy- Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto)

 • gospodarstwa domowe –  4,06 [zł/m³]
 • pozostali odbiorcy – 5,06 [zł/m3]

Gm.Sulęczyno-3,00
Gm.Sierakowice-3,39
Gm.Somonino-3,74
Gm.Przodkowo-2,87
Gm.Stężyca-3,19
Żukowo-4,29

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 1 320 625

w tym:

 • komunalne: 1 251 885
 • przemysłowe: 68 740
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Kościerzyna,
  • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7 gmina Miejska Kościerzyna
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Wodociągi Kościerskie” 
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 3 300
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3600,
  • obciążenie [RLM] 42 000
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,2, CHZT – 97,7, fosfor og. – 99, azot og – 90,7, zawiesina – 99,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 740
  • Sposób zagospodarowania osadów Kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA BIBROWA

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CISEWIE
  • lokalizacja CISEWIE gmina KARSIN
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA KARSIN
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 175
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600,
  • obciążenie [RLM] 5 500
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,55, CHZT – 94,03, fosfor og. – 93,54, azot og – 93,4, zawiesina – 92,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE  na terenie gminnego składowiska odpadów w Osowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY uchodzący do rzeki Wdy

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LIPUSZ
  • lokalizacja LIPUSZ gmina LIPUSZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LIPUSZ
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 97
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 386
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,59, CHZT – 98,74, fosfor og. – 96,67, azot og – 94,12, zawiesina – 98,52
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 44
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY dalej do rzeki Wdy

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W STAREJ KISZEWIE
  • lokalizacja STARA KISZEWA gmina STARA KISZEWA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 180,8
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 600
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,3, CHZT – 97,9, zawiesina – 97,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 11,5
  • Sposób zagospodarowania osadów KOMPOSTOWANIE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA WIERZYCA

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ORLU lokalizacja ORLE gmina LINIEWO
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LINIEWO
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 172
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360,
  • obciążenie [RLM] 4 990
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,3, CHZT – 95,46, fosfor og. – 98,85, azot og – 90,49, zawiesina – 72,59
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 18,35
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DZIEMIANACH
  • lokalizacja DZIEMIANY gmina DZIEMIANY
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA DZIEMIANY
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 250
  • przepustowość projektowa [m³/d] 690,
  • obciążenie [RLM] 4 601
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,14, CHZT – 95,27, fosfor og. – 87,95, azot og – 91,82, zawiesina – 95,87
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 76
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dziemianach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Przerębel

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KALISZU
  • lokalizacja KALISZ gmina DZIEMIANY
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 18
  • przepustowość projektowa [m³/d] 36,
  • obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny TYPU SEBIOFIKON
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,95, CHZT – 92,67, zawiesina – 97,63
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SCHODNIE
  • lokalizacja SCHODNO gmina DZIEMIANY
  •  użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 4
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22,
  • obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,35, CHZT – 97,26, zawiesina – 92,02
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBANIU
  • lokalizacja LUBAŃ gmina NOWA KARCZMA
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 200
  • przepustowość projektowa [m³/d] 305,
  • obciążenie [RLM] 2 450
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,1 , CHZT – 93,2, zawiesina – 96,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W REKOWNICY
  • lokalizacja REKOWNICA gmina NOWA KARCZMA
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 90
  • przepustowość projektowa [m³/d] 352
  • obciążenie [RLM] 2611
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,60, CHZT – 93,3, fosfor og. – 91,6, azot og – 80, zawiesina - 95,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 98
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach lub w Starym Lesie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka WIERZYCA

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WDZYDZACH KISZEWSKICH
  • lokalizacja WDZYDZE KISZEWSKIE gmina KOŚCIERZYNA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d bd
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300
  • obciążenie [RLM] 750
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Gołuń

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WIELKI KLINCZ
  • lokalizacja WIELKI KLINCZ
  • gmina KOŚCIERZYNA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d bd
  • przepustowość projektowa [m³/d] 250
  • obciążenie [RLM] 2050
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

 

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁUBIANIE
  • lokalizacja ŁUBIANA
  • gmina KOŚCIERZYNA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d bd
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360
  • obciążenie [RLM] 3315
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: REKULTYWACJA
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka PILICA

Razem ilość ścieków odebranych przez oczyszczalnie komunalne- średnio 4486,8 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna  97%
 • Gmina Kościerzyna  brak danych (w.r.2007 29%)
 • Gmina Dziemiany  51%
 • Gmina Karsin   33%
 • Gmina Liniewo   44%
 • Gmina Lipusz   32,47%  
 • Gmina Nowa Karczma  49%
 • Gmina Stara Kiszewa  20,8%

Srednio w powiecie 60,7%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kościerzyna  4,47 zł
 • Gmina Kościerzyna  brak danych
 • Gmina Dziemiany  3,95 zł
 • Gmina Karsin   3,42 zł
 • Gmina Liniewo:   
  • 3,61 zł (01.01.2008-31.07.2008)
  • 4,00 zł (01.08.2008-31.12.2008)
 • Gmina Lipusz:   
  • 3,21zł dla gospodarstw domowych
  • 5,03 zł dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą
  • 3,32 zł dla ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
 • Gmina Nowa Karczma:  
  • 3,42 zł
  • 4,82 zł (dowożone)
 • Gmina Stara Kiszewa  3,75 zł
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.
  • lokalizacja Łubiana
  • przepustowość 840 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA
 • nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej
  • lokalizacja Grabowo Kościerskie
  • przepustowość 60 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: 
 • nazwa prowadzącego instalację Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg
  • lokalizacja Karsin
  • przepustowość 70 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: DO ZIEMI

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
 • Miasto i Gmina Kwidzyn –5668,5; w tym:
  • komunalne 2996,2
  • przemysłowe 2672,3
 • Gmina Sadlinki - 180; w tym: 
  • komunalne 180
  • przemysłowe 0
 • Gmina Gardeja – 230; w tym: 
  • komunalne: brak danych 
  • przemysłowe: brak danych
 • Gmina Ryjewo – 254,1; w tym: 
  • komunalne 254,1
  • przemysłowe: 0 
 • Gmina Prabuty  - 830,95; w tym:
  •  komunalne 662,2
  • przemysłowe 102,7
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYŃ:

Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.:

 • Użytkownik: IP Kwidzyn, Miasto Kwidzyn
 • Lokalizacja: Kwidzyn
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 7773
 • przepustowość [m3/doba] 150000,
 • obciążenie [RLM] 84200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og, zawiesina -bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów własne
 • Odbiornik: rurociągiem do rzeki Wisły

GMINA GARDEJA:

Oczyszczalnia w Gardei:

 • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Gardeja
 • Lokalizacja: Gardeja, ul. Młyńska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  230
 • przepustowość [m3/doba] 480,
 • obciążenie [RLM] 2500
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • ładunki [mg/l]: BZT5 4,6 , CHZT 54,2, fosfor og. 0,83, azot og 25,5 , zawiesina 7,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu i higienizacji wywożone na składowisko w Bądkach do rekultywacji
 • Odbiornik: układ melioracyjny, a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa

 

Oczyszczalnia w Wilkanowie zlikwidowana .


