Gdańsk

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (właścicielem spółki w 100% jest Gmina Miasto Gdańsk) przy ul. Jabłoniowej eksploatowana jest elektrownia zasilana biogazem pozyskiwanym ze składowiska odpadów komunalnych
Oczyszczalnia Ścieków WSCHÓD (udziały Miasta Gdańska – 49%)

Kolektory słoneczne
 • Lokalizacja obiektu - Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku 140 kolektorów słonecznych

Rok 2009

 • ul. Nadwiślańska
 • ul. Waldorffa
Pompy ciepła

Brak danych z r.2010 
 
Rok 2009

 • ul. Gostyńska 
 • ul. Waldorffa 
 • ul. Nadwiślańska
 •  
Wykorzystanie biomasy

Brak danych   z r.2010.

Inne

Brak

Gdynia

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Kwatera składowa odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

 • obiekt   Zakładu Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina”, Łężyce, 84-207 Koleczkowo, Aleja Parku Krajobrazowego 99, na terenie powiatu Wejherowo
  • obszar objęty poborem biogazu 8,06 ha..
  • wielkość poboru gazu m3/rok.  (2006 r.: 4 421 500 m3/rok; 2007 r.: 4 302 804 m3/rok; 2008 r..3 966 874...m3/rok)
  • ilość uzyskiwanej energii cieplnej (2007 r.: 18588,1 GJ; 2008 r.:..24481,3... [Gj] lub elektrycznej 7 367 052…(2006 r.: 5748 MWh/rok; 2007 r.: 5593,6 MWh/rok; 2008 r.:…MWh/rok)…..[kW]      w ciągu roku.
  •  http://www.ekodolina.pl/www/ekodolina/start,000.html
Kolektory słoneczne

W zasobach mieszkaniowych TBS ,,Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni

 • Budynki wielorodzinne przy ul. Radosnej 2, 4, 6, 8

Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla 4 budynków (łącznie 134 mieszkania) zrealizowano:

 • dwie kotłownie gazowe z kotłowniami kondensacyjnymi  każda o mocy 130 KW  każdy
 • jedną kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym o mocy  225 KW
 • kotłownie współpracują z instalacjami solarnymi:

łącznie: 108 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej : 186,84 m2
Instalacje zrealizowano w 2002r.

 • Budynek wielorodzinny przy ul. Algierskiej 18

Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zrealizowano:

 • Kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym  o mocy   170KW          
 • kotłownia współpracuje z instalacja solarną:
  • 52 kolektory  słoneczne o łącznej powierzchni czynnej 94 m2

Instalację zrealizowano w 2004r.

 • Budynki wielorodzinne przy ul. Jana z Tarnowa 10 i 12

Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla 2 budynków (łącznie 85 mieszkań) zrealizowano:

 • kotłownię gazową z dwoma kotłami o mocy  128 KW każdy
 • kotłownia współpracuje z instalacją solarną 46 szt. kolektorów o łącznej powierzchni czynnej 100,74 m2

Instalację zrealizowano w 2006r.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje co najmniej 38 instalacji wykorzystujące odnawialne źródła energii w prywatnych budynkach mieszkalnych ( na podstawie danych z realizacji programu udzielania dotacji osobom fizycznym na inwestycje związane z zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków i produkcji ciepłej wody użytkowej).

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

brak

Inne

brak

Powiat Bytowski

Elektrownie wodne

Brak danych z powiatu w r.2010, dane z r. 2009 jak niżej.

Elektrownie wodne   http://www.elektrowniewodne.com.pl/Galaznia.htm

 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Kozin,
  • właściciel: Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
  • nazwa rzeki Łupawa,
  • km rzeki: 28,6,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 30 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Kozin,
  • właściciel: Energetyka Wodna Edward Marcinkowski
  • nazwa rzeki: Bukowina,
  • km rzeki: 98,7.;
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 56,8 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Podkomorzyce,
  • właściciel: Energetyka Wodna Bartłomiej Żelazny
  • nazwa rzeki: Bukowina,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 45 kW
 • Nazwa: Elektrownia wodna Bujno, 
  • miejscowość/gmina: Trzebielino,
  • właściciel: Romuald Bujno
  • nazwa rzeki: Pokrzywna,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 20 kW
 • Nazwa: Elektrownia wodna "Struga", 
  • miejscowość/gmina: Soszyca,
  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk
  • nazwa rzeki: Słupia,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: 14,4 m,
  • moc: 250 kW
 • Nazwa: Elektrownia wodna "Gałąźnia Mała", 
  • miejscowość/gmina: Gałąźnia Mała,
  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk ,
  • nazwa rzeki: Słupia, km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: 38,5 m,
  • moc: 4 160 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Barnowiec,
  • właściciel: Hydrowat
  • nazwa rzeki: Kamienica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: 14,4 m,
  • moc: 90 kW
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Borowy Młyn,
  • właściciel: Daniel Gramatowski
  • nazwa rzeki: Gwiazda,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: b.d.
 • Nazwa: brak, 
  • miejscowość/gmina: Hamer Młyn,
  • właściciel: Janusz Bielawa
  • nazwa rzeki: Kłonecznica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: b.d.
 • Nazwa: elektrownia wodna „Kawczyn I”, 
  • miejscowość/gmina: Kawczyn,
  • właściciel: b.d.
  • nazwa rzeki: Studnica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 35 kW
 • Nazwa: elektrownia wodna „Kawczyn II”, 
  • miejscowość/gmina: Kawczyn,
  • właściciel: b.d.
  • nazwa rzeki: Studnica,
  • km rzeki: b.d.,
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 65 kW
 • Nazwa: elektrownia wodna „Ciemno”, 
  • miejscowość/gmina: Ciemno,
  • właściciel: Gościniec "Żurawi Młyn"
  • nazwa rzeki: Kamienica,
  • km rzeki: 31,0;
  • wysokość piętrzenia: b.d.,
  • moc: 7,5 kW

 

Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu w r.2010, dane z r. 2009 jak niżej.

 • Nazwa: brak,
  • miejscowość /gmina: Wałdowo,
  • właściciel: Firma P.P.H.U.T. Import Export „ExPro”
  • liczba wiatraków: 7,
  • moc pojedynczego wiatraka: Danwin 200 – 200 kW (1 szt.), Nordtank 150 – 150 kW (6 szt.),
  • wysokość: b.d.,
  • moc zespołu: 1,1 MW,
  • sposób wykorzystania energii: do sieci
 •  

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  nie jest wykorzystywany

  Kolektory słoneczne

  Brak danych z powiatu w r.2010, dane z r. 2009 jak niżej.

  • Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): Zespół Szkół w Tuchomiu,
   • miejscowość/gmina: Tuchomie,
   • efekty wykorzystania kolektorów: ogrzewanie wody – moc cieplna 3,6 kW,
   • ogrzewanie pomieszczeń: nie dotyczy

  Ponadto użytkowane na terenie powiatu przez osoby fizyczne - brak danych na temat ilości i lokalizacji

   

  Pompy ciepła

  brak danych

  Wykorzystanie biomasy

  brak danych

  Inne

  brak danych

  Powiat Chojnicki

  Elektrownie wodne
  • Lutomski Nowy Młyn w miejscowości Lutomski Nowy Młyn na rzece Czerska Struga o mocy 20KW;
  • Młyn Wodny w Młynku, miejscowość Młynek, nazwa rzeki Parzenica, moc 18KW;
  • Młyn Wodny w Wojtalu, miejscowość Wojtal, nazwa rzeki Wda;
  • Młyn Wodny w Rolbiku, miejscowość Rolbik, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
  • Elektrownia wodna w Kaszubie, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
  • Młyn Wodny w Czernicy, miejscowość Czernica, rzeka Rów Czernicki, moc 15KW;
  • Młyn Wodny w Zawadzie, miejscowość Zawada, rzeka Niechwaszcz, moc ok. 23 KW;
  • MEW zlokalizowane wzdłuż lewego brzegu rzeki Brdy poniżej zapory w Mylofie, wykorzystujące zrzuty wód poprodukcyjnych z podchowalni pstrąga w Mylofie do produkcji energii elektrycznej w czterech turbinach wodnych:
   • MEW nr 1
   • MEW nr 2
   • MEW nr 3
   • MEW nr 4
  • Elektrownia Wodna w Mylofie, miejscowość Mylof, rzeka Brda, moc 800 KW
  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  Tylko prywatne do ogrzewania wody

  Pompy ciepła
  • W miejscowości Funka (gm. Chojnice) na potrzeby Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i ogrzewania 5 domków letniskowych,
  • w miejscowości Czernica (gm. Brusy) do ogrzewania Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Akademii Marynarki Wojennej „Cyranka” (wydajność pompy Q-10 tys. m3/rok).Woda z pompy odprowadzana jest do jez. Kosobudno
  Wykorzystanie biomasy
  • Kotłownia „Rindipol” S.A w Chojnice – dawna kotłownia zakładowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” S.A., ogrzewa południowo-zachodnie dzielnice Chojnic,
  • Kotłownia na odpady drzewne „Floors” w Brusach, ogrzewa pobliską szkołę podstawową oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe. Zastąpiła kotłownię na słomę w szkole w Brusach Gminnego Zarządu Oświaty.
  Inne

  brak danych

  Powiat Człuchowski

  Elektrownie wodne

  Nazwa.Cierznie-Nierybie

  • gmina Debrzno,
  • Właściciel Ignacy Czapiewski
  • nazwa rzeki Chrzastawa

  Nazwa Buszkowo                            

  • gmina Debrzno
  • Właściciel Władysław Grabowski   
  • rzeka Chrząstawa 
  • pozostałych danych brak

   

  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)........ miejscowość/gmina..

  • Pływalnia – basen w Człuchowie....
  • Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie

  Opisać efekty wykorzystania kolektorów.

  • ogrzewanie wody...... tak we wszystkich w/w obiektach
  • ogrzewanie pomieszczeń....nie
  Pompy ciepła

  brak

  Wykorzystanie biomasy

  Gmina Wiejska Człuchów

  • miejscowość Polnica,...Barkowo,Wierzchowo Dworzec
   • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy....słoma   ilość t/rok,....bd
   • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku.....bd]

  Gmina Przechlewo

  • Przechlewo                  
   • słoma  
   • pozostałych danych brak
  • Pawłówko         
   • gnojowica i odpady poprodukcyjne          
   • bd
  • Płaszczyca         
   • gnojowica i odpady poprodukcyjne          
   • db

  Gmina Rzeczenica

  • Rzeczenica         
   • zrąbki defibracyjne         
   • pozostałych danych brak

  Miasto i Gmina Debrzno

  • Uniechówek    
   • gnojowica i odpady poprodukcyjne         
   • bd

  Gmina Koczała

  • Miejscowość  Koczała             
   • gnojowica i odpady poprodukcyjne
   • Biogaz     78000 tyś m3/r
   • Energia elektryczna    18000 tyś. kWh/r
   • Energia cieplna    19500 tyś kWh/r
  Inne

  Powiat Gdański

  Elektrownie wodne
  • Nazwa Elektrownia Wodna Pruszcz
   • miejscowość/gmina Straszyn,
   • gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.
   • nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych
   • wysokość piętrzenia 12,69 m n.p.m.
   • moc 100 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Kuźnice
   • miejscowość/gmina Kuźnice,
   • gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA
   • nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych
   • wysokość piętrzenia brak
   • danych moc 760 Kw
  • Nazwa Elektrownia Wodna Juszkowo
   • miejscowość/gmina Juszkowo,
   • gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA
   • nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych
   • wysokość piętrzenia brak danych
   • moc 200 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Prędzieszyn
   • miejscowość/gmina Prędzieszyn, gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA
   • nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki brak danych
   • wysokość piętrzenia 3,7 m
   • moc 800 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Bielkowo
   • miejscowość/gmina Bielkowo,
   • gm. Kolbudy właściciel ENERGA
   • nazwa rzeki Radunia
   • km rzeki 26,5 km
   • wysokość piętrzenia
   • brak danych moc 7200kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Łapino
   • miejscowość/gmina Łapino, gm. Kolbudy
   • właściciel ENERGA
   • nazwa rzeki Radunia km
   • rzeki b.d.
   • wysokość piętrzenia brak danych
   • moc 2294 kW
  • Nazwa Elektrownia Wodna Straszyn
   • miejscowość/gmina Straszyn,
   • gm. Pruszcz Gdański
   • właściciel ENERGA
   • nazwa rzeki Radunia 
   • km rzeki b.d.
   • wysokość piętrzenia
   • brak danych moc 2450 kW
  Elektrownie wiatrowe

  „Park Wiatrowy Bystra o mocy 24 MW” – w budowie.

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  brak

  Pompy ciepła
  • Zespół Szkół w Cedrach Wielkich [ ok. 56 000 kWh]
  • Zespół szkół w Cedrach Małych    [ ok. 66 000 kWh]
  Wykorzystanie biomasy

  kotłownia biomasowa w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 30 o mocy  0,03 MW

  Inne

  Powiat Kartuski

  Elektrownie wodne
  • Nazwa Mała Elektrownia Wodna miejscowość/gmina Żukowo, m. Lniska,
   • właściciel Ryszard Pastuszak
   • nazwa rzeki Radunia,
   • km rzeki 32 + 400,
   • wysokość piętrzenia 107,5 m n.p.m.,
   • moc 440kW
  • Elektrownia  wodna w Cieszonku, 83-328 Sianowo
   • Właściciel Mieczysław Walkusz
   • Nazwa rzeki Łeba,
   • km rzeki 118+0,75,
   • wysokość piętrzenia 139,87 m n.p.m,
  • Nazwa Mała elektrownia wodna w Młynku,
   • właściciel Stefan Potrykus,
   • Nazwa rzeki Mała Supina,  
   • km rzeki 5+570,
   • wysokość piętrzenia 137,27 m n.p.m.,
   • moc 14,7 kW,
  • Nazwa Elektrownia Wodna Rutki, gmina Żukowo
   • Właściciel ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. o. o.
   • nazwa rzeki Radunia,
   • km rzeki 51+ 000,
   • wysokość piętrzenia  12m,
   • moc 448 kW
  • Nazwa Mała Elektrownia Wodna przy Młynie Wodnym w Żukowie
   •  Właściciel Roland Borowski
   •  nazwa rzeki Radunia,
   • km rzeki 47+600,
   • wys. piętrzenia do rzędnej 113,09 m n.p.m.,
   • po okresie wegetacyjnym – 113,14 m n.p.m.,
   • moc 85 kW
  •  Mała Elektrownia Wodna w Żukowie
   • właściciel Ryszard Pastuszak
   • nazwa rzeki Strzelniczka 
  • Elektrownia Wodna – Kazimierz Marszk
   • nazwa rzeki: Słupia, km rzeki 135,44 ,
   • wys. piętrzenia do rzędnej 146,7 m n.p.m.,
   • po okresie wegetacyjnym – 146,30 m n.p.m.,
   • turbina typu Francisa 10kW i turbina naporowa rurowa 15kW
  Elektrownie wiatrowe

