Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • W 30 gdańskich przedszkolach kontynuowano program edukacji ekologicznej, w edycji wiosennej i jesiennej przeprowadzono zajęcia warsztatowe na temat segregacji odpadów, wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych.
 • Kontynuowano wycieczki młodzieży gdańskich szkół do oczyszczalni ścieków „Wschód”. Wycieczki organizowane są we współpracy z SNG (oprowadzenie młodzieży po obiekcie + prelekcja), w celu zapoznania młodzieży szkolnej ze sposobem funkcjonowania oczyszczalni oraz przybliżenia problematyki związanej z zagospodarowaniem osadów ściekowych. W 2010 roku odbyło się 25 wyjazdów na oczyszczalnię, podczas których obiekt zwiedziło 888 uczniów.
 • Kontynuowano pilotażowy program Adopcja roślin, polegający na sadzeniu roślin w otoczeniu ich placówek i przejęciu odpowiedzialności za sadzone rośliny (uczniowie opiekunami). Przekazano 8 uczestniczącym w projekcie szkołom środki pieniężne na zakup roślin, celem ich zasadzenia i dalszej pielęgnacji. Uczestnicy akcji złożyli pisemne informacje nt. stanu roślin i sposobu ich pielęgnacji – w formie zdjęciowego raportu. Szkoły biorące udział w programie otrzymały pamiątkowe nagrody książkowe.
 • Zrealizowano dwie kampanie informacyjne dot. nowego systemu dualnej segregacji odpadów (mokre-suche) skierowane do mieszkańców dzielnic Gdańska objętych ww. systemem. I kampania: marzec – kwiecień 2010 dla dzielnic: Osowa, Klukowo, Firoga, Rębiechowo, Wzgórze Mickiewicz. II kampania: listopad – grudzień dla dzielnic: Matarnia, Bysewo, Kokoszki, Karczemki, Kiełpino Górne, Smęgorzyno, Szadółki, Rębowo, Zakoniczyn, Ujeścisko. Obie kampanie zawierały m.in.: emisję spotów telewizyjnych i radiowych, ekspozycję plakatów na citylightach (głównie na przystankach autobusowych), bilbordach, w środkach komunikacji miejskiej, na klatkach schodowych mieszkań oraz korytarzach urzędu. Rozkolportowano wśród mieszkańców ulotki i broszury informacyjne. Zlecono banery, artykuły i ogłoszenia sponsorowane w gazetach lokalnych, dziennikach i portalach internetowych. Chętnym firmom wywozowym przekazano nalepki (ponad 30.000 sztuk) na zewnętrzne pojemniki z logiem „suche” i „mokre”.
 • Zorganizowano akcję „Dzień Ziemi”, w ramach której zaproszono gdańskie szkoły do wspólnych wiosennych porządków. W tym celu zakupiono 10 000 sztuk worków foliowych oraz 20 000 sztuk rękawic foliowych. Zaproszono gdańskie firmy wywozowe do bezpłatnego odbioru zebranych odpadów, zorganizowano miejsca składowania i odbioru odpadów oraz ich bezpłatnego przyjęcia na wysypisko odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach. W akcji wzięło udział ok. 70 placówek oświatowych. Zebrano 12,15 ton odpadów.
 • Zrealizowano projekt edukacji ekologicznej pt „ Spotkanie z Morzem Bałtyckim”. Projekt prowadziło Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.W projekcie uczestniczyły łącznie 42 grupy uczniów z gdańskich szkół – po 14 klas ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Współorganizowano festyn na Targu Węglowym w dniach 30 kwietnia i 1 maja 2010r. pod hasłem: ”Gdański Dzień Ziemi” wraz z BPPM, Polska Dziennik Bałtycki, Lasami Państwowymi, Zakładem Utylizacyjnym oraz Strażą Miejską. Podczas festynu odbywały się konkursy i występy – wszystko pod hasłem ekologii i ochrony środowiska. W zamian za przyniesione 5 kg makulatury otrzymywano sadzonkę drzewka. Wszyscy organizatorzy zapewnili także materiały informacyjne i promowali działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
 • Po raz dziewiąty, w dniach 12 i 13 czerwca zorganizowano Festyn poświęcony prezentacji stanu jakości środowiska w mieście oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Festyn pn.:„ Zielony Weekend” – odbył się na molo w Gdańsku-Brzeźnie. Imprezie towarzyszyły m.in.: konkursy wiedzy o ochronie środowiska i happeningi.
 • W imprezie udział wzięły: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż Miejska w Gdańsku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku, Fundacja Recal, Stowarzyszenie Pro Societas, Stowarzyszenie Empatia, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Nadleśnictwo Gdańsk, Greenpeace, Schronisko dla bezdomnych Zwierząt „PROMYK”, Fundacja Sprawni Inaczej
 • Wspólnie z Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla nauczycieli z gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na scenariusz lekcji pt.: ”Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas” zorganizowany z okazji Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności. Nagrodami w konkursie były: nagrody pieniężne oraz zorganizowana wycieczka dla wskazanej przez Zwycięzcę klasy wraz z „żywą lekcją” połączona ze zwiedzaniem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w roku szkolnym 2010/2011.
 • Kontynuowano projekt „Wyginaj śmiało ciało”, mający na celu ożywienie parków poprzez zachęcenie mieszkańców do wykorzystania przestrzeni parkowych do uprawiania ciekawych form rekreacji ruchowej na wolnym powietrzu. Zapoczątkowane w 2009, zajęcia ruchowe w 2010 roku kontynuowane były na terenie siedmiu parków: Parku Nadmorskim, Parku Oruńskim, Parku nad Opływem Motławy, na zieleńcach osiedlowych w Letnicy, Śródmieściu, na Morenie i Chełmie, prowadzone przez wykwalifikowana kadrę instruktorską.
 • Wspólnie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. w dniu 17 września 2010r. zorganizowano wspólną akcję sprzątania Pasa Nadmorskiego w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Do udziału w akcji zaproszono 10 szkół z rejonu Pasa Nadmorskiego. Młodzież na miejscu zbiórki otrzymała worki i rękawice foliowe. Organizatorzy zapewnili również szereg atrakcji, m.in.: udział Szczudlarzy oraz Rurka – maskotki firmy GIWK, edukacyjne ciekawostki na temat ochrony ujęć wody, poczęstunek oraz upominki dla każdego z uczestników. W akcji wzięło udział ponad 230 uczniów oraz 17 opiekunów.
 • Kontynuowano spotkania w ramach Forum Lokalnej Agendy 21. 6 października odbyło się spotkanie połączone z wizytą studyjną w Zakładzie Utylizacyjnym sp. z o.o., na którym omówiono „Uwarunkowania budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów”.
 • Rozstrzygnięto konkurs dla mieszkańców Gdańska na najładniej ukwiecony balkon w mieście. Konkurs ma zachęcić mieszkańców do dbania o swoje najbliższe otoczenie, a tym samym o wizerunek miasta.
 • Dokarmiano zimujące ptactwo w lutym i grudniu 2010r. W lutym rozdano mieszkańcom Gdańska karmę do dokarmiania dzikich ptaków w postaci pozostałości z przemiału pszenicy i innych nasion w ilości 2.340 kg. Wydział Środowiska otrzymał karmę nieodpłatnie od Gdańskich Młynów Sp. z o.o. W grudniu Wydział Środowiska ponownie rozdawał karmę na dokarmianie dzikich ptaków w postaci - ptasie pyzy w ilości 2 210 kg, sypka natłuszczona karma 4 500 kg, stożki zimowe do powieszenia na drzewach 3 600szt i pozostałości z przemiału pszenicy 5 000 kg Po odbiór karmy zgłosiły się 54 szkoły i przedszkola oraz indywidualnie mieszkańcy Gdańska. W całym 2010r. rozdano łącznie 14 986 kg karmy.
 • Na wnioski opiekunów bezdomnych kotów zamówiono i przekazano nieodpłatnie mieszkańcom Gdańska 200 budek dla kotów za pośrednictwem GZNK.
 • Program czynnej ochrony płazów. Szlaki wiosennych migracji płazów w miejscach najbardziej niebezpiecznych zabezpieczono płotkami o łącznej długości 4,5 km, ustawiono też 12 drogowych znaków ostrzegawczych. Członkowie „Fundacji Sprawni Inaczej” przenosili płazy na bezpieczne miejsca przez cały miesiąc kwiecień 2010. Łącznie ok. 5000 szt.
 • Nasiona kwiatów dla mieszkańców Gdańska – przygotowano łącznie 15.000,- kpl. opakowań nasion kwiatów ozdobnych ( 6 gatunków ), które zostały rozdane nieodpłatnie wśród mieszkańców Gdańska w miesiącu kwietniu 2010 przez członków „Fundacji Sprawni Inaczej”.
 • Przeprowadzono akcję „Las ojców” sadzenia drzew – w kwietniu 2010r. Mieszkańcy Gdańska posadzili 1000 sadzonek sosny w pasie nadmorskim, co zostało udokumentowane imiennym certyfikatem.
 • Wydano 16. stronicową broszurkę informacyjną pn. „Ekologiczny dekalog mieszkańca Gdańska” w nakładzie 30.000 egzemplarzy, z przeznaczeniem do bezpośredniego rozdawania mieszkańcom i turystom podczas organizowanych festynów i akcji ekologicznych. Broszura ta ma za zadanie uświadomić, że dokonując wyborów w codziennych sprawach, decydujemy o losach środowiska naturalnego.
 • Wydano „Ocenę stanu środowiska w mieście Gdańsku, zmiany w latach 2005-2009 w nakładzie 1.000 egzemplarzy.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Organizacja festynu pod hasłem „Zielony Weekend 2010”
 • Organizacja projektu „Wyginam Śmiało Ciało”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kontynuacja działań w ramach kampanii informacyjnej w zakresie dualnego systemu segregacji odpadów (mokre-suche) w roku 2011 i w latach następnych.
 • Wspólny projekt edukacyjny z GIWK pn.: „Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku”.

