Gdańsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne 
 • surowce ilaste  
Złoża kopalin

W 2009 udokumentowane zostało jedno złoże kopalin

 • Nazwa: „Przeróbka SL – kat. C1
  • Lokalizacja: Przeróbka 
  • Kopalina Główna: Bursztyn
  • Kopalina Główna: Piasek

Gdynia

Rodzaje kopalin podstawowych

Brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
 • inne
Złoża kopalin

Brak informacji z r.2009.

Powiat Bytowski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste 
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Rodzaje kopalin pospolitych:

 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
 • torfy,
 • kreda jeziorna

 

 • nazwa:     Grzmiąca
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne piasek i piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    0,433
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   44 400
  • Położenie złoża /gmina/:   Bytów
  • Złoże jest eksploatowane:     tak 
  • Organ koncesyjny:    Starosta Bytowski
 • nazwa:     Grzmiąca II
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne piasek i piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    1,98
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   157 200
  • Położenie złoża /gmina/:   Bytów
  • Złoże jest eksploatowane:     tak 
  • Organ koncesyjny:    Starosta Bytowski
 • nazwa:     Kotuszewo
  • Rodzaj kopaliny:    piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):   1,057
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  59 985   102 214t
  • Położenie złoża /gmina/:   Czarna Dąbrówka
  • Złoże jest eksploatowane     tak 
  • Organ koncesyjny:    Starosta Bytowski
 • nazwa:     Borzyszkowy
  • Rodzaj kopaliny:     pospółka, piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):    137,12
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   13 602 700
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     tak
  • Organ koncesyjny:    Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa:     Ostrowite
  • Rodzaj kopaliny:     pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha):    133,2
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   11 948 800
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     tak
  • Organ koncesyjny:    Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa:     Gliśno    
  • Rodzaj kopaliny:     piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    253,1
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   12 924 000
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Gliśno I
  • Rodzaj kopaliny:     piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    7,83
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   846 000
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica   
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Gliśno II
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne piaskowo-żwirowe
  • Powierzchnia złoża (ha):    43,046
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  4 453 000
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Trzebielsk
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha):    175,8
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   13 628 400
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     tak 
  • Organ koncesyjny:    Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa:    Zapceń – pole A
  • Rodzaj kopaliny:     kreda jeziorna i gytia wapienna
  • Powierzchnia złoża (ha):    78,1
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   2 640 300
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Ugoszcz
  • Rodzaj kopaliny:     surowce ilaste ceramiki budowlanej
  • Powierzchnia złoża (ha):    2,38
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   134 500 m
  • Położenie złoża /gmina/:   Studzienice
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -

Powiat Chojnicki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • Piaski i żwiry
Złoża kopalin

Koncesje wydane przez Marszałka Woj. Pomrskiego

Nazwa złoża
Kopalina
Zasoby (tys. t)
Zasoby przemysłowe (tys. t)
Wydobycie roczne (tys. t)
Moszczenica –gm. Chojnice
kruszywa naturalne
1106
105
74
Moszczenica II-gm.Chojnice
kruszywa naturalne
330
278
62
Wojtal II- gm. Czersk
kruszywa naturalne
25
23
54
Chojniczki- gm. Chojnice
kruszywa naturalne
103
103
5
Starosta Chojnicki udzielił koncesji na wydobywanie kopaliny:

 • złoże Moszczenica IV, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 16.014 m2, teren górniczy o powierzchni – 29.247 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 179,7 000 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 113.600 ton.
 • złoże CHOJNICE,, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, teren górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 476.245 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 410.969 ton
 • złoże CHOJNICE III, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 7.314,1 m2, teren górniczy o powierzchni – 8.599,8 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 87.400 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 23.179 ton
 • złoże SŁAWĘCIN, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 11.681 m2, teren górniczy o powierzchni – 16.046 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 208.009 ton
 • złoże Pustki , Gmina Czersk obszar górniczy i teren  o powierzchni 19251m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża kat. C1  wynoszą 419 633ton

 

