Gdańsk

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Nazwa i lokalizacja  składowiska Zakład Utylizacyjny Dp. Z o.o. ul. Jabłoniowa 55

 • obszar objęty poborem biogazu. ok. 11 ha.
 • wielkość poboru gazu m3/rok 900 000
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej  brak danych lub elektrycznej ok. 2800 000 [kW] w ciągu roku.
Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła
 • ul. Kanałowa;
 • ul. Zw. Jaszczurczego; 
 • ul. Nadwiślańska
Wykorzystanie biomasy

Informacje na podstawie wniosków o dofinansowanie  z GFOŚ- brak danych o innych
Lokalizacja obiektu ul. Tęczowa  Sobieszewo

Inne

Gdynia

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.
 • Nazwa i lokalizacja  składowiska Kwatera składowa odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne- obiekt   Zakładu Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina”, Łężyce,  84-207 Koleczkowo, Aleja Parku Krajobrazowego 99, na terenie powiatu Wejherowo http://www.ekodolina.pl/www/ekodolina/start,000.html,
 • obszar objęty poborem biogazu 8,06 ha
 • wielkość poboru gazu m3/rok(2006 r.: 4 421 500 m3/rok; 2007 r.: 4 302 804 m3/rok; 2008 r..3 966 874 m3/rok),
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej (2007 r.: 18588,1 GJ; 2008 r.:24481,3 )[Gj]
 • lub elektrycznej 7 367 052 (2006 r.: 5748 MWh/rok; 2007 r.: 5593,6 MWh/rok; 2008 r.:MWh/rok)[kW] w ciągu roku.
Kolektory słoneczne

W zasobach mieszkaniowych TBS ,,Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni

 • Budynki wielorodzinne przy ul. Radosnej 2, 4, 6, 8

Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla 4 budynków (łącznie 134 mieszkania) zrealizowano:

 • dwie kotłownie gazowe z kotłowniami kondensacyjnymi  każda o mocy 130 KW  każdy
 • jedną kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym o mocy  225 KW
 • kotłownie współpracują z instalacjami solarnymi:

łącznie: 108 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej : 186,84 m2
Instalacje zrealizowano w 2002r.

 • Budynek wielorodzinny przy ul. Algierskiej 18

Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zrealizowano:

 • Kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym  o mocy   170KW          
 • kotłownia współpracuje z instalacja solarną:
  • 52 kolektory  słoneczne o łącznej powierzchni czynnej 94 m2

Instalację zrealizowano w 2004r.

 • Budynki wielorodzinne przy ul. Jana z Tarnowa 10 i 12

Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla 2 budynków (łącznie 85 mieszkań) zrealizowano:

 • kotłownię gazową z dwoma kotłami o mocy  128 KW każdy
 • kotłownia współpracuje z instalacją solarną 46 szt. kolektorów o łącznej powierzchni czynnej 100,74 m2

Instalację zrealizowano w 2006r.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje co najmniej 38 instalacji wykorzystujące odnawialne źródła energii w prywatnych budynkach mieszkalnych ( na podstawie danych z realizacji programu udzielania dotacji osobom fizycznym na inwestycje związane z zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków i produkcji ciepłej wody użytkowej).

Pompy ciepła

Brak danych.

Wykorzystanie biomasy

Brak danych.

Inne

Brak danych.

Powiat Bytowski

Elektrownie wodne

Elektrownie wodne   http://www.elektrowniewodne.com.pl/Galaznia.htm

 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Kozin,
  • właściciel: Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
  • nazwa rzeki Łupawa,
  • km rzeki: 28,6,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 30 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Kozin,
  • właściciel: Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
  • nazwa rzeki: Bukowina,
  • km rzeki: 98,7.;
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 56,8 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Podkomorzyce,
  • właściciel: Energetyka Wodna Bartłomiej Żelazny
  • nazwa rzeki: Bukowina,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 45 kW
 • Nazwa: Elektrownia wodna Bujno, 
  • miejscowość/gmina: Trzebielino,
  • właściciel: Romuald Bujno
  • nazwa rzeki: Pokrzywna,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 20 kW
 • Nazwa: Elektrownia wodna "Struga", 
  • miejscowość/gmina: Soszyca,
  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk
  • nazwa rzeki: Słupia,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: 14,4 m,
  • moc: 250 kW
 • Nazwa: Elektrownia wodna "Gałąźnia Mała", 
  • miejscowość/gmina: Gałąźnia Mała,
  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk ,
  • nazwa rzeki: Słupia, km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: 38,5 m,
  • moc: 4 160 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Barnowiec,
  • właściciel: Hydrowat
  • nazwa rzeki: Kamienica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: 14,4 m,
  • moc: 90 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Borowy Młyn,
  • właściciel: Daniel Gramatowski
  • nazwa rzeki: Gwiazda,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: b.d.
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Hamer Młyn,
  • właściciel: Janusz Bielawa
  • nazwa rzeki: Kłonecznica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: b.d.
 • Nazwa: elektrownia wodna „Kawczyn I”, 
  • miejscowość/gmina: Kawczyn,
  • właściciel: b.d.
  • nazwa rzeki: Studnica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 35 kW
 • Nazwa: elektrownia wodna „Kawczyn II”, 
  • miejscowość/gmina: Kawczyn,
  • właściciel: b.d.
  • nazwa rzeki: Studnica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 65 kW
 • Nazwa: elektrownia wodna „Ciemno”, 
  • miejscowość/gmina: Ciemno,
  • właściciel: Gościniec "Żurawi Młyn"
  • nazwa rzeki: Kamienica,
  • km rzeki: 31,0;
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 7,5 kW
Elektrownie wiatrowe
 • Nazwa: brak,
  • miejscowość /gmina: Wałdowo,
  • właściciel: Firma P.P.H.U.T. Import Export „ExPro”
  • liczba wiatraków: 7,
  • moc pojedynczego wiatraka: Danwin 200 – 200 kW (1 szt.), Nordtank 150 – 150 kW (6 szt.),
  • wysokość: b.d.,
  • moc zespołu: 1,1 MW,
  • sposób wykorzystania energii: do sieci
Biogaz ze składowiska odpadów.

nie jest wykorzystywany

Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): Zespół Szkół w Tuchomiu,
  • miejscowość/gmina: Tuchomie,
  • efekty wykorzystania kolektorów: ogrzewanie wody – moc cieplna 3,6 kW,
  • ogrzewanie pomieszczeń: nie dotyczy

Ponadto użytkowane na terenie powiatu przez osoby fizyczne - brak danych na temat ilości i lokalizacji

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

brak danych

Powiat Chojnicki

Elektrownie wodne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008.

