Gdańsk

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Zamknięcie do końca 2009r wszystkich składowisk nie spełniających standardów Unii Europejskiej; Zdecydowane przeciwdziałanie porzucaniu odpadów w środowisku i „dzikim składowiskom”

 • Wartość zadania brak danych
 • Czas realizacji 2007 -2009

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Objęcie do końca 2010r wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i systemem selektywnego zbierania odpadów; Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych

 • Wartość zadania: brak danych
 • Czas realizacji: 2007 -2010
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 80%

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Sporządzenie mapy akustycznej i programów ochrony środowiska przed hałasem

 • Czas realizacji: 2007 -2008

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku – Szadółkach

 • Wartość zadania: 289,2 mln zł
 • Czas realizacji: 2007 -2012

Gdynia

Zadania, projekty

Brak informacji

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

Gmina Bytów:

Rozbudowa i
modernizacja
 ZZO Sierzno
2008 – 2011
ZZO Sierzno Sp. zo.o.
Spółka międzygminna
10gmin:
Borzytuchom, Bytów, Dziemiany,
Kołczygłowy, Lipnica, Libusz, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie
22 250 000
Środki własne Spółki
WFOSiGW;
RPO

 

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty

Miasto Człuchów

 • Rekultywacja składowisk w Kiełpinie i w Dębnicy
  • Wartość zadania 2 mln
  • Czas realizacji do końca 2011

Gmina Człuchów

 • Budowa sieci wodociągowej w Stołcznie,Dąbkach,Ględowie,dofinansowanie wykonania indywidualnego    ujęcia wody w Chrząstowie
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kołdowie,Dąbkach,Piaskowie,Nowosiółkach,Nieżywięciu,GlędowieDobojewie,Krępsku,Kujankach,budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego w Kiełpinie,uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Płonicy,Bukowie i Bukowie PGR
  • Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi bardzo rozproszonej zabudowie
  • Budowa Załadu zagospodarowania Odpadów w NowymDworze Gm.Chojnice(wniesienie udziałów)

Gmina Przechlewo

 • Budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
  • Wartość zadania 474 448,02 zł
  • Czas realizacji 2006 r.
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)
 • Wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska
  • Wartość zadania 525.875,40 zł
  • Czas realizacji 2005 – 2006
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)
   • kanalizacja sanitarna         487,4 mb
   • przyłącza kanalizacyjne     52,00mb
   • sieć wodociągowa             710,8 mb
   • przyłącza wodociągowe
 • Wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie 
  • Wartość zadania 412 932,00 zł
  • Czas realizacji - 2006
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)    
   • remont drogi powiatowej nr 2505G Lisewo- Przechlewo wymieniona została  sieć wodociągowa (rury azbestocementowe),
   • kanalizacja sanitarna i deszczowa (zły stan techniczny rur) na ul. Człuchowskiej w Przechlewie
   • kanalizacja sanitarna – 123,2 mb
   • sieć wodociągowa – 1053,1 mb
   • kanalizacja deszczowa – 178,3 mb.
 • Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne gmina Przechlewo
  • Wartość zadania 1.000,000,00 zł
  • Czas realizacji – 2006 – 2008

 

Powiat Gdański

Zadania, projekty
 • zamknięcie i rekultywacja składowiska w Miłocinie w gminie Cedry Wielkie
  • Wartość zadania - 120 tys. zł
  • Czas realizacji - 2006 – 2011
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych
  •  Wartość zrealizowanej części projektu - 50 tys. zł
  • Zakres projektu w toku realizacji w roku ….. (bieżącym) brak danych
  • Wartość realizowanej części projektu brak danych
 • zamknięcie i rekultywacja składowiska w Gołębiewie w gminie Trąbki Wielkie
  • Wartość zadania - 150 tys. zł
  • Czas realizacji - 2008 – 2011
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych
  • Wartość zrealizowanej części projektu - brak danych
  • Zakres projektu w toku realizacji w roku ….. (bieżącym) brak danych
  • Wartość realizowanej części projektu brak danych
 • Informacja i edukacja
  • Wartość zadania - 226 tys. zł
  • Czas realizacji - 2004 – 2011
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych
  • Wartość zrealizowanej części projektu - 68 tys. zł
  • Zakres projektu w toku realizacji w roku ….. (bieżącym) brak danych
  • Wartość realizowanej części projektu brak danych
 • likwidacja nielegalnych wysypisk w Pruszczu Gdańskim
  • Wartość zadania- 285 tys. zł
  • Czas realizacji - 2004 – 2011
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych
  • Wartość zrealizowanej części projektu - 110 tys. zł
  • Zakres projektu w toku realizacji w roku ….. (bieżącym) brak danych
  • Wartość realizowanej części projektu brak danych

Powiat Kartuski

Zadania, projekty

Gmina Somonino

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kaplica ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Somonino
  • Szacowana wartość zadania  663 533,33 PLN
  • Czas realizacji VII 2009 – IX 2010
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe o wartości 14 980,00 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Somonino ujęta w Programie Ochrony Środowiska Gminy Somonino 2004 – 2011
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Goręczyno, Rąty, Hopowo
  • Wartość zadania 3 712 116,19 PLN
  • Czas realizacji VII 2008 – XI 2009
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe oraz część robót
  • Budowlanych o wartości 2 488 333,36 PLN – 67,03%

Gmina Przodkowo:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie
  • Kwota dofinansowania: 1 420 106,77 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej (Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno)
  • Kwota dofinansowania: 3 546 264,28 PLN

Gmina Sulęczyno:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kłodno ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sulęczyno
  • Wartość zadania ok. 500 000,00 PLN
  • Czas realizacji do końca 2012 r.

