Gdańsk

Wody powierzchniowe

a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 

Nazwa
Długość [km]
Ujście
Potok Strzyża
13,3
Martwa Wisła
Potok Jasień
3,5
Potok Strzyża
Potok Królewski
2
Potok Strzyża
Potok Jelitkowski
9,7
Zatoka Gdańska
Potok Rynarzewski
3,4
Potok Oliwski
Potok Oruński
7,5
Kanał Raduni
Potok Kozacki
1,7
Potok Oruński
Potok Kowalski
3,4
Potok Oruński
Potok Siedlicki
6,9
Kanał Raduni
Potok Maćkowy
3,2
Kanał Raduni
Potok Św. Wojciech
5,5
Kanał Raduni
Potok Borkowski
3,3
Potok Św. Wojciech
Wisła
9
Zatoka Gdańska
Martwa Wisła
11,5
Zatoka Gdańska
Wisła Śmiała
2,6
Zatoka Gdańska
Motława
7,85
Martwa Wisła
Opływ Motławy
3,9
Martwa Wisła
Radunia
6,3
Motława
Rozwójka
3,7
Martwa Wisła
Potok Strzelniczka
2,92
Strzelenka

 
  
b) kanały o długości powyżej 2 km
 

Nazwa
Długość [km]
 
     Ujście
Kanał Raduni
13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska)
    Motława
Kanały portowe
 
 

 
c) jeziora powyżej 5 ha
 

Nazwa
Powierzchnia [ha]
Głębokość max
Przepływowe tak/nie
Jezioro Osowskie
ok. 24
brak danych
nie
Jezioro Wysockie
ok. 41
brak danych
tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia "Zaspa": Basen Władysława IV
 • Oczyszczalnia "Gdańsk - Wschód": Zatoka Gdańska
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie, 
 • wody roztopowe, 
 • wody opadowe .  

              
Sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe, 
 • retencja –rezerwowa    249 044 m3

Gdynia

Wody powierzchniowe
 • nazwa Chylonka;
  • długość: (km) 3,20;
  • ujście: basen portowy 
 • nazwa Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski; 
  • długość: (km) 12,5;
  • ujście: dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
 • nazwa Kacza
  • długość: (km) 14,80;
  • dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy,
  • ujście: Zatoka Gdańska
 • nazwa Swelina
  • długość: (km) 2,60;
  • ujście: Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km: brak
 • jeziora powyżej 5 ha: brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zatoka Pucka, poza Gdynią
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Brak prowadzenia monitoringu przez gminę. Monitoring wód prowadzi WIOŚ

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl. I - V według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz. 284, które obowiązywało do końca r. 2004

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Chylonka

Gdynia

uj.do basenu portowego / 0,5

2001

5,3

26,1

3,19

0,43

III

non

 

Gdynia

uj.do Zatoki

2004

7,8

33,7

3,23

0,47

V

IV

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

Kacza

Gdynia

pow. Dąbrowy

2001

2,1

39,9

3,33

0,28

II

III

 

Gdynia

uj.do Zatoki Gd.

2002

2,7

25,4

1,93

0,22

III

III

 

Gdynia

Orłowo,uj.do Zatoki

2004

4,2

31,1

2,27

0,20

V

IV

 

 

Orłowo,uj.do Zatoki 

2007

3,4 

31,8 

2,1 

0,28 

IV 

IV 

    Orłowo,uj.do Zatoki 2008 2,8 bd 2,04 0,198 bd  

Cisa

Gdynia

pow.Pustek Cisowskich/12,0

2001

2,1

34,8

1,91

0,13

II

III

Cisowska Struga Gdynia Cisowa 2007 2,5 51,1 1,90 0,19 III V

Potok Kolibkowski

Gdynia

uj. Do Zatoki Gd.

2001

2,3

32,5

1,66

0,16

III

non

Wody portowe

Gdynia

Basen żeglarski im.Zaruskiego

1999

2,3

41,3

0,59

0,11

II

III

 

 

Basen I przy Nab.Pomorskim

1999

2,2

40,0

0,57

0,09

II

III

 

 

Basen III przy Nab. Szwedzkim

1999

2,4

39,8

0,58

0,08

II

III

 

 

Nab.Francuskie

1999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

III

 

 

Basen IV przy Nab. Indyjskim

!999

2,3

41,7

0,61

0,08

III

non

 

 

 Basen V przy Nab.Rumuńskim

1999

2,8

38,5

0,76

0,1

III

non

 

 

Basen VII stocznia

1999

3,1

38,9

0,70

0,09

non

non

 

 

Dworzec Żeglugi Promowej

1999

3,6

41,8

0,71

0,13

non

non

Dla badań z r. 2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz. U. 162, poz. 1008. 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe
 • typ zagrożenia:
  • wody opadowe                  
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
  • wały przeciwpowodziowe / retencja –rezerwowa  67 000[m³]

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

[nazwa, długość, ujście]
 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda  
kanały o długości powyżej 2 km:
 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia
jeziora powyżej 5ha:
Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          
 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/94.
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Bytów ( 19 )
 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/93/ I/06
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92, 07
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe, badania WIOŚ II/05
 
Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )
 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02, 07 
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02,07
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/96
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/96
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/95
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/98
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/95
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Oborowo Duże pow(ha).37,4, głęb. max 10,2m, badania WIOŚ kl.cz./r.badIIII/96
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
Gmina Kołczygłowy ( 1 )
 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak
Gmina Lipnica ( 29 )
 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/01
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Kamieniczno   pow. (ha) 120,7  głęb.max 23,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/99
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/90,03
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,?/94,04 
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,II/90,03
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad ,I/99
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,III/90,91,03
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d   badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/89, II/03 
Gmina Miastko ( 37 )
 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/97
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/01
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/96
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/03
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/02
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.badII/06
 •  
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92 
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/99
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Parchowo ( 10 )
 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/93/II/06
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 
Gmina Studzienice ( 23 )
 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.     II/99 
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/93
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
Gmina Trzebielino ( 6 )
 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
GminaTuchomie ( 11 )
 • Kamieniczno   pow. (ha) 29,5  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Borzytuchom:

 • oczyszczalnia Borzytuchom - rzeka Jutrzenka

Bytów

 • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa

Czarna Dąbrówka

 • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
 • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
 • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
 • oczyszczalnia Mikorowo - do ziemi

Kołczygłowy

 • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
 • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
 • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi

Lipnica

 • oczyszczalnia Osusznica - rzeka Osusznica

Miastko

 • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
 • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
 • oczyszczalnia Miłocice - do ziemi
 • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
 • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi
 • oczyszczalnia Czarnica - do ziemi

Parchowo

 • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna

Studzienice

 • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa

Trzebielino

 • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
 • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica

Tuchomie

 • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
 • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
 • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
 • oczyszczalnia. Modrzejewo - rzeka Kamienica
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych w pkt. 1- klasa  wód.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku ,Delegatura w Słupsku, do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Słupia

Parchowo

Parchowo/113,0

2003

3,0

13,4

1,13

0,07

II

II

 

 

Parchowo/113,0

2007

 2,20

13,0 

1,16 

0,07 

 III

III 

   

Parchowo/113,0

2008  3,56 bd  0,84  0,06  bd  bd 

 

Parchowo

Soszyca/103,2

2003

2,9

13,8

1,06

0,07

II

II

 

Czarna Dąbrówka

Gołębia Góra /95,1

2003

2,9

13,4

0,98

0,08

II

II

   

Gołębia Góra /95,1

2008  3,66  bd 0,92  0,07  bd  bd 

 

Kołczygłowy

Gałęźna Mała /68,7

2003

3,2

14,3

1,25

0,08

II

II

 

 

Gałęźna Mała /68,7

2007

2,38 

 17,5

 1,62

 0,07

 III

III 

   

Gałęźna Mała /68,7

2008  4,06 bd  1,48  0,133  bd  bd 

Bytowa

Bytów

Bytów / 22,5

2003

3,5

25,5

1,90

0,15

III

II

 

Borzytuchom

Gostkowo / 12,9

2003

3,9

21,7

1,90

0,18

non

II

   

Gostkowo / 12,9

2008  4,06 bd  1,48  0,133  bd  bd 

Kamienica

Tuchomie

Tuchomie / 24,5

2003

3,5

14,9

1,37

0,08

III

II

 

Kołczygłowy

Krępnica / 4,5

2003

3,3

17,1

1,22

0,11

II

II

   

Krępnica / 4,5

2008  3,25 bd  0,98  0,288  bd  bd 

Łupawa

Parchowo

Chośnica/95,0

2001

2,9

82?

2,85

0,15

III

III

 

Parchowo

Obrowo/90,0

2001

6,3

36,4

1,74

0,18

I

III

 

 

Obrowo/90,0

2007

4,56 

 30,4

1,76 

0,12 

II 

IV 

 

Czarna Dąbrówka

Zawiaty / 81,9

2004

1,9

16,0

0,83

0,07

III

II

   

Zawiaty / 81,9

2008  3,11 bd  0,76  0,221  bd  bd 

 

Czarna Dąbrówka

Podkomorzyce/ 66,2

2004

2,7

25,8

1,56

0,16

III

II

Pogorzelica

Czarna Dąbrówka

Warcimino/14,1

2000

3,2

23,8

2,61

0,08

III

II

 

Czarna Dąbrówka

Warcimino/14,1

2005

2,7

23,0

2,3

0,06

III

II

Wieprza

Miastko

Czarnica / 105,8

2002

2,6

34,5

1,84

0,12

III

II

 

 

Czarnica / 105,8

2006

2,57

28,0

2,12

0,096

IV

III

 

Trzebielino

Bożanka / 91,6

2002

2,0

22,1

1,14

0,1

II

II

 

 

Bożanka / 91,6

2006

2,65

15,5

1,39

0,1

IV

III

   

Bożanka / 91,6

2008  2,42 7,79*  1,14  0,10  bd  bd 

 

Trzebielino

Popielewko / 85,0

2002

2,4

19,8

1,20

0,12

III

II

 

 

Popielewko / 85,0

2006

2,38

11,5

1,36

0,118

III

III

Pokrzywna

Trzebielino

Poborowo / 15,8

2002

1,9

15,9

1,04

0,11

III

II

 

 

Poborowo / 15,8

2006

2,10

9,9

0,91

0,109

III

III

 

 

Poborowo / 15,8

2007

1,48 

 12,6

 0,67

0,09 

IV 

III 

 

Trzebielino

Bąkowo / 4,6

2002

2,3

26,4

1,60

0,13

III

II

 

 

Bąkowo / 4,6

2006

2,32

21,5

2,42

0,123

IV

III

 

 

Bąkowo / 4,6

2007

 2,08

28,7 

1,58 

0,12 

III 

III 

   

Bąkowo / 4,6

2008  bd  bd bd  bd  bd  bd 

 

Trzebielino

Osówko / 0,8

2002

2,1

26,9

1,46

0,14

III

II

Studnica

Miastko

MiastkoI / 28,0

2002

3,5

18,1

1,65

0,12

III

II

 

Miastko

Miastko II / 23,0

2002

3,6

20,1

1,90

0,16

non

II

 

 

Miastko II / 23,0

2006

3,05

11,4

1,74

0,157

IV

III

 

 

Miastko II / 23,0

2007

2,36 

 14,5

 1,25

0,12 

 IV

III 

 

Miastko

Kawcze / 11,7

2002

2,7

22,2

1,72

0,15

non

II

 

 

Kawcze / 11,7

2006

2,44

11,81

1,66

0,128

IV

III

Bystrzenica

Trzebielino

Zielin / 21,1

2002

2,1

32,0

2,19

0,14

III

II

 

 

Zielin / 21,1

2006

2,74

25,7

2,84

0,109

IV

IV

    Korzybie/0,9 2008 2,87 bd 2,21 0,130 bd bd

Bożanka

Trzebielino

Bożanka / 0,5

2002

2,0

8,0

o,85

0,12

II

II

 

 

Bożanka / 0,5

2006

2,28

6,1

1,10

0,120

III

III

Broczyna

Trzebielino

Broczyna / 0,6

2002

2,3

14,4

1,48

0,13

III

II

 

 

Broczyna / 0,6

2006

4,14

15,1

1,56

0,150

III

III

 

 

Broczyna / 0,6

2007

2,81 

 15,5

1,66 

0,14 

IV 

III 

Bukowina

Cz.Dąbrówka/Bytów

Kozin/0,2

2007

 4,08

 24,6

2,39 

 0,17

 V

IV 

   

Kozin/0,2

2008  5,73 bd  1,96  0,159  bd  bd 
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2008 zostana podane w IV kw. r.2009.

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe.         

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie występuje.

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • rzeka Brda , długość 217 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Wda , długość 168 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Chocina , ujście do j. Karsińskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Czerska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • Raciążska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • rzeka Niechwaszcz , ujście do rzeki Wdy ,
 • rzeka Zbrzyca , ujście do jeziora Witoczno w zlewni rzeki Brdy ,
 • rzeka Kłonecznica , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Mlusina , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Parzenica , ujście do rzeki Niechwaszcz ,
 • Struga Siedmiu Jezior , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Kulawa , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • Orla Struga , ujście do jeziora Łąckiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Struga Czerwonka , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Klaskawska Struga , ujście do Czerskiej Strugi ,
 • Rów Czernicki , ujście do jeziora Dybrz w zlewni rzeki Brdy

kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa: Wielki Kanał Brdy , ujście- rozlewa się na łąkach ,
 • Kanał Wdy - rozlewa się na łąkach

jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań

 • Skąpe - 158,06 ha - 20,1 m - kl. czystości II, 2007/bez klasyfikacji
 • Kły - 18,3 ha - 7,8 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosina Mała - 15,6 ha - kl. czystości - brak danych
 • Kały - 6,58 ha - 1,1 m - kl. czystości - brak danych
 • Brzeżno - 35,53 ha - 9,7 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosino Duże - 42,67 ha - 22,4 m - brak danych
 • Lesno Górne - 53,41 ha - brak danych - brak danych
 • Gacno Małe - 17,44 ha - 5,5 m - brak danych
 • Ostrowie - Józefowo - 272,27 ha - 43,0 m - klasa czystości I
 • Gacno Wielkie - 13,42 ha - brak danych - brak danych
 • Płęsno - 46,04 ha - 11,0 m – II, 91
 • Nierybno - 10,36 ha - 7,5 m - brak danych
 • Krzywce Wielkie - 28,36 ha - 15,0 m - brak danych
 • Krzywce Małe - 13,35 ha - brak danych - brak danych
 • Zielone - 25,17 ha - brak danych - brak danych
 • Jeleń - 48,12 ha - 10,7 m - klasa czystości I,93
 • Dybrzk - 235,87 ha - 19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Kosobudno - 56,07 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Łąckie - 155,5 ha -19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Płęsno - 92,85 ha - 37,0 m - kl. czystości II,91
 • Gardliczno Duże - 33,36 ha - brak danych - kl. czystości I,96
 • Gardliczno Małe - 13,29 ha - 26,5 m - brak danych
 • Witoczno - 99,28 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Nowionek - 10,60 ha - brak danych - brak danych
 • Czarne - 9,19 ha - brak danych - brak danych
 • Zmarłe - 30,92 ha - 19,4 m - kl. czystości II,91
 • Laska - 61,54 ha - 4,6 m - kl. czystości II,II/91,03
 • Śluza - 51,18 ha - 6,1 m – II,II/91,03
 • Skrzynki Małe -30,76 ha - 8,3 m - brak danych
 • Wieckie - 42,28 ha - 7,9 m - brak danych
 • Łowne Duże - 16,58 ha - brak danych - brak danych
 • Charzykowskie - 1381,09 ha - 30 m - kl. czystości  płd III,II,płn II,II/95,03
 • Skszynka / Mielnica - 30,07 ha - brak danych - kl. czystości II
 • Karsińskie /Długie - 701,67 ha - 27,1 m - kl. czystości cz.wsch III,II,cz. zach.II,II/92,03
 • Głuche Duże - 39,92 ha - 17,2 m - kl. czystości II,98 , Gmina Chojnice,
 • Głuche Małe - 9,74 ha - 12,9 m - kl. czystości II,98 Gmina Chojnice,
 • Wegner - 10,90 ha - brak danych - brak danych
 • Niedzwiedzie - 30,33 ha - 8,3 m - brak danych
 • Trzemeszno - 189,63 ha - 4,8III,II/94,03
 • Czarnogłowie - 15,84 ha - brak danych - brak danych
 • Mętno - 15,44 - brak danych - brak danych
 • Głuche Małe - 17,28 ha - brak danych - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Głuche Duże - 45,91 ha - 29,8 - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Parzyn - 51,23 ha - 2,0 m - kl. czystości II,97
 • Kruszyńskie - 476,03 ha - 7,0 m – II/2000
 • Somińskie - 364,35 ha - 14,0 m – III/2000
 • Leśno Dolne - 43,35 ha - 8,3 m - brak danych
 • Lichnowskie - 12,04 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite – 280,7 ha – 43,0 m – I/96
 • Śpierewnik - 141,56 ha - 14,0 m - kl. czystości III /90,04
 • Suszek - 11,91 ha - brak danych - brak danych
 • Wysockie - 23,36 ha - brak danych - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite - 41,14 ha - 8,4 m - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Milachowo - 63,55 ha - brak danych - kl. czystości III, 97
 • Warszyn - 36,42 ha - 4,7 m - brak danych
 • Główka - 9,33 ha - brak danych - brak danych
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jarcewska Struga
 • rzeka Brda
 • rzeka Niechwaszcz
 • Czerska Struga
 • Wielki Kanał Brdy
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