 • Lutomski Nowy Młyn w miejscowości Lutomski Nowy Młyn na rzece Czerska Struga o mocy 20KW;
 • Młyn Wodny w Młynku, miejscowość Młynek, nazwa rzeki Parzenica, moc 18KW;
 • Młyn Wodny w Wojtalu, miejscowość Wojtal, nazwa rzeki Wda;
 • Młyn Wodny w Rolbiku, miejscowość Rolbik, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Elektrownia wodna w Kaszubie, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Młyn Wodny w Czernicy, miejscowość Czernica, rzeka Rów Czernicki, moc 15KW;
 • Młyn Wodny w Zawadzie, miejscowość Zawada, rzeka Niechwaszcz, moc ok. 23 KW;
 • MEW zlokalizowane wzdłuż lewego brzegu rzeki Brdy poniżej zapory w Mylofie, wykorzystujące zrzuty wód poprodukcyjnych z podchowalni pstrąga w Mylofie do produkcji energii elektrycznej w czterech turbinach wodnych:
  • o MEW nr 1
  • o MEW nr 2
  • o MEW nr 3
  • o MEW nr 4
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008.

 • tylko prywatne do ogrzewania wody

 

Pompy ciepła

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008.

 • w miejscowości Funka (gm. Chojnice) na potrzeby Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i ogrzewania 5 domków letniskowych,
 • w miejscowości Czernica (gm. Brusy) do ogrzewania Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Akademii Marynarki Wojennej „Cyranka” (wydajność pompy Q-10 tys. m3/rok).Woda z pompy odprowadzana jest do jez. Kosobudno
Wykorzystanie biomasy

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008.

 • Kotłownia „Rindipol” S.A w Chojnice – dawna kotłownia zakładowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” S.A., ogrzewa południowo-zachodnie dzielnice Chojnic,
 • Kotłownia na odpady drzewne „Floors” w Brusach, ogrzewa pobliską szkołę podstawową oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe. Zastąpiła kotłownię na słomę w szkole w Brusach Gminnego Zarządu Oświaty.

 

Inne

brak danych

Powiat Człuchowski

Elektrownie wodne
 • Nazwa Buszkowo miejscowość/gmina Cierznie- Buszkowo gmina Debrzno
  • właściciel I.Czapiewski
  • nazwa rzeki   Chrząstawa
  • moc.8 kW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak biogazu

Kolektory słoneczne

Międzybórz  miejscowość/gmina Międzybórz/Rzeczenica - budynek prywatny mieszkalny, instalacja c.w.u.

Pompy ciepła

brak

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: Gmina Człuchów, 

 • miejscowości Polnica , Barkowo, Wierzchowo Dworzec miejscowość/gmina Człuchów
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy słoma   ilość t/rok – brak danych
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – brak danych

Lokalizacja obiektu: Gmina Przechlewo

 • Kotłownia w Przechlewie; miejscowość Przechlewo gmina Przechlewo
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – słoma,   ilość t/rok -2045,56
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku - 21137  [Gj]
 • biogazownia rolnicza miejscowość Pawłówko/gmina Przechlewo
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – gnojowica i odpady poprodukcyjne z fermy
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku  [Gj] – 21240 energii cieplnej, 19080 energii elektrycznej
 • biogazownia rolnicza miejscowość Płaszczyca /gmina Przechlewo
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy - gnojowica trzody chlewnej wymieszana z komponentami uzupełniającymi(kiszonka kukurydziana, gliceryna, śruta zbożowa, odpady produkcji roślinnej i produkcji pasz)
  • uzyskany efekt energetyczny w roku [Gj]- 21240 energii cieplnej, 19080 energii elektrycznej
 • Lokalizacja obiektu kotłownia w Rzeczenicy miejscowość/gmina Rzeczenica
  • Podać rodzaj wykorzystywanej zrębki defibracyjne ilość 794   t/rok
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – 7776
Inne

Powiat Gdański

Elektrownie wodne
 • Nazwa Elektrownia Wodna Pruszcz
  • miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.
  • nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych
  • wysokość piętrzenia 12,69 m n.p.m.
  • moc 100 kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Kuźnice
  • miejscowość/gmina Kuźnice, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA
  • nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych
  • wysokość piętrzenia brak danych
  • moc 760 Kw 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Juszkowo
  • miejscowość/gmina Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA
  • nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych
  • wysokość piętrzenia brak danych
  • moc 200 kW
 • Nazwa Elektrownia Wodna Prędzieszyn
  • miejscowość/gmina Prędzieszyn, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA
  • nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki brak danych
  • wysokość piętrzenia 3,7 m
  • moc 800 kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Bielkowo
  • miejscowość/gmina Bielkowo, gm. Kolbudy
  • właściciel ENERGA
  • nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki 26,5 km
  • wysokość piętrzenia brak danych
  • moc 7200kW 
 • Nazwa Elektrownia Wodna Łapino
  • miejscowość/gmina Łapino, gm. Kolbudy
  • właściciel ENERGA
  • nazwa rzeki Radunia
  • km rzeki b.d.
  • wysokość piętrzenia brak danych
  • moc 2294 kW
 • Nazwa Elektrownia Wodna Straszyn
  • miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
  • właściciel ENERGA
  • nazwa rzeki Radunia 
  • km rzeki b.d.
  • wysokość piętrzenia brak danych
  • moc 2450 kW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja obiektu 3 domy prywatne, gmina Pruszcz Gdański
 • ogrzewanie wody tak
 • ogrzewanie pomieszczeń tak
Pompy ciepła
 • Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Zespół Szkół w Cedrach Wielkich oraz  Zespół   Szkół w Cedrach Małych
 • Efekt energetyczny w ciągu roku
  • zużyta energia elektryczna b.d. [kWh],
  • pozyskane ciepło b.d. [Gj]
Wykorzystanie biomasy

