Gdańsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

9442
powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach powyżej 1 ha - 3222 

Struktura użytków [ha]

Powierzchnia użytków rolnych m. Gdańska

 • grunty orne 7055
 • sady, ogrody 108
 • łąki 662
 • pastwiska 934
 • grunty ugorowane b.d.
 • grunty rolne zabudowane 255
 • grunty pod stawami 1
 • grunty pod rowami 278
 • grunty zadrzewione i zakrzaczone 149

Razem  9442

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o pow. powyżej 1ha

 • grunty orne 2506
 • sady, ogrody 34
 • łąki 179
 • pastwiska 286
 • grunty ugorowane b.d.
 • grunty rolne zabudowane 115
 • grunty pod stawami 0
 • grunty pod rowami 83
 • grunty zadrzewione i zakrzaczone 19

Razem  3222

Ilość gospodarstw rolnych

1752

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • R I - 2
 • R II - 43
 • R IIIa - 189
 • R IIIb - 370
 • R IVa - 804
 • R IVb - 751
 • R V - 370
 • R VI - 112
 • Rz VI - 0

R Razem  2641

 • Ł I - 0
 • Ł II - 2
 • Ł III - 78
 • Ł IV - 73
 • Ł V - 18
 • Ł VI - 7

Ł Razem  178

 • Ps I - 0
 • Ps II - 9
 • Ps III - 71
 • Ps IV - 129
 • Ps V - 62
 • Ps VI - 27

Ps Razem  298

W Rowy  86 

OGÓŁEM  3203 ha

Wielkość gospodarstw - ilość

ilość - brak danych

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie – 3,0144 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Główne kierunki produkcji – produkcja warzyw ( ziemniaki, bób, brokuł, buraki ćwikłowe, kalafiory, kapusta biała, kapusta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, marchew, ogórki gruntowe, pietruszka, por, sałata lodowa, seler) oraz zbóż , rzepaku, i kwiatów.
 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw (wymień jakie) dwa gospodarstwa –uprawa pasz dla zwierząt 
Ogólna powierzchnia upraw [ha]  razem ok. 85 ha
Plantacje roślin energetycznych – brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Gdynia

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

2 122 ha, 100%

Struktura użytków [ha]

2 122 ha, 100%

 • grunty orne – 1 609 ha, 75,8%
 • grunty ugorowane - RSA nie posiada danych
 • łąki trwałe – 264 ha, 12,4%
 • pastwiska trwałe – 207 ha, 9,8%
 • sady, ogrody – 4 ha, 0,2%
Ilość gospodarstw rolnych

260

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]
 • I       -
 • II    0,19
 • IIIa  10,80   
 • IIIb   75
 • IVa    50
 • IVb    80
 • V       409,73 
 • VI      348,06
Wielkość gospodarstw - ilość

ilość /brak danych/

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 2,7

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

przewaga produkcji roślinnej-brak danych nt ilości produkcji

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

 Ilość gospodarstw (wymień jakie) Nie ma

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne
Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne
brak informacji

Powiat Bytowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

80 293

Struktura użytków [ha]

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

grunty orne:    63 944  79,6%;

w tym

 • ugorowane:  14 318  17,8 %
 • łąki:   10 257  12,8 %
 • pastwiska:       5 873    7,3 %
 • sady, ogrody:       219    0,3 %

 

Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

 

 

7 023

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Grunty orne:    

 • I - 0,0   
 • II - 0,0   
 • IIIa - 306,0  
 • IIIb - 1 094,0  
 • IVa - 9 434,0    
 • IVb - 14 820,0  
 • V - 19 646,0  
 • VI - 16 490,0
 • VIz - 2 154,0

Użytki zielone:

 • I - 0,0  
 • II - 0,0  
 • III - 361,0
 • IV - 7 014,0
 • V - 5 783,0  
 • VI - 1 963,0
 • VIz - 1 009,0
   

 

Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

 • 1-2 ha - 2 193
 • 2-5 ha - 1 666
 • 5-10 ha - 1 104
 • 10-20ha - 1 112
 • 20-50 ha - 707
 • 50-100 ha - 166
 • 100–300 ha - 55
 • > 300 ha - 16

średnia wielkość gospodarstwa w powiecie [ha]:  11,43 ha

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: b.d.
 • CaO [kg/ha]: b.d.
Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

 • gospodarstw posiadających atest gospodarstwa ekologicznego: 121
 • ogólna powierzchnia upraw [ha]:   1 523,6

Plantacje roślin energetycznych: 
Rodzaj plantacji:

 • uprawa wierzby energetycznej;
 • lokalizacja plantacji: b.d.; 
 • powierzchnia uprawy: 3,22 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Chojnicki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008.

52 333

Struktura użytków [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008.

 • grunty orne 39 297
 • grunty ugorowane 2 424
 • łąki 7 086
 • pastwiska 2 690
 • sady, ogrody 165
Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008.

4 456

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008.

 • I - X
 • II - 2
 • IIIa - 802 + uz 182
 • IIIb - 4931
 • Iva - 9407+uz4484
 • Ivb - 7051
 • V - 7732+uz3678
 • VI - 7487+uz 1475+6 RZ 122
Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008.

 • 1-2 ha - 1176
 • 2-5 ha - 929
 • 5-10 ha - 733
 • 10-15 ha - 1032
 • 15-25 ha - 420
 • 25-50 ha - 143
 • 50-100 ha - 21
 • 100 – 200 ha - 2
 • > 200 ha - x

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie: brak danych,

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008. 

produkcja mleka
[tys. l] Brak danych
produkcja żywca wołowego
[tys. t] Brak danych
produkcja żywca wieprzowego
[tys. t] Brak danych
produkcja zbóż
[tys. t] 81629,2 ton
produkcja ziemniaków
[tys. t] 50780 ton
produkcja buraków cukrowych
[tys. t] 1400
produkcja warzyw
[tys. t] x
produkcja owoców
[tys. t] x

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008.

 • NPK [kg/ha]: 127
 • CaO [kg/ha]:
Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu za rok 2010
Dane z r.2008.

