Gdańsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

9402

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  7297 [ha], 74,93 [% całości użytków rolnych]
 • grunty ugorowane – brak danych
 • łąki 679 [ha], 6,97 [% całości użytków rolnych]
 • pastwiska 963 [ha], 9,89 [% całości użytków rolnych]
 • sady, ogrody 113 [ha], 1,16 [% całości użytków rolnych]
 • Grunty rolne zabudowane 403 [ha], 4,13 [% całości użytków rolnych
 • Rowy    283 [ha], 2,9 [% całości użytków rolnych]
Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych

Klasy gleby [ha]

Grunty orne

 • I 2
 • II 43
 • III a 197
 • III b 412
 • IV a 879
 • IV b 813
 • V 422
 • VI 150
 • Razem 2 918 

Łąki

 • I 0
 • II 2
 • III 85
 • IV 73
 • V 21
 • VI 7

Razem 188 

Pastwiska

 • I 0
 • II 9
 • III 74
 • IV 140
 • V 72
 • VI 28

Razem 323

Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Lp        Wyszczególnienie; ilość [ha]; udział w strukt. użytków rolnych [%]

1          Żyto      400       4,9%
2          Pszenica ozima            550       6,8%
3          Pszenica jara    500       6,2%
4          Jęczmień ozimy                        0,0%
5          Jęczmień jary    700       8,7%
6          Owies   100       1,2%
7          Pszenżyto ozime          500       6,2%
8          Pszenżyto jare 50        0,6%
9          Mieszanka zbożowa      800       9,9%
10        Gryka               0,0%
11        Zboża ogółem   3600     44,5%
12        Ziemniaki          1020     12,6%
13        Buraki cukrowe 30        0,4%
14        Buraki pastewne           80        1,0%
15        Brukiew            50        0,6%
16        Okopowe ogółem          1180     14,6%
17        Peluszka                      0,0%
18        Łubin    80        1,0%
19        Bobik    70        0,9%
20        Groch               0,0%
21        Mieszanki strączkowe               0,0%
22        Strączkowe ogółem       150       1,9%
23        Motylkowe drobnonasienne                    0,0%
24        Strączkowe na zielonkę 10        0,1%
25        Kukurydza        10        0,1%
26        Pastewne ogółem          20        0,2%
27        Rzepak 40        0,5%
28        Len                  0,0%
29        Tytoń                0,0%
30        Przemysłowe ogółem    40        0,5%
31        Truskawki         10        0,1%
32        Trawy polowe                0,0%
33        Trawy nasienne             0,0%
34        Warzywa gruntowe        1350     16,7%
35        Grunty odłogowane        510       6,3%
36        Pozostałe ogółem         1870     23,1%
37        Razem powierzchnia zasiewów na gruntach ornych         6860     84,8%
38        Łąki      710       8,8%
39        Pastwiska         430       5,3%
40        Sady    90        1,1%

41        Ogółem użytki rolne      8090     100,0%

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Gdynia

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak informacji z r.2009.

Dane z roku 2008:

2207

 

Struktura użytków [ha]

Brak informacji z r.2009.

Dane z roku 2008:

 • grunty orne   1045 ; 47,3%
 • łąki  280 ; 12,7%
 • pastwiska   214 ; 9,7%
 • sady, ogrody  4 ;  0,2%
 • rowy  17 ; 0,8%
 • grunty rolne zabudowane   31 ; 1,4%
 • pozostałe   616 ; 27,9%

 

Ilość gospodarstw rolnych

Brak informacji z r.2009.

Dane z roku 2008:

300

 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

 

Klasy gleby [ha]

Brak informacji z r.2009.

Dane z roku 2008:

 • I         -
 • II       0,19
 • IIIa   10,80
 • IIIb   80,35
 • IVa    83,77
 • IVb   112,10
 • V       409,73
 • VI      348,06

 

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 2,8  (obliczono na podstawie powierzchni ogółem gospodarstw rolnych wynoszącej 842 ha)

 

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

 

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

nie prowadzi się już ewidencji

 

 

Rolnictwo ekologiczne

Brak

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Bytowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak danych z powiatu z r.2009.
Dane niżej z r.2008

80 293

Struktura użytków [ha]

Brak danych z powiatu z r.2009.
Dane niżej z r.2008:

grunty orne:    63 944  79,6; w tym

 • ugorowane:  14 318  17,8
 • łąki:   10 257  12,8
 • pastwiska:       5 873    7,3
 • sady, ogrody:       219    0,3
Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu z r.2009.
Dane niżej z r.2008

7 023

 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

Brak danych z powiatu z r.2009.
Dane niżej z r.2008

Grunty orne:    

 • I - 0,0   
 • II - 0,0   
 • IIIa - 306,0  
 • IIIb - 1 094,0  
 • IVa - 9 434,0    
 • IVb - 14 820,0  
 • V - 19 646,0  
 • VI - 16 490,0
 • VIz - 2 154,0

Użytki zielone:

 • I - 0,0  
 • II - 0,0  
 • III - 361,0
 • IV - 7 014,0
 • V - 5 783,0  
 • VI - 1 963,0
 • VIz - 1 009,0
   
Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z powiatu z r.2009.
Dane niżej z r.2008

 • 1-2 ha - 2 193
 • 2-5 ha - 1 666
 • 5-10 ha - 1 104
 • 10-20ha - 1 112
 • 20-50 ha - 707
 • 50-100 ha - 166
 • 100–300 ha - 55
 • > 300 ha - 16

średnia wielkość gospodarstwa w powiecie [ha]:  11,43 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: b.d.
 • CaO [kg/ha]: b.d.
Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu z r.2009.
Dane niżej z r.2008

 • gospodarstw posiadających atest gospodarstwa ekologicznego: 121
 • ogólna powierzchnia upraw [ha]:   1 523,6

Plantacje roślin energetycznych: 
Rodzaj plantacji:

 • uprawa wierzby energetycznej;
 • lokalizacja plantacji: b.d.; 
 • powierzchnia uprawy: 3,22 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Chojnicki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008.

52 333

 

Struktura użytków [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008.

 • grunty orne 39 297
 • grunty ugorowane 2 424
 • łąki 7 086
 • pastwiska 2 690
 • sady, ogrody 165

 

Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008.

4 456

 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008.

 • I - X
 • II - 2
 • IIIa - 802 + uz 182
 • IIIb - 4931
 • Iva - 9407+uz4484
 • Ivb - 7051
 • V - 7732+uz3678
 • VI - 7487+uz 1475+6 RZ 122

 

Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008.

