Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta,
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, brak uzbrojonych  terenów pod budownictwo,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:

 • Park nad Opływem Motławy;
 • Park Nadmorski im. Prezydenta R.Reagana;
 • Zieleniec przy stawie Warszawska /Łódzka;
 • Odnowienie lasów komunalnych Uczniowska–Łozy;
 • Park Curie Skłodowskiej –rewitalizacja;
 • Park Brzeźnieński (ścieżka pieszo-rowerowa);
 • Zieleniec przy zbiorniku Górny Młyn;
 • Zieleniec przy zbiorniku Świętokrzyska;
 • Park Kuźniczki (rewitalizacja);
 • Zielony Pomnik Jana Pawła II;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku;
 • Pielęgnacja lasów komunalnych - usuwanie wywrotów, wiatrołomów, suchych drzew;
 • Rekultywacja i zadrzewienie skarp na osiedlu Niedźwiednik;
 • Zagospodarowanie zielenią Pn- Zach fragmentu działki przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku;
 • Zieleniec wypoczynkowy w Gdańsku- Stogach w rejonie ul. Stryjewskiego/ Zimnej/ Hożej
 • Zieleniec wypoczynkowy przy stawie przy ul. Chirona w Osowej.
 • Zieleniec wypoczynkowy przy ul. Michny w Gdańsku – Letnicy.
 • Powołanie 3 użytków ekologicznych.
 • Ścieżka dydaktyczna oraz 2 wieże widokowe w rezerwacie „Ptasi Raj” na terenie Wyspy Sobieszewskiej;
 • Zagospodarowanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Potoku Oruńskiego"
 • Ścieżka pieszo-rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej (I odcinek o dł. ok. 1.5 km)
 • Naprawa uszkodzonej skarpy przy budynku Góralska 39
 • Ochrona przed degradacja drzewostanów leśnych lasów komunalnych w zachodniej części Parku Nadmorskiego;
 • Pielęgnacja upraw leśnych w lasach komunalnych miasta Gdańska w Gd- Górkach Zachodnich;
 • Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, szkodnika kasztanowców w terenie Gdańska
 • Konserwacja i renowacja zieleni i urządzeń zabawowych. Wyposażenie placu do ćwiczeń dla starszych w "Domu na Skraju" w N.Porcie;
 • Renowacja oczka wodnego polodowcowego na Osiedlu Niedźwiednik

Inne zadania związane z ochroną przyrody:

 • Przygotowanie programu pilotażowego pomocy wolnobytującym kotom miejskim w formie akcji „Domki dla kotów”. Celem programu jest wprowadzanie na osiedla mieszkaniowe domków dla kotów, stanowiące schronienie w czasie zimy oraz utrzymywanie populacji zdrowych kotów na ograniczonym poziomie. Mają temu służyć działania prowadzone we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz służbami weterynaryjnymi w mieście. W ramach programu w latach 2006 – 2008 łącznie zakupiono ok. 200 domków dla 4 zwierząt każdy oraz wykonano ok. 400 zabiegów sterylizacji.
 • Opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego „Psia toaleta” w Parku Nadmorskim  i na zieleńcach Śródmieścia,  propagującego sprzątanie przez opiekunów psich podchodów za pomocą specjalnych torebek kupionych w automacie. Program zakończył się sukcesem. Torebki z automatu znalazły nabywców, a przede wszystkim zwróciły uwagę społeczna na problem tego rodzaju nieczystości na terenach zieleni w mieście. Gdański program wzbudził zainteresowanie wielu miast w Polsce, i wzorem Gdańska, jest tam również wdrażany.
 • Dofinansowywano działalność pro-ekologiczną w szkołach (realizacja programów autorskich; zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, pomocy naukowych, oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnowania ogródków przyszkolnych, roślin) oraz działania tematycznie związane z ekologią prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Pozostałe zadania

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna
 • zagrożenia powodziowe, stosowanie rozwiązań tymczasowych na obrzeżach miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak rozwiązań systemowych – najpierw uzbrojenie, potem budowa,
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód"
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot
 • Organizacja seminariów i konferencji
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gdańsk realizuje współpracę partnerską z miastami: 
 •  Astana / Kazachstan - 1996 
 •  Barcelona / Hiszpania - 1990 
 •  Brema - Wolne Hanzeatyckie Miasto - 1976 
 •  Cleveland / USA - 1990 
 •  Helsingor / Dania - 1992 
 •  Kaliningrad / Federacja Rosyjska - 1993 
 •  Kalmar / Szwecja - 1991 
 •  Marsylia / Francja - 1992 
 •  Nicea / Francja - 1999 
 •  Odessa / Ukraina - 1996 
 •  Rotterdam / Holandia - 1998 
 •  Rouen / Francja - 1992 
 •  Sefton / Wielka Brytania - 1993 
 •  St. Petersburg / Federacja Rosyjska - 1997 
 •  Turku / Finlandia - 1987 
 •  Wilno / Litwa - 1998 
 •  Szanghaj / Chiny - 2004 
 •  Palermo / Włochy - 2005
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Akronim projektu
Krótki opis
Partnerstwo
Korzyści dla miasta
MIMOSA
Działania innowacyjne dot. zrównoważonego transportu, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu, kampanie informacyjne promujące transport tramwajowy
Bolonia (Włochy) – lider projektu,
Utrecht (Holandia),
Tallin (Estonia),
Funchal (Portugalia)
1.Udział w CIVITAS PLUS – prestiżowym programie Komisji Europejskiej o dużym znaczeniu politycznym
2. Możliwość realizacji działań promocyjnych i innowacyjnych komplementrnych do projektów inwestycyjnych dot. poprawy jakości transportu zbiorowego
PACEM
Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem miast nadmorskich
Marsylia (Francja) - lider projektu,
Rabat (Maroko),
Aqaba (Jordania)
1.Nawiązanie ścisłej współpracy partnerskiej z Marsylią (liderem projektu) - miastem partnerskim Gdańska od 1992
2.Promowanie doświadczeń miasta Gdańska w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród partnerów z regionu Morza Śródziemnego
Grant z Funduszu Małych Grantów – Euroregion Bałtyk
Szkolenia dla urzędników UMG w formie 2 wizyt studyjnych w Pradze (Rep. Czeska) i Le Havre (Francja)
Praga (Rep. Czeska),
Le Havre (Francja)
1.Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami realizującymi duże inwestycje z Gdańska, Le Havre oraz Pragi
2.Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych w UMG za realizację dużych inwestycji
 
PIMMS Transfer
Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu, kampanie informacyjne promujace transport publiczny
Almada (Portugalia),
Frankfurt (Niemcy), Londyn (Wlk. Brytania), Maribor (Słowenia), Bratysława (Słowacja), Larnaca (Cypr), Graz (Austria), Sztokholm (Szwecja), Treviso (Włochy), Uniwersytet Erazmus Rotterdam (Holandia), Serres (Grecja), Kłajpeda (Litwa), Sofia (Bułgaria), Timisoara (Rumunia)
1.Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
2.Podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędników
3.Możliwość sfinansowania kampanii informacyjnych i promocyjnych dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu
 
Open Cities
Wpływ migracji na rozwój miast oraz zdefiniowanie pojęcia otwartości miast wraz z identyfikacją czynników o tym decydujących
Belfast (Wlk. Brytania) – lider projektu,
Dublin (Irlandia),
Madryt (Hiszpania),
Wiedeń (Austria),
Sofia (Bułgaria),
Bukareszt (Rumunia),
Düsseldorf (Niemcy),
Poznań, Nikosia (Cypr), Cardiff (Wlk. Brytania), Nitra (Słowacja), Bilbao (Hiszpania), British Council
1.Udział w prestiżowej sieci miast URBACT o dużym znaczeniu politycznym
2. Zdefiniowanie pojęcia otwartości miast wraz z identyfikacją indykatorów o tym decydujących 3.Zdefiniowanie barier dostępu do miejsc pracy i edukacji
 
LED
Zwiększenie oszczędności energii poprzez zastosowania oświetlenia LED w miastach
Kalmar (Szwecja), Wismar (Niemcy)
1.Możliwość przeprowadzenia działań pilotażowych dot. zastosowania technologii LED przy oświetleniu obiektów zabytkowych
2. Umocnienie współpracy i więzi z liderem projektu Kalmarem – miastem partnerskim Gdańska
 
Instigate
Zagadnienia dotyczące połączeń pomiędzy siecią publicznego transportu lokalnego a dworcami lotniczymi, kolejowymi itp.
Mercytravel Liverpool, Lancashire (Wlk. Brytania), La Rochelle, Poitiers, Tuluza (Francja),
Santandar, Palma de Mallorca (Hiszpania),
Porto, Funchal, Entroncammento (Portugalia), Lamia (Grecja),Bolonia (Włochy), Dublin (Irlandia), Kaunas (Litwa), Jassi (Rumunia)
1.Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
na temat wyboru najkorzystniejszych rozwiązań połączeń pomiędzy siecią publicznego transportu lokalnego a dworcami lotniczymi, kolejowymi itp.
 
Infralandscape
Promowanie walorów krajobrazu jako czynnika konkurencyjności miast
Region Lazio (Włochy)
Możliwość sfinansowania opracowań studialnych dot. budowy portu żeglarskiego w Gdańsku w rejonie Martwej Wisły i Wisły Śmiałej
 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji z Miasta.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gdańsk otrzymał dofinansowanie min na.: program rozwoju komunikacji rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej, Ochronę wód Zatoki Gdańskiej, Rozwój ekologicznych środków transportu – tramwaje.

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Nazwa Projektu
Wartość Projektu
Lista indykatywna
/Terminy aplikacji
Uwagi
Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku
36,848 mln zł wartość szacunkowa
(bez taboru), dofinansowanie z UE - 22 110 000 zł
PO IG 6.4-6 MP Nr 60
dof. 60 %, aplikacja do 30.09.2009r.
Partner - MHMG, 1.06.2009 - POT - Kontrola dokumentów wraz z kwakifikacją do nowej Listy Indykatywnej, która ma być weryfikowana w lipcu 2009
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
(39 zadań + monitoring)
około 200 mln zł
PO IiŚ 3.1-14
z lutego 2009r., orientacyjny koszt całkowity 108,8 mln zł, szacunkowa kwota dof. 21,76 mln zł (20%)
Partner - Pruszcz Gd.
4 Projekty - Gdańsk, Gdynia, Sopot, Małe Trójmiasto
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego (A)
1.950 mln zł, w tym:
Gmina - 590 mln zł
UE - 790,57 mln zł
(ok. 57%)
 PO IiŚ 7.2-5 MP Nr 58
GIK
brak SW
Połączenie dróg krajowych - Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego (B)
570 mln zł
konieczny lobbing w MI w celu umieszczenia na liście
GIK
brak SW
GPKM III A:
- 1 nowa linia (przez ul.Witosa i ul. Nowa Łódzka)
- modernizacja 12 odc.
- budowa i przebudowa elektroenergetyki trakcyjnej
- zajezdania tramwajowa - ZKM
- zakup taboru - 35 szt. ZKM
548,29 mln zł
PO IiŚ 7.3 -11
/IV kw.2009r.
indywidualny termin aplikacji tylko GPKM IIIA
konieczna aktualizacja SW oraz wniosku aplikacyjnego.
GPKM III B:
- 1 nowa linia (Morena)
- modernizacja 2 odc                    - budowa i przebudowa elektroenergetyki trakcyjnej
- zakup taboru 5 szt.- ZKM
172,36 mln zł
 
 
termin nieznany (możliwa rezygnacja z
konkursu) konieczna aktualizacja SW oraz wniosku aplikacyjnego
Trasa W-Z w Gdańsku, odc. od ul. Kartuskiej do ul. Otomińskiej (bez węzła Karczemki)
192,3 mln zł
złożono wniosek do konkursu
PO IiŚ 8.2  
dnia 10.11.2008r.
Projekt odrzucono 30.03.2009 - protest GMG z dnia 09.04.2009
Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej
(19 dróg rowerowych w Gdańsku, )
wgwniosku o dofinansowanie:
146.971.101,72
konkurs
RPO WP
3.1
27.03.2009r.
Odpowiedź na uwagi formalne złożona została w dniu 23.04.2009r.
trwa ocena Projektu
Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku (etapy I i III)
wg SW
38.748.564,65

RPO WP
4.1
27.03 został złożony wniosek aplikacyjny
trwa ocena Projektu

Budowa ul. Nowej Łódzkiej
wg SW
92.517.838,63
konkurs
RPO WP
4.1
27.03.2009r. został złożony wniosek
trwa ocena Projektu
Europejskie Centrum Solidarności
292,8 mln zł
PO IiŚ 11.2-4
50 %
 
Gdański Program Rewitalizacji :
- Dolne Miasto
(ul. Łąkowa i ul. Wróbla)
- Dolny Wrzeszcz
(ul. Wajdeloty)
- Nowy Port
(CSW Łaźnia)
- Letnica
91 mln zł
konkurs
RPO WP 3.2.1
30.09.2009r.
 
