Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 21 892 000 

w tym:

 • przemysł - 1 651 526  
 • cele komunalne – 20 240 474 
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 37,6 %
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 61,9 %
 • studnie indywidualne  0,5 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak dany
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

 125

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 55 453 m³/dobę  
 • do celów przemysłowych: 4525 m³/dobę
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem


99,5 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Na terenie dzielnicy przemysłowej  Gdańsk-Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy  ul. Fundamentowej, dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych ”UNIKOM” sp. z o.o. cena wody brutto wynosiła :

 • gospodarstwa domowe  3,71 zł/m3
 • przemysł i pozostali odbiorcy 4,48  zł/m3

Na pozostałym terenie Gdańska obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. cena wody wynosiła 3,66 zł/m3

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 87,1%
 • parametrów bakteriologicznych – 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Saur Neptun Gdańsk S.A., 80-858 Gdańsk; ul. Wałowa 46

 • 99,72 % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • wielkość produkcji śr. 69 690 [m³/d].  

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” Sp. z o.o. w Gdańsku

 • 0,28  % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • wielkość produkcji śr. 197,3 [m³/d].  

 

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

10 913 010 

w tym:

 • przemysł 1 098 409
 • cele komunalne 788 301
 • gospodarstwa domowe 9 026 300
 • rolnictwo i leśnictwo b.dn.
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
 • ujęcie komunalne – wody podziemne
 • Ujęcia wody – podziemne (100,0%)  
  • Uj. Wiczlino 2 678 667
  • Uj. Wielki Kack 1 107 317
  • Uj. Jana z Kolna 1 141
  • Uj. Kolibki 1 341 126
  • Uj. Sieradzka 1 186 784
  • Uj. Rumia 2 228 384
  • Uj.Reda 4 180 118
 • studnie indywidualne  ok. 40
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne 5
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe /brak/
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

103,8

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

29 899

 • do celów komunalnych:  2 160
 • do celów przemysłowych: 3 009
 • gospodarstwa domowe  ; 24 730
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z 2010r- 98% dane 2008
 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

3,29 (średnia cena) [zł/m³]

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 34 859
 •  % całkowitego zaopatrzenia. 100

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem:  brak danych

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

bd z r.2010 , w r.2009 jak niżej:

Gmina Borzytuchom:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 96%
 • studnie indywidualne 4 % 

Miasto i Gmina Bytów:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 98%
 • studnie indywidualne 2 %

Gmina Czarna Dąbrówka:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 92%
 • studnie indywidualne 8 % 

Gmina Kołczygłowy:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 92,46%
 • studnie indywidualne 7,54% 

Gmina Lipnica:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 63%  
 • studnie indywidualne 37 % 

Miasto i Gmina Miastko:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 95%
 • studnie indywidualne 5%  

Gmina Parchowo:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 75 %
 • studnie indywidualne 25 % 

Gmina Studzienice:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 15 %
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne 5%

Gmina Trzebielino:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 80%
 • studnie indywidualne 20 % 

Gmina Tuchomie:

 • ujęcie komunalne - wody podziemne 97,2 %
 • studnie indywidualne 2,8 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych  z r.2010 , w r.2009 jak niżej

 • Gmina Borzytuchom: 2,04
 • Miasto i Gmina Bytów: 2,01   
 • Gmina Czarna Dąbrówka:  2,21
 • Gmina Kołczygłowy:  2,00 + opłata abonamentowa 2,20
 • Gmina Lipnica: 1,55
 • Miasto i Gmina Miastko: 2,24
 • Gmina Parchowo: b.d.          
 • Gmina Studzienice: 1,90
 • Gmina Trzebielino: 2,91
 • Gmina Tuchomie: 1,56-1,63

 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych  z r.2010 , w r.2009 jak niżej

Gmina Borzytuchom:

 • parametrów fizykochemicznych 99,9 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Bytów:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Czarna Dąbrówka:

 • parametrów fizykochemicznych 99 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Kołczygłowy:

 • parametrów fizykochemicznych - 4 z 9 ujęć wody spełniały normy
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Lipnica:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Miastko:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Studzienice:

 • parametrów fizykochemicznych 90%
 • parametrów bakteriologicznych 98 %

Trzebielino:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

Tuchomie:

 • parametrów fizykochemicznych 100 %
 • parametrów bakteriologicznych 100 %

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Brak danych  z r.2010 , w r.2009 jak niżej


Zakład Usług Wodnych w Słupku Sp. z o.o.

 • zaopatruje Gminę Borzytuchom
 • wielkość produkcji średnio: 301,4 m³/d 
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

 • zaopatruje Miasto i Gminę Bytów
 • wielkość produkcji średnio: 2 471,22 m³/d
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce

 • zaopatruje Gminę Czarna Dąbrówka
 • wielkość produkcji średnio: 182,8 m³/d
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Gmina Kołczygłowy

 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio: 480 m³/d  
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Wnuk Lipiński Leon – obsługuje sieć wodociągową Górki

 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio: b.d. 
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. %  całkowitego zaopatrzenia powiatu

Rowiński Kazimierz – obsługuje sieć wodociągową Kołczygłówki PKP

 • zaopatruje Gminę Kołczygłowy
 • wielkość produkcji średnio: b.d. 
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. %  całkowitego zaopatrzenia powiatu


Gminy Lipnica

 • zaopatruje Gminę Lipnica
 • wielkość produkcji średnio 325 m³/d
 • 63% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku

 • zaopatruje Gminę Miastko
 • wielkość produkcji średnio:  2 461,78 m³/d 
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Usług Wodnych w Słupku Sp. z o.o.