 • 1-2 ha - 1176
 • 2-5 ha - 929
 • 5-10 ha - 733
 • 10-15 ha - 1032
 • 15-25 ha - 420
 • 25-50 ha - 143
 • 50-100 ha - 21
 • 100 – 200 ha - 2
 • > 200 ha - x

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie: brak danych,

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008. 

produkcja mleka
[tys. l] Brak danych
produkcja żywca wołowego
[tys. t] Brak danych
produkcja żywca wieprzowego
[tys. t] Brak danych
produkcja zbóż
[tys. t] 81629,2 ton
produkcja ziemniaków
[tys. t] 50780 ton
produkcja buraków cukrowych
[tys. t] 1400
produkcja warzyw
[tys. t] x
produkcja owoców
[tys. t] x

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008.

 • NPK [kg/ha]: 127
 • CaO [kg/ha]:

 

Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu za rok 2009
Dane z r.2008.

15 gospodarstw ekologicznych
Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego 10
Ilość gospodarstw w r. 2006

Gospodarstwa z certyfikatem bydła mięsnego
1 – 40 ha
 
2 - 10 ha
 
3 - 10 ha
Z certyfikatem hodowli owiec ras rodzimych
1- 15 ha
 
2- 1,5 ha
Z certyfikatami sadowniczymi
1- 8 ha
 
2- 1,5 ha
Produkcja mieszana owoców i warzyw
1- 7 ha
 
2- 13 ha
Produkcja jaj
1 – 1,7 ha

 

 

 

 

 

 

 

Razem gospodarstwa ekologiczne powierzchnia upraw  107,7 ha
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji wierzba energetyczna  lokalizacja plantacji .Sławęcin powierzchnia upraw 20 ha

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Człuchowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

65 257

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 56675 (86,91%)
 • grunty ugorowane 4989 (7,65%)
 • łąki 5327 (8,16%)
 • pastwiska 2690 (4,12%)
 • sady, ogrody 565 (0,80%)
Ilość gospodarstw rolnych

brak danych za 2009r ( w 2008r 2594)

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

19 500

Klasy gleby [ha]
 • I - 0
 • II - 0
 • IIIa - 1663
 • III - 4395
 • III* - 265
 • IVa – 14340
 • IVb – 12368
 • IV* - 3182
 • V – 17825
 • V* - 3784
 • VI – 6250
 • VI* - 261

* grunty łąk i pastwisk

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha  753
 • 2-5 ha  486
 • 5-10 ha  338
 • 10-20 ha 468
 • 20-50 ha 386
 • 50-100 ha   95
 • 100 300 ha   44
 • > 300 ha   24

średnia wielkość gospodarstwa [ha] 15,84

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

produkcja mleka                      
[tys. l]    8816
[%] 4
produkcja żywca wołowego     
[tys. t]  1,16
[%] 3
produkcja żywca wieprzowego 
[tys. t]  24,35
[%] 55
produkcja zbóż                        
[tys. t]  53,62
[%] 25
produkcja ziemniaków              
[tys. t]  20,82
[%] 2
produkcja buraków cukrowych 
[tys. t]  0
[%] 0
produkcja warzyw                   
[tys. t]  3,17
[%] 0,3
produkcja owoców                   
[tys. t]    5,96
[%] 1

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] brak danych
 • CaO [kg/ha] ] brak danych
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
Ilość gospodarstw (wymień jakie) - 36 – głównie sadownicze, uprawa orzecha włoskiego
Ogólna powierzchnia upraw [ha]-brak danych

Plantacje roślin energetycznych brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Gdański

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

52 223 ha

Struktura użytków [ha]

 

 • grunty orne 41318 ha  (79,12%)
 • w tym grunty ugorowane 4158 ha (7,96%)
 • łąki 5790 ha  (11,79%)
 • pastwiska 4743 ha (9,08%)
 • sady, ogrody 372 ha (0,71%)

   

Ilość gospodarstw rolnych

ogólnie w powiecie – 4112

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

I           153 ha
II          5089 ha
IIIa       8701 ha
IIIb       8654 ha
IVa       9867 ha
IVb       5694 ha
V          2583 ha
VI          932 ha
VIz        17 ha

Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha  840
2-5 ha  792
5-10 ha  651
10-20 ha 405
20-50 ha 186
50-100 ha 270
100 – 300 ha 67

> 300 ha 26

 • razem 3237

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Miasto Pruszcz Gdański – -
 • Gmina Cedry Wielkie – 3,04 ha
 • Gmina Kolbudy – 9,73 ha
 • Gmina Pruszcz Gdański – 15,15 ha
 • Gmina Przywidz – 11,96 ha
 • Gmina Pszczółki – 13,62 ha
 • Gmina Suchy Dąb – 23,32 ha
 • Gmina Trąbki Wielkie – 15,44 ha
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw (wymień jakie) 8 gospodarstw

 • Marek Ugniewski – Rotmanka    46,08 ha
 • Edward Bieszka – Przywidz         8,00 ha
 • Kamil Budzikowski – Przywidz    9,8 ha
 • Roman Kosater – Przywidz          24,00 ha
 • Jacek Adam Nazim – Przywidz    39,5 ha
 • Bartłomiej Olszewski – Przywidz  17,06 ha
 • Halina Sulikowska – Juszkowo      25,00 ha
 • Andrzej Ślusarczyk – Ełganowo     7,94 ha

Ogólna powierzchnia upraw [ha] 177,38 ha

Plantacje roślin energetycznych brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kartuski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

60 606

Struktura użytków [ha]

 

Gmina
Grunty orne
- w tym grunty ugorowane
Łąki
Pastwiska
Sady
i ogrody
Razem użytki rolne
Kartuzy
5291
147
1160
1433
37
7921
Żukowo
9039
960
935
946
59
10979
Przodkowo
4420
246
513
1577
17
6527
Somonino
4122
848
615
996
38
5771
Chmielno
3676
63
293
627
31
4727
Stężyca
7004
759
291
1220
28
8543
Sierakowice
8297
180
1252
933
13
10495
Sulęczyno
4712
187
334
589
8
5643
Razem
w powiecie
46561
76,8%
3390
5,6%
5493
9,1%
8321
13,7%
231
0,4%
60606
100%

Ilość gospodarstw rolnych

8 387

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I – 0
 • II – 4,22
 • III – 286,51
 • IIIa – 145,63
 • IIIb – 596,68
 • IV – 3 275,64
 • IVa – 2 889,54
 • IVb – 8 347,03
 • V – 34 666,77
 • VI – 21 931,59
 • VIz – 147,87
Wielkość gospodarstw - ilość