GMINA RYJEWO:
Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach:

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • Lokalizacja: Mątowskie Pastwiska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  254
 • przepustowość [m3/doba] 461
 • obciążenie [RLM] 2257
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5  96, CHZT 96, fosfor og.15, azot og  34, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 38
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu wywożone na składowisko odpadów w Jałowcu do rekultywacji
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Małych, Watkowicach Dużych i Klecewku:

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Małe
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] bd
 • przepustowość [m3/doba] - 18
 • obciążenie [RLM] 180
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og  , zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Dużych:

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Duże
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  bd
 • przepustowość [m3/doba] – 9,5
 • obciążenie [RLM] 95
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og  , zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

Oczyszczalnia lokalna w Klecewku:

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Klecewko
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – bd
 • przepustowość [m3/doba] - 15
 • obciążenie [RLM] 150
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT , fosfor og., azot og  , zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Kanał Graniczny

MIASTO I GMINA PRABUTY:
Oczyszczalnia w Prabutach

 • Użytkownik: PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • Lokalizacja: Prabuty, ul. Warmińska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] . – 890
 • przepustowość [m3/doba] 2000
 • obciążenie [RLM] 15000
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,53, CHZT 94,68, fosfor og.92,08, azot og 91,35 , zawiesina 99,76
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 210,44
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostownia
 • Odbiornik: ścieki odprowadzane do ziemi

GMINA SADLINKI:
Oczyszczalnia w Sadlinkach:

 • Użytkownik: Gmina Sadlinki
 • Lokalizacja: Sadlinki
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  180
 • przepustowość [m3/doba] 350,
 • obciążenie [RLM] 1650
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 94, fosfor og., azot og  , zawiesina 97
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 120
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa

GMINA KWIDZYN:

Oczyszczalnia w Rakowcu:

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Rakowiec
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  196
 • przepustowość [m3/doba] 200,
 • obciążenie [RLM] 552
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99CHZT 5, fosfor og.-, azot og - , zawiesina 99
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 65,7
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do IP Kwidzyn
 • Odbiornik: Rów Rakowiecki, następnie rzeka Cyganówka, następnie rzeka Liwa

Oczyszczalnia w Tychnowach:

 • Użytkownik: Urząd Gminy Kwidzyn
 • Lokalizacja: Tychnowy
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d]  - 35
 • przepustowość [m3/doba] 125,
 • obciążenie [RLM] 327
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 92 , fosfor og. -, azot og - , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn
 • Odbiornik: Rów melioracyjny, uchodzący do rzeki Liwy

Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie:

 • Użytkownik: Gmina Kwidzyn
 • Lokalizacja: Brachlewo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  ok. 19
 • przepustowość [m3/doba] 19,
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 90 , fosfor og.-, azot og. -, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn
 • Odbiornik: Rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia BIOCLERE B-180 w Szałwinku:

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Szałwinek
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 6,53,
 • przepustowość [m3/doba] 22,77,
 • obciążenie [RLM] 150
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .94,44, CHZT 86,67, fosfor og. 66,7, azot og 66,7, zawiesina 90,83
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Bronnie:

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Bronno
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  ok. 5,0
 • przepustowość [m3/doba] 10,
 • obciążenie [RLM] 130
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92, CHZT 80, fosfor og. , azot og , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

 

Oczyszczalnia w Nowym Dworze Kwidzyńskim zlikwidowana.
Oczyszczalnia w Baldramie:
• Użytkownik: ANR

 • Lokalizacja: Baldram
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  16
 • przepustowość [m3/doba] 20,1,
 • obciążenie [RLM] bd
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 93 , CHZT 86, fosfor og., azot og , zawiesina -75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Gurczu:

• Użytkownik: ANR

 • Lokalizacja: Gurcz
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 4,5
 • przepustowość [m3/doba] 5
 • obciążenie [RLM] bd
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 84, fosfor og., azot og, zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: bd
 • Odbiornik: Mały Kanał Nogatu w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie:

 • Lokalizacja: Janowo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] ok.2
 • przepustowość [m3/doba] 11,
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,18, CHZT 84,69, fosfor og 80., azot og 83,78, zawiesina 79,59
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: bd
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kwidzyn – 85%
 • Gmina Kwidzyn- 54%
 • Gmina Sadlinki – 26%
 • Gmina Gardeja – 38%
 • Gmina Ryjewo – 50%
 • Gmina Prabuty – 50%

Średnio w powiecie - 50%

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kwidzyn – 2,51
 • Gmina Kwidzyn - 2,51
 • Gmina Sadlinki – 3,65
 • Gmina Gardeja – 3,40
 • Gmina Ryjewo –  3,70
 • Gmina Prabuty – 4,14
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalacje International Paper w Kwidzynie

 • lokalizacja Kwidzyn
 • przepustowość [m³/doba]    150000   
 • odbiornik oczyszczonych ścieków Wisła

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem  359 033, gmina Łeba-1 273 244,
razem 1 632 277 (brak danych dla gminy Lębork )

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Cewice

 •  lokalizacja: Łebunia
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Cewice
  • ilość odbieranych ścieków 30 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 30, obciążenie [RLM] 250
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5, CHZT, fosfor og, azot og, zawiesina  brak danych
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,5
  • Sposób zagospodarowania osadów przekazano na składowisko w Czarnówku 
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Okalica

Gmina Nowa Wieś Lęborska  

 • nazwa: Pogorowszewo 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska  
  • ilość odbieranych ścieków  26,1 m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] 45,41 , obciążenie [RLM] 354 .
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96, CHZT: 90, fosfor og: 70,1, azot og: 80, zawiesina: 66.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2
  • Sposób zagospodarowania osadów: stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • nazwa: Janowice 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska  
  • ilość odbieranych ścieków  25 m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] 69 , obciążenie [RLM] 432.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 67, CHZT 61, fosfor og 42, azot og 51, zawiesina 50.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów: stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • nazwa: Łebień 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska  
  • ilość odbieranych ścieków  32 m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] 173 , obciążenie [RLM] 470.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku:  BZT5 5, CHZT bd , fosfor og 41, azot og 35, zawiesina 41,1.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów: stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny „B”
 • nazwa: Na Stoku - Nowa Wieś Lęborska 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska  
  • ilość odbieranych ścieków  55 m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] 120 , obciążenie [RLM] 529.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 27, CHZT 27, fosfor og 28, azot og 25, zawiesina 43.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4
  • Sposób zagospodarowania osadów: stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kisewa

