Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 3
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6 - kominki z odzyskiem ciepła
Główne obiekty energetyczne

 

 • Elektrociepłownie Wybrzeże Gdańsk 
  • moc 1 235,90 MW
  • nośnik energii węgiel
 • Kotłownia węglowa w Gdańsku - Matarni została przebudowana w 2003 r. i obecnie jest to Elektrociepłownia
  • opalana gazem ziemnym
 • Kotłownia przy ul. Zawiślańskiej w dzielnicy Stogi, przy  ul. Równej w dzielnicy Orunia,
 • kotłownia Przedsiębiorstwa „Unikom” w Kokoszkach,
 • kotłownia gazowa w dzielnicy Osowa. 

   

 

Główne źródła emisji

Miasto Gdańsk
Największe źródła emisji – dane według opłat  za
rok 2008 (źródła punktowe).
Nazwa substancji Ładunek całkowity[Mg]

 • GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A.
  • dwutl. azotu 1,94
  • tlenek węgla 1,91
  • w.alif.do C12 14,07
  • węglow.aroma 23,64
  • fluor 0,74
  • ksylen 72,67
  • alk.benzylowy 4,9
  • alk.butylowy 13,26
  • alk.etylowy 1,59
  • alk.izobutyl. 2,09
  • alk.izopropyl 8,48
  • alk.propylowy 6,45
  • etylobenzen 15,9
  • octan butylu 5,38
  • metylizobketo 1,56
  • dwutl.węgla 749,4
  • kw.org.inne 9,34
  • pył 19,83
  • mangan 0,82
  • żelazo 2,35
  • Suma pyłów 23,13
  • pyły pozostałe 19,72
 • Instytut Morski w Gdańsku
  • dwutl. siarki 0,88
  • dwutl. azotu 8,51
  • tlenek węgla 1,17
  • w.alif.do C12 0,8
  • Suma pyłów 0,58
 • Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
  • dwutl. azotu 8,68
  • tlenek węgla 0,63
  • dwutl.węgla 4611,03
  • Suma pyłów 0,03
 • SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
  • "Polmlek – Maćkowy”
  • dwutl. siarki 13,91
  • dwutl. azotu 13,52
  • tlenek węgla 25,05
  • dwutl.węgla 7098
  • Suma pyłów 9,56
  • pyły ze spalania paliw 9,44
 • Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.
  • dwutl. siarki 2,74
  • tlenek węgla 9,64
  • węglow.aroma 2,82
  • ksylen 9,9
  • toluen 3,19
  • alk.butylowy 4,03
  • alk.etylowy 8,02
  • alk.izobutyl. 1,51
  • etylobenzen 1,47
  • met.et.keton 1,8
  • octan butylu 4,138
  • octan etylu 1,7
  • dwutl.węgla 428,6
  • pył 7,52
  • Suma pyłów 8,03
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "MALMOR" Sp. z o.o.
  • w.alif.do C12 0,97
  • ksylen 1,63
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych "UNIKOM" Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 19,32
  • dwutl. azotu 15,1
  • tlenek węgla 41,07
  • dwutl.węgla 7935,94
  • Suma pyłów 22,91
  • pyły ze spalania paliw 22,65
 • Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o.
  • dwutl. azotu 3,71
  • tlenek węgla 0,51
  • Suma pyłów 0,25
 • PRZEDSIĘBIORSTWO CEMET Ltd. SPÓŁKA Z O.O.
  • tlenek węgla 1,65
  • ksylen 1,36
  • etylobenzen 0,52
  • Suma pyłów 0,79
 • CRIST Spółka z o.o.
  • żelazo 5,2
  • Suma pyłów 5,2
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ELCOM" S.A.
  • tlenek węgla 1,44
  • styren 0,56
  • aceton 3,98
  • dwutl.węgla 64
  • Suma pyłów 0,29
 • FABRYKA STYROPIANU STYROPAK Sp. z o.o.
  • pentan 32,98
 • Marine Projects Ltd. Spółka z o.o.
  • tlenek węgla 0,65
  • żelazo 1,07
  • Suma pyłów 1,18
 • Amitech Poland Sp. z o.o.
  • tlenek węgla 0,91
  • styren 10,32
  • aceton 38,4
 • HYDROBUDOWA S.A.
  • dwutl. azotu 7,61
  • tlenek węgla 1,05
  • w.alif.do C12 0,72
  • sadza 0,52
  • Suma pyłów 0,52
 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "PORT-TRANS" Spółka z o.o.
  • w.alif.do C12 1,47
  • ksylen 2,86
  • alk.butylowy 0,41
 • WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o. o.
  • dwutl. siarki 8,59
  • dwutl. azotu 83,06
  • tlenek węgla 11,45
  • w.alif.do C12 7,87
  • węglow.aroma 3,58
  • ksylen 0,64
  • sadza 5,72
  • Suma pyłów 5,73
 • Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka
  • węglow.aroma 7,6
  • węgl.(rop.na 1248,48
 • Przedsiębiorstwo Przeładunkowo - Składowe "PORT PÓŁNOCNY"  Sp. z o.o.
  • w.alif.do C12 181,03
  • węgl.(rop.na 13,78
  • p.węgl.graf. 1,79
  • Suma pyłów 1,81
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,79
 • Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 1,02
  • dwutl. azotu 9,92
  • tlenek węgla 1,36
  • w.alif.do C12 0,94
  • węglow.aroma 0,42
  • sadza 0,68
  • Suma pyłów 0,68
 • UNITRADE SPÓŁKA Z O.O.
  • tlenek węgla 2,61
  • Suma pyłów 17,05
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
  • amoniak 14,71
  • siarkowodór 0,73
  • metan 12645,39
  • Suma pyłów 4,9
 • Stocznia Wisła Sp. z o.o.
  • tlenek węgla 0,94
  • węglow.aroma 3,06
  • żelazo 0,8
  • Suma pyłów 0,8
 • Stocznia Północna S.A.
  • tlenek węgla 2,09
  • w.alif.do C12 10,24
  • węglow.aroma 17,71
  • ksylen 45,26
  • alk.benzylowy 4,04
  • alk.butylowy 16,89
  • alk.etylowy 2,81
  • alk.izobutyl. 2,64
  • alk.izopropyl 16,05
  • cykloheksanon 0,49
  • etylobenzen 10,67
  • ketony 1,93
  • metksypropano 0,48
  • alk.alif.inne 1,29
  • aminy inne 1,83
  • etery inne 1,17
  • Suma pyłów 7,73
 • MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
  • dwutl. siarki 1,67
  • dwutl. azotu 17,2
  • tlenek węgla 9,92
  • w.alif.do C12 2,2
  • węglow.aroma 1,05
  • sadza 1,1
  • Suma pyłów 1,15
 • POLLYTAG S.A.
  • dwutl. siarki 66,43
  • dwutl. azotu 11,99
  • tlenek węgla 690,17
  • dwutl.węgla 7761,34
  • Suma pyłów 16,74
  • pyły ze spalania paliw 16,74
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA
  • dwutl. siarki 8171,11
  • dwutl. azotu 3704,04
  • tlenek węgla 340,57
  • dwutl.węgla 1883433,99
  • pył 361,08
  • Suma pyłów 361,1
  • pyły ze spalania paliw 361,08
 • Federal-Mogul BIMET S.A.
  • p.pozostałe 0,62
  • Suma pyłów 0,86
 • Przedsiębiorstwo Przeładunkowo – Usługowe "SIARK - PORT"  Spółka  z o.o.
  • siarka 2,42
  • Suma pyłów 2,42
 • GRUPA LOTOS  S.A.
  • dwutl. siarki 5022,4
  • dwutl. azotu 1316,7
  • tlenek węgla 179,24
  • w.alif.do C12 3,41
  • chl. metylenu 6,23
  • dwutl.węgla 1138590
  • 1,2-dwchletan 3,07
  • Suma pyłów 305,51
 • Port Service Sp. .z o. o.
  • dwutl. siarki 0,53
  • dwutl. azotu 1,09
  • tlenek węgla 0,54
  • subst. org. 0,41
  • Suma pyłów 0,07
 • SIARKOPOL GDAŃSK S. A.
  • dwutl. siarki 49,17
  • dwutl. azotu 5,34
  • tlenek węgla 0,53
  • dwutl.węgla 1922,74
  • siarka 2,2
  • Suma pyłów 2,29
 • PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA Spółka z o.o.
  • dwutl. siarki 3,71
  • dwutl. azotu 30,97
  • tlenek węgla 12,39
  • w.alif.do C12 3,4
  • węglow.aroma 1,54
  • benzyna 0,61
  • sadza 2,47
  • Suma pyłów 2,9
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 108,5
  • dwutl. azotu 90,5
  • tlenek węgla 197,24
  • w.alif.do C12 7,9
  • dwutl.węgla 36674,65
  • pył 245,26
  • sadza 1,32
  • Suma pyłów 246,59
  • pyły ze spalania paliw 245,26
 • PRZEDSIĘBIORTSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 1,02
  • dwutl. azotu 8,07
  • tlenek węgla 5,19
  • w.alif.do C12 0,97
  • węglow.aroma 0,42
  • sadza 0,6
  • Suma pyłów 0,65
 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Spółka z o.o.
  • dwutl. siarki 23,44
  • dwutl. azotu 28,91
  • tlenek węgla 1,81
  • fluor 0,52
  • formaldehyd 3,26
  • dwutl.węgla 278,82
  • Suma pyłów 42,94
  • pyły nawozów sztucznych 16,84
 • SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
  • dwutl. siarki 8,06
  • dwutl. azotu 5,11
  • tlenek węgla 9,11
  • amoniak 42,01
  • benzyna 0,63
  • ksylen 0,62
  • ozon 2,36
  • siarkowodór 0,71
  • dwutl.węgla 49695,31
  • Suma pyłów 4,03
  • pyły ze spalania paliw 3,79
 • Druk Makuszewscy Sp. z o. o.
  • w.alif.do C12 0,67
  • alk.alif.inne 1,8
  • Suma pyłów 0,1
 • Baltic Malt Sp. z o.o.
  • dwutl. azotu 15,44
  • tlenek węgla 1,12
  • dwutl.węgla 8201,00
  • Suma pyłów 2,68
 • Polwar S.A.
  • węglow.aroma 2,31
  • benzyna 1,13
  • ksylen 9,60
  • alk.butylowy 1,54
  • nafta,solwent 1,53
  • octan butylu 0,84
  • Suma pyłów 0,15
 • Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka
  • dwutl. siarki 34,09
  • dwutl. azotu 16,58
  • tlenek węgla 137,03
  • dwutl.węgla 10915,9
  • pył 25,72
  • sadza 0,69
  • Suma pyłów 26,42
  • pyły ze spalania paliw 25,72
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,69
 • Maritim - Shipyard Sp. z o. o.
  • dwutl. azotu 0,68
  • tlenek węgla 27,1
  • węglow.aroma 2,19
  • ksylen 2,48
  • alk.butylowy 0,70
  • etylobenzen 0,76
  • nafta,solwent 1,46
  • pył 10,44
  • chl.żelazowy 0,45
  • mangan 0,47
  • żelazo 6,22
  • Suma pyłów 17,86
  • pyły krzemowe 0,26
  • pyły pozostałe 10,44
 • ECOL - UNICON Sp. z o.o.
  • węglow.aroma 3,57
  • Suma pyłów 0,05
 • ENERGOBALTIC  Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 0,83
  • dwutl. azotu 14,21
  • tlenek węgla 1,95
  • dwutl.węgla 13018,26
  • Suma pyłów 0,09
  • Stocznia Gdańsk S.A.
  • dwutl. azotu 2,46
  • tlenek węgla 2,87
  • w.alif.do C12 7,15
  • węglow.aroma 69,01
  • acetylen 0,59
  • dwutl.węgla 4103,51
  • alk.alif.inne 89,04
  • kw.org.inne 2,88
  • żelazo 5,06
  • Suma pyłów 5,57
 • MOSTOSTAL POMORZE S.A.
  • węglow.aroma 0,75
  • ksylen 0,93
  • toluen 0,45
  • Suma pyłów 0,4
 • Q-BART Bartosz Kuczyk
  • dwutl. siarki 14,06
  • dwutl. azotu 11,72
  • tlenek węgla 58,6
  • dwutl.węgla 6153,21
  • sadza 0,82
  • Suma pyłów 17,22
  • pyły ze spalania paliw 16,4
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,82
 • INVEST - REM S.A.
  • w.alif.do C12 1,20
  • węglow.aroma 1,65
  • ksylen 7,97
  • alk.benzylowy 0,43
  • alk.butylowy 1,06
  • etylobenzen 1,24
  • octan butylu 0,71
  • kw.org.inne 0,63
  • Suma pyłów 0,09
 • HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku
  • dwutl. siarki 2,29
  • dwutl. azotu 3,04
  • tlenek węgla 10,66
  • węglow.aroma 0,58
  • dwutl.węgla 1117,2
  • pył 9,54
  • Suma pyłów 11,163
  • pyły ze spalania paliw 9,06
 • Żegluga Gdańska  Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 3,95
  • dwutl. azotu 38,2
  • tlenek węgla 5,26
  • w.alif.do C12 3,62
  • węglow.aroma 1,6
  • sadza 2,63
  • Suma pyłów 2,63
 • ŻEGLUGA HTŚ Sp. z o.o.
  • dwutl. azotu 3,79
  • tlenek węgla 0,52
  • Suma pyłów 0,26
 • EUROLUK - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.
  • tlenek węgla 0,92
  • dwutl.węgla 360,91
  • żelazo 2,96
  • Suma pyłów 3,19
 • ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdańsku Sp. z o.o.
  • w.alif.do C12 1,68
  • węglow.aroma 0,42
  • ksylen 0,89
  • nafta,solwent 0,89
  • Suma pyłów 0,38
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o
  • dwutl. siarki 75,88
  • dwutl. azotu 14,04
  • tlenek węgla 164,5
  • dwutl.węgla 11157,85
  • Suma pyłów 1,6
  • pyły ze spalania paliw 1,6
 • TALKOR Sp. z o.o.
  • ksylen 2,3
  • bromoct.etylu 1,04
 • DRAŻEL Sp. z o.o.
  • dwutl. azotu 1,3
  • tlenek węgla 5,2
  • Suma pyłów 12,1
 • TOP SHOPPING SŁUPSK sp. z o. o.
  • octan butylu 1,5
  • octan etylu 0,74
  • dwutl.węgla 37,95
  • Suma pyłów 0,14
  • dwutl. siarki 13636,4
  • dwutl. azotu 5495,36
  • tlenek węgla 1967,61
  • w.alif.do C12 252,47
  • węglow.aroma 146,11
  • fluor 1,84
  • amoniak 56,76
  • benzyna 3,38
  • chl. metylenu 6,23
  • formaldehyd 3,29
  • ksylen 159,87
  • ozon 2,36
  • siarkowodór 1,44
  • styren 10,9
  • toluen 4,6
  • aceton 43,15
  • alk.benzylowy 10,07
  • alk.butylowy 39,05
  • alk.etylowy 12,57
  • alk.izobutyl. 7,71
  • alk.izopropyl 24,77
  • alk.propylowy 6,78
  • bromoct.etylu 1,04
  • etylobenzen 31,2
  • ketony 2,05
  • metan 12645,39
  • met.et.keton 1,89
  • nafta,solwent 4,2
  • octan butylu 14,03
  • octan etylu 3,1
  • pentan 32,98
  • węgl.(rop.na 1262,26
  • metylizobketo 1,71
  • dwutl.węgla 3194309,69
  • metksypropano 1,06
  • 1,2-dwchletan 3,07
  • alk.alif.inne 94,2
  • alk.arom.inne 1,34
  • aminy inne 1,9
  • etery inne 1,52
  • ketony inne 1,6
  • kw.org.inne 13,39
  • sadza 18,54
  • mangan 2,23
  • siarka 4,62
  • żelazo 24,29
  • Suma pyłów 1200,76
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Gdańsk SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
27264,22
NO2
6813,29
CO2
6388619,38
CO
3933,01
SUMA PYŁÓW
3406,64