Powiat Człuchowski

Rodzaje kopalin podstawowych

BRAK

Rodzaje kopalin pospolitych
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

GMINA PRZECHLEWO

 • Nazwa  - złoże kredy jeziornej „Pawłówko” i Pawłówko II
  • Rodzaj kopaliny - kreda jeziorna
  • Powierzchnia złoża (ha) – brak danych
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 1225t ys. ton i 85 tys.ton
  • Położenie złoża /gmina/obręb - Pawłówko gmina Przechlewo
  • Złoże jest eksploatowane -  rozpoznane
  • Organ koncesyjny - bd

GMINA DEBRZNO

 • Nazwa - żwirownia Skowarnki ,Stare Gronowo ,Buszkowo
  • Rodzaj kopaliny kruszywo naturalne,surowce ilaste
  • Powierzchnia złoża (ha) – b.d.
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)  - 186 tys.ton ,200tys.ton , 684 tys.ton
  • położenie złoża /gmina/- Debrzno
  • złoże jest eksploatowane  - zagospodarowane,eksploatowane okresowo ,zaniechane
  • Organ koncesyjny -bd

GMINA CZARNE

 • kruszywo naturalne
 •  nazwa - Czarne
  • rodzaj kopaliny
   • a) kruszywo naturalne , 
   • b)surowce ilaste
  • Powierzchnia złoża (ha) bd
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)
   • a) 159 tys.ton ,
   • b) 236 tys.ton
  • położenie złoża /gmina/ gmina Rzeczenica a i b
  • złoże jest eksploatowane 
   • a) zagospodarowane  i eksploatowane okresowo ,
   • b) zaniechane

GMINA RZECZENICA

 • rodzaj kopaliny - kreda jeziorna
  • Powierzchnia złoża (ha) - bd
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) – 597 tys.ton
  • położenie złoża /gmina/ - Jeziernik gmina Rzeczenica
  • złoże jest eksploatowane   złoże położone częściowo na terenie  pow.szczecineckiego, zaniechane

W Garsku tereny po eksploatacji złóż zostały  zrekultywowane
GMINA CZŁUCHÓW

 • Rodzaj kopaliny
  • a) kreda jeziorna
  • b) kreda jeziorna
  • c) kruszywo naturalne
  • d) kruszywo naturalne
  • e) kruszywo naturalne
  •  f) kruszywo naturalne
 • wielkość zasobów:
  • a)  b.d
  • b) 265 tys.ton
  • c) 252 tys.ton
  • d) 91 tys.ton
  • e) 2173 tys.ton
  • f) 1606 tys.ton 
 • Nazwa                   
  • a) Czarnoszyce
  • b) Polnica C
  • c) Nieżywięć
  • d) Nieżywięć II
  • e) Nieżywięć III
  • f) Polnica II
 • Złoże jest eksploatowane  
  • a) zaniechane
  • b) rozpoznane
  • c) eksploatowane
  • d) eksploatowane
  • e) eksploatowane
  • f) zagospodarowane , eksploatowane okresowo

Powiat Gdański

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda jeziorna
 • inne gytia wapienna
Złoża kopalin
 • nazwa Miłowo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  164 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Naruszewo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  49 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Różyny 3, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  26 000 m3-kreda 13 000 m3-torf; położenie złoża gmina Pszczółki; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański,

Powiat Kartuski

Rodzaje kopalin podstawowych

 

brak

Rodzaje kopalin pospolitych

 

 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Powierzchnia [ha] Zasoby geologiczne [t] gmina Eksplo-atowane Organ koncesyjny

