Gdańsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gdynia

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Bytowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak danych z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Remont mostu w Peplinie,
 • Budowa drogi powiatowej odc. Żabno – Czyczkowy ze środków Sapard 50%,
 • Wykonanie chodnika i odwodnienia w m. Kosobudy,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim”,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja”
 • „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”,
 • „Program stypendialny dla studentów”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 2005-2006”,
 • „Program stypendialny dla studentów 2005-2006”,
 • „Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”,
 • „Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”

http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=80&id_kat=51&id_tekst=1044
http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=5&id_kat=51&id_tekst=1045

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi”,
 • Bezpośrednim, materialnym efektem realizacji niniejszej inwestycji była budowa drogi w miejscowości Ostrowite i na trasie Ostrowite - Mosna o długości 2 418,5 m. Na całym odcinku droga uzyskała nawierzchnię bitumiczną o grubości 4 cm i warstwie wiążącej o tej samej grubości, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm i 15 cm warstwie odsączającej z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności min. 8m/dobę.
 • http://powiat.chojnice.pl
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim”,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja”
 • Projekty skierowane do pracujących osób dorosłych chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w czasie wolnym od pracy. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu języków obcych: angielskiego i niemieckiego,  technik informacyjnych ICT, oraz dodatkowo w projekcie „kontynuacja” – szkolenia z zakresu zarządzania zespołem zadaniowym.
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 2005-2006”,
 • „Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”,
 • Projekty skierowane do uczniów z terenów wiejskich, do których zaliczamy tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców oraz miasta w przedziale od 5 do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą i dodatkowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia.
 • http://powiat.chojnice.pl
 • „Program stypendialny dla studentów”,
 • „Program stypendialny dla studentów 2005-2006”,
 • „Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”
 • Programy skierowane do studentów mieszkających na stałe na terenie Powiatu Chojnickiego, którzy uczęszczają do szkół wyższych w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź też eksternistycznym. 
 • http://powiat.chojnice.pl
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak informacji

Powiat Człuchowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Fundusz stypendialny
 "Człuchów - lawendowe miasto północy"

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Gdański

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • projekt proekologiczny PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”-Projekt o charakterze ekologicznym. Jego celem była edukacja ekologiczna młodzieży poprzez współpracę szkół i wytypowanych „rodzin ekologicznych”. Celem było zmniejszenie emisji odpadów i edukacja w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska.
 • www.panorama-miast.com.pl/32/html/pruszcz.htm
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Powiat Kartuski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak informacji z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.kościerzyna.gda.pl zakładka URZĄD – WYDZIAŁ ROZWOJU

Dofinansowanie systemu ogrzewania

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006-2030" uchwalonego przez Radę Miasta Kościerzyna dnia 31.05.2006r.

www.nowakarczma.pl  zakładka skok w naturę

Ścieżka rowerowa "Skok w NATURĘ"

www.pow-koscierzyna.home.pl zakładka AKTUALNOŚCI – Projekty oraz Ochrona Środowiska

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

BRAK

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

GMINA DZIEMIANY:

GMINA KOŚCIERZYNA:

 • Trasa piesza. Szlak niebieski " Izydora Gulgowskiego "Przebieg: Gołuń – Olpuch Długość: 2,9 km (www.wdzydze-stanica.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Regionalny "Kaszubski" – czerwony długość: 124 km; czas przejścia:4 dni
 • Przebieg: Kamienica Królewska-Kartuzy-Gołubie-Skorzewo-Częstkowo-Wieprznica-Łubiana-Grzybowo-Grzybowski Młyn – Loryniec – Czarlina - Wdzydze KIszewskie - Gołuń. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak " Kręgów Kamiennych - Partyzancki " - zielony; Przebieg: Sierakowice - Lipusz - Grzybowski Młyn - Loryniec - Wąglikowice - Jezioro Strupino - Olpuch - Czarna Woda (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak "Wdzydzki" – czarny - przebieg: Olpuch - Wdzydze PKP - Gołuń - Zabrody - Wdzydze Tucholskie - Wiele, (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Ścieżka Dydaktyczno - Przyrodnicza wokół jeziora Schodno (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Piesza Ścieżka Przyrodnicza we Wdzydzach Kiszewskich (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sarnowy - Wielki Podleś - Stawiska - Małe Stawiska - Nowa Kiszewa - Stary Bukowiec - Stara Kiszewsa - Stare Polaszki - Niedamowo - Wielki Klincz - Nowy Klincz – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sycowa Huta - Grzybowo - Grzybowski Młyn - Wąglikowice - Wdzydze Kiszewskie - Gołuń - Juszki - Rotembark – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Łubiana - Korne - Lipusz - Dziemiany - Lubnia - Leśno - Wiele - Borsk - Wdzydze Tucholskie - Gołuń - Wdzydze Kiszewskie - Wąglikowice - Grzybno - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Częstkowo - Skorzewo - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Wielki Puc - Grabowo - Nowa Karczma - Lubieszyn - Liniewo - Wysin - Więckowy - Pogódki - Kożmin - Stare Polaszki - Stawiska - Sarnowy – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Schodno - Słupino - Przerębska Huta - Czarlina - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Wdy - szlak kajakowy rzeka Wda , Zespół jezior Wdzydzkich (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Jezior Kościerskich (www.pow-koscierzyna.home.pl)