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Zestawienie za rok 2008:

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

 

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczny

 

 

 

manualny

Gdańsk Śródmieście, ul. Pow Warszawskich

4,4

111,9(1h),20,2(24))

85

 

A

A

A

Gdańsk Stogi ul. Kaczeńce

6,2

195,2(1h);36,1(24)

98

 

A

A

A

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia

5,7

162,4(1h):28(24)

98

 

A

A

A

Gdańsk Szadółki ul. Ostrzycka

4,0

60,1(1h), 19,8(24)

97

 

A

A

A

Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa

3,2

87,7(1h);13,8(24)

93

 

A

A

A

Gdańsk Morena ul Jaś. Dolina

1,2

17,0(24)

89

 

A

A

 

Gdańsk Śródmieście ul. Rajska

2,6

19,0(24)

69

 

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz ul. Legionów

1,5

11,0(24)

68

 

A

A

 

Gdańsk Nowy Port ul. Na Zaspę

4,7

37,0(24)

68

 

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

2,1

15,0(24)

68

 

A

A

 

pasywny

Gdańsk, Twierdza Wisłoujście

5,6

9,1(m)

100

 

A

 

 

 

 pasywny

Gdańsk Stogi

7,1

17,4(m)

100

 

A

 

 

NO2

automatyczny

Gdańsk Śródmieście Powstańców Warszawskich

25,5

120,5(1h) 70,8(24)

94

 

A

 

Gdańsk Stogi ul. Kaczeńce

14,0

79,3(1h) 32,4(24)

98

 

A

 

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia

17,3

101,6(1h)

87

 

A

 

Gdańsk Szadółki ul. Ostrzycka

13,5

89,7(1h) 39,1(24)

97

 

A

 

Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa

18,8

112,4(1h) 57,2(24)

96

 

A

 

Gdańsk Morena ul Jaś Dolina

20,7

66,0(24)

89

 

A

 

 

Gdańsk Śródmieście ul. Rajska

27,3

66,0(24)

69

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz ul. Legionów

28,7

77,0(24)

69

 

A

 

 

Gdańsk Nowy Port ul. Na Zaspę

22,1

74,0(24)

69

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

22,9

52,0(24)

69

 

A

 

 

pasywna

Gdańsk Twierdza Wisłoujście

18,4

25,1(m)

100

 

A

 

 

 

 pasywna

Stogi

17,6

33,8(m)

100

 

A

 

 

PM10

automatyczny

Gdańsk Śródmieście Pow Warszawskich

17,0

111,0(24)

98

4

A

A

 

Gdańsk Stogi ul. Kaczeńce

22,3

132(24)

97

9

A

A

 

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia

14,4

109(24)

99

7

A

A

 

Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa

11,7

103(24)

98

4

A

A

 

automatyczny Gdańsk Szadółki, ul. Ostrzycka 21,4 127(24) 97 10 A A

manualny

Gdańsk Przeróbka ul. Głęboka

24,2

151(24)

90

16

A

A

 

manualny Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa 20,4 108(24) 85 15 A A  

refektomet, 

Gdańsk Morena ul. Jaś Dolina

7,0

70(24)

89

2

A

A

 

 

Gdańsk Śródmieście ul. Rajska

9,9

100(24)

69

4

A

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz ul. Legionów

9,8

108(24)

69

3

A

A

 

 

 

Gdańsk N Port ul. Na Zaspę

9,1

99(24)

69

3

A

 A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz Dębinki

7,3

87,0(24)

69

 

3

A

 A

CO

Automatyczny

Gdańsk Nowy Port

364,8

2177,0(8h)

95 

 

A

 

 

Gdańsk Szadółki

313,1

1542,9(8h)

97 

 

A

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

435,6

2909,6(8h)

96 

 

A

 

 

ozon

automatyczny

Gdańsk Szadółki

40,7

134,5(8h)

67,6 weg 

2

A2010

C2020 

 

Gdańsk Wrzeszcz

44,0

120,1(8h)

99,0weg

1

2010A

C2020 

 

AOT40

automatyczny

Gdańsk Szadółki

-

 

0weg 

 

 

 

 

Gdańsk Wrzeszcz

5992,5

 

100weg 

 

2010A

C2020 

 

benzen

manualny

Gdańsk Śródmieście

1,0

 

33 

 

A

 

 

pasywny

Gdańsk Twierdza Wisłoujście

1,6

 

100

 

A

 

 

 

 

Stogi

2,2

 

1004

 

A

 

 

Metale w pyle PM10

manualny

Gdańsk ul.Głęboka

Pb0,027

Cd0,8 ng/m3

Ni2,0ng/m3

As1,0ng/m3

 

 

 

 

 

 

Metale w pyle PM10 manualny Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa

Pb0,01

Cd0,38 ng/m3

Ni1,3 ng/m3

As1,0 ng/m3

      A    

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Gdańsk ul.Głęboka

1,6ng/m3

 

 

 

C

 

 

 Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny 

Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 

1,1 ng/m3 

 

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

W tabeli zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia. 

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

1

aglomeracja trójmiejska

PL.22.01.a.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

A

A (C)

niedotrzymane poziomy dla pyłu zawieszonego PM10 / niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku celów długoterminowych (2020 r)

 
Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia .
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ Gdańsk należący do strefy aglomeracji trójmiejskiej zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 zanotowanymi na stacji Gdynia Śródmieście ,do klasy C dla ozonu pod względem poziomów długoterminowych-r.2020, do klasy C dla benzo(a)pirenu , pod względem pozostałych zanieczyszczeń do klasy A(brak przekroczeń).
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
.

Z pełną Oceną roczną jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 można zapoznać się na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 5
 • gaz z butli:  3
 • gaz z sieci:  2
 • olej opałowy:  4
 • ciepło z miejskiej sieci:   1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc): 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc): brak danych 
 • kolektory słoneczne: brak danych
 • inne: brak danych
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie: 

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska EC3
  • moc osiągalna cieplna 470,3MW,
  • moc osiągalna elektryczna 105,2MW
  • nośnik energii - węgiel kamienny

kotłownie:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Szczecińska 11
  • moc 1,009  MW
  • nośnik energii -gaz
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Dickmana 24
  • moc 0,375 MW,
  • nośnik energii - gaz
Główne źródła emisji

MIASTO GDYNIA

MORSKI INSTYTUT RYBACKI SEA FISHERIES INSTITUTE

 • dwutl. siarki 1,62
 • dwutl. azotu 15,73
 • tlenek węgla 2,17
 • w.alif.do C12 1,49
 • węglow.aroma 0,67
 • Suma pyłów 1,08

Stocznia Marynarki Wojennej S.A.

 • dwutl. siarki 0,076
 • dwutl. azotu 2,64
 • tlenek węgla 0,61
 • w.alif.do C12 11,28
 • węglow.aroma 7,81
 • ksylen 20,88
 • alk.butylowy 4,44
 • dwutl.węgla 8384,85
 • pył 30,94
 • żelazo 4,04
 • Suma pyłów 35,32
 • pyły krzemowe 28,28
 • pyły pozostałe 2,64

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY DĄB

 • w.alif.do C12 0,69
 • met.et.keton 0,53
 • octan butylu 0,88
 • Suma pyłów 3,36
 • pyły pozostałe 3,36

Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskieg

 • aceton 2,54

Zakłady Odzieżowe "WYBRZEŻE" Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej

 • dwutl. siarki 1,248
 • tlenek węgla 5,85
 • dwutl.węgla 260
 • Suma pyłów 0,5
 • pyły ze spalania paliw 0,49

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp.z o.o

 • dwutl. siarki 27,2
 • dwutl. azotu 21,22
 • tlenek węgla 163,6
 • dwutl.węgla 14390
 • Suma pyłów 27,7
 • pyły ze spalania paliw 26,48
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,21

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w W-wie Z-d Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

 • dwutl. siarki 7,52
 • dwutl. azotu 1,1
 • tlenek węgla 36,79
 • dwutl.węgla 1704,34
 • Suma pyłów 6,1
 • pyły ze spalania paliw 5,8

Stocznia Gdynia S.A.

 • dwutl. siarki 5,99
 • dwutl. azotu 8,76
 • tlenek węgla 7,35
 • fluor 1,63
 • alkohol metyl 1,38
 • benzyna 16,06
 • ksylen 123,6
 • toluen 29,39
 • alk.benzylowy 6,17
 • alk.butylowy 42,55
 • alk.etylowy 32,74
 • alk.izobutyl. 3,02
 • alk.propylowy 56,68
 • benz.cieżka 2,63
 • estry alk.jed 1,35
 • eter(e)bis 0,6
 • etylobenzen 16,63
 • izobutyloket 0,72
 • ketony 2,75
 • met.et.keton 3,9
 • mezytylen 5,12
 • nafta,solwent 43,57
 • nas.alif.benz 8,82
 • octan butylu 0,68
 • octan etylu 2,74
 • dwutl.węgla 6215,89
 • octmetksyprop 3,58
 • metksypropano 4,42
 • 123trimetbenz 10,14
 • alk.alif.inne 0,59
 • cynk 0,84
 • mangan 1,77
 • żelazo 29,41
 • p.ze spal.pal 0,78
 • Suma pyłów 33,24
 • pyły ze spalania paliw 0,78

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

 • dwutl. azotu 4,23
 • tlenek węgla 1,03
 • w.alif.do C12 1,37
 • ksylen 0,57
 • dwutl.węgla 6239,99
 • Suma pyłów 1,41

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH  SPÓŁKA AKCYJNA

 • ksylen 2,73
 • Suma pyłów 0,19

RADMOR S.A.