 • BOROWIEC I Pole A Kruszywo naturalne 44,39 13328392 Żukowo tak Marszałek Województwa
 • KAMIENICA SZLACHECKA II Kruszywo naturalne 4,49 540600 Stężyca tak Marszałek Województwa
 • KAPLICA-POŁĘCZYNO torf 10,92 309600 Somonino tak Marszałek Województwa
 • KIEŁPINO II Kruszywo naturalne 1,89 273000 Kartuzy tak Marszałek Województwa
 • ŁĄCZYNO Kruszywo naturalne 15,96 3309900 Stężyca tak Marszałek Województwa
 • ŁĄCZYNO II Kruszywo naturalne 1,8 1970200 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • ŁĄCZYNO III Kruszywo naturalne 1,99 617100 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • ŁĄCZYNO IV Kruszywo naturalne 18,8 4988300 Stężyca nie Marszałek Województwa
 • SKRZESZEWO II Kruszywo naturalne 1,83 234300 Żukowo tak Marszałek Województwa
 • SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE III Kruszywo naturalne 1,44 105500 Żukowo tak Starosta Kartuski
 • ŻUROMINO II Kruszywo naturalne 69,05 5056000 Stężyca tak Marszałek Województwa
 • ŻUROMINO III Kruszywo naturalne 3,32 553600 Stężyca nie Marszałek Województwa
 • ŻUROMINO IV Kruszywo naturalne 1,98 306770 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • NIESTĘPOWO II Kruszywo naturalne 4,82 545200 Żukowo tak Marszałek Województwa
 • WĘSIORY Kruszywo naturalne 42,35 1116690 Sulęczyno tak Marszałek Województwa
 • NIESIOŁOWICE  Kruszywo naturalne 1,62 180000 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • NIESIOŁOWICE I Kruszywo naturalne 19,30 1639500 Stężyca nie Marszałek Województwa
 • NIESIOŁOWICE II Kruszywo naturalne 1,86 208100 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • BARNIEWICE I Kruszywo naturalne 5,5 821700 i 421200 Żukowo nie Marszałek Województwa
 • PRZYJAŹŃ Kruszywo naturalne 7,8 1938000 Żukowo nie Marszałek Województwa
 • SULĘCZYNO I Kruszywo naturalne 6,27 980000 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
 • KOSOWO IA Kruszywo naturalne 0,8 82900 Przodkowo tak Starosta Kartuski
 • KOSOWO II Kruszywo naturalne 3,04 667000 Przodkowo nie Marszałek Województwa
 • MŚCISZEWICE  Kruszywo naturalne 1,99 201980 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
 • MŚCISZEWICE I Kruszywo naturalne 2,05 129500 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
 • MŚCISZEWICE II Kruszywo naturalne 1,5 195400 Sulęczyno nie Starosta Kartuski
 • BERNARDYNA Kruszywo naturalne 1,86 298000 Kartuzy, Somonino tak Starosta Kartuski
 • PUZDROWO Kruszywo naturalne 1,84 340120 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
 • PUZDROWO II Kruszywo naturalne 1,98 540600 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
 • PAŁUBICE Kruszywo naturalne 1,52 231100 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
 • BUKOWA GÓRA I Kruszywo naturalne 1,98 106900 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
 • BUKOWA GÓRA II Kruszywo naturalne 1,8 107500 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
 • SZCZUKOWO Kruszywo naturalne 1,99 520200 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • SZCZUKOWO I Kruszywo naturalne 1,91 499800 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • GAPOWO Kruszywo naturalne 1,69 294200 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • GAPOWO I Kruszywo naturalne 1,83 231400 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • GAPOWO II Kruszywo naturalne 1,03 164600 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • GLINCZ Kruszywo naturalne 1,97 469000 Żukowo tak Starosta Kartuski
 • RYBAKI Kruszywo naturalne 1,33 229990 Somonino tak Starosta Kartuski
 • KAMIENICA SZLACHECKA III Kruszywo naturalne 1,98 366050 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • CZECZEWO I Kruszywo naturalne 1,99 301250 Przodkowo tak Starosta Kartuski
 • KLUKOWA HUTA Kruszywo naturalne 1,99 173800 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • ŁĄCZYNO V Kruszywo naturalne 1,88 682400 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • KAMIENICA SZLACHECKA IIA Kruszywo naturalne 0,55 73700 Stężyca nie Starosta Kartuski
 • ŻUROMINO V Kruszywo naturalne 1,57 215100 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • GAPOWO IV Kruszywo naturalne 1,99 516600 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • GAPOWO V Kruszywo naturalne 1,99 492100 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • GAPOWO VI Kruszywo naturalne 1,99 499700 Stężyca tak Starosta Kartuski
 • SIKORZYNO Kruszywo naturalne 3,0 723700 Stężyca nie Marszałek Województwa
 • GAPOWO III Kruszywo naturalne 6,2 1488730 Stężyca nie Marszałek Województwa