15 gospodarstw ekologicznych
Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego 10
Ilość gospodarstw w r. 2006

Gospodarstwa z certyfikatem bydła mięsnego
1 – 40 ha
 
2 - 10 ha
 
3 - 10 ha
Z certyfikatem hodowli owiec ras rodzimych
1- 15 ha
 
2- 1,5 ha
Z certyfikatami sadowniczymi
1- 8 ha
 
2- 1,5 ha
Produkcja mieszana owoców i warzyw
1- 7 ha
 
2- 13 ha
Produkcja jaj
1 – 1,7 ha

 

 

 

 

 

 

 

Razem gospodarstwa ekologiczne powierzchnia upraw  107,7 ha
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji wierzba energetyczna  lokalizacja plantacji .Sławęcin powierzchnia upraw 20 ha

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Brak danych z powiatu

Powiat Człuchowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

64 721

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne;  56 174;  86,79%
 • grunty ugorowane;  1 283;  1,98%
 • łąki;  5 043;  7,79%
 • pastwiska;  3 151;  4,87%
 • sady, ogrody;  353;  0,55%
Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z r.2010, w r. 2008 2594

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak informacji z powiatu

Klasy gleby [ha]
 • I - 0
 • II - 0
 • IIIa - 1537,60
 • IIIb - 4521,88
 • IVa - 14810,12
 • IVb - 12361,93
 • V - 17506,11
 • VI - 6889,75
Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych za 2010 rok
Dane z r.2009:

 • 1-2 ha  753
 • 2-5 ha  486
 • 5-10 ha  338
 • 10-20 ha 468
 • 20-50 ha 386
 • 50-100 ha   95
 • 100 300 ha   44
 • > 300 ha   24

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie Brak danych za 2010 rok
Dane z r.2009-15,84

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych za 2010 rok

Dane z r.2009:

produkcja mleka                      
[tys. l]    8816
[%] 4
produkcja żywca wołowego     
[tys. t]  1,16
[%] 3
produkcja żywca wieprzowego 
[tys. t]  24,35
[%] 55
produkcja zbóż                        
[tys. t]  53,62
[%] 25
produkcja ziemniaków              
[tys. t]  20,82
[%] 2
produkcja buraków cukrowych 
[tys. t]  0
[%] 0
produkcja warzyw                   
[tys. t]  3,17
[%] 0,3
produkcja owoców                   
[tys. t]    5,96
[%] 1

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych za 2010 rok

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Brak informacji z r.2010. W r. 2009 podano:
Ilość gospodarstw  - 36 – głównie sadownicze, uprawa orzecha włoskiego
Ogólna powierzchnia upraw [ha]-brak danych
Plantacje roślin energetycznych brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne    brak
Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne   brak

Powiat Gdański

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

54979

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne    ogólnie w powiecie – 42851   (77,94%)
 • grunty rolne zabudowane ogólnie w powiecie – 1634  (2,97%)
 • łąki trwałe   ogólnie w powiecie – 4629   (8,42%)
 • pastwiska trwałe  ogólnie w powiecie – 4395  (7,99%)
 • sady    ogólnie w powiecie – 254  (0,46%)
 • grunty pod stawami  ogólnie w powiecie –  30  (0,06%)
 • grunty pod rowami  ogólnie w powiecie –  1186  (2,16%)
Ilość gospodarstw rolnych

4112

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
Klasy gleby [ha]
 • I            119
 • II           6164
 • III          2691
 • IIIa        8972
 • IIIb        8788
 • IV          4029
 • IVa       9999
 • IVb        6569
 • V           6425
 • VI          2134
 • W          68 
 • Wsr      17
 • Ls         6355
 • Lz          1
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha     836
 • 2-5 ha     795
 • 5-10 ha     657
 • 10-20 ha    403
 • 20-50 ha    188
 • 50-100 ha    269
 • 100 – 300 ha      66
 • > 300 ha      26

razem    3240

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Ilość gospodarstw (wymień jakie) 8 gospodarstw

 • Marek Ugniewski – Rotmanka    46,08 ha
 • Edward Bieszka – Przywidz         8,00 ha
 • Kamil Budzikowski – Przywidz    9,8 ha
 • Roman Kosater – Przywidz          24,00 ha
 • Jacek Adam Nazim – Przywidz    39,5 ha
 • Bartłomiej Olszewski – Przywidz  17,06 ha
 • Halina Sulikowska – Juszkowo      25,00 ha
 • Andrzej Ślusarczyk – Ełganowo     7,94 ha

Ogólna powierzchnia upraw [ha] 177,38 ha
Plantacje roślin energetycznych brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kartuski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

60584

Struktura użytków [ha]

Gmina
Grunty orne
- w tym grunty ugorowane
Łąki
Pastwiska
Sady
i ogrody
Razem użytki rolne
Kartuzy
5291
147
1160
1433
37
7921
Żukowo
9039
960
935
946
59
10979
Przodkowo
4420
246
513
1577
17
6527
Somonino
4122
848
615
996
38
5771
Chmielno
3492
20
393
597
223
4705
Stężyca
7004
759
291
1220
28
8543
Sierakowice
8297
180
1252
933
13
10495
Sulęczyno
4712
187
334
589
8
5643
Razem
w powiecie
46377
76,55%
3347
5,52%
5493
9,07%
8291
13,68%
423
0,70%
60584
100%

Ilość gospodarstw rolnych

8683

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I – 0
 • II – 4,22
 • III – 286,16
 • IIIa – 146,40
 • IIIb – 590,18
 • IV – 3 267,49
 • IVa – 2 882,32
 • IVb – 8 312,93
 • V – 34 607,78
 • VI – 21 895,31
 • VIz – 141,54
Wielkość gospodarstw - ilość

Stuktura gospodarstw w ha
Kartuzy
Żukowo
Przodkowo
Somonino
Chmielno
Stężyca
Sierakowice
Sulęczyno
Razem
w powiecie
1-1,99
444
215
283
295
220
324
280
52
2113
2-4,99
366
220
319
342
168
232
315
51
2013
5-9,99
246
372
329
239
158
208
495
110
2157
10-14,99
293
153
142
52
110
109
189
112
1160
15-19,99
72
70
51
57
83
74
167
110
684
20-49,99
46
64
15
15
13
165
35
86
439
50-99,99
3
32
 
4
 
2
22
31
94
100-299,99
 
5
1
3
 
 
9
 
18
pow. 300
 
 
 
 
 
 
5
 
5
Razem
1470
1131
1140
1007
752
1114
1517
552
8683

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Żukowo

 • produkcja mleka  23,1 [tyś. 1];   20,13%
 • produkcja żywca wołowego   9,0 [tyś. t];    7,84%
 • produkcja żywca wieprzowego 42,0[tyś. t];  36,60%
 • produkcja zbóż 21,41[tyś. t];  18,65%
 • produkcja ziemniaków 13,6[tyś. t]; 11,85%
 • produkcja buraków cukrowych         - [tyś. t]                - %
 • produkcja warzyw   5,2 [tyś. t];   4,53%
 • produkcja owoców  0,47 [tyś. t];   0,40%

Gmina Stężyca

 • produkcja mleka  3,4 [tyś. 1]          
 • produkcja żywca wołowego  0,28 [tyś. t]         
 • produkcja żywca wieprzowego 1,1[tyś. t]        
 • produkcja zbóż 9,2 [tyś. t]       
 • produkcja ziemniaków  9,0[tyś. t]         

 
Gmina Somonino

 • produkcja mleka  2,5 [tyś. 1]          
 • produkcja żywca wołowego 0,3 [tyś. t]         
 • produkcja żywca wieprzowego 0,3[tyś. t]        
 • produkcja zbóż 5,8 [tyś. t] 
 • produkcja ziemniaków 5,1[tyś. t]
 • produkcja warzyw 0,03 [tyś.t]

Inne Gminy – brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Dane za rok 2008, za rok 2010 – brak danych