 

Brda

Konarzyny

Ciecholewy /166,7

2003

1,8

21,9

1,38

0,15

II

III

      Kopernica /163,2 2008 2,39 5,22* 1,11 0,076 bd bd

 

 

Chojnice

Małe Swornegacie / 158,0

2003

2,1

22,7

1,06

0,12

I

non

 

 

Chojnice

Swornegacie / 152,6

2003

1,6

20,6

0,97

0,11

I

II

 

 

Chojnice

pon.jez.Kosobudno / 136,2

2003

2,0

21,7

0,97

0,12

I

II

     

pon.jez.Kosobudno Męcikał / 136,5

2008 2,54 4,36 0,86 0,107 bd bd

 

 

Czersk

Rytel / 123,1

2003

2,2

19,6

1,04

0,12

I

II

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2005

1,9

16,4

1,04

0,15

II

III

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2006

1,9

14,2

0,90

0,12

II

III

   

Czersk

Rytel/123,1

2008 3,18 bd 0,79 0,096 bd bd

 

Zbrzyca

Brusy

Parzyn / 29,4

2003

3,3

21,8

1,05

0,06

I

III

 

 

Chojnice

pon.uj.Młosiny/25,0

2003

3,0

22,8

0,99

0,06

II

III

 

 

Brusy

Laska,wlot do jez. / 12,6

2003

2,6

20,2

0,98

0,10

I

III

 

 

Chojnice

Swornegacie, wlot do jez. Witoczno / 1,0

2003

2,6

20,5

0,95

0,10

II

non

  Czerwona Struga Chojnice Babilon / 10,0 2008 3,52 bd 1,54 0,093 bd bd

 

Czerwona Struga

Chojnice

Kopernica -uj.do jez.Charzykowskiego /  1,4

2003

2,4

24,6

1,60

0,15

II

II

 

Jarcewska Struga

Chojnice

uj.do jez.Charzykowskiego /  0,5

2003

10,3

46,6

7,94

1,15

III

non

Chocina

Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2003

2,2

22,3

1,57

0,17

II

II

  Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2008 2,41 bd 1,73 0,101 bd bd

Kulawa

Chojnice

uj.do Zbrzycy / 0,75

2003

1,7

19,7

0,49

0,10

II

II

Kłonecznica

Brusy

pon.miejsc.Laska

2003

2,7

23,0

1,19

0,13

II

II

Niechwaszcz

Brusy

pon.m.Brusy / 35,0

2000

2,4

50,3

1,70

0,32

III

III

 

Czersk

Dębowiec / 11,4

2000

2,2

28,1

1,55

0,21

II

II

Informacja o badaniach wykonanych przez WIOŚ w r.2008 zostanie podana w IV kw.r.2009

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie stosuje się

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe

Naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa Długość - km Ujście - rzeka

Biała

14,3

Gwda

Bińcze

9

Gwda

Brzęczek

11,5

Gwda

Brda

48

Wisła

Chechło

5,9

Gwda

Chrząstawa

34

Gwda

Cylnica

18

Brda

Czernica

45,1

Gwda

Debrzynka

19,8

Gwda

Gnilec

10,2

Gwda

Klewiatka

5,8

Brda

Lipczynka

17,4

Brda

Łobzonka

3,2

Noteć

Modra

11,1

Brda

Polnica

11,5

Brda

Puczków

5,1

Brda

Ruda

20,1

Brda

Stołunia

9

Noteć

Szczyra

18,2

Gwda

 

 • kanały o długości powyżej 2 km

Lp Nazwa Długość

1

k. Cisowo

5,5

2

k. Jaromierski

11,8

3

k. Łękiński

2,8

4

k. Nowa Wieś

6,6

5

k. Wierzchowo

8,4

 

 • jeziora powyżej 5 ha

Nazwa jeziora Gmina Obręb Rodzaj wód Pow. (ha) Śr. głęb. (m)-kl. cz./r.badań
Dymno (Koczalskie) Koczała Koczała P 88,69 7
Głębokie Koczała Pietrzykowo P 8,18 10,1
(Pietrzykowskie Duże)       138,9 10,1 II/99
Ciemno (Pietrzykowskie) Koczała Pietrzykowo P 58 3,3
Pietrzykowo (Piotrowskie) Koczała Pietrzykowo P 8,33 b.d.
Starzeńskie Koczała Starzno P 33 6,3
Cietrzewie (Sękacz) Koczała Trzyniec S 19,05 2,1
Zalane Koczała Trzyniec P 15,21 3,1
Przechlewskie (Dźwierzeńskie) Koczała Dźwierzno S 22 5,1
Łękinia (Łęknica) Koczała Łękinia P 21,45 3,1
Bardo (Przyłękińskie) Koczała Łękinia P 12,17 4,3
Skarbno Koczała Łękinia S 6,23 b.d.
Resko I Koczała Łękinia S 5,54 b.d.
Krucze Koczała Bielsko Pom. P 7,13 b.d.
Bielsko Koczała Bielsko Pom. P 11,73 b.d.
Rychnowskie Człuchów m. Człuchów P 167,8687 13,1 III/06
Miejskie Duże Człuchów m. Człuchów P 38,2693 10,2
Urzędowe Człuchów m. Człuchów P 73,8979 7,6
Miejskie Małe Człuchów m. Człuchów P 31,8463 1,5
Wieldządz (Biały Zdrój) Człuchów Barkowo P 55,68 3,2 III91
Jęczniki Człuchów Jęczniki P 17,45 4,2
Mąkowy (Wierzchowo) Człuchów Jęczniki P 29,3 2,3
Tuczno (Marysińskie-Tuczne) Człuchów Kołdowo P 35,26 2,4
Krępsko Człuchów Krępsk P 385,27 5,9 II01
Krępna (Staw Krępina) Człuchów Krępsk P 8,97 b.d.
Kłodzko Duże (Łodzin Duży) Człuchów Kiełpin P 42,72 0,9
Kiełpińskie (Przechlewskie) Człuchów Kiełpin S 17,02 0,5
Dużych Okoni Człuchów Polnica S 15,36 5,5
Węgorzyn Człuchów Polnica P 18,1 4
Gostudno (Gostyńskie) Człuchów Polnica P 48,19 4,3
Kłodzko Małe (Łodzin mały) Człuchów Polnica P 20,46 2
Wandzińskie Człuchów Polnica P 13,01 1,8
Polnickie Człuchów Polnica P 8,31 b.d.
Buszewo Człuchów Sieroczyn P 8,64 b.d.
Gwiazda (Krętek) Przechlewo Płaszczyca P 44 9,7
Płask Przechlewo Płaszczyca P 21,99 3,1
Lipczyno Przechlewo Przechlewko P 12,14 2,1 II03
Krasne Przechlewo Przechlewko S 29,43 2,8 I00
Węgorzko Przechlewo Przechlewko S 3,82 b.d.
Plasno (Płosno) Przechlewo Przechlewko S 24,69 6,2
Lipczyno Wielkie Przechlewo Przechlewko P 154,66 9
Szczytno Duże Przechlewo Szczytno P 615,77 8
Poddębie Przechlewo Lisewo P 15 2,6
Szczytno Małe (Szycienko) Przechlewo Lisewo P 32  3,6 non95
Końskie Przechlewo Lisewo P 55 9
Garbek Przechlewo Garbek P 10,13 b.d.
Sosnowe (Czosnowo) Przechlewo Sąpolno P 15,58 4,9
Glina Przechlewo Sąpolno P 10,67 b.d.
Przechlewskie (Wiejskie) Przechlewo Przechlewo P 20,07 4,5
Długie Przechlewo Przechlewo P 43 8,8 II03
Liny Przechlewo Dąbrowa P 24,63 4,6
Szare Przechlewo Lisewo P 8 b.d.
Pijawka Przechlewo Lisewo S 5,24 b.d.
Kiełpińskie Przechlewo Kiełpin S 7,57 b.d.
Płosno Przechlewo Przechlewo P 5,08 b.d.
Rąbki Przechlewo Przechlewo P 7,09 b.d.
Kumki II Przechlewo Przechlewko P 5,56 b.d.
Orzechowo Rzeczenica Olszanowo P 21,24 7,9
Olszanowo Duże (Olszanowskie) Rzeczenica Olszanowo S 68,83 6,2 II91
Gardzkie (Grodzkie) Debrzno Cierznie S 16,06 6,8
Długie Debrzno Grzymisław P 26,06 b.d
Ostrów Duży (Czarnowo) Debrzno Uniechów P 23,15 2,8
Główne (Trudna) Debrzno Rozwory P 20,32 1,6
Żuczek (Żukowo) Debrzno Debrzno P 50,66 9,2
Staw Miejski (Debrzno) Debrzno Debrzno P 26,3692 5

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Debrzno - rzeka Debrzynka
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Debrznie - Stare Gronowo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Człuchów rz. Chrząstawa
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Przechlewo - rz. Lipczynka
 • Auto - Delta Lipczynak, Lipczynek - rz. Lipczynka
 • PPHU ROLPAKO w Pakotulsku -Pakotulsko - rz. Brda
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wyczechach - Wyczechy - rów melior.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzemieniewie - Krzemieniewo - rów melior.
 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Jednostka Wojskowa w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Koczała - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Pietrzykowo - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Rzeczenica - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Zalesie - rów melior.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Pieniężnica- rz. Czernica
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring jakości wody prowadzi  WIOŚ w Gdańsku, w tym część badań wykonanych jest przez Oddział WIOŚ w Słupsku.
 Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503:
według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania

kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które

obowiązywało do końca r.2004.

Rzeka Gmina Punkt kontr./ ost. rok     Wyniki badań     Klasyf. og.
    km rzeki badań BZT5 ChZT Nog Pog St. sanit  
Czernica Rzecznica Brzezie / 33,4 2001 3,1 55,9 3,10 0,67 III II
  Czarne Czarne I / 9,2 2001 2,1 28,7 1,82 0,14 III II
  Czarne Czarne II / 6,6 2001 2,6 23,1 1,82 0,13 III II
  Czarne Czarne II / 6,6 2008 3,78 8,97* 1,68 0,125 bd  
Biała Rzecznica Międzybórz / 3,5 2001 2,3 18,2 1,15 0,09 III II
Gnilec Czarne Czarne / 0,2 2001 2,1 17,0 0,70 0,12 II II
Szczyra Czarne Krzemieniewo / 7,8 2001 1,8 11,0 1,50 0,08 II II
  Czarne Prądy / 0,4 2001 1,8 17,5 2,20 0,13 II II
  Czarne Prądy / 0,4 2008 2,89 6,3* 2,92 0,118 bd  
Chrząstowa Człuchów Człuchów / 33,6 2001 2,3 37,4 1,90 1,37 II non
  Czarne Buszkowo / 3,0 2001 2,3 30,1 4,40 0,32 II II
  Debrzno Trudna 12/6 2008 3,37 bd 5,23 0,168 bd  
Brda Przechlewo Lisewo / 188,1 2008 3,96 1,91* 1,05 0,097 bd  
Lipczynka Przechlewo Sąpólno Czł. /1,5 2008 2,7 bd 1,91 0,203 bd  
Debrzynka Debrzno Trudna / 12,6 2008 6,88 bd 3,53 0,214 bd  
jeziora –w tab wyżej podano kl czystości wód oraz rok przeprowadzenia badań przez WIOŚ
 W r. 2007 WIOŚ nie prowadził badań jezior i rzek w powiecie człuchowskim.
Wyniki badań prowadzonych przez WIOŚ w r. 2008 zostaną podane w IV kw.r.2009.

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe – miasto Czarne , rzeka Czernica   
 • wody opadowe – miasto Czarne, rzeka Czernica    

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe   - brak
 • retencja –rezerwowa           - brak

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 

nazwa

długość (km)

ujście

Radunia

Wisła/Wisła Martwa

Kłodawa/Styna/Czerwona Struga

Struga Gęś

Bielawa

Czarna Lacha

Motława

Wietcisa

Wiercisa

Reknica

Rutkownica

5

 

34,8

3,84

21

 

30

66

6,3

9

0,8

rz. Motława

Zat. Gdańska

rz. Motława

rz. Radunia

rz. Motława

rz.Motława

rz. Wisła

Jezioro Przywidzkie

 

rz. Radunia

 

 • kanały o długości powyżej 2 km:

 nazwa

długość (km)

ujście

Raduński

Piaskowy, Śledziowy, Wielki

Wysoki

13,5

46,4

rz. Motława

rz. Martwa Wisła

 

 • jeziora powyżej 5ha:  

nazwa

powierzchnia (ha)

głębokość max

przepływowe

Klonowskie

Głębokie

Przywidzkie Wielkie

Przywidzkie Małe

Ząbrskie

Łąkie

Połęczyńskie

Marszewskie Małe

Goszczyn

Lapińskie

Sobowidzkie

Otomińskie

Bronisława

Małe

11,42

40,25

114

 17

22,20

39,75

 

12,5

 

40,0

12

 

25,66

12,73

3

22

12,2

 

2,3

13,1

 

 

 

15,4

4

Tak

Tak

Tak

 

Tak

Tak

Tak

 

Nie

Tak

Tak

Nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • miasto Pruszcz Gdański  –  Oczyszczalnia Ścieków Wschód
 • gmina Cedry Wielkie  – Kanał Śledziowy
 • gmina Pruszcz Gdański –  rów melioracyjny
 • gmina Przywidz   – Wietcisa
 • gmina Pszczółki  – Bielawa
 • gmina Suchy Dąb  – Kozi Rów
 • gmina Trąbki Wielkie –  rów melioracyjny R-A1
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Brak badań prowadzonych przez powiat i gminy.
Monitoring wód powierzchniowych jest prowadzony przez WIOŚ w Gdańsku 
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Radunia

Kolbudy

Bielkowo-kanał, pon.zb.w Kolbudach / 28,7

2006

5,7

24

1,17

0,12

III

III

 

Pruszcz Gd.

Straszyn-zbiornik, hala sit na uj. wody / 20,6

2004

2,0

18,8

*

*

*

III

  Pruszcz Gd. Goszyn/20,6 2008            

 

Pruszcz Gd.

pon.Pruszcza / 8,4

2006

1,7

22,2

1,29

0,13

III

III

Reknica

Kolbudy

uj. do starego koryta Raduni w Bielkowie

2005

2,2

17,3

0,98

0,10

IV

III

Motława

Suchy Dąb

Suchy Dąb / 22,9

2006

2,96

31,0

2,37

0,22

IV

IV

 

Suchy Dąd

Grabowo / 17,1

2006

3,50

28,3

2,27

0,29

IV

IV

 

Pruszcz Gd

Wiślina / 10,0

2006

3,00

26

2,19

0,27

IV

IV

Kłodawa

Kolbudy

BuszkowyGrn/25,8

2003

2,5

23,8

1,99

0,32

II

non

 

Trąbki Wlk

pow.Kleszczewa /  17,4

2006

2,4

21,1

1,29

0,24

III

III

  Trąbki Wlk Kłodawa/13,0 2007 1,9 24,6 2,92 0,21 IV IV
  Trąbki Wlk Kłodawa/13,0 2008 2,2 bd 2,32 0,205 bd  

 

Trąbki Wlk

pon.Kleszczewa /  12,3

2003

2,4

20,4

1,58

0,17

II

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Żukczyna / 9,2

2006

2,8

26,6

2,12

0,22

IV

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Łęgowa / 6,4

2003

3,0

23,0

2,39

0,22

III

III

 

Suchy Dąb

Grabina Zameczek uj.do Motławy / 0,5

2006

2,4

23,4

2,06

0,21

III

III

  Trąbki Wlk Do Styny/0,0 2008 2,6 bd 3,13 0,247 bd  

Styna

Trąbki Wlk

pon.Sobowidza / 6,6

2003

2,6

22,7

1,20

0,13

I

III

 

Trąbki Wlk

Łaguszewo / 4,3

2003

2,7

23,8

3,28

0,18

II

III

 

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Trąbki Wlk./ 0,5

2003

2,0

19,5

1,62

0,14

II

II

Czerwona Struga

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Czerniewo / 0,1

2003

2,2

21,7

1,52

0,17

II

II

Wisła Cedry Wlk. Kiezmark/926 2005 3,2 23,6 2,33 0,16 III III
  Cedry Wlk. Kiezmark/926 2007 2,8 31,3 2,51 0,18 III III
  Cedry Wlk. Kiezmark/926 2008            
Martwa Wisła Pruszcz Gd Sobieszewo/9,0 2007 2,6 43,5 1,19 1,07   V
  Pruszcz Gd. Sobieszewo/9,0 2008  2,6  bd  1,28 0,657   bd  bd