 • ksylen 0,65
 • cztchl.etylen 1,3
 • Suma pyłów 0,90

OLIVA Centrum Produkcyjne Gdynia Sp. z o.o.

 • ksylen 5,27
 • etylobenzen 1,34
 • izobutyloket 1,65
 • octan butylu 1,31
 • met1butketon 0,6

Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 0,73
 • ksylen 2,35
 • alk.izobutyl. 0,55
 • octan butylu 0,59
 • octmetksyprop 1,05
 • Suma pyłów 1,87

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o.

 • dwutl. siarki 102,74
   
 • dwutl. azotu 92,01
   
 • tlenek węgla 184,27
   
 • dwutl.węgla 52659,04
   
 • Suma pyłów 70,62
   
 • pyły ze spalania paliw 69,72
   
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,89

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 2,87
 • dwutl. azotu 21,26
 • tlenek węgla 6,3
 • dwutl.węgla 10303,86
 • Suma pyłów 0,53

SAFE Co. Ltd. Sp. z o.o.

 • ksylen 0,75
 • Suma pyłów 0,44

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 0,52
 • w.alif.do C12 15,21
 • Suma pyłów 10,80

WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 10,716
 • dwutl. azotu 103,58
 • tlenek węgla 14,28
 • w.alif.do C12 9,82
 • węglow.aroma 4,46
 • Suma pyłów 7,14
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 7,14

DREW - NAUTA Sp. z o.o.

 • Suma pyłów 6,14

POL-TARMAC S.A.

 • dwutl. siarki 0,63
 • dwutl. azotu 0,99
 • tlenek węgla 9,09
 • dwutl.węgla 12,94
 • Suma pyłów 0,66

Nauta- HULL sp. z o.o.

 • pierw.metal. 0,56
 • Suma pyłów 1,25

EURO-CYNK GDYNIA Sp. z o.o.

 • chlorowodór 0,45
 • dwutl.węgla 118,72
 • alk.alif.inne 5,01
 • żelazo 2,58
 • Suma pyłów 2,67

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna

 • dwutl. siarki 0,85
 • dwutl. azotu 4,43
 • tlenek węgla 0,58
 • dwutl.węgla 481,4
 • Suma pyłów 0,73
 • pyły ze spalania paliw 0,52

ARMET BIS Sp.  z o. o.

 • ksylen 0,56
 • octan butylu 0,73

EUROMAL - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 3,3
 • węglow.aroma 3,3
 • ksylen 29,37
 • toluen 3,16
 • alk.alifatycz 17,89
 • estry alk.jed 0,5
 • etylobenzen 2,12
 • poch.benz. 5,34
 • kw.org.inne 0,83

Kormal - Nauta Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 1,36
 • ksylen 2,83
 • Suma pyłów 0,29

ANTADO Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 1,78
 • dwutl. siarki 162,14
 • dwutl. azotu 276,47
 • tlenek węgla 433,38
 • w.alif.do C12 46,01
 • węglow.aroma 19,32
 • fluor 1,68
 • alkohol metyl 1,38
 • benzyna 17,37
 • ksylen 190,12
 • toluen 33,86
 • aceton 3,54
 • alk.alifatycz 17,89
 • alk.benzylowy 6,57
 • alk.butylowy 48,74
 • alk.etylowy 32,77
 • alk.izobutyl. 3,69
 • alk.propylowy 56,69
 • benz.cieżka 2,63
 • cztchl.etylen 1,31
 • estry alk.jed 1,85
 • eter(e)bis 0,6
 • etylobenzen 20,64
 • izobutyloket 2,37
 • ketony 2,98
 • met.et.keton 4,81
 • mezytylen 5,48
 • nafta,solwent 43,94
 • nas.alif.benz 8,82
 • octan butylu 5,31
 • octan etylu 4,16
 • poch.benz. 5,34
 • met1butketon 1,14
 • dwutl.węgla 100771,07
 • octmetksyprop 4,89
 • metksypropano 4,68
 • 123trimetbenz 10,14
 • alk.alif.inne 6,09
 • kw.org.inne 0,94
 • pierw.metal. 0,93
 • cynk 0,88
 • glin 0,61
 • mangan 2,37
 • żelazo 36,68
 • Suma pyłów 213,35
 • pyły ze spalania paliw 105,42
 • pyły krzemowe 28,28
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 12,36
 • pyły pozostałe 26,67
   
Największe źródła emisji – dane według opłat za rok 2008 (źródła punktowe). 

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Emisja z  dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2                                       324,28
NO2                                      552,95
CO2                                 201529,2
CO                                       866,77
SUMA PYŁÓW                     426,41

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ Gdynię zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2007 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.[1/24]

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

automatyczny

Gdynia Pogórze

5,1

116,5 34,8(24)

99

 

A

A

A

automatyczny

manualny

Gdynia Redłowo

3,2

74,2 21,4(24)

98,9

 

A

A

A

Gdynia-Śród.

6,6

12,0(24)

93

 

A

A

 

Gdynia-Karwiny

5.4

15,0(24)

95,1

 

A

A

 

SO2 pasywny Gdynia Redłowo 3,9 10,7(m-c) 58   A
SO2 pasywny Gdynia Śródmieście 4,5 10,6(m-c) 58   A

NO2

automatyczny

Gdynia Pogórze

12,6

130,5

99

 

A

A

 

Gdynia Redłowo

12,2

126,2

97

 

A

A

 

Gdynia Śródmieście

24,6

113,5

81

 

A

A

 

manualny

Gdynia

40,1

92,0(24)

65

 

B

 

 

Gdynia Karwiny

13,4

88,0(24)

94

 

A

 

 

NO2 manualny Gdynia Śród. 17,0 53,0(24) 95   A
NO2 pasywny Gdynia Redłowo 14,9 27,2(24) 95   A

NO2

pasywny 

Gdynia Śród.

22,2

36,7(m-c)

58

 

A

 

 

PM10

automatyczny

Gdynia Śródmieście

41,2

191,7(24)

97

92

C

C

 

Gdynia Redłowo

20,0

75,3(24)

99

14

A

A

 

Gdynia Pogórze

23,7

98,0(24)

99

27

A

A

 

manualny

Gdynia

22,5

88,0(24)

52

9

A

A

 

manualny

Gdynia Redłowo

21,8

92,0(24)

99

27

A

A

 

refektomet,

GdyniaŚród.

5,5

50,0(24)

94

 

A

A

 

 

Gdynia Karwiny

4,0

38,0

94

 

A

 A

CO

automatyczny

Gdynia Pogórze

300,5

1620(8h)

99

 

A

 

 

ozon

automatyczny

Gdynia Pogórze

55,2

136,2(8h)

99 

3

A 2010

C 2010 

 

Gdynia Redłowo

62,5

148,1(8h)

66 

6

A 2010

C 2010 

 

AOT40

automatyczny

Gdynia Pogórze

6881

7909 

99,25 

 

A

 

 

Gdynia Redłowo

7901

10153 3-5 lat 

99,08 wegetacja 

 

 

 

 

benzen

automatyczny

Gdynia Śródmieście

1,5

 

86

 

A

 

 

manualny

Gdynia

0,9

 

32

 

A

 

 

Gdynia

1,5

 

33

 

A

 

 

    Śródmieście 0,6        

benzen

pasywny

Gdynia Redłowo

3,2

 

33 

 

A

 

 

benzen pasywny Gdynia Śródmieście 2,3   50   A    
    Gdynia Redłowo Pb0,01            
metale w pyle PM10 manualny  

Cd0,7

Ni1,2

As0,9

           
Benzo(a)piren W pyle PM10 manualny Gdynia Redłowo 0,9       A    
Benzo(a)piren W pyle PM10 manualny Gdynia Śródmieście 0,8       A    

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

1

aglomeracja trójmiejska

PL.22.01.a.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

A

A (C)

niedotrzymane poziomy dla pyłu zawieszonego PM10 / niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku celów długoterminowych (2020 r)

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia .
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ Gdynię należącą do strefy trójmiejskiej zakwalifikowano do klasy B w związku z przekroczeniem dwutlenku azotu na stacji w Gdyni przy ul. Piłsudskiego, do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 zanotowanymi na stacji w Gdyni Śródmieściu, przy ul. Wendy, poziomy długoterminowe dla ozonu (r.2020) nie zostały dotrzymane na wszystkich stacjach w Trójmieście, na wszystkich stacjach odnotowano przekroczenia benzo(a)piranu w pyle PM10 dla r.2013.

Z pełną Oceną roczną jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 można zapoznać się na stronie www.gdansk.wios.gov.pl
 

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu

Główne źródła emisji

 

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

KOGA Sp. z o.o.

styren

1,08

aceton

2,64

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. Grupa Śnieżka  
aceton 2,272

Zakład energetyki Cieplnej

dwutl. siarki

63,08

dwutl. azotu

17,17

tlenek węgla

121,62

dwutl.węgla

10196,33

Suma pyłów

55,57

pyły ze spalania paliw

53,66

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,91

Przed. Prod. Handlowo-Hurtowe Metals Works - Stanisław Malek  
alkohol metyl 0,78
ksylen 13,72
w.alif.inne 1,49
p.pozostałe 0,25
Suma pyłów 0,25

Cegielnia Niezabyszewo K. Okrój i G. Pałubicki

dwutl. siarki

10,65

dwutl. azotu

8,29

tlenek węgla

41,75

dwutl.węgla

3023,3

Suma pyłów

7,36

pyły ze spalania paliw

7,22

Zakład Produkcyjno-Usługowy WIRAX Wiesław Maczacza

w.alif.doC12

0,49

węglow.aroma 2,18

ksylen

2,53

w.alif.inne 2,5
Suma pyłów 0,09

GCB DOMSTAL MIASTKO s.a.

dwutl. siarki

0,75

dwutl. azotu

1,03

tlenek węgla

0,77

ksylen

6,55

alk.benzylowy

0,77

alk.izobutyl.

2,66

etylobenzen

1,62

nafta,solwent

0,56

węglowodory 0,64

dwutl.węgla

319,83

Suma pyłów

0,56

PREFABET Osława Dąbrowa S.A.

dwutl. siarki

19,44

dwutl. azotu

18,04

tlenek węgla

90,2

dwutl.węgla

9471

pył

13,74

sadza

0,68

mącz.wapien.

1,08

cement

2,52

pyły ze spalania paliw

13,74

pyły cem-wap i mat.ogniotrw.

3,61

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,68

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnej Dąbrówce

dwutl. siarki

3,79

dwutl. azotu

0,52

tlenek węgla

23,67

dwutl.węgla

1052,2

Suma pyłów

3,06

pyły ze spalania paliw

2,96

POLMOR Sp. z o.o.

dwutl. siarki

1,79

dwutl. azotu

1,58

tlenek węgla 0,34

ksylen

11,69

alk.butylowy

7,44

alk.etylowy

1,45

nafta,solwent

6,25

octan butylu

4,55

octan etylu

4,47

dwutl.węgla

517,14

metksypropano

3,82

w.alif.inne

4,25

kw.org.inne 0,74

Suma pyłów

1,11

pyły ze spalania paliw 0,56

Gospodarstwo Rolne Ferma Suchorze

dwutl. siarki

1,23

tlenek węgla

10,14

amoniak 3,08

dwutl.węgla

330,72

pyły ze spalania paliw

1,1

DREW DEKOR Spółka z o.o.

toluen

0,56

aceton

0,43

octan butylu

1,31

octan etylu

0,63

dwutl.węgla

38,11

Suma pyłów

0,34

SOLUS sp. z o.o.  
w.alif.inne 1,94
w.arom.inne 2,91
Suma pyłów 0,11

BAGRA SP. z o.o.

ksylen

2,32

alk.butylowy

0,52

Suma pyłów 0,03

STAKOM Sp. z o.o.

alkohol metyl

0,73

ksylen

13,14

w.alif.inne

1,73

Suma pyłów 0,21
DEJCOMP-LAMINATY Jerzy Dudziak  
styren 2,92
aceton 3,76
DRUTEX S.A.  
w.alif.inne 23,04
dwutl. siarki 100,8
dwutl.azotu 46,9
tlenek węgla 288,96
w.alif.doC12 0,49
węglow.aroma 2,18
alkohol metyl 1,51
amoniak 3,15
ksylen 49,34
styren 4,26
toluen 0,56
aceton 9,12
alk. butylowy 8,57
alk. etylowy 1,46
alk. izobutyl. 2,88
etylobenzen 1,9
nafta,solwent 6,82
octan butylu 6,14
octan etylu 5,1
dwutl.węgla 24948,65
metksypropano 4,04
w.alif.inne 34,97
w.arom.inne 3,02
mącz.wapien. 1,08
cement 2,52
Suma pyłów 87,98
pyły ze spalania paliw 79,33
Pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 3,61
pyły węglowo-grafitowe,sadza 2,89
pyły pozostałe 2,06

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT BYTOWSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat
powyżej 2000 zł.
SO2
100,8
NO2
93,98
CO2
14640,66
CO
288,96
SUMA PYŁÓW
175,96

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych z r.2007

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks

benzen

NO2(m).