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • kontynuacja wieloletniego programu edukacyjno-informacyjnego „Pies w wielkim mieście” promujący w szczególności  nawyk sprzątania po psie, co przyczynić się ma do zmniejszenia ilości psich nieczystości na terenie Miasta,
 • kontynuacja programu „Koci dom” mającego na celu pomoc bezpańskim, wolno żyjących kotów.
 • w ramach obchodów „Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej” we współpracy z Akwarium Gdyńskim zorganizowano akcję edukacyjną „ABC Bioróżnorodności”: podczas trzech kolejnych majowych weekendów 8.05-9.05, 15.05.-16.05, 22.05-23.05 na parterze edukacyjnym Akwarium Gdyńskiego odbywały się zajęcia związane z bioróżnorodnością mórz m.in. warsztaty plastyczne, mikroskopowe oraz projekcje filmowe;
 • przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata – Gdynia 2010”, w której wzięło udział przeszło 11 tys. uczniów i nauczycieli z 55 gdyńskich szkół oraz innych wolontariuszy; podczas akcji zebrano 11,14 ton odpadów, w tym 2,54 tony szkła;
 • ramach akcji propagujących zdrowy styl życia zorganizowano festyn ekologiczny „Gdynia Naturalnie” w trakcie którego m. in. przeprowadzono konkurs o paliwie ekologicznym CNG oraz umożliwiono zwiedzanie autobusu napędzanego tym paliwem;
 • organizowano dwunastą edycję konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budek lęgowych i karmników dla ptaków; do konkursu zgłoszono 50 budek lęgowych i 161 karmników;

