Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 4
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: elektryczne 5
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie 

 • Elektrociepłownia Wybrzeże Gdańsk (EC2)
  • moc cieplna osiągalna 736,2 MW (moc elektryczna osiągalna 217,3 MW);
  • nośnikiem energii jest węgiel
 • Elektrociepłownia Matarnia GPEC Sp. z o.o.,
  • moc cieplna osiągalna 10,6 MW (moc elektryczna 2,1 MW);
  • nośnikiem energii jest gaz ziemny;
 • Elektrociepłownia Grupy Lotos S.A.
  • o mocy nominalnej 516,8 MW
  • na olej opałowy – jako źródło przemysłowe

kotłownie

 • kotłownia rejonowa GPEC Sp. z o.o. przy ul. Zawiślańskiej
  • o zainstalowanej mocy cieplnej ok. 24 MW;
  • nośnikiem energii jest węgiel;
 • kotłownia rejonowa Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM przy ul. Budowlanych
  • o zainstalowanej mocy cieplnej ok. 29 MW
  • nośnikiem energii jest węgiel;
Główne źródła emisji

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A.

 • dwutl. azotu 3,64
 • tlenek węgla 1,40
 • w.alif.do C12 14,76
 • węglow.aroma 25,64
 • ksylen 76,44
 • alk.benzylowy 5,19
 • alk.butylowy 14,13
 • alk.etylowy 1,135
 • alk.izobutyl. 2,22
 • alk.izopropyl 6,02
 • alk.propylowy 4,58
 • etylobenzen 16,81
 • octan butylu 5,96
 • metylizobketo 1,64
 • dwutl.węgla 1 385,93
 • kw.org.inne 9,16
 • pył 17,28
 • żelazo 3,40
 • RAZEM 1 596,49
 • Suma gazów 1 575,09
 • Suma pyłów 21,405
 • mangan 0,60
 • pyły ze spalania paliw 0,56
 • pyły pozostałe 16,71
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 3,43

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A.

 • w.alif.inne 40,75
 • w.arom.inne 3,45
 • RAZEM 44,21
 • Suma gazów 44,21

Instytut Morski w Gdańsku

 • dwutl. siarki 0,74
 • dwutl. azotu 7,17
 • tlenek węgla 0,98
 • w.alif.do C12 0,68
 • sadza 0,49
 • RAZEM 10,38
 • Suma gazów 9,89
 • Suma pyłów 0,49
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,49

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • dwutl. azotu 9,56
 • tlenek węgla 0,69
 • dwutl.węgla 5 075,39
 • RAZEM 5 085,69
 • Suma gazów 5 085,65

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "Polmlek - Maćkowy"

 • dwutl. siarki 26,58
 • dwutl. azotu 17,40
 • tlenek węgla 43,50
 • dwutl.węgla 9 13
 • pył 13,20
 • RAZEM 9 235,86
 • Suma gazów 9 222,49
 • Suma pyłów 13,37
 • pyły ze spalania paliw 13,20

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • ksylen 1,58
 • RAZEM 3,48
 • Suma gazów 3,48

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "MALMOR" Sp. z o.o., REGON 001374790

 • ksylen 1,38
 • RAZEM 2,36
 • Suma gazów 2,36

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych "UNIKOM" Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 34,11
 • dwutl. azotu 19,10
 • tlenek węgla 50,79
 • dwutl.węgla 10 032,47
 • pył 16,64
 • RAZEM 10 153,50
 • Suma gazów 10 136,50
 • Suma pyłów 17,0
 • pyły ze spalania paliw 16,64

Przedsiębiorstwo CEMET Ltd. Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 0,97
 • ksylen 1,66
 • RAZEM 5,01
 • Suma gazów 4,57
 • Suma pyłów 0,44
 • Alkor Sp. z o.o.
 • węglow.aroma 3,37
 • pierw.metal. 3,44
 • RAZEM 7,52
 • Suma gazów 7,30

FABRYKA STYROPIANU STYROPAK Sp. z o.o.

 • pentan 25,16
 • żelazo 0,78
 • RAZEM 0,97
 • Suma pyłów 0,86
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,78

DELPHI Poland S.A. Oddział w Gdańsku,

 • dwutl. siarki 0,59
 • dwutl. azotu 0,42
 • tlenek węgla 4,52
 • węglow.aroma 1,47
 • ksylen 2,03
 • aceton 1,46
 • alk.butylowy 0,49
 • izocyjaniany 3,70
 • n-met.pirolid 0,69
 • nafta,solwent 1,30
 • octan butylu 5,26
 • octan etylu 0,92
 • oct.izopropyl 1,42
 • dwutl.węgla 1,188
 • RAZEM 28,73
 • Suma gazów 28,53

Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Gdańsku

 • dwutl. siarki 1,68
 • dwutl. azotu 0,53
 • dwutl.węgla 606,84
 • RAZEM 609,63
 • Suma gazów 609,46

Amitech Poland Sp. z o.o., REGON 190002980

 • tlenek węgla 0,94
 • styren 10,63
 • aceton 21,35
 • RAZEM 33,28
 • Suma gazów 33,25

HYDROBUDOWA S.A.

 • dwutl. siarki 1,12
 • dwutl. azotu 6,99
 • tlenek węgla 3,42
 • w.alif.do C12 0,65
 • dwutl.węgla 109,60
 • pył 0,59
 • sadza 0,49
 • RAZEM 123,18
 • Suma gazów 122,09
 • Suma pyłów 1,08
 • pyły ze spalania paliw 0,59
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,49

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 0,80
 • ksylen 1,68
 • RAZEM 2,98
 • Suma gazów 2,98
 • dwutl. siarki 8,85
 • dwutl. azotu 85,63
 • tlenek węgla 11,81
 • w.alif.do C12 8,12
 • węglow.aroma 3,69
 • ksylen 0,92
 • sadza 5,90
 • RAZEM 125,62
 • Suma gazów 119,71
 • Suma pyłów 5,91
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 5,90

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 13,21
 • węglow.aroma 3,43
 • węgl.(rop.na 1 405,0
 • RAZEM 1 421,66
 • Suma gazów 1 421,66

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe "PORT PÓŁNOCNY"  Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 83,07
 • węgl.(rop.na 3,28
 • p.węgl.graf. 15,99
 • RAZEM 102,47
 • Suma gazów 86,46
 • Suma pyłów 16,012
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 15,99

Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 1,07
 • dwutl. azotu 10,34
 • tlenek węgla 1,42
 • w.alif.do C12 0,98
 • węglow.aroma 0,44
 • sadza 0,71
 • RAZEM 14,98
 • Suma gazów 14,27
 • Suma pyłów 0,71

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 1,36
 • w.alif.do C12 24,11
 • metan 11 783,75
 • w.alif.inne 24,11
 • RAZEM 11 833,81
 • Suma gazów 11 833,81

Stocznia Wisła Sp. z o.o., REGON 190043772

 • tlenek węgla 0,55
 • węglow.aroma 2,14
 • żelazo 0,54
 • RAZEM 3,57
 • Suma gazów 3,02
 • Suma pyłów 0,54
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,54

Stocznia Północna S.A.

 • tlenek węgla 0,73
 • w.alif.do C12 6,16
 • węglow.aroma 19,32
 • ksylen 35,02
 • alk.benzylowy 2,89
 • alk.butylowy 13,77
 • alk.etylowy 1,81
 • alk.izobutyl. 2,64
 • alk.izopropyl 10,34
 • cykloheksanon 0,43
 • etylobenzen 8,31
 • ketony 1,38
 • octan butylu 1,31
 • metksypropano 0,59
 • aminy inne 1,31
 • etery inne 0,83
 • ketony inne 0,66
 • pył 3,97
 • RAZEM 111,97
 • Suma gazów 107,92
 • Suma pyłów 4,05
 • pyły pozostałe 3,97

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • dwutl. siarki 1,54
 • dwutl. azotu 14,89
 • tlenek węgla 2,05
 • w.alif.do C12 1,41
 • węglow.aroma 0,64
 • sadza 1,02
 • RAZEM 21,57
 • Suma gazów 20,54
 • Suma pyłów 1,02
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,02

ENERGA - OPERATOR S.A.

 • w.alif.do C12 1,73
 • benzyna 32,57
 • alk.etylowy 1,60
 • dwutl.węgla 2,31
 • RAZEM 39,88
 • Suma gazów 39,87

POLLYTAG S.A.

 • dwutl. Siarki 31,60
 • dwutl. azotu 16,09
 • tlenek węgla 288,54
 • dwutl.węgla 5 290,00
 • pył 10,70
 • RAZEM 5 636,95
 • Suma gazów 5 626,24
 • Suma pyłów 10,70
 • pyły ze spalania paliw 10,70

ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA

 • dwutl. siarki 4 682,82
 • dwutl. azotu 2 755,34
 • tlenek węgla 237,41
 • dwutl.węgla 1 283 573,40
 • pył 260,91
 • RAZEM 1 291 509,91
 • Suma gazów 1 291 248,98
 • Suma pyłów 260,92
 • pyły ze spalania paliw 260,918

Federal-Mogul BIMET S.A.

 • p.pozostałe 0,62
 • RAZEM 1,52
 • Suma gazów 0,65
 • Suma pyłów 0,87
 • pyły pozostałe 0,64

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Usługowe "SIARK-PORT" Sp.  z o.o.

 • siarka 2,67
 • RAZEM 2,67
 • Suma pyłów 2,67
 • pierwiastki niemetaliczne 2,67

GRUPA LOTOS  S.A.

 • dwutl. siarki 4 757,52
 • dwutl. azotu 1 314,75
 • tlenek węgla 159,33
 • w.alif.do C12 4,10
 • chl. metylenu 11,30
 • dwutl.węgla 1 461 008,00
 • 1,2-dwchletan 2,01
 • pył 259,54
 • RAZEM 1 467 516,72
 • Suma gazów 1 467 257,17
 • Suma pyłów 259,54
 • pyły ze spalania paliw 259,54
 • Port Service Sp.z o.o.
 • dwutl. siarki 0,41
 • dwutl. azotu 7,81
 • RAZEM 9,34
 • Suma gazów 9,30

SIARKOPOL GDAŃSK S. A.,

 • dwutl. siarki 46,46
 • dwutl. azotu 7,45
 • tlenek węgla 0,74
 • dwutl.węgla 2 683,89
 • siarka 2,20
 • RAZEM 2 741,07
 • Suma gazów 2 738,55
 • Suma pyłów 2,51
 • pierwiastki niemetaliczne 2,20

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 4,28
 • dwutl. azotu 35,71
 • tlenek węgla 14,28
 • w.alif.do C12 3,92
 • węglow.aroma 1,78
 • pył 16,93
 • sadza 3,07
 • RAZEM 80,79
 • Suma gazów 60,74
 • Suma pyłów 20,05
 • pyły pozostałe 16,90

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 105,77
 • dwutl. azotu 93,01
 • tlenek węgla 188,10
 • w.alif.do C12 7,75
 • dwutl.węgla 36 787,68
 • pył 219,83
 • sadza 1,09
 • RAZEM 37 403,39
 • Suma gazów 37 182,45
 • Suma pyłów 220,93
 • pyły ze spalania paliw 219,83
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,09

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ZIELEŃ" Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 1,49
 • dwutl. azotu 11,76
 • tlenek węgla 6,62
 • w.alif.do C12 1,18
 • węglow.aroma 0,51
 • sadza 0,72
 • RAZEM 22,30
 • Suma gazów 21,58
 • Suma pyłów 0,72
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,72

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 96,86
 • dwutl. azotu 37,07
 • tlenek węgla 3,43
 • formaldehyd 3,82
 • dwutl.węgla 57,98
 • pył 13,82
 • RAZEM 213,29
 • Suma gazów 199,46
 • Suma pyłów 13,82
 • pyły nawozów sztucznych 12,60
 • pyły pozostałe 1,144

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.,

 • dwutl. siarki 1,38
 • dwutl. azotu 0,77
 • amoniak 35,70
 • benzyna 0,45
 • ksylen 0,48
 • siarkowodór 0,57
 • dwutl.węgla 40 815,08
 • RAZEM 40 855,31
 • Suma gazów 40 855,24

DRUK MARKUSZEWSCY Spółka  z o.o.

 • w.alif.do C12 0,75
 • węglow.aroma 0,42
 • alk.alif.inne 2,11
 • RAZEM 3,71
 • Suma gazów 3,58

Malteurop Polska Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 13,87
 • tlenek węgla 1,01
 • dwutl.węgla 7 362,38
 • pył 2,67
 • RAZEM 7 380,01
 • Suma gazów 7 377,34
 • Suma pyłów 2,67
 • pyły pozostałe 2,62

MARITIM - SHIPYARD  Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 6,25
 • węglow.aroma 7,30
 • alk.alif.inne 2,37
 • pył 2,27
 • RAZEM 18,60
 • Suma gazów 16,08
 • Suma pyłów 2,52
 • pyły pozostałe 2,27

ECOL - UNICON Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 0,99
 • RAZEM 1,06
 • Suma gazów 1,00

Stocznia Gdańsk S.A.

 • dwutl. azotu 2,36
 • tlenek węgla 2,29
 • węglow.aroma 19,95
 • dwutl.węgla 4 033,56
 • alk.alif.inne 21,56
 • kw.org.inne 4,51
 • żelazo 1,81
 • RAZEM 4 086,89
 • Suma gazów 4 084,80
 • Suma pyłów 2,08
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 1,81

MOSTOSTAL POMORZE S.A.

 • węglow.aroma 1,68
 • RAZEM 2,52
 • Suma gazów 2,21
 • Suma pyłów 0,30

INVEST - REM S.A.

 • w.alif.do C12 3,04
 • węglow.aroma 2,81
 • ksylen 16,13
 • alk.benzylowy 0,95
 • alk.butylowy 1,91
 • alk.izobutyl. 1,18
 • etylobenzen 1,81
 • octan butylu 0,90
 • metylizobketo 0,49
 • kw.org.inne 1,16
 • RAZEM 30,83
 • Suma gazów 30,71

Żegluga Gdańska  Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 3,49
 • dwutl. azotu 33,76
 • tlenek węgla 4,65
 • w.alif.do C12 3,20
 • węglow.aroma 1,45
 • sadza 2,32
 • RAZEM 48,89
 • Suma gazów 46,56
 • Suma pyłów 2,32

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdańsku Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 2,56
 • węglow.aroma 0,42
 • ksylen 3,07
 • toluen 1,18

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 79,24
 • dwutl. azotu 10,13
 • tlenek węgla 115,37
 • dwutl.węgla 13 580,61
 • pył 1,60
 • RAZEM 13 787,14
 • Suma gazów 13 785,53
 • Suma pyłów 1,60
 • pyły ze spalania paliw 1,60

TALKOR Sp. z o.o.

 • ksylen 2,88
 • RAZEM 4,58
 • Suma gazów 4,58

LB Sp. z o.o.

 • w.arom.inne 1,35
 • RAZEM 1,88
 • Suma gazów 1,88

SELGROS Sp. z o.o.

