Gdańsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne 
 • surowce ilaste  
Złoża kopalin

W 2009r. udokumentowano złoże zasobów bursztynu "Przeróbka -SL" : kopalina główna bursztyn: zasoby geologiczne bilansowe - 17,183 Mg; kopalina towarzysząca piasek: zasoby geologiczne bilansowe 1 718,57 Mg.
 
W 2010 nie  udokumentowano złóż kopalin.

Gdynia

Rodzaje kopalin podstawowych

Brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
 • inne
Złoża kopalin

brak

Powiat Bytowski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste 
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 jak niżej:

Rodzaje kopalin pospolitych:

 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
 • torfy,
 • kreda jeziorna

 

 • nazwa:     Grzmiąca
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne piasek i piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    0,433
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   44 400
  • Położenie złoża /gmina/:   Bytów
  • Złoże jest eksploatowane:     tak 
  • Organ koncesyjny:    Starosta Bytowski
 • nazwa:     Grzmiąca II
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne piasek i piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    1,98
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   157 200
  • Położenie złoża /gmina/:   Bytów
  • Złoże jest eksploatowane:     tak 
  • Organ koncesyjny:    Starosta Bytowski
 • nazwa:     Kotuszewo
  • Rodzaj kopaliny:    piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):   1,057
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  59 985   102 214t
  • Położenie złoża /gmina/:   Czarna Dąbrówka
  • Złoże jest eksploatowane     tak 
  • Organ koncesyjny:    Starosta Bytowski
 • nazwa:     Borzyszkowy
  • Rodzaj kopaliny:     pospółka, piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):    137,12
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   13 602 700
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     tak
  • Organ koncesyjny:    Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa:     Ostrowite
  • Rodzaj kopaliny:     pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha):    133,2
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   11 948 800
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     tak
  • Organ koncesyjny:    Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa:     Gliśno    
  • Rodzaj kopaliny:     piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    253,1
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   12 924 000
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Gliśno I
  • Rodzaj kopaliny:     piasek ze żwirem
  • Powierzchnia złoża (ha):    7,83
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   846 000
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica   
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Gliśno II
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne piaskowo-żwirowe
  • Powierzchnia złoża (ha):    43,046
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  4 453 000
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Trzebielsk
  • Rodzaj kopaliny:     kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha):    175,8
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   13 628 400
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     tak 
  • Organ koncesyjny:    Marszałek Województwa Pomorskiego
 • nazwa:    Zapceń – pole A
  • Rodzaj kopaliny:     kreda jeziorna i gytia wapienna
  • Powierzchnia złoża (ha):    78,1
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   2 640 300
  • Położenie złoża /gmina/:   Lipnica
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -
 • nazwa:     Ugoszcz
  • Rodzaj kopaliny:     surowce ilaste ceramiki budowlanej
  • Powierzchnia złoża (ha):    2,38
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):   134 500 m
  • Położenie złoża /gmina/:   Studzienice
  • Złoże jest eksploatowane:     nie 
  • Organ koncesyjny:    -

Powiat Chojnicki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • Piaski i żwiry
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu. Dane z r.2008

Koncesje wydane przez Marszałka Woj. Pomrskiego

Nazwa złoża
Kopalina
Zasoby (tys. t)
Zasoby przemysłowe (tys. t)
Wydobycie roczne (tys. t)
Moszczenica –gm. Chojnice
kruszywa naturalne
1106
105
74
Moszczenica II-gm.Chojnice
kruszywa naturalne
330
278
62
Wojtal II- gm. Czersk
kruszywa naturalne
25
23
54
Chojniczki- gm. Chojnice
kruszywa naturalne
103
103
5
Starosta Chojnicki udzielił koncesji na wydobywanie kopaliny:

 • złoże Moszczenica IV, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 16.014 m2, teren górniczy o powierzchni – 29.247 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 179,7 000 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 113.600 ton.
 • złoże CHOJNICE,, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, teren górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 476.245 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 410.969 ton
 • złoże CHOJNICE III, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 7.314,1 m2, teren górniczy o powierzchni – 8.599,8 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 87.400 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 23.179 ton
 • złoże SŁAWĘCIN, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 11.681 m2, teren górniczy o powierzchni – 16.046 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 208.009 ton
 • złoże Pustki , Gmina Czersk obszar górniczy i teren  o powierzchni 19251m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża kat. C1  wynoszą 419 633ton