Stuktura gospodarstw w ha
Kartuzy
Żukowo
Przodkowo
Somonino
Chmielno
Stężyca
Sierakowice
Sulęczyno
Razem
w powiecie
1-2
430
208
211
295
147
324
280
52
1947
2-5
366
227
277
342
118
232
315
51
1928
5-10
333
372
318
239
147
208
495
110
2222
10-20
192
223
195
109
132
183
356
222
1612
20-50
72
64
13
15
80
165
35
86
530
50-100
3
32
1
4
31
2
22
31
126
100-300
0
5
0
3
0
0
9
0
17
pow. 300
0
0
0
0
0
0
5
0
5
Razem
1396
1131
1015
1007
655
1114
1517
552
8387
W r. 2008 średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie – 7,20 ha
W r. 2009 bd

 

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Dane za rok 2009 będą dostępne w czerwcu br. na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku www.stat.gov.pl/urzedy/gdansk.index.htm w pliku publikacje/ publikacje w formie elektronicznej/Rolnictwo w województwie pomorskim w 2009 r.

Kierunek produkcji
Jednostka
Ilość
Udział procentowy
produkcja mleka
tys. l
29323
10 %
produkcja żywca wołowego
t
2936
6 %
produkcja żywca wieprzowego
t
12772
26 %
produkcja zbóż
t
41985
15 %
produkcja ziemniaków
t
62377
6 %
produkcja buraków cukrowych
t
0
0 %
produkcja warzyw
t
6045
1 %
produkcja owoców
t
580
0 %

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Dane za rok 2008, za rok 2009 – brak danych

Gmina
Liczba zgłoszeń ze wg na adres zamieszkania zgłaszającego
Powierzchnia całkowita działek (ha)
Całkowita powierzchnia działek użytkowanych rolniczo (ha)
Kartuzy
8
44,43
34,13
Przodkowo
2
18,13
15,41
Sierakowice
6
83,55
53,18
Somonino
3
299,14
269,87
Stężyca
3
75,61
27,43
Sulęczyno
1
52,86
23,92
Żukowo
20
454,53
383,79
Razem 807,73ha

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kościerski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 008 ha, 42,9 % całości użytków rolnych,

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 38 390 ha, 76,77 %
 • grunty ugorowane
 • łąki: 5 809 ha, 11,61 %
 • pastwiska: 4 024 ha, 8,05 %
 • sady, ogrody: 189 ha, 0,38 %
 • grunty pod rowami i stawami: 270 ha, 0,54 %
Ilość gospodarstw rolnych

4 966

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I
 • II
 • III           467,55
 • IV       13 592,96
 • V        18 126,17
 • VI       33 345,53
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 1157
 • 2-5 ha - 1107
 • 5-10 ha - 912
 • 10-20 ha - 1242
 • 20-50 ha - 485
 • 50-100 ha - 46
 • 100 – 300 ha - 12
 • > 300 ha - 5

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie bd

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] Brak danych.
 • CaO [kg/ha] Brak danych.
Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw (wymień jakie)

 • miejscowość: Stara Kiszewa, gmina: Stara Kiszewa,
 • miejscowość: Wilcze Błota, gmina: Stara Kiszewa,
 • miejscowość: Kliczkowy, gmina: Karsin.

Ogólna powierzchnia upraw 60 [ha]2. 

Plantacje roślin energetycznych

 • rodzaj plantacji - wierzba energetyczna
 • lokalizacja plantacji - gm.Karsin( 2 ), gm.Liniewo ( 1 ), gm. St.Kiszewa ( 1 )
 • powierzchnia upraw łącznie 4,5 ha

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kwidzynski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 815,1

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 39784,4
 • grunty ugorowane - 6033,8
 • łąki - 4536,5
 • pastwiska - 460, 4
 • sady, ogrody - 1802, 3
Ilość gospodarstw rolnych

2 549

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I - 209,3
 • II - 3224,5
 • III - 3407,3
 • IIIa - 4803,1
 • IIIb - 7848,5
 • IV - 5670,8
 • IVa - 14615,7
 • IVb - 4856,0
 • V - 6496,3
 • VI - 3279,4
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 506
 • 2-5 ha - 464
 • 5-10 ha - 451
 • 10-15 ha - 246
 • 15-25 ha - 290
 • 25-50 ha - 421
 • 50-100 ha - 127
 • 100 – 200 ha - 27
 • > 200 ha - 17
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 • produkcja mleka  21,7    [tys. l]   5,2   [%]
 • produkcja żywca wołowego  1,52    [tys. t]     0,3    [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 11,62    [tys. t]     2,9   [%]
 • produkcja zbóż 222,28    [tys. t]     54,1    [%]
 • produkcja ziemniaków 20,1   [tys. t]     4,9    [%]
 • produkcja buraków cukrowych 75,9   [tys. t]      18,5  [%]
 • produkcja warzyw 45,8    [tys. t]      11,2   [%]
 • produkcja owoców 11,75    [tys. t]      2,9    [%]                                   
 • Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha]     142
  • CaO [kg/ha]      75
  Rolnictwo ekologiczne

  Brak gospodarstw ekologicznych w powiecie

  Plantacje roślin energetycznych
       
  Rodzaj plantacji            Plantacja wierzby energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
  powierzchnia upraw                  60,1ha
   
  Rodzaj plantacji            Plantacja topoli energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
  powierzchnia upraw                  2,0ha
   
  Rodzaj plantacji            Plantacja wierzby energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Kwidzyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  powierzchnia upraw                  5,0ha
   
  Rodzaj plantacji            Plantacja wierzby energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Kwidzyn – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (plantacja doświadczalna z żywokołów na międzywalu)
  powierzchnia upraw                  2,0ha
   
  Rodzaj plantacji            Plantacja wierzby energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
  powierzchnia upraw                  36,2ha
   
  Rodzaj plantacji            Plantacja wierzby energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Sadlinki – EkoEnergia SP. z o.o.
  powierzchnia upraw                  3,0ha
   
   
  Rodzaj plantacji            Plantacja wierzby energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Gardeja – rolnicy indywidualni
  powierzchnia upraw                  37,0ha
   
  Rodzaj plantacji            Plantacja wierzby energetycznej
  lokalizacja plantacji                   gmina Ryjewo – rolnicy indywidualni
  powierzchnia upraw                  44,2ha
   

   

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Lęborski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]
  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne – 20 953 ha
  • grunty ugorowane –
  • łąki – 7 496 ha
  • pastwiska – 3 517 ha
  • sady, ogrody – 48 ha
  Ilość gospodarstw rolnych

  Brak danych z całego powiatu.