Pokr.

Klasa

NO2

pasywny

Bytów

6,8

10

100

A

Bytów

10,9

16

100

A

Miastko

11,9

14

100

A

Miastko

9,6

14

100

A

Miastko

11,6

10

100

A

Kołczygłowy

5,9

10

100

A

Lipnica

5,2

8

100

A

Studzienice

4,9

6

100

A

Trzebielino

6,8

9

100

A

Tuchomie

7,6

10

100

A

Dretyń

7,2

14

100

A

benzen

pasywny

Bytów

2,6

-

100

A

 

 

Miastko

3,0

-

100

A

 

 

Miastko

3,0

-

100

A

 

 

Kołczygłowy

20

-

100

A

 

 

Trzebielino

1,6

-

100

A

 

 • Zestawienie wyników pomiarowych z r.2008

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks

benzen

NO2(m).

Pokr.

Klasa

NO2

 

 

 

 

 

 

 

benzen

pasywna

 

 

 

 

 

 

 

pasywny

Bytów ul. Szarych Szeregów

7,1

10,9

100

A

Bytów ul. Armii Krajowej

12,0

15,5

100

A

Miastko ul. Wybickiego

12,6

16,4

100

A

Miastko ul. Dworcowa

9,8

15,6

100

A

Miastko ul. JPII

12,6

18,9

100

A

Kołczygłowy

6,3

8,2

100

A

Lipnica

6,2

8,7

100

A

Studzienice

5,7

9,1

100

A

Trzebielino

7,5

10,2

100

A

Tuchomie

8,8

12,6

100

A

Dretyń

6,9

9,0

91,7

A

Bytów 3,1 - 100 A
    Miastko ul. Dworcowa 3,0 - 100 A
    Miastko ul. JPII 2,5 - 100 A
    Kołczygłowy 2,2 - 100 A
    Trzebielino 1,7 - 100 A

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa bytowsko-chojnicka

PL.22.03.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ, strefę bytowsko-chojnicką  do której należy  powiat bytowski , zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).
Pełne dane na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 1
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 4
Główne obiekty energetyczne

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Chojnice , ul. Ceynowy 15

 • nominalna moc cieplna ciepłowni 34,85 MWt: kocioł WLM 5 o mocy 5,0 MW ( 5,815 MWt opalany miałem węglowym ), 3 kotły WR 5 o mocy 5,0 MW każdy ( 5,815 MWt opalane miałem węglowym ), kocioł WR 10 o mocy 10 MW ( 11,63 MWt opalany miałem węglowym )
 • roczne zużycie paliwa ( miału węglowego ) ca 14884 Mg/a,
 • kotły podłączone do 3 emitorów o wysokości 65,0 m , średnicy 0,80 m ( E – 1 Kocioł WLM 5 i WR – 5 ,czas pracy 8760 h/rok ,  E – 2 , 2 kotły WR – 5 , czas pracy 5000 h/rok , E – 3 kocioł WR 10 , czas pracy 5000 h/rok. Emitory 1, 2 i 3 podłączone do odpylaczy bateryjno-cyklonowych o skuteczności odpylania do 85 %.
 • Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 do 50 MW opalanych węglem kamiennym.

Rindipol S.A. , ul. Przemysłowa 13 , 89 – 620 Chojnice.

 •  nominalna moc cieplna 20,06 MWt : kocioł na biomasę typ. 13-16.57000-65000 o mocy  6 , 5 MW ( 7,56 MWt ) JANFORSEN ENERGI SYSTEM AB SZWECJA ,2 kotły opalane olejem opałowym niskosiarkowym WAR – 2 typu HWV – 500 o mocy 5,0 MW każdy ( 6,25 MWt ) FUO RUMIA , 2 kotły wodne WLM – 5 opalane węglem kamiennym o mocy 5 MW ( 5, 819 MWt ) eksploatowane do lutego 2005 r.
 • Kocioł na biomasę podłączony do emitora E – 1 o wysokości 25 m , średnicy 0,80 (czas pracy 8760 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-2 o wysokości 25 m , średnicy 0,60 m ( czas pracy 1500 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-3 ( czas pracy 1500 h/rok ). Urządzenia ochrony powietrza E-1 elektrofiltr V.A.S. o skuteczności odpylania 92,50 % , emitory E-2 i E-3 brak urządzeń oczyszczających. Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 MW od 50 MW opalanych biomasą i olejem opałowym.

 „Klose” Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Szkolna 13

 • ciepłownia na odpady drzewne , kocioł parowy P2 o mocy 2,0 MW ( 3,08 MWt ) oraz 2 kotły E – 125 o mocy 2,0 MW każdy ( 2,86 MWt ) podłączone do emitora E-1 o wysokości 60,5 m ,średnicy 1,25 m przez 2 miesiące w roku pracują 3 wymienione kotły , przez pozostałe 5 miesięcy sezonu grzewczego 2 kotły E-125 , w sezonie letnim 1 kocioł E-125. z kotłami współpracują cyklony MGK-20 o sprawności odpylania do 85 %.Kotłownia  podlega obowiązkowi zgłoszenia , natomiast nie jest wymagana decyzja o dopuszczalnej emisji .   

 „Floors” Sp. z o.o. ul. 2 lutego 10 , 89 – 632 Brusy

 •  kotłownia na rozdrobnione odpady drzewne , kocioł typu CMT/F o mocy grzewczej 2,9 MW oraz 2 kotły Buderus o mocy grzewczej 600 KW każdy opalane olejem opałowym Ekoterm. Kotłownia ogrzewa zakład Floors Sp. z o.o. , pobliską szkołę podstawową przy ul. Ogrodowej oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe Przedmiotowa instalacja wymaga zgłoszenia. Przedmiotowa ciepłownia zastąpiła kotłownie Gminnego Zakładu Oświaty przy ul. 4 Marca

 Ciepłownia ze spalarnią przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K.  Łukowicza w Chojnicach

 • kotłownia olejowo – gazowa o mocy 6,82 MW wytwarzająca ciepłą wodę dla szpitala i Osiedla Leśnego oraz parę technologiczną dla szpitala, 3 kotły wodne o mocy 1780 KW każdy i 2 kotły parowe o mocy 785 KW każdy opalane gazem lub olejem opałowym, spalarka odpadów SP – 100 L opalana gazem – obecnie nie funkcjonuje

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice

 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 , KW podłączone do emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice

 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 KW podłączone do emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%

 

Główne źródła emisji

 

 

Źródło wprowadzania zanieczyszczeń

 

Dopuszczalna roczna emisja gazów i pyłów określona pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

SO2

(Mg/a)

NO2

(Mg/a)

Pyły

(Mg/a)

1

2

3

4

MZEC Chojnice

181,930

64,000

161,51

Rindipol S.A Chojnice

63,2440

55,1640

12,8680

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych

Mostostal S.A. Chojnice

0,0021

0,1432

26,4490

Klose Czerska Fabryka Mebli

0,058

13,239

3,255

Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach

----

0,0052

0,0275

Projprzem S.A w Chojnicach

-----

0,022

1,930

Zakład Budowy maszyn ZREMB S.A. w Chojnicach

------

5,9798

37,7072

Floors Sp. z o.o. Brusy

1,7

1,575

0,937

Zakłady Mięsne Skiba Andrzej Skiba Chojnice ul. Derdowskiego 23

0,084

0,0492

0,163

Gorzelnia Rolnicza Jeziorki Nowa Cerkiew

10,400

0,975

5,850

Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski , Brusy

----

0,046

0,311

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Brusach - kotłownia

0,745

0,05

0,90

Szpital Rejonowy Chojnice - ciepłownia

9,971

5,245

----

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej Kłos w Nieżychowicach

3,4048

0,2500

9,0667

 

 

Dane wg opłat za emisję w r. 2007

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

dwutl. siarki

2,8

tlenek węgla

11,59

dwutl.węgla

515,5

Suma pyłów

3,73

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

dwutl. azotu

1,49

tlenek węgla

1,14

dwutl.węgla

1839,65

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych

inż Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej

tlenek węgla

3,29

dwutl.węgla

146,6

pył

1,56

Suma pyłów

1,61

pyły ze spalania paliw

1,56

Fabryka Mebli Sękowski , Bogdan Sękowski

tlenek węgla

0,76

węglow.aroma

3,71

w.alif.inne

3,62

Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba

dwutl. azotu

1,21

dwutl.węgla

1813,95

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Mostostal - Chojnice" Spółka Akcyjna

w.alif.inne

10,34

w.arom.inne

60,28

alk.alif.inne

19,47

alk.arom.inne

5,21

aminy inne

3,18

kw.org.inne

1,12

Suma pyłów

0,64

SOLANUM Roman Miłaszewski Gorzelnia Rolnicza Gockowice

dwutl. siarki

1,24

tlenek węgla

6,28

dwutl.węgla

260

Suma pyłów

1,74

KLOSE Czerska Fabryka Mebli Spółka z o.o.

ksylen

1,89

toluen

1,31

aceton

3,54

butyloglikol

2,8

octan butylu

7,45

octan etylu

2,44

Suma pyłów

1,42

Zakład Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A.

dwutl. azotu

1,58

tlenek węgla

0,89

WWApozostałe

59,27

w.alif.inne

2,8

alk.alif.inne

5,8

Suma pyłów

4,78

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

dwutl. siarki

115,6

dwutl. azotu

41,46

tlenek węgla

44,62

dwutl.węgla

26858,06

Suma pyłów

8,4

pyły ze spalania paliw

7,71

Polcom Collection Gabriela Słomińska

chlor.etylenu

2,0

ksylen

2,3

alk.etylowy

2,48

w.arom.inne

2,52

CREMO POL spółka z o.o.

styren

22,9

aceton

9,0

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Brusach Spółka z o.o.

dwutl. siarki

4,62

tlenek węgla

21,43

dwutl.węgla

952,5

Suma pyłów

0,9

PoliPol MEBLE Sp. z o.o.

w.alif.do C12

9,01

węglow.aroma

3,48

alk.alifatycz

2,34

ketony inne

2,56

Rindipol S.A.

dwutl. siarki

1,98

dwutl. azotu

10,47

tlenek węgla

2,31

dwutl.węgla

331,3

Suma pyłów

2,34

CMT Chojnice sp. z o.o.

ksylen

3,7

alk.butylowy

1,38

nafta,solwent

1,2

octan butylu

3,42

octan metylu

1,01

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Emisja z  dużych i średnich źródeł według opłat
powyżej 2000 zł.

 • SO2 288,01
 • NO2 117,76
 • CO2 82545,66
 • CO 326,85

SUMA PYŁÓW 86,73

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2007

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Chojnice

5,3

27,0(24)

59

 

A

A

 

NO2

manualny

Chojnice

26,7

76,0(24)

62

 

A

 

 

pasywny

Konarzyny

5,9

8,0 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

8,4

12(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk

10,9

14 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

3,8

7 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

10,8

14 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

16,0

21 (m)

91

 

A

 

 

 

 

Chojnice

9,7

12 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

8,0

12 (m)

91

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice

22,3

112 (24)

62

14

A

A

 

benzen

pasywny

Czersk

2,4

 

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

2,6

 

91

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

1,2

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

1,9

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice

3,4

 

100

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2008

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Chojnice, ul. Szpitalna

4,2

26,0(24)

63

 

A

A

 

NO2

manualny

Chojnice

24,0

87,0(24)

60

 

A

 

 

pasywny

Konarzyny

5,9

6,4 (m)

8,6 (m)

100 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Szkolna

8,7

11,9(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Chojnicka

13,6

16 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

3,9

6,6 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice Pl. Piastowski

17,4

23,8 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Gdańska

11,1

13,9 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Bytowska

9,5

20,6 (m)

92

 

A

 

 

 

 

Brusy

8,3

13,3 (m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice, ul. Szpitalna

22,4

147 (24)

64

17

A

A

 

benzen

pasywny

Czersk

2,2

 

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

3,0

 

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

1,0

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Gdańska

1,8

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, Pl. Piastowski

3,2

 

100

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 

KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa bytowsko-chojnicka

PL.22.03.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia . W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ powiat chojnicki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) .