GMINA LIPUSZ:

 • Ścieżka Dydaktyczna w Lipuszu - 0,5 km za LIPUSZEM znajduje się Ścieżka Dydaktyczna w stronę miejscowości Tuszkowy
 • Gospodarstwa agroturystyczne www.lipusz.pl  zakładka TURYSTYKA, MIEJSCA NOCLEGOWE

GMINA STARA KISZEWA:

 • Ścieżka Kajakowa na terenie Gminy Stara Kiszewa po rzece Wierzycy (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak kajakowy Stary Bukowiec: Stary Bukowiec - Ruda - Bartoszylas - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski
 • Poruszając się tym szlakiem można przystanąć w miejscowości zamek Kiszewski i zwiedzić ruiny Zamku Krzyżackiego. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Jezioro Polaszkowskie Szlak Kajakowy Jezioro Polaszkowskie - połączenie korytarzami odwadniających je rzek i strumieni. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • gospodarstwa agroturystyczne  www.starakiszewa.pl/news.php zakładka AGROTURYSTYKA

Gmina NOWA KARCZMA:

Gmina LINIEWO:

Powiat Kwidzynski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/powiat/polozenie.html
Na tej stronie znajdują się odsyłacze do kolejnych stron dotyczących: położenia geograficznego, gospodarki, edukacji, aktywności społeczności lokalnej, kultury, turystyki, historii regionu.
http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turystyka.html

 Krótki opis tego co można zobaczyć w powiecie kwidzyńskim

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/szlaki.html

Opis znakowanych szlaków turystycznych w powiecie

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turyst/trasy_rowerowe.html

Opis tras rowerowych przebiegających przez powiat

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turyst/warto_zobaczyc.html

Opis ciekawych miejsc i obiektów zabytkowych w powiecie

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turyst/baza_noclegowa.html

Adresy - baza wypoczynkowo-noclegowa

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/powiat/zabytki.html

Mapa przedstawiająca zabytki, zespoły staromiejskie w powiecie

http://www.lot-liwa.pl

Strona lokalnej organizacji turystycznej „Liwa”, na której znajdziemy informacje dotyczące turystyki, kalendarz imprez w powiecie.

Powiat Lęborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak informacji z powiatu.  

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak informacji z powiatu.  

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu.  

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.cewice.pl→ Baza noclegowa  (gospodarstwa agroturystyczne)
www.cewice.pl→ Turystyka trasy turystyczne, ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Dąb Świętopełk”

