Gdańsk

Nazwa powiatu
Gdańsk
Obszar (km²)

261,96

Liczba mieszkańców

456 967

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

74 768

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

293 747

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

88 452

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

1 870

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

63 321

Liczba rolników

0

Liczba bezrobotnych

10874

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

dochody: 1 857 212 938 
wydatki: 2 130 956 139
w tym dochody własne:  1 916 989 317

Aktualne władze powiatu
 • Prezydent Miasta: Paweł Adamowicz
 • Przewodniczący Rady Miasta: Bogdan Oleszek

Gdynia

Nazwa powiatu

Gdynia

Obszar (km²)

135,1

Liczba mieszkańców

 247 400

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

40 291 /30 VI 2010 r./

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

158 412 /30 VI 2010 r./

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

48 836 /30 VI 2010 r./

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

521 /31.12.2010/

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

34 946 /31.12.2010/

Liczba rolników

438 /31.12.2009/

Liczba bezrobotnych

5 579

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

100%

Budżet

998.660.389
W tym dochody własne

 • dochody bieżące      858.309.45
 • dochody majątkowe 140.350.931
Aktualne władze powiatu
 • Prezydent Miasta Gdyni: Wojciech Szczurek
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Stanisław Szwabski 

Powiat Bytowski

Nazwa powiatu

Bytowski

Obszar (km²)

2 192,07

Liczba mieszkańców

76 168

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

wg  GUS

 •  Borzytuchom  2907
 •  Miasto Bytów    16650
 •  Gm. wiejska Bytów  7452
 •  Czarna Dąbrówka  5 607
 •  Kołczygłowy   4 274
 •  Lipnica    4 900
 •  Miastko   19 565
 •  Parchowo    3 404
 •  Studzienice   3 513
 •  Trzebielino    3 757
 •  Tuchomie   4 139
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

17 177

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

49 274

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 717

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

821

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

bd,     w r.2009  5792

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

bd, w.r.2009 6569

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

bd, w r.2009 -20 %

Budżet

Dochody ogółem: 90 260 667,27 
   
  W tym dochody własne: 15 921 543,24

Aktualne władze powiatu
 • Starosta:  Jacek Żmuda-Trzebiatowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Hrycna Andrzej

Powiat Chojnicki

Nazwa powiatu

Chojnicki

Obszar (km²)

1 364,21

Liczba mieszkańców

94 603

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Chojnice - 17 332
 • Miasto Chojnice - 39 826
 • Gmina Brusy  - 13 955
 • Gmina Czersk - 21 183
 • Gmina Konarzyny - 2 307
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

22 522

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

62 599

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 471

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

221

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

8 820

Liczba rolników

2 833 (na podstawie wniosków złożonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Liczba bezrobotnych

7 039

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

62 %

Budżet

Dochody ogółem:  86 559 140,22
Nadwyżka budżetowa: -16 928 972,69 zł (deficyt)
W tym dochody własne: 18 138 570,97

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Stanisław Skaja
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Robert Skórczewski

Powiat Człuchowski

Nazwa powiatu

Człuchowski

Obszar (km²)

1 571,48

Liczba mieszkańców

57 584

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Miejska Człuchów               14 407
 • Gmina Wiejska Człuchów               10 461
 • Gmina Przechlewo                             6 318
 • Gmina Rzeczenica                              3 788
 • Gmina Koczała                                   3 690
 • Miasta i Gmina Czarne                      9450
 • Miasto i Gmina Debrzno                    9 436
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

12 395

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

37 655

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 534

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

10

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

1 485

Liczba rolników
Liczba bezrobotnych

5 132

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Rzeczenica 50%,
 • Miasto i Gmina Czarne 80%,

z pozostałych gmin brak danych

Budżet

87 312 283,10
W tym dochody własne     23 347 956 ,19

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Aleksander:  Paweł Gappa
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Tadeusz Lisowski

Powiat Gdański

Nazwa powiatu

Gdański

Obszar (km²)

