Gdańsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Najważniejszym projektem realizowanym obecnie, w zakresie gospodarki odpadami, jest  „Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku”, którego głównym celem jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach – Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. (100% udziałów miasta) – www.zut.com.pl .
W ramach projektu w dniu  2.01.2010r. oddano do użytkowania nową kwaterę składowania odpadów komunalnych, a nadal realizuje się:

 • wykonanie kompleksu sortowni odpadów;
 • budowa kompostowni odpadów organicznych;
 • budowa kwatery składowania odpadów zawierających azbest;
 • budowa segmentu składowania i kruszenia odpadów budowlanych;
 • rozbudowę układu odgazowania składowiska;
 • budowa segmentu odbioru i gromadzenia odpadów niebezpiecznych;
 • budowa platformy przyjęcia odpadów od osób fizycznych;
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych.

Równolegle prowadzi się  modernizację istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście ze szczególnym uwzględnieniem segregacji „u źródła”, w tym:

 • zwiększenie ilości punktów zbiórki odpadów opakowaniowych;
 • wdrożenie systemu zbiórki odpadów w układzie suche/mokre;
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gdynia

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Bytowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak informacji szczegółowej na stronach internetowych

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji szczegółowej na stronach internetowych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)


Gmina Kołczygłowy:

 • szlak turystyczny PTTK(pieszy-żółty),,Dolina Słupi”: Ustka-Słupsk-Dębnica Kaszubska – Krzynia - Konradowo- Gałąźnia Mała – Gałęzowo - Bytów. W granicach gminy biegnie niewielki jego odcinek : obrzeże zbiornika Konradowo –Gałąźnia Mała-wzdłuż kanału Słupi w kierunku jez. głebokiego. Szlak stanowi jednocześnie fragment regionalnej trasy rowerowej ,,Najstarsze elektrownie wodne w Europie”;
 • szlak turystyczny PTTK (pieszy-zielony) ,,Krajobrazów młodoglacjalnych ”: Miastko - Wiatrołom  - Barnowiec – Kołczygłowy -  Barnowo – Kartkowo – Łupawsko – Czarna Dąbrówka  - Lębork – Łeba. W granicach gminy od okolic osady Laski przez Barnowiec - Kołczygłowy - Barnowo – jez. Godzierz   - leśn. Zatoki;
 • fragment Papieskiego szlaku Krajobrazowego Słupia z Gałąźni Małej  do zapory w Konradowie. (przystań kajakowa  z parkingiem nad Słupią w Gałąźni Małej )
 • trasa rowerowa z Konradowa południowym obrzeżem  zbiornika Konradowskiego, przez Świelubie – Gałąźnię Małą – jez. Godzierz – Krosnowo;
 • w Kołczygłowach bierze początek tzw. tematyczny – Szlak  Kaszubski, prowadzący dalej przez Borzytuchom – Bytów – Studzienice – Lipicę – Konarzyny – Człuchów – Chojnice – Kościerzynę do Kartuz
 • ścieżka dydaktyczno – spacerowa wokół Jeziora Granicznego położonego w obrębie geodezyjnym Łobzowo: Barkocin o długości 5 km. Na ścieżce znajduje się mała infrastruktura turystyczna typu: wiaty, ławki, stoły a także tablice dydaktyczne i informacyjne.

 

Brak nowych danych z pozostałych gmin. Dane z 2005 r.

Borzytuchom

 • Gospodarstwo Agroturystyczne "ARCADIA" - Leonarda Reut - Sadowska, Osieki 28, 77-141 Borzytuchom ( jazda konna, wypożyczalnia rowerów, pokoje gościnne )
 • ścieżka przyrodnicza - " Grodzisko - Bożytuchom" - dł. 2 km przez msc. Niedarzyno - Osieki przebiega trasa rowerowa - "Szlakiem Elektrowni Wodnych"

Lipnica

 • realizacja ścieżki rowerowej w południowo - wschodnim rejonie gminy w krainie 7-miu jezior o zasięgu Parku Krajobrazowego Bory Tucholskie w połączeniu z Parkiem Narodowym położonym na terenie gminy Chojnice i Brusy
 • realizacja ścieżki rowerowej nad jeziorem Gwiazda Duża, Trzebielsk przez m. Prądzona, jezioro Wiejskie, Łąkie do Brzeźna Szlacheckiego nad jeziorem Gwieździeniec
 • Tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych
 • Przystąpienie do Programy GRYF w celu realizacji programów turystyczno - rekreacyjnych na terenie gminy.

