Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 35 625 773

w tym:

 • komunalne: 31 692 688
 • przemysłowe: 3 933 085
Oczyszczalnie komunalne

„Gdańsk-Wschód”; lokalizacja: Gdańsk,  ul. Benzynowa 26

 • użytkownik (prowadzący instalację)  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. .(eksploatator Saur Neptun Gdańsk  oraz Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” Sp. z o.o. )
 • ilość odbieranych ścieków 97 605  m³/d
 • przepustowość projektowa 180000 [m³/d], obciążenie 870 000 [RLM]
 • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczno-chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5.- 98,4,;  CHZT- 95,0; fosfor og.- 95,6;  azot og - 86,4; zawiesin- 96,2.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 9 530
 • Sposób zagospodarowania osadów : kompostowanie, rekultywacja składowiska w Wiślince, rekultywacja składowiska w Rewie.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

97%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Na terenie dzielnicy przemysłowej  Gdańsk-Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy  ul. Fundamentowej, dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych ”UNIKOM” sp. z o.o. cena ścieków brutto wynosiła :

 • o gospodarstwa domowe 6,89 zł/m3
 • o przemysł i pozostali odbiorcy 10,69 zł/m3

Na pozostałym terenie Gdańska obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. cena ścieków wynosiła 4,98 zł/m3

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Przedsiębiorstwo „Comal” sp. z o.o. 

 • lokalizacja Gdańsk, ul. Bałtycka 5
 • oczyszczalnia (wód zaolejonych)
 • przepustowość: [m³/dobę] 240 ;  rzeczywista - 173     
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Zatoka Gdańska (Basen Portowy Ostrowica II)

Port Service Sp. z o.o.,

 • Gdańsk, ul. Mjr. H. Sucharskiego 75
 • oczyszczalnia (wód balastowych), przepustowość: 60 000 m3/rok, rzeczywista - brak danych
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Basen Roboczy Portu Północnego)

Baltic Malt Sp. z o.o.,

 • Gdańsk, ul. Promowa 1
 • oczyszczalnia ścieków (z produkcji słodu) przepustowość [m3/dobę] 800, rzeczywista - 673
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Kanał Kaszubski)

Siarkopol Gdańsk S.A.,

 • ul. Mjr.H.Sucharskiego 12
 • oczyszczalnia ścieków przemysłowych
 • przepustowość: [m³/dobę] 2580 , rzeczywista - 303,78 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska ( Fosa Twierdzy Wisłoujście)

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,

 • ul. Zamknięta 18
 • 3 oczyszczalnie ścieków bytowych
 • przepustowość łączna [m³/dobę] 316, rzeczywista - 87 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zatoka Gdańska (Basen Górniczy, Kanał Kaszubski)

Grupa LOTOS S.A., Gdańsk,

 • ul. Elbląska 135
 • oczyszczalnia ścieków technologicznych i bytowych na terenie Rafinerii w Gdańsku
 • przepustowość: [m³/dobę] 7200, rzeczywista -14210
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Martwa Wisła

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

11 502 886,2.,  (31515

w tym:

 • komunalne: 788 600,2
 • przemysłowe: 1 800 097,1

Gospodarstwa domowe: 8 853 281,9

Oczyszczalnie komunalne

nazwa „Dębogórze” lokalizacja Gmina Kosakowo

 • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • ilość odbieranych ścieków 55 660 m³/d… w tym z Gdyni 31515 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000, obciążenie [RLM] 460 000
 • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku
  • BZT5   99,3%
  • CHZT   97,9%
  • Fosfor og.   94,1%
  • Azot og.   91,1%
  • Zawiesina   98,8%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 6 111
 • Sposób zagospodarowania osadów: przekształcenie termiczne, magazynowanie czasowe
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

98 % dane z 2008r

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe 4,17 [zł/m³]
 • Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych 6,87[zł/m³]
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z r.2010, w r.2009 :

ogółem: ok. 2 750 000,

w tym:

 • komunalne:   b.d.
 • przemysłowe: b.d.

 

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z r.2010, w r.2009 :

Gmina Borzytuchom

 • nazwa: Oczyszczalnia Borzytuchom, lokalizacja: Borzytuchom
  • użytkownik: Gmina Borzytuchom
  • ilość odbieranych ścieków: 82,2 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 338, obciążenie [RLM]: 2 000
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 99,32  CHZT: 92,81  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 98,77
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 13,0
  • Sposób zagospodarowania osadów:  przekazywane do unieszkodliwiania na składowisku w Unichowie (gm. Czarna Dąbrówka)
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej do gruntu

Gmina Bytów

 • nazwa:  Oczyszczalnia miejska Przyborzyce, lokalizacja: Przyborzyce,
  • użytkownik: Wodociągi Miejskie w Bytowie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 2 047,4
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 3 400, obciążenie [RLM]: 26 520
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  557 (3850 t/rok – uwodnienie 83,5%)
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne – procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bytowa

Gmina Czarna Dąbrówka

 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Czarna Dąbrówka , lokalizacja: Czarna Dąbrówka
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 17,2
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 320, obciążenie [RLM]: 1356
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,7  CHZT: 95,3  fosfor og.: 82,4  azot og.: 70,0  zawiesina: 96,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 46,5 t/rok , 19,05 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Jasień, lokalizacja: Jasień
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 32, obciążenie [RLM]: 590
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,0  CHZT: 94,0  fosfor og.: 73,2  azot og.: 76,6  zawiesina: 92,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Jasień
 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Mikorowo, lokalizacja: Mikorowo
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 16,51, obciążenie [RLM]: 200
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96,0  CHZT: 90,0  fosfor og.: 80,0  azot og.: 70,0  zawiesina: 90.0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (zlewnia Łupawy)
 • nazwa:  Gminna Oczyszczalnia ścieków Karwno, lokalizacja: Karwno
  • użytkownik:  Zakład Usług Komunalnych
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 40, obciążenie [RLM]: 400
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,0  CHZT: 94,0  fosfor og.: 81,0  azot og.: 72,0  zawiesina: 95,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: unieszkodliwianie na składowisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Jezioro Małe Karwno

Gmina Kołczygłowy

 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Łubno, lokalizacja: Łubno
  • użytkownik: Gmina Kołczygłowy
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 21, obciążenie [RLM]: 140
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 89,0  CHZT: 80,0  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 58,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pokrzywna
 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Gałęźnia Wielka, lokalizacja: Gałęźnia Wielka
  • użytkownik: Gmina Kołczygłowy
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 22
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 58, obciążenie [RLM]: 387
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 80,0  CHZT: 76,0  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 58,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: b.d.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej rzeka Słupia
 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Wierszyno, lokalizacja: Wierszyno
  • użytkownik: Gmina Kołczygłowy
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 186
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 350, obciążenie [RLM]: 1554
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,0  CHZT: 88,0  fosfor og.: 83,0  azot og.: 65,0  zawiesina: 89,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów [t]: stosowanie w rolnictwie – proces odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Potok Brodek

Gmina Lipnica

 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Upiłce, lokalizacja: Upiłka
  • użytkownik: Gmina Lipnica
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 52
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 600, obciążenie [RLM]: 5 032
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 98,0  CHZT: 93,0  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 98,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  38,8 - t/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): do uprawy roślin nie  przeznaczonych  do spożycia i do produkcji pasz – proces odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Prądzona

Gmina Miastko

 • nazwa: Oczyszczalnia Miastko, lokalizacja: Węgorzynko
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  1 671,46
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  2 542, obciążenie [RLM]: 11 239
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96,0  CHZT: 93,0  fosfor og.: 95,0  azot og.: 85,0  zawiesina: 93,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 358,26
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Studnica
 • nazwa: Oczyszczalnia Słosinko, lokalizacja: Słosinko
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  54, obciążenie [RLM]: 270
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu
 • nazwa: Oczyszczalnia Dretyń, lokalizacja: Dretyń
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  250, obciążenie [RLM]: 2 000
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Miłacz
 • nazwa: Oczyszczalnia Świerzenko, lokalizacja: Świerzenko
  • użytkownik:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]:  26,4, obciążenie [RLM]: 200
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT: b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  zagospodarowanie w rolnictwie, w procesie odzysku R10
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Studnica

Gmina Parchowo

 • nazwa:  Oczyszczalnia  Ścieków  w  Parchowie, lokalizacja: Parchowo
  • użytkownik:  Zakład  Usług  Wodnych  w  Słupsku  Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  100
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 180, obciążenie [RLM]: 1 025
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: b.d.  CHZT:  b.d.  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  wykorzystanie w rolnictwie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów, dalej do gruntu

Gmina Studzienice

 • nazwa: Oczyszczalnia ścieków Ugoszcz, lokalizacja: Ugoszcz
  • użytkownik: Gmina Studzienice
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 50
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 520, obciążenie [RLM]: 3 850
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96,0  CHZT: 90,0  fosfor og.: 82,0  azot og.: 70,0  zawiesina: 95,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  18
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów):  magazynowane na terenie oczyszczalni – nierozwiązany sposób zagospodarowania
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów, dalej rzeka Bytowa

Gmina Trzebielino

 • nazwa: Oczyszczalnia komunalna, lokalizacja: Zielin
  • użytkownik: Gmina Trzebielino
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 160, obciążenie [RLM]: 1 733
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,7  CHZT: 95,4  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 93,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11 (wraz z ocz. Trzebielino)
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): składowanie na poletkach, dalej b.d.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bystrzenica
 • nazwa: Oczyszczalnia komunalna, lokalizacja: Trzebielino
  • użytkownik: Gmina Trzebielino
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: b.d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 224, obciążenie [RLM]: 1 342
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,8  CHZT: 95,2  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 91,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 11 (wraz z oczyszczalnią Trzebielino)
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): składowanie na poletkach, dalej b.d.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kunica

Gmina Tuchomie

 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Tuchomie
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 112,3
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 200, obciążenie [RLM]: 1188
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 97,8  CHZT: 94,1  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 91,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kamienica
 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Kramarzyny
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]:  35,6
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 60, obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 98,2  CHZT: 91,8  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 92,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Kramarzyńska
 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Tągowie
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 16,4
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 30, obciążenie [RLM]: 100
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 93,5  CHZT: 84,1  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 91,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej rzeka Jutrzenka
 • nazwa: brak nazwy, lokalizacja: Modrzejewo
  • użytkownik: Gmina Tuchomie
  • ilość odbieranych ścieków [m³/d]: 21,9
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 42  obciążenie [RLM]: 300
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 94,0  CHZT: 85,2  fosfor og.: b.d.  azot og.: b.d.  zawiesina: 86,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]:  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów (odpadów): magazynowanie/składowanie na terenie gminy – nierozwiązany sposób zagospodarowania osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kamienica

 

Razem 4422,46 m³/d   (bez danych z gminy: Trzebielino;  dane częściowe z gmin: Czarna Dąbrówka i Miastko)

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z r.2010, w r.2009 : ok. 58,5% 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z r.2010, w r.2009 :

