Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 21 621 000 m3/r

w tym:

 • - przemysł: 1 376 000
 • - cele komunalne 20 245 000
 • - rolnictwo i leśnictwo: brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 30,5%
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 69%
 • studnie indywidualne  0,5 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

105

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

 59235,6:

 • do celów komunalnych: 55466
 • do celów przemysłowych: 3769,9
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,5

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Na terenie dzielnicy przemysłowej  Gdańsk-Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy  ul. Fundamentowej, dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych ”UNIKOM” Sp. z o.o. cena wody brutto wynosiła :
  • gospodarstwa domowe 3,47
  • przemysł i pozostali odbiorcy 4,17
 • Na pozostałym terenie Gdańska obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. cena wody wynosiła 3,30
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych  - 86 %
 • parametrów bakteriologicznych   - 99,9 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Saur Neptun Gdańsk S.A.; 80-858 Gdańsk; ul. Wałowa 46  -

 • zaopatruje gminę w  99,76%
 • wielkość produkcji śr = 71559 [m³/d],

„Unikom”  Przedsiębiorstwo  Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o.,; 80-298 Gdańsk,;  ul. Budowlanych 31

 • zaopatruje gminę w 0,24%
 • wielkość produkcji śr = 172 [m³/d],

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

11 356 450,1   w tym:

 • przemysł 1 205 040,5
 • cele komunalne 888 361,0
 • gospodarstwa domowe 9 263 048,6
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Ujęcia wody podziemne (100%)

 • Uj. Wiczlino 2 982 286,0
 • Uj. Wielki Kack 736 643,0
 • Uj. Jana z Kolna 1 200,0
 • Uj. Kolibki 1 337 672,0
 • Uj. Sieradzka 1 329 726,0
 • Uj. Rumia 2 544 552,0
 • Uj.Reda 4 056 810,0
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

104,2

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

31 113,6

 • do celów komunalnych: 2433,9
 • do celów przemysłowych:3 301,5
 • gospodarstwa domowe: 25 378,2
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z 2009, w r.2008 98%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

3,14

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 •  Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 15 978 547,00
  • % całkowitego zaopatrzenia 100 

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

brak danych

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - 0,1
 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 91,7
 • studnie indywidualne 8,0
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 0,2
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – brak

Gmina Borzytuchom:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 96%
 • studnie indywidualne 4 % 

 
Miasto i Gmina Bytów:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 98%
 • studnie indywidualne 2 %

 
Gmina Czarna Dąbrówka:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 92%
 • studnie indywidualne 8 % 

Gmina Kołczygłowy:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 92,46%
 • studnie indywidualne 7,54% 

 
Gmina Lipnica:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 63%  
 • studnie indywidualne 37 % 

Miasto i Gmina Miastko:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 95%
 • studnie indywidualne 5% 

Gmina Parchowo:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 75 %
 • studnie indywidualne 25 % 

 
Gmina Studzienice:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 15 %
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne 5% 

Gmina Trzebielino:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 20 % 

Gmina Tuchomie:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 97,2 %
 • studnie indywidualne 2,8 %
   

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Borzytuchom: 2,04
 • Miasto i Gmina Bytów: 2,01   
 • Gmina Czarna Dąbrówka:  2,21
 • Gmina Kołczygłowy:  2,00 + opłata abonamentowa 2,20
 • Gmina Lipnica: 1,55
 • Miasto i Gmina Miastko: 2,24
 • Gmina Parchowo: b.d.          
 • Gmina Studzienice: 1,90
 • Gmina Trzebielino: 2,91
 • Gmina Tuchomie: 1,56-1,63
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gmina Borzytuchom:

 • parametrów fizykochemicznych 99,9 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Bytów:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Czarna Dąbrówka:

 • parametrów fizykochemicznych 99 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Kołczygłowy:

 • parametrów fizykochemicznych - 4 z 9 ujęć wody spełniały normy
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Lipnica:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Miastko:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Studzienice:

 • parametrów fizykochemicznych 90%
 • parametrów bakteriologicznych 98 %

Trzebielino:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Tuchomie:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat


Zakład Usług Wodnych w Słupku Sp. z o.o.

 • zaopatruje Gminę Borzytuchom
 • wielkość produkcji średnio: 301,4 m³/d 
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

 • zaopatruje Miasto i Gminę Bytów
 • wielkość produkcji średnio: 2 471,22 m³/d
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce

 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio: 182,8 m³/d
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Gmina Kołczygłowy

 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio: 480 m³/d  
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Wnuk Lipiński Leon – obsługuje sieć wodociągową Górki

 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio: b.d. 
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. %  całkowitego zaopatrzenia powiatu

Rowiński Kazimierz – obsługuje sieć wodociągową Kołczygłówki PKP

 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio: b.d. 
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. %  całkowitego zaopatrzenia powiatu


Gminy Lipnica

 • zaopatruje Gminę Lipnica
 • wielkość produkcji średnio 325 m³/d
 • 63% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku

 • zaopatruje Gminę Miastko
 • wielkość produkcji średnio:  2 461,78 m³/d 
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Usług Wodnych w Słupku Sp. z o.o.

 • zaopatruje Gminę Parchowo
 • wielkość produkcji średnio: b.d.  m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Gmina Studzienice

 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio 221 m³/d 
 • 80% całkowitego zaopatrzenia Gminy Studzienice
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
"PREFABET" Osława Dąbrowa

 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio: b.d.  m³/d
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie

 • zaopatruje Gminę Trzebielino
 • wielkość produkcji średnio: b.d.  m³/d  
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński

 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio: 301,6 m³/d 
 • 94,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Konserwacja Wodociągu i Sprzedaż Wody J.H. Wirkus

 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio 16,04 m³/d
 • 5,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Razem wg wyżej podanych danych:  6 760,84 m³/d  (brak danych z gmin: Parchowo, Trzebielino;  dane częściowe z gmin: Kołczygłowy, Lipnica i Studzienice)

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Powiat chojnicki ogółem: 3 232 470
w tym

 • Gmina Chojnice
  • ogółem 535 720  
 • Gmina Brusy 
  • ogółem 407 427
  • cele przemysłowe 65 373
  • cele komunalne 333 138
  • rolnictwo, leśnictwo    8 917
 •  Gmina Czersk
  • ogółem 507 974,80
  • cele przemysłowe 24 102,00
  • cele komunalne, rolnictwo, leśnictwo   483 872,80  
 •  Gmina Konarzyny 
  • ogółem  75 048
  • cele przemysłowe 9 170
  • cele komunalne 65 878
 •  Miasto Chojnice
  •  ogółem    1 706 300
  •  cele przemysłowe 333 900
  •  cele komunalne 1 372 400
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • Gmina Konarzyny - 95%
  • Gmina Czersk - 93%,
  • Gmina Brusy - 86%,
  • Gmina Chojnice - 100%,
  • Miasto Chojnice - 100%
 • studnie indywidualne  brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne- brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Chojnice - 94
 • Miasto Chojnice - 96
 • Gmina Brusy  - 85,8  
 • Gmina Czersk - 66
 • Gmina Konarzyny - 87

