Gdańsk

Tereny zabudowane

9458 ha,  36,13%

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe – 3938 ha
 • Przemysłowe  - 1311 ha
 • Inne – 4209 ha
Lasy

4889 ha, 18,66%

w tym tereny:

 • lasy państwowe – 3610 ha
 • lasy prywatne – 156 ha
 • lasy komunalne – 1123 ha
Użytki rolne

 9 293 ha, 35,47%

Nieużytki

913 ha , 3,48%

Wody

1 291 ha, 4,92%

Inne

352 ha – 1,34%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - 512

Gdynia

Tereny zabudowane

2 464 ha, 18,2%
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe – 1 412 ha,
 • Przemysłowe – 506 ha,
Lasy

6 197 ha, 45,9%
lasy państwowe – 5 602 ha,
lasy prywatne – 158 ha,
lasy komunalne – 438 ha, 3,2%
 

Użytki rolne

2 122 ha, 15,7%

Nieużytki

88 ha, 0,7%

Wody

371 ha, 2,7%
 

Inne

2 272 ha, 16,8%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] bd
w r.2009 - 95 ha

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

bd,  
w r. 2009 5910 ha ,  2,7 %   

w tym tereny:

 • mieszkalne  715 ha 
 • przemysłowe 217 ha  
 • inne  4978 ha
Lasy

117 483,1 ha ,  53,6  %

w tym:

 • lasy państwowe  - 105 314,3
 • lasy prywatne - 12 168,8
 • lasy komunalne  
   
Użytki rolne

bd, w r.2009  82 843 ha,    37,8 %

Nieużytki

bd, w r.2009 6017 ha,   2,74 %

Wody

bd, w r.2009  7074 ha , 3,22 %

Inne

bd, w r.2009 298 ha,      0,14 % 

 w tym  tereny zieleni urządzonej w mieście Bytów: bd, w r.2009  183,63 ha 

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

4 620 ha  - 3,38%

w tym tereny:

 • mieszkalne    1 904 ha
 • przemysłowe    240 ha
 • inne     2 476 ha
Lasy

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

71 855 ha - 52,67

w tym:

 • lasy państwowe  60 816, 4 ha 
 • lasy prywatne   11 051,2 ha
 • lasy komunalne   brak
Użytki rolne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

49 975 ha  -  36,63 %

Nieużytki

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

2 414,72 ha - 1,77 %

Wody

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

6 767 ha - 4,96 %

Inne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

793,28 ha -,  0,59 %

suma:     136 425
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] brak danych

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane

813 ha, 0,52 %
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 440 ha                
 • Przemysłowe   149 ha        
 •  Inne 224 ha       
   
Lasy

78 809 ha, 50,02 %
w tym:

 • lasy państwowe: 77 224 ha          
 • lasy prywatne: 1 099 ha             
 • lasy komunalne: 486 ha
Użytki rolne

66004 ha, 41,9 %

Nieużytki

3 394 ha, 2,15 %

Wody

3 302 ha;   2,09 %

Inne

4 020 ha;  2.55 %

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] bd

 

Powiat Gdański

Tereny zabudowane

1279  ha 

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 786 ha
 • przemysłowe 116 ha
 • inne  377 ha
Lasy

14899 [ha, %] 

w tym:

 • lasy państwowe  13927 ha
 • lasy komunalne  – 45 ha
 • lasy prywatne   – 838 ha
 • lasy pozostałe – 89 ha
Użytki rolne

54979 ha

Nieużytki

1307 ha

Wody
Inne

1611 ha
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]
– 148 ha

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

6 047 ha ( 5,4 %),

w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 1 390 ha
 • przemysłowe – 155 ha
 • inne tereny zabudowane – 414 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane – 665 ha
 • tereny rekreacyjne i wypoczynkowe – 119 ha
 • tereny komunikacyjne - 3 266 ha
 • użytki kopalne – 38 ha
Lasy

34 979 ha (31,3 %),

w tym:

 • lasy – 34 633 ha
 • zadrzewienia i zakrzewienia – 346 ha
Użytki rolne

61 712 ha (55,2 %)
 

Nieużytki

3 135 ha (2,8 %)

Wody

5 838 ha (5,2 %)

Inne

15 ha (0,013 %)

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane

4526 ha, 3,88 %,

w tym tereny:

 • mieszkaniowe  694 ha
 • przemysłowe  136 ha
 • inne  3696 ha
Lasy

53 477 ha, 45,9 %

w tym:

 • lasy i tereny zadrzewione państwowe  38 541 ha
 • lasy i tereny zadrzewione prywatne 14 354 ha
 • lasy pozostałe 582 ha
Użytki rolne

49 767 ha, 42,69 %

Nieużytki

3079 ha, 2,64 %

Wody

5856 ha, 5,02 %

Inne

107 ha, 0,09%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] brak danych

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

5530 ha , 6,6 % 
w tym tereny

 • Mieszkaniowe 2000 ha
 • Przemysłowe  330 ha
 • Inne   3200 ha
Lasy

19150 ha, 22,9 %

w tym:
lasy państwowe  18100 ha
lasy prywatne  940 ha
lasy komunalne 30 ha

Użytki rolne

50820 ha ,60,9 %

Nieużytki

1800 ha , 2,2 %

Wody

3840 ha , 4,6 %

Inne

2360 ha, 2,8 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]
Brak danych

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

3341 ha, 4,7 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe- 575 ha
 • przemysłowe- 205 ha
 • inne- 2561 ha
Lasy

28976 ha, 41,0 %
w tym:

 • lasy państwowe - brak danych
 • lasy prywatne - brak danych
 • lasy komunalne - brak danych
Użytki rolne

