Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

W roku 2009 podjęto niżej wymienione działania:

 • W 30 gdańskich przedszkolach kontynuowano program edukacji ekologicznej, w edycji wiosennej i jesiennej przeprowadzono zajęcia warsztatowe na temat segregacji odpadów, wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych.
 • Kontynuowano wycieczki młodzieży gdańskich szkół do oczyszczalni ścieków „Wschód”. Wycieczki organizowane są we współpracy z SNG (oprowadzenie młodzieży po obiekcie + prelekcja), w celu zapoznania młodzieży szkolnej ze sposobem funkcjonowania oczyszczalni oraz przybliżenia problematyki związanej z zagospodarowaniem osadów ściekowych. W 2009 roku odbyły się 23 wyjazdy na oczyszczalnię, podczas których obiekt zwiedziło 732 uczniów.
 • Zaproszono 8 gdańskich szkół do pilotażowego programu Adopcja roślin, polegającego na sadzeniu roślin w otoczeniu ich placówek i przejęciu odpowiedzialności za sadzone rośliny (uczniowie opiekunami). Zakupiono i przekazano zainteresowanym szkołom roślin celem ich zasadzenia i dalszej pielęgnacji. Program będzie kontynuowany w 2010 - uczestnicy akcji zostaną poproszeni o złożenie informacji nt. stanu roślin i sposobu ich pielęgnacji – raport, dla szkół biorących udział w programie przewidziano nagrody.
 • Zorganizowano akcję „Dzień Ziemi”, w ramach której zaproszono gdańskie szkoły do wspólnych wiosennych porządków. W tym celu zakupiono 10 000 sztuk worków foliowych oraz 20 000 sztuk rękawic foliowych. Zaproszono gdańskie firmy wywozowe do bezpłatnego odbioru zebranych odpadów, zorganizowano miejsca składowania i odbioru odpadów oraz ich bezpłatnego przyjęcia na wysypisko odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach. W akcji wzięło udział 64 placówki oświatowe.
 • Współorganizowano festyn na Targu Węglowym w dniu 25 kwietnia pod hasłem: ”Gdański dzień Ziemi” wraz z BPPM, Polska Dziennik Bałtycki, Lasami Państwowymi, Zakładem Utylizacyjnym oraz Strażą Miejską. Podczas festynu odbywały się konkursy i występy – wszystko pod hasłem ekologii i ochrony środowiska. W zamian za przyniesione 5 kg makulatury otrzymywano sadzonkę drzewka. Wszyscy organizatorzy zapewnili także materiały informacyjne i promowali działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
 • W dniach 18 i 19 maja zorganizowano Ogólnopolską Konferencję nt. Doświadczeń w Zakresie Edukacji Ekologicznej. Konferencja była poświęcona wymianie poglądów i doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej. Celem konferencji było omówienie i prezentacja stosowanych form edukacji ekologicznej oraz wypracowanie innych metod realizacji zadań w zakresie kształtowania właściwych postaw przyjaznych środowisku i zwiększania świadomości ekologicznej naszych mieszkańców. W konferencji wzięło udział ponad 60 przedstawicieli z urzędów miast, centrów edukacji ekologicznej oraz nadleśnictw z całej Polski.
 • Po raz ósmy, w dniu 30 maja zorganizowano Festyn poświęcony prezentacji stanu jakości środowiska w mieście oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Festyn pn.:„ Zielony Weekend” – odbył się na molo w Gdańsku-Brzeźnie. Imprezie towarzyszyły m.in.: konkursy wiedzy o ochronie środowiska i happeningi. W imprezie udział wzięły: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż Miejska w Gdańsku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku, Fundacja Recal, Stowarzyszenie Pro Societas, Stowarzyszenie Empatia, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Nadleśnictwo Gdańsk, Greenpeace, Schronisko dla bezdomnych Zwierząt „PROMYK”, Fundacja Sprawni Inaczej.                            
 • Wspólnie z Saur Neptun Gdańsk S.A. oraz Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt.: ”Czysta woda – bezpieczna woda” zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Wody w dniu 22 marca br. Łącznie nadesłano 50 fotografii. W konkursie wzięło udział 14 placówek szkolnych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 maja 2009 r. (sobota) podczas festynu Zielony Weekend.
 • Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na najciekawszą gazetkę przedszkolną promującą rower jako ekologiczny środek transportu pt.: „Rower to jest to!”, zorganizowany z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Konkurs adresowany był do dzieci z gdańskich przedszkoli publicznych i niepublicznych. W konkursie wzięło udział 128 przedszkolaków.
 • Kontynuowano spotkania w ramach Forum Lokalnej Agendy 21. 12 stycznia odbyło się spotkanie, na którym omówiono inwestycję „Budowa zakładu termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów w Gdańsku Szadółkach”.7 maja odbyło się spotkanie dot. „Ramy komunikacyjnej miasta Gdańska”.11 grudnia odbyło się spotkanie, którego tematem było: „Bezpieczeństwo energetyczne w województwie pomorskim”                
 • Wydano książeczkę edukacyjną o środowisku dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat w nakładzie 30.000 egzemplarzy. W grudniu do 110 zainteresowanych placówek oświatowych trafiło ponad 16.000 bezpłatnych egzemplarzy tej książeczki.
 • Rozstrzygnięto konkurs dla mieszkańców Gdańska na najładniej ukwiecony balkon w mieście. Konkurs ma zachęcić mieszkańców do dbania o swoje najbliższe otoczenie, a tym samym o wizerunek miasta.
 • Urządzenie i pielęgnacja zieleni na terenach osiedlowych we współpracy z zarządcami terenów i społecznością lokalną - dotacje dla Spółdzielni i Wspólnot.

Z Gminnego i Wojewódzkiego FOŚiGW przekazano dotację dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych na zakupy : sadzonek drzew i krzewów, nasion traw, nawozów, podłoża, kory, ziemi urodzajnej, środków ochrony roślin. Zakupy w/w zostały wykorzystane na :

 • Zagospodarowanie terenu zielenią przy Al. Grunwaldzka 33
 • Zagospodarowanie terenu zielenią przy ul. Piotrkowska 33c
 • Wykonanie małej architektury terenu przy ul. Tęczowej 23
 • Wykonanie zielonego ekranu akustycznego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Anny Jagiellonki 25,27
 • Zazielenienie terenu zewnętrznego wspólnoty przy ul. Nieborowska 19 – 21
 • Urządzenie zieleni na terenie podległym Radzie Osiedla Brętowo przy ul. Podkarpacka 17
 • Kompleksowe urządzanie zieleni na osiedlu Słoneczna Brama przy ul. Łańcuckiej 2,4,6,8,10,12
 • Nasadzenia na skarpie od strony klatek budynku przy ul. S. Dąbka 23
 • Projekt zagospodarowania zieleni na terenie Osiedla LWSM MORENA jednostki A, B, C, D, E, F, G
 • Posadzenie żywopłotu wzdłuż ogrodzenia przy ul. Złota 11
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu otuliny Parku Oruńskiego przy ul. Strzelców Karpackich 1
 • Wykonanie nasadzeń roślinności wokół budynku ul. Olimpijska 5,7,9,11
 • Zakup zieleni przy nieruchomości Ks. Góreckiego 4
 • Zagospodarowanie terenów zielonych wokół placu zabaw; umocnienie skarpy przy ul. Nieborowska 24D
 • Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nieborowskiej 34
 • Zagospodarowanie terenów zielonych polegające na nasadzeniu żywopłotu na terenie wspólnoty przy ul. Nieborowska 26, 26A
 • Upiększenie terenów zielonych, przycięcie starego sadu przy ul. Biskupia 15 
 • Rewitalizacja terenów zielonych  na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno przy ul. Korzeniowskiego 22 
 • Zazielenienie terenów zewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nieborowska 1, 51, 53
 • Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku mieszkalnym przy ul. Morenowe Wzgórze 22,24,26
 • Urządzenie fragmentu terenów zielonych wraz z nasadzeniami krzewów żywopłotowych na terenie spółdzielni przy ul. Kartuska 149
 • Dokończenie urządzania ter. zielonych nasadzenie drzew , żywopłotu, trawy na terenie przy ul. Orfeusza 34/1A
 • Zazielenienie terenów zewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nieborowska 22, 24, 24A
 • Zazielenienie terenów zewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 26
 • Obsadzenie skarp przy budynku A. Jagiellonki 2 krzewami ozdobnymi
 • Obsadzenie skarp przy ul. Leśna Góra 21B i 24
 • Urządzenie terenu zielonego w rejonie ul. Podkarpacka 7 i 9
 • Urządzenie terenu zielonego w rejonie skrzyżowania ul. Niedźwiednik i Góralskiej.