brak

Inne

brak danych

Powiat Kartuski

Elektrownie wodne
 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna miejscowość/gmina Żukowo, m. Lniska,
  • właściciel Ryszard Pastuszak
  • nazwa rzeki Radunia,     
  • km rzeki 51,
  • wysokość piętrzenia ---,
  • moc 440kW
 • Elektrownia  wodna w Cieszonku, 83-328 Sianowo
  • Właściciel Mieczysław Walkusz
 • Nazwa Mała elektrownia wodna w Młynku,
  • właściciel Stefan Potrykus,
  • Nazwa rzeki Mała Supina,  
  • km rzeki 5+570
  • moc 14,7 kW,
 • Nazwa Elektrownia Wodna Rutki, gmina Żukowo
  • Właściciel ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. o. o.
  • nazwa rzeki Radunia,
  • km rzeki 51,
  • wysokość piętrzenia  12m,
  • moc 448 kW
 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna przy Młynie Wodnym w Żukowie
  • Właściciel Roland Borowski
  • nazwa rzeki Radunia, km rzeki 47+600
 • Mała Elektrownia Wodna w Żukowie
  • właściciel Ryszard Pastuszak
  • nazwa rzeki Strzelniczka
Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak danych z powiatu

Kolektory słoneczne
 • na działkach prywatnych w miejscowości Stężyca, Gołubie, Szymbark,
 • dom mieszkalny, ul. Klonowa 15 w Kartuzach
Pompy ciepła
 • Parafia pw. WNMP w Kartuzach
 • Biurowiec na dz. nr 410/14 w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Firma ZITE Promat Sp z o. o. w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Działka nr 199/11 w Pępowie, gm. Żukowo
 • Działka nr 100/2 w Chwaszczynie
 • Parafia w Baninie, gm. Żukowo
 • Kościół w Przodkowie
 • Hala Sportowa w Sulęczynie, efekt energetyczny w ciągu roku :

zużyta energia elektryczna 24,6 [kWh], pozyskane ciepło 265,68 [GJ]

Wykorzystanie biomasy
 • Szkoła podstawowa w Chmielnie
 • Szkoła podstawowa w Miechucinie
 • Szkoły w Prokowie, Czeczewie, Pomieczynie, Sulęczynie
 • Dom pomocy społecznej w Kobysewie

Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki

 • Zespół Szkół w Czeczewie i Pomieczynie.

Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellety

W Gminie Kartuzy:

 

Nazwa i położenie obiektu
Rodzaj instalacji
Moc cieplna
Rodzaj nośnika energii
Dom mieszkalny, ul. Zamkowa 14B, Kartuzy
kotłownia
50kW
pellety
Dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 23, Dzierżążno
kotłownia
25 kW
pellety
Dom mieszkalny, ul. Hallera 7, Kiełpino
kotłownia
30 kW
pellety
Dom mieszklany, ul. Tredera 7, Kartuzy
kotłownia
23 kW
pellety
SP Prokowo
kotłownia
Brak danych
pellety

 

Inne

Brak danych z powiatu.

Powiat Kościerski

Elektrownie wodne
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA ZAMEK KISZEWSKI
  • miejscowość/gmina ZAMEK KISZEWSKI/ STARA KISZEWA
  • właściciel  JERZY KUJAWSKI  nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.117+220,  wysokość piętrzenia 117,20, moc 0,07 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA RUDA MŁYN
  • miejscowość/gmina RUDA MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie  nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.127+500,  wysokość piętrzenia 126,20, moc 0,02 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA NOWA KISZEWA
  • miejscowość/gmina NOWA KISZEWA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  JERZY KWIDZIŃSKI  nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.137+720,  wysokość piętrzenia 140,81, moc 0,018 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA GRZYBOWSKI MŁYN
  • miejscowość/gmina GRZYBOWSKI MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie  nazwa rzeki TRZEBIOCHA
  • km rzeki.2+470,  wysokość piętrzenia 142,60, moc 0,015 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA WIEPRZNICA
  • miejscowość/gmina WIEPRZNICA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  TERESA CZAPIEWSKA nazwa rzeki RAKNICA
  • km rzeki.0+300,  wysokość piętrzenia 148,49, moc 0,0062 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA SKRZYDŁÓWKO
  • miejscowość/gmina SKRZYDŁÓWKO/NOWA KARCZMA
  • właściciel  GERARD I URSZULA CHAJEWSCY nazwa rzeki WIETCISA
  • wysokość piętrzenia 144,20, moc 0,032 MW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1, Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. B. Sychty i Gimnazjum nr 1 ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna
 • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów –BRAK DANYCH

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość DZIEMIANY, gmina DZIEMIANY

 • GIMNAZJUM W DZIEMIANACH, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów –BRAK DANYCH

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa

 • Budynek prywatny przy ulicy 6 Marca
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów – BRAK DANYCH
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ „STRZELNICA”, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
 • ZAPLECZE SOCJALNE DLA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „STADION MIEJSKI W KOŚCIERZYNIE”, ul. Kamienna 7, 83-400 Kościerzyna

Efekt energetyczny w ciągu roku:

 • zużyta energia elektryczna  86889 [kWh],
 • pozyskane ciepło brak danych [GJ]
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • ZEC KOSPEC Sp. z o.o. ul. Tetmajera 3, 83-400 Kościerzyna
 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość t/rok zrębki drewniane 862,45
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 11247 [GJ]
Inne

brak

Powiat Kwidzynski

Elektrownie wodne

Elektrownia wodna Miłosna miasto  Kwidzyn
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  39+570  wysokość piętrzenia 2,26 m  moc 75 kW.

Elektrownia wodna Młynisko gmina Prabuty
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  69+400  wysokość piętrzenia 1,30 m  moc 55 kW.

Elektrownia wodna Nowy Młyn gmina Prabuty
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  70+825  wysokość piętrzenia  1,20 m  moc 45 kW.

Elektrownia wodna Piekarniak  gmina Kwidzyn
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  45+250  wysokość piętrzenia   1,35 m  moc 63 kW.

Elektrownia wodna Szadowo  gmina Kwidzyn
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  57+740  wysokość piętrzenia  1,40 m  moc 55 kW.

Elektrownia wodna Białki  gmina Sadlinki
Właściciel                   nazwa rzeki Liwa
km rzeki  33+180  wysokość piętrzenia 1,15 m  moc 80 kW.