Powiat Malborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Miasto i Gmina Nowy Staw-  www.bip.nowystaw.pl
  • Ekotrasa po gminie Nowy Staw (www.gimns.civ.pl)
  • Budowa boiska piłkarskiego „Moje boisko Orlik 2012” w Nowym Stawie.
 • Gmina Malbork- ”, www.gmina.malbork.pl
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008 – 2032”,
  • „Projekt dot. współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Powiat Malbork, www.powiat.malbork.pl:
  • Program ekologiczny „Aktywni z natury”,
  • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu malborskiego na lata 2008 – 2032.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – www.nowystaw.pl
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej, energetycznej gazowej, ciepłowniczej i kanalizacyjnej,
  • budowa infrastruktury dla turystyki rowerowej i wodnej,
  • propagowanie rolnictwa ekologicznego.
 • Gmina Malbork – www.gmina.malbork.pl
  • Projekt likwidacji niskiej emisji,
  • Projekt współfinansowania kolektorów słonecznych.
 • Powiat Malbork
  • II edycja konkursu „Bogactwo Energetyczne Natury”
  • Projekt likwidacji niskiej emisji na terenie powiatu malborskiego.
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Miasto Malbork
  • ścieżki rowerowe na terenie miasta Malborka (długość ok. 9,5 km),
  • gospodarstwa agroturystyczne:
  • Gościniec Pod Markizami, ul. Porzeczkowa 1, 82-200 Malbork, tel. 055 272 45 61, tel. kom. 0695 75 72 76, strona: www.gosciniecm.nocuj.com.pl,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • ciąg pieszo rowerowy w kierunku miejscowości Dębina,
  • ekotrasa biegnąca przez gminę Nowy Staw przygotowana w ramach programu „Aktywni z natury” –
  • gospodarstwa agroturystyczne:
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „RANCHO W DĘBINIE”, Dębina 1, 82-230 Nowy Staw, tel. kom. 609569757/ tel. kom. 607558028, e-mail: ranchowdebinie@gazeta.pl,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuta i Roman Jeleniewscy, 82-230 Nowy Staw, ul. Gdańska 16 , tel.055/2715066,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta i Tomasz Loryś, Nidowo 20, 82-230 Nowy Staw,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzózkami”, Aleksandra i Mariusz Reksa, Kamionka 24,82-200 Malbork, tel. 055/2729015, tel.kom. 506392687,
  • Pod Bocianim Gniazdem, Mariola Chorzępa, Kamienica 19, 82-200 Malbork, tel.: (055)272-20-89, (055)272-64-27, 502157256,
  • plany: utworzenie ścieżki rowerowej w ramach „Szlakiem zamków gotyckich”, biegnącej od Prabut do Malborka.
 • Gmina Malbork
  • gospodarstwa agroturystyczne:
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze u Weni”, Kamionka 7, 82-200 Malbork, tel. (055)272-08-33, (055)2720832, tel. kom. 602102426, strona: www.zaciszeuweni.pl,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „STARY PARK” Maciej Wąsik, Stogi 20A, 82-200 Malbork, tel. (055)2729103,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „JAWOR”, Teresa i Stanisław Jaworzańscy, Kamionka, 82-200 Malbork, tel.kom. 606779464,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzózkami”, Aleksandra i Mariusz Reksa, Kamionka 24, 82-200 Malbork, tel. 055/2729015, tel. kom. 506392687,
  • Pod Bocianim Gniazdem, Mariola Chorzępa, Kamienica 19, 82-200 Malbork, tel.: (055)272-20-89, (055)272-64-27, 502157256,
  • plany: utworzenie ścieżki rowerowej w ramach projektu „Szlakiem zamków gotyckich”, biegnącej od Prabut do Malborka.
 • Gmina Miłoradz
  • szlaki turystyczne przy rzekach: Wiśle i Nogacie.
  • plany:
  • budowa ścieżki rowerowej (w ramach programu „Lider”).
  • gospodarstwa agroturystyczne (kilka osób ukończyło kursy agroturystyki)
 • Gmina Lichnowy:
  • plany: budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lichnowy – Lichnówki.
 • Gmina Stare Pole:
  • ścieżka rowerowa (Stare Pole – Kraszewo)
  • gospodarstwa  agroturystyczne:
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Staropolskie, ul. Prusa 30, 80-220 Stare Pole, tel. 0703 400 550

Powiat Nowodworski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Pucki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu.

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak danych z powiatu.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu.

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Gmina Starogard Gdański:

 • Budowa kanalizacji Kolincz, Owidz, Barchanowy
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej i modernizacja oczyszczalni we wsi Kokoszkowy
 • Budowa kanalizacji w Rywałdzie
 • Budowa kanalizacji Sumin, Sucumin, Rokocin
 • Termomodernizacja obiektów szkolnych w Brzeżnie, Rywałdzie i Jabłowie
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Informator turystyczny pt. "Kociewie przyjaźne turyście" zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim: http://www.bor.org.pl/index.php?id=informator_turystyczny

Szlaki turystyczne na terenie powiatu starogardzkiego: http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=szlaki
     Gmina Starogard: Trasy rowerowe – las Szpęgawski, kociewskie trasy rowerowe
 
Szlaki piesze:
1.    Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
2.    „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
3.    Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
4.    Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
5.    Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
6.    Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
7.    Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
8.    Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
9.    „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
10.              „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.
 