Średnio w powiecie 88,7

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Gmina Chojnice -  1 467 (ogółem na cele komunalne i przemysłowe)

 • do celów komunalnych
  • Gmina Brusy  - 914
  • Gmina Czersk - 1288
  • Gmina Konarzyny - 180
  • Miasto Chojnice - 3 760

Ogółem w powiecie 7609

 • do celów przemysłowych 
  • Gmina Brusy  - 179 
  • Gmina Czersk - 66
  • Gmina Konarzyny - 25
  • Miasto Chojnice - 915

Ogółem w powiecie 1185

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Czersk – 84;  17089 mieszkańców
 • Gmina Chojnice – 98;  16055
 • Gmina Brusy - 86;  11270
 • Gmina Konarzyny – 73;   1542
 • Miasto Chojnice - 100;  39811

ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem – 85767 tj. 93%

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Czersk:
  • 1,90  i 1,96  dla firm (Czersk, Łąg, Odry);
  • 1,70  i 1,77  dla firm (Rytel)
  •  opłata abonamentowa:  2,23
 • Gmina Chojnice: 2,68
 • Gmina Brusy: 2,00 ; opłata abonamentowa: 2,78
 • Gmina Konarzyny: 1,61  opłata abonamentowa: 2,14
 • Miasto Chojnice: 2,38 ; opłata abonamentowa: 7,07
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Czersk:  parametry bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Gmina Brusy: bakteriologiczne 100 % Fizykochemiczne 100%
 • Gm. Konarzyny: bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Gm.Chojnice:  bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Miasto Chojnice – brak danych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Zakład/Firma
Gmina
Wielkość produkcji [m3/d]
% zaopatrzenia gminy
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. Czersk
Czersk
Brak danych
r.2008- 503
84
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach
Chojnice
2 000
98
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach
Brusy
1 408
93
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Konarzynach
Konarzyny
455
90
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
Miasto Chojnce
5 170
100

Razem          9536

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

1 938 002        

w tym:

 • przemysł 112 493
 • cele komunalne 1 583 427
 • rolnictwo i leśnictwo  242 082
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
ujęcie komunalne – wody podziemne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Pobór wody
m3/rok 
% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej
MG.Czarne
191279
99
M. Człuchów
592000
99,9
G. Człuchów
278800
                      99
MG. Debrzno
268523
99,1
G. Koczała
89000
90
G. Przechlewo
279300
95
G. Rzeczenica
259100
93,7
Razem
1958002
96,53
studnie indywidualne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Studnie indywidualne
szt.
MG.Czarne
40
G. Człuchów
220
MG. Debrzno
20
G. Koczała
265
G. Przechlewo
80
ujęcia przemysłowe – wody podziemne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Pobór wody
m3/rok
MG.Czarne
97000
M. Człuchów
44000
G. Człuchów
14200
MG. Debrzno
18000
G. Koczała
35348
G. Przechlewo
28000
Razem                                   
236 548,00
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe bd

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

77,5

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 4338
 • do celów przemysłowych:308,2
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

96,53

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Człuchów  –1,73
 • Gmina Człuchów  –1,98
 • Miasto gmina Czarne  –3,07
 • Miasto gmina Debrzno –3,38
 • Gmina Koczała  –1,80
 • Gmina Przechlewo - 1,92
 • Gmina Rzeczenica  – 3,09
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto i Gmina Czarne – bd (2008r   938,23 m3/d)
Miasto Człuchów   

 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie
  • 100 % wielkość produkcji 1933 m3/d

Gmina Człuchów    

 •  Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w  Człuchowie
  • bd ( 2008r  3135 m3/d)

Miasto i Gmina Debrzno

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
  • wielkość produkcji bd (  2008r   1265 m3/d)

Gmina Koczała      

 • Zakład Gospodarki Komunalnej ZB ul.Zielona 2 77-220 Koczała;
  • wielkość produkcji 245 m3/d 
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy  bd

Gmina Przechlewo    

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
  • wielkość produkcji  – bd   
 • POLDANOR S.A.
  • wielkość produkcji –  b.d  (2008r   22,2 m3/d)%             
 • ROLPAKO  
  • wielkość produkcji – b.d    (2008r  31,7m3/d)
 • Rolpex – b.d

Gmina Rzeczenica

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica w Rzeczenicy
  • wielkość produkcji 706 m3/d,
  • 91,5 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

3 299 937,83

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

 

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
  • Gmina Kolbudy – 20%
 • ujęcie komunalne – wody podziemne
  • Gmina Cedry Wielkie –239,5 tys./m3/rok
  • Gmina Suchy Dąb – 2 ujęcia komunalne
  • Miasto Pruszcz Gdański – 100%
  • Gmina Pszczółki –  99%, 300 tyś.m3
  • Gmina Kolbudy – 80%
  • Gmina Trąbki Wielkie – 508 943 m3/rok
  • Gmina Pruszcz Gdański – 100 %
  • Gmina Przywidz – 97 %
 • studnie indywidualne
  • Miasto Pruszcz Gdański – 5 sztuk
  • Gmina Pszczółki – 1%
  • Gmina Przywidz – 6 /zdroje/
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

98,4

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

9040,9

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,5%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Pruszcz Gdański –  2,69
 • Gmina Cedry Wielkie –  2,19
 • Gmina Kolbudy –   3,13
 • Gmina Pruszcz Gdański –  2,60
 • Gmina Przywidz –   2,46
 • Gmina Pszczółki –   2,08
 • Gmina Suchy Dąb –   2,03
 • Gmina Trąbki Wielkie –  2,67
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: Ilość wody, spełniającej normy, waha się w granicach od 70 do 100%, w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb w wodzie występują ponadnormatywne ilości fluoru (wszystkie ujęcia z wyjątkiem ujęcia w Kiezmarku i Wocławach)
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Miasto Pruszcz Gdański – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z  o.o. – 100
  • wielkość produkcji 3288 m3/dobę
 • Gmina Cedry Wielkie – WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek – 100%,
 • Gmina Kolbudy – REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach – 100%;
  • wielkość produkcji 1523 m3/dobę
 • Gmina Pruszcz Gdański – "EKSPLOATATOR" sp. z o.o.
  • wielkość produkcji 1764 m3/dobę
 • Gmina Przywidz – Urząd Gminy Przywidz
  • wielkość produkcji 618 m3/dobę – 100%
 • Gmina Pszczółki – Gmina Pszczółki 93,3 %; WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek – 6,7%
 • Gmina Suchy Dąb – Urząd Gminy w Suchym Dębie – 100%,
  • wielkość produkcji 548 m3/dobę (jeden wodomierz)
 • Gmina Trąbki Wielkie – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich,
  • wielkość produkcji 2 645 m3/dobę