 • dwutl.węgla 415,37
 • RAZEM 415,87
 • Suma gazów 415,87
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

Miasto Gdańsk
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
9 887,89
dwutl. azotu
4 518,14
tlenek węgla
1 153,80
dwutl.węgla
2 881 956,75
RAZEM
2 912 430,54
Suma gazów
2 911 541,71
Suma pyłów
888,82
 
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2009:

 Czynnik Pomiar  Miasto  Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr.  Liczność**)  Klasa   
               a 24 
 SO2  Automatyczny Gdańsk, Pow Warszawskich  8,29  196,2(1h), 47,6(24))  97   
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  6,17  77,0(1h), 32,3(24)  98   
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  4,08  64,4(1h), 28,9(24)  96   
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  3,86  86,3(1h), 22,3(24)  97   
     Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 3,57  75,0(1h), 22,9(24)  93   
   manualny Gdańsk Morena, ul. Jaś. Dolina  3,22  10,0(24)  95     
     Gd. Śródmieście, ul. Rajska 4,88  31,0(24)  68     
    Gd. Wrzeszcz, ul. Legionów  2,94  22,0(24)  69     
    Gd Nowy Port, ul. Na Zaspę  5,44  27,0(24)  68     
    Gd Wrzeszcz Dębinki  3,67  22,0(24)  69     
  pasywny  Gdańsk, Twierdza Wisłoujście  3,62  6,4(m)  100       
NO2  Automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  32,50  174,5(1h); 93,3(24)  97     
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  14,80  99,2(1h); 61,4(24)  97     
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  18,5  114,6(1h); 68,5(24)  95     
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  16,90  114,2(1h); 49,7(24)  96     
    Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  20,78 14,0 (1h)71,8(24)  93     
  manualny  Gdańsk Morena; ul. Jaś. Dolina  23,76  63,0(24)  97       
    Gd. Śródmieście, ul. Rajska  31,61  74,0(24)  68       
    Gd. Wrzeszcz, ul. Legionów  32,9  85,0(24)  68       
    Gd. Nowy Port, ul. Na Zaspę  25,23  70,0(24)  68       
    Gdańsk Wrzeszcz z Dębinki  27,16  69,0(24)  69       
  pasywny  Gdańsk, Twierdza Wisłoujście  18,50  25,1(m)  100       
PM10  automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  21,11  106,5(24)  97  15   
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  24,84  104,5(24)  98  19   
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  19,07  125,5(24)  95  16   
    Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa  19,90  115,6(24)  95  16   
    Gd. Szadółki, ul Ostrzycka  24,50  88,4(24)  97  16   
  manualny  Gd Przeróbka, ul. Głęboka  27,75  160,7(24)  96  40   
  manualny  Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  26,67  167,0(24)  82  30   
  refektomet  Gdańsk Morena, ul. Jaś. Dolina  7,34  56,0(24)  96   
    Gd Śródmieście, ul. Rajska  11,06  77,0(24)  68   
    Gd Wrzeszcz, ul. Legionów  10,45  94,0(24)  68   
    Gdańsk N Port, Na Zaspę  10,06  92(24)  68   
    Gdańsk Wrzeszcz Dębinki  8,85  88(24)  69   
CO  Automatyczny  Gdańsk Nowy Port  366,36  2596,2(8h)  96       
    Gdańsk Szadółki  329,92  1584,2(8h)  96       
    Gdańsk Wrzeszcz  442,72  452280(8h)  95       
ozon  automatyczny  Gdańsk Szadółki  39,27  124,8(8h)  78weg  A2010  D2020   
    Gdańsk Wrzeszcz  40,83  134,8(8h)  96,0weg  A2010  D2020   
AOT40  automatyczny  Gdańsk Szadółki  1414,1    96weg    A2010  D2020   
    Gdańsk Wrzeszcz  3228,7    90weg    A2010  D2020   
benzen  manualny  Gdańsk Śródmieście  1,0    32       
  pasywny  Gdańsk Twierdza Wisłoujście  1,65    100       
Metale w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  Pb0,06 Cd1,15* Ni2,70* As4,20*             
Metale w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  Pb0,01 Cd0,36* Ni1,74* As1,13*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  2,58*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  2,82*         C    

** Częst.przek. – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

* ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2010:

 Czynnik Pomiar  Miasto  Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr.  Liczność**)  Klasa   
               a 24 
 SO2  Automatyczny Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  6,16 197,4(1h) 39,2 (24)  97    A
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  3,83 63,5 (1h), 28,7 (24)  98   
     Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 5,86 353,8(1h), 28,7(24)  93   
   pasywny Gdańsk, ul Steczka  8,96  16,9(m) 67       
     ul. Płońska 8,51  16,1(m)  83       
    ul. Sitownie 8,33  23,7(m) 83       
    Gdańsk Kowale  5,04  9,1(m)  83       
    Gdańsk Orunia  5,61  10,9(m)  83       
NO2  Automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  30,6 167,2(1h) 101,1(24)  98     
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  16,8 99,7(1h) 67,8(24) 79     
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  17,7  107,1(1h) 68,5(24)  98     
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  17,50  108,6(1h) 59,6(24)  98     
    Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  21,3 146,6(1h) 76,2(24)  96     
  pasywny  Gdańsk ul. Steczka 15,8  26,2(24)  67       
    Gdańsk, ul. Płońska  14,9  26,3(24)  83       
    Gdańsk, ul. Sitowie  19,6  35,3(24)  83       
    Gdańsk Kowale  21,6  33,3(24) 83       
    Gdańsk Orunia 19,4  29,1(24)  83       
PM10 Automat Gd.Śródmieście ul. Pow. Warszawskich 31 129(24) 73 35 A A,C'  

 PM10

 Automat
 

Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  27 147(24)  99  26 
Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  22  138(24)  69  16 
 PM10  Automat Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa  26 130(24)  99  31 
 PM10  Automat Gd. Szadółki, ul Ostrzycka  24

112(24) 

92  16   A
 PM10 manualny  Gd Przeróbka, ul. Głęboka  31 189(24)  66  38 
 PM10 manualny  Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  31 155(24)  99  54  C' 
 PM 2,5 automatyczny  Gd Wrzeszcz ul. Leczkowa  21    99       
 PM 2,5 manualny  Gd. Zaspa ul. Pow. Wielkopolskiego  20    51         
 PM 2,5 manualny Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa 24   98       
 CO Automatyczny  Gdańsk Szadółki 356  2172(8h) max  98       
CO Automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 468  3736(8h) max  90       
 CO  Automatyczny Gd Śród. Pow. War. 477  7075(8h) max  98       
 CO  Automatyczny Gd Nowy Port ul. Wyzwolenia  380  2711(8h) max 97       
ozon  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 44  129(8h)  98  A2010  D2020   
AOT40  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa  2990,1  5770,7 śr 5 lat  99    A2010  D2020   
 Metale w pyle PM10 manualny  Gdańsk, ul. Głęboka

Pb0,06

Cd 1,15*

Ni2,70*

As4,20*

      A    
benzen  manualny  Gd ul. Steczka 3,1    83       
    Gd ul. Płońska 2,44    100       
    Gd ul.Sitowie 2,7   100   A    
    Gd Kowale 2,1   100   A    
    Gd Orunia 2,3   100   A    
Metale w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Leczkowa

Pb0,02

Cd0,7*

Ni1,6*

As0,9*

     

 A

 

 

 

   
Gdańsk Przeróbka ul. Głęboka

Pb0,02

Cd0,7*

Ni3,5*

As1,2*

A
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  3,2*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  3,8*         C    

** Częst.przek. – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

* ng/m³

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa Strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 PM2,5 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
Strefa aglomeracji trójmiejskiej PL.22.01 A A C A A A A A A A C A(D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013r.) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ Gdańsk włączono do strefy aglomeracji trójmiejskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia na stacjach Gdańsk Śródmieście, Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa, Gd.Głęboka, Gdynia ul.Piłsudskiego) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczeniaGdańsk ul.Głęboka, Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa, Gdynia ul.Piłsudskiego ), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe  3
 • gaz z butli  4
 • gaz z sieci  2
 • olej opałowy 5
 • ciepło z miejskiej sieci  1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 6 (Wiczlino, Chwarzno, Wielki Kack, Witomino)
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 7 (Wiczlino, Chwarzno, Wielki Kack, Witomino)
 • kolektory słoneczne  8 (Wiczlino, Chwarzno, Wielki Kack, Witomino)
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska EC3, 
  • moc osiągalna cieplna 470,3MW,
  • moc osiągalna elektryczna 105,2MW,
  • nośnik energii - węgiel kamienny

kotłownie:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Szczecińska 11
  • moc 1,009 MW
  • nośnik energii - gaz
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Dickmana 24
  • moc 0,375 MW,
  • nośnik energii- gaz
Główne źródła emisji

MIASTO GDYNIA

Nazwa substancji/Ładunek całkowity [Mg]

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A.

 • w.alif.do C12 1,64
 • węglow.aroma 6,87
 • ksylen 16,50
 • alk.benzylowy 1,09
 • alk.butylowy 3,46
 • etylobenzen 3,96
 • octan butylu 1,62
 • dwutl.węgla 9,13
 • kw.org.inne 1,61
 • pył 4,58
 • RAZEM 52,68
 • Suma gazów 47,20
 • Suma pyłów 5,48
 • pyły pozostałe 4,58
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,74

 

MORSKI INSTYTUT RYBACKI SEA FISHERIES INSTITUTE

 • dwutl. siarki 1,93
 • dwutl. azotu 18,73
 • tlenek węgla 2,58
 • w.alif.do C12 1,77
 • węglow.aroma 0,80
 • pył 1,29
 • RAZEM 27,14
 • Suma gazów 25,84
 • Suma pyłów 1,29
 • pyły ze spalania paliw 1,29

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości (z możliwością zawarcia układu )

 • dwutl. siarki 20,94
 • dwutl. azotu 12,92
 • tlenek węgla 6,78
 • w.alif.do C12 8,18
 • węglow.aroma 5,7
 • ksylen 14,14
 • alk.butylowy 3,27
 • dwutl.węgla 6 102,40
 • pył 28,79
 • żelazo 2,21
 • RAZEM 6 207,18
 • Suma gazów 6 176,06
 • Suma pyłów 31,11
 • pyły ze spalania paliw 1,24
 • pyły krzemowe 26,53
 • pyły pozostałe 1,02
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 2,21

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  DĄB

 • w.alif.do C12 1,40
 • aceton 1,12
 • pył 2,55
 • RAZEM 6,29
 • Suma gazów 3,73
 • Suma pyłów 2,55
 • pyły pozostałe 2,55

Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych

 • im. Jana Kilińskiego
 • benzyna 0,42
 • toluen 0,42
 • aceton 2,75
 • RAZEM 4,21
 • Suma gazów 4,21

Zakłady Odzieżowe "WYBRZEŻE" Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej

 • dwutl. siarki 1,79
 • tlenek węgla 8,41
 • dwutl.węgla 374,00
 • pył 0,70
 • RAZEM 385,13
 • Suma gazów 384,39
 • Suma pyłów 0,73
 • pyły ze spalania paliw 0,70

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

 • w.alif.do C12 1,15
 • dwutl.węgla 122,20
 • pył 7,83
 • RAZEM 132,55
 • Suma gazów 124,72
 • Suma pyłów 7,83
 • pyły pozostałe 7,82

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH  SPÓŁKA AKCYJNA

 • ksylen 1,44
 • RAZEM 2,72
 • Suma gazów 2,62

ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA

 • dwutl. siarki 2 10
 • dwutl. azotu 1 407,61
 • tlenek węgla 129,52
 • dwutl.węgla 793 772,14
 • pył 171,81
 • RAZEM 797 581,64
 • Suma gazów 797 409,83
 • Suma pyłów 171,81
 • pyły ze spalania paliw 171,81
 • ksylen 1,04
 • cztchl.etylen 0,61
 • nafta,solwent 0,60
 • octmetksyprop 0,44
 • pył 0,85
 • RAZEM 4,57
 • Suma gazów 3,66
 • Suma pyłów 0,91
 • pyły pozostałe 0,85

OLIVA Centrum Produkcyjne Gdynia Sp. z o.o.

 • ksylen 3,82
 • etylobenzen 0,97
 • izobutyloket 1,195
 • octan butylu 0,95
 • met1butketon 0,44
 • RAZEM 7,65
 • Suma gazów 7,65

Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 1,16
 • ksylen 4,42
 • alk.butylowy 0,56
 • etylobenzen 0,70
 • dwutl.węgla 27,07
 • metksypropano 1,53
 • pył 0,83
 • RAZEM 38,49
 • Suma gazów 37,51
 • Suma pyłów 0,98
 • pyły pozostałe 0,83

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH "SANIPOR" SP. Z O.O.

 • dwutl. azotu 0,68
 • w.alif.do C12 1,03
 • dwutl.węgla 224,73
 • 123trimetbenz 0,45
 • RAZEM 228,19
 • Suma gazów 228,18

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 1,30
 • tlenek węgla 0,62
 • w.alif.do C12 12,83
 • eter metylowy 2,88
 • pierw.niemet. 0,56
 • pył 9,75
 • p.węgl.graf. 0,66
 • RAZEM 29,28
 • Suma gazów 18,86
 • Suma pyłów 10,42
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 2,57
 • pyły pozostałe 7,53
 • ksylen 18,68
 • alk.izobutyl. 2,01
 • octan butylu 1,19
 • 1metksprop2ol 1,34
 • RAZEM 24,72
 • Suma gazów 24,72

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka

 • dwutl. siarki 35,71
 • dwutl. azotu 14,98
 • tlenek węgla 120,08
 • dwutl.węgla 9 849,06
 • pył 26,67
 • sadza 0,71
 • RAZEM 10 047,25
 • Suma gazów 10 019,87
 • Suma pyłów 27,38
 • pyły ze spalania paliw 26,67
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,71

MARITIM - SHIPYARD  Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 1,13
 • węglow.aroma 5,81
 • alk.alif.inne 1,24
 • RAZEM 8,62
 • Suma gazów 8,27

WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 7,7
 • dwutl. azotu 74,51
 • tlenek węgla 10,27
 • w.alif.do C12 7,06
 • węglow.aroma 3,21
 • sadza 5,13
 • RAZEM 107,92
 • Suma gazów 102,78
 • Suma pyłów 5,13
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 5,13

Damen Shipyards Gdynia S.A.

 • ksylen 5,16
 • toluen 1,90
 • alk.izopropyl 2,47
 • octan butylu 0,65
 • pył 0,67
 • RAZEM 11,89
 • Suma gazów 10,93
 • Suma pyłów 0,96
 • pyły pozostałe 0,67

VISTAL EURO-CYNK GDYNIA Sp. z o.o.

 • dwutl.węgla 100,00
 • alk.alif.inne 5,33
 • żelazo 1,766
 • RAZEM 107,796
 • Suma gazów 105,99
 • Suma pyłów 1,80
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 1,76

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna

 • dwutl. siarki 0,56
 • dwutl. azotu 4,53
 • tlenek węgla 0,59
 • dwutl.węgla 572,95
 • pył 0,62
 • RAZEM 579,87
 • Suma gazów 579,06
 • Suma pyłów 0,81
 • pyły ze spalania paliw 0,62

Kormal - Nauta Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 1,36
 • ksylen 2,79
 • met1butketon 0,47
 • RAZEM 5,79
 • Suma gazów 5,56

VISTAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 0,92
 • dwutl.węgla 237,0
 • pył 0,47
 • żelazo 0,73
 • RAZEM 239,23
 • Suma gazów 238,0
 • Suma pyłów 1,22
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,47
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,73

VISTAL MOSTY Sp. z o.o.

