Gdańsk

Tereny zabudowane

6452 ha;  24,65% ,
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 4369 ha
 • Przemysłowe 1319 ha
 • Inne 764 ha
Lasy

4886 ha;  18,66% ,
w tym:

 • lasy państwowe 3602 ha         
 • lasy prywatne  161 ha, w tym:
  •  własność osób fizycznych: 79 ha
  •  własność spółdzielni 1 ha
  •  własność osób prawnych 73 ha
  •  własność kościołów i związków wyznaniowych 8 ha
 • lasy komunalne 1123 ha
Użytki rolne

9402 ha , 35,90 %

Nieużytki

131 ha, 0,50

Wody

1284 ha; 4,90 %

Inne

4031 ha; 15,39
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej : 574,2 ha

 • Parki spacerowo-wypoczynkowe 210,2 ha
 • Zieleńce 146,0 ha
 • Zieleń uliczna 218,0 ha
 • Żywopłoty nieformowane i formowane 5249 m.b.

Gdynia

Tereny zabudowane

4 277 ha,    31,65%

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 1478 ha,
 • Przemysłowe 438 ha,
 • Inne  2311; w tym:
  • Tereny rekreacyjne wypoczynkowe 98 ha,
  • Użytki kopalne 10 ha
  • Tereny komunikacyjne razem 1326 ha
  • W tym: drogi 927 ha
  •  Koleje 389 ha
  •  Inne 10 ha
Lasy

6240 ha, 46, 18 %
w tym:

 • lasy państwowe 5617 ha
 • lasy prywatne 171 ha
 • lasy komunalne 441 ha
 • inne 11 ha
Użytki rolne

2207 ha, 16,33 %

Nieużytki

93 ha, 0,68 %

Wody

358 ha, 2,65 %

 •     Morskie wewnętrzne  344 ha   
 •     Śródlądowe płynące  12 ha
 •     Śródlądowe stojące   2 ha
Inne

339 ha,   2,51 %

w tym w Gdyni  wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]:

 • parki spacerowo- wypoczynkowe: 17,3,
 • zieleńce : 55,5,
 • tereny zieleni osiedlowej: 22,2

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

5 910 ha;   2,70%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 715
 • przemysłowe: 217 
 • inne: 4978
Lasy

117 065 ha – 53,40 %  (tym zadrzewienia i zakrzewienia)
w tym:

 • lasy państwowe:  105 656
 • lasy prywatne:  11 175
 • lasy komunalne:  234
Użytki rolne

82 843 ha;    37,8 %

Nieużytki

6 017 ha;    2,74%

Wody

7 074 ha;    3,22%

Inne

298 ha;    0,14%

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

4 620 ha  - 3,38%

w tym tereny:

 • mieszkalne    1 904 ha
 • przemysłowe    240 ha
 • inne     2 476 ha

 

Lasy

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

71 855 ha - 52,67

w tym:

 • lasy państwowe  60 816, 4 ha 
 • lasy prywatne   11 051,2 ha
 • lasy komunalne   brak

 

Użytki rolne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

49 975 ha  -  36,63 %

Nieużytki

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

2 414,72 ha - 1,77 %

 

Wody

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

6 767 ha - 4,96 %

 

Inne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

793,28 ha -,  0,59 %

suma:     136 425
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] brak danych

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

803 ha , 0,51%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 435 ha
 • przemysłowe: 148 ha
 • inne: 220 ha 
Lasy

78 979 ha, 50,26%

w tym:

 • lasy państwowe: 76 962 ha
 • lasy prywatne: 1 099 ha
 • lasy komunalne: 88 ha
Użytki rolne

66 527 ha, 42,34%

Nieużytki

3 410 ha,  2,17%

Wody

3 300 ha,  2,10%

Inne

4 018 ha,  2,56%

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej  75,1 ha

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

9114 ha , 11,48 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe: brak danych
 • przemysłowe: brak danych
 • inne: brak danych
Lasy

14 476 ha, 18,25%

w tym tereny:

 • lasy państwowe: 13565,2 ha
 • lasy prywatne: 791,3 ha
 • lasy komunalne: 121,5 ha
Użytki rolne

52 223 ha,   65,84%

Nieużytki

1 522 ha ,    1.9%

Wody

2013 ha,      2,53%

Inne

269 ha     
w tym w mieście Pruszcz Gdański powierzchnia łączna zieleni urządzonej: brak danych

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

1808 ha,  1,6 %                                               
w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 1 281 ha
 • przemysłowe – 147 ha
 • inne – 380 ha
Lasy

34 604 ,  30,97 
 w tym:

 • lasy państwowe 24 823 ha
 • lasy prywatne 9 595 ha
 • lasy gminne – 63 ha
Użytki rolne

61 908 ,    55,4

Nieużytki

3 161 ,      2,83

Wody

801 ,      5,2

Inne

4 453 ha ,        4
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

4494 ha, 3,86 %,

w tym tereny:

 • mieszkaniowe  677 ha
 • przemysłowe  136 ha
 • inne  3681 ha
Lasy

52 920 ha, 45,4 %

w tym:

 • lasy i tereny zadrzewione państwowe 38 562 ha
 • lasy i tereny zadrzewione prywatne 13 760 ha
 • lasy pozostałe 598 ha
Użytki rolne

50 008 ha, 42,9 %

Nieużytki

3183 ha, 2,73 %

Wody

5856 ha, 5,02 %

Inne

107 ha, 0,09%

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

5530 ha , 6,6%

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe  2000
 • Przemysłowe  330
 • Inne   3200
Lasy

19150 ha , 22,9%

w tym:  

 • lasy państwowe  18100
 • lasy prywatne  940
 • lasy komunalne    30
Użytki rolne

50820 ha , 60,9 %

Nieużytki

1800 ha , 2,2%

Wody

3840 ha , 4,6%

Inne

2360 ha , 2,8%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - brak danych

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

3 338 ha; 4,7 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 567 ha
 • przemysłowe - 207 ha
 • inne - 2 564 ha
Lasy

29 090 ha,  41,2 %
 

Użytki rolne

33148 ha,  47 %

Nieużytki

1327 ha,  1,9 ha

Wody

2780 ha,    3,9 %

Inne

3122 ha,   4,4 %

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - brak danych

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

3 215 ha, 1,78 %,

w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 539 ha,
 • przemysłowe – 147 ha,
 • inne – 2 529 ha,
Lasy

1 445 ha, 2,19 %,

w tym:

 • lasy państwowe – 1 012 ha,
 • lasy prywatne – 13 ha,
 • lasy komunalne – 5 ha
 • inne – 415 ha,
Użytki rolne

41 957 ha, 84,88 %

Nieużytki

350 ha, 0,71 %

Wody

1 217 ha, 2,47 %

Inne

1 239 ha, 7,97 %

Razem 49 423 ha.
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej: 20 ha

 

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

708 ha,   1,07%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe     661 ha
 • przemysłowe   4 ha
 • inne      43 ha
Lasy

5493 ha,    8,41%

w tym:

 • lasy państwowe   5410 ha
 • lasy prywatne   60 ha
 • lasy komunalne   23 ha
Użytki rolne

40 506 ha,    61,62

Nieużytki

977 ha,   1,5%

Wody

14 127 ha,  22,10%

Inne

 3489 ha, 5,3%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

 • w Nowym Dworze Gdańskim  3,90 ha

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

4333 ha
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 1 074 ha
 • przemysłowe- 484 ha
 • inne-473 ha
Lasy

18583 ha

w tym:

 • lasy państwowe-16271 ha
 • lasy prywatne-1808 ha
 • lasy komunalne- 308 ha
Użytki rolne

31 032 ha

Nieużytki

2 187 ha

Wody

129 ha

Inne

766 ha
użytki ekologiczne - 100 ha , tereny różne 766 ha

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane

1801 ha , 1,3

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 1268 ha
 • Przemysłowe 244 ha
 • Inne 289 ha
Lasy