 • zaopatruje Gminę Parchowo
 • wielkość produkcji średnio: b.d.  m³/d
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Gmina Studzienice

 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio 221 m³/d 
 • 80% całkowitego zaopatrzenia Gminy Studzienice
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
"PREFABET" Osława Dąbrowa

 • zaopatruje Gminę Studzienice
 • wielkość produkcji średnio: b.d.  m³/d
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie

 • zaopatruje Gminę Trzebielino
 • wielkość produkcji średnio: b.d.  m³/d  
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński

 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio: 301,6 m³/d 
 • 94,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 
Konserwacja Wodociągu i Sprzedaż Wody J.H. Wirkus

 • zaopatruje Gminę Tuchomie
 • wielkość produkcji średnio 16,04 m³/d
 • 5,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • b.d. % całkowitego zaopatrzenia powiatu

Razem wg wyżej podanych danych:  6 760,84 m³/d  (brak danych z gmin: Parchowo, Trzebielino;  dane częściowe z gmin: Kołczygłowy, Lipnica i Studzienice)

 

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

POWIAT CHOJNICKI ogółem: 3 325 213

Gmina Chojnice

 • ogółem 593 937  

Gmina Brusy 

 • ogółem 433 973
 • cele przemysłowe 52 774
 • cele komunalne, rolnictwo, leśnictwo 381 199

Gmina Czersk

 • ogółem 520 603 
 • cele przemysłowe 23 722
 • cele komunalne, rolnictwo, leśnictwo   496 881  

Gmina Konarzyny 

 • ogółem  77 700
 • cele przemysłowe 8 281
 • cele komunalne 69 419

Miasto Chojnice

 • ogółem    1 699 000
 • cele przemysłowe 357 000
 • cele komunalne 1 342 000
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - brak
ujęcie komunalne – wody podziemne:

 • Gmina Konarzyny - 95%
 • Gmina Czersk - 93%,
 • Gmina Brusy - 86%,
 • Gmina Chojnice - 100%,
 • Miasto Chojnice - 100%

studnie indywidualne  brak danych

ujęcia przemysłowe – wody poziemne- brak danych
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Chojnice - 106,5
 • Miasto Chojnice - 116
 • Gmina Brusy  - 85  
 • Gmina Czersk - 67
 • Gmina Konarzyny - 92

Średnio w powiecie 93,3

Średnio w powiecie 89

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Gmina Chojnice -  1 627 (ogółem na cele komunalne i przemysłowe)

do celów komunalnych

 • Gmina Brusy  - 1 044
 • Gmina Czersk - 1 361
 • Gmina Konarzyny - 190
 • Miasto Chojnice - 3 676

Ogółem w powiecie 7898

do celów przemysłowych 

 • Gmina Brusy  - 145 
 • Gmina Czersk - 65
 • Gmina Konarzyny - 23
 • Miasto Chojnice - 978

Ogółem w powiecie 1211

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Czersk – 84 %  17794 mieszkańców
 • Gmina Chojnice – 98 %  16985
 • Gmina Brusy - 88 %  12280
 • Gmina Konarzyny – 75 %   1730
 • Miasto Chojnice - 100%  39826

ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem – 88615 tj. 93,6 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Czersk: 1,90 zł i 1,96 zł dla firm; opłata abonamentowa:  2,23 zł
 • Gmina Chojnice: 2,87 zł; opłata abonamentowa 6,00zł
 • Gmina Brusy: 2,06 zł; opłata abonamentowa: 2,78 zł
 • Gmina Konarzyny: 1,61 zł; opłata abonamentowa: 2,14 zł
 • Miasto Chojnice: 2,38 zł; opłata abonamentowa: 7,07 zł
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Czersk:  parametry bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Gmina Brusy: bakteriologiczne 100 % Fizykochemiczne 100%
 • Gm. Konarzyny: bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Gm.Chojnice:  bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Miasto Chojnice – brak danych
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Zakład/Firma
Gmina
Wielkość produkcji [m3/d]
% zaopatrzenia gminy
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. Czersk
Czersk
Brak danych
ok. 500
84
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach
Chojnice
2 150
98
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach
Brusy
1 410
93
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Konarzynach
Konarzyny
460
90
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
Miasto Chojnce
ok. 6 000
100

Razem: 10 520

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

1 934 642,50

w tym:

 • przemysł: 182 979
 • cele komunalne: 1 723 646,50
 • rolnictwo i leśnictwo: 28 017
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Miejska Człuchów:  524567
 • Gmina Wiejska Człuchów:  263582
 • Gmina Przechlewo: 170997
 • Gmina Rzeczenica: 90500
 • Gmina Koczała: 92 000,50
 • Miasto i Gmina Czarne: 340000
 • Miasto i Gmina Debrzno: 242000

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe-brak

ujęcie komunalne – wody podziemne

 • Gmina Miejska Człuchów: 100%
 • Gmina Wiejska Człuchów: 100%
 • Gmina Przechlewo: 100%
 • Gmina Rzeczenica: 100%
 • Gmina Koczała: 100%
 • Miasto i Gmina Czarne: 100%
 • Miasto i Gmina Debrzno: 99,1%

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

84,14

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:       4722,32
 • do celów przemysłowych:      501,31
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Człuchów: 98
 • Gmina Wiejska Człuchów: 96,45
 • Gmina Przechlewo: 95
 • Gmina Rzeczenica: 87
 • Gmina Koczała: bd
 • Miasto i Gmina Czarne: 99
 • Miasto i Gmina Debrzno: 99,1
 • Ogółem w powiecie bez Gm.Koczała: 97%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Człuchów: 1,89
 • Gmina Wiejska Człuchów: 2
 • Gmina Przechlewo: 2,02
 • Gmina Rzeczenica: 3,09 
 • Gmina Koczała: 2,00
 • Miasto i Gmina Czarne: 3,01 
 • Miasto i Gmina Debrzno: 3,48 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Miejska Człuchów: 100%
 • Gmina Wiejska Człuchów: 89,48%
 • Gmina Przechlewo: 100%
 • Gmina Rzeczenica: 80%
 • Gmina Koczała: 100%
 • Miasto i Gmina Czarne: 100%
 • Miasto i Gmina Debrzno: 100%

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Miejska Człuchów: 100%
 • Gmina Wiejska Człuchów: 100%
 • Gmina Przechlewo: 100%
 • Gmina Rzeczenica: 100%
 • Gmina Koczała: 100%
 • Miasto i Gmina Czarne: 100%
 • Miasto i Gmina Debrzno: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Człuchów  - Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów

 • 99% zaopatrzenia gminy ,
 • wielkośc produkcji 2037 m3/d

Gmina Wiejska Człuchów –Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów

 • 6,12 % zaopatrzenia gminy ,
 • wielkość produkcji 49 m3/d

Gmina Przechlewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, Poldanor Przechlewo, Rolpex Szczytno, Rolpako Pakotulsko

 • Brak danych o % zaopatrzenia i wielkości produkcji

Gmina Rzeczenica –Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy

 • 89% zaopatrzenia gminy ,
 • wielkośc produkcji 671 m3/d

Gmina Koczała  -Zakład Gospodarki Komunalnej w  Koczale

 • 100% zaopatrzenia gminy,
 • wielkość produkcji 350 m3/d

Miasto i Gmina Czarne-Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne SP.z o.o w Czarnem