Ponadto monitorowano przebieg nw. projektów i konkursów, które były finansowane z  budżetu Miasta, realizowanych przez:

 • Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego – projekt edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”,
 • Ligę Ochrony Przyrody – międzyszkolny program edukacji ekologicznej pt. „Przyroda źródłem energii odnawialnej. Wykorzystanie energii odnawialnej przez mieszkańców Gdyni i okolic”,
 • Fundację na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL – wakacyjna kampania „Czyste plaże”,
 • SP 13 w Gdyni – XI Gdyński Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla szkół podstawowych „W lasach Trójmiasta”.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Program edukacyjno-informacyjnego „Pies w wielkim mieście” promujący w szczególności  nawyk sprzątania po psie, co przyczynić się ma do zmniejszenia ilości psich nieczystości na terenie Miasta,
 • Festyn ekologiczny „Gdynia Naturalnie” w trakcie którego m. in. przeprowadzono konkurs o paliwie ekologicznym CNG oraz umożliwiono zwiedzanie autobusu napędzanego tym paliwem;
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Gmina Borzytuchom

 • akcja "Sprzątanie Świata"

Gmina Bytów

 • sprzątanie świata, organizowane we wrześniu każdego roku w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji ,,Nasza Ziemia”
 • wiosenne sprzątanie gminy – akcja jednodniowa organizowana w m-cu kwietniu każdego roku,
 • finansowanie autokarów na wycieczki szkolne do ZZO w Sierznie oraz na ścieżki przyrodnicze,
 • prowadzenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Bytowie pogadanek o tematyce dotyczącej ochrony środowiska w gminie Bytów na zajęciach lekcyjnych w szkołach różnych szczebli na terenie gminy,
 • zbiórka zużytych baterii w szkołach – prowadzona w formie całorocznej zbiórki baterii, która wspomagana była konkursem Organizacji Odzysku REBA S.A., prowadzącej system zbiórki zużytych baterii w całej Polsce,
 • coroczna akcja „Ratujmy Bytowskie kasztanowce” oparta  m.in. na współpracy ze szkołami na terenie gminy oraz z MPK w Bytowie. Akcja związana jest z systematyczną zbiórką zarażonych liści i zorganizowanym wywozie na składowisko odpadów oraz na czynnej ochronie w formie walki ze szkodnikami poprzez zabiegi mikoryzacyjne, opaski lepowe i feromony.
 • Organizowanie akcji zbiórek selektywnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, szkło, tw. sztuczne, agd, itp.)

Gmina Czarna Dąbrówka

 • Edukacja ekologiczna w szkołach prowadzona jest przez edukatora gminnego na podstawie zawartej umowy,
 • W szkołach realizowana jest ekologiczny program p.t. „Rok z ochroną środowiska”. Do wielu akcji zawartych             w programie angażowani są wszyscy uczniowie szkół na terenie gminy,
 • Poza realizacją przyjętego programu, młodzież szkolna uczestniczy w konkursach i programach organizowanych        w kraju i w regionie:
  • Młodzież z naszej gminy otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim pn. „Przyroda moich okolic – Świebodzin”,
  • Szkoła Podstawowa w Rokitach otrzymała nagrodę specjalną za szerzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci           i młodzieży z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”,
  • Szkoła podstawowa w Rokitach zdobyła I miejsce w „Konkursie na najbardziej aktywne Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Słupskiego”, zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy LOP w Słupsku pod patronatem Pomorskiego Kuratora,

Gmina Kołczygłowy

 • edukacja ekologiczna w szkołach
 • konkursy plastyczne
 • sprzątanie świata
 • zakup pomocy edukacyjnych

Gmina Lipnica

 • Zajęcia ekologiczne w Zespole Szkół w Brzeźnie Szlacheckim w liczbie 3 godzin tygodniowo (po godzinie w klasach IV-VI SP). Głównym celem zajęć jest dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku  oraz  ich  wartościowanie  a także:
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
  • przestrzeganie zasad ochrony środowiska,
  • dostrzeganie znaczenia środowiska w życiu człowieka,
  • wykonywanie prostych działań na rzecz ochrony środowiska,
  • kształcenie świadomości ekologicznej a zwłaszcza poglądów i przekonań zmierzających do poszanowania każdej formy życia,
  • kształcenie emocjonalnych więzi z przyrodą,
  • osobiste zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody,
  • tworzenie postaw proekologicznych.
 • Udział  w akcjach:
  • Dzień Ciszy
  • Dzień Działania Na Rzecz Opakowań Ekologicznych
  • Sprzatanie Świata
  • Dzień Ziemi
  • Światowy Dzień Ochrony Środowiska
  • Dni Ochrony Przyrody
  • Światowy Tydzień Zwierząt.