  • GM. Wicko  271

  W r.2008

  • Gmina Cewice  - 629
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 977
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Brak danych.

  Klasy gleby [ha]
  • I- brak na terenie powiatu
  • II - 20.0291
  • III – 2 991,4467
  • IIIa – 1 441,6902
  • IIIb – 4 287,2641
  • IV- 6022,6072
  • IVa – 4 981,8604
  • IVb – 3 948,2722
  • V – 7 181,6766
  • VI – 2984,5377
  • VIz – 71,0927
  Wielkość gospodarstw - ilość

   

  Brak danych z całego powiatu.
   
  GminaNowa Wieś Lęborska            Wicko
  1-2 ha              251                                             37    
  2-5 ha              283                                             65
  5-10 ha             164                                             40
  10-15 ha           -                                                  51
  15-25 ha           225                                             32
  25-50 ha           -                                                  28
  50-100 ha         26                                                3 
  100 – 200 ha     11                                                3
  > 200 ha           17                                                3
  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie – 13,5 ha (W)
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Brak danych.
   

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak danych.
   

  Rolnictwo ekologiczne

  Brak danych.
   

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Malborski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  40 031

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne: 35 277 ha, 88,12 %
  • grunty ugorowane: -
  • łąki: 1 851 ha, 4,62 %
  • pastwiska: 2 767 ha, 6,91%
  • sady, ogrody: 136 ha, 0,34 %
  Ilość gospodarstw rolnych

  1 173

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Poza prywatnymi gospodarstwami rolnymi na terenie powiatu funkcjonują:

  • RSP „Wolność” w Gnojewie, prowadząca produkcję roślinną i usługi zbioru buraka cukrowego
  • RSP „Zwycięstwo” w Lichnowach, prowadząca produkcję roślinną i zwierzęcą.

  Wielkości upraw nie podano ze względu na ochronę danych osobowych.

  Klasy gleby [ha]

 • grunty orne:  
  • I 1 018 
  • II 11 298  
  • IIIa 13 990  
  • IIIb 6 221
  • IVa 2 071 
  • IVb 531  
  • V 140 
  • VIz 144
 • użytki zielone: 
  • I 45 
  • II 1 850 
  • III 1 475 
  • IV 648  
  • V 413 
  • VI 187 
 • Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha  138
  • 2-5 ha  180
  • 5-10 ha  195
  • 10-15 ha 229
  • 15-25 ha 208
  • 25-50 ha 120
  • 50-100 ha 67
  • 100 – 200 ha 17
  • > 200 ha 19

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

  • gmina Lichnowy: 65,86 ha
  • gmina Malbork: 29,17 ha
  • gmina Miłoradz: 51,77 ha
  • gmina Nowy Staw: 41,12 ha
  • gmina Stare Pole: 45,42 ha
  • razem w powiecie: 42,13 ha
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
  • produkcja mleka    23 320 [tys. l]  98,2584  [%]
  • produkcja żywca wołowego   1,61 [tys. t]  0,0068   [%]
  • produkcja żywca wieprzowego 3,71 [tys. t]  0,0156  [%]
  • produkcja zbóż    133,21 [tys. t]  0,5613  [%]
  • produkcja ziemniaków   57,30 [tys. t]  0,2414  [%]
  • produkcja buraków cukrowych 205,90 [tys. t]  0,8676  [%]
  • produkcja warzyw   11,08 [tys. t]  0,0467  [%]
  • produkcja owoców   0,53 [tys. t]  0,0022  [%]
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK średnio w powiecie: 354 kg/ha (N: 119 kg/ha, P: 99 kg/ha, K: 136 kg/ha),
  • CaO średnio w powiecie: 365 kg/ha.
  Rolnictwo ekologiczne
  • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
   • Ilość gospodarstw (wymień jakie) – 1, uprawa warzyw w Janówce, gm. Stare Pole
   • Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 2,3 ha
  • Plantacje roślin energetycznych
   • Na terenie powiatu plantacje roślin energetycznych nie występują
  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Nowodworski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  40 399

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne     31 941
  • grunty ugorowane   brak
  • łąki     4 467
  • pastwiska    2 858
  • sady, ogrody    63
  • inne              1 070 
  Ilość gospodarstw rolnych

  2 126

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  3864,00  - gospodarstwa prawne

  Klasy gleby [ha]
  • I - 796
  • II - 1 309 
  • IIIa - 12 720
  • IIIb - 6 898
  • IVa - 4 708
  • IVb - 2 122
  • V - 1 524
  • VI - 322
  Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha  558
  • 2-5 ha  464
  • 5-10 ha  339
  • 10-15 ha 282
  • 15-25 ha 252
  • 25-50 ha 153
  • 50-100 ha 50
  • 100 – 200 ha 14
  • > 200 ha 14
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  brak danych

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha]  - 200
  • CaO [kg/ha]  - 300
  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego- nie 
  Plantacje roślin energetycznych
  Rodzaj plantacji: malwa - lokalizacja plantacji: Wiśniówka, gm. Stegna powierzchnia upraw  8,0 ha

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Pucki

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  31 032

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne 19 878
  • grunty ugorowane brak danych
  • łąki 7 943
  • pastwiska 1 921
  • sady, ogrody 142
  • inne - 1149
  Ilość gospodarstw rolnych

  3 382

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  brak danych

  Klasy gleby [ha]
  • I - 9
  • II- 495
  • IIIa – 3 007
  • IIIb - 4 086
  • IVa - 4 358
  • IVb – 3 956
  • V – 2 936
  • VI – 1 031
  Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha  1 230
  • 2-5 ha  979
  • 5-10 ha  532
  • 10-20 ha 390
  • 20-50 ha 175
  • 50-100 ha          62
  • 100-300 ha 11
  • > 300 ha 3

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie
  8,9 – średnia z powiatu

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  produkcja mleka                                           [tys. l]                                                        15[%]

  produkcja żywca wołowego                          [tys. t]                                                             5 [%]
  produkcja żywca wieprzowego                     [tys. t]                                                             30[%]
  produkcja zbóż                                             [tys. t]                                                             40[%]
  produkcja ziemniaków                                  [tys. t]                                                           8 [%]
  produkcja buraków cukrowych                      [tys. t]                                                             [%]
  produkcja warzyw                                        [tys. t]                                                            2[%]
  produkcja owoców                                       [tys. t]                                                             [%]
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha] – brak danych
  • CaO [kg/ha] – brak danych
  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  Ilość gospodarstw  - 7
  Ogólna powierzchnia upraw [ha] 53,08 ha
  Plantacje roślin energetycznych
  Rodzaj plantacji: Wierzba energetyczna; lokalizacja plantacji: gmina Puck; powierzchnia upraw 100 ha.