Powiat Człuchowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Gmina Wiejska Człuchów

 • Rodzaj kopaliny               
  • a) kreda jeziorna
  • b) kruszywo naturalne
  • c) kruszywo naturalne
  • d) kruszywo naturalne
  • e) kruszywo naturalne
 • Wielkość zasobów            
  • a) 265 tys.ton
  • b) 252 tys ton
  • c)  91 tys ton
  • d)2128 tys ton
  • e)1770 tys. Ton
 • Nazwa                               
  • a) Polnica C
  • b) Nieżywięć
  • c) Nieżywięć II
  • d) Nieżywięć  III
  • e) Polnica II
 • Złoże jest eksploatowane  
  • a) rozpoznane
  • b) eksploatowane
  • c) eksploatowane
  • d) eksploatowane
  • e) zagospodarowane , eksploatowane okresowo

Gmina Przechlewo

 • Nazwa                                
  • a) Pawłówko
  • b) Pawłowo II
  • Rodzaj kopaliny                 
  • a) kreda jeziorna
  • b) kreda jeziorna
 • Wielkość zasobów              
  • a) 1225 tys.ton
  • b) 85 tys ton
 • Złoże jest eksploatowane   
  • a) rozpoznane
  • b) zaniechane
 • Organ koncesyjny               
  • a i b    brak danych             

Gmina Rzeczenica

 • Nazwa  Jeziernik
 • Rodzaj kopaliny- kreda jeziorna
 • Wielkość zasobów - 597 tys ton
 • Złoże jest eksploatowane -  zaniechane
 • Organ koncesyjny -  bd
 • W Garsku tereny po eksploatacji złóż zostały zrekultywowane

Miasto i Gmina Czarne

 • Nazwa: Czarne
 • Rodzaj kopaliny       
  • a) kruszywo naturalne
  • b) surowce ilaste
 •  Wielkość zasobów  
  • a) 139 tys .ton
  • b) 236 tys.ton
 • Złoże jest eksploatowane     
  • a) zagospodarowane i eksploatowane okresowo
  • b) zaniechane
 • Organ koncesyjny  - brak danych

Miasto i Gmina Debrzno

 • Żwirownia                    
  • a) Skowarnki
  • b) Stare Gronowo
  • c) Buszkowo
 • Rodzaj kopaliny           
  • a) surowce ilaste
  • b)kruszywo naturalne
  • c) kruszywo naturalne
 • Wielkość zasobów        
  • a) 186 tys. ton
  • b) 200 tys. ton
  • c) 684 tys. ton
 • Złoże jest eksploatowane
  • a) zagospodarowane
  • b) eksploatowane okresowo
  • c) zaniechane
 • We wszystkich przypadkach brak informacji o organie koncesyjnym

Powiat Gdański

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda jeziorna
 • inne gytia wapienna
Złoża kopalin
 • nazwa Miłowo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  164 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Naruszewo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  49 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Różyny 3, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  26 000 m3-kreda 13 000 m3-torf; położenie złoża gmina Pszczółki; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • Złoże „Skowarcz”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 32,5 ha, wielkość zasobów złoża: 3280 tys. ton, położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże jest eksploatowane, Organ koncesyjny: koncesja udzielona przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 3 listopada 2004r.
 • Złoże „Pszczółki”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, powierzchnia złoża: 13,2 ha, wielkość zasobów złoża: 899 tys. ton, położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże jest eksploatowane, Organ koncesyjny: koncesja udzielona przez Marszalka Województwa Pomorskiego w dniu 13.09.2007r.
 • Złoże „Pszczółki IIA”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 2,7 ha, wielkość zasobów złoża: 75,5 tys. ton, położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże nie jest eksploatowane, Organ koncesyjny: koncesja udzielona przez Marszałka Województwa Pomorskiego w dniu 18.12.2009r.
 • Złoże „Pszczółki IV” – złoże kruszywa naturalnego, zasoby geologiczne bilansowe 2153 tys. ton – zaniechane,
 • Złoże „Pszczółki VA” – złoże kruszywa naturalnego - zostało wykreślone z rejestru obszarów górniczych na podstawie decyzji marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 29.10.2009r.
 • Złoże „Pszczółki VII”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 6,8 ha, wielkość zasobów złoża: 1560 tys. ton położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże nie jest eksploatowane, brak koncesji
 • Złoże „Pszczółki VIII”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 15,6 ha, wielkość zasobów złoża: 2841 tys. ton, gmina Pszczółki, złoże nie jest eksploatowane, brak koncesji
 • Złoże „Skowarcz- Pszczółki”, rodzaj kopaliny: kreda jeziorna i gytia wapienna, zasoby geologiczne bilansowe rozpoznane wstępnie w kat. C2 1915 tys. ton