58011 ha,     43,1

w tym:

 • lasy państwowe   49 361 ha         
 • lasy prywatne    8608 ha                       
 • lasy komunalne    134 ha
Użytki rolne

64012 ha , 47,6 %

Nieużytki

2486 ha , 1,8 %

Wody

3453 ha ,   2,6 %

Inne

4737 ha ,   3,5

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

2691 ha ,  3,69 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe: 359
 • przemysłowe : 44
 • inne tereny zabudowane: 57
 • zurbanizowane tereny niezabudowane: 43
 • tereny rekreacyjno- wypoczynkowe : 68
 • tereny komunikacyjne: 2065
 • użytki kopalne: 55
Lasy

13 159 ha ,  18,04%
     
w tym:

 •   lasy:12 584 ha
 •   grunty zadrzewione i zakrzewione: 575 ha
Użytki rolne

54 198 ha,  74,32 %

Nieużytki

1524 ha,  2,09 %

Wody

1285 ha,  1,76 %

Inne

72 ha ,  0,10 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej :

 • Gmina Dzierzgoń – 48,18 ha

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

7 884 ha, 3,42%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe  – 1 179 ha,
 • przemysłowe  – 259 ha,
 • inne  – 6 446 ha,
Lasy

84 081 ha, 36,49 %

w tym:

 • lasy państwowe – 82 750 ha,
 • lasy prywatne – 1 216 ha,
 • lasy komunalne – 115 ha,
Użytki rolne

118 264 ha, 51,3%

Nieużytki

7 312 ha, 3,17%

Wody

10 356 ha, 4,49%

Inne

9 367 ha, 4,07%

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - bd

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

1143 ha , 1,64 %
w tym

 • mieszkaniowe 594 ha
 • przemysłowe 212 ha
 • inne 337 ha
Lasy

10 340 ha;  14,8 %
w tym:

 • lasy państwowe 9109 ha
 • lasy prywatne 130,78 ha
 • lasy komunalne 45,3 ha
Użytki rolne

49006,17 ha;     70,2 %

Nieużytki

1370 ha;   2 %

Wody

1655 ha  2,4 %

Inne

około 6285 ha;   9 %

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 97,2

 

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane

2 702 ha ; 2,11

w tym tereny:

 • mieszkaniowe -1893 ha   
 • przemysłowe - 273 ha 
 • inne- 536 ha
Lasy

57 155,6 ha, 44,65 ha 
 w tym:

 • lasy państwowe - 50 224,1 ha
 • lasy prywatne - 6 931,5 ha
 • lasy komunalne – brak
Użytki rolne

58 123 ha, 45 %

Nieużytki

2 016 ha, 1,57 %

Wody

2946 ha; 2, 30 %

Inne
 • Użytki ekologiczne- 118 ha 
 • Tereny różne- 266 ha

Sopot

Tereny zabudowane

677 ha;  39,22 %

 • mieszkaniowe:   239 ha
 • przemysłowe:      3 ha
 • inne:    435 ha
Lasy

932ha; 54 %

 • lasy państwowe:  728 ha
 • lasy prywatne:       2 ha
 • lasy komunalne: 202 ha
Użytki rolne

68 ha;  3,92 %

Nieużytki

24 ha;  1,37 %

Wody

3 ha;  0,17 %

Inne

23 ha; 1,32 %

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: 73 ha

Słupsk

Tereny zabudowane

1030 ha, 23,9%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 454 ha,
 • przemysłowe 239 ha,
 • inne 337 ha
Lasy

581 ha, 13,8%

w tym tereny:

 • lasy państwowe 387 ha,
 • lasy prywatne - brak
 • lasy komunalne 191 ha,
Użytki rolne

1632 ha, 37,8%

Nieużytki

42 ha, 1%

Wody

28 ha, 0,6%

Inne

1000 ha, 23,2%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]- brak danych

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002