Gdańsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

9 738 ha 37,16 %

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  7297 [ha], 74,93 [% całości użytków rolnych]
 • grunty ugorowane – brak danych
 • łąki 679 [ha], 6,97 [% całości użytków rolnych]
 • pastwiska 963 [ha], 9,89 [% całości użytków rolnych]
 • sady, ogrody 113 [ha], 1,16 [% całości użytków rolnych]
 • Grunty rolne zabudowane 403 [ha], 4,13 [% całości użytków rolnych
 • Rowy 283 [ha], 2,9 [% całości użytków rolnych]
Ilość gospodarstw rolnych

Ogólna liczba 1957 z gospodarstw rolnych na terenie Gdańska - zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim posiadających uprawy rolne lub hodowle zwierząt

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

Grunty orne [ha] 
2
II 43
III a 197
III b 412
IV a 879
IV b 813
422
VI 150
Razem 2 918 

 Łąki [ha] 
0
II 2
III 85
IV 73
V 21
VI 7
Razem 188 

Pastwiska [ha] 
0
II 9
III 74
IV 140
72
VI 28
Razem 323 

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie  bd

Wielkość gospodarstw - ilość
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 
Lp        Wyszczególnienie; ilość [ha]; udział w strukt. użytków rolnych [%]
1          Żyto      400       4,9%
2          Pszenica ozima            550       6,8%
3          Pszenica jara    500       6,2%
4          Jęczmień ozimy                        0,0%
5          Jęczmień jary    700       8,7%
6          Owies   100       1,2%
7          Pszenżyto ozime          500       6,2%
8          Pszenżyto jare 50        0,6%
9          Mieszanka zbożowa      800       9,9%
10        Gryka               0,0%
11        Zboża ogółem   3600     44,5%
12        Ziemniaki          1020     12,6%
13        Buraki cukrowe 30        0,4%
14        Buraki pastewne           80        1,0%
15        Brukiew            50        0,6%
16        Okopowe ogółem          1180     14,6%
17        Peluszka                      0,0%
18        Łubin    80        1,0%
19        Bobik    70        0,9%
20        Groch               0,0%
21        Mieszanki strączkowe               0,0%
22        Strączkowe ogółem       150       1,9%
23        Motylkowe drobnonasienne                    0,0%
24        Strączkowe na zielonkę 10        0,1%
25        Kukurydza        10        0,1%
26        Pastewne ogółem          20        0,2%
27        Rzepak 40        0,5%
28        Len                  0,0%
29        Tytoń                0,0%
30        Przemysłowe ogółem    40        0,5%
31        Truskawki         10        0,1%
32        Trawy polowe                0,0%
33        Trawy nasienne             0,0%
34        Warzywa gruntowe        1350     16,7%
35        Grunty odłogowane        510       6,3%
36        Pozostałe ogółem         1870     23,1%
37        Razem powierzchnia zasiewów na gruntach ornych         6860     84,8%
38        Łąki      710       8,8%
39        Pastwiska         430       5,3%
40        Sady    90        1,1%
41        Ogółem użytki rolne      8090     100,0%
 
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - TAK

 Ilość gospodarstw (wymień jakie) 2

Danuta Wajs ul. Barniewicka 187 80-299 Gdańsk

Wielkość gospodarstwa 43,81 ha

Krystian Wajs ul. Barniewicka 187 80-299 Gdańsk

Wielkość gospodarstwa 41,43 ha

Ogólna powierzchnia upraw [ha] 85,24 ha

Plantacje roślin energetycznych - brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Gdynia

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

2207

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne   1045 ; 47,3%
 • łąki  280 ; 12,7%
 • pastwiska   214 ; 9,7%
 • sady, ogrody  4 ;  0,2%
 • rowy  17 ; 0,8%
 • grunty rolne zabudowane   31 ; 1,4%
 • pozostałe   616 ; 27,9%
Ilość gospodarstw rolnych

300

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]
 • I         -
 • II       0,19
 • IIIa   10,80
 • IIIb   80,35
 • IVa    83,77
 • IVb   112,10
 • V       409,73
 • VI      348,06
Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych – nie prowadzi się już ewidencji

Rolnictwo ekologiczne

brak

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Bytowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak danych z powiatu

Struktura użytków [ha]

Brak danych z powiatu

Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych z powiatu

Klasy gleby [ha]

Brak danych z powiatu

Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Chojnicki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

52 333

Struktura użytków [ha]

grunty orne 39297
grunty ugorowane 2424
łąki 7086
pastwiska 2690
sady, ogrody 165

Ilość gospodarstw rolnych

4 456

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

I                  X
II                2
IIIa             802 + uz 182
IIIb            4931
Iva             9407+uz4484
Ivb             7051
V                7732+uz3678
VI               7487+uz 1475+6 RZ 122

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha                            1176
2-5 ha                              929
5-10 ha                            733
10-15 ha                       1032
15-25 ha                          420
25-50 ha                          143
50-100 ha                          21
100 – 200 ha                       2
> 200 ha                             x