Inkubator przedsiębiorczości
57 967 503,00
RPPM.01.05.01-00-006/08
dof. 40%
brak drogi
dojazdowej   !?
HEWELIANUM IB
10 mln zł koszt projektu 15 942 449,74zł, kwota z budżetu 6 404 244,74zł lata 2009-2012
konkurs RPO WP 3.2.2
24.04.2008 wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie
 

 
 
Projekty Partnerskie
 

Nazwa Projektu
Wartość Projektu
Lista indykatywna
/Terminy aplikacji
Uwagi
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej :
- most w Przegalinie
- przystań w Sobieszewie
 
cz. GMG
ok. 13 mln zł
PO IG 6.4-1 MP Nr 60
dof. 60 %
/30.06.2009r.
Porozumienie partnerskie podpisano w dniu 8.12.2008r.
Kolej Metropolitalna w Trójmieście - etap I
746,64mln PLN 900,957PLN netto wariant najdroższy wg opracowania SW
PO IiŚ 7.3-13 MP Nr 58
dof. 50 %
 
opracowywane SW nie spełnia wymogów SW na potrzeby aplikacji. Koszty stanowczo niedoszacowane
Odbudowa nabrzeży Motławy i Martwej Wisły       
- Motława                                       - Martwa Wisła
185,00 mln zł. kwota dof. 54,06 mln zł, zgodnie z koszt.inwest. Na Martwą Wisłę przewiduje się ok. 150.000.000 zł, natomiast na Motławę ok. 35.000.000 zł
POIiŚ 7.2-8 MP Nr 58
kpp oraz dok. projekt. zlecane przez Urząd Morski w Gdyni, realizacja projektu - 2010-2014, podpisanie umowy użyczenia terenów nabrzeży przez WS UM, wykwaterowanie lokatów z budynku ul. Przełom 6 - WGK UM, w trakcie przygotowywania projekt Porozumienia na Martwą Wisłę. Przekazany projekt Aneksu do Porozumienia z lipca 07 nie został zaakceptowany przez UMGdy
Zabezpieczenie p.powodziowe Żuław - Kanał Raduni
145,385 mln zł
PO IiŚ 3.1-2 MP Nr 58
dof. 85 %
/XII.2009
Dnia 16.01.2009 podpisano Umowę Partnerską na przygotowanie inwestycji
TRISTAR
192,3 mln zł 
(może ulec zmiejszeniu poniżej 50 mln Euro. Wykaże to SW)
konkurs
POIŚ 8.3
II/III kwartał 2009
Koszt podano wg Koncepcji, aktualizacja SW i kosztu wynika z braku konkursu w działaniu 7.3 i rozszerzenia zakresu rzeczowego działania 8.3
Zintegrowany System Informacji Turystycznej WP
14,09 mln zł
6,9 mln zł GMG
 RPO WP, Działanie 6.2
złożenie wniosku do 6.03.2009r., dofinansowanie 68,3%, Planowany termin informacji o dofinansowaniu z RPO - lipiec 2009
modernizacja Bramy Wyżynnej - MHMG
oraz 15 lokalizacji INFOKIOSKÓW - WPG RT
2009-2012 Porozumienie, należy podjąć decyzję o wykonawcy projektów i robót budowlano-montażowych infokiosków.
Układ komunikacyjny do WHSW na granicy Gdańska i Sopotu
204,97 mln zł
konkurs
RPO WP 4.1
27.03.2009
wartość Projektu II
(bez ronda)

 

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • umożliwienie naszym mieszkańcom korzystania z ciepła skojarzonego
 • ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza PM 10 w centrum miasta
 • ograniczenie presji deweloperów na terenach zielonych
 • poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej
   
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • likwidacja tzw. „niskiej emisji” przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – program wspierania finansowego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłowni węglowych ogrzewaniem konwencjolanym: gazowym, olejowym lub elektrycznym oraz niekonwencjonalnym: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach ( Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w   Komunalnym Związku Gmin).
 • opracowanie i wykonanie mapy akustycznej 
 • modernizacja stolarki okiennej, instalacji c.o. w budynkach użyteczności publicznej
 • ograniczenie spływu nieczystości do rzeki Kaczej- otwarcie kąpieliska Orłowo Południowe
 • utworzenie 7 użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa i  1 w dzielnicy Wielki Kack
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • przebudowa systemu odbioru odpadów komunalnych
 • hałas komunikacyjny
 • zanieczyszczenie powietrza PM10
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
Realizacja współpracy partnerskiej
 • EUROREGION BAŁTYK
 • członkostwo Gdyni od 1998 r.STOWARZYSZENIE "POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ"UNION OF THE BALTIC CITIES (UBC)
 • Związek Miast Bałtyckich
 • członkostwo Gdyni od 1991 roku.ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP)
 • członkostwo Gdyni od 1990 roku.

Miasta siostrzane Gdyni:

 • Plymouth (Wielka Brytania) - 1976
 • Kilonia (Niemcy) - 1985
 • Aalborg (Dania) - 1987
 • Kotka (Finlandia) - 1988
 • Karlskrona (Szwecja) - 1990
 • Brooklyn (New York, USA) - 1991
 • Kristiansand (Norwegia) - 1991
 • Kłajpeda (Litwa) - 1993
 • Baranowicze (Białoruś) - 1993
 • Seattle (USA) - 1994
 • Kaliningrad (Rosja) - 1994
 • Liepaja (Łotwa) - 1999
 • Kunda (Estonia) – 2001
 • Związek Wybrzeża Opalowego (Francja) - 2004
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

nie uczestniczy

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Wszystkie nagrody i wyróżnienia znajdują się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody/184_49355.html

 • 13 czerwca 2008 r. podczas III Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Ratuszu w Płocku odbyła się gala 26 edycji EUROPEAN AWARDS FOR TOURISM. Na uroczystości tej Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Ryszard Toczek odebrał nagrodę za aktywne promowanie turystycznych wartości miasta poprzez otwartość na organizowanie festiwali o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Jana Kozłowski przyznał tytuł Inwestycji Roku 2007 Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu w Gdyni.
 • Projekt zagospodarowania gdyńskiego Bulwaru Nadmorskiego i przylegającego do niego placu zabaw na plaży Śródmieście zwyciężył w konkursie Bramy Kraju! Jest to nagroda za najlepszą zrealizowaną inwestycję w zakresie wyposażenia przestrzeni publicznej w meble miejskie.
 • Gdynia zdominowała plebiscyt portalu internetowego www.trojmiasto.pl "Skrzydła Trójmiasta". To nagroda przyznawana przez Czytelników portalu. Idea nagrody zakłada promowanie czynów, wydarzeń, przedsięwzięć oraz osób, które powodują, że Trójmiasto staje się miejscem, gdzie lepiej się żyje, pracuje i wypoczywa. Na 7 kategorii Gdyni przypadło 5 nagród, w tym za letnie tramwaje na Półwysep Helski w kategorii Przyjazne Trójmiasto za wodny most, dzięki któremu turyści jak i mieszkańcy Trójmiasta mogą szybko ekologicznie i bez korków dotrzeć na plaże Półwyspu Helskiego.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu: CLEAN – Węgiel, Logistyka, Środowisko i Otoczenie
  • Nazwa programu / Źródło finansowania: Phare CBC Baltic Small Project Facility Programme
  • Kwota: dla gdyńskiej części projektu 54 092 EUR (234 489 zł) 1998 - 1999
 • Nazwa projektu: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
  • Nazwa programu / Źródło finansowania: Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej 2000
  • Kwota: dla gdyńskiej części projektu 8 317 946 EUR (33 687 681 zł) 2001 - 2004
 • Nazwa projektu: Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni
  • Nazwa programu / Źródło finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: dla gdyńskiej części projektu 4 419 245 EUR (21 165 533 zł) 2004 - 2006
 • Nazwa projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap (RAINNET I)
  • Nazwa programu / Źródło finansowania: Inicjatywa wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki
  • Kwota: dla gdyńskiej części projektu 517 852 EUR (2 098 388 zł) 2004 - 2006
 • Nazwa projektu: Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
  • Nazwa programu / Źródło finansowania: Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej 2000 
  • Kwota: dla gdyńskiej części projektu 5 724 010 EUR (22 896 388 zł) 2003 - 2008
 • Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni
  • Nazwa programu/ Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy 2007-2008
  • Kwota: dla gdyńskiej części projektu 1 998 080 EUR (7 971 340 zł)
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Miasta Gdynia ubiega się o dofinansowanie na realizację następujących projektów proekologicznych:

 • Tytuł projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenie w wodę na obszarze Gdyni
  • Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013
  • Przewidywana kwota: b.d.
  • Okres realizacji: 2010 – 2011
  • W r. 2007 opracowano studium wykonalności
 • Tytuł projektu: Przyroda – eksperyment o nieograniczonych możliwościach
  • Nazwa Programu: Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych
  • Przewidywana kwota: b.d.
  • Okres realizacji: 2009 - 2010
 • Tytuł projektu: Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta
  • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
  • Przewidywana kwota: b.d.
  • Okres realizacji:2010 - 2011
 • Tytuł projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
  • Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013
  • Przewidywana kwota: b.d.
  • Okres realizacji: 2008 - 2011
  • W r. 2007 opracowano studium wykonalności

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak danych z powiatu

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak danych z powiatu

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych z powiatu

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

W powiecie został wdrożony system zbiórki odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki pod nazwa Bezpieczna Apteka

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególnosci odzysku energii z odpadów,
 • Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów,
 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/ Angowic,
 • Objecie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów
 • Zamkniecie do końca 2009r wszystkich składowisk nie spełniających przepisów prawa
 • Rekultywacja lokalnych składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska, które zostaną zamknięte do końca 2009r
 • Usuniecie azbestu i wyrobów zawierających azbestu do 2032 zgodnie z Programem
 • Osiągnięcie 2010 r 50% odzysku odpadów z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Prowadzimy współprace partnerska z powiatem gorlickim i niemieckim powiatem Ludwigslust.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Na dzień dzisiejszy powiat nie uczestniczy w żadnym międzynarodowych projekcie. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację takiego projektu we współpracy z niemieckim powiatem Ludwigslust.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie uzyskano

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Lp.

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

Wartość projektu, źródła finansowania oraz numer umowy

1.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05113
Żabno-Czyczkowy (rok 2003)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110018/02
wartość projektu: 1.100.726,34

2.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05112
Odry Łąg na odc. Łąg-Stare Prusy-Zawada (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110076/03
wartość projektu”
1.127.477,12 

3.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167 
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od km 0-000 do km 3-000 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110075/03
wartość projektu: 1.246.140,42

4.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167  
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od 3-000 do km 5-478,06 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110077/03
wartość projektu: 1.121.136,96

5.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą” (rok 2004-2005)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/21/U/1/04, wartość projektu: 648.071,74

6.

Program stypendialny dla studentów” (rok 2004-2005)

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/22/U1/04, wartość projektu: 125.100,00

7.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 2005-2006”  (rok 2005-2006)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/11/U/01/05, wartość projektu: 752.724,59

8.

Program stypendialny dla studentów 2005-2006”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/12/U/01/05, wartość projektu: 122.611,77

9.

Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/01/06, wartość projektu: 860.558,21

10.

Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/01/06, wartość projektu: 140 049,99

11.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim” (rok 2005-2006)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/16/U/1/01/05. wartość projektu: 191.656,00

12.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja” (rok 2006-2007)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/17/U/1/03/05, wartość projektu: 319.880,00

13.

Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi” (rok 2006)

Przebudowa drogi

ZPORR

umowa nr Z/2.22/III/3.1/385/05, wartość projektu: 1.304.031,76

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

 

Lp.
TYTUŁ PROJEKTU
KWOTA PROJEKTU
NR UMOWY
NAZWA PROGRAMU
1.
„Powiat Chojnicki w Ludwigslust – tradycja i kultura”
28 761,82
FWPN 2658/08/TB
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
2.
 Kampania     promocyjna           ŚWIĘTO PSTRĄGA”
64 660,00
00131-61532-OR1100059/08
SPOR i PR 2004-2006
3.
„Moje boisko – Orlik 2012”
1 267 599,23
02/07/ZFE-V-KW/08
Moje boisko – Orlik 2012

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • pogodzenie rozwoju gospodarczego, który poprawiłby sytuację społeczną mieszkańców i przyczyniłby się do ich awansu cywilizacyjnego z utrzymaniem
 • obecnego stanu środowiska przyrodniczego, którego walory umożliwiają rozwój turystyki i agrobiznesu
 • brak zakładu zagospodarowania odpadów
 • niedostateczne wsparcie działań na rozwój infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki i wykorzystaniu naturalnych walorów
 • niedostateczne wsparcie działań na rzecz poprawy jakości dróg i układu komunikacyjnego
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

 

 • znaczna rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów w Dębnicy i składowisk w gminie Koczała
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człuchowie (wspólna dla miasta i gminy)
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki, Dębnica, Płonica, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Wierzchowo Dworzec, Kiełpinek, Nieżywięć, Kiełpin.
 • budowa kotłowni na biomasę (słoma) w miejscowości Polnica, Barkowo, Wierzchowo Dworzec
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Przechlewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
 • wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska w Przechlewie
 • wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie
 • budowa ciepłociągu w celu podłączenia budynku ośrodka zdrowia w Przechlewie do kotłowni osiedlowej
 • podłączenie budynku Urzędu Gminy Przechlewo do kotłowni osiedlowej
 • modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody / wymiana sieci azbestowej/ w Gminie Przechlewo w miejscowościach Przechlewo, Sąpolno
 • dokończenie budowy wodociągów wraz z rozbudową SUW w Gminie Przechlewo – Dabrowa Zdrójki, Przechlewo ul. Młyńska, Łubianka, Garbek
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przechlewo-Przechlewo wyb., Przechlewko-Nowa Wieś
 • budowa kanalizacji sanitarnej – tereny letniskowe nad jez. Końskim
 • budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Przechlewo – wsie: Dobrzyń, Klęśnik, Lisewo, Płaszczyca
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie
 • przygotowywanie do podpisania umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy
 • rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy
 • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”

   

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego cały powiat i gminy powiatów sąsiadujących
 • opracowanie programów usuwania azbestu i ich realizacja, pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • „Kraina Czystych Jezior i Rzek” - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica
 • „Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego w miejscowościach : Czarne, Przechlewo, Olszanowo, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica, Pietrzykowo, Debrzno, Polnica, Człuchów”
Realizacja współpracy partnerskiej
 • miasto Człuchów - miasto Conches (Francja), miasto Uslar (Niemcy)
 • miasto i gmina Czarne - gmina Langlingen (Niemcy)
 • miasto i gmina Debrzno - gmina Weinbach (Niemcy), gmina Huddinge (Szwecja), Blatno (Czechy)
 • gmina Przechlewo - gmina Gramzow (Niemcy)
 • powiat człuchowski - powiat Northeim (Niemcy)
 • gmina Rzeczenica - gmina Cantalejo (Hiszpania)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

nie

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005


Nazwa projektu  Luz i zaduma -rewaloryzacja XIX-wiecznego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie, 2009/2010 – I etap

 • Źródło dofinansowania - RPO WP
 • Kwota – 1,5 mln zł

 
Nazwa projektu  „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”

 • Źródło finansowania - Mechanizm Finansowy EOG i NMF
 • Kwota – 1,6 mln zł

Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzecznicy,

 • Źródło finansowania – RPO WP
 • Kwota – 3.591.567,15

Nazwa projektu: „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo”

 • Źródło finansowania – RPO WP
 • Kwota – 31 365 620,41

Nazwa projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy”,

 • Źródło finansowania – RPO WP
 • Kwota – 3 699 402,70
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Piaskowo, Dąbki, Kołdowo, Nowosiółki,
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 3 699 402,70 zł 
  • realizacja od 2009 r.
 • nazwa projektu: Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego w miejscowościach : Czarne, Przechlewo, Olszanowo, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica, Pietrzykowo, Debrzno, Polnica, Człuchów
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 208 724,42 zł(gmina wiejska Człuchów) + 417 695,81 zł (gmina Przechlewo)+ 643546,86 zł (gmina Rzeczenica) + 3 392 300,62 zł (gmina Czarne)
  • w trakcie procedury konkursowej
 • nazwa projektu: Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1 354 277, 40
  • zakwalifikowany do dofinansowania
 • nazwa projektu: Świetlice wiejskie w Uniechowie i Nowym Gronowie Centrami Integracji Wsi – rozbudowa i remont budynków
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 407 738,60
  • projekt złożony
 • nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie- etap I,
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 7 390 717,50  zł
  • decyzja o dofinannsowaniu