 • dwutl.węgla 96,0
 • pył 0,52
 • RAZEM 96,97
 • Suma gazów 96,45
 • Suma pyłów 0,52
 • pyły pozostałe 0,52

PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki

 • dwutl. siarki 0,59
 • tlenek węgla 6,78
 • w.alif.do C12 4,29
 • węglow.aroma 1,81
 • benzyna 4,89
 • ksylen 2,66
 • alk.butylowy 0,56
 • dwutl.węgla 272,00
 • w.alif.inne 0,84
 • w.arom.inne 1,90
 • pył 0,89
 • RAZEM 298,44
 • Suma gazów 297,37
 • Suma pyłów 1,07
 • pyły ze spalania paliw 0,85

 

  

 

 

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

MIASTO GDYNIA SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
2 171,26
dwutl. azotu
1 535,20
tlenek węgla
288,80
dwutl.węgla
811 758,73
RAZEM
816 237,17
Suma gazów
815 964,37
Suma pyłów
272,79

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 10 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji  B Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4) Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

 Klasy stref dla celów długotermionowych

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziomu celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięć celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

 Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Maks.[1h/24] [µg/m³] Pokr. % Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Pogórze Porębskiego 3,59 135,0 17,0(24) 97   A A A
    Gdynia-Śród ŻiW 2,63 8,0(24) 95   A A  
  manualny Gdynia-Karwiny Staffa 1,76 5,0(24) 95   A A  
NO2 automatyczny Gdynia Pogórze 13,70 116,7, 45,0(24) 97   A A  
  manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 38,4 66,0(24) 67   A    
 NO2   Gdynia Karwiny 19,26 52,0(24) 95   A    
 PM10 automatyczny  Gdynia Pogórze 22,43 93,6(24) 98 15 A A  
 PM10 manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 20,91 104,5(24) 69 9 A A  
  refektomet Gdynia Śród. 6,20 66,0(24) 95 1 A A  
PM10    Gdynia Karwiny 4,63 31,0(24) 95 0 A A  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 366,36 1534,2(8h) 97   A    
ozon automatyczny Gdynia Pogórze 47,03 131,7(8h) 98 3 A 2010 D2 2020  
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze 12444,5 2006 2415,1 2009 97 wegetacja   A 2010 D2 2020  
benzen manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 1,38   32   A    
metale w pyle PM10 manualny Gdynia Śródmieście, ul. Żwirki i Wigury

Pb 0,06

Cd 0,6*

Ni 2,33*

As 3,46*

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia Śródmieście, ul. Piłsudzkiego 3,44*       C    

*[ng/m3]

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Maks.[1h/24] [µg/m³] Pokr. % Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa 4,28 104,4 26,2(24) 98   A A A
NO2   automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 15,8 117,5; 68,7(24) 94   A   A
 NO2 automatyczny Gdynia-Karwiny Staffa 23,3 238,6; 144,9(24) 98   A  
NO2   Gdynia Śródmieście; ul. Wendy  28,3 160,3; 102,1(24) 61   A  
 PM10 automatyczny  Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 21 81(24) 98 23 A A  
 PM10 manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 30 138(24) 68 33 A C  
  automatyczny Gdynia ul. Szafranowa 20 97(24) 100 15 A A  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 361 1620(8h) 97   A    
ozon automatyczny Gdynia Dąbrowa; ul. Szafranowa 49 142(8h) 82 4 A D2   
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 12444,5 2006 5017,2 2010 92 6923,6 Śr. z 5 lat  A D2  
Gdynia Dąbrowa - 5055,3 98 5055,3 A D1  
metale w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego

Pb 0,01

Cd 0,2*

Ni 2,5*

As 1,4*

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 2,0*       C    

*[ng/m3]

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa Strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 PM2,5 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
Strefa aglomeracji trójmiejskiej PL.22.01 A A C A A A A A A A C A(D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013r.) dla ozonu (2020)
W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ Gdynię włączono do strefy aglomeracji trójmiejskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia na stacjach Gdańsk Śródmieście, Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa, Gd.Głęboka, Gdynia ul.Piłsudskiego) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczeniaGdańsk ul.Głęboka, Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa, Gdynia ul.Piłsudskiego ), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl


Ocena powietrza opracowana przez Miasto Gdynia.
Ocenę jakości powietrza w Gdyni dokonano przede wszystkim w oparciu o normy średnioroczne. Stan powietrza w odniesieniu do norm średniorocznych dla ditlenku siarki można określić jako bardzo  dobry na stacjach AM4 i AM9 oraz dostateczny na stacji AM 10. Stan powietrza w kontekście ditlenku azotu można określić jako bardzo dobry na stacji AM4, dobry AM9 oraz dostateczny dla stacji AM 10. Najgorszy stan powietrza był dla pyłu zawieszonego PM 10 odnotowano nabył dobry dla stacji AM 4 i AM 9 oraz dostateczny dla stacji AM 10.
Stężenia średnioroczne ditlenku azotu oraz ditlenku siarki nie przekroczyły w 2010 ani 2009 wartości dopuszczalnych. Stężenia te wykazują jednak nieznaczną tendencję wzrostową. Przekroczenia ditlenku azotu wystąpiły tylko na stacji zlokalizowanej w Gdyni Dąbrowie i dotyczyły stężeń chwilowych tzn stężeń 1 h powyżej normy.
W 2010 roku stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM 10 podobnie jak w dwóch poprzednich latach nie przekroczyły wartości dopuszczalnej na wszystkich stacjach. W stosunku do roku 2009 odnotowano nawet spadek wartości stężeń średniorocznych. Jednak ostatnich latach w tym w 2010 roku znacznie przekroczono ilość dni z ponadnormatywnym pyłem PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Wendy AM 10 odnotowano przekroczenia 24 h  co pogarsza ogólną ocenę jakości powietrza dla tego zanieczyszczenia w tym rejonie.

W roku 2010 odnotowano nieznaczne przekroczenia stężeń 1 h powyżej normy dla ditlenku azotu, zaś od kilku lat już występuje przekroczenie dopuszczalnej ilości dni z przekroczeniem pyłu zawieszonego PM 10 na stacji AM 10 przy ul. Wendy . Pomiary BTV(benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen), amoniaku i ozony nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm.

www.armaag.gda.pl

 

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 jak niżej:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4-5
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy 4-5
 • ciepło z miejskiej sieci 2-3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  2-3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: 6

 

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 jak niżej:

elektrociepłownie

 • brak

kotłownie

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Bytowie, 24 MW, miał węglowy
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, 7,62 MW, miał węglowy

 

Główne źródła emisji

Dane wg opłat  powyżej 5000zł w r.2010
Nazwa substancji  Ładunek całkowity [Mg]

PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Sp. Jawna

 • dwutl. siarki 1,21
 • tlenek węgla 4,28
 • dwutl.węgla 190,60
 • pył 1,37
 • RAZEM 197,62
 • Suma gazów 196,20
 • Suma pyłów 1,41
 • pyły ze spalania paliw 1,37

Dalkia Północ Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 33,42
 • dwutl. azotu 9,59
 • tlenek węgla 27,86
 • dwutl.węgla 14 335,93
 • pył 2,35
 • RAZEM 14 409,42
 • Suma gazów 14 406,82
 • Suma pyłów 2,60
 • pyły ze spalania paliw 2,35

KOGA spółka z o.o.

 • styren 1,44
 • aceton 3,52
 • RAZEM 4,96
 • Suma gazów 4,96

Zakład Energetyki Cieplnej

 • dwutl. siarki 62,22
 • dwutl. azotu 18,90
 • tlenek węgla 132,03
 • dwutl.węgla 11 149,93
 • pył 39,00
 • sadza 1,38
 • RAZEM 11 403,54
 • Suma gazów 11 363,14
 • Suma pyłów 40,39
 • pyły ze spalania paliw 39,00
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,38

Przed. Prod. Handlowo-Hurtowe Metals Works  - Stanisław Malek

 • ksylen 0,51
 • RAZEM 1,87
 • Suma gazów 1,65

Zakład Produkcyjno-Usługowy WIRAX Wiesław Maczacza

 • węglow.aroma 2,20
 • ksylen 1,43
 • w.alif.inne 2,20
 • p.pozostałe 1,18
 • RAZEM 7,70
 • Suma gazów 6,52
 • Suma pyłów 1,18
 • pyły pozostałe 1,18

GCB DOMSTAL MIASTKO S.A.

 • dwutl. siarki 0,43
 • dwutl. azotu 0,58
 • ksylen 5,58
 • alk.izobutyl. 1,48
 • etylobenzen 0,53
 • nafta,solwent 0,54
 • octan etylu 0,73
 • dwutl.węgla 181,45
 • p.polimerów 0,42
 • RAZEM 194,02
 • Suma gazów 193,35
 • Suma pyłów 0,67
 • pyły polimerów 0,42

PREFABET Osława Dąbrowa  S.A.

 • dwutl. siarki 19,08
 • dwutl. azotu 17,04
 • tlenek węgla 85,22
 • dwutl.węgla 8 948,10
 • pył 11,82
 • sadza 0,59
 • mącz.wapien. 1,18
 • cement 3,22
 • RAZEM 9 086,29
 • Suma gazów 9 069,46
 • Suma pyłów 16,83
 • pyły ze spalania paliw 11,82
 • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 4,41

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnej Dąbrówce

 • dwutl. siarki 2,04
 • dwutl. azotu 0,60
 • tlenek węgla 27,44
 • dwutl.węgla 1 219,70
 • pył 3,12
 • RAZEM 1 253,03
 • Suma gazów 1 249,81
 • Suma pyłów 3,22
 • pyły ze spalania paliw 3,122

Decor Trends Sp. z o.o.

 • benzyna 0,68
 • ksylen 2,52
 • toluen 2,90
 • aceton 2,76
 • alk.butylowy 1,61
 • alk.izobutyl. 1,52
 • alk.propylowy 0,66
 • octan butylu 8,90
 • octan etylu 3,95
 • p.pozostałe 0,66
 • RAZEM 26,60
 • Suma gazów 25,93
 • Suma pyłów 0,66
 • pyły pozostałe 0,66

POL-DRÓG LĘBORK S.A.

 • dwutl. azotu 1,41
 • dwutl.węgla 466,29
 • p.krzemowe 6,07
 • RAZEM 474,53
 • Suma gazów 468,17
 • Suma pyłów 6,35
 • pyły krzemowe 6,07

POLMOR Sp.z o.o.

 • ksylen 11,66
 • alk.butylowy 6,60
 • alk.etylowy 1,35
 • nafta,solwent 5,87
 • octan butylu 4,16
 • octan etylu 4,98
 • metksypropano 3,28
 • w.alif.inne 3,80
 • kw.org.inne 0,62
 • p.pozostałe 0,47
 • RAZEM 43,84
 • Suma gazów 43,35
 • Suma pyłów 0,49
 • pyły pozostałe 0,47

Gospodarstwo Rolne  Ferma Suchorze

 • dwutl. siarki 1,59
 • tlenek węgla 10,59
 • amoniak 1,03
 • dwutl.węgla 349,07
 • pył 1,21
 • RAZEM 363,82
 • Suma gazów 362,54
 • Suma pyłów 1,28
 • pyły ze spalania paliw 1,21

Łąccy -Kołczygłowy  Spółka z o.o.

 • akrylany 1,28
 • toluen 0,66
 • aceton 0,74
 • octan butylu 0,44
 • p.pozostałe 4,62
 • RAZEM 9,39
 • Suma gazów 4,64
 • Suma pyłów 4,74
 • pyły pozostałe 4,62

STAKOM Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 2,53
 • alkohol metyl 0,47
 • ksylen 8,60
 • w.alif.inne 1,38
 • alk.alif.inne 0,43
 • RAZEM 14,06
 • Suma gazów 13,73
 • w.alif.inne 34,91
 • RAZEM 35,11
 • Suma gazów 35,11
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

 
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
120,20
dwutl. azotu
48,48
tlenek węgla
288,44
dwutl.węgla
36 841,08
RAZEM
37 525,85
Suma gazów
37 445,44
Suma pyłów
80,41
 
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2009:

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks m-c

Pokr.

Klasa

NO2

 

 

 

 

 

 

 

 

pasywna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytów ul. Szarych Szeregów

7,20

11,9

100

A

Bytów ul. Armii Krajowej

11,40

19,0

100

A

Miastko ul. Wybickiego

12,40

19,1

100

A

Miastko ul. Dworcowa

10,20

17,0

100

A

Miastko ul. JPII

11,30

19,1

100

A

Kołczygłowy

6,60

12,3

100

A

Lipnica

5,40

9,3

100

A

Studzienice

5,20

8,5

100

A

Trzebielino

6,90

11,4

100

A

Tuchomie

7,80

12,8

100

A

Dretyń

6,60

10,1

91,7

A

         
benzen pasywny  Bytów 4,20 - 100 A
    Miastko ul. Dworcowa 3,40 - 100 A
    Miastko ul. JPII 3,20 - 100 A
    Kołczygłowy 2,50 - 100 A
    Trzebielino 2,00 - 100 A

Rok 2010:

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks m-c µg/m³)

Pokr.

Klasa

NO2

 

 

 

 

 

 

 

 

pasywna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytów ul. Szarych Szeregów

7,20

11,9

100

A

Bytów ul. Armii Krajowej

11,40

19,0

100

A

Miastko ul. Wybickiego

12,40

19,1

100

A

Miastko ul. Dworcowa

10,20

17,0

100

A

Miastko ul. JPII

11,30

19,1

100

A

Kołczygłowy

6,60

12,3

100

A

Lipnica

5,40

9,3

100

A

Studzienice

5,20

8,5

100

A

Trzebielino

6,90

11,4

100

A

Tuchomie

7,80

12,8

100

A

Dretyń

6,60

10,1

91,7

A

         
benzen pasywny  Bytów 4,20 - 100 A
    Miastko ul. Dworcowa 3,40 - 100 A
    Miastko ul. JPII 3,20 - 100 A
    Kołczygłowy 2,50 - 100 A
    Trzebielino 2,00 - 100 A
Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat bytowski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl  

 

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 1
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 4
Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu.

Dane z r.2008

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Chojnice , ul. Ceynowy 15

 • nominalna moc cieplna ciepłowni 34,85 MWt: kocioł WLM 5 o mocy 5,0 MW ( 5,815 MWtopalany miałem węglowym ), 3 kotły WR 5 o mocy 5,0 MW każdy ( 5,815 MWt opalane miałem węglowym), kocioł WR 10 o mocy 10 MW ( 11,63 MWt opalany miałem węglowym ),
 • roczne zużycie paliwa ( miału węglowego ) ca 14884 Mg/a,
 • kotły podłączone do 3 emitorów o wysokości 65,0 m , średnicy 0,80 m ( E – 1 Kocioł WLM 5 i WR – 5 , czas pracy 8760 h/rok ,  E – 2 , 2 kotły WR – 5 , czas pracy 5000 h/rok , E – 3 kocioł WR 10 , czas pracy 5000 h/rok. Emitory 1, 2 i 3 podłączone do odpylaczy bateryjno-cyklonowych o skuteczności odpylania do 85 %.
 • Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 do 50 MW opalanych węglem kamiennym.

Rindipol S.A. , ul. Przemysłowa 13 , 89 – 620 Chojnice.

 • nominalna moc cieplna 20,06 MWt : kocioł na biomasę typ. 13-16.57000-65000 o mocy  6 , 5 MW ( 7,56 MWt ) JANFORSEN ENERGI SYSTEM AB SZWECJA , 2 kotły opalane olejem opałowym niskosiarkowym WAR – 2 typu HWV – 500 o mocy 5,0 MW każdy ( 6,25 MWt ) FUO RUMIA , 2 kotły wodne WLM – 5 opalane węglem kamiennym o mocy 5 MW ( 5, 819 MWt ) eksploatowane do lutego 2005 r.
 • Kocioł na biomasę podłączony do emitora E – 1 o wysokości 25 m , średnicy 0,80 (czas pracy 8760 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-2 o wysokości 25 m , średnicy 0,60 m ( czas pracy 1500 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-3 ( czas pracy 1500 h/rok ). Urządzenia ochrony powietrza E-1 elektrofiltr V.A.S. o skuteczności odpylania 92,50 % , emitory E-2 i E-3 brak urządzeń oczyszczających. Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 MW od 50 MW opalanych biomasą i olejem opałowym.

„Klose” Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Szkolna 13

 • ciepłownia na odpady drzewne , kocioł parowy P2 o mocy 2,0 MW ( 3,08 MWt ) oraz 2 kotły E – 125 o mocy 2,0 MW każdy ( 2,86 MWt ) podłączone do emitora E-1 o wysokości 60,5 m ,średnicy 1,25 m Przez 2 miesiące w roku pracują 3 wymienione kotły , przez pozostałe 5 miesięcy sezonu grzewczego 2 kotły E-125 , w sezonie letnim 1 kocioł E-125. Z kotłami współpracują cyklony MGK-20 o sprawności odpylania do 85 %. Kotłownia  podlega obowiązkowi zgłoszenia , natomiast nie jest wymagana decyzja o dopuszczalnej emisji .   