  Brak w powiecie

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Brak w powiecie

  Kolektory słoneczne
  • na działkach prywatnych w miejscowości Stężyca, Gołubie, Szymbark,
  • dom mieszkalny, ul. Klonowa 15 w Kartuzach
  Pompy ciepła
  • Parafia pw. WNMP w Kartuzach
  • Biurowiec na dz. nr 410/14 w Chwaszczynie, gm. Żukowo
  • Firma ZITE Promat Sp z o. o. w Chwaszczynie, gm. Żukowo
  • Działka nr 199/11 w Pępowie, gm. Żukowo
  • Działka nr 100/2 w Chwaszczynie
  • Parafia w Baninie, gm. Żukowo
  • Kościół w Przodkowie
  • Hala Sportowa w Sulęczynie, efekt energetyczny w ciągu roku :
   • zużyta energia elektryczna 24,6 [kWh], pozyskane ciepło 265,68 [GJ]
  Wykorzystanie biomasy
  • Szkoła podstawowa w Borzestwowie (372 Mg)
  • Szkoła podstawowa w Miechucinie (423 Mg)
  • WZT w Chmielnie (120 Mg)
  • Szkoły w Prokowie, Czeczewie, Pomieczynie, Sulęczynie
  • Dom pomocy społecznej w Kobysewie
   •  Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki
  • Zespół Szkół w Czeczewie i Pomieczynie.
   • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellet

  W gminie Kartuzy:

  Nazwa i położenie obiektu
  Rodzaj instalacji
  Moc cieplna
  Rodzaj nośnika energii
  Dom mieszkalny, ul. Zamkowa 14B, Kartuzy
  kotłownia
  50kW
  pellet
  Dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 23, Dzierżążno
  kotłownia
  25 kW
  pellet
  Dom mieszkalny, ul. Hallera 7, Kiełpino
  kotłownia
  30 kW
  pellet
  Dom mieszklany, ul. Tredera 7, Kartuzy
  kotłownia
  23 kW
  pellet
  SP Prokowo
  kotłownia
  Brak danych
  pellet

   

  Inne

  Brak danych z powiatu

  Powiat Kościerski

  Elektrownie wodne

  Nazwa ELEKTROWNIA WODNA ZAMEK KISZEWSKI

  • miejscowość/gmina ZAMEK KISZEWSKI/ STARA KISZEWA
  • właściciel  JERZY KUJAWSKI 
  • nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.117+220, 
  • wysokość piętrzenia 117,20,
  • moc 0,07 MW

  Nazwa ELEKTROWNIA WODNA RUDA MŁYN

  • miejscowość/gmina RUDA MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie 
  • nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.127+500, 
  • wysokość piętrzenia 126,20,
  • moc 0,02 MW

  Nazwa ELEKTROWNIA WODNA NOWA KISZEWA

  • miejscowość/gmina NOWA KISZEWA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  JERZY KWIDZIŃSKI 
  • nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.137+720, 
  • wysokość piętrzenia 140,81,
  • moc 0,018 MW

  Nazwa ELEKTROWNIA WODNA GRZYBOWSKI MŁYN

  • miejscowość/gmina GRZYBOWSKI MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie 
  • nazwa rzeki TRZEBIOCHA
  • km rzeki.2+470, 
  • wysokość piętrzenia 142,60,
  • moc 0,015 MW

  Nazwa ELEKTROWNIA WODNA WIEPRZNICA

  • miejscowość/gmina WIEPRZNICA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  TERESA CZAPIEWSKA
  • nazwa rzeki RAKNICA
  • km rzeki.0+300, 
  • wysokość piętrzenia 148,49,
  • moc 0,0062 MW

  Nazwa ELEKTROWNIA WODNA SKRZYDŁÓWKO

  • miejscowość/gmina SKRZYDŁÓWKO/NOWA KARCZMA
  • właściciel  GERARD I URSZULA CHAJEWSCY
  • nazwa rzeki WIETCISA
  • wysokość piętrzenia 144,20,
  • moc 0,032 MW

  Nazwa ELEKTROWNIA WODNA LIPUSZ

  • miejscowość/gmina LIPUSZ/LIPUSZ
  • właściciel  Paweł Miękus
  • nazwa rzeki WDA
  • km rzeki 185+490,
  • wysokość piętrzenia 149,35,
  • moc 0,032 MW
  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1, Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. B. Sychty i Gimnazjum nr 1 ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów –BRAK DANYCH

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość DZIEMIANY, gmina DZIEMIANY

  • GIMNAZJUM W DZIEMIANACH, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów –BRAK DANYCH

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa

  • BUDYNEK PRYWATNY PRZY ULICY 6 MARCA
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów – BRAK DANYCH

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Lipusz, gmina Lipusz

  • OŚRODEK ZDROWIA W LIPUSZU, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów – BRAK DANYCH

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma

  • HALA SPORTOWA W NOWEJ KARCZMIE, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów – BRAK DANYCH
  Pompy ciepła

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

  • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
  • CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ „STRZELNICA”, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
  • ZAPLECZE SOCJALNE DLA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „STADION MIEJSKI W KOŚCIERZYNIE”, ul. Kamienna 7, 83-400 Kościerzyna

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Karsin gmina Karsin

  • BUDYNEK PRYWATNY
  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu: miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

  • ZEC KOSPEC SP. Z O.O. UL. TETMAJERA 3, 83-400 KOŚCIERZYNA
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość t/rok zrębki, trociny 600,160 Mg/rok
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 6.868,0 [GJ]

  Lokalizacja obiektu: miejscowość Lipusz gmina Lipusz

  • OŚRODEK ZDROWIA W LIPUSZU
  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość t/rok pellets
  Inne

  brak

  Powiat Kwidzynski

  Elektrownie wodne

  Elektrownia wodna Miłosna miasto  Kwidzyn

  • Właściciel                  
  • nazwa rzeki Liwa
  • km rzeki  39+570 
  • wysokość piętrzenia 2,26 m 
  • moc 75 kW.

  Elektrownia wodna Młynisko gmina Prabuty

  • Właściciel                  
  • nazwa rzeki Liwa
  • km rzeki  69+400 
  • wysokość piętrzenia 1,30 m 
  • moc 55 kW.