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • zbiorniki bezodpływowe  na ścieki  
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych w domkach jednorodzinnych
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • uregulowanie gospodarki ściekowej w Cedrach Wielkich,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich,
 • wymian odcinków wodociągów ułożonych z rur azbestowo – cementowych,
 • modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Cedry Wielkie,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie,
 • bezpłatne objazdowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zbiórka zużytych baterii i akumulatorów,
 • zbiórka przeterminowanych leków,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 • budowa kanalizacji w Skowarczu i Kolniku
 • likwidacja nielegalnych wysypisk
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • wymiana pokryć z azbestu,
 • budowa kanalizacji,
 • rekultywacja składowiska odpadów w Miłocinie,
 • kontrola stosowania odpadów ściekowych,
 • nielegalne składowiska odpadów,
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
 • objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wspólna organizacja Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (GPZO) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański,
 • w dniu 28 czerwca 2004 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Pszczółki Nr XII/163/04 w sprawie współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów Tczew”. Gmina zdeklarowała pełną współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami,
 • porozumienie międzygminne zawarte w dniu 12 października 2006r. pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach,
 • list interwencyjny zawarty 14 grudnia 2001r. w Tczewie w sprawie gotowości podjęcia współpracy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański należy do następujących związków międzygminnych: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich,

Miasta partnerskie: 

 • SILUTE - Litwa, LOIMAA- Finlandia, NYBRO – Szwecja, WIVENHOE – Wielka Brytania,
 • rewitalizacja zabytków, promocja przygranicznych szlaków kulturalnych na Terenia południowego Bałtyku – Crossbolt
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Pruszcz Gdański - tak

 • Interreg III A, Priorytet 1, działanie 1.4, nr projektu 2005/027, tytuł „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” – 960.000 Euro. Projekt zakłada rekonstrukcję pierwszego etapu szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim oraz Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego stanowiącego łącznik pomiędzy szlakiem i rekonstrukcją osady handlowej z okresu rzymskiego zwanego faktorią.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, nr projektu 2005/196, tytuł „Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturowej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego”- 5000 Euro, jako partner finansowy Gmina odpowiedzialna jest za synchronizację działań partnerów projektu po stronie polskiej.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, numer projektu 2005/145, tytuł „Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej”- 50.000 Euro, jako partner projektu realizowanego przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do rewitalizacji historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego (dokumentacja techniczna, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko naturalne).
 • Interreg III B, nr Projektu # 106, tytuł „Rozwój regionalny przez planowanie przestrzenne i logistykę”- 70.000 Euro, jako partner projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Turku. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do budowy III części Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdańskim.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • III miejsce w rankingu POZIOM ŻYCIA W MIASTACH POWIATOWYCH (2004r. – wspólnota z dnia 03.09.2005r.),
 • IV miejsce w rankingu MIASTA POWIATOWE
 • IV- miejsce BEZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH (2004R. – Wspólnota z dnia 15.10.2005r.)
 • V miejsce w rankingu NAJWIĘKSZA NADWYŻKA OPERACYJNA (2004r. –wspólnota z dnia 12.11.2005r.)
 • V miejsce w rankingu MIASTA POWIATOWE W NAJWYŻSZYCH DOCHODACH 2005r. wspólnota z dnia 19.08.2006r.)
 • III miejsce w rankingu MIASTA POWIATOWE
 • laureat rankingu samorządów „RZECZPOSPOLITEJ” 2005r. w kategorii NAJLEPSZ GMINA MIEJSKA
 • WSPÓLNOTA – ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003 Miasto Pruszcz Gdański – VIII miejsce w grupie MIAST POWIATOWYCH 2001-2003
 • WSPÓLNOTA – ranking inwestycyjny samorządów 2002-2004 Miasto Pruszcz Gdański – IV miejsce w grupie MIAST POWIATOWYCH 2002-2004
 • CENTRUM BADAŃ REGIONALNYCH, Złota Setka Samorządowców 2005 – po raz drugi w złotej setce samorządowców 05.07.2005r.
 • STATUETKA KAZIMIERZA WIELKIEGO za zajęcie III miejsca w rankingu inwestycyjnym „INWESTYCJE 2006” – WSPÓLNOTA
 • STATUETKA KAZIMIERZA WIELKIEGO za zajęcie II miejsca w rankingu inwestycyjnym samorządów 2004-2006 w kategorii miasta powiatowe – WSPÓLNOTA
 • GMINA MANAGER ROKU 2008
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Cedry Wielkie

 • wzmocnienie tożsamości kulturowej wsi poprzez adaptację budynku na Żuławski Ośrodek Kultury II etap 347.233 Sektorowy Program Operacyjny (SPO) działanie 2.3; 307.122,60 budżet gminy okres realizacji 2006
 • zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowych w gminie, nazwa programu UE:  1.889.024,30 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) (Priorytet 3 działanie 3.1); 399.713,- - budżet państwa; 2.729.671,41, okres realizacji 2006-2007
 • poprawa bezpieczeństwa i wizerunku wsi Giemlice poprzez budowę szlaku pieszo – rowerowego, 149.885 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO-ROL) działanie2.3;  226.615 budżet gminy, okres realizacji 2006-2007
 • zwiększenie ofert aktywnego wypoczynku poprzez budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu, 450tyś zł  SPO-ROL działanie 2.3; 536.492,53 budżet gminy
 • Szlak turystyczny Śladami Mennonitów - Etap-Budowa szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż drogi  powiatowej Trutnowy-Leszkowy, w Cedrach Wielkich, 15 tyś. zł urząd Marszałkowski-Program Rozwoju Produktu Turystycznego PRO-TUR; 254.291,11 budżet gminy,190tyś. Zł Powiat Gdański, okres realizacji 2006

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 • PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”- 40 320 Euro.

Gmina Pszczółki

 • Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różyny;
 • PHARE; kwota: 48 525 zł., 2005-2006

Gmina Pruszcz Gdański

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Juszkowie
 • ZPORR; kwota: 3,207 mln zł., 2005-2006
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Trąbki Wielkie

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie, cz. I z III; nazwa programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2007-2013; kwota dofinansowania 6 172 527 zł.Złożony wniosek.

Gmina Suchy Dąb

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączeniami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice; nazwa programu Regionalny Program Operacyjny woj. Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.2 -Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska..

Gmina Pszczółki

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach; nazwa programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2007-2013, Działania Nr 8.2., Konkurs Nr 8.2.3, kwota dofinansowania projekt został wybrany do dofinansowania na podstawie Uchwały nr 377/200/09 Zarządu Województwa Pomorskiego, na mocy powyższej uchwały przyznano dofinansowanie w wysokości 4 082 500 zł, co stanowi 52,68% kosztów kwalifikowanych projektu,
 • Cysterski Trakt Rowerowy, budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy – etap I, nazwa programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2007-2013 Działania Nr 6.1., Konkurs Nr 6.1.1; kwota dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 409/203/09 Zarządu Województwa Pomorskiego projekt nie został wybrany do dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został umieszczony na liście rezerwowej.

Powiat Kartuski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • bezrobocie,
 • trudności z dostępem młodzieży z poza miast do edukacji,
 • słaba jakoś dróg powiatowych i gminnych,
 • grabieżcza gospodarka rybacka prowadzona na wodach śródlądowych,
 • słabo rozwinięta turystyka kwalifikowana,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • upadające rolnictwo,
 • brak uregulowania gospodarki odpadami,
 • intensywny ruch komunikacyjny,
 • intensywna emisja do atmosfery z indywidualnych palenisk zabudowy mieszkaniowej wielo -  i jednorodzinnej,
 • konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak informacji z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,
 • zbyt silnie postępująca  eutrofizacja wód powierzchniowych i degradacja terenów po wyrobiskach,
 • brak skutecznego systemu gospodarki odpadami,
 • wylewiska ścieków szczególnie poubojowych,
 • nielegalna zabudowa letniskowa nad brzegami jezior,
 • niska świadomość mieszkańców z zakesu problemów z ochrony środowiska,
 • brak wspólnych wysypisk śmieci dla gmin, położonych na terenie powiatu.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek międzygminny dorzecza rzeki Raduni
 • Związek miast i gmin dorzecza rzeki Słupii i Łupawy
 • Porozumienie międzygminne dot. użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlebnicy
Realizacja współpracy partnerskiej

brak informacji z powiatu

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak informacji z powiatu

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak informacji z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej Borowo – Dzierżążno – Sitno, Sulęczyno – Sierakowice.
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 83 mln PLN
  • Czas realizacji:-brak danych
 • Nazwa projektu: Modernizacja ul. 3 Maja w Kartuzach
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny
  • Kwota: 1 750 000,00 PLN
  • Czas realizacji-brak danych
 • Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Sławkach
  • Źródło dofinansowania: Ekofundusz
  • Kwota: brak danych
  • Czas realizacji-brak danych
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Tak jak w poprzednich latach oraz:

 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego,
 • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna,
 • uregulowanie gospodarki gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie,
 • ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich poprzez odpowiednie substytuty,
 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na rożnych poziomach poczynając od parlamentu kończąc na samorządach i społecznościach lokalnej,
 • tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego każdej jednostce.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Tak jak w poprzednich latach oraz:

 •  budowa sieci kanalizacyjnej w Nowym Barkoczynie (I etap),
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Tak jak jak w poprzednich latach oraz :

 • rekultywacja składowiska odpadów w Liniewskich Górach,
 • gospodarka gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie,
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • udział gmin w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kościerskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami.
 • nawiązanie współpracy z gminami w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
 • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
 • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i powiatem nowotarskim
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Nowa Karczma 26 czerwca 2007 roku w Kwidzynie otrzymała nagrodę HIT POMORZA 2007 za działania na rzecz ochrony zlewni rzek Wierzycy i Wietcisy
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu:  Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Karsin-rok 2007 ?
  • Źródło dofinansowania ZPORR
  • Kwota    2 000 000
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmującej miejscowości Konarzyny, Bartoszylas oraz wybudowanie Starej Kiszewy- rok 2008
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Kwota: 2 123 825,29
 • Nazwa projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej a aglomeracji Nowa Karczma- rok 2008
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Kwota: 2 630 000,00
 • Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Wielu- rok 2008
  • Źródło dofinansowania: EkoFundusz, WFOŚ
  • Kwota: 247 660,00
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota i część Starej Kiszewy
  • nazwa programu UE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania 4 500 000,00
 • nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu, gm. Karsin.
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Kwota: 1 680 000
 • nazwa projektu: Remont Domu Kultury w Karsinie
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota: 320 000
 • nazwa projektu: Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w gminie Lipusz
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • przewidywana kwota dofinansowania 1 350 000,00
  • wniosek w stadium oceny

Powiat Kwidzynski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak mostu na Wiśle
 • mały rozwój selektywnej zbiórki odpadów
 • braki w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno- ściekowej
 • słaba jakość dróg
 • słabo rozwinięta turystyka
 • brak obwodnicy Kwidzyna
 • mała ilość ścieżek rowerowych
 • zła jakość powietrza atmosferycznego
 • problem z ochroną przed hałasem na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych
 • zagrożenia z tytułu awarii przemysłowych i innych
 • bezrobocie
 • migracja mieszkańców
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Rok 2008 – Miasto Kwidzyn

 • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji stanu sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • modernizacja systemu ogrzewania w miastach i gminach, w tym modernizacja sieci c.o. i podłączenie nowych użytkowników,
 • zabezpieczenie i pielęgnacja pomników przyrody,
 • wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni na terenie miast, tworzenie parków i ogrodów, rewitalizacja istniejących parków,
 • budowa obwodnicy Miasta,
 • kontynuacja rozdziału kanalizacji sanitarnej od ogólnospławnej,
 • realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych

Rok 2008: Gmina Kwidzyn

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Kwidzyn
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa część Janowa
 • Budowa wodociągu w Dankowie.
 • Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu
 • Rozbudowa i termomodernizacja oraz zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Marezie
 • Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (Korzeniewo- Mareza, Gorki, Rakowiec
 • Dofinansowanie utylizacji produktów zawierających azbest
 • Modernizacja i remonty dróg na terenie gminy.
 • Rokk 2008 – Gmina Sadlinki
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Karpinach
 • Rok 2008 – Miasto i Gmina Prabuty
 • Przeprowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Rok 2008 – Gmina Ryjewo
 • Dofinansowanie przydomowych i osiedlowych oczyszczalni ścieków
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • modernizacja i rozbudowa ujęć wody oraz sieci wodociągowej
 • rozbudowa systemu kanalizacji , rozdział kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, likwidacja nieszczelnych szamb
 • modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych
 • modernizacja oczyszczalni gminnych  oraz stacji uzdatniania wody
 • rozbudowa oraz łączenie systemów ciepłowniczych
 • budowa urządzeń dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
 • likwidacja źródeł emisji niezorganizowanej
 • podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii- głównie z wykorzystaniem biomasy
 • objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu
 • zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców
 • dzikie wysypiska śmieci
 • utylizacja produktów zawierających azbest, realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych
 • jakość wód powierzchniowych
 • budowa obwodnicy miasta Kwidzyn
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Wspólna budowa ścieżek rowerowych miasto Kwidzyn i gmina Kwidzyn
 • Opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska w Gontach – Starostwo i Gmina Prabuty
 • Działalność Pomorskiego Stowarzyszenie Gmin Wiejskich i Związku Gmin Wiejskich RP
 • Budowa sieci kanalizacyjnych przy współpracy Miasta i Gminy Kwidzyn w ramach „Aglomeracji Kwidzyn” Porozumienie gmin powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego w ramach projektu „Słoneczne dachy dla Powiśla”
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat – tak: Współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz (Niemcy)
 • Współpraca powiatu kwidzyńskiego z rejonem razdzielnianskim.(Ukraina)
 • Miasto Kwidzyn –  Miasta partnerskie Celle (Niemcy), Olofström (Szwecja), Bar (Ukraina)
 • Gmina Kwidzyn - nie
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty –  miasta partnerskie Mamonowo w Obwodzie Kaliningradzkim, Tingsryd w Szwecji
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Kwidzyn –  wraz z gminą szwedzką Olofstroms – projekt dot. wzmocnienia współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej

Gmina Kwidzyn - nie

Gmina Sadlinki – nie

Gmina Gardeja - nie

Gmina Ryjewo - nie

Gmina Prabuty –  współpraca w zakresie pomocy społecznej wraz z Szwecją (miasto Tingsryd) i Rosją (miasto Mamonowo), polega na wymianie doświadczeń (głównie metodami pracy i rozwiązaniami) pomiędzy ośrodkami zajmującymi się pomocą społeczną

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

 

 • Miasto Kwidzyn – nie
 • Gmina Kwidzyn - nie
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja - nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – nie
 • Powiat  - tak - nagrodę za zajęcie przez powiat kwidzyński IX miejsca w ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna Etap I i Etap II

 • Źródło dofinansowania: RPO WP Dz. 4.1
 • Kwota: 18 632 416,19

Nazwa projektu: Utworzenie lokalnej agencji energetycznej „Nadwiślańskie Centrum Energii”

 • Źródło dofinansowania: Komisja Europejska
 • Kwota: 1 043 000,00

Miasto Kwidzyn:

Nazwa projektu - Współpraca z gminną spółką projektową ,, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn

 • Źródło dofinansowania – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Kwota – wnioskowana kwota dofinansowania 16.944.059,18 PLN

Miasto i Gmina Prabuty:

Nazwa projektu: modernizacja oczyszczalni ścieków + budowa kanalizacji sanitarnej

 • Źródła dofinansowania: ZPORR: UE 44%, budżet Państwa 6%, WFOŚ 40%, budżet gminy 10%,
 • Kwota: 2.875.474,16

Gmina Gardeja:

Nazwa projektu: Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w gminie Gardeja

 • Źródła dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy EOG
 • Kwota: b.d.