 

 • jeziora:

 jeziora – nazwa

klasa wód /r.badań WIOŚ

Przywidzkie Małe

Przywidzkie Wielkie

Głęboczko

Łapińskie

Otomińskie

Ząbrowskkie

Zb. Kolbudy

III/1998

II /1998

II /1991

III 1991

III 1992

II /1991

III

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe      

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe

 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa

  Długość [km]

  Ujście

  Mała Supina 5,6 rz. Radunia
  Strzelniczka 16,7 rz. Radunia
  Sucha 6,7 J. Duży Guścierz
  Młynówka 0,4 J. Mausz
  Łupawka 5,4 rz. Łupawa
  Bukowina 11,7 rz. Łupawa
  Dębnica 11,4 rz. Łeba
  Czarna 9,2 Struga Klasztorna
  Wiercica 4,2 rz. Wietcisa
  Owśniczka 1,2 rz. Pieliska
  Borowa 3,8 rz. Pieliska
  Borucinka 6,3 J. Raduńskie
  Słupia 17,2 M. Bałtyckie
  Wierzyca 3,2 rz. Wisła
  Radunia 68,7 rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km

  nazwa kanału

  długość (km)

  odbiornik

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha

  nazwa

  powierzchnia (ha)

  głębokość
  (max)

  przepływowe

  Połęczyńskie 38,4   tak
  Trzebno 32,3   tak
  Rąty 23   tak
  Radunia Dolna 600 35,4 tak
  Białe (Chmielno) 101,4 21,6 tak
  Kłodno 55,06   tak
  Rekowskie 161,9   tak
  Długie (Borzestowo) 12,17   tak
  Glinne 10   nie
  Wielkie (Miechucino) 36,31   tak
  Tuchomskie 84,53   tak
  Wysokie 11,99   nie
  Osowskie 23,21   nie
  Łapińskie 41,97   tak
  Głębokie (Borkowo) 39,82   nie
  Długie (Kczewo) 11   nie
  Kczewskie 6   tak
  Smołdzińskie 7   tak
  Głębokie (Smołdzino) 11   tak
  Czarne (Czarna Huta) 62   tak
  Przodkowskie 12   nie
  Czeczewskie 11   nie
  Otalżyńskie 16   tak
  Demnica 14   nie
  Białe (Czarna Huta) 10   tak
  Długie (Łyśniewo) 28   nie
  Trzono 28   tak
  Świniewo 12   nie
  Trzemeszno 11   nie
  Kawle 5,67   nie
  Junno 60   tak
  Białe (Kamienica Młyn.) 35   tak
  Czarne (Łyśniewo) 8,82   nie
  Nieniko 21,98   nie
  Bukowskie 14,24   tak
  Malinko 5,13   tak
  Ostrowite 5,89   nie
  Gowidlińskie 214   tak
  Mielonko 9,5   tak
  Karczemne 41,18   tak
  Klasztorne Małe 16,49 20 tak
  Klasztorne Duże 53,59   tak
  Łapalickie 55,91 23,6 tak
  Rekowo-część 9,81 11,8 tak
  Prokowskie 8,29   nie
  Białe (Prokowo) 54,56   nie
  bez nazwy (Sianowska Huta) 6,24   nie
  Łąkie 35,46   tak
  Sianowskie-część 62,57 15,6 tak
  Osuszyno 16,08   tak
  Potęgowskie 48   tak
  Lubygość 20,71   tak
  Kocinko 7,29   tak
  Wielkie (Mirachowo) 8,11   nie
  Bąckie 22,02   tak
  Duże Kiełpino 16,89   tak
  Małe Kiełpińskie 8,24   tak
  Małe Mezowskie 41,46   nie
  Okunkowo 8,64   nie
  Szczyczno 7,06   nie
  Dzierżążno 23,87   nie
  Karlikowo 32,83   nie
  Sitno 62,65   nie
  Brodno Małe 177,76   tak
  Brodno Wielkie 145,32   tak
  Ostrzyckie-część 448,9 21 tak
  Moczydło 15,05   tak
  Żakówko 5,63   tak
  Warlińskie 16,47   tak
  Chojnickie 14,99   tak
  Mausz Duży 760,5   tak
  Mausz Mały
  Węgorzyno 136   tak
  Łukno 20,5   tak
  Mściszewickie 18   nie
  Kotynia 16,57   tak
  Sominko 14,8   tak
  Kłodzonko 8,26   tak
  Skrzynka 10   tak
  Guścień Duży 8   tak
  Guścień Mały 10.0   tak
  Gostkowo 12   nie
  Długie (Zdunowice) 35,79   tak
  Długie (Sulęczyno) 6   tak
  Stasino 19   nie
  Skarżyno 8   nie
  Święte 8,5 3,9 nie
  Trzebocińskie 12   tak
  Stężyczno 66,56   tak
  Raduńskie Górne 396,29 43 tak
  Patulskie 97,33 7,8 tak
  Dąbrowskie 76,12 15,2 tak
  Sołeckie 9,23   nie
  Kamionko 17,82 12 nie
  Glinno 8,68   tak
  Łączyńskie 23,87   tak
  Niesiołowice 20,1   tak
  Kosieńskie 8,52   nie
  Kniewo 19,58   tak
  Borucińskie 12,86   nie
  Pierszczewo 35,94   tak
  Żuromino 10,19   nie
 • Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

  Kartuzy, Przodkowo – Klasztorna Struga; Sławki – Radunia, Delowo – Kania, gm. Stężyca; Kożyczkowo, gm. Chmielno – Struga Kożyczkowska, Sierakowice –

  Bukowina, Sulęczyno – Słupia,

  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

   

   Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony
       Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do
  zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
  Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które
  obowiązywało do końca r.2004.
  Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu
  klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
   

  Rzeka
  Gmina
  Punkt kontr./
  ost. rok
   
   
  Wyniki badań
   
   
  Klasyf. og.
   
   
  km rzeki
  badań
  BZT5
  ChZT
  Nog
  Pog
  St. sanit.
   
  Słupia
  Sierakowice
  Tuchlino /135.5
  2003
  2,9
  13,6
  1,67
  0,10
  non
  II
  Radunia
  Somonino
  Ostrzyce, pon jez. / 75,7
  2004
  2,3
  19,2
  0,80
  0,08
  II
  III
   
   
  Ostrzyce, pon jez. / 75,7
  2005
  2,6
  22,1
  0,85
  0,07
   
  III
   
   
  Ostrzyce, pon jez. / 75,7
  2007
  2,2
  16,1
  0,79
  0,10
  III
  III
   
  Somonino
  Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
  2004
  2,2
  16,0
  0,93
  0,10
  III
  III
   
   
  Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
  2006
  2,6
  19,4
  0,93
  0,15
  III
  III
   
  Żukowo
  pow. uj Strzelenki / 45,3
  2004
  2,1
  18,9
  1,35
  0,17
  III
  III
   
   
  pow. uj Strzelenki / 45,3
  2005
  2,2
  19,7
  1,35
  0,12
  III
   
   
   
  pow. uj Strzelenki / 45,3
  2006
  1,6
  15,5
  1,14
  0,20
  III
  III
   
  Zukowo
  Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
  2004
  2,4
  26,2
  1,43
  0,14
  III
  III
   
   
  Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
  2005
  2,3
  17,0
  1,47
  0,18
   
   
   
   
  Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
  2006
  2,5
  22,8
  1,33
  0,16
  III
  III
  Klasztorna Struga
  Kartuzy
  pon.Jez.Klasztornego Duż./15,3
  2004
  5,7
  35,6
  2,09
  0,43
  III
  IV
   
   
  Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
  2006
  3,7
  36,7
  2,21
  0,41
  II
  IV
   
  Kartuzy
  pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
  2004
  4,2
  34,2
  4,98
  0,36
  IV
  III
   
   
  pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
  2006
  4,1
  42,0
  7,84
  0,26
  V
  IV
   
  Przodkowo
  pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
  2004
  2,7
  31,9
  2,47
  0,25
  IV
  III
   
   
  pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
  2006
  2,8
  27,2
  2,50
  0,27
  IV
  IV
  Mała Słupina
  Zukowo
  Żukowo,uj do Raduni/0,5
  2004
  2,5
  25,7
  2,31
  0,20
  IV
  III
   
   
  Żukowo,uj do Raduni/0,5
  2006
  2,3
  24,3
  1,84
  0,21
  IV
  III
  Strzelenka
  Żukowo
  Lniska uj.do Raduni / 0,5
  2004
  3,5
  31,7
  2,99
  0,23
  IV
  III
   
   
   
  2006
  4,4
  30,0
  2,74
  0,35
  IV
  IV
  Bukowina
  Sierakowice
  Pałubice
  2007
  5,8
  43,7
  3,69
  0,59
  non
  non
  Łeba
  Kartuzy
  Cieszenie / 108,2
  2000
  4,6
  31,3
  1,76
  0,07
  II
  II
     
  Cieszenie / 108,2
  2008 2,70 bd 1,65 0,28 bd bd
  Dębnica
  Kartuzy
  Sianowo / 0,2
  2000
  2,6
  22,5
  1,90
  0,12
  III
  II

  • jeziora
   Nazwa
   Klasa wód
   Rok badań
   Klasztorne Małe
   III/non/non
   91/96/00
   Ostrzyckie gmina Kartuzy
   III/II/III
   92/02/05
   Wielkie Brodno
   II/II
   90/01
   Małe Brodno
   II /II
   92/01
   Łapalickie
   II
   2000
   Rekowo
   II
   2000
   Sianowskie
   III
   2000
   Karczemne
   non /III
   91/96
   Klasztorne Duże
   III /III/?
   91/96/07
   Potęgowskie Duże gmina Kartuzy
   III
   1995
   Głębokie
   II
   1992
   Sitno
   II
   1992
   Tuchomskie gmina Żukowo
   non /III
   91/01
   Osowskie
   III
   1992
   Wysockie
   III
   1991
   Łapińskie
   III
   1991
   Głębokie gmina Żukowo
   II
   1992
   Łapino Dolne
   III
   1991
   Raduńskie Dolne
   II/II/II/II
   90/93/02/06
   Kłodno
   II/II
   90/01
   Białe gmina Chmielno
   II
   2000
   Ostrzyckie gmina Chmielno
   II /III
   92/02
   Małe Brodno
   II
   92/01
   Rekowo gmina Chmielno
   II
   2000
   Sianowskie
   III
   2000
   Tuchomskie gmina Przodkowo
    non /III
   91/01
   Otalżyno
   II
   2001
   Gowidlińskie
   II
   1997
   Białe gmina Sierakowice
   I
   1995
   Kamienickie
   III
   1995
   Potęgowskie Duże gmina Sierakowice
   III
   1995
   Święte
   Poza klasą
   1995
   Ostrzyckie gmina Somonino
   II
    
   Ostrzyckie gmina Stężyca
   II
   92/02
   Dąbrowskie
   II
   90/02
   Raduńskie Górne
   II /II
   90/93/02
   Patulskie
   III /III
   90/02
   Stężyckie
   II
   1990
   Gowidlińskie
   II
   1997
   Mausz Duży
   II
   1998
   Mausz Mały
   II
   1998
   Węgorzyno
   II
   1998

   Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2008 zostaną podane w IV kw r.2009 

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  nie dotyczy

  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia:

  • wody roztopowe,
  • wody opadowe                  

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • brak

  Powiat Kościerski

  Wody powierzchniowe

  naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

  nazwa

  długość [km]

  ujście

  rzeki

  Bibrowa

  3,9

  jezioro Wierzysko

  Bielawka

  1,7

  jezioro Bielawy

  Borowa

  6,8

  rzeka Pieliska

  Brzezinka

  1,3

  jezioro Brzezino

  Bułkownica

  3

  rzeka Wietcisa

  Dębrznica

  5

  rzeka Trzebiocha

  Dłużnica

  1,7

  rzeka Pieliska

  Graniczna

  0,9

  rzeka Pieliska

  Kamionka

  14,4

  jezioro Wierzchotek

  Leniwka

  7,4

  rzeka Wierzyca

  Mała Czarna Woda

  2,5

  rzeka Czarna Woda

  Mała Wierzyca

  16,4

  rzeka Wierzyca

  Młosinka

  0,5

  rzeka Zgrzyca

  Owśniczka

  9,7

  rzeka Pieliska

  Pieliska

  7,8

  jezioro Sudomie

  Przerębel

  2,3

  jezioro Słupinko

  Raknica

  5,4

  jezioro Garczyn

  Stara Rzeka

  0,5

  rzeka Wierzyca

  Studzienice

  2,1

  jezioro Wdzydze

  Trzebiocha

  4,5

  rzeka Czarna Woda

  Wda

  ok. 55

  rzeka Wierzyca

  Wierzyca

  64,3

  rzeka Wisła

  Wietcisa

  23,2

  rzeka Wisła

  Żołenka

  4

  rzeka Borowa

  strugi

  A-Konarzyny

  4,7

  jezioro Krąg

  C-Konarzyny

  2,9

  jezioro Krąg

  Czerniki

  5,3

  rzeka Mała Wierzyca

  Foshuta

  1,3

  struga Kotla

  Kiełpiny

  3,3

  jezioro Wdzydze

  Kobyle

  1,6

  rzeka Wierzyca

  Konitop

  3,9

  rzeka Czarna Woda

  Kotla

  7,3

  rzeka Wierzyca

  Niedamowo

  1,9

  jezioro Sobąckie

  Podleś

  0,3

  jezioro Zagnanie

  Ruda

  0,7

  rzeka Wierzyca

  Rybaki

  0,1

  jezioro Rybaki

  Szarlota

  0,9

  jezioro Osuszyno

  Szarlota C

  0,2

  struga Szarlota

  Szpon

  9,2

  rzeka Wietcisa

   

   kanały 

  Nazwa cieku

  Długość (km)

  Ujście

  Kanał Wdy

  około 6

  b. danych

  doprowadzalnik

   

  6,2

  rzeka Wierzyca

   

   

  Jeziora powyżej 5 ha:

  Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia (ha) Głębokość max Przepływowe Kl.czystości /rok badań
  1 Gałęźne 8,93   nie  
  2 Kapliczne 4,79   tak  
  GMINA KOŚCIERZYNA
  1 Babiniec 5,9   nie  
  2 Białe 20,73   nie  
  3 Bibrowskie 6,02   tak  
  4 Borowe 28,17   tak  
  5 Chude 3,74   nie  
  6 Dębrzyno 14,66   tak  
  7 Długie 19,82   tak  
  8 Długie 19,51   nie  
  9 Długie 3,32   tak  
  10 Dobrogoszcz 56,55 6,6 nie  
  11 Gatno 81,72   tak II/06
  12 Garczyn 92 13,4 tak II,/97, III/05
  13 Głęboczko 8,15   nie  
  14 Gostomie 8,17   tak  
  15 Górne 19,68   tak  
  16 Graniczne 18,34   tak  
  17 Gubel 7,88   nie  
  18 Jelenie 73,75   tak II/06
  19 Jeziorko 3,78   tak  
  20 Kaliska 6,35   nie  
  21 Kramsko Duże 18,72   tak  
  22 Kramsko Małe 11,74   tak  
  23 Księże 6,79   tak  
  24 Małe 2,93   tak  
  25 Małe oczka 1,3   nie  
  26 Mieliste 12,16   nie  
  27 Mielnica 28,69   tak II/97
  28 Mielno 9,83   nie  
  29 Ogony 7,56   tak  
  30 Orzędno 8,45   nie  
  31 Osuszyno 85,45   tak II/97
  32 Płocice 11,1   nie  
  33 Przywidz 13,67   tak  
  34 Puc 11,88   tak  
  35 Rzeczyce 6,62   nie  
  36 Słupinko 30,04   tak II/94
  37 Sominko 37,27   nie  
  38 Strupino 50,67   nie  
  39 Sudomie 172,48 13 tak II/97
  40 Średnie 22,06   tak  
  41 Świniobudy 4,52   nie  
  42 Wdzydze 374,58 68 tak II,II/94,01
  43 Wętfie 5,91   nie  
  44 Wielkie Długie 7,09   tak  
  45 Wielkie Oczka 4,67   nie  
  46 Wielkie Płocice 6,54   nie  
  47 Wieprznica 70,5   tak  
  48 Wierzchołek 3,67   tak  
  49 Wierzysko 57,5 7,6 tak pk/96, 07/-
  50 Wrzecionek 2,19   nie  
  51 Zagnanie 151,82 19,5 tak pk/02
  52 Zakrzewie 12,4   nie  
  53 Żółnowo 29,1   tak II/97
  GMINA DZIEMIANY
  1 Biebrowo 12,26   nie  
  2 Bielawy 60,77   tak  
  3 Brzezinko 3,96   nie  
  4 Brzeźno 35,54   tak  
  5 Cheb 36,22 5,5 tak III/01
  6 Czarne 1,43   nie  
  7 Duży Zbełk 3,77   nie  
  8 Dywańskie 19,6   tak  
  9 Dzierstno 9,47   nie  
  10 Gogolino 7,04   tak  
  11 Krampe 9,17   nie  
  12 Lipno 50,1   tak  
  13 Motowęże 2,44   nie  
  14 Osty 31,54   tak  
  15 Radolino 6,32      
  16 Radolne 126,22   tak II/06
  17 Raduń 31,36   tak  
  18 Schodno 55,71   tak II/94, 07/-
  19 Słupinko 33,61   tak  
  20 Słupino 67,05   tak  
  21 Trzebunko 4,42   nie  
  22 Wdzydze 301,32 68 tak II,II, II/94,01, 06
  23 Wielkie Młosino 22,89   tak  
  24 Wielkie Sarnowicze 34,11   nie  
  25 Zator 2,75   nie  
  26 Żuno 36,01   nie II
  GMINA KARSIN
  1 Ciepłe 3,79      
  2 Czyste 39      
  3 Głochówko 3,6   tak  
  4 Grzybno 5,15      
  5 Joniko 2,73      
  6 Kociołek 1,87      
  7 Krzywe 4,92      
  8 Kukówko 1,88      
  9 Motowęże 1,3      
  10 Piaseczna 2,88      
  11 Polgoszcz 6,05      
  12 Pomarczyn 3,51      
  13 Swatki 6,69   tak  
  14 Syconki Małe 1,44      
  15 Syconki Wielkie 3,74      
  16 Umarłe 2,79      
  17 Wdzydzke 663,33 68 tak II,II, II /94,01, 06
  18 Wielewskie 164,09 40,5 tak I/02
  19 Zmarłe 7,75      
  GMINA LINIEWO
  1 Brzęczek 15,57   tak  
  2 Bukowina 8,42      
  3 Deka 10,82   tak  
  4 Duże 42,2   tak  
  5 Gackie 1,52   tak  
  6 Garczonki 15,31   tak  
  7 Gobrowo 15,21      
  8 Liniewskie 49,18 8 tak  
  9 Lonka 7,49   tak  
  10 Polaszkowskie 78,86   tak III/06
  11 Przybroda 10,97   tak  
  12 Skorzewno 6,59      
  13 Sobąckie 99,11 28,4 tak II/06
  14 Starowieckie 31,76   tak  
  15 Szklanka 3,96   nie  
  GMINA LIPUSZ
  1 Karpno 37,82   tak  
  2 Konitop 4,91   tak  
  3 Kutkówko 3,14   nie  
  4 Lubiszewskie 78,72   tak  
  5 Osty 10,94   tak  
  6 Płocice 20,74   nie  
  7 Sarnowicze Małe 14,39   tak  
  8 Skrzynki Duże 13,29   tak  
  9 Skrzynki Małe 4,89   tak  
  10 Trawice 13,74   tak  
  11 Wieckie 94,16 10,2 tak  
  12 Wyrówno 51,91 5,6 tak  
  GMINA NOWA KARCZMA
  1 Barkocińskie 12,24   tak  
  2 Będomińskie Duże 7,81   tak  
  3 Będomińskie Małe 3,39   tak  
  4 Grabowskie 139,92 28,1 tak III/02
  5 Kamionki Duże 36,91      
  6 Kamionki Małe 21,48      
  7 Lubańskie 7,49   nie  
  8 Psinko 13,09      
  GMINA STARA KISZEWA
  1 Białe Błota 8,79      
  2 Chądzie 9,46      
  3 Czerwonko 22,42   tak II/96
  4 Czyżon 29,42      
  5 Długie 10,41   tak  
  6 Długie 13,05      
  7 Drzęszczno 39,29      
  8 Grzybno 13,87      
  9 Hutowe 119,24 10 tak III/06
  10 Kozielnia 22,25      
  11 Krąg 162,78 2 tak pk
  12 Lemańskie 4,29      
  13 Pani 8,7      
  14 Piaseczno 19,28     I
  15 Polaszkowskie 48,05 10 tak II/ ?, III/06
  16 Prusionki Małe 6,76      
  17 Prusionki Wielkie 10,74      
  18 Przywłóczno 33,58 10,9 tak III/96
  19 Strugi 23,23      
  20 Wielkie 31,93      
  21 Wierzchul 35,77   tak  
  22 Wygonin 40,34 24,8    
  23 Wykowo 5,37      
  24 Wyspa 12,59      

  pk-pozaklasowe, odpowiada oznaczeniu non-nie odpowiadający normom.

  Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

   

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa
  • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach - jezioro Gołuń
  • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca
  • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica
  • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach - rzeka Przerębel
  • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy
  • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu - rzeka Wda-Czarna Woda
  • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka
  • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

  Zakres monitoringu i wyniki badań cieków wodnych prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku podano niżej
  Informację o badaniu i ocenie jezior podano wyżej.

  Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe )
  Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
   Dla badań z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

   

  Rzeka

  Gmina

  Punkt kontr./

  ost. rok

   

   

  Wyniki badań

   

   

  Klasyf. og.

   

   

  km rzeki

  badań

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  St. sanit.

   

  Wda

  Lipusz

  Lipusz / 176,4

  2000

  2,4

  17,9

  1,20

  0,08

  III

  II

   

  Karsin

  Borsk / 151,0

  2000

  2,3

  12,5

  0,96

  0,06

  II

  II

  Trzebiocha

  Kościerzyna

  Korne / 17,0

  2000

  2,3

  15,6

  1,20

  0,08

  III

  II

   

   

  Loryniec / 4,5

  2000

  2,3

  15,6

  1,09

  0,06

  II

  II

  Wierzyca

  Nowa Karczma

  pow.Grabowa

  2002

  7,5

  32,3

  3,06

  0,94

  III

  non

   

  Kościerzyna

  Wlk.Klincz/143,6

  2002

  2,1

  24,1

  2,86

  0,28

  II

  III

   

  Kościerzyna

  pow.jez.Wierzysko / 136,0

  2002

  1,7

  24,0

  3,04

  0,25

  II

  III

   

  Kościerzyna

  Sarnowy/124,3

  2002

  4,2

  25,3

  2,40

  0,2

  II

  non

   

  Kościerzyna

  Nowa Kiszewa / 116,8

  2002

  3,9

  25,0

  1,94

  0,18

  II

  non

   

  St.Kiszewa

  Jaroszewy / 86,9

  2002

  4,0

  25,8

  2,00

  0,15

  III

  non

  Dopływ spod Lubania

  Kościerzyna

  uj.do Wierzycy

  2002

  4,8

  34,9

  7,28

  0,39

  III

  non

  Mała Wierzyca

  St. Kiszewa

  uj.do Wierzycy

  2002

  3,5

  25,8

  1,43

  0,12

  III

  III

   Badania rzek - rok 2005,2006,2007

   

  Rzeka

  Punkt kontrolny

  Rok

  Km

  Wynik średni

  Klasa czystości

   

   

   

   

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  sanitarna

  ogólna

  Wierzyca

  Powyżej Grabowa

  2005

  152.5

  1,7

  19,3

  1,85

  0,18

  III

  III

   

  Powyżej Jeziora Wierzysko

  2005

  134.8

  2,6

  17,5

  2,89

  0,23

  IV

  III

   

  Sarnowy

  2005

  124.3

  4,6

  23,5

  2,87

  0,33

  III

  IV

   

  Nowa Kiszewa

  2005

  116.8

  3,1

  22,6

  1,94

  0,26

  III

  III

   

  Nowa Kiszewa

  2007

  116.8

  3,2

  26,8

  1,98

  0,32

  II

  IV

   

  Jaroszewy

  2005

  86.9

  2,9

  19,7

  1,67

  0,22

  III

  III

  Dopływ spod Lubania

  Ujście do Wierzycy

  2005

  0.5

  2,8

  20,1

  6,55

  0,33

  IV

  IV

  Mała Wierzyca

  Uj. do Wierzycy w m. Zamek Kiszewski

  2005

  0.5

  2,6

  19,4

  1,22

  0,17

  III

  III

  Mała Wierzyca

  Pałubin

  2007

  1.4

  2,2

  26,4

  1,35

  0,13

  III

  III

  Wda

  Lipusz

  2006

  176,4

  2,3

  18,06

  0,89

  0,11

  III

  III

   

  Borsk

  2006

  151,0

  1,4

  17,7

  0,79

  0,10

  III

  II

   

  Klonowice

  2006

  134,6

  2,0

  15,3

  0,78

  0,19

  II

  II

  Trzebiocha 

  Korne

  2006

  17,0

  2,2

  19,1

  1,07

  0,11

  II

  II

   

  Loryniec

  2006

  4,5

  3,3

  19,6

  0,99

  0,11

  II

  III

  Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2008 zostaną podane w IV kw.r.2009

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  Nie dodtyczy

  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia:

  • wody roztopowe
  • wody opadowe

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe: nie
  • retencja -rezerwowa [m³]: tak, brak danych o ilości

  Powiat Kwidzynski

  Wody powierzchniowe

   

  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa
  Długość [km]
  Ujście
  Gardęga
  9,9
  Osa
  Cyganówka
  21,5
  Liwa
  Struga Krzeszowska
  1,7
  Liwa
  Struga Podstolińska
  10,5
  Liwa
  Wandówka
  11,4
  Liwa
  Liwa
  105,7
  Nogat

  •  kanały powyżej 2km

  Nazwa
  Dlugosc
  Ujscie
  Kanal Palemona
  18,5
  Liwa
  Jajło I
  2.3
  Liwa
  Jajło II
  2,2
  Liwa
  Jajło III
  3,3
  Liwa
  Jajło IIIa
  2,7
  Liwa
  Jajło IV
  5,1
  Liwa
  Jajło V
  2,3
  Liwa
  Olszanski
  5,7
  Liwa
  Sadlinski
  8,8
  Liwa
  Skumanda I
  1,6
  Liwa
  Skumanda II
  3,2
  Liwa
  Skumanda III
  2,6
  Liwa
  Skumanda IV
  3,5
  Liwa
  Szkolny
  4,3
  Liwa
  Ceglowy
  8,9
  Liwa
  Korzeniewski
  6,3
  Liwa
  Polny
  4
  Liwa
  Stary Nogat
  5,9
  Liwa
  Reja
  5,7
  Liwa
  Reja
  4,5
  Liwa
  Reja
  2
  Liwa
  Reja
  3,3
  Liwa

  •  jeziora powyżej 5 ha

  Nazwa
  Powierzchnia [ha]
  Glebokosc max
  Przeplywowe
  Dzierzgon
  892,6
  10
  tak
  Mateczne- Grazynowskie
  168
  3
  tak
  Orkusz
  82,7
  5
  tak
  Liwieniec
  81,2
  2,4
  tak
  Burgale
  80
  4
  tak
  Sowica
  77,8
  4
  tak
  Jezewo
  18,3
  2,5
  nie
  bez nazwy Rakowiec
  7,3
  2,5
  -
  bez nazwy Matki
  37,8
  2
  -
  bez nazwy Glina
  7
  5
  -
  Kucki
  188
  21
  tak
  Klasztorne
  83,6
  20
  tak
  Czarne
  76,3
  8
  -
  Lesne
  38,9
  16
  tak
  Sarnówek
  22,6
  7
  nie
  Czarne Male
  21,4
  8
  -
  Rybno
  19
  4
  nie
  Plinskie
  15,8
  2,4
  tak
  Morawy
  12,2
  10
  tak
  Wandowo
  9,2
  11
  tak
  Kamien
  5,1
  5
  -

   

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

   Wisła, jeziora w zlewni rzeki Osy, Gardęga, Podstolińska Struga, Kanał Graniczny, Struga Krzeszowska ,Cyganówka, rowy melioracyjne w     zlewni rzeki Liwy, Mały Kanał Nogatu.

  Monitoring jakości wody

  brak danych

  Monitoring jakości wody

  Dla badań wykonanych w r. 2004 , 2005 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

   

  Rzeka
  Gmina
  Punkt kontr./
  ost. rok
   
   
  Wyniki badań
   
   
  Klasyf. og.
   
   
  km rzeki
  badań
  BZT5
  ChZT
  Nog
  Pog
  St. sanit.
   
  Liwa
  Prabuty
  pow.Prabut / 75,0
  1999
  2,8
  34,0
  1,82
  0,3
  II
  non
   
  Prabuty
  pon.Prabut / 62,5
  1999
  2,6
  35,6
  4,09
  0,27
  III
  non
   
  Kwidzyn
  pow.Kwidzyna / 37,8
  1999
  2,8
  32,3
  2,37
  0,27
  non
  non
   
  Kwidzyn
  Rozpędziny / 28,5
  1999
  2,8
  31,8
  2,48
  0,27
  III
  non
   
  Kwidzyn
  Mareza / 21,6
  1999
  3,3
  30,0
  2,69
  0,26
  III
  non
   
  Ryjewo
  Benowo / 5,0
  1999
  3,6
  30,1
  3,39
  0,28
  III
  non
  Podstolińska Struga
   Ryjewo
  uj.do Liwy w Barcicach / 0,5
  1999
  5,9
  37,7
  10,70
  0,47
  III
  non
   

  Rzeka
  Gmina
  Punkt kontr./
  ost. rok
   
   
  Wyniki badań
   
   
  Klasyf. og.
   
   
  km rzeki
  badań
  BZT5
  ChZT
  Nog
  Pog
  St. sanit.
   
  Liwa
  Prabuty
  pow.Prabut / 75,0
  2005
  2,0
  27,5
  1,49
  0,24
  II
  III
    Prabuty pow.Prabut / 75,0 2008 2,7 bd 1,99 0,228 bd  
   
  Prabuty
  pon.Prabut / 62,5
  2005
  4,3
  41,1
  1,87
  0,22
  II
  IV
    Prabuty Szramowo/65/3 2008 3,5 bd 1,76 0,142 bd  
   
  Kwidzyn
  pow.Kwidzyna / 37,8
  2005
  2,9
  32,2
  1,95
  0,23
  III
  III
   
  Kwidzyn
  Rozpędziny / 28,5
  2005
  3,7
  29,5
  2,37
  0,27
  V
  III
   
  Kwidzyn
  Mareza / 21,6
  2005
  3,7
  29,5
  2,37
  0,27
  V
  III
   
  Ryjewo
  Benowo / 5,0
  2005
  3,5
  26,2
  2,28
  0,24
  IV
  IV
    Ryjewo Piekło/0,1 2008 2,6 bd 2,47 0,220 bd  
  Dopływ spod Wanadowa Kw-Prabuty Jurandowi/0,0 2008 3,2 bd 8,26 0,760 bd  
  Podstolińska Struga
   Ryjewo
  uj.do Liwy w Barcicach / 0,5
  2005
  4,4
  25,0
  3,87
  0,46
  IV
  IV
  Kanał Palemona Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 3,1 bd 2,44 0,186 bd  
  Cyganka Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 2,8 bd 4,84 0,304    

  • jeziora

  Nazwa
  Klasa wód
  Rok badań
  Burgale
  II/III
  91/97
  Czarne
  III
  96
  Czarne Dolne
  NON
  97
  Dzierzgon
  III /III/III
  91/98/04
  Mateczne - Grazynowskie
  III/III
  93/94
  Klasztorne
  III
  95
  Kucki
  III/III
  95/04
  Lesne
  III
  95
  Liwieniec
  III
   
  Morawy
  II
  96
  Orkusz
  NON/III
  90/93
  Plinskie
  III
  96
  Rybno
  III
  97
  Sarnówek
  III
  95
  Sowica
  NON/III
  91/97
  Wandowskie
  NON
  97

   

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  nie dotyczy

  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia: 

  •  wody roztopowe
  • wody opadowe

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe / retencja –rezerwowa [m³]   
  • wały przeciwpowodziowe na rzekach: Wiśle, Gardędze, Cyganówce, Liwie i Kanale Reja A
  • zbiorniki retencyjne: jez. Dzierzgoń; przy elektrowniach wodnych: Nowy Młyn, Młynisko, Szadowo, Borowy Młyn

  Powiat Lęborski

  Wody powierzchniowe

   

  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

  nazwa
  długość (km)
  ujście
  rzeka Łeba
  44,3
  jezioro Łebsko
  rzeka Okalica
  17,6
  rzeka Łeba
  rzeka Kisewa
  8,3
  rzeka Łeba
  rzeka Pogorzelica
  6,2
  rzeka Łeba
  rzeka Unieszynka
  9,1
  rzeka Pogerzelica
  rzeka Bukowina
  16,3
  rzeka Łupawa

  •  kanały o długości powyżej 2km:

  nazwa
  długość (km)
  ujście
  Kanał Przyłebski
  17,5
  rzeka Łeba
  Kanał Breński
  6,7
  rzeka Łeba
  Kanał Żarnowiecki
  7,0
  jezioro Łebsko
  Kanał Chełst
  3,0
  rzeka Łeba
  Kanał Luciński
  3,2
  jezioro Łebsko
  Kanał Pompowy
  6,6
  kanał Przyłebski

  •  jeziora powyżej 5 ha:

  nazwa
  powierzchnia [ha]
  głębokość maks. [m]
  przepływowe
  klasa wód/rok badań
  Jezioro Lubowidzkie
  153,47
  15,6
  tak
  II-III/91-95
  II/2005
  Jezioro Sarbsk
  40,57
  2,8
  tak
  III/95
  Jezioro Oskowo
  17,32
  8,5
  nie
  -
  Jezioro Brody
  /Żurawie/
  11,47
  7,8
  tak
  -
  Jezioro Łebsko
  7600
  6,3
  tak
  III/95
  Jezioro Gardno
  2500
  2,6
  tak
  non-III/91-96

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • Rzeka Łeba,
  • Rzeka Kisewa,
  • Struga Białogardzka,
  • Rzeka Okalica,
  • Rzeka Bukowina,
  • Rzeka Reknica,
  • Rzeka Czarny Potok (gm. Cewice)
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

   Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
  Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
   Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
  Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

  Rzeka
  Gmina
  Punkt kontr./
  ost. rok
   
   
  Wyniki badań
   
   
  Klasyf. og.
   
   
  km rzeki
  badań
  BZT5
  ChZT
  Nog
  Pog
  St. sanit.
   