 Razem 8622 m3/dobę + produkcja WEMA

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 
ogółem
przemysł
cele komunalne
rolnictwo
i leśnictwo
Gmina Chmielno
375 700
31 000
332 700
12 000
Gmina Sulęczyno
176 000
14 000
140 000
22 000
Gmina Sierakowice
548 790
22 470
473 752
brak danych
Gmina Stężyca
329 000
109 000
220 000
-
Gmina Somonino
274 450
29 222
241 839
3 389
Gmina Kartuzy
1 065 525
224 515
841 010
-
Gmina Żukowo
980 000
175 200
          804 800 razem z rol. I leśnictwem*
Gmina Przodkowo
383 396
16 104
367 292
brak danych
Powiat Kartuski
4 132 861
621 511
3 421 393*
89 957

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe – 0 %
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 95 %
 • studnie indywidualne – 5%
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – 0 %
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – 0 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Kartuzy – 87,2
 • Gmina Sulęczyno – 100
 • Gmina Chmielno – 140
 • Gmina Stężyca – 104,7
 • Gmina Sierakowice – 75
 • Gmina Przodkowo – 135
 • Gmina Żukowo – 150
 • Gmina Somonino – 80

Srednio w powiecie-104

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Kartuzy - 2 919,2
 • Gmina Sulęczyno – 886,5
 • Gmina Chmielno – 953,87
 • Gmina Stężyca – 958,91
 • Gmina Sierakowice – 1832,2
 • Gmina Przodkowo – 1050,4
 • Gmina Żukowo – 2 684,93
 • Gmina Somonino – 751,9

Razem w powiecie   12 038

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Kartuzy – 95%
 • Gmina Sulęczyno – ok. 75%
 • Gmina Chmielno – 6 818 budynków włączonych do sieci/6958 ogólnej ilości budynków (98%)
 • Gmina Stężyca – 91 %
 • Gmina Sierakowice – 96%
 • Gmina Przodkowo – 98 %
 • Gmina Żukowo – 96%
 • Gmina Somonino – 96 % zwodociągowanych gospodarstw

Średnio w powiecie   95%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Kartuzy – 2,90 dla odbiorców indywidualnych; 3,28 dla pozostałych odbiorców
 • Gmina Sulęczyno – 2,39
 • Gmina Chmielno – 3,05
 • Gmina Stężyca – 2,50 dla stałych mieszkańców; 2,83 dla pozostałych odbiorców
 • Gmina Sierakowice – 2,55
 • Gmina Przodkowo – 2,17
 • Gmina Żukowo – 2,20 dla gospodarstw domowych; 3,27 dla odbiorców przemysłowych
 • Gmina Somonino – 2,73 dla gospodarstw domowych; 3,21 dla podmiotów gospodarczych
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 
parametry fizykochemiczne
parametry bakteriologiczne
Gmina Kartuzy
100%
100%
Gmina Sulęczyno
100%
100%
Gmina Chmielno
100%
100%
Gmina Stężyca
75%
100%
Gmina Sierakowice
100%
100%
Gmina Przodkowo
100%
b.d.
Gmina Żukowo
100%
100%
Gmina Somonino
90%
100%

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy
Zaopatruje
Wielkość produkcji sr. [m³/d]
% zaopatrzenia gminy
Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 
 
Miasto i Gmina Kartuzy
 
 
4 007
 
 
95
Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski w Glinczu, ul. Akacjowa 24 
 
 
Gmina Żukowo
 
2685
 
 
 
81
Gminny Zakład Remontowo-Usługowy z siedzibą w Sławkach 1A
 
Gmina Somonino
959
 
90
Zakład Komunalny w Stężycy
 
Gmina Stężyca
1014
 
89
Urząd Gminy w Chmielnie
 
Gmina Chmielno
 
952
 
98
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sierakowicach
 
Gmina Sierakowice
2603
99
Urząd Gminy w Przodkowie
 
Gmina Przodkowo
1050
 
100
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
 
Gmina Sulęczyno
 
1700
 
75

Razem 14 970 m³/d

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 1 760 011 (dane zużycia z ujęć komunalnych)

w tym:

 • przemysł 124 200
 • cele komunalne 1 449 411
 • rolnictwo i leśnictwo 89 400
 • inne (płukanie sieci, straty) 97 000
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Miasto Kościerzyna; 99%; 595 000  m³/rok
Gmina Kościerzyna; 57% (dane za rok 2007); 160 968 m³/rok
Gmina Dziemiany; 65%; 84 800 m³/rok
Gmina Karsin; 90%; 173 400 m³/rok
Gmina Liniewo; 97%; 116 600 m³/rok
Gmina Nowa Karczma; 95%; 180 500 m³/rok
Gmina Stara Kiszewa; 48,25%; 98 595 m³/rok
Gmina Lipusz; 36,4%; 39 548 m³/rok
razem: 1 449 411


studnie indywidualne  
 
Miasto Kościerzyna; 1; brak danych
Gmina Kościerzyna; brak danych; brak danych  
Gmina Dziemiany; 35%; brak danych
Gmina Karsin; 10%; 29 800 m³/rok
Gmina Liniewo; 3%; brak danych 
Gmina Nowa Karczma; 5%; brak danych
Gmina Stara Kiszewa; 51,75 %; brak danych
Gmina Lipusz; 63,6 %; brak danych
Razem 29 800         

ujęcia przemysłowe – wody podziemne
brak danych 

ujęcia przemysłowe – wody podziemne
Występują w gminach Kościerzyna, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Karsin. Wody używane są głównie do hodowli ryb oraz w związku z wydobyciem i obróbką kruszyw.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

58,47

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 4052,63
 • do celów przemysłowych: 340,27
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna; 99%               
 • Gmina Kościerzyna; 85%
 • Gmina Dziemiany; 65%  
 • Gmina Karsin; 90%
 • Gmina Liniewo; 97%       
 • Gmina Nowa Karczma; 94%
 • Gmina Stara Kiszewa; 48,25 %
 • Gmina Lipusz; 36,4