  Elektrownia wodna Nowy Młyn gmina Prabuty

  • Właściciel                  
  • nazwa rzeki Liwa
  • km rzeki  70+825 
  • wysokość piętrzenia  1,20 m 
  • moc 45 kW.

  Elektrownia wodna Piekarniak  gmina Kwidzyn

  • Właściciel                  
  • nazwa rzeki Liwa
  • km rzeki  45+250 
  • wysokość piętrzenia   1,35 m 
  • moc 63 kW.

  Elektrownia wodna Szadowo  gmina Kwidzyn

  • Właściciel                  
  • nazwa rzeki Liwa
  • km rzeki  57+740 
  • wysokość piętrzenia  1,40 m 
  • moc 55 kW.

  Elektrownia wodna Białki  gmina Sadlinki

  • Właściciel                  
  • nazwa rzeki Liwa
  • km rzeki  33+180 
  • wysokość piętrzenia 1,15 m 
  • moc 80 kW.

  Elektrownia wodna Borowy Młyn  gmina Ryjewo

  • Właściciel                  
  • nazwa rzeki Struga Postolińska
  • km rzeki  4+500 
  • wysokość piętrzenia 2,40 m 
  • moc 45 kW.
  Elektrownie wiatrowe

  Brak w powiecie

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Biogaz był pobierany na Składowisku w Bądkach – składowisko zamknięte

  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)    Firma Hydro-San

  • miejscowość/gmina: Kwidzyn
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: 3 panele słoneczne o mocy 3kW
  • ogrzewanie wody, ok. 120 l/h, 60ºC

  Lokalizacja obiektu-    Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

  • miejscowość/gmina: Ryjewo
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: cztery kolektory słoneczne o przybliżonej mocy łącznej 8.2 kW
  • ogrzewanie wody.

  Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

  • miejscowość/gmina: Sadlinki
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: panele słoneczne o mocy 4 kW
  • ogrzewanie wody: tak, ok. 300 l
  • ogrzewanie pomieszczeń:  ok. 170 m2

  Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

  • miejscowość/gmina: gmina Gardeja
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów. Pionierska konstrukcja: panele słoneczne zbudowane z kaloryferów pomalowanych na czarno i osadzonych w szklanej obudowie o mocy ok. 2,5-3kW
  • ogrzewanie wody:  ok. 150 l
  Pompy ciepła

  Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo- pompa ciepła o mocy cieplnej wahającej się miedzy 41,5 a 41,2 kW, (w zależności od trybu pracy urządzenia), napędowa moc elektryczna to od 10,4 kW. do 14,3 kW.
   

  Wykorzystanie biomasy

  Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Barcicach gm. Ryjewo

  • Wykorzystywana biomasa - zrębki wierzby , ilość 568  m3/ rok  , 40% wilgotności
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ 1846  ( sezon grzewczy 2004/2005 )
  • Moc 300 kW

  Stacja Uzdatniania Wody w Kamionce gm. Kwidzyn 

  • Wykorzystywana biomasa-  pelety , ilość  t/ rok bd
  • ilość uzyskanego ciepła w GJ  - brak danych
  • Moc 25 kW

  International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

  • Wykorzystywana biomasa - ługi powarzelniane   t/ rok bd…
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Kocioł sodowy, moc 204  MW

  International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.  

  • Wykorzystywana biomasa  odpady drzewne osady ściekowe   t/ rok bd
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Kocioł fluidalny Moc 73 MW
  • Przykładowo w I kwartale 2005r. wyprodukowano w IP Kwidzyn 45 653 MWh energii elektrycznej z  biomasy ( wg. Urzędu Regulacji Energetyki )

  Zakład Polima S.A. w Gurczu

  • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny , ilość 5150 Mg/rok
  • Kocioł typu ENOP 3000/13 z rusztem mechanicznym, produkcji ZBIKO
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Moc 2,065 MW

  Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowe TOR – PAL Sp. z o. o. w Kwidzynie

  • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny  ilość 1200 M/rok
  • Piec suszarniczy M- 829
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych, Moc 950 kW

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MAN w Kaniczkach

  • Wykorzystywana biomasa - drewno liściaste,  ilość 36Mg/rok
  • W sezonie grzewczym wykorzystywany jest kocioł typu UKS o mocy cieplnej 115 kW.
  • Poza sezonem grzewczym użytkowany jest kocioł o mocy 30 kW.
  • Sprawność obu kotłów wynosi ok. 90%
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych

  Zakład Produkcyjny w Prabutach

  • Wykorzystywana biomasa  drewno  i odpady drewniane  ilość 700 Mg/rok
  • Kocioł grzewczy Ekowex
  • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
  • Moc 500 kW
  Inne

  brak danych

  Powiat Lęborski

  Elektrownie wodne

  Nazwa Zakład Produkcyjno - Usługowy Zdzisław Ramczykowski Osowo 24/6              

  • miejscowość/gmina Osowo/ gm. Cewice ,
  • właściciel Zdzisław Ramczykowski z przeniesieniem praw i obowiązków na p. Reginę Potrykus zam. w Linii  
  • nazwa rzeki Okalica,     
  • km rzeki.10+ 450 
  • wysokość piętrzenia 62 m n.p.m., moc 18,5 kW
  Elektrownie wiatrowe

  Brak danych z powiatu

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Brak danych z powiatu

  Kolektory słoneczne

  Brak danych z powiatu

  Pompy ciepła
  • Lokalizacja obiektu: ul. Kościuszki 10 i ul. Plac Dworcowy- budynki Spółdzielni Mieszkaniowej,
   • miejscowość / gmina Łeba
   • Instalacja o mocy grzewczej – bd
  • Lokalizacja obiektu: Lębork, ul. Teligi 23
   • Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
   • Instalacja o mocy grzewczej 150 kW/h   195 MWh/rok
  • Lokalizacja obiektu: Lębork, pl. Kopernika 6
   • Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,          miejscowość/gmina Lębork
   • Instalacja o mocy grzewczej 185,7 kW/h
  Wykorzystanie biomasy

  brak danych z powiatu

  Inne

  Powiat Malborski

  Elektrownie wodne
  • Nazwa Rakowiec – Kamienica, gm. Malbork, właściciel:  ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o., nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 24 +000, wysokość piętrzenia: 2,85 m,  moc 0,54 MW.
  • Nazwa „MEW Szonowo” – Kraśniewo, gm. Malbork, właściciel:  Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 14 + 500, wysokość piętrzenia: 2,1 m,  moc 0,5 MW
  • Kanał Juranda – gm. Malbork, mała elektrownia wodna, właściciel: „SerJo Bis” w Malborku, nazwa rzeki: Kanał Juranda, km 1+655, wysokość piętrzenia 17,50 m n.p.m., pobór wody do celów energetycznych wynosi Qmax – 1,0 m3/s
    
  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość/gmina.