 • 90% zaopatrzenia gminy,
 • wielkość produkcji 50m3/d

Miasto i Gmina Debrzno Zakład Gospodarki Komunalnej w Debrznie

 • 91,9% zaopatrzenia gminy,
 • wielkość produkcji 750 m3/d

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 3  568 086

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe

 • Gmina Kolbudy – 20%

ujęcie komunalne – wody podziemne

 • Gmina Cedry Wielkie –100 %
 • Gmina Suchy Dąb – 98 %
 • Miasto Pruszcz Gdański – 100%
 • Gmina Pszczółki –  100%
 • Gmina Kolbudy – 80%
 • Gmina Trąbki Wielkie – 82%
 • Gmina Pruszcz Gdański – 75 %
 • Gmina Przywidz – 99 %

studnie indywidualne

 • Miasto Pruszcz Gdański – 5 sztuk
 • Gmina Pszczółki – 1%
 • Gmina Pruszcz Gdanski – 5 %
 • Gmina Suchy Dąb – 2 %

ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak

 • Gmina Pruszcz Gdanski – 20 %

ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

104

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

9 775,5

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Pruszcz Gdański –   100%
 • Gmina Pruszcz Gdański –  brak danych
 • Gmina Kolbudy –   99%
 • Gmina Przywidz –   93%
 • Gmina Pszczółki –   99%
 • Gmina Suchy Dąb –   brak danych
 • Gmina Trąbki Wielkie –  89%
 • Gmina Cedry Wielkie –  100%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Pruszcz Gdański –   2,84 zł/m³
 • Gmina Pruszcz Gdański –  2,71 zł/m³
 • Gmina Kolbudy –   2,49 zł/m³(do 05.02.2010r.) 2,64 zł/m³ (do 05.02.2011)
 • Gmina Przywidz –   2,70 zł/m³
 • Gmina Pszczółki –   2,20 zł/m³
 • Gmina Suchy Dąb –   2,27 zł/m³
 • Gmina Trąbki Wielkie –  2,70 zł/m³
 • Gmina Cedry Wielkie –  2,19 zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu z r. 2010

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto Pruszcz Gdański – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z  o.o. – 100% 

 • wielkość produkcji 3391 m3/dobę

Gmina Cedry Wielkie – WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek – 100%,
Gmina Kolbudy –

 • REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach – 55%;
 • SNG Gdańsk – 39%
 • Hotel Otomin – 6%

Gmina Pruszcz Gdański – "Eksploatator" sp. z o.o. – 100%

Gmina Przywidz – brak danych
Gmina Pszczółki – brak danych
Gmina Suchy Dąb – Urząd Gminy w Suchym Dębie – 100%,

 • wielkość produkcji 493m3/dobę (jeden wodomierz)

Gmina Trąbki Wielkie – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich,

 • wielkość produkcji 1 461,73 m3/dobę

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 
ogółem
przemysł
cele komunalne
rolnictwo
i leśnictwo
Gmina Chmielno
357 400
3 500
339 600
14 300
Gmina Sulęczyno
220 667
32 000
165 167
23 500
Gmina Sierakowice
958 483
70 000
743,483
145 000
Gmina Stężyca
358 000
75 000
183 000
-
Gmina Somonino
280 650
44 884
231 345
4 421
Gmina Kartuzy
1 050 590
221 853
828 737
-
Gmina Żukowo
990 000
103 500
886 500
Gmina Przodkowo
425 000
40 000
335 800
brak danych
Powiat Kartuski
4 640 790
590 737
 
 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe – 0 %
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 97,8 %
 • studnie indywidualne – 2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – 0,2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – 0 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Kartuzy – 85
 • Gmina Sulęczyno – 130
 • Gmina Chmielno – 141,6
 • Gmina Stężyca – 104,7
 • Gmina Sierakowice – 140
 • Gmina Przodkowo – 124
 • Gmina Żukowo – 150
 • Gmina Somonino – 110

Średnio w powiecie 94

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Kartuzy - 2 878,3 (do celów komunalnych: 2 270,5; do celów przemysłowych: 607,8)
 • Gmina Sulęczyno – 604,6
 • Gmina Chmielno – 979,18
 • Gmina Stężyca – 978,14
 • Gmina Sierakowice – 2 626
 • Gmina Przodkowo – 1030 (do celów komunalnych: 920; do celów przemysłowych: 110)
 • Gmina Żukowo – 2712,33 (do celów komunalnych: 2428,79; do celów przemysłowych: 283,56)
 • Gmina Somonino – 756,79 (do celów komunalnych: 633,82; do celów przemysłowych: 122,97)

Razem  w powiecie 12745

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Kartuzy – 99%
 • Gmina Sulęczyno – 72%
 • Gmina Chmielno – 6 956 budynków włączonych do sieci/7 098 ogólnej ilości budynków (98%)
 • Gmina Stężyca – 91 %
 • Gmina Sierakowice – 98,7 %
 • Gmina Przodkowo – 98 %
 • Gmina Żukowo – 96%
 • Gmina Somonino – 96 %

Średnio w powiecie 96

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Kartuzy – śr. 2,94
 • Gmina Sulęczyno – 2,94
 • Gmina Chmielno – 3,08
 • Gmina Stężyca – 2,94 dla stałych mieszkańców; 3,37 i 3,33 dla pozostałych odbiorców
 • Gmina Sierakowice – 2,94
 • Gmina Przodkowo – 2,17
 • Gmina Żukowo – 2,37 dla gospodarstw domowych; 3,52 dla odbiorców przemysłowych
 • Gmina Somonino – 2,81 dla gospodarstw domowych; 3,24 dla pozostałych odbiorcy, 3,46 dla odbiorców z poza gminy
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 
parametry fizykochemiczne
parametry bakteriologiczne
Gmina Kartuzy
100%
100%
Gmina Sulęczyno
100%
100%
Gmina Chmielno
100%
100%
Gmina Stężyca
75%
100%
Gmina Sierakowice
100%
100%
Gmina Przodkowo
100%
100%
Gmina Żukowo
100%
100%
Gmina Somonino
90%
100%

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy
Zaopatruje
Wielkość produkcji sr. [m³/d]
% zaopatrzenia gminy
Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 
 