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Starogardzki

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  Ogółem  w powiecie 64012,
  w tym:

  • gm. Lubichowo 5403
  • gm. Miejska Starogard Gd. 1278
  • gm. Osieczna 2174
  • gm. Smętowo Graniczne  6387,64
  • gm. Miejska Skórcz 204
  • gm. Osiek: 2540
  Struktura użytków [ha]

  Za r.2009 brak danych z powiatu,

  dane z r.2008:

  • grunty orne - 51457
  • grunty ugorowane - 2564
  • łąki - 7791
  • pastwiska - 3544 
  • sady, ogrody - 334
  • plantacje wieloletnie - 187

  w tym w r.2009:

  gm. Miejska Starogard Gd.

  • grunty orne 997
  • łąki 95
  • pastwiska 74
  • sady, ogrody 24

  gm. Osieczna

  • grunty orne  1.259,00, 57,9 %
  • grunty ugorowane – 4,00, 0,1 %
  • łąki  816, 37,5 %
  • pastwiska -  91, 4,0 %
  • sady, ogrody – 4 ,0,  0,1 %

  gm. Lubichowo

  • grunty orne 3946
  • łąki  818
  • pastwiska 401
  • sady, ogrody 41

  gm. Zblewo

  • grunty orne – 7050
  • grunty ugorowane – brak danych
  • łąki - 608
  • pastwiska- 402
  • sady, ogrody – 82

  gm. Smętowo Graniczne 

  • grunty orne   5512
  • grunty ugorowane  0
  • użytki zielone    633
  • sady, ogrody  39

  gm. Wiejska Skórcz:

  • grunty orne 6294 – 84,24%
  • grunty ugorowane – 0 – 0%
  • łąki 643 – 8,61%
  • pastwiska 296 – 3,97%
  • sady, ogrody 36 – 0,48%

  gm. Miejska Skórcz

  • grunty orne 181 ha
  • grunty ugorowane
  • łąki 6 ha
  • pastwiska 5  ha
  • sady, ogrody 12 ha

  gm. Osiek:

  • grunty orne - 1470, 58%
  • grunty ugorowane -   200,  8%
  • łąki -   700, 27%
  • pastwiska -   156,   6%
  • sady, ogrody -     14,   1%
  Ilość gospodarstw rolnych
  • gm. Miejska Starogard Gd. - 97
  • gm. Smętowo - 380
  • gm. Osieczna – 288
  • gm. Lubichowo - 658
  • gm. Wiejska Skórcz – 558
  • gm. Miejska Skórcz – 36
  • gm. Osiek - 347
  • Brak danych:
   • Gmina Wiejska Bobowo
   • Gmina Miejska Czarna Woda
   • Gmina Wiejska Kaliska
   • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy
   • Gmina Wiejska Starogard Gdański
   • Gmina Wiejska Zblewo
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  gm. Wiejska Skórcz:

  • RSP – 453 ,
  • Przesiębiorstwa – 623 ,
  • Nadleśnictwa 25 ,
  • Parafie – 168 .
  Klasy gleby [ha]

  Za r.2009 brak danych z powiatu,

  dane z r.2008:

  • I  - 0
  • II - 110
  • IIIa  - 3385
  • IIIb  - 7739
  • IVa  - 11885
  • IVb  - 10412
  • V - 10387
  • VI - 8058

  Dane z r.2009, w tym:

  gm. Miejska Starogard Gd.

  • I - 0
  • II - 0
  • IIIa - 45
  • IIIb - 119
  • IVa - 327
  • IVb - 243
  • V - 410
  • VI - 201

  gm. Osieczna:

  • I
  • II
  • IIIa  100
  • IIIb
  • IVa  465
  • IVb
  • V  673
  • VI 936

  gm. Lubichowo

  • I brak
  • II brak
  • III 29
  • IV 176
  • IVa 971
  • IVb 1056
  • V 1199

  gm. Zblewo

  • I - 0
  • II - 0
  • IIIa- 93,8812
  • IIIb-560,9436
  • Iva-2115,2706
  • IVb-1869,7119
  • V-1521,7076
  • VI-831,5470

  gm. Smętowo Graniczne:

  • I  0
  • II  50,48
  • IIIa  676,23
  • III b 1860,43
  • IVa 1825,83
  • IVb  562,72
  • V 461,89
  • VI 74,42

  gm. Kaliska:

  • IVa - 175,64
  • IVb - 117,02
  • V - 757,06
  • VI - 1769,00

  gm. Wiejska Skórcz:

  • I - 0
  • II – 3
  • IIIa – 833
  • IIIb – 2008
  • Iva – 1793
  • IVb – 592
  • V – 724
  • VI – 293

  gm. Miejska Skórcz

  • I
  • II  - 0,5
  • IIIa - 90,5
  • IIIb - 39,0
  • IVa - 33,4
  • IVb - 0,9
  • V - 11,3
  • VI - 0,4

  gm. Osiek

  • I  -  0
  • II  -  0
  • IIIa  -  0
  • IIIb  -    26 
  • IVa  -    27
  • IVb  -   367
  • V  -   779
  • VI  -  1340
  Wielkość gospodarstw - ilość

  Za r.2009 brak danych z powiatu,

  dane z r.2008:

  • 1-2 ha  987
  • 2-5 ha  1019
  • 5-10 ha  881
  • 10-20 ha 655
  • 20-50 ha 663
  • 50-100 ha 249
  • 100-300 ha 36
  • > 300  9


  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

  • w powiecie – 14,93 ha,
  • śr. wojewódzka – 18,30 ha.

  Dane z r.2009, w tym:

  gm. Miejska Starogard Gd.