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka [tys. l]                                         Brak danych
produkcja żywca wołowego [tys. t]                      Brak danych
produkcja żywca wieprzowego [tys. t]                 Brak danych
produkcja zbóż [tys. t]                                          81629,2 ton
produkcja ziemniaków [tys. t]                                  50780 ton
produkcja buraków cukrowych [tys. t]                             1400
produkcja warzyw [tys. t]                                                      x
produkcja owoców [tys. t]                                                     x

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: 127
 • CaO [kg/ha]:
Rolnictwo ekologiczne

15 gospodarstw ekologicznych
Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego 10
Ilość gospodarstw w r. 2006
Gospodarstwa z certyfikatem bydła mięsnego 1 – 40 ha
  2 - 10 ha
  3 - 10 ha
Z certyfikatem hodowli owiec ras rodzimych 1- 15 ha
  2- 1,5 ha
Z certyfikatami sadowniczymi 1- 8 ha
  2- 1,5 ha
Produkcja mieszana owoców i warzyw 1- 7 ha
  2- 13 ha
Produkcja jaj 1 – 1,7 ha
Razem gospodarstwa ekologiczne powierzchnia upraw  107,7 ha

 
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji wierzba energetyczna  lokalizacja plantacji .Sławęcin powierzchnia upraw 20 ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Człuchowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

 65257

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 56725 (86,92%)
 • grunty ugorowane 4989 (7,65%)
 • łąki 5327 (8,16%)
 • pastwiska 2690 (4,12%)
 • sady, ogrody 515 (0,79%)
Ilość gospodarstw rolnych

2 594

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

4300 ha spółka akcyjna Poldanor

Klasy gleby [ha]
 • I -0
 • II - 0
 • IIIa -1663
 • IIIb - 4395
 • III* - 266
 • IVa – 14340
 • IVb – 12368
 • IV* - 3182
 • V – 17825
 • V* - 3784
 • VI – 6511
 • VI* - 923

* grunty łąk i pastwisk

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha  753
 • 2-5 ha  486
 • 5-10 ha  338
 • 10-15 ha 468
 • 15-25 ha 386
 • 25-50 ha 95
 • 50-100 ha 41
 • 100 – 200 ha 22
 • > 200 ha 5

średnia wielkość gospodarstwa [ha] 15,84

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka                      
[tys. l]    8816
[%] 4
produkcja żywca wołowego     
[tys. t]  1,16
[%] 3
produkcja żywca wieprzowego 
[tys. t]  24,35
[%] 55
produkcja zbóż                        
[tys. t]  53,62
[%] 25
produkcja ziemniaków              
[tys. t]  20,82
[%] 2
produkcja buraków cukrowych 
[tys. t]  0
[%] 0
produkcja warzyw                   
[tys. t]  3,17
[%] 0,3
produkcja owoców                   
[tys. t]    5,96
[%] 1

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
Ilość gospodarstw (wymień jakie) - 34 – głównie sadownicze, uprawa orzecha włoskiego
Ogólna powierzchnia upraw [ha]-brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Gdański

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

52 223 ha

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 41318 ha  (79,12%)
 • w tym grunty ugorowane 4158 ha (7,96%)
 • łąki 5790 ha  (11,79%)
 • pastwiska 4743 ha (9,08%)
 • sady, ogrody 372 ha (0,71%)
Ilość gospodarstw rolnych

ogólnie w powiecie – 4112

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

BRAK

Klasy gleby [ha]

I           153 ha
II          5089 ha
IIIa       8701 ha
IIIb       8654 ha
IVa       9867 ha
IVb       5694 ha
V          2583 ha
VI          932 ha
VIz        17 ha

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha  840
2-5 ha  792
5-10 ha  651
10-20 ha 405
20-50 ha 186
50-100 ha 270
100 – 300 ha 67

> 300 ha 26

 • razem 3237

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Miasto Pruszcz Gdański – -
 • Gmina Cedry Wielkie – 3,04 ha
 • Gmina Kolbudy – 9,73 ha
 • Gmina Pruszcz Gdański – 15,15 ha
 • Gmina Przywidz – 11,96 ha
 • Gmina Pszczółki – 13,62 ha
 • Gmina Suchy Dąb – 23,32 ha
 • Gmina Trąbki Wielkie – 15,44 ha
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw (wymień jakie) 8 gospodarstw

 • Marek Ugniewski – Rotmanka    46,08 ha
 • Edward Bieszka – Przywidz         8,00 ha
 • Kamil Budzikowski – Przywidz    9,8 ha
 • Roman Kosater – Przywidz          24,00 ha
 • Jacek Adam Nazim – Przywidz    39,5 ha
 • Bartłomiej Olszewski – Przywidz  17,06 ha
 • Halina Sulikowska – Juszkowo      25,00 ha
 • Andrzej Ślusarczyk – Ełganowo     7,94 ha

Ogólna powierzchnia upraw [ha] 177,38 ha

Plantacje roślin energetycznych brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kartuski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