 • Gmina Borzytuchom: 2,70 
 • Miasto i Gmina Bytów: 3,50  
 • Gmina Czarna Dąbrówka:  3,41
 • Gmina Kołczygłowy:  2,70 
 • Gmina Lipnica:  2,80
 • Miasto i Gmina Miastko:  3,11
 • Gmina Parchowo:   b.d.   
 • Gmina Studzienice: 2,50
 • Gmina Trzebielino:  3,77
 • Gmina Tuchomie:  2,27

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem w powiecie  2 708 355,20

 • Gmina Czersk 
  • Ogółem   436 834,20
  • Ścieki komunalne  411 073,20
  • Ścieki przemysłowe  25 761,00
 • Gmina Brusy 
  • Ogółem   189 272
  • Ścieki komunalne  118 750 
  • Ścieki przemysłowe 70 522
 • Gmina Konarzyny
  • Ogółem   102 765
  • Ścieki komunalne  94 484
  • Ścieki przemysłowe  8 281
 • Gmina Chojnice
  • Ogółem   569 484,00
  • Ścieki komunalne  brak danych
  • Ścieki przemysłowe  brak danych
 • Miasto Chojnice
  • Ogółem   1 410 000
  • Ścieki komunalne  1 135 000
  • Ścieki przemysłowe 275 000
Oczyszczalnie komunalne

 MIASTO CHOJNICE – Oczyszczalnia miejska w Chojnicach (ul. Igielska) 
 Dane z r.2009

 • przepustowość 17000 m3/d , obciążenie 38330 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 6119 m3/d
 • ilość odbieranych ścieków:   5 328 m3/d
 • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
 • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX ) ,
 • procent redukcji : BZT5 - 98 % , CHZT - 96 % , Zaw. og. 96,7 % , N og. 82,9 % , P og. 93,7 % .
 • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
 • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 98 %. - mieszkańców Chojnic, 84 % mieszkańców gminy Chojnice.
 • ilość wytworzonych osadów 990,2 t.s.m/rok
 • Sposób wykorzystania osadów : po odwodnieniu mechanicznym następuje utylizacja i kompostowanie ( wykorzystywanie rolnicze )
 • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.

GMINA CHOJNICE – Oczyszczalnia w Swornegaciach (w trakcie modernizacji)

Dane z r.2009

 • przepustowość 584 m3/d , obciążenie 1703 RLM ,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków średnio 163 m3/d
 • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne ,
 • procent redukcji , BZT5, ChZT, Zaw.og., P pog  - brak danych ze względu na modernizację oczyszczalni.
 • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców gminy Chojnice (północna część) , miejscowości Małe Swornegacie , Swornegacie.
 • Ilość wytworzonych osadów  - brak danych.
 • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
 • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice

GMINA KONARZYNY

Oczyszczalnia w Konarzynach
Dane z r.2009

 • mechaniczno-biologiczna , przepustowość 200 m3/d , obciążenie 735 RLM,
 • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 167m3/d 
 • procent redukcji BZT5 – 94 % , ChZT – 69,37 % , zaw. og 12,6 % , Nog.bd, Pog. bd.
 • Oczyszczalnia obsługuje głownie mieszkańców wsi Konarzyny.
 • ilość wytworzonych osadów 82,18 t.s.m/rok – składowanie (dane z całej gminy – łącznie z oczyszczalnią w Zielonej Hucie).
 • Odbiornikiem ścieków jest Brda.
 • Oczyszczalnię obsługuje Urząd Gminy Konarzyny.

Oczyszczalnia w Zielonej Hucie

 • % redukcji: BZT5 – 96 % , ChZT – 68,6 % , zaw. og ok. 90 % , Nog.bd, Pog. bd.

GMINA BRUSY – Oczyszczalnia ścieków, ul. Świętopełka 20
Dane z r.2009

 • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1300 m3/d i obciążeniu 4194 RLM ,
 • ilość odbieranych ścieków 430m3/d
 • procent redukcji BZT5 96 % , ChZT - 91 % , Zaw.og. -  92 % , N og. - bd, Pog. -  bd.
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
 • Ilość wytworzonych osadów - 34 t.s.m/rok - składowanie.
 • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.
 • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach.

GMINA CZERSK

Oczyszczalnia w Czersku, ul. Kilińskiego
Dane z r.2009

 • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3438 m3/d i obciążeniu od 15.000 – 99.999 RLM ,
 • ilość odbieranych ścieków – 2097 m3/d
 • procent redukcji BZT5 97,61 % , CHZT – 94,58 % , zaw. og. , 97,98 % , N og 90,42 % , P og. 93,39 %.
 • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.
 • ilość osadów – 254,16 t.s.m/rok - składowane.
 • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy
 • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.

Oczyszczalnia w Rytlu

Dane z r.2009

 • mechaniczno - biologiczna
 • o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 560 RLM ,
 • ilość odbieranych ścieków -  242 m3/d
 • procent redukcji BZT5 94,53 % , CHZT – 89,45 % , Zaw. og. 95,54 % , N og. - bd , P og. bd
 • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy.
 • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Czersk Gmina 70%
 • Konarzyny ok. 60 %
 • Brusy  ok. 63 %
 • Miasto Chojnice 98%
 • Gmina Chojnice  ok. 70 %
 • Stopień skanalizowania  w powiecie – 75%
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Czersk: 6,31 zł
Gmina Chojnice: 5,31 zł
Gmina Brusy: 4,44 zł
Gmina Konarzyny: 2,14 zł
Miasto Chojnice: 4,31 zł;

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach, ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice

 • przepustowość [m3/doba]: 1000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska
 • Gospodarstwo rolne Ciechocin – 27 m3/d, mechaniczna, odbiornik – rów melioracyjny w zlewni Strugi Ciechocińskiej
 • Gospodarstwo rolne Ostrowite – 20 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik rów melioracyjny w zlewni jez. Piastoszyn
 • Gospodarstwo rolne Silno – 43,5 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik – Struga Ciechocińska
 • Gorzelnie  Jeziorkach i Jarcewie – mechaniczne oczyszczalnie ścieków dla których odbiornika są: Suska Struga, rów melioracyjny w zlewni Suskiej Strugi oraz Struga Jarcewska.

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 1 922 063,

w tym:

 • komunalne: bd
 • przemysłowe  bd
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Człuchów –

 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Człuchowie
  • Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie
  • Ilość odbieranych ścieków 2773 dcm3/d 
  • Przepustowość – 5400 m3/d
  • Obciążenie RLM 23170
  • Sposoby oczyszczania –mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5....99,46..., CHZT…97,62…, fosfor og.…97,06…, azot og…95,27….., zawiesina……99,58…….
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] …………348,21……………
  • Sposób zagospodarowania osadów -rolniczy , do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków -rzeka Chrząstawa

Gmina Wiejska Człuchów brak danych

Gmina Przechlewo

 • Oczyszczalnia w Przechlewie
  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
  • Ilość odbieranych ścieków ……388,6 tyś m3
  • Przepustowość  2500 m3/d
  • Obciążenie RLM 10 360
  • Sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
  • % redukcji ładunku – bd
  • Ilość wytworzonych  osadów ściekowych 155 tsm/r
  • Sposób zagospodarowania -  rolniczy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rów , rzeka Lipczynka

Oczyszczalnia Pakotulsko Rolpako –bd

Miasto i Gmina Czarne

 • Oczyszczalnia w Czarnem
  • Ilość odbieranych ścieków 950 m3/d
  • RLM 5033
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków –  rzeka Czernica
  • Pozostałych danych brak

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyczechy – brak danych  poza  tym ,że odbiornikiem  oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny

 • Oczyszczalnia w Krzemieniewie
  • Przepustowość -  80 m3/d
  • Obciążenie RLM – 413 m3/d
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny
  • Pozostałych danych brak


Miasto i Gmina Debrzno

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Debrznie
  • Ilość odbieranych ścieków 800 m3/d
  • Przepustowość 1 370 m3/d
  • Obciążenie RLM 8745 projektowe , 6240 obecne
  • Sposób oczyszczania mechaniczno-biologiczne z pogłębionym usuwaniem miogenów
  • % redukcji ładunku    BZT 98,87,  CHZT  95,78,  fosfor og   96,17,  azot og. 91,  zawiesina       98,69
  •  Sposób zagospodarowania osadów – rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych  ścieków – rzeka Debrzynka
 • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie  -brak danych

Gmina Koczała!

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale
  • Ilość odbieranych ścieków –  – 178,80 m3/d
  • Przepustowość -  300 m3/d
  • Obciążenie RLM 2660
  • Sposób oczyszczania – mechaniczno – biologicznie
  • % redukcji ładunku  BZT  99, ChZT 98, Fosfor org. 93, Azot org.   94
  • Zawiesina  - bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 12 tsm/r
  • Sposób zagospodarowania osadów – składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – Koczała rz.Rudka zlewnia rz.Brda
 • Oczyszczalnia w Pietrzykowie
  • Ilość odbieranych ścieków: 5,19 m3/d
  • Przepustowość: 24,6 m3/d
  • Obciążenie RLM: 164
  • Sposób oczyszczania biocyler
  • % redukcji ładunku   bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych bd
  • Sposób zagospodarowania osadów –składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny j. Pietrzykowskiego

Gmina Przechlewo

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
  • Oczyszczalnia w Przechlewie
  • Ilość odbieranych ścieków: 388,6 tyś m3
  • Przepustowość projektowana: 2500 m3/d
  • Obciążenie RLM: 10360
  • Sposób oczyszczania biologiczno-mechaniczny
  • % redukcji ładunku  bd
  • Ilość wytworzonych  osadów ściekowych: 155 tsm/r
  • Sposób zagospodarowania osadów rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków   rów , rz.Lipczynka
 • Oczyszczalnia w Pakotulsku – Rolpako     bd

Gmina Rzeczenica

 • Oczyszczalnia Ścieków w Rzeczenicy
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy
  • Ilość odbieranych ścieków  295,0 m 3/d
  • Przepustowość – 400m3/d
  • Obciążenie RLM –2545
  • Sposób oczyszczania – mechaniczno-biologiczn
  • %  redukcji ładunku – BZT –79,6,    ChZT 84,6,   fosfor , azot – nie badane,  zawiesina 86,9                           
  • Ilość  wytworzonych osadów ściekowych db
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Czernica
 • Oczyszczalnia ścieków Brzezie – Pieniężnica
  • Lokalizacja – Pieniężnica dz.nr 392/2
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Rzeczenica
  • Ilość odbieranych ścieków -49 dcm3/d
  • Przepustowość – 200 m3/d
  • Obciążenie RLM 422
  • Sposób oczyszczania –mechaniczno-biologiczny
  • %  redukcji ładunku BZT 98,7,   ChZT 95,1, ,   fosfor , azot – nie badane,  zawiesina 97,3                           
  •  Ilość wytworzonych osadów ściekowych     bd
  • Sposób zagospodarowania   bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków -  rzeka Czernica
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Miejska Człuchów: 98
 • Gmina Wiejska Człuchów: 34,53
 • Gmina Przechlewo: 91 
 • Gmina Rzeczenica: 87,4
 • Gmina Koczała: bd w r.2008 72,5
 • Miasto i Gmina Czarne: 99
 • Miasto i Gmina Debrzno: 86

