Gdańsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

rok uchwalenia przez radę: 2004
„Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015” UCHWAŁA NR XXXIII/1011/04 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2004 roku

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

rok uchwalenia przez radę 2007-12-20

UCHWAŁA RMG Nr XVIII/431/2007

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

rok uchwalenia przez radę: 2002
gminny i powiatowy programu ochrony środowiska na lata 2002-2010.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

rok uchwalenia przez radę: 26.03.2002r UCHWAŁA RMG Nr XLVII/1416/2002

aktualizacja w roku 2010

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Uchwała nr XLIX/1669/06 30 marca 2006r

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • prowadzona od 1997
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane
  • Forum Lokalnej Agendy 21
  • spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic
  • konsultacje i seminaria
  • ankiety
  • publikacje w prasie
  • kampania informacyjno-ekologiczna
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Gdynia

Strategia zrównoważonego rozwoju

tak ,rok uchwalenia przez Radę Miasta -   1998    ,
Strategia w trakcie aktualizacji

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

UCHWAŁA NR XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

W dniu 24 września 2008 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXIII/557/08 przyjęła "Program ochrony środowiska”

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

„Plan gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014" przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Uchwała nr XXXVIII/1255/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2002r
Więcej informacji na stronie: http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/news/114_43035.html

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak informacji

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji

Powiat Bytowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Borzytuchom - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999,okres, którego dotyczy - 2000-2015
 • Bytów - tak, rok uchwalenia przez radę - 2001, okres, którego dotyczy - do 2015
 • Czarna Dąbrówka - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999, okres, którego dotyczy - 1999-2015
 • Kołczygłowy - tak, rok uchwalenia przez radę - 2002, okres, którego dotyczy - 2010
 • Lipnica - tak, rok uchwalenia przez radę - 2003, okres, którego dotyczy - 2025
 • Trzebielino - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999, okres, którego dotyczy - 1999-2014
 • Tuchomie - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999, okres, którego dotyczy - 2000-2015
 • Miastko – tak, rok uchwalenia przez radę 17 czerwiec 1998 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Borzytuchom - tak, rok uchwalenia przez Radę Gminy Borzytuchom - 2001
 • Bytów - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2002
 • Czarna Dąbrówka - tak, rok uchwalenia przez Radę – 2004 r.
 • Kołczygłowy - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2002
 • Parchowo - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2002
 • Miastko - tak, rok uchwalenia przez Radę - 1998
 • Studzienice - tak, rok uchwalenia przez Radę – b.d.
 • Trzebielino - tak, rok uchwalenia przez Radę - 1999
 • Tuchomie - tak, rok uchwalenia przez Radę – 2002 (od 2006 r. prowadzono prace nad zmianą studium) 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bytowskiego 2010:

 • data zatwierdzenia: 23 grudnia 2008 r.
 • data aktualizacji planu:  planowana data aktualizacji – grudzień 2012 r.

Gminne Programy Ochrony Środowiska (10 gmin) / data uchwalenia/aktualizacji:

 • Gmina Tuchomie / 6 sierpnia 2004 / 27 października 2008
 • Gmina Kołczygłowy /17 września 2004 / nie zaktualizowany 
 • Miasto i Gmina Bytów / 20 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Trzebielino / 28 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Borzytuchom / 29 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Studzienice / 10 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Czarna Dąbrówka / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Lipnica / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Parchowo / 2 grudnia 2004 / nie zaktualizowany
 • Miasto i Gmina Miastko / 3 czerwca 2005 / 13 listopada 2009
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010:

 • data zatwierdzenia:  23 grudnia 2008 r.
 • data aktualizacji planu:  planowana data aktualizacji – grudzień 2012 r.