Gmina Kwidzyn
Nazwa projektu: Budowa Kanalizacji sanitarnej Tychnowy-Baldram-Kwidzyn.

 • Źródło dofinansowania – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Projekt realizowany we współpracy z miejską gminą Kwidzyn. Kwota dofinansowania-brak danych. Źródło dofinansowania – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat:

 • Nazwa projektu – ,,Rozwój to podstawa”- PCPR
  • nazwa programu UE –Działanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  • przewidywana kwota dofinansowania – 38 426,81 zł
  • opracowanie wniosku
  • złożony wniosek w stadium oceny   
 • Nazwa projektu – ,,Od uczestnika do pracownika”- PCPR
  • nazwa programu UE –Działanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  • przewidywana kwota dofinansowania – 50 940 zł
  • opracowanie wniosku
  • złożony wniosek w stadium oceny   
 • Nazwa projektu – ,,Po drugie partnerstwo”
  • nazwa programu UE –Działanie 7.1.2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
  • przewidywana kwota dofinansowania – 199 991,76 zł
  • opracowanie wniosku
  • złożony wniosek w stadium oceny   

 

 • Nazwa projektu – ,,Zainwestuj w siebie – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego)
  • nazwa programu UE –Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
  • przewidywana kwota dofinansowania – 250 564,00 zł
  • opracowanie wniosku
  • złożony wniosek w stadium oceny   


Miasto Kwidzyn:

 • Nazwa projektu – ,, e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego – wdrożenie kwidzyńskiego systemu informacji przestrzennej „
  • nazwa programu UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP
  • przewidywana kwota dofinansowania – 1.429.985,58 zł
  • : złożony wniosek w stadium oceny 

    

 • Nazwa projektu – ,, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie  „
  • nazwa programu UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP
  • przewidywana kwota dofinansowania – 22.251.067,60 zł
  • złożony wniosek w stadium oceny

     

 • Nazwa projektu –Współpraca z gminną spółką projekt ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn „
  • nazwa programu UE – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • przewidywana kwota dofinansowania – 16.944.059,18 zł
  • złożony wniosek w stadium oceny
 • Nazwa projektu – ,,Projekt partnerski z Miastem Tczew – Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń europejskich „
  • nazwa programu UE – Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych
  • przewidywana kwota dofinansowania – 74 580,39 zł
  • złożony wniosek w stadium oceny     


Miasto i Gmina Prabuty:

 • Nazwa projektu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym
  • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ
  • Kwota: około 5.629.600,-
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ.
  • Kwota: 4.010.000,-
  • Eetap prac nad projektem – przeprowadzanea procedury związanej z OOŚ.

Gmina Kwidzyn:

 • Nazwa projektu: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn
  • nazwa programu UE: RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 6.1.1. Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe. Działanie: Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.
  • przewidywana kwota dofinansowania 10 739 465,52 zł
  •  Złożono wniosek, wniosek przeszedł ocenę formalną, wykonalności i strategiczną. Znajduje się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania.

Powiat Lęborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak informacji z powiatu.    
 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Zamknięcie składowiska odpadów w Oskowie,
likwidacja oczyszczalni ścieków w Oskowie i Cewicach

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w każdej wsi na terenie gminy Cewice

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak informacji z powiatu.

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak informacji z powiatu.

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak informacji z powiatu.

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji z powiatu.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak informacji z powiatu.

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji z powiatu.

Powiat Malborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • stagnacja gospodarcza,
 • niski poziom integracji społecznej i rodzinnej,
 • brak kursów zawodowych,
 • brak przetwórstwa rolno – spożywczego,
 • brak zróżnicowania w zakresie usług i przemysłu,
 • zły stan sieci wodociągowej,
 • brak kanalizacji w znacznej ilości wsi,
 • zły stan nawierzchni dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych,
 • brak infrastruktury turystycznej
   
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Realizacja „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
 • udział w projekcie „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”,
 • organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”,
 • realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizacja wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
 • działalność kół ekologicznych,
 • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Miasto Malbork:
  • rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych,
  • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście,
  • gospodarka odpadami – konieczność kapitałowego wejścia do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów,
  • gospodarka osadami ściekowymi,
  • uciążliwość związana z transportem drogowym przebiegającym przez miasto (konieczność budowy obwodnicy dla miasta)
 • Miasto i Gmina Nowy Staw:
  • zły stan sieci wodociągowej – wodociąg w przeważającej części budowany jest z azbestu i cementu,
  • brak wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • brak kanalizacji w znacznej ilości wsi,
  • brak sieci gazowej na większości terenów wiejskich,
  • słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.
 • Gmina Malbork:
  • likwidacja dzikich wysypisk na terenach inwestycyjnych (były poligon wojskowy)
  • zwiększenie odzysku odpadów poprzez zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów,
  • brak kanalizacji w większości wsi,
  • brak środków na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008 – 2032”.
 • Gmina Miłoradz:
  • poprawa jakości wody do spożycia. Montaż odżelaziaczy, urządzenia do napowietrzania wody,
  • rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mątowach Małych,
  • dokończenie budowy kanalizacji we wsiach: Pogorzała Wieś, Bystrze, Mątowy Wielkie, Mątwy Małe.
 • Gmina Lichnowy:
  • niewystarczająca ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
  • brak kanalizacji w większości wsi.
 • Gmina Stare Pole:
  • uciążliwości związane z funkcjonowaniem lotniska wojskowego i tranzytowym korytarzem komunikacyjnym (hałas, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia nadzwyczajne),
  • regulacja stosunków wodnych na terenach rolniczych,
  • zagrożenia związane z funkcjonowaniem ujęcia wody „Letniki”
  • Centralnego Wodociągu Żuławskiego,
  • brak kanalizacji w znacznej ilości wsi,
  • gospodarka odpadami, rekultywacja składowiska
  • sieć gazownicza.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Współpraca polega na wymianie informacji i doświadczeń, np. wzajemne informowanie się o nielegalnych wycinkach drzew i krzewów, składowaniu odpadów, wypalaniu traw itp.
Realizacja wspólnych projektów z sąsiadującymi miastami i gminami.:
w zakresie: gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, zagospodarowania osadów ściekowych.
Gminy powiatu malborskiego uczestniczą w projekcie:

 „Regionalny System Organizacji, Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego i nowodworskiego”,

Realizacja współpracy partnerskiej

Miasta partnerskie: Nowy Staw - Wilster

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

nie uczestniczy

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie uzyskano

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu: „Modernizacja 2 odcinków drogi powiatowej nr 2919G w Powiecie Malborskim o łącznej długości 6,36 km”
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 3 300 979,38
 • Nazwa projektu: „Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916G”
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 1 409 143,28

Gmina Miłoradz:     

 • Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: 770 000,00
  • opracowanie koncepcji, opracowanie studium wykonywalności, opracowanie wniosku.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Miasto Malbork - nie,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - nie,
 • Gmina Malbork
  • Nazwa projektu: Ekonomia społeczna motorem rozwoju lokalnego
   • Nazwa programu UE: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   • Przewidywana kwota dofinansowania: 350 150,00 zł.
   • Projekt jest w trakcie realizacji
 • Gmina Miłoradz
 • Nazwa projektu:
  • budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrze – 2 500 000,00
  • budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pogorzała Wieś – 3 000 000,00
  • budowa kanalizacji we wsi Mątwy Wielkie – 2 500 000,00
  • remont drogi gminnej w Gnojewie – 1 000 000, 00
  • remont drogi gminnej dla osiedla w Miłoradzu – 1 000 000,00 zł / promesa finansowania
  • remont drogi gminnej dla osiedla w Kończewicach – 600 000,00
  • remont drogi brukowej w Pogorzałej Wsi – 2 000 000,00
  • rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mątwach Małych – 475 00,00 zł.
  • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Zostały złożone wnioski
 • Gmina Lichnowy:
  • Nazwa projektu:
   • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy
   • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
   • Przewidywana kwota dofinansowania: 2 159 000,00 zł.
   • Został złożony wniosek / uzyskano promesę finansowania.
 • Gmina Stare Pole:
  • Nazwa projektu: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo
   • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa
   • Pomorskiego 2007-2013
   • Przewidywana kwota dofinansowania: 2 137 089,44 zł.
   • Został złożony wniosek

Powiat Nowodworski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • zminimalizowanie uciążliwości hodowli i produkcji rolnej na rozwój turystyki i wypoczynku
 • zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • prawno – społeczne aspekty dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej  w m. Skowronki
 • brak kanalizacji w 100%
 • niedostateczny stan urządzeń melioracyjnych i systemu ochrony przeciwpowodziowej
 • degradacja strefy wydmy białej i szarej
 • niedostateczne zaplecze sanitarne obszarów użytkowanych turystycznie
 • okresowe deficyty wody na terenach zasilanych z CWŻ na Mierzei Wiślanej
 • modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpowodziowego
 • niewielki odzysk odpadów komunalnych
 • usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • rewitalizacja parków i terenów zielonych
 • przebudowa dróg
 • parkowanie pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • dalsze kanalizowanie gmin
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży
 • odtwarzanie zadrzewień
 • wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej z węglowego na olejowy
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
 • realizacja zadania „Zielonym do góry” – odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański
 • tworzenie nowych form zieleni
 • promowanie zasady dobrej praktyki rolniczej
 • modernizacja sieci wodociągowej CWŻ
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 • podjecie działań zmierzających do rozwoju systemu ścieżek rowerowych
 • termomodernizacje budynków oświatowych
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Budowa sortowni odpadów komunalnych
 • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych
 • Doprowadzenie gazu ziemnego na terenie Mierzei Wiślanej
 • Poprawa jakości wody pitnej
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Rewitalizacja szlaków wodnych
 • Zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • Rewitalizacja parków i terenów zielonych
 • Przebudowa dróg
 • Parkowanie pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
 • Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • Uświadomienie mieszkańcom celowości i efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • współpraca z firmą REBA w zakresie zbierania zużytych baterii
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Nadzalewowych
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Polskich
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Hennef
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Swietłyj
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Sarny
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Velka nad Velickou
 • Gmina Sztutowo-Gmina Limanowa
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Rewitalizacja szlaków wodnych E -7
 • „Lagomar” key to history, key to future  -  gm. Sztutowo
 • In Walther Baltic –. Miasto i  Gmina Nowy Dwór Gd.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Sztutowo – Gmina Menager (najlepiej zarządzana gmina w woj. Pomorskim 2008 r.)
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej wraz z kanalizacją sanitarną w dzielnicy Przebrno 
  • źródło dofinansowania – PHARE 
  • kwota – około 17 mln zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław i Żuławki  - gm. Stegna
  • źródło dofinansowania środki UE - 6015723
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 •   Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. – brak danych
 •   Miasto Krynica Morska:
  •  rewitalizacja terenów przyportowych  - Poddziałanie 8.1.2
  • wsparcie procesów  adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  -  1,7 mln zł
 •   Gmina Ostaszewo:
  •     tak – brak danych
 •  Gmina Stegna:
  • budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie:
   •  kwota 1770929zł.- Pętla Żuławska POIG
  • budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy:
   •  kwota 138641- Pętla żuławska POIG
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na Bursztynową Mierzeję:
   • kwota 15834000 – RPO
  • budowa hali sportowej wraz z rozbudową bazy edukacyjnej w Drewnicy:
   • kwota 3613951- RPO
  • kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z ochrona zdrowia i edukacją, położonych na terenie Gminy Stegna:
   •  kwota 4932300 – RPO
  • rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku:
   •  kwota 369898 – PROW- Odnowa i Rozwój Wsi
  • większy skrawek nieba naszym dzieciom:
   • kwota 208157 - POKL
 •  Gmina Sztutowo
  • budowa parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci   – PROW - Odnowa i Rozwój Wsi:
   •  kwota  450 000
  • poprawa jakości terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze przy ul. Kanałowej w Sztutowie – PRO:
   • kwota 1 297 590

Powiat Pucki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rozwiązanie problemu utylizacji odpadów
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • wprowadzenie segregacji odpadów w poszczególnych gminach powiatu;
 • budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowcu;
 • modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w powiecie;
 • pozyskiwanie energii z elektrowni wiatrowych
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębogórzu (Gm,ina Kosakowo) – wyprowadzenie rurociągu w głąb Zatoki.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca na bazie Gminnego Związku Komunalnego „EKOWIK”
Realizacja współpracy partnerskiej

Tak

 • Powiat Trier-Saarburg i Gminy tego powiatu
 • Powiat Gliwicki
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak informacji z powiatu . Rewitalizacja rynku w Pucku

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Rewitalizacja rynku w Pucku

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji z powiatu

Powiat Starogardzki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • brak kanalizacji we wsiach, brak świadomości  mieszkańców wsi ( ekologia)
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wdy
 • ochrona wód rzeki Wietcisy
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 30 km sieci kanalizacyjnej,

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie w  2004 r.,
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 2007 r. (etap I) Smętowo i Kopytkowo

Gmina Wiejska Osiek:

 • budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków,
 • budowa nowych sieci kanalizacyjnych,

Gmina Wiejska Skórcz:

 • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów,
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Miejska Skórcz:

 • Wybudowanie nowej mechaniczno biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 750 m³/dobę,
 • wybudowano 13,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Gmina Zblewo:  

 • Modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,

Gmina Kaliska: 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach
 • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie
 • Przebudowa części ulicy Kwiatowej w Kokoszkowach wraz z kanalizacją

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w 2007 r.:

 • Gmina Starogard Gdański – 5,08 ha
 • Gmina Skarszewy – 2,89 ha
 • Gmina Skórcz – 7,45 ha
 • Gmina Osieczna – 1,87 ha

Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.
Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

 • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
 • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
 • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
 • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
 • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:

 • Pakiet 2007r.
 • Ochrona gleb i wód 95
 • Rolnictwo ekologiczne 5
 • Utrzymanie łąk ekstensywnych 15
 • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych 2
 • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich -

Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • gospodarka odpadami
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja)
 • zanieczyszczenie wód podziemnych
 • hałas komunikacyjny
 • budowa systemu kanalizacyjnego
 • wymiana pokryć azbestowych
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
 • Związek Miast i Gmin zlewni Wdy, informacje na stronie: www.rzekawda.pl 
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy
 • Udział gmin powiatu starogardzkiego w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
 • Porozumienie z miastem Starogard na odbiór ścieków z Gminą Bobowo w sprawie przyjęcia ścieków do Jabłowa (Gmina Wiejska Starogard)
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Limerick Country (Irlandia)
 • Powiat Wolsztyński oraz Miasto i Gmina Wolsztyn
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak informacji z powiatu.