Gmina Miastko

 • akcja "Sprzątanie świata"
 • konkursy ekologiczne organizowane przez placówki szkolne wszystkich szczebli,
 • festyny ekologiczne
 • zbiórka surowców wtórnych

Gmina Parchowo: brak danych

Gmina Studzienice: brak danych

Gmina Trzebielino

 • sprzątanie świata,  święto drzewa

Gmina Tuchomie

 • akcja „sprzątanie świata”

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej

Gmina Borzytuchom:

 • sprzątanie świata

Gmina Bytów:

 • organizowanie akcji zbiórek selektywnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, szkło, tzw. sztuczne, agd, itp.) + rozdawanie sadzonek drzew

Gmina Czarna Dąbrówka:

 • Szkoła podstawowa w Rokitach zdobyła I miejsce w „Konkursie na najbardziej aktywne Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Słupskiego”, zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy LOP w Słupsku pod patronatem Pomorskiego Kuratora

Gmina Kołczygłowy:

 • zakup pomocy edukacyjnych

Gmina Lipnica:

 • udział w ogólno krajowych akcjach ekologicznych

Gmina Tuchomie:

 • sprzątanie świata
 • konkurs filmowy: „Przyroda zmartwychwstania”
 • konkurs: „Jesień w przyrodzie”
 • konkurs przyrodniczy: „Chrońmy swoje środowisko naturalne”

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Gmina Borzytuchom:

 • edukacja w zakresie oszczędzania energii i wody

Gmina Tuchomie:

 • w 2010 roku planowana jest realizacja projektu „Ponadlokalne Laboratorium edukacji ekologicznej”. W ramach projektu powstaną trzy stacje dydaktyczno przyrodnicze przy Zespole Szkół w Tuchomiu.

 

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Miejska Człuchów broszury dotyczące ochrony przyrody, konkursy w szkołach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
 • Gmina Wiejska Człuchów – realizując edukację ekologiczną prowadzi na stronie biuletynu informacji publicznej(www.bip.ugczluchow.pl) oraz na stronie internetowej urzędu gminy Człuchów (www.ugczluchow.pl)zakładkę ochrona środowiska , gdzie zamieszczane są najważniejsze informacje dotyczące ochrony przyrody
 • Gmina Przechlewo – edukacja ekologiczna prowadzona jest w Zespole Szkół w Przechlewie przez Ligę Ochrony Przyrody http: (www.gminprzechlewo.dt.plGmina
 • Gmina Rzeczenica –udział w akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,  w szkołach konkursy recytatorskie ,piosenkarskie i plastyczne o tematyce ekologicznej.Podnoszenie Swiadomości dzieci dot.segregacji odpadów – akcje zbierania surowców wtórnych np.makulatury
 • Gmina Koczała –w Zespole Kształcenia i Wychowania dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dotyczące ochrony przyrody
 • Miasto i Gmina Czarne – działania edukacyjno informacyjne w szkołach obejmujące opracowania  i wdrażania różnych programów i projektów ekologicznych ,organizowanie akcji,konkursów,wystaw,przedstawień , podnoszących świadomość w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska www.czarne .pl
 • Miasto i Gmina Debrzno – fora ekologiczne , ekoszkoły  www.debrzno.pl
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji z powiatu

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Edukacja ekologiczna jest prowadzona przez nauczycieli w szkołach i przedszkolach. W 2010 roku zorganizowana została dwa razy akcja „Sprzątanie Świata”. Aby podnieść świadomość ekologiczną uczniów zakupiono w 2010 roku zestawy do badania gleby oraz filmy edukacyjne dla każdej ze szkół na terenie gminy Trąbki Wielkie.
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich,
 • działania i akcje informacyjne poprzez ulotki informacyjne na temat postępowania z odpadami podczas organizowanych na terenie powiatu zbiórek odpadów,
 • Akcje "Dni Ziemi" "Sprzątanie Świata
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja „ Sprzątanie Świata”
 • Konkurs „Piękna Zagroda”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • festyn ekologiczny dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie,

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Kartuzy:

 • Spektakle ekologiczne,
 • Seminarium dotyczące jezior Kartuskich,
 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,

Gmina Sierakowice:

 • wspieranie konkursów ekologicznych(np. zbiórka nakrętek, baterii)
 • wycieczki dla dzieci i radnych na składowisko i do sortowni odpadów

 

 • „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” - kampania organizowana przez Zespół Szkół w Goręczynie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na rzecz ochrony jezior Kaszubskich
 • „Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny” – cykliczne spotkania edukacyjne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowane z inicjatywy Zespołu Szkół w Goręczynie
 • „Zielona afera” – przedstawienia o tematyce ekologicznej (gm. Kartuzy)
 • „Coś z niczego” – konkursy dla szkół związane z recyklingiem odpadów (gm. Kartuzy)
 • Monitoring rzeki Słupii przez młodzież szkolną (gm. Sulęczyno)
 • kółka ekologiczne
 • konkurs „Piękna Wieś”
 • spotkania z leśnikami, ornitologami,
 • prelekcje,
 • seminaria,
 • przedstawienia teatralne,
 • inscenizacje muzyczno-teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii,
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywania zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: ''Formy ochrony przyrody'',
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • zielone szkoły w Sulęczynie,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku
 • Sprzątanie świata.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kartuzy:

 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
 • Spektakl ekologiczny „Zielona Afera”.

Gmina Żukowo:

 • ,,Spotkanie ekologiczne z cykli zielono mi – świat w kolorze nadziei – uczestniczyło 60 osób
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Kartuzy:

 • akcja wymiany drzewko za butelkę,
 • festyn ekologiczny z okazji „Dnia Ziemi”.