Elektrownia wodna Borowy Młyn  gmina Ryjewo
Właściciel                   nazwa rzeki Struga Postolińska
km rzeki  4+500  wysokość piętrzenia 2,40 m  moc 45 kW.

Elektrownie wiatrowe

Brak w powiecie

Biogaz ze składowiska odpadów.

Biogaz był pobierany na Składowisku w Bądkach – składowisko zamknięte

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)    Firma Hydro-San

 • miejscowość/gmina: Kwidzyn
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: 3 panele słoneczne o mocy 3kW
 • ogrzewanie wody, ok. 120 l/h, 60ºC

Lokalizacja obiektu-    Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

 • miejscowość/gmina: Ryjewo
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: cztery kolektory słoneczne o przybliżonej mocy łącznej 8.2 kW
 • ogrzewanie wody.

Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: Sadlinki
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: panele słoneczne o mocy 4 kW
 • ogrzewanie wody: tak, ok. 300 l
 • ogrzewanie pomieszczeń:  ok. 170 m2

Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: gmina Gardeja
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów. Pionierska konstrukcja: panele słoneczne zbudowane z kaloryferów pomalowanych na czarno i osadzonych w szklanej obudowie o mocy ok. 2,5-3kW
 • ogrzewanie wody:  ok. 150 l
Pompy ciepła

Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo- pompa ciepła o mocy cieplnej wahającej się miedzy 41,5 a 41,2 kW, (w zależności od trybu pracy urządzenia), napędowa moc elektryczna to od 10,4 kW. do 14,3 kW.

Wykorzystanie biomasy

Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Barcicach gm. Ryjewo

 • Wykorzystywana biomasa - zrębki wierzby , ilość 568  m3/ rok  , 40% wilgotności
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ 1846  ( sezon grzewczy 2004/2005 )
 • Moc 300 kW

Stacja Uzdatniania Wody w Kamionce gm. Kwidzyn 

 • Wykorzystywana biomasa-  pelety , ilość  t/ rok bd
 • ilość uzyskanego ciepła w GJ  - brak danych
 • Moc 25 kW

Lokalizacja obiektu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

 • Wykorzystywana biomasa - ługi powarzelniane   t/ rok bd…
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł sodowy, moc 204  MW

Lokalizacja obiektu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

 • Wykorzystywana biomasa  odpady drzewne osady ściekowe   t/ rok bd
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł fluidalny Moc 73 MW
 • Przykładowo w I kwartale 2005r. wyprodukowano w IP Kwidzyn 45 653 MWh energii elektrycznej z  biomasy ( wg. Urzędu Regulacji Energetyki )

Lokalizacja obiektu Zakład Polima S.A. w Gurczu

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny , ilość 5150 Mg/rok
 • Kocioł typu ENOP 3000/13 z rusztem mechanicznym, produkcji ZBIKO
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 2,065 MW

Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowe TOR – PAL Sp. z o. o. w Kwidzynie

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny  ilość 1200 M/rok
 • Piec suszarniczy M- 829
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych, Moc 950 kW

Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MAN w Kaniczkach

 • Wykorzystywana biomasa - drewno liściaste,  ilość 36Mg/rok
 • W sezonie grzewczym wykorzystywany jest kocioł typu UKS o mocy cieplnej 115 kW.
 • Poza sezonem grzewczym użytkowany jest kocioł o mocy 30 kW.
 • Sprawność obu kotłów wynosi ok. 90%
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych

Lokalizacja obiektu Zakład Produkcyjny w Prabutach

 • Wykorzystywana biomasa  drewno  i odpady drewniane  ilość 700 Mg/rok
 • Kocioł grzewczy Ekowex
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 500 kW
Inne

brak danych

Powiat Lęborski

Elektrownie wodne
 • Nazwa: Zakład Produkcyjno - Usługowy Zdzisław Ramczykowski Osowo 24/6  miejscowość/gmina: Osowo gm. Cewice
  •  właściciel: Zdzisław Ramczykowski z przeniesieniem praw i obowiązków na p. Reginę Potrykus zam. w Linii 
  •  nazwa  rzeki: Okalica km rzeki..10+450  wysokość piętrzenia do 62 m npm, moc: 18,5 KW
Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu.

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak danych z powiatu.

Kolektory słoneczne

Brak danych z powiatu.

Pompy ciepła

 

 •  Lokalizacja obiektu: Lębork, ul. Teligi 23 Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
  •  Instalacja o mocy grzewczej 150 kW/h   195 MWh/rok
 • Lokalizacja obiektu: Lębork, pl. Kopernika 6 Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, miejscowość/gmina Lębork
  • Instalacja o mocy grzewczej 185,7 kW/h
Wykorzystanie biomasy
 • Lokalizacja obiektu Zespół Szkół Budowlanych  miejscowość/gmina. ul. Pionierów 16     84-300  Lębork
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: kocioł na słomę  moc: 400 kW ilość t/rok,.....
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku........  [Gj]
 • Lokalizacja obiektu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej miejscowość/gmina ul. Pionierów 11 Lębork 84-300
Inne

Brak danych z powiatu.

Powiat Malborski

Elektrownie wodne
 • Nazwa Rakowiec – Kamienica, gm. Malbork,
  • właściciel:  Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu, 
  • nazwa rzeki: Nogat,
  • km rzeki: 24 +000,
  • wysokość piętrzenia: 2,85 m, 
  • moc 0,54 MW.
 • Nazwa „MEW Szonowo” – Kraśniewo, gm. Malbork,
  • właściciel:  Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
  • nazwa rzeki: Nogat,
  • km rzeki: 14 + 500,
  • wysokość piętrzenia: 2,1 m, 
  • moc 0,5 MW
 • Kanał Juranda – gm. Malbork,
  • mała elektrownia wodna,
  • właściciel: „SerJo Bis” w Malborku,
  • nazwa rzeki: Kanał Juranda,
  • km 1+655,
  • wysokość piętrzenia 17,50 m n.p.m.,
  • pobór wody do celów energetycznych wynosi Qmax – 1,0 m3/s
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość/gmina.