60 606

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 46561 ha; 76,8 %
 • grunty ugorowane – 3390 ha; 5,6 %
 • łąki – 5493 ha; 9,0 %
 • pastwiska – 8321 ha; 13,7 %
 • sady, ogrody – 231 ha; 0,4 %
Ilość gospodarstw rolnych

8 387

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
Klasy gleby [ha]
 • I – 0
 • II – 1
 • IIIa – 81
 • IIIb – 605,6
 • IVa – 2564,3
 • IVb – 9092,4
 • V – 19413,2
 • VI – 14333,5
 • VIz – 470
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha  1947
 • 2-5 ha  1928
 • 5-10 ha  2222
 • 10-15 ha 1112
 • 15-25 ha 640
 • 25-50 ha 390
 • 50-100 ha 126
 • 100 – 200 ha 14
 • > 200 ha 8
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Kierunek produkcji
Jednostka
Ilość
Udział procentowy
produkcja mleka
tys. l
29323
10 %
produkcja żywca wołowego
t
2936
6 %
produkcja żywca wieprzowego
t
12772
26 %
produkcja zbóż
t
41985
15 %
produkcja ziemniaków
t
62377
6 %
produkcja buraków cukrowych
t
0
0 %
produkcja owoców
t
6045
1 %
produkcja warzyw
t
580
0 %

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] – brak danych
 • CaO [kg/ha] – brak danych
Rolnictwo ekologiczne

Gmina
Liczba zgłoszeń ze wg na adres zamieszkania zgłaszającego
Powierzchnia całkowita działek (ha)
Całkowita powierzchnia działek użytkowanych rolniczo (ha)
Kartuzy
8
44,43
34,13
Przodkowo
2
18,13
15,41
Sierakowice
6
83,55
53,18
Somonino
3
299,14
269,87
Stężyca
3
75,61
27,43
Sulęczyno
1
52,86
23,92
Żukowo
20
454,53
383,79

 

                                                                                                                           Razem 807,73ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kościerski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 245 ha 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne; 38602; 76,8%
 • grunty ugorowane; brak danych
 • łąki; 583511,6%
 • pastwiska; 40128%
 • sady, ogrody; 198; 0,4%
 • grunty pod rowami; 263; 0,5%
 • inne; 13622,7%
Ilość gospodarstw rolnych

4 934

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I
 • II
 • III           467,55
 • IV      13 592,96
 • V       18 126,17
 • VI      33 345,53
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 1171
 • 2-5 ha - 1104
 • 5-10 ha - 911
 • 10-20 ha - 1208
 • 20-50 ha - 487
 • 50-100 ha - 41
 • 100-300  ha - 8
 • >300 ha - 4

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 14,4 ha

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha]    brak danych
CaO [kg/ha]    brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Ilość gospodarstw (wymień jakie) Gawin Władysław, Wilcze Błota 17, 83-430 Stara Kiszewa
Ogólna powierzchnia upraw [ha] 52,00 ha
Plantacje roślin energetycznych - brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kwidzynski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50815,1

Struktura użytków [ha]

grunty orne

39784,4

78%

grunty ugorowane

0

 

łąki

6033,8

12%

pastwiska

4536,5

9%

sady, ogrody

460,4

1%

Nieużytki

1802,3

 

Ilość gospodarstw rolnych

2 549

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I            209,3
 • II            3224,5
 • III            3407,3
 • IIIa            4803,1
 • IIIb            7848,5
 • IV            5670,8
 • IVa            14615,7
 • IVb            4856,0
 • V            6496,3
 • VI            3279,4
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 506
 • 2-5 ha - 464
 • 5-10 ha - 451
 • 10-15 ha - 246
 • 15-25 ha - 290
 • 25-50 ha - 421
 • 50-100 ha - 127
 • 100 – 200 ha - 27
 • > 200 ha - 17
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka  21,45    [tys. l]   7,2   [%]
 • produkcja żywca wołowego  1,48    [tys. t]     0,5    [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 14,60    [tys. t]     4,9   [%]
 • produkcja zbóż 119,06    [tys. t]     40,3    [%]
 • produkcja ziemniaków 20,40   [tys. t]      6,9    [%]
 • produkcja buraków cukrowych 61,80   [tys. t]      20,9    [%]
 • produkcja warzyw 45,48    [tys. t]      15,4    [%]
 • produkcja owoców 11,60    [tys. t]      3,9    [%]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] 135
 • CaO [kg/ha] 82
Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne - brak gospodarstw ekologicznych w powiecie.