Miastko

 • szlaki turystyki pieszej na terenie gminy - 87,5 km:
  • szlak żółty 16,5 km - "Doliną Brdy do krainy Rummela
  • szlak niebieski 28,5 km - "Krainą lasów i jezior"
  • szlak czarny 16 km - "Doliną Wieprzy i Studnicy"
  • szlak zielony 26,5 km - "Krajobrazów młodoglacjalnych - z górki i pod górkę"
 • trasy rowerowe
  • nr 1 "Do krainy Rummela" 12 km
  • nr 2 "Żółta" 26 km
  • nr 3 "Zielona" 19 km
  • nr 4 "Czerwona" 48 km
  • nr 5 "Niebieska" 18 km
 • agroturystyka - kwatery:
  • J.J. Bruscy - Grądzień 4, tel. 857-12-77
  • M. Czerwińska - Głodowo 11, tel. 857-14-15
  • E. Eickenberg - Węgorzynko 19, tel. 585-35-04
  • B.F. Gaca - Turowo 16, tel. 857-19-80
  • L. Kapłan - Wołcza Mała, tel. 857-17-94
  • J. Kiedrowski - Głodowo 11, tel. 691-654-418
  • D. Opiela - Słosinko 31, tel. 858-34-37
  • Z.S. Piątkowscy - Trzcinno 20, tel. 858-10-84
  • H. Rudnik - Głodowo 18a, tel. 857-12-60
  • T. Sztobicka - Przęsin 26b/3, tel. 858-35-26
  • J. Wilusz - Trzcinno 18, tel. 858-10-57

Powiat Chojnicki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak danych z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu

Powiat Człuchowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Fundusz stypendialny "Człuchów - lawendowe miasto północy"
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Gdański

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • projekt proekologiczny PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”-Projekt o charakterze ekologicznym. Jego celem była edukacja ekologiczna młodzieży poprzez współpracę szkół i wytypowanych „rodzin ekologicznych”. Celem było zmniejszenie emisji odpadów i edukacja w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska.
 • www.panorama-miast.com.pl/32/html/pruszcz.htm
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Powiat Kartuski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Gmina Żukowo: „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa” w ramach PPOWP.
Koszt całego przedsięwzięcia: 13 106 787,32, w tym dofinansowanie: 9 830 090,48. Projekt polega na stworzeniu systemu odwodnienia terenów Żukowa o łącznej długości 3,32 km oraz budowie dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 2000 m3 każdy

Gmina Żukowo: „Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami zagospodarowaniem

www.zukowo.pl

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Kościerski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

 

 • www.kościerzyna.gda.pl
  • zakładka: Azbest cichy morderca
  • Obwodnica Kościerzyny
  • Dodatkowo w dziale aktualności można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie miasta.
 • www.powiat.koscierzyna.pl
  • zakładka AKTUALNOŚCI – Projekty oraz Ochrona Środowiska
 • www.karsin.pl
  • Na stronie głównej można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie gminy.
 • www.liniewo.pl
  • zakładka: Info dla firm
  • Inwestycje gminne
  • Na stronie głównej w dziale kronika aktualności można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie gminy.
 • www.lipusz.pl
  • Na stronie głównej można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie gminy w zakładce AKTUALNOŚCI.
 • www.nowakarczma.pl
  • zakładka:  Skok w naturę - Ścieżka rowerowa "Skok w NATURĘ"
  • Pomniki przyrody
  • Oczyszczalnia ścieków
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

BRAK

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

GMINA DZIEMIANY:

GMINA KOŚCIERZYNA:

 • Trasa piesza. Szlak niebieski " Izydora Gulgowskiego "Przebieg: Gołuń – Olpuch Długość: 2,9 km (www.wdzydze-stanica.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Regionalny "Kaszubski" – czerwony długość: 124 km; czas przejścia:4 dni
 • Przebieg: Kamienica Królewska-Kartuzy-Gołubie-Skorzewo-Częstkowo-Wieprznica-Łubiana-Grzybowo-Grzybowski Młyn – Loryniec – Czarlina - Wdzydze KIszewskie - Gołuń. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak " Kręgów Kamiennych - Partyzancki " - zielony; Przebieg: Sierakowice - Lipusz - Grzybowski Młyn - Loryniec - Wąglikowice - Jezioro Strupino - Olpuch - Czarna Woda (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak "Wdzydzki" – czarny - przebieg: Olpuch - Wdzydze PKP - Gołuń - Zabrody - Wdzydze Tucholskie - Wiele, (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Ścieżka Dydaktyczno - Przyrodnicza wokół jeziora Schodno (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Piesza Ścieżka Przyrodnicza we Wdzydzach Kiszewskich (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sarnowy - Wielki Podleś - Stawiska - Małe Stawiska - Nowa Kiszewa - Stary Bukowiec - Stara Kiszewsa - Stare Polaszki - Niedamowo - Wielki Klincz - Nowy Klincz – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sycowa Huta - Grzybowo - Grzybowski Młyn - Wąglikowice - Wdzydze Kiszewskie - Gołuń - Juszki - Rotembark – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Łubiana - Korne - Lipusz - Dziemiany - Lubnia - Leśno - Wiele - Borsk - Wdzydze Tucholskie - Gołuń - Wdzydze Kiszewskie - Wąglikowice - Grzybno - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Częstkowo - Skorzewo - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Wielki Puc - Grabowo - Nowa Karczma - Lubieszyn - Liniewo - Wysin - Więckowy - Pogódki - Kożmin - Stare Polaszki - Stawiska - Sarnowy – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Schodno - Słupino - Przerębska Huta - Czarlina - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Wdy - szlak kajakowy rzeka Wda , Zespół jezior Wdzydzkich (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Jezior Kościerskich (www.pow-koscierzyna.home.pl)