 • miasto Malbork:
  • 4 kolektory na boisku sportowym na Osiedlu Południe,
  • 2 kolektory na kąpielisku miejskim,
  • 6 kolektorów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej
  • kolektory wykorzystywane są do ogrzewania wody, łączna energia cieplna – 38,66 GJ,
 • Stare Pole: ul. Dworcowa, wykorzystywane do ogrzewania wody
Pompy ciepła

Efekt energetyczny w ciągu roku:

 • zużyta energia elektryczna [kWh],
 • pozyskane ciepło [Gj]
 • właściciel – osoba prywatna,
 • lokalizacja miasto Malbork,
 • moc 9,1 kW.
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu – Złotowo, gm. Stare Pole

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma 7,5 ton/rok – moc bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] – bd.

Lokalizacja obiektu – Miłoradz, gm. Miłoradz

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma – moc 250 kW
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] –bd,

Lokalizacja obiektu – Mątowy Wielkie, gm. Miłoradz

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma – moc 100 kW
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] –bd.
Inne

brak

Powiat Nowodworski

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu Gmina Stegna:

 • Dom Pomocy Społecznej
 • 2 Ośrodki wypoczynkowe
 • 15 budynków jednorodzinnych

Efekty wykorzystania kolektorów – brak danych

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

Gmina Nowy Dwór Gd. : Szkoła w m. Wierciny, Szkoła w m. Marzęcino, Szkoła  w m. Lubieszewo

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy:   słoma
 • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku : brak danych

Gmina Sztutowo: 1 miejscowość Grochowo Pierwsze

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy:   słoma
 • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku : brak danych
Inne

brak danych

Powiat Pucki

Elektrownie wodne
 • Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino; link: www.ewz.pl
 • Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu, moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW, przy pracy pompowej 800 MW.
 • Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga; miejscowość - Brzyno; moc 15 kW/h
 • Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce, 6 KW
Elektrownie wiatrowe

nazwa
miejscowość/gmina
właściciel
liczba wiatraków
moc pojedynczej siłowni
wysokość
moc zespołu
Farma Wiatrowa Puck
Gnieżdżewo, Łebcz/Gm. Puck
„Dipol” Sp. z o.o.          w Warszawie
11
2,0 MW
80 m kolumna
22,0 MW
Farma Wiatrowa Łebcz
Łebcz/Gm. Puck
Meritum Sp. z o.o. w Legnicy
4
2,0 MW
80 m kolumna
 
8,0 MW
-
Swarzewo/Gm. Puck
WestWind-Poland
2
600 kW
60
1,2 MW
-
Gnieżdżewo/Gm. Puck
Elektrownie Wiatrowe Gnieżdżewo             Sp. z o.o. w Legnicy
2
2,0 MW
80 m kolumna
4,0 MW
-
Gnieżdżewo/Gm. Puck
INTERPRES w Legnicy
 
1
2,0
80 m kolumna
2,0 MW
-
Gnieżdżewo/Gm. Puck
Presta w Legnicy
1
2,0
80 m kolumna
2,0 MW
-
Łebcz/Gm. Puck
EUROWIND POLSKA Sp. z o.o., w Gdańsku
4
2,5
80 m kolumna
10,0 MW

 
Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak odgazowywania, składowisko jeszcze eksploatowane.

Kolektory słoneczne

Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Pompy ciepła

Harcerski ośrodek Morski w Pucku

Wykorzystanie biomasy

Brak takich obiektów.

Inne

Powiat Starogardzki

Elektrownie wodne
 • Nazwa: Czarnocińskie Piece.,
  • miejscowość/gmina: Czarnocin/Skarszewy.    
  • Właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki...74+ 500 
  • wysokość piętrzenia 100,41m n.p.m,
  • moc: 0,270 MW
 • Nazwa: Owidz,
  • miejscowość/gmina..Kolincz/Starogard Gdański,
  • właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki...51+ 600 
  • wysokość piętrzenia...69,31m n.p.m,
  • moc: 0,250 MW
 • Nazwa: Kolincz, 
  • miejscowość/gmina..Kolincz/Starogard Gdański,
  • właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp.z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki 40+ 500 
  • wysokość piętrzenia: 58.00 m n.p.m,
  • moc: 0,407 MW
 • Nazwa: Stocki Młyn,
  • miejscowość/gmina  Stocki Młyn/ Pelplin,
  • właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki...21+ 180 
  • wysokość piętrzenia 26.80 m n.p.m ,
  • moc: 0,360 MW
 • Mała Elektrownia Wodna,
  • miejscowość: Wdecki Młyn
  • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
  • nazwa rzeki: Wda
  • km rzeki 85+330
  • Moc: 0,065  MW
 • Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska
  • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
  • Moc: 0,0022 MW
 • Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,
  • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
  • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.
 • Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd
  • Właściciel: Janusz Kawski
  • nazwa rzeki: Piesienica
  •  km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
  • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.
 • Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,
  • Właściciel: Piotr Górski,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 6+800, moc: 0,060 MW
  • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.
 • Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,
  • Właściciel: Władysław Nagórski,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
  • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.
 •  Elektrownia Wodna Klonówka
  • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 37+850, moc: 0,190 MW
Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne
 • PWiK „Star- WiK” 
  • miejscowość/gmina Starogard Gdański.,
  • ogrzewanie wody użytkowej dla 30 osób – 24 GJ/rok
  • ogrzewanie pomieszczeń.
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie , gmina Smętowo Graniczne
  • ogrzewanie wody 
Pompy ciepła
 • Lokalizacja obiektu: Parafia św. Rocha w Osieku
  • Pompa cieplna ALAND KAL 100, moc grzewcza 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CWu. Pobór mocy elektrycznej 25 kW. Dolne źródło w postaci odwiertów studziennych.
  • Efekt energetyczny: COP 4
  • Zużyta energia elektryczna w ciągu roku: 31.600 kWh
  • Pozyskane ciepło: 451,43 Gj
  • Bardzo efektywny, niekłopotliwy system grzewczy. Bardzo duża sprawność –  z 1 kWh energii elektrycznej uzyskiwano ok. 4 kWh energii cieplnej.


Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe.

 

 

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Biomasa pozyskana przez zakup w zakładach przetwórstwa drzewnego
W 2009 roku zakupiono 3111 ton zrębków i trocin z drewna sosnowego, z czego 2844 tony przetworzono w wyniku spalania na 23752 GJ na cele ogrzewania miasta Czarna Woda.