Szczegółowe informacje www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe -1
 • gaz z butli - 6
 • gaz z sieci -5
 • olej opałowy  -4
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 7
 • kolektory słoneczne - 8
 • inne:
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nazwa  Biogazownia Rolnicza w Pawłówku
  • nazwa Biogazownia Rolnicza w Płaszczycy
 • kotłownie – nazwa KR1. moc 33 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Osiedle Młodych moc 0,6 MW nośnik miał energii węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,09 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,06 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,04 MW nośnik energii miał węglowy
  • nazwa Słowackiego moc 0,055 MW nośnik energii olej opałowy
  • nazwa Wojska Polskiego moc 0,13 MW nośnik energii gaz ziemny
  • nazwa Kotłownia na biomasę w Przechlewie moc 5 MW nośnik energii słoma
  • nazwa Kotłownia osiedlowa w Koczale moc 5 MW nośnik energii brak danych
  • nazwa Kotłownia w Rzeczenicy moc 5 MW nośnik energii zrębki defibracyjne
  • nazwa Kotłownia K1 SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 3,9 MW nośnik energii trociny
  • nazwa Kotłownia K2  SEEGER DACH sp.z o.o. Rzeczenica moc 0,45 MW nośnik energii trociny
  • nazwa Kotłownia OSP Rzeczenica moc 0,21 MW nośnik energii drewno opałowe
  • nazwa Kotłownia szkolna Międzybórz moc 0,3 MW nośnik energii drewno opałowe
Główne źródła emisji

Zakład Produkcyjno-Handlowy Cecylia Kapelska

 • aceton 0,69
 • alk.etylowy 1,15
 • octan butylu 0,84
 • w.arom.inne 1,05
 • Suma pyłów 0,39
 • IMOBSpółka z o.o.
 • węglow.aroma 1,92
 • Suma pyłów 0,04

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"ROLPAKO"  Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 13,13
 • dwutl. azotu 1,36
 • tlenek węgla 61,54
 • dwutl.węgla 2735,48
 • Suma pyłów 15,24
 • pyły ze spalania paliw 14,81
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,43

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADZIEJA"

 • dwutl. siarki 10,18
 • dwutl. azotu 0,66
 • tlenek węgla 30,14
 • dwutl.węgla 1339,74
 • Suma pyłów 6,59
 • pyły ze spalania paliw 6,43

PROMET Sp.z o.o. Produkcja Metalow

 • węglow.aroma 0,74
 • alk.alifatycz 1,16
 • Suma pyłów 0,05

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex"  Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Nowej Wsi

 • Suma pyłów 3560,36

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Polnicy

 • Suma pyłów 7,9

RADPOL  S.A. Zaklad Osprzetu Termokurczliwego

 • dwutl. siarki 2,64
 • dwutl. azotu 0,99
 • tlenek węgla 4,92
 • dwutl.węgla 520,25
 • Suma pyłów 3,97
 • pyły ze spalania paliw 2,29

Poldanor S.A.

 • dwutl. siarki 0,48
 • dwutl. azotu 25,25
 • tlenek węgla 15,47
 • amoniak 63,60
 • formaldehyd 2,9
 • metan 32,59
 • dwutl.węgla 7489,62
 • Suma pyłów 34,61

Polaszek Meble  S.J.

 • węglow.aroma 1,22
 • alk.alifatycz 0,94

Zakład Gospodarki Komunalnej  Zakład Budżetowy.

 • dwutl. siarki 17,3
 • dwutl. azotu 5,4
 • tlenek węgla 13,52
 • dwutl.węgla 2839,2
 • Suma pyłów 5,71
 • pyły ze spalania paliw 5,67

Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 44,71
 • dwutl. azotu 23,81
 • tlenek węgla 28,69
 • dwutl.węgla 13993,39
 • Suma pyłów 57,59
 • pyły ze spalania paliw 57,33

Pol-Dróg Człuchów sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 4,34
 • dwutl. azotu 4,27
 • tlenek węgla 0,49
 • dwutl.węgla 1141,61
 • Suma pyłów 1,79
 • pyły ze spalania paliw 1,74

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Czarnem

 • dwutl. siarki 22,05
 • dwutl. azotu 6,89
 • tlenek węgla 17,22
 • dwutl.węgla 3618,02
 • Suma pyłów 9,77
 • pyły ze spalania paliw 9,69
 • dwutl. siarki 114,85
 • dwutl. azotu 68,68
 • tlenek węgla 172,09
 • węglow.aroma 4,22
 • amoniak 63,7
 • formaldehyd 2,90
 • aceton 0,7
 • alk.alifatycz 2,2
 • alk.etylowy 1,15
 • metan 32,59
 • octan butylu 0,87
 • dwutl.węgla 33677,34
 • w.arom.inne 1,25
 • Suma pyłów 3704,17
 • pyły ze spalania paliw 100,44
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,03
 • pyły pozostałe 3602,68
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT CZŁUCHOWSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat
powyżej 2000 zł.
SO2
229,7
NO2
137,37
CO2
67354,68
CO
344,18
SUMA EMISJI
3703,7

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej,

terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

Rok 2007

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

metoda pasywna

Człuchów

9,8

15,0(m)

91,7

A

Człuchów

12,3

20,0(m)

100

A

Czarne

6,1

13,0(m)

100

A

Debrzno

7,5

13,0(m)

100

A

Debrzno

7,1

16,0(m)

100

A

Koczała

6,0

12,0(m)

100

A

Przechlewo

8,5

18,0(m)

100

A

Rzeczenica

11,1

17,0(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów

2,5

4,8

91,7

A

 

pasywny

Człuchów

2,5

5,7

100

A

 

pasywny

Czarne

2,5

5,8

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,7

8,2

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,5

8,2

100

A

 

.

 


Rok 2008

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Klasa

NO2

pasywny

Człuchów

8,3

12(m)

100

A

Człuchów

11,1

16(m)

100

A

Czarne

5,4

8(m)

100

A

Czarne

6,7

11(m)

100

A

Debrzno

6,3

9(m)

100

A

Debrzno

5,8

10(m)

100

A

Koczała

4,8

9(m)

100

A

Przechlewo

7,5

13(m)

100

A

Rzeczenica

10,5

14(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów

2,0

-

100

A

 

pasywny

Człuchów

2,1

-

100

A

 

pasywny

Czarne

2,2

-

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,4

-

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,5

-

100

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.

 W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony

zdrowia.

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa bytowsko-chojnicka

PL.22.03.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ powiat człuchowski należący do strefy bytowsko-chojnickiej,

wspólnie z powiatami chojnickim i bytowskim, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej)

pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe       1
 • gaz z butli           3
 • gaz z sieci           4
 • olej opałowy        5
 • ciepło z miejskiej sieci      3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  brak danych 
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła   6
 • kolektory słoneczne        6
Główne obiekty energetyczne

a) elektrociepłownie –                                     brak

 
b) kotłownie –
 

Lp.
Nazwa
Adres
Moc [MW]
Nośnik energii
1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 9
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
2.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Chopina 34
Pruszcz Gdański
>5
olej opałowy lekki
3.
Przedszkole Niepubliczne „Jedynaczka”
ul. Kochanowskiego 8
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
4.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Matejki 1
Pruszcz Gdański
1,4
olej opałowy lekki
5.
Urząd Miasta
ul. Grunwaldzka 20
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
6.
Zespół Szkół Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
7.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Niemcewicza 1
Pruszcz Gdański
>5
gaz ziemny wysokometanowy/ olej opałowy lekki
8.
"Promex" Sp.j. Wspólne Przedsiębiorstwo T. Ciarkowski i M. Czechowski
Spacerowa 22
83-010 Straszyn
3,3
miał węglowy

Główne źródła emisji

 

 

POWIAT GDAŃSKI
Największe źródła emisji – dane według opłat
 za rok 2008 (źródła punktowe).
Nazwa substancji
Ładunek całkowity[Mg]
GALEON Wieczysław Kobyłko
aceton
19,625
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "POMKOL" Spółka z o.o.
dwutl. siarki
2,72
tlenek węgla
19,08
benzyna
0,74
ksylen
1,69
dwutl.węgla
350,59
pył
2,38
Suma pyłów
5,19
pyły ze spalania paliw
2,38
pyły krzemowe
1,82
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,85
CROWN Packaging Polska Spółka z o.o.
dwutl. azotu
6,26
tlenek węgla
81,74
amoniak
0,51
alk.etylowy
1,35
nafta,solwent
1,04
dwutl.węgla
2749,88
w.arom.inne
0,43
Suma pyłów
0,02
Wspólne Przedsiębiorstwo "Promex" Spółka Jawna T.Ciarkowski, M.Czechowski
dwutl. siarki
23,1
dwutl. azotu
16,3
tlenek węgla
74,36
dwutl.węgla
10725,3
Suma pyłów
61,57
pyły ze spalania paliw
60,45
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,11
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIOSNA"
dwutl. siarki
5,37
dwutl. azotu
2,68
tlenek węgla
13,44
dwutl.węgla
1412,12
Suma pyłów
6,32
pyły ze spalania paliw
6,09
dwutl. siarki
31,24
dwutl. azotu
25,45
tlenek węgla
188,64
amoniak
0,51
benzyna
0,74
ksylen
1,84
aceton
19,62
alk.butylowy
0,5
alk.etylowy
1,35
nafta,solwent
1,04
dwutl.węgla
15237,9
Suma pyłów
73,11
pyły ze spalania paliw
68,96
pyły krzemowe
1,82
pyły węglowo-grafitowe,sadza
2,19

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT GDAŃSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
65,62
NO2
125,04
CO2
39815,58
CO
389,18
SUMA PYŁÓW
148,69

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony

uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

Rok 2007

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
SO2
manualny
Pruszcz Gdański
2,9
14(24)
 
99
 
A
A
pasywny
Pruszcz Gdański
ul.Plater
5,7
14,1
(m)
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
ul.10 lutego
4,5
10,6(m)
100
 
A
 
Przejazdowo
6,4
12,9(m)
100
 
A
 
Pszczółki
6,9
13,4(m)
100
 
A
 
Kiezmark
4,2
12,5(m)
100
 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO2
pasywny
Trąbki Wlk.
7,6
18,4(m)
92
 
A
 
SO2
pasywny
Straszyn
6,2
11,3(m)
92
 
A
 
SO2
pasywny
Gołębiewo
5,3
11,4(m)
100
 
A
 
S)2
pasywny
Kolbudy
5,4
15,6(m)
83
 
A
 
SO2
pasywny
Łęgowo
5,6
15,3(m)
75
 
A
 
NO2
manualny
Pruszcz Gdański
17,7
45(m)
100
 
A
 
pasywny
Gołębiewo
15,89
24,6(m)
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
18,07
26,7(m)
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
17,19
22,9(m)
100
 
A
 
Przejazdowo
21,24
29,6(m)
100
 
A
 
Pszczółki
33,13
48,7(m)
100
 
A
 
Trąbki Wlk.
17,51
29,1(m)
92
 
A
 
Łęgowo
20,44
27,2(m)
75
 
A
 
Kiezmark
12,41
21(m)
100
 
A
 
NO2
pasywny
Straszyn
29,45
44,5(m)
92
 
A
 
NO2
pasywny
Kolbudy
14,42
24,6(m)
83
 
A
 
NO2
pasywny
Przywidz
12,33
18,3(m)
100
 
A
 
benzen
pasywny
Pruszcz Gdański
3,2
13,3
100
 
A
 
Pruszcz Gdański
2,7
11,2
100
 
A
 
Przejazdowo
2,8
8,4
100
 
A
 
Kiezmark
2,6
10,5
91,7
 
A
 
 
 
Pszczółki
3,9
15,4
100
 
A
 
 
 
Gołębiewo
2,2
8,0
100
 
A
 
 
 
Trąbki Wlk.
2,9
8,6
91,7
 
A
 
 
 
Straszyn
3,1
9,7
100
 
A
 
 
 
Kolbudy
2,5
8,7
100
 
A
 
 
 
Przywidz
2,4
7,7
91,7
 
A
 
PM10
refektomet,
Pruszcz Gdański
8,1
53(24)
99
2
 
A

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Rok 2008

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli – 5
 • gaz z sieci – 2
 • olej opałowy – 3
 • ciepło z miejskiej sieci – 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc)
 • kolektory słoneczne – 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak

kotłownie

 • Gmina Kartuzy:
  • kotłownia K-2308 na osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach,
   • eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach 
   • 17,4 miał węglowy
  • kotłownia K-2301 na osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach,
   • eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach 2,47 
   • węgiel kamienny
  • kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie,
   • eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach 1,06 węgiel
   • kamienny i miał węglowy
  • kotłownia Osiedla Mieszkaniowego “ Wichrowe Wzgórza “ w Sierakowicach,
   • eksploatowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ Kaszuby “ w Kartuzach 
   • 1,06 olej opałowy typu EKOTERM
  • kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach 
   • 3,14 
   • węgiel kamienny
 • Gmina Żukowo
  • Chwaszczyno 
   • 0,05 
   • gaz ziemny
  • Banino 
   • 0,05 
   • olej lekki
  • Miszewo 
   • 0,05 
   • olej lekki
  • Skrzeszewo 
   • 0,04 
   • olej lekki
  • Sulmin 
   • 0,04 
   • gaz ziemny
  • Niestępowo 
   • 0,04 
   • olej lekki
  • Leźno 
   • 0,07 
   • olej lekki
  • Babi Dół 
   • 0,08 
   • olej lekki
  • Żukowo 
   • 0,25 
   • gaz ziemny

Pozostałe gminy –brak danych.