Szlaki kajakowe:
1.    Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
2.    Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
3.    Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
4.    Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
5.    Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl
 
Ścieżki i trasy rowerowe:
trasa istniejąca:
1.    Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe
Trasy projektowane:
1.    Trasa Napoleona – Nowe – Osie
2.    Trasa Martenów: Starogard Gdański – Pelplin
3.    Trasa Opata Wernera: Pogódki – Pelplin
4.    Trasa Jeziorna: Skarszewy – Osiek
5.    Trasa Joannitów: Skarszewy – Tczew
6.    Trasa Starogardzka: Czersk – Starogard Gdański
7.    Trasa Borowiacka: Smętowo Graniczne – Czarna Woda
8.    Trasa Świętego Rocha: Osiek – Skórcz
9.    Trasa Droga Połomska: Lubichowo – Śliwice
10.              Trasa Tczewska: Tczew - Kościerzyna (przez Skarszewy)
11.              Trasa Starościńska: Sumin – Olpuch
12.              Trasa Kaliska: Kaliska - Osieczna
 
Gospodarstwa agroturystyczne:
www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy
 

Powiat Sztumski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Słupski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

 

Powiat Tczewski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Miasto i Gmina Gniewwww.gniew.pl – plany, programy, opracowania dotyczące Miasta      i Gminy Gniew
 • Gmina Subkowy – brak danych
 • Miasto Tczewwww.tczew.pl
 • Miasto i Gmina Pelplinwww.pelplin.pl, współpraca w zakresie środowiska
 • Gmina Morzeszczynwww.morzeszczyn.pl
 • Gmina Tczew – brak danych
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Miasto Tczew –  www.tczew.pl
 • Miasto i Gmina Gniew – plany, programy i opracowania dotyczące Miasta i Gminy Gniew
 • Gmina Morzeszczynwww.morzeszczyn.pl
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Miasto i Gmina Gniew – 4 szlaki turystyczne, 2 obszary chronionego krajobrazu, 4 rezerwaty przyrody, 3 użytki  ekologiczne, gospodarstwo agroturystyczne „Maciejówka” i „Miodowe Rajskie Pólka”
 • Gmina Subkowy –  przez gminę przebiega szlak rowerowy czarny – Doliny Dolnej Wisły oraz Szlak Ziemi Tczewskiej im. Romana Klima (www.subkowy.pl/mapa strony/informacja turystyczna/warto zobaczyć/szlaki turystyczne)
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin – Ciąg pieszo – rowerowy Aleja J. Pawła II -  wzdłuż drogi wojewódzkiej 229 – długość 900 m, Szlak turystyki  rowerowej Tczew – Nowe – długość szlaku przebiegającego przez teren Miasta i Gminy Pelplin wynosi 14,70 km. Planowana budowa przystani kajakowej w Pelplinie oraz miejsca postoju kajaków we wsi Stocki Młyn.
 • Gmina Morzeszczyn www.morzeszczyn.pl (zakładka przetargi, turystyka, szlaki turystyczne)
 • Gmina Tczew – brak danych

Powiat Wejherowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak informacji z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak informacji z powiatu

Sopot

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Ścieżki rowerowe: 
  • wzdłuż brzegu morskiego na odcinku od Gdańska do granicy z Gdynią, 
  • wzdłuż al. Niepodległości na odcinku od granicy z Gdynią do ul. 23 Marca
 • • Szlaki spacerowe:
  • Szlak Wiewiórek,
  • Szlak Saren, 
  • Szlak Dzików, 
  • Szlak Zajęcy, 
  • Szlak Lisów, 
  • Szlak Mew.

Słupsk

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

 Sektor gospodarki wodnej Przy współudziale Spółki Miejskiej „Wodociągi Słupsk” Gmina prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej.
Mieszkańcy zaopatrywani są w doskonałej jakości wodę z najlepszych jakościowo w Polsce złóż pleistoceńskich. Pomaga im w tym nowoczesna, energooszczędna dyspozytornia, gwarantująca ciągły monitoring ujęć. Przeszło  99% gospodarstw i zakładów korzysta z kanalizacji zbiorczej.
Wybudowana i zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia jest jedną
z najnowocześniejszych w kraju. Bezemisyjna, bezodpadowa (recykling organiczny), w pełni samowystarczalna technologia (własne media), zapewnia całkowite bezpieczeństwo procesowe. Standardy jakościowe oczyszczania  skutecznie chronią wody rzeki Słupi - cieku  objętego ochroną
w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Liczna populacja ryb łososiowatych, minogów i raków jest tego najlepszym dowodem.
Obiekty „Wodociągi Słupsk”, wielokrotnie nagradzane w konkursach krajowych („Najlepiej pracująca oczyszczalnia w Polsce”) i zagranicznych (nominacja Swedish Baltic Sea Water Award, raport „Danish Water Service”) wyposażone są w profesjonalne laboratoria i nowoczesną kompostownię osadu. Słupsk jest prekursorem w dziedzinie badań nad biokonwersją osadu.
Ważnym elementem systemu jest również troska o funkcjonowanie licznych, lokalnych ekosystemów wodnych.
W ostatnich latach przeprowadzono renowację stawów miejskich przywracając im naturalny charakter i udostępniając wypoczywającym, odtworzono przedwojenny system przeciwpowodziowy
z zachowaniem walorów przyrodniczych. Wybudowano przepławkę oraz sztuczne tarlisko dla łososi. 
Ochrona powietrza  Mieszkańcy Słupska cieszą się czystszym powietrzem dzięki likwidacji 122 indywidualnych kotłowni, eliminacji emitorów przemysłowych i wprowadzeniu sprawnego systemu redukcji zanieczyszczeń. Do największych osiągnięć należy wymiana baterii cyklonów elektrociepłowni, wdrożenie skojarzonego systemu wytwarzania ciepła, wysoki udział odnawialnych nośników energii w źródłach indywidualnych, oraz biogazu w zakładach komunalnych.
W ramach rozwiązań komunikacyjnych, celem odciążenia zatłoczonego centrum, zmodernizowano ulice, wprowadzono zintegrowany system kierowania ruchem uzyskując poprawę jego płynności
i ograniczając emisję spalin. Śródmieście tworzy strefę z ograniczonym ruchem pojazdów z bogatą siecią ścieżek rowerowych.