Powiat Kartuski

Rodzaje kopalin podstawowych

 

brak

Rodzaje kopalin pospolitych

 

 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Powierzchnia [ha] Zasoby geologiczne [tl] gmina Eksploatowane Organ koncesyjny
BOROWIEC I Pole A Kruszywo naturalne 44,39 13328392 Żukowo tak Marszałek Województwa
KAMIENICA SZLACHECKA II Kruszywo naturalne 4,49 540600 Stężyca wyg. Marszałek Województwa
KAPLICA-POŁĘCZYNO torf 10,92 309600 Somonino tak Marszałek Województwa
KIEŁPINO II Kruszywo naturalne 1,89 273000 Kartuzy wyg. Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO Kruszywo naturalne 15,96 3309900 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO II Kruszywo naturalne 1,8 1970200 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO III Kruszywo naturalne 1,99 617100 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO IV Kruszywo naturalne 18,8 4988300 Stężyca nie Marszałek Województwa
SKRZESZEWO II Kruszywo naturalne 1,83 234300 Żukowo tak Marszałek Województwa
SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE III Kruszywo naturalne 1,44 105500 Żukowo tak Starosta Kartuski
ŻUROMINO II Kruszywo naturalne 69,05 5056000 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŻUROMINO III Kruszywo naturalne 3,32 553600 Stężyca nie Marszałek Województwa
ŻUROMINO IV Kruszywo naturalne 1,98 306770 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESTĘPOWO II Kruszywo naturalne 4,82 545200 Żukowo tak Marszałek Województwa
WĘSIORY Kruszywo naturalne 42,35 1116690 Sulęczyno tak Marszałek Województwa
NIESIOŁOWICE  Kruszywo naturalne 1,62 180000 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESIOŁOWICE I Kruszywo naturalne 19,30 1639500 Stężyca nie Marszałek Województwa
NIESIOŁOWICE II Kruszywo naturalne 1,86 208100 Stężyca nie Starosta Kartuski
BARNIEWICE I Kruszywo naturalne 5,5 821700 i 421200 Żukowo nie Marszałek Województwa
PRZYJAŹŃ Kruszywo naturalne 7,8 1938000 Żukowo nie Marszałek Województwa
SULĘCZYNO I Kruszywo naturalne 6,27 980000 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
KOSOWO IA Kruszywo naturalne 0,8 82900 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO II Kruszywo naturalne 3,04 667000 Przodkowo nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE  Kruszywo naturalne 1,99 201980 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
MŚCISZEWICE I Kruszywo naturalne 2,05 129500 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE II Kruszywo naturalne 1,5 195400 Sulęczyno nie Starosta Kartuski
BERNARDYNA Kruszywo naturalne 1,86 298000 Kartuzy, Somonino tak Starosta Kartuski
PUZDROWO Kruszywo naturalne 1,84 340120 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PUZDROWO II Kruszywo naturalne 1,98 540600 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PAŁUBICE Kruszywo naturalne 1,52 231100 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
BUKOWA GÓRA I Kruszywo naturalne 1,98 106900 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
BUKOWA GÓRA II Kruszywo naturalne 1,8 107500 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO Kruszywo naturalne 1,99 520200 Stężyca tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO I Kruszywo naturalne 1,91 499800 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO Kruszywo naturalne 1,69 294200 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO I Kruszywo naturalne 1,83 231400 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO II Kruszywo naturalne 1,03 164600 Stężyca nie Starosta Kartuski
GLINCZ Kruszywo naturalne 1,97 469000 Żukowo tak Starosta Kartuski
RYBAKI Kruszywo naturalne 1,33 229990 Somonino tak Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA III Kruszywo naturalne 1,98 366050 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZECZEWO I Kruszywo naturalne 1,99 301250 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KLUKOWA HUTA Kruszywo naturalne 1,99 173800 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO V Kruszywo naturalne 1,88 682400 Stężyca nie Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA IIA Kruszywo naturalne 0,55 73700 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŻUROMINO V Kruszywo naturalne 1,57 215100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IV Kruszywo naturalne 1,99 516600 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO V Kruszywo naturalne 1,99 492100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO VI Kruszywo naturalne 1,99 499700 Stężyca tak Starosta Kartuski
SIKORZYNO Kruszywo naturalne 3,0 723700 Stężyca nie Marszałek Województwa
GAPOWO III Kruszywo naturalne 6,2 1488730 Stężyca nie Marszałek Województwa
GLINCZ I Kruszywo naturalne 1,08 175277 Żukowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO III Kruszywo naturalne 1,8 205700 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO IV Kruszywo naturalne 1,4 172500 Przodkowo nie Starosta Kartuski
TUCHLINO Kruszywo naturalne 1,8 221760 Sierakowice nie Starosta Kartuski
GAPOWO VIII Kruszywo naturalne 1,91 467320 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IX Kruszywo naturalne 1,77 443080 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO X Kruszywo naturalne 1,57 393170 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO I Kruszywo naturalne 1,82 231400 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XI Kruszywo naturalne 1,8 500150 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZYSTA WODA Kruszywo naturalne 1,96 358900 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XII Kruszywo naturalne 1,83 338400 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO VI Kruszywo naturalne 8,7 1946670 Stężyca tak Starosta Kartuski
 