W 2009r. Wydział Środowiska zakupił karmę dla ptaków :

 • ptasie pyzy 0,5kg w ilości - 104,08zł x 40 kartonów po 47szt = 1880 ptasich pyz (4163,20zł)
 • słonecznik pastewny 1,0kg w ilości - 38,63zł x 20 kartonów po 15 szt. = 300 woreczków (772,60zł)
 • karma sypka natłuszczona dla ptaków leśnych i podwórkowych 1,0kg w ilości - 78,18zł x 40 kartonów po 23 szt. = 920 woreczków (3127,20zł)
 • karma MIX V orzech ziemny 1300ml w ilości - 95,98zł x 20 kartonów po 15szt = 300 woreczków (1919,60zł)

Karmę przekazano placówkom oświatowym M. Gdańska w dniach 18, 21, 22 grudnia 2009r.
Dystrybucją karmy zajmował się Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt w ramach podpisanej umowy porozumienia z Wydziałem Środowiska.

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • dotacja dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych na zakupy : sadzonek drzew i krzewów, nasion traw, nawozów, podłoża, kory, ziemi urodzajnej, środków ochrony roślin.
 • Organizacja festynu pod hasłem „Zielony Weekend 2010”
 • Konkurs na najlepiej ukwiecony Balkon
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kampania edukacyjna w zakresie systemu segregacji odpadów Suche-Mokre w roku 2010 i kontynuacja w latach następnych.

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, dla wszystkich mieszkańców: „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: „Posprzątaj po swoim psie”, „Nie spalaj śmieci”.
 • „Informator o stanie środowiska miasta” dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Miasto Gdynia w 2009 roku rozpoczęło realizację pierwszego w Polsce, wieloletniego programu edukacyjno-informacyjnego „Pies w wielkim mieście” skierowanego do mieszkańców miasta. Program ten uwzględnia różne i liczne aspekty obecności psów w środowisku miejskim oraz wychodzi naprzeciw najważniejszym problemom z tym związanym. Należą do nich bezpieczeństwo i porządek, dobre wychowanie i kultura posiadaczy psów, od których w znacznym stopniu zależy czystość skwerów, chodników placów zabaw, plaży i pozostałych terenów miasta, a także edukacja dotycząca roli psa w życiu człowieka, psa towarzysza zabaw i rehabilitacji dzieci, asystenta osób niepełnosprawnych, psa pracującego w służbach takich jak policja, straż graniczna, pogotowie ratunkowe.
W bieżącym roku, w ramach programu, ustawiono w różnych dzielnicach miasta ponad 200 szt. dystrybutorów na bezpłatne papierowe (ekologiczne) torebki na psie nieczystości. Do listopada 2009 roku zaopatrzono Gdynian w ponad 400 tys. torebek. Każda torebka opatrzona jest instrukcją obsługi oraz logo programu. Wydano ulotkę (6 000 sztuk) w formie mapy Gdyni z lokalizacją dystrybutorów i wielu ciekawymi informacjami dla właścicieli psów i mieszkańców. Ulotki przekazano do Rad Dzielnic oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej, rozdawano podczas festynu oraz imprez, w schronisku dla zwierząt oraz w Urzędzie Miasta.
Powstała profesjonalna strona internetowa www.pies.gdynia.pl, na której można znaleźć wiele interesujących informacji na temat utrzymania psów, obowiązujących przepisów, porad, kontaktów. Portal internetowy zawiera również serwis dla osób niepełnosprawnych, informacje o tym, jak sobie radzić przy pomocy psa asystującego w mieście, czego unikać i gdzie szukać ewentualnej pomocy.
Ważnym elementem programu jest organizacja festynów oraz imprez tematycznych. W kwietniu 2009 roku zorganizowano festyn na Bulwarze Nadmorskim, gdzie oprócz pokazów psów ratowniczych i pracujących, porad lekarzy weterynarii, przekazano bezpłatnie właścicielom psów nowe identyfikatory w formie okrągłego znaczka z wygrawerowanym numerem, wpisywanym do bazy danych prowadzonej przez miasto. Zakupiono 10 000 identyfikatorów, które wydawane są bezpłatnie podczas rejestracji psów w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdynia. Zachęcenie mieszkańców do rejestracji psów poprzez wprowadzenie nowych identyfikatorów umożliwi stworzenie aktualnej bazy danych, co usprawni działania np. w przypadku zaginięcia psa. Od kwietnia wydano ponad 500 sztuk nowych znaczków.
Zgodnie z hasłem, że pies wybiegany, to pies szczęśliwy, we współpracy z Kolibki Adventure Park zorganizowano na terenie parku dwie edycje imprezy „Psie fikołki”, której główną atrakcją był Parkur Agility - tor przeszkód dla psów, pokonywany przy udziale właściciela. Wszyscy zainteresowani mogli pod okiem fachowców - trenerów psów, sprawdzić umiejętności swoich psów, uzyskać ciekawe informacje na temat wychowania, utrzymania i opieki nad swoimi pupilami. Odbyły się także pokazy posłuszeństwa psów i konkursy z nagrodami. Wstęp na imprezę był wolny. W obu edycjach udział wzięło ponad 100 czworonogów wraz z opiekunami.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • akcja edukacyjna „ABC Bioróżnorodności” organizowana w ramach obchodów „Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej”. Podczas trzech kolejnych majowych weekendów 8.05-9.05, 15.05.-16.05, 22.05-23.05 na parterze edukacyjnym Akwarium Gdyńskiego odbędą się zajęcia związane z bioróżnorodnością m.in. warsztaty plastyczne, mikroskopowe oraz projekcje filmowe. http://www.gdynia.pl/kalendarz/imprez/szczegoly/4244_63184.html http://www.gdynia.pl/kalendarz/imprez/szczegoly/4244_63185.html
 • FESTYN EKOLOGICZNY Gdynia naturalnie 22 maja Skwer Kościuszki przy Akwarium Gdyńskim. W programie m.in. stoiska edukacyjne, warsztaty plastyczne, mikroskopowe, projekcje filmowe, warsztaty papieru czerpanego, konkursy, quizy oraz zabawy tematyczne, konkurs wiedzy o paliwie ekologicznym CNG – nagroda główna rower, zwiedzanie autobusu napędzanego ekologicznym paliwem CNG, punkt informacyjny programu „Pies w wielkim mieście”. http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/news/114_63523.html

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Borzytuchom

 • akcja "Sprzątanie Świata"

Gmina Bytów

 • sprzątanie świata, organizowane we wrześniu każdego roku w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji ,,Nasza Ziemia”
 • wiosenne sprzątanie gminy – akcja jednodniowa organizowana w m-cu kwietniu każdego roku,
 • finansowanie autokarów na wycieczki szkolne do ZZO w Sierznie oraz na ścieżki przyrodnicze,
 • prowadzenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Bytowie pogadanek o tematyce dotyczącej ochrony środowiska w gminie Bytów na zajęciach lekcyjnych w szkołach różnych szczebli na terenie gminy,
 • zbiórka zużytych baterii w szkołach – prowadzona w formie całorocznej zbiórki baterii, która wspomagana była konkursem Organizacji Odzysku REBA S.A., prowadzącej system zbiórki zużytych baterii w całej Polsce,
 • coroczna akcja „Ratujmy Bytowskie kasztanowce” oparta  m.in. na współpracy ze szkołami na terenie gminy oraz z MPK w Bytowie. Akcja związana jest z systematyczną zbiórką zarażonych liści i zorganizowanym wywozie na składowisko odpadów oraz na czynnej ochronie w formie walki ze szkodnikami poprzez zabiegi mikoryzacyjne, opaski lepowe i feromony.
 • Organizowanie akcji zbiórek selektywnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, szkło, tw. sztuczne, agd, itp.)

Gmina Czarna Dąbrówka

 • Edukacja ekologiczna w szkołach prowadzona jest przez edukatora gminnego na podstawie zawartej umowy,
 • W szkołach realizowana jest ekologiczny program p.t. „Rok z ochroną środowiska”. Do wielu akcji zawartych             w programie angażowani są wszyscy uczniowie szkół na terenie gminy,
 • Poza realizacją przyjętego programu, młodzież szkolna uczestniczy w konkursach i programach organizowanych        w kraju i w regionie:
  • Młodzież z naszej gminy otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim pn. „Przyroda moich okolic – Świebodzin”,
  • Szkoła Podstawowa w Rokitach otrzymała nagrodę specjalną za szerzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci           i młodzieży z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”,
  • Szkoła podstawowa w Rokitach zdobyła I miejsce w „Konkursie na najbardziej aktywne Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Słupskiego”, zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy LOP w Słupsku pod patronatem Pomorskiego Kuratora,

Gmina Kołczygłowy

 • edukacja ekologiczna w szkołach
 • konkursy plastyczne
 • sprzątanie świata
 • zakup pomocy edukacyjnych

Gmina Lipnica

 • Zajęcia ekologiczne w Zespole Szkół w Brzeźnie Szlacheckim w liczbie 3 godzin tygodniowo (po godzinie w klasach IV-VI SP). Głównym celem zajęć jest dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku  oraz  ich  wartościowanie  a także:
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
  • przestrzeganie zasad ochrony środowiska,
  • dostrzeganie znaczenia środowiska w życiu człowieka,
  • wykonywanie prostych działań na rzecz ochrony środowiska,
  • kształcenie świadomości ekologicznej a zwłaszcza poglądów i przekonań zmierzających do poszanowania każdej formy życia,
  • kształcenie emocjonalnych więzi z przyrodą,
  • osobiste zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody,
  • tworzenie postaw proekologicznych.
 • Udział  w akcjach:
  • Dzień Ciszy
  • Dzień Działania Na Rzecz Opakowań Ekologicznych
  • Sprzatanie Świata
  • Dzień Ziemi
  • Światowy Dzień Ochrony Środowiska
  • Dni Ochrony Przyrody
  • Światowy Tydzień Zwierząt.