GMINA LIPUSZ:

 • Ścieżka Dydaktyczna w Lipuszu - 0,5 km za LIPUSZEM znajduje się Ścieżka Dydaktyczna w stronę miejscowości Tuszkowy
 • Gospodarstwa agroturystyczne www.lipusz.pl  zakładka TURYSTYKA, MIEJSCA NOCLEGOWE

GMINA STARA KISZEWA:

 • Ścieżka Kajakowa na terenie Gminy Stara Kiszewa po rzece Wierzycy (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak kajakowy Stary Bukowiec: Stary Bukowiec - Ruda - Bartoszylas - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski
 • Poruszając się tym szlakiem można przystanąć w miejscowości zamek Kiszewski i zwiedzić ruiny Zamku Krzyżackiego. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Jezioro Polaszkowskie Szlak Kajakowy Jezioro Polaszkowskie - połączenie korytarzami odwadniających je rzek i strumieni. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • gospodarstwa agroturystyczne  www.starakiszewa.pl/news.php zakładka AGROTURYSTYKA

Gmina NOWA KARCZMA:

Gmina LINIEWO:

Powiat Kwidzynski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/powiat/polozenie.html
Na tej stronie znajdują się odsyłacze do kolejnych stron dotyczących: położenia geograficznego, gospodarki, edukacji, aktywności społeczności lokalnej, kultury, turystyki, historii regionu.
http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turystyka.html

 Krótki opis tego co można zobaczyć w powiecie kwidzyńskim

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/szlaki.html

Opis znakowanych szlaków turystycznych w powiecie

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turyst/trasy_rowerowe.html

Opis tras rowerowych przebiegających przez powiat

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turyst/warto_zobaczyc.html

Opis ciekawych miejsc i obiektów zabytkowych w powiecie

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/promocja/turyst/baza_noclegowa.html

Adresy - baza wypoczynkowo-noclegowa

http://www.powiatkwidzynski.pl/starostwo/powiat/zabytki.html

Mapa przedstawiająca zabytki, zespoły staromiejskie w powiecie

http://www.lot-liwa.pl

Strona lokalnej organizacji turystycznej „Liwa”, na której znajdziemy informacje dotyczące turystyki, kalendarz imprez w powiecie.

Powiat Lęborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak informacji z powiatu. 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu. 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.cewice.pl→ Baza noclegowa  (gospodarstwa agroturystyczne)
www.cewice.pl→ Turystyka trasy turystyczne, ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Dąb Świętopełk”

Powiat Malborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Gmina Malbork – www.gmina.malbork.pl, BIP
  • projekt usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008 – 2032”,
  • projekt dotyczący współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Gmina Lichnowy – www.lichnowy.pl
  • zgłoszenie do projektu „Droga dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne”.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Malbork www.gmina.malbork.pl, BIP
  • projekt likwidacji niskiej emisji,
  • projekt współfinansowania budowy kolektorów słonecznych.
 • Gmina Stare Polewww.starepole.pl
  • odnawialne źródła energii – rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy idei czerpania energii ze źródeł odnawialnych oraz wskazania możliwości pozyskania środków na ten cel.
 • Miasto i Gmina Nowy Stawwww.nowystaw.pl
  • budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej,
  • propagowanie rolnictwa ekologicznego,
  • rozwój turystyki rowerowej i wodnej.
 • Powiat malborskiwww.powiat.malbork.pl
  • konkursy „Bogactwo energetyczne natury” oraz „Aktywni z natury”.
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Miasto Malbork
  • ścieżka rowerowa na terenie Miasta Malbork o długości ok. 10 km
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • ciąg pieszo - rowerowy w kierunku miejscowości Dębina,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Rancho w Dębinie” Dębina 1, 82-230 Nowy Staw, tel. 609 569 757, 607 558 028 e-mail: ranchowdebinie@gazeta.pl
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuta i Roman Jeleniewscy ul. Gdańska 16, 82-230 Nowy Staw, tel. 55 271 50 66
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta i Tomasz Loryś, Nidowo 20, 82-230 Nowy Staw
  • Gmina Malbork
  • Gospodarstwo Agroturystyczne, „Zacisze u Weni”, Kamionka 7A, 82-200 Malbork, tel. 55 272 08 33, 602 102 426, e-mail: unikat@elblag.sprint.pl, www.zaciszeuweni.pl
  • Gospodarstwo Agroturystyczne. „Pod Brzózkami”, Kamionka 25, 82-200 Malbork, tel. 55 272 90 15, 506 392 687, www.wypocznij.com.pl/turystyka/reksa/
  • Gospodarstwo Agroturystyczne, „Stary Park”, Stogi 20 A, 82-200 Malbork tel. 55 272 91 03, www.starypark.pl
  • Gospodarstwo Agroturystyczne, „Pod Bocianim Gniazdem”, Kamienica 19, 82-200 Malbork, tel. 55 272 20 89, 55 272 64 27, 502 157 256
  • plan utworzenia ścieżki rowerowej w ramach „szlakiem zamków gotyckich” biegnącej od Prabut do Malborka
 • Gmina Miłoradz
  • szlaki turystyczne przy rzekach Wiśle i Nogacie,
  • plany utworzenia ścieżki rowerowej w ramach programu „Lider” na gruntach kolei wąskotorowej przejętych od Skarbu Państwa,
  • plany założenia gospodarstw agroturystycznych.
 • Gmina Lichnowy
  • budowa ścieżki rowerowej (rozpoczęcie prac w 2010 r.).
 • Gmina Stare Pole
  • budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Stare Pole ze wsią Ząbrowo,
  • na terenie gminy funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne.