„Floors” Sp. z o.o. ul. 2 lutego 10 , 89 – 632 Brusy

 • kotłownia na rozdrobnione odpady drzewne , kocioł typu CMT/F o mocy grzewczej 2,9 MW oraz 2 kotły Buderus o mocy grzewczej 600 KW każdy opalane olejem opałowym Ekoterm.  Kotłownia ogrzewa zakład Floors Sp. z o.o. , pobliską szkołę podstawową przy ul. Ogrodowej oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe Przedmiotowa instalacja wymaga zgłoszenia. Przedmiotowa ciepłownia zastąpiła kotłownie Gminnego Zakładu Oświaty przy ul. 4 Marca.

Ciepłownia ze spalarnią przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K.  Łukowicza w Chojnicach

 • kotłownia olejowo – gazowa o mocy 6,82 MW wytwarzająca ciepłą wodę dla szpitala i Osiedla Leśnego oraz parę technologiczną dla szpitala – 3 kotły wodne o mocy 1780 KW każdy i 2 kotły parowe o mocy 785 KW każdy opalane gazem lub olejem opałowym , spalarka odpadów SP – 100 L opalana gazem – obecnie nie funkcjonuje.
 • Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice
 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 , KW podłączone do     emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice

 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 KW podłączone do emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%
Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

 • dwutl. siarki 2,80
 • tlenek węgla 11,26
 • dwutl.węgla 500,64
 • pył 3,50
 • RAZEM 518,59
 • Suma gazów 514,96
 • Suma pyłów 3,62
 • pyły ze spalania paliw 3,50

Spółdzielnia Inwalidów "RÓWNOŚĆ" Zakład Pracy Chronionej

 • dwutl. siarki 2,06
 • tlenek węgla 11,61
 • dwutl.węgla 516,00
 • pył 2,41
 • RAZEM 532,53
 • Suma gazów 530,06
 • Suma pyłów 2,47

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach - Szkoła Podstawowa Lichnowy

 • dwutl. siarki 1,21
 • tlenek węgla 4,86
 • dwutl.węgla 216,44
 • pył 1,21
 • RAZEM 223,88
 • Suma gazów 222,63
 • Suma pyłów 1,25
 • PROJPRZEM  S.A.
 • węglow.aroma 1,06
 • ksylen 0,98
 • w.arom.inne 0,45
 • RAZEM 4,02
 • Suma gazów 3,13
 • Suma pyłów 0,89

Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba

 • dwutl. azotu 2,78
 • tlenek węgla 0,78
 • w.alif.do C12 0,66
 • dwutl.węgla 4 265,80
 • subst. org. 1,98
 • RAZEM 4 273,35
 • Suma gazów 4 273,17

Mostostal - Chojnice

 • dwutl.węgla 26,64
 • w.alif.inne 1,95
 • w.arom.inne 39,09
 • alk.alif.inne 8,98
 • alk.arom.inne 0,63
 • aminy inne 1,04
 • RAZEM 79,85
 • Suma gazów 79,48
 • Suma pyłów 0,37

SOLANUM sp. z o.o. Gorzelnia Rolnicza Gockowice

 • dwutl. siarki 3,60
 • dwutl. azotu 0,58
 • tlenek węgla 19,95
 • dwutl.węgla 878,00
 • pył 5,29
 • RAZEM 907,55
 • Suma gazów 902,13
 • Suma pyłów 5,41
 • pyły ze spalania paliw 5,29

KLOSE Czerska Fabryka Mebli Spółka z o.o.

 • glikol 0,48
 • ksylen 2,63
 • toluen 2,33
 • aceton 5,22
 • alk.etylowy 0,37
 • butyloglikol 2,12
 • izobutyloket 0,59
 • met.et.keton 1,36
 • octan butylu 11,11
 • octan etylu 2,86
 • metksypropano 0,46
 • RAZEM 30,76
 • Suma gazów 30,60
 • Suma pyłów 0,16

Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - Chojnice" S.A.

 • dwutl. azotu 3,06
 • tlenek węgla 0,75
 • subst. org. 13,10
 • p.pozostałe 7,26
 • RAZEM 24,23
 • Suma gazów 16,92
 • Suma pyłów 7,31
 • pyły pozostałe 7,26

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 131,63
 • dwutl. azotu 54,04
 • tlenek węgla 48,42
 • dwutl.węgla 34 023,70
 • pył 14,64
 • sadza 0,95
 • RAZEM 34 273,43
 • Suma gazów 34 257,83
 • Suma pyłów 15,59
 • pyły ze spalania paliw 14,64
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,95

COMPTE FOR TECH sp. z o.o.

 • ksylen 2,316863
 • RAZEM 3,07
 • Suma gazów 2,93

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KŁOS"

 • dwutl. siarki 2,09
 • tlenek węgla 10,21
 • dwutl.węgla 454,00
 • pył 3,77
 • RAZEM 470,45
 • Suma gazów 466,53
 • Suma pyłów 3,92
 • pyły ze spalania paliw 3,77

Polcom Collection Gabriela Słomińska

 • chlor.etylenu 0,81
 • ksylen 0,94
 • w.arom.inne 1,04
 • RAZEM 3,89
 • Suma gazów 3,89
 • styren 18,45
 • aceton 6,80
 • RAZEM 25,26
 • Suma gazów 25,26

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska "ORION" w Ogorzelinach

 • dwutl. siarki 1,49
 • tlenek węgla 8,39
 • dwutl.węgla 373,14
 • pył 1,94
 • RAZEM 385,21
 • Suma gazów 383,21
 • Suma pyłów 2,00
 • pyły ze spalania paliw 1,94

SEKO  S.A.

 • kwas octowy 5,04
 • octan etylu 0,55
 • w.alif.inne 4,07
 • RAZEM 10,55
 • Suma gazów 10,55
 • ksylen 0,81
 • acetanilid 0,85
 • octan butylu 0,86
 • RAZEM 3,47
 • Suma gazów 3,47

POLIPOL MEBLE Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 3,52
 • węglow.aroma 1,09
 • alk.alifatycz 1,39
 • ketony inne 1,88
 • RAZEM 7,90
 • Suma gazów 7,90

Rindipol S.A.

 • dwutl. siarki 6,05
 • dwutl. azotu 5,81
 • tlenek węgla 6,38
 • dwutl.węgla 602,84
 • pył 0,65
 • p.ze spal.pal 0,95
 • RAZEM 622,71
 • Suma gazów 621,10
 • Suma pyłów 1,61
 • pyły ze spalania paliw 1,61

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Silnie

 • dwutl. siarki 2,35
 • tlenek węgla 10,21
 • dwutl.węgla 454,00
 • pył 4,16
 • RAZEM 471,12
 • Suma gazów 466,80
 • Suma pyłów 4,32
 • pyły ze spalania paliw 4,16

CORSIVA  YACHTING   ARTUR  GRUGEL

 • aceton 1,64
 • w.arom.inne 1,75
 • RAZEM 3,70
 • Suma gazów 3,70
 • FLOORS Spółka z o.o.
 • dwutl. siarki 0,44
 • dwutl. azotu 0,84
 • tlenek węgla 17,43
 • pył 1,20
 • RAZEM 20,44
 • Suma gazów 19,24
 • Suma pyłów 1,20
 • pyły ze spalania paliw 0,93

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SKALA" Sp.j K.Nowacki, A. Węsierski

 • dwutl. siarki 0,43
 • tlenek węgla 2,17
 • ksylen 2,31
 • nafta,solwent 1,40
 • octan butylu 0,99
 • pseudokumen 0,69
 • dwutl.węgla 93,70
 • octmetksyprop 0,42
 • w.alif.inne 0,79
 • alk.alif.inne 0,58
 • pył 0,83
 • RAZEM 106,43
 • Suma gazów 105,51
 • Suma pyłów 0,91
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
 
SO2
154,39
NO2
68,66
CO
152,66
CO2
42 404,91
RAZEM
43 002,68
Suma gazów
42 951,25
Suma pyłów
51,42

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

Klasy stref dla celów długoterminowych.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1 godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24 godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
uzdrowisko 1 godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom większy niż 350 µg/m³
24 godz poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom większy niż 125 µg/m³
Dwulenek azotu zwykły dopuszczalny 1 godz. nie więcej niż 18 przypadki przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadki przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8 godz poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8 godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły uzdrowisko dopuszczalny 24 godz nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsem zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³

Zestawienie wyników pomiarowych  z r. 2009

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a 24 1

 

 

 

SO2

manualny

Chojnice

4,31

48,00(24)

63

 

A

A

 

NO2

manualny

Chojnice

21,41

80,0(24)

64

 

A

 

 

 

pasywny

Konarzyny

7,0

11,8 (m)

100 

 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Szkolna

9,60

16,4(m)

100

 

A

 

 

 

 

Czersk, ul. Chojnicka

12,90

17,9 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

4,20

9,3 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice ul. Gdańska

8,60

14,1 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, Pl. Piastowski

18,10

23,4 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Bytowska

10,00

15,4 (m)

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

8,30

13,5 (m)

100

 

A

 

 

PM10

refektomet,

Chojnice, ul. Szpitalna

22,31

166,0 (24)

62

26

A

A

 

benzen

pasywny

Czersk

2,70

 

100

 

A

 

 

 

 

Brusy

3,30

 

100

 

A

 

 

 

 

Bory Tucholskie

1,00

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, ul. Gdańska

1,8

 

100

 

A

 

 

 

 

Chojnice, Pl. Piastowski

4,40

 

100

 

A

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia normZestawienie wyników pomiarowych  z r. 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia Max Pokr. Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
 NO2 pasywny Chojnice  21,41  80,0(24)  64       
  pasywny  Konarzyny  5,8  12,0 (m)  100       
    Czersk, ul. Szkolna  9,60  15,5(m)  100       
    Czersk, ul. Chojnicka  12,3  20,5(m)  100       
    Bory Tucholskie  4,0  7,7(m)  100       
    Chojnice, ul. Gdańska  8,0  12,4(m)  100       
    Chojnice, ul. Piastowska  13,7  21,4(m)  100       
    Chojnice, ul. Bytowska  9,8  18,2(m)  100       
    Brusy  7,2  13,6(m)  100       
benzen  pasywny  Czersk  3,3    100       
    Brusy  3,4    100       
    Bory Tucholskie  1,0    100       
    Chojnice, ul. Gdańska  2,3    100       
    Chojnice, ul. Piastowska  4,1    100       

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

7

strefa pomorska

PL.22.02

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

 A(D2)

 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat nowodworski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe:  1
 • gaz z butli:   8
 • gaz z sieci:   5
 • olej opałowy:   4
 • ciepło z miejskiej sieci:   2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy:   3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
 • kolektory słoneczne:   8
 • inne:
Główne obiekty energetyczne

elektrownie biogazowe

 • Biogazowania Rolnicza w Pawłówku 
 • Biogazowania Rolnicza w Płaszczycy
 • Biogazowania Rolnicza w Uniechówku
 • Biogazowania Rolnicza w Koczale

kotłownie 

 • KR ! moc 33 MW nośnik energii – miał węglowy
 • Słowackiego moc 0,09 MW - miał węglowy
 • Słowackiego moc 0,06 MW   miał węglowy
 • Słowackiego moc 0,04 MW miał węglowy
 • Słowackiego moc 0,055 MW olej opałowy
 • Wojska Polskiego moc 0,13 MW gaz ziemny
 • Kotłownia na biomasę w Przechlewie moc 5MW słoma
 • Kotłowania osiedlowa w Koczale moc 5MW  bd
 • Kotłowania w Rzeczenicy moc 5 MW zrębki defibracyjne
 • Kotłowania OSP w Rzeczenicy moc 0,21 MW drewno opałowe
 • Kotłownia szkolna Międzybórz  moc 0,3 MW   drewno opałowe
Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

REMPRODEX Spółka z o.o.

 • w.alif.od C13 1,11
 • w.alif.inne 1,78
 • w.arom.inne 0,68
 • ald.arom.inne 0,80
 • RAZEM 4,58
 • Suma gazów 4,49
 • pyły pozostałe 0,097161

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 10,87
 • dwutl. azotu 7,94
 • tlenek węgla 39,74
 • dwutl.węgla 4 172,70
 • pył 7,30
 • RAZEM 4 238,72
 • Suma gazów 4 231,26
 • Suma pyłów 7,45
 • pyły ze spalania paliw 7,30

Warsaw Investments Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 1,03
 • tlenek węgla 10,35
 • dwutl.węgla 460,00
 • pył 2,39
 • RAZEM 474,03
 • Suma gazów 471,61
 • Suma pyłów 2,42
 • pyły ze spalania paliw 2,39

Zakład Produkcyjno-Handlowy Cecylia Kapelska

 • ksylen 0,39
 • aceton 1,47
 • octan butylu 0,83
 • RAZEM 3,39
 • Suma gazów 3,19
 • Suma pyłów 0,20

Zakład Energetyki Cieplnej

 • dwutl. siarki 17,33
 • dwutl. azotu 3,93
 • tlenek węgla 9,84
 • dwutl.węgla 2 068,45
 • pył 4,97
 • RAZEM 2 104,56
 • Suma gazów 2 099,58
 • Suma pyłów 4,98
 • pyły ze spalania paliw 4,97

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej  "PRZYBKOWO" Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,75
 • tlenek węgla 5,22
 • amoniak 37,84
 • siarkowodór 0,45
 • dwutl.węgla 115,36
 • pył 1,61
 • RAZEM 161,33
 • Suma gazów 159,71
 • Suma pyłów 1,61
 • pyły ze spalania paliw 1,61

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"ROLPAKO" - Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 14,01
 • dwutl. azotu 1,37
 • tlenek węgla 62,08
 • dwutl.węgla 2 759,20
 • pył 3,38
 • RAZEM 2 840,41
 • Suma gazów 2 836,89
 • Suma pyłów 3,51
 • pyły ze spalania paliw 3,38

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADZIEJA",

 • dwutl. siarki 12,33
 • dwutl. azotu 0,81
 • tlenek węgla 36,52
 • dwutl.węgla 1 623,42
 • pył 7,79
 • RAZEM 1 681,09
 • Suma gazów 1 673,10
 • Suma pyłów 7,98
 • pyły ze spalania paliw 7,79

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Nowej Wsi

 • p.pozostałe 15,87
 • RAZEM 15,87
 • Suma pyłów 15,87
 • pyły pozostałe 15,87

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Bielsku Pomorskim

 • p.pozostałe 40,238385
 • RAZEM 40,247563
 • Suma pyłów 40,238385

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Polnicy

 • p.pozostałe 8,69
 • RAZEM 8,77
 • Suma pyłów 8,69

RADPOL  S.A. Zaklad Osprzetu Termokurczliwego

 • dwutl. siarki 2,03
 • dwutl. azotu 0,91
 • tlenek węgla 4,63
 • dwutl.węgla 476,85
 • pył 2,33
 • RAZEM 487,21
 • Suma gazów 484,74
 • Suma pyłów 2,46
 • pyły ze spalania paliw 2,33

Poldanor S.A.

 • dwutl. siarki 1,07
 • dwutl. azotu 90,73
 • tlenek węgla 55,75
 • amoniak 64,67
 • formaldehyd 10,86
 • metan 121,78
 • dwutl.węgla 27 980,90
 • p.ze spal.pal 0,49
 • p.pozostałe 36,87
 • RAZEM 28 363,67
 • Suma gazów 28 326,30
 • Suma pyłów 37,37
 • pyły ze spalania paliw 0,49
 • pyły pozostałe 36,87

Polaszek Meble  S.J.