Gmina Miastko

 • akcja "Sprzątanie świata"
 • konkursy ekologiczne organizowane przez placówki szkolne wszystkich szczebli,
 • festyny ekologiczne
 • zbiórka surowców wtórnych

Gmina Parchowo: brak danych

Gmina Studzienice: brak danych

Gmina Trzebielino

 • sprzątanie świata,  święto drzewa

Gmina Tuchomie

 • akcja „sprzątanie świata”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Borzytuchom:

 • sprzątanie świata

Gmina Bytów:

 • organizowanie akcji zbiórek selektywnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, szkło, tzw. sztuczne, agd, itp.) + rozdawanie sadzonek drzew

Gmina Czarna Dąbrówka:

 • Szkoła podstawowa w Rokitach zdobyła I miejsce w „Konkursie na najbardziej aktywne Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Słupskiego”, zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy LOP w Słupsku pod patronatem Pomorskiego Kuratora

Gmina Kołczygłowy:

 • zakup pomocy edukacyjnych

Gmina Lipnica:

 • udział w ogólno krajowych akcjach ekologicznych

Gmina Tuchomie:

 • sprzątanie świata
 • konkurs filmowy: „Przyroda zmartwychwstania”
 • konkurs: „Jesień w przyrodzie”
 • konkurs przyrodniczy: „Chrońmy swoje środowisko naturalne”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Borzytuchom:

 • edukacja w zakresie oszczędzania energii i wody

Gmina Tuchomie:

 • w 2010 roku planowana jest realizacja projektu „Ponadlokalne Laboratorium edukacji ekologicznej”. W ramach projektu powstaną trzy stacje dydaktyczno przyrodnicze przy Zespole Szkół w Tuchomiu.

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu za rok 2009.

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu za rok 2009.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu za rok 2009.

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Człuchów; akcje

 • „Żyj z przyrodą w zgodzie”
 • „Ziemia oczekuje pomocy”
 • „Obchody dni ziemi”
 • Szkolne Święto niezapominajki i wystawy kwiatów
 • Zielony marsz na powitanie wiosny
 • Happening – sprzątanie po swoim psie

Gmina Człuchów

 • Organizowanie akcji „Sprzątanie świata”,zajęć dydaktycznych,kół zainteresowań,konkursów ekologicznych itp.  W szkołach na terenie gminy
 • Kampania informacyjno-edukacyjna społeczeństwa , popularyzacja zasad ochrony środowiska

Gmina Przechlewo

 • akcja:„Sprzątanie Świata”

Gmina Czarne; akcje:

 • Akcja sprzątania świata - wszystkie szkoły i przedszkola
 • Akcja „Uczmy się ratować przyrodę

Gmina Koczała

 • Edukacja ekologiczna na terenie gminy Koczała odbywa się głównie poprzez wyjazdy terenowe i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Inicjatorami tych zajęć są: Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale, Punkt Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Niedźwiady w Niedźwiadach.

Gmina Rzeczenica; akcje:

 • udział w akcji “Sprzątanie świata”  i sprzątanie “Dzień Ziemi”
 • konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach,
 • konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej
 • podnoszenie świadomości dzieci dot. segregacji odpadów – akcje zbierania surowców wtórnych np. makulatury

Gmina Debrzno

 • Przygotowania do wzięcia udziału w konkursie dot.dofinansowania odbioru płyt dachowych azbestowo-cementowych
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych,
 • Akcje "Dni Ziemi" "Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (Gm. Pruszcz Gdański), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na "zielone szkoły" (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach,
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada Ekologiczna
 • Dzień Ziemi
 • Sprzątanie Świata
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • organizacja akcji „ Zbierajmy zużyte baterie” we wszystkich gospodarstwach domowych

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Kartuzy:

 • Spektakle ekologiczne,
 • Seminarium dotyczące jezior Kartuskich,
 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,

Gmina Sierakowice:

 • wspieranie konkursów ekologicznych(np. zbiórka nakrętek, baterii)
 • wycieczki dla dzieci i radnych na składowisko i do sortowni odpadów

 

 • „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” - kampania organizowana przez Zespół Szkół w Goręczynie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na rzecz ochrony jezior Kaszubskich
 • „Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny” – cykliczne spotkania edukacyjne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowane z inicjatywy Zespołu Szkół w Goręczynie
 • „Zielona afera” – przedstawienia o tematyce ekologicznej (gm. Kartuzy)
 • „Coś z niczego” – konkursy dla szkół związane z recyklingiem odpadów (gm. Kartuzy)
 • Monitoring rzeki Słupii przez młodzież szkolną (gm. Sulęczyno)
 • kółka ekologiczne
 • konkurs „Piękna Wieś”
 • spotkania z leśnikami, ornitologami,
 • prelekcje,
 • seminaria,
 • przedstawienia teatralne,
 • inscenizacje muzyczno-teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii,
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywania zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: ''Formy ochrony przyrody'',
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • zielone szkoły w Sulęczynie,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku
 • Konkurs ekologiczny „Zielone zadanie” w szkole w Baninie, gm. Żukowo
 • Sprzątanie świata.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kartuzy:

 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
 • Spektakl ekologiczny „Zielona Afera”.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Kartuzy:

 • akcja wymiany drzewko za butelkę,
 • festyn ekologiczny z okazji „Dnia Ziemi”.

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • VII Międzynarodowy Obóz Ekologiczny – 10 dniowy obóz, który odbył się w miejscowości Wdzydze Kiszewskie w czerwcu 2009 roku, który odbył się w miejscowości Wdzydze Kiszewskie, brała w nim udział młodzież z gimnazjum w Dziemianach oraz uczniowie Theodor Heuss Schule z Marburga,
 • Międzynarodowe Seminarium Badawcze Polsko-Węgierskie Wdzydzki Motyl 2 (7 dniowe), organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany, odbyło się ono w maju 2009 roku, uczestniczyła w nim młodzież z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach oraz młodzież ze szkoły im. Świętego Stefana z Kaloz (Węgry),
 • realizacja zadania publicznego pn.: „Czyste środowisko - zdrowy człowiek”, które polegało na przeprowadzeniu konkursów plastycznego i fotograficznego o tematyce ekologicznej dla gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Punktem kulminacyjnym przeprowadzonych konkursów była organizacja festynu ekologicznego, w ramach, którego została zaprezentowana wystawa konkursowych prac plastycznych, natomiast prace fotograficzne przedstawiono w formie multimedialnej prezentacji na telebimie. Przeprowadzone zostały również konkursy z wiedzy o ekologii, selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu, zaprezentowany został pokaz mody ekologicznej.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • powitanie wiosny w Zielonej Szkole w Schodnie – dla około 450 osób,
 • konkursy: „Poznajemy Parki Krajobrazowe” ok. 90 uczestników oraz „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”- ok. 30 uczestników,
 • Festyn sierpniowy (15.08.2009 r.) w Liniewie zorganizowany przez GOKSiR – jednym z punktów festynu był występ teatralny grupy „T” z Torunia. Grupa wystąpiła z programem ekologicznym kierowanym do dzieci, młodzieży i mieszkańców pod nazwą „segregujmy śmieci”.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • wydawnictwa promujące walory WPK – informator przyrodniczo – turystyczny o Wdzydzkim Parku Krajobrazowym,
 • akcja informacyjna „Ptaki WPK”,
 • przygotowanie produktu turystycznego mającego na celu promocję wartości przyrodniczych i krajobrazowych Parku oraz promocję regionu:
  •  wieża widokowa we Wdzydzach Kiszewskich
  •  Muzeum -Kaszubski Park Etnograficzny
  •  piesza ścieżka przyrodnicza we Wdzydzach kiszewskich
  •  rejs statkiem Stolem po J. Wdzydze.