Powiat Kościerski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin

nazwa -  KARSIN,.

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża 1,1 (ha) ,
 • wielkość zasobów złoża 254,683 tyś. t 
 • położenie złoża /gmina/ Karsin, złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny Starosta

nazwa -  DĘBOWIEC,.

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża 1,4 (ha) ,
 • wielkość zasobów złoża 124,2 tyś. t 
 • położenie złoża /gmina/ Karsin,
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny Starosta

nazwa NOWA KARCZMA        

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża  1,9 (ha) ,
 • wielkość zasobów złoża 149,8 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
 • złoże jest eksploatowane   tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

nazwa STARY BARKOCZYN         

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża  1,5 (ha) ,
 • wielkość zasobów złoża 124,189 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
 • złoże jest eksploatowane   tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

nazwa NOWY BARKOCZYN

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża  1,969 (ha) ,
 • wielkość zasobów złoża 187,8 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
 • złoże jest eksploatowane   tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

Powiat Kwidzynski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
Złoża kopalin

 Kamionka 

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,4631 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 432,7 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kamionka, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie

Kamionka II

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9956 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 253,3 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kamionka, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica VII

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,1115ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 126,6 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Białki

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,5515ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 193,98 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Białki, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica V

 • rodzaj kopaliny piasek, piasek ze żwirem
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9969ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)  342,13 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Gonty

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 8,9208ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 3638,1 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

Podzamcze

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,5923ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 152,2tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Podzamcze, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Podzamcze II

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,6224 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 150,2  tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Podzamcze, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane      tak  

Gonty I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,7477 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 286,8 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Gonty , Gm. Prabuty
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica VIII

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha)1,15 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 93,4 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane      tak   
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica IX

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha)1,1170 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 104,1 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane        tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica X

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9928 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 167,1 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Bronisławowo I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,7640 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 114,5tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Bronisławowo, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 76,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie II

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 113,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzyni

Brokowo Tychnowieckie V

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 122,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie VI

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,55 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 95 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie III

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 102,9 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie IV

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,45  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 82,3 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica XI

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,5510 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 163,2tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie

Jałowiec

 • rodzaj kopaliny piasek i torf ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 6,9988  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) torf 166,3 tyś. ton , piasek 97,6 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Jałowiec, Gm. Ryjewo
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Lęborski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn,
 • sól kamienna