Powiat Kościerski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin
 • nazwa -  KARSIN,.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża 1,1 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 254,683 tyś. t 
  • położenie złoża /gmina/ Karsin,
  • złoże jest eksploatowane tak
  • Organ koncesyjny Starosta
 • nazwa -  DĘBOWIEC,.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża 1,4 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 124,2 tyś. t 
  • położenie złoża /gmina/ Karsin,
  • złoże jest eksploatowane tak
  • Organ koncesyjny Starosta
 • nazwa Nowa Karczma        
  • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
  • Powierzchnia złoża  1,9 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 149,8 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
  • złoże jest eksploatowane   tak
  • Organ koncesyjny Starosta Kościerski
 • nazwa Stary Barkoczyn         
  • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
  • Powierzchnia złoża  1,5 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 124,189 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
  • złoże jest eksploatowane   tak
  • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

Powiat Kwidzynski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
Złoża kopalin
 • Kamionka II
  • rodzaj kopaliny piasek
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,15 ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 180,4 tys ton
  • położenie złoża /gmina/ Kamionka, Gm. Kwidzyn
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica VI
  • rodzaj kopaliny piasek
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,37ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 91,4 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica VII
  • rodzaj kopaliny piasek
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,96ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 126,6 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Białki
  • rodzaj kopaliny piasek
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,99ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 193,98 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Białki, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica V
  • rodzaj kopaliny piasek, piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,99ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 225,8 tys. ton; piasek ze żwirem 129,8 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Gonty
  • rodzaj kopaliny piasek
  • Powierzchnia złoża (ha) 2,00ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 208,6 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Olszanica X
  • rodzaj kopaliny piasek,
  • Powierzchnia złoża (ha) 1,99ha
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 102,5tys. ton;
  • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Powiat Lęborski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn,
 • sól kamienna

Gmina Łeba)

Gmina Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko, Gmina Cewice – brak danych

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

REZWAP,. rodzaj kopaliny – kreda jeziorna

 • Powierzchnia złoża 10 (ha) , wielkość zasobów złoża  -     (t lub m3)  - brak danych
 • położenie złoża /gmina/Roszczyce, złoże jest eksploatowane  tak / nie 
 • Organ koncesyjny: Urząd Wojewódzki

Maria Korda Żwirownia „Ulinia”       

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne KN - piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy) 1,9816 ha
 • wielkość zasobów złoża  316,9 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/ Gmina Wicko
 • złoże jest eksploatowane  tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

ROM-BUD,. rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne

 • Powierzchnia złoża - (ha) , wielkość zasobów złoża  -     (t lub m3)  - brak danych
 • położenie złoża /gmina/Łebieniec, złoże jest eksploatowane  tak / nie 
 • Organ koncesyjny: Urząd Marszałkowski

„Oskowo II”

 • rodzaj kopaliny   kruszywo piaskowo-żwirowe
 • Powierzchnia złoża (ha)  16,50 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)  455 100 t. (przed rozpocz. eksploatacji)
 • położenie złoża /gmina/     działka nr 78/1 obr. Oskowo, gm. Cewice
 • złoże jest eksploatowane  tak
 • Organ koncesyjny    Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Teresa Filapek P.H.U. Alfa „KRĘPKOWICE”

 • rodzaj kopaliny   piasek
 • Powierzchnia złoża (ha)  (obszar górniczy) 1,9964 ha  
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)   635 102 t.
 • położenie złoża /gmina/      działka nr 9/8 obr. Krapkowice gm. Cewice
 • złoże jest eksploatowane   tak 
 • Organ koncesyjny      Starostwo Powiatowe w Lęborku

EKO-UPRAWA Sp. z o .o., Kębłowo Nowowiejskie I

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha lub m2) 19 984 m2
 • wielkość zasobów złoża  329,710 tys. t
 • położenie złoża /gmina/  Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane  nie 
 • Organ koncesyjny   Starostwo Powiatowe w Lęborku

„Kębłowo Nowowiejskie” Zakład budowlany Dzida i Zaręba Sp. J.         