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

I. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa:

1.Program rewitalizacji sadów tradycyjnych na Powiślu Kwidzyńskim. Projekt przejściowy 2007/2009.
Nadrzędnym celem projektu prowadzonego w okolicach Kwidzyna jest ochrona in situ (w naturalnym środowisku) lokalnych odmian starych drzew owocowych- jabłoni, śliw i gruszy w obszarze Kwidzyńskiego Powiśla. Szczególną uwagę poświęcamy wspomnianej odmianie jabłoni- złotce kwidzyńskiej, która prawdopodobnie zachowała się w postaci kilku drzew.
W ramach prowadzonego projektu zinwentaryzowano stare sady w okolicach Kwidzyna, pobrano materiał do rozmnożenia, założono 3 szkółki starych odmian, w których posadzono zinwentaryzowane gatunki. Utworzono bank genetyczny starych drzew owocowych- jabłoni, śliw i gruszy poprzez stworzenie wzorcowego sadu z odmian zebranych lokalnie. Okazuje się, że na Powiślu kwidzyńskim zinwentaryzowano ponad 90 rożnych odmian starych drzew owocowych. Za istotne uznano także podniesienie wiedzy mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w zakresie znaczenia zachowania starych sadów w kontekście ich roli przyrodniczej a także zdrowotnej. Dlatego odbyły się warsztaty, podczas których mieszkańcy zdobywali praktyczne umiejętności związane ze szczepieniem, okulizowaniem i przycinaniem drzew. Poza tym wydano materiały informacyjne broszury, kalendarz, plakaty. W lokalnych mediach pojawiły się artykuły i audycje dotyczący idei zachowania starych odmian drzew owocowych. Równolegle porodzone są działania związane z powrotem tradycji kulinarnych bazujących na wykorzystaniu owoców drzew starych odmian, mogące mieć wpływ na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości oraz wzmocnienie lokalnej turystyki. Tradycyjnie wysmażane powidła w kuprowym kotle (Nebrowo i Benowo) stają się marką rozpoznawalną i identyfikowaną z Doliną Dolnej Wisły. W nawiązaniu do złotki kwidzyńskiej- endemicznej odmiany jabłoni- zaczęto produkować musy jabłkowe oraz musujące wino jabłkowe, tzw. cydr jabłkowy.


Wartość całkowita projektu 105 190 .zł
Źródła finansowania:
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 52 595 zł
• UNDP GEF 52 595 .zł
Koszty projektu poniesione w 2009 roku: 23 284,82zł
Czas realizacji projektu: 24 miesiące – 01.06.2007- 30.06.2009


2. Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Kwidzyna zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez „ Strategię Zrównoważonego Rozwoju Kwidzyna- AGENDA 21” poprzez: upowszechnianie wśród mieszkańców Kwidzyna postaw proekologicznych w tym segregacji odpadów, aktywności ekoobywatelskiej, promocja zdrowego trybu życia; bieżące informowanie  mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekologii za pośrednictwem serwisu internetowego, lokalnych mediów oraz biblioteki ekologicznej; włączanie edukacji ekologicznej w różne dziedziny życia społecznego miasta; rozwój współpracy ze szkołami mobilizujący środowiska szkolne do podejmowania inicjatyw  na rzecz ekologii i ochrony środowiska „wychodzących poza mury szkoły”. Dzięki realizacji projektu edukacja ekologiczna przenika w wiele różnych sfer aktywności mieszkańców Kwidzyna. Projekt był realizowany przy współpracy 15 partnerów-organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji  i instytucji publicznych, szkół, mediów.
Główne działania  projektu:
• Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
W ramach tych działań odbyły m.in. tak duże akcje jak –kampania Dzień Ziemi-drzewko za makulaturę i Sprzątanie Świata, ABC Fair Trade w Kwidzynie, zorganizowano wystawę fotograficzną poświeconą tematyce odpadów, przeprowadzono pięć konkursów ekologicznych, poprowadzono 3-dniowy obóz badawczy-badanie bioróżnorodności Kwidzyna, przeprowadzono 100 warsztatów praktycznej ekologii, przeprowadzono 4 jednodniowe warsztaty dla nauczycieli prezentujące wartości przyrodnicze i edukacyjne wystawy Przyroda Północnej Polski, przeprowadzono szkolenie na temat międzynarodowej sieci Ekoklubów; odbyła się akcja Kwitnące Wakacje formie 3 turnusów pięciodniowych  a także dziesięć jednodniowych wycieczek –Zielone Wyprawy, zorganizowanych zostało również pięć spływów; wydano pakiet materiałów edukacyjnych-puzzle przyrodnicze.
• Działania edukacyjne i informacyjne dla osób dorosłych
Ukazało się 11 artykułów, wydanych zostało 12 numerów Kuriera z Eko Inicjatywą, które trafiły do 500 osób, poprowadzono biblioteczkę ekologiczną, której skorzystało 103 osoby, poprowadzono aktualizację serwisu www.ekokwidzyn.pl ; odbyło się 6 prelekcji popularno-naukowych; odbyła się akcja Namiot Lokalnej Aktywności , wydano pakiet materiałów promocyjno-edukacyjnych, wydano 5 scenariuszy zajęć dla nauczycieli.
Wartość całkowita projektu: 250 000,00zł
Źródła finansowania:
-Gmina Miejska Kwidzyn  w kwocie 200 000,00
-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie  50 000,00 zł
Czas realizacji projektu: 02.01.2009- 31.12.2009

3.Ekoturystyka edukacyjna szansą rozwoju społeczno-gospodarczego –projekt przejściowy 2009/2010

Założeniem tego projektu było przeniesienie doświadczeń w dziedzinie turystyki przyrodniczej EOG
(z Niemczech ) do Polski i do Obwody Kaliningradzkiego. Celem szczegółowym było m.in. stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego obszarów cennych przyrodniczo poprzez zwiększenie liczby osób świadczących usługi edukacyjne w formie przewodnictwa ekoturystycznego oraz wykreowanie produktów turystycznych opierających się o walory przyrodnicze powiatu kwidzyńskiego.
Grupa docelową byli przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji zajmujących się rozwojem turystyki w powiecie kwidzyńskim i w Parku Narodowym Mierzei Kurońskiej. Główne planowane działania to cykl szkoleniowy „Kurs trenerski dla kadry ekoturystyki” dla Polaków oraz skrócona wersja dla Rosjan, wizyta studyjna w Niemczech, wydawnictwa, stworzenie oryginalnych produktów  ekoturystycznych  dla powiatu kwidzyńskiego i Mierzei Kurońskiej. Przeprowadzono  cykl szkoleniowy dla potencjalnej kadry osób prowadzących zajęcia edukacyjne mogące stać się jednocześnie ofertą turystyczną. Opracowano również 6 produktów (ofert edukacyjnych) ekoturystycznych, które będą poddane dyskusji społecznej w roku 2010.Ponadto prowadzone były prace redakcyjne publikacji albumowej „Zielonymi ścieżkami powiatu kwidzyńskiego”.
Wartość całkowita projektu: 34 0946,00 euro
Źródła finansowania:
Euroregion Bałtyk-Mechanizm Finansowy OEG I Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych
Całkowity koszt dotacji :     30 000,00 euro
Koszty poniesione w 2009 r. 45 216,17 zł
Czas realizacji projektu: 01.08.2009-31.03.2010

4.Od aktywności społecznej do aktywności zawodowej

Projekt ten skierowany był do 20  bezrobotnych osób, w wieku do 25 lat, będących mieszkańcami terenów wiejskich Powiatu Kwidzyńskiego. W ramach tego projektu uczestnicy brali udział we pięciu blokach szkoleniowych, poznając możliwości potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego powiatu  dla zaplanowania własnej działalności gospodarczej. Projekt realizowany w  partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie.
Opis działań-cykl szkoleń:
• Ja i moje potencjały-zajęcia warsztatowe z elementami integracji
• Analiza potencjału środowiska  powiat, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko przyrodnicze i potencjał turystyczny
• Zajęcia praktyczne w formie spływu kajakowego oraz praktyczne zajęcia przyrodnicze w terenie
• Analiza dobrych przykładów ze sfery tzw.  „zielonego biznesu”- sesja wyjazdowa, wytwórnia makaronu
• Tworzenie biznesplanów
• ABC Wolontariatu
W rezultacie szkolenie ukończyło 18 osób (stopień realizacji wskaźnika 120%), stworzono 8 biznesplanów, inicjatyw z pogranicza ekologii, turystyki, rozwoju lokalnego (stopień realizacji wskaźnika 114,28%). Poprawie uległa umiejętność komunikacji i autoprezentacji, zwiększenie pewności siebie , nabycie umiejętności dostrzeżenia potencjału wynikającego z zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego, zrozumienie mechanizmów „zielonego biznesu”
Wartość całkowita projektu: 43 962,11 zł
Źródła finansowania:
Projekt był w 100% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas realizacji projektu: 01.04.2009- 10.10.2009


II) Działania Starostwa Kwidzyńskiego:

Wyjazdy do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej, celem pokazania prawidłowej gospodarki odpadami prowadzonej przez ZUO, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów. Wyjazdy finansowane z  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej. Łącznie odbyło się 7 wyjazdów,  w których wzięło udział 214 osób.   Byli to  uczniowie oraz nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu kwidzyńskiego.