  Bukowina
   
   
   
  Cewice
   
  Cewice
   
   
   
  Siemirowice     / 11,4
  Siemirowice / 11,4
  2001
   
  2008
  5,8
   
   6,06
  33,0
   
  bd 
  2,34
   
  1,20 
  0,21
   
  0,173 
  III
   
  bd 
  III
   
  bd 
   
  Cewice
  Oskowo / 5,7
  2001
  5,5
  31,8
  2,22
  0,22
  non
  III
  Łeba Kartuzy Cieszenie'106,0 2008 4,3 bd 1,63 0,07 bd bd
    Wejherowo Bożepole Wlk.74,7 2008 3,77 bd 2,25 0,377 bd bd
  Łeba
  Nowa Wieś L.
  Lęb.Mosty / 57,8
  2000
  2,7
  17,4
  1,92
  0,12
  III
  II
   
   
  Lęb.Mosty / 57,8
  2005
  2,2
  14,5
  1,9
  0,11
  III
  III
   
  Nowa Wieś L.
  pon. Lęborka / 52,4   
  2000
  2,7
  18,2
  2,07
  0,18
  non
  II
   
   
  Chocielewko / 46,6   
  2005
  2,9
  31,3
  2,7
  0,25
  IV
  III
   
   
   
  Cecenowo/25,5
  2005
  2,4
  21,8
  2,5
  0,14
  IV
  III
   
  Wicko
  Cecenowo/25,5
  2006
  2,47
  19,8
  2,43
  0,134
  IV
  III
   
   
  Cecenowo/25,5
  Cecenowo/25,5
  2007
  2008
  2,46
  3,52 
  26,8
  7,21 
  2,80
  2,25 
  0,14
  0,125 
  IV
  bd 
  IV
  bd 
    Wicko Łeba/2.0 2000 5,4 71,4 2,48 0,17 III  
    Wicko Łeba/2,0 2008 5,5 11,85* 1,71 0,188 bd bd
  Okalica Nowa Wieś L. Lębork/0,1 2008 3,31 bd 2,03 0,146 bd

  bd

  Pogorzelica Nowa Wieś L. Pogorzelice1,5 2008 4,23 bd 1,31 0,106 bd bd
  Chełst Wicko Ulinia/9,3 2008 3,97 bd 2,16 0,104 bd bd

  *ChZTMn

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

  Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
  Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
   

   

  L.p.
  Nazwa akwenu
  Gmina
  Lokalizacja
  1
  Morze Bałtyckie
  Łeba
  Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
  2
  Morze Bałtyckie
  Łeba
  Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
  3
  Morze Bałtyckie
  Łeba
  Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

   

  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia:

  • wody morskie
  • wody roztopowe
  • wody opadowe

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe: tak
  • retencja -rezerwowa [m³]: 37.400 - zbiornik Lędziechowo

  Powiat Malborski

  Wody powierzchniowe
  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

   

   

  nazwa długość (km) ujście
  Wisła 20,7 km Morze Bałtyckie
  Nogat 30,6 km Zalew Wiślany
  Jeziorna Łacha 14,12 km Rzeka Duża Święta
  Duża Święta 30,16 km Rzeka Szkarpawa
  Mała Święta 19,51 km Rzeka Duża Święta
  Tyna Górna 6,12 km Jezioro Drużno
  Tyna Dolna 10,49 km Rzeka Tyna Mała
  Tyna Mała 6,75 km Rzeka Tyna Górna
  Fiszewka 3,6 km Kanał Elbląski

   

  • kanały o długości powyżej 2 km

   

  nazwa długość (km) ujście
  Kanał Juranda 4,83km Rzeka Nogat
  Kanał Ulgi 4,75 km Rzeka Nogat
  Kanał Świerkowski 12,77 km Rzeka Duża Święta
  Kanał A Bystrze 5,86 km Jeziorna Łacha
  Kanał Panieński 16,55 km Kanał Myszewski
  Dębińska Struga 8,36 km Rzeka Duża Święta
  Kanał Stary Nogat 12,94 km przekop Rzeki Fiszewki

   

  • jeziora powyżej 5 ha:

   

  nazwa długość (km) ujście
  Lubstowo 5,05 ha nieprzepływowe
  Mątowy Wielkie 16,68 ha nieprzepływowe
  Mątowy Długie 9,57 ha nieprzepływowe
  Gnojewo 7,76 ha nieprzepływowe

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • Przedsiębiorstwo „Nogat” Kałdowo Wieś – rzeka Nogat w km 19+900,
  • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu – rów melioracyjny w odległości około 50 m od kanału Stary Nogat,
  • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu  - rzeka Duża Święta w km 6+500,
  • Oczyszczalnia ścieków w Lipince – kanał panieński w km 19+200.
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

  Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań

  prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III

  wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
   Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284,

  które obowiązywało do końca r.2004.
   

  Rzeka

  Gmina

  Punkt kontr./

  ost. rok

   

   

  Wyniki badań

   

   

  Klasyf. og.

   

   

  km rzeki

  badań

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  St. sanit.

   

  Wisła Miłoradz Most Knibawski-reper / 903,0 2006 4,2 34,4 2,61 0,32 III IV

  Nogat

  Malbork

  pow.Malborka / 46,0

  1999

  2,0

  30,0

  2,58

  0,2

  non

  non

   

  Malbork

  pon.Malborka / 38,5

  1999

  4,3

  29,5

  3,04

  0,25

  non

  non

   

  Malbork

  pon.Malborka, Janówka / 38,5

  2004

  4,7

  28,1

  2,16

  0,19

  IV

  IV

  Kanał Juranda

  Malbork

  uj.do Nogatu / 0,1

  1999

  8,9

  42,0

  4,11

  0,89

  non

  non

  Tuga

  Nowy Staw

  pow.Nowego Stawu / 28,5

  2000

  2,3

  26,1

  1,58

  0,12

  III

  III

   

  Nowy Staw

  pon.Nowego Stawu / 25,5

  2000

  2,8

  26,4

  2,05

  0,15

  III

  non

  Mała Swięta

  Nowy Staw

  uj.do Tugi Nowy Staw

  2000

  2,2

  24,3

  1,66

  0,12

  II

  non

  Dębińska Struga

  Nowy Staw

  uj.do Tugi Nowy w Dębinie

  2000

  6,5

  52,8

  5,18

  o,52

  non

  non

  Kanał Swierkowski

  Nowy Staw

  uj.do Tugi w Chlebówce / 1,0

  2000

  4,7

  37,9

  2,41

  0,42

  II

  non

  Nogat   Biała Góra/61,5 2005 3,3 25,1 2,43 0,18 IV III
    Malbork pow.Malborka / 46,0 2005 2,8 23,2 1,97 1,30 III III
    Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2005 4,1 32,0 2,19 0,19 III IV
    Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2006 3,0 40,3 0,90 0,12 IV IV
    Malbork pon.Malborka, Janówka / 33,5 2008 3,8 bd 2,67 0,205 bd  
  Kanał Juranda Malbork uj.do Nogatu / 0,1 2005 15,4 67,7 1,87 0,82 V V
  Biały Rów   Poniżej oczyszczalni w Sztumie 2005 13,5 64,1 9,21 1,76 IV V
      Koniecwałd-2,2 2005 10,2 60,2 4,14 1,06 IV V
  Młynówka Malb. Malbork Grobelno/0,0 2008 3,6 bd 9,49 1,658 bd  

   

  • jeziora: ze względu na małą powierzchnię jezior na terenie powiatu malborskiego nie są objęte kontrolą.

   

  Rzeka

  Punkt kontrolny

  Km

  Wynik średni

  Klasa czystości

  Rodzaj

   

   

   

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  sanitarna

  ogólna

  monitoringu

  Nogat

  Biała Góra

  61.5

  3,3

  25,1

  2,43

  0,18

  IV

  III

  Reg.

   

  Powyżej Malborka

  46.0

  2,8

  23,2

  1,97

  1,30

  III

  III

  Reg.

   

  Janówka, poniżej Malborka

  38.5

  4,1

  32,0

  2,19

  0,19

  III

  IV

  Reg.

  Kanał Juranda

  Ujście do Nogatu

  0.1

  15,4

  67,7

  1,87

  0,82

  V

  V

  Reg.

  Biały Rów

  Poniżej oczyszczalni w Sztumie

  6.5

  13,5

  64,1

  9,21

  1,76

  IV

  V

  Reg.

   

  Koniecwałd

  2.2

  10,2

  60,2

  4,14

  1,06

  IV

  V

  Reg.

  W r. 2007 WIOŚ nie prowadził badań na rzekach powiatu malborskiego.
  Wyniki badań wykonanych w  roku 2008 zostaną podane w IV kw.r.2009

   

   

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  nie dotyczy

  Zagrożenie powodziowe
  • typ zagrożenia:
   • wody roztopowe
   • wody opadowe
  • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
   • wały przeciwpowodziowe

  Powiat Nowodworski

  Wody powierzchniowe
  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
   •     nazwa rzeka Wisła długość (km) 25 km, ujście Zatoka Gdańska
   •     nazwa rzeka Nogat długość (km) 23 km, ujście Zalew Wiślany
   •     nazwa rzeka Szkarpawa długość (km) 20,5 km, ujście Zalew Wiślany
   •     nazwa rzeka Wisła Królewiecka długość (km) 11,5 km, ujście Zalew Wiślany
   •     nazwa rzeka Tuga długość (km) 21 km, ujście rzeka Szkarpawa dalej Zalew Wiślany
  • kanały o długości powyżej 2 km
   •     nazwa kanał Linawa długość (km) 22,5 km, ujście rzeka Szkarpawa
   •     nazwa Kanał Panieński długość (km) 15 km, ujście rzeka Szkarpawa
   •     nazwa Kanał Drzewny długość (km) 3,5 km, ujście Kanał Panieński

  Na terenie Powiatu Nowodworskiego istnieją 102 kanały o łącznej długości 413,5 km.

  • jeziora powyżej 5 ha – nie występują
  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • Rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany;
  • Kanał melioracyjny „C”, Zalew Wiślany;
  • Zalew Wiślany;
  • Kanał Struga Ostaszewska, rzeka Linawa
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

   Monitoring jakości wody nie jest prowadzony przez powiat i gminy.
  Monitoring w rzekach prowadzi WIOŚ w Gdańsku. Dane niżej.
  Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503:
  według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

  Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

   

  Rzeka
   
  Gmina
   
  Punkt kontr./
  km rzeki
  ost. rok
  badań
   
   
  Wyniki badań
   
   
  Klasyf. og.
   
  BZT5
  ChZT
  Nog
  Pog
  St. sanit.
  Zalew Wiślany
  Sztutowo Krynica
  10 punktów pomiarowych
  2003
  3,0
  49,8
  1,86
  0,19
  I
  wyniki średnie z 10 pkt., udział wody morskiej- bez klasyf.
  Wisła
  Nowy Dwór
  Kiezmark - reper / 926
  2004
  2005
  2007
  3,4
  3,2
  2,8
  28,2
  23,6
  31,3
  2,52
  2,33
  2,51
  0,20
  0,16
  0,18
  III
  III
  III
  III
  III
  III
  Szkarpawa
   
   
  Stegna
  Drewnica / 23,3
  2004
  3,3
  28,0
  1,98
  0,13
  III
  III
  Stegna
  Rybina / 11,6
  2004
  2,9
  36,0
  2,19
  0,1
  II
  III
  Nowy Dwór
  Osłonka / 2,0
  2004
  2,0
  36,0
  1,61
  0,14
  II
  III
    Nowy Dwór Osłonka/2,0 2008 2,5 bd 2,28 0,192 bd  
  Wisła Królewiecka
  Sztutowo
  Sztutowo / ,0
  2004
  3,0
  39,5
  2,76
  0,13
  III
  IV
      Stegna dopływ z polderu / 0,2 2008 4,6 bd 6,25 0,309 bd  
      Sztutowo / 5,0 2008 3,1 bd 3,12 0,189 bd  
  Linawa
  Stegna
  Chłodniewo/0,1
  2004
  2,6
  36,2
  2,66
  0,11
  III
  III
  Tuga
   
   
  Nowy Dwór
  pow.Nowego Dworu / 12,5
  2000
  1,8
  24,4
  1,67
  0,11
  III
  III
  Nowy Dwór
  pon. Nowego Dworu / 10,0
  2004
  2,0
  31,1
  1,77
  0,13
  III
  III
  Stegna
  Tujsk / 2,2
  2004
  2,5
  24,8
  1,66
  0,12
  III
  III
  Kanał Panieński
   
  Nowy Dwór
  Solnica / 10,0
  2000
  2,2
  29,2
  2,10
  0,11
  II
  III
  Nowy Dwór
  Marzęcino / 4,0
  2000
  4,7
  34,6
  4,07
  0,22
  III
  non
  Kanał Panieński
  Nowy Dwór
  Osłonka / 0,1
  2004
  4,3
  41,2
  3,25
  0,16
  III
  IV

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia:

  • wody morskie,
  • wody roztopowe,
  • wody opadowe    

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe

  Powiat Pucki

  Wody powierzchniowe

   

  ·       naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

  nazwa
  długość [km]
  ujście
  Czarna Woda
  19,9
  Morze Bałtyckie
  Karwianka
  10
  Morze Bałtyckie
  Płutnica
  9
  Morze Bałtyckie
  Gizdepka
  8,4
  Morze Bałtyckie
  Reda
  8,1
  Morze Bałtyckie
  Struga Białogórska
  7,7
  Morze Bałtyckie
  Piaśnica
  7,5
  Morze Bałtyckie
  Zagórska Struga
  6,6
  Morze Bałtyckie
  Struga Bychowska
  6,2
  Morze Bałtyckie

  ·       kanały:

  nazwa
  długość [km]
  KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
  32
  KANAŁ NR 1 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
  3
  KANAŁ NR 4 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
  5
  KANAŁ NR 5 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
  3
  KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
  38
  KANAŁ BIAŁOGÓRSKI
  32
  KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA
  51
  KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA
  36
  KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA
  31
  KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA
  22
  DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA
  63
  KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
  45
  KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA
  364
  KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA
  37
  KANAŁ MŁYŃSKI
  61
  KANAŁ POMPOWY
  23
  KANAŁ B PUCKIE BŁOTA
  38
  KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA
  22
  KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA
  36
  KANAŁ A ŻELISTRZEWO
  98
  KANAŁ MRZEZINO
  65
  KANAŁ A MRZEZINO
  30
  KANAŁ A REKOWO
  32
  KANAŁ B REKOWO
  35
  KANAŁ ŁYSKI
  25
  KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO
  57
  KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO
  23
  KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO
  24
  KANAŁ KONITOP LENIWY
  28
  KANAŁ B-4 KOSAKOWO
  38
  KANAŁ B-5 KOSAKOWO
  39

  ·       jeziora powyżej 5 ha:
  ·      nazwa DOBRE, powierzchnia 10 (km²), przepływowe – nie
  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • Oczyszczalnia Swarzewo - Morze Bałtyckie;
  • GOŚ Dębogórze- Zatoka Pucka, rejon Mechelinek;
  • Oczyszczalnia w Jastrzębiej – Górze - rzeka Czarna Woda
  • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Zatoka Gdańska
  • Oczyszczalnia ścieków w Białogórze - rzeka Struga Białogórska
  • Oczyszczalnia ścieków w Krokowej -rzeka Karwianka
  • Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec - rzeka Piaśnica
  • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec - rzeka Piaśnica
  • Oczyszczalnia Rekowo Górne - rzeka Reda
  • Oczyszczalnia Darżlubie - rzeka Płutnica
  • Oczyszczalnia Celbowo - kanał melioracyjny
  • Oczyszczalnia Hel- Zatoka Gdańska
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

  Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe )

  Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004. Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008. 

  Rzeka

  Gmina

  Punkt kontr./

  ost. rok

   

   

  Wyniki badań

   

   

  Klasyf. og.

   

   

  km rzeki

  badań

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  St. sanit.

   

  Gizdepka

  Puck

  uj.do Zatoki Puc.

  2004

  3,0

  26,8

  2,35

  0,25

  IV

  III

    Puck Osłonino/0,6 2007 3,3 33,3 2,41 0,46 IV IV

  Karwianka

  Władysławowo

  uj.do Bałtyku w Karwi / 0,1

  2004

  2,7

  34,2

  1,77

  0,32

  III

  IV

    Władysławowo uj. do Bałtyku w Karwi / 0,1 2008 4,5 bd 8,25 0,921 bd  

  Płutnica

  Puck

  uj do Zatoki Puc.

