Gdańsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Inwentaryzacja jest prowadzona.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ prowadził badania w Gdańsku :

 • ul. Zakopiańska ,
 • ul. W.Witosa,
 • ul.3 Maja,
 • ul. Rajska,
 • ul. Powstańców Warszawskich,
 • ul. Marynarki Polskiej,
 • ul. Słowackiego.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Gdynia

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ prowadził badania w Gdyni , w ulicach:

 • Waszyngtona,
 • Władysława IV,
 • 3 Maja,
 • Śląska.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.
 

Powiat Bytowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku nie prowadził w 2010 r. pomiarów na terenie powiatu bytowskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Chojnicki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie jest prowadzona

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

linie energetyczne wysokiego napięcia
W obrębie Rejonu Energetycznego Chojnice jest pięć linii wysokiego napięcia 110kV :

 • linia 110 kV Chojnice, Przemysłowa Chojnice, Kościerska o długości 2929 mb
 • linia 110 kV Tuchola Chojnice o długości 14238 mb
 • linia 110 kV Sępólno Chojnice o długości 14711 mb
 • linia 110 kV Czarna Woda Czersk o długości 11324 mb
 • linia 110 kV Chojnice Brusy o długości 36358 mb

stacje transformatorowe GPZ 4

stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 21

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

nie były prowadzone 

 • W r. 2009 WIOŚ  prowadził badania w Chojnicach przy ul.Mickiewicza.
 • W r. 2010 WIOŚ  nie prowadził badań w Chojnicach.
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Człuchowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia   tak  
 • stacje transformatorowe    tak  
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej  tak
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie człuchowskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono 

Powiat Gdański

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE JEST PROWADZONA

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2010 WIOŚ prowadził badania w i Przywidzu

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Kartuski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), od 1 stycznia 2011 r. istnieje obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne przekazanych do użytkowania po 28 lipca 2005 r., a od 1 stycznia 2013 r. - instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).

Odbierający zgłoszenie nie prowadzi inwentaryzacj

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku prowadził pomiary w Kartuzach przy ul. Dworcowej -Kolejowej.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Kościerski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2010 WIOŚ prowadził pomiary w Nowej Karczmie.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Kwidzynski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2010 WIOŚ prowadził badania w Kwidzynie przy ul. Słowiańskiej.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Lęborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ  prowadził badania w  Lęborku- ul.Niepodległości.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Malborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

W 2010 r. nie była prowadzona

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

linie energetyczne wysokiego napięcia
stacje transformatorowe 
stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ  prowadził badania  w Nowym Stawie ul. Mickiewicza.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono 

Powiat Nowodworski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ prowadził badania w Stegnie.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Pucki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • telefonia komórkowa
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ  prowadził pomiary na terenie powiatu puckiego

 • Hel ul.Żeromskiego
 • Jastarnia ul.Sychty
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.
 

Powiat Starogardzki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z terenu powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 

Gmina Kaliska: stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

Gmina Osiek:  stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej- Jeżewnica-2, Kasparus-1, Karszanek-1,   Suchobrzeżnica- 1

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiary przy ul. Pomorskiej w Starogardzie.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Sztumski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 

Rejon Energetyczny Kwidzyn

 • Stacje 15/04 kV [szt]:
  • Mikołajki Pomorskie:45
  • Stary Targ: 80
  • Stary Dzierzgoń: 65
  • Miasto i Gmina Dzierzgoń: 87
 • Linie napowietrzne 15 kV [km]:
  • Mikołajki Pomorskie: 100,7
  • Stary Targ: 119,8
  • Stary Dzierzgoń: 107,7
  • Miasto i Gmina Sztum: 83,5
 • Linie kablowe 15 kV [km]:
  • Mikołajki Pomorskie: 2,59
  • Stary Targ: 2,8
  • Stary Dzierzgoń:0
  • Miasto i Gmina Dzierzgoń:4,39

Ponadto na terenie gminy Mikołajki Pomorskie znajduje się stacja transformatorowa 110/15 kV (GPZ) szt-1, oraz linia 110 kV- 17,69 km.

Rejon Energetyczny Malbork (teren miasta i gminy Sztum):

 • linie napowietrzne WN (110kV): 17,5km
 • linie napowietrzne SN (15kV): 130,2km
 • linie kablowe SN (15kV): 26,3km
 • Stacje transformatorowe (15/04kV): 130 szt.
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku prowadził badania w Sztumie przy ul. Mickiewicza.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Słupski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • Gmina Potęgowo – tak
 • Miasto Ustka-  na terenie strefy uzdrowiskowej Ustka wykonane zostały w dniu 13 maja 2008 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie (CIOP  PIB).

Nie jest prowadzona inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego dla pozostałych gmin powiatu słupskiego
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Wszystkie gminy

 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
 • dodatkowo  w Mieście Ustka- nadajniki radiowo - telewizyjne i łączności w porcie
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2010 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów w powiecie słupskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Tczewski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej wszystkie
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał badania w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Wejherowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych z powiatu

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ wykonał pomiary w Rumii ul. Rybaków, w Wejherowie ul. 3 Maja, w Redzie ul. Św. Wojciecha.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Sopot

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia  3    
 • stacje transformatorowe  1 (Główny Punkt Zasilania)  
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 148
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2010 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w Sopocie.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Słupsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie,
Gmina Miejska Słupsk posiada informacje o obiektach w związku z wydawanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje te nie mają charakteru rejestru.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ prowadził badania przy ul. Wł. Jagiełły i przy ul. M. Kopernika

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002