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji z powiatu.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu:  „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie”
  • Źródło dofinansowania:  SAPARD
  • Kwota:  488.000
 • Nazwa projektu  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym
  • Źródło dofinansowania EOG
  • Kwota  275 tys. EURO

Gmina Starogard Gdański:

 • Nazwa projektu:  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ” – I etap Wolental – Pączewo””
  • Źródło dofinansowania:  Fundusz Norweski
  • Kwota:  85% - 4.100.000

Gmina Osiek:

 • Nazwa projektu:  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wsi Wycinki” (na etapie przygotowania dokumentacji)

Gmina Kaliska:

 • Nazwa projektu:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap I
  • Źródło dofinansowania:  SAPARD
  • Kwota:  860 430,00
 • Nazwa projektu:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap II
  • Źródło dofinansowania:  SAPARD
  • Kwota:  835 870,00
 • Nazwa projektu:  Modernizacja szkoły podstawowej w Piecach wraz z ogrzewaniem
  • Źródło dofinansowania:  ZPORR
  • Kwota:  770 653,40
 • Nazwa projektu:  Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
  • Źródło dofinansowania:  SAPARD
  • Kwota:  695 370
    
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Smętowo:

 • Modernizacja świetlic wiejskich w Kamionce i Bobrowcu -  PROW -  324.876 zł. złożono wniosek

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz – III etap.
 • nazwa programu UE:
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, przewidywana kwota dofinansowania: 1. 325 tys. – wniosek został złożony, obecnie trwają prace nad uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu, przewidywana kwota dofinansowania:  – wniosek jeszcze nie został złożony.

Gmina Zblewo:

 • nazwa projektu:  „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo”
 • nazwa programu UE  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania  4.100.000
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: opracowania studium wykonywalności ,opracowanie wniosku  

Gmina Kaliska:

 • nazwa projektu:  Budowa 2 kotłowni na odpady drewniane wraz z termomodernizacją 5 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach
 • nazwa programu UE  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (EFRR)
  • przewidywana kwota dofinansowania  1.047.225
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
  • opracowania koncepcji tak
  • opracowania studium wykonywalności  tak
 • nazwa projektu:  Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Piecach i Franku  oraz przebudową sieci wodociągowej w Piecach
 • nazwa programu UE  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • przewidywana kwota dofinansowania  3.500.000 zł
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
  • opracowania koncepcji tak

 

 • nazwa projektu:  Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim
 • nazwa programu UE  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • przewidywana kwota dofinansowania  375.000 zł
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
  • opracowania koncepcji tak


Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • nazwa projektu   budowa kanalizacji  Kolincz, Owidz, Barchanowy  4,8 mln.zł.
  • budowa kanalizacji  Dąbrówka i Jabłówko 2mln.zł.
  • budowa drogi gminnej Koteże ,Jabłowo 6,3mln.zł.
 • nazwa programu UE   regionalny program operacyjny i fundusz spójności
  • opracowania koncepcji tak
  • opracowania studium wykonywalności  tak
  • opracowanie wniosku  tak

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

 • Nazwa projektu:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławowo Etap II”
 • Nazwa programu UE:  RPO WP
  • Kwota:  2 000 000
  • opracowania koncepcji nie
  • opracowania studium wykonywalności  nie
  • opracowanie wniosku  tak
  • złożony wniosek w stadium oceny  tak

Gmina Lubichowo:

 • nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 2007 – 2013 w działaniu 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony Środowiska. Kwota 1 805 687,48
  • Wniosek złożono 26.03.2009 r.
  • Nazwa programu UE:  RPO WP
  • Kwota:  1 805 687,48

Gmina Czarna Woda:

 • Nazwa Projektu : „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna  Woda-etapI”
  • Nazwa programu: RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa. Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Kwota: 1 200 000

Powiat Sztumski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • niedostatki w infrastrukturze technicznej (szczególnie terenów wiejskich):
 • niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
 • małe zasoby wykwalifikowanej siły roboczej,
 • niedostateczne wykorzystanie miejscowych zasobów i walorów,
 • niska aktywność mieszkańców oraz drobnej przedsiębiorczości,
 • mała różnorodność branż gospodarczych,
 • niewystarczające kwalifikacje znacznej grupy rolników, niedostateczna działalność organizacji rolniczych i szkoleniowych,
 • rozdrobnione gospodarstwa rolne,
 • niewystarczająca jakość produkcji rolnej,
 • brak zorganizowanych grup producenckich umożliwiających prowadzenie profesjonalnego marketingu produktów rolnych oraz wprowadzających towary na dalsze rynki zbytu,
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 •   Gmina Dzierzgoń:
  • wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów: 2003 - 2004,
  • rozwój alternatywnych źródeł energii,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dzierzgoń: 2003 – 2004 r.,
  • budowa wodociągu w gminie Dzierzgoń:  2004 r.,
  • ogród Dendrologiczny w Dzierzgoniu: 2001 – 2004 r.,
  • pasy ochronne zieloną wizytówką gminy Dzierzgoń: 2004 r.
 •   Gmina Stary Targ:
  • selektywna zbiórka odpadów
  • przygotowanie projektu do budowy kanalizacji
  • projekt „Słoneczne Dachy Powiśla”
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 •   Gminie Dzierzgoń:
  • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych:
  • uporządkowanie systemów odwodnieniowych – modernizacja rowów melioracyjnych
  • edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych,
  • ochrona powietrza atmosferycznego:
  • inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • zmiana struktury grzewczej w miejscowościach
  • gazyfikacja miejscowości
  • modernizacja ciepłociągów
  • ochrona przed hałasem:
  • inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej
  • działania edukacyjne promujące transport zbiorowy i alternatywny (rowery)
  • poważne awarie:
  • działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im
  • ochrona przyrody i krajobrazu:
  • promocja walorów przyrodniczych gminy
  • urządzanie, utrzymanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej
  • rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych gminy na terenach interesujących przyrodniczo
  • zalesiania terenów zdegradowanych i nieużytków
  • ochrona gleb i zasobów kopalin:
  • ograniczenie przeznaczenia gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze nieleśne
 • Gmina Stary Targ:
  • zbyt niski stopień skanalizowania
  • brak punktu zbiórki elektronicznych odpadów (śmieci)
  • niski stopień lesistości
 • Powiat:
  • niezadowalająca i zła jakość wód płynących,
  • zagrożone wody jezior, które są odbiornikami ścieków oczyszczonych,
  • pogarszająca się jakość wód podziemnych,
  • brak objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych,
  • pojawiające się „dzikie wysypiska”,
  • zanieczyszczenie powietrza ze źródeł niskiej emisji,
  • niezakończona inwentaryzacja źródeł występowania azbestu, wolno przebiegające procesy usuwania elementów zawierających azbest,
  • brak zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie i jakości środowiska.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Wdrażanie programów selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat Sztumski -  Rotenburg (Niemcy), Biełogorsk (Ukraina)
 • Gmina Dzierzgoń - Sittensen (Niemcy), Finsterwalde (Niemcy), Salaspils (Łotwa).
 • Gmina Sztum - Polessk (Rosja), Ritterhude (Niemcy), Val de Reul (Francja), Niwienskoje (Rosja)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Dzierzgoń otrzymała następujące nagrody:
  • 1995 r. – nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu
  • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce
  • 1996 r. – nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich
  • 1997 r. – Międzynarodowa nagroda Henry Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego
  • 1997r. – nagroda brytyjskiego funduszu Know-How w konkursie „Euromiasto”
  • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie „Innowacje w miastach. Miasto 2000”
  • 2000 r. – Dzierzgoń otrzymuje certyfikat ogólnopolskiego konkursu: „Gmina Przyjazna Środowisku”
  • 2001 r. – nagroda „City Towards Compliance Award 2001” przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska
  • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienie za najlepsze praktyki w polepszaniu  środowiska, w którym żyjemy przyznawana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • 2004 r. – nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie „Nasza Gmina w Europie”.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat:

 • Nazwa projektu: „Lepszy start - lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim” 
 • Źródło finansowania: Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wartość projektu: 1 155 931,20 złotych
 • Pozyskane dofinansowanie: 1 155 931,20 złotych
 • Wkład własny: 0,00 złotych

 

 • Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”
 • Źródło finansowania: 8 Oś priorytetowa „Lokalna infrastruktura podstawowa” , Działanie 8.1 „Lokalny potencjał rozwojowy”, Poddziałanie 8.1.1 „Lokalna infrastruktura drogowa”  Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Wartość projektu: 6 893 203,91 złotych
 • Wnioskowane dofinansowanie: 4 920 126,20 złotych
 • Wkład własny: 1 973 077,71 złotych

 

 • Nazwa projektu: Integracyjna 6-dniowa wycieczka edukacyjna do Jury Krakowsko - Częstochowskiej połączona z warsztatami psychologicznymi, zajęciami z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego oraz speleologią
 • Źródło finansowania: „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” – Rządowy Program „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”
 • Wartość projektu: 58 236,43 złotych
 • Pozyskane dofinansowanie: 36 100,00 złotych
 • Wkład własny finansowy: 9 011,43 złotych
 • Wkład własny rzeczowy: 13 125,00 złotych
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat:
 

 • nazwa projektu: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu  podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”
 • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.”
 • szacunkowa wartość projektu: 4 440 105,27zł
 • przewidywana kwota dofinansowania –
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem – opracowanie projektu

 

 • nazwa projektu: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
 • nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • szacunkowa wartość projektu: 5 511 960
 • przewidywana kwota dofinansowania –
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem – opracowanie projektu

 

 • nazwa projektu: „Zakup aparatu tomograficznego w celu poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych w powiecie sztumskim.”
 • nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • szacunkowa wartość projektu: 1 708 240
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem – opracowanie projektu


 
Gmina Stary Targ:
 

 • nazwa projektu: budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Waplewo Wielkie i Waplewo Osiedle
 • nazwa programu UE PROW
 • przewidywana kwota dofinansowania: 4 000 000
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku.

Gmina Sztum:

 • nazwa projektu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
 • nazwa programu UE - RPO
 • przewidywana kwota dofinansowania - 11 925 133,00
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku

 

 • nazwa projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej w części Sztumskiego Pola
 • nazwa programu UE - RPO
 • przewidywana kwota dofinansowania - 1 277 912,46
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku      

 

 • nazwa projektu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej Sztumu
 • nazwa programu UE - RPO
 • przewidywana kwota dofinansowania - 13 237 579,00 zł 
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem - opracowanie wniosku

Powiat Słupski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Gmina Damnica - brak danych
 • Gmina Dębnica Kaszubska - skanalizowanie gminy, rozbudowa sieci wodociągowej
 • Gmina Główczyce – skanalizowanie gminy, modernizacja oczyszczalni ścieków, brak gazu ziemnego
 • Gmina Kępice – usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy
 • Gmina Kobylnica – rozwój energetyki odnawialnej, zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej
 • Gmina Potęgowo – problemy z segregacją odpadów, brak wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska
 • Gmina Słupsk – budowa elektrowni wiatrowych, wież radiowo - telewizyjnych
 • Gmina Smołdzino -  brak danych
 • Gmina Ustka :
  • Upowszechnienie wiedzy o środowisku wśród mieszkańców
  • Upowszechnianie dobrych praktyk rolnych oraz leśnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Wykorzystanie zasobów i walorów  środowiska dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy
  • Wzrost wykorzystania zasobów energii odnawialnej i racjonalizacja zużycia energii
  • Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin i minimalizacja niekorzystnych skutków ich eksploatacji
  • Powstrzymanie dewastacji historycznej zieleni urządzonej i degradacji krajobrazu wiejskiego na obszarach zabudowanych
 • Miasto Ustka:
  • Potencjalne zagrożenie dla biocenozy i naturalnych walorów krajobrazowych
  • Wysokie zanieczyszczenie wód powierzchniowych
  • Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura odprowadzania i oczyszczania wód opadowych
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

 

 • Gmina Damnica:
  • 2003 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Świecichowo – Wiatrowo
  • 2003 r. – budowa sieci wodociągowej Świecichowo – Wiatrowo
  • 2004 r. – budowa stacji odwodnienia osadu w Bobrownikach
  • 2005 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Paprzyce – Zagórzyce – Sąborze – Mianowice
  • 2005 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Sąborze – Paprzyc
  • 2007 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Budy – Debniczka – Damnica
  • 2008 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Bięcino – Budy
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
 • Gmina Główczyce:
  • rekultywacja stanowiska odpadów w Wykosowie
  • budowa wodociągów
  • redukcja zanieczyszczenia powietrza- modernizacja kotłowni 4 szt.
 • Gmina Kępice:
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kępice, ul Kruszka,  z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków
  • Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Kępice - Biesowice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków
  • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przepompownią w miejscowości Warcino i rurociągu tłocznego Warcino – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczali ścieków w Warcinie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Korzybie i rurociągu tłocznego Korzybie – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków w Korzybiu o Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Kępice i rurociągu tłocznego w Kępicach i wpięcie go z rurociągiem Kepice – Biesowice
  • Budowa sieci wodociągowej w Biesowicach, Ciecholubiu, wodociągu na trasie Biesowice – ciecholub, likwidacja ujęcia wody w Ciecholubiu, stacji uzdatniania wody dla mieszkańców w miejscowości Biesowice i Ciecholub oraz budowa nowego odwiertu studni głębinowej. 
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępice, ul. Kruszka, wodociągowej na trasie Kępice, ul. Kruszka i ul. Kępka
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barwino i częściowo w miejscowości Korzybie, wodociągu na trasie Barwino – Korzybie, stacji uzdatniania wody w miejscowości Barwino, budowa nowego odwiertu studni głębinowej w miejscowości Barwino, likwidacja ujęcia wody w miejscowości Korzybie
  • Modernizacja ujęć wody w miejscowościach: Kotłowo, Osieki, Przytocko, Przyjezierze
  • Budowa sieci ciepłowniczej i kotłowni osiedlowej opalanej biomasą zrębki, z drewna w miejscowości Biesowice z jednoczesną likwidacją kotłowni osiedlowej opalanej węglem kamiennym
 • Gmina Kobylnica:
  • Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • Likwidacja składowiska odpadów komunalnych nie spełniających obowiązujących norm technicznych
  • Realizacja I II etapu budowy kanalizacji
 • Gmina Potęgowo
  • Edukacja w szkołach
 • Gmina Słupsk
  • 2008 r. – usunięcie 6500 m2 azbestu
 • Gmina Smołdzino:
  • 2003 r. – rekultywacja składowisk śmieci
  • 2004 r. - budowa sieci wodociągowej – Smołdziński Las
 • Gmina Ustka :
  • Budowa stacji uzdatniania wody na Przewłoce
  • Budowa sieci wodociągowej na Przewłoce IV, w Dębinie, Rowach, Objeździe, Osiekach, Wodnicy i Zimowiskach
  • Zmodernizowano hydrofornię w Gąbinie, Machowinie, Osiekach, Starkowie, Wytownie
  • Zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Rowach
  • Rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie gminy
  • Zakończono rekultywację punktów gromadzenia odpadów i wyrobisk poeksploatacyjnych
  • Stała kontrola nielegalnego porzucania odpadów i ich usuwania
  • Badanie jakości oczyszczonych ścieków, odprowadzanych do wód powierzchniowych
  • Kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych w gospodarstwach indywidualnych
  • Skuteczna zbiórka odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych
  • Przebudowa kotłowni w obiektach publicznych na paliwa ekologiczne
  • Termoizolacja budynków użyteczności publicznej i świetlic wiejskich
 • Miastko Ustka – akcja „Sprzątanie Świata”
 •  