Gmina
Liczba zgłoszeń ze wg na adres zamieszkania zgłaszającego
Powierzchnia całkowita działek (ha)
Całkowita powierzchnia działek użytkowanych rolniczo (ha)
Kartuzy
8
44,43
34,13
Przodkowo
2
18,13
15,41
Sierakowice
6
83,55
53,18
Somonino
3
299,14
269,87
Stężyca
3
75,61
27,43
Sulęczyno
1
52,86
23,92
Żukowo
20
454,53
383,79

 Razem 807,73ha

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kościerski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 008 ha, 42,9 % całości użytków rolnych

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne   38 390 ha, 76,77 %
 • grunty ugorowane
 • łąki      5 809 ha, 11,61 %
 • pastwiska     4 024 ha, 8,05 %
 • sady, ogrody           189 ha, 0,38 %
 • grunty pod rowami i stawami      270 ha, 0,54 %
Ilość gospodarstw rolnych

5501

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak

Klasy gleby [ha]
 • I
 • II
 • III           467,55
 • IV      13 592,96
 • V      18 126,17
 • VI      33 345,53
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 1465
 • 2-5 ha 1222
 • 5-10 ha 992
 • 10-15 ha 705
 • 15-20 ha 651
 • 20-50 ha 415
 • 50-100 ha 40
 • 100 – 300 ha 9
 • > 300 ha 2

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Dziemiany 8,12
 • Karsin 10,23
 • wiejska Kościerzyna 7,17
 • miejska Kościerzyna 5,55
 • Liniewo 10,71
 • Lipusz 5,89
 • Nowa Karczma 8,14
 • Stara Kiszewa 9,98
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych.

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] Brak danych.
 • CaO [kg/ha] Brak danych.
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego

 • Ilość gospodarstw (wymień jakie) - 7
  • z produkcją roślinną – 1
  • z produkcją roślinną i zwierzęcą - 6
 • Ogólna powierzchnia upraw 115 [ha]

Plantacje roślin energetycznych

 • rodzaj plantacji - wierzba energetyczna
 • lokalizacja plantacji - Karsin
 • powierzchnia upraw łącznie 1 ha
Charakterystyczne produkty regionalne
 •  Produkty regionalne: truskawka kaszubska.
 • Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ruchanki, potrawka z kurczaka, plince, zupa z brukwi.

 

Powiat Kwidzynski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50815,1

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  - 39784,4
 • grunty ugorowane  -  6033,8
 • łąki   -   4536,5
 • pastwiska   -   460, 4
 • sady, ogrody   -  1802, 3
Ilość gospodarstw rolnych

2 057

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I - 209,3
 • II - 3224,5
 • III - 3407,3
 • IIIa - 4803,1
 • IIIb - 7848,5
 • IV - 5670,8
 • IVa - 14615,7
 • IVb - 4856,0
 • V - 6496,3
 • VI - 3279,4
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha  -  490
 • 2-5 ha  -  455
 • 5-10 ha  -  416
 • 10-15 ha  -  215
 • 15-25 ha  -  255
 • 25-50 ha  -  455
 • 50-100 ha  -  138
 • 100 – 200 ha   -  35
 • > 200 ha   -   24
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka [tys. l]  20350,0; [%] 98,15
 • produkcja żywca wołowego[tys. t]  1,66;  [%]  0,008
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  9,9; [%]   0,048
 • produkcja zbóż    [tys. t]  217,5; [%]  1,05
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  20,7;[%]   0,1
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  76,32; [%]   0,37
 • produkcja warzyw    [tys. t]    48,6;[%]    0,23
 • produkcja owoców    [tys. t]  7,63;  [%]     0,037
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]      158
 • CaO [kg/ha]        65
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Na terenie powiatu kwidzyńskiego istnieje jedno gospodarstwo posiadające atest gospodarstwa ekologicznego. Powierzchnia tego gospodarstwa wynosi 1,5 ha.

 

Plantacje roślin energetycznych   

 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw:  60,1ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja topoli energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw:  2,0ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Kwidzyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • powierzchnia upraw:  5,0ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji: gmina Kwidzyn – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (plantacja doświadczalna z żywokołów na międzywalu)
  • powierzchnia upraw:  2,0ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw:  36,2ha
  • plantacja topoli energetycznej: 39,02 ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Sadlinki – EkoEnergia SP. z o.o.
  • powierzchnia upraw:  3,0ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Gardeja – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw:  37,0ha
  • plantacja topoli energetycznej: 98,48 ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Ryjewo – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw:  44,2ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja topoli energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Prabuty – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw:  13,54ha
 • Rodzaj plantacji:  Plantacja wierzby energetycznej
  • lokalizacja plantacji:  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw:  2,2ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  60,1ha

Rodzaj plantacji  Plantacja topoli energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  2,0ha

Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Kwidzyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • powierzchnia upraw  5,0ha

Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji gmina Kwidzyn – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (plantacja doświadczalna z żywokołów na międzywalu)
 • powierzchnia upraw  2,0ha

Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  36,2ha
 • plantacja topoli energetycznej 39,02 ha

Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Sadlinki – EkoEnergia SP. z o.o.
 • powierzchnia upraw  3,0ha


Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Gardeja – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  37,0ha
 • plantacja topoli energetycznej 98,48 ha

Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Ryjewo – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  44,2ha

Rodzaj plantacji  Plantacja topoli energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Prabuty – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  13,54ha

Rodzaj plantacji  Plantacja wierzby energetycznej

 • lokalizacja plantacji  gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
 • powierzchnia upraw  2,2ha

Powiat Lęborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

33200

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne- 21009
 • grunty ugorowane-
 • łąki- 7547
 • pastwiska- 3509
 • sady, ogrody- 47
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Lębork- brak danych
 • Gmina Łeba- brak danych
 • Gmina Wicko- 683
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- 965
 • Gmina Cewice- 653
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I -  brak na terenie powiatu
 • II -  26,3183
 • IIIa -  1442,756
 • IIIb -  4281,3638
 • IVa -  5004,7549
 • IVb -  3974,8242
 • V -  7253,2819
 • VI -  3025,2366
Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z całego powiatu.
Gmina Nowa Wieś Lęborska 

 • 1-2 ha - 251                                               
 • 2-5 ha - 283                                              
 • 5-10 ha - 164                                            
 • 10-15 ha -                                                 
 • 15-25 ha - 225                                              
 • 25-50 ha -                                                  
 • 50-100 ha - 26                                              
 • 100 – 200 ha - 11                                              
 • > 200 ha - 17                                               

Wicko

 • 1-2 ha - 290
 • 2-5 ha - 229
 • 5-10 ha - 86
 • 10-15 ha - 47
 • 15-25 ha - 47
 • 25-50 ha - 34
 • 50 - 100 ha - 21
 • 100 - 200 ha - 10
 • > 200 ha - 3

Gmina Cewice

 • 1-2 ha - 255
 • 2-5 ha - 127
 • 5-10 ha - 108
 • 10-15 ha - 78
 • 15-100 ha - 85
 • 100- 200 ha - 2
 • > 200 ha - 1

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie Nowa Wieś Lęborska: 12,05 ha; Cewice: 8,43 ha, Wicko: 10,59 ha

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych

Rolnictwo ekologiczne

 Ilość gospodarstw: 1; Budasz Mirosław, Lipowa 6, Maszewo Lęborskie, 84-312 Cewice
Ogólna powierzchnia upraw [ha] brak danych
Certyfikat ekologiczny za zboże i siano

Charakterystyczne produkty regionalne

Brak informacji z powiatu.