Gmina Łeba

 • nazwa: oczyszczalnia ścieków w Łebie
  • użytkownik (prowadzący instalację):  Spółka wodna „Łeba” ul. Wspólna 1 
  • ilość odbieranych ścieków śr. 3696 m³/d  śr. lipiec i sierpień: 6100 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600 , obciążenie [RLM] 95000.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 93,1, fosfor og 81,6, azot og 81,6, zawiesina 97,4.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: do przygotowania gruntu pod nasadzania wierzby
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba

Gmina: Wicko

 • nazwa: oczyszczalnia ścieków w Wicku 
  • użytkownik:   Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Wicko”
  • ilość odbieranych ścieków 123 m³/d ilość odbieranych ścieków ogółem 3448 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600 , obciążenie [RLM]  32463,  w sezonie letnim - 80000.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko 
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Wicko 43a Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 9 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  90
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko 
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Wicko 22-25 „Bioclere” Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 34 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  212
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko 
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Charbrowo Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 15 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  200
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko 
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Sarbsk (hydrobotaniczna) Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 34 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  210
 • nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko 
  • użytkownik:   Oczyszczalnia Zdrzewno Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 15 m³/d 
  • obciążenie [RLM]  300

Razem ilość odbieranych ścieków śr. 4060 m³/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Cewice – 53
 • Gmina Łeba – 100
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska -brak danych
 • Gmina Wicko -brak danych
 • Gmina Lębork-brak danych
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Cewice - 3,20 
 • Gmina Łeba – 4,44
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 3,91  GZUK,     3,26  MPWiK
 • Gmina Wicko -brak danych
 • Gmina Lębork-brak danych
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 423 925

w tym:
komunalne - brak danych
przemysłowe - brak danych

Oczyszczalnie komunalne
 • Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś, gm. Malbork
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat”
  • ilość odbieranych ścieków: śr.6170,52 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny / chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,3; CHZT 95,8; fosfor org. 95.4; azot org. 92,0; zawiesina 97,6.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 941,8
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.
 • Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz,
  • gm. Miłoradz
  • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  • ilość odbieranych ścieków 201,33 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 2745
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,7; CHZT 94,2; fosfor org. ; azot org. ; zawiesina 96,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 7
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na utwardzonym placu, a następnie wywożone i zagospodarowywane przez uprawnioną firmę.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta 6 + 500.
 • Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole, gm. Stare Pole
  • użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • ilość odbieranych ścieków: 219,73 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  500, obciążenie [RLM] 1939
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95; CHZT 92; fosfor org. ; azot org. ; zawiesina 96.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 16
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz
  • z wapnem gaszonym, po okresie stabilizacji wywożone na składowisko osadów w Szaleńcu.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (rów melioracyjny R-K
  • w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat).
 • Nazwa – Oczyszczalnia osiedlowa – lokalizacja – Lipinka, gm. Nowy Staw
  • użytkownik: Agencja Nieruchomości Rolnych – Gospodarstwo Nadzoru
  • i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Malborku do dnia 16.12.2008 r. Od dnia 17.12.2008 r. – Miasto i Gmina Nowy Staw
  • (dane przedstawione poniżej dotyczą okresu od 01.01. do 17.12.2008 r.)
  • ilość odbieranych ścieków 49,31 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: nie przeprowadzono analiz ścieków surowych stąd brak danych o stopniu redukcji zanieczyszczeń
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 18
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na składowisku osadów na terenie oczyszczalni.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Malbork – 93
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 74
 • Gmina Malbork – 12
 • Gmina Miłoradz – 68
 • Gmina Lichnowy – 44
 • Gmina Stare Pole – 63,7
 • średnio w powiecie 78,1%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przedsiębiorstwo „Nogat”:
  •  od 01 do 31.01.2008 r. - 2,93
  •  od 01.02 do 31.12.2008 r. - 3,02
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 3,55
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu:
  •  odbiór i oczyszczanie – 4,78
  • za przesył ścieków – 0,36
 • Oczyszczalnia w Lipince – 2,5
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem  1 071 435 , w tym:

 • komunalne: 904 708
 • przemysłowe: 166 727
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Nowy Dwór Gdański:

 • Nazwa:  SZOP Sp. z o.o.  ul. Warszawska 51,  82-100 Nowy Dwór Gdański
  • ilość odbieranych ścieków -  2000  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3064 , obciążenie [RLM] 1822
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  56,3% , CHZT 96,0%, fosfor og 21,0 %, azot og 49,0%, zawiesina 46,8%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1150
  • Sposób zagospodarowania osadów  - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński

 
Gmina Stegna:

 • Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  441,8  m³/d – poza sezonem,  1300  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d] 6000, obciążenie [RLM] 30 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT 5 95,4%, CHZT 92,13%, fosfor og 73,4%, azot og 53,3 %, zawiesina 96,8%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 210
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”


Gmina Sztutowo:

 • Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  441,8  m³/d – poza sezonem,  1300  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d] 6000, obciążenie [RLM] 30 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT 5 95,4%, CHZT 92,13%, fosfor og 73,4%, azot og 53,3 %, zawiesina 96,8%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 210
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”


Miasto Krynica Morska:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   ul. Gdańska, 82-120 Krynica Morska
  • ilość odbieranych ścieków  290  m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] 5300 , obciążenie [RLM] poza sezonem letnim 3100, w sezonie  21350
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,36%, CHZT 96,54%, fosfor og 89,16%, azot og 89,82%, zawiesina 98,56%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 122
  • Sposób zagospodarowania osadów –odbiór przez zewnętrzną firmę
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany

Gmina Ostaszewo:

 • Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie
  • ilość odbieranych ścieków 27  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 200 , obciążenie [RLM]225
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT 5 98%, CHZT  90,7%, zawiesina 95%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Struga Ostaszewska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Nowy Dwór Gdański-55%
 • Gmina Stegna-65%
 • Gmina Sztutowo-80%
 • Gmina Krynica Morska-100%
 • Gmina Ostaszewo-0% (Kanalizacja na długości 0,6 km - z Gimnazjum w Ostaszewie do oczyszczalni)
 • Średnio w powiecie - 56%  (wg danych uzyskanych z gmin)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Nowy Dwór Gdański-3,72 PLN
 • Gmina Stegna-5,97 PLN
 • Gmina Sztutowo-5,97 PLN
 • Gmina Krynica Morska-5,80 PLN
 • Gmina Ostaszewo 1,39 PLN (Kanalizacja – 0,6 km z Gimnazjum w Ostaszewie do oczyszczalni)
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak w powiecie