Miasto i Gmina Kartuzy
 
 
4 367
 
 
99
Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski w Glinczu, ul. Akacjowa 24 
 
 
Gmina Żukowo
 
2712,33- dobowa
zdolność produkcyjna,
śr. 4259
 
 
81
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o. o. w Sławkach 1A
 
Gmina Somonino
1012,12
90
Zakład Komunalny w Stężycy
 
Gmina Stężyca
1068,5
97
Urząd Gminy w Chmielnie
 
Gmina Chmielno
 
979,2
 
98
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sierakowicach
 
Gmina Sierakowice
2 626
99
Urząd Gminy w Przodkowie
 
Gmina Przodkowo
1164
 
100
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
 
Gmina Sulęczyno
 
604,6
 
bd

Razem 14 312  m³/d

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 2 017 580 m3/r (dane zużycia z ujęć komunalnych)

w tym:

 • przemysł 183 446
 • cele komunalne 1 695 756
 • rolnictwo i leśnictwo 113 378
 • inne (płukanie sieci, straty) 25 000
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcia komunalne, wody powierzchniowe

brak

ujęcia komunalne, wody podziemne

Miasto Kościerzyna                             99%                        640 678 m³/rok
Gmina Kościerzyna                             67,5%                     238 461 m³/rok 
Gmina Dziemiany                                68%                        125 000 m³/rok
Gmina Karsin                                      90%                        139 700 m³/rok
Gmina Liniewo                                    98%                        127 700 m³/rok
Gmina Nowa Karczma                        100%                       281 000 m³/rok
Gmina Stara Kiszewa                          49%                        98 167 m³/rok
Gmina Lipusz                                     41,51%                   45 050 m³/rok
razem:                                                                                   1 695 756
studnie indywidualne
 
Miasto Kościerzyna                               1%                     brak danych
Gmina Kościerzyna                         brak danych               brak danych
Gmina Dziemiany                                 32%                     brak danych
Gmina Karsin                                       10%                     brak danych
Gmina Liniewo                                       2%                     brak danych        
Gmina Nowa Karczma                     brak danych               brak danych
Gmina Stara Kiszewa                            51%                    brak danych
Gmina Lipusz                                     54,39%                  brak danych
Razem    29 800                                          

ujęcia przemysłowe – wody podziemne
Występują w gminach Kościerzyna, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Karsin. Wody używane są głównie do hodowli ryb oraz w związku z wydobyciem i obróbką kruszyw.
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
brak

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

79,43

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 4645,90
 • do celów przemysłowych: 502,59
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna  99%               
 • Gmina Kościerzyna  87%
 • Gmina Dziemiany  68%  
 • Gmina Karsin  90%
 • Gmina Liniewo  95%       
 • Gmina Nowa Karczma  95%
 • Gmina Stara Kiszewa  49%
 • Gmina Lipusz  41,51%

Średnio w powiecie  87,5 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna  2,64
 • Gmina Kościerzyna  2,51
 • Gmina Dziemiany  2,40
 • Gmina Karsin  2,20 
 • Gmina Liniewo  2,88
 • Gmina Nowa Karczma  2,94
 • Gmina Stara Kiszewa  2,35
 • Gmina Lipusz  2,35
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych    95%
 • parametrów bakteriologicznych  100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE”

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 2675
 • % całkowitego zaopatrzenia  38,80  % powiatu

Nazwa firmy Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 1326
 • % całkowitego zaopatrzenia 19,23 % powiatu

Nazwa firmy Zakład Komunalny w Dziemianach

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 342
 • % całkowitego zaopatrzenia 4,96 % powiatu

Nazwa firmy Urząd Gminy Karsin

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 600
 • % całkowitego zaopatrzenia 8,70 % powiatu

Nazwa firmy Urząd Gminy Liniewo

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 642
 • % całkowitego zaopatrzenia  9,31 % powiatu

Nazwa firmy Urząd Gminy Nowa Karczma

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 770
 • % całkowitego zaopatrzenia  11,16 %  powiatu

Nazwa firmy Urząd Gminy Stara Kiszewa

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 389
 • % całkowitego zaopatrzenia 5,64 % powiatu

Nazwa firmy Urząd Gminy Lipusz

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 151
 • % całkowitego zaopatrzenia 2,19 % powiatu

Razem-6895 śr [m³/d]

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 3 881 885        

 • cele komunalne- 3.881 885
 • przemysł- brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Miasto Kwidzyn 

 • 100% ujęcia komunalne-wody podziemne

Gmina Kwidzyn  

 • 99% ujęcia komunalne-wody podziemne
 • 1% studnie indywidualne

Gmina Sadlinki

 • 95% ujęcie komunalne-wody podziemne
 • 5% studnie indywidualne

Gmina Gardeja        brak informacji

Gmina Ryjewo -     

 • 91,8 % mieszkańców gminy-ujęcia komunalne-wody podziemne
 • 8,2% mieszkańców gminy –studnie indywidualne

Gmina Prabuty

 • 99% ujęcia komunalne-wody podziemne
 • 1% studnie indywidualne
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

130

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 5904,52
 • do celów przemysłowych: 2191,03
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kwidzyn -99%
 • Gmina Kwidzyn-93%
 • Gmina Gardeja- 87%
 • Miasto i Gmina Prabuty- 99,6 %
 • Gmina Sadlinki-64%
 • Gmina Ryjewo -70%
 • Średnio dla powiatu-  85,4%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kwidzyn-2,76zł
 • Gmina Kwidzyn- 2,76 zł
 • Gmina Gardeja-2,97 zł
 • Miasto i Gmina Prabuty-3,31 zł
 • Gmina Sadlinki- 3,11zł
 • Gmina Ryjewo- 2,80 zł
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Miasto Kwidzyn-100%
 • Gmina Kwidzyn-100%
 • Gmina Gardeja-100 %
 • Gmina Prabuty-50%
 • Gmina Sadlinki-90%
 • Gmina Ryjewo-100%

parametrów bakteriologicznych

 • wszystkie gminy 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Lp
Nazwa firmy
zaopatruje
Wielkość produkcji(m3/d)
%zaopatrzenia gminy
%zaopatrzenia powiatu
1
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul Sportowa 29 Kwidzyn
Miasto i Gmina Kwidzyn
7565,7
100%
71%
2
Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka ul Grudziądzka 13 Sadlinki
Gmina Sadlinki
621
100%
6%
3
Zakład Budżetowy „Pomezania” ul. Lipowa 1 Ryjewo
Gmina Ryjewo
383,6
78%
4%
4
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 Prabuty
Gmina Prabuty
1705
95%
16%
5
ECO Malbork z siedziba w Malborku
Gmina Prabuty
360
5%
3%
6
RAZEM
 