Średnio w powiecie 81,5

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Człuchów: 4,56
 • Gmina Wiejska Człuchów: 5,26 
 • Gmina Przechlewo: 2,69
 • Gmina  Rzeczenica: 4,70
 • Gmina Koczała: 4,28
 • Miasto i Gmina Czarne: 2,70 
 • Miasto i Gmina Debrzno: 5,13 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 942 878

Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnie komunalne
Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
  • ścieki powstałe na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
  • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
  • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 4950 w m³/d 
  • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Gmina  Pruszcz Gdański

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
  • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
  • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
  • ilość odbieranych ścieków  z Gminy  Pruszcz Gd.- 386 w m³/d 
  • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

Gmina Przywidz

 • nazwa gminna oczyszczalnia lokalizacja Przywidz ( dz nr 416/2)
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Przywidz
  • ilość odbieranych ścieków 230-250w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 540,
  • przepustowość wg pozwolenia [m³/d] 430
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,3, CHZT 89,6 , fosfor og - , azot og - , zawiesina 96,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,9-1 t s m/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów czasowe magazynowanie na terenie oczyszczalni
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków  rzeka Wietcisa

Gmina Pszczółki

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja: Pszczółki
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Pszczółki
  • ilość odbieranych ścieków  komunalnych: 639 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 600 , obciążenie [RLM]: 7306
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 93%, CHZT 91%, fosfor org. - , azot org. - , zawiesina 96%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 25
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz do Oczyszczalni Ścieków w Tczewie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bielawa

Gmina Suchy Dąb

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Suchy Dąb  lokalizacja  dz. nr 368/3
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Suchy Dąb
  • ilość odbieranych ścieków komunalnych w m³/d 101
  • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM]  3275
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 7 mg/l, CHZT  63,8 mg/l, fosfor og.-,  azot og-., zawiesina 12,8 mg/l
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  18
  • Sposób zagospodarowania osadów  poletko przy Oczyszczalni
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał Kozi Rów

Gmina Trąbki Wielkie

 • nazwa AQUARIUS lokalizacja Trąbki Wielkie
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Trąbki Wielkie
  • ilość odbieranych ścieków 57,72 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 42,00, obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,9 CHZT 95,5  fosfor og. 52,6 azot og 88,2 zawiesina 96/4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] : 10
  • Sposób zagospodarowania osadów: odbiór płynnego osadu przez ZWiK w Tczewie,
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rów melioracyjny R-A-1

Gmina Cedry Wielkie

 • nazwa  OŚ Cedry Wielkie  lokalizacja ul. Leśna Cedry Wielkie
  • użytkownik Wema s.c.
  • ilość odbieranych ścieków  m³/d 314,98
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600, obciążenie [RLM] 4800
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd, ograniczenie ładunku BZT5  509,92, CHZT 1387,50, fosfor og-, azot og-, zawiesina 5,45
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 42
 • nazwa  OŚ Koszwały   lokalizacja ul. Spacerowa Koszwały
  • użytkownik Wema s.c.
  • ilość odbieranych ścieków  m³/d 25
  • przepustowość projektowa [m³/d] 42, obciążenie [RLM]  765
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku-db ,:ograniczenie ładunku BZT5 385, CHZT 1058,5, fosfor og-, azot og-, zawiesina 692,5.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0
 • nazwa  OŚ Trutnowy   lokalizacja Trutnowy
  • użytkownik Wema s.c.
  • ilość odbieranych ścieków  m³/d 14,72
  • przepustowość projektowa [m³/d] 28  obciążenie [RLM] 515
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku –bd, ograniczenie ładunku: BZT5 3400 CHZT 829,5, fosfor og-, azot og, zawiesina 295.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0

Sposób zagospodarowania osadów – rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów
Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu z r. 2010, w r. 2008- 70%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Pruszcz Gdański –   4,58 zł/m³
 • Gmina Pruszcz Gdański –  5,62 zł/m³
 • Gmina Kolbudy –   5,33 zł/m³(do 05.02.2010r.) 5,56 zł/m³ (do 05.02.2011)
 • Gmina Przywidz –   3,46 zł/m³
 • Gmina Pszczółki –   3,02 zł/m³
 • Gmina Suchy Dąb –   3,24 zł/m³
 • Gmina Trąbki Wielkie –  3,24 zł/m³
 • Gmina Cedry Wielkie –  3,37 zł/m³
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 722 015,

w tym

 • komunalne 2 197 476
 • przemysłowe 524 539

 

 • Gmina Kartuzy – 763 407, w tym komunalne 603 074; przemysłowe 160 333
 • Gmina Sulęczyno – 117 307, w tym komunalne 104 307; przemysłowe 13 000
 • Gmina Chmielno – 164 000, w tym komunalne 139 000; przemysłowe 25 000
 • Gmina Stężyca – 81 000
 • Gmina Sierakowice – 735 000, w tym komunalne 645 000; przemysłowe 90 000
 • Gmina Przodkowo – 131 000 (komunalne 100%)
 • Gmina Żukowo – 430 800, w tym komunalne 294 000; przemysłowe 136 800
 • Gmina Somonino – 299 501, w tym komunalne 200 095; przemysłowe 99 406
Oczyszczalnie komunalne

GMINA KARTUZY

 • nazwa Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
  • lokalizacja ul. Mściwoja II 4, Kartuzy, gmina Kartuzy.
  • użytkownik: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 4015
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10000, obciążenie [RLM] 46650
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,8, CHZT  95,8, fosfor og  98, azot og 89,5, zawiesina 97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 966
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Klasztorna

GMINA SULĘCZYNO

 • nazwa Gminna Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sulęczyno
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków – 157 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 450 bciążenie [RLM] do 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 91,6, CHZT  - 93,3, fosfor og  - 97,4, azot og 90,7, zawiesina 91,1.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 23
  • Sposób zagospodarowania osadów: przyrodnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia

GMINA CHMIELNO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Kożyczkowo
  • użytkownik: Gmina Chmielno
  • ilość odbieranych ścieków - 143 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 170 obciążenie [RLM] do 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT  - 93, fosfor og  - 97, azot og 73, zawiesina 98.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 128,1 (sucha masa), masa odpadów - 560
  • Sposób zagospodarowania osadów: wysypisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba

GMINA SIERAKOWICE

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sierakowice
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków – 1 383 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2000 obciążenie [RLM] 15 399
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,3, CHZT  - 93,3, fosfor og  - 91,3, azot og – 84,8, zawiesina 93,4,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 348
  • Sposób zagospodarowania osadów: przyrodniczo-rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bukowina, Czarna Woda

GMINA SOMONINO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Sławki
  • lokalizacja Sławki 1A
  • użytkownik: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe w Sławkach
  • ilość odbieranych ścieków – 1092,22 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1950 obciążenie [RLM] 21000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,41, CHZT  - 90,37, fosfor og  - 97,88, azot og 89,36,zawiesina 97,15,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  248 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze i wywóz na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Radunia

GMINA PRZODKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Przodkowo
  • lokalizacja Przodkowo
  • użytkownik: Gmina Przodkowo
  • ilość odbieranych ścieków - 359 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 654 obciążenie [RLM] 2684 – wg analiz, 4500-wg pozwolenia
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97%, CHZT  - 90, fosfor og  - 94, azot og 75, zawiesina 95,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 99,4
  • Sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwiane na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Klasztorna Struga

GMINA STĘŻYCA

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Delowo
  • lokalizacja Delowo
  • użytkownik: Gmina Stężyca
  • ilość odbieranych ścieków – 400  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 520 obciążenie [RLM] 7027
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 88 %, CHZT  - 97 %, zawiesina - 97%,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  -  82 Mg (składowanie)
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kania

GMINA ŻUKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Wschód
  • lokalizacja Gdańsk
  • użytkownik: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46,80-858 Gdańsk
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: - Zatoka Gdańska

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Kartuzy– 46,1
 • Gmina Sulęczyno 34,7
 • Gmina Chmielno – 50
 • Gmina Sierakowice – 39,8
 • Gmina Somonino – 68
 • Gmina Przodkowo – 54
 • Gmina Stężyca – ok. 27
 • Gmina Żukowo – 37

Ogółem w powiecie 43,3

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Kartuzy- komunalne –  4,45 ,- przemysłowe – 6,48
 • Gmina Sulęczyno  - 4,83
 • Gmina Chmielno-3,60
 • Gmina Somonino -3,88
 • Gmina Przodkowo-2,95
 • Gmina Stężyca- 3,76
 • Gmina Żukowo-4,73  gospodarstwa domowe, 7,48  odbiorcy przemysłowi
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 1 974 116,

w tym:

 • komunalne: 1 808 400
 • przemysłowe 165 716
Oczyszczalnie komunalne

gmina Miejska Kościerzyna

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Kościerzyna,
  • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Wodociągi Kościerskie” 
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 3 251
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3600,
  • obciążenie [RLM] 27 361
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 98, fosfor og. – 99, azot og – 90, zawiesina – 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 880
  • Sposób zagospodarowania osadów Kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA BIBROWA

gmina KARSIN

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CISEWIE
  • lokalizacja CISEWIE użytkownik (prowadzący instalację) GMINA KARSIN
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 287,
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600,
  • obciążenie [RLM] 4950,
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 93,5, CHZT – 91,02, fosfor og. – 90,45, azot og – 92,45, zawiesina – 92,55
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 33
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów w Osowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY uchodzący do rzeki Wdy

gmina LIPUSZ

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LIPUSZ
  • lokalizacja LIPUSZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LIPUSZ
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 132,62
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 2 443
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,63, CHZT – 98,59, fosfor og. – 98,41, azot og – 93,88, zawiesina – 98,95
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 54
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY dalej do rzeki Wdy

gmina STARA KISZEWA

 • nazwa OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W STAREJ KISZEWIE lokalizacja STARA KISZEWA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 185,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 1019
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1, CHZT – 94,7, zawiesina – 99,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 7
  • Sposób zagospodarowania osadów KOMPOSTOWANIE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA WIERZYCA
 • nazwa OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GÓRA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 5,5
  • przepustowość projektowa [m³/d] -
  • obciążenie [RLM] 30
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 88,8, CHZT – 70,9, zawiesina – 83,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -
  • Sposób zagospodarowania osadów -
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA WIERZYCA

gmina LINIEWO

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ORLU lokalizacja ORLE
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LINIEWO
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 152,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360,
  • obciążenie [RLM] 4 990
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,52, CHZT – 96,89, fosfor og. – 79,3, azot og – 82,62, zawiesina – 97,76
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 21,95
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy


gmina DZIEMIANY

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DZIEMIANACH lokalizacja DZIEMIANY     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA DZIEMIANY
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d - 175
  • przepustowość projektowa [m³/d] - 690,
  • obciążenie [RLM] - 4 601
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,4, CHZT – 96,9, fosfor og. – 87,0, azot og – 95,0, zawiesina – 97,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 74
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dziemianach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Przerębel
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KALISZU lokalizacja KALISZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 14
  • przepustowość projektowa [m³/d] 36,
  • obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny TYPU SEBIOFIKON
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,0, CHZT – 95,9, zawiesina – 96,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SCHODNIE lokalizacja SCHODNO     
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 6
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22,
  • obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,9, CHZT – 97,6, zawiesina – 93,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU

gmina NOWA KARCZMA

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBANIU lokalizacja LUBAŃ     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 186
  • przepustowość projektowa [m³/d] 305,
  • obciążenie [RLM] 2 300
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99 , CHZT – 97, , zawiesina – 95
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 22
  • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W REKOWNICY lokalizacja REKOWNICA     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 120
  • przepustowość projektowa [m³/d] 352
  • obciążenie [RLM] 1700
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 97, fosfor og. – 96, azot og – 90, zawiesina - 96
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 23
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach lub w Starym Lesie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka WIERZYCA

gmina KOŚCIERZYNA

 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WDZYDZACH KISZEWSKICH
  • lokalizacja WDZYDZE KISZEWSKIE
  •     użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 52
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300
  • obciążenie [RLM] 216
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT – 94, fosfor og. – 96, azot og – 92, zawiesina – 94,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Gołuń
 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WIELKI KLINCZ
  • lokalizacja WIELKI KLINCZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 156
  • przepustowość projektowa [m³/d] 250
  • obciążenie [RLM] 1775
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT – 96, fosfor og. – 94, azot og – 93, zawiesina – 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 14
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁUBIANIE
  • lokalizacja ŁUBIANA
  •     użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 232
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360
  • obciążenie [RLM] 1276
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 97, CHZT – 95, fosfor og. – 98, azot og – 94, zawiesina – 93
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: REKULTYWACJA
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka PILICA

Razem ilość ścieków odebranych przez oczyszczalnie komunalne- średnio 4954,52 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna  98%
 • Gmina Kościerzyna  38%
 • Gmina Dziemiany  65%
 • Gmina Karsin   60%
 • Gmina Liniewo   36%
 • Gmina Lipusz   51%  
 • Gmina Nowa Karczma  56,3%
 • Gmina Stara Kiszewa  24,2 %

Średnio w powiecie  65%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kościerzyna 5,35 zł
 • Gmina Kościerzyna 
  • 3,82 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Wielkim Klinczu)
  • 5,68 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Łubianie)
  • 5,21 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich)
 • Gmina Dziemiany 4,82 zł
 • Gmina Karsin  4,00 zł
 • Gmina Liniewo  
  • 4,09 zł
  • 5,35 zł ścieki dowożone
 • Gmina Lipusz  
  • 4,05 – dla gospodarstw domowych
  • 6,00 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą
  • 4,25 – dot. ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
 • Gmina Nowa Karczma 
  • 4,28 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Lubaniu)
  • 4,28 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Rekownicy)
 • Gmina Stara Kiszewa 4,07 zł
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 • lokalizacja Łubiana
 • przepustowość 840 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA

nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej

 • lokalizacja Grabowo Kościerskie
 • przepustowość 60 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków:  brak danych

nazwa prowadzącego instalację Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg

 • lokalizacja Karsin
 • przepustowość 70 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: DO ZIEMI

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 2 933 556,1 tj 8037,14 m3/d , 
 w tym

 • Komunalne  1 798 150,6  tj 4926,44    m3/d                 
 • Przemysłowe     1 135 405,5 tj 3110,7  m3/d
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN

 • Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.
  • Użytkownik: IP Kwidzyn, Miasto Kwidzyn
  • Lokalizacja: Kwidzyn
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 9 419
  • przepustowość [m3/doba] 150000,
  • obciążenie [RLM] 84200
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,3 , CHZT 86,5, fosfor og  88,9, azot og 94,6, zawiesina 99,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1816
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów własne
  • Odbiornik: rurociągiem do rzeki Wisły

GMINA GARDEJA

 • Oczyszczalnia w Gardei
  • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Gardeja
  • Lokalizacja: Gardeja, ul. Młyńska
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  248
  • przepustowość [m3/doba] 480,
  • obciążenie [RLM] 2500
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku :BZT5 85 , CHZT 99, fosfor og. b.d, azot og b.d , zawiesina 98 –
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  150
  • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu i higienizacji wywożone na składowisko w Bądkach do rekultywacji
  • Odbiornik: układ melioracyjny, a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa

GMINA RYJEWO

 • Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach
  • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
  • Lokalizacja: Mątowskie Pastwiska
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  247
  • przepustowość [m3/doba] 461
  • obciążenie [RLM] 2257
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  , CHZT , fosfor og.b.d, azot og  b.d, zawiesina
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu wywożone na składowisko odpadów w Jałowcu do rekultywacji
  • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Małych,
  • Użytkownik: Gmina Ryjewo
  • Lokalizacja: Watkowice Małe
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d]1,08
  • przepustowość [m3/doba] - 18
  • obciążenie [RLM] 180
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og  , zawiesina –brak danych
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] –brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
  • Odbiornik: Rów melioracyjny
 • Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Dużych
  • Użytkownik: Gmina Ryjewo
  • Lokalizacja: Watkowice Duże
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  2,16
  • przepustowość [m3/doba] – 9,5
  • obciążenie [RLM] 95
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og  , zawiesina–brak danych
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] –brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
  • Odbiornik: Rów melioracyjny
 • Oczyszczalnia lokalna w Klecewku
  • Użytkownik: Gmina Ryjewo
  • Lokalizacja: Klecewko
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 2,16
  • przepustowość [m3/doba] - 15
  • obciążenie [RLM] 150
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT , fosfor og., azot og  , zawiesina–brak danych
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] –brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
  • Odbiornik: Kanał Graniczny

MIASTO I GMINA PRABUTY

 • Oczyszczalnia w Prabutach
  • Użytkownik: PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
  • Lokalizacja: Prabuty, ul. Warmińska
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] . – 890
  • przepustowość [m3/doba] 2000
  • obciążenie [RLM] 15000
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 95, fosfor og.92, azot og 91 , zawiesina 97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 210
  • Sposób zagospodarowania osadów: kompostownia
  • Odbiornik: ścieki odprowadzane do ziemi

GMINA SADLINKI

 • Oczyszczalnia w Sadlinkach
  • Użytkownik: Zakład Usług Wielobranżowych
  • Lokalizacja: Sadlinki
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  170
  • przepustowość [m3/doba] 350,
  • obciążenie [RLM] 1650
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97 , CHZT 95, fosfor og., azot og  , zawiesina 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 27
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko
  • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa

GMINA KWIDZYN

 • Oczyszczalnia w Rakowcu 
  • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
  • Lokalizacja: Rakowiec
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  227
  • przepustowość [m3/doba] 200,
  • obciążenie [RLM] 552
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT 80, fosfor og.-, azot og - , zawiesina 85
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] skratki 360kg
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do IP Kwidzyn
  • Odbiornik: Rów Rakowiecki, następnie rzeka Cyganówka, następnie rzeka Liwa
 • Oczyszczalnia w Tychnowach 
  • Użytkownik: Urząd Gminy Kwidzyn
  • Lokalizacja: Tychnowy
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d]  - 24
  • przepustowość [m3/doba] 125,
  • obciążenie [RLM] 327
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 92 , fosfor og. -, azot og - , zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]b.d
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn
  • Odbiornik: Rów melioracyjny, uchodzący do rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia w Tychnowach w maju 2011r. zostanie zlikwidowana
 • Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie 
  • Użytkownik: Gmina Kwidzyn
  • Lokalizacja: Brachlewo
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –   29
  • przepustowość [m3/doba] 19,
  • obciążenie [RLM] 55,7
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 98 , fosfor og.-, azot og. -, zawiesina 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]b.d
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn
  • Odbiornik: Rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia BIOCLERE B-180 w Szałwinku
  • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
  • Lokalizacja: Szałwinek
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 7,2
  • przepustowość [m3/doba] 18
  • obciążenie [RLM] 157
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 93% , CHZT 75% , fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 82
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
  • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia w Bronnie
  • Oczyszczalnia w Bronnie została zamknięta w 2008 roku. Sieć kanalizacyjna została przełączona do oczyszczalni  ścieków w Rakowcu.
 • Oczyszczalnia w Baldramie
  • Użytkownik: ANR
  • Lokalizacja: Baldram
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  8,8
  • przepustowość [m3/doba] 20,1,
  • obciążenie [RLM]
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d , CHZT b.d , fosfor og. b.d, azot og. b.d , zawiesina –b.d
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]3
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów
  • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia w Gurczu 
  • Użytkownik: ANR
  • Lokalizacja: Gurcz
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 2,6
  • przepustowość [m3/doba] 5
  • obciążenie [RLM]
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  , CHZT , fosfor og., azot og, zawiesina -bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]1
  • Sposób zagospodarowania osadów:
  • Odbiornik: Mały Kanał Nogatu w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie
  • Lokalizacja: Janowo
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] b.d
  • przepustowość [m3/doba] 11,
  • obciążenie [RLM] 14,66
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT , fosfor og ., azot og , zawiesina -bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów:
  • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kwidzyn-85%
 • Gmina Kwidzyn- 65%
 • Gmina Sadlinki-31%
 • Gmina Gardeja- 42%
 • Gmina Ryjewo- 70%
 • Gmina Prabuty- 54%

Średnio w powiecie 68,2

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kwidzyn- 2,91
 • Gmina Kwidzyn-2,91
 • Gmina Sadlinki-3,89
 • Gmina Gardeja-4,63 zł
 • Gmina Ryjewo-5,79zł
 • Gmina Prabuty- 4,40
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalacje International Paper w Kwidzynie

 • lokalizacja Kwidzyn
 • przepustowość [m³/doba]    150 000   
 • odbiornik oczyszczonych ścieków Wisła

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 833 088 bez Łeby i Cewic
wg danych z oczyszczalni ścieków razem 3 998 356
 

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Łeba

 • nazwa Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne „Łeba” lokalizacja ul. Wspólna 1
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 3352 w m3/d średnia roczna
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600, obciążenie [RLM]95 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny / chemiczny
  • % redukcji ładunku: dane z r. 2009
  • BZT5 98,6, CHZT 93,1  fosfor og. 81,6, azot og 81,6 , zawiesina 97,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] …1500wg projektu……………………
  • Sposób zagospodarowania osadów  kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rzeka Łeba

Gmina Cewice

 • nazwa Łebunia
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Cewice
  • ilość odbieranych ścieków 30 m3/d średnia roczna
  • przepustowość projektowa [m³/d] 30, obciążenie [RLM]570
  • sposoby oczyszczania:  biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 104, CHZT 36,57  fosfor og. 34,57, azot og 33,7 , zawiesina 9,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2450 m3
  • Sposób zagospodarowania osadów  odzysk i unieszkodliwianie- składowisko w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rzeka Okalica