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 2 900 000

Oczyszczalnie komunalne

GMINA PUCK:

 • Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo(brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik: Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 48,19 (sezon letni); 58,78 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 10000
  • przepustowość [m³/d] - max 12000, obciążenie [RLM] - 9000
  • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 96, fosfor og. 99,9, azot og. 83, zawiesina 98
  • odbiornik: Morze Bałtyckie
 • Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d.
  • przepustowość [m³/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: Rzeka Reda
 • Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 242, obciążenie [RLM] 1250
  • sposób oczyszczania biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: Rzeka Płutnica
 • Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: kanał melioracyjny

GMINA KOSAKOWO:

 • Dębogórze lokalizacja Dębogórze (pracuje na rzecz Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki)
  • użytkownik (prowadzący instalację) - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,63 (sezon letni); 1,53 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] ok. 440 (z Gminy Kosakowo)
  • przepustowość [m³/doba] 73 000 przy dotrzymaniu normy Nog (135 000 możliwości techniczne), obciążenie [RLM] 400 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5...98,7.., CHZT 96,4, fosfor og.…92,7…, azot og…84,4.., zawiesina  97,7
  • odbiornik - Zatoka Pucka, rejon Mechelinek

GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO:

 • Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 5200 (sezon letni) / 1150(sezon zimowy) 
  • przepustowość [m³/d] 4500 obciążenie [RLM] 33712
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og. 96, azot og. 78, zawiesina 97
  • odbiornik: Rzeka Czarna Woda
 • Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 4000
  • przepustowość [m³/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2177
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5
  • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

GMINA JASTARNIA:

 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3000 (sezon letni) / 600 (sezon zimowy) (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/d] 2905 (sezon letni) / 645 (sezon zimowy)
  • obciążenie [RLM] 30096 (sezon letni) / 6911 (sezon zimowy)
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,6, CHZT 97,8, fosfor og. 98,1, azot og. 90,2, zawiesina 96,0
  • odbiornik: Zatoka Gdańska

GMINA KROKOWA:

 • Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce  (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy) 
  • przepustowość [m³/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3021
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.
  • odbiornik: Rzeka Karwianka
 • Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3180 (sezon letni) / 1907,76 (sezon zimowy)
  • przepustowość [m³/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1868
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og.; zawiesina - 97,9
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec
  • (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12233
  • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica
 • GMINA MIASTA HEL:
  • Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel   (brak aktualizacji danych na rok 2008)
  • użytkownik Zespół Zakładów Obsługi Miasta Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 2000 (sezon letni) / 900 (sezon zimowy) (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 1800 m3, obciążenie [RLM] 13130
  • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, zawiesina. 90%, fosfor og. 95%; azot og. 80%
  • odbiornik: Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

4,20 [zł/m³] (średnia)

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie ma

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 4 385 956

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Starogard Gdański:
  • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • lokalizacja : Starogard Gdański, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków: 8.500 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 16.000, obciążenie [RLM] 70.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 91, azot og. 89, zawiesina 97
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1.033
   • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze, po przekompostowaniu z dodatkiem materiału strukturalnego
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Wierzyca
 • Gmina Starogard Gdański:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
   • lokalizacja : Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
   • ilość odbieranych ścieków: b.d.
   • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] b.d.
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina b.d.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów : odwadnianie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rz. Pliszka, rz. Szpęgawa, kanał Kochanka
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
   • lokalizacja : Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Smętowo Graniczne
   • ilość odbieranych ścieków 100 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 166, obciążenie [RLM] 600
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • redukcja ładunku: bd , efekt oczyszczenia :BZT5 1,75 mg/l, CHZT 67 mg/l, , zawiesina 2,2 mg/l
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów: osad płynny wywożony do oczyszczalni ścieków w Pelplinie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny RA
 • Gmina Osiek:
  • nazwa : Gminna Oczyszczalnia Ścieków
   • lokalizacja : Osiek, Osiedle Polne   gmina Osiek
   • użytkownik (prowadzący instalację):Urząd Gminy Osiek
   • ilość odbieranych ścieków:  30.000.w skali roku, m³/d – 82,1
   • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM- 2000]
   • sposoby oczyszczania:: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5, CHZT, fosfor og, azot og, zawiesina - brak danych 
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 65 Mg
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowane na składowisku odpadów
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Lubichowo:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
   • lokalizacja : ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] 6270
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 97,1, fosfor og. 95,7, azot og. 96,3, zawiesina 98,8
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 511 Mg
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Skórcz:
  • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
   • lokalizacja : Wolental, gmina Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 12 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
   • sposoby oczyszczania: biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca
  • nazwa: Zakład Gospodarki Miejskiej
   • lokalizacja : Wolental, gmina Skórcz
   • ilość odbieranych ścieków 440 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny, chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 98%, zawiesina 98%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 370
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków  rzeka Szoryca
 • Miasto Skórcz:
  • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
   • lokalizacja : gmina miejska Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
   • ilość odbieranych ścieków 440 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 98, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 98%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 370
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szoryca
 • Gmina Zblewo:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Zblewie
   • lokalizacja : ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
   • ilość odbieranych ścieków 611 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 800, obciążenie [RLM] 6.387
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 2,42, CHZT 4,62, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 25
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 33
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
   • lokalizacja : Kaliska, gmina Kaliska
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
   • ilość odbieranych ścieków 208,2 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,4, CHZT 97,0, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96,8
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 34
   • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy
 • Gmina Skarszewy:
  • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • lokalizacja : ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków 622,42 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.800, obciążenie [RLM] 15.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 86, fosfor og. 69, azot og. 61, zawiesina 91
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1.204,7
   • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa
 • Miasto Czarna Woda:
  • nazwa: brak oczyszczalni miejskiej
   • Ścieki komunalne z terenów objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są do przepompowni i tłoczone do oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych
   • zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 35
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 35,63
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 20
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy  44
 • Gmina Miejska Skórcz: 60
 • Gmina Wiejska Skórcz: 18
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 90
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: brak danych
 • Gmina Wiejska Zblewo:40
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 5,80
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,26-3,05
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,96
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,25
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 3,33, ścieki przemysłowe-5,15
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,71-2,94
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,71
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,51
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,44
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 3,58
 • Gmina Wiejska Zblewo: 3,98
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego: instalację Oczyszczalnia Ścieków Zakłady Farmaceutyczne  „POLPHARMA” S.A.
  • lokalizacja : Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • przepustowość [m³/doba]: 19.300           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
 • Gmina Sztum
  • Ogółem: 728 100 m³/r
 • Gmina Dzierzgoń
  • Ogółem: 548 926 m³/r
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • Ogółem: 31 405 m³/r
 • Gmina Stary Targ
  • Ogółem: 36 500m³/r
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • Ogółem: 58 000 m3/r
Oczyszczalnie komunalne