Średnio w powiecie; 85 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna; 2,80
 • Gmina Kościerzyna; 2,48
 • Gmina Dziemiany; 2,31
 • Gmina Karsin; 2,00 
 • Gmina Liniewo; 2,74
 • Gmina Nowa Karczma; 2,94
 • Gmina Stara Kiszewa; 2,25
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 97%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE”
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 2090
  • % całkowitego zaopatrzenia  33,24  % powiatu
 • Nazwa firmy Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 820
  • % całkowitego zaopatrzenia brak danych 11,77 % powiatu
 • Nazwa firmy Zakład Komunalny w Dziemianach
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 334
  • % całkowitego zaopatrzenia 3,93 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Karsin
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 570
  • % całkowitego zaopatrzenia 7,96 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Liniewo
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 712
  • % całkowitego zaopatrzenia  6,57 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Nowa Karczma
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 660
  • % całkowitego zaopatrzenia  9,03 %  powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Stara Kiszewa
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 389
  • % całkowitego zaopatrzenia 4,59 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Lipusz
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 108,4
  • % całkowitego zaopatrzenia 1,85 % powiatu

Razem-5683,4 śr [m³/d]

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
 • Ogółem - brak danych        
 • cele komunalne - 4.076 028
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Miasto Kwidzyn-   
  • 100% ujęcia komunalne-wody podziemne
 • Gmina Kwidzyn-    
  • 99% ujęcia komunalne-wody podziemne
  • 1% studnie indywidualne
 • Gmina Sadlinki -   
  • 95% ujęcie komunalne-wody podziemne
  • 5% studnie indywidualne
 • Gmina Gardeja
 • Gmina Ryjewo -     
  • 91,8 % mieszkańców gminy-ujęcia komunalne-wody podziemne
  • 8,2% mieszkańców gminy –studnie indywidualne
 • Gmina Prabuty –     
  • 99% ujęcia komunalne-wody podziemne
  • 1% studnie indywidualne
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

132

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Miasto i Gmina Prabuty -1155,55
  • do celów komunalnych-1085,52
  • do celów przemysłowych- 70,03
 • Gmina Sadlinki- 500
  • do celów komunalnych- 450;
  • do celów przemysłowych- 50
 • Miasto i Gmina Kwidzyn- 4662
  • do celów komunalnych- 3884;
  • do celów przemysłowych- 778
 • Gmina Gardeja- brak danych z gminy, wg Informacji z zakładu zaopatrującego gminę-569
  • do celów komunalnych – 514;
  • do celów przemysłowych-55
 • Gmina Ryjewo
  • brak danych  z gminy, wg Informacji z zakładu zaopatrującego gminę-387
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kwidzyn -99%
 • Gmina Kwidzyn-93%
 • Gmina Gardeja- 87%
 • Miasto i Gmina Prabuty- 99,6 %
 • Gmina Sadlinki-64%
 • Gmina Ryjewo -70%
 • Średnio dla Powiatu-  85,4%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kwidzyn-2,69
 • Gmina Kwidzyn- 2,58
 • Gmina Gardeja-2,97
 • Miasto i Gmina Prabuty-3,31
 • Gmina Sadlinki- 2,90
 • Gmina Ryjewo- 2,80
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych
  • Miasto Kwidzyn-100%
  • Gmina Kwidzyn-100%
  • Gmina Gardeja-100 %
  • Gmina Prabuty-20%
  • Gmina Sadlinki-90%
  • Gmina Ryjewo-100%
 • parametrów bakteriologicznych
  • wszystkie gminy 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Lp
Nazwa firmy
zaopatruje
Wielkość produkcji(m3/d)
%zaopatrzenia gminy
%zaopatrzenia powiatu
1
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul Sportowa 29 Kwidzyn
Miasto i Gmina Kwidzyn
7516
99%
67%
2
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
Gmina Gardeja
569
95%
5%
3
Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka ul Grudziądzka 13 Sadlinki
Gmina Sadlinki
600
95%
5%
4
Zakład Budżetowy „Pomezania” ul. Lipowa 1 Ryjewo
Gmina Ryjewo
387,2
96%
4%
5
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 Prabuty
Gmina Prabuty
1735
95%
16%
6
ECO Malbork z siedziba w Malborku
Gmina Prabuty
360
5%
3%
7
RAZEM
 
11167,2
 
 

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych. W r.2008 1 245 757


Gmina Cewice:
Ogółem - brak danych   

w tym:

 • przemysł – brak danych
 • cele komunalne – brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych

Gmina Lębork:
Ogółem - 1.584228 m3   

w tym:

 • przemysł - 213. 151 m3
 • cele komunalne - 1.37077 m3
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych

Gmina Łeba:
ogółem  522 828       

w tym:

 • przemysł –130  000
 • cele komunalne – 397 000
 • rolnictwo i leśnictwo - brak danych

Gmina Nowa Wieś lęborska:
ogółem 457511 m3/r   

w tym:

 • przemysł 0 m3/r
 • cele komunalne  457511 m3/r
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych

Gmina Wicko
Ogółem - brak danych   

w tym:

 • przemysł – brak danych
 • cele komunalne – brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Cewice - 434
 • Gmina Łeba – 1381
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 1068,49, do celów komunalnych: 1067
 • Gmina Wicko - 542
 • Gmina Lębork-brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

śr. 97%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Cewice - 2,00
 • Gmina Łeba – 1,89
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 2,39 - GZUK,  1,85
 • Gmina Wicko – brak danych
 • Gmina Lębork- 1,61
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Cewice:

 • Nazwa firmy: ujęcia gminne - Cewice
  • wielkość produkcji śr [m³/d]: 628
  • 90 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • Nazwa firmy: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • wielkość produkcji śr [m³/d]: 909,59
  • 88 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska 
 • Nazwa firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku
  • wielkość produkcji śr [m³/d]: 158,90
  • 12 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska 

Gmina Łeba:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba Wicko”
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 10800
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy:     brak danych

Gmina Wicko:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba Wicko” Nowęcin
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 1542
  • 37,5 % całkowitego zaopatrzenia gminy    
 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Wicko
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 452
  • 60,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy    
 • Nazwa firmy: Nadleśnictwo Lębork
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 12
  • 2 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Lębork:

 • Nazwa firmy MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku - 100%
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 5200
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy,

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 2 560 922 m3/r,

w tym:

 • przemysł 205 829 m3/r
 • cele komunalne 2 228 293 m3/r
 • rolnictwo i leśnictwo 126 800 m3/r
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe – brak
 • ujęcia komunalne – wody podziemne:
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 20 studni (15 studni w gm. Stare Pole, 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork),
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku – 8 studni na terenie miasta Malborka,
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 8 studni na terenie gminy Miłoradz,
 • studnie indywidualne – 49 studni przydomowych
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • 1 studnia – PRINO PLAST Sp. z o.o. – Produkcja Artykułów Higienicznych – Malbork,
  • 1 studnia – MADEX – Zakład Pracy Chronionej –  produkcja przędzy – Kościeleczki, gm. Malbork,
  • 1 studnia – M. Leier – Wytwórnia materiałów Budowlanych w Malborku
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe:
  • Cukrownia „Malbork” – w okresie kampanii cukrowniczej
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

na podstawie zużycia wody na cele komunalne w powiecie – 94,77 dm3/mieszkańca/dobę

