Gdańsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z Miasta za rok 2009

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ wykonał pomiary:

 • Trakt Św.Wojciecha 293
 • Al.Armii Krajowej
 • Podwale Staromiejskie
 • ul.Schuberta
 • ul Marii Crie Skłodowskiej
 • Al.Rzeczpospolitej
 • Ul.Marynarki Polskiej
 • Plac Solidarności
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono 

Gdynia

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ prowadził badania w Gdyni:

 • Park Europy, Skwer Kościuszki, Borchardta ,
 • ul.Chwarznieńska,
 • ul. Heweliusza,
 • ul.Kartuska,
   
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Bytowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku nie prowadził w 2009 r. pomiarów na terenie powiatu bytowskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.
 

Powiat Chojnicki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • W obrębie Rejonu Energetycznego Chojnice jest pięć linii wysokiego napięcia 110kV :
  • linia 110 kV Chojnice, Przemysłowa Chojnice, Kościerska o długości 2929 mb
  • linia 110 kV Tuchola Chojnice o długości 14238 mb
  • linia 110 kV Sępólno Chojnice o długości 14711 mb
  • linia 110 kV Czarna Woda Czersk o długości 11324 mb
  • linia 110 kV Chojnice Brusy o długości 36358 mb
 • stacje transformatorowe GPZ 4
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 21
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • nie były prowadzone 

W r. 2009 WIOŚ  prowadził badania w Chojnicach przy ul.Mickiewicza.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych
 • nie stwierdzono 

Powiat Człuchowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - 69 km
 • stacje transformatorowe - GPZ - 3 szt.
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - 53 szt
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ prowadził badania w Człuchowie

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Gdański

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • nie jest prowadzona
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 w Pruszczu Gd. przy ul. W.Kossaka, Kolbudy ul.Staromłyńska.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Kartuski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009  w powiecie kartuskim badania nie były prowadzone.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Kościerski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ nie wykonywał badań w powiecie kościerskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Kwidzynski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.
 

Powiat Lęborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2008 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu lęborskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Malborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r 2009 WIOŚ prowadził badania w Malborku  przy ul.3 Maja oraz w Miłoradzu, ul.Główna.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Nowodworski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu nowodworskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Pucki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • telefonia komórkowa
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ  prowadził pomiary na terenie powiatu puckiego

 • Hel ul.Żeromskiego
 • Jastarnia ul.Sychty
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Starogardzki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

gm. Osiek:

 • Jeżewnica – 2,
 • Kasparus – 1,
 • Karszanek – 1,
 • Suchobrzeżnica – 1.
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ prowadził badania:

 • Starogard Gd.ul.Kopernika 11
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Sztumski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

linie energetyczne wysokiego napięcia : 2 ( dane z Rejony Energetycznego Kwidzyn)
stacje transformatorowe  - ogółem : 248     (dane z Rejony Energetycznego Kwidzyn)

 • gmina i miasto Dzierzgoń – 73
 • gmina Mikołajki Pomorskie- 40
 • gmina Stary Dzierzgoń- 63
 • gmina Stary Targ – 72 
   

Rejon Energetyczny Malbork: ( dane za rok 2008)

 • linie napowietrzne SN 15 kV : 130 km
 • linie kablowe SN 15 kV : 25 km
 • linie 110 kV: 17,5 km
 • stacje transformatorowe : 125 szt.
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Dzierzgoń, ul. Okrzei - Badania WIOŚ

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Słupski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • Gmina Potęgowo – tak
 • Miasto Ustka – tak

Nie jest prowadzona inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego dla pozostałych gmin powiatu słupskiego

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

wszystkie gminy:

 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
 • nadajniki radio-telewizyjne i łączności w porcie (Miasto Ustka)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ nie prowadził badań.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono 

Powiat Tczewski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ wykonał badania w Tczewie ul.Targowa, Pelplin ul.Dworcowa,

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Wejherowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r,2009 WIOŚ wykonał pomiary w Choczewie, ul. Szkolna

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Sopot

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia:   3     
 • stacje transformatorowe:    1      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej:  10
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ prowadził badania w Sopocie, punkt przy ul.J.Sobieskiego..

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Słupsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie,
Gmina Miejska Słupsk posiada informacje o obiektach w związku z wydawanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje te nie mają charakteru rejestru.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2009 WIOŚ  prowadził badania w mieście Słupsku., punkt przy ul.3Maja

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002