  2004

  2,6

  36,0

  2,02

  0,21

  IV

  IV

    Puck Puck/0,3 2007 2,5 38,0 2,03 0,30 IV IV
    Puck Puck/0,3 2008 2,8 13,41* 2,27 0,233 bd  

  Reda

  Puck

  uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

  2004

  2,6

  22,5

  1,60

  0,14

  III

  III

  Reda Puck

  uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

  2005 2,3 18,5 1,49 0,14 IV III
  Reda Puck

  uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

  2006 2,6 17,1 1,53 0,13 III III
    Puck

  uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

  2007 2,2 26,1 1,89 0,15 III III
    Puck

  uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

  2008 2,5 7,17* 1,91 0,152 bd  

  Czarna Wda

  Władysławowo

  uj.do Bałtyku / 0.5

  2004

  2,5

  30,5

  2,30

  0,36

  IV

  IV

    Władysławowo Ostrowo/0,2 2007 2,3 38,2 2,49 0,28 V V
    Władysławowo Ostrowo/0,2 2008 2,4 10,3* 2,34 0,263 bd  

  Piaśnica

  Krokowa

  pow. Jez. Żarnowieckiego / 13.0

  2004

  1,8

  23,7

  1,56

  0,11

  III

  III

   

  Krokowa

  uj.do Bałtyku

  2004

  2,2

  27,9

  1,43

  0,15

  III

  III

    Krokowa Czymanowo/13,0 2007 1,6 29,6 1,58 0,15 IV IV
    Krokowa Czymanowo/13,0 2008            
    Krokowa Dębki/0,3 2007 2,0 32,6 1,41 0,15 IV IV
    Krokowa Dębki/0,3 2008 1,5 bd 1,42 0,097 bd  

  Zagórska Struga

  Kosakowo

  Kazimierz pon. Rumii / 6,0

  2001

  2,9

  25,7

  1,95

  0,15

  II

  ?

   

  Kosakowo

  uj.do Zatoki Puckiej / 0,5

  2001

  3,0

  26,9

  1,85

  0,19

  III

  ?

    Puck Mrzezino/1,0 2007 2,2 31,6 2,90 0,17 IV IV
    Puck Mrzezino/1,0 2008 1,7 bd 2,48 0,122 bd  
  Kanał Mrzezino Puck Ujście/0,0 2008 2,0 bd 3,82 0,135 bd  

  *ChZTMn lub indeks manganowy

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia: 

  • wody morskie
  • wody opadowe

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe

  retencja -rezerwowa [m³]

  • 19.100

  Powiat Starogardzki

  Wody powierzchniowe
  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

  Nazwa cieku

  Długość w km

  Ujście

  Struga Studziennice

  5,3

  Jez. Wieckie

  Struga Zimne Zdroje

  2,7

  Rz. Wda

  Struga Lubiki

  1,2

  Struga Zimne Zdroje

  Struga Młyńsk

  1,6

  Rz. Wda

  Struga Tuczno

  1,6

  Jez. Trzechowskie

  Żelgoszczówka

  5,7

  Rz. Wda

  Stara Wda

  2,2

  Rz. Wda

  Brzezianek

  9,5

  Rz. Wda

  Święta

  12,9

  Rz. Wda

  Brzeźnica

  7,6

  Rz. Wda

  Struga Karszanek

  4,6

  Jez. Kałębie

  Kałębnica

  2,2

  Jez. Słone

  Siekierka

  1,9

  Jez. Słone

  Prusina

  8,6

  Rz. Wda

  Struga Młyńska Smętowo

  3,5

  Rz. Struga Młyńska

  Struga Młyńska

  5,3

  Rz. Wisła

  Struga Kazub

  4,2

  J. Struga

  Stara Wierzyca

  2

  Rz. Wierzyca

  Rutkownica

  3,3

  Rz. Wietcisa

  Kanał "D"

  2,3

  Rz. Wietcisa

  Kanał "E"

  3,1

  Rz. Wietcisa

  Rz. Wietcisa

  17,8

  Rz. Wierzyca

  Struga "C" Bączek

  0,8

  Rz. Wierzyca

  Struga "A" Bietowo

  4,8

  Jez. Sumin

  Smela

  6,5

  Rz. Piesienica

  Piesienica

  18,8

  Rz. Wierzyca

  Kochanka

  10,2

  Rz. Wierzyca

  Pliszka

  8,9

  Rz. Węgiermuca

  Węgiermuca

  32,8

  Rz. Wierzyca

  Janka Zachodnia

  4,1

  Rz. Janka Główna

  Janka Wschodnia

  8

  Rz. Janka Główna

  Liszka

  9,5

  Rz. Janka

  Beka II

  2,2

  Rz. Beka I

  Janka Główna

  4,8

  Rz. Wierzyca

  Wierzyca

  54,8

  Rz. Wisła

  Czysta

  2,4

  Rz. Szpęgawa

  Swarożynka

  2,9

  Rz. Szpęgawa

  Szpęgawa

  0,8

  Rz. Motława

  Struga "B" Godziszewo

  1,1

  Jez. Godziszewskie

  Struga "A" Demlin

  4

  Jez. Godziszewskie

  Godziszewska

  3,4

  Jez. Godziszewskie

  Styna

  2,1

  Rz. Kłodawa

  Wstążka

  2

  Rz. Wda

   

   

  • kanały

  Nazwa cieku

  Długość (km)

  Ujście

  Kanał Sztachta

  7,7

  b. danych

  Kanał "D"

  2,3

  b. danych

  Kanał "E"

  3,1

  b. danych

  Kanał Bytoński

  4,1

  Rz. Piesienica

   

  10,1

  b. danych

  Wysoka

  4,0

  b. danych

  Kanał "A" Demlin

  4,0

  b. danych

   

   

  • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

   

  Gmina

  Nazwa jeziora

  Powierzchnia
  (ha)

  Głębokość
  max

  Przepływowe

   Kl.czystości/rok badań

      Wiejska Starogard

  Sumińskie

  95,4

  7

  Tak

  III/99, 07/-

  Zduńskie

  77,92

  12

  Tak

   

  Płaczewo

  49,5

   

  Nie

   

  Szpęgawskie

  31,34

   

  Tak

   

  Raduńskie

  18,31

  15

  Tak

   

  Staroleskie

  15,01

   

  Tak

   

  Rokocińskie

  13,05

   

  Tak

   

  Jabłowo

  12,87

   

  Tak

   

  Jamertal

  8,09

   

  Tak

   

  Dolina Łez

  8,09

   

  Nie

   

  Żygowice

  6,82

   

  Tak

   

  Sumin

   

  5,34

   

  Tak

   

  Rywałd

  49,50

   

  Tak

   

  Kochanka

  16,40

   

  Tak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wiejska Osiek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kałębie

  446,3

  6,4

  Tak

  III/05

  Udzierz

  132,7

  2,1

  Tak

   

  Słone

  119,5

  6,4

  Tak

  III/05

  Czarne Poł.

  98,02

   

  Tak

  II/05 

  Czarne Pn.

  79

   

  Tak

   

  Trzebiechowo

  16,9

   

  Tak

   

  Karszanek

  15,78

   

  Tak

   

  Wierzbiny

  13,43

   

  Tak

   

  Brzezianek

  12,8

   

  Tak

   

  Staw Młyński

  11,81

   

  Tak

   

  Bobrówek

  7,36

   

  Tak

   

  Siekerki

  6,74

   

  Tak

   

  Wstążki

  6,59

   

  Tak

   

  Okarpiec

  6

   

  Tak

   

   

   

   

   

   

  Godnik

  5,48

   

  Tak

   

  Głuche

  20,00

   

  Nie

   

  Tuszynek

  18,00

   

  Nie

   

  Wiejska Skarszewy

  Godziszewskie

  169,4

  17,2

  Tak

  II/99

  Margiel Duży

  35,4

  12,1

   

  III/99

  Krawuńskie

  28

  12,3

  Tak

   

  Czarne

  8,76

  7

  Tak

   

  Trzciniec

  7,54

   

  Nie

   

  Wiejska Osieczna

  Długie

  51,8

   

  Tak

   

  Babskie

  13,6

   

  Tak

   

  Wiejska Skórcz

  Czarnoleskie

  45,56

   

  Tak

   

  Wiejska Lubichowo

  Ocypel Wlk.

  114

  40,0

  Tak

  II/96, II/05

  Szteklin

  48,3

   

  Tak

   

  Jelonek

  20,09

  13,9

  Tak

   

  Smolniki

  18,61

   

  Tak

   

  Kochanka

  16.40

   

  Tak

   

  Zelgoszcz Długie

  14,27

   

  Tak

   

  Zelgoszcz Stare

  14,23

   

  Tak

   

  Święte

  12,17

   

  Tak

   

  Ocypelek

  9,95

   

  Tak

   

  Firek

  7,06

   

  Tak

   

  Wiejska Kaliska

  Trzebiechowskie

  76,9

  32

  Tak

   

  Kaszubskie

  16,49

   

  Tak

   

  Smolnik

  15,22

   

   

   

  Studziennice

  7,56

   

  Tak

   

  Kamionka

  7,3

   

  Tak

   

  Wiejska Zblewo

  Borzechowskie

  237,7

  35

  Tak

   

  Niedackie

  115,3

  30

  Tak

  sanit.I,og.II/05 

  Semlińskie

  29,1

  6,8

  Tak

   

  Ostrowie

  24,27

  20,5

  Tak

   

  Borzechowskie

  20,78 237,7

  43,0

  Tak

  III/99

  Grygorek

  11,6

   

  Tak

   

  Lipia Góra I

  9,50

   

  Tak

   

  Lipia Góra II

  9,52

   

  Tak

   

  Szteklińskie

  54,79

  16,0

  Tak

  III/99

  Berenta

  7,27

   

  Tak

   

  Kleszczewskie

  17,38

   

  Tak

   

  Piekiełko

  9,92

   

  Nie

   

   

  Grabowskie

  5,67

   

  Nie

   

  Wiejska Bobowo

   

   
  Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska 

  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
  • rzeka Piesienica - Zblewo
  • rzeka Szoryca -Skórcz
  • kanał rzeki Wdy - Kaliska
  • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
  • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
  • rów melioracyjny - Kokoszkowy
  • rów melioracyjny - Szpęgawsk
  • rów melioracyjny - Skórcz
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

  Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
  Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004
  Dla badań z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

  Rzeka

  Gmina

  Punkt kontr./km rzeki

  ost. rok

  Wyniki badań

   

  Klasyf.og.

  badań

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  St. sanit.

   

  Wda

  Osiek

  Błędno-stały pkt. / 62,3

  2003

  2,7

  21,2

  1,12

  0,15

  II

  II

  2004

  2,6

  21,1

  1,04

  0,31

  III

  III

   

   

  Błędno/62,3

  2005

  2,4

  17,9

  1,05

  0,14

  III

  III

   

   

  Błędno/62,3

  2006

  1,9

  21,0

  0,91

  0,21

  III

  III

  Wda

  Czarna Woda

  Klonowice/134,6

  2000

  2,2

  14,6

  1,07

  0,11

  II

  II

   

   

  Klonowice/134,6

  2006

  2,0

  15,3

  0,68

  0,19

  IV

  III

   

  Czarna Woda

  Czarna Woda / 129,8

  2000

  2,1

  17,9

  1,26

  0,11

  II

  II

   

   

  Czarna Woda/129,8

  2006

  4,2

  18,1

  0,97

  0,19

  IV

  III

   

  Osieczna

  Zimne Zdroje/122,8

  2000

  2,3

  19,2

  1,09

  0,11

  II

  II

   

   

  Zimne Zdroje/122,8

  2006

  2,2

  18,7

  0,91

  0,22

  III

  III

   

   

   

  Czechowskiego/113,3

  2007

  1,7

  24,4

  1,08

  0,17

  IV

  IV

   

  Osieczna

  Osowo Leśne/105,7

  2000

  2,2

  18,0

  1,28

  0,11

  II

  II

   

   

  Osowo Leśne/105,7

  2006

  2,2

  19,5

  0,95

  0,13

  IV

  III

   

  Lubichowo

  Wda/87,0

  2000

  1,9

  17,8

  1,13

  0,12

  II

  II

   

   

  Wda/87,0

  2006

  1,9

  20,7

  0,89

  0,18

  III

  III

   

  Osiek

  Błędno-stały pkt / 62,3

  2000

  2,3

  19,3

  1,12

  0,11

  II

  II

   

   

   

  2002

  1,4

  22,8

  0,91

  0,13

  II

  II

   

   

   

  2003

  2,7

  21,2

  1,12

  0,15

  II

  II

   

   

   

  2004

  2,6

  21,1

  1,04

  0,31

  III

  III

   

   

  Błędno-stały pkt / 62,3

  2006

  1,9

  21,0

  0,91

  0,21

  III

  III

  Niechwaszcz

  Czarna Woda

  Czarna Woda / 2,2

  2000

  2,6

  26,2

  1,42

  0,21

  II

  II

  Wierzyca

  Skarszewy

  Czarnocin/80,7

  2007

  2,5

  27,2

  1,94

  0,21

  IV

  IV

   Wierzyca

  Skarszewy

  Zapowiednik / 74,8

  2002

  3,0

  25,6

  1,99

  0,21

  III

  III

   

   

  Zapowiednik / 74,8

  2005

  3,0

  33,0

  1,71

  0,18

  III

  III

   

  Starogard

  pow.Starogardu / 59,4

  2002

  2,7

  24,5

  1,99

  0,21

  III

  III

   

   

  pow.Starogardu / 59,5

  2005

  2,4

  22,2

  2,03

  0,2

  IV

  III

   

   

  pow.Starogardu / 59,5

  2007

  2,5

  32,5

  2,19

  0,22

  V

  IV

   

   

  pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

  2005

  3,7

  19,8

  2,22

  0,22

  IV

  III

   

  Starogard

  Owidz / 51,8

  2002

  4,4

  28,2

  2,69

  0,26

  III

  III

   

  Starogard

  pow.uj.Węgiermucy / 40,0

  2002

  3,3

  25,5

  2,64

  0,24

  III

  non

   

  Starogard

  pow.Pelplina

  2002

  2,9

  26,7

  2,87

  0,22

  III

  non

   

  Starogard

  Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

  2002

  3,5

  28,0

  2,87

  0,22

  non

  non

  Potok-dopływ z Kokoszków

  Starogard

  Starogard/0,0

  2007

  4,3

  38,5

  4,84

  0,28

  IV

  IV

  Piesienica

   

  uj do Wierzycy 0,0

  2005

  2,9

  24,4

  2,46

  0,19

  III

  III

  Piesienica

   

  Nowa Wieś Rzeczna/1,2

  2007

  2,6

  32,3

  3,02

  0,22

  IV

  IV

  Piesienica   Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd

  Wietcisa

  Skarszewy

  uj.do Wierzycy

  2002

  3,0

  35,5

  2,17

  0,13

  III

  III

  Wietcisa

  Skarszewy

  uj.do Wierzycy

  2005

  2,9

  20,6

  1,58

  0,18

  III

  III

  Wietcisa

  Skarszewy

  uj.do Wierzycy/0,4

  2007

  2,8

  25,2

  1,97

  0,25

  IV

  IV

  Węgiermuca

  Starogard

  uj.do Wierzycy Klonówka

  2002

  3,2

  31,7

  2,17

  0,13

  III

  non

  Węgiermuca

  Starogard

  uj.do Wierzycy Klonówka

  2005

  2,6

  29,6

  3,49

  0,22

  III

  III

  Węgiermuca

   

  uj.do Wierzycy /1,4

  2007

  2,5

  40,1

  4,65

  0,31

  IV

  IV

  Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd

  Styna

  Skarszewy

  Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

  2003

  1,7

  19,5

  1,36

  0,16

  II

  II

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  Nie dotyczy.

  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia:

  • wody opadowe                  

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe –ok.2,5 km na rzece Kochanka

  Powiat Sztumski

  Wody powierzchniowe
  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

  Nazwa cieku

  Długość [km]

  Ujście

  Balewka

  5,85

  rz. Dzierzgoń

  Dzierzgoń

  45

  j. Drużno

  Nowa Dzierzgonka

  16,65

  rz. Dzierzgoń

  Potok Dąbrówka

  1,56

  rz. Dzierzgoń

  Stara Dzierzgonka

  6,65

  rz. Dzierzgoń

  Struga Bągardzka

  1,17

  rz. Dzierzgoń

  Struga Postolińska

  19,98

  rz. Liwa

  Tyna Górna

  17,8

  j. Dużno

  Wisła

  3,9

  Morze Bałtyckie


   

  • kanały:

  Nazwa kanału

  Długość [km]

  Ujście

  Balewski

  8,7

  kan. Juranda

  Graniczny

  4,4

  Struga Postolińska

  Judycki

  4,55

  rz. Dzierzgoń

  Juranda

  29,35

  rz. Nogat

  Kaniewski

  11,6

  j. Dąbrówka

  Malewski

  2,5

  rz.Tyna Górna

  Modry

  10

  rz. Dzierzgoń

  Nowy

  5,75

  kan. Juranda

  Polderowy A - Jasna

  3,88

  rz. Balewka

  Pompowy "A"

  2,44

  rz, Tyna Górna

  Postoliński

  3,4

  Struga Postolińska

  Prakwicki

  2,91

  rz. Dzierzgoń

  Rycerski

  4,14

  rz, Tyna Górna

  Struga Orlęcka

  10,9

  kan. Juranda

  Ulgi rz.Tyna Górna

  2,2

  rz, Tyna Górna

  Uśnicki

  3,7

  rz. Nogat

  Waplewski

  6,74

  rz. Dzierzgoń

   

   

  • jeziora powyżej 5 ha: 

  Lp.