Gminne Plany Gospodarki Odpadami (10 gmin) / data uchwalenia / aktualizacji:

 • Gmina Tuchomie / 6 sierpnia 2004 / 27 października 2008
 • Gmina Kołczygłowy /17 września 2004 / nie zaktualizowany 
 • Miasto i Gmina Bytów / 20 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Trzebielino / 28 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Borzytuchom / 29 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Studzienice / 10 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Czarna Dąbrówka / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Lipnica / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Parchowo / 2 grudnia 2004 / nie zaktualizowany
 • Miasto i Gmina Miastko / 3 czerwca 2005 / 13 listopada 2009
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Borzytuchom - tak, rok uchwalenia przez Radę - brak danych
 • Bytów - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2001
 • Parchowo - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2003
 • Tuchomie - tak, rok uchwalenia przez Radę – 2004
 • Czarna Dąbrówka – tak, rok uchwalenia przez Radę: b.d.
 • Miastko – tak , rok uchwalenia przez Radę – 2007
 • Studzienice – tak, rok uchwalania przez Radę – 2004
 • pozostałe gminy – brak danych
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie prowadzą

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak danych

Powiat Chojnicki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Brusy - 30 czerwca 2003
 • Chojnice g  - 14 czerwca 2002
 • Czersk - 28 września 2000
 • Konarzyny - 24 kwietnia 2002
 • Miasto Chojnice - brak

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Gmina Brusy - 1999r
 • Gmina Konarzyny - 30 marca 2000r
 • Chojnice gmina - 30 kwietnia 1998r
 • Czersk - 28 września 2000
 • Gmina Miejska Chojnice - 6 października 1997r

 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Brusy - 29 grudnia 2005
 • Czersk - luty 2005
 • Konarzyny - 25 .11. 2005
 • M Chojnice - 18 maj 2006
 • Gmina Chojnice - 19 maja 2005

 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006

 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

NIE

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

W przypadku powiatu chojnickiego uchwałą Nr XXXIII/222/2002 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002 r. został przyjęty program ochrony środowiska pn. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami Agendy 21”, który następnie w 2004 r. został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla powiatu chojnickiego oraz dokonano aktualizacji programu. Całość została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz Nr XXIV/185/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. , jako aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska pn. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami AGENDY 21”.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji

Powiat Człuchowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Człuchów; rok uchwalenia przez radę 10.03.2008; okres, którego dotyczy 2008 – 2013
 • Gmina Człuchów; rok uchwalenia przez radę 2005; okres, którego dotyczy  2005 – 2013
 • Gmina Przechlewo; rok uchwalenia przez radę 2006; okres, którego dotyczy 2006 – 2020
 • Gmina Czarne; rok uchwalenia przez radę 2005; okres, którego dotyczy  bez zmian
 • Gmina Koczała; rok uchwalenia przez radę 2006; okres, którego dotyczy 2006 – 2015
 • Gmina Debrzno; rok uchwalenia przez radę 2006; Okres, którego dotyczy 2006 – 2013
 • Gmina Rzeczenica; uchwalona w 2007 na okres 2007 - 2020
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Człuchów  15.06.1998
 • Gmina Człuchów  2002
 • Gmina Przechlewo  1998
 • Gmina Czarne  2005
 • Gmina Koczała  2007
 • Gmina Debrzno  2004
 • Gmina Rzeczenica  23.09.2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Człuchów 2005
 • Gmina Człuchów  2006
 • Gmina Przechlewo 2005
 • Gmina Czarne  2005
 • Gmina Koczała  2005
 • Gmina Debrzno 2004
 • Gmina Rzeczenica 2005
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Człuchów 2005
 • Gmina Człuchów 2006
 • Gmina Przechlewo 2005
 • Gmina Czarne  2005
 • Gmina Koczała  2005
 • Gmina Debrzno 2004
 • Gmina Rzeczenica  2005
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Człuchów    tak   bd
 • Gmina Człuchów    tak    2002
 • Gmina Przechlewo     nie
 • Gmina Czarne        tak   2005
 • Gmina Koczała       tak   2001 (nieaktualny)
 • Gmina Debrzno    bd
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak

Powiat Gdański

Strategia zrównoważonego rozwoju
 •  Miasto Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Cedry Wielkie – tak, Uchwała Rady Gminy Cedry Wielkie Nr VIII/75/OB z dnia 04. 07. 2003 roku
 • Gmina Kolbudy – tak, uchwalona w 1999 roku
 • Gmina Pruszcz Gdański –tak, 1999
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – tak, 2001
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Cedry Wielkie – brak danych
 • Gmina Kolbudy – tak, 2000, 2004, 2006
 • Gmina Pruszcz Gdański – brak danych
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

j.w.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – nie
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 2001 rok
 • Gmina Przywidz – nie
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2001 rok
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2001 rok
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Nazwa: Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne im. prof. J. Aleksandrowicza Kolbudy, 83-050 ul. Młyńska3-- 7, Tel. 058 682 62 29 (Prezes)
  • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA 21.12.94
  • TEREN DZIAŁANIA obszar Gminy Kolbudy
  • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Przewodnicząca: Irena Próchniak, Anna Burzymska, Mariusz Biernacik, Danuta Biernacik.
 • Nazwa: Stowarzyszenie Ekologiczne „Żuławy” Wiślinka, 83-011 ul. Sobieszewska 1tel. 058 683 62 31
  • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA 07.09.99
  • TEREN DZIAŁANIA RP
  • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Prezes: Stanisław Grabczak, Jarosław Kulesza, Waldemar Agacki, Wojciech Olejniczak, Bogusław Plewczński
 • Nazwa: Stowarzyszenie Koło Otomin  Polski Klub Ekologiczny Otomin, 80-174 ul. Tęczowa 3 tel. 058 303 97 16
  • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA 05.05.00
  • TEREN DZIAŁANIA RP
  • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Pr.: Stanisław Butrymowicz, Wicepr.: Joanna Lepczak-Michalska Barbara Falkiewicz, Elżbieta Foder.
 • Nazwa: „EKTON” Nadbałtyckie Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej Ul. Sielanka 39 83 – 000 Pruszcz Gdański
  • DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA brak danych
  • TEREN DZIAŁANIA brak danych
  • ZARZĄD: IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU – OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Prezes : Aleksandra Świstulska  Wicepr.: Marcin Dziekoński

Powiat Kartuski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat/gmina
Strategia zrównoważonego rozwoju
Rok uchwalenia przez radę
Okres, którego dotyczy
Gmina Sierakowice
tak
1999
Do 2015
Gmina Przodkowo
tak
2000
Do 2015
Gmina Sulęczyno
tak
2000
Do 2015
Gmina Stężyca
tak
1999
Do 2015
Gmina Chmielno
tak
2001
Do 2015
Gmina Kartuzy
tak
2006
Do 2015
Gmina Żukowo
tak
2002
Do 2012
Gmina Somonino
tak
2000
Do 2010

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Kartuzy – TAK, 24 czerwca 1997 r. (zmiany: 6.07.2005 r.; 27.12.2007 r.)
 • Gmina Somonino – TAK, uchwała  Nr XXXII/232/09 z dnia 29.12.2009 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2005
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Sulęczyno – TAK (zmiana studium w trakcie opracowywania)
 • Gmina Żukowo – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2009
 • Gmina Chmielno – TAK, 5 kwiecień 2002
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Kartuzy – TAK, uchwała nr XV/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 na okres 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011
 • Gmina Sulęczyno – TAK, rok uchwalenia 2008
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Somonino – TAK,  uchwała z dnia 23.07.2004 r.
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Chmielno – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Żukowo – TAK, rok uchwalenia 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Gmina Kartuzy:

 • data zatwierdzenia – uchwała Rady Miasta Kartuzy nr XVI/269/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.          
 • data aktualizacji planu: plan został zaktualizowany od 2009 r., nie został jeszcze uchwalony

Gmina Sulęczyno 

 • data zatwierdzenia – 17 lipca 2004 r.
 • data aktualizacji planu – 19 listopada 2008 r.