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Zielona Szkoła – warsztaty przyrodnicze dla szkół z terenu woj. pomorskiego
 • Izba Edukacyjna – zajęcia stacjonarne i warsztaty terenowe dla szkół powiatu kościerskiego
 • konkursy ekologiczne dla powiatu kościerskiego i woj. pomorskiego
 • wystawy – dla powiatu kościerskiego i turystów
 • imprezy ekologiczne - dla powiatu kościerskiego, zaproszonych gości i turystów
 • wydawnictwa i strona internetowa
 • warsztaty dla nauczycieli
 • Alert Ekologiczny organizowany przez szkołę w Dziemianach
 • Akcja „Sprzątanie świata”
 • „Dzień Ziemi”
 • Sejmik Ekologiczny
 • Zbiórka zużytych baterii, makulatury i puszek aluminiowych w szkołach
 • Badanie czystości powietrza za pomocą skali porostowej
 • Kaszubska Biesiada Agroturystyczno – Ekologiczna
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • EKO-Zbiórka – edukacji dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z Kościerzyny w zakresie segregacji odpadów,
 • Zbiórka elektro-śmieci – akcja skierowana do wszystkich mieszkańców Kościerzyny,
 • „Kłopoty naszej planety – szlakiem edukacji ekologicznej”. Projekt ten skierowany był do uczniów II klas gimnazjalnych z terenu Kościerzyny. Projektem objęto 283 uczniów, którzy uczestniczyli w cyklu szkoleń i warsztatów o tematyce ekologicznej. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz otrzymali materiały edukacyjne o tematyce proekologicznej,
 • „Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne” w Zielonej Szkole w Schodnie – dla około 60 osób,
 • „Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze” w Zielonej Szkole w Schodnie – dla około 500 osób,
 • akcja „Sprzątanie Świata”
 • „Kaszubska Biesiada Agroturystyczno-Ekologiczna” (29.05.2010 r.) - celem przedsięwzięcia była prezentacja oraz promocja tradycji i kultury kaszubskiej w powiecie kościerskim poprzez ekspozycję i degustacje potraw kuchni kaszubskiej, wystawę prac artystów rękodzieła ludowego oraz podniesienie świadomości na temat konieczności selektywnej zbiórki odpadów, dbania o środowisko naturalne poprzez promocję nawyków sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. Oprócz selektywnej zbiórki odpadów był pokaz mody ekologicznej oraz konkursy dla publiczności dot. ekologii i ochrony środowiska, a także rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego o pozytywnych i negatywnych spostrzeżeniach ekologicznych pt.: „Przyroda buduje, człowiek rujnuje”. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz oraz Kaszubskie stowarzyszenie Agroturystyczne „Kościerska Chata” przy współpracy z Gminą Lipusz oraz GOKSiR w Lipuszu.
 • przy współudziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o/Kościerzyna przeprowadzono szkolenia dla rolników pod kątem rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • organizacja kolejnej edycji kampanii edukacyjno-promocyjnej o tematyce proekologicznej, tym razem skierowana do młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Kościerzyna.
 • wydawnictwa promujące walory WPK – informator przyrodniczo – turystyczny o Wdzydzkim Parku Krajobrazowym,
 • akcja informacyjna „Formy Ochrony Przyrody”,
 • zbiórki odpadów elektronicznych,
 • spotkania poświęcone tematyce ekologicznej,
 • ekoedukacja mieszkanców gminy Karsin przy udziale pracowników urzędu gminy i przy współpracy z pracownikami WPK w Kościerzynie,
 • EkoMajówka – rajd nordic walking ścieżką ekologiczną połączony z prelekcjami na temat ochrony środowiska,
 • „Kaszubsko-Ekologiczna Biesiada na Kole”.

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

I. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa:

1.Program edukacji ekologicznej powiatu kwidzyńskiego.
Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kwidzyńskiego. Ważnym elementem projektu była promocja ekowolontariatu w organizacjach ekologicznych i wzmocnienie nauczycieli w nieformalnej edukacji ekologicznej. Projekt miał charakter pilotażowy i opierał się na wypracowanym przez ostanie 6 lata rezultaty w obszarze edukacji ekologicznej. Realizowanej na terenie Kwidzyna. Projekt składał się z 9 spójnie połączonych ze sobą działań edukacyjnych –warsztatów praktycznej ekologii, konkursy ekologiczne, Kwitnące wakacje, publikacje ekologiczne( „Dlaczego dzięcioł nie dostaje wstrząsu głowy?- zbiór scenariuszy zajęć o tematyce ekologicznej). Szkolenia dla wolontariuszy. Dodatkowo rozbudowano stronę internetową www.ekokwidzyn.pl o podstroję dot. edukacji ekologicznej w poecie kwidzyńskim
W ramach projektu w zajęciach dla grup szkolnych powiatu kwidzyńskiego uczestniczyło 815 uczniów i 70 nauczycieli, w turnusach Kwitnących Wakacji wzięło udział 610 dzieci. Przeprowadzono szkolenia dla 105 wolontariuszy.