793,17 

Liczba mieszkańców

93 897  osób

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto Pruszcz Gdański –   26 059
 • Gmina Pruszcz Gdański –  19 870
 • Gmina Kolbudy –   13 545
 • Gmina Przywidz –     5 511
 • Gmina Pszczółki –     8 215
 • Gmina Suchy Dąb –     4 078
 • Gmina Trąbki Wielkie –  10 117
 • Gmina Cedry Wielkie –    6 502
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

wg. GUS 21282

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

wg. GUS  63 253

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

wg. GUS 11 175

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

8

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7073

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

wg. PUP 1159

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

85-90%

Budżet

Uchwała:  XLII/286/2009 z dnia:  2009.12.30  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gdańskiego na 2010 rok. 
W r. 2009  47 179 000
 

Aktualne władze powiatu

Starosta: Cezary Bieniasz – Krzywiec

Przewodniczący Rady Powiatu: Kazimierz Kloka 

Powiat Kartuski

Nazwa powiatu

Kartuski

Obszar (km²)

1 121

Liczba mieszkańców

118 087 (wg. GUS)

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Chmielno – 6 917  
Miasto i Gmina Kartuzy – 32 189
Gmina Przodkowo – 7 627
Gmina Sierakowice – 17 588
Gmina Somonino – 9 725
Gmina Stężyca – 9 351
Gmina Sulęczyno – 5 047

Miasto i Gmina Żukowo – 29 643

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

(dane wg. GUS) -30 939

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

(dane wg. GUS) - 73 610

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

(dane wg. GUS) – 13 538

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

(dane wg. GUS) – 293

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

(dane wg. GUS) – 10 387
 

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

(dane wg. GUS)  – 4 545

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Budżet powiatu: 87 565 570,15
w tym dochody własne: 19 999 116,96

Aktualne władze powiatu

Starosta: Janina Kwiecień
Przewodniczący Rady Powiatu: Mieczysław Woźniak
 

Powiat Kościerski

Nazwa powiatu

Kościerski

Obszar (km²)

1165,68

Liczba mieszkańców

69 590 (dane uzyskane z gmin)

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

(dane uzyskane z gmin)

 • Gmina Miejska Kościerzyna 23 203
 • Gmina Liniewo 4 688                       
 • Gmina Dziemiany 4 212  
 • Gmina Karsin 6 137   
 • Gmina Kościerzyna 14 510          
 • Gmina Lipusz 3 556              
 • Gmina Nowa Karczma 6 652             
 • Gmina Stara Kiszewa 6 632
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

17570

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

42340

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

6575

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

brak danych

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4529

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

4 067

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Karsin: 60%,
 • Gmina Nowa Karczma: 68%,
 • reszta: brak danych
Budżet

Dochody ogółem: 61 239 967
w tym dochody własne  7 559 385

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Piotr Lizakowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Kazimierz Maszk

Powiat Kwidzynski

Nazwa powiatu

Kwidzynski

Obszar (km²)

834

Liczba mieszkańców

82042

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Kwidzyn  - 10704

Miasto Kwidzyn  -  38296

Gmina Gardeja  -  8277

Miasto i Gmina Prabuty - 13159

Gmina Sadlinki  -  5765 

Gmina Ryjewo  -  5841

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

18 281

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

53 518

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 243

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

360

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 528

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

4 076

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem: 79.195.841,93
w tym dochody własne: 56.813.401,28

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Jerzy Godzik
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Jerzy Śnieg

Powiat Lęborski

Nazwa powiatu

Lęborski   

Obszar (km²)

 

706 ,02

Liczba mieszkańców

65549

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Lębork- 35 013
Łeba- 3907
Cewice- 7424
Nowa Wieś Lęborska- 13338
Wicko- 5867

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

14 869

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

42 768

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7912

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

23 (dane z Gminy Łeba i Gminy Cewice)

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

2452 (brak danych z Lęborka i Gminy Wicko)

Liczba rolników

773 (dane z Gminy Łeba i Gminy Cewice)

Liczba bezrobotnych

4569

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

Gmina Łeba- 45%

Budżet

dochody – 64 526 895,36 zł,
w tym własne: 16 725 794,85
wydatki  – 65 801 610,61

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Wiktor Tyburski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Waldemar Walkusz 