Gmina Chmielno 

 • data zatwierdzenia – rok 2004
 • data aktualizacji planu brak danych

Gmina Przodkowo 

 • data zatwierdzenia – 31 sierpnia 2004
 • brak aktualizacji

Gmina Stężyca

 • data zatwierdzenia 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Somonino

 • data zatwierdzenia: 23.07.2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Sierakowice 

 • data zatwierdzenia:  29 października 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Żukowo 

 • data zatwierdzenia:  22 września 2004 r.
 • brak aktualizacji
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina: Kartuzy, Sulęczyno, Żukowo - nie
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 r.
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Chmielno – brak danych
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gminy: Stężyca, Sulęczyno, Przodkowo, Somonino, Sierakowice, Żukowo – nie
 • Gminy: Chmielno, Kartuzy – b.d.
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Gminy: Stężyca, Sulęczyno, Przodkowo, Somonino, Sierakowice – nie ma.
 • Gminy: Chmielno, Kartuzy, Żukowo – b.d.

Powiat Kościerski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kościerzyna  NIE
 • Gmina Kościerzyna  TAK
 • Gmina Dziemiany  NIE
 • Gmina Karsin  NIE  
 • Gmina Liniewo  TAK data uchwalenia przez radę 2005, okres którego dotyczy 2001-2020    
 • Gmina Nowa Karczma  NIE
 • Gmina Stara Kiszewa  NIE
 • Gmina Lipusz TAK data uchwalenia przez radę 2000, okres którego dotyczy 2000-2008
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Karsin  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2001
 • Gmina Liniewo  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Stara Kiszewa   TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2000
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany  NIE
 • Gmina Karsin   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008          
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Karsin  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Karsin  NIE
 • Gmina Liniewo  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Nowa Karczma  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Stara Kiszewa   TAK    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz   TAK    rok uchwalenia przez radę – 2005
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY JEZIORA CHEB I OKOLIC

Powiat Kwidzynski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kwidzyn - rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto i Gmina Prabuty- rok uchwalenia przez Radę 1997
 • Gmina Kwidzyn - tak, rok uchwalenia przez Radę 2001, dotyczy lat 2001-2010
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kwidzyn - tak, uchwalone w 1999 r.
 • Gmina Kwidzyn - tak, uchwalone w 2000r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - tak, uchwalone w 2002r.
 • Gmina Gardeja - tak, uchwalone w 1999r.
 • Gmina Ryjewo- tak, uchwalone w 2000r.
 • Gmina Sadlinki - tak, opracowane w 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Gardeja -  2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004 ,aktualizacja 2008
 • Miasto Kwidzyn – 2004, aktualizacja 2008
 • Gmina Ryjewo – 2004
 • Powiat – 2004, aktualizacja 2008r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Kwidzyński - 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Kwidzyn : 2007r.
 • Gmina Miejska Kwidzyn : 2001r.
 • Gmina i Miasto Prabuty : 2004r.
 • Gmina Gardeja : 2002r.
 • Gmina Sadlinki: 2007r.
 • Gmina Ryjewo: 2007r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Miasto Kwidzyn- od 1999r,
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie EkoInicjatywa
 • Zielona Szkoła w Brachlewie
 • Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego w Górkach
 • Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

Powiat Lęborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Lęborski – rok uchwalenia -  2001   ,  na lata 2007-2013
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę  2005
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę  2002   okres, którego dotyczy    do 2015
 • Gmina Łeba - rok uchwalenia przez radę    1999   ,okres którego dotyczy 2000 - 2010
 • Gmina Wicko – brak danych
 • Gmina Lębork-brak danych
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - rok uchwalenia przez radę  2005r.
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę 2000r.
 • Gmina Łeba - rok uchwalenia przez radę 2000 r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę 1996 r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę 2002 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Uchwała Nr XXII/146/2004 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011”.