  • miasto Malbork: 4 kolektory na boisku sportowym na Osiedlu Południe, 2 kolektory na kąpielisku miejskim, 6 kolektorów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej – kolektory wykorzystywane są do ogrzewania wody i pomieszczeń, łączna energia cieplna – 38,66 GJ,
  • Stare Pole: ul. Dworcowa, 3 obiekty wykorzystywane do ogrzewania wody
  • Królewo Gm. Stare Pole 2 obiekty wykorzystywane do ogrzewania wody
  Pompy ciepła

  W Malborku znajdują się u osób prywatnych

  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu – Złotowo, gm. Stare Pole
  Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma 7,5 ton/rok – moc b. d.
  uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [GJ] – b. d.

  Inne

  brak

  Powiat Nowodworski

  Elektrownie wodne

  brak

  Elektrownie wiatrowe

  brak

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu Gmina Stegna:

  • Dom Pomocy Społecznej
  • 2 Ośrodki wypoczynkowe
  • 15 budynków jednorodzinnych

  Efekty wykorzystania kolektorów – brak danych

  Pompy ciepła

  brak danych

  Wykorzystanie biomasy

  Gmina Nowy Dwór Gd. : Szkoła w m. Wierciny, Szkoła w m. Marzęcino, Szkoła w m. Lubieszewo

  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy:   słoma
  • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku : brak danych

  Gmina Sztutowo: miejscowość: Grochowo Pierwsze

  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy:   słoma
  • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku : brak danych
  Inne

  brak danych

  Powiat Pucki

  Elektrownie wodne
  • Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino; link: www.ewz.pl
  • Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu, moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW, przy pracy pompowej 800 MW.
  • Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga; miejscowość - Brzyno; moc 15 kW/h
  • Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce, 6 KW
  Elektrownie wiatrowe

  nazwa
  miejscowość/gmina
  właściciel
  liczba wiatraków
  moc pojedynczej siłowni
  wysokość
  moc zespołu
  Farma Wiatrowa Puck
  Gnieżdżewo, Łebcz/Gm. Puck
  „Dipol” Sp. z o.o.          w Warszawie
  11
  2,0 MW
  80 m kolumna
  22,0 MW
  Farma Wiatrowa Łebcz
  Łebcz/Gm. Puck
  Meritum Sp. z o.o. w Legnicy
  4
  2,0 MW
  80 m kolumna
   
  8,0 MW
  -
  Swarzewo/Gm. Puck
  WestWind-Poland
  2
  600 kW
  60
  1,2 MW
  -
  Gnieżdżewo/Gm. Puck
  Elektrownie Wiatrowe Gnieżdżewo             Sp. z o.o. w Legnicy
  2
  2,0 MW
  80 m kolumna
  4,0 MW
  -
  Gnieżdżewo/Gm. Puck
  INTERPRES w Legnicy
   
  1
  2,0
  80 m kolumna
  2,0 MW
  -
  Gnieżdżewo/Gm. Puck
  Presta w Legnicy
  1
  2,0
  80 m kolumna
  2,0 MW
  -
  Łebcz/Gm. Puck
  EUROWIND POLSKA Sp. z o.o., w Gdańsku
  4
  2,5
  80 m kolumna
  10,0 MW

   
  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Brak odgazowywania, składowisko jeszcze eksploatowane.

  Kolektory słoneczne

  Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

  Pompy ciepła

  Harcerski ośrodek Morski w Pucku.

  Wykorzystanie biomasy

  Brak takich obiektów.

  Inne

  Powiat Starogardzki

  Elektrownie wodne

  nazwa: Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece

  • miejscowość: Czarnocin, gmina Skarszewy
  • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
  • Nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 88+100
  • wysokość piętrzenia: 3,60m
  • moc: 270 kV

  nazwa: Elektrownia Wodna Owidz

  • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
  • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzki: 61+100
  • wysokość piętrzenia: 3,66m
  • moc: 250 kV

  nazwa: Elektrownia Wodna Kolincz

  • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
  • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzki: 48+980
  • wysokość piętrzenia: 7,00m
  • moc: 407 kV

  nazwa: Elektrownia wodna na rzece Wierzycy

  • miejscowość: Nowa Wieś Rzeczna,
  • właściciel: Elektrownia Wierzyca Sp. z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca    
  • moc: 328 kW
  • Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn
  • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
  • nazwa rzeki: Wda
  • km rzeki 85+330
  • Moc: 0,065  MW

  Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

  • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
  • Moc: 0,0022 MW
  • Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,
  • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
  • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.

  Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

  • Właściciel: Janusz Kawski
  • nazwa rzeki: Piesienica
  •  km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
  • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.

  Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

  • Właściciel: Gdańskie Młyny Sp. z o.o.,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 6+800, moc: 0,060 MW
  • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.

  Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

  • Właściciel: Władysław Nagórski,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
  • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.

   Elektrownia Wodna Klonówka

  • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 37+850,
  • moc: 0,190 MW
  Elektrownie wiatrowe

  brak danych

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak danych

  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu: gmina Lubichowo

  • miejscowość/gmina: Lubichowo
   • wykorzystanie do ogrzewania wody: 4 mieszkania

  Lokalizacja obiektów: gmina Smętowo Graniczne

  • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy i świetlica wiejska w Lalkowach
   • wykorzystanie: ogrzewanie wody
  Pompy ciepła

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): ZSP Jabłowo      

  • Miejscowość/gmina Jabłowo
  • Efekt energetyczny w ciągu roku:
   • moc elektryczna: 0,15 [kW],
   • pozyskane ciepło: 1280 [Gj]

  Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe

  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu: STEICO S.A. ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda

  • Rodzaj wytwarzanej biomasy: kora drzewa, ilośc t/rok: 193,8
  • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 1744,78 GJ

  Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o., Czarna Woda

  • Rodzaj wytwarzanej biomasy: przetwarzanie biomasy odpadowej, rolniczej i leśnej
  • w 2010 roku zbrykietowano 7 136,32 t biomasy, pozyskane ciepło: 100 622 GJ

  Lokalizacja obiektu: Sydkraft Term Sp. z o.o., kotłowni w Czarnej Wodzie

  • rodzaj przetwarzanej biomasy: trociny, zrębki, w ilości 4 911 t/rok
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 27 385 GJ

  Lokalizacja obiektu: Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach  miejscowość/gmina: Kaliska

  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki, ilość t/rok: 275
  Inne

  Powiat Sztumski

  Elektrownie wodne

  Lp.
  Nazwa obiektu
  Gmina
  Ciek
  Km cieku
  Moc [kW]
  1.
  Elektrownia Wodna Gronajny
  Sztum
  Ciek – Kanał Juranda
  6+730
  66
  2.
  Elektrownia Wodna Koniecwałd
  Sztum
  Ciek – Kanał Kaniewski
  2+200
  21,5
  3.
  Elektrownia Wodna Stanówko
  Dzierzgoń
  Rzeka - Dzierzgoń
  57,2
  36
  4.
  Elektrownia Wodna Romuald Jarocki
  Dzierzgoń
  Rzeka Dzierzgoń
  b.d.
  b.d.
  5.
  Elektrownia Wodna Myślice
  Stary Dzierzgoń
  Rzeka Dzierzgoń
  52+270
  20

  Elektrownie wiatrowe

  Lp.
  Nazwa obiektu
  gmina
  inwestor
  Moc[MW]
  1.
  Zespół 12 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1.55 SL
  Sztum: obręb Gronajny, Koniecwałd
  Iberdola Energia odnawialna sp. z o.o.
  Maksymalna 27,6
  2.
  Elektrownia wiatrowa w Nowej Wsi
  Nowa Wieś
  b.d
  Maksymalna moc: 2,3
  3.
  1 elektrownia wiatrowa typu NTK300
  Mikołajki Pomorskie
  Bogusław Czeszejko, produkcja energii dla lokalnego odbiorcy tj. Gdańskiej Kampanii Energetycznej ENERGA S.A.
   