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7016,22 m3/d

 • do celów komunalnych: 6104,91 m3/d
 • do celów przemysłowych: 563,92 m3/d
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 93 %
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98 %
 • Gmina Malbork – 96 %
 • Gmina Miłoradz – 99,86 %
 • Gmina Lichnowy – 99,9 %
 • Gmina Stare Pole – 99,89 %

Średnio w powiecie 97,7 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku – 2,36
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 3,88
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 2,10 od 01.01.2009 – 28.02.2009 r., 2,33 od 01.03.2009 – 31.12.2009 r.
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. – w roku 2009 jakość wody w [%] spełniająca wymogi sanitarne określone w załączniku nr 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2007 r. w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), przedstawia się następująco:
  • pod względem parametrów fizykochemicznych, woda pobierana z miejskiej sieci wodociągowej nie spełniała wymogów przytaczanego powyżej rozporządzenia w zakresie ponadnormatywnej zawartości jonu amonowego (NH+4), fluorków (F) oraz boru (B),
  • pod względem parametrów bakteriologicznych woda dostarczona poprzez miejską siec wodociągową spełniała wymogi cytowanego ww. rozporządzenia w 100 %. 

W dniu 31.12.2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku wydał Decyzję administracyjną wyrażającą zgodę na odstępstwo w sprawie jakości wody dostarczanej poprzez wodociąg publiczny miasta Malbork, dotyczy ponadnormatywnej zawartości jonu amonowego i fluorków. Ponadto w dniu 06.04.2009 r. Państwowy Inspektor Sanitarny w Malborku wydał Decyzję administracyjną wyrażającą zgodę na odstępstwo w sprawie jakości wody dostarczanej poprzez wodociąg publiczny miasta Malbork, dotyczy ponadnormatywnej zawartości boru.  Woda dostarczana ze Stacji Uzdatniania Wody w Malborku (rozruch technologiczny „SUW” nastąpił w dniu 01.12.2009 r.) do odbiorców poprzez siec miejską spełnia wymogi fizyko – chemiczne i mikrobiologiczne w oparciu o Raport z badań, które zostały wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie w dniu 08.03.2010 r. (data pobrania próby).

 • Centralny Wodociąg Żuławski
  • pod względem parametrów fizykochemicznych – 91 %
  • pod względem parametrów bakteriologicznych – 100 %
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
  • pod względem parametrów fizykochemicznych –  80 %
  • pod względem parametrów bakteriologicznych – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku  
  • wielkość produkcji śr. [m³/d]: 6 915 m3/d
  •  % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 74,03
 • Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  •  wielkość produkcji śr. [m³/d] 1 780 m3/d
  •  % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 19,06
 • Nazwa firmy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
  •  wielkość produkcji śr. [m³/d]: 645,80 m3/d,
  •  % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 6,91

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem     1 860 000   
 w tym:

 • przemysł        brak danych
 • cele komunalne     brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo     brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe    brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne    99,5%
 • studnie indywidualne     0,5 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne   brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe   brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

140

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

5 095

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,42 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański -  3,99
 • Miasto Krynica Morska  - 4,31
 • Gmina Ostaszewo  - 3,99
 • Gmina Stegna – 3,99
 • Gmina Sztutowo – 3,99
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych     97%
 • parametrów bakteriologicznych      97,5%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
  • wielkość produkcji śr [m³/d]       890
  • % całkowitego zaopatrzenia  99,9% Miasta Krynica Morska  
 • Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • wielkość produkcji śr [m³/d]      4 200
  • % całkowitego zaopatrzenia 99,45 %  Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd., Gminy Ostaszewo, Gminy Stegna, Gminy Sztutowo

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

2 851 500

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • 99 % pobór z wodociągów gminnych w każdej z gmin
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe-brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne-96%
 • studnie indywidualne- 4%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne – 15 szt.
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

100

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 812 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99 % zwodociągowania w powiecie

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,85 (średnia)

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych- bardzo dobra    
 • parametrów bakteriologicznych – bardzo dobra
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21,   84 - 120 Władysławowo
  • zaopatruje miasto Władysławowo i Jastarnię
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 2009 r. – 2 058 294 m3/rok        
  • % całkowitego zaopatrzenia: 56 % powiatu  
 • Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa
  • zaopatruje Gminę Krokowa
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2009 r. -  677 977 m3/rok    
  • % całkowitego zaopatrzenia:  18 % powiatu   
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck
  • zaopatruje Miasto Puck
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2009 r. – 552 100  m3/rok           
  • % całkowitego zaopatrzenia:  15 % powiatu    
 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel
  • zaopatruje Miasto Hel
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 2009 r. – 252 648  m3/rok         
  • % całkowitego zaopatrzenia:  7,0 % powiatu  
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
  • zaopatruje Kosakowo
  • wielkość sprzedaży dla gm. Kosakowo wr. 2009 r. -  94 044,3 m3/rok  - wg danych PEWiK Gdynia              
  • % całkowitego zaopatrzenia:  2,5 % powiatu                

Oraz inne w niewielkim zakresie:

 • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa (0,9%)
 • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa (0,30%)
 • ANR (Świecino) Gmina Krokowa (0,24%)
 • DPS Lubkowo Gmina Krokowa (0,06%)

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 3 683 459,3  *
w tym:

 • gm. Starogard Gdański – 1740413 ;
 • gm. Bobowo – 110401;
 • Miasto Skórcz – b.d.;
 • gm. Smętowo Graniczne – 187900;
 • gm. Osiek – 36000;
 • gm. Osieczna – 123975. (gminaOsieczna 74061, stowarzyszenie), 
 • gm. Skórcz – 197900;
 • gm. Kaliska – 134126;
 • Gmina Miejska Czarna Woda – 119800;
 • gm. Lubichowo – 262155;
 • Gmina Skarszewy – 430389,3;
 • Gmina Wiejska Starogard – b.d.;
 • gm. Zblewo – 340400 m3/r

* brak danych z Miasta Skórcz, gm. Wiejskiej Starogard
 
w tym:

 • przemysł  32 663 *; w tym:
  • gm. Starogard Gdański – 1591;
  • gm. Osiek – 200;
  • gm. Osieczna – 0;
  • gm. Kaliska – 8123
  • Gmina Miejska Czarna Woda – 0;
  • gm. Lubichowo – 749;
  • gm. Zblewo – 22000

* brak danych z gm. Smętowo Graniczne, gm. Skórcz, Miasto Skórcz, gm. Bobowo, gm. Skarszewy, gm. Wiejska Starogard

 • cele komunalne  2 730 256*; w tym:
  • gm. Starogard Gdański – 1738822;
  • gm. Bobowo – 62350;
  • gm. Smętowo Graniczne – 152900
  • gm. Osiek – 35000 
  • gm. Osieczna – 123975 
  • gm. Skórcz – 110000;
  • gm. Kaliska – 126003;
  • Gmina Miejska Czarna Woda – 119800;
  • gm. Lubichowo – 261406;