Powiat Malborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

40 031

Struktura użytków [ha]

grunty orne 35 277 ha, 88,12%
grunty ugorowane – 0%
łąki 1 851 ha, 4,62%
pastwiska 2 767 ha, 6,91%
sady, ogrody 136 ha, 0,34%

Ilość gospodarstw rolnych

1 156

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Poza prywatnymi gospodarstwami rolnymi na terenie powiatu funkcjonują:
RSP „Wolność” w Gnojewie, prowadząca produkcję roślinną i usługi zbioru buraka cukrowego
RSP „Zwycięstwo” w Lichnowach, prowadząca produkcję roślinną i zwierzęcą.
Wielkości upraw nie podano ze względu na ochronę danych osobowych.

Klasy gleby [ha]

 • grunty orne:  
  • I 1 018 
  • II 11 298  
  • IIIa 13 990  
  • IIIb 6 221
  • IVa 2 071 
  • IVb 531  
  • V 140 
  • VIz 144
 • użytki zielone: 
  • I 45 
  • II 1 850 
  • III 1 475 
  • IV 648  
  • V 413 
  • VI 187 
 • Wielkość gospodarstw - ilość

  1-2 ha  126
  2-5 ha  173
  5-10 ha  193
  10-15 ha 146
  15-20 ha 154
  20-50 ha 261
  50-100 ha 67
  100 – 200 ha 17
  > 200 ha 19
  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie
  gmina Lichnowy: 70,01 ha
  gmina Malbork: 28,32 ha
  gmina Miłoradz: 53,54 ha
  gmina Nowy Staw: 42,97 ha
  gmina Stare Pole: 46,22 ha
  razem w powiecie: 42,75 ha

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  produkcja mleka, 22 977 [tys. l], 98,24   [%]
  produkcja żywca wołowego, 1,22 [tys. t]  0,005   [%]
  produkcja żywca wieprzowego, 3,48 [tys. t]  0,015   [%]
  produkcja zbóż, 131,379 [tys. t]  0,56   [%]
  produkcja ziemniaków, 57,3 [tys. t]  0,24   [%]
  produkcja buraków cukrowych, 205,9 [tys. t]  0,88   [%]
  produkcja warzyw, 11,410 [tys. t]  0,049   [%]
  produkcja owoców, 0,525 [tys. t]  0,002   [%]

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  NPK średnio w powiecie: 307 kg/ha (N: 105 kg/ha, P: 94 kg/ha, K: 108 kg/ha),
  CaO średnio w powiecie: 310 kg/ha.

  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
  Ilość gospodarstw (wymień jakie) – 1, uprawa warzyw w Janówce, gm. Stare Pole
  Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 2,3 ha

  Charakterystyczne produkty regionalne

  brak

  Powiat Nowodworski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

   40 399

  Struktura użytków [ha]

  grunty orne: 31 941
  grunty ugorowane: brak
  łąki: 4 467
  pastwiska: 2 858
  sady, ogrody: 63
  inne: 1 070

  Ilość gospodarstw rolnych

  2 212

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Gospodarstwo prawne: 3 864

  Klasy gleby [ha]

    I - 796
    II - 1 309 
    IIIa - 12 720
    IIIb - 6 898
    IVa - 4 708
    IVb - 2 122
    V - 1 524
    VI - 322

  Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha:  616
  • 2-5 ha:  443
  • 5-10 ha: 315
  • 10-15 ha: 231
  • 15-25 ha: 326
  • 25-50 ha: 187
  • 50-100 ha:   55
  • 100 - 200 ha:   12
  • > 200 ha:   27

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

  • Gmina Nowy Dwór Gd.: 20,00
  • Gmina Krynica Morska: 4,00
  • Gmina Ostaszewo: 13,00
  • Gmina Stegna: 19,00
  • Gmina Sztutowo: 19,70
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  brak danych

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha]   ~ 200
  • CaO [kg/ha]   ~ 300
  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - nie
  Plantacje roślin energetycznych
  Rodzaj plantacji: malwa - lokalizacja plantacji: Wiśniówka, gm. Stegna powierzchnia upraw  8,0 ha

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Produkty regionalne:  potrawy z ryb
  Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne - potrawy z ryb

  Powiat Pucki

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  31020

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne - 19 815
  • grunty ugorowane brak danych
  • łąki - 8 027
  • pastwiska - 1 927
  • sady, ogrody - 137
  • inne – 1 114
  Ilość gospodarstw rolnych

  3 490

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  brak danych

  Klasy gleby [ha]
  • I - 9
  • II- 495
  • IIIa – 3 001
  • IIIb - 4 073
  • IVa - 4 350
  • IVb – 3 953
  • V – 2 918
  • VI – 1 016
  Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha - 1 230
  • 2-5 ha - 1 200
  • 5-10 ha - 465
  • 10-20 ha - 354
  • 20-50 ha - 165
  • 50-100 ha - 62
  • 100-300 ha - 11
  • > 300 ha - 3

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie
  8,9 – średnia z powiatu

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  produkcja mleka                                           [tys. l]                                                        15[%]

  produkcja żywca wołowego                          [tys. t]                                                             5 [%]
  produkcja żywca wieprzowego                     [tys. t]                                                             30[%]
  produkcja zbóż                                             [tys. t]                                                             40[%]
  produkcja ziemniaków                                  [tys. t]                                                           8 [%]
  produkcja buraków cukrowych                      [tys. t]                                                             [%]
  produkcja warzyw                                        [tys. t]                                                            2[%]
  produkcja owoców                                       [tys. t]                                                             [%]
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha] – brak danych
  • CaO [kg/ha] – brak danych
  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  Ilość gospodarstw  - 7
  Ogólna powierzchnia upraw [ha] 53,08 ha
  Plantacje roślin energetycznych
  Rodzaj plantacji: Wierzba energetyczna; lokalizacja plantacji: gmina Puck; powierzchnia upraw 100 ha.
   