  • 1-2 ha  32
  • 2-5 ha  28
  • 5-10 ha  8
  • 10-15 ha 5
  • 15-25 ha 24
  • 25-50 ha 2
  • 50-100 ha 0
  • 100 – 200 ha 2
  • > 200 ha 0

  gm. Osieczna:

  • 1-2 ha  86
  • 2-5 ha  91
  • 5-10 ha  47
  • 10-15 ha 23
  • 15-25 ha 41

  gm. Lubichowo

  • 1-2 ha  183
  • 2-5 ha  206
  • 5-10 ha  98
  • 10-15 ha 75
  • 15-25 ha 96

  gm. Zblewo

  • 1-2 ha  - 371
  • 2-5 ha -285
  • 5-10 ha - 154
  • 10-15 ha – 73
  • 15-25 ha- 74
  • 25-50 ha - 38
  • 50-100 ha- 15
  • 100 – 200 ha - 4
  • > 200 ha – 1

  gm. Smętowo Graniczne:

  • 1-2 ha  102
  • 2-5 ha  73
  • 5-10 ha  73
  • 10-15 ha 51
  • Powyżej 15 ha  81

  gm. Wiejska Skórcz:

  • 1-2 ha  141
  • 2-5 ha  108
  • 5-10 ha  103
  • 10-15 ha 74
  • 15-25 ha 50
  • 25-50 ha 71
  • 50-100 ha 8
  • 100 – 200 ha 3
  • > 200 ha 0

  gm. Miejska Skórcz

  • 1-2 ha  22
  • 2-5 ha   8
  • 5-10 ha   3
  • 10-15 ha  1
  • 15-25 ha  1
  • 25-50 ha  0
  • 50-100 ha  1
  • 100 – 200 ha  0
  • > 200 ha  0

  gm. Osiek

  • 1-2 ha  82
  • 2-5 ha  113
  • 5-10 ha  98
  • 10-15 ha 33
  • 15-25 ha 18
  • 25-50 ha 0
  • 50-100 ha 3
  • 100 – 200 ha 0
  • > 200 ha 0
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Za r.2009 brak danych z powiatu,

  dane z r.2008:

  Dane z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim:

  • produkcja mleka     [tys. l]         [%]
  • produkcja żywca wołowego   [tys. t]      [%]
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]      [%]
  • produkcja zbóż    [tys. t]  96624                [%]
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]  42720                [%]
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  18698                [%]
  • produkcja warzyw    [tys. t]      [%]
  • produkcja owoców    [tys. t]      [%] 

  Dane z r.2009, w tym:     
  gm. Miejska Starogard Gd.:

  • produkcja mleka     [tys. l]     80    [%]
  • produkcja żywca wołowego    [tys. t]  0,01    [%]
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  0,1    [%]
  • produkcja zbóż    [tys. t]      [%]
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]  0,2    [%]
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]      [%]
  • produkcja warzyw    [tys. t]  0,1    [%]
  • produkcja owoców    [tys. t]  0,15    [%]


  gm. Wiejska Osieczna:

  • produkcja mleka     [tys. l]  2500     [%]
  • produkcja żywca wołowego   [tys. t]  95     [%]
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  90     [%]
  • produkcja zbóż    [tys. t]  0     [%]
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]  245     [%]
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  0     [%]
  • produkcja warzyw    [tys. t]  24     [%]
  • produkcja owoców    [tys. t]  0     [%]

  gm. Wiejska Skórcz:

  • produkcja mleka     [tys. l]2273        [%]1,94
  • produkcja żywca wołowego    [tys. t]340    [%]0,29
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]3870           [%]3,31
  • produkcja zbóż    [tys. t]9471    [%]80,98
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]2502    [%]2,14
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]12400    [%]10,60
  • produkcja warzyw    [tys. t]600    [%]0,51
  • produkcja owoców    [tys. t]272    [%]0,23

   

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  NPK [kg/ha] bd
  CaO [kg/ha]bd

  Rolnictwo ekologiczne

  Miasto Starogard: 1 gosp. Ekologiczne Labofarm – 4 ha

  • Labofarm
  • ul. Lubichowska 176b
  • 83-200 Starogard Gd.
  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Sztumski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  54 198 [ha]

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne   43167 ha / 79,7 %
  • łąki    4838 ha  / 8,9%
  • pastwiska   4148 ha / 7,7 %
  • sady   292 ha / 0,5 %
  Ilość gospodarstw rolnych
  • Gmina Dzierzgoń – 275
  • Gmina Mikołajki Pomorskie – 179
  • Gmina Stary Dzierzgoń – 398
  • Gmina Stary Dzierzgoń – 261
  • Gmina Sztum – 388

  Razem 1501

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
  • Gmina Sztum : 640 gospodarstw indywidualnych , 23 gospodarstwa osób prawnych
  • Gmina Stary Dzierzgoń : 1484, 11 ha ( 9 sztuk) – spółki z o.o. ANR
  Klasy gleby [ha]

  Gmina
   Klasy gleb
  I
  II
  IIIa
  IIIb
  IVa
  IVb
  V
  VI
  Sztum
  4,60
  68,44
  1894,11
  2342,00
  2448,30
  827,64
  930,00
  434,90
  Dzierzgoń
  3,68
  394,27
  1478,12
  3348,70
  2213,90
  1686,00
  230,90
  216,41
  Mikołajki Pomorskie
  0,00
  0,00
  609,00
  1402,00
  1487,72
  788,59
  1264,90
  450,00
  Stary Dzierzgoń
  0,00
  0,00
  205,10
  2690,50
  4390,50
  1102,30
  712,10
  176,90
  Stary Targ
  2,64
  98,18
  2340,85
  3332,80
  2881,50
  490,84
  205,48
  178,71 

  Wielkość gospodarstw - ilość

  Wielkość gospodarstw
  Ilość gospodarstw w gminie
  Gmina Sztum
  Gmina Dzierzgoń
  Gmina Mikołajki Pomorskie
  Gmina Stary Dzierzgoń
  Gmina Stary Targ
  1 - 2 ha
  90
  23
  33
  63
  38
  2 - 5 ha
  49
  35
  21
  48
  30
  5-10 ha
  57
  28
  14
  37
  33
  10- 15ha
  164
  134
  88
   
  220
   
  139
  15 - 25 ha
  25 - 50 ha
  50 -100 ha
  19
  43
  19
  19
  31
  100 – 200 ha
  9
  12
  4
  11
  10
  >200 ha
  Średnia wielkość gospodarstwa [ha]
  w gminie
  1-2 ha ,
  10 -50 ha
  10-29 ha
  1-5 ha
  10-15 ha
  15 -25 ha

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
  Gmina Dzierzgoń:
           a) produkcja mleka                                6200365 [tys. l]           [%]                                           
             b) produkcja żywca wołowego                           0 [tys. t]           [%]                                        
             c) produkcja żywca wieprzowego          6275000  [tys. t]   [88,23 %]                                                     
             d) produkcja zbóż                                  356073  [tys. t]  [0,63   %]                               
             e) produkcja ziemniaków                           11200 [tys. t]           [%]                             
             f) produkcja buraków cukrowych               320000 [tys. t]           [%]                                        
             g) produkcja warzyw                                         0 [tys. t]           [%]                                        
             h) produkcja owoców                                        0 [tys. t]           [%]     
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak danych

  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  TAK
   Ilość gospodarstw
  1. uprawy zielarskie 16,5 ha Przezmark
  2. sady 1,9 ha Barlewice
  3. sady 14 ha Jasna
  4. uprawy rolnicze 15 ha Jasna
  5. łąki  - 64 ha Cygusy
                 - 50 ha Kornele
                 - 35 ha Zajezierze
                        - 49 ha Jasne
  Ogółem 10 gospodarstw ekologicznych o powierzchni 245,4 ha.