GMINA SZTUM:

 • Oczyszczalnia Ścieków w Sztumskim Polu
  • lokalizacja Sztumskie Pole, gmina Sztum
  • użytkownik (prowadzący instalację): PWiK Sp. z o.o. w Sztumie
  • ilość odbieranych ścieków:  728 100 m³/r tj 1995 m³/d
  • przepustowość projektowa: 5500 m³/d
  • obciążenie: 25 600 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98%, CHZT 95%, azot og. 87%, zawiesina  97%, fosfor og 88%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 119 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: rolniczy, składowisko odpadów
  • odbiornik oczyszczonych ścieków:  rów melioracyjny wpadający do jeziora Parleta


GMINA DZIERZGOŃ:

 

 • Oczyszczalnia Dzierzgoń
  • lokalizacja: Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń
  • użytkownik: mieszkańcy Dzierzgonia, Nowin, Bągartu, Jeziorna, Bruku, Litewek, Nowej Karczmy
  • ilość odbieranych ścieków: 1800  m³/d
  • przepustowość projektowa: 2400 m³/d
  • obciążenie: 10733 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny;
  • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 95, fosfor og 77, azot og 64, zawiesina 97;
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 152 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: odwadnianie prasą typu NOBILET i wywożone na składowisko komunalne w Dzierzgoniu
  • odbiornik oczyszczalni ścieków:  rzeka Dzierzgoń.
 • Oczyszczalnia Jasna
  • lokalizacja: Jasna, gmina Dzierzgoń
  • użytkownik: mieszkańcy Jasnej, Jasna ZR
  • ilość odbieranych ścieków: 100 m³/d
  • przepustowość: 200  m³/d;
  • obciążenie: 700 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno -biologiczny
  • % redukcji ładunku: brak danych
  • ilościowo redukcja:BZT5 159kgO2/d, CHZT 366kgO2/d, fosfor og 5kg Pog/d, azot og 22kg Nog/d, zawiesina 87 kg/d
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 5 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: przewożone do Dzierzgonia do przeróbki
  • odbiornik oczyszczalni ścieków: rzeka Balewka.
 • Oczyszczalnia Blunaki
  • lokalizacja: Blunaki, gmina Dzierzgoń
  • użytkownik: mieszkańcy Blunak;
  • ilość odbieranych ścieków: 22,5 m³/d
  • przepustowość: 30 m³/d
  • obciążenie: 64 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: brak danych
  • Ilościowo redukcja: BZT 3,30 kg O2/d, CHZT 7,57 O2/d; fosfor og 0,09kg Pog/d, azot og 0,40kg Nog/d, zawiesina 2,58 kg/d
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 0,5 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: przewożone do Dzierzgonia do przeróbki
  • odbiornik oczyszczalni ścieków:  rów melioracyjny

GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE:

 • Cieszymowo „BOS 100”
  • lokalizacja: Cieszymowo, gmina  Mikołajki Pomorskie
  • ilość odbieranych ścieków: 42m3/d
  • przepustowość: 100 m³/d
  • obciążenie: 555 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d, CHZT b.d, fosfor og b.d, azot og b.d,  zawiesina b.d.
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Balewski
 • Balewo „ELA – 3”
  • lokalizacja: Balewo, gmina  Mikołajki Pomorskie
  • przepustowość: 30 m³/d
  • obciążenie: 440 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og bd., azot og bd, zawiesina bd
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Juranda
 • Mikołajki Pom. „BOS- 200”
  • lokalizacja: Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pom.
  • ilość odbieranych ścieków: 88m3/d
  • przepustowość: 200 m³/d
  • obciążenie: 1140 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 95,2, fosfor og. b.d, azot og b.d, zawiesina 98,6
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Wilczewski
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych:  29 tms/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja

GMINA STARY DZIERZGOŃ:

 • Przezmark:
  • lokalizacja: Przezmark, gmina Stary Dzierzgoń
  • użytkownik (prowadzący instalację): GZGK Stary Dzierzgoń
  • ilość odbieranych ścieków: 17,6 m3/d
  • przepustowość projektowa: 150 m³/d
  • obciążenie: 1000 RLM
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96,6, CHZT 93,9 fosfor og - bd, azot og -bd, zawiesina 96,80
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 7,318 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów: laguny osadowe, laguny kompostowe, staw stabilizacyjny;
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Stara Dzierzgonka
 • Myślice:
  • lokalizacja : Myślice, gmina Stary Dzierzgoń
  • użytkownik (prowadzący instalację): Publiczna Szkoła Podstawowa Myślice
  • ilość odbieranych ścieków: 15 m³/d
  • przepustowość projektowa: 22 m³/d
  • obciążenie: 71 RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 91, fosfor og. 61 , azot og 91, zawiesina 86
  • sposób zagospodarowania osadów: osady uwodnione są wywożone wozem asenizacyjnym na duże oczyszczalnie
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny wpadający do rzeki Dzierzgoń

GMINA STARY TARG:

 • Mleczewo:
  • lokalizacja:  Mleczewo, gmina Stary Targ
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy w Starym Targu
  • ilość odbieranych ścieków: 50m3/d
  • przepustowość projektowa [m3/d]: 70 m3/d
  • obciążenie RLM: brak danych
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., fosfor og  b.d., azot og  b.d., zawiesina b.d.,
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych:  bd
  • sposób zagospodarowania osadów: bd
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: bd

     

 • Zielonki:
  • lokalizacja: Zielonki, gmina Stary Targ
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład energetyki Cieplnej i usług Bytowych w Zielonkach „Ekolog”
  • ilość odbieranych ścieków: 50m3/d
  • przepustowość projektowa [m3/d]: 200 m3/d
  • obciążenie RLM: brak danych
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd., CHZT bd., fosfor og  bd., azot og  bd., zawiesina bd.,
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych:  0,01 tms/rok;
  • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja terenów rolniczych
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Tyna, kanał Juranda, rzeka Ortęca
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Sztum:  90%
 • Gmina Dzierzgoń: ok. 80%
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 50%
 • Gmina Stary Targ: brak danych
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 60%

Średnio w powiecie w r.2007 79,3%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Sztum: 3,18
 • Gmina Dzierzgoń: 4,58
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 7,69
 • Gmina Stary Targ: 3,92
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 4,39
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • SNP Uśnice
  • lokalizacja:  Uśnice, gmina Sztum        
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Nogat w km 7+700
 • Elstar Oils S.A. (podczyszczalnia)
  • lokalizacja: Czernin, gmina Sztum         
  • odbiornik oczyszczonych ścieków:  zrzut do oczyszczalni PWiK
 • PHP AGROPOL (podczyszczalnia)
  • lokalizacja: Gościszewo, gmina Sztum        
  • odbiornik oczyszczonych ścieków:  rów melioracyjny