 

 • Plantacje roślin energetycznych
 • Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  60,1 ha
 • Rodzaj plantacji  Plantacja topoli energetycznej
 • lokalizacja plantacji  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  2,0 ha
 • Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji  gmina Kwidzyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • powierzchnia upraw  5,0 ha
 • Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji gmina Kwidzyn – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (plantacja doświadczalna z żywokołów na międzywalu)
 • powierzchnia upraw  2,0 ha
 • Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji  gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  36,2 ha
 • Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji  gmina Sadlinki – EkoEnergia SP. z o.o.
 • powierzchnia upraw  3,0 ha
 • Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji  gmina Gardeja – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  37,0 ha
 • Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej
 • lokalizacja plantacji  gmina Ryjewo – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  44,2 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Lęborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

33844

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 21191 ha
 • grunty ugorowane -
 • łąki trwałe – 7678 ha
 • pastwiska trwałe – 3650 ha
 • sady – 56 ha
Ilość gospodarstw rolnych

Gmina Cewice  - 629
Gmina Nowa Wieś Lęborska – 977
Gmina Wicko -271

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych

Klasy gleby [ha]

I- brak na terenie powiatu
II – 3422,1966
III – 3037,4584
IIIa – 1478,5307
IIIb – 4365,2288
IV – 6042,0726
IVa – 4893,2033
IVb – 4005,979
V – 7361,8769
VI – 3066,3461
VIz – 81,299

Wielkość gospodarstw - ilość

dane dla Gminy Wicko
1-2 ha  37
2-5 ha  65
5-10 ha  49
10-15 ha 51
15-25 ha 32
25-50 ha 28
50-100 ha 3
100 – 200 ha 3
> 200 ha 3

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 13,5 ha

dane dla Gminy Nowa Wieś Lęborska
L.p. Przedziały od…do (ha) Liczba gospodarstw
1.  Do 5 534
2.  5,01 – 10 164
3.  10,01 – 50 225
4.  50,01 – 100 26
5.  100,01 – 150 6
6.  150,01 – 200 5
7.  200,01 – 250 5
8.  250,01 – 300 4
9.  Powyżej 300 8
średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 15,9178ha

dane dla Gminy Cewice:
1-2 ha  230
2-5 ha  127
5-10 ha  108
10-15 ha 77
> 15  ha 87

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak informacji z powiatu.

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak informacji z powiatu.

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Brak informacji z powiatu.

Plantacje roślin energetycznych
Brak informacji z powiatu.

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Malborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

40 031

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 35 277 ha – 88,13 %
 • grunty ugorowane – 0
 • łąki – 1 851 ha – 4,62 %
 • pastwiska – 2 767 ha – 6,91 %
 • sady, ogrody – 136 ha – 0,34 %
Ilość gospodarstw rolnych

1 197

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne: 1335
 • Spółki: 5400
Klasy gleby [ha]
 • grunty orne:  
  • I 1 018 
  • II 11 298  
  • IIIa 13 990  
  • IIIb 6 221
  • IVa 2 071 
  • IVb 531  
  • V 140 
  • VIz 144
 • użytki zielone: 
  • I 45 
  • II 1 850 
  • III 1 475 
  • IV 648  
  • V 413 
  • VI 187 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha   157
 • 2-5 ha   185
 • 5-10 ha   195
 • 10-20 ha  296
 • 20-50 ha   261
 • 50-100 ha    67
 • 100 – 300 ha     22
 • > 300 ha    14

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

 • Gmina Lichnowy   64,9
 • Gmina Malbork  28,26
 • Gmina Miłoradz  51,77
 • Gmina Nowy Staw 40,53
 • Gmina Stare Pole  44,16
 • razem w powiecie 41,29
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka      [tys. l]      [%]
 • produkcja żywca wołowego   [tys. t]      [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]      [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]  141,795   [%]
 • produkcja ziemniaków    [tys. t]    54,600    [%]
 • produkcja buraków cukrowych   [tys. t]  198,250   [%]
 • produkcja warzyw (gruntowych)  [tys. t]    32,550   [%]
 • produkcja owoców    [tys. t]      3,925   [%]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha]  - brak danych
CaO [kg/ha]bd - brak danych

Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa  ekologicznego – tak,
  • Ilość gospodarstw - jedno 
  • uprawa warzyw 
  • Janówka, gm. Stare Pole,
  • Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 2,3,
 • Plantacje roślin energetycznych:
  • Na terenie powiatu plantacje roślin energetycznych nie występują.
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Nowodworski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

40 506

Struktura użytków [ha]
 •  grunty orne     32 926
 •  grunty ugorowane   brak
 •  łąki     4 492
 •  pastwiska    2 576
 •  sady, ogrody    72
Ilość gospodarstw rolnych

2 244

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

3016,00  - gospodarstwa prawne

Klasy gleby [ha]

  I              628
   II           11 269
   IIIa        12 308
   IIIb        6 388
   IVa         4 129
   IVb         1 154
   V            867
   VI           240

Wielkość gospodarstw - ilość
 •   1-2 ha               636
 •   2-5 ha               490
 •   5-10 ha             343
 •   10-15 ha           232
 •   15-25 ha           248
 •   25-50 ha           174
 •   50-100 ha         66
 •   100 – 200 ha    19
 •   > 200 ha          17
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] - 140
 • CaO [kg/ha] - 250
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego

 •  23,52  ogórecznik lekarski
 •  9,26 w tym: 
  • pszenica jara 4,00;  
  • pszenica ozima 1,00;  
  • owies  4,12;  
  • sad  0,14

Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji: malwa - lokalizacja plantacji: Wiśniówka, gm. Stegna powierzchnia upraw  12,0 ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Pucki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