 • węglow.aroma 1,43
 • alk.alifatycz 1,11
 • RAZEM 2,92
 • Suma gazów 2,92

Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy

 • dwutl. siarki 6,81
 • dwutl. azotu 5,36
 • tlenek węgla 13,41
 • dwutl.węgla 2 816,10
 • pył 8,17
 • RAZEM 2 84
 • Suma gazów 2 841,68
 • Suma pyłów 8,22
 • pyły ze spalania paliw 8,17

Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 67,10
 • dwutl. azotu 36,71
 • tlenek węgla 45,89
 • dwutl.węgla 18 844,98
 • pył 65,75
 • RAZEM 19 061,18
 • Suma gazów 18 995,17
 • Suma pyłów 66,01
 • pyły ze spalania paliw 65,75

Pol-Dróg Człuchów sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 0,45
 • dwutl. azotu 3,10
 • dwutl.węgla 1 116,91
 • pył 1,70
 • RAZEM 1 122,54
 • Suma gazów 1 120,83
 • Suma pyłów 1,71
 • pyły ze spalania paliw 1,70

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Czarnem

 • dwutl. siarki 13,86
 • dwutl. azotu 6,37
 • tlenek węgla 15,92
 • dwutl.węgla 3 344,31
 • pył 10,91
 • RAZEM 3 391,48
 • Suma gazów 3 380,47
 • Suma pyłów 11,00
 • pyły ze spalania paliw 10,91
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT CZŁUCHOWSKI
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
dwutl. siarki
147,00
dwutl. azotu
158,27
tlenek węgla
299,80
dwutl.węgla
65 779,21
RAZEM
66 852,00
Suma gazów
66 632,10
Suma pyłów
219,89

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2009

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr. %

Klasa

NO2

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

9,2

14,8(m)

100

A

Człuchów, ul. Woj. Polskiego

12,60

20,3(m)

100

A

Czarne, ul. Zamkowa

6,30

10,7(m)

100

A

Czarne, ul. Moniuszki

6,90

13,0(m)

100

A

Debrzno, ul. Niepodległości

7,70

15,6(m)

100

A

Debrzno, ul. Bałtycka

7,30

16,2(m)

100

A

Koczała

5,40

10,0(m)

100

A

Przechlewo

8,30

15,9(m)

100

A

Rzeczenica

10,90

17,8(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

2,30

-

100

A

 

pasywny

Człuchów, ul. Wojska Polskiego

2,80

-

100

A

 

pasywny

Czarne

2,90

-

100

A

 

pasywny

Debrzno

2,80

-

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,60

-

100

A

Rok 2010

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr.

Klasa

NO2

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

9,9

14,2(m)

58

A

Człuchów, ul. Woj. Polskiego

11,9

24,8(m)

100

A

Czarne, ul. Zamkowa

5,5

9,4(m)

100

A

Czarne, ul. Moniuszki

6,7

12,5(m)

100

A

Debrzno, ul. Niepodległości

6,8

10,8(m)

100

A

Debrzno, ul. Bałtycka

7,4

13,1(m)

100

A

Koczała

4,5

8,10(m)

100

A

Przechlewo

9,1

15,1(m)

100

A

Rzeczenica

11,52

17,2(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

3,6

-

58

A

 

pasywny

Człuchów, ul. Wojska Polskiego

2,6

-

100

A

 

pasywny

Czarne

3,1

-

100

A

 

pasywny

Debrzno

3,3

-

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,9

-

75

A

 Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat człuchowski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.p 

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu z r. 2010, w r. 2009 jak niżej:

 • indywidualne piece węglowe-1
 • gaz z butli-3
 • gaz z sieci-4
 • olej opałowy-5
 • ciepło z miejskiej sieci-3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy- brak danych
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła -6
Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu z r. 2010, w r. 2009

a) elektrociepłownie –                                     brak

 
b) kotłownie –
 

Lp.
Nazwa
Adres
Moc [MW]
Nośnik energii
1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 9
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
2.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Chopina 34
Pruszcz Gdański
>5
olej opałowy lekki
3.
Przedszkole Niepubliczne „Jedynaczka”
ul. Kochanowskiego 8
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
4.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Matejki 1
Pruszcz Gdański
1,4
olej opałowy lekki
5.
Urząd Miasta
ul. Grunwaldzka 20
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
6.
Zespół Szkół Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
<1,4
gaz ziemny wysokometanowy
7.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Niemcewicza 1
Pruszcz Gdański
>5
gaz ziemny wysokometanowy/ olej opałowy lekki
8.
"Promex" Sp.j. Wspólne Przedsiębiorstwo T. Ciarkowski i M. Czechowski
Spacerowa 22
83-010 Straszyn
3,3
miał węglowy

 

Główne źródła emisji

Nazwa substancji / Ładunek całkowity [Mg]
Smurfit Kappa Polska Spółka z o.o. - Warszawa

 • dwutl. azotu 3,32
 • p.pozostałe 2,11
 • RAZEM 5,80
 • Suma gazów 3,69
 • Suma pyłów 2,11
 • pyły pozostałe 2,11

KOMERS INTERNATIONAL Franciszek Mądry

 • dwutl. azotu 3,63
 • dwutl.węgla 3 717,13
 • RAZEM 3 721,36
 • Suma gazów 3 721,33

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "POMKOL" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 3,40
 • tlenek węgla 23,76
 • dwutl.węgla 437,65
 • pył 2,98
 • sadza 1,06
 • p.krzemowe 0,52
 • RAZEM 470,45
 • Suma gazów 465,78
 • Suma pyłów 4,66
 • pyły ze spalania paliw 2,98
 • pyły krzemowe 0,52
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,06

CROWN Packaging Polska Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 6,62
 • tlenek węgla 89,72
 • alk.etylowy 1,11
 • nafta,solwent 0,79
 • dwutl.węgla 2 760,92
 • RAZEM 2 863,04
 • Suma gazów 2 863,02

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BISPEGROL Sp. z o.o.

 • pył 0,75
 • RAZEM 0,75
 • Suma pyłów 0,75
 • pyły pozostałe 0,75

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

 • dwutl. siarki 12,57
 • dwutl. azotu 3,85
 • tlenek węgla 10,87
 • ozon 2,73
 • dwutl.węgla 2 144,10
 • pył 2,20
 • p.ze spal.pal 1,98
 • RAZEM 2 178,53
 • Suma gazów 2 174,144
 • Suma pyłów 4,39
 • pyły ze spalania paliw 4,19

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 5,21
 • tlenek węgla 0,84
 • dwutl.węgla 5 645,81
 • RAZEM 5 652,18
 • Suma gazów 5 652,07

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej

 • dwutl. siarki 6,18
 • tlenek węgla 21,75
 • dwutl.węgla 967,00
 • pył 4,738
 • RAZEM 1 000,34
 • Suma gazów 995,43
 • Suma pyłów 4,90
 • pyły ze spalania paliw 4,73

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIOSNA"

 • dwutl. siarki 5,36
 • dwutl. azotu 2,68
 • tlenek węgla 13,41
 • dwutl.węgla 1 408,05
 • pył 6,07
 • RAZEM 1 435,81
 • Suma gazów 1 429,50
 • Suma pyłów 6,30
 • pyły ze spalania paliw 6,07

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe  "GREGOR" S.A.

 • aceton 2,28
 • RAZEM 3,04
 • Suma gazów 3,04

ORCHIS Energia Sopot Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 19,25
 • dwutl. azotu 11,08
 • tlenek węgla 27,70
 • dwutl.węgla 5 817,00
 • pył 11,64
 • RAZEM 5 886,78
 • Suma gazów 5 875,03
 • Suma pyłów 11,746
 • pyły ze spalania paliw 11,64

ANTADO Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 1,87
 • RAZEM 1,87
 • Suma gazów 1,87

GALEON Sp. z o.o. Sp. k.

 • aceton 16,56
 • RAZEM 16,68
 • Suma gazów 16,68

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K.

 • flpochwęgHFC 0,58
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

POWIAT GDAŃSKI
 
 SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
47,13
NO2
37,15
CO
188,89
CO2
22 897,68
RAZEM
23 239,14
Suma gazów
23 203,80
Suma pyłów
35,33
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr. % Liczność*) Klasa
a 24 1
SO2 manualny Pruszcz Gdański 2,20 8,0(24) 93   A A  
  pasywny Pruszcz Gdański ul. Plater 4,93 10,3(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 4,60 11,8(m) 100   A    
    Przejazdowo 4,46 6,6(m) 92   A    
    Pszczółki 5,42 12,9(m) 83   A    
    Kiezmark 4,63 13,1(m) 92   A    
SO2 pasywny Przywidz 6,3 16,5(m) 100   A    
SO2 pasywny Trąbki Wlk. 9,6 22,9(m) 83   A    
SO2 pasywny Straszyn 3,98 7,7(m) 100   A    
SO2 pasywny Gołębiewo 4,51 9,9(m) 92   A    
SO2 pasywny Kolbudy 3,10 7,3(m) 92   A    
SO2 pasywny Łęgowo 6,40 12,7(m) 83   A    
NO2 manualny Pruszcz Gdański ul. Woj. Pol. 22,02 59,0(24) 94   A    
  pasywny Gołębiewo 13,28 23,7(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. E. Plater 18,22 25,9(m) 100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 18,45 29,1(m) 83   A    
    Przejazdowo 19,64 26,6(m) 92   A    
    Pszczółki 20,2 329,1(m) 83   A    
    Trąbki Wlk. 16,79 26,2(m) 92   A    
    Łęgowo 19,88 26,8(m) 83   A    
    Kiezmark 12,51 19,5(m) 92   A    
NO2 pasywny Straszyn 30,88 39,3(m) 100   A    
NO2 pasywny Kolbudy 11,47 19,0(m) 100   A    
NO2 pasywny Przywidz 11,98 18,0(m) 100   A    
benzen pasywny Pruszcz Gdański ul. E Plater 2,83   100   A    
    Pruszcz Gdański ul. 10 lutego 2,08   100   A    
    Przejazdowo 2,70   92   A    
    Kiezmark 2,12   92   A    
    Pszczółki 3,12   83   A    
    Gołębiewo 2,25   100   A    
    Trąbki Wlk. 2,56   92   A    
    Straszyn 2,68   100   A    
    Łęgowo 2,85   92   A    
    Kolbudy 2,19   100   A    
    Przywidz 1,89   100   A    
PM10 refektomet Pruszcz Gdański 8,21 69,0(24) 94 3 A A  
*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr. % Częst.przekr. Klasa
a 24 1
 SO2  pasywny Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 5,65 11,5(m) 83   A    
 SO2   pasywny Kiezmark 7,06 18,2(m) 83   A    
SO2 pasywny Przywidz 7,95 18,6(m) 75   A    
SO2 pasywny Kolbudy 5,50 12,2(m) 83   A    
 NO2 pasywny Gołębiewo 13,28 23,7(m) 100   A    
 NO2  pasywny Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 21,8 29,3(m) 83   A    
 NO2 pasywny  Kiezmark 13,7 20,9(m) 83   A    
NO2 pasywny Kolbudy 15,88 29,0(m) 83   A    
NO2 pasywny Przywidz 14,90 16,7(m) 83   A    
benzen  pasywny  Pruszcz Gdański ul. 10 lutego 2,3   100   A    
benzen  pasywny  Kiezmark 2,0   92   A    
 benzen   pasywny Kolbudy 2,6   100   A    
benzen    pasywny Przywidz 2,5   100   A    

 Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat gdański włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli – 5
 • gaz z sieci – 2
 • olej opałowy – 3
 • ciepło z miejskiej sieci – 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy

Szkoła podstawowa w Chmielnie
Szkoła podstawowa w Miechucinie
Szkoły w Prokowie, Czeczewie, Pomieczynie, Sulęczynie
Dom pomocy społecznej w Kobysewie
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki
 
Zespół Szkół w Czeczewie i Pomieczynie.
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellety

W gminie Kartuzy:

Nazwa i położenie obiektu
Rodzaj instalacji
Moc cieplna
Rodzaj nośnika energii
Dom mieszkalny, ul. Zamkowa 14B, Kartuzy
kotłownia
50kW
pellety
Dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 23, Dzierżążno
kotłownia
25 kW
pellety
Dom mieszkalny, ul. Hallera 7, Kiełpino
kotłownia
30 kW
pellety
Dom mieszklany, ul. Tredera 7, Kartuzy
kotłownia
23 kW
pellety
SP Prokowo
kotłownia
Brak danych
pellety

inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
• Parafia pw. WNMP w Kartuzach
• Biurowiec na dz. nr 410/14 w Chwaszczynie, gm. Żukowo
• Firma ZITE Promat Sp z o. o. w Chwaszczynie, gm. Żukowo
• Działka nr 199/11 w Pępowie, gm. Żukowo
• Działka nr 100/2 w Chwaszczynie
• Parafia w Baninie, gm. Żukowo
• Kościół w Przodkowie
• Hala Sportowa w Sulęczynie, efekt energetyczny w ciągu roku-zużyta energia elektryczna

24,6 [kWh], pozyskane ciepło 265,68 [GJ]
kolektory słoneczne – 6

Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie:

Gmina Kartuzy:

Nazwa
Moc [MW]
Nosnik energii
kotłownia K-2308 na osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
17,45
miał węglowy
kotłownia K-2301 na osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
1,88
węgiel kamienny
kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 45, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
1,12
węgiel kamienny
kotłownia na ul. Mściwoja II/10 w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
0,06
miał węglowy
Kotłownia w Brodnicy Górnej (Szkoła) na ul. Chmieleńskiej 1, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
0,24
miał węglowy,
węgiel kamienny
Kotłownia w Brodnicy Górnej (Dom) na ul. Chmieleńskiej 2, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach
0,05
węgiel kamienny
kotłownia Osiedla Mieszkaniowego “ Wichrowe Wzgórza “ w Sierakowicach, eksploatowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ Kaszuby “ w Kartuzach
1,06
olej opałowy typu EKOTERM
kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach
3,14
węgiel kamienny

 
Gmina Żukowo

Miejscowość
Moc [MW]
Nosnik energii
Chwaszczyno
0,05
gaz ziemny
Banino
0,05
gaz ziemny
Miszewo
0,05
olej lekki
Skrzeszewo
0,04
olej lekki
Sulmin
0,04
gaz ziemny
Niestępowo
0,04
olej lekki
Leźno
0,07
olej lekki
Babi Dół
0,08
olej lekki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”
w Żukowie
0,25
gaz ziemny
Pozostałe gminy –brak danych w 2009 r.

 

Główne źródła emisji

Nazwa substancji / Ładunek całkowity [Mg]

Beckmann Volmer Mechanical Engineering Sp.zo.o.

 • benzyna 1,57
 • ksylen 3,62
 • alk.butylowy 1,46
 • żelazo 0,54
 • p.pozostałe 2,07
 • RAZEM 9,66
 • Suma gazów 7,05
 • Suma pyłów 2,61
 • pyły pozostałe 2,07
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,54

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MESTWIN" w  Kartuzach

 • dwutl. siarki 2,82
 • dwutl. azotu 0,40
 • tlenek węgla 18,04
 • dwutl.węgla 801,88
 • pył 4,73
 • RAZEM 828,00
 • Suma gazów 823,15
 • Suma pyłów 4,84
 • pyły ze spalania paliw 4,73

ROCKFIN  Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 1,82
 • węglow.aroma 4,12
 • alk.alif.inne 0,41
 • RAZEM 7,25
 • Suma gazów 7,25

ASHLAND POLAND Spółka z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu,

 • styren 3,08
 • aceton 7,74
 • dwutl.węgla 124,72
 • RAZEM 136,00
 • Suma gazów 135,81
 • Suma pyłów 0,18

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 99,62
 • dwutl. azotu 28,34
 • tlenek węgla 110,28
 • dwutl.węgla 16 251,24
 • pył 67,67
 • sadza 1,10
 • RAZEM 16 558,30
 • Suma gazów 16 489,51
 • Suma pyłów 68,78
 • pyły ze spalania paliw 67,67
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,10

Laminaty Poliestrowo Szklane Czesław Hoppe

 • styren 1,38
 • aceton 0,40
 • RAZEM 1,94
 • Suma gazów 1,94

KRAB  Sp. z o.o.