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Damnica:

Oczyszalnia ścieków: Damnica

 • lokalizacja: Damnica
 • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Damnica 
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 121,4
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 300, obciążenie [RLM]: 1667
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: bd
 • Uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 3 mgO2/dm3; CHZT 31,6 mgO2/dm3; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 5,8 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 4
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica

Oczyszalnia ścieków:  Bobrowniki

 • lokalizacja: Bobrowniki
 • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Damnica
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 130,3
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 257,5; obciążenie [RLM]: 1840
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: bd
 • Uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 14,70 mgO2/dm3; CHZT 54,80 mgO2/dm3; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 14,4 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 12,00
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

Oczyszalnia ścieków:  Karżniczka

 • lokalizacja: Karżniczka
 • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Damnica
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 68
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 68; obciążenie [RLM]: 264
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: bd
 • Uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 21,7 mgO2/dm3; CHZT 77,8 mgO2/dm3; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 30 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 118,39
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Karżniczka

 

Gmina Dębnica Kaszubska:

Oczyszalnia ścieków: Dębnica Kaszubska

 • lokalizacja: Dębnica Kaszubska
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 595,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 1550; obciążenie [RLM]: 14880
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,22; CHZT 98,12; fosfor og. 97,39; azot og. 87,57; zawiesina 97,61
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 118,39
 • Sposób zagospodarowania osadów: odwadnianie i składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa

Oczyszalnia ścieków:  Borzęcino

 • lokalizacja: Borzęcino
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 45,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 60; obciążenie [RLM]: 375
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 88,69; CHZT 90,38; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 88,24
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Graniczna

Oczyszalnia ścieków:  Motarzyno

 • lokalizacja: Motarzyno
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 42,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 48; obciążenie [RLM]: 360
 • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 72,79; CHZT 66,72; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 71,62
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Oczyszalnia ścieków:  Gogolewo

 Oczyszczalnia ścieków: Gogolewo

 • lokalizacja: Gogolewo
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 31,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 50; obciążenie [RLM]: 525
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 58,56; CHZT 73,27; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 71,14
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Gogolewski

Oczyszalnia ścieków: Budowo

 • lokalizacja: Budowo
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 32,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 135; obciążenie [RLM]: 450
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94,86; CHZT 93,92; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 94,89
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa

 

Gmina Główczyce

Oczyszalnia ścieków:  Główczyce

 • lokalizacja: Główczyce
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 142,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 200; obciążenie [RLM]: 1500
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku bd:
 • Uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 22 mgO2/dm3; CHZT 80 mgO2/dm3 , zawiesina 37 mg/dm3
 • Ścieki surowe: fosfor og. 320,4 mg/dm3; azot og. 70,0 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2,0
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ciek Główczycki

Oczyszalnia ścieków:  Pobłocie

 • lokalizacja: Pobłocie
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 14,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 44; obciążenie [RLM]: 160
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku bd:
 • Ścieki surowe: BZT5 213 mgO2/ dm3; CHZT 223 mgO2/ dm3
 • Uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 6,7 mg/ dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał A Pobłocie

Oczyszalnia ścieków:  Górzyno

 • Lokalizacja: Górzyno
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. 
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 30,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 30, obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku bd:
 • Uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 40 mgO2/dm³; CHZT 150 mgO2/dm³; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 50 mg/dm³ 
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd 
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka

Oczyszalnia ścieków:  Stowięcino

 • lokalizacja: Stowięcino
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 41,00
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 35; obciążenie [RLM]: 250
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku bd:
 • Ścieki surowe: BZT5 113 mgO2/dm3; CHZT 297 mgO2/dm3; fosfor og. 25 mg/dm3; azot og. 60 mg/dm3; zawiesina 105 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
 • Oczyszczalnia ścieków: Żoruchowo

lokalizacja: Żoruchowo

 • użytkownik (prowadzący instalację): Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 100; obciążenie [RLM]: 86
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: bd
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka

 

Gmina Kępice

Oczyszalnia ścieków:  Kępice

 • lokalizacja: Kępice
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 1150
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 2500; obciążenie [RLM]: 35600
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: bd
 • Uzyskany efekt oczyszczenia ścieków: BZT5 0,6 mgO2/dm3; CHZT 4,3 mgO2/dm3; fosfor og. 0,03 mg/dm3; azot og. 0,39 mg/dm3; zawiesina 1,8 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 2,5
 • Sposób zagospodarowania osadów: mechaniczne odwodnienie i składowanie na składowisku odpadów przemysłowych w Obłężu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wieprza

Oczyszczalnia ścieków w Biesowicach – zlikwidowana

 

Gmina Kobylnica

Oczyszalnia ścieków:  Kwakowo

 • lokalizacja: Kwakowo. Oczyszczalnia w likwidacji ze względu na podłączenie sieci do oczyszczalni miejskiej w Słupsku
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Instalacji Sanitarnych Ogrzewczych i Gazowych „VIRAX” Andrzej Tomaszewski
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 55,2
 • przepustowość projektowa [m³/d]:100; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku bd:
 • Ścieki surowe: BZT5 566 mgO2/dm3; CHZT 2860 mgO2/dm3; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 1072 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kwacza

Oczyszalnia ścieków: Zajączkowo

 • lokalizacja: Zajączkowo. Oczyszczalnia w likwidacji ze względu na podłączenie sieci do oczyszczalni miejskiej w Słupsku
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Instalacji Sanitarnych Ogrzewczych i Gazowych „VIRAX” Andrzej Tomaszewski
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 5,25
 • przepustowość projektowa [m³/d]:12; obciążenie [RLM]: 65
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku bd:
 • Ścieki surowe: BZT5 58 mgO2/dm3; CHZT 242 mgO2/dm3; fosfor og. 6 mg/dm3; azot og. 38 mg/dm3; zawiesina 102 mg/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na poletkach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: struga Zajączkowska

Oczyszczalnia ścieków: Sycewice

 • lokalizacja Sycewice
 • użytkownik (prowadzący instalację): Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sycewicach
 • ilość odbieranych ścieków – brak danych
 • przepustowość projektowana [m3/doba] 400,0 obciążenie [RLM] 1832
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd , CHZT bd , fosfor og bd , azot og bd , zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: bd
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: ciek Sycewicki

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzęcinie - zlikwidowana

 

Gmina Potęgowo

Oczyszalnia ścieków: Grapice

 • Lokalizacja: Grapice
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 34,16
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 50,00; obciążenie [RLM]: 350
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92; CHZT 86; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 81
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,02
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)