31 656

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 20 050
 • grunty ugorowane brak danych
 • łąki 8 357
 • pastwiska 1 930
 • sady, ogrody 147
 • inne - 1172
Ilość gospodarstw rolnych

3 566

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I - 9
 • II- 495
 • IIIa – 3 012
 • IIIb - 4 106
 • IVa - 4 408
 • IVb – 4 056
 • V – 3 136
 • VI – 1 313
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha  1 353
 • 2-5 ha  917
 • 5-10 ha  588
 • 10-20 ha 411
 • 20-50 ha 211
 • 50-100 ha 65
 • 100-300 ha 17
 • > 300 ha 4

8,9 – średnia z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka                                           [tys. l]                                                             15[%]

produkcja żywca wołowego                          [tys. t]                                                             5  [%]

produkcja żywca wieprzowego                     [tys. t]                                                             30[%]

produkcja zbóż                                             [tys. t]                                                             40[%]

produkcja ziemniaków                                  [tys. t]                                                             8  [%]

produkcja buraków cukrowych                      [tys. t]                                                             [%]

produkcja warzyw                                        [tys. t]                                                            2[%]

produkcja owoców                                       [tys. t]                                                             [%]

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] – brak danych
 • CaO [kg/ha] – brak danych
Rolnictwo ekologiczne
 • Ilość gospodarstw  - 2
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha] 13,7 + 3,38 = 17,08 ha
 • Plantacje roślin energetycznych
 • Rodzaj plantacji: Wierzba energetyczna; lokalizacja plantacji: gmina Puck; powierzchnia upraw 100 ha.
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Starogardzki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63313

W tym:

 • gm. Smętowo 6.360 ha
 • gm. Osieczna 2174,00 ha
 • gm. Bobowo 4062 ha
 • Miasto Starogard 1 198 ha
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  - 51457 ha
 • grunty ugorowane - 2564 ha
 • łąki - 7791 ha
 • pastwiska - 3544 ha
 • sady, ogrody - 334 ha
 • plantacje wieloletnie - 187 ha
Ilość gospodarstw rolnych

4499

W tym:

 • gm. Smętowo
  • Ilość gospodarstw rolnych – 376
 • Gm. Bobowo
  • Ilość gospodarstw rolnych –365
 • gm. Osieczna
  • Ilość gospodarstw rolnych - 290
 • Miasto Starogard - 97
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Grunty Kościołów i związków wyznaniowych - 1316
 • Grunty spółdzielni - 883
Klasy gleby [ha]
 • I       - 0 ha
 • II     - 110 ha
 • IIIa  - 3385 ha
 • IIIb  - 7739 ha
 • IVa  - 11885 ha
 • IVb  - 10412 ha
 • V     - 10387 ha
 • VI    - 8058 ha
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha  987
 • 2-5 ha  1019
 • 5-10 ha 881
 • 10-20 ha 655
 • 20-50 ha 663
 • 50-100 ha 249
 • 100-300 ha 36
 • > 300 - 9

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

 •  w powiecie – 14,93 ha,
 • śr. wojewódzka – 18,30 ha.
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Dane z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim:

 • produkcja mleka     [tys. l]         [%]
 • produkcja żywca wołowego   [tys. t]      [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]      [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]  96624                [%]
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  42720                [%]
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  18698                [%]
 • produkcja warzyw    [tys. t]      [%]
 • produkcja owoców    [tys. t]      [%]

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • produkcja mleka     [tys. l] 105     [%]
 • produkcja żywca wołowego   [tys. t] 0,01     [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t] 0,1     [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]      [%]
 • produkcja ziemniaków   [tys. t] 0,4     [%]
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]      [%]
 • produkcja warzyw    [tys. t] 0,212     [%]
 • produkcja owoców    [tys. t] 0,208     [%]

Gmina Wiejska Osieczna:

 • produkcja mleka     [tys. l]  2500     [%]
 • produkcja żywca wołowego   [tys. t]  95     [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  95     [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]  0     [%]
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  240     [%]
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]     [%]
 • produkcja warzyw    [tys. t]  25     [%]
 • produkcja owoców    [tys. t]  0     [%]
   
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]:bd
 • CaO [kg/ha]:bd
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak

 • produkcja zwierzęca   - 4 gospodarstwa
 • produkcja roślinna i zwierzęca – 4 gospodarstwa
 • produkcja roślinna – 3 gospodarstwa
  • Jacek Plota, Trzcińsk 66, 83-250 Trzcińsk
  • Andrzej Kłos, Trzcińsk 30, 83-250 Trzcińsk
  • Piotr Haftka, 83-207 Janin
 • zielarstwo – 1 gospodarstwo

W tym Miasto Starogard: 1 gosp.