 • Czas trwania projektu: 7 miesięcy -1.06.2010-31.12.2010
 • Wartość całkowita projektu: 179 450 zł
 • Źródła finansowania: Program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Środki z dotacji: 145 650,00 zł

 

2. Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna
Projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego. Projekt opiera się na rezultatach wypracowanych przez 6 lat w obszarze edukacji ekologicznej realizowanej na terenie Kwidzyna, które sa odpowiedzią na założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna. Projekt polega na przeniesieniu doświadczeń Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa” w zakresie nieformalnej edukacji ekologicznej na tereny wiejskie i objęcie nieformalną edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Projekt składa się z ośmiu wynikających z siebie zadań edukacyjnych m.in. warsztaty praktycznej ekologii , konkursy ekologiczne, akcje wychodzące poza mury szkoły-akcje wakacyjne o tematyce ekologicznej, promocja wolontariatu ekologicznego w tym wolontariatu międzynarodowego. W roku 2010 w ramach działań zrealizowano: warsztaty praktycznej ekologii dla powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego-łącznie 44 warsztaty; międzynarodowy konkurs ornitologiczny „Ptaki wokół nas”,  w którym wzięło 10 szkół z terenu powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego; działania promocyjne projektu zakładka Ekologia Dolnego Powiśla na stronie internetowej www.ekokwidzyn.pl; zaangażowanie szkół i placówek przedszkolnych do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata 2010” ; propagowanie wolontariatu międzynarodowego w obszarze ekologii; 1 turnus „kwitnących wakacji” i 10 Zielonych Wypraw, których uczestnikami były dzieci nie tylko z terenu miasta Kwidzyn ale także gmin wiejskich powiatu kwidzyńskiego.

 • Czas trwania projektu: 12 miesięcy- 1.08.2010-31.07.2011
 • Wartość całkowita projektu 177 500,00 zł
 • Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Środki z dotacji: 60 000zł

 

3.Ekoturystyka edukacyjna szansą rozwoju społeczno-gospodarczego –projekt przejściowy 2009/2010
Projekt polegał na przeniesieniu doświadczeń w dziedzinie turystyki przyrodniczej z  Niemiec do Polski i Obwodu Kalingradzkiego. Cele szczegółowe to stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego obszarów cennych przyrodniczo poprzez zwiększenie liczby osób świadczących usługi edukacyjne w formie przewodnictwa ekoturystycznego, wykreowanie produktów turystycznych opierających się o walory przyrodnicze powiatu kwidzyńskiego.
Grupy docelowe: przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji zajmujących się rozwojem turystyki w powiecie kwidzyńskim i w Parku Narodowym Mierzei Kurońskiej-uczestniczący w szkoleniach oraz pracujący nad kreowaniem produktów turystycznych –łącznie 62 osoby oraz 200 osób odbiorców pośrednich projektu.
Główne planowane działania : cykl szkoleniowy „Kurs trenerski dla kadry ekoturystyki” dla Polaków oraz skrócona wersja dla Rosjan, wizyta studyjna w Niemczech, wydawnictwa, stworzenie oryginalnych produktów ekoturystycznych dla powiatu kwidzyńskiego i Mierzei Kurońskiej.
W roku 2010 w ramach projektu  przeprowadzono 7 zajęć turystycznych przez uczestników projektu, wydano materiały promocyjno-informacyjne; publikację „Zielonymi ścieżkami powiatu kwidzyńskiego” w nakładzie 1000szt. Oraz ulotki promujące projekt w nakładzie 1000szt.
W wyniku debat oraz pracy zespoły projektu i zespołu edukatorów wypracowano 9 produktów ekoturystycznych w postaci ofert zajęć dla grup i turystów indywidualnych:

 • Tydzień w siodle wokół Kwidzyna
 • Szlakiem starych odmian drzew owocowych
 • z nurtem Liwy
 • z nurtem Wisły
 • edukacja przyrodnicza na wesoło
 • fascynujący świat owadów
 • cztery pory roku-przygody przyrodnicze w terenie
 • w kwidzyńskiej dolinie
 • skarby lasu

W ramach realizacji projektu odbyło się także seminarium promujące wypracowane produkty turystyczne zawierające elementy podsumowania projektu. W seminarium tym udział wzięły 83 osoby (w tym 2 Niemców i 3 Rosjan).

 • Czas trwania projektu: 01.08.2009-31.03.2010
 • Wartość całkowita projektu: 114 300,54
 • Źródła finansowania: Euroregion Bałtyk- Mechanizm Finansowy OEG i Norweski Mechanizm Finansowy
 • Środki z dotacji: 97 155,46zł

 

4.Walory przyrodnicze obszarów chronionych –warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych- projekt partnerski.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły oraz Stowarzyszenie Proekologiczne SŁUPIA.
Celem strategicznym projektu było zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb ochrony przyrody oraz określenie właściwych metod działań chroniących środowisko, przyrodę i krajobraz poprzez aktywną edukację społeczności lokalnych zamieszkujących obszary chronione.
Cele szczegółowe projektu:

 • zapoznanie osób uczestniczących w szkoleniu z najcenniejszymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz formami ochrony przyrody występującymi na terenie powiatów kwidzyńskiego sztumskiego i iławskiego
 • budowanie świadomości i akceptacji społeczności lokalnych dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju, potrzeby ochrony przyrody oraz korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody
 • usprawnianie komunikacji oraz wypracowanie metod rozwiązywania konfliktów społecznych na obszarach chronionych
 • wzrost aktywności i osobistego zaangażowania mieszkańców obszarów chronionych w działania na rzecz ochrony przyrody

W szkoleniach w ramach projektu udział wzięło 30osób-liderów społeczności lokalnych z terenu powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego oraz 30 osób z terenu powiatu iławskiego.
Działania zrealizowane w ramach projektu to m.in. promocja projektu i nabór uczestników warsztatów, zorganizowanie 4 wyjazdów (3 szkoleniowe i 1 konferencyjny), zakup doposażenia administracyjnego  w postaci komputera, odtwarzacza DVD, siatek entomologicznych itp.) oraz rozpowszechnianie materiałów propagujących walory przyrodnicze obszarów chronionych w urzędach i instytucjach na terenie powiatów objętych projektem.