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne KN 8271
 • Powierzchnia złoża(ha) 13530 ha 
 • wielkość zasobów złoża  102700 t
 • położenie złoża /gmina/  Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane  nie 
 • Organ koncesyjny   Starostwo Powiatowe w Lęborku

Mariusz Jurgowiak  Żwirownia „Łebień”       

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy) 0,7458 ha
 • wielkość zasobów złoża 134,8 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/   410 obręb Łebień, Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane  tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „ANDROL” Andrzej Lewiński

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne - piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy) 1,4893 ha
 • wielkość zasobów złoża 127,6 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/    458/2,  458/9 , Gmina Wicko
 • złoże jest eksploatowane  tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Roman Nowacki Żwirownia  „Łebieniec II”

 • rodzaj kopaliny – piasek - kop. podstawowa i piaski gliniaste – kop. towarzysząca,
 • Powierzchnia złoża (ha)  (obszar górniczy) 4,3161 ha
 • wielkość zasobów złoża piasek – 749890 t,  piaski gliniaste – 202458 t
 • położenie złoża /gmina/   236/1 obręb Łebieniec , Gmina Wicko
 • złoże jest eksploatowane  tak 
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Wienerberger Cegielnie Lębork SP. z o.o.  Lębork, Nowa Wieś Lęborska II

 • rodzaj kopaliny: iły i mułki, kopalina towarzysząca - piasek
 • Powierzchnia złoża (ha lub m2) (obszar górniczy)  315 969,06m2
 • wielkość zasobów złoża 1578 tys. m3
 • położenie złoża /gmina/    464/4, 464/5, 472/6, 475/136 w m. Nowa Wieś Lęborska, Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane  tak
 • Organ koncesyjny: Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Wienerberger Cegielnie Lębork SP. z o.o.  Lębork VIII

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne,  piaski
 • Powierzchnia złoża (ha) (obszar górniczy)  1,92555 ha
 • wielkość zasobów złoża 113,4 tyś ton
 • położenie złoża /gmina/      100/1, 100/11  obręb Lębork , Gmina Lębork
 • złoże jest eksploatowane  tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Powiat Malborski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piasek, surowce ilaste
Złoża kopalin

Brak złóż kopalin w powiecie malborskim.

Powiat Nowodworski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
 • mułki
 • surowce ceglaste
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • nazwa - bursztyn,.
 • rodzaj kopaliny - podstawowa
 • powierzchnia złoża  (ha)-brak danych
 • wielkość zasobów złoża  (t lub m3)- brak danych
 • położenie złoża Gmina  Stegna, Gmina Sztutowo
 • złoże jest eksploatowane - nie

Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego.

Powiat Pucki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • żwir
 • piasek
Złoża kopalin

Nazwa
Rodzaj kopaliny
Powierzchnia (ha) obszaru górniczego
Wielkość zasobów złoża t/m3
Położenie złoża/gmina
Eksploatacja złoża
Organ koncesyjny
DĘBOGÓRZE II
Kruszywo naturalne - piasek
1,16
93,3 tys ton
Kosakowo
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDZEWO
Kruszywo naturalne
1,9
 
Puck
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDŻEWO I
Kruszywo naturalne
1,9
233,4 tys ton
Puck
tak
Starosta Pucki
MINOWICE
Kruszywo naturalne-piasek
1,59
228,5 tys ton
Krokowa
tak
Starosta Pucki
PARSZCZYCE III
Kruszywo naturalne - piasek
1,87
 