  Moc zmianowa: 300kW

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  brak

  Kolektory słoneczne

  Gmina Sztum:

  • Lokalizacja obiektu: Zespół Boisk Orlik-obiekt publiczny
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach
  • Zespół Szkół Zawodowych w Barlewczkach
  • Budynki mieszkalne około 50

  Gmina Dzierzgoń:

  • Lokalizacja obiektu: Zespół Boisk Orlik (1)-obiekt publiczny
  • Budynki mieszkalne-327
  • Ogrzewanie pomieszczeń-294
  Pompy ciepła

  Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

  Wykorzystanie biomasy

  Lp.
  Lokalizacja obiektu
  miejscowość
  Wykorzystywana biomasa
  Ilość ton/rok
  Gmina Stary Targ
  1.
  Stary Targ
  Stary Targ
  słoma
  1083
  2.
  Zielonki
  Zielonki
  słoma
  b.d.
  3.
  Waplewo Wielkie
  Waplewo Wielkie
  słoma
  1203
  Gmina Dzierzgoń
  4.
  Bruk
  Bruk
  -
  -

  Inne

  brak

  Powiat Słupski

  Elektrownie wodne

  Nazwa: Łebień I, II; miejscowość: Łebień /gmina: Damnica

  • właściciel: Energa Operator S.A., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa;
  • km rzeki: 52,1;
  • wysokość piętrzenia: 2,3 m;
  • moc: 50 kW, 45 kW

  Nazwa: Krzynia, miejscowość: Krzynia /gmina: Dębnica Kaszubska,

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,     
  • nazwa rzeki: Słupia;
  • km rzeki: 51,0;
  • wysokość piętrzenia: 8 m;
  • moc: 900 kW

  Nazwa: Skarszów Dolny, miejscowość: Skarszów Dolny /gmina: Dębnica    Kaszubska,  

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Skotawa;
  • km rzeki: 10,0;
  • wysokość piętrzenia: 7,8 m;
  • moc:188 kW

  Nazwa: Jawory, miejscowość: Jawory /gmina: Dębnica Kaszubska,

  • właściciel: Stanisław Czaszejko, ul. Limanowskiego 51, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Skotawa;
  • km rzeki: bd;
  • wysokość piętrzenia: bd;
  • moc: 10 kW

  Nazwa: Strzegomino, miejscowość: Konradowo /gmina: Dębnica Kaszubska,     

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,             
  • nazwa rzeki: Słupia;
  • km rzeki: 59,0;
  • wysokość piętrzenia: 12,3m;
  • moc: 2400 kW

  Nazwa: Drzeżewo, miejscowość: Drzeżewo/ gmina: Główczyce

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Łupawa;
  • km rzeki: 36,0;
  • wysokość piętrzenia: 2,4 m;
  • moc: 110 kW

  Nazwa: Główczyce; miejscowość: Główczyce /gmina: Główczyce

  • właściciel: Alfons Melka, ul. Słupska 32, 76-220 Główczyce
  • nazwa rzeki: Ciek Główczycki;
  • km rzeki bd;
  • wysokość piętrzenia: 3,4 m;
  • moc: 5  kW

  Nazwa: Żelkowo; miejscowość: Żelkowo /gmina: Główczyce

  • właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa;
  • km rzeki: 31,0;
  • wysokość piętrzenia: 6 m;
  • moc: 382 kW

  Nazwa: Kępice, miejscowość: Kępice/ gmina: Kępice

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Wieprza;
  • km. 73,0;
  • wysokość piętrzenia: 4 m;
  • moc: 504 kW

  Nazwa: Kępka, miejscowość: Kępka/ gmina: Kępice

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Wieprza;
  • km. bd;
  • wysokość piętrzenia: 4,6 m;
  • moc: 520 kW

  Nazwa: Biesowice I, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Wieprza;
  • km. 79,9;
  • wysokość piętrzenia: 5,1 m;
  • moc: 432 kW

  Nazwa: Ciecholub, miejscowość: Ciecholub/ gmina: Kępice

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
  • nazwa rzeki: Studnica;
  • km. 2,5;
  • wysokość piętrzenia: 1,9 m;
  • moc: 60 kW

  Nazwa: Poganice, miejscowość: Poganice/gmina: Potęgowo

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa;
  • km. 54,4;
  • wysokość piętrzenia: 2 m;
  • moc 50 kW

  Nazwa: Łupawa, miejscowość: Łupawa/gmina: Potęgowo

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa; km. 63,0;
  • wysokość piętrzenia: 1,98 m;
  • moc 50 kW

  Nazwa: Smołdzino, miejscowość: Smołdzino/gmina Smołdzino

  • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
  • nazwa rzeki: Łupawa; km. 15,0;
  • wysokość piętrzenia: 2,22 m;
  • moc200 kW
  Elektrownie wiatrowe

  Zajączkowo/gmina Kobylnica

  • liczba wiatraków: 24
  • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
  • wysokość: 120 m
  • moc zespołu: 48 MW
  • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej
  • właściciel: Mitsui Japan Power

  Przydomowa elektrownia wiatrowa

  • miejscowość: Kobylnica, ul. Kolejowa
  • moc: 5 kW

  Nazwa: Park Elektrowni Wiatrowych, miejscowość: Darżyno/gmina Potęgowo

  • właściciel: ZU- AN Sp. z o.o., ul. Smoleńska 154, 85-871 Bydgoszcz, Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. ul. Bitwy pod Lenino 20, 80-809 Gdańsk
  • liczba wiatraków: 6
  • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
  • wysokość: 98 m
  • moc zespołu: 12 MW
  • sposób wykorzystania energii: sprzedaż za pomocą dystrybutora sieci
  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Bierkowo- PGK Słupsk Sp. z o.o.