 • ksylen 0,57
 • aceton 0,45
 • met.et.keton 0,42
 • octan butylu 0,47
 • RAZEM 2,16
 • Suma gazów 2,16

Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara, R

 • ksylen 0,53
 • octan butylu 0,46
 • RAZEM 1,83
 • Suma gazów 1,83
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
SO2
102,49
NO2
28,91
 CO
128,67
CO2
17 177,85
RAZEM
17 545,16
Suma gazów
17 468,73
Suma pyłów
76,43

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2009:

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Kartuzy
12,45
59,0(24)
 
25
 
A
A
 
pasywny
Dzierżążno
3,48
5,8(m)
100
 
A
 
 
Przodkowo
4,41
10,9(m)
100
 
A
 
 
Żukowo
3,35
5,9(m)
100
 
A
 
 
NO2
manualny
Kartuzy
17,54
44,0(24)
25
 
A
 
 
pasywny
Dzierżążno
14,02
22,4(m)
100
 
A
 
 
Przodkowo
13,70
18,9(m)
100
 
A
 
 
Żukowo
24,45
32,7(m)
100
 
A
 
 
benzen
pasywny
Kartuzy
1,48
 
45
 
A
 
 
Żukowo
2,71
 
100
 
A
 
 
Dzierżążno
2,39
 
100
 
A
 
 
Przodkowo
2,48
 
100
 
A
 
 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Rok 2010:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr % Częst. przekr Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kartuzy 10,40 45(24) 22   A A  
  pasywny Kartuzy 9,10 32,6(m) 83   A21,11    
  pasywny Dzierżążno 4,94 8,6(m) 83   A    
    Sierakowice 9,99 27,2(m) 75   A    
    Żukowo 4,71 9,0(m) 83   A    
    Egiertowo 5,76 11,7(m) 75   A    
NO2 manualny Kartuzy 21,11 72(24) 22   A    
  pasywny Kartuzy 20,50 28,3(m) 83   A    
  pasywny Dzierżążno 15,61 26,8(m) 83   A    
    Egiertowo 11,52 16,7(m) 75   A    
    Żukowo 27,26 36,8(m) 83   A    
    Sierakowice 13,41 23,6(m) 75   A    
benzen manualny Kartuzy 1,5   46   A    
  pasywny Kartuzy 3,2   100   A    
    Żukowo 2,9   100   A    
    Dzierżążno 2,8   100   A    
    Egiertowo 2,1   92   A    
    Sierakowice 4,4   92   A    

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat  kartuski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe      1
 • gaz z butli        5
 • gaz z sieci        5
 • olej opałowy        4
 • ciepło z miejskiej sieci        2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy      5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła    6
 • kolektory słoneczne       5
 • inne:          5
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nazwa - brak
 • kotłownie - nazwa Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3 moc 27,6 MW i 1,4 MW, nośnik energii miał węglowy i biomasa
Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc  Chłopska",

 • dwutl. siarki 1,00
 • tlenek węgla 8,25
 • dwutl.węgla 358,29
 • pył 0,78
 • RAZEM 368,63
 • Suma gazów 367,82
 • Suma pyłów 0,81
 • pyły ze spalania paliw 0,78
 • l KASZUB  Meblarska Spółdzielnia 

Zakład Pracy Chronionej

 • ksylen 7,35
 • toluen 0,46
 • aceton 8,02
 • octan butylu 2,23
 • octan etylu 2,15
 • RAZEM 20,75
 • Suma gazów 20,75

Spółdzielnia  Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WIERZYCA"

 • dwutl. siarki 2,87
 • tlenek węgla 14,05
 • dwutl.węgla 624,82
 • pył 4,26
 • RAZEM 646,60
 • Suma gazów 642,22
 • Suma pyłów 4,37
 • pyły ze spalania paliw 4,26

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 7,35
 • tlenek węgla 1,47
 • węglow.aroma 20,16
 • ksylen 14,85
 • octan butylu 22,70
 • pył 7,84
 • RAZEM 74,37
 • Suma gazów 66,53
 • Suma pyłów 7,84
 • pyły ze spalania paliw 2,94
 • pyły pozostałe 4,90

Gospodarstwo Rolne A. Dyszer

 • amoniak 4,54
 • pył 1,37
 • RAZEM 6,16
 • Suma gazów 4,79
 • Suma pyłów 1,37
 • pyły pozostałe 1,37

UNITRADE SPÓŁKA Z O.O.

 • tlenek węgla 2,38
 • pył 15,67
 • RAZEM 18,43
 • Suma gazów 2,76
 • Suma pyłów 15,67
 • pyły pozostałe 15,67

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.

 • dwutl. azotu 19,48
 • tlenek węgla 3,09
 • dwutl.węgla 21 217,53
 • pył 6,65
 • żelazo 0,94
 • RAZEM 21 248,54
 • Suma gazów 21 240,6
 • Suma pyłów 7,90
 • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 6,39
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,94

Gdańska Fundacja Dobroczynności,

 • dwutl. siarki 1,39
 • tlenek węgla 9,37
 • dwutl.węgla 416,84
 • pył 1,92
 • RAZEM 429,81
 • Suma gazów 427,82
 • Suma pyłów 1,99
 • pyły ze spalania paliw 1,92

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA" w Grabowie Kościerskim,

 • dwutl. siarki 10,72
 • dwutl. azotu 2,98
 • tlenek węgla 14,90
 • dwutl.węgla 1 564,71
 • pył 8,94
 • RAZEM 1 602,60
 • Suma gazów 1 593,32
 • Suma pyłów 9,27
 • pyły ze spalania paliw 8,94

Spółdzielnia Mieszkańców "LUBANIANKA" w Lubaniu,

 • dwutl. siarki 6,76
 • dwutl. azotu 3,38
 • tlenek węgla 16,90
 • dwutl.węgla 1 774,80
 • pył 3,38
 • RAZEM 1 805,48
 • Suma gazów 1 801,84
 • Suma pyłów 3,63
 • pyły ze spalania paliw 3,38

LIMKO Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 3,47
 • RAZEM 3,79
 • Suma gazów 3,79

Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 44,09
 • dwutl. azotu 41,89
 • tlenek węgla 122,73
 • dwutl.węgla 20 954,16
 • pył 17,04
 • RAZEM 21 180,64
 • Suma gazów 21 162,91
 • Suma pyłów 17,73
 • pyły ze spalania paliw 17,04
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,68

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA" w Orlu,

 • dwutl. siarki 5,17
 • dwutl. azotu 2,15
 • tlenek węgla 10,77
 • dwutl.węgla 1 131,06
 • pył 2,87
 • RAZEM 1 152,13
 • Suma gazów 1 149,15
 • Suma pyłów 2,98
 • pyły ze spalania paliw 2,87

Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 5,34
 • dwutl. azotu 0,78
 • tlenek węgla 53,43
 • dwutl.węgla 965,70
 • pył 1,56
 • sadza 0,78
 • RAZEM 1 028,18
 • Suma gazów 1 025,84
 • Suma pyłów 2,34
 • pyły ze spalania paliw 1,56
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,78
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT KOŚCIERSKI  
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
SO2
77,88
NO2
79,04
 CO
257,39
 CO2
49 007,92
RAZEM
49 586,32
Suma gazów
49 510,39
Suma pyłów
75,92

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia/rok µg/m³ Max Pokr. Liczność**) Klasa
So2 manualny Kościerzyna, Rynek 3,99 21,0(24) 95   A A  
  pasywny Kościerzyna 6,46 14,1(m) 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 6,40 12,3(m) 6,7   A    
  pasywny Stara Kiszewa 3,45 7,1(m) 100   A    
  pasywny Sarnowy 2,78 6,1(m) 100   A    
NO2 manualny Kościerzyna, Rynek 18,68 44,0(24) 93   A    
  pasywny Kościerzyna 17,42 25,8(m) 100   A    
  pasywny Sarnowy 8,76 16,1 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 13.21 19,5(m) 75   A    
  pasywny Stara Kiszewa 9,03 15,6 100   A    
PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 27,69 288,5(24) 89 35 A A  
  refektomet Kościerzyna, Rynek 40,49 151,0(24) 94 124 A C  
benzen pasywny Kościerzyna 2,74 - 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 2,0 - 75   A    
  pasywny Stara Kiszewa 1,81 - 100   A    
  pasywny Sarnowy 1,28 - 100   A    
Metale w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 0,09 Pb - -   A    
      0,80 Cd*            
      1,98 Ni*            
      4,54 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 3,79*       C    

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

*) ng/m3

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2010

 

Czynnik Pomiar Miasto Średnia/rok µg/m³ Max Pokr. Częst. Przekr. Klasa
PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 33 168(24) 66 44 A C
Metale w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 0,01 Pb - -   A    
      0,2 Cd*            
      3,0 Ni*            
      1,1 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 9,4*       C    

*) ng/m3

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010 

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat kościerski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
kotłownie

 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
 • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
 • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
 • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
 • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
 • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
 • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
 • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
 • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
 • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
 • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
 • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
 • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
 • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
 • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny
Główne źródła emisji

Nazwa substancji             Ładunek całkowity [Mg]

INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A.

 • dwutl. siarki 3 08
 • dwutl. azotu 2 459,03
 • tlenek węgla 716,39
 • siarkowodór 4,65
 • dwutl.chloru 0,48
 • merkaptany 5,159
 • dwutl.węgla 1 668 495,90
 • pył 886,42
 • p.ze spal.pal 0,52
 • p.c.w.mat.ogn 0,59
 • p.pozostałe 1,34
 • RAZEM 1 675 660,53
 • Suma gazów 1 674 771,63
 • Suma pyłów 888,89
 • pyły ze spalania paliw 75,84
 • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 6,24
 • pyły pozostałe 806,80

SMI Poland Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 6,18
 • tlenek węgla 16,88
 • RAZEM 23,10
 • Suma gazów 23,10

BM Polska Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 6,63
 • aceton 0,87
 • etery inne 0,71
 • RAZEM 8,67
 • Suma gazów 8,43
 • Suma pyłów 0,24
 • pyły pozostałe 0,24

Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne  EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • dwutl. siarki 2,93
 • dwutl. azotu 1,22
 • tlenek węgla 6,10
 • benzyna 0,58
 • ksylen 0,50
 • dwutl.węgla 641,17
 • pył 2,27
 • RAZEM 655,48
 • Suma gazów 653,13
 • Suma pyłów 2,34
 • pyły ze spalania paliw 2,27

WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 60,08
 • dwutl. azotu 30,14
 • tlenek węgla 65,95
 • w.alif.do C12 0,49
 • amoniak 3,87
 • dwutl.węgla 13 475,07
 • pył 45,47
 • RAZEM 13 681,72
 • Suma gazów 13 635,86
 • Suma pyłów 45,86
 • pyły ze spalania paliw 45,47
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,38

KNAUF PACK Spółka z o.o. Zakład Produkcyjny Kwidzyn

 • w.alif.do C12 35,03
 • RAZEM 35,29
 • Suma gazów 35,29
 • ECO Malbork Sp. z o.o.
 • dwutl. siarki 7,03
 • dwutl. azotu 5,66
 • tlenek węgla 31,37
 • dwutl.węgla 3 059,68
 • pył 7,81
 • RAZEM 3 111,89
 • Suma gazów 3 103,77
 • Suma pyłów 8,11
 • pyły ze spalania paliw 7,81

POLIMA S.A.

 • dwutl. siarki 3,92
 • dwutl. azotu 4,12
 • tlenek węgla 3,14
 • formaldehyd 0,53
 • dwutl.węgla 2 747,97
 • pył 8,20
 • p.ze spal.pal 1,57
 • p.pozostałe 1,74
 • RAZEM 2 771,22
 • Suma gazów 2 759,70
 • Suma pyłów 11,52
 • pyły ze spalania paliw 1,57
 • pyły pozostałe 9,95

Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL" Łucja Strzelecka

 • dwutl. siarki 10,85
 • dwutl. azotu 5,71
 • tlenek węgla 0,68
 • dwutl.węgla 1 884,49
 • pył 2,05
 • RAZEM 1 903,79
 • Suma gazów 1 901,73
 • Suma pyłów 2,05
 • pyły ze spalania paliw 2,05

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.

 • styren 0,90
 • etylobenzen 0,49
 • pentan 63,0
 • RAZEM 64,39
 • Suma gazów 64,39

HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku

 • dwutl. siarki 2,27
 • dwutl. azotu 2,65
 • tlenek węgla 10,53
 • dwutl.węgla 1 104,30
 • pył 9,33
 • p.pozostałe 0,65
 • RAZEM 1 130,59
 • Suma gazów 1 120,18
 • Suma pyłów 10,40
 • pyły ze spalania paliw 8,96
 • pyły krzemowe 0,27
 • pyły pozostałe 1,02

Fabryka Plastików POMERANIA Spółka z o.o.

 • glikol 0,46
 • alk.alifatycz 1,14
 • RAZEM 2,29
 • Suma gazów 2,29

Jabil Circuit Poland Spółka z o.o.

 • alk.etylowy 0,85
 • alk.izopropyl 12,10
 • n-dekan 1,59
 • n-nonan 0,84
 • n-undekan 0,61
 • RAZEM 16,22
 • Suma gazów 16,04
 • Suma pyłów 0,17

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe BGW Wiesław Błachuta

 • p.pozostałe 4,50

LACROIX Electronics Sp.  z o.o.

 • alk.etylowy 1,71
 • alk.izopropyl 1,87
 • RAZEM 3,89
 • Suma gazów 3,84
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT KWIDZYŃSKI SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
 SO2
3 176,71
NO2
2 514,74
CO
851,36
CO2
1 691 408,60
RAZEM
1 699 074,26
Suma gazów
1 698 100,07
Suma pyłów
974,18

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

Klasy stref dla celów długoterminowych.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Normy obowiązujące od roku 2010:

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1 godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24 godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
uzdrowisko 1 godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom większy niż 350 µg/m³
24 godz poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom większy niż 125 µg/m³
Dwulenek azotu zwykły dopuszczalny 1 godz. nie więcej niż 18 przypadki przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadki przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8 godz poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8 godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły uzdrowisko dopuszczalny 24 godz nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsem zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. (24) µg/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kwidzyn 1,40 10,0 20   A A  
NO2 manualny Kwidzyn 22,8 53,0 20   A    
PM10 refektomet. Kwidzyn, Chopina 17,19 84,0 20 2 A A  

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. (24) µg/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
SO2 pasywny Kwidzyn 7,90 21,5 83   A    
  pasywny Prabuty 7,18 16,9 83   A    
NO2 manualny Kwidzyn 18,3 28,2 83   A    
  pasywny Prabuty 15,66 22,5 83   A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

7

strefa pomorska

PL.22.02

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

 A(D2)

 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ  powiat kwidzynski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Dane z Gminy Łeba:

 • indywidualne piece węglowe- 1
 • gaz z butli- 4
 • gaz z sieci
 • olej opałowy-2
 • ciepło z miejskiej sieci
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 5
 • kolektory słoneczne- 6

Dane z Gminy Cewice:

 • indywidualne piece węglowe -  6
 • gaz z butli -  3
 • gaz z sieci - brak
 • olej opałowy -  2
 • ciepło z miejskiej sieci -  5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)-  1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) -  1
 • kolektory słoneczne -  1
 • inne: kotłownie węglowe w blokach -  3

Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych

Dane z Gminy Wicko:

 • indywidualne piece węglowe -  1
 • gaz z butli -  5
 • gaz z sieci - 6
 • olej opałowy -  2
 • ciepło z miejskiej sieci -  6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc)-  2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) -  6
 • kolektory słoneczne -  5
 • inne: kotłownie węglowe w blokach - 1

Gmina Lębork: brak danych

Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie
  • nazwa Osiedlowa Cewice moc 4 MW  nośnik energii: miał węglowy
  • nazwa Osiedlowa Siemirowice moc 5,5 MW nośnik energii: miał węglowy
  • nazwa Gimnazjum Cewice moc 0,6 MW nośnik energii: miał węglowy
  • nazwa Szkoła Podstawowa Cewice moc 0,12 MW nośnik energii: miał węglowy
  • nazwa Urząd Gminy Cewice moc 0,15 MW nośnik energii: miał węglowy
  • nazwa KR-1 moc 48,74 MW nośnik energii- woda, źródło- węgiel kamienny (MPEC)
  • nazwa Viessmann moc 70 kW nośnik energii- gaz ziemny Cegielnia Wienerberger- Ceramika Budowlana)
Główne źródła emisji

Nazwa substancji/Ładunek całkowity [Mg]

 