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • nazwa Pogorszewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 26,1 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 45,41, obciążenie [RLM] 354
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,8 , CHZT 93  fosfor og. 58, azot og  92,4 , zawiesina 98,2
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów  odzysk i unieszkodliwianie- składowisko w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny
 • nazwa Janowice
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 25  w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 69, obciążenie [RLM] 432
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 85 , CHZT 49  fosfor og. 37,6, azot og  30,6 , zawiesina 64
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów  odzysk i unieszkodliwianie- składowisko w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny
 • nazwa Łebień
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 32 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 75, obciążenie [RLM] 470
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 89,4 , CHZT -71  fosfor og. brak danych, azot og  brak danych , zawiesina 65,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów  odzysk i unieszkodliwianie- składowisko w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny „B”
 • nazwa Na Stoku- Nowa Wieś Lęborska
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Wieś Lęborska
  • ilość odbieranych ścieków 55 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 120, obciążenie [RLM] 529
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 32,5 , CHZT 27,1  fosfor og. 27,2, azot og  brak danych , zawiesina 52,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4
  • Sposób zagospodarowania osadów  odzysk i unieszkodliwianie- składowisko w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Kisewa

Razem NWL 138,1 m3/d

Gmina Wicko

 • Spółka Wodna „Łeba”, Łeba ul. Wspólna 1
  • ilość odbieranych ścieków z terenu gminy Wicko w m3/d- 344
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600, obciążenie [RLM] bd
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny i chemiczne usuwanie fosforu
 • ZGK Wicko 43a+ Ośrodek Zdrowia lokalizacja, Wicko 43a+ Ośrodek Zdrowia
  • użytkownik (prowadzący instalację) bd
  • ilość odbieranych ścieków 7,9 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 9,0 , obciążenie [RLM] 90
  • sposoby oczyszczania: 
  • tylko mechaniczny/ mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,98 , CHZT 99,58  fosfor og. brak danych, azot og  brak danych , zawiesina 99,99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny
 • ZGK Wicko 22-25 „BIOCLERE”, lokalizacja Wicko 22-25 „BIOCLERE”
  • użytkownik (prowadzący instalację) bd
  • ilość odbieranych ścieków 12,6 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 34, obciążenie [RLM] 211
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny/ mechaniczno- biologiczny
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny
 • ZGK Wicko, lokalizacja Charbrowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) bd
  • ilość odbieranych ścieków 13,6 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 15,0, obciążenie [RLM] 200
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Struga Charbrowska
 • ZGK Wicko hydrobotaniczna, lokalizacja Sarbsk
  • użytkownik (prowadzący instalację) bd
  • ilość odbieranych ścieków 32,9 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 34,0, obciążenie [RLM] 210
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny/ mechaniczno- biologiczny
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Struga Charbrowska
 • ZGK Wicko
  • użytkownik (prowadzący instalację) bd
  • ilość odbieranych ścieków 13,0 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 15,0, obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny

Razem oczyszczane w gm. Wicko 86,3 m3/d, oczyszczane w oczyszczalni Łeba –brak danych

Gmina Lębork

 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Lębork ul. Pionierów 23
  • użytkownik (prowadzący instalację) MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
  • ilość odbieranych ścieków 7003 w m3/d, 2 555 936 m3/rok
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12000 , obciążenie [RLM] 85733
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,0 , CHZT 95  fosfor og. 94, azot og  77 , zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 839,3
  • Sposób zagospodarowania osadów- recykling organiczny, kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rzeka Łeba
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Gmina Łeba - 100%
Gmina Cewice - 67%
Gmina Nowa Wieś Lęborska - 24%
Gmina Wicko - 38,1%
Lębork-brak danych, w r. 2009 - 95%
Średnio w powiecie - 72,6 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Łeba- 4,62 zł
Gmina Cewice- 4,46 zł
Gmina Nowa Wieś Lęborska- 4,33 zł (GZUK), 3,99 zł (MPWiK)
Gmina Wicko- 6,12 zł
Gmina Lębork- 3,52 zł

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Dane z r. 2005

 • Farm Frites Poland S.A.
  • lokalizacja: Fabryka zlokalizowana jest na południowo - wschodnim skraju miasta Lęborka przy obwodnicy Gdańsk - Słupsk. Adres: 84-300 Lębork, ul. Abrahama 13
  • przepustowość [m³/doba]: brak danych Qmax= 1400m³/d
 • PHU "Remix" Sp. z o.o. w Łebieńcu
  • lokalizacja: Łebieniec, gm. Wicko
  • przepustowość [m3/doba]: 13,20
 • Gorzelnia w Leśnicach
  • lokalizacja: Leśnice, gm. Nowa Wieś Lęborska
  • przepustowość [m³/doba]: brak danych

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 676 857

w tym:
komunalne: 2 555 147
przemysłowe 121 710

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Malbork
Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś,
użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat”
ilość odbieranych ścieków: śr.4 430 ¸ 14 610 m3/d, średnio 6556 m3/d,
przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
% redukcji ładunku zanieczyszczeń: BZT5 99,2; ChZT 95,7; fosfor ogólny 93,1; azot ogólny 90,9; zawiesina 96,9.
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 840,84 tsm/rok
Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3 w ilości 4 645 Mg
Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.
Gmina Miłoradz
Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz,
użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
ilość odbieranych ścieków 217 m³/d
przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 2745
sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
% redukcji ładunku: BZT5 96,59; ChZT 90,59; zawiesina 94,41
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 8
Sposób zagospodarowania osadów: Ustabilizowane osady ściekowe odbierane są przez firmę SITA z Tczewa.
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta 6 + 500.
Gmina Stare Pole
Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole,
użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
ilość odbieranych ścieków: 225,73 m3/d
przepustowość projektowa [m³/d]  500, obciążenie [RLM] 1939
sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
% redukcji ładunku: BZT5 94; ChZT 92; zawiesina 97.
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 17
Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz
z wapnem gaszonym, po okresie stabilizacji wywożone na składowisko odpadów w Szaleńcu.
Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (rów melioracyjny R-K
w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat).
Gmina Nowy Staw
Nazwa – Oczyszczalnia ścieków – lokalizacja – Lipinka,
użytkownik: Miasto i Gmina Nowy Staw
ilość odbieranych ścieków 33,63 m³/d
przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
sposoby oczyszczania: biologiczny, chemiczny
% redukcji ładunku: BZT5 68, ChZT 70, zawiesina ogólna 80
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
Sposób zagospodarowania osadów: suszenie na poletkach osadowych
 Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200.

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Miasto Malbork – 89,7%
Miasto i Gmina Nowy Staw – 75%
Gmina Malbork – 12%
Gmina Miłoradz – 86%
Gmina Lichnowy – 59%
Gmina Stare Pole – 71,83%
Średnio w powiecie – 65,59%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Przedsiębiorstwo „Nogat”  

 • 3,63 zł/m3 od 01.01.2011 do 31.01.2011 r.
 • 3,67 zł/m3 od 01.02.2011 do 31.12.2012 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu 

 • 5,00 zł/m3 od 01.01.2010 do 28.02.2010 r.
 • 5,04 zł/m3 od 01.03.2010 do 31.12.2010 r.

Centralny Wodociąg Żuławski

 • 4,19 zł/m3 w roku 2010.

Oczyszczalnia ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw

 • 5,11 zł/m3.
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

1 354 873
w tym:

 • komunalne: 1 206 524
 • przemysłowe: 148 349
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Nowy Dwór Gdański

 • nazwa: SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  • ilość odbieranych ścieków     1822 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]    3064, obciążenie [RLM]    23 000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   99,35 %, CHZT   96,97 %, fosfor og.    97,35%, azot og.   95,74 %, zawiesina  98,81 %.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   1162,8
  • Sposób zagospodarowania osadów:  rolniczo do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński poprzez rów melioracyjny


Gmina Krynica Morska

 • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  ul. Gdańska, 82-120 Krynica Morska
  • ilość odbieranych ścieków     218 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  5300,  obciążenie [RLM] poza sezonem letnim 3100, w sezonie  21350
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   98,85%, CHZT   95,03%, fosfor og.    95,66%, azot og.   90,45%, zawiesina  98,16%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   102
  • Sposób zagospodarowania osadów:  magazynowanie – odbiór przez firmę zewnętrzną
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany


Gmina Ostaszewo

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie
  • ilość odbieranych ścieków     37,2  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  200,  obciążenie [RLM]   225
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   98,00%, CHZT   90,10%, fosfor og. - azot og.  - zawiesina  95,00%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   20
  • Sposób zagospodarowania osadów:  rolniczo do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Struga Ostaszewska


Gmina Stegna

 • nazwa:   Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków     590  m³/d – poza sezonem,  2000  m³/d – w  sezonie 
  • przepustowość projektowa [m³/d]  6000  , obciążenie [RLM]   30 000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   98,60%, CHZT   93,40%, fosfor og. 97,30%, azot og. 90,70%, zawiesina  97,40%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   120
  • Sposób zagospodarowania osadów:  rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”


Gmina Sztutowo

 • nazwa:   Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków     440  m³/d – poza sezonem,  1300  m³/d – w  sezonie 
  • przepustowość projektowa [m³/d]  6000  , obciążenie [RLM]   30 000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   98,60%, CHZT   95,00%, fosfor og. 97,30%, azot og. 90,70%, zawiesina  98,40%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   206
  • Sposób zagospodarowania osadów:  rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański:  80 %
 • Miasto Krynica Morska: 100 %
 • Gmina Ostaszewo: 0% ( długość sieci kanalizacyjnej wynosi 0,6 km)
 • Gmina Stegna: 66%
 • Gmina Sztutowo: 88%
 • Średnio w powiecie: 70,5%.
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 3,85
 • Miasto Krynica Morska: 6,21
 • Gmina Ostaszewo: 1,39
 • Gmina Stegna: 6,76
 • Gmina Sztutowo: 6,76
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak w powiecie nowodworskim

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem  2 900 000 

w tym:

 • komunalne: brak danych
 • przemysłowe – brak danych
Oczyszczalnie komunalne

GMINA PUCK:

 • Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo
  • użytkownik:Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 48,19 (sezon letni); 58,78 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 13300
  • przepustowość [m³/d] - max 15000, obciążenie [RLM] – 126 000
  • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,7, CHZT 97,4, fosfor og. 99, azot og. 85, zawiesina 99,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1342
  • Sposób zagospodarowania osadów -kompostowanie
  • odbiornik: Morze Bałtyckie
 • Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d.
  • przepustowość [m³/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: Rzeka Reda
 • Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 242, obciążenie [RLM] 1250
  • sposób oczyszczania biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: Rzeka Płutnica
 • Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
  • odbiornik: kanał melioracyjny

GMINA KOSAKOWO:

 • Oczyszczalnia „Dębogórze”, lokalizacja Gmina Kosakowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
  • ilość odbieranych ścieków  z Kosakowa   535   m³/d oraz 126 m³/d z Gm. Wiejskiej Puck , z Rekowa, Widlina i Połchowa wg danych PEWiK Gdynia
  • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000 ,
  • obciążenie [RLM] 400 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny  z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97,8 , fosfor og. 95,8, azot og 89,8 ., zawiesina 98,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5414
  • Sposób zagospodarowania osadów Przekształcenie termiczne, rekultywacja, magazynowanie czasowe
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki

GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO:

 • Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra
 • Oczyszczalnia Ścieków w Jastrzębiej Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra ul. Jantarowa
  • użytkownik: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o.
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu - 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków 526901 m3/rok
  • średnia [m3/dobę]:1444
   •  3793 (VII-VIII)
   •  963 (I-VI, IX-XII)
  • przepustowość (pozwolenie wodnoprawne) [m3/d] 4500, obciążenie [RLM] 38500
  • sposób oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku:
   • w m-cach X-IV: BZT5 99, ChZT 95, fosfor og.96,7, azot og.67,5, zawiesina 96
   • w m-cach V-IX: BZT5 99, ChZT 95, fosfor og.93, azot og.81, zawiesina 97
  • ilość wytworzonych osadów [tsm/rok] 124,44
  • sposób zagospodarowania osadów: do uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne
  • odbiornik: Rzeka Czarna Wda
 •  Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 4000
  • przepustowość [m³/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2177
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5
  • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

GMINA JASTARNIA:

 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza
  • użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]  1398 średniorocznie , 4400max (sezon letni) / 600 (sezon zimowy)
  • przepustowość [m³/d]  4000
  • obciążenie [RLM]  36700
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,5, CHZT 92,3, fosfor og. 94,7, azot og. 92,5, zawiesina 97,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 308
  • Sposób zagospodarowania osadów przewożenie do oczyszczalni w Swarzewie i      kompostowanie wspólnie z osadami ze Swarzewa
  • odbiornik: Zatoka Gdańska

GMINA KROKOWA:

 •  Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy) 
  • przepustowość [m³/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3021
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.
  • odbiornik: Rzeka Karwianka
 •  Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy)
  • przepustowość [m³/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1868
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec
  • użytkownik: Gmina Puck
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200 (jak w r.2003)
  • przepustowość [m³/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12233
  • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica

GMINA MIASTA HEL:

 •  Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel, ul Sikorskiego 20
  • Użytkownik – Zespół Zakładów Obsługi Miasta, zakład budżetowy w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
  • Rzeczywista ilość ścieków [m3/d] Q średnioroczne = 1 677 m3/dobę
   • 1 966 (czerwiec-sierpień)
   • 1 580 (styczeń-maj; wrzesień-grudzień)
  • Przepustowość wg pozwolenia wodnoprawnego: Qdśr = 2 600 [m³/doba]                     Qd max. = 3 600 [m³/doba]
  • Obciążenie [RLM] 13 130
  • Sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,16, ChZTCr94,13,Nog92,26,Pog97,64,zawiesina 92,11
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 50 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: osad magazynowany jest na placu przy oczyszczalni, okresowo wykorzystywany jest na cele nierolnicze, do rekultywacji terenów zielonych, w 2010 roku w ten sposób wykorzystano 21,19 [t s.m.] osadu.
  • odbiornik: Zatoka Gdańska

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

87 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Władysławowo: 6,03 [zł/m³]
 • Gmina Krokowa: 4,46 [zł/m³]
 • Gmina Puck: 5,03 [zł/m³]
 • Gmina Hel: 5,80 [zł/m³]
 • Gmina Kosakowo: 4,21 [zł/m³]
 • Miasto Puck: 4,38 [zł/m³]
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie ma

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem:
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • ogółem 3.026.630
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • ogółem 82.187,
   • w tym komunalne 82.187
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • ogółem 37.651,
   • w tym komunalne 37.651
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • ogółem 32.000
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (w r. 2009-81158)
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  •  ogółem 110.000,
   • w tym: komunalne 100.000,
   • przemysłowe 0
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • ogółem szacunkowo 110.000,
   • w tym komunalnych 110.000
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • ogółem 145.000,
   • w tym komunalne: 73.900,
   • przemysłowe: 55.400
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d. (w r. 2009-220095)
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: ogółem 222.301

Razem w powiecie 4 067 022

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa: Miejska Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja: Starogard Gdański, gm. Starogard Gdański
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 5085 [m3/d],
  • przepustowość projektowa 16000 [m3/d], obciążenie [RLM] 70 000
  • sposób oczyszczania ścieków: mechaniczno-biologiczny-chemiczny
  • %redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og 97, azot og 91, zawiesina 97;
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 830
  • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Jabłowo, lokalizacja Jabłowo;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 56,74
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 165-215, obciążenie  [RLM] 892
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  b.d., CHZ b.d.; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,096 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Pliszka
 • Oczyszczalnia Kokoszkowy, lokalizacja Kokoszkowy;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków-  [m3/d]84,43
  •  Przepustowość projektowa- [m3/d]  215-267, obciążenie  [RLM] 696
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98,24, CHZ 99,63; fosfor og. 78,8; azot og 89,12., zawiesina 96,27;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,44 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kochanka
 • Oczyszczalnia Szpęgawsk, lokalizacja Szpęgawsk;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- 83,98 [m3/d]
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 150- 195, obciążenie 756 [RLM]
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  99,21; CHZT 96,45; fosfor og. 83,77, azot og. 91,60; zawiesina 98,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,28 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szpęgawa

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie,
  •  lokalizacja Kopytkowo,
  •  użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 100 [m3/d] 
  • przepustowość projektowa [m3/d] 166 , obciążenie [RLM] 600,
  •  sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: b.d. wynik oczyszczania: BZT5 3,5 , CHZT 43,53, fosfor og  b.d., azot og b.d., zawiesina 6,9,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny R-A

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa- Gminna Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Urząd Gminy Osiek;
  • ilość odebranych ścieków- [m3/d]60-80;
  • przepustowość projektowa- [m3/d]300], obciążenie [RLM]2000;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99,5%, CHZT- 99%, fosfor og 96%, azot og 96%, zawiesina- 98,9% zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 36 [tsm/rok];
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Osieku;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał „A” Karszanek, dalej jez. Kałębie.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie,
  • Lokalizacja: Lubichowo, ul. Wdecka 30,
  • ilośc odebranych ścieków: ok. [m3/d] 231;
  • przepustowość projektowa [m3/d]627 , obciążenie [RLM] 2500,
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,98, CHZT 95,16, fosfor og 89,91, azot og 88,38., zawiesina 98,89.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 67.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rów melioracji szczegółowej ujście rzeki Zelgoszcz.

Gmina Wiejska Skórcz:

 • nazwa: Wolental Osadnik IMHOFF
  • lokalizacja: Wolental, gmina Skórcz
  • ilość odbieranych ścieków komunalnych 12 m3/d
  • przepustowość projektowa- 23m3/d, obciążenie 50 RLM
  • sposób oczyszczania- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych-1 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie,
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Skórcz,
  • lokalizacja- Miasto Skórcz, ul. Gniewska 1;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Gospodarki Miejskiej;
  • ilość odebranych ścieków- 452 m3/d;
  • przepustowość projektowa- 750 m3/d, obciążenie 5000 RLM;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT- 93,5%, fosfor og b.d., azot og b.d. zawiesina- 95,5%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 17 tsm/rok;
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze 14 tsm, odpady 3 tsm;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Szoryca.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa- oczyszczalnia ścieków w Zblewie,
  • lokalizacja: ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Komunalny Gminy Zblewo
  • ilość odbieranych ścieków- w m3/d 345,80
  • przepustowość projektowa [m3/d]- 1200 obciążenie [RLM] b.d.
  • sposoby oczyszczania- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 91, fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 290
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Piesienica

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach,
  • Lokalizacja: Kaliska, gmina Kaliska,
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odebranych ścieków- 244 m3/d
  • przepustowość projektowa- 500 m3/d; obciążenie [RLM] b.d.
  • sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98, CHZT  95, zawiesina  97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 23 tsm/rok.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie na wysypisku.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał rzeki Wdy.

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Lokalizacja: ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
  • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • ilość odebranych ścieków 609 m3/d w pogodzie, 830 m3/d w deszczu
  • przepustowość projektowa- 1630m3/d, obciążenie 4550 RLM
  • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 92, fosfor og. 81, azot og. 62, zawiesina 94
  • ilosc wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1060
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywożenie i składowanie na wysypisku miejskim.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Wietcisa.

Gmina Miejska Czarna Woda:
Gmina nie posiada oczyszczalni ścieków.
Ścieki komunalne z terenów objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są do przepompowni i tłoczone do oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 94
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 27,41
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Wiejska Osiek: 20
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 50
 • Gmina Wiejska Skórcz: 18
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 63,7
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 43
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 59,94

Ogółem w powiecie 62,4% , bez gmin Czarna Woda, Osieczna, Bobowo.

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,52
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 4,96
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,78
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,36
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 4,21
 • Gmina Wiejska Skórcz: 3,75
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,59
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • 3,65 (przemysł),
  • 3,53 (ścieki komunalne dopływające siecią),
  • 3,60 (ścieki komunalne dowożone),
  • 3,46 (ścieki dostarczane hurtowo rurociągami z innych gmin) – dane z Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 4,15
 • Gmina Wiejska Kaliska: 3,33
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 3,91
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Nazwa prowadzącego instalację: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
  • Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
  • lokalizacja: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
  • przepustowość [m3/doba] 19.300
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 • Nazwa prowadzącego instalację: STEICO S.A.
  • Zakład w Czarnej Wodzie
  • lokalizacja: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
  • przepustowość [m3/doba] 40.608
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: trwałe użytki zielone (kompleks łąk)

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

1 065 488

Gmina Sztum:

 • Ogółem: 737 900; W tym:
  • Komunalne: 230 000
  • Przemysłowe: 85 942

Gmina Dzierzgoń:

 • Ogółem: 218 900
  • Komunalne: 201 300
  • Przemysłowe: 17 600

Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • ogółem  63 032 (oczyszczone mechanicznie i biologicznie)

Gmina Stary Dzierzgoń:

 • Ogółem: 32 058
  • Komunalne: 32 058

Gmina Stary Targ:

 • ogółem: 13 598
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Sztum

 • Oczyszczalnia Sztumskie Pole ul. Żeromskiego 11, 82-400 Sztum
  • ilość odbieranych ścieków   2022 m3/d
  • przepustowość projektowa [m3d] 5500, obciążenie [RLM] 17423
  • sposób oczyszczania : mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, ChZT 96%, fosfor og 94%, azot og 87%, zawiesina 98%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 114
  • sposób zagospodarowania osadów :składowane, rolnicze
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny odprowadzający wody do jeziora Parleta