  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

   

 • Gmina Damnica:
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach nieskanalizowanych (26 % gospodarstw)
  • budowa nowej stacji uzdatniania wody w Domaradzu
  • wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w Karzniczce
  • Budowa nowej stacji wodociągowej z uzdatnianiem wody w Damnicy
 • Gmina Dębnica Kaszubska - wymiana pokryć eternitowych  
 • Gmina Główczyce – uregulowanie gospodarki ściekowej
 • Gmina Kępice
  • Gospodarka ściekowa, budowa kanalizacji sanitarnej w Kępicach
  • Gospodarka wodna, budowa stacji uzdatniania wody
  • Modernizacja stacji wodociągowej
  • Budowa kotłowni opalanej biomasą, zrębki z drewna w miejscowości Biesowice, Korzybie i rozbudowa kotłowni osiedlowej w Kępicach
 • Gmina Kobylnica
  • Pozyskanie środków finansowych na realizację głównych przedsięwzięć proekologicznych
 • Gmina Potęgowo
  • problemy z segregacją odpadów
  • brak wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska
 • Gmina Smołdzino
  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja sanitarna gminy
 • Gmina Słupsk
  • Usunięcie azbestu z terenu gminy
 • Gmina Ustka :
  • Poprawa jakości wód powierzchniowych na terenie gminy i ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
  • Zapewnienie wystarczającej ilości wody, odpowiedniej jakości dla potrzeb społeczeństwa i przemysłu spożywczego
  • Uwzględnienie zasad i procedur ochrony środowiska i ochrony przyrody w strategii rozwoju gminy i dokumentach gospodarki przestrzennej
  • Upowszechnianie wiedzy o środowisku i jego funkcjonowaniu, lokalnych zasobach i walorach oraz wykształcenie wśród mieszkańców odpowiedzialności i estetykę środowiska.
  • Zachowanie różnorodności biologicznej gminy na poziomie gatunkowym i ekosystemowym oraz ochrona i zrównoważone jej wykorzystanie
  • Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów i zwiększanie poziomu odzysku wytwarzanych odpadów
  • Rozwój systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych
  • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
 • Miastko Ustka
  • Ścieżka rowerowa Ustka – Słupsk, porozumienie gminy Miasta Ustka z gminą Miejską Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Ustka
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – przedsięwzięcie realizowane w porozumieniu z gminą Ustka
 • Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

   

 • Gmina Damnica - brak danych
 • Gmina Dębnica Kaszubska - gmina należy do Stowarzyszenia Miast i Gmin dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
 • Gmina Główczyce –  gmina współpracuje z innymi gminami w zakresie eksploatacji odpadów komunalnych w Chlewnicy
 • Gmina Kępice – pozyskiwanie ekologicznego paliwa do gminnych kotłowni opalanych biomasą
 • Gmina Kobylnica – współpraca z miastem Słupsk i gminą Słupsk w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
 • Gmina Potęgowo – firma ELWOZ – edukacja w  zakresie segregacji, gmina należy do Stowarzyszenia Miast i Gmin dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
 • Gmina Słupsk – porozumienie z gminą Kobylnica- wspólna Straż Gminna , Związek Miast i Gmin dorzecza rzeki Słupi i Łupawy, Związek Gmin Wiejskich
 • Związek Gmin Wiejskich
 • Gmina Smołdzino – brak danych
 • Gmina Ustka – brak danych
 • Miastko Ustka - współpraca z gminą miejską Słupsk, Gminą  Słupsk, gminą Ustka;
 • Realizacja współpracy partnerskiej

  Gmina Damnica - nie
  Gmina Kępice – brak danych
  Gmina Słupsk – współpraca z zaprzyjaźnioną gminą Raba Wyżna
  Gmina Smołdzino – brak danych
  Gmina Ustka – brak danych
  Miasto Ustka –współpraca z miastem Bielsko – Biała, Kappeln (Niemcy), Enkhuizen (Holandia), Palanga (Litwa), Pioniersk (Rosja)

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Powiat i gminy nie uczestniczą w międzynarodowych projektach

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Gmina Damnica - nie
  • Gmina Dębnica Kaszubska - Gmina Fair Play w 2002 
  • Gmina Główczyce – brak danych
  • Gmina Kępice – „Gmina Przyjazna Środowisku” w 2004
  • Gmina Kobylnica – brak danych
  • Gmina Potęgowo – nie
  • Gmina Słupsk - brak danych
  • Gmina Smołdzino – brak danych
  • Gmina Ustka – „Najlepsza Przestrzeń Publiczna” – 2008 i „Krajowy Lider Innowacji”
  • Miasto Ustka – „Najlepsza przestrzeń Województwa Pomorskiego 2008” dla ul. Marynarki Polskiej i Promenady Nadmorskiej
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Powiat - nie
  • Gmina Damnica:
   • Budowa kanalizacji sanitarnej Święcichowo – Wiatrowo, SAPARD, 740.000 zł.
   • Budowa kanalizacji wodociągowej Święcichowo – Wiatrowo, SAPARD, 126.000 zł.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej Peprzyce – Zagórzyce – Soborze – Mianowice, SAPARD, 1.582.000 zł.
  • Gmina Dębnica Kaszubska – nie
  • Gmina Główczyce – nie
  • Gmina Kępice
   • Nazwa projektu - budowa wodociągu wraz z przyłączeniami oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Biesowice - Ciecholub - Źródło dofinansowania SAPARD-Kwota 911 965 zł
   • Nazwa projektu - budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Warcino - Kępice -Źródło dofinansowania SAPARD
   • Kwota brak danych 
  • Gmina Kobylnica- Program Gospodarki wodno- ściekowej w rejonie miasta Słupsk, Fundusz Spójności, bd
  • Gmina Potęgowo
   • Nazwa projektu - "Budowa międzygminnego składowiska odpadów stałych w Chlewnicy" 
   • Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie- 90 000 zł.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Wieliszewo z podłączeniem do oczyszczalni w Karżnicy; SAPARD; 432.625,87 zł
   • Budowa sieci wodociągowej w m. Wieliszewo z podłączeniem do hydroforni w Karżnicy; SAPARD; 177.164,12 zł
   • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Łupawa; SAPARD, pożyczka WFOŚ; 1.161.522,00 zł, 380.000,00 zł
  • Gmina Słupsk
   • Nazwa projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głobino - Źródło dofinansowania SAPARD - 225 317 zł.
   • Czysta Kraina w Kratę dzięki nowoczesnej infrastrukturze ochrony środowiska – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Gać, Swołowo, Krzemienica i Redęcin; ZPORR; 2.269.873,93 zł
  • Gmina Smołdzino
   • budowa wodociągu do m. Smołdziński Las i stacja uzdatniania wody w m. Żelazo; SAPARD; 597.236,34 zł
  • Gmina Ustka:
   • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach.- Źródło dofinansowania "EKOFUNDUSZ" Warszawa oraz "Fundacja Polsko-Niemiecka" Warszawa- brak danych
  • Miastko Ustka:
   • Poprawa dostępności dla terenów inwestycyjnych i portu poprzez przebudowę ulicy Kościelniaka, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, 1 000 000. Etap II rozpoczęty, zakończenie 30 czerwiec 2009.
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Gmina Damnnica:
   • Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stara Dąbrowa, Domaradz – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 3.200.000 zł opracowywanie wniosku
  • Gmina Dębnica Kaszubska:
   • Świetlica Edukacyjna - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny – 49.743,00 zł.
   • Budowa ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu Zajęcza wraz z przebudową mostu w Dębnicy Kaszubskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2.001 343,61 zł.
   • Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krzynia, Niemczewo, Goszczyno, Motarzyno, Kotowo - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5.530 923,50
  • Gmina Główczyce
   • Rozbudowa oczyszczalni ścieków Główczyce i budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego - 4.100.000 zł.
   • Budowa oczyszczalni ścieków w Stowięcinie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -2.500 000 zł.
   • Projekty na etapie oceny grup strategicznych
  • Gmina Kępice
   • Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowości Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego – 4.800.00 zł. Projekt na etapie rekomendacji na dofinansowanie
  • Gmina Kobylnicabrak danych
  • Gmina Potęgowo – Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji na terenie aglomeracji Potęgowo, Program PRO – 6 500 000 zł.
  • Gmina Słupsk- uzbrojenie terenu SSSE Redzikowo - Wieszyno – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego. Wniosek aplikacyjny.
  • Gmina Smołdzino - brak danych
  • Gmina Ustka:
   • Przebudowa mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 11 10 G wraz z dojazdami do drogi 210, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6 000 000 zł. Na etapie przed podpisaniem umowy
  • Miasto Ustka:
   • Poprawa dostępności do biegunów wzrostu Subregionu Słupskiego poprzez przebudowę ulic Findera i Małej w Ustce, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, 1 670 000
   • Centrum Żeglarstwa i Kultury Bałtyckiej w Ustce,  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Pomorskiego, 18 750 000
   • Budowa Parku uzdrowiskowego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, 5 600 000

  Powiat Tczewski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Miasto Tczew
   • budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów
   • budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie
  • Gmina Tczew
   • sfera społeczna (wysoki poziom bezrobocia, trudność podjęcia pracy w wieku dojrzałym, niskie dochody części mieszkańców, patologiczne zachowania części młodzieży, ograniczony dostęp do dóbr kulturalnych),
   • sfera gospodarcza (niska opłacalność produkcji rolnej, brak stabilności rynku rolnego, brak perspektyw dla rozwoju rolnictwa, zastój gospodarczy we wszystkich dziedzinach),
   • sfera zarządzania zasobami gminy (zły stan melioracji i urządzeń wodnych, niedostatek sieci kanalizacyjnej, nie rozwiązany problem utylizacji odpadów stałych, częściowy brak chodników, zły stan większości dróg)
  • Gmina Morzeszczyn
   • Rozwój infrastruktury technicznej wsi, w szczególności budowa kanalizacji sanitarnych,
   • gospodarka odpadami,
   • odnawialne źródła energii,
   • energetyka cieplna nisko emisyjna
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Pelplin,
   • Niski poziom ingerencji społecznej,
   • Ochrona wód rzeki Wierzycy
  • Miasto i Gmina Gniew
   • Projektowana budowa elektrowni węglowej w Opaleniu,
   • Odstąpienie od budowy mostu na Wiśle,
   • Zagrożenia powodzią,
   • Mała ilość terenów zielonych w mieście,
   • Problem dzikich wysypisk, segregacji odpadów u źródła, utylizacji odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych
   • Zanieczyszczenia powietrza
  • Gmina Subkowy
   • kanalizacja gminy
   • gazyfikacja gminy
   • modernizacja dróg
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  Miasto Tczew:

  • tworzenie nowych i renowacja istniejących terenów zieleni miejskiej
  • rozbudowa kanalizacji miejskiej
  • modernizacja ujęć wody
  • kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji

  Gmina Tczew:

  • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turzu i w Swarożynie,
  • przebudowa drogi Stanisławie Lubiszewo
  • stopniowa kanalizacji wsi

  Gmina Morzeszczyn:

  • przejęcie od ANR i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w m. Majewo
  • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • budowa sieci wodociągowych wsi Nowa Cerkiew, Kierwałd, Morzeszczyn
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Rzeżęcin, Borkowo, Majewo

  Miasto i Gmina Pelplin

  • Budowa kolektora sanitarnego  przy ul. Żwirki, Wigury, Ks. Dominika w Pelplinie
  • Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przy ul. Wybickiego w Pelplinie
  • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Dworcowej w Pelplinie
  • Budowa kolektora sanitarnego Małe Walichnowy – Rudno -  Pelplin
  • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Hallera, Osiedle Marzenie,
  • Modernizacja wysypiska odpadów w Ropuchach
  • Budowa kanalizacji w Rudnie
  • Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Mickiewicza w Pelplinie
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Realizacja programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest poprzez udzielanie dotacji na ten cel

  Miasto i Gmina Gniew

  • modernizacja oczyszczalni ścieków;
  • budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz w mieście;
  • utworzenie Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew, jak również z innych gmin;
  • organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej poza terenem gminy;
  • utworzenie 4 szlaków edukacyjno – przyrodniczych;
  • rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Tczew – Nowe;
  • utworzono punkt widokowy na Dolinę Dolnej Wisły i wybudowano Izby Edukacji Ekologicznej przy Leśnictwie Opalenie