Ekologiczne Labofarm – 4 ha
Labofarm
ul. Lubichowska 176b
83-200 Starogard Gd.
Ogólna powierzchnia upraw [ha]: bd
Plantacje roślin energetycznych: bd

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Sztumski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

54 257 ha

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  43 282 ha / 79,77 %;
 • łąki: 4 849 ha / 8,94%;
 • pastwiska:  4 074 ha / 7,51 %;
 • sady, ogrody: 269 ha /  0,50 %;
 • pozostałe: 1783 ha / 3,29 %.
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Dzierzgoń: 406
 • Gmina Sztum: 663
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 479
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 215
 • Gmina Stary Targ: 311
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 •  Gmina Sztum: 640 gospodarstw indywidualnych, 23 gospodarstwa osób prawnych
 •  Gmina Stary Dzierzgoń: 1484,11 ha (9 szt.) - spółki z o.o. ANR
 •  Gmina Dzierzgoń: brak
 •  Gmina Mikołajki Pomorskie: brak danych
 •  Gmina Stary Targ: brak danych
Klasy gleby [ha]

Gmina
 
I
II
IIIa
IIIb
IVA
IVb
V
VI
 
Sztum
4,6
68,4
1894,1
2342,0
2448,3
827,6
930,0
434,9
 
Dzierzgoń
I i II razem: 248
IIIa i IIIb razem: 5496
IVa i IVb razem: 3176
196
39
 
Mikołajki Pomorskie
0,0
0,0
642,3
1640,1
1987,4
664,6
364,7
253,4
 
Stary Dzierzgoń
0,0
0,0
241,5
4735,4
3067,4
1221,8
777,2
174,6
 
Stary Targ
2,6
98,2
2340,9
3334,8
2881,5
490,8
205,5
178,7
 

Wielkość gospodarstw - ilość

Wielkość gospodarstw
Ilość gospodarstw w gminie
Gmina Sztum
Gmina Dzierzgoń
Gmina Mikołajki Pomorskie
Gmina Stary Dzierzgoń
Gmina Stary Targ
1-2 ha
203
59
73
64
38
2-5 ha
121
73
79
30
5-10 ha
106
66
24
90
33
10-15 ha
114
56
16
63
31
15-25 ha
152
43
91
62
25-50 ha
26
47
75
50-100 ha
36
22
32
31
100-200 ha
6
6
6
>200 ha
5
7
5
Średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie
1-2 ha, 10-50 ha
10-29 ha
1-5 ha
10 -15 ha
15-25 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 

Gmina Dzierzgoń:
         a) produkcja mleka                                6200365 [tys. l]           [%]                                           
           b) produkcja żywca wołowego                           0 [tys. t]           [%]                                        
           c) produkcja żywca wieprzowego          6275000  [tys. t]   [88,23 %]                                                     
           d) produkcja zbóż                                  356073  [tys. t]  [0,63   %]                               
           e) produkcja ziemniaków                           11200 [tys. t]           [%]                             
           f) produkcja buraków cukrowych               320000 [tys. t]           [%]                                        
           g) produkcja warzyw                                         0 [tys. t]           [%]                                        
           h) produkcja owoców                                        0 [tys. t]           [%]     
 
Gmina Stary Targ:
              a) produkcja mleka                                            0 [tys. l]           [%]                                           
           b) produkcja żywca wołowego                      5022 [tys.szt.]        [%]                                        
           c) produkcja żywca wieprzowego                9783  [tys.szt.]         [%]                                                  
           d) produkcja zbóż                                  35720,6  [tys. t]            [%]                          
           e) produkcja ziemniaków                              2800 [tys. t]            [%]                             
           f) produkcja buraków cukrowych                  30600 [tys. t]           [%]                                        
           g) produkcja warzyw                                    1900 [tys. t]            [%]                                        
           h) produkcja owoców                                        0 [tys. t]            [%]     

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • Gmina Dzierzgoń
  • NPK [kg/ha]: 251
  • CaO [kg/ha]: 218
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego? Tak

 • uprawy zielarskie: 16,5 ha Przezmark
 • sady: 1,9 ha Barlewice
 • sady: 14 ha Jasna
 • uprawy rolnicze: 21 ha Jasna i Zajezierze
 • łąki:
  • 50 ha Cygusy
  • 50 ha Kornele
  •  35 ha Zajezierze
  • 49 ha Jasna

Ogółem 11 gospodarstw ekologicznych o powierzchni około 174 ha.

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Słupski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

118 886,4 ha

Struktura użytków [ha]

brak danych

Ilość gospodarstw rolnych

Gmina Damnica - 348
Gmina Dębnica Kaszubska – 614
Gmina Główczyce – 931
Gmina Kępice – 943
Gmina Kobylnica – brak danych
Gmina Potęgowo – 613
Gmina Słupsk - 1002
Gmina Smołdzino – 552
Gmina Ustka – 1010
Miasto Ustka - 11

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Gmina Dębnica Kaszubska – dzierżawa – 4985,76 ha