Gmina Dzierzgoń

 • Nazwa: Dzierzgoń, lokalizacja: miasto Dzierzgoń
  • Użytkownik: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków: 1800 m3/d
  • Przepustowość: [m3/d] 2400, obciążenie [RLM] 10733
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny.
  • % redukcji ładunku BZT5 97, CHZT 95, fosfor og. 77, azot og. 64, zawiesina 97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 152
  • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Dzierzgoń
 • Nazwa: Jasna, lokalizacja: wieś Jasna
  • Użytkownik: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków: 100 m3/d
  • Przepustowość: [m3/d] 200, obciążenie [RLM] 700
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny.
  • % redukcji ładunku bd, wyniki oczyszczenia :BZT5 15, CHZT 36, fosfor og. 5, azot og. 22, zawiesina 87.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5
  • Sposób zagospodarowania osadów: przewożone do oczyszczalni w Dzierzgoniu po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Dzierzgoń
 • Nazwa: Blunaki, lokalizacja: wieś Blunaki
  • Użytkownik: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków: 22,5 m3/d
  • Przepustowość: [m3/d] 30, obciążenie [RLM] 64
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny.
  • % redukcji ładunku bd, wyniki oczyszczenia: BZT5 3,30, CHZT 7,57, fosfor og. 0,09, azot og. 0,40, zawiesina 2,58.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,5
  • Sposób zagospodarowania osadów: przewożone do oczyszczalni w Dzierzgoniu po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Dzierzgoń

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • oczyszczalnia ścieków Mikołajki Pomorskie , gmina Mikołajki Pomorskie
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
  • ilość odbieranych ścieków:34 tyś. w m3/d 93,15
  • przepustowość projektowa [m3/d] 200, obciążenie [RLM] 1140
  • % redukcji ładunku bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd
  • sposób zagospodarowania osadów: R-14
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Rów Wilczewski
 • oczyszczalnia ścieków Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
  • ilość odbieranych ścieków 17 tyś. w m3/d 46,57
  • przepustowość projektowa [m3/d] 100, obciążenie [RLM] 555
  • sposób zagospodarowania osadów: R-14
  • odbiornik oczyszczonych  ścieków: kanał Balewski
 • oczyszczalnia ścieków Balewo gm. Mikołajki Pomorskie
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
  • ilość odbieranych ścieków 11 tyś w m3/d 30,13
  • przepustowość projektowa [m3/d] 37, obciążenie [RLM] 440
  • % redukcji ładunku bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd
  • sposób zagospodarowania  osadów-R-14
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Juranda

Gmina Stary Dzierzgoń  - dane z 2009 r brak informacji od gminy

 • oczyszczalnia ścieków Przezmark
  • lokalizacja: Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZGK Stary Dzierzgoń
  • ilość odbieranych ścieków 87 m3/d
  • przepustowość projektowa 150 m3/d, obciążenie mniej niż 2000RLM
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • %redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 95%, zawiesina 97%
  • ilość wytworzonych  osadów ściekowych [tsm/rok]bd
  • sposób zagospodarowania osadów :składowanie na lagunach
  • odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Stara Dzierzgonia

Gmina Stary Targ

 • nazwa: Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Zielonkach
  • lokalizacja Zielonki, gmina Stary Targ
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK w Starym Targu
  • ilość odbieranych ścieków : 47 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 200 obciążenie [RLM]: 958
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd:  wyniki oczyszczenia:14,35 CHZT: 46,00, fosfor og: 0,45, azot og: 12,00, zawiesina: 25,00
  • % redukcji ładunku(r.2009): BZT5 97, CHZT 95  , fosfor og 19 , azot og 67 , zawiesina 97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 7
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Tyna
 • nazwa: Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Mleczewie
  • lokalizacja: Mleczewo, gm. Stary Targ
  • Użytkownik (prowadzący instalację) ZGK w Starym Targu
  • ilość odbieranych  ścieków 13,7m3/d
  • przepustowość projektowa 70m3/d
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%,  fosfor og 95%, azot og 95%, zawiesina 95%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja terenów
  • odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny do Strugi Orlęckiej
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Sztum:90%
 • Gmina Dzierzgoń: 80%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie 85%
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 13%
 • Gmina Stary Targ: 15 %

W powiecie 68,2 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Sztum: 4,48
 • Gmina Dzierzgoń: 4,74
 • Mikołajki Pomorskie:5,43
 • Gmina Stary Dzierzgoń: 4,00
 • Gmina Stary Targ: 4,27
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Nazwa prowadzącego: Sonac Uśnice

 • Lokalizacja: Uśnice, gmina Sztum
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Nogat w km 7 +700

Nazwa prowadzącego: Elstar Oils S.A

 • Lokalizacja: Czernin, gmina Sztum
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: zrzut do oczyszczalni PWiK

Nazwa prowadzącego instalację: PHP Agropol

 • Lokalizacja: Gościszewo, gmina Sztum
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem  3 829 000 – odprowadzone, oczyszczone ( w r.2009 4 326 425 bez gmin Słupsk i Kobylnica)

w tym:

 • komunalne- ok. 2 210 000
 • przemysłowe -1 119 000
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Damnica:

 • Nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Damnicy (dane z r.2009-)
  • lokalizacja: Damnica, ZGK Damnica 
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 140
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 300, obciążenie [RLM]: 1667
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 96; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 30
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Bobrownikach
  • lokalizacja: Bobrowniki
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 145
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 336; obciążenie [RLM]: 1840
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 89; CHZT 96; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 24
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Karżniczka (dane z r.2009)
  • lokalizacja: Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 66
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 68; obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 98; CHZT 91; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 15
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Dębnica Kaszubska
  • lokalizacja: Dębnica Kaszubska
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 601
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 1550; obciążenie [RLM]: 14880
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,69; CHZT 98,71; fosfor og. 99,28; azot og. 74,16; zawiesina 98,79
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 91,60
  • Sposób zagospodarowania osadów: odwadnianie oraz składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Borzęcino
  • lokalizacja: Borzęcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 40
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 60; obciążenie [RLM]: 375
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95,95; CHZT 90,95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 93,25
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,32
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Graniczna
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Motarzyno
  • lokalizacja: Motarzyno
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 33
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 48; obciążenie [RLM]: 360
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94,02; CHZT 91,63; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 91,07
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,3
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Gogolewo
  • lokalizacja: Gogolewo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 38
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 50; obciążenie [RLM]: 525
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,06; CHZT 93,98; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 96,91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,56
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Gogolewski
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Budowo
  • lokalizacja: Budowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 33
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 135; obciążenie [RLM]: 450
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95,89; CHZT 91,59; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 94,25
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,66
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Podwilczyn
  • lokalizacja: Podwilczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 9
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 26; obciążenie [RLM]: 206
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,20; CHZT 93,90; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 96,91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,20
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kamienna

Gmina Główczyce

Gmina buduje nowe oczyszczalnie . Nowa oczyszczalnia  w Główczycach została uruchomiona w r.2010. Kolejne oczyszczalnie w  Stowęcinie , Szczypkowicach  zostaną oddane do użytku w r.2011 i przejmą ścieki ze starych likwidowanych oczyszczalni w tym z  oczyszczalni w Pobłociu.
Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Główczyce

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Główczyce
  • lokalizacja: Główczyce
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 142,17
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 200; obciążenie [RLM]: 1500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 22 mgO2/dm3; CHZT 80 mgO2/dm3; fosfor og.bd; azot og. bd; zawiesina 37 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Główczycki
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Pobłocie
  • lokalizacja: Pobłocie
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 14,38
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 44; obciążenie [RLM]: 160
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): [mgO2/ dm3]BZT5 213; CHZT 223  mgO2/ dm3; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 6,7 mg/ dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał A Pobłocie
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Górzyno
  • Lokalizacja: Górzyno
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. 
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 17,72
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 30, obciążenie [RLM]: bd
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 40 mgO2/dm³; CHZT 150 mgO2/dm³; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 50 mg/dm³ 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1 
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Stowięcino(dane z r.2009)
  • lokalizacja: Stowięcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 43,98
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 41; obciążenie [RLM]: 250
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): BZT5 113 mgO2/dm3; CHZT 297 mgO2/dm3; fosfor og. 25 mg/dm3; azot og. 60 mg/dm3; zawiesina 105 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Szczypkowice
  • lokalizacja: Szczypkowice
  • użytkownik (prowadzący instalację): bd
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 75; obciążenie [RLM]: 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku - bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Warblinka
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Żoruchowo (dane z r.2009)
  • lokalizacja: Żoruchowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 100; obciążenie [RLM]: 86
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka

Gmina Kępice

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków  Kępice
  • lokalizacja: Kępice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 1 800 (komunalno-bytowe-630, przemysłowe-450)
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 2500; obciążenie [RLM]: 35600
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku:bd ,wynik oczyszczenia :BZT5 0,6 ; CHZT 4,3; fosfor og. 0,03; azot og. 0,39; zawiesina 1,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 2,8
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko  przemysłowe w Obłężu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wieprza

Gmina Kobylnica – oczyszczalnie komunalne w trakcie likwidacji, wybudowano sieć kanalizacyjną łączącą gminę z oczyszczalnią w Słupsku.

Gmina Potęgowo

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Grapice
  • Lokalizacja: Grapice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 34,25
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 50,00; obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,02
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Grąbkowo
  • lokalizacja: Grąbkwo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 15,88
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 28,40, obciążenie [RLM]: 240
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,48
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny Ciek Grąbkowski (dopływ Łupawy)
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Karżnica
  • lokalizacja: Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków m³/d: 22
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 37,80; obciążenie [RLM]: 300
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,62
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rębówka (dopływ Łupawy)
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Łupawa
  • lokalizacja: Łupawa
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 77,5
  • przepustowość projektowa: 242,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 1850
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99; CHZT 97; fosfor og. 83 bd; azot og. 80 bd; zawiesina 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w tsm/rok: 2,62
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Potęgowo
  • lokalizacja: Potęgowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 119
  • przepustowość projektowa: 230,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 2400
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 97; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5,70
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Skórowo
  • lokalizacja: Skórowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 11,00
  • przepustowość projektowa: 53,00 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 355
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,4
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerwieniecka (dopływ Łeby)
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Warcimino
  • lokalizacja: Warcimino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 11,00
  • przepustowość projektowa: 35,00 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 100
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd;    w r. 2009 BZT5 94; CHZT 87; fosfor og. 78; azot og. 64; zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,39
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pogorzelica (dopływ Łeby)