 • Powiat Lęborski - 27.11.2009r. (data uchwalenia aktualizacji)
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę:  2004
 • Gmina Łeba – rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wicko - 27.01.2009 r. (data uchwalenia aktualizacji)
 • Gmina Lębork - 2004 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Lęborski - 30.06.2004r.
 • Gmina Cewice - 26 sierpnia 2004 r.
 • Gmina Łeba - 25.10.2004 r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 29.09.2004 r.
 • Gmina Wicko - 21.09.2004 r.
 • Gmina Lębork - 2004r
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia przez radę:  2004
 • Gmina Łeba - rok uchwalenia przez radę: 2007 r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska-brak danych
 • Gmina Lębork-2002r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Lębork-od roku 1994
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Towarzystwo Przyjaciół Łeby
 • LOT Lębork
 • Fundacja imienia Tomasza Hopfera  Nowa Wieś Lęborska

Powiat Malborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Malbork – 24.04.2001 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – nie posiada,
 • Gmina Malbork – nie posiada,
 • Gmina Miłoradz – Strategia rozwoju Gminy Miłoradz do 2013 r. oraz Plan Rozwoju Lokalnego do 2013 r.,
 • Gmina Lichnowy – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy, Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 11.09.2003 r.,
 • Gmina Stare Pole – nie posiada.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 1996,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Gmina Malbork – tak, data uchwalenia 17.12.1999 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2009,
 • Gmina Lichnowy – tak, data uchwalenia 14.03.2000 r.,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 1999.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Malbork – 2004 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2004 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2004 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski - 2004 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Malbork – 2005 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2005 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski – 2004 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 2002,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, Uchwała Nr 289/2006 z 30.01.2006 r.,
 • Gmina Malbork – tak, 15.11.2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Gmina Lichnowy – tak, rok uchwalenia 2007,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Powiat malborski – nie opracowywano projektu.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Powiat i gminy nie prowadzą Lokalnej Agendy 21

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak

Powiat Nowodworski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –   tak – 2003 r. na lata 2003 - 2012
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2006r.-–  na lata 2007-2013
 • Gmina Ostaszewo –  nie ma
 • Gmina Stegna – tak – 2007 r. – na lata 2007-2020
 • Gmina Sztutowo – tak – 2002r. – na lata 2002-2015
 • Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego – tak – 2002 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –  tak – 1995 r.
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2004r.
 • Gmina Ostaszewo –  nie
 • Gmina Stegna – tak – 2004 r.
 • Gmina Sztutowo – tak – 2004r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego    2004 r.
Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004 r.
Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudzień 2004 r.
Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004 r.
Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004 r.
Gminny Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdański 26 listopada 2004 r.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – 2001 r. 
 • Miasto Krynica Morska – nie 
 • Gmina Ostaszewo – nie 
 • Gmina Stegna – 2002 r. 
 • Gmina Sztutowo – tak  -  2005 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie prowadzą

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski
 • Towarzystwo Kulturalne IWA
 • Klub Ekologiczny „Salwinia”
 • Koło ekologiczne przy Zespole Szkół Sztutowo
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie

Powiat Pucki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak danych z powiatu

 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Informacja z r.2008:

 • powiat - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Miasto Puck - tak
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę  - 2004 r.
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Informacja z r.2008:

rok uchwalenia przez radę:.

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami ( powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu.

 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat Starogardzki:  nie ma
Gmina Miejska Starogard Gdański:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.;
 • okres, którego dotyczy: bd

Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
Gmina Wiejska Osiek:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Wiejska Lubichowo:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.

Gmina Wiejska Skórcz: 

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Miejska Czarna Woda:   nie ma

Gmina Miejska Skórcz:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: do 2015 r.