* brak danych z Miasta Skórcz, gm. Skarszewy, gm. Wiejskiej Starogard, gm. Zblewo

 • rolnictwo i leśnictwo  103 700*; w tym:
  • gm. Starogard Gdański – 0 ;
  • gm. Smętowo Graniczne – 35000;
  • gm. Osiek – 800;
  • gm.Osieczna – 0
  • gm. Skórcz – 87900;
  • Gmina Miejska Czarna Woda – 0

* brak danych z gm. Bobowo, Miasta Skórcz, gm. Kaliska, gm. Lubichowo, gm. Skarszewy, gm. Wiejskiej Starogard Gdański, gm. Zblewo

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne : 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
 • studnie indywidualne: 13%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne  5 ujęć korzysta 4827
 • studnie indywidualne  191 studni korzysta 1175
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne  brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne: 8%

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
 • studnie indywidualne: 1%

Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 69%
 • studnie indywidualne :  1%                                                
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne : 30%

Gmina Wiejska Osieczna:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne – bd

Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 68,62 %
 • studnie indywidualne: 31,38 %

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne - bd

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne: 1%

przemysł - *ok.100 000
w tym:

 • gm. Bobowo-  nie dotyczy;
 • gm. Skarszewy – 63.800;
 • gm. Miejska Skórcz- 5.300;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 2000;
 • gm. Kaliska 2.900;
 • gm. Zblewo 22.200;
 • gm. Wiejska Skórcz 0;
 • gm. Osieczna - 0

* brak danych z gmin: Smętowo Gr., Czarna Woda (r.2009-200) , Osiek (r.2009-0), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-749)

cele komunalne- *3 564 250
w tym:

 • gm. Bobowo- 67.112;
 • gm. Skarszewy – 361.181;
 • gm. Miejska Skórcz- 117.200;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 1.757.653;
 • gm. Czarna Woda 126200;
 • gm. Kaliska 128020;
 • gm. Osiek 33300;
 • gm. Zblewo 318900;
 • gm. Wiejska Skórcz 110.000
 • gm. Osieczna - 130378

* brak danych z gmin: Smętowo Gr (r.2009-152900), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-261406)

rolnictwo i leśnictwo - *

 • gm. Miejska Skórcz- 0;
 • gm. Kaliska 2000;
 • gm. Osiek 3700;
 • gm. Wiejska Skórcz 81.900;
 • gm. Osieczna - 0

* brak danych z gmin: Smętowo Gr., Zblewo, Czarna Woda, gmina wiejska Starogard Gd., Bobowo, Lubichowo, Skarszewy, Miasto Starogard Gd.,
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 101
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 108
 • Gmina Wiejska Osiek: 100
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 79
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 95
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (r.2008 130)
 • Gmina Wiejska Osieczna:  129,5                                                           
 • Gmina Wiejska Bobowo: 77
 • Gmina Wiejska Zblewo: 71,2
 • Gmina Wiejska Kaliska: 71,5
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d. (r.2008 83,7)
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Gmina Miejska Starogard Gdański: 4768,3

Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 514,8

Gmina Wiejska Osiek: 60

Gmina Wiejska Lubichowo: 718

Gmina Wiejska Skórcz: 400

Gmina Miejska Czarna Woda: 328

Gmina Miejska Skórcz: b.d.

Gmina Wiejska Osieczna: 339,66

Gmina Wiejska Bobowo: 173,20

Gmina Wiejska Kaliska: 367,5

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.

 • do celów komunalnych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.763,9
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 514,8
  • Gmina Wiejska Osiek: 60
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 716
  • Gmina Wiejska Skórcz: 400
  • Gmina Miejska Czarna Woda: 328
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
  • Gmina Wiejska Bobowo: 173,20
  • Gmina Wiejska Zblewo: 783
  • Gmina Wiejska Kaliska: 345,3
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4,4
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Osiek: minimalne
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,05
  • Gmina Wiejska Skórcz: 0
  • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
  • Gmina Wiejska Zblewo: 60,2
  • Gmina Wiejska Kaliska: 22,2
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d. (r.2008- 90)
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: ok. 25   (r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 61
 • Gmina Wiejska Skórcz: 92 %
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. (r.2008- 99)
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (r.2008- 99)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 97,8
 • Gmina Wiejska Bobowo: 68,62
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99,8
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.  (r.2008- 90)
 • Gmina Miejsko- Wiejska Skarszewy: b.d.  (r.2008- 92)

Średnio w powiecie  w r. 2008 ok. 84%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,56
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 3,05
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,09
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,93
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,247
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,14
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,28
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,83
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2,50 netto
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,40
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,03
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2,46
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,56
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
  • Gmina Wiejska Osiek: 100 %
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
  • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
  • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
  • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
  • Gmina Wiejska Zblewo: 100%
  • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
 • parametrów bakteriologicznych
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
  • Gmina Wiejska Osiek: 100 %
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
  • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
  • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
  • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
  • Gmina Wiejska Zblewo: 100%
  • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: PWiK Star-Wik Spółka zoo w Starogardzie Gdańskim
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 5835
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard 

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie – 68,7 %
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARWIK” w Starogardzie Gd. -10,3 %
 • DPS Szpęgawsk; , RSP „KOOPEROL” Zduny – 1,9%
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 14,76

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  - 967,1

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – ok. 100

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] - 542
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy - 92  

Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.

Gmina Miejska Skórcz: b.d.

Gmina Wiejska Osieczna

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Osieczna 
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  - 202,91
  •  59,00 % całkowitego zaopatrzenia. gminy,
 • Nazwa firmy : Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr [m³/d ]  - 136,8
  • 41,00%  całkowitego zaopatrzenia gminy                           

Gmina Wiejska Bobowo:

 • Nazwa firmy: Hydrofornia Bobowo, ul. Rzeczna 42
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] – 306,67m3
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy - 68,62%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy : Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 1429

Gmina Wiejska Kaliska: b.d.