Gmina Łeba)

Gmina Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko, Gmina Cewice – brak danych

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • nazwa – Żwirownia "Ulinia" Maria Korda
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,9816 ha
  • wielkość zasobów złoża – 316,9 tyś ton
  • położenie złoża (gmina) Wicko
  • złoże jest eksploatowane tak
  • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • nazwa - Łebieniec II, ROM-BUD, Roman Nowacki
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek – kop. podstawowa, piaski gliniaste – kopalina towarzysząca
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy "Łebieniec III"– 1,9665ha
  • wielkość zasobów złoża – 294,7 9 tyś. ton (kop. główna), 97, 9 tyś. Ton razem 392,6 tyś ton
  • położenie złoża (gmina) Wicko
  • złoże jest eksploatowane tak
  •  Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • nazwa – Krępkowice, Teresa Filapek, P.H.U. Alfa
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy - 1,9964ha
  • wielkość zasobów złoża – 635, 102 tyś. ton
  • położenie złoża (gmina) Cewice
  • złoże jest eksploatowane tak
  •  Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • nazwa – Kębłowo Nowowiejskie I, EKO-UPRAWA SP. Z o.o.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,9984 ha
  • wielkość zasobów złoża – 329, 710 tyś. ton
  • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
  • złoże jest eksploatowane tak
  •  Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • nazwa – Kębłowo Nowowiejskie , Zakład Budowlany dziada Zaręba Sp. j.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,3530 ha
  • wielkość zasobów złoża – 102 700 tyś. ton
  • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
  • złoże jest eksploatowane tak
  •  Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • nazwa – "Łebień", Mariusz Jurgowiak, "JUBET"
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 0,7458 ha
  • wielkość zasobów złoża – 134 800 tyś. ton
  • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
  • złoże jest eksploatowane tak
  •  Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • "Lębork VIII", Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. Z o.o.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,9255 ha
  • wielkość zasobów złoża – 113 400 tyś. ton
  • położenie złoża (gmina) Lębork
  • złoże jest eksploatowane tak
  •  Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • nazwa – "Lębork IX", Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. Z o.o.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,8527 ha
  • wielkość zasobów złoża – 162 019tyś. ton
  • położenie złoża (gmina) Lębork
  • złoże jest eksploatowane tak
  • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Powiat Malborski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piasek, surowce ilaste
Złoża kopalin

Surowce ilaste ceramiki budowlanej – Nowy Staw – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane

Powiat Nowodworski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
 • mułki
 • surowce ceglaste
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • powierzchnia złóż  (ha)-brak danych
 • wielkość zasobów złóż  (t lub m3)- brak danych
 • położenie złóż Gmina  Stegna, Gmina Sztutowo
 • Złoża nie są eksploatowane

Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego.

Powiat Pucki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • żwir
 • piasek
Złoża kopalin

Nazwa
Rodzaj kopaliny
Powierzchnia (ha) obszaru górniczego
Wielkość zasobów złoża t/m3
Położenie złoża/gmina
Eksploatacja złoża
Organ koncesyjny
DĘBOGÓRZE II
Kruszywo naturalne - piasek
1,16
93,3 tys ton
Kosakowo
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDZEWO
Kruszywo naturalne
1,9
 
Puck
tak
Starosta Pucki
GNIEŻDŻEWO I
Kruszywo naturalne
1,9
233,4 tys ton
Puck
tak
Starosta Pucki
MINOWICE
Kruszywo naturalne-piasek
1,59
228,5 tys ton
Krokowa
tak
Starosta Pucki
PARSZCZYCE III
Kruszywo naturalne - piasek
1,87
 
Krokowa
tak
Starosta Pucki
MIEROSZYNO
Kruszywo naturalne
1,98
480,2 tyś ton
Puck
tak
Starosta Pucki
PARSZCZYCE V
Kruszywo naturalne
1,99
170,2 tyś ton
Krokowa
tak
Starosta Pucki

Powiat Starogardzki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Brak informacji z powiatu –organ koncesyjny.