Pozostałe gminy – brak danych

Klasy gleby [ha]

brak danych

Wielkość gospodarstw - ilość
 • Gmina Damnica
  • 1-2 ha  124
  • 2-5 ha  88
  • 5-10 ha  29
  • 10-15 ha 37
  • 15-25 ha 34
  • 25-50 ha 14
  • 50-100 ha 13
  • 100 – 200 ha 2
  • > 200 ha 7
 • Gmina Dębnica Kaszubska
  • 1-2 ha  212
  • 2-5 ha  166
  • 5-10 ha  73
  • 10-15 ha 37
  • 15-25 ha 124
  • 25-50 ha brak danych
  • 50-100 ha brak danych
  • 100 – 200 ha brak danych
  • > 200 ha brak danych
 • Gmina Główczyce
  • 1-2 ha  311
  • 2-5 ha  232
  • 5-10 ha  124
  • 10-15 ha 79
  • 15-25 ha 95
  • 25-50 ha 40
  • 50-100 ha 26
  • 100 – 200 ha 15
  • > 200 ha 9
 • Gmina Kępice
  • 1-2 ha  102
  • 2-5 ha  99
  • 5-10 ha  87
  • 10-15 ha 36
  • 15-25 ha brak
  • 25-50 ha 5
  • 50-100 ha 51
  • 100 – 200 ha brak
  • > 200 ha 7
 • Gmina Kobylnica
  • 1-2 ha i 2-5 ha  541
  • 5-10 ha   138
  • 10-15 ha  68
  • 15-25 ha  71
  • 25-50 ha  25
  • 50-100 ha  27
  • 100 – 200 ha  brak
  • > 200 ha  brak
 • Gmina Potęgowo
  • 1-2 ha   145
  • 2-5 ha  137
  • 5-10 ha  100
  • 10-15 ha 65
  • 15-25 ha 63
  • 25-50 ha 52
  • 50-100 ha 28
  • 100 – 200 ha 11
  • > 200 ha 12
 • Gmina Słupsk - brak danych
 • Gmina Smołdzino
  • 1-2 ha 197
  • 2-5 ha 148
  • 5-10 ha 87
  • 10-15 ha 45
  • 15-25 ha 74 
  • 25-50 ha 74 
  • 50-100 ha 74 
  • 100 – 200 ha 74 
  • > 200 ha      74 
 • Gmina Ustka
  • 1-2 ha  312
  • 2-5 ha  336
  • 5-10 ha  166
  • 10-15 ha 75
  • 15-25 ha 56
  • 25-50 ha 38
  • 50-100 ha 17
  • 100 – 200 ha 5
  • > 200 ha 5
 • Miastko Ustka
  • 1-2 ha   6
  • 2-5 ha  4
  • 5-10 ha  1
  • 10-15 ha brak
  • 15-25 ha brak
  • 25-50 ha brak
  • 50-100 ha brak
  • 100 – 200 ha brak
  • > 200 ha brak

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

 • Gmina Damnica – 9,00
 • Gmina Dębnica Kaszubska  – 16,53
 • Gmina Główczyce – 13,85
 • Gmina Kępice – brak danych 
 • Gmina Kobylnica – brak danych
 • Gmina Potęgowo – 24,64
 • Gmina Słupsk - brak danych
 • Gmina Smołdzino – 10,66
 • Gmina Ustka – brak danych
 • Miasto Ustka – 2,78
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu.

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego

Gmina Damnica:

 •  Ilość gospodarstw – 1
 •  Ogólna powierzchnia upraw – 12,66 ha

Gmina Dębnica Kaszubska:

 •  Ilość gospodarstw –
 •  Ogólna powierzchnia upraw - 337  ha

Gmina Główczyce:

 • Ilość gospodarstw – 9
 • Ogólna powierzchnia upraw – brak danych

Gmina Kępice:

 • Ilość gospodarstw – 5
 • Ogólna powierzchnia upraw - 17  ha

Gmina Kobylnica – brak danych

Gmina Potęgowo:

 • Ilość gospodarstw – 1
 • Ogólna powierzchnia upraw  - brak danych

Gmina Słupsk – brak danych

Gmina Smołdzino:

 • Ilość gospodarstw - 11
 • Ogólna powierzchnia upraw – 60 ha

Gmina Ustka:

 • Ilość gospodarstw - 4
 • Ogólna powierzchnia upraw – brak danych

Miasto Ustka - brak

Plantacje roślin energetycznych:

 • o rodzaj plantacji: wierzba energetyczna
 • lokalizacja plantacji: miejscowości: Przytocko, Płocko, Pustowo, Osowo, Barcino, Obłęże/gmina Kępice
 • powierzchnia upraw: ok. 50 ha

 

 • o rodzaj plantacji: wierzba energetyczna
 • lokalizacja plantacji: miejscowości: bd/gmina Ustka
 • powierzchnia upraw: brak danych
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Tczewski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

 51 436

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 41 906
 • grunty ugorowane – brak danych
 • łąki - 3423
 • pastwiska - 3213
 • sady, ogrody - 1169
 • inne – brak danych
Ilość gospodarstw rolnych
 • Miasto Tczew – 6
 • Gmina Tczew – 1 096
 • Gmina Morzeszczyn – 279
 • Miasto i Gmina Pelplin – 513
 • Miasto i Gmina Gniew – 999
 • Gmina Subkowy – 379

razem 3 272

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – powierzchnia gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, sadów z wyłączeniem gruntów osób fizycznych – 2 333 ha
 • Gmina Morzeszczyn – nie dotyczy
 • Miasto i Gmina Pelplin:
  • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (Lignowy Szlacheckie, Rudno, Międzyłęż, Rajkowy) – 552 ha
  • Spółki z o.o. – 921 ha
  • Grunty diecezjalne – 1 347,64 ha
  • Nadleśnictwo Starogard – 4,40 ha
 • Miasto i Gmina Gniew – plantacje wierzby energetycznej:
  • EKO-Gniew Sp. z o.o. – 21,33 ha
  • INWEST-KOM Sp. z o.o. w Gniewie – 0,7 ha
 • Gmina Subkowy – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Radostowo – 69,2 ha
Klasy gleby [ha]