  Plantacje roślin energetycznych:
   a)Wierzba energetyczna         Pietrzwałd                       0,34 ha
   b) Rzepak energetyczny          Barlewice, Cygusy          55,6 ha + 223, 85 ha
               Żuławka Sztumska          28,22 ha
                                               Prakwice                         70,47 ha
                                                Mikołajki Pomorskie      4,45 ha
                                                Sztumska Wieś                28,7 ha

  Ogółem 9 podmiotów na powierzchni 421,63 ha .

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Słupski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  118 264

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne – 88 034 ha, 74,44%
  • sady – 279 ha, 0,23%
  • łąki – 18 790 ha, 15,89%
  • pastwiska – 8 242 ha, 6,97%
  • inne (grunty pod wodami, pod rowami) – 2 919 ha, 2,47%
  Ilość gospodarstw rolnych

  Razem, bez gm. Kobylnica  - 5536

  • Gmina Damnica - 386
  • Gmina Dębnica Kaszubska – 621
  • Gmina Główczyce – 859
  • Gmina Kępice – 492
  • Gmina Kobylnica – bd
  • Gmina Potęgowo – 618
  • Gmina Słupsk - 1002
  • Gmina Smołdzino – 529
  • Gmina Ustka – 1018
  • Miasto Ustka - 11
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
  • Gmina Damnica
   • Spólki z o.o. - 5 szt. (5 057,88 ha)
   • Parafie – 2 szt. (29,32 ha)
   • Jednostki Skarbu Panstwa – 4 szt. (702,77 ha)
  • Gmina Dębnica Kaszubska – dzierżawa – 4652 ha
  • Gmina Główczyce – bd
  • Gmina Kępice – bd
  • Gmina Kobylnica – bd
  • Gmina Potęgowo – bd
  • Gmina Słupsk - bd
  • Gmina Smołdzino – bd
  • Gmina Ustka:
   • Agrodan Sp. z o.o. - 593,76 ha
   • De Wenning Sp. z o.o. - 272.28 ha
   • Bałtyk-Farm Sp. z o.o. - 539,36 ha
   • Gospodarstwo Rolne Boleszewo – 57,83 ha
  • Miasto Ustka - bd
  Klasy gleby [ha]

  brak danych

  Wielkość gospodarstw - ilość

  Gmina Damnica

  • 1-2 ha  128
  • 2-5 ha  86
  • 5-10 ha  71
  • 10-15 ha 30
  • 15-25 ha 40
  • 25-50 ha 14
  • 50-100 ha 12
  • 100 – 200 ha 2
  • > 200 ha 3

  Gmina Dębnica Kaszubska

  • 1-2 ha, 2-5 ha 160  
  • 5-10 ha   76
  • 10-15 ha 34
  • 15-25 ha 126
  • 25-50 ha bd
  • 50-100 ha bd
  • 100 – 200 ha bd
  • > 200 ha bd

  Gmina Główczyce

  • 1-2 ha  259
  • 2-5 ha  215
  • 5-10 ha  100
  • 10-15 ha 56
  • 15-25 ha 144
  • 25-50 ha 49
  • 50-100 ha 25
  • 100 – 200 ha 6
  • > 200 ha 5

  Gmina Kępice

  • 1-2 ha  246
  • 2-10 ha  166
  • 10-50 ha 72
  • 50-100 ha 4
  • > 100 ha 4

  Gmina Kobylnica

  • do 0,1 ha 878
  • 0,1-1 ha 1100
  • 1-5 ha   541
  • 5-10 ha   138
  • 10-15 ha  68
  • 15-30 ha  71
  • 30-50 ha  25
  • 50-100 ha  27
  • 100 – 200 ha  2
  • > 200 ha  12

  Gmina Potęgowo

  • 1-2 ha   141
  • 2-5 ha  138
  • 5-10 ha  97
  • 10-15 ha 69
  • 15-25 ha 64
  • 25-50 ha 55
  • 50-100 ha 29
  • 100 – 200 ha 13
  • > 200 ha 12

  Gmina Słupsk - bd

  Gmina Smołdzino

  • 1-2 ha  187
  • 2-5 ha  138
  • 5-10 ha  87
  • 10-15 ha 40
  • powyżej 15 ha 77 

  Gmina Ustka

  • 1-2 ha  327
  • 2-5 ha  325
  • 5-10 ha  167
  • 10-15 ha 76
  • 15-25 ha 54
  • 25-50 ha 39
  • 50-100 ha 16
  • 100 – 200 ha 8
  • > 200 ha 6

  Miastko Ustka

  • 1-2 ha   6
  • 2-5 ha  4
  • 5-10 ha  1
  • 10-15 ha brak
  • 15-25 ha brak
  • 25-50 ha brak
  • 50-100 ha brak
  • 100 – 200 ha brak
  • > 200 ha brak

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

  • Gmina Damnica
   • indywidualne – 13,18 ha
   • wszystkie – 27,32 ha
  • Gmina Dębnica Kaszubska  – 17,14
  • Gmina Główczyce – 15,36
  • Gmina Kępice – 14,4
  • Gmina Kobylnica – bd
  • Gmina Potęgowo – 24,94
  • Gmina Słupsk – 9,6
  • Gmina Smołdzino – 11,94
  • Gmina Ustka – 11,2053
  • Miasto Ustka – 2,78
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Brak danych z powiatu

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak danych z powiatu

  Rolnictwo ekologiczne

  Gmina Damnica - bd
  Gmina Dębnica Kaszubska:

  •  Ilość gospodarstw – 1
  •  Ogólna powierzchnia upraw - 337  ha

  Gminy Główczyce, Kępice , Kobylnica, Kobylnica - bd

  Gmina Potęgowo:

  • Ilość gospodarstw – 1
  • Ogólna powierzchnia upraw  - bd

  Gmina Słupsk:

  • Ilość gospodarstw – 2
  • Ogólna powierzchnia upraw  - bd

  Gmina Ustka

  • Ilość gospodarstw - 4
  • Ogólna powierzchnia upraw – 500 ha

  Miasto Ustka - brak

  Plantacje roślin energetycznych:

  • orodzaj plantacji: wierzba energetyczna
   • lokalizacja plantacji – miejscowości Pustowo, Osowo/gmina Kępice
   • powierzchnia upraw - 10 ha
  • orodzaj plantacji: wierzba energetyczna
   • lokalizacja plantacji: gmina Słupsk
   • powierzchnia upraw: ok. 20 ha
  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Tczewski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  49304,764

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne 41562
  • grunty ugorowane 0
  • łąki 3422
  • pastwiska 3192
  • sady, ogrody 1177
  Ilość gospodarstw rolnych
  • Miasto Tczew – 6
  • Gmina Tczew - 1057
  • Gmina Morzeszczyn –  279
  • Gmina Subkowy – 375
  • Miasto i Gmina Pelplin – 508
  • Miasto i Gmina Gniew – 1014

  Razem 3299
   

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Bez zmian,
  Miasto Tczew – brak danych
  Gmina Tczew – powierzchnia gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, sadów z wyłączeniem gruntów osób fizycznych – 2 333 ha
  Gmina Morzeszczyn – nie dotyczy
  Miasto i Gmina Pelplin:

  • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (Lignowy Szlacheckie, Rudno, Międzyłęż, Rajkowy) – 552 ha
  • Spółki z o.o. – 921 ha
  • Grunty diecezjalne – 1 347,64 ha
  • Nadleśnictwo Starogard – 4,40 ha

  Miasto i Gmina Gniew – plantacje wierzby energetycznej:

  • EKO-Gniew Sp. z o.o. – 21,33 ha
  • INWEST-KOM Sp. z o.o. w Gniewie – 0,7 ha

  Gmina Subkowy – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Radostowo – 69,2 ha

  Klasy gleby [ha]

  Klasy gleb
  Miasto Tczew
  Gmina Tczew
  Gmina Morzeszczyn
  Miasto
  i Gmina Pelplin
  Miasto
  i Gmina Gniew
  Gmina Subkowy
  Razem
  I
  0,7946
  14,8646
  -
  -
  127,7331
  23,91
  167,2989
  II
  71,5586
  491,8298
  17
  551,96
  268,0661
  495,78
  1896,2166
  III a
  235,8278
  3905,1306
  821,52
  3570,87
  1537,6125
  2707,94
  12778,9052
  III b
  88,1423
  2631,6389
  1605,92
  2472,38
  2719,4285
  1304,43
  10821,7924
  IV a
  155,6382
  1942,5053
  1761,34
  2037,28
  3181,4363
  750,29
  9828,4997
  IV b
  21,5893
  772,3206
  713
  609,40
  1394,873
  169,595
  3569,1183
  V
  30,5823
  829,0066
  4781,28
  605,63
  1016,3223
  114,0842
  3074,2588
  VI
  16,9941
  461,6961
  470,76
  251,73
  535,3548
  43,0418
  1779,5776

  Wielkość gospodarstw - ilość

  1-2 ha  827
  2-5 ha  636
  5-10 ha  593
  10-15 ha 426
  15-25 ha 331
  25-50 ha 291
  50-100 ha 96
  100 – 200 ha 25
  > 200 ha 14

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

  • Miasto Tczew – brak danych
  • Gmina Tczew – 11,9
  • Gmina Morzeszczyn – 24,3
  • Gmina Subkowy – 14,7
  • Miasto i Gmina Pelplin – 15-25
  • Miasto i Gmina Gniew – 10

   

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
  • produkcja mleka     [tys. l]   18000000  (5000l)  
  • produkcja żywca wołowego    [tys. t] 4500 ton (młode bydło)                 
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t] 10900                
  • produkcja zbóż    [tys. t] 108001 (średnia wydajność 3,3t/h)      
  • produkcja ziemniaków   [tys. t] 17000                
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t] 83000 (wydajność 45t/h)  
  • produkcja warzyw    [tys. t] 1300         
  • produkcja owoców    [tys. t] 18000
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha] brak danych
  • CaO [kg/ha] brak danych
  Rolnictwo ekologiczne
  • Marek Gelert, Opalenie, Gm Gniew – 30 ha.
  • Krystyna i Eugeniusz Trzcińscy, Gogolewo gmina Gniew – 15 ha. .
  • Kotowska Jadwiga, Boroszewo, gmina Tczew. 4 Kwiatkowski Mirosław Szprudowo 33 gmina Gniew

  Plantacje roślin energetycznych 
  Rodzaj plantacji wierzba energetyczna , lokalizacja plantacji Gniew  powierzchnia upraw 40 ha

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Powiat Wejherowski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  Brak danych z powiatu

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne 41 492
  • grunty ugorowane 2 016
  • łąki 8 335
  • pastwiska 6 034
  • sady, ogrody 250
  Ilość gospodarstw rolnych

  Brak danych z powiatu

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Brak danych

  Klasy gleby [ha]

  Brak danych z powiatu

  Wielkość gospodarstw - ilość

  Brak danych z powiatu

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Brak danych z powiatu

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak danych z powiatu

  Rolnictwo ekologiczne

  Brak danych z powiatu

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Sopot

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  NIE DOTYCZY

  Struktura użytków [ha]

  NIE DOTYCZY

  Ilość gospodarstw rolnych
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  NIE DOTYCZY

  Klasy gleby [ha]

  NIE DOTYCZY

  Wielkość gospodarstw - ilość

  NIE DOTYCZY

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  NIE DOTYCZY

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  NIE DOTYCZY

  Rolnictwo ekologiczne

  NIE DOTYCZY

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Słupsk

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  1632 ha

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne – 1224, (75%),
  • grunty ugorowane – 40, (2,5%),
  • łąki – 252, (15,4%),
  • pastwiska – 97, (5,9%),
  • sady, ogrody – 19, (1,2%).
  Ilość gospodarstw rolnych

  101

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  brak

  Klasy gleby [ha]
  • I - brak
  • II - brak
  • IIIa - 775
  • IIIb - 151
  • Iva - 147
  • Ivb - 75
  • V - 58
  • VI - 33
  Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha  44
  • 2-5 ha  32
  • 5-10 ha  11
  • 10-15 ha 4
  • 15-25 ha 5
  • 25-50 ha 3
  • 50-100 ha 2
  • 100 – 200 ha -
  • > 200 ha -

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie – 6,85 ha

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  brak danych

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha] bd
  • CaO [kg/ha]  bd
  Rolnictwo ekologiczne

  Plantacje roślin energetycznych – uprawa wierzby energetycznej, lokalizacja plantacji – Wodociągi Słupsk, powierzchnia uprawy – 6,3 ha

  Charakterystyczne produkty regionalne
  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002