  Nazwa jeziora

  Powierzchnia [ha]

  Głębokość [m]

  Przepływowe

  Klasa wód/rok badań

  1

  Balewskie

  119,54

  10,8

  tak

  non-non/95-04

  2

  Barlewickie

  67,09

   

  tak

  non/90-91

  3

  Bądze

  149,9

  6,7

  b.d.

  III-non/93-04

  4

  Dąbrówka

  252,74

   

  tak

  non-non/95-04

  5

  Gemden

  13,1

  6

  b.d.

   

  6

  Koślinka

  9,88

   

  tak

   

  7

  Kaniewo

  18,12

   

  tak

  non/94

  8

  Kuksy

  26,7

  7,7

  tak

  III/96

  9

  Mołtawa Wlk.

  58,9

  7,5

  b.d.

   

  10

  Parlęta

  47,47

   

  tak

  non/93

  11

  Rozlewisko

  40

   

  b.d

   

  12

  Tulickie

  8

   

  b.d

   

  13

  Zajezierskie

  51,49

  24,6

  tak

  II/94

   

   

   

   

   

  2007

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • kan. Kaniewski
  • jez. Barlewickie
  • kan. Juranda
  • rzeka Struga Postolińska
  • rzeka Tyna
  • kan. Wilczewski
  • rzeka Dzierzgoń
  • jez.Balewskie
  • jez. Zajezierskie – Rów Biały
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

   

  Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony
  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).
  Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

   Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

  Rzeka
  Gmina
  Punkt kontr./
  ost. rok
   
   
  Wyniki badań
   
   
  Klasyf. og.
   
   
  km rzeki
  badań
  BZT5
  ChZT
  Nog
  Pog
  St. sanit.
   
  2005Nogat
  Sztum
  Biała Góra
  1999
  3,1
  30,5
  3,06
  0,27
  non
  non
   
   
   
  2005
  3,3
  25,1
  2,43
  0,18
  IV
  III
  Liwa
  Sztum
  Koniecwałd / 2,2
  1999
  6,8
  54,6
  3,85
  0,85
  non
  non
   
   
  Koniecwałd / 2,2
  2005
  10,2
  60,2
  4,14
  1,06
  IV
  V
  Biay Rów
  Sztum
  pon.oczyszczalni w Sztumie / 6,5
  1999
  12,1
  73,2
  8,64
  1,33
  non
  non
   
   
   
  2005
  13,5
  61,4
  9,21
  1,76
  IV
  V

   W r.2008 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu sztumskiego.
  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  nie dotyczy

  Zagrożenie powodziowe
  •  typ zagrożenia:
   • wody roztopowe
   • wody opadowe
  • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
   • wały przeciwpowodziowe: tak
   • retencja -rezerwowa [m³]: zbiornik retencyjny - jez. Dąbrówka, max. spiętrzenie (poziom) 33 m npm, max. pojemność 8430 tys. m³; odpływ 7 m³/s

  Powiat Słupski

  Wody powierzchniowe
  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

  nazwa długość
  (km)
  ujście

  Charstnica (Karżniczka)

  11,02

  Łupawa

  Rębówka

  12,8

  Łupawa

  Graniczna

  10,5

  Skotawa

  Rzechcinka

  11,7

  Łeba

  Kwacza

  14,75

  Słupia

  Kamieniec

  9,17

  Słupia

  Struga Sycewicka

  15,9

  Kwacza

  Ścięgnica

  15,32

  Wieprza

  Bystrzenica

  15,46

  Wieprza

  Dzika

  12,56

  Studnica

  Jasieńka

  10,76

  Grabowa

  Podgórna

  12,34

  Grabowa

  Wieprza

  25,29

  M. Bałtyckie

  Darżynka

  12,76

  Łupawa

  Pogorzelica

  10,73

  Łeba

  Brodniczka (Czarny Młyn)

  9,95

  Łupawa

  Glęźna

  9,2

  Słupia

  Gnilna

  12,3

  Słupia

  Struga Warblewska

  10,4

  Skotawa

  Broknica - Wierzchocino

  12,65

  Pustynka

  Pustynka

  14,5

  Jez. Łebsko

   

  • kanały:

  nazwa długość(km) ujście

  D Pompowy

  6,4

  A Pompowy

  A Pobłocie

  7

  Łeba

  Gardna - Łeba

  8,9

  Jez. Łebsko

  Łupawa - Łeba (Smołdziński)

  8,44

  Jez. Łebsko

  Żelazo - Kluki (C-9)

  8,8

  Pustynka

  • jeziora powyżej 5 ha:

  nazwa powierzchnia
  (ha)
  głębokość przepływowe

  Lewarowe

  71,58

  4,5

  tak

  Obłęskie (Obłęże)

  62,4

  8,9

  tak

  Przyjezierze

  25,7

  8,9

  tak

  Darnowskie (Darnowo)

  13,25

  8,5

  nie

  Lipnik (Nakło)

  11,02

  15

  nie

  Mzdowo

  9,88

  3

  tak

  Korzybie

  5,1

  3,5

  nie

  Krzynia (Krzemień)

  70

  5,5

  tak

  Kunitowskie

  21,2

  8,3

  nie

  Plasno (Piaszno)

  17,88

  5

  nie

  Krzynia Mała

  14,9

  3

  tak

  Wiejskie

  6,25

  7

  nie

  Dobrskie (Dobre)

  28,5

  12

  tak

  Czarne

  11,42

  brak danych

  tak

  Głębokie

  107,5

  31,2

  tak

  Rybiec

  14,2

  2,8

  tak

  Godzież Mała

  7,4

  brak danych

  nie

  Dąbrówka

  14,24

  1,2

  nie

  Darżyńskie

  9,25

  brak danych

  nie

  Łebsko

  7140

  6,3

  tak

  Gardno

  2468,1

  2,6

  tak

  Dołgie Duże

  156,4

  2,9

  nie

  Dołgie Małe

  6,3

  1,7

  nie

  Modła

  61,9

  4

  tak

  Ścięgnica

  10,02

  14

  tak

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • rzeka Charstnica
  • rzeka Skotawa
  • rzeka Graniczna
  • rzeka Pustynka
  • rzeka Rzechcinka
  • rzeka Brodniczka
  • rzeka Wieprza
  • rzeka Kwacza
  • rzeka Ścięgnica
  • rzeka Słupia
  • rzeka Darżynka
  • rzeka Łupawa
  • rzeka Pogorzelica
  • rzeka Gnilna
  • rzeka Rębówka
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

  Stan wód powierzchniowych wyżej wymienionych - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska  z dnia 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: na podstawie badań  prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 I kl włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
  Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

  Dla badań cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

  Rzeka

   

  Gmina

   

  Punkt kontr./

  km rzeki

  ost. rok

  badań

   

   

  Wyniki badań

   

   

  Klasyf. og.

   

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  St. sanit.

  Słupia

   

   

   

   

   

  Dębnica Kaszubska

  Leśny Dwór

  2003

  3,2

  12,9

  1,25

  0,07

  II

  II

  Kobylnica

  Łosino

  2003

  2,6

  13,8

  1,42

  0,10

  III

  II

    Łosino 2007 2,09 18,4 1,74 0,09 III III

  Słupsk

  pow. Słupska/33,7

  2003

  3,8

  15,0

  1,41

  0,11

  non

  II

  Słupsk

  poniżej Słupska /30,2

  2003

  3,2

  16,0

  1,49

  0,11

  non

  II

  Ustka

  Charnowo-reper / 11,3

  2005

  2,8

  15,7

  1,98

  0,12

  III

  II

   

   

   

  Charnowo, 11,3

  2006

  2,59

  14,9

  2,07

  0,123

  IV

  III
        Charnowo, 11,3 2007 2,59 21,1 2,23 0,12 V III
        Charnowo, 11,3 2008 3,54  5,36*  1,56  0,321  bd  bd 
      Ustka Ustka / 2,0 2003 3,2 14,1 2,01 0,14 non II
        Ustka / 2,0 2007 2,33 16,9 2,06 0,12 V III
        Ustka 2008 3,62 5,73* 1,71 0,113 bd bd

  Skotawa

   

   

  Dębnica Kaszubska

  Jawory / 25,8

  2003

  4,1

  15,0

  1,69

  0,13

  II

  II

    Jawory / 25,8 2008 3,92 bd 1,47 0,128 bd bd

  Dębnica Kaszubska

  Starniczki / 8,5

  2003

  3,9

  27,1

  2,21

  0,19

  non

  II

  Dębnica Kaszubska

  Skarszów Dln/1,0

  2003

  3,6

  20,1

  1,89

  0,14

  non

  II

        Skarszów Dln/1,0 2007 2,48 18,6 2,18 0,12 IV IV
        Skarszów Dln/1,0 2008            

  Kwacza

  Kobylnica

  Kwakowo / 2,1

  2003

  3,5

  23,3

  2,31

  0,18

  non

  II

      Kwakowo / 2,1 2008 4,40 bd 2,59 0,143 bdbd  

  Gnilna

  Ustka

  Machowino / 1,2

  2003

  3,6

  14,8

  4,35

  0,15

  non

  II

  Głaźna

  Słupsk

  Łosino / 0,1

  2003

  3,9

  18,3

  3,50

  0,21

  non

  II

      Łosino / 0,1 2008 4,32 bd 3,19 0,107 bd bd

  Kamieniec

  Kobylnica

  Kobylnica / 0,1

  2003

  6,2

  19,2

  3,13

  0,30

  non

  non

      Kobylnica / 0,1 2007 3,13 15,9 4,16 0,13 V V
      Kobylnica / 0,1 2008  3,69 bd  3,15  0,125  bd  bd 

  Darżyńska Struga

  Potęgowo

  Głuszyno /1,2

  2004

  2,8

  33,6

  5,34

  0,18

  III

  II

      Głuszyno / 1,2 2007 2,40 26,5 5,17 0,12 V IV

  Rębówka

  Damnica

  Rębowo/3,3

  2004

  4,3

  45,2

  4,50

  0,2

  III

  III

      Rębowo/3,3 2007 2,53 47,0 4,17 0,12 V V

  Charstnica

   

  Damnica

  Mianowice /10,5

  2004

  1,9

  21,4

  2,41

  0,07

  non

  II

  Damnica

  Damnica /0,6

  2004

  4,0

  24,7

  2,77

  0,18

  non

  III

        Damnica /0,6 2007 4,33 29,4 3,15 0,32 V IV

  Łupawa

   

   

   

  Potęgowo

  Łupawa / 55,8

  2004

  2,4

  21,8

  2,30

  0,14

  III

  II

    Łupawa / 58,8 2007 3,15 21,4 1,60 0,14 IV III
    Poganice/54,4 2007 3,46 20,2 2,02 0,16 III III
    Poganice/42,2 2008  4,49 6,34*  1,74  0,138  bd  bd 

   

   

  Damnica

  Damnica / 42,2

  2004

  3,5

  23,7

  2,49

  0,18 III II
        Damnica /42,2 2007 2,78 21,7 2,76 0,14 IV IV
        Damnica/42,2 2008 4,17  bd  2,20  0,153  bd  bd 

   

   

  Damica

  Damno /  38,4

  2004

  3,0

  23,8

  2,43

  0,17

  III

  II

   

   

  Główczyce

  Żelkowo / 23,0

  2004

  3,2

  19,0

  2,94

  0,15

  III

  II

      Smołdzino Smołdzino/ 13,3 2006 2,78 14,4 2,92 0,138 IV III
      Smołdzino Smołdzino/ 13,3 2007 2,45 19,5 3.14 0,13 IV III
        Smołdzino/ 13,3 2008  3,79 5,50*  2,68  0,128   bd  bd

   

   

  Ustka

  Rowy / 0,7

  2007

  4,35

  45,4

  2,27

  0,10

  II

  IV

        Rowy/0,7 2008 6,87 8,24* 1,59 0,104 bd bd

   

   

  Główczyce

  Gać / 15,0

  2000

  2,8

  25,1

  2,16

  0,16

  III

  II

  Ciek spod

  Główczyce

  Główczyce / 10,0

  2000

  2,8

  21,7

  4,54

  0,14

  non

  II

  Dargolezy

  Smołdzino

  Kluku / 2,6

  2000

  3,0

  31,4

  3,20

  0,13

  non

  II

  Pustynka Smołdzino Kluki / 2,6 2007 3,28 36,9 4,97 0,19 V IV

  Rzechcianka

  Główczyce

  Karpno / 1,8

  2000

  2,5

  18,9

  5,00

  0,18

  III

  II

      Karpno / 1,8 2007 2,53 21,1 5,76 0,14 V IV
      Karpno / 1,8 2008 4,54  bd  5,02  0,143  bd  bd 
  Wieprza Kępice Biesowiczki/76,6 2007 2,18 25,4 1,23 0,10 IV III
      Biesowiczki/76,6 2008  2,63 6,13*  1,20  6,13   bd  bd

  Wieprza

  Kępice

  Kruszka / 70,8

  2002

  2,6

  14,1

  1,29

  0,11

  non

  II

    Kępice Kruszka / 70,8 2006 2,25 11,7 1,57 0,111 III III

   

  Kępice

  pon.m.Kępice / 65,2       

  2002

  2,4

  17,0

  1,48

  0,12

  III

  II

    Kępice pon.m.Kępice / 65,2 2006 2,50 13,5 1,68 0,172 IV III

   

  Kępice

  Korzybie / 57,0

  2002

  2,2

  20,8

  1,80

  0,13

  III

  II

    Kępice Korzybie / 57,0 2006 2,53 14,4 1,73 0,113 IV III
    Kępice Korzybie / 57,0 2007 2,18 21,7 1,69 0,12 IV III
      Korzybie / 57,0 2008  3,16  bd  1,30  0,103  bd  bd

  Studnica

  Kępice

  Ciecholub / 1,6

  2002

  2,4

  15,2

  1,54

  0,12

  III

  II

      Ciecholub / 1,6 2006  3,04 13,2  1,79  0,170  IV  III 
      Ciecholub / 1,6 2007 2,45 18,8 1,36 0,10 IV III
      Ciecholub / 1,6 2008 bd  bd  bd  bd  bd  bd 
  Bystrzenica Kępice Barcino / 10,2 2006 2,84 17,1 2,60 0,156 V III
      Korzybie/0,9 2006 2,48 21,1 2,49 0,142 IV III
      Korzybie/0,9 2007 2,52 31,2     IV IV
      Korzybie/0,9 2008            
  Brodniczka Słupsk Czarny Młyn/0,4 2007 1,56 14,6 3,69 0,08 IV III
  Potynia Ustka Potynia/0,3 2007 2,02 51,4 2,90 0,12 III IV
      Potynia/0,3 2008  2,67 18,71  2,66  0,105  bd  bd 
  Orzechowa Ustka Orzechowo/0,3 2007 1,94 44,4 2,89 0,12 IV IV
  Karwina   Duninowo/3,5 2007 2,90 21,2 3,10 0,17 IV IV
      Duninowo/3,5 2008 5,74  bd  3,33  0,199  bd  bd 
  Łeba Główczyce Izbica/15,0 2008 3,36  bd  1,87  0,139  bd  bd 

  *ChZTMn

  • kanały - nie badano.
  • jeziora (nazwa, klasa wód):
   • Obłęskie III
   • Krzynia (Krzemień) II
   • Kunitowskie III
   • Głębokie III/II
   • Łebsko III
   • Gardno III
   • Dołgie Duże III
   • Dołgie Małe III
   • Modła NON

   

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

  Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

  Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

  • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
  • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia:

  • wody morskie
  • wody roztopowe
  • wody opadowe

                

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe

  Powiat Tczewski

  Wody powierzchniowe

   