 •  SPOMEL Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych Spółdzielnia Pracy
  • dwutl. siarki 1,98
  • dwutl. azotu 0,62
  • tlenek węgla 70,7
  • ksylen 2,0
  • toluen 1,77
  • alk.izopropyl 1,62
  • dwutl.węgla 322,03
  • w.alif.inne 1,69
  • pył 1,90
  • p.pozostałe 8,32
  • RAZEM 414,03
  • Suma gazów 403,59
  • Suma pyłów 10,43
  • pyły ze spalania paliw 1,90
  • pyły pozostałe 8,32 
 • Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
  • dwutl. siarki 1,63
  • tlenek węgla 9,70
  • dwutl.węgla 431,26
  • pył 2,148
  • RAZEM 445,03
  • Suma gazów 442,81
  • Suma pyłów 2,21
  • pyły ze spalania paliw 2,14
 • FARM FRITES POLAND S.A.
  • dwutl. azotu 27,02
  • tlenek węgla 2,32
  • olej mineral. 1,51
  • dwutl.węgla 16 377,80
  • RAZEM 16 409,62
  • Suma gazów 16 409,50
  • Suma pyłów 0,12
 • Wspólne Przedsiębiorstwo "Promex" Spółka Jawna T.Ciarkowski, M.Czechowski
  • dwutl. siarki 19,30
  • dwutl. azotu 11,72
  • tlenek węgla 63,80
  • dwutl.węgla 6 322,18
  • pył 58,67
  • sadza 0,96
  • RAZEM 6 476,67
  • Suma gazów 6 417,03
  • Suma pyłów 59,64
  • pyły ze spalania paliw 58,67
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,96
 • PPH AMG Spółka z o.o.
  • benzyna 9,09
  • ksylen 10,64
  • benz.cieżka 5,78
  • mezytylen 0,57
  • nafta,solwent 2,32
  • octan metylu 0,63
  • pseudokumen 1,21
  • węglowodory 0,76
  • węgl.(rop.na 1,53
  • w.alif.inne 0,95
  • w.arom.inne 2,15
  • etery inne 1,94
  • RAZEM 40,39
  • Suma gazów 39,98
  • Suma pyłów 0,40
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.
  • dwutl. siarki 90,99
  • dwutl. azotu 52,81
  • tlenek węgla 18,79
  • dwutl.węgla 42 710,51
  • pył 22,09
  • sadza 0,57
  • RAZEM 42 895,99
  • Suma gazów 42 873,31
  • Suma pyłów 22,68
  • pyły ze spalania paliw 22,09
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,57
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa KĘBŁOWO
  • dwutl. siarki 1,84
  • tlenek węgla 13,00
  • dwutl.węgla 578,00
  • pył 1,38
  • RAZEM 594,70
  • Suma gazów 593,14
  • Suma pyłów 1,56
  • pyły ze spalania paliw 1,38
 • ROBEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O.
  • alkohol metyl 0,83
  • ksylen 3,31
  • w.alif.inne 0,85
  • RAZEM 5,09
  • Suma gazów 5,07
 • Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
  • dwutl. siarki 36,93
  • dwutl. azotu 20,47
  • tlenek węgla 305,68
  • w.alif.do C12 0,66
  • dwutl.węgla 19 274,98
  • pył 3,72
  • sadza 4,89
  • RAZEM 19 648,53
  • Suma gazów 19 639,65
  • Suma pyłów 8,88
  • pyły ze spalania paliw 3,72
  • pyły węglowo-grafitowe,sadza 4,89
 • Ternaeben - PL Sp. z o.o.
  • dwutl. azotu 0,66
  • tlenek węgla 15,73
  • formaldehyd 0,71
  • p.ze spal.pal 4,89
  • RAZEM 23,39
  • Suma gazów 18,50
  • Suma pyłów 4,89
  • pyły ze spalania paliw 4,89
 • POL-DRÓG LĘBORK S.A.
  • dwutl. azotu 1,92
  • dwutl.węgla 687,40
  • p.krzemowe 6,65
  • RAZEM 696,94
  • Suma gazów 689,93
  • Suma pyłów 7,01
  • pyły krzemowe 6,65
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wicku
  • dwutl. siarki 1,50
  • tlenek węgla 7,03
  • pył 0,52
  • RAZEM 9,21
  • Suma gazów 8,65
 • PPHU DAWIA Mirosław Dawidziuk (cegielnia)
  • dwutl. siarki 4,62
  • dwutl. azotu 3,41
  • tlenek węgla 5,26
  • dwutl.węgla 1 508,05
  • pył 2,24
  • RAZEM 1 523,59
  • Suma gazów 1 521,35
  • Suma pyłów 2,24
  • pyły ze spalania paliw 2,24
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT LĘBORSKI

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł

według opłat powyżej 2000 zł

 

SO2

159,24

NO2

119,41

CO

512,53

CO2

88 212,23

RAZEM

89 183,26

Suma gazów

89 062,57

Suma pyłów

120,68

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

 
Klasy stref dla celów długoterminowych.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)
 

Normy obowiązujące od r.2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2009 , [µg/m³]

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia
Maks.
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
1
SO2
manualny
Łeba’ ul. Nadmorska
7,61
24,0(24)
19
 
A
A
 
Lębork
13,13
30,0(24)
19
 
A
A
 
Łeba’ul. Rąbka1
2,23
8,8(24)
99
 
A
A
 
NO2
manualny
Łeba’
9,24
21,0(24)
18
 
A
 
 
Łeba’
4,76
26,6(24)
97
 
A
 
 
Lębork ul.Czołgist
13,91
36,0(24)
19
 
A
 
 
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
12,80
22,0(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. JPII
12,50
20,2(m)
100
 
A
 
 
Lęborkul. Krzywou
9,70
17,5(m)
100
 
A
 
 
Łeba’
8,60
12,9(m)
100
 
A
 
 
Nowa Wieś Lęborska
12,70
22,2(m)
92
 
A
 
 
Wicko
8,80
13,1(m)
100
 
A
 
 
PM10
refektomet,
Łeba’
7,85
28(24)
19
0
A
A
 
Lębork
7,56
29,0(24)
20
0
A
A
 
ozon
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
60,82
139,9(8h)
99
11 
A/D2
 
 
AOT40
automatyczny
Łeba ul. Rąbka 1
20078,3
13341,57 śr z 3-5lat 
100 
 
A/D2
 
 
benzen
pasywny
Lęborkpl. Pokoju
2,90
-
100
 
A
 
 
 
 
Lębork, JPII
2,40
-
100
 
A
 
 
 
 
Łeba
2,30
-
100
 
A
 
 
 
 
Nawa Wieś Lęborska
4,20
-
92
 
A
 
 
 
 
Wicko
2,90
-
100
 
A
 
 

 *) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
Łeba’-uzdrowisko

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2010,

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Max. [µg/m³] Pokr. Częst. przekr. Klasa
a 24 1
So2 manualny Łeba, ul. Rąbka 2,24 14,6(24) 99   A A  
NO2 Manualny Łeba' 5,54 23,0(24) 94   A    
pasywny Łeba' 8,2 17,7(24) 100   A    
Lębork pl. Pokoju 11,0 18,2(m) 100   A    
Lębork ul. JPII 11,5 22,2(m) 100   A    
Lębork ul. Krzywoustego 9,6 15,6(m) 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 10,7 15,9(m) 100   A    
Wicko 6,4 10,3(m) 83   A    
ozon automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 61 127(8h) 100 2 A/D2    
AOT40 automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 5141,9 11701,6 śr z 5 lat 80   A/D2    
benzen pasywny Lębork pl. Pokoju 3,5 - 100   A    
Lębork, JPII 2,3 - 100   A    
Łeba 2,3 - 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 3,6 - 100   A    
Wicko 2,6 - 83   A    

Łeba’-uzdrowisko

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 


  

 
 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat lęborski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.p

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

indywidualne piece węglowe 1
gaz z butli 4
gaz z sieci 3
olej opałowy 4
ciepło z miejskiej sieci 1 (na terenie miasta Malbork i miasta i gminy Nowy Staw)
piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 5  (lokalizacja, moc)
piec na słomę, zużycie 7,5 tony, 12 kW, Złotowo, Gm. Stare Pole,
inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6 (lokalizacja, moc)
Malbork ul. Sprzymierzonych, moc 9,1 kW, osoba prywatna,
Malbork ul. Batorego, brak danych n.t. mocy, osoba prywatna.
kolektory słoneczne 6
inne: 6

Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak
kotłownie:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” przy
ul. Reymonta 16/17 w Malborku, moc cieplna 84,22 MW. Nośnik energii: miał  węglowy,
ECO Malbork Sp. z o.o. Ciepłownia Miejska przy ul. Piaskowej 1 w Malborku,  łączna moc cieplna – 63,60 MW. Nośnik energii: miał węglowy,
Kotłownie osiedlowe: Kotłownia nr 6, ul. Wejhera 5, Malbork, łączna moc cieplna 0,094 MW, nośnik energii gaz wysokometanowy, Kotłownia ZS1 ul. Tczewska 13, Malbork, łączna moc cieplna 0,366 MW, nośnik energii miał węglowy.

Główne źródła emisji

POWIAT MALBORSKI 2010rok
Nazwa substancji
Ładunek całkowity [Mg]
Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami POLHOZ Sp. z o.o.
amoniak
13,69
metan
44,91
RAZEM
58,61
Suma gazów
58,61
ELEWARR Spółka z o.o. - Warszawa
dwutl.węgla
68,74
p.pozostałe
7,15
RAZEM
75,97
Suma gazów
68,81
Suma pyłów
7,15
pyły pozostałe
7,15
NYBORG-MAWENT S.A. (było Malborska Fabryka Wentylatorów " MAWENT " S.A.),
węglow.aroma
0,42
ksylen
2,72
toluen
0,52
octan butylu
0,98
pył
5,72
RAZEM
11,10
Suma gazów
5,28
Suma pyłów
5,81
pyły pozostałe
5,72
ECO Malbork Sp. z o.o.
dwutl. siarki
187,24
dwutl. azotu
67,94
tlenek węgla
148,04
dwutl.węgla
55 814,85
pył
30,83
sadza
0,88
RAZEM
56 249,82
Suma gazów
56 218,10
Suma pyłów
31,71
pyły ze spalania paliw
30,83
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,88
Zakład Ciepłowniczy Sp. z o.o.
dwutl. siarki
10,92
dwutl. azotu
4,55
tlenek węgla
22,76
dwutl.węgla
2 389,80
pył
7,51
RAZEM
2 435,89
Suma gazów
2 428,04
Suma pyłów
7,85
pyły ze spalania paliw
7,51
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-Rolny DĘBINA
amoniak
5,39
metan
17,73
RAZEM
23,35
Suma gazów
23,13
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
dwutl. siarki
323,53
dwutl. azotu
90,31
tlenek węgla
259,08
amoniak
3,21
chlor
17,31
dwutl.węgla
73 619,00
pył
83,76
sadza
1,23
p.pozostałe
4,15

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
SO2
521,70
NO2
162,87
CO
429,91
CO2
131 892,39
Suma gazów
133 115,83
Suma pyłów
141,93

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

Klasy stref dla celów długoterminowych.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Normy obowiązujące od roku 2010:

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1 godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24 godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
uzdrowisko 1 godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom większy niż 350 µg/m³
24 godz poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom większy niż 125 µg/m³
Dwulenek azotu zwykły dopuszczalny 1 godz. nie więcej niż 18 przypadki przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadki przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8 godz poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8 godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły uzdrowisko dopuszczalny 24 godz nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsem zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³

Zestawienie wyników za rok 2009

 Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

24

1

SO2

manualny

Malbork, ul. Konopnickiej

0,58

1,0(24)

20

 

A

A

 

pasywny

Nowy Staw

5,35

15,6(m)

92

 

A

 

 

Malbork, ul. Mickiewicza

3,29

6,5(m)

92

 

A

 

 

NO2

manualny

Malbork, ul. Konopnickiej

19,60

56,0(24)

20

 

A

 

 

pasywny

Nowy Staw

13,20

22,6(m)

92

 

A

 

 

Malbork, ul. Mickiewicza

17,7

25,6(m)

92

 

A

 

 

PM10

refektomet

Malbork

           6,57

34,0(24)

20

 

A

A

 

Benzen

pasywny

Nowy Staw

2,51

-

100

 

A

 

 

Malbork

2,89

-

100

 

A

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr. Częst. Przekr Klasa
a 24 1h
SO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 6,67 11,6(m) 83   A    
NO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 19,2 28,2(m) 83   A    
Benzen pasywny Malbork 2,2 - 92   A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

 

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 

 

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

7

strefa pomorska

PL.22.02

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

 A(D2)

 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat malborski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C, dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2. 

Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 4
 • olej opałowy - 5
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - brak danych
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie:   brak
 • kotłownie: 
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • Moc: 10,46 MW,  nośnik energii: ciepła woda do 130 oC   lub  95oC
Główne źródła emisji

POWIAT NOWODWORSKI r.2010

Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

dwutl. siarki

4,69

dwutl. azotu

1,09

tlenek węgla

31,81

dwutl.węgla

3 180,00

pył

2,07

RAZEM

3 21

Suma gazów

3 217,61

Suma pyłów

2,19

pyły ze spalania paliw

2,07

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA
Z O.O.  W NOWYM DWORZE GD.

dwutl. siarki

29,63

dwutl. azotu

17,23

tlenek węgla

31,89

dwutl.węgla

10 187,99

pył

20,58

sadza

0,91

RAZEM

10 288,27

Suma gazów

10 266,77

Suma pyłów

21,49

pyły ze spalania paliw

20,58

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,91

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

POWIAT NOWODWORSKI
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych źródeł według opłat powyżej 2000 zł
SO2
34,33
NO2
18,33
CO
63,70
CO2
13 367,99
pył
22,66
RAZEM
13 508,07
Suma gazów
13 484,38
Suma pyłów
23,69
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

 
Klasy stref dla celów długoterminowych.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)
 

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 Zestawienie wyników pomiarowych rok 2009

Strefa Pomiar Miasto Średnia Maks. Pokr. Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 4,70 6,5 (m) 92 A    
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
15,17
27,8 (m)
100
A
   
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
3,07
  92 A    

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2010

Strefa Pomiar Miasto Średnia Maks. Pokr. Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 8,12  14,0(m) 83 A    
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
19,5
26,7(m)
83
A
   
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
2,8
  100 A    

 Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 


  

 
 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat nowodworski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 6
 • gaz z sieci - 3
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne:
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • nazwa Elektrociepłownia Władysławowo ul. Starowiejska 41 [moc cieplna 32 MWt] – gaz ziemny

kotłownie:

 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Nowy Świat [3,3 MW] - opał miał
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Majkowskiego 18 [3,3 MW] - opał miał
Główne źródła emisji

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "SZKUNER"  Spółka z o.o.,

 • ksylen 1,55
 • dwutl.węgla 30,30
 • RAZEM 32,42
 • Suma gazów 32,33

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu,

 • dwutl. siarki 2,99
 • dwutl. azotu 0,46
 • tlenek węgla 21,05
 • dwutl.węgla 935,87
 • pył 14,00
 • sadza 0,51
 • RAZEM 974,92
 • Suma gazów 960,40
 • Suma pyłów 14,51
 • pyły ze spalania paliw 14,00
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,51

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp.z o.o.

 • dwutl. siarki 27,04
 • dwutl. azotu 23,40
 • tlenek węgla 58,50
 • dwutl.węgla 12 285,00
 • pył 24,09
 • RAZEM 12 418,23
 • Suma gazów 12 393,94
 • Suma pyłów 24,28

Puckie Zakłady Mechaniczne "AMEX" Spółka z o.o.

 • węglow.aroma 0,50
 • benzyna 0,63
 • ksylen 3,48
 • alk.butylowy 0,60
 • octan butylu 1,01
 • pył 1,19
 • RAZEM 8,91
 • Suma gazów 7,71
 • Suma pyłów 1,19
 • pyły pozostałe 1,19

Fabryka Maszyn "POMECH" Spółka z o.o.