Lokalizacja obiektu: 83-220 Skórcz, ul. Leśna 8,

 • Rodzaj wytwarzanej biomasy: zrzyny iglaste – 2,2 tony, trociny iglaste – 2,7 tony, zrębki – 1,6 tony
 • razem odpady – 6,5 tony
 • Opalenie zakładu i suszenie tarcicy: Trociny iglaste – 1,3 tony
 •  Sprzedaż odpadów: 5,2 tony


Lokalizacja obiektu: Steico S.A  Zakład Czarna Woda....... miejscowość/gmina......

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy kora drzewna ilość t/rok..90...
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku...805,5.....  [Gj]
Inne

Powiat Sztumski

Elektrownie wodne

Lp.
Nazwa obiektu
Gmina
Ciek
Km cieku
Moc [kW]
1.
Elektrownia Wodna Gronajny
Sztum
Ciek – Kanał Juranda
6+730
66
2.
Elektrownia Wodna Koniecwałd
Sztum
Ciek- Kanał Kaniewski
2+200
21,5
3.
Elektrownia Wodna Stanówko
Dzierzgoń
Rzeka – Dzierzgoń
57,2
36
4.
Elektrownia Wodna Romuald Jarocki
Dzierzgoń
Rzeka Dzierzgoń
b.d.
b.d.
5.
Elektrownia Wodna- Myślice
Stary Dzierzgoń
Rzeka Dzierzgoń
52+270
20

Elektrownie wiatrowe

Lp.
Nazwa obiektu
Gmina
Inwestor
Moc [MW]
1.
Zespół 12 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1.55 SL
Sztum: obręb Koniecwałd Gronajny
Iberdrola Energia Odnawialna Sp. z o.o.
Maksymalna moc: 27,6 MW
2
Elektrownia wiatrowa w Nowej Wsi
Nowa Wieś
b.d
Maksymalna moc 2,3 MW
3.
1 elektrownia wiatrowa typu NTK 300
Mikołajki Pomorskie
Bogusław Czeszejko, Produkcja energii dla lokalnego odbiorcy tj. Gdańskiej Kampanii Energetycznej ENERGA S.A.
Moc znamionowa:
300 kW

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Gmina Sztum :

 • Lokalizacja obiektu :  Orlik (1)- obiekt publiczny

Gmina Dzierzgoń:

 • Lokalizacja obiektu: Orlik (1)- obiekt publiczny
 • Budynki mieszkalne -293
 • Ogrzewanie pomieszczeń – 294
Pompy ciepła

brak

Wykorzystanie biomasy

Lp.
Lokalizacja obiektu
Miejscowość
Wykorzystywana biomasa
Ilość ton /rok
Gmina Sztum
 
1.
Kotłownia w Czerninie
Czernin
Słoma
5150
Gmina Stary Targ
 
1.
Stary Targ
Stary Targ
Słoma
1083
2.
Zielonki
Zielonki
Słoma
b.d.
3.
Waplewo
Waplewo
Słoma
1203

Inne

brak

Powiat Słupski

Elektrownie wodne
 • Nazwa: Łebień I, II; miejscowość: Łebień /gmina: Damnica
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa;
  • km rzeki: 52,1;
  • wysokość piętrzenia: 2,3 m;
  • moc: 50 kW, 45 kW
 • Nazwa: Krzynia, miejscowość: Krzynia /gmina: Dębnica Kaszubska,
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Słupia;
  • km rzeki: 51,0;
  • wysokość piętrzenia: 8 m;
  • moc: 900 kW
 • Nazwa: Skarszów Dolny, miejscowość: Skarszów Dolny /gmina: Dębnica    Kaszubska,  
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Skotawa;
  • km rzeki: 10,0;
  • wysokość piętrzenia: 7,8 m;
  • moc:188 kW
 • Nazwa: Jawory, miejscowość: Jawory /gmina: Dębnica Kaszubska,
  • Właściciel: Stanisław Czaszejko, ul. Limanowskiego 51, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Skotawa;
  • km rzeki: bd;
  • wysokość piętrzenia: bd;
  • moc: 10 kW
 • Nazwa: Strzegomino, miejscowość: Konradowo /gmina: Dębnica Kaszubska,
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Słupia;
  • km rzeki: 59,0;
  • wysokość piętrzenia: 12,3m;
  • moc: 2400 kW
 • Nazwa: Drzeżewo, miejscowość: Drzeżewo/ gmina: Główczyce
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Łupawa;
  • km rzeki: 36,0;
  • wysokość piętrzenia: 2,4 m;
  • moc: 110 kW
 • Nazwa: Główczyce; miejscowość: Główczyce /gmina: Główczyce
  • Właściciel: Alfons Melka, ul. Słupska 32, 76-220 Główczyce
  • nazwa rzeki: Ciek Główczycki;
  • km rzeki bd;
  • wysokość piętrzenia: 3,4 m;
  • moc: 5 kW
 • Nazwa: Żelkowo; miejscowość: Żelkowo /gmina: Główczyce
  • Właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa;
  • km rzeki: 31,0;
  • wysokość piętrzenia: 6 m;
  • moc: 382 kW
 • Nazwa: Kępice, miejscowość: Kępice/ gmina: Kępice
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Wieprza;
  • km. 73,0;
  • wysokość piętrzenia: 4 m;
  • moc: 504 kW
 • Nazwa: Kępka, miejscowość: Kępka/ gmina: Kępice
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Wieprza;
  • km. bd;
  • wysokość piętrzenia: 4,6 m;
  • moc: 520 kW
 • Nazwa: Biesowice I, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Wieprza;
  • km. 79,9;
  • wysokość piętrzenia: 5,1 m;
  • moc: 432 kW
 • Nazwa: Biesowice II, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Wieprza;
  • km. 79,9;
  • wysokość piętrzenia: 5,1 m;
  • moc: 41 kW
 • Nazwa: Ciecholub, miejscowość: Ciecholub/ gmina: Kępice
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Studnica;
  • km. 2,5;
  • wysokość piętrzenia: 1,9 m;
  • moc: 60 kW
 • Nazwa: Poganice, miejscowość: Poganice/gmina: Potęgowo
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
  • Nazwa rzeki: Łupawa;
  • km. 54,4;
  • wysokość piętrzenia: 2 m;
  • 50 kW
 • Nazwa: Łupawa, miejscowość: Łupawa/gmina: Potęgowo
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
  • Nazwa rzeki: Łupawa;
  • km. 63,0;
  • wysokość piętrzenia: 1,98 m;
  • 50 kW
 • Nazwa: Smołdzino, miejscowość: Smołdzino/gmina Smołdzino
  • Właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
  • Nazwa rzeki: Łupawa;
  • km. 15,0;
  • wysokość piętrzenia: 2,22 m;
  • 200 kW
Elektrownie wiatrowe