Główne źródła emisji

POWIAT KARTUSKI
 
Największe źródła emisji – dane według opłat za
rok 2008 (źródła punktowe).
Nazwa substancji
Ładunek całkowity[Mg]
Zei Zukowo sp. z o. o.
benzyna
1,72
ksylen
3,4
alk.butylowy
1,53
żelazo
0,31
Suma pyłów
1,77
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MESTWIN" w Kartuzach
dwutl. siarki
1,15
tlenek węgla
7,38
dwutl.węgla
328
Suma pyłów
1,98
pyły ze spalania paliw
1,93
Urząd Gminy Chmielno
dwutl. siarki
1,14
dwutl. azotu
0,76
tlenek węgla
4,25
dwutl.węgla
407,62
Suma pyłów
1,51
pyły ze spalania paliw
1,46
ROCKFIN Spółka z o.o.
w.alif.do C12
0,85
węglow.aroma
4,51
alk.alifatycz
0,66
kw.org.inne
0,54
Suma pyłów
0,01
SIGMA BK Bartosz, Korchow i wspólnicy
spółka jawna
węglow.aroma
1,79
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC" SPÓŁKA Z O.O.
dwutl. siarki
87,72
dwutl. azotu
24,95
tlenek węgla
97,27
dwutl.węgla
14309,84
pył
59,65
Suma pyłów
60,63
pyły ze spalania paliw
59,65
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,97
Laminaty Poliestrowo - Szklane Czesław Hoppe
styren
1,13
aceton
0,72
kumen
1,00E-06
mezytylen
1,00E-06
KRAB Sp. z o. o.
ksylen
0,18
aceton
0,26
etylobenzen
0,26
Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara
dwutl. siarki
90,01
dwutl. azotu
25,92
tlenek węgla
109,11
w.alif.do C12
0,85
węglow.aroma
6,36
benzyna
1,72
ksylen
3,78
styren
1,13
aceton
1,2799
alk.alifatycz
0,66
alk.butylowy
1,6
kumen
1,00E-06
mezytylen
1,00E-06
dwutl.węgla
15045,46
Suma pyłów
65,91
pyły ze spalania paliw
63,05
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,07
pyły pozostałe
1,46

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT KARTUSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
180,03
NO2
51,85
CO2
30090,93
CO
218,22
SUMA PYŁÓW
131,83

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

Rok 2007:

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kartuzy
20,3
71,0(24)
 
24,1
 
A
A
 
pasywny
Dzierżążno
4,4
13,2(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
6,6
25,1(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
3,7
11,3(m)
100
 
A
 
 
NO2
manualny
Kartuzy
39,7
92,0(24)
24
 
A
 
 
pasywny
Dzierżążno
13,89
20,3(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
16,56
22,8(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
23,39
30,7(m)
100
 
A
 
 
benzen
pasywny
Kartuzy
2,5
 
49
 
A
 
 
Żukowo
3
 
100
 
A
 
 
Dzierżążno
2,8
 
100
 
A
 
 
Przodkowo
3,3
 
92
 
A
 
 

Rok 2008:

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kartuzy
16,4
76,0(24)
 
28
 
A
A
 
pasywny
Dzierżążno
5,0
11,5(m)
83
 
A
 
 
Przodkowo
5,7
14,4(m)
83
 
A
 
 
Żukowo
6,0
30,3(m)
83
 
A
 
 
NO2
manualny
Kartuzy
32,6
99,0(24)
28
 
A
 
 
pasywny
Dzierżążno
13,44
19,5(m)
92
 
A
 
 
Przodkowo
16,87
21,5(m)
92
 
A
 
 
Żukowo
26,28
30,6(m)
92
 
A
 
 
benzen
pasywny
Kartuzy
1,9
 
56
 
A
 
 
Żukowo
2,5
 
100
 
A
 
 
Dzierżążno
2,4
 
92
 
A
 
 
Przodkowo
2,7
 
92
 
A
 
 

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Lp
Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
4
strefa kartusko-kościerska
PL.22.04.z.03
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
 
niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu
*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ, powiat kartuski należący do strefy kartusko-kościerskiej, razem z powiatami gdańskim i kościerskim, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla mierzonych zanieczyszczeń. za wyjątkiem pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10, dla których strefę zakwalifikowano do klasy C ze względu na wyniki pomiarów w Kościerzynie.
Pełna informacja  www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 5
 • gaz z sieci: 5
 • olej opałowy: 3
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc): 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc): 6
 • kolektory słoneczne: 6
 • inne: 5
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nazwa: brak
 • kotłownie - nazwa Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3 moc 27,6 MW i 1,4 MW, nośnik energii miał węglowy i biomasa
Główne źródła emisji

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc  Chłopska"

 • dwutl. siarki 1,03
 • dwutl. azotu 1,13
 • tlenek węgla 11,06
 • dwutl.węgla 624,33
 • Suma pyłów 1,23
 • pyły ze spalania paliw 1,2

KASZUB  Meblarska Spółdzielnia  Zakład Pracy Chronionej

 • węglow.aroma 3,82
 • aceton 3,82
 • met.et.keton 3,57
 • octan butylu 8,42
 • Suma pyłów 15,4

Spółdzielnia  Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WIERZYCA"

 • dwutl. siarki 1,4
 • dwutl. azotu 0,41
 • tlenek węgla 12,35
 • dwutl.węgla 549,02
 • Suma pyłów 1,7
 • pyły ze spalania paliw 1,72

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 4,92
 • tlenek węgla 0,98
 • węglow.aroma 12,3
 • ksylen 8,88
 • octan butylu 13,75
 • Suma pyłów 6,8

Gospodarstwo Rolne A i A Dyszer

 • amoniak 4,46
 • Suma pyłów 1,14
 • Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.
 • dwutl. azotu 19,34
 • tlenek węgla 3,02
 • dwutl.węgla 20876,08
 • Suma pyłów 4,48
 • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 2,74
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA" w Grabowie Kościerskim
 • dwutl. siarki 11,98
 • dwutl. azotu 3,32
 • tlenek węgla 16,64
 • dwutl.węgla 1748,04
 • Suma pyłów 10,36
 • pyły ze spalania paliw 9,98

Spółdzielnia Mieszkańców "LUBANIANKA"  w Lubaniu

 • dwutl. siarki 6,24
 • dwutl. azotu 3,12
 • tlenek węgla 15,62
 • dwutl.węgla 1640,24
 • Suma pyłów 3,35
 • pyły ze spalania paliw 3,12

LIMKO Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 3,86

Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC"  Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 56,27
 • dwutl. azotu 44,97
 • tlenek węgla 124,48
 • dwutl.węgla 22349,21
 • Suma pyłów 11,8
 • pyły ze spalania paliw 11,43
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,44

FABIX Tomasz Piwowarczyk

 • tlenek węgla 0,74
 • aceton 0,58
 • dwutl.węgla 33,2
 • Suma pyłów 0,17

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA" w Orlu

 • dwutl. siarki 4,99
 • dwutl. azotu 2,07
 • tlenek węgla 10,39
 • dwutl.węgla 1091,7
 • Suma pyłów 2,87
 • pyły ze spalania paliw 2,7

Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 5,72
 • dwutl. azotu 0,65
 • tlenek węgla 45,03
 • dwutl.węgla 810,3
 • Suma pyłów 1,86
 • pyły ze spalania paliw 1,24
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,62
 • dwutl. siarki 88,05
 • dwutl. azotu 79,99
 • tlenek węgla 240,36
 • węglow.aroma 20,08
 • amoniak 4,46
 • ksylen 8,9
 • aceton 4,4
 • met.et.keton 3,57
 • octan butylu 22,18
 • dwutl.węgla 49722,22
 • żelazo 1,2
 • Suma pyłów 61,35
 • pyły ze spalania paliw 33,78
 • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 2,74
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,86
 • pyły pozostałe 21,75
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 
POWIAT KOSCIERSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
176,11
NO2
159,99
CO2
99444,44
CO
480,73
SUMA PYŁÓW
122,71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2007

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Kościerzyna

11,0

147,0(24)

95,6

A

A

 

 

pasywny

Kościerzyna

10,4

41,6(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

10,4

34,5(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

5,4

19,1(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

4,7

19,6(m)

91,7

 

A

 

 

NO2

manualny

Kościerzyna

25,7

69,0(24)

95,9

 

A

 

 

pasywny pasywny

Kościerzyna

24,0

36,8(m)

100

 

A

 

 

Sarnowy

11,1

19,9(m)

91,7

 

A

 

 

pasywny

Nowa Karczma

15,6

23,8(m)

100

 

A

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

11,5

21,2(m)

100

 

A

 

 

PM10

manualny

Kościerzyna

33,6

407(24)

94,2

55

A

C

 

refektomet

Kościerzyna

40,0

270(24)

95,6

95

C

C

 

benzen

pasywny

Kościerzyna

3,3

10,4

91,7

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

2,3

8,1

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

2,5

8,3

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

1,8

6,2

91,7

 

A

 

 

Pb

manualny

Kościerzyna

0,01

 

94,2 

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski dla kryterium ochrony zdrowia zakwalifikowano do klasy C , w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2008

 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

/rok

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Kościerzyna

7,0

34,0(24)

95

A

A

 

 

pasywny

Kościerzyna

6,8

14,2(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

5,5

12,3(m)

92

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

3,9

14,7(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

3,0

6,8(m)

100

 

A

 

 

NO2

manualny

Kościerzyna

25,2

78,0(24)

96

 

A

 

 

pasywny pasywny

Kościerzyna

20,2

28,3(m)

100

 

A

 

 

Sarnowy

9,8

16,5(m)

100

 

A

 

 

pasywny

Nowa Karczma

15,1

28,7(m)

92

 

A

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

10,1

17,5(m)

100

 

A

 

 

PM10

manualny

Kościerzyna

23,2

88,0(24)

96

36

A

C

 

refektomet

Kościerzyna

34,2

149,0(24)

95

93

A

C

 

benzen

pasywny

Kościerzyna

3,8

-

100

 

A

 

 

 

pasywny

Nowa Karczma

2,9

-

100

 

A

 

 

 

pasywny

Stara Kiszewa

2,9

-

100

 

A

 

 

 

pasywny

Sarnowy

1,7

-

100

 

A

 

 

Metale w pyle PM10

manualny

Kościerzyna

0,01 Pb

 

A

 

 

 

 

 

0,5 Cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1 Ni

1,5 As

 

 

 

 

 

 

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Kościerzyna

1,7

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia. 

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa kartusko-kościerska

PL.22.04.z.03

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

 

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia .
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski należący do strefy kartusko- kościerskiej, w skład której wchodzą powiaty kościerski, kartuski i gdański, dla kryterium ochrony zdrowia strefę tę zakwalifikowano do klasy C , w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Kościerzynie oraz niedotrzymaniem poziomu docelowego dla zawartości benzo(a)piranu w pyle PM10-pomiar na stacji w Kościerzynie, pozostałe zanieczyszczenia-klasa A.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

 

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 2
 • gaz z butli - 3
 • gaz z sieci - 3
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 3
 • inne odnawialne źródla energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
 • kotłownie:
  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
  • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
  • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
  • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
  • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel
  • Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
  • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
  • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
  • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
  • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
  • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
  • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
  • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
  • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
  • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
  • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny
Główne źródła emisji

POWIAT KWIDZYŃSKI
Największe źródła emisji – dane według opłat  za rok 2008 (źródła punktowe).

 • INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A
  • dwutl. siarki 3803,38
  • dwutl. azotu 1941,45
  • tlenek węgla 499,63
  • w.alif.do C12 2,4
  • węglow.aroma 1,09
  • chlor 0,44
  • siarkowodór 9,06
  • dwutl.chloru 0,63
  • merkaptany 11,05
  • dwutl.węgla 1452410,62
  • związki HCFC 0,37
  • Suma pyłów 544,97
  • pyły ze spalania paliw 44,92
  • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 11,149
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,74
  • pyły pozostałe 487,14
 • BM Polska Spółka z o.o.
  • w.alif.do C12 4,17
  • etery inne 2,067408
  • ketony inne 0,81
  • Suma pyłów 1,34
 • ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO Wojciech Zieliński S-ka Sp. J.
  • dwutl. siarki 1,86
  • dwutl. azotu 0,76
  • tlenek węgla 1,0
  • dwutl.węgla 103,12
  • Suma pyłów 0,85
  • pyły ze spalania paliw 0,62
 • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne  EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w Nowym Dworze Kwidzyńskim
  • dwutl. siarki 4,4
  • dwutl. azotu 1,83
  • tlenek węgla 9,18
  • benzyna 1,07
  • ksylen 0,84
  • dwutl.węgla 963,9
  • Suma pyłów 3,57
  • pyły ze spalania paliw 3,47
 • WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO Spółka z o.o.
  • dwutl. siarki 76,0
  • dwutl. azotu 38,63
  • tlenek węgla 83,57
  • w.alif.do C12 0,68
  • amoniak 3,6
  • dwutl.węgla 17029,95
  • Suma pyłów 58,0
  • pyły ze spalania paliw 57,51
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,48
 • H.M. RYJEWO Spółka z o.o.
  • dwutl. azotu 1,49
  • tlenek węgla 8,01
  • pył 4,66
  • Suma pyłów 4,66
  • pyły ze spalania paliw 4,66
 • POLIMA SA
  • dwutl. siarki 3,12
  • dwutl. azotu 3,28
  • tlenek węgla 2,5
  • formaldehyd 0,82
  • dwutl.węgla 2188,66
  • Suma pyłów 12,97
  • pyły ze spalania paliw 1,25
  • pyły pozostałe 11,72
 • Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL" Łucja Strzelecka
  • dwutl. siarki 10,41
  • dwutl. azotu 5,47
  • tlenek węgla 0,65
  • dwutl.węgla 1808,25
  • Suma pyłów 1,97
  • pyły ze spalania paliw 1,97
 • Fabryka Plastików POMERANIA Spółka z o.o.
  • glikol 1,55
  • alk.alifatycz 2,8
 • LEMAHIEU POLSKA Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 1,95
  • dwutl. azotu 2,1
  • dwutl.węgla 3598,13
  • w.alif.inne 9,87
  • Suma pyłów 0,27
 • Jabil Circuit Poland Spółka z o.o.
  • alk.izopropyl 14,7
  • n-dekan 0,89
  • n-nonan 0,47
  • Suma pyłów 0,23
  • dwutl. siarki 3901,14
  • dwutl. azotu 1995,05
  • tlenek węgla 604,95
  • w.alif.do C12 7,49
  • węglow.aroma 1,63
  • amoniak 3,6
  • benzyna 1,07
  • chlor 0,44
  • formaldehyd 0,94
  • glikol 1,55
  • ksylen 1,11
  • siarkowodór 9,06
  • alk.alifatycz 2,8
  • alk.etylowy 0,50
  • alk.izopropyl 14,7
  • dwutl.chloru 0,63
  • merkaptany 11,05
  • octan butylu 0,47
  • n-dekan 0,89
  • n-nonan 0,47
  • dwutl.węgla 1478102,65
  • w.alif.inne 9,87
  • etery inne 2,067408
  • ketony inne 0,81
  • Suma pyłów 628,88
  • pyły ze spalania paliw 114,7
  • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 11,14
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 2,33
  • pyły pozostałe 500,67
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT  KWIDZYŃSKI SUMA  EMISJI  [Mg/r]

 

Emisja z  dużych i średnich źródeł według opłat

powyżej 2000 zł.

SO2

3899,19

NO2

3988,0

CO2

1475913,98

CO

1209,9

SUMA  PYŁÓW

1257,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2007 [µg/m3]
 

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
24
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kwidzyn
4,1
70,0
20
 
A
A
 
NO2
manualny
Kwidzyn
17,3
39.0
20
 
A
 
 
PM10
refektomet.
Kwidzyn
14,4
63,0
20
2
A
A
 

 
Liczność: ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 
 
Zestawienie wyników pomiarowych rok 2008 [µg/m3]
 

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
24
Pokr.
%
Częst.
Przekr.
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kwidzyn
1,0
12,0
19
 
A
A
 
NO2
manualny
Kwidzyn
17,8
47.0
19
 
A
 
 
PM10
refektomet.
Kwidzyn Chopina
10,6
41,0
19
0
A
A
 

 

KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa kwidzyńsko - tczewska

PL.22.03.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008, opracowanej przez WIOŚ, powiat kwidzyński zakwalifikowano do klas jak podano wyżej w tabeli.
Strefa została zakwalifikowana do klasy C pod względem pyłu PM10 z powodu przekroczeń normy dobowej w Starogardzie, pod względem zawartości benzo(a)piranu w pyle PM10 z powodu przekroczenia normy rocznej w Tczewie.
W klasie A poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej pod katem ochrony zdrowia. W klasie C nakładany jest obowiązek opracowania I wdrażania programu naprawczego.

 Pełna informacja na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 6
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy 1
 • ciepło z miejskiej sieci  6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 0
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: brak danych
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie –brak na terenie powiatu

kotłownie: 

 • nazwa : Osiedlowa Cewice  moc 4 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa: Osiedlowa Siemirowice   moc 5,5 MW nośnik energii:  miał węglowy
 • nazwa: Gimnazjum Cewice moc 0,6 MW nośnik energii:  miał węglowy
 • nazwa: Szkoła Podstawowa. moc 0,12 MW nośnik energii:  miał węglowy
 • nazwa: Urząd Gminy Cewice moc 0,15 MW nośnik energii    miał węglowy
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork       moc 7,76 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 7,76 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 7,76 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 9,41 MWt nośnik energii    węgiel kamienny/ biomasa (drewno)
 • nazwa:  MPEC Sp. z o.o. Lębork    moc 13,86 MWt nośnik energii    węgiel kamienny
Główne źródła emisji

dane według opłat  za rok 2008 (źródła punktowe )

 • SPOMEL Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych Spółdzielnia Pracy
  • dwutl. siarki 2,19
  • dwutl. azotu 0,7
  • tlenek węgla 82,45
  • ksylen 2,32
  • toluen 2,15
  • alk.izopropyl 1,68
  • dwutl.węgla 343,53
  • w.alif.inne 1,43
  • Suma pyłów 11,43
  • pyły ze spalania paliw 2,02
  • pyły pozostałe 9,17
 • FARM FRITES POLAND S.A.
  • dwutl. azotu 24,21
  • tlenek węgla 2,31
  • olej mineral. 1,49
  • dwutl.węgla 16598,85
  • Suma pyłów 0,12
 • Gospodarstwo Rolne Ludwik Ziegert
  • amoniak 24,65
 • PPH AMG Spółka z o.o.
  • benzyna 10,46
  • glikol 4,06
  • ksylen 12,94
  • benz.cieżka 3,3
  • mezytylen 3,56
  • nafta,solwent 8,26
  • octan metylu 1,09
  • węgl.(rop.na 1,69
  • Suma pyłów 0,6
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 246,05
  • dwutl. azotu 76,58
  • tlenek węgla 133,03
  • dwutl.węgla 41059,38
  • Suma pyłów 222,1
  • pyły ze spalania paliw 220,89
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,18
 • ROBEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O.
  • alkohol metyl 1,43
  • ksylen 3,33
  • w.alif.inne 3,45
  • Suma pyłów 0,02
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Bielsku Pomorskim
  • Suma pyłów 27,88
 • WIENERBERGER Cegielnie Lębork
  • dwutl. siarki 17,94
  • dwutl. azotu 9,71
  • tlenek węgla 97,07
  • dwutl.węgla 8077,67
  • Suma pyłów 11,02
  • pyły ze spalania paliw 2,93
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 8,08
 • Ternaeben - PL  Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 1,44
  • dwutl. azotu 1,87
  • tlenek węgla 8,11
  • aceton 3,85
  • ald.arom.inne 0,81
  • p.ze spal.pal 3,18
  • Suma pyłów 3,18
  • pyły ze spalania paliw 3,18
 • POL-DRÓG LĘBORK S.A.
  • dwutl. siarki 3,66
  • dwutl. azotu 1,7
  • tlenek węgla 2,23
  • p.ze spal.pal 68,03
  • Suma pyłów 68,47
  • pyły ze spalania paliw 68,03
  • dwutl. siarki 271,5
  • dwutl. azotu 114,82
  • tlenek węgla 325,64
  • acetylen 0,83
  • alkohol metyl 1,48
  • amoniak 24,65
  • benzyna 10,55
  • glikol 4,06
  • ksylen 19,11
  • olej mineral. 1,49
  • toluen 2,16
  • aceton 4,14
  • alk.izopropyl 1,68
  • benz.cieżka 3,42
  • mezytylen 3,56
  • nafta,solwent 8,26
  • octan metylu 1,09
  • węgl.(rop.na 1,69
  • dwutl.węgla 66079,44
  • w.alif.inne 5,15
  • ald.arom.inne 0,81
  • p.ze spal.pal 71,22
  • Suma pyłów 344,86
  • pyły ze spalania paliw 297,21
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 9,27
  • pyły pozostałe 37,67
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 
POWIAT LEBORSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
 
SO2
561,57
NO2
238,9
CO2
137082,87
CO
730,1
SUMA PYŁÓW
719,86

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 
Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2007, [µg/m³]

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Łeba’
5,1
31,0(24)
20
 
A
A
 
Lębork
8,8
31,0(24)
19
 
A
A
 
Łeba’
2,1
13,8(24)
100
 
A
A
 
NO2
manualny
Łeba’
5,3
26,9(24)
99
 
A
 
 
Łeba’
9,7
57,0(24)
19
 
A
 
 
Lębork
14,6
41,0(24)
19
 
A
 
 
pasywny
Lębork
11,2
19,0(m)
100
 
A
 
 
Lębork
11,2
16,0(m)
100
 
A
 
 
Lębork
8,6
11,0(m)
100
 
A
 
 
Łeba’
6,7
9,0(m)
100
 
A
 
 
Nowa Wieś Lęborska
10,5
13,0(m)
100
 
A
 
 
Wicko
7,7
10,0(m)
100
 
A
 
 
PM10
refektomet,
Łeba’
7,6
30(24)
20
-
A
A
 
Lębork
8,7
52(24)
20
1
A
A
 
ozon
automatyczny
Łeba
68,9
135,4(8h)
96
A/C
 
 
AOT40
automatyczny
Łeba
11772
 
 
 
A/C
 
 
benzen
pasywny
Lębork
2,6
-
100
 
A
 
 
 
 
Lębork
1,9
-
100
 
A
 
 
 
 
Łeba
2,0
-
100
 
A
 
 
 
 
Nawa Wieś Lęborska
3,0
-
100
 
A
 
 
 
 
Wicko
2,1
-
100
 
A
 
 

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2008 , [µg/m³]

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Łeba’ ul. Nadmorska
5,2
20,0(24)
20
 
A
A
 
Lębork
7,6
24,0(24)
20
 
A
A
 
Łeba’ul. Rąbka1
2,1
11,8(24)
99
 
A
A
 
NO2
manualny
Łeba’
7,1
19,0(24)
20
 
A
 
 
Łeba’
5,1
23,6(24)
99
 
A
 
 
Lębork ul.Czołgist
11,7
33,0(24)
20
 
A
 
 
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
11,7
19,1(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. JPII
12,3
20,0(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. Krzywou
9,8
13,8(m)
100
 
A
 
 
Łeba’
7,5
11,9(m)
92
 
A
 
 
Nowa Wieś Lęborska
12,3
18,2(m)
100
 
A
 
 
Wicko
8,5
11,7(m)
100
 
A
 
 
PM10
refektomet,
Łeba’
5,9
18(24)
20
0
A
A
 
Lębork
5,7
14(24)
20
0
A
A
 
ozon
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
62,5
134,8(8h)
100
10 
A/C
 
 
AOT40
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
14016,0
15723,8 śr z 3-5lat 
100 
 
A/C
 
 
benzen
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
2,9
-
100
 
A
 
 
 
 
Lębork, JPII
1,9
-
100
 
A
 
 
 
 
Łeba
2,2
-
92
 
A
 
 
 
 
Nawa Wieś Lęborska
3,1
-
100
 
A
 
 
 
 
Wicko
2,2
-
100
 
A
 
 

 

 W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia. 