Oczyszalnia ścieków: Grąbkowo

 • lokalizacja: Grąbkwo
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 16,24
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 28,40, obciążenie [RLM]: 240
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96; CHZT 94; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 92
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,49
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, Kanał Grąbkowski (dopływ Łupawy)

Oczyszalnia ścieków:  Karżnica

 • lokalizacja: Karżniczka
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • ilość odbieranych ścieków m³/d: 21,23
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 37,80; obciążenie [RLM]: 300
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 93; CHZT 90; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 86
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,64
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rębówka (dopływ Łupawy)

Oczyszalnia ścieków:  Łupawa

 • lokalizacja: Łupawa
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 165,0
 • przepustowość projektowa: 242,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 1850
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 95; fosfor og. 65; azot og. 88; zawiesina 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w tsm/rok: 4,94
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

Oczyszalnia ścieków:  Potęgowo

 • lokalizacja: Darżyno
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 157,0
 • przepustowość projektowa: 230,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 2400
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 4,71
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)

Oczyszalnia ścieków:  Skórowo

 • lokalizacja: Skórowo
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 47,2
 • przepustowość projektowa: 53,00 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 355
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 97; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 99
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,41
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerwieniecka (dopływ Łeby)

Oczyszalnia ścieków: Warcimino

 • lokalizacja: Warcimino
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 12,23
 • przepustowość projektowa: 35,00 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 100
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94; CHZT 87; fosfor og. 78; azot og. 64; zawiesina 90
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,37
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pogorzelica (dopływ Łeby)

Oczyszalnie ścieków w Malczkowie, Nieckowie i Rzechcinie - zlikwidowane

 

Gmina Słupsk

 • Oczyszczalnia ścieków: Bierkowo
 • lokalizacja: Bierkowo
 • użytkownik (prowadzący instalację):
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 50 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 300
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd  (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: bd
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów - dopływ rzeki Basienicy

Oczyszczalnia ścieków: Bukówka

 • lokalizacja: Bukówka
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 50 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1  (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów - dopływ rzeki Słupi

Oczyszczalnia ścieków: Grąsino

 • lokalizacja: Grąsino
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 50 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 ( tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek

Oczyszczalnia ścieków: Kusowo

 • lokalizacja: Kusowo
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 100 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd m³
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 ( tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez rów

Oczyszczalnia ścieków: Krępa Słupska

 • lokalizacja: Krępa Słupska
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 100 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek

Oczyszczalnia ścieków: Jezierzyce Osiedle

 • lokalizacja: Jezierzyce Osiedla
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 247 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2  (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ziemia poprzez rów

Oczyszczalnia ścieków: Bruskowo Wielkie

 • lokalizacja: Bruskowo Wielkie
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 200 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 2 (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: odsączane na poletkach i wywożone na wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Moszczeniczka poprzez rów

Oczyszczalnia ścieków: Rogawica

 • lokalizacja: Rogawica
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: bd [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1  (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez rów do ziemi

Oczyszczalnia ścieków: Jezierzyce SHR

 • lokalizacja: Jezierzyce
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 73 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1  (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny

Oczyszczalnia ścieków: Kukowo

 • lokalizacja: Kukowo
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 24,5 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu

Oczyszczalnia ścieków: Lubuczewo

 • lokalizacja: Lubuczewo
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyc
 • ilość odbieranych ścieków: bd m³/d
 • przepustowość projektowa: 86 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1 (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Gnilna poprzez ciek                                                                                                                                                   

Oczyszczalnia ścieków: Redzikowo

 • lokalizacja: Redzikowo
 • użytkownik (prowadzący instalację): Garnizonowa Administracja Mieszkań w Rędzikowie
 • ilość odbieranych ścieków: bd m³/d
 • przepustowość projektowa: 1200 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 816
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: bd (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: bd
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna

Oczyszczalnia ścieków: Wieszyno

 • lokalizacja: Wieszyno
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 24 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1   (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek

Oczyszczalnia ścieków: Wiklino

 • lokalizacja: Wiklino
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Jezierzyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
 • przepustowość projektowa: 21 [m³/d]; obciążenie [RLM]: bd
 • sposoby oczyszczania: bd
 • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 1  (tsm/rok)
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na wysypisko w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka poprzez ciek

 

Gmina Smołdzino

Oczyszczalnia ścieków: Smołdzino

 • lokalizacja: Smołdzino
 • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. w Smołdzinie
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 98 - 100
 • przepustowość projektowa: 100 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 600
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92; CHZT 90; fosfor og. 45; azot og. 70; zawiesina 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

 

Gmina Ustka

Oczyszalnia ścieków:  Gminna oczyszczalnia ścieków w Rowach

 • lokalizacja: Rowy
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 927 
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 3495; obciążenie [RLM]: 12815
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny i chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,3; CHZT 96,4; fosfor og. 93,3; azot og. 91,9; zawiesina 96,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 13,7
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów w Bierkowie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

 

Miasto Ustka

Oczyszalnia ścieków: Ustka

 • lokalizacja: Ustka
 • użytkownik (prowadzący instalację): Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 5797,5  
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 10000; obciążenie [RLM]: 39409,6
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,1; CHZT 92,8; fosfor og. 92,4; azot og. 74,1; zawiesina 95,1
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 788
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Powiat słupski – 64,8 %

 • Gmina Damnica: 72,3 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 69,5 %
 • Gmina Główczyce: 77,0 %
 • Gmina Kępice: 51,01 %
 • Gmina Kobylnica: brak danych  (r.2005 60%)
 • Gmina Potęgowo – 66 %
 • Gmina Słupsk – 80 %
 • Gmina Smołdzino – brak danych (r.2005 22%)
 • Gmina Ustka – 90 %
 • Miasto Ustka – 98 % (dane z 2006 r.)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Damnica:

 • wg ryczałtu – 3,85
 • wg wskazań wodomierzy – 3,05

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • wg ryczałtu - 4,30
 • wg wskazań wodomierzy - 3,38

Gmina Główczyce:

 • 2,90

Gmina Kępice:

 • 2,22 netto, tj brutto 2,38

Gmina Kobylnica

 • Dla posiadaczy pomp będących własnością gminy – 3,60
 • Dla posiadaczy pomp nie będących własnością gminy – 2,97
 • Inni – 2,60

Gmina Potęgowo

 • Gospodarstwa domowe - 3,70
 • Pozostali odbiorcy – 5,59

Gmina Słupsk - 3,89
Gmina Smołdzino - 3,45
Gmina Ustka

 • Dla odbiorców indywidualnych – 3,23
 • Dla podmiotów gospodarczych – 3,64
 • Miasto Ustka – 3,34
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Gmina Kępice:

 • Zakład Garbarski w Kępicach – podczyszczalnia ścieków przemysłowych
 • Lokalizacja: Kępice
 • Przepustowość: brak danych 
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków w Kępicach

Gmina Potęgowo- brak danych
Gmina Słupsk – brak danych
Pozostałe gminy - brak

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 557 844,

w tym:

 • komunalne –  4 184 806
 • przemysłowe – 373 038
Oczyszczalnie komunalne
 • Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna, lokalizacja ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
  • ilość odbieranych ścieków: 8 429 w m³/d
  • przepustowość [m³/d]: 22 318, obciążenie [RLM]: 109 730 - projektowe
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,3, CHZT 97,1, fosfor org. 92,9, azot org. 92,4, zawiesina 98,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1 091
  • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła

Gmina Tczew

 • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, lokalizacja Szpęgawa, gmina Tczew – przewidziana do likwidacji
  • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
  • ilość odbieranych ścieków: 82
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 55 , obciążenie [RLM]: 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 70,0 , CHZT 93,0 , fosfor org. 72, azot org. 30, zawiesina 67,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2,6
  • Sposób zagospodarowania osadów: magazynowane na osadniku i wywożone raz na 5 lat
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Rów Młyński
 • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, lokalizacja Turze, gmina Tczew
  • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
  • ilość odbieranych ścieków: 241
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 400, obciążenie [RLM]: 2 340
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 63 , CHZT 60 , fosfor org. 31, azot org. 6, zawiesina 92
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5,0
  • Sposób zagospodarowania osadów: przerabiane na nawóz przez specjalistyczną firmę
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ciek Damaszka
 • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, lokalizacja Swarożyn, gmina Tczew
  • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
  • ilość odbieranych ścieków: 161
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 780, obciążenie [RLM]: 5 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 95, fosfor org. 95, azot org. 92, zawiesina 96
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 8,0
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do dalszego przerobu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Swarożynka

Miasto i Gmina Pelplin

 • Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja ul. Generała Maczka, gmina Pelplin
  • użytkownik (prowadzący instalację): Pelkom Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d:  1 126
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 2 287, obciążenie [RLM]: 12 577
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98 %, CHZT - 96 %, fosfor org. – 90 %, azot org. – 87, zawiesina – 97 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 592
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów Ropuchy, gm. Pelplin
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Gmina Morzeszczyn

 • Segmentowa Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków 227 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 450 obciążenie [RLM] 1 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 64 % CHZT 60 % zawiesina 82 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 11
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka JANKA
 • Biologiczny Reaktor Oczyszczania Ścieków, lokalizacja Majewo, gmina Morzeszczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków 57 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 61 obciążenie [RLM] 820
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95 % CHZT 85 % zawiesina 89 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 2
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka „STRUGA LIPIOGÓRSKA”

Miasto i Gmina Gniew

 • Oczyszczalnia ścieków,  lokalizacja Ciepłe,  gmina Gniew
  • użytkownik (prowadzący instalację): INWEST-KOM Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków: 940 m³/d
  • przepustowość projektowana [m³/d]: 2 000, obciążenie [RLM]: 13 300
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,13% , CHZT – 90,14%, fosfor org. 80%, azot org. 88,20 %., zawiesina 97,50 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 476,58
  • Sposób zagospodarowania osadów: odwadniany na prasie, stabilizacja wapnem palonym         i składowanie na placu, odkładany przez minimum 1 miesiąc
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła

Gmina Subkowy

 • Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja Subkowy, gmina Subkowy
  • Użytkownik: PECOL Eugeniusz Bober Rożental ul. Ks. Pasierba 14, od 14.08.2008 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
  • ilość odbieranych ścieków: 3,82 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]; 26,4, obciążenie [RLM]: 360
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 96,5% fosfor org. -, azot org. -, zawiesina 98%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: - 7
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy, gm. Pelplin
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Drybok

Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja Gorzędziej, gmina Subkowy

 • Użytkownik: PECOL Eugeniusz Bober Rożental ul. Ks. Pasierba 14, od 14.08.2008 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
  • ilość odbieranych ścieków: 29,10 m³/d   
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 70, obciążenie [RLM]: 465
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96,5%, CHZT 96,5% fosfor org. -, azot org. -, zawiesina 99%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 25 
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy, gm. Pelplin
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Tczew – 99,9%
 • Gmina Tczew – 95%
 • Gmina Morzeszczyn – 70%
 • Miasto i Gmina Pelplin – 65%
 • Miasto i Gmina Gniew – 70%
 • Gmina Subkowy – 60%
 • Średnio w powiecie 83%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Tczew – 3,79
 • Gmina Tczew – 6,48
 • Gmina Morzeszczyn – 2,31
 • Miasto i Gmina Pelplin – 2,70
 • Miasto i Gmina Gniew – 2,74
 • Gmina Subkowy – 2,74
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Gmina Subkowy – Fregata S.A., lokalizacja Waćmierz
 • Pozostałe gminy – brak

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu.

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z powiatu.

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych z powiatu.

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 2 782 000., 

w tym:

 • komunalne:   2 319 000.
 • przemysłowe:  112 000.
 • pozostałe  351 000.
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Sopot nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Jest włączone do systemu gdańskiego. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

 • Ilość odbieranych ścieków:  7623 m³/d (ilość ścieków z Sopotu przyjętych na oczyszczalni „Wschód”)
 • przepustowość projektowa [m³/d] 180 000, obciążenie [RLM] 870 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9 %, CHZT 95,6 %, fosfor og 95,4 %, azot og 86 %, zawiesina 97,3 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 9 728 (jest to całkowita ilość osadów powstająca na oczyszczalni „Wschód”)
 • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince, rekultywacja składowiska w Letnicy, rolnictwo, kompostowanie.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,54

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 4 932 700 m3/r,

w tym:

 • komunalne: 3 774 400 m3/r
 • przemysłowe:  512 200 m3/r
Oczyszczalnie komunalne

Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  lokalizacja: ul. Sportowa gmina: Słupsk:

 • użytkownik (prowadzący instalację): „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków: 20.750 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 40.000, obciążenie [RLM]:180.000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,3; CHZT 97,5 fosfor og 94,1 azot og 88,3, zawiesina 98,3
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2.424

Sposób zagospodarowania osadów [tsm/rok]: kompostowanie 1.585,6;  składowanie 838,4

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

3,75 zł/m³

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

2 424

Sposób zagospodarowania osadów

 • kompostowanie 1 585,6 tsm/rok;
 • składowanie 838,4 tsm/rok
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków

  rzeka Słupia

  Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

  brak

  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002