Powiat Malborski

Nazwa powiatu

Malborski

Obszar (km²)

494,23

Liczba mieszkańców

64 477

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Malbork – 39 203
Miasto i Gmina Nowy Staw – 7 846
Gmina Malbork – 4 422
Gmina Miłoradz – 3 425
Gmina Lichnowy – 4 807
Gmina Stare Pole – 4 774

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

14 001

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

40 600

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 876

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

311

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 520

Liczba rolników

1 216

Liczba bezrobotnych

4 603

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Budżet: 92 601 816,17
W tym dochody własne 22 140 646,79

Aktualne władze powiatu

Starosta: Mirosław Czapla
Przewodniczący Rady Powiatu: Piotr Szwedowski

Powiat Nowodworski

Nazwa powiatu

Nowodworski

Obszar (km²)

653

Liczba mieszkańców

36 500

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 18 209
 • Miasto Krynica Morska: 1 315
 • Gmina Ostaszewo: 3 291
 • Gmina Stegna: 9 985
 • Gmina Sztutowo: 3 700
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

7 865

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

23 817

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

4 817

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

172

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 432

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

3 493

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

80%

Budżet

Dochody ogółem: 31.393.076,36
W tym dochody własne: 12.258.190,73

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Zbigniew Piórkowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Iwona Tyburska

Powiat Pucki

Nazwa powiatu

Pucki

Obszar (km²)

557

Liczba mieszkańców

77 957

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina
powierzchnia (km2)
ludność
(stan na dzień 31.12.2010 r.)
zagęszczenie ludności na 1 km2
w stosunku do powierzchni
 całkowitej
Hel - miasto
22
3811
173
Jastarnia - miasto
8
3965
496
Puck - miasto
5
11232
2246
Władysławowo - miasto
39
15165
389
Kosakowo
50
9558
191
Krokowa
211
10398
49
Puck
242
23828
98
Razem Powiat
577
77957
135

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

19 207

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

48 826

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 924  

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

221

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

10 768

Liczba rolników
Liczba bezrobotnych

 3 211

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych
 

Budżet

Budżet – 56.543. 434,83

w tym dochody własne -  20.446.074,22

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Wojciech Dettlaff
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Roman Czerwiński

Powiat Starogardzki

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

Liczba mieszkańców

124 013

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Wiejska Starogard Gdański 14.577
Gmina Wiejska Osiek 2.474
Gmina Wiejska Kaliska 5.236
Gmina Miejska Czarna Woda 3.444
Gmina Wiejska Bobowo 3.072
Gmina Wiejska Lubichowo 6.142
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14.182
Gmina Miejska Skórcz 3.686
Gmina Miejska Starogard Gdański 47.187
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 5.355
Gmina Wiejska Zblewo 11.043
Gmina Wiejska Skórcz 4.679
Gmina Wiejska Osieczna 2.936

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

gm. Bobowo- 849;

gm. Lubichowo- 502;

gm. Skarszewy- 3401;

gm. Miejska Skórcz- 909;

Gmina Miejska Starogard Gdański- 9291;

gm. Czarna Woda 757;

gm. Kaliska 1319;

gm. Osiek 494;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 4405;

gm. Smętowo Graniczne 1198;

gm. Zblewo b/d (wr.2009- 3048);

gm. Wiejska Skórcz 1147;

gm. Osieczna 754,
razem 28074-23%

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

gm. Bobowo- 1897;

gm. Lubichowo- 3753;

gm. Skarszewy- 9504;

gm. Miejska Skórcz- 2494;

Gmina Miejska Starogard- 30167;

gm. Czarna Woda 2105,

gm. Kaliska 3282;
gm. Osiek 1600;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 8822;

gm. Smętowo Graniczne 3350;

gm. Zblewo b/d (wr.2009- 6767);

gm. Wiejska Skórcz 3087;

gm. Osieczna – 1804
razem-78638-64%

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

gm. Bobowo- 326;

gm. Lubichowo- 814;

gm. Skarszewy- 1277;

gm. Miejska Skórcz- 295;