10635,3
 
 

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem -  2 847 471 
w tym:

 • przemysł – 149 472 bez Gmin Łeba i NWL
 • cele komunalne – 2 680 899
 • rolnictwo i leśnictwo – brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe-brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne- 100%
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 100%
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe-brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio w powiecie -112 wg danych jak niżej
wg danych z powiatu-98

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7800 wg danych jak niżej
wg danych z powiatu -6022

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z r.2010. W r. 2009 97%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Lębork- 1,71 [zł/m3]
 • Gmina Łeba- 2,02 [zł/m³]
 • Gmina Cewice- 2,24 [zł/m³]
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- GZUK (2,39 zł/m³ ), MPWiK (1,98 zł/m³ )
 • Gmina Wicko- Nowęcin, Żarnowska, Łebieniec, Szczenurze, Sarbsk (2,00 zł/m3); pozostałe miejscowości gminy (1,78 zł/m3)
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gmina Łeba- brak danych
Gmina Cewice- 90% wody spełniającej normy
Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • parametry fizykochemiczne 70%;
 • parametry bakteriologiczne 100%

Gmina Wicko

 • parametry fizykochemiczne 80 %;
 • parametry bakteriologiczne 98 %

Gmina Lębork

 • parametry fizykochemiczne 100 %
 • parametry bakteriologiczne 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

dla gminy miasta Łeba:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba Wicko”
  • wielkość produkcji śr [m3/d] 2178, sprzedaż 1595 ( z tego 272,7 m3/d dla gm.Wicko, Łeba-1322)
  • 100% całkowitego zaopatrzenia gminy

dla Gminy Cewice:

 • ujęcie gminne- Cewice
  • wielkość produkcji śr m3/d 701 (256000 m3/rok)
  • 78 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • ujęcie gminne- Siemirowice (PROMEX)
  • wielkość produkcji śr m3/d 115  (3,500 m3/miesiąc ) (42 000 m3/rok)
  • 12,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • ujęcia gminne- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Maszewie Lęborskim
  • wielkość produkcji śr m3/d 67 ( 24412 m3/rok)
  • 8 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • ujęcia gminne- Nadleśnictwo Lębork
  • wielkość produkcji śr m3/d 11 ( 4040 m3/rok)
  • 1,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Razem Gmina Cewice 894 m3/d

dla Gminy Nowa Wieś Lęborska:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • wielkość produkcji śr [m3/d] 982,2
  • 88 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lębork
  • wielkość produkcji śr [m3/d] 149,8
   • 12 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska

Razem Gmina Nowa Wieś Lęborska 1132 m3/d


dla Gminy Wicko:

 • Gminne Usługi Komunalne
  • wielkość produkcji śr [m3/d] 301 
  • 51,1 % całkowitego zaopatrzenia gminy Wicko
 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba- Wicko” Sp. z o.o.
  • wielkość produkcji śr [m3/d] 272,7
  • 46,3 % całkowitego zaopatrzenia gminy Wicko
 • Nadleśnictwo Lębork
  • wielkość produkcji śr [m3/d] 15,3
  • 2,6 % całkowitego zaopatrzenia gminy Wicko

Razem Gmina Wicko 588,5 m3/d


dla Gminy Lębork:

 • MPWiK Sp. z o.o.
  • wielkość produkcji śr [m3/d] 4988,5 
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Gminy Lębork 

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

2 927 714,5 

w tym:

 • przemysł 261 951
 • cele komunalne 2 626 363,5
 • rolnictwo i leśnictwo 39 400
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe – brak
 • ujęcia komunalne – wody podziemne:
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 20 studni (15 studni w gm. Stare Pole, 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork),
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku – 8 studni na terenie miasta Malborka,
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 8 studni na terenie gminy Miłoradz,
 • studnie indywidualne – 49 studni przydomowych
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • 1 studnia – PRINO PLAST Sp. z o.o. – Produkcja Artykułów Higienicznych – Malbork,
  • 1 studnia – MADEX – Zakład Pracy Chronionej –  produkcja przędzy – Kościeleczki, gm. Malbork,
  • 2 studnie – M. Leier – Wytwórnia materiałów Budowlanych w Malborku
  • 1 studnia – Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami w Szymankowie Sp. z o.o. – ujęcie w Lichnowach
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, Gm. Lichnowy
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Borętach, Gm. Lichnowy
  • 1 studnia – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Dąbrowie, Gm. Lichnowy
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe:
  • Cukrownia „Malbork” – w okresie kampanii cukrowniczej
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

na podstawie zużycia wody na cele komunalne w powiecie – 111,16

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

8 021,14

 • do celów komunalnych: 7 195,52
 • do celów przemysłowych: 717,67
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 100%
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98%
 • Gmina Malbork – 96%
 • Gmina Miłoradz – 99,56%
 • Gmina Lichnowy – 99,9%
 • Gmina Stare Pole – 99%
 • Średnio w powiecie - 98,74%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku – 2,65
Centralny Wodociąg Żuławski – 3,99
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 2,33 od 01.01.2010 – 28.02.2010 r., 2,35 od 01.03.2010 – 31.12.2010 r.

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. 

 • pod względem parametrów fizykochemicznych – 100%
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 %

Centralny Wodociąg Żuławski

 • pod względem parametrów fizykochemicznych – 91 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych – 100 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • pod względem parametrów fizykochemicznych –  80 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku 

 •  wielkość produkcji śr. [m³/d]: 6 985
 •  % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 36,57

Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim 

 •  wielkość produkcji śr. [m³/d] 11 480,1
 •  % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 60,11

Nazwa firmy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu 

 •  wielkość produkcji śr. [m³/d]: 633 ,
 •  % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 3,31

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 1 826 064 
 w tym:

 • przemysł    brak danych
 • cele komunalne    brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo    brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
 • ujęcie komunalne – wody podziemne     99,5 %
 • studnie indywidualne     0,5 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne    brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe  brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

~ 100

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

5004

 • do celów komunalnych:   brak danych
 • do celów przemysłowych:   brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,42 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 4,33
 • Miasto Krynica Morska: 4,35
 • Gmina Ostaszewo: 4,33
 • Gmina Stegna: 4,33
 • Gmina Sztutowo: 4,33
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych    97%
 • parametrów bakteriologicznych    97,5 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
  • wielkość produkcji śr [m³/d]    11 587 ( dla całego CWŻ)
  • % całkowitego zaopatrzenia. 99,5 % Miasta i Gminy  Nowy Dwór Gdański, Gminy Ostaszewo, Gminy Stegna i Gminy Sztutowo.
 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej.
  • % całkowitego zaopatrzenia.  99,9 % Miasta Krynica Morska.