 

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

strefa kartusko-kościerska

PL.22.04.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

  

 W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ strefę lęborsko-słupską, do której należy powiat lęborski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) dla wszystkich zanieczyszczeń , za wyjątkiem docelowych poziomów(r.2020) ozonu i ATO 40(ochrona roślin) .
Pełne informacje na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 4
 • gaz z sieci - 3
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 1 (jedynie na terenie miasta Malbork)
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 6
  • piec na słomę/drewno – 12kW/36kw – Złotowo, gm. Stare Pole,
  • piec na słomę – 250 kW – Miłoradz,
  • piec na słomę – 100 kW – Mątowy Wielkie, gm. Miłoradz
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 6
  • pompa ciepła – 9,1 kW – Malbork
 • kolektory słoneczne - 6
  • Malbork – energia cieplna – 38,84 GJ
 • inne
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie:
  • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział ‘’Cukrownia Malbork’’ przy ul. Reymonta 16/17 w Malborku, moc cieplna 84,22 MW. Paliwo: miał  węglowy
  • ECO Malbork Sp. z o.o. Ciepłownia Miejska przy ul. Piaskowej 1 w Malborku,  łączna moc cieplna – 63,60 MW. Paliwo: węgiel kamienny,  współpalanie z odpadami innymi niż niebezpieczne – opakowania z: tektury i papieru, drewna, tworzyw sztucznych,
  • Administracja Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie ul. Bankowa. Łaczna moc kotłowni: 3,65 MW. Paliwo: miał węglowy,
  • PKP Cargo Zakład Taboru w Olsztynie Kotłownia Grzewcza przy ul. Dworcowej 1 w Malborku – łączna moc kotłowni 1,269 MW. Paliwo: miał węglowy,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stawiec" łączna moc kotłowni – 0,7 MW. Paliwo: miał węglowy
Główne źródła emisji

POWIAT MALBORSKI
Największe źródła emisji – dane według opłat za
rok 2008 (źródła punktowe ).
Nazwa substancji
Ładunek całkowity[Mg]
NYBORG-MAWENT S.A.
(było Malborska Fabryka Wentylatorów " MAWENT " S.A.)
węglow.aroma
0,42
ksylen
2,7
toluen
0,51
octan butylu
0,98
Suma pyłów
6,124772
Spółdzielnia Mieszkaniowa "STAWIEC"
dwutl. siarki
1,69
tlenek węgla
9,7
dwutl.węgla
431,28
Suma pyłów
0,3
Administracja Domów Mieszkalnych
dwutl. siarki
6,14
dwutl. azotu
4,04
tlenek węgla
20,23
dwutl.węgla
2125,17
Suma pyłów
5,19
pyły ze spalania paliw
4,97
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,22
ECO Malbork Sp. z o.o.
dwutl. siarki
99,05
dwutl. azotu
62,38
tlenek węgla
24,18
dwutl.węgla
47325,54
Suma pyłów
41,11
pyły ze spalania paliw
40,62
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,49
Krajowa Spółka Cukrowa S.A
dwutl. siarki
251,14
dwutl. azotu
110,68
tlenek węgla
243,28
amoniak
3,05
dwutl.węgla
59006,18
w.alif.inne
0,2448
Suma pyłów
161,91
pyły ze spalania paliw
157,48
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,91
pyły pozostałe
3,5
dwutl. siarki
358,04
dwutl. azotu
177,44
tlenek węgla
297,4
węglow.aroma
0,49
amoniak
3,05
ksylen
2,7
toluen
0,51
octan butylu
0,98
dwutl.węgla
108888,19
w.alif.inne
0,24
Suma pyłów
214,658037
pyły ze spalania paliw
203,375135
pyły węglowo-grafitowe,sadza
1,64
pyły pozostałe
9,46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT MALBORSKI SUMA  EMISJI [Mg/r]

Emisja z  dużych i średnich  źródeł według opłat powyżej 2000 zł.

 • SO2 716,08
 • NO2 354,89
 • CO2 218847,35
 • CO 220513,14
 • SUMA  PYŁÓW 429,31
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

 

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Zestawienie wyników za rok 2007

 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Malbork

1,2

15,0(24)

20

 

A

A

 

pasywny

Nowy Staw

5,8

12,4(m)

100

 

A

 

 

Malbork

4,2

9,7(m)

100

 

A

 

 

NO2

manualny

Malbork

19,3

40(24)

120

 

A

 

 

pasywny

Nowy Staw

12,8

21,8(m)

100

 

A

 

 

Malbork

18,9

27,4(m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Malbork

           6,4

29,0(24)

20

 

A

A

 

Benzen

pasywny

Nowy Staw

2,7

-

100

 

A

 

 

Malbork

2,8

-

100

 

A

 

 

Zwstawienie wyników za rok 2008:
 

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Malbork ul. Konopnickiej

0,6

1,0(24)

20

 

A

A

 

pasywny

Nowy Staw

8,2

32,1(m)

100

 

A

 

 

Malbork ul. Mickiewicza

6,9

31,2(m)

100

 

A

 

 

NO2

manualny

Malbork ul. Konopnickiej

17,1

38,0(24)

120

 

A

 

 

pasywny

Nowy Staw

13,8

22,3(m)

100

 

A

 

 

Malbork ul. Mickiewicza

18,7

32,5(m)

92

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Malbork

           4,4

21(24)

20

 

A

A

 

Benzen

pasywny

Nowy Staw

2,3

-

100

 

A

 

 

Malbork

2,2

-

92

 

A

 

 

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

7

strefa malborsko-sztumska

PL.22.07.z.03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ powiat malborski, zaliczony do strefy malborsko-sztumskiej, zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 3
 • gaz z sieci - 1
 • olej opałowy - 1
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła -
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - brak danych
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie:   brak
 • kotłownie:
  • kotłowania osiedlowa przy ulicy Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim, należąca do PEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
Główne źródła emisji
 • POWIAT NOWODWORSKI - Największe źródła emisji – dane według opłat  za rok 2008  (źródła punktowe).
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
   • dwutl. siarki 4,85
   • dwutl. azotu 1,14
   • tlenek węgla 33,21
   • dwutl.węgla 3320
   • pył 1,85
   • Suma pyłów 1,95
   • pyły ze spalania paliw 1,85
  • PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.  W NOWYM DWORZE GD
   • dwutl. siarki 19,31
   • dwutl. azotu 20,29
   • tlenek węgla 35,7
   • dwutl.węgla 8733,1
   • Suma pyłów 25,01
   • pyły ze spalania paliw 23,88
   • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,13
   • dwutl. siarki 24,16
   • dwutl. azotu 21,43
   • tlenek węgla 68,92
   • dwutl.węgla 12053,11
   • Suma pyłów 26,96
   • pyły ze spalania paliw 25,73
   • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,23
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT NOWODWORSKI   SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z  dużych i średnich  źródeł według opłat powyżej 2000 zł.

 • SO2 48,33
 • NO2 42,87
 • CO2 24106,22
 • CO2 137,84
 • SUMA PYŁÓW 53,93
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 Zestawienie wyników pomiarowych rok 2007 [µg/m3]

Strefa Pomiar Miasto Średnia Maks. Pokr. Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 7,6 17,6(m) 100 A    
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
17,0
27,7 (m)
100
A
   
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
3,3
  100 A    

 

 Zestawienie wyników pomiarowych rok 2008 [µg/m3]

Strefa Pomiar Miasto Średnia Maks. Pokr. Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 5,9 22,8,6(m) 92 A    
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
15,0
22,6 (m)
92
A
   
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
3,6
  50 A    

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp
Nazwa strefy
Kod strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
 
 
Uwagi
 
 
 
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
7
strefa malborsko-sztumska
PL.22.07.z.03
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 
 

 


  

 


Ilość zarejestrowanych pojazdów
Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ strefę malborsko-sztumską, do której należy powiat nowodworski zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) .
Pełne informacje na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • gaz z butli: 6
 • gaz z sieci: 3
 • olej opałowy: 3
 • ciepło z miejskiej sieci: 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc): 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc): 6
 • kolektory słoneczne: 6
 • inne: 
Główne obiekty energetyczne

Elektrociepłownie: 

 • Elektrociepłownia Władysławowo ul. Starowiejska 41 [moc cieplna 32 MWt] – gaz ziemny

Kotłownie:

 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Nowy Świat [3,3 MW] - opał miał
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Majkowskiego 18 [3,3 MW] - opał miał
Główne źródła emisji

POWIAT PUCKI
Największe źródła emisji – dane według opłat za
rok 2008 (źródła punktowe).
 
Nazwa substancji
Ładunek całkowity[Mg]
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu
dwutl. siarki
2,57
dwutl. azotu
0,4
tlenek węgla
18,11
dwutl.węgla
805,18
Suma pyłów
12,48
pyły ze spalania paliw
12,04
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,44
Puckie Zakłady Mechaniczne "AMEX"
Spółka z o.o.
węglow.aroma
1,05
benzyna
1,38
ksylen
4,57
alk.butylowy
0,84
izocyjaniany
0,46
octan butylu
1,00
żywica dwcyj
0,63
metksypropano
0,43
Suma pyłów
2,8
Fabryka Maszyn "POMECH" Spółka z o.o.
tlenek węgla
0,79
w.alif.do C12
1,15
ksylen
5,5
alk.butylowy
0,48
octan butylu
0,83
Suma pyłów
0,30
Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
dwutl. siarki
18,78
dwutl. azotu
14,22
tlenek węgla
35,57
dwutl.węgla
7469,7
pył
18,6742
Suma pyłów
18,83
pyły ze spalania paliw
18,67
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
dwutl. siarki
8,76
dwutl. azotu
1,53
dwutl.węgla
506,13
Suma pyłów
15,62
pyły ze spalania paliw
0,55
pyły pozostałe
15,07
dwutl. siarki
30,16
dwutl. azotu
16,27
tlenek węgla
54,98
w.alif.do C12
1,15
węglow.aroma
1,14
benzyna
1,38
ksylen
10,08
alk.butylowy
1,32
izocyjaniany
0,46
octan butylu
1,83
żywica dwcyj
0,63
dwutl.węgla
8781,01
metksypropano
0,43
Suma pyłów
50,06

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT PUCKI SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
60,33
NO2
32,54
CO2
17562,03
CO
17764,90
SUMA PYŁÓW
100,13

 
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej,

terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych
 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

  Wyniki pomiarów

Rok 2007

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr
Liczność*)
Klasa
a
24
SO2
pasywny
Widlino
2,8
6,9(m)
100
 
A
 
Jastrzębia Góra
4,2
8,3(m)
100
 
A
 
Władysławowo
6,5
22,1(m)
100
 
A
 
Krokowa
3,5
6,5(m)
100
 
A
 
Puck
6,0
25,1(m)
92
 
A
 
NO2
pasywny
Puck
17,7
24,2(m)
92
 
A
 
Jastrzębia Góra
13,7
22,8(m)
100
 
A
 
Krokowa
10,6
15,8(m)
100
 
A
 
Widlino
12,8
17,7(m)
100
 
A
 
Władysławowo
12,0
19,5(m)
100
 
A
 
PM10
manualny
Władysławowo
19,4
97,0(24)
89
14
A
A
benzen
pasywny
Puck
3
 
92
 
A
 
Jastrzębia Góra
1,7
 
100
 
A
 
Widlino
1,8
 
100
 
A
 
Krokowa
1,8
 
100
 
A
 
Władysławowo
2,4
 
100
 
A
 
Metale w pyle PM10
manualny
Władysławowo
Pb 0,02
Cd0,3
Ni2,1
As1,6
 
 
 
 
A
 
Benzo(a)piren w pyle PM10
manualny
Władysławowo
1,1
 
 
 
C
 

 Rok 2008:

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr
Liczność*)
Klasa
a
24
SO2
pasywny
Widlino
2,8
6,9(m)
92
 
A
 
Jastrzębia Góra
3,2
5,7(m)
92
 
A
 
Władysławowo
5,5
13,7(m)
92
 
A
 
Krokowa
2,8
5,3(m)
92
 
A
 
Puck
3,9
10,4(m)
92
 
A
 
NO2
pasywny
Puck
18,4
25,1(m)
100
 
A
 
Jastrzębia Góra
15,6
27,6(m)
100