Krokowa
tak
Starosta Pucki
MIEROSZYNO
Kruszywo naturalne
1,98
480,2 tyś ton
Puck
tak
Starosta Pucki

Powiat Starogardzki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

Powiat Sztumski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda pisząca
Złoża kopalin
 • nazwa : „Morany”           
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne ( żwir z piaskiem)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,98 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 20-30 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Dzierzgoń           
  • złoże jest eksploatowane: nie   
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Nowa Karczma           
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne ( piasek)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,8 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 218 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Dzierzgoń           
  • złoże jest eksploatowane: nie   
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Waplewo Wielkie 
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne ( piasek)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,6 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 154 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Stary Targ         
  • złoże jest eksploatowane: nie   
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Nowa Wieś V
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,70 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 136 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Sztum          
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Mortąg
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,50 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 141 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Stary Dzierzgoń         
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Nowa Wieś IV
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,60 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 91 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Sztum          
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Koślinka
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,20 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 75 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Sztum          
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Ankamaty
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 0,5  ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 74 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Dzierzgoń         
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Minięta
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,9 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 203 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Dzierzgoń          
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Dzierzgoń- Stare Miasto
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 5,50 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 1024,3 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Stary Dzierzgoń       
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa : Porzecze
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 3,3 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 364,4tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Stary Dzierzgoń       
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa : Minięta II
  • rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne (piasek)
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 1,99 ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 146,8tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ : gmina Dzierzgoń       
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski
 • nazwa : Waplewo Wielkie II
  • rodzaj kopaliny : piasek, żwir
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 7,26  ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 416,25. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Stary Targ       
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa : Waplewo Wielkie II
  • rodzaj kopaliny : piasek, żwir
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 7,26  ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 416,25. ton
  • położenie złoża /gmina/ : Stary Targ       
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa : Mortąg II
  • rodzaj kopaliny : piasek
  • Powierzchnia złoża  (ha) : 19,3  ha
  • wielkość zasobów złoża (t lub m3) : 597,513 ton
  • położenie złoża /gmina/ : Stary Dzierzgoń      
  • złoże jest eksploatowane: tak    
  • Organ koncesyjny : Starosta Sztumski

Powiat Słupski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
 • borowiny
 • bursztyn
 • glinoporyty
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne (piaski i piaski ze żwirami)
 • torfy
Złoża kopalin

brak danych

Powiat Tczewski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
Złoża kopalin
 • Nazwa- Gniew III
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża- brak danych
  • Położenie złoża- Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane- tak
 • Nazwa- Gniewskie Młyny
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża- brak danych
  • Położenie złoża- Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane- nie
 • Nazwa- Goszyn
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża- brak danych
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- tak
 • Nazwa- Królów Las
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża- brak danych
  • Położenie złoża- brak danych
  • Złoże jest eksploatowane- tak okresowo
 • Nazwa- Rokitki
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża- brak danych
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- nie
 • Nazwa- Rokitki II
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- 15 405 m2
  • Wielkość zasobów złoża- 82 674 m3, 142 777 t
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- tak
 • Nazwa- Stanisławie I
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Wielkość zasobów złoża- brak danych
  • Położenie złoża- brak danych
  • Złoże jest eksploatowane- nie
 • Nazwa- Brody
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- 19 908 m2
  • Wielkość zasobów złoża- 582,77 tys. Mg
  • Położenie złoża- Gmina Gniew
  • Złoże jest eksploatowane- nie
 • Nazwa- Zabagno
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- 19 676 m2
  • Wielkość zasobów złoża- 93 133 m3, 159 723 t
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- nie
 • Nazwa- Małżewo
  • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
  • Powierzchnia złoża- 15 290 m2
  • Wielkość zasobów złoża- 105 501 m3, 187 159 t
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- tak
 • Nazwa- Rokitki III
  • Rodzaj kopaliny- piaski
  • Powierzchnia złoża- 15 405 m2
  • Wielkość zasobów złoża- 142 800 t
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- tak
 • Nazwa- Swarożyn
  • Rodzaj kopaliny- piaski
  • Powierzchnia złoża- 19 996 m2
  • Wielkość zasobów złoża- 186 463 m3, 279 881 t
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- nie
 • Nazwa- Czarlin
  • Rodzaj kopaliny- piasek
  • Powierzchnia złoża- 19 996 m2
  • Wielkość zasobów złoża- 186 463 m3 , 279 881 t
  • Położenie złoża- Gmina Tczew
  • Złoże jest eksploatowane- nie
  • Złoża Gąsiorek ,Cerkwia II i III  – eksploatacja zakończona.