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

2 593 325

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • 99 % pobór z wodociągów gminnych w każdej z gmin
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe-brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne-96%
 • studnie indywidualne- 4%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne – 15 szt.
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

81

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 105 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

97 % zwodociągowania w powiecie

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Puck – 3,68
 • Gmina Puck – 5,03
 • Gmina Kosakowo – 3,30
 • Miasto Hel – 2,33
 • Gmina Krokowa - 2,62
 • Gmina Władysławowo – 3,12
 • Gmina Jastarnia – 3,12
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych- bardzo dobra  - 100
 • parametrów bakteriologicznych – bardzo dobra - 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat


 Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o., ul. Droga Chłapowska 21, 84 - 120 Władysławowo - zaopatruje gminę Władysławowo i Jastarnię 

 • 100% całkowitego zaopatrzenia gmin    
 • 56% całkowitego zaopatrzenia powiatu  

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa-zaopatruje Gminę Krokowa

 • 97% całkowitego zaopatrzenia gminy    
 • 18% całkowitego zaopatrzenia powiatu   

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck – zaopatruje Miasto Puck

 • 100% całkowitego zapotrzebowania miasta             
 • 15% całkowitego zaopatrzenia powiatu    

ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel -zaopatruje Miasto Hel

 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy         
 • 7,0 % całkowitego zaopatrzenia powiatu  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. – zaopatruje Gminę Kosakowo

 • 78% całkowitego zaopatrzenia gminy              
 • 2,5% całkowitego zaopatrzenia powiatu                

Oraz inne w niewielkim zakresie:

 • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa (0,9%)
 • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa (0,30%)
 • ANR (Świecino) Gmina Krokowa (0,24%)
 • DPS Lubkowo Gmina Krokowa (0,06%)

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem  4 089 255      

w tym:*

 • gm. Bobowo-  100.021;
 • gm. Skarszewy- 424.981;
 • gm. Miejska Skórcz- 122.500;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański-1.757.655 r;
 • gm. Czarna Woda 184.200;
 • gm. Kaliska 132920;
 • gm. Osiek 37.000;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 386.000;
 • gm. Smętowo Graniczne 280600;
 • gm. Zblewo 341.100;
 • gm. Wiejska Skórcz 191.900;
 • gm. Osieczna 130378 (Gm. Osieczna – 85211, Stowarzyszenie – 45167)

* brak danych z gminy Lubichowo (w r.2009-262155)

 • przemysł - *ok.100 000

* brak danych z gmin: Smętowo Gr., Czarna Woda (r.2009-200) , Osiek (r.2009-0), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-749)

 • cele komunalne- *3 564 250

* brak danych z gmin: Smętowo Gr (r.2009-152900), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-261406)

 

 

 

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 10 ujęć

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
 • studnie indywidualne: 13%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne, jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Ujęcie Gminne 60%

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe: 0
 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne – 8%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejska Czarna Woda: bd
Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne 122.500 m3/r
 • studnie indywidualne – 500 m3/r

Gmina Wiejska Osieczna: bd
Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne (hydrofornia Bobowo - 70%)
 • studnie indywidualne - 30%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 95%
 • studnie indywidualne – 5%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: (dane z 2009 r.)

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne – 1%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 101
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:72,55
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 75,1
 • Gmina Wiejska Osiek: 100
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 79)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 100,5
 • Gmina Miejska Skórcz: 87,11
 • Gmina Wiejska Osieczna: 121,7
 • Gmina Wiejska Bobowo: 60,68
 • Gmina Wiejska Zblewo: 89
 • Gmina Wiejska Kaliska: 70
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy:  101,34

Średnio w powiecie bez gmin wiejskich Starogard i Osieczna 91,7

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.768,3
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1058
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 350
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 718)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. (2009 r. 328)
 • Gmina Miejska Skórcz: 483,28
 • Gmina Wiejska Osieczna: 357,20
 • Gmina Wiejska Bobowo: 186,42
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 361,6
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 1.437,2

Razem bez gminy Zblewo 10538

 • do celów komunalnych:
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.763,9
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 350
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 716)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 346
 • Gmina Miejska Skórcz: 321
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 186,72
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d. (2009 r. 783)
 • Gmina Wiejska Kaliska: 350,7
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 1221,2

Razem w powiecie bez gmin wiejskiej Starogard i Osieczna  9765

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:84,3
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.(r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 61)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 94%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. .(r.2008 -99)
 • Gmina Miejska Skórcz: 99%
 • Gmina Wiejska Osieczna: 95,64
 • Gmina Wiejska Bobowo: 68,62
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99,8
 • Gmina Wiejska Kaliska: 95
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 97,8

Ogółem w powiecie -92,7%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,17
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:3,19
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,19
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,02
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,70
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,35
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,30
 • Gmina Miejska Skórcz: 3,07 zł (przemysł), 2,94 zł (cele komunalne)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,85
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2,80
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,40
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,19
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 2,62
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
 • Gmina Wiejska Osiek: 100%
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz:100%
 • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100%
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
 • Gmina Wiejska Osiek: 100%
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100%
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 5.835,
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard Gd.