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Brak danych

  Powiat Starogardzki

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  63744

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne  50439; 79,13%
  • łąki   7514;  11,79%
  • pastwiska  3387;  5,31%
  • sady   440;  0,69%
  • inne   1964;  3,08%
  Ilość gospodarstw rolnych

  2958  bez gmin Bobowo, Czarna Woda, Osiek, Skarszewy, Zblewo

  • Gmina Bobowo: b/d
  • Gmina Lubichowo: 658
  • Gmina Skarszewy: b/d
  • Gmina Skórcz: 36
  • Gmina Starogard Gdański: 97
  • Gmina Czarna Woda: b/d
  • Gmina Osiek: b/d
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1213
  • Gmina Smętowo Graniczne: 396
  • Gmina Zblewo: b/d
  • Gmina Wiejska Skórcz: 558
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Gmina Wiejska Skórcz:

  • RSP- 453
  • przedsiębiorstwa- 623 
  • nadleśnictwa 25 
  • parafie- 168
  Klasy gleby [ha]

  bez gmin Bobowo, Czarna Woda, Osiek, Skarszewy, Zblewo
  Gmina Lubichowo:

  • I       -
  • II      -
  • IIIa  29
  • IIIb  176
  • IVa   971
  • IVb  1056
  • V      1199
  • VI     779

  Gmina Skarszewy:

  • I       -
  • II     6
  • IIIa  171
  • IIIb  480
  • IVa  1687
  • IVb  3354
  • V     2379
  • VI    1336

  Gmina Skórcz:

  • I       -
  • II      -
  • IIIa  0,5
  • IIIb  90,5
  • IVa  39,0
  • IVb  33,4
  • V      0,9
  • VI     11,3

  Gmina Miejska Starogard Gdański:

  • I          -
  • II         -
  • IIIa     45
  • IIIb     119
  • IVa     327
  • IVb    243
  • V       410
  • VI     198

  Gmina Kaliska:

  • I
  • II
  • IIIa
  • IIIb
  • IV    171 ha
  • Iva   4
  • IVb 117
  • V     757
  • VI    1269

  Gmina Osiek:

  • I          -
  • II         -
  • IIIa     -
  • IIIb     26
  • IVa     27
  • IVb    367
  • V       779
  • VI     1340

  Gmina Smętowo Graniczne:

  • I          -
  • II         50,48
  • IIIa     676,23
  • IIIb     1854,49
  • IVa     1825, 83
  • IVb    562,72
  • V        461,89
  • VI       74,42

  Gmina Wiejska Skórcz:

  • I               0
  • II              3
  • IIIa          833
  • IIIb         2008
  • IVa         1793    
  • IVb         592
  • V            724
  • VI           293
  Wielkość gospodarstw - ilość

  bez gmin Bobowo, Czarna Woda, Osiek, Skarszewy, Zblewo, Gmina Miejska Starogard Gdański
  Gmina Lubichowo:

  • 1-2 ha  213
  • 2-5 ha  192
  • 5-10 ha  127
  • 10-15 ha 76
  • 15-25 ha 89
  • 25-50 ha 
  • 50-100 ha 
  • 100 – 200 ha 
  • > 200 ha 

  Gmina Skórcz:

  • 1-2 ha  22
  • 2-5 ha  8
  • 5-10 ha  3
  • 10-15 ha 1
  • 15-25 ha 1
  • 25-50 ha -
  • 50-100 ha 1
  • 100 – 200 ha -
  • > 200 ha -

  Gmina Kaliska:

  • 1-2 ha  141
  • 2-5 ha  114
  • 5-10 ha  69
  • 10-15 ha 38
  • 15-25 ha 
  • 25-50 ha od 15 do 200 ha- 21
  • 50-100 ha 
  • 100 – 200 ha 
  • > 200 ha 

  Gmina Osiek:

  • 1-2 ha  82
  • 2-5 ha  113
  • 5-10 ha  98
  • 10-15 ha 33
  • 15-25 ha 18
  • 25-50 ha 1
  • 50-100 ha 3
  • 100 – 200 ha 0
  • > 200 ha 0

  Gmina Wiejska Starogard Gdański:

  • 1-2 ha  373
  • 2-5 ha  323
  • 5-10 ha  162
  • 10-15 ha 181
  • 15-25 ha 111
  • 25-50 ha 50
  • 50-100 ha 8
  • 100 – 200 ha 2
  • > 200 ha 3

  Gmina Smętowo Graniczne:

  • 1-2 ha  101 
  • 2-5 ha  79
  • 5-10 ha  74
  • 10-15 ha 56
  • powyżej 15 ha 86

  Gmina Wiejska Skórcz:

  • 1-2 ha  141
  • 2-5 ha  108
  • 5-10 ha  103
  • 10-15 ha 74
  • 15-25 ha 50
  • 25-50 ha 71
  • 50-100 ha 8
  • 100 – 200 ha 3
  • > 200 ha 0

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

  • Gmina Bobowo: b/d
  • Gmina Lubichowo: 7 ha
  • Gmina Skarszewy: b/d
  • Gmina Skórcz: 5 ha
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 12,35 ha
  • Gmina Czarna Woda: b/d
  • Gmina Kaliska: 5,70 ha
  • Gmina Osiek: b/d
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b/d
  • Gmina Zblewo: b/d
  • Gmina Smętowo Graniczne b/d
  • Gmina Wiejska Skórcz: 13,40 (13 ha)
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Gmina Miejska Starogard Gdański:

  • produkcja mleka     [tys. l]     80    [%]
  • produkcja żywca wołowego    [tys. t]  0,01    [%]
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  0,1    [%]
  • produkcja zbóż    [tys. t]                  [%]
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]  0,2    [%]
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]                  [%]
  • produkcja warzyw    [tys. t]  0,1    [%]
  • produkcja owoców    [tys. t]  0,15    [%]

  Gmina Wiejska Skórcz:

  • produkcja mleka     [tys. l]     2273   [%] 1,94
  • produkcja żywca wołowego    [tys. t]  340   [%]0,29
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  3870   [%]3,31
  • produkcja zbóż    [tys. t]  9471   [%]80,98
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]  2502   [%]2,14
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  12400   [%]10,60
  • produkcja warzyw    [tys. t]  600   [%]0,51
  • produkcja owoców    [tys. t]  272   [%]0,23

  Pozostałe gminy-brak danych

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak danych z terenu powiatu

  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  Ilość gospodarstw (wymień jakie) 1- LABOFARM 
  Ogólna powierzchnia upraw [ha]- 4,00
   
  Plantacje roślin energetycznych
  Brak danych

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Sołectwo Zelgoszcz (gmina Lubichowo):

  •  produkty regionalne: Kiełbasa Polska ze Słoika
  •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony

   Sołectwo Kopytkowo (gmina Smętowo Graniczne):

  •  produkty regionalne: jaja faszerowane, bigos po kociewsku, smalec z skwarkami + ogórek kiszony
  •  wyroby regionalne stanowiące dziedzictwo: obrusy haftowane z motywem kociewskim

   Sołectwo Zimne Zdroje (gmina Osieczna):

  •  produkty regionalne: pasztet z grzybów, kluski kociewskie
  •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony

   Sołectwo Osówek (gmina Osieczna):

  •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: kura w potrawce, pieróg z gomułką, szandor, chleb ze smalcem, chleb bieda, sok z kwiatu czarnego bzu