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

Powiat Sztumski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda pisząca
Złoża kopalin

„Morany”

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (żwir z piaskiem)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,98 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 20-30 tys.ton
 • Położenia złoża: Dzierzgoń
 • Złoże nie jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Karczma

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,8ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 218 tys. ton
 • Położenie złoża: Dzierzgoń
 • Złoże nie jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Waplewo Wielkie

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,6
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 154 tys. ton
 • Położenie złoża: Stary Targ
 • Złoże nie jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś V

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,70
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 136 tyś. ton
 • Położenie złoża : Sztum
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Mortąg

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,50 ha
 • Wielkość zasobów złoża(t lub m3): 141 tyś ton
 • Położenie złoża :Stary Dzierzgoń
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś IV

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,60 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 91 tys. ton
 • Położenie: Sztum
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Koślinka

 • Rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,20 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 75 tyś ton
 • Położenie złoża: Sztum
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Ankamaty

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha): 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 74 tyś. ton
 • Położenie złoża: Dzierzgoń
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny Starosta Sztumski

Minięta

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża  (ha): 1,9 ha
 • Wielkość zasobów złoża: 203 ty s ton
 • Położenie złoża: Dzierzgoń
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Dzierzgoń-Stare Miasto

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża: 5,50ha
 • Wielkość zasobów złoża: 1024,3 tyś. ton
 • Położenie Stary Dzierzgoń
 • Złoże jest eksploatowane organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

Porzecze

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża: 3,3ha’wielkość zasobów złoża: 364,4 tyś ton
 • Położenie złoża: Stary Dzierzgoń
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

Minięta II

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 1,99ha
 • Wielkość zasobów złoża: 146,8 tyś. ton
 • Położenie złoża: gmina Dzierzgoń
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Waplewo Wielkie II

 • Rodzaj kopaliny: piasek, żwir
 • Powierzchnia złoża: 416,25 ton
 • Położenie złoża: Stary Targ
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

Mortąg II

 • Rodzaj kopaliny: piasek
 • Powierzchnia złoża: 19,3 ha
 • Wielkość zasobów złoża: 597,513 ton
 • Położenie złoża: Stary Dzierzgoń
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

 

Powiat Słupski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
 • borowiny
 • bursztyn
 • glinoporyty
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
Złoża kopalin

brak danych z powiatu

nazwa – Głąbino  IV

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

nazwa – Głąbino  V

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

nazwa – Kczewo

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

nazwa – Kobylnica III

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

nazwa – Siemianice IV

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

nazwa – Skórowo Nowe

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

nazwa – Zagórki II

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

nazwa – Krakulice-Gać

 • rodzaj kopaliny – torf
 • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Tczewski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
Złoża kopalin

Niżej podano dane o złożach, gdzie organem koncesyjnym jest Starosta Powiatu Tczewskiego. Na terenie powiatu znajdują się również kopalnie dla których koncesję wydał Marszałek Województwa Pomorskiego
Poniżej podano wszystkie złoża na terenie powiatu.
Nazwa- Gniew III

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Gniewskie Młyny

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Goszyn

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Królów Las

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- brak danych
 • Złoże jest eksploatowane- tak okresowo

Nazwa- Rokitki

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Rokitki II

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 15 405 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 82 674 m3, 142 777 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Stanisławie I

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- brak danych
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Brody

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 19 908 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 582,77 tys. Mg
 • Położenie złoża- Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Zabagno

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 19 676 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 93 133 m3, 159 723 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Małżewo

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 15 290 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 105 501 m3, 187 159 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Rokitki III

 • Rodzaj kopaliny- piaski
 • Powierzchnia złoża- 15 405 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 142 800 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Swarożyn - wyeksploatowane

 • Rodzaj kopaliny- piaski
 • Powierzchnia złoża- 19 996 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 186 463 m3, 279 881 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Czarlin

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża- 19 996 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 186 463 m3 , 279 881 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - tak
 • Złoża Gąsiorek, Cerkwia II i III – eksploatacja zakończona.