Gmina Słupsk

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce Wieś
  • lokalizacja: Jezierzyce wieś
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d:24,6
  • przepustowość projektowa:45 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 337
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ziemia poprzez rów
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Bukówka
  • lokalizacja: Bukówka
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 24,5
  • przepustowość projektowa: 48 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 467
  • sposoby oczyszczania:mechaniczno-biologiczny
  •  % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów - dopływ rzeki Słupi
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Grąsino
  • lokalizacja: Grąsino
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d:24,5
  • przepustowość projektowa: 50 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 450
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp.. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Kusowo
  • lokalizacja: Kusowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 44,4
  • przepustowość projektowa: 1142 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 1480
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez rów
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Krępa Słupska
  • lokalizacja: Krępa Słupska
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 65
  • przepustowość projektowa: 100 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 600
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Jezierzyce Osiedle
  • lokalizacja: Jezierzyce Osiedla
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 98,2
  • przepustowość projektowa: 211 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 1230
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczne
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 4
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ziemia poprzez rów
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Bruskowo Wielkie
  • lokalizacja: Bruskowo Wielkie
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 138,8
  • przepustowość projektowa: 200 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 1400
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 2
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Moszczeniczka poprzez rów
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Rogawica
  • lokalizacja: Rogawica
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 17,5
  • przepustowość projektowa: 48 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez rów do ziemi
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Kukowo
  • lokalizacja: Kukowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 11
  • przepustowość projektowa: 100 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 120
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: przez rów do gruntu
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Lubuczewo
  • lokalizacja: Lubuczewo
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyc
  • ilość odbieranych ścieków: 84,9 m³/d
  • przepustowość projektowa: 200 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 611
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 2
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Gnilna poprzez ciek
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Wieszyno
  • lokalizacja: Wieszyno
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 19,2
  • przepustowość projektowa: 24 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 270
  • sposoby oczyszczania: Mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 01
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Glaźna poprzez ciek
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Wiklino
  • lokalizacja: Wiklino
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Jezierzyce
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 11
  • przepustowość projektowa: 21 [m³/d]; obciążenie [RLM]: 150
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych (tsm/rok) – 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: PGK Słupsk Sp. z o.o.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka

Gmina Smołdzino

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Smołdzino
  • lokalizacja: Smołdzino
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Spółka z o.o. w Smołdzinie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 88
  • przepustowość projektowa: 280 [m³/d]; obciążenie [RLM]: poniżej 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 92; CHZT 78; fosfor og. 93; azot og. 42; zawiesina 93
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,2
  • Sposób zagospodarowania osadów: poletka osadowe
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: PGK Słupsk

Gmina Ustka

 • Nazwa:  Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rowach
  • lokalizacja: Rowy
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 1 326
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 3500; obciążenie [RLM]: 12 815
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,1; CHZT 90,4; fosfor og. 90,0; azot og. 95,5; zawiesina -94,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 40
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

Miasto Ustka

 • nazwa  Oczyszczalnia Ścieków w Ustce 
  • lokalizacja: m. Ustka
  • użytkownik (prowadzący instalację) Wodociągi Ustka Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d-7149 m³/d.
  • przepustowość projektowa [m³/d]10 136 m³/d , obciążenie [RLM] 58 000 RLM
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  99 , CHZT  95, fosfor og.  85, azot og.  83 , zawiesina  99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 395
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie i składowanie na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica – 56,00 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 74,40 %
 • Gmina Główczyce - 78,6 %
 • Gmina Kępice- 57,04 %
 • Gmina Kobylnica – 68,00 %
 • Gmina Potęgowo – 67,00 %
 • Gmina Słupsk – Jezierzyce-100%, Krępa Słupska-100%, Kusowo-100%, Grąsino-100%,  Rogawica-100%, Bukówka-100%, Bruskowo Wielkie-100%, Kukowo-100%, Lubuczewo-100%, Wieszyno-100%, Wiklino-600%, pozostałe miejscowości-bd (w r.2009 83%)
 • Gmina Smołdzino – 5,00 %
 • Gmina Ustka – 92,00 %
 • Miasto Ustka – bd  (w r.2009 99,8%)

Powiat słupski 75%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Damnica:wg ryczałtu – 3,37,wg wskazań wodomierzy – 3,08
Gmina Dębnica Kaszubska: wg wskazań wodomierzy – 3,58
Gmina Główczyce - 2,90
Gmina Kępice - 2,45

Gmina Kobylnica:

 • dla posiadaczy pomp będących własnością gminy – 11,13
 • dla posiadaczy pomp nie będących własnością gminy – 10,06
 • inni – 2,60

Gmina Potęgowo-gospodarstwa domowe – 4,10, pozostali odbiorcy – 4,56

Gmina Słupsk – 5,04
Gmina Smołdzino – 4,31
Gmina Ustka

 • taryfa I-odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną, obiekty noclegowe, ośrodki wczasowe- 6,75 
 • taryfa II- pozostali odbiorcy- 5,08

Miasto Ustka –  4,57

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Gmina Damnica – bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – podczyszczone ścieki z zakładu garbarskiego oczyszcza oczyszczalnia komunalna w Dębnicy Kaszubskiej
 • Gmina Główczyce - brak
 • Gmina Kępice:
  • Zakład Garbarski w Kępicach – podczyszczalnia ścieków przemysłowych
   • Lokalizacja: Kępice
   • Przepustowość: bd
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków w Kępicach
 • Gmina Potęgowo- bd
 • pozostałe-brak

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 3 830 429  ,

w tym

 • komunalne 3 435 687
 • przemysłowe 394 742
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Morzeszczyn

 • nazwa segmentowa oczyszczalnia ścieków lokalizacja w Morzeszczynie
  • użytkownik Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odebranych ścieków 279 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 450, obciążenie [RLM] 1500
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 64%, CHZT 60%, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 82%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 11
  • Sposób zagospodarowania osadów - unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Janka
 • nazwa Biologiczny reaktor oczyszczania ścieków lokalizacja Majewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odebranych ścieków 63 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 61, obciążenie [RLM] 820
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 85%, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 89%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów - unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Struga Lipiogórska

Gmina Gniew

 • nazwa Oczyszczalnia ścieków w Gniewie lokalizacja Ciepłe
  • użytkownik (prowadzący instalację) Inwest-Kom Sp. z o.o. w Gniewie
  • ilość odebranych ścieków 1540 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2000, obciążenie [RLM] 13333
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,2%, CHZT 95%, fosfor og. 90%, azot og. 99,9%, zawiesina 99,9%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 154
  • Sposób zagospodarowania osadów - do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wisła

Gmina Pelplin 

 • nazwa Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych lokalizacja Pelplin, ul. Generała Maczka, dz. nr 114/3, obręb Rożental
  • użytkownik (prowadzący instalację) Pelkom Sp. zo.o. w Pelplinie, ul. Starogardzka 12
  • ilość odebranych ścieków 901,37 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2 287, obciążenie [RLM] 12577
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 94, fosfor og.80, azot og.86, zawiesina 95
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 302
  • Sposób zagospodarowania osadów - unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów w Ropuchach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wierzyca

Gmina Subkowy

 • nazwa oczyszczalnia ścieków lokalizacja Gorzędziej
  • użytkownik (prowadzący instalację) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2
  • ilość odebranych ścieków w m³/d 36,73
  • przepustowość projektowa [m³/d] 70, obciążenie [RLM] 168
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,5, CHZT 96,5, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4,83
  • Sposób zagospodarowania osadów  - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Wisła
 • nazwa oczyszczalnia ścieków - gimnazjum lokalizacja Subkowy
  • użytkownik (prowadzący instalację) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2
  • ilość odebranych ścieków w m³/d 4,94
  • przepustowość projektowa [m³/d] 26,4, obciążenie [RLM] 144
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 95,5, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 98,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,65
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Drybok”, inna nazwa to Struga Subkowska

Miasto Tczew

 • nazwa Miejska oczyszczalnia w Tczewie lokalizacja Tczew, ul. Czatkowska 8
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
  • ilość odebranych ścieków 8418 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22318, obciążenie [RLM] 81 806 rzeczywiste, 109 730 projektowane
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,2%, CHZT 96,6%, fosfor og. 97%, azot og. 93,1%, zawiesina 98.5%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1108
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wisła

Gmina Tczew

 • nazwa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Turze
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odebranych ścieków 279 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600, obciążenie [RLM] 6000
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og.97, azot og.88 zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 168
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – ciek Damaszka
 • nazwa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Swarożyn
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odebranych ścieków 185 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600, obciążenie [RLM] 5000
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 93%, fosfor og.98%, azot og. 94%, zawiesina 98%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 260
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Swarożynka
 • nazwa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Miłobądz
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odebranych ścieków 27,4 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12, obciążenie [RLM] 147
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 97%, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 98%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,5
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rów R-71c w Miłobądzu
 • nazwa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Szpęgawa, zakończona eksploatacja w październiku 2010 r.
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odebranych ścieków 77 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 97, obciążenie [RLM] 500
  • sposoby oczyszczania: 
  • tylko mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97%, CHZT 97%, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 97%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,2
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie 
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów Młyński

Razem ilość ścieków przyjętych przez oczyszczalnie w powiecie 11 811,44 m³/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gm Tczew 95%
 • Gm Miasto Tczew 98
 • Gm Pelplin 73%
 • Gm Subkowy 6% 
 • Gm Morzeszczyn 80 %
 • Gm Gniew 43%

Średnio w powiecie 81%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gm Tczew strefa niematerialna 7,14; materialna 10,75; pralnie, masarnie, myjnie itp. 12,37
 • Gm Miasto Tczew gosp. domowe i strefa produkcji nie materialnej 3,92; materialnej 6,30
 • Gm Pelplin  8,86
 • Gm Subkowy 3,25
 • Gm Morzeszczyn 2,76
 • Gm Gniew 5,22
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Nazwa prowadzącego instalację: Fregata S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział Produkcyjny w Waćmierzu, gm. Subkowy

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu.
Dane z PWiK Gdynia

 • nazwa „Dębogórze” lokalizacja Gmina Kosakowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
  • ilość odbieranych ścieków 55 660 m³/d… w tym z Rumii 4600 m³/d
   • w tym z miasta Wejherowa 4621 m³/d
   • w tym z gminy Wejherowo 428 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000, obciążenie [RLM] 460 000
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku
   • BZT5   99,3%
   • CHZT   97,9%
   • Fosfor og.   94,1%
   • Azot og.   91,1%
   • Zawiesina   98,8%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 6 111
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekształcenie termiczne, magazynowanie czasowe
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu.

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z powiatu.

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych z powiatu.

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 3 005 000,            

w tym:

 • komunalne: 1 608 000
 • przemysłowe: 322 000
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Sopot nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Jest włączone do systemu gdańskiego. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

 • ilość odbieranych ścieków: 8 234 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]180 000, obciążenie [RLM] 870 000
 • sposoby oczyszczania: 
 • mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9 , CHZT 95,5 , fosfor og. 96,9, azot og 87,5 , zawiesina 96,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 9 530 (jest to całkowita ilość osadów powstająca na oczyszczalni „Wschód”).
 • Sposób zagospodarowania osadów rekultywacja składowiska fosfogipisów w Wiślince, rekultywacja składowiska w Rewie, kompostowanie.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

4,92

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 7 097 560,

w tym:

 • komunalne: 6 103 901,6 (wg opłat za ścieki 4762300)
 • przemysłowe: 993 658,4
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Słupsk

 • lokalizacja: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 73
 • użytkownik (prowadzący instalację) „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d ok. 19 647
 • przepustowość projektowa [m³/d] 40 000, obciążenie [RLM] 180 000, docelowo 230 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny z głębokim usuwaniem związków biogennych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho uzupełnionym komorą predenitryfikacji.
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,3, CHZT 97,7, fosfor og. 97,5, azot og. 95,0, zawiesina 98,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok 2009] 2 222
 • Sposób zagospodarowania osadów: odzysk R3 w procesach kompostowania
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • brutto 4,39 dla gospodarstw domowych, przemysłu i innych odbiorców
   
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie dotyczy

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002