  • obszar objęty poborem biogazu -  bd 
  • wielkość poboru gazu – bd
  • ilość uzyskiwanej energii cieplnej – bd
  • lub elektrycznej [kW] w ciągu roku – bd
  Kolektory słoneczne

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)drogowe oświetlenie uliczne                       

  • miejscowość/gmina-Bobrowniki/Damnica
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów. Drogowe oświetlenie solarne 70 W x 2 panele   x 2 komplety-280 W
  • ogrzewanie wody bd 
  • ogrzewanie pomieszczeń bd

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)szkoła miejscowość/gmina-   Niepoględzie /Dębnica Kaszubska 

  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów- bd
  • ogrzewanie wody- bd
  • ogrzewanie pomieszczeń-bd

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)Gminne Centrum Kultury i    Promocji w Kobylnicy miejscowość/gmina-Kobylnica/Kobylnica 

  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
  • ogrzewanie wody- tak
  • ogrzewanie pomieszczeń- nie

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) świetlica wiejska w  Kuleszewie miejscowość/gmina- Kuleszewo/Kobylnica 

  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
  • ogrzewanie wody- nie
  • ogrzewanie pomieszczeń- nie

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) ul. Widzińska w Kobylnicy   miejscowość/gmina Kobylnica/Kobylnica

  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
  • ogrzewanie wody- nie
  • ogrzewanie pomieszczeń- nie

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Redzikowo-Aquapark     miejscowość/gmina Redzikowo/Słupsk

  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
  • ogrzewanie wody- tak
  • ogrzewanie pomieszczeń- bd

  Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne)-2 budynki mieszkalne,     

  • 2 szkoły publiczne miejscowość/gmina Gmina Miasto Ustka
  • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
  • ogrzewanie wody-tak
  • ogrzewanie pomieszczeń-nie
  Pompy ciepła

  Lokalizacja obiektu: Szkoła w Niepoględziu/ Dębnica Kaszubska 

  Lokalizacja obiektu:Słowiński Park Narodowy/gmina Smołdzino

  Lokalizacja obiektu: Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach/ Kobylnica

  Lokalizacja obiektu: Świetlica wiejska w Kuleszewie/ Kobylnica

  • efekt energetyczny w ciągu roku :
  • zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
  • pozyskane ciepło- bd [Gj]

   

  Wykorzystanie biomasy

  Lokalizacja obiektu: Kotłownia w  Kępicach i  Biesowicach/ Kępice

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna w ilości ok. 5 796 m3/rok
  • ilość t/rok - bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: 36 283
  • moc: bd

  Lokalizacja obiektu: Łosino, ul. Starowiejska/Kobylnica

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma 
  • ilość t/rok: 7 
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd

  Lokalizacja obiektu: Łosino, ul. Starowiejska/Kobylnica

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
  • ilość t/rok: bd 
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
  • moc: 14-20 kW

  Lokalizacja obiektu: Witkowo/ Smołdzino

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
  • ilość t/rok: bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
  • moc: 35-41 kW

  Lokalizacja obiektu: Kobylnica, ul. Główna/Kobylnica  

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
  • ilość t/rok – bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
  • moc: 25-35 kW

  Lokalizacja obiektu: Bolesławice, ul. Akacjowa/ Kobylnica  

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
  • ilość t/rok – bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
  • moc: 25-35 kW

  Lokalizacja obiektu: Kwakowo, ul. Słupska/ Kobylnica  

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
  • ilość t/rok – bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

  Lokalizacja obiektu: Zajączkowo/ Kobylnica  

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
  • ilość t/rok – bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

  Lokalizacja obiektu: Zajączkowo/ Kobylnica  

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
  • ilość t/rok – bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
  • moc: 25-35 kW

  Lokalizacja obiektu: Widzino, ul. Kolejowa/ Kobylnica  

  • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry, kora
  • ilość t/rok – bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

  Lokalizacja obiektu: Bolesławice/ Kobylnica  

  • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
  • ilość t/rok – bd
  • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
  Inne

  Przydomowa instalacja geotermalna: Kobylnica, ul. Główna/Kobylnica

  • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c.w.u.
  • moc: 9 kW

  Przydomowa instalacja geotermalna: Łosino, ul. Wiatraczna/Kobylnica

  • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c.w.u.
  • moc: 9 kW

  Powiat Tczewski

  Elektrownie wodne

  Miasto Tczew – brak
  Gmina Tczew - na Kanale Młyńskim w Tczewie (gmina Tczew) minimalna moc 10 kW, max 105 kW,

  Gmina Morzeszczyn – brak
  Gmina Subkowy – brak
  Miasto i Gmina Pelplin:

  • Elektrownia Stocki Młyn, w jej skład wchodzą: kanały dopływowy, odpływowy          o łącznej długości 90 m, jaz zastawkowy z upustem głębinowym o świetle 20 m, elektrownia wodna
   • powierzchnia zlewni: 850 km2
   • średni przepływ: 5,95 m3/s
   • moc instalowana: 156 kW
   • rzędna piętrzenia: 100,41 m npm
   • spad: 3,50 m
   • średnia roczna produkcja: 0,82 x 10 (do 6) kWh
  • • Elektrownia przy Kurii Pelplińskiej

  Miasto i Gmina Gniew

  • Mała Elektrownia Wodna Brodzkie Młyny,  moc 576 KWH
  • w Małej Karczmie - osoba prywatna -  moc znamionowa 11 kW, produkowana od 8 do 9 w zależności od stanu wody.
  Elektrownie wiatrowe
  • Miasto Tczew – brak
  • Gmina Tczew – brak
  • Gmina Morzeszczyn – brak
  • Gmina Subkowy – planowane
  • Miasto i Gmina Pelplin – planowane
  • Miasto i Gmina Gniew – brak
  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Miasto Tczew – Składowisko odpadów ul. Rokicka, 83-110 Tczew

  • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
  • Obszar objęty poborem biogazu 7 ha
  Kolektory słoneczne
  • Miasto Tczew – brak danych
  • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
  • Gmina Morzeszczyn – brak
  • Gmina Subkowy – brak danych
  • Miasto i Gmina Pelplin – indywidualne domostwa
  • Miasto i Gmina Gniew
   • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina Gniew – ogrzewanie wody
   • INWEST-KOM Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, miasto Gniew – ogrzewanie wody
  Pompy ciepła
  • Miasto Tczew – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Czatkowska 8, Gmina Miejska Tczew, zużyta energia elektryczna: 37 611 kWh, pozyskane ciepło 639 GJ
  • Gmina Tczew – indywidualne domostwa
  • Miasto i Gmina Pelplin – prywatni właściciele-apteka przy ul.Wybickiego i osoba prywatna przy ul.Ks.Sychty
  Wykorzystanie biomasy

  Miasto i Gmina Gniew –

  • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina gniew 9piec na biomasę – zrębki ok. 3t/rok),
  • Szkoła Opalenie, gmina Gniew (piec na biomasę – zrębki z wierzby energetycznej 86,23 t/rok)
  Inne

  Powiat Wejherowski

  Elektrownie wodne

  Brak danych z powiatu za rok 2010.
  Niżej dane z r.2009.