Gmina Miejska. Starogard Gdański- 7724;

gm. Czarna Woda 582;

gm. Kaliska 635;

gm. Osiek 380;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 1350;

gm. Smętowo Graniczne 635;

gm. Zblewo b/d (wr.2009- 1156)

gm. Wiejska Skórcz 445;

gm. Osieczna – 378
razem-15997-13%

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

gm. Bobowo- 150;

gm. Lubichowo- 595;

gm. Skarszewy- 108;

gm. Miejska Skórcz- 217;

Gmina Miejska. Starogard Gdański- 3350;

gm. Czarna Woda 148;

gm. Kaliska b.d (r.2009-250);

gm. Osiek 132;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 810;

gm. Smętowo Graniczne 182;

gm. Zblewo b.d (r.2009-580);

gm. Wiejska Skórcz 126;

gm. Osieczna – b.d.
razem bez gm.Osieczna-6648

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

8469
gm. Bobowo- b.d.(w r. 2009-246);

gm. Lubichowo- 449;

gm. Skarszewy-b.d.;

gm. Miejska Skórcz- 269;

Gmina Miejska. Starogard Gdański- 3031 ;

gm. Czarna Woda 266;

gm. Kaliska b.d.(w r. 2009-429);

gm. Osiek 174,

Gmina Wiejska Starogard Gdański 972;

gm. Smętowo Graniczne 431;

gm. Zblewo b/d;

gm. Wiejska Skórcz 318;

gm. Osieczna – 268
razem bez gmin Skarszewy i Zblewo-6853

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański b.d.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:sołectwa: Jabłowo – 50%, Dąbrowa – 65,7%, Siwiałka – 77,27%, Sucumin – 50%, Żabno – 79% (Gmina podzielona na 27 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Osiek: sołectwa: Osiek – 64%, Lisówko – 45,45%, Wycinki – 20%, Bukowiny – 8%, Radogoszcz – 32%, Jeżewnica – 23,53%, Karszanek – 34%  (Gmina podzielona na 12 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Kaliska b.d.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: sołectwo Huta Kalna - 11% (gmina podzielona na 2 sołectwa)
 • Gmina Wiejska Bobowo: 15%
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 40% (sołectwa: Zelgoszcz – ok. 60%, Lubichowo - 80%)
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: sołectwa: Kopytkowo – 78,57%, Kamionka – 70%  (Gmina podzielona na 6 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Zblewo: sołectwa: Lipia Góra Mała – 29,4%, Zawada – 20%, Bytonia – 65% (Gmina podzielona na 17 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Skórcz b.d.
 • Gmina Wiejska Osieczna: sołectwa: Szlachta – 70%, Osieczna – 60%, Osówek – 30%, Zimne Zdroje – 6%, Krówno Duże – 16 połączeń (Gmina podzielona na 8 Sołectw)
Budżet

Budżet 100 816 522,51
w tym dochody własne: 14 618 528,97
 

Aktualne władze powiatu

Starosta: Leszek Burczyk

Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Powiat Sztumski

Nazwa powiatu

Powiat sztumski

Obszar (km²)

731 

Liczba mieszkańców

41 568

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina miejsko – wiejska Sztum:17 886
 • Gmina miejsko – wiejska Dzierzgoń: 9 451
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 3 728
 • Gmina Stary Targ: 6 482
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 4 021
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

4994 (bez gm. Sztum i Mikołajki Pomorskie)

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

27 325

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 633 (Gmina Stary Targ, Dzierzgoń, Stary
Dzierzgoń)

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

4

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

314 (Gmina Stary Targ, Stary Dzierzgoń)

Liczba rolników
 • Gmina Stary Targ: 423 gospodarstwa rolne
 • 8 spółek prowadzących działalność związaną z rolnictwem i leśnictwem
Liczba bezrobotnych

3 471

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

35%

Budżet

Budżet: 43 327 574,56
W tym dochody własne: 7 220 577,91 (bez subwencji)

Aktualne władze powiatu

Starosta:

 • Piotr Stec w 2010 roku
 • Aktualnie- Wojciech Cymerys

Przewodniczący Rady Powiatu

 • Wojciech Zielonka w 2010 roku
 • Aktualnie – Jolanta Szewczun

Powiat Słupski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

2304,24

Liczba mieszkańców

93 230

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gm. Damnica – 6 357
 • Gm. Dębnica Kaszubska – 9 625
 • Gm. Główczyce – 9 432
 • Gm. Kępice – 9419
 • Gm. Kobylnica – 10 183
 • Gm. Potęgowo –7 123
 • Gm. Słupsk – 14 252
 • Gm. Smołdzino – 3 398
 • Gm. Ustka –   7 789 
 • M. Ustka – 16 062

Razem - 93640 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

19 826 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

64 476

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 338
Razem-93640

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

2

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

8 235

Liczba rolników

bd dane dostępne jedynie za 2008 r.3661

Liczba bezrobotnych

7 115

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

wydatki- 82 625 826,94 
dochody własne -21 383 045,86

Aktualne władze powiatu

Starosta- Sławomir Ziemianowicz
Przewodniczący Rady Powiatu- Ryszard Stus

Powiat Tczewski

Nazwa powiatu

Tczewski

Obszar (km²)

698

Liczba mieszkańców

 114 347

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 •  Miasto Tczew – 59 883
 •  Gmina Tczew – 12 510
 •  Miasto i Gmina Gniew – 16 083
 •  Miasto i Gmina Pelplin – 16 656
 •  Gmina Morzeszczyn – 3 838
 •  Gmina Subkowy – 5 377
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

24 247 [ z rocznika 24 358]

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

72 616 [73 359]

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

17 484 [15 853]

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

Pelplin 1,
w pozostałych gminach brak danych

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 419 bez  gm Tczew

Liczba rolników

 gm.  Morzeszczyn 871 ,  w pozostałych gminach brak danych

Liczba bezrobotnych

5 408

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

95%

Budżet

Budżet 121 794 975,59
W tym dochody własne 50 409 115.87

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Józef Puczyński
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Piotr Odya

Powiat Wejherowski

Nazwa powiatu

Wejherowski

Obszar (km²)

1280

Liczba mieszkańców

195 622

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina  Miasto Wejherowo 47 794
 • Gmina Wejherowo   21 654
 • Reda    20 959
 • Rumia    46 107
 • Choczewo   5 586
 • Gniewino   7 094
 • Linia    5 940
 • Luzino   14 116
 • Łęczyce   11 650
 • Szemud   14 722
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

45 560

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

126 056

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

24 006

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

988

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

bd , w r. 2009 17 796

Liczba rolników
Liczba bezrobotnych

8 472

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem: 
Nadwyżka budżetowa: 126 540 936,47
W tym dochody własne: 48 008 746,84

Aktualne władze powiatu
 • Starosta:  Józef Reszke
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław  Szczygieł

 

Sopot

Nazwa powiatu

Sopot

Obszar (km²)

17,26

Liczba mieszkańców

36 970 stałych mieszkańców + 1 401 mieszkańców czasowych

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

5 054

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

22 682

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 234

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

259

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

8 096

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

722

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

100%

Budżet

Dochody ogółem: 331,6 mln zł
W tym dochody własne:   248,5 mln zł

Aktualne władze powiatu

Starosta: Jacek Karnowski

Przewodniczący Rady Powiatu:

 • Wieczesław Augustyniak do dnia 12.11.2010 r.,
 • Wojciech Fułek od dnia 10.12.2010 r. 

Słupsk

Nazwa powiatu

 MIASTO SŁUPSK

Obszar (km²)

43,15

Liczba mieszkańców

95 753

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

GMINA MIEJSKA SŁUPSK, 95 753

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

16 987

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

62 719

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

16 047

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

brak danych

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

1137

Liczba rolników
Liczba bezrobotnych

5110

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
Budżet

Dochody ogółem: 443 956 509 zł,

W tym dochody własne: 406 400 355

Aktualne władze powiatu

Starosta - Prezydent: Maciej Kobyliński

Przewodniczący Rady Miejskiej: Zdzisław Sołowin

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002