 


III) Działania Gminy Kwidzyn
W roku 2008 podjęte zostały liczne działania w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez następujące placówki oświatowe na terenie gminy:
- Przedszkole w Rakowcu,
- Przedszkole w Marezie
- Szkoła Podstawowa w Janowie,
- Szkoła Podstawowa w Korzeniewie,
- Szkoła Podstawowa w Tychnowach,
- Szkoła Podstawowa w Rakowcu,
- Gimnazjum w Liczu,
- Gimnazjum Nowy Dwór,
Uczniowie uczestniczyli m.in. w:
- akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, ‘Dokarmianie ptaków”,
- konkursach plastycznych  np.: „Chrońmy lasy”, „Zielona klasa”, „Baw się gąsienicą”
- w szeregu organizowanych spotkań, wycieczkach i pogadankach na temat ochrony środowiska i prawidłowych postaw w zakresie gospodarki odpadami.
Ponadto zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej prowadzi również Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie, który powstał w roku 2001 z inicjatywy Gminy Kwidzyn. Akcje edukacyjne dla społeczności lokalnej oraz uczniów prowadzone były  przez Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA.
Przedmiotem powyższego były np. zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku z wykorzystaniem lunet i lornetek; zajecia Pt. szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów; zajęcia
Edukacja mieszkańców gminy prowadzona jest na zebraniach wiejskich, w placówkach oświatowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie oraz przez organizacje pozarządowe. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy zapoznawani są z przepisami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości na posesji.

IV) Działania Miasta i Gminy Prabuty
- Akcja „Sprzątanie Świata”
- spotkania wiejskie, udział w szkoleniach, informacje dot. Ochrony Środowiska przekazywane w formie ogłoszeń umieszczanych w miejscach ogólnie dostępnych, stronie internetowej

V) Działania Gminy Gardeja
-wyjazd młodzieży do Parku Dendrologicznego  Miłosna
-Festyn energii odnawialnej
-konkurs ekologiczny w szkółce Kotłowiec
-projekt ekologiczny „Las chroni nas-my chronimy las”- szkoła Wandowo
-program szkoleniowy „Zielono mi”- Gdańsk hala Oliwia

VI)Działania Gminy Sadlinki
-udział uczniów szkół Gminy Sadlinki w akcji „ Sprzątanie Świata”
-udział uczniów w konkursach wiedzy o tematyce ekologicznej na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim
-szkolne obchody ważnych świat zgodnie z kalendarzem ekologicznym
-wycieczki i zajęcia na ścieżce przyrodniczo -leśnej, pogadanki związane z ekologią dla klas I-III
-zajęcia edukacyjne z „Zielonej Szkole” w Szadowie oraz  zajęcia w  „Błękitnej Szkole” we Władysławowie
-zajęcia terenowo-badawcze koła przyrodniczo-ekologicznego „ Co w trawie piszczy”

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Wszystkie opisane powyżej

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kontynuacja powyższych działań

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak informacji z powiatu.

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji z powiatu.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji z powiatu.

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Malbork
  • udział w kampanii „Dzień bez samochodu”, „Sprzątanie świata”,
  • zielone szkoły,
  • organizacja wystaw prac fotograficznych i plastycznych.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • udział w akcji „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”,
  • happeningi i konkursy ekologiczne,
  • wycieczki ekologiczne i „zielone szkoły”,
  • wydawanie gazetek i plakatów  związanych z ochroną środowiska,
  • działalność kół ekologicznych,
  • nowe nasadzenia drzew i krzewów,
  • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska,
  • szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania, zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.
 • Gmina Malbork
  • Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
   • program nauczania przyrody w oparciu o podręcznik „Mój świat” zawierający ścieżkę edukacyjną ekologiczno – sozologiczną, która jest realizowana na bieżąco,
   • stała zbiórka zużytych baterii
   • segregacja śmieci
   • opieka nad roślinami w szkole i nad przyszkolnym ogrodem
   • przeprowadzanie cyklicznych akcji: sprzątanie świata, segregowanie śmieci, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Zbiórka nakrętek plastikowych
   • wprowadzenie „Klubu Młodego Przyrodnika”
   • współpraca z Klubem Gaja
  • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
   • realizowany plan dydaktyczny opracowany wg założeń MENIS
   • realizacja programu ekologicznej ścieżki edukacyjnej
   • wycieczki tematyczne
   • imprezy sportowe organizowane przez szkołę, podczas których promowany jest zdrowy i aktywny styl życia.
  • Gimnazjum Gminne w Malborku
   • prelekcje
   • kółko biologiczne
   • ogólnokrajowy konkurs ekologiczny „Eko-Planeta”
   • konkurs biologiczny „Zależności w środowisku przyrodniczym”
 • Gmina Miłoradz
  • „Drzewko za makulaturę” w szkole podstawowej w Kończewicach, Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu i Zespole Szkolno Przedszkolnym
 • Gmina Lichnowy
  • organizacja akcji „Sprzątanie Świata”
  • zadanie „Zielone Żuławy 2009”
 • Gmina Stare Pole - brak
 • Powiat Malborski
  • projekt edukacyjny pod nazwą „Aktywni z natury” więcej informacji na stronie http://www.powiat.malbork.pl
  • konkurs „Bogactwo Energetyczne Natury”
  • Akcja „Drzewko za makulaturę”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • udział w akcji „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”,
  • happeningi i konkursy ekologiczne,
  • wycieczki ekologiczne i „zielone szkoły”,
 • Gmina Malbork
  • współpraca z Klubem Gaja,
  • realizacja programu na lekcjach w klasach IV – VI szkoły podstawowej w Lasowicach Wielkich
 • Gmina Miłoradz
  • „Drzewko za makulaturę” w szkole podstawowej w Kończewicach, Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu i Zespole Szkolno Przedszkolnym
 • Gmina Lichnowy
  • zadanie „Zielone żuławy 2009”
 • Gmina Stare Pole - brak
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
  • rajdy piesze i rowerowe, których celem ma być popularyzacja walorów przyrodniczo turystycznych regionu i kształtowanie poczucia związku z bioregionalizmem Ziemi Żuławskiej
  • obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska
  • przystąpienie do akcji „Godzina dla Ziemi”
  • „zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic
  • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska
 • Gmina Malbork
  • zgłoszenie szkoły w Lasowicach Wielkich do koprogramu Ekoszkoła – zbiórka telefonów komórkowych,
 • Gmina Miłoradz
  • realizacja projektów dotyczących obszarów chronionych
 • Gmina Lichnowy - brak
 • Gmina Stare Pole - brak

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • V Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Z ekologią za pan brat”
 • zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska” dla wszystkich szkół gimnazjalnych
 • akcja informacyjna o szkodliwości wypalania traw i spalania odpadów w paleniskach domowych
 • udział w akcjach „Sprzątanie świata” i  „Dzień Ziemi”  w tym wykonanie i rozprowadzenie ulotek tematycznych
 • festyn z okazji Dnia Ziemi
 • uczestnictwo w akcji „Dzień bez samochodu”
 • pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat ekologii przez pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” wraz z organizowaniem wycieczek po ścieżkach przyrodniczych
 • udostępnianie ulotek, folderów, plakatów o tematyce ekologicznej
 • międzyszkolne konkursy ekologiczne i plastyczne
 • ulotki, dofinansowywanie konkursów w szkołach
 • uczestnictwo 3 szkół w programie „Czysta Wisła”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • V Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Z ekologią za pan brat”
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Akcja „Dzień Ziemi”
 • Osiągnięcia młodzieży w programie „Czysta Wisła”
 • Akcja „Czyste plaże”
 • Osiągnięcie celu-zaniechanie przez mieszkańców spalania odpadów tekstylnych
 • Open delta -  wokół rzek
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja realizowanych wcześniej zadań i projektów
 • powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • organizacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska
 • pogadanki w szkołach dot. gospodarki odpadami
 • konkurs ekologiczny dotyczący segregacji odpadów
 • szeroka akcja propagandowa nt. wymiany pokryć dachowych wykonanych z płyt eternitowych

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • W miesiącu wrześniu przygotowano graficznie oraz zakupiono torby ekologiczne wykonane  z surówki bawełnianej z nadrukiem haseł o tematyce ekologicznej (nakład 4870 szt.). Torby zostały rozdysponowane wśród uczniów i pracowników szkół powiatu starogardzkiego.
 • W dniu 19.X.2009 odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej pt. „Jedziemy do lasu”. Głównym celem konkursu było rozwijanie u uczniów zainteresowań problematyką ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Prelekcje w szkołach i przedszkolach powiatu starogardzkiego wygłoszone nt. szeroko rozumianej konieczności ochrony powietrza.
 • Współorganizowano Akcję Sprzątania Świata 2009, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Starogardzkie Gd. 9680 szt. worków i 14620 szt. rękawic.
 • Dokonano aktualizacji systemu informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczących zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska                       w układzie powiatów ( www. infoeko.pomorskie.pl).
 • Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie następujących szkół: Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim, Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Starogardzie  Gdańskim, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie oraz na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.,
 • Zakupiono nagrody rzeczowe (olimpiady, programy i projekty, konkursy – w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach: Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu oraz konkursy organizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Czarna Woda oraz Koło Starogard Gdański – miasto a także nagrody rzeczowe w konkursach: „Wieniec Dożynkowy”, I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej).
 • Współfinansowano szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie rozpoznawania  i zwalczania zagrożeń ekologicznych.