  Gmina Subkowy

  • Zadania inwestycyjne w 2008 r.
   • Rozbudowa wodociągu Rybaki-Pasiska (wykonano sieć wodociągową o długości 989 mb, 442 mb przyłączy, włączono do sieci 3 odbiorców, koszt inwestycji – 82 036,25 zł)
   • Rozbudowa wodociągu grupowego Subkowy - budowa sieci wodociągowej                      w ul. Za torem (wykonano sieć wodociągową o długości 459 mb, koszt inwestycji – 28 672,00 zł)
  • Zadania inwestycyjne w 2007 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy – prace projektowe
   • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc
   • Budowa wodociągu na ul. Bocznej w Subkowach
   • Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy.
   • Przebudowa kolektora sanitarnego w Gorzędzieju
   • Budowa wodociągu na ul. Spokojnej w Subkowach
   • Budowa wodociągu na ul. Sportowej w Brzuścach
   • Budowa wodociągu w Waćmierzu
   • Budowa wodociągu na ul. Cichej w Subkowach
   • Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Małej Słońcy
  • Zadania inwestycyjne 2006 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy.
   • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc
   • Rozbudowa wodociągu w Radostowie
   • Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy
   • Budowa wodociągu na ul. Bocznej w Subkowach
   • Projekty sieci wodociągowych.
   • Zagospodarowanie centrum wsi Subkowy.
  • Zadania inwestycyjne 2005 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy.
   • Budowa wodociągu Rybaki – Mały Garc
  • Zadania inwestycyjne 2004 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Subkowach
   • Budowa wodociągu w Wielkiej Słońcy
   • Rozbudowa sieci wodociągowej na Os. Witosa w Subkowach
   • Rozbudowa wodociągu w Gorzędzieju
   • Rozbudowa wodociągu w Radostowie
   • Modernizacja hydroforni w Subkowach
  • Zadania inwestycyjne 2003 r.
   • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gorzędzieju
   • Rozbudowa sieci wodociągowej na Os. Witosa w Subkowach
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • Gmina Morzeszczyn
   • konieczność zmodernizowania oczyszczalni ścieków Morzeszczyn
   • gospodarka odpadami uzależniona od podmiotów świadczących usługi na terenie gminy
   • paliwa stałe / węgiel, drewno/ czynnikiem zanieczyszczenia powietrza
  • Gmina Subkowy
   • budowa kanalizacji
   • likwidacja dzikich wysypisk
  • Miasto i Gmina Gniew
   • występowanie zakładów emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń,
   • zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
   • słabo rozwinięta selektywna zbiórka odpadów użytecznych, ulegających biodegradacji
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
   • podniesienie świadomości ekologicznej,
   • rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
   • brak punktu zbierania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego       i elektronicznego,
   • skanalizowanie wszystkich miejscowości na terenie gminy.
  • Gmina Tczew
   • brak kanalizacji  na terenie całej gminy,
   • wprowadzenie jednolitego systemu segregacji odpadów,
   • podniesienie świadomości ekologicznej,
   • rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
  • Miasto Tczew
   • budowa Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew
   • budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Gmina Morzeszczyn
   • opracowanie wspólne programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  • Gmina Subkowy
   • budowa wysypiska śmieci w Tczewie
  • Gmina Tczew – brak
  • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
  • Miasto i Gmina Pelplin
   • współpraca przy opracowaniu gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami,
   • Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów.
   • współpraca w zakresie zbiórki odpadów.
  • Miasto Tczew – brak danych
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Gmina Tczew – nie
  • Gmina Subkowy – współpraca z gminami niemieckimi: Heemsen i Steimbke oraz gminą ukraińską Wielkodolinskoje
  • Miasto Tczew – współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów
  • Miasto i Gmina Pelplin – współpraca kulturalna i oświatowa z gminą Gniew, Stężyca i Żukowo; porozumienia partnerskie z miastami : NewCastle West,  Teisnach, Grafling
  • Gmina Morzeszczyn – nie
  • Miasto i Gmina Gniew – nie
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Żadna z gmin nie uczestniczy w międzynarodowych projektach.

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Miasto Tczew – NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU (za nową formułę Muzem Wisły, budowę bulwarów i przystani), NAGRODA GŁÓWNA w konkursie „7 Cudów Unijnych Funduszy” (kategoria: REWITALIZACJA) dla Gminy Miejskiej Tczew za projekt „Centrum Wystawienniczo- Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie”, woj. pomorskie
  • Miasto i Gmina Pelplin – Wektor 2008 – nagroda Konfederacji Pracodawców Polskich
  • Pozostałe gminy – nie
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Miasto Tczew

  • „Budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie” program ZPORR Priorytet 1 – rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów/EFRR
   • Okres realizacji marzec 2005 -marzec 2008
   • Budżet projektu: 6.118.707,00 PLN
   • całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu: 4.697.000,00 PLN
   • Dofinansowanie/%:
   • nie więcej niż 1.665.389,00 PLN, tj. 35,46% wydatków kwalifikowane
   • Wkład własny/%:
   • 3.031.611,00 PLN (wydatki kwal.) +
   • 1.421.707,00 PLN (wydatki niekwalifikowane)
   • 64,54% wydatków kwal.
  • Opracowanie dokumentacji technicznej i opracowania wniosku do Funduszu Spójności wraz z badaniami morfologicznymi odpadów dla przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie”.
   • Źródło dofinansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
   • całk. wart. proj. 166 250,00 zł
   • Wkład własny 23 750,00 € suma dofinansowania 42 500,00 €
  • „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Klaipėda w Tczewie i Kłajpedzie”, który współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA.
  • W Tczewie w ramach projektu wybudowana została przystań żeglarsko-pasażerska na ul. Wodnej wraz z 4 miejscami do cumowania jednostek pasażerskich i 10. dla łodzi motorowych i jachtów oraz slipem do wodowania małych jednostek pływających.
  • Na lądzie wzdłuż przystani zlokalizowany został budynek przystani o powierzchni 350 m2 z tarasem widokowym znajdującym się na dachu budynku.
  • Przed budynkiem przystani znajduje się parking z miejscem dla 10 samochodów osobowych lub dla 3 autokarów.
   • CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU WYNOSI:
   • Partner Wiodący - Gmina Miejska Tczew: 1.051.810,31 EUR,
   • w tym: - wkład własny (25%): 262.952,58 EUR,
   • EFRR (75%): 788.857,73 EUR.
   • Partner Finanoswy - Urząd Miasta w Kłajpedzie: 281.522,89 EUR,
   • w tym: - wkład własny (25%): 70.380,72 EUR,
   • EFRR (75%): 211.142,17 EUR.
   • Oficjalne otwarcie wraz z inauguracją sezonu żeglarskiego w Tczewie odbyło się        24 maja 2008 r.

  Pozostałe gminy – nie

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Miasto Tczew

  • „Stadion lekkoatletyczny przy ul. Bałdowskiej w Tczewie”
   • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
   • Priorytet 3, Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.2
   • Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 11 021 683.67
   • Został złożony wniosek o finansowanie i czeka na rozpatrzenie.
  • „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu rowerowym Szlaku Grzymisława, na odcinku miasta Tczewa”
   • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
   • Priorytet  6, Działanie 6.1
   • Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 8 091 155,74
   • Wniosek o finansowanie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

  Gmina Subkowy

  • Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w Subkowach
   • nazwa programu UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   • przewidywana kwota dofinansowania – 3 749 478 zł.
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania  
   • opracowania koncepcji ,  studium wykonywalności , wniosku,                                                                                                                                                   
   • złożony wniosek w stadium oceny                                                                         

  Miasto i Gmina Pelplin

  • Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie
   • nazwa programu UE : Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
   • przewidywana kwota dofinansowania: 3 460 100,00
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania –  nie.
   • opracowania koncepcji ,  studium wykonywalności , wniosku,                                                                                                                                                   
   • złożony wniosek w stadium oceny                                                                         
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Rajkowach
   • nazwa programu UE : RPO
   • przewidywana kwota dofinansowania: 1 855 000,00
   • opracowania koncepcji ,  studium wykonywalności , wniosku,                                                                                                                                                   
   • złożony wniosek w stadium oceny                                                                         
  • Budowa Centrum Kulturalnego we wsi Wielki Garc wraz z infrastrukturą
   • nazwa programu UE : PROW
   • przewidywana kwota dofinansowania: 500 000
   • opracowania koncepcji ,  studium wykonywalności , wniosku,                                                                                                                                                   
   • złożony wniosek w stadium oceny                                                                         

  Miasto i Gmina Gniew

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew
   • nazwa programu UE : RPO
   • przewidywana kwota dofinansowania: 2 190 000
  • Odnowa i rozwój wsi
   • nazwa programu UE : PROW
   • przewidywana kwota dofinansowania: 474 000
   • Gmina Morzeszczyn – obecnie nie
   • Gmina Tczew
  • „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”
   • nazwa programu UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności
  • „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”
   • Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”

  Powiat Wejherowski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

  Brak informacji z powiatu

  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  Brak informacji z powiatu

  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

  Brak informacji z powiatu

  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Brak informacji z powiatu

  Realizacja współpracy partnerskiej

  Brak informacji z powiatu

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Brak informacji z powiatu

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Brak informacji z powiatu

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Brak informacji z powiatu

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Brak informacji z powiatu

  Sopot

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Usprawnienie komunikacji (transportu)
  • Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych
  • Segregacja odpadów
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
  • Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
  • Modernizacja zbiorników retencyjnych
  • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

   

  • Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
  • Retencjonowanie wód opadowych
  • Rewitalizacja zieleni miejskiej
  • Zwiększenie segregacji odpadów
  • Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
  • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
  • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Karlshamn (Szwecja)
   • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
   • Wymiany młodzieży i nauczycieli
   • Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • Naestved (Dania)
   • Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
   • Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.
  • Ratzeburg (Niemcy)
   • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
   • Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.
  • Frankenthal (Niemcy)
   • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.
  • Southend On Sea (Anglia)
   • Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
   • Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.
  • Peterhof (Rosja)
   • Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.
  • Ashkelon (Izrael)
   • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
   • Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Zakopane (Polska)
   • Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Projekt „Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych”
   • Projekt uzyskał w 2006 r. dofinansowanie w ramach Programu INTERREG III B CADSES. Lider projektu to Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa, Urbanizacji i Rozwoju Przestrzennego, zaś partnerzy pochodzą z Austrii, Czech, Grecji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Polski – miasta Sopot i Sanok. Całkowity koszty projektu wynosi 2 172 618,84 euro, zaś kwota dofinansowania z ERDF 931 022,50 euro.
  • „Rozwój struktur promujących dziedzictwo historyczne w Sopocie, Gdańsku, Svetlogorsku i Ozersku” (HERMAN)
   • Realizacja projektu rozpoczęła się 3 lipca 2006 r. Liderem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było Muzeum Sopotu, zaś jednym z partnerów Urząd Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie, o łącznym budżecie ponad 220 tys. euro, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kalinigradzki Federacji Rosyjskiej łączącego środki pomocowe Inicjtywy INTERREG dla części polskiej oraz TACIS dla partnerów ze wschodu. Główny cel projektu to podnieniesienie atrakcyjności turystycznej Pomorza oraz Obwodu Kaliningradzkiego dzięki rozwojowi infrastruktury kulturalnej oraz promocji bałtyckiego dziedzictwa w ramach nowo zawiązanej sieci współpracy.
  • Rewitalizacja w Sopocie – współpraca międzynarodowa
   • Od marca 2006 r. Gmina Miasta Sopotu jest partnerem w Sieci Tematycznej „Hous-es”, dotyczącej odnowy duŜych osiedli mieszkalnych, w ramach Inicjatywy URBACT. Jest to pierwsza w historii Sieć URBACT, której liderem wiodącym jest miasto z obszaru nowych państw członkowskich Unii Europejskiej – Poznań. Idea Programu URBACT zakłada współpracę między miastami europejskimi (powyżej 20 tys. mieszkańców) służącą wymianie wiedzy i doświadczeń, opracowywaniu nowych koncepcji oraz wytycznych dla polityki urbanistycznej i mieszkaniowej w całej Europie.
  • „Blisko i Daleko – Razem Ochronimy Bałtyk”
   • Dofinansowanie, tym razem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, uzyskał kolejny projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot projektu to modernizacja ostatniego już zbiornika retencyjnego, położonego przy ulicy Reja tzw. „Stawu Reja”.
  • „Urban Space – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment - Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie”
   • Jest to międzynarodowy projekt, w którym udział bierze 14 instytucji z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Austrii, Niemiec i Włoch. Jednym z tych partnerów jest Politechnika Wiedeńska.
   • Projekt dotyczy planowania i aranżacji przestrzeni miejskich. W ramach tego projektu Sopot otrzymał dofinansowanie w wysokości 171 530 Euro (85 proc. całkowitej wartości projektu, czyli 201 800 Euro), z którego zaprojektuje i zrealizuje w centrum miasta ścieżkę dendrologiczną.
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Rok 2002
   • W 2002 roku władze samorządowe Sopotu otrzymały od Stowarzyszenia profilaktyki Społecznej „Sedno” oraz Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”. Certyfikat ten jest efektem udziału Sopotu w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, programu realizowanego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej. Celem konkursu było organizowanie, przy silnym udziale mediów lokalnych konkursów i innych przedsięwzięć dla młodzieży propagujących życie bez nałogów.
  • Rok 2003
   • VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
   • Wyróżnienie w II edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia
   • Nagroda agendy GLOBAL CITIES DIALOGUE za najlepszy i jedyny w Polsce portal internetowy wprowadzający rozwiązania e-gmina – 2003 r.
   • „Bezpieczna Gmina”
   • Wyróżnienie w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” dla Miasta Sopot za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia, zaprezentowane w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”.
  • Rok 2004
   • Certyfikat Turystyczny Wprost 2004 – dla miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie (taki certyfikat otrzymało w tym roku tylko siedem miejsc w Polsce).
   • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2004 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
   • Nagroda w konkursie „Najlepsza promocja turystyki” w kategorii „Inwestycja turystyczna” – Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim HESTIA-SOPOT – przyznana w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2004
   • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Za aktywność w przygotowaniu do pozyskania funduszy unijnych” – Targi Gmina 2004
   • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych (jako jedyne z województwa pomorskiego)
   • I miejsce w rankingu miast „Gdzie w Polsce żyje się najlepiej” – organizowanym przez tygodnik „ Polityka”.
   • I miejsce w rankingu Wspólnoty (czasopisma samorządu terytorialnego) na najbardziej proinwestycyjny samorząd, w kategorii "miasta na prawach powiatu".
   • I miejsce w konkursie „Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za Komunalny System Bezpieczeństwa Miasta Sopotu w kategorii „rozwiązania infrastrukturalne z zakresu ochrony zdrowia
   • V miejsce w II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej, w kategorii urzędów zatrudniających powyżej 80 urzędników – organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
   • „Modernizacja Roku 2004”
   • Nagroda Ministra Infrastruktury oraz symboliczna statuetka zdobyta w dziewiątej edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2004” za odbudowę zbiornika retencyjnego „Staw Kochanowskiego” przy ulicy Kochanowskiego i Alei Niepodległości w Sopocie. Zbiornik retencyjny znajdujący się w strefie pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, został umiejętnie wkomponowany w okoliczną zabudowę i drzewostan.
  • Rok 2005
   • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2005 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
   • Najlepsza Promocja Turystyki Pomorza 2005 - Nagroda Główna w kategorii: Najlepsza Publikacja Turystyczna w 2005 roku za pakiet materiałów promocyjnych miasta Sopotu wręczona 7.04.2006 r. przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
   • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. (jako jedyna miejscowość z województwa pomorskiego)
   • Certyfikat Błękitna Flaga - prestiżowa wyróżnienie przyznane sopockiemu kąpielisku Łazienki Północne - Grand Hotel w sezonie letnim 2005 VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
   • „Spotkanie Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości" Podziękowania dla Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego za okazaną życzliwość podczas Spotkania Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 2005 roku złożone przez organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie spotkania oraz Arcybiskupa Leonarda Sandri.
  • Rok 2006
   • „Aktywna Gmina”
   • Gmina Sopot uzyskała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Aktywną gminę” organizowany przez Fundację Aktywni. Sopot znalazł się w gronie 31 nagrodzonych regionów z całej Polski.
   • Doceniono działania miasta w okresie wiosna – lato 2006 w dziedzinie popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa brała pod uwagę wszelkie imprezy sportowo – rekreacyjne, których organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem jest gmina. Konkurs obejmował także zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminę inwestycje sportowe.
   • List od Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej Jerzego Karpińskiego z wyrazami uznania dotychczasowej działalności Pana Jacka Karnowskiego w życiu publicznym oraz wyrażający swoje poparcie w staraniach Pana Jacka Karnowskiego o wybór na stanowisko Prezydenta Miasta Sopotu.
   • II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.
   • Podziękowania dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego za owocną współpracę przy tworzeniu pomorskiego Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT.
   • „Modernizacja Roku”
   • Nagroda Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację budynku biurowo-hotelowego Firmy SMT LTD ul. Parkowa 48 dla inwestora SMT SHIPMANAGENT & TRANSPORT Gdynia LTD ul. Parkowa 46 81-727 Sopot.
   • „Gwiazdki na piasku”
   • W rankingu kąpielisk nadmorskich „Gwiazdki na piasku” organizowanym przez Tygodnik „ Polityka” Kąpielisko Sopot otrzymało pięć gwiazdek. (maksymalna ilość gwiazdek), ale zgodnie z punktacją V miejsce.
  • Rok 2007
   • FORBES docenia Sopot
   • W tegorocznym rankingu miesięcznika ekonomicznego Forbes Sopot zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych miast Polski w kategorii poniżej 100 000 mieszkańców. Kryterium przyznawania nagrody była liczba firm działających na terenie miasta (brano pod uwagę okres ostatnich pięciu lat).
   • Nagroda dla sopockiego plakatu
   • Sopocki plakat autorstwa Dominiki Gzowskiej „Modna Pani w kurorcie. Sopot 1918 – 1939” wydany przez Muzeum Miasta Sopotu przy okazji wystawy o takim tytule zdobył II nagrodę w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.
   • Wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy „Plakaty…” odbyło się 12 października w Przemyślu, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
   • Ranking "Wprost" - Monciak szóstą ulicą w Polsce
   • Tygodnik "Wprost" przyjrzał się kilkudziesięciu ulicom w polskich miastach i stworzył ranking tych najatrakcyjniejszych, najbardziej prestiżowych. Na szóstym miejscu uplasował się sopocki Monciak czyli ul. Bohaterów Monte Cassino.
   • Tworząc ranking jego autorzy kierowali się pięcioma kryteriami: cenami najmu lokali, architekturą, jakością najemców, aktywnością kulturalną oraz zamożnością miasta, w którym znajduje się dana ulica.
   • Pierwsze miejsca przypadły ulicom warszawskim: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Marszałkowska. Czwartą lokatę zajęła krakowska ulica Floriańska, a piątą - ul. Długa w Gdańsku. Na czternastym miejscu znalazła się ul. Świętojańska w Gdyni.
  • Rok 2008
   • Ranking FORBES’a – Sopot przyjazny dla biznesu i inwestorów zagranicznych
   •  W tegorocznym, najnowszym rankingu miesięcznika ekonomicznego FORBES, Sopot dwa razy znalazł się w czołówce polskich miast do 100 000 mieszkańców:
   • I miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu
   • II miejsce w kategorii miast przyjaznych dla inwestorów zagranicznych.
   • Kryterium oceny w tej kategorii jest liczba działających spółek prawa handlowego w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku kategorii „Miasto przyjazne dla inwestorów zagranicznych” brane są pod uwagę spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w ciągu ostatnich pięciu lat na terenie danego miasta.
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I”; kwota dofinansowania 3 653 386,46 zł; źródło dofinansowania: RPO
  • „Urban spacer – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment” – Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie; kwota dofinansowania 171 530 €; źródło dofinansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa
  • Uporządkowanie gospodarki wodnej – ściekowej w uzdrowisku Sopot; kwota dofinansowania 35 420 tys. zł; źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1
  • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – I etap; kwota dofinansowania 14 200 tys. zł; źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 3.1