Gmina Wiejska Osieczna:  bd
Gmina Wiejska Bobowo:  nie ma

Gmina Wiejska Zblewo:  b.d.
Gmina Wiejska Kaliska:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Miejska Starogard Gdański:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.

Gmina Wiejska Starogard Gdański: 

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:   

 • rok uchwalenia przez radę 29 wrzesień 2000 r.
 • Nowa uchwała Rady Gminy z 25 lutego 2010 r.

Gmina Wiejska Osiek:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Lubichowo:  

 • Uchwała Rady Gminy Lubichowo Nr XVII/153/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.
 • zmiana studium Uchwała Nr XXXIV/239/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Gmina Miejska Czarna Woda:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

Gmina Miejska Skórcz:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • aktualizacja 2006 rok

Gmina Wiejska Osieczna:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Uchwała XXV/156/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

Gmina Wiejska Bobowo:  

 • rok uchwalenia przez radę: 1999 r.

Gmina Wiejska Zblewo:  

 • rok uchwalenia przez radę: bd

Gmina Wiejska Kaliska:  

 • rok uchwalenia przez radę: 1999 r.

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  

rok uchwalenia przez radę: 1998 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki: rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: Uchwała Nr XIII/139/2004 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 lutego 2004 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:  b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:  nie
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak informacji z powiatu.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji z powiatu.

Powiat Sztumski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Sztum  : tak
  • rok uchwalenia przez radę : 2001
  • okres, którego dotyczy : 2001-2010
 • Gmina Dzierzgoń: tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2000
  • okres, którego dotyczy: 2000-2015
 • Gmina Mikołajki Pomorskie : tak
  • rok uchwalenia przez radę: 2002
  • okres, którego dotyczy: 2000-2012
 • Gmina Stary Targ : tak
  • rok uchwalenia przez radę: 1999
  • okres, którego dotyczy: 1999-2009
 • Gmina Stary Dzierzgoń: nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztum : tak
  • rok uchwalenia przez radę :2001
 • Gmina Dzierzgoń : tak
  • rok uchwalenia przez radę :2004
 • Gmina Mikołajki Pomorskie : tak
  • rok uchwalenia przez radę : 2002
 • Gmina Stary Targ : tak
  • rok uchwalenia przez radę :2002
 • Gmina Stary Dzierzgoń : tak
  • rok uchwalenia przez radę : 2000
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Sztumski : tak  -  rok uchwalenia przez radę :2004
 • Gmina Sztum : tak - rok uchwalenia przez radę : 2005
 • Gmina Dzierzgoń : tak - rok uchwalenia przez radę :2005
 • Gmina Mikołajki Pomorskie : tak - rok uchwalenia przez radę :2005
 • Gmina Stary Targ : tak - rok uchwalenia przez radę :2004
 • Gmina Stary Dzierzgoń : tak - rok uchwalenia przez radę :2005
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

 • Powiat Sztumski - rok uchwalenia przez radę: 2004, rok aktualizacji: 2008
 • Sztum - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Dzierzgoń - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Mikołajki Pomorskie - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Stary Dzierzgoń - rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Stary Targ - rok uchwalenia przez radę: 2005
 •  

  Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
  • Gmina Sztum : tak - rok uchwalenia przez radę : 2004
  • Gmina Dzierzgoń : nie
  • Gmina Mikołajki Pomorskie : tak - rok uchwalenia przez radę : 2007 r. 
  • Gmina Stary Targ : brak danych
  • Gmina Stary Dzierzgoń : tak - rok uchwalenia przez radę : 2006 r
  Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

  Gmina Sztum: tak

  • od kiedy prowadzona jest LA 21 : 1994
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
   • przysposabianie społeczeństwa
   • udział w prelekcjach, seminariach i lokalnych akcjach

  Gmina Dzierzgoń

  • od kiedy prowadzona jest LA 21 : 1995
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
   • konsultacje
  Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
  • Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum

  Powiat Słupski

  Strategia zrównoważonego rozwoju
  • Gmina Damnica - bd
  • Gmina Dębnica Kaszubska – tak (2006); 2006-2015
  • Gmina Główczyce – tak (2000)
  • Gmina Kępice – nie
  • Gmina Kobylnica – tak (2007)
  • Gmina Potęgowo – nie
  • Gmina Słupsk - nie
  • Gmina Smołdzino – bd
  • Gmina Ustka – tak (2009); 2009-2016
  • Miasto Ustka – tak: Strategiczny program ekorozwoju Ustki (1996), Strategi rozwoju miasta Ustka do roku 2020 (2009)
  Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
  • Gmina Damnica – tak (2000)
  • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (1996)
  • Gmina Główczyce – tak (2002)
  • Gmina Kępice – tak (1989)
  • Gmina Kobylnica – tak (2002), zmiana 16.02.2010
  • Gmina Potęgowo – tak (1997)
  • Gmina Słupsk – tak (2004)
  • Gmina Smołdzino – tak (2001)
  • Gmina Ustka – tak (2002)
  • Miasto Ustka – tak (2001, zmiany w 2003, 2005, 2009)
  Czy powiat ma program ochrony środowiska?
  • Gmina Damnica – tak (2004)
  • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2004)
  • Gmina Główczyce – tak (2004)
  • Gmina Kępice – tak (2009)
  • Gmina Kobylnica – tak (2004)
  • Gmina Potęgowo – tak (2004)
  • Gmina Słupsk  - tak (2003)
  • Gmina Smołdzino – tak (2003)
  • Gmina Ustka – tak (2009)
  • Miasto Ustka – tak (2004)
  Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
  • Gmina Damnica – tak (2007)
  • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2004)
  • Gmina Główczyce – tak (2004)
  • Gmina Kępice – tak (2009)
  • Gmina Kobylnica – tak (2004)
  • Gmina Potęgowo – tak (2004)
  • Gmina Słupsk – tak (2003)
  • Gmina Smołdzino – tak (2003)
  • Gmina Ustka – tak (2009)
  • Miasto Ustka – tak (2004)
  Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
  • Gmina Damnica – tak (2007)
  • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2006)
  • Gmina Główczyce – tak (2006)
  • Gmina Kępice – nie
  • Gmina Kobylnica – tak (nie uchwalony)
  • Gmina Potęgowo – tak (2004)
  • Gmina Słupsk – tak (2005)
  • Gmina Smołdzino – tak (2007)
  • Gmina Ustka – tak (2002)
  • Miasto Ustka – tak (2008)
  Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
  • Gmina Ustka – tak , od r.1999.
  • Pozostałe gminy-nie
  Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

  Brak danych z powiatu słupskiego

  Powiat Tczewski

  Strategia zrównoważonego rozwoju

  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew na lata 2009 -2010, przyjęta Uchwałą Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2010 r.
  Miasto i Gmina Pelplin – tak

  • rok uchwalenia przez radę: 1998
  • okres, którego dotyczy: 2000 - 2010

  Gmina Tczew – tak

  • rok uchwalenia przez radę: 2007
  • okres, którego dotyczy: 2007-2020

  Gmina Morzeszczyn – tak

  • rok uchwalenia przez radę: 2001
  • okres, którego dotyczy: 2001 – 2010

  Gmina Subkowy – nie
  Miasto i Gmina Gniew – tak

  • rok uchwalenia przez radę: 2004
  • okres, którego dotyczy: 2004-2014

  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew na lata 2009 -2010, przyjęta Uchwałą Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2010 r.