Klasy gleb
1
2
3
4
5
6
Razem
I
0,7946
14,8646
0,0000
0,0000
127,8625
25,7983
169,3200
II
71,5586
498,8819
17,0500
553,8549
268,3261
508,8493
1918,5208
III a
244,4340
3971,5183
821,1187
3574,9725
1539,5952
2753,4675
12905,1062
III b
91,2537
2673,0739
1605,9439
2482,5807
2720,5415
1310,1674
10883,5611
IV a
158,1448
1975,8036
1760,9986
2047,0187
3187,5527
757,3391
9886,8575
IV b
21,6408
774,1179
713,6925
617,1486
1397,3364
172,0393
3695,9755
V
30,7364
848,3840
482,5023
606,7105
1023,3640
119,1944
3110,8916
VI
16,9941
469,1927
471,4318
269,0489
548,7524
44,6633
1820,0832
1- Miasto Tczew   2 - Gmina Tczew  3 - Gmina Morzeszczyn  4 – Miasto i Gmina Pelplin       5 - Miasto i Gmina Gniew   6 - Gmina Subkowy

 

 

Wielkość gospodarstw - ilość

ilość 3 081

 • 1-2 ha 740
 • 2-5 ha 667
 • 5-10 ha 663
 • 10-15 ha 453
 • 15-25 ha 244
 • 25-50 ha 218
 • 50-100 ha  65
 • 100 – 200 ha  20
 • > 200 ha 11

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – 11,40
 • Gmina Morzeszczyn – 24,3
 • Miasto i Gmina Pelplin – 16,27
 • Miasto i Gmina Gniew –  brak danych
 • Gmina Subkowy – 15,98
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka    18 000 [tys. l]         
 • produkcja żywca wołowego        3,8 [tys. t]     
 • produkcja żywca wieprzowego    10,5 [tys. t]      
 • produkcja zbóż    108,0 [tys. t]      
 • produkcja ziemniaków     17,0 [tys. t]      
 • produkcja buraków cukrowych  82,17 [tys. t]      
 • produkcja warzyw      1,27 [tys. t]      
 • produkcja owoców      18,0 [tys. t]
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych

Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  • TAK
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie)
 • Na terenie powiatu atest gospodarstwa ekologicznego posiada 3 rolników, a 2 następne przechodzą weryfikację parametrów gospodarstw ekologicznych.
  • Gmina Gniew, Opalenie, powierzchnia gospodarstwa 30 ha
  • Gmina Gniew, Gogolewo, powierzchnia gospodarstwa 15 ha
  • Gmina Tczew, Boroszewo
 • Plantacje roślin energetycznych
  • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna 
  • lokalizacja plantacji: gmina Gniew   
  • powierzchnia upraw: 40 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Wejherowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak informacji z powiatu

Struktura użytków [ha]

Brak informacji z powiatu

Ilość gospodarstw rolnych

Brak informacji z powiatu

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak informacji z powiatu

Klasy gleby [ha]

Brak informacji z powiatu

Wielkość gospodarstw - ilość

Brak informacji z powiatu

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak informacji z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak informacji z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

Brak informacji z powiatu

Charakterystyczne produkty regionalne

Sopot

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

NIE DOTYCZY

Struktura użytków [ha]
Ilość gospodarstw rolnych
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
Klasy gleby [ha]
Wielkość gospodarstw - ilość
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
Rolnictwo ekologiczne
Charakterystyczne produkty regionalne

Słupsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

1636 ha

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 1225 ha; 74,9 %
 • grunty ugorowane  -
 • łąki 253 ha; 15,5 %   
 • pastwiska 97 ha; 5,9 %   
 • sady, ogrody 20 ha; 1,2%
Ilość gospodarstw rolnych

brak danych

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

I:
II:
IIIa: 774 ha
IIIb: 152 ha
IVa: 143 ha
IVb: 72 ha
V: 54 ha
VI: 30 ha

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha: -
2-5 ha: 56
2-5 ha: 29
5-10 ha: 14
10-15 ha: 4
15-25 ha: 10
25-50 ha: 3
50-100 ha: 1 
100 – 200 ha: -
> 200 ha: -

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 2,75 ha

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

Plantacje roślin energetycznych :
wierzba energetyczna lokalizacja Wodociągi Słupsk powierzchnia 6,30 ha lokalizacja osoba fizyczna powierzchnia 14,81 ha

Charakterystyczne produkty regionalne
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002