  Gmina i Miasto Tczew
  1. Wody powierzchniowe
  a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  - rzeka Struga Młyńska Tczew             9,0 km         odpływ    rzeka Motława
  - rzeka Szpęgawa                                  8,5 km         odpływ    jezioro Rokickie Duże
  - rzeka Swarożynka                              3,0 km         odpływ    rzeka Szpęgawa
  - rzeka Struga Subkowska                    5,5 km         odpływ    rzeka Wisła
  - rzeka Turzyca                                     8,2 km         odpływ    rzeka Motława
  - rzeka Damaszka                                 4,3 km         odpływ    rzeka Szpęgawa
  - rzeka Struga Ulgowa                          1,4 km         odpływ    rzeka Motława
  - rzeka Czysta                                       5,5 km         odpływ    rzeka Szpęgawa
   
  b) kanały
  - Kanał Młyński                                    8,2 km          odpływ    rzeka Wisła
   
  c) jeziora
  - jezioro Rokickie Duże                         25,54 ha przepływowe
  - jezioro Rokickie Małe                           8,46 ha przepływowe
  - jezioro Węgornia                                  9,28 ha   przepływowe
  - jezioro Zduńskie                                 15,78 ha   przepływowe
  - jezioro Młyńskie                                   8,60 ha   przepływowe
  - jezioro Damaszka                                91,19 ha   przepływowe
  - jezioro Waćmierek                                 6,8 ha   nie jest przepływowe
   
  Gmina Pelplin
  1. Wody powierzchniowe
  a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  - rzeka Węgiermuca                              2,6 km         odpływ    rzeka Wierzyca
  - rzeka Struga Subkowska                     3,9 km         odpływ    rzeka Wisła
   
  b) kanały
  - Kanał Graniczny                                  6,8 km          odpływ    jezioro Pelplińskie
  - Kanał Wałowy                                     7,9 km          odpływ    jezioro Pelplińskie
  - Kanał Średniak                                    5,0 km          odpływ    kanał Graniczny
  - Kanał Jeziorniak I                                2,0 km          odpływ   kanał Graniczny
  - Kanał Jeziorniak II                               2,2 km          odpływ   kanał Graniczny
  - Kanał Odpływowy „C”                        2,5 km          odpływ   kanał Graniczny
   
  c) jeziora
  - jezioro Pelplińskie Duże                      1,13 ha przepływowe
   
  Gmina Subkowy
  1. Wody powierzchniowe
  a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  - rzeka Swarożynka                                1,1 km         odpływ    rzeka Szpęgawy
  - rzeka Struga Subkowska                      8,8 km         odpływ    rzeka Wisła
  - rzeka Waćmierka                                  2,4 km         odpływ    rzeka Swarożynka
   
  b) kanały
  - Kanał „P”                                    1,0 km          odpływ    rzeka Wisła
  - Kanał Graniczny                         0,4 km         odpływ    jezioro Pelplińskie
  - Kanał Wałowy                            0,7 km          odpływ    jezioro Pelplińskie
  - Kanał Pelpliński                          2,6 km          odpływ   kanał „P”
   
  c) jeziora
  - jezioro Pelplińskie Duże                       31,15 ha   przepływowe
  - jezioro Pelplińskie Małe                          8,90 ha przepływowe
   
   
  Gmina Gniew
  1. Wody powierzchniowe
  a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  - rzeka Struga Młyńska                        17,9 km        odpływ    rzeka Wisła
  - rzeka Struga Bielicka                        6,4 km         odpływ    jezioro Rakowieckie
  - rzeka Struga Rakowiecka                    2,0 km         odpływ    rzeka Struga Bielicka
   
  b) kanały
  - Kanał Graniczny                         4,0 km          odpływ    jezioro Pelplińskie
  - Kanał Wałowy                            5,1 km          odpływ    jezioro Pelplińskie
  - Kanał Jeziorniak II                      3,2 km          odpływ   kanał Graniczny
   
  c) jeziora
  - jezioro Półwieś                           38,19 ha   przepływowe
  - jezioro Pieniążkowo                   25,75 ha   przepływowe
  - jezioro Rakowieckie                   32,20 ha   przepływowe
  - jezioro Smarzewskie                   15,52 ha   przepływowe
  - jezioro Jelenie                               29,9 ha   nie jest przepływowe
  - jezioro Tymawskie powierzchnia   7,8 ha   nie jest przepływowe
   
  Gmina Morzeszczyn
  1. Wody powierzchniowe
  a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  - rzeka Beka I                                      10,6 km         odpływ    rzeka Janka
  - rzeka Beka II                                       0,5 km         odpływ    rzeka Beka I
  - rzeka Struga Lipiogórska                    3,7 km         odpływ    rzeka Janka
  - rzeka Liszka                                        4,3 km         odpływ    rzeka Janka
  - rzeka Janka                                        24,3 km         odpływ   rzeka Wierzyca
  - rzeka Struga Kierwałdzka                   3,9 km         odpływ   rzeka Janka
   
  c) jeziora powyżej 5 ha
  nazwa: jezioro Gętomie powierzchnia (ha) ok. 13 przepływowe – nie
   
  Oprócz ww. rzek na terenie powiatu tczewskiego występują:
  Rzeka Wierzyca 41,6 km odpływ rzeka Wisła
  Rzeka Motława 11,6 km odpływ rzeka Martwa Wisła
  Rzeka Wisła 55 km odpływ Morze Bałtyckie
  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • Gmina i Miasto Tczew – Swarożyn do rzeki Swarożynki, Turza do rzeki Damaszki, Szpęgawa do rzeki Strugi Młyńskiej Tczew
  • Gmina Morzeszczyn – Morzeszczyn do rzeki Janki, Majewo do rzeki Strugi Lipiogórskiej
  • Miasto i Gmina Pelplin – rzeka Wierzyca
  • Miasto i Gmina Gniew –  rzeka Wisła
  • Gmina Subkowy – Struga Subkowska
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

  Stan wód powierzchniowych wyżej wymienionych - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska  z dnia 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: na podstawie badań  prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 I kl włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
  Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
  Dla badań z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

   

  Rzeka

  Gmina/powiat

  Punkt kontr./

  km rzeki 

  ost. rok

  Wyniki badań

  Klasyf. og.

   

   


  badań

  BZT5

  ChZT

  Cr

  Nog

  Pog

  St. sanit.

  Wisła

   

  tczewski/malborski

  Most knibawski, na drodze Starogard-Malbork/903,0

  2005

  3,2

  28,2

  2,38

  0,16

  III

  III

   

   

  Most knibawski, na drodze Starogard-Malbork/903,0

  2006

  4,2

  34,4

  2,61

  0,32

  III

  III

  Wierzyca

  Gniew

  Brody Pom. pow.Gniewu / 9,2

  2002

  4,2

  27,4

  3,14

  0,22

  III

  non

   

  Gniew

  pon.Gniewu uj.do Wisły / 0,5

  2002

  3,3

  26,7

  3,09

  0,22

  III

  non

  Wierzyca tczewski Poniżej Pelplina/16,7 2005 2,7 20,6 2,40 0,22 IV III
    Gniew Od Wietcisy do ujścia/13,2 2008 2,6 bd 2,89 0,304 bd  
  Wierzyca tczewski Poniżej Gniewu/0,1 2005 3,0 24,0 2,63 0,25 IV III
  Wierzyca Gniew Gniew/1,6 2007 3,4 32,3 3,24 0,40 IV IV

  Janka

  Pelplin

  uj.do Wierzycy Morzeszczyn

  2002

  2,8

  30,3

  4,14

  0,26

  III

  III

  Motława

  Tczew

  Rokitki / 52,1

  2003

  3,2

  25,9

  2,90

  0,21

  II

  III

   

  Tczew

  Rokitki/52,1

  2007

  4,6

  35,8

  4,14

  0,22

  IV

  IV

      Rokitki/52,1 2008 4,5 bd 3,57 0,181 bd  

  Drybok

  Tczew

  Tczew/0,0

  2007

  2,8

  29,8

  5,98

  0,55

  IV

  IV

    Tczew/Miłoradz Tczew/0,0 2008 2,3 bd 4,65 0,693 bd  

  Węgiermuca

  Pow. Tczew/Starogard

  Ujście do Wierzycy/1,4

  2007

  2,5

  40,1

  4,65

  0,31

  IV

  IV

      Ujście do Wierzycy/1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  

  Janka

  tczewski

  Ujście do Wierzycy/0,1

  2005

  2,8

  25,8

  3,34

  0,27

  IV

  III

  Janka

  tczewski

  Brody Pom./0,1

  2007

  3,9

  39,5

  4,99

  0,40

  IV

  IV

   

  Morzeszyn/Gniew

  Brody Pom./0,1

  2008

  3,1

  bd

  4,24

  0,376

  bd

   bd


  jeziora: jez. Damaszka - kl. czystości-non, na podstawie badań WIOŚ 1999

   

  Elektrownie wodne
  Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

  Nie dotyczy

  Zagrożenie powodziowe

  typ zagrożenia:

  • wody roztopowe
  • wody opadowe                  

  sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

  • wały przeciwpowodziowe,
  • retencja –rezerwowa (jezioro Rakowieckie 415 000 m3 )

   

  Powiat Wejherowski

  Wody powierzchniowe

   

  • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

  nazwa długość (km) w powiecie ujście
  Łeba 117 43,3 Morze Bałtyckie
  Reda 48 39,9 Zatoka Pucka
  Bolszewka 33,6 33,6 rz. Reda
  Chełst 31,76 20,9 Łeba
  Gościcina 30,3 30,3 rz. Bolszewka
  Piaśnica 28,6 6,7 Morze Bałtyckie
  Zagórska Struga 25,1 5,4 Zatoka Pucka
  Bychowska Struga 21,7 13,5 j. Żarnowieckie
  Kacza 16,4 6,4 Zatoka Gdańska
  Kisewa (Kisewka) 20,7 10,1 rz. Łeba
  Okalica 18,3 0,7 rz. Łeba
  Dębnica 17,34 11,8 rz. Łeba
  Struga Węgorza 17,25 13,6 rz. Łeba
  Trzy Rzeki 15,65 2,9 Radunia
  Struga Choczewska 9,7 9,7 rz. Chełst
  Struga Młyńska-Kostkowo 9 9 rz. Reda
  Kanał Rybski 6,6 6,6 j. Orle
  Wielistowska Struga 6,3 6,3 rz. Węgorza
  Struga B Strzepcz 5,2 5,2 rz. Łeba
  Struga Zęblewska 3,8 3,8 rz. Bolszewka
  Struga Młyńska 3,8 2,2 rz. Bolszewka
  Stara Reda 3,4 3,4 rz. Reda
  Kanał "A" Orle 2,9 2,9 rz. Reda
  Mulk 2,1 2,1 j. Tuchomskie
  Struga Otalżyno 2,1 2,1 rz. Gościcina
  Salinka (Struga Salińska) 2,1 2,1 rz. Bychowska Struga

   
  • kanały o długości powyżej 2km:

  nazwa długość (km) w powiecie ujście
  Kanał Biebrowski I 12 12 rz. Chełst
  Kanał Mrzezino 10,18 3,65 rz. Zatoka Pucka
  Kanał Łyski 5,8 0,9 rz. Zagórska Struga
  Kanał Kębłowski 5 1,7 rz. Łeba
  Kanał Księży Potok 4,9 4,9 Kanał Świetliński
  Kanał Sasiński 4,3 4,3 rz. Chełst
  Kanał "A" Tłuczewo 3,6 3,6 rz. Łeba
  Kanał Wielki 3,59 3,59 rz. Łeba
  Kanał Swietliński 3,1 3,1 rz. Łeba
  Kanał "A" Mierzyno 3 3 rz. Struga Bychowska
  Kanał "I" Zelewo 2,7 2,7 rz. Reda
  Kanał "C" Góra Pomorska 2,5 2,5 rz. Reda
  kanał Połchowo 2,31 0,58 rz. Reda
  Kanał "B" Letni Dwór 2,3 2,3 rz. Gościcina
  Kanał "G" Słuszewo 2,2 2,2 rz. Reda
  Doprowadzalnik "B’ Lublewo 2,1 2,1 rz.Struga Bychowska
  Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba
  Kanał "B" Orle 2 2 Kanał "A" Orle
  Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba

   
  • jeziora powyżej 5 ha:

  nazwa powierzchnia (ha) głębokość (max) przepływowe
  Żarnowieckie 1431,6 19,4 tak
  Choczewskie 177,7 12,9 tak
  Tuchomskie 1 134,7 8 tak
  Potęgowskie2 133,3 8,8 tak
  Otalżyno 79,6 5 tak
  Salino 70,7 8,6 tak
  Orle 64,7 2,8 tak
  Czarne (gm. Gniewino) 61 23,1 tak
  Dąbrze 57,6 5,6 nie
  Wysoka (Wycztok) 52,3 6 tak
  Lewinko 51,5 12 tak
  Kamień 44,7 31,9 nie
  Miłoszewskie 29,3 18,5 tak
  Strzepcz 27,3 4 tak
  Marchowo Wschodnie 23,4 15,7 tak
  Wyspowo 23 4,6 tak
  Zawiat 18,4 15,5 nie
  Marchowo Zachodnie 18,2 11,9 tak
  Borowo 15,4 9,2 nie
  Orzechowo 15,1 4,2 tak
  Folwarczne 12,9 7,2 nie
  Mulk 11,2 2,7 tak
  Wygoda 10,6 16,2 nie
  Bieszkowickie 10,3 7,2 nie
  Trepczykowo 10,1 9,2 nie
  Pałsznik 8,7 18 nie
  bez nazwy - k./Niepoczołowic 7,5 b.d. nie
  Morzyc 7,5 b.d. nie
  Łękno 7,5 b.d. nie
  Czarne (gm. Szemud) 7,4 b.d. tak
  Jelonek 6,5 b.d. nie
  Brzeżonko 5,3 b.d. nie
  Ustarbowskie 5,3 b.d. tak
  1 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
  (gm. Przodkowo, gm. Żukowo)
  2 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
  (gm. Sierakowice, gm. Kartuzy)

   
   

   

  Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
  • j. Żarnowieckie
  • rz. Łeba
  • rz. Bolszewka
  • rz. Gościcinka
  • rz. Struga Choczewska
  • rz. Chełst
  • rz. Mulk        
  • rz. Bychowska Struga
  Monitoring jakości wody
  Monitoring jakości wody

  Badania WIOŚ
   Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
   Dla badań wykonanych w r. 2004 , 2005-7 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

  Jeziora  Jezioro Żarnowieckie    klasa wód II/05   

  Rzeki

  Rzeka

  Gmina

  Punkt kontr./km rzeki

  ost. rok

  badań

  Wyniki badań

  Klasyf. og.

  BZT5

  ChZT

  Nog

  Pog

  St. sanit.

  Reda

  Łęczyce

  pow.Strzebieli na / 45,7

  2004

  2,6

  22,3

  1,41

  0,11

  III

  III

   

  Lęczyce

  pon.Strzebieli na / 44,3

  2004

  2,2

  18,5

  1,57

  0,13

  IV

  III

   

  Wejherowo

  Mrzezino/2.6

  2006

  2,4

  17,1

  1,53

  0,13

  III

  III

   

  Wejherowo

  pon.mOrle/2,5

  2004

  3,7

  22,1

  1,32

  0,12

  III

  III

   

  Wejherowo

  Wejherowo -reper / 20,9

  2004

  3,2

  22,6

  1,67

  0,15

  IV

  III

   

  Wejherowo

  Wejherowo -reper / 20,9

  2005

  2,9

  19,4

  1,53

  0,15

  IV

  III

   

  Wejherowo

  Wejherowo -reper / 20,9

  2006

  2,8

  19,4

  1,54

  0,16

  III

  III

   

  Reda

  ponm.Reda/9,5

  2004

  2,6

  24,7

  1,71

  0,15

  III

  III

  Słuszewska Struga

  Gniewino

  uj.do Redy/1,0

  2004

  1,6

  20,7

  0,97

  0,13

  III

  III

  Bolszewka

  Luzino

  Barłomino pow.Luzina/ 11,0

  2004

  3,0

  29,7

  2,01

  0,18

  IV

  III

   

  Luzino

  pon.Luzina/8,0

  2004

  3,6

  29,0

  2,29

  0,22

  IV

  III

   

  Wejherowo

  uj.do Redy/0,5

  2004

  3,4

  25,4

  1,96

  0,19

  IV

  III

   

  Wejherowo

  Bolszewo/0.0

  2007

  2,9 

  27,1 

  2,51 

  0,24 

  III 

  III 

    Wejherowo Bolszewo/0.0 2008 3,3 bd 2,41 0,191 bd  

  Gościcina

  Wejherowo

  uj.do Bolszew ki/0,5

  2004

  3,3

  22,9

  1,69

  0,16

  IV

  III

  Gościcina

  Wejherowo

  Gościcino /0.1

  2007

  3,1 

  21,0 

  1,87 

  0,21 

  IV 

  IV 

    Wejherowo Gościcino/0.1 2008 3,0 bd 1,84 0,179 bd  

  Cedron

  Wejhero wo

  Młynki, uj.do Redy/0,5

  2004

  2,1

  22,4

  0,86

  0,16

  IV

  III

   

  Wejherowo

  Wejherowo/0,3

  2007

  1,8 

  16,0 

  0,85 

  0,18 

  IV 

  III 

    Wejherowo Wejherowo/0.3 2008 1,5 bd 0,916 0,170 bd  

  Łeba

  Linia

  Miłoszewo / 95,0

  2000

  2,7

  21,4

  1,62

  0,11

  III

  II

   

  Łęczyce

  Bożepole / 74,7

  2000

  2,9

  17,9

  1,77

  0,12

  III

  II

  Chełst