 • tlenek węgla 0,70
 • w.alif.do C12 0,48
 • ksylen 4,06
 • RAZEM 6,46
 • Suma gazów 6,15

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 2,16
 • dwutl. azotu 16,11
 • tlenek węgla 2,94
 • dwutl.węgla 14 606,66
 • RAZEM 14 628,53
 • Suma gazów 14 628,28
 • Suma pyłów 0,25

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka,

 • dwutl. siarki 9,65
 • dwutl. azotu 1,62
 • tlenek węgla 46,06
 • dwutl.węgla 2 246,15
 • pył 6,52
 • RAZEM 2 310,23
 • Suma gazów 2 303,51
 • Suma pyłów 6,72
 • pyły ze spalania paliw 6,52

ENERGOBALTIC  Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 0,97
 • dwutl. azotu 13,51
 • tlenek węgla 1,84
 • dwutl.węgla 11 856,60
 • pył 1,10
 • RAZEM 11 874,03
 • Suma gazów 11 872,92
 • Suma pyłów 1,10
 • pyły ze spalania paliw 1,10

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 19,59
 • dwutl. azotu 15,43
 • tlenek węgla 38,59
 • dwutl.węgla 8 105,47
 • pył 19,74
 • RAZEM 8 199,03
 • Suma gazów 8 179,11
 • Suma pyłów 19,91
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
SO2
62,46
NO2
70,75
CO
169,90
 CO2
50 066,08
RAZEM
50 452,87
Suma gazów
50 384,48
Suma pyłów
68,39

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników
Rok 2009

 Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr
Liczność**
Klasa
a
24
SO2
pasywny
Widlino
2,31
3,6(m)
100
 
A
 
Jastrzębia Góra
3,40
8,9(m)
100
 
A
 
Władysławowo
6,13
14,8(m)
100
 
A
 
Krokowa
2,42
3,9(m)
100
 
A
 
Puck
3,59
8,3(m)
100
 
A
 
NO2
pasywny
Puck
19,83
30,7(m)
100
 
A
 
Jastrzębia Góra
14,17
26,2(m)
100
 
A
 
Krokowa
10,45
14,3(m)
100
 
A
 
Widlino
12,96
18,7(m)
100
 
A
 
Władysławowo
11,33
20,0(m)
100
 
A
 
PM10
manualny
Władysławowo ul. Hallera
21,00
97,0(24)
85
18
A
A
benzen
pasywny
Puck
2,60
 
100
 
A
 
Jastrzębia Góra
1,26
 
100
 
A
 
Widlino
1,40
 
100
 
A
 
Krokowa
1,28
 
100
 
A
 
Władysławowo
2,13
 
100
 
A
 
Metale w pyle PM10
manualny
Władysławowo ul.Hallera
Pb 0,01
Cd0,64*
Ni5,21*
As0,94*
 
 
 
 
A
 
Benzo(a)piren w pyle PM10
manualny
Władysławowo
2,21*
 
 
 
C
 

*ng/m3 

**ilość przekroczeń w roku

Rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³  Max. µg/m³ Pokr Częst. Przekr. Klasa
a 24
SO2 pasywny Jastarnia 16,02 44,8(m) 75   A  
Władysławowo 8,34 20,1(m) 83 A
Krokowa 5,43 18,6(m) 83 A
Puck 6,09 12,0(m) 83 A
NO2 pasywny Puck 23,7 38,3(m) 83   A  
Jastarnia 13,8 23,8(m) 75 A
Krokowa 12,5 18,5(m) 83 A
Władysławowo 13,8 30,0(m) 83 A
PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera 20 77(24) 76 15 A AAp
benzen pasywny Puck 2,80   100   A  
Jastarnia 3,2 100 A
Krokowa 1,6 100 A
Władysławowo 2,1 100 A
Metale w pyle PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera

Pb 0,01

Cd 0,2*

Ni 7,4*

As 1,1

       A  
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera 2,6*       C  

* ng/m³, **ilość przekroczeń w roku, Ap klasyf. na podstawie percentyla 90,4% z serii pomiarowej

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat pucki włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew,Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Starogardzki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • indywidualne piece węglowe    1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci   -
 • olej opałowy   2

Gmina Miejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe    1
 • gaz z butli  3
 • gaz z sieci
 • olej opałowy   2

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli                                
 • gaz z sieci   3
 • olej opałowy  4
 • ciepło z miejskiej sieci   2

Gmina Wiejska Osieczna:

 • indywidualne piece węglowe   2
 • gaz z butli  4
 • gaz z sieci   0
 • olej opałowy  3
 • ciepło z miejskiej sieci   0
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy    1

    
Gmina Wiejska Osiek:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   4
 • gaz z sieci    -
 • olej opałowy    3
 • ciepło z miejskiej sieci   -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła -
 • kolektory słoneczne 6

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   5
 • gaz z sieci  2
 • olej opałowy   3
 • ciepło z miejskiej sieci             -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli  6
 • gaz z sieci  6
 • olej opałowy   2
 • ciepło z miejskiej sieci   2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  5
 • kolektory słoneczne 5

Gmina Wiejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   3
 • gaz z sieci  -
 • olej opałowy   5
 • ciepło z miejskiej sieci   -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne

 

Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Moc 120 MW
  • nośnik energii – miał węgla kamiennego

kotłownie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.
  • nazwa: Kotłownia KS-326, ul. Droga Owidzka 5, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc 0,040 MW,
   • nośnik energii: lekki olej opałowy
  • nazwa: Kotłownia KS-310, ul. Skarszewska 26, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 0,080 MW, nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny,
  • nazwa: Kotłownia KS-331, ul. Skarszewska 11, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 0,470 MW,
   • nośnik energii: gaz,
  • nazwa: Kotłownia KS-332, ul. Skarszewska 12, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 0,260 MW,
   • nośnik energii: gaz
  • nazwa: Ciepłownia Rejonowa Południe KS-101, ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 58,150 MW,
   • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny
 • FAMOS Sp.z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gd.
  • nazwa: Kocioł KR-80, moc: 1,86 MW, nośnik energii: woda
  • nazwa: Kocioł RUMIA 400, moc: 0,4 MW, nośnik energii: woda
 • STEICO S.A. Zakład w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10:
  • nazwa: Ciepłownia, moc: 99,18 MW, nośnik energii: miał węglowy

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20
  • nośnik energii: węgiel

Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: kotłownia w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach,
  • moc: 660 kW,
  • nośnik energii: zrębki
 • nazwa: kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Kalskach,
  • moc: 500 kW,
  • nośnik energii: węgiel kamienny

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego, Skarszewy
  • moc zainstalowana: 3,72 Mwt,
  • nośnik energii: woda

Gmina Wiejska Skórcz:

 • nazwa: Szkoła Podstawowa Wielki Bukowiec,
  • moc: 0,17 MW,
  • nośnik energii: olej opałowy
 • nazwa Osiedle Wolental,
  • moc: 0,32 MW,
  • nośnik energii: węgiel, miał węglowy
 • nazwa: RSP Czarnylas,
  • moc: 0,15 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, trociny
Główne źródła emisji

Nazwa substancji/Ładunek całkowity [Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.

 • dwutl. azotu 13,52
 • tlenek węgla 1,90
 • dwutl.węgla 13 834,45
 • RAZEM 13 850,13
 • Suma gazów 13 850,03

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

 • dwutl. siarki 3,34
 • tlenek węgla 11,61
 • dwutl.węgla 516,00
 • pył 1,95
 • RAZEM 533,23
 • Suma gazów 531,21
 • Suma pyłów 2,02

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska

 • dwutl. siarki 1,62
 • tlenek węgla 10,60
 • dwutl.węgla 471,40
 • pył 1,11
 • RAZEM 485,02
 • Suma gazów 483,86
 • Suma pyłów 1,15

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 1,60
 • tlenek węgla 5,62
 • węglow.aroma 1,00
 • ksylen 1,08
 • toluen 1,90
 • aceton 0,41
 • alk.butylowy 1,24
 • alk.etylowy 4,45
 • alk.izobutyl. 1,04
 • met.et.keton 1,01
 • octan butylu 2,19
 • octan etylu 1,58
 • dwutl.węgla 250,00
 • pył 5,34
 • RAZEM 279,27
 • Suma gazów 273,85
 • Suma pyłów 5,41
 • pyły ze spalania paliw 1,92

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Marciniak Tomasz

 • dwutl. siarki 1,29
 • dwutl. azotu 1,02
 • tlenek węgla 14,85
 • pył 0,75
 • p.ze spal.pal 4,19
 • RAZEM 22,12
 • Suma gazów 17,17
 • Suma pyłów 4,94
 • pyły ze spalania paliw 4,19
 • pyły krzemowe 0,47
 • pyły pozostałe 0,282033

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna

 • ksylen 0,40
 • RAZEM 0,78
 • Suma gazów 0,78

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 133,01
 • dwutl. azotu 58,05
 • tlenek węgla 76,90
 • dwutl.węgla 47 841,12
 • pył 57,03
 • sadza 1,56
 • RAZEM 48 167,73
 • Suma gazów 48 109,13
 • Suma pyłów 58,60
 • pyły ze spalania paliw 57,03
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,56

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GUZMET Józef Guz

 • tlenek węgla 0,61
 • benzyna 1,17
 • toluen 0,67
 • aceton 0,66
 • dwutl.węgla 26,00
 • RAZEM 29,59
 • Suma gazów 29,43
 • Suma pyłów 0,16

GRASO  ZENON SOBIECKI

 • dwutl. siarki 3,94
 • tlenek węgla 12,13
 • ksylen 1,74
 • alk.etylowy 0,63
 • alk.izopropyl 0,50
 • dwutl.węgla 538,60
 • pył 2,62
 • RAZEM 562,63
 • Suma gazów 559,87
 • Suma pyłów 2,76
 • ołów 0,000000

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A.

 • dwutl. azotu 1,55
 • tlenek węgla 0,45
 • chlorowodór 0,80
 • alkohol metyl 20,68
 • amoniak 10,91
 • toluen 4,40
 • aceton 7,52
 • alk.etylowy 54,09
 • kwas octowy 0,48
 • octan etylu 1,57
 • dwutl.węgla 45,90
 • pył 0,85
 • RAZEM 150,92
 • Suma gazów 149,85
 • Suma pyłów 1,06

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 19,38
 • dwutl. azotu 9,75
 • tlenek węgla 24,39
 • dwutl.węgla 5 122,13
 • pył 4,58
 • RAZEM 5 180,37
 • Suma gazów 5 175,66
 • Suma pyłów 4,70
 • pyły ze spalania paliw 4,58

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.

 • dwutl.węgla 58,37
 • pył 11,39
 • p.pozostałe 1,42
 • RAZEM 71,44
 • Suma gazów 58,61
 • Suma pyłów 12,82
 • pyły pozostałe 12,76

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP.  Z  O.O.

 • dwutl. siarki 24,97
 • dwutl. azotu 34,81
 • tlenek węgla 144,88
 • dwutl.węgla 63 783,79
 • pył 2,39
 • sadza 1,19
 • RAZEM 63 992,05
 • Suma gazów 63 988,47
 • Suma pyłów 3,58

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli

 • węglow.aroma 0,82
 • w.alif.inne 1,07
 • alk.alif.inne 2,08
 • ketony inne 0,44
 • zw.azowe 0,46
 • RAZEM 4,89
 • Suma gazów 4,89

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 1,50
 • toluen 2,39
 • alk.butylowy 2,14
 • octan butylu 0,49
 • octan etylu 1,19
 • pył 3,81
 • RAZEM 12,51
 • Suma gazów 8,69
 • Suma pyłów 3,81
 • Kooperol Sp.z o.o.
 • dwutl. siarki 5,75
 • dwutl. azotu 2,48
 • dwutl.węgla 820,05
 • pył 0,89
 • RAZEM 829,48
 • Suma gazów 828,59
 • Suma pyłów 0,89

Gospodarstwo Rolne Małgorzata Karaś-Bresińska

 • dwutl. siarki 2,30
 • dwutl. azotu 0,72
 • tlenek węgla 3,60
 • dwutl.węgla 378,00
 • pył 4,03
 • RAZEM 388,69
 • Suma gazów 384,62
 • Suma pyłów 4,07
 • DRAŻEL Sp. z o.o.
 • dwutl. azotu 1,19
 • tlenek węgla 145,27
 • pył 2,32
 • RAZEM 148,97
 • Suma gazów 146,64
 • Suma pyłów 2,32

Gospodarstwo Rolne Izabela i Krzysztof Maguda

 • amoniak 5,72
 • p.pozostałe 0,89
 • RAZEM 6,62
 • Suma gazów 5,72
 • Suma pyłów 0,89
 • pyły pozostałe 0,89
 • STEICO Spółka Akcyjna
 • dwutl. siarki 340,02
 • dwutl. azotu 130,82
 • tlenek węgla 164,50
 • dwutl.węgla 71 954,92
 • pył 197,66
 • sadza 1,12
 • RAZEM 72 789,20
 • Suma gazów 72 590,28
 • Suma pyłów 198,91
 • pyły ze spalania paliw 197,79
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,12
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
SO2
538,07
NO2
256,53
CO
617,97
CO2
205 640,74
RAZEM
207 506,16
Suma gazów
207 197,88
Suma pyłów
308,28

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2009:

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Częst. Przekr.

klasa

a

24h

1h

 

S02

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

9,21

114,2(h) 40,9(24)

93

 

A

A

A

 

manualny

4,56

24,0(24)

87

 

A

A

-

 

pasywny

6,44

19,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

3,53

6,9(m)

75

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

4,06

8,8(m)

100

 

A

-

-

 

NO2

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

18,95

183,9(1h) 44,4(24)

82

 

A

-

A

 

manualny

178,12

55,0(24)

92

 

A

-

-

 

pasywny

23,05

39,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

12,88

17,9(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

11,98

20,2(m)

100

 

A

-

-

 

PM10

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

34,74

161,6(24)

93

85

A

C

-

 

refektomet

17,13

103,0(24)

92

13

A

A

-

 

benzen

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd.

0,41

-

97

 

A

-

-

 

pasywny

3,14

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

2,73

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

2,82

-

83

 

A

-

-

 

CO

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

596,47

3079,0(8h max)

96

 

A

-

-

 

NOx automatyczny Starogard Gd ul. Lubichowska 34,05   82          

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Rok 2010:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 7,59 100,5(h), 47,4(24) 97   A A A
pasywny Starogard Gd. 8,07 19,8(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 12,86 30,7(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 18,43 56,6(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 21,5 100,3(1h), 53,9(24) 92   A - A
pasywny Starogard Gd. 21,09 31,0(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 14,81 21,6(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 20,06 31,3(m) 83   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 44 234(24h) 97 82 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 0,7 - 97   A - -
pasywny Starogard Gd. 3,2 - 100   A - -
pasywny Skórcz 3,8 - 83   A - -
pasywny Skarszewy 4,0 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 553 3490(8h max) 96   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36   92        

 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat starogardzki włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew, Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Sztumski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • gaz z butli 6
 • gaz z sieci 6
 • olej opałowy:3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy – słoma- kotłownia w Starym Targu, Waplewie Wielkim, Jurkowicach, Zielonkach łącznie 6,8 MW
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne 5
 • inne:
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – Dalia Północ Sp. z o.o. oddział w Sztumie

 • moc: 23,3 [MW]
 • nośnik energii: wegiel kamienny

kotłownie:

Nazwa
Lokalizacja
Moc
Nośnik
Gmina Stary Targ
Kotłownie lokalne
Jurkowice
0,8
Miał
Stary Targ
2
Słoma
Waplewo
3
Słoma
Zielonki
1
słoma
Gmina Mikołajki Pomorskie- brak danych
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
Cieszymowo
0,7
Węgiel kamienny
Gmina Sztum
Nasza Energia
Czernin
5,15
słoma
ELSTAR OILS S.A.- kotłownia przemysłowa
Czernin
7,88
gaz
SNP UŚNICE- kotłownia przemysłowa
Sztumskie Pole
15,56
Węgiel/olej