Zajączkowo/gmina Kobylnica

 • właściciel: bd
 • liczba wiatraków: 24
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 120 m
 • moc zespołu: 48 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej

Kobylnica ul. Kolejowa

 • Przydomowa elektrownia wiatrowa o mocy 5kW

Nazwa: Park Elektrowni Wiatrowych, miejscowość: Darżyno/gmina Potęgowo

 • właściciel: ZU- AN Sp. z o.o., ul. Smoleńska 154, 85-871 Bydgoszcz, Nadmorskie
 • Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. ul. Bitwy pod Lenino 20, 80-809 Gdańsk
 • liczba wiatraków: 6
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 98 m
 • moc zespołu: 12 MW
 • sposób wykorzystania energii: sprzedaż za pomocą dystrybutora sieci
Biogaz ze składowiska odpadów.

Oczyszczalnia ścieków w Ustce, ul. Ogrodowa 14 76-270 Ustka

 • obszar objęty poborem biogazu -  nie dotyczy
 • wielkość poboru gazu – 448 692 m³/rok
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej – 2 995 Gj
 • lub elektrycznej [kW] w ciągu roku – 630 820 kWh
Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Szkoła w Niepoględziu /gmina: Dębnica Kaszubska

 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów - bd
 • ogrzewanie wody- bd
 • ogrzewanie pomieszczeń – bd

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Dwa budynki mieszkalne w Ustce/ Gmina Miasto Ustka

 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów - bd
 • ogrzewanie wody- tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)Szkoła w Niepoględziu/gmina Dębnica Kaszubska

 • Efekt energetyczny w ciągu roku :
 • zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
 • pozyskane ciepło- bd [Gj]

 Lokalizacja obiektu Słowiński Park Narodowy/gmina Smołdzino

 •  Efekt energetyczny w ciągu roku :
 •  zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
 •  pozyskane ciepło- bd [Gj]
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: Kotłownia w Biesowicach/gmina: Kępice

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna
 • ilość t/rok - bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 4 MW

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Miejska w Kępicach/gmina: Kępice  

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd; 4 613 m3/rok
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 600 kW

Lokalizacja obiektu: Łosino/gmina: Kobylnica

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: 7 
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd

Lokalizacja obiektu: Jezierzyce Osiedle ul. Kolejowa/gmina: Słupsk

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębka, wałki drewna
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd

 Lokalizacja obiektu: Witkowo/gmina Smołdzino

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
 • moc: 35-41 kW

 Lokalizacja obiektu: Kobylnica, ul. Główna  

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 250 kW

 Lokalizacja obiektu: Kobylnica, ul. Główna  

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

 Lokalizacja obiektu: Łosino/gmina Kobylnica  

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 14-20 kW

 Lokalizacja obiektu: Zajączkowo/gmina Kobylnica  

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

 Lokalizacja obiektu: Bolesławice/gmina Kobylnica  

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW
Inne

brak danych

Powiat Tczewski

Elektrownie wodne

Miasto Tczew – brak
Gmina Tczew - na Kanale Młyńskim w Tczewie (gmina Tczew) minimalna moc 10 kW, max 105 kW,

Gmina Morzeszczyn – brak
Gmina Subkowy – brak
Miasto i Gmina Pelplin:

 • Elektrownia Stocki Młyn, w jej skład wchodzą: kanały dopływowy, odpływowy          o łącznej długości 90 m, jaz zastawkowy z upustem głębinowym o świetle 20 m, elektrownia wodna
  • powierzchnia zlewni: 850 km2
  • średni przepływ: 5,95 m3/s
  • moc instalowana: 156 kW
  • rzędna piętrzenia: 100,41 m npm
  • spad: 3,50 m
  • średnia roczna produkcja: 0,82 x 10 (do 6) kWh
 • • Elektrownia przy Kurii Pelplińskiej

Miasto i Gmina Gniew

 • Mała Elektrownia Wodna Brodzkie Młyny,  moc 576 KWH
 • w Małej Karczmie - osoba prywatna -  moc znamionowa 11 kW, produkowana od 8 do 9 w zależności od stanu wody.
Elektrownie wiatrowe
 • Miasto Tczew – brak
 • Gmina Tczew – brak
 • Gmina Morzeszczyn – brak
 • Gmina Subkowy – brak
 • Miasto i Gmina Pelplin – brak
 • Miasto i Gmina Gniew – brak
Biogaz ze składowiska odpadów.
 • Miasto Tczew – Składowisko odpadów ul. Rokicka, 83-110 Tczew
  • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
  • Obszar objęty poborem biogazu 7 ha
 • Gmina Tczew – brak
 • Gmina Morzeszczyn – brak
 • Gmina Subkowy – brak
 • Miasto i Gmina Pelplin – brak
 • Miasto i Gmina Gniew – brak
Kolektory słoneczne
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
 • Gmina Morzeszczyn – brak
 • Gmina Subkowy – brak danych
 • Miasto i Gmina Pelplin – indywidualne domostwa
 • Miasto i Gmina Gniew
  • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina Gniew – ogrzewanie wody
  • INWEST-KOM Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, miasto Gniew – ogrzewanie wody
Pompy ciepła
 • Miasto Tczew – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Czatkowska 8, Gmina Miejska Tczew, zużyta energia elektryczna: 37 611 kWh, pozyskane ciepło 639 GJ
 • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
 • Gmina Morzeszczyn – brak
 • Gmina Subkowy – brak
 • Miasto i Gmina Pelplin – prywatni właściciele-apteka przy ul.Wybickiego i osoba prywatna przy ul.Ks.Sychty
 • Miasto i Gmina Gniew – brak
Wykorzystanie biomasy
 • Miasto Tczew – brak danych
 • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
 • Gmina Morzeszczyn – brak
 • Gmina Subkowy – brak
 • Miasto i Gmina Pelplin – brak
 • Miasto i Gmina Gniew –
  • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina gniew 9piec na biomasę – zrębki ok. 3t/rok),
  • Szkoła Opalenie, gmina Gniew (piec na biomasę – zrębki z wierzby energetycznej 86,23 t/rok)
Inne