Gmina Miejska Starogard Gdański:  - konkursy ekologiczne w szkołach,
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  - KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY,

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:   
  • Zbiórka zużytego  sprzętu elektronicznego i baterii
 • Gmina Wiejska Skórcz 
  • Akcja Sprzątania Świata 2009 rok,
  •  konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  •  Dzień Ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • gm. Miejska Skórcz:
  • Zakup zestawu edukacyjnego dla Przedszkola Miejskiego w Skórczu pt. „Ekologia na co dzień”
  • Akcja Sprzątanie Świata 2009 organizowana co rocznie z Udziałem Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Publicznych, Przedszkola Miejskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • „Godzina dla Ziemi 2009”
 • „Sprzątanie świata”

Gmina Dzierzgoń

 • „Drzewko za makulaturę”
 • „Odnowa wsi”
 • Ogród dendrologiczny
 • Program „ Przyjaciele ziemi”

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • „Sprzątanie świata”
 • „Drzewko za makulaturę”
 • „Dzień Ziemi”
 • konkurs ekologiczny przeprowadzony przez koło łowieckie Cyranka w Sztumie

Gmina Stary Targ

 • Akcja „Sprzątanie Ziemi”
 • „Dzień Ziemi” 
 • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • konkurs „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Drzewko za makulaturę”
 • Ogród dendrologiczny
 • Akcja „Sprzątanie Ziemi”
 • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • konkurs „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”
 • konkurs ekologiczny przeprowadzony przez koło łowieckie Cyranka w Sztumie
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Damnica – edukacja prowadzona w szkołach, organizacja Dnia Ziemi, plakaty tematyczne np. o azbeście, o selektywnej zbiórce śmieci.
 • Gmina Dębnica Kaszubska - sprzątanie świata, rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.
 • Gmina Główczyce – brak
 • Gmina Kępice – sprzątanie świata wraz z konkursami o tematyce ekologicznej.
 • Gmina Kobylnica – konkursy ekologiczne w szkołach, informacje w środkach masowego przekazu: gazeta gminna : „Kurier Sołecki”
 • Gmina Potęgowo – program „Tu żyjemy, tu mieszkamy” – poznawanie historii okolicznych miejscowości, prelekcje multimedialne na tematy ekologiczne, konkursy organizowane przez oczyszczalnie ścieków w Słupsku, koncern ENERGA, PZW Potęgowo, firmę ELWOZ, organizacja REBA, Nadleśnictwo w Łupawie; udział w akcjach sprzątanie świata, dni ziemi, na ratunek kasztanowcom; udział w wycieczkach i zwiedzanie oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, zakładu hodowli pstrąga.
 • Gmina Słupsk – konkurs „Posprzątajmy Swój Dom” – czystość miejscowości na terenie gminy; Szkoła Podstawowa w Jezierzycach- „ Tydzień Ekologiczny” dla klas I – III; akcja „Sprzątanie Świata”
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – organizowanie dnia sprzątania świata
 • Miasto Ustka – akcja „Sprzątanie Świata”, program „Sprzątanie Bałtyku”, kampania „Czyste Plaże”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Damnica - akcja „sprzątanie świata”
 • Gmina Dębnica Kaszubska – akcja „sprzątanie świata”
 • Gmina Główczyce – bd
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – konkurs ekologiczny „Ekolandia”
 • Gmina Potęgowo – jak wyżej (pkt 1)
 • Gmina Słupsk – VII Edycja konkursu „ Posprzątajmy Swój Dom”
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka - akcja „Sprzątanie Świata”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Dębnica Kaszubska - rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych
 • Gmina Kobylnica – poszerzenie zakresu tematycznego konkursu „Ekolandia”
 • Gmina Potęgowo – jak wyżej (pkt 1)
 • Pozostałe-brak Informacji.

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gm. Pelplin – szkolenia ekologiczne z cyklu „Rolnictwo a ochrona środowiska” część XI.
  • konkursy, przedstawienia o tematyce ekologicznej organizowane w szkołach na terenie gminy i miasta Pelplin
  • Szerzenie idei „ Dnia Ziemi” i „Dnia Sprzątania Świata”
  • zbiórka baterii w ramach programu „Recykling w mojej szkole”
  • Gm Morzeszczyn – link – Edukacja ekologiczna,
  • Miasto Tczew – program edukacji ekologicznej dot. Segregacji odpadów,
  • zajęcia nt. ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju.
  • organizacja konkursów dotyczących wiedzy, planistycznych, literackich dla placówek oświatowych,
  • akcje: ”Sprzątanie Świata”, „Dnia Ziemi”, „Dzień bez samochodu”,
  • dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań proekologicznych realizowanych przez placówki oświatowe.
 • Gm Gniew - Prowadzone były zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew. Zajęcia dotyczyły tematyki przyrodniczej: gatunki i obszary chronione oraz pospolite gatunki drzew, roślin, zwierząt (ze szczególnym uwzględnieniem ptaków) na terenie Pojezierza Starogardzkiego, oraz ochrony środowiska: oszczędzanie wody, oczyszczanie ścieków, oszczędzanie energii, segregacja odpadów. Zajęcia przystosowane do wieku odbiorców przeznaczone były dla uczniów placówek oświatowych wszystkich szczebli z terenu gminy Gniew. Prowadzone były w siedzibie GCEE Helianthus, w leśnictwie Brody i Opalenie oraz w terenie. Realizacja zajęć została dodatkowo dofinansowana w ramach projektu „Nie marnuj energii w Gniewie!” przez firmę Vattenfall Poland Sp. z o.o.
 • Gm Tczew – Kółko ekologiczne dla klas I-III, Kółko przyrodnicze dla klas IV VI, Wycieczki, zajęcia terenowe, Doświadczenia laboratoryjne, Korzystanie z programów multimedialnych, Udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych: Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dla klas I-III, Konkurs Wiedzy o Ziemi w Tczewie, Pielęgnacja roślin doniczkowych w klasach, Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt ANIMALS w Tczewie, Ochrona kasztanowca przy ulicy Wiejskiej przed szkodnikami.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gm. Pelplin – Szkolenia ekologiczne z cyklu „Rolnictwo a ochrona środowiska” część X, odbyło się we wsi Bielawki.
 • Gm. Subkowy – Dzień ziemi i Sprzątanie świata
 • Miasto Tczew – warsztaty ekologiczne dla uczniów:
  • „woda najcenniejsza na planecie”, „bursztyn bałtycki – odkryjmy wymarły świat”, „Poszukujemy energii przyjaznej środowisku”, „zielone zakupy”, warsztaty „formy ochrony przyrody” w ramach projektu Gminy Miejskiej Tczew „Promowanie zrównoważonego rozwoju przez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych miasta Tczewa”
  • warsztaty dla nauczycieli związane z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju „ Zrównoważony Rozwój Rozwoju Regionu Bałtyckiego”.
  • X edycja – Miejskiego Konkursu literacko – przyrodniczego Pt. „Z ekologią za pan brat”.
  • Impreza integracyjna dla przedszkolaków „Małe dzieci segregują śmieci” – połączona z konkursem plastycznym oraz teatrzykiem pt. „Śmieciowisko”.
  • II edycja konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią”.
  • VII edycja – Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej pt. „Przyjaciel Przyrody” dla klas II i III szk. Podst.
  • Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa. Zimowisko pt. „Najcenniejsza na planecie czyli jak ratować wodę”. Letnie półkolonie pt. „Życie małe i duże czyli kto zostawił te ślady?”
  • Konkurs „zakręcone, odkręcone” – zbiórka nakrętek plastikowych.
  • Program „Moje miasto bez odpadów”.
  • Program „Recykling w mojej szkole”.
  • Selektywna zbiórka odpadów.
  • Zajęcia terenowe i wyjazdy na warsztaty ekologiczne do zielonych szkół, miejsc turystycznych i cennych przyrodniczo.
  • Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w „Zielonej Szkole” w Schodnie pt. „Partnerstwo dla przyrody”.
 • Gm Gniew - W roku szkolnym 2008/2009 w działania  Gniewskiego Koła Ekologicznego włączyli się przede wszystkim uczniowie Gimnazjum w Gniewie, którzy podczas spotkań (2 razy                           w miesiącu) prowadzili badania i doświadczenia ekologiczne. Uczestniczyli także w wyjeździe: ekologiczny spływ kajakowy rzeką Motławą. W roku szkolnym 2009/2010r. działania GKE skupiły się na prowadzeniu w Szkole Podstawowej warsztatów fotograficznych w ramach programu „Popołudnia z przyrodą” pod nazwą „Świat jak z obrazka”. Warsztaty zakończyły się plenerem fotograficznym w Arboretum w Wirtach. Działanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Gniew w ramach Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

 

Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej kontynuowało koordynację zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. W roku 2009r. na terenie gminy w 18 punktach zbiórki zebrano w ciągu roku 265kg tych odpadów, w tym 248kg w organizowanym w kwietniu konkursie „Segreguj odpady, oszczędzaj energię!”.