Gospodarka odpadami Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, dzięki działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej objęci są wszyscy mieszkańcy Słupska i lokalne firmy.
Spółka, w której Miasto Słupsk posiada większość udziałów jest właścicielem Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Bierkowie (teren poza granicami administracyjnymi Miasta Słupska).
Wymieniony obiekt wyróżnia nowoczesne zaplecze technologiczne. Tworzą je: sortownie odpadów
i surowców wtórnych, sortownia odpadów komunalnych, zmieszanych złoża bioenergetyczne, instalacje do odzysku biogazu, generator z zespołem prądotwórczym, urządzenia  myjące
i dezynfekujące, wagi samochodowe. Stosowane technologie pozwalają na pozyskiwanie biogazu, wydajną produkcję energii, a kompleksowe rozwiązania w zakresie trybu świadczenia usług przyczyniły się do zlikwidowania „dzikich” wysypisk odpadów. Dzięki  selektywnej zbiórce  surowców wtórnych „u źródła” znacznie ograniczono ilość odpadów kierowanych na składowisko oraz zoptymalizowano przebieg procesów zachodzących w złożu bioenergetycznym. Spółka opracowała także program usuwania odpadów z parkingów leśnych i punktów turystycznych rozlokowanych na terenie obszarów chronionych.

Aktywność społeczna. Władze Słupska podejmują zintensyfikowane działania celem zaktywizowania lokalnej społeczności. Korzystając z własnych i zewnętrznych środków organizują konkursy ekologiczne, promują kampanię na rzecz eliminacji azbestu, wspierają  akcje zadrzewiania terenów miejskich. Społeczeństwo posiada swobodny dostęp do informacji o środowisku, czynnie korzysta
z dostępnych instrumentów finansowych.

Przedstawiony bogaty wachlarz osiągnięć był możliwy do uzyskania wyłącznie w warunkach wzorowej koordynacji działań w poszczególnych sektorach. O ostatecznym wyniku zadecydowało sprawne zarządzanie i  właściwa lokacja zasobów finansowych. 
 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Ścieżki rowerowe w granicach miasta liczą ok. 15 km
Najważniejsze z nich to:

 • ul. 11 Listopada – Szczecińska – W. Stwosza – Kasprowicza – długość ścieżki  2020m.;
 • ul. Sobieskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Grunwaldzkiej - długość ścieżki 1850m.;
 • ul. Wazów – 3 Maja do Batorego - długość ścieżki 1415m.;
 • ul. Wolności – od ul. Kołłątaja do ul. Kopernika - długość ścieżki 1040m.;
 • ul. Kołłątaja (park) – Wojska Polskiego (deptak) - długość ścieżki 950m.;
 • ul. Sienkiewicza – Kopernika – Bałtycka - długość ścieżki 2130m.;
 • ul. 9 Marca – Jagiełły – Jana Pawła II - długość ścieżki 520m.;
 • ul. Gdańska – od ul. Lotha w kierunku Redzikowa - długość ścieżki 2350m.;
 • ul. Lutosławskiego – od ul. Jana Pawła II do Poznańskiej - długość ścieżki 600m
     

(dane wg. Strategii Transportowej na lata 2004-2012)

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002