 • Czas trwania projektu: 12 miesięcy- 01.01.2010- 31.12.2010
 • Wartość całkowita projektu: 110 270,74
 • Źródła finansowania: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach V Osi Priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

5.Drogi dla Natury-aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej –projekt partnerski

Projekt jest realizowany przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa”, Fundacją ekologiczną Zielona Akcja i Fundacją Aeris Futuro przy wsparciu ekspertów-entomologów.

Głównym celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania i przetrwania populacji pachnicy dębowej poprzez odnawianie, odtwarzanie i ochronę alei przydrożnych  łączących izolowanie stanowiska i subpopulację tego gatunku.

Podstawowe działanie to sadzenie drzew rodzimych gatunków wzdłuż dróg- tworzenie nowych oraz uzupełnianie i przebudowa istniejących alei. Drogi do obsadzenia są wybierane o kryteria przyrodnicze; znaczenie dla połączenia między stanowiskami i subpopulacjami pachnicy oraz techniczne; dostępność miejsca w pasie drogowym przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa ruchu. Działania dodatkowe to uzupełniająca inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej, opracowanie programu ochrony gatunku oraz działania edukacyjno-promocyjne i interwencyjne.
W ramach tego projektu w roku 2010 zrealizowano następujące działania:

 • posadzenie 3500 drzew rodzimych gatunków przy drogach gminnych oraz na gruntach prywatnych wzdłuż dróg. Nasadzenia miały charakter uzupełniania luk w istniejących alejach i szpalerach, łączenia fragmentów tych struktur krajobrazowych lub zakładania nowych. Wśród posadzonych drzew była lipa drobnolistna – 2928szt., dąb szypułkowy -422 szt., brzoza brodawkowata- 150 szt.
 • zorganizowanie seminarium regionalnego w Olsztynie pt. „Pachnica dębowa oraz inne gatunki chronione związane z alejami przydrożnymi a problem modernizacji dróg”. Współorganizatorami spotkania była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Spotkanie zgromadziło 95 osób, przedstawicieli samorządów, drogowców oraz organizacji społecznych. Każdy uczestnik spotkania otrzymał trwałą teczkę seminaryjną „pachnicową” koszulkę (t-shirt) oraz publikację „Jak zachować aleje. Poradnik ochrony drzew przydrożnych dla urzędnika i obywatela.”
 • zorganizowanie 2 spotkań informacyjnych

Pierwsze spotkanie odbyło się w Kwidzynie i miało za zadanie przybliżyć biologię i zagrożenia pachnicy dębowej oraz poinformować przybyłych o warunkach przystąpienia do nasadzeń w ramach projektu. Uczestnikom przekazano zakupione na ten cel wartościowe publikacje  (35 sztuk) „Aleje przydrożne Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona” pod red. K.A.Worobiec i I.Liżewskiej.

Drugie spotkanie towarzyszyło seminarium w Olsztynie i miało charakter posiedzenia roboczego. Poświęcone było problemom modernizacji niektórych dróg związanych z zasiedleniem drzew przydrożnych przez pachnicę dębową oraz chronione porosty i metodom kompensacji dla tych gatunków.

 • Czas trwania projektu: 18 miesięcy -01.10.2010-31.03.2012r.
 • Wartość całkowita projektu: 394 837,71 zł
 • Źródła finansowania: Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, V Priorytet oraz NFOŚiGW. Operatorem środków Priorytetu POliŚ jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

6. Ekologia z ludźmi i dla ludzi w Kwidzynie projekt przejściowy 2010/2011-projekt partnerski

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności lokalnej mieszkańców powiatu kwidzyńskiego
Cele szczegółowe to wzrost edukacji międzykulturowej, wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w działania wolutntarystyczne (krajowe i międzynarodowe), wzrost świadomości NT. poszanowania przyrody, ekologicznego i ekonomicznego stylu życia.
Projekt kierowany jest bezpośrednio do młodych ludzi w wieku 18-30 lat z krajów europejskich. Pośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego.
Działania projektu obejmują 9-cio miesięczny pobyt wolontariusza zagranicznego w Kwidzynie i w Benowie. Docelowo w Kwidzynie pracuje jeden wolontariusz a w „Zaułku Benowo” dwoje.
Podczas projektu wolontariusze włączają się w aktywna pracę na rzezcz społeczności lokalnej powiatu kwidzyńskiego tj. warszaty, wyjścia plenerowe do lasu, czerpanie papieru, prezentacja NT. jego/jej kraju i wolontariatu europejskiego, praca w świetlicy dla dzieci. W większości działań wolontariusze pracuja z dziećmi i młodzieżą oraz członkami grup młodzieżowych.
Podczas projektu wolontariusze stworzyli dwa autorskie projekty:
1.Kwidzyn- „W świetle Eko-zabawek”, warsztaty dla dzieci z tworzenia zabawek z odpadów.
2. Benowo-„Dalej na rowerze” projekt dotyczący promocji aktywnych form wypoczynku, zdrowego trybu życia i ruchu rowerowego  kierowany do młodych ludzi (warsztaty ekologiczne, konkurs artystyczny)