 

GCEE Helianthus zorganizowało Ferie z Ekologią dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Gniewie oraz dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Stowarzyszenia CAG. Przygotowane zostały warsztaty i wycieczki ekologiczne podczas czterech dni ferii zimowych. Uczniowie wzięli udział w warsztatach papieru czerpanego oraz w zajęciach o segregacji odpadów, uczestniczyli w wycieczce do leśnictwa Brody, gdzie zwiedzali sale muzealne, oglądali zwierzęta w Azylu oraz uczestniczyli w ognisku. W ramach ferii zorganizowano także wyjazd do Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku.

 

W kwietniu trwał Powiatowy Konkurs Poetycki pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany wspólnie z Gminnym Centrum Edukacji Regionalnej przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie. Wiersze, ukazujące piękno naszych okolic, tworzyli uczniowie z terenu powiatu tczewskiego ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zwycięzcy,  oprócz nagród, otrzymali tomik wierszy „Tworzymy piękno II”  z opublikowanym własnym wierszem.

 

W kwietniu GCEE Helianthus koordynowało coroczną Akcję Sprzątania, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków turystycznych na terenie gminy Gniew. Główni uczestnicy akcji to uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych z terenu gminy Gniew: z Gogolewa, Polskiego Gronowa, Ostrowitego, Tymawy i Opalenia oraz z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gniewie, którzy co roku z wielkim zaangażowaniem oczyszczają trasy szlaków turystycznych, pobliskie lasy i okolice szkół. Dodatkowo, w tym roku, także pracownicy GCEE włączyli się do akcji i wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Gniewie uprzątnęli teren przy dawnym dworcu PKP. Ponadto w szkołach w Gniewie i Tymawie odbyły się przedstawienia i konkursy związane z akcją.

 

W Dniu Ziemi – 22 kwietnia – GCEE Helianthus zorganizowało etap szkolny II Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas szóstych. W pisemnym etapie szkolnym wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.
Finał konkursu odbył się 15 maja – w Dzień Niezapominajki, w którym trzyosobowe drużyny z każdej ze szkół rywalizowały w ustnej części konkursu.

 

Od połowy marca do końca kwietnia trwał Konkurs pod hasłem „Segreguj odpady, oszczędzaj energię!”, w którym wzięło udział ponad 760 osób z 33 drużyn.  W konkursie drużyny zbierały butelki plastikowe, zużyte baterie oraz tonery i kartridże. Zwycięskie i wyróżnione drużyny otrzymały dofinansowanie do wycieczek (I miejsce 1.000zł, II miejsce 800zł, III miejsce 600zł, 2xIV miejsce po 200zł, dwa wyróżnienia po 100zł). Realizacja konkursu odbyła się w ramach projektu „Nie marnuj energii w Gniewie!” dofinansowanego przez firmę Vattenfall Poland Sp. z o.o.

 

W związku ze złożonym przez Gimnazjum w Gniewie i Zespół Przyrodniczy Nauczycieli Gminy Gniew wnioskiem o dofinansowanie działań realizowanych wśród gminnych placówek oświatowych z okazji obchodów Dnia Bociana, GCEE przeznaczyło kwotę 993,52zł na Organizację Dnia Bociana w gminie Gniew. W wydarzeniach uczestniczyłyplacówki oświatowe Gminy Gniew:  Przedszkole w Gniewie, Przedszkole              w Jeleniu, SP w Gniewie, SP w Piasecznie, SP w Ostrowitem, SP w Gronowie, Zespół Szkół w Opaleniu, Gimnazjum w Gniewie. Tegoroczna edycja nosiła podtytuł „W Gminie Gniew każdy wie, bocian dobrze czuje się”.  Uczestnicy na wiele sposobów realizowali treści związane z życiem Bociana białego: odbyły się happeningi malarskie, w ramach których zostały namalowane wielkoformatowe postaci bociana, konkursy plastyczne i konkursy wiedzy oraz prelekcje i warsztaty.

 

W czerwcu został zorganizowany Ekologiczny Spływ Kajakowy, będący nagrodą dla zwycięskich drużyn II Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz członków Gniewskiego Koła Ekologicznego. Spływ rzeką Motławą obejmował nawodne zajęcia przyrodnicze przygotowane przez przewodników. Wycieczka obejmowała także oglądanie wystawy w "Twierdzy Gdańsk" pod nazwą "Życie" gromadząca eksponaty przywiezione z Wielkiej Brytanii.

 

Dnia 4 lipca odbył się spływ kajakowy „Od zamku do Zamku” trasą przez Wisłę i Nogat  z miejscowości Gniew – do Malborka. W spływie udział wzięły 22 osoby, głównie dorośli mieszkańcy gminy Gniew. Spływ stał się okazją do promocji miasta Gniew w Malborku.

 

Latem GCEE przygotowało wakacyjne wycieczki rowerowe, jednak zbyt słaba promocja wydarzenia spowodowała, że nie zgłosili się chętni uczestnicy. W przyszłości ogłoszenie planowanych wakacyjnych działań nastąpi już  w roku szkolnym, poprzez szkoły, co gwarantuje bezpośredni dostęp do potencjalnych uczestników.

 

Jak co roku we wrześniu na terenie całej gminy odbyła się akcja Sprzątanie Świata. Wzięli             w niej udział uczniowie szkół podstawowych z Ostrowitego, Piaseczna i Gniewu oraz z Zespołu Szkół w Opaleniu i z Gimnazjum w Gniewie. Dodatkowo, po raz pierwszy, akcja Sprzątania Świata została poszerzona o niewielki konkurs grantowy dla szkół pod hasłem „Sprzątanie okolicznego Świata”. Złożono 4 wnioski na realizację przedstawień, apeli i konkursów. Szkoła Podstawowa w Gniewie za kwotę 100zł zorganizowała turniej „Z przyroda na Ty”, w ramach którego uczniowie klas V zmagali się w różnych dyscyplinach, jak wykonanie plakatu, moda ekologiczna, wykonanie piosenki, wykonanie torby ekologicznej. Ponadto klasa IV przygotowała przedstawienie „Żyj w zgodzie z naturą”. W Szkole Podstawowej w Ostrowitem zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III. Kwotę 60zł przeznaczono na zakup artykułów plastycznych oraz dyplomów. Również w tej szkole klasa VI przygotowała inscenizację „Dziura ozonowa”. Dzięki grantowi 65zł organizatorzy zakupili materiały potrzebne do przygotowania strojów. W Szkole Podstawowej w Polskim Gronowie zorganizowany został konkurs dla dwóch grup wiekowych: klas I-III i IV-VI pod hasłem „Szanuj naturę”. W klasach „zerowych” przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące przyrody najbliższej okolicy. Ponadto uczniowie klasy II przygotowali przedstawienie „Zielony Kapturek”. Dofinansowanie w kwocie 75zł zostało przeznaczone na zakup książek na nagrody i dyplomów.

 

Po raz drugi GCEE Helianthus podjęło się organizacji Dnia bez Samochodu. W dniu 25 września odbył się rajd rowerowy pod hasłem „Zamień 4 kółka na 2. Na zdrowie!” Do rajdu włączyli się przede wszystkim uczniowie czterech klas z Gimnazjum w Gniewie, którzy rowerami i na rolkach przejechali głównymi ulicami miasta Gniew. Jedna z klas wraz z opiekunem rowerami dojechała na ognisko do Brodów.

 

W październiku GCEE zorganizowało dwa szkolenia dla nauczycieli w ramach programu „Poznaj przyrodę, a docenisz jej wartość!”. Warsztaty szkoleniowe dotyczyły realizacji programu przez nauczycieli wśród własnych uczniów. Nauczyciele nauczania początkowego oraz nauczyciele przyrody – w sumie 40 osób, otrzymali także pakiet materiałów edukacyjnych. Działanie dofinansowane z WFOŚiGW w Gdańsku.

 

W miesiącu listopadzie trwał konkurs plastyczny pod hasłem „Nie marnuj energii w Gniewie, czyli proste sposoby na oszczędzanie!”. W konkursie wzięło udział ponad 160 osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Gniew. Realizacja konkursu została dofinansowana przez firmę Vattenfall Poland Sp. z o.o.

 

W miesiącu listopadzie zorganizowana została również wystawa przyrodnicza „Przyroda – najdoskonalszy mechanizm. Wystawa o ekologii”. Przez cały miesiąc wystawa dostępna była bezpłatnie w Bibliotece w Gniewie dla mieszkańców gminy Gniew. Początkowo ekspozycja planowana była na miesiące lipiec/sierpień, jednak powodzenie jakim cieszyła się wystawa, wymusiło znaczne wydłużenie czasu oczekiwania. Przedsięwzięcie zostało  dofinansowane przez firmę Vattenfall Poland Sp. z o.o. w ramach programu „Nie marnuj energii w Gniewie!”

 

Na zakończenie roku, w grudniu, ogłoszony został konkurs pod hasłem „Świąteczne życie odpadu”.   W konkursie otrzymaliśmy ponad 100 ozdób choinkowych wykonanych przez dzieci, młodzież i dorosłych. Ozdoby wykonane z odpadów ozdobiły świąteczną choinkę GCEE na Starym Mieście oraz szopkę Bożonarodzeniową przy Urzędzie i pomieszczenia GCEE. 