   Sołectwo Osieczna (gmina Osieczna):

  •  produkty regionalne: dynia po kociewsku, borówki w zalewie octowej
  •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: jagodnica po kociewsku, kurczak wędzony

  Powiat Sztumski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  54176

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne 43167  / 79,68 %
  • sady: 268 / 0,49 %
  • łąki trwałe: 4826 / 0,91 %
  • pastwiska trwałe: 4152 / 7,66 5 %
  • grunty rolne zabudowane: 1237 / 2,28 %
  • grunty pod stawami: 3 / 0,01 %
  • grunty pod rowami: 523 / 0,96 %
  • grunty ugorowane

   

  Ilość gospodarstw rolnych
  • Gmina Sztum- 388
  • Gmina Dzierzgoń- 275
  • Gmina Mikołajki Pomorskie- 293
  • Gmina Stary Dzierzgoń- 261
  • Gmina Stary Targ- 433
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Brak informacji

  Klasy gleby [ha]

  Gmina
  Klasy gleby
  I
  II
  IIIa
  IIIb
  IVa
  IVb
  V
  VI
  Mikołajki Pomorskie
  0,00
  0,00
  648,56
  1 472,36
  1 755,3
  692,31
  436,41
  329,31ha
  Gmina Sztum
  4,60
  68,44
  1894,11
  2342,00
  2448,30
  827,64
  930,00
  434,90
  Gmina Dzierzgoń
  3,68
  394,27
  1478,12
  3348,70
  2213,90
  1686,00
  230,00
  216,41
  Gmina Stary Dzierzgoń
  0,00
  0,00
  205,10
  2690,50
  4390,50
  1102,30
  712,10
  176,90
  Gmina Stary Targ
  3,41
  98,20ha
  2352,9
  3168,08
  2930,72
  526,08
  205,70
  176,37ha
  Razem
  11,69
  560,91
  6578,46
  13021,64
  15736,72
  4834,33
  2514,21
  1333,61

  Wielkość gospodarstw - ilość

  Wielkość gospodarstw
  Ilość gospodarstw w gminie
   
  Gmina Sztum
  Gmina Dzierzgoń
  Gmina Mikołajki Pomorskie
  Gmina Stary Dzierzgoń
  Gmina Stary Targ
  Ogółem
  1-2 ha
  90
  59
  184
  63
  -
  396
  2-5 ha
  49
  73
  68
  48
  173
  411
  5-10 ha
  57
  66
  20
  37
  46
  226
  10-15 ha
  164
  56
  60
  220
  169
  669
  15-25 ha
  152
  152
  25-50 ha
  -
  50-100ha
  19
  46
  19
  29
  113
  100-200ha
  9
  6
  11
  16
   
  42
  >200ha
  -
  Średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie
  1-2ha
  10-50ha
  10-29ha
  17,43
  10-15ha
  15-25ha
  ?

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
  Gmina Dzierzgoń:
           a) produkcja mleka                                6200365 [tys. l]           [%]                                           
             b) produkcja żywca wołowego                           0 [tys. t]           [%]                                        
             c) produkcja żywca wieprzowego          6275000  [tys. t]   [88,23 %]                                                     
             d) produkcja zbóż                                  356073  [tys. t]  [0,63   %]                               
             e) produkcja ziemniaków                           11200 [tys. t]           [%]                             
             f) produkcja buraków cukrowych               320000 [tys. t]           [%]                                        
             g) produkcja warzyw                                         0 [tys. t]           [%]                                        
             h) produkcja owoców                                        0 [tys. t]           [%]     
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Gmina Dzierzgoń

  • NPK [kg/ha] 251,00
  • CaO [kg/ha] 218,00
  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  Ilość gospodarstw (wymień jakie): 10 gospodarstw posiadających atesty gospodarstw ekologicznych o powierzchni 245.4ha
  Podział ze względu na rodzaj upraw i położenie:

  • uprawy zielarskie: 16,5ha, obręb Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń
  • sady: 1,9ha, obręb Barlewice, gm. Sztum
  • sady: 14ha, obręb Jasna, gm. Dzierzgoń
  • uprawy rolnicze: 15ha, obręb Jasna, gm. Dzierzgoń
  • łąki:
   • 64ha, Cygusy, gm. Sztum
   • 50ha, Kornele, gm. Stary Dzierzgoń
   • 35ha, Zajezierze, gm. Sztum
   • 49ha, Jasna, gm. Dzierzgoń

  Plantacje roślin energetycznych: brak danych

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Produkty regionalne:

  • Małgorzata Kniaź Sztumska Wieś „pierogi z kaszą gryczaną”
  • Brygida Homma Sztumska Wieś „Buraczki pruskie”
  • Barbara Wichrowska Piekło „Serduszka marcepanowe”

  Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne

  • Miody pitne
  • Kiełbasa

  Powiat Słupski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  117 791

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne- 87 646  (74,29%)
  • łąki- 18 746 (15,91%)
  • pastwiska- 8 256 (7,01%)
  • sady, ogrody- 273 (0,23 %)
  • inne grunty (pod rowami, stawami i grunty rolne zabudowane)- 2 870  (2,44 %)

   

  Ilość gospodarstw rolnych

  Razem, bez gm. Główczyce i Miasta Ustka  - 5359

  • Gmina Damnica - 391
  • Gmina Dębnica Kaszubska – 576
  • Gmina Główczyce – 868
  • Gmina Kępice – 387
  • Gmina Kobylnica – 830
  • Gmina Potęgowo – 615
  • Gmina Słupsk - 997
  • Gmina Smołdzino – 548
  • Gmina Ustka – 1015
  • Miasto Ustka – 13
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  • Gmina Damnica

  • Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. w Bobrownikach – 2 550,69 ha
  • Ośrodek Hodowli Zarodkowej Sp. z o.o. w Bobrownikach – 757,69 ha
  • Gospodarstwo Rolne „Rędzina” Sp. z o.o. – 1 561,64 ha
  • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karżniczce – 466,64 ha
  • Domaradz Farming Conpany Sp. z o.o. – 335,61 ha

  Gmina Ustka

  • Agrodan Sp. z o.o. – 593,76 ha
  • De Wenning Sp. z o.o. – 272, 28 ha
  • Bałtyk Farm Sp. z o.o. – 539,36 ha
  • Gospodarstwo Rolne Boleszewo – 57,83 ha

  Gmina Dębnica Kaszubska – dzierżawa 4440 ha
  Gmina Główczyce – bd
  Gmina Kępice – bd
  Gmina Kobylnica – bd
  Gmina Potęgowo – bd
  Gmina Słupsk – bd
  Gmina Smołdzino – bd

  Klasy gleby [ha]

  brak danych

  Wielkość gospodarstw - ilość

  Ilość gospodarstw rolnych w powiecie słupskim-5 238)
  Gmina Damnica

  • 1-2 ha  129
  • 2-5 ha  87
  • 5-10 ha  69
  • 10-15 ha 39
  • 15-25 ha 21
  • 25-50 ha 14
  • 50-100 ha 17
  • 100 – 200 ha 2
  • > 200 ha 7