   

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej i wód przybrzeżnych Obwodu Kaliningradzkiego”; Program Współpracy Terytorialnej Polska – Litwa Rosja; planowana kwota dofinansowania: 36 000 000 zł
  • „Termodernizacja budynków oświatowych w Sopocie”; Program RPO; planowana kwota dofinansowania 5 000 000 zł.
  • Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013 (projekt partnerski Gdańsk, Sopot, Gdynia); planowana kwota dofinansowania 7 843 000 zł.
  • Innowacyjne zarządzanie drzewostanem w Sopocie w opaciu o cyfrowe technologie; Program LIFE PLUS i NFOŚiGW; planowana kwota dofinansowania 1 326 000 zł.

  Wnioski nie zostały złożone ale trwają prace nad dokumentacją i przygotowywaniem aplikacji.

  Słupsk

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Nadmierne obciążenie hałasem
  • Brak dostatecznego rozdzielenia na kanalizacje sanitarną i deszczową.
  • Niewystarczająca infrastruktura służąca ochronie przeciwpowodziowej.
  • Niewystarczające warunki do przestrzennego rozwoju Miasta.
  • Nieuporządkowany ład przestrzenny.
  • Brak uzbrojonych gruntów na potrzeby inwestycji strategicznych typu „greenfield”,
  • Niezadowalający stan czystości rzeki Słupi.
  • Niedostatecznie rozwinięty monitoring środowiska
  • Obecność azbestu w obiektach kubaturowych.
  • Niewystarczająca ilość terenów zielonych w granicach administracyjnych Miasta.
  • Zbyt niski udział pojazdów ekologicznych w taborze komunikacji publicznej
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • sukcesywna likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta;
  • wykonanie odwodnienia i podłączenie kaplicy przy ul. Kaszubskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
  • formowanie skarp, wykonanie palisady zabezpieczającej skarpę przed osuwaniem się gruntu (cmentarz  komunalny, przy ul. Kaszubskiej);
  • wykonanie odwodnienia we wschodniej części cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
  • wykonanie rowu odwadniającego wraz z wymianą gruntu; wschodnia część cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
  • monitoring wód na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej;
  • uporządkowanie skarpy przy ul. Piłsudskiego -1 etap;
  • kształtowanie i zabezpieczenie skarp przed erozją wodną poprzez wykonanie nasadzeń na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kaszybskiej;
  • przyznawanie przez Prezydenta Miasta Słupska środków z GiPFOŚiGW dla wnioskodawców zamierzających zrealizować zadania służące ochronie środowiska  i gospodarce wodnej;
  • odbudowa rowów melioracyjnych na polderach rzeki Słupi w km 30,68 ÷ 31,40 wraz z urządzeniami wodno-melioracyjnymi (odbudowa starorzeczy i odtworzenie rowów melioracyjnych o długości ok. 20 km);
  • renowacja  stawu wodnego „Łabędziowego” przy ul. Kościuszki w Słupsku wraz z wylotem do rzeki Słupi i uporządkowaniem jego strefy przybrzeżnej;
  • renowacja siedmiu stawów wodnych połączonych  rowami melioracyjnymi w Lasku Północnymi ciągu spacerowym przy  ul. Kaszubskiej, wraz z wyloten do rzeki Słupi;
  • renowacja pięciu stawów wodnych w Lasku Południowym w rejonie ulic Arciszewskiego – Sosnowa, wraz  z łączącymi je ciekami, z wykonaniem budowli
  • regulacyjno-piętrzącymi;
  • wybudowanie podczyszczalni:
   • wód zaolejonych na kolektorze Nr IX przy ul. Zielonej,
   • ścieków opadowych na kolektorze Nr VI w PKiW przed wylotem do rzeki Słupi,
   • separatora z osadnikiem na wylocie kolektora deszczowego Nr XVIII przed wlotem do rowu    melioracyjnego przy ul. Łąkowej.
  • kontynuacja realizacji zadań pn.: „Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych zlewni miasta Słupska – Budowa stacji podczyszczania wód opadowych i roztopowych”,
  • wdrożenie „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”,
  • zakończenie realizacji zadania: „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego”;
  • rekreacyjne zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kosynierów Gdyńskich;
  • wykonanie w lasach komunalnych zabiegów pielęgnacyjnych, poprawiających stan zdrowotny drzewostanu;
  • rekreacyjne zagospodarowanie Lasku Północnego;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Nowobramskiej, Filmowej, Kaszubskiej, Obrońców Wybrzeża, Wolności, Garncarskiej, Kniaziewicza, Jagiełły, Kopernika, Wielickiej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, wraz z wykonaniem przyłączy umożliwiających podłączenie przyległych posesji;
  • wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych zaopatrzonych w separatory  ropopochodnych i osadniki piasku w ulicy F.  Nullo oraz w ulicy Poznańskiej, obejmującego swym zasięgiem także ulice przyległe, w sumie około 18 ha terenu;
  • w ramach nasadzeń uzupełniających i w celu wzbogacenia składu gatunkowego,  na bieżąco, corocznie wykonywanie są nasadzenia drzew i krzewów oraz zakładane są trawniki na terenach zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych i cmentarzach komunalnych;
  • renowacja rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z kolektora deszczowego Nr II z wylotem z ulicy Wielickiej;
  • renowacja stawów wodnych przy ul. Parkowej;
  • renowacja i przebudowa wylotu kolektora deszczowego Nr XII przy ul. Racławickiej;
  • w 2006-2007 roku ze środków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej Gmina Miejska Słupsk dofinansowała zadania ekologiczne związane z:
   • usunięciem i utylizacją azbestu,
   • instalacją odnawialnych źródeł energii,
   • zagospodarowaniem terenów zielenią;
  • remont alejki nr 2  wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia (podłączenie do kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kaszubskiej  w Słupsku;
  • remont obiektu uwzględniający odtworzenie założeń historycznych Ogrodu Zamkowego wraz z wykonaniem ścieżek , nasadzeń oświetlenia i odwodnienia.
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  brak danych z powiatu

  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach


  jak te wymienione wyżej jako problemy zrównoważonego rozwoju..
   

  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Współpraca gmin ma formę obustronnych konsultacji, ustaleń  oraz wspólnej realizacji projektów wymienionych m.in. w rozdziale XVI. Warunki współpracy definiują szczegółowe porozumienia
  i dokumenty:

  • Porozumienie Międzygminne z dnia 28 lipca 1999 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk i Gminą Słupsk -określające zasady współpracy w związku z realizacją zadań związanych m. in. z problematyką środowiskową
  • Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą -Miastem Ustka w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb obejmujących składowisko odpadów komunalnych
  • Porozumienie Komunalne zawarte pomiędzy Zarządem Gminy Kobylnica a Zarządem Miasta Słupska w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Słupsku
  • Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Ustka w sprawie utrzymania składowiska odpadów komunalnych
  • Współpraca w ramach Związki Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy (wymiana doświadczeń, promocja walorów przyrodniczych)
  • Działalność Zespołu ds. Projektu Czysta Słupia (monitoring stanu czystości wód)
  Realizacja współpracy partnerskiej

  Współpraca w ramach organizacji:

  • Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
  • Europejskie Centrum Ochrony Środowiska -Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych
  • Związek Miast i Gmin Morskich
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Gmina Miejska Słupsk rokrocznie bierze czynny udział w konkursach ekologicznych przedstawiając dokumenty potwierdzające działalność ekologiczną  w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno – ściekowej, jak  i edukacji ekologicznej. Uwieńczeniem działań ekologicznych realizowanych na przestrzeni lat 2001 – 2004 jest przyznanie przez Prezydenta RP
  • W 2004 roku dla miasta Słupska tytułu „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Nagroda ta przyznawana jest wielokrotnym laureatom konkursu „Lider Polskiej Ekologii”.
  • Słupsk otrzymał wyróżnienie w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” za działania na rzecz ochrony środowiska. Nagrodę przeznaczono na renowację stawów wodnych na terenie miasta.
  • Miasto od kilku lat piastuje również tytuł „Gminy przyjaznej środowisku”. 
  • W roku 2007  działania na rzecz ochrony środowiska zostały dodatkowo uhonorowane międzynarodową nagrodą Green Apple Awards przyznaną przez Green Organization z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • nazwa projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska - (beneficjent 'Wodociągi Słupsk”)
  • nazwa programu UE  Fundusz Spójności
  • przewidywana kwota dofinansowania 13.717.907 EURO
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Lp
  Nazwa projektu
  Nazwa Programu UE
  Okres realizacji projektu
  Decyzja o przyznaniu dofinansowania
  Przewidywana kwota dofinansowania (w zł)
  1
  Konserwacja
   i rewaloryzacja zabytkowego Ratusza Miejskiego
   w Słupsku wraz z utworzeniem Centrum Promocji Regionu
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.3 „Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjalne turystycznym”
  2009 - 2010
  Wniosek znajduje się na liście rezerwowej
  6 524 185.15
  2
  Spięcie korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica (dostęp portu morskiego w Ustce i poligonu NATO do Szpitala Woj.
   w Słupsku) – odcinek łączący DK nr 6 z DK nr 21 ponad torami kolejowymi
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 8.2 „Drogi krajowe poza siecią TENT”
  2009-2011
  Wniosek znajduje się na liście rezerwowej Trwa procedura odwoławcza
  50 400 004.00
  3
  Rozbudowa
   i przebudowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 11.2 „ Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”
  2009-2011
  Wniosek znajduje się na liście rezerwowej
  43 179 562.73
  4
  Rozbudowa Parku Kultury
   i Sportu
   i Rekreacji oraz utworzenie Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjnego dla Miasta Słupska i odwiedzających go turystów
   
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego lata 2007 – 2013 Działanie 6.1 „Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny”
  2010
  Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny wykonalności
  4 765 894.98
  5
  Szkolenia dla niepełnosprawnych szansą na nowy zawód
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2008 - 2010
  Wniosek otrzymał dofinansowanie projekt w trakcie realizacji
  286 042.00
  6
  Poszerzamy horyzonty (projekt realizowany
   we wszystkich szkołach podstawowych
   z terenu miasta Słupska)
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  2009 - 2010
  Trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
  1 756 486.00
  7
  Europejskie Biuro Partnerstw
  Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2008 - 2009
  Wniosek otrzymał dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji
  97 360.00
  8
  Tacy Sami – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Słupska
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
  2008 - 2009
  Wniosek otrzymał dofinansowanie . Projekt w trakcie realizacji
  374 860.00
  9
  Inwestuj
   w Słupsk
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego lata 2007 – 2013
  Poddziałanie 1.6.1 Promowanie Atrakcyjności Regionu
  2009 - 2013
  Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Trwa procedura odwoławcza.
  627 175.00

  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002