Powiat Nowodworski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Pucki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu.

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak danych z powiatu.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak informacji z powiatu.

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Szlaki piesze:

 • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
 • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.

Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):

 • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
 • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
 • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
 • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
 • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
 • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.

Szlaki kajakowe:

 • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
 • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
 • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
 • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
 • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl

Ścieżki i trasy rowerowe:
http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=archiwum_wd&wd=117
www.kociewie.eu/rowery
trasa istniejąca:

 • Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe

Gospodarstwa agroturystyczne:
www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy

Powiat Sztumski

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Słupski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Damnica:

 • ścieżki piesze o łącznej długości ok. 22,5 km
 • 2 ścieżki rowerowe o łącznej długości 23 km
 • szlak wodny kajakowy o długości 20 km

Gmina Dębnica Kaszubska - http://www.debnica.pl
Gmina Główczyce:

 • gospodarstwa agroturystyczne, ścieżki rowerowe:www.glowczyce.dt.pl

Gmina Kępice – www.kepice.pl
Gmina Kobylnica – www.kobylnica.pl
Gmina Potęgowo – www.potegowo.pl
Gmina Słupsk

Gmina Smołdzino – www.smoldzino.com.pl
Gmina Ustka – www.ustka.ug.gov.pl
Miasto Ustka – http://www.lot.ustka.pl/pl/tekst_38-szlaki_turystyczne.html

Powiat Tczewski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak Informacji.

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak Informacji.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Gm Pelplin – Ciąg pieszo – rowerowy Alej J. Pawła II – wzdłuż drogi wojewódzkiej 229 – dł 900 m., Szlak turystyki rowerowej Tczew – Nowe – długość na terenie Gm Pelplin to 14,7 km, Planuje się budowę przystani kajakowej w Pelplinie oraz miejsca pstoju we wsi Stocki Młyn,
 • Gm. Subkowy – przez gminę przebiega szlak rowerowy czarny – Dolina Dolnej Wisły oraz zielony – Szlak Ziemi Tczewskiej im Romana Klima.

Powiat Wejherowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Sopot

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Słupsk

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Ścieżki rowerowe w granicach miasta liczą ok. 15 km

 • Najważniejsze z nich to:
  • ul. 11 Listopada – Szczecińska – W. Stwosza – Kasprowicza – długość ścieżki  2020m.;
  • ul. Sobieskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Grunwaldzkiej - długość ścieżki 1850m.;
  • ul. Wazów – 3 Maja do Batorego - długość ścieżki 1415m.;
  • ul. Wolności – od ul. Kołłątaja do ul. Kopernika - długość ścieżki 1040m.;
  • ul. Kołłątaja (park) – Wojska Polskiego (deptak) - długość ścieżki 950m.;
  • ul. Sienkiewicza – Kopernika – Bałtycka - długość ścieżki 2130m.;
  • ul. 9 Marca – Jagiełły – Jana Pawła II - długość ścieżki 520m.;
  • ul. Gdańska – od ul. Lotha w kierunku Redzikowa - długość ścieżki 2350m.;
  • ul. Lutosławskiego – od ul. Jana Pawła II do Poznańskiej - długość ścieżki 600m

(dane wg. Strategii Transportowej na lata 2004-2012) http://www.slupsk.pl/gospodarka/dokumenty/758.html

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002