Gmina Kartuzy:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kartuzy ujęta w Planie
  • Gospodarki Odpadami dla gminy Kartuzy
  • Wartość zadania 4 000 000,00 PLN
  •  Czas realizacji do końca 2012 r.

Powiat Kościerski

Zadania, projekty

Brak danych

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty

Brak Informacji.

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

Brak informacji z powiatu.

Powiat Malborski

Zadania, projekty
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • Poprawa jakości wód i zabezpieczenie przeciwpowodziowe
   • Wartość zadania: 30 532 zł
   • Czas realizacji: co roku
   • Zrealizowany zakres projektu do końca 2009 r.
  • Racjonalizacja gospodarki odpadami
   • Wartość zadania: 1 690,92 zł
   • Czas realizacji: co roku
   • Zrealizowany zakres projektu do końca 2009 r.
  • Rozwój edukacji ekologicznej
   • Wartość zadania: 3 307,73 zł
   • Czas realizacji: co roku
   • Zrealizowany zakres projektu do końca 2009 r.
  • Utrzymanie terenów zielonych
   • Wartość zadania: 5 070 zł
   • Czas realizacji: co roku
   • Zrealizowany zakres projektu do końca 2009 r.
 • Gmina Miłoradz
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gnojewie, Pogorzałej Wsi i Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz
   • Wartość zadania: 2 620 126,83 zł
   • Zakres realizacji projektu 2010 r.
 • Gmina Lichnowy
  • Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew
   • Wartość zadania: 3 899 000 zł
   • Czas realizacji 2009 – 2010 r.
 • Gmina Stare Pole
  • Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew
   • Wartość zadania: 1 252 500 zł
   • Czas realizacji 2013 r.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo
   • Wartość zadania: 2 560 161,39 zł
   • Czas realizacji: do końca 2010 r.
   • Zrealizowany zakres projektu do końca 2009 r. – sporządzona dokumentacja techniczna, uzyskane pozwolenia na realizację, uzyskane dofinansowanie ze środków UE
   • Wartość zrealizowanej części projektu: 120 001,20 zł

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty
 • budowa sieci wodociągowej do wsi Rybinka  400 tyś. zł. -  realizacja 2009 r.
 • przyłączenie wsi Żuławki, Przemysław, Drewnica do kolektora – 6 000 tys. zł. – realizacja 2010-2011
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na Mierzeję Wiślaną – 15 340 tys. zł - realizacja 2011-2012
 • budowa sortowni ze stacją przeładunkową odpadów stałych w Stegnie-8 000 tys. zł.– realizacja 2011
 • wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zadanie ciągłe
 • wprowadzanie organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych-zadanie ciągłe
 • likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów – zadanie ciągłe
 • modernizacja stacji pomp w Grochowie – do 2013 r.
 • współpraca z organizacjami  odzysku przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne – zadanie ciągłe

Powiat Pucki

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las

 • Wartość zadania – 83,289 mln zł
 • Czas realizacji – 2013 r.

Powiat Sztumski

Zadania, projekty
 • aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami
 • aktualizacja powiatowego Programu Ochrony Środowiska
 • opracowanie Programu Usuwania Azbestu
 • objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych

Powiat Słupski

Zadania, projekty

Brak danych z terenu powiatu

Powiat Tczewski

Zadania, projekty

Brak Informacji

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty

Sopot

Zadania, projekty
 • Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę
  • Wartość zadania: 29 893 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 - 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
  • Wartość zadania: 28 822 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej – ochrona przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej
  • Wartość zadania: 120 738 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona atmosfery (m.in.: zmiana źródeł ogrzewania, modernizacja układu komunikacyjnego Miasta, budowa tras rowerowych)
  • Wartość zadania: 2 315 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Hałas (m.in.: opracowanie mapy akustycznej Miasta, projekt budowy ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowych, modernizacja i budowa nowych ulic – tzw. ciche nawierzchnie, budowa tras rowerowych)
  • Wartość zadania: 5 375 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Promieniowanie elektromagnetyczne (wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu pól elektromagnetycznych)
  • Wartość zadania: 120 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Gospodarka odpadami
  • Wartość zadania: 36 176 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona przyrody i krajobrazu, kształtowanie zieleni
  • Wartość zadania: 3 109 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Zrównoważone wykorzystanie lasów
  • Wartość zadania: 186 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona zasobów kopalin
  • Wartość zadania: 18 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Edukacja ekologiczna
  • Wartość zadania: 2 565 tys. zł.
  • Czas realizacji: 2004 – 2011

Słupsk

Zadania, projekty

Informacje znaleźć można w raporcie z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Słupska, dostępny na stronie: http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/162.html

oraz

sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami na terenie miasta Słupska za lata 2007-2008 zmieszczonym na stronie: http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/170.html

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002