  Gmina Dębnica Kaszubska

  • 1-2 ha   191
  • 2-5 ha  148  
  • 5-10 ha  70 
  • 10-15 ha  35 
  • 15-25 ha 131
  • 25-50 ha bd
  • 50-100 ha bd
  • 100 – 200 ha bd
  • > 200 ha bd

  Gmina Główczyce

  • 1-2 ha  263
  • 2-5 ha  218
  • 5-10 ha  125
  • 10-15 ha 114
  • 15-25 ha 56
  • 25-50 ha 40
  • 50-100 ha 28
  • 100 – 200 ha 15
  • > 200 ha 9

  Gmina Kępice

  • 1-2 ha  102
  • 2-5 ha  99
  • 5-10 ha  87
  • 10-15 ha 36
  • 15-25 ha bd
  • 25-50 ha 5
  • 50-100 ha 51
  • 100 – 200 ha > 200 ha 7

  Gmina Kobylnica

  • 1-2 ha   275
  • 2-5 ha  249
  • 5-10 ha  114
  • 10-15 ha 60
  • 15-25 ha 48
  • 25-50 ha 47
  • 50-100 ha 26
  • 100 – 200 ha 5
  • > 200 ha 6

  Gmina Potęgowo

  • 1-2 ha   137
  • 2-5 ha  138
  • 5-10 ha  98
  • 10-15 ha 70
  • 15-25 ha 66
  • 25-50 ha 52
  • 50-100 ha 29
  • 100 – 200 ha 13
  • > 200 ha 12

  Gmina Słupsk - bd

  Gmina Smołdzino

  • 1-2 ha  190
  • 2-5 ha  143
  • 5-10 ha  88
  • 10-15 ha 40
  • powyżej 15 ha   86

  Gmina Ustka

  • 1-2 ha  327
  • 2-5 ha  325
  • 5-10 ha  166
  • 10-15 ha 80
  • 15-25 ha 52
  • 25-50 ha 37
  • 50-100 ha 16
  • 100 – 200 ha 10
  • > 200 ha 5

  Miastko Ustka

  • 1-2 ha       -      8
  • 2-5 ha      -       4
  • 5-10 ha     -       1
  • 10-15 ha brak
  • 15-25 ha brak
  • 25-50 ha brak
  • 50-100 ha brak
  • 100 – 200 ha brak
  • > 200 ha brak

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

  • Gmina Damnica – 11,52 ha
  • Gmina Dębnica Kaszubska  – 18,49
  • Gmina Główczyce – 15,40
  • Gmina Kępice – 14,4
  • Gmina Kobylnica – 11,34
  • Gmina Potęgowo – 24,51
  • Gmina Słupsk – bd
  • Gmina Smołdzino – 11,88
  • Gmina Ustka – 8,03
  • Miasto Ustka –  2,58
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  gmina Kępice:

  • produkcja mleka    140 [tys. l]         
  • produkcja żywca wołowego   15 [tys. t]      
  • produkcja żywca wieprzowego 120 [tys. t]     
  • produkcja zbóż   7000 [tys. t]     
  • produkcja ziemniaków  12000 [tys. t]     
  • produkcja buraków cukrowych bd [tys. t]     
  • produkcja warzyw   30 [tys. t]     
  • produkcja owoców   40 [tys. t]      

  gmina Ustka:

  • produkcja mleka    20 [%]
  • produkcja żywca wołowego   bd [%]
  • produkcja żywca wieprzowego 25 [%]
  • produkcja zbóż   40 [%]
  • produkcja ziemniaków  10 [%]
  • produkcja buraków cukrowych bd [%]
  • produkcja warzyw   2,5 [%]
  • produkcja owoców   2,5 [%]

  pozostałe gminy-bd

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  NPK [kg/ha] 90
  CaO [kg/ha] 30

  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  Gmina Damnica:

  • Ilość gospodarstw – 2
  • Ogólna powierzchnia upraw – 22,54  ha
  • Plantacje roślin ekologicznych-bd
  • Rodzaj plantacji: zboża oraz uprawy traw, lokalizacja plantacji: Bięcino- 22,54 ha.

  Gmina Dębnica Kaszubska:

  • Ilość gospodarstw – 1
  • Ogólna powierzchnia upraw - 337  ha
  • Plantacje roślin ekologicznych-bd
  • Rodzaj plantacji: produkcja zbóż- 337 ha

  Gminy Główczyce,

  • Dane w ARiMR Słupsk ul. Jana Pawła II

  Gmina Kępice:

  • Ilość gospodarstw – 5
  • Ogólna powierzchnia upraw - 17  ha
  • Plantacje roślin ekologicznych:
   • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna lokalizacja plantacji teren gminy Kępice w miejscowościach: Przytocko, Płocko, Pustowo, Osowo, Barcino, Obłęże- o łącznej pow. 37 ha

   Kobylnica - bd

  Gmina Potęgowo: Ilość gospodarstw – 2

  Gmina Słupsk: Ilość gospodarstw – bd

  Gmina Smołdzino Ilość gospodarstw – bd

  Gmina Ustka:

  • Ilość gospodarstw – 4
  • Ogólna powierzchnia upraw – 500  ha
  • Rodzaj plantacji: produkcja zbóż- wierzba energetyczna- Objazda

  Miasto Ustka - brak

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Produkty regionalne-bd
  Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne-bd

  Powiat Tczewski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  51053

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne 41580
  • grunty ugorowane  brak danych
  • łąki 3381
  • pastwiska 3186
  • sady 1119
  Ilość gospodarstw rolnych
  • Gm Tczew 1201
  • Gm Miasto Tczew 1057
  • Gm Pelplin 638
  • Gm Subkowy 365
  • Gm Morzeszczyn 279
  • Gm Gniew 1013
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
  • Gm Tczew – powierzchnia gruntów ornych, łąk trwałych, pastwisk trwałych, sadów z wyłączeniem gruntów osób fizycznych – 2318.
  • Gm. Pelplin – osoby prawne posiadające uprawy – 31 wielkość 1116
  Klasy gleby [ha]

  Klasy gleb
  Miasto Tczew
  Gmina Tczew
  Gmina Morzeszczyn
  Miasto
  i Gmina Pelplin
  Miasto
  i Gmina Gniew
  Gmina Subkowy
  I
  0,7946
  14,8646
  -
  -
  146,4796
  23,9066
  II
  127.6912
  600,802
  42,2709
  745,8455
  462,7611
  547,6338
  III a
  236,6757
  3905.1023
  828,5405
  3548,8173
  1538,6343
  2714.3588
  III b
  85,9752
  2621,6491
  1607,2679
  2474,7679
  2717,891
  1304,8988
  IV a
  151,8324
  1946,1532
  1760,9164
  2033,9166
  3182,5407
  753,7063
  IV b
  21,5307
  773,5343
  718,7794
  609,40
  1399,9 145
  169,6221
  V
  32,332
  1250,3045
  878,608
  830,6017
  1482,0841
  252,4126
  VI
  43,8757
  655,1277
  841,117
  441,9871
  1059,8451
  208,7797