  Gmina
  Rzeka
  Elektrownia
  Właściciel
  Adres
  Miasto Wejherowo
  Cedron
  MEW PRENA
  Wejherowo
  Elżbieta i Roman Prena
  ul.Zamkowa18
  Miasto Wejherowo
  Reda(Kanał żeglowny Cementowni
  MEW Kujawski
  Jerzy,Maria,Piotr Kujawscy
  ul.Zamkowa18
  Gmina Wejherowo
  Bolszewka
  MEW Kotłowski
  Bolszewo
  Z.Kotłowski
  ul.Niska 3 Wejherowo
   
  Gmina Linia
  Bolszewka
  MEW Kotłowski
  Zbiniew Kotłowski
  Chłopska 22
  Bolszewo
  Gmina Linia
  Łeba
  MEW Tłuczewo
  Janusz Karsiny
  Tłuczewo 5 85-223 Linia
  Gmina Luzino
  Bolszewka
  MEW Pikron
  ul.Długa9
  84-242 Luzino
  Gmina Łęczyce
  Łeba
  MEW Wielistowo
  Jan Rolbiecki
  Oś.Przyjazni 2/17 Wejherowo
   
  Łeba
  MEW Łęczyce
  Anita Micińska
  ul.Młynarska4 Łęczyce
   
  Łeba
  MEW Wolt
  Wanda,Honorata Konkol
  ul.Młyńska2 Bożepole Małe 84-242 Bożepole Wielkie
   
  Łeba
  MEW Paraszyno
  Marek Tempski
  ul.Derdowskiego1
  84-242 Luzino,Paraszyno
   
  Łeba
  MEW Tempski
  Marek Tempski
  Ul Derdowskiego Luzino
   
  Struga Kisewska
  MEW Kwiatkowski
  Jerzy Kwiatkowski
  Kisewo 6,84-218 Łeczyce
  Gmina Gniewino
  J.Żarnowieckie
  Elektrownia Szczytowo-Pompowa
  Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A.
  Czymanowo,   84-250 Gniewino

   

  Elektrownie wiatrowe

  Brak danych z powiatu za rok 2010.
  Niżej dane z r.2009.

  Lp
  Gmina
  Miejscowość
  Ilość elektrowni
  1
  Linia
  Linia( w budowie)
  1
  2
  Gniewino
  Gniewino
  13 (16 docelowo)
  3
  Choczewo
  Gościęcino
  2
  4
  Choczewo
  Słajkowo
  1
  5
  Choczewo
  Starbielino
  1
  6
  Choczewo
  Zwarcienko
  4

   

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Brak danych z powiatu za rok 2010.
  Niżej dane z r.2009.

  Eko-Dolina sp. z o.o.

  Kolektory słoneczne

  Brak danych

  Pompy ciepła

  Brak danych

  Wykorzystanie biomasy

  Brak danych z powiatu

  Inne

  Brak danych z powiatu

  Sopot

  Elektrownie wodne

  Nie ma

  Elektrownie wiatrowe

  Nie ma

  Biogaz ze składowiska odpadów.

  Nie ma

  Kolektory słoneczne
  • Sanatorium Leśnik – 138 kolektory słoneczne (ogrzewanie wody)
  • Przystań Rybacka – 12 kolektorów słonecznych (ogrzewanie wody)
  • Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. 23 Marca w Sopocie – 16 kolektorów słonecznych (ogrzewanie wody)
  • Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Książąt Pomorskich– 36 kolektorów słonecznych
  • Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Haffnera  – 30 kolektorów słonecznych
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. 3 Maja – 20 kolektorów słonecznych
  Pompy ciepła
  • Hipodrom – 0,9 MW,
  • Hala tenisowa – 0,18 MW,
  • Przedszkole nr 2 – 0,09 MW,
  • Sanatorium Leśnik –  1,3 MW,
  • Willa Krystyna – 0,1 MW,
  • Sopocki Klub Żeglarski – 0,1 MW
  • Budynek prywatny na posesji przy ul. Małopolskiej 24
  • Budynek prywatny na posesji przy ul. Polnej 41
  Wykorzystanie biomasy

  Nie ma

  Inne

  Nie ma

  Słupsk

  Elektrownie wodne
  • Muzeum Pomorza Środkowego
   • nazwa rzeki: Słupia km 32+264
   • wysokość piętrzenia do rzędnej  16,16 m npm,
   • moc 16 kWh
  • Wyspa Słupska
   • nazwa rzeki: Słupia km 33+047
   • wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16 m npm,
   • moc 170 kWh
  Elektrownie wiatrowe

  Paula Trans Sp. J. Janina Gojdź & Stanisaław Gojdź, Słupsk.

  • liczba wiatraków - 1,
  • moc pojedynczego wiatraka – 2000 kW,
  • wysokość – 84,5 m
  • moc zespołu – 2000 kW,
  • sposób wykorzystania siły wiatru do produkcji energii elektrycznej ok. 6000 MWh rocznie
  Biogaz ze składowiska odpadów.

   Nazwa i lokalizacja  składowiska – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów,

  • obszar objęty poborem biogazu – składowisko w Bierkowie
  • wielkość poboru gazu m3/rok – 10,4 ha,
  • ilość uzyskiwanej energii cieplnej – 2 350 GJ
  • i elektrycznej – 496 782 kWh.
  Kolektory słoneczne


  Energa Elektrownie Wiatrowe Sp. z o. o. (nastąpiła zmiana nazwy spółki), ul. Rybacka 4a,  Słupsk,

  • ogrzewanie wody: tak, 
  • ilość uzyskiwanej energii: 36kW


  Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku
  8 lipca 2010 roku oddana została do użytku instalacja solarna, którą zamontowano w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 206.807,00 zł, z czego 103.400,00 zł pochodziło z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pozostała kwota – środki Miasta).
  W placówce wykorzystana została metoda pozyskiwania tzw. czystej energii dzięki instalacji solarnej absorbującej energie słoneczną mającą posłużyć do ogrzania wody użytkowej.
  Do budowy instalacji wykorzystano 25 kolektorów próżniowych, każdy po 20 rur absorbcyjnych,    za pomocą odpowiedniej instalacji ogrzewana jest woda w pięciu zbiornikach o łącznej pojemności 4000 l. Instalacja ta powinna zaspokoić w 100% potrzeby „Leśnej Oazy” na ciepłą wodę użytkową.
   

  Pompy ciepła

  Lokalizacja obiektu WODOCIĄGI SŁUPSK ul. E. Orzeszkowej 1, miejscowość/gmina Słupsk

  • Efekt energetyczny w ciągu roku :
   • zużyta energia elektryczna 376860[kWh],
   • pozyskane ciepło 4070[GJ]
  Wykorzystanie biomasy

  Kotłownia Rejonowa nr 1 (kocioł WR – 25 nr 3), Słupsk/Gmina Miejska Słupsk

  • rodzaj biomasy – zrębka drzewna – 1516,81 Mg
  • efekt energetyczny: produkcja energii cieplnej – 13222 GJ/rok, 
  • energia chemiczna – 15303 GJ/rok.

  Lokalizacja obiektu: Słupsk 76-200, ul. Sportowa 73,  Oczyszczalnia ścieków miejscowość/gmina: Słupsk/Gmina Miejska Słupsk

   

  Lp.
   
  Kod odpadów
  Rodzaj odpadów
   
  Masa odpadów [Mg/rok]
   
  masa odpadów
  sucha masa odpadów
   
  1
  02 01 03
  Odpadowa masa roślinna
  2 677,8
  -
   
  2
  19 08 05
  Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
  10 585,0
  2 2220,6
   
  3
  20 02 01
  Odpady ulegające biodegradacji
  1518,8
  -
   
  4
  02 02 04
  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  1 541,5
  334,9
  5
  19 08 09
  Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje i tłuszcze jadalne
  451,1
  -
  6
  19 09 01
  Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
  17,5
   
  uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [GJ] - brak danych

   

  Inne

  brak

  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002