brak danych

Powiat Wejherowski

Elektrownie wodne

Gmina
Rzeka
Elektrownia
Właściciel
Adres
Miasto Wejherowo
Cedron
MEW PRENA
Wejherowo
Elżbieta i Roman Prena
ul.Zamkowa18
Miasto Wejherowo
Reda(Kanał żeglowny Cementowni
MEW Kujawski
Jerzy,Maria,Piotr Kujawscy
ul.Zamkowa18
Gmina Wejherowo
Bolszewka
MEW Kotłowski
Bolszewo
Z.Kotłowski
ul.Niska 3 Wejherowo
 
Gmina Linia
Bolszewka
MEW Kotłowski
Zbiniew Kotłowski
Chłopska 22
Bolszewo
Gmina Linia
Łeba
MEW Tłuczewo
Janusz Karsiny
Tłuczewo 5 85-223 Linia
Gmina Luzino
Bolszewka
MEW Pikron
ul.Długa9
84-242 Luzino
Gmina Łęczyce
Łeba
MEW Wielistowo
Jan Rolbiecki
Oś.Przyjazni 2/17 Wejherowo
 
Łeba
MEW Łęczyce
Anita Micińska
ul.Młynarska4 Łęczyce
 
Łeba
MEW Wolt
Wanda,Honorata Konkol
ul.Młyńska2 Bożepole Małe 84-242 Bożepole Wielkie
 
Łeba
MEW Paraszyno
Marek Tempski
ul.Derdowskiego1
84-242 Luzino,Paraszyno
 
Łeba
MEW Tempski
Marek Tempski
Ul Derdowskiego Luzino
 
Struga Kisewska
MEW Kwiatkowski
Jerzy Kwiatkowski
Kisewo 6,84-218 Łeczyce
Gmina Gniewino
J.Żarnowieckie
Elektrownia Szczytowo-Pompowa
Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A.
Czymanowo,   84-250 Gniewino

Elektrownie wiatrowe

Lp
Gmina
Miejscowość
Ilość elektrowni
1
Linia
Linia( w budowie)
1
2
Gniewino
Gniewino
13 (16 docelowo)
3
Choczewo
Gościęcino
2
4
Choczewo
Słajkowo
1
5
Choczewo
Starbielino
1
6
Choczewo
Zwarcienko
4

Biogaz ze składowiska odpadów.

Eko-Dolina sp. z o.o.

Kolektory słoneczne

Brak danych

Pompy ciepła

Brak danych

Wykorzystanie biomasy

Brak danych z powiatu

Inne

Sopot

Elektrownie wodne

Nie ma

Elektrownie wiatrowe

Nie ma

Biogaz ze składowiska odpadów.

Nie ma

Kolektory słoneczne
 • Sanatorium Leśnik – 138 kolektory słoneczne (ogrzewanie wody)
 • Przystań Rybacka – 12 kolektorów słonecznych (ogrzewanie wody)
 • Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. 23 Marca w Sopocie – 16 kolektorów słonecznych (ogrzewanie wody)
Pompy ciepła
 • Hipodrom – 0,9 MW,
 • Hala tenisowa – 0,18 MW,
 • Przedszkole nr 2 – 0,09 MW,
 • Sanatorium Leśnik –  1,3 MW,
 • Willa Krystyna – 0,1 MW,
 • Sopocki Klub Żeglarski – 0,1 MW
Wykorzystanie biomasy

Nie ma

Inne

Nie ma

Słupsk

Elektrownie wodne

Nazwa  miejscowość/gmina Słupsk

 • Właściciel: Muzeum Pomorza Środkowego nazwa rzeki: Słupia km 32+264 wysokość piętrzenia do rzędnej  16,16 m npm, moc 16 kWh
 • Wyspa Słupska nazwa rzeki: Słupia km 33+047 wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16 m npm, moc 170 kWh
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Miasto korzysta za składowiska w Bierkowie leżącego poza granicami administracyjnymi powiatu grodzkiego, wykorzystującego biogaz z pryzmy energetycznej
obszar objęty poborem gazu                      10,4 ha
wielkość poboru gazu w m3/rok             459 930 m3/rok
ilość uzyskiwanej energii cieplnej Gj       2 500 Gj
lub elektrycznej kW w ciągu roku            501 410 kWh

Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja obiektu EnWod Słupsk Sp. z o. o., ul. Rybacka 4a,  Słupsk
  • ogrzewanie wody:  tak 
  • ilość uzyskiwanej energii: 36kW
Pompy ciepła
 • Lokalizacja obiektu - Wodociągi Słupsk
  • miejscowość/gmina: Słupsk/Gmina Miejska Słupsk
 • Efekt energetyczny w ciągu roku:
  • zużyta energia elektryczna 402 660 [kWh],
  • pozyskane ciepło 4 349[Gj]
Wykorzystanie biomasy

 Lokalizacja obiektu: Słupsk 76-200, ul. Sportowa 73, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. miejscowość/gmina: Słupsk/Gmina Miejska Słupsk

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy oraz ilość t/rok,
  • odpadowa masa roślinna – 1 880,2 Mg/rok
  • ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 7 201,0 Mg/rok
  • odpady ulegające biodegradacji – 1 182,6 Mg/rok
  • osady z zakładowych oczyszczalni ścieków – 1 494,0 Mg/rok
  • tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje i tłuszcze jadalne – 594,3 Mg/rok
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] - brak danych

Kotłownia Rejonowa Nr 1 (kocioł WR-25 nr 3), miejscowość/gmina: Słupsk/Gmina Miejska Słupsk

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – zrębka drzewna, w ilości 1224,25 t/rok, uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:
  • produkcja energii cieplnej - 11155 [Gj/rok],
  • energia chemiczna - 13077 [Gj/rok].
    
Inne

brak

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002