Gm Tczew – Praca z uczniami na kółkach zainteresowań, Przygotowywanie uczniów zdolnych do konkursów, Kontynuacja Turnieju Ekologicznego (9 raz), w którym biorą udział reprezentacje szkół podstawowych z Lubiszewa, Swarożyna i Turza, Duże zainteresowanie uczniów pracą w zajęciach pozalekcyjnych związanych z przyrodą i ochroną środowiska, Sadzenie krzewów i kwiatów na trawniku przed wejściem do szkoły, Wyjazdy na wycieczki szkolne, poznawanie różnorodności polskich krajobrazów
Edukacja ekologiczna ZKiW Szkloła Podstawowa w Swarożynie
I. Tematyka realizowanej ścieżki – edukacja ekologiczna.
1. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
3. Przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu), w którym obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
4. Degradacja środowiska – przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej, zasady zachowania się na obszarach chronionych.
II. „Na tropie dzikich wysypisk” – pod takim hasłem w ramach akcji „Sprzątanie świata”, uczniowie lokalizowali w swojej okolicy nielegalne wysypiska śmieci.
III. Zajęcia terenowe, wycieczki do leśniczówki.
IV. Korzystanie z programów komputerowych, prezentacji multimedialnych.
V. Udział w konkursach przyrodniczo – ekologicznych:
 - Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dla klas I-III
- Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla klas IV-Vi
VI. Pielęgnowanie roślin doniczkowych oraz krzewów.
VII. Bieżące aktualizowanie gazetki ściennej o tematyce ekologicznej.
VIII. Zbiórka zużytych baterii w ramach programu „REBA – Organizacja Odzysku Baterii” (w dniu 27.05.2009 r. szkoła przekazała 19,7 kg baterii do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „STARKOM” w Starogardzie Gdańskim).
Ix. Akademia z okazji Dnia Ziemi dla klas 0 –VI propagująca podstawy proekologiczne.
Działania Ekologiczne w ZKIW Turze
Celem podejmowanych działań jest kształtowanie u uczniów przekonań, że stan środowiska zależy od działalności człowieka oraz ukazanie możliwości wpływania na zmiany w najbliższym środowisku.
1. Przez cały rok uczniowie zbierają zużyte baterie. 2We wrześniu klasy brały udział w poszukiwaniu „dzikich wysypisk śmieci”.  Sprzątaliśmy najbliższe otoczenie. 3Jesień w przyrodzie – wycieczka do lasu połączona ze zbiórką najładniejszych okazów przyrodniczych. Wykonanie zielników z liści jako sposób na zainteresowanie uczniów pięknem przyrody. 4Listopad – akcja ratujmy kasztanowca. Pogadanka na temat „Szkodnik kasztanowca zwyczajnego”. Działania polegające na grabieniu i usuwaniu porażonych liści.
Od kilku lat współpraca z Kołem Łowieckim Krogulec i wspólne gromadzenie pokarmu dla zwierząt na zimę. Uczniowie zbierają kolby kukurydzy, pozostawione na polu po jej ścięciu. Udało się zebrać ogromną przyczepę. Zbierano także jabłka w sadzie. 5 Zima w przyrodzie – w grudniu, styczniu i lutym uczniowie bardzo chętnie i  z dużym zaangażowaniem odpowiedzieli na apel „ Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Do akcji włączyli się także rodzice. Uczniowie przynieśli do szkoły jabłka, marchew, olbrzymie worki z sianem, zboże, ziemniaki, chleb. Myśliwi wywieźli zgromadzone pożywienie na pola i do lasu. 6. Marzec, kwiecień „ Powracają bociany” -  uczniowie obserwują gniazda  bociana białego w miejscowościach, w których mieszkają. Obserwacje dotyczą: - czasu przylotu bocianów, - żerowiska, - składu pożywienia, skład wypluwek
22.04.2010 r. – Dzień Ziemi – apel poświęcony zagrożeniom naszej planety. 7 Maj  Wycieczka do bocianich gniazd, opieka nad żerowiskami / uprzątanie śmieci. Bocian w kulturze i tradycji – gromadzenie legend, przysłów, podań związanych z bocianami. 8 Czerwiec Konkurs plastyczny – Rok z życia pewnego boćka / historyjka obrazkowa/. Zbieranie sznurków z obszarów, na których gniazdują bociany, na polach, rowach. Jest to, bowiem jeden z czynników zagrażających bocianom. Konkurs „Mnie to Ziemia od innych droższa”.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gm. Pelplin – Dalsza realizacja podjętych  dotychczas działań w zakresie edukacji ekologicznej.
 • Miasto Tczew – Kontynuacja kolejnych edycji konkursu z nowymi tematami, hasłami.
  • Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych Tczewa wzdłuż brzegu rzeki Wisły.
  • XI Miejski Konkurs Ekologiczny pod nowym hasłem „Ochrona Przyrody” – rozszerzenie grupy odbiorców o szkoły ponadgimnazjalne.
  • Konkurs fotograficzno – wiedzowy dla gimnazjalistów Pt. „Natura to eksperyment – fotografujemy i opisujemy zjawiska fizyczne w przyrodzie”.
  • Konkurs Wiedzy o Ziemi dla klas VI szkół podstawowych.
  • Quiz wiedzy ekologicznej dla przedszkolaków – impreza integracyjna na Dzień Ochrony Środowiska.
  • Program „Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz”.
 • Gm Gniew - Na rok 2011 planowana jest kontynuacja cyklicznych wydarzeń oraz realizacja nowych programów edukacyjnych, szkoleń, konkursów, akcji itp.
 • Gm Tczew – Praca z dzieckiem zdolnym, Udział uczniów w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • Segregacja odpadów (w 2008 r. wprowadzono program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
 • Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Wakacje za własne pieniądze” - program dla organizacji młodzieżowych, odpłatne sprzątanie – porządkowanie terenów zielonych. W 2009 r. udział wzięły 34 organizacje młodzieżowe.
 • Sprzątanie Świata Konkurs na najładniejszą posesję – w 2009 r. w konkursie udział wzięło 1200 uczestników w kategorii posesje indywidualne i 110 uczestników w kategorii instytucje.
 • Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Program segregacji odpadów dla mieszkańców indywidualnych

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Przygotowanie zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • Tworzenie klas o profilu ekologiczno - przyrodniczym w szkołach.
 • Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym.
 • Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • Zaangażowanie szkół w akcje ekologiczne.
 • Edukacje edukacyjne dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt prowadzone w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców Miasta:
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej - organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną
  • sporządzanie i rozprowadzanie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska, tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Słupska „Dbajmy o estetykę miasta”. Celem konkursu jest podnoszenie walorów estetycznych miasta i zachęcanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska. Mieszkańcy Słupska mogą ze sobą konkurować w następujących kategoriach: „Najciekawiej ukwiecony balkon”, „Najciekawiej zazieleniona posesja w zabudowie jednorodzinnej”, „Sposób zagospodarowania otoczenia bloku mieszkalnego w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach, PGM, WAM”,  „Najładniejsze otoczenie wokół instytucji, zakładów”, „Najładniejszy sezonowy ogródek gastronomiczny”.
 • Akcja pod hasłem „Posprzątaj po swoim psie”  mająca na celu skutecznie rozwijać poczucie współodpowiedzialności właścicieli psów za estetykę i wizerunek własnej miejscowości oraz kształtować postawy proekologiczne. W roku 2009 zakupiono 20 000 sztuk pakietów sanitarnych do sprzątania nieczystości po swoim psie. Pakiety te były bezpłatnie przekazane Szkołom Podstawowym, Szkołom Gimnazjalnym, Straży Miejskiej, Spółdzielniom i Wspólnotom Mieszkaniowym, Schronisku dla Zwierząt, Komendzie Miejskiej Policji itp.
 • Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych. Konkurs cieszy się dużą popularnością, dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych. Hasłem przewodnim konkursu w roku 2009 - „Posprzątajmy będzie pięknie”.
 • Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Spółce „Wodociągi Słupsk”umożliwia promocję i konfrontację rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce wodno-ściekowej o standardach światowych oraz praktyczne szkolenie z zakresu eksploatacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej i kompostowni. Ponadto Centrum organizuje konkursy z dziedziny ekologii, prowadzi sesje edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych       i ponadpodstawowych, zaś w ramach praktyk dla studentów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej oraz uczniów Technikum Ochrony Środowiska prowadzi zajęcia i sesje edukacyjne. 
 • Działalność edukacyjna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.:
  • konkurs na zbiórkę makulatury, puszek aluminiowych i zużytych baterii adresowane do młodzieży szkolnej pod nazwą „Razem zbieramy surowce”,
  • konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Co zrobić z odpadami?”,
  • organizowanie wycieczek do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie,
  • zrealizowanie filmu edukacyjnego „Naucz się, jak postępować z odpadami i segreguj razem z nami”.
 • Dofinansowanie różnych form edukacji ekologicznej instytucji oświatowych ze środków GFOŚiGW – konkursy, publikacje, ścieżki edukacyjne.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kontynuacja zamierzeń

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002