  Miasto Tczew – nie

  Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
  • Miasto i Gmina Gniew – tak,  2005
  • Gmina Subkowy – tak,  1999 ,2009
  • Miasto Tczew – tak, 2004
  • Gmina Tczew – tak, 2000
  • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 1999
  • Gmina Morzeszczyn – tak, 2001
  Czy powiat ma program ochrony środowiska?
  •  Powiat – tak, 2004, rok aktualizacji: 2008
  •  Miasto i Gmina Gniew – tak, 2004
  • Gmina Subkowy – tak, 2004
  • Miasto Tczew – tak,  2002, rok aktualizacji: 2009
  • Gmina Tczew – tak, 2004
  • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 2004, rok aktualizacji 2008
  • Gmina Morzeszczyn – tak, 2004
  Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
  • Powiat – tak, rok 2004, rok aktualizacji: 2008
  • Miasto Tczew – tak, rok 2002, rok aktualizacji: 2009
  • Gmina Subkowy – tak, rok 2004
  • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008
  • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008
  • Gmina Tczew – tak, rok 2004
  • Gmina Morzeszczyn – tak, rok 2004
  Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
  • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2003, aktualizacja rok 2009
  • Gmina Subkowy – tak, rok 2003
  • Miasto Tczew – tak, rok 2000
  • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2003, aktualizacja 2010 r.
  • Gmina Morzeszczyn – tak,  rok 2006
  • Gmina Tczew – tak, rok 2000
  Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

  Powiat i gminy nie prowadzą.

  Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

  Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie

  Powiat Wejherowski

  Strategia zrównoważonego rozwoju
  Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
  Czy powiat ma program ochrony środowiska?
  Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
  Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
  Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
  Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

  Sopot

  Strategia zrównoważonego rozwoju

  TAK

  • rok uchwalenia przez radę: 1996
  • okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r.,
  • okres celów strategicznych do 2012 r.

  W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu.

  Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

  TAK 
  Uchwała Rady Miasta nr XXXV/581/2002 z dnia 04.10.2002 r.

  Czy powiat ma program ochrony środowiska?

  TAK
  Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

  Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

  TAK
  Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

  Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

  TAK
  Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXIV/553/2002 z dnia 06.09.2002 r.

  Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

  Sopot przystąpił do realizacji Agendy 21 w 1998 r., co zatwierdzono uchwałą nr XXXIX/468/98 z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie udziału Miasta Sopotu w Globalnym Programie Działania Agenda 21.
  realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:

  • konsultacje,
  • spotkania z mieszkańcami,
  • otwarte spotkania warsztatowe,
  • ankiety,
  • publikacje w prasie
  Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

  Stowarzyszenie Sopot dla Środowiska,
  Towarzystwo opieki nad zwierzętami,
  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
  Kaszubska Fundacja Ekologiczna „Wiatr”,
  Młodzieżowe Forum Ekologiczne,
  Stowarzyszenie Ekologii Życia „Ekoistnienie”,
  Stowarzyszenie "Ekozespoły".

  Słupsk

  Strategia zrównoważonego rozwoju

  TAK

  • rok uchwalenia przez Radę Miejską w Słupsku 29 października 2003
  • okres, którego dotyczy 2003-2010
  • wersja uaktualniona – została podjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 25 czerwca 2008 roku, obejmuje ona okres 2007-2015
  Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

  tak  (26 czerwca 2002 roku, wraz ze zmianą z: 29 grudnia 2004 roku oraz zmianą: 25 listopad 2009 roku)

  Czy powiat ma program ochrony środowiska?

  tak,
  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2005-2008 z perspektywą  do roku 2012  przyjęty 22 lutego 2006;
  aktualizacja - Program Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2012-2015; program przyjęty 24 czerwca 2009 roku

  Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

  tak,
  Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska przyjęty  22 lutego 2006 roku,
  aktualizacja - Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska 2008-2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015, przyjęty 16 grudnia 2009 roku.

  Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

  Tak, rok 2001

  Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

  LA 21: od 1998 r.
  Plany uspołecznione z udziałem liderów lokalnych, partnerskich instytucji organizacji pozarządowych organizowano konferencje, seminaria, warsztaty studyjne, szkolenia.

  Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002