33200 ha, 47,0 %

Nieużytki

1325  ha, 1,9 %

Wody

2822 ha , 4,0 %

Inne

936 ha, 1,4 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]
Brak danych o wielkości terenów zielonych w Lęborku

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

3 224 ha 6,52%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 545 ha
 • przemysłowe 143 ha
 • inne 2 536 ha
Lasy

1 117 ha 2,26%

w tym:

 • lasy państwowe 1 011 ha
 • lasy prywatne 50 ha
 • lasy komunalne 5 ha
 • inne 51 ha
Użytki rolne

41 916 ha 84,81%

Nieużytki

347 ha 0,7%

Wody

1 217 ha 2,46%

Inne

1 602 ha 3,24%
Razem 49 423 ha
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 20 ha

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

708 ha,   1,07%
w tym tereny:

 • Mieszkaniowe   661 ha
 • Przemysłowe   4 ha
 • Inne  43 ha
Lasy

5493 ha,   8,81%
w tym:

 • lasy państwowe  5410 ha
 • lasy prywatne  60 ha
 • lasy komunalne   23 ha
Użytki rolne

40 506 ha,   61,62 %

Nieużytki

977 ha,   1,5 %

Wody

14 127 ha,   22,10 %

Inne

3489 ha,   5,3 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej

 • w Nowym Dworze Gdańskim 3,90 ha

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

4408 ha,   7,6 %
w tym tereny:

mieszkaniowe – 1111 ha
przemysłowe - 495 ha
inne - 491 ha
 

Lasy

18591 ha  , 32,2 %

w tym:
lasy państwowe - 16442 ha
lasy prywatne - 1841 ha
lasy komunalne- 308 ha

Użytki rolne

31020 ha,  53,8 %

Nieużytki

2090 ha, 3,6 %

Wody

154 ha,   0,3 %

Inne
 • tereny różne – 758 ha,
 • użytki ekologiczne - 100 ha, 1,5 %

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane

1847 ha, 1,4 % 
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1297 ha
 • przemysłowe 251 ha
 • inne 299 ha
Lasy

58217 ha , 43,3 %
w tym:

 • lasy państwowe  49399 ha
 • lasy prywatne  8738 ha
 • lasy komunalne  80 ha
Użytki rolne

63821 ha, 47,4 %

Nieużytki

2475 ha, 1,8 %

Wody

3459 ha, 2,6 %

Inne

4715 ha, 3,5 %
Razem 134534 ha ,100%

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

2694 ha;  3,69%

 • mieszkaniowe: 361 ha
 • przemysłowe: 46 ha
 • inne: 63 ha
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 72 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane: 43 ha
 • tereny komunikacyjne: 2055 ha
 • użytki kopalne: 54 ha
Lasy

13171 ha; 18,06%
w tym:

 • lasy: 12594 ha
 • zadrzewienia i zakrzewienia: 577 ha 
Użytki rolne

54176 ha  74,28%

Nieużytki

1523 ha 2,09%

Wody

1298 ha; 1,78%

Inne

70 ha 0,09%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej:
Gmina Dzierzgoń- 48,18 ha

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

8 133 ha , 3,53% 

w tym tereny:

 • mieszkaniowe- 1 222 ha
 • przemysłowe- 284 ha
 • inne-6 627 ha
Lasy

85 219 ha ,36,98

Użytki rolne

117 791 ha , 51,12

Nieużytki

7 277 ha,   3,16 %

Wody

10 368 ha,  4,5 %

Inne

1 636 ha , 0,71

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

1327 ha, 2,01 % 

w tym tereny:

 • mieszkaniowe 735 ha 
 • przemysłowe 238 ha
 • inne 354 ha
Lasy

10 414 ha, 15,74 % 

w tym:

 • lasy państwowe – 9101
 • lasy prywatne – 1280
 • lasy komunalne – 33
Użytki rolne

51053 ha , 77,17 %

Nieużytki

1372 ha, 2,07 %

Wody

1641 ha, 2,48 %

Inne

349 ha, 0,53 %

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]
Miasto Tczew    131,397

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane

bd, w r. 2009 2702 ha, 2,11 % 
w tym tereny:

 • mieszkalne  1893  ha
 • przemysłowe  273 ha 
 • inne   536 ha 
Lasy

57 504,7 ha; 43,6 % 
w tym:

 • lasy państwowe  - 50 236,6 ha
 • lasy prywatne - 7 268,1 ha
 • lasy komunalne  
Użytki rolne

bd, w r. 2009  58123 ha , 45 % 

Nieużytki

bd, w r. 2009: 2016 ha, 1,57 %

Wody

bd, w r. 2009 , 2946 ha, 2,30 %

Inne

bd, w r. 2009 384 ha

Sopot

Tereny zabudowane

673 ha; 39,11%

w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 240
 • przemysłowe - 3
 • inne - 430
Lasy

932 ha;     54,15%

w tym:
lasy państwowe - 728
lasy prywatne - 2
lasy komunalne - 202

Użytki rolne

66 ha3,83%

Nieużytki

24 ha; 1,40%

Wody

 3 ha0,17%

Inne

23 ha; 1,34%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]   64,5

Słupsk

Tereny zabudowane

1039 ha – 24,08 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe- 455 ha,
 • przemysłowe – 242 ha,
 • inne – 342 ha.
Lasy

580 ha – 13,44 %

w tym:

 • lasy państwowe – 386 ha
 • lasy prywatne – 2 ha
 • lasy komunalne – 192 ha
Użytki rolne

1627 ha, 37,71 %

Nieużytki

42 ha, 0,97 %

Wody

28 ha – 0,65 %

Inne

999 ha – 23,15 %
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – 298 ha (tereny sklasyfikowane jako rekreacyjno-wypoczynkowe)

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002