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

razem: 1 536 356  
w tym

 • Cele komunalne 1 253 417
 •  Przemysł 175 900
 • Rolnictwo i leśnictwo 77039
 • Inne  30 000


w tym:
Gmina Sztum

 • Ogółem : 818 600
 • Przemysł : 148 800
 • Cele komunalne : 61 830
 • Rolnictwo i leśnictwo : 51 500

Gmina Dzierzgoń

 • Ogółem: 338 400   
 • Przemysł: 27 100 
 • Cele komunalne: 311 300 

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Ogółem: 88 800       
 • Cele komunalne: 88 800


Gmina Stary Dzierzgoń

 • Ogółem: 122 546    
 • Cele komunalne: 97 007
 • Rolnictwo i leśnictwo: 25 539

Gmina Stary Targ:

 • Ogółem: 168 000
 • Przemysł: -
 • Cele komunalne: 139 000
 • Rolnictwo i leśnictwo: -
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Sztum

 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%

Gmina Dzierzgoń

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 98%

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • ujęcie komunalne -wody podziemne -74,58%
 • studnie indywidualne – 18,25 %
 • inne podmioty ( ANR Stążki i Nowe Minięta  - Spółdzielnia Mieszkaniowa z własnym ujęciem wody)- 7,17 %

Gmina Stary Targ

 • ujęcia komunalne- wody podziemne : 80%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Sztum:120
 • Gmina Dzierzgoń- 94
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 65
 • Gmina Mikołajki Pomorskie-  84
 • Gmina Stary Targ: 51
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Sztum
  • do celów komunalnych: 1693,9
  • do celów przemysłowych: 407,7
 • Gmina Dzierzgoń
  • do celów komunalnych:1200
  • do celów przemysłowych: 75
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • średnie dobowe zużycie wody: 243
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • do celów komunalnych: 265,7
 • Gmina Stary Targ
  • średnie dobowe zużycie wody : 356,1

razem: 4240,7 m3/dobę  

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Sztum: 90%
 • Gmina Dzierzgoń: 98%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 69,97%
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 95 %
 • Gmina Stary Targ: 79%

Średnio w powiecie 90%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Sztum: 3,01
 • Gmina Dzierzgoń: 3,79 
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 2,86 
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 3,80 
 • dotacja przedmiotowa -2,14 
 • Gmina Stary Targ:3,79 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Sztum, Gmina Dzierzgoń, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Dzierzgoń
  • parametrów fizykochemicznych: 100 %
  • parametrów bakteriologicznych: 100%
 • Gmina Stary Targ- brak informacji.
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie: 2830 m3/d / 90%
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu: 1300 m3/d/ 98%   
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich: 243 m3/d, 74,58 %
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu: brak danych za rok 2009 (265,7 m3/d zużycie) , 95%    
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Targu : 460,3 m3/d , 79 %

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem - bd  
w tym:

 • przemysł - bd
 • cele komunalne – 4 266 583
 • rolnictwo i leśnictwo – bd
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - brak

ujęcie komunalne – wody podziemne:

 • Gmina Damnica - 99,99 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 98,1 %
 • Gmina Główczyce – 24 studnie
 • Gmina Kępice - 95%
 • Gmina Kobylnica - 26 studni
 • Gmina Potęgowo –93 %
 • Gmina Słupsk –98,6 %
 • Gmina Smołdzino – 99 %
 • Gmina Ustka – 100 %
 • Miasto Ustka – 1 088 065 m³/rok (100%)

studnie indywidualne:

 • Gmina Damnica – bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 1,9 %
 • Gmina Główczyce - 53 szt.
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Kobylnica – bd
 • Gmina Potęgowo - bd
 • Gmina Słupsk: bd
 • Gmina Smołdzino – 1 %
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka – bd

ujęcia przemysłowe – wody podziemne:

 • Gmina Główczyce: 3 %
 • pozostałe – brak danych

ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Damnica - 96
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 140
 • Gmina Główczyce – 10,8
 • Gmina Kępice – 70
 • Gmina Kobylnica – 130
 • Gmina Potęgowo - 89
 • Gmina Słupsk – 129,34
 • Gmina Smołdzino – 220
 • Gmina Ustka – 500
 • Miasto Ustka – 161
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Damnica – 490,5
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 1 410,18
 • Gmina Główczyce – 1 052,39
 • Gmina Kępice – 580
 • Gmina Kobylnica – 1007
 • Gmina Potęgowo - 456
 • Gmina Słupsk – 1703,2  
 • Gmina Smołdzino – 779
 • Gmina Ustka – 1535               
 • Miasto Ustka – 2 676

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 15,63
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Kobylnica – 301
 • Gmina Potęgowo - 63
 • Gmina Słupsk – 225,8
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – 2303
 • Miasto Ustka – 18,5
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica: 98,9 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska: 98,3 %
 • Gmina Główczyce: 87,89 %
 • Gmina Kępice: 85 %
 • Gmina Kobylnica – 99 %
 • Gmina Potęgowo: 93 %
 • Gmina Słupsk – 99,3 %
 • Gmina Smołdzino – 99 %
 • Gmina Ustka – 98 %
 • Miasto Ustka – 99,77 %

Stopień zwodociągowania w powiecie 95,82%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Gmina Damnica:

 • wg ryczałtu – 2,56
 • wg wskazań wodomierza – 1,85

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • wg ryczałtu (cele mieszkaniowe) – 2,25
 • wg wskazań wodomierza (cele mieszkaniowe) – 1,97
 • wg ryczałtu (cele pozostałe) – 2,38
 • wg wskazań wodomierza (cele pozostałe) – 1,87

Gmina Główczyce:

 • wg ryczałtu – 2,60
 • wg wskazań wodomierza – 2,15

Gmina Kępice:

 • miasto - 1,84
 • wieś - 2,30

Gmina Kobylnica – 2,70
Gmina Potęgowo:

 • Gospodarstwa domowe – 2,16
 • Pozostali odbiorcy – 2,80

Gmina Słupsk

 • 2,30

Gmina Smołdzino

 • 1,86

Gmina Ustka

 • Dla odbiorców indywidualnych – 1,59
 • Dla prowadzących działalność i dla ośrodków wczasowych – 3,64

Miasto Ustka

 • 2,12
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Damnica - 50 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 87,15 %
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - 100 %
 • Gmina Kobylnica – 90 %
 • Gmina Potęgowo - 80 %
 • Gmina Słupsk – 98 %
 • Gmina Smołdzino – 100 %
 • Gmina Ustka – 100 %
 • Miasto Ustka – 100 %

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Damnica - 100 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 100 %
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - 100 %
 • Gmina Kobylnica – 100 %
 • Gmina Potęgowo - 100 %
 • Gmina Słupsk – 100 %
 • Gmina Smołdzino – 100 %
 • Gmina Ustka – 100 %
 • Miasto Ustka – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy, wielkość produkcji śr [m³/d] ; % całkowitego zaopatrzenia. gminy, powiatu
Gmina Damnica:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy Sp. z o.o. – 490,5;  bd

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. - 1491,56;  98,3 %

Gmina Główczyce:

 • Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. – 786,7;  bd

Gmina Kępice:

 • Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach – 450;  45 %
 • Zakład Usług Wodnych w Słupsku – 160;   40 %

Gmina Kobylnica:

 • Zakład Usług Wodnych w Słupsku Sp. z o.o. – bd;   100 %

Gmina Potęgowo:

 • Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy w Potęgowie – 828,00;   95 %