  Wielkość gospodarstw - ilość

   
  Gm. Tczew            
  Gm Pelplin       
  Gm Subkowy        
  Gm Morzeszczyn      
  Gm Gniew              
  Miasto Tczew
  1-2
  274
  98
  52
  40
  311
  Bez zmian
  2-5
  252
  80
  61
  33
  268
   
  5-10
  233
  119
  76
  54
  147
   
  10-15
  147
  67
  72
  44
  95
   
  15-25
  122
  40
  58
   
  27
  98
   
  25-50
  59
  71
  31
  64
  64
   
  50-100
  21
  26
  8
  10
  24
   
  100-200
  3
  9
  4
  4
  5
   
  > 200
  4
  1
  3
  3
  1
   
  średnio
  9,119
  18
  16,235
  24,3
  10,5
   

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
  • produkcja mleka    18870 [tys. l]        
  • produkcja żywca wołowego 5000 (młode bydło) [tys. t]         
  • produkcja żywca wieprzowego 9500 [tys. t]      
  • produkcja zbóż   145947 [tys. t]      
  • produkcja ziemniaków  16300 [tys. t]      
  • produkcja buraków cukrowych 83866 [tys. t]      
  • produkcja warzyw (produkcja towarowa) około 1300 [tys. t]    
  • produkcja owoców  13800  [tys. t]      
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak danych.

  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
  Ilość gospodarstw (wymień jakie) 3 rolników –

  • Trzcińscy 15 ha,
  • Kotowska 33 ha, 
  • Kwiatkowski 19 ha.

  Plantacje roślin energetycznych
  Rodzaj plantacji wierzba energetyczna lokalizacja plantacji gmina Gniew powierzchnia upraw 40 ha

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Miód pasieki Miodowe Rajskie Pólka, Powidła Doliny Dolnej Wisły
  Produkty regionalne Gniew
  Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne -brak danych

  Powiat Wejherowski

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  Brak danych z powiatu

  Struktura użytków [ha]

  Brak danych z powiatu

  • grunty orne 41 492
  • grunty ugorowane 2 016
  • łąki 8 335
  • pastwiska 6 034
  • sady, ogrody 250

   

  Ilość gospodarstw rolnych

  Brak danych z powiatu

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Brak danych z powiatu

  Klasy gleby [ha]

  Brak danych z powiatu

  Wielkość gospodarstw - ilość

  Brak danych z powiatu

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Brak danych z powiatu

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak danych z powiatu

  Rolnictwo ekologiczne

  Brak danych z powiatu

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Sopot

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  66

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne    58 ha; 87,9%
  • grunty ugorowane -
  • łąki   -
  • pastwiska   5 ha; 7,6%
  • sady, ogrody  -
  • grunty rolne zabudowane   2 ha; 3%
  • grunty pod rowami  1 ha; 1,5%
  Ilość gospodarstw rolnych

  1

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  Brak

  Klasy gleby [ha]
  • I  -
  • II  -
  • IIIa  -
  • IV  -
  • IVa - 4
  • IVb - 16
  • V - 31
  • VI - 7
  Wielkość gospodarstw - ilość

  Jedno gospodarstwo, 58ha

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Brak informacji

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  Brak informacji

  Rolnictwo ekologiczne

  Nie ma

  Charakterystyczne produkty regionalne

  Nie ma

  Słupsk

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  1627

  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne- 1215 , 74,6 %
  • grunty ugorowane – brak danych
  • łąki – 251 , 15,4 %
  • pastwiska – 97 , 6 %
  • sady, ogrody 19  – 1,1 %
  • pozostałe – 45  - 2,7 %
  Ilość gospodarstw rolnych

  102

  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

  brak

  Klasy gleby [ha]
  • I - brak
  • II - brak
  • IIIa – 773
  • IIIb – 145
  • IVa – 141
  • IVb – 71
  • V – 50
  • VI – 30
  Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha - 54
  • 2-5 ha - 28
  • 5-10 ha - 6
  • 10-15 ha - 4
  • 15-25 ha - 5
  • 25-50 ha - 3
  • 50-100 ha - 2
  • 100 – 200 ha -
  • > 200 ha -

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie – ok. 6 ha

  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  brak danych

  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

  NPK [kg/ha]
  CaO [kg/ha]

  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - brak informacji.

  Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Sportowej 73 prowadzona jest uprawa wierzby ekologicznej. Uprawa ta nie posiada atestu gospodarstwa ekologicznego.
   

  Charakterystyczne produkty regionalne

  "Słupski koszyk regionalny" powstał z inicjatywy Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, jako konkurs na najlepsze przysmaki regionalne, którego celem było powrócenie do kulinarnych tradycji naszego regionu. Realizując projekt pn. „Słupski Koszyk Regionalny”, Urząd Miejski w Słupsku wspólnie z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku pragnie zjednoczyć wszystkich wytwórców, restauratorów i gastronomów słupskich, aby wzbogacić produkty już znajdujące się                 w Koszyku wytworzone tylko z naturalnych surowców pochodzących z terenów Pomorza Środkowego. Jest to zbiór najlepszych przysmaków, wytworzonych z naturalnych surowców pochodzących z Pomorza Środkowego.
  Wybrane i umieszczone w nim kolejne „wyroby” promowane są przez Biuro Promocji i Integracji Europejskiej słupskiego magistratu m.in. na targach turystycznych ITB w Berlinie.
  Poszerzenie oferty Koszyka pozwoli na zintegrowanie działań we wspólnej sprawie, jaką jest rozwój turystyki w naszym regionie.
  Konkurs na najlepsze produkty Słupskiego Koszyka Regionalnego odbywa się corocznie w grudniu                     w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
  W zbiorze regionalnych frykasów znajdują się między innymi takie produkty jak: serek "Słupski chłopczyk", makarony, ziarna orkiszowe, ciasteczka antystresowe, słupskie rogaliki, ciasteczka piwoszki, klawisze słupskie, miód, grzyby marynowane, przetwory z owoców oraz przetwory rybne.
  Od maja 2010 roku regionalne rarytasy zagościły w "Słupskiej spiżarni", która mieści się w Centrum Informacji Turystycznej Ziemia Słupska przy ul. Starzyńskiego 8, tel. +48 59 84 24 326, it@um.slupsk.pl. Jest to forma doskonałej promocji słupskich produktów regionalnych  i z pewnością atrakcja dla wszystkich smakoszy.

  Do produktów regionalnych należą również:

  • cukierki z Pomorzanki,
  • pasta z łososia - z wędzarni ryb "Złota Podkowa",
  • miód z Pasieki Wędrowna Barć z Krzemienicy,
  • słupskie ciasteczka antystresowe z firmy Orvita ,
  • soki z Winnicy Anna de Croy w Głobinie Pana Karnickiego.
  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002