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 73%
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAR-WIK” w Starogardzie Gd. 12%
 • DPS Szpęgawsk, RSP „KOOPEROL” Zduny 15
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1.409

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 768

Gmina Wiejska Osiek:
 

 • Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 90

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz,
  • wielkość produkcji śr. [m3] 526,
  • 92% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Miejskiej,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 483
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100 %,

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Urząd Gminy Osieczna
  • wielkość c produkcji śr. [m3/d] – 233,45
  • 65,36% całkowitego zaopatrzenia gminy,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr  [m3/d] – 123,75 tj.
  • 34,64% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Wiejska Bobowo:

 • Nazwa firmy: Hydrofornia Bobowo, ul. Rzeczna 42,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 277,84,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy - 70%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy: Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo

 
Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa firmy: Gmina Kaliska
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 513,4

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

 • Nazwa firmy: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1437,2

Razem produkcja w powiecie-11 697 m3/d bez gm. Lubichowo, Zblewo i Czarna Woda

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 1 818 913

 • Cele komunalne 1 167 549
 • Inne 384139
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Sztum:

 • Ujęcia komunalne: wody podziemne – 98%

Gmina Dzierzgoń:

 • Ujęcie komunalne- wody podziemne 98%
 • Studnie indywidualne: 1,05
 • Ujęcia przemysłowe- wody podziemne: 0,05

Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • Ujęcie komunalne- wody podziemne- 85%
 • Studnie indywidualne: 15%

Gmina Stary Dzierzgoń: b.d.

Gmina Stary Targ:

 • Ogólne zużycie : 80%
 • Studnie indywidualne: 20%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

 w powiecie 76,1

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

W powiecie 4676
Gmina Sztum:

 • Do celów komunalnych: 2 500
 • Do celów przemysłowych: 770

Gmina Dzierzgoń:

 • Do celów komunalnych: 1950

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Do celów komunalnych: 233

Gmina Stary Dzierzgoń:

 • Do celów komunalnych: 265,7

Gmina Stary Targ:

 • do celów komunalnych: 261,2
 • do celów przemysłowych: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Sztum: 98%
 • Gmina Dzierzgoń: 98%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 85%
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 95%
 • Gmina Stary Targ: 80%

W powiecie 93,7

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Sztum:3,01
 • Gmina Dzierzgoń: 3,79
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: 2,86
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 3,80
 • Gmina Stary Targ: 3,82
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Parametrów fizykochemicznych 99%
 • Parametrów bakteriologicznych-100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie: 3300m3/d/90%
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu: 1300 m3/d/98%
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu:b.d.(zużycie 266 m3/d)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich: 100% (w r.2009 243 m3/d)
 • Gmina Stary Targ: Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Kaszubowski, wielkość produkcji 3959m3/d

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem – 4 088 741 
w tym:

 • przemysł- 475 084
 • cele komunalne-  3 613 657  
 • rolnictwo i leśnictwo -bd
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe- brak
ujęcie komunalne – wody podziemne

 • Gmina Damnica – 17 ujęć-99 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 98,1 %
 • Gmina Główczyce – 21 hydroforni
 • Gmina Kępice - 17
 • Gmina Kobylnica - 26 studni
 • Gmina Potęgowo –93 %
 • Gmina Słupsk –95 %- 824 858 m3/rok
 • Gmina Smołdzino – 99 %
 • Gmina Ustka – 421 200m3/rok
 • Miasto Ustka – 100% - 972  966 m³/rok (woda wtłoczona)

studnie indywidualne

 • Gmina Damnica – bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 1,9 %
 • Gmina Główczyce - 53 szt.
 • Gmina Kępice – ok 95
 • Gmina Kobylnica – bd
 • Gmina Potęgowo - bd
 • Gmina Słupsk- 5 %
 • Gmina Smołdzino – 1 %
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka – bd

ujęcia przemysłowe – wody podziemne

 • Gmina Główczyce – 3 %
 • Gmina Kępice – 1 ujęcie
 • Gmina Kobylnica – 2 studnie
 • Pozostałe bd

ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe

 • Gmina Dębnica Kaszubska - 1,9 %
 • Gmina Kępice – 1 ujęcie
 • Pozostałe bd
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Damnica - 96
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 140
 • Gmina Główczyce – 95
 • Gmina Kępice – 77
 • Gmina Kobylnica – 340
 • Gmina Potęgowo - 130
 • Gmina Słupsk – 107
 • Gmina Smołdzino – 130
 • Gmina Ustka – 1 51
 • Miasto Ustka – 125
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Damnica – 490,5
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 1 606,16
 • Gmina Główczyce – 785,46
 • Gmina Kępice – 70
 • Gmina Kobylnica – 748,2
 • Gmina Potęgowo - 486
 • Gmina Słupsk – 1694,91
 • Gmina Smołdzino – 560
 • Gmina Ustka – 813               
 • Miasto Ustka –  2 646,2

Razem- 9900,43 

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 15,33
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Kobylnica – 228,8
 • Gmina Potęgowo – 95,00
 • Gmina Słupsk – 564,97
 • Gmina Smołdzino – 40,00
 • Gmina Ustka – 341,00
 • Miasto Ustka –  16,5

Razem- 1301,6

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica- 99,00 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska- 98,10 %
 • Gmina Główczyce- 87,89 %
 • Gmina Kępice-83,00%
 • Gmina Kobylnica – 99,00 %
 • Gmina Potęgowo- 95 %
 • Gmina Słupsk – 95,00%
 • Gmina Smołdzino – 99,00 %
 • Gmina Ustka – 98,00 %
 • Miasto Ustka :w 99,77 % (2009r)
 • ilość budynków włączonych do sieci kanalizacyjnej – 1055
 • ilość budynków włączonych do sieci wodociągowej – 1212

Średnio w powiecie ok.96%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Gmina Damnica:

 • wg ryczałtu – 2,58,
 • wg wskazań wodomierza –1,87

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • wg ryczałtu  – 2,27,
 • wg wskazań wodomierza  – 1,99

Gmina Główczyce:  2,20

Gmina Kępice:2,07 zł, 2,35 zł
Gmina Kobylnica – 2,78
Gmina Potęgowo:– 2,32

Gmina Słupsk 2,44
Gmina Smołdzino 2,15
Gmina Ustka-

 • taryfa I- 3,87  ,
 • taryfa II- 2,11

Miasto Ustka 2,14

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych:

 • Gmina Damnica - 50 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 90,93 %
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - 100 %
 • Gmina Kobylnica – 98 %
 • Gmina Potęgowo - 80 %
 • Gmina Słupsk – 100 %
 • Gmina Smołdzino – 100 %
 • Gmina Ustka – 100 %
 • Miasto Ustka – 100 %

parametrów bakteriologicznych:

 • Gmina Główczyce - bd
 • Pozostałe 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Damnica:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy Sp. z o.o. – 490,5;  bd

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. - 1491,56;  98,3 %

Gmina Główczyce:

 • Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. – 398,742

Gmina Kępice:

 • Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
 • Zakład Usług Wodnych w Słupsku
 • razem-bd-80 %

Gmina Kobylnica:

 • Zakład Usług Wodnych w Słupsku Sp. z o.o. – bd;   99 %

Gmina Potęgowo:

 • Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy w Potęgowie – 953,00;   95 %

Gmina Słupsk:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Jezierzyce –bd ;   95,2%
 • Rejonowy Zakład Infrastruktury - Redzikowo – bd;   1,6 %
 • Wodociągi Słupsk - Głobino; bd; 3,2
 • Razem Gm.Słupsk-2 259,88

Gmina Smołdzino:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie, bd; 100%

Gmina Ustka:

 • Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku; bd; 100 %

Miasto Ustka:

 •  Wodociągi Ustka Sp. z o. o.- 2 926  m³/d- 100%

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 731 700

w tym

 • cele komunalne    3 870 807
 • przemysł  788 493
 • pozostałe 72 400
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Tczew

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 99,40
 • studnie indywidualne 0,60

Gmina Miasto Tczew

 • ujęcie komunalne –wody podziemne uj. Park Miejski i uj. Motława 98,98
 • ujęcie przemysłowe – wody podziemne 1,02

Gmina Pelplin

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 97,12
 • studnie indywidualne 0,98
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 1,9
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0

Gmina Subkowy

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 95,05
 • studnie indywidualne 3,5
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 1,45

Gmina Morzeszczyn

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe  0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 41,19
 • studnie indywidualne 11,01
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne  47,80
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0

Gmina Gniew

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe -  0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne  99,29%
 • studnie indywidualne – brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne  0,71%
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe  0
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gm Tczew  130                     
 • Gm Miasto Tczew 103
 • Gm Pelplin 80
 • Gm Subkowy  70                  
 • Gm Morzeszczyn 100                     
 • Gm Gniew 71

Średnio w powiecie 92,3

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

W powiecie 12 963
W tym

 • do celów komunalnych  10 605
 • do celów przemysłowych 2 160
 • pozostałe 198
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gm Tczew 99,8%
 • Gm Miasto Tczew 100%
 • Gm Pelplin 99%
 • Gm Subkowy 97%
 • Gm Morzeszczyn 86%
 • Gm Gniew 90,61%

Średnio w powiecie 97,5

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gm Tczew – strefa niematerialna 3,86; materialna 3,86; pralnie, masarnie, myjnie itp. 3,94
 • Gm Miasto Tczew 2,69
 • Gm Pelplin 2,77
 • Gm Subkowy 3,52
 • Gm Morzeszczyn 2,65
 • Gm Gniew 3,60
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gm Tczew

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Gm Miasto Tczew

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Gm Pelplin

 • parametrów fizykochemicznych 95
 • parametrów bakteriologicznych 95

Gm Subkowy

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Gm Morzeszczyn

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Gm Gniew

 • parametrów fizykochemicznych 78% (decyzje na 15 parametrów)
 • parametrów bakteriologicznych 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gm Tczew

 •  Nazwa firmy Energoagva w Tczewie
  • wielkość produkcji śr 50 m³/d,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy   80,
  • ZWiK w Tczewie 20

Miasto Tczew    

 • Nazwa firmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
  • śr m³/d 8371,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Gm Subkowy

 • Nazwa firmy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowych,
  • śr m³/d 361,6 ,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 99

Gm Pelplin

 • Nazwa firmy Pelkom Sp. z o.o.  w Pelplinie
  • śr m³/d 1373,42,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Gm Gniew

 •  Firma Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. 
  • śr m³/d 1661,91,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Gm Morzeszczyn

 • Nazwa firmy Gmina Morzeszczyn, 
  • śr m³/d 377,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy  100

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych z powiatu.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu.

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu.

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

 W r. 2009 -94%  

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu.

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu.

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Brak danych z powiatu.
Niżej dane z r.2009

Lp.
Nazwa Gminy
producent wody
liczba ludności zaopatrywanych w wodę (tyś)
ilość wodociągów
1
Wejherowo
Urząd Gminy Wejherowo, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Gdyni
16,146
7
2
Łęczyce
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
8,774
21
3
Gniewino
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. w Kostkowie
6,727
10
4
Szemud
Urząd Gminy Szemud
12,,781
9
5
Luzino
Urząd Gminy Luzino
13,203
8
6
Linia
Urząd Gminy Linia
5,762
8
7
Choczewo
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
5,698
3
8
m.Wejherowo
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
46,879
4
9
Reda i Rumia (woda dostarczona z ujęcia wody „Reda” i ujęcia „Rumia”
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
64,906
2

Razem 180 876 osób tj 94,3 % ludności powiatu

 

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem     2 435 000     

w tym:

 • przemysł     324 800
 • cele komunalne   1 636 000
 • rolnictwo i leśnictwo nie dotyczy
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Ujęcia komunalne - wody podziemne - 100% 
Miasto Sopot zaopatrywany jest w wodę z własnych ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino, Nowe Sarnie Wzgórze. Kolejne 3 ujęcia nie są eksploatowane: Zacisze, Haffnera, Wzgórze Zamkowe.
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

180

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

6 671

do celów komunalnych: 4 482

do celów przemysłowych: 890

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,82

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych        90,60
 • parametrów bakteriologicznych         99,00
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 Nazwa firmy: SAUR NEPTUN Gdańsk, 100% zaopatrzenia

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 7 183

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 5 241,5 tys. m3 (dot. zaopatrzenia wody)
w tym:

 • przemysł 336,3 tys. m3
 • cele komunalne 4905,2 tys. m3
 • rolnictwo i leśnictwo – 0
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne – wody podziemne 100%, 5241,5 tys m3

studnie indywidualne:

 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

139 dm3/mieszkańca/doba

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

14 360 m³/dobę
w tym:

 • do celów komunalnych: 13 439
 • do celów przemysłowych: 921
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Cena (brutto) za 1 m3 dostarczanej wody:

 • dla gospodarstw domowych, innych odbiorców na cele socjalno-bytowe, oraz pozostałe cele – 2,61 zł/m3
 • dla przemysłu oraz produkcji spożywczej - 2,56 zł/m3
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. -  

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] – 14 491
 • % całkowitego zaopatrzenia. Gminy Miejskiej Słupsk – 100 %
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002