Nazwa -  Lubiszewo I, 

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża- 19.586 m²
 • Wielkość zasobów złoża - 446.618 t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ -  Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - nie 

Nazwa -  Goszyn III

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża  - 9.651 m²
 • Wielkość zasobów -167754 t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Goszyn IV

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża  ? m²
 • Wielkość zasobów - 28104 t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - nie

Nazwa - Rakowiec I

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 5500 m²
 • Wielkość zasobów 128,5 tys. t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa - Rakowiec II

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 6500 m²
 • Wielkość zasobów - 122,4 tys. t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa - Rakowiec III

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 0,5 ha
 • Wielkość zasobów - 95,3 tyś. t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Rakowiec IV

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 0,6 ha
 • Wielkość zasobów - 123,8 tys. t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Jeleń I

 • Rodzaj kopaliny - piasek
 • Powierzchnia złoża - 0,75 ha
 • Wielkość zasobów - 152,7 tys. t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Jeleń II

 • Rodzaj kopaliny - piasek
 • Powierzchnia złoża - 1,2 ha
 • Wielkość zasobów - 144,9 tys. t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Powiat Wejherowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu za rok 2010.
Niżej dane z r.2009.

 • „GŁAZICA V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,583
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 62,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINO” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 36,1 tys. t, torf 4,5 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,484
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 210,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „PERLINO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0294
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 32,7 tys. t, torf  8,6 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm. Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          tak
 • „KNIEWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 10,2105
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 276,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „USTARBOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,95
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 219 357 t
  • położenie złoża /gmina/:  Ustarbowo. gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 20,36
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 992,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia. gm. Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „NADOLE”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,6018
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 95 506 m3
  • położenie złoża /gmina/: Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starostwa Wejherowski
 • „ŁĘTOWO II”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,31
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 73 581 t, torf  3 043 m3
  • położenie złoża /gmina/: Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA III”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,81
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 43 544 t, torf 34 471 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny:  Starosta Wejherowski
 • „GOWINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,95
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 174 824 t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA IV”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,85
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  kreda jeziorna 82 006 t, torf  23 555 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE-WEJHEROWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 186
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 16 326 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „KAMIEŃ I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6756
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 845 872 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „ROBAKOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 601,5 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA VI”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 286 442 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 28,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
 • „GOWINO IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,39
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 144,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 44,5
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 3 929,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINOII”                                                                                                                                                                
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,7022
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 160,3 tys. t, kopalina towarzysząca: piasek gliniasty i glina 44,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „STRZEBIELINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,2999
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 86,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „CHMIELENIEC”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):  1,9452 w tym piasek 1,3352, glina i piasek gliniasty 1,5252
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 130,7 tys. t, kopalina towarzysząca glina i piasek gliniasty 154,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA POMORSKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  216 450 t
  • położenie złoża /gmina/:   gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „BRZEŹNO LĘBORSKIE”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 66
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek ze żwirem 5 428 037 t, kopalina towarzysząca piasek 8 761 241 t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane           tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6440
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 2 182,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 472,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GÓRA” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,24
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 176 200 t, torf 41 600 m3
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „CHOCZEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,5850
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 108,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ROZŁAZINO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,9680
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 202,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „NIEPOCZOŁOWICE I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 166,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE I”   
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,64
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 163,4 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ZIELNOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 383,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DĄBRÓWKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,3458
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):b tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „ZAKRZEWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1.99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 7 136 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „TŁUCZEWO”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 2,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 241,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DONIMIERZ I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1361,6 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „GÓRA V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 10,26
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 2 976,9 t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „PARASZYNO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 9,20
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 808 338,0 t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • KISEWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha):b
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 130,4 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „KISEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,76
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 240,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski

Sopot

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
Rodzaje kopalin pospolitych

rodzaje  kopalin pospolitych - brak

Złoża kopalin

nazwa - „Sopot” (zdrój Św. Wojciecha)   

 • rodzaj kopaliny - wody lecznicze (woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa)
 • Powierzchnia złoża       (ha)
 • wielkość zasobów złoża            (t lub m3) 
 • położenie złoża /gmina/     Sopot         
 • złoże jest eksploatowane? tak 
 • Organ koncesyjny         Koncesja nr 14/2004

Słupsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piaski kwarcowe
Złoża kopalin

nazwa - SŁUPSK II,

 • rodzaj kopaliny piasek kwarcowy
 • Powierzchnia złoża  10,03  (ha),
 • wielkość zasobów złoża 889,9 (t lub m3) 
 • położenie złoża /gmina/: Słupsk,  złoże jest eksploatowane: tak 
 • Organ koncesyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002