Gmina Słupsk:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Jezierzyce – bd;   95,2%
 • Rejonowy Zakład Infrastruktury - Redzikowo – 33;   1,6 %
 • Wodociągi Słupsk - Głobino; 62; 3,2 %

Gmina Smołdzino:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie, bd; bd

Gmina Ustka:

 • Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku; bd; 100 %

Miasto Ustka:

 • Wodociągi Ustka Sp. z o.o.; 2 981;100 %

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 449 701        

w tym:  

 • przemysł 2 391 604,77
 • cele komunalne 1 909 642,66
 • rolnictwo i leśnictwo 148 454,69
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne
  • Miasto Tczew – 100
  • Gmina Tczew – 99,40
  • Gmina Morzeszczyn – 78,90
  • Gmina Subkowy –93,5
  • Miasto i Gmina Pelplin – 99
  • Miasto i Gmina Gniew – 99,8
 • studnie indywidualne
  • Gmina Tczew – 0,06
  • Gmina Morzeszczyn – 21,10
  • Gmina Subkowy – 5
  • Miasto i Gmina Pelplin – 1
  • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne
  • Miasto Tczew – brak
  • Gmina Tczew - brak
  • Gmina Morzeszczyn – brak danych
  • Gmina Subkowy – 1,5
  • Miasto i Gmina Pelplin – brak danych
  • Miasto i Gmina Gniew – 0,2
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Tczew –  100       
 • Gmina Tczew – 130
 • Gmina Morzeszczyn – 100
 • Gmina Subkowy – 80
 • Miasto i Gmina Pelplin – 83
 • Miasto i Gmina Gniew –77
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Miasto Tczew – 7 144
Gmina Tczew - 1491
Gmina Morzeszczyn – 385
Gmina Subkowy – 471,6
Miasto i Gmina Pelplin – 1 402,46
Miasto i Gmina Gniew –    1075                           

 

 • do celów komunalnych:
  • Miasto Tczew – 6 023
  • Gmina Tczew - 637
  • Gmina Morzeszczyn – 371
  • Gmina Subkowy – 426
  • Miasto i Gmina Pelplin – 1 352
  • Miasto i Gmina Gniew – 1075

razem 9884

 • do celów przemysłowych:
  • Miasto Tczew – 1 121
  • Gmina Tczew - 448
  • Gmina Morzeszczyn – 14
  • Gmina Subkowy – 7,26
  • Miasto i Gmina Pelplin – 50
  • Miasto i Gmina Gniew – niewielkie ilości

razem ok. 1640

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Tczew –  100
 • Gmina Tczew – 99,8
 • Gmina Morzeszczyn – 86
 • Gmina Subkowy – 97
 • Miasto i Gmina Pelplin – 92
 • Miasto i Gmina Gniew – 87 

Średnio w powiecie 96,4%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Tczew – 2,63
 • Gmina Tczew – 3,53 (sfera niematerialna), 3,86 (sfera materialna), 3,94 (pralnie, masarnie, myjnie)
 • Gmina Morzeszczyn – 2,55
 • Gmina Subkowy – 2,51
 • Miasto i Gmina Pelplin – 2,59
 • Miasto i Gmina Gniew – 3,42
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych
  • Miasto Tczew – 100
  • Gmina Tczew - 100
  • Gmina Morzeszczyn – 100
  • Gmina Subkowy – 100
  • Miasto i Gmina Pelplin – 80
  • Miasto i Gmina Gniew – 85
 • parametrów bakteriologicznych
  • Miasto Tczew – 100
  • Gmina Tczew - 100
  • Gmina Morzeszczyn – 100
  • Gmina Subkowy – 100
  • Miasto i Gmina Pelplin – 80
  • Miasto i Gmina Gniew – 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy
Zaopatruje
Wielkość produkcji śr. (m3/d)
% zaopatrzenia powiatu/gminy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tczewie
Miasto Tczew
8 381,56
100
Energoagva s.c. w Tczewie
Gmina Tczew
1 876,71
80
Urząd Gminy Morzeszczyn
Gmina Morzeszczyn
384
100
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
Gmina Subkowy
520,10
95
„Pelkom” Sp. z o. o.
Miasto i Gmina Pelplin
1629,86
92
INWEST-KOM Sp. z o. o. w Gniewie
Miasto i Gmina Gniew
1 248,5
100

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych z powiatu.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu.

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu.

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z powiatu.

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu.

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu.

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Lp.
Nazwa Gminy
producent wody
liczba ludności zaopatrywanych w wodę (tyś)
ilość wodociągów
1
Wejherowo
Urząd Gminy Wejherowo, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Gdyni
16,146
7
2
Łęczyce
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
8,774
21
3
Gniewino
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. w Kostkowie
6,727
10
4
Szemud
Urząd Gminy Szemud
12,,781
9
5
Luzino
Urząd Gminy Luzino
13,203
8
6
Linia
Urząd Gminy Linia
5,762
8
7
Choczewo
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
5,698
3
8
m.Wejherowo
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
46,879
4
9
Reda i Rumia (woda dostarczona z ujęcia wody „Reda” i ujęcia „Rumia”
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
64,906
2

Razem 180 876 osób tj 94,3 % ludności powiatu

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 434 000     

w tym:

 • przemysł: 107 000
 • cele komunalne: 1 858 000
 • rolnictwo i leśnictwo: nie dotyczy
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Ujęcia komunalne - wody podziemne - 100% 

Miasto Sopot zaopatrywany jest w wodę z własnych ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino, Nowe Sarnie Wzgórze. Kolejne 3 ujęcia nie są eksploatowane: Zacisze, Haffnera, Wzgórze Zamkowe.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

178

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 5 090
 • do celów przemysłowych: 293
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

 2,55

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 95,1%
 • parametrów bakteriologicznych: 98,2%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • nazwa firmy SAUR NEPTUN Gdańsk, 100% zaopatrzenia
 • wielkość produkcji śr [m³/d]:  7 318

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 5 429,4 tys. m3  (dot. zaopatrzenia wody)

w tym:

 • przemysł 385,5 tys. m3
 • cele komunalne 5043,9 tys. m3
 • rolnictwo i leśnictwo – 0
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 100%, 5429 399 m2

studnie indywidualne:

 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

143

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

14 875

w tym:

 • do celów komunalnych: 13 819
 • do celów przemysłowych: 1 056
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Cena (brutto) za 1 m3 dostarczanej wody:

 • dla gospodarstw domowych, innych odbiorców na cele socjalno-bytowe, oraz pozostałe cele - 2,36
 • dla przemysłu oraz produkcji spożywczej - 2,44
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 •  Nazwa firmy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - 100 %
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] – 14 875
  • % całkowitego zaopatrzenia. Gminy Miejskiej Słupsk – 100 %
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002