Powiat Wejherowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • „GŁAZICA V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,583
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 62,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINO” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 36,1 tys. t, torf 4,5 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,484
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 210,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „PERLINO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0294
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 32,7 tys. t, torf  8,6 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm. Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          tak
 • „KNIEWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 10,2105
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 276,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „USTARBOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,95
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 219 357 t
  • położenie złoża /gmina/:  Ustarbowo. gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 20,36
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 992,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia. gm. Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „NADOLE”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,6018
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 95 506 m3
  • położenie złoża /gmina/: Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starostwa Wejherowski
 • „ŁĘTOWO II”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,31
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 73 581 t, torf  3 043 m3
  • położenie złoża /gmina/: Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA III”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,81
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 43 544 t, torf 34 471 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny:  Starosta Wejherowski
 • „GOWINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,95
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 174 824 t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA IV”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,85
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  kreda jeziorna 82 006 t, torf  23 555 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE-WEJHEROWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 186
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 16 326 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „KAMIEŃ I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6756
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 845 872 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „ROBAKOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 601,5 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA VI”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 286 442 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 28,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
 • „GOWINO IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,39
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 144,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 44,5
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 3 929,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINOII”                                                                                                                                                                
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,7022
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 160,3 tys. t, kopalina towarzysząca: piasek gliniasty i glina 44,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „STRZEBIELINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,2999
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 86,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „CHMIELENIEC”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):  1,9452 w tym piasek 1,3352, glina i piasek gliniasty 1,5252
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 130,7 tys. t, kopalina towarzysząca glina i piasek gliniasty 154,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA POMORSKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  216 450 t
  • położenie złoża /gmina/:   gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „BRZEŹNO LĘBORSKIE”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 66
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek ze żwirem 5 428 037 t, kopalina towarzysząca piasek 8 761 241 t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane           tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6440
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 2 182,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 472,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GÓRA” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,24
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 176 200 t, torf 41 600 m3
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „CHOCZEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,5850
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 108,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ROZŁAZINO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,9680
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 202,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „NIEPOCZOŁOWICE I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 166,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE I”   
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,64
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 163,4 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ZIELNOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 383,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DĄBRÓWKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,3458
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):b tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „ZAKRZEWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1.99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 7 136 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „TŁUCZEWO”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 2,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 241,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DONIMIERZ I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1361,6 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „GÓRA V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 10,26
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 2 976,9 t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „PARASZYNO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 9,20
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 808 338,0 t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • KISEWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha):b
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 130,4 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „KISEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,76
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 240,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski

Sopot

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
Rodzaje kopalin pospolitych

rodzaje  kopalin pospolitych - brak

Złoża kopalin
 • nazwa „Sopot” (zdrój Św. Wojciecha)
  • rodzaj kopaliny: wody lecznicze (woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa)
  • powierzchnia złoża  (ha) -
  • wielkość zasobów złoża  (t lub m3) -
  • położenie złoża /gmina/           Sopot
  • złoże jest eksploatowane     tak
  • Organ koncesyjny     Koncesja nr 14/2004

Słupsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piaski kwarcowe
Złoża kopalin
 • nazwa -   SŁUPSK II,
  • rodzaj kopaliny piasek kwarcowy
  • Powierzchnia złoża  10,03  (ha),
  • wielkość zasobów złoża 889,9 (t lub m3) 
  • położenie złoża /gmina/: Słupsk,  złoże jest eksploatowane: tak 
  • Organ koncesyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002