 • Czas trwania projektu: 16 miesięcy – 01.07.2010-31.10.2011r.
 • Wartość całkowita projektu: 13 765,00 euro 54 530.04zł
 • Koszty poniesione w 2010r. 32 440,58zł
 • Źródła finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”

 

III) Działania Gminy Kwidzyn
W roku 2010 podjęte zostały liczne działania w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez następujące placówki oświatowe na terenie gminy:

 • Przedszkole w Rakowcu,
 • Przedszkole Słoneczko w Marezie
 • Szkoła Podstawowa w Janowie,
 • Szkoła Podstawowa w Korzeniewie,
 • Szkoła Podstawowa w Tychnowach,
 • Szkoła Podstawowa w Rakowcu,
 • Gimnazjum w Liczu,
 • Gimnazjum Nowy Dwór,

Uczniowie uczestniczyli m.in. w:

 • akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, ‘Dokarmianie ptaków”,
 • konkursach plastycznych  np.: „Chrońmy lasy”, „Zielona klasa”,
 • w szeregu organizowanych spotkań, wycieczkach i pogadankach na temat ochrony środowiska i prawidłowych postaw w zakresie gospodarki odpadami.

Ponadto zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej prowadzi również Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie, który powstał w roku 2001 z inicjatywy Gminy Kwidzyn. Akcje edukacyjne dla społeczności lokalnej oraz uczniów prowadzone były  przez Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA.

Przedmiotem powyższego były np.:

 • gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa, praktyczna nauka segregacji odpadów, znaczenie recyklingu w walce z odpadami
 • las jako środowisko życia roślin i zwierząt- funkcjonowanie ekosystemu leśnego w różnych porach roku
 • szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów-wycieczka do Szkółki leśnej w Brachlewie
 • zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku, z wykorzystaniem lornetek i lunety
 • biologiczne oczyszczanie ścieków –rola bakterii w oczyszczaniu ścieków –wycieczka do oczyszczalni w Brachlewie.

Zajęcia były dostosowane do wieku uczestników, pór roku oraz uwzględniały zainteresowania uczestników. Uczestnicy zajęć poznają świat wszelkimi zmysłami: dotykają kory drzew, czują zapach lasu, słyszą szum drzew

Edukacja mieszkańców gminy prowadzona jest na zebraniach wiejskich, w placówkach oświatowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie oraz przez organizacje pozarządowe. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy zapoznawani są z przepisami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości na posesji.

 

IV) Działania Miasta i Gminy Prabuty

 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • spotkania wiejskie, udział w szkoleniach, informacje dot. ochrony środowiska przekazywane w formie ogłoszeń umieszczanych w miejscach ogólnie dostępnych, stronie internetowej

 

V) Działania Gminy Gardeja

 • konkurs „Natura 2000”-szkoła Wandowo
 • turniej ekologiczny „Kocham Cię ziemio”- szkoła Wandowo
 • „twórczość z kosza”- szkoła Wandowo
 • wycieczka do Białochowa- ścieżka przyrodnicza –leśna

VI)Działania Gminy Sadlinki

 • udział uczniów szkół Gminy Sadlinki w akcji „ Sprzątanie Świata”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Wszystkie opisane powyżej

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kontynuacja powyższych działań

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Cewice- organizowane przez szkoły, częściowo finansowane przez gminę
Gmina Lębork- współpraca ze szkołami lokalnymi i LOT Lębork; organizacja imprez edukacyjno- ekologicznych z udziałem MDK i organizacji pozarządowych
 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Łeba – na terenie gminy działa kilku wolontariuszy organizacji WWF Polska zajmujących się tematyką fok i morświnów, patrolują plaże i edukują społeczeństwo. W sezonie letnim organizowane były eventy ekologiczne pt: „Ratujmy ssaki bałtyckie” i „Czas na Bałtyk” 

Gmina Cewice- zbiórka baterii

Gmina Wicko- Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „MÓJ LAS”
Udział szkół w akcji „ Sprzątanie świata”
Dofinansowanie z budżetu na nagrody za działalność proekologiczną (np. zbieranie makulatury)

Gmina Lębork- udział  w akcji „Sprzątanie świata”; konkursy z udziałem MDK i Nadleśnictwa Lębork
 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Łeba – przyłączenie się do akcji „drzewko za makulaturę

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Malbork
  • działalność wydawnicza – ulotki, plakaty propagujące ochronę środowiska „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
  • współpraca ze szkołami w zakresie edukacji ekologicznej „Mniej odpadów więcej korzyści”,
  • akcje propagujące odpowiedzialność za stan środowiska „Dzień bez samochodu”, „Godzina dla Ziemi”.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • powszechna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej,
  • krzewienie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie ludzi dorosłych,
  • rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych,
  • organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,
  • pielęgnacja oraz sadzenie drzew i krzewów,
  • happeningi i konkursy ekologiczne,
  • organizowanie wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
  • działalność kół ekologicznych,
  • szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.
 • Gmina Malbork
  • Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
   • W zakresie przyrody formy edukacji ekologicznej są realizowane na podstawie podręczników „Mój Świat” i zawartych w nich ścieżkach edukacyjnych. W ramach programu dzieci pielęgnują ogród botanicznych wokół szkoły oraz obserwują rośliny w różnych porach roku. W zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2010/2011 zostało przeprowadzone „Sprzątanie świata” na terenie Lasowic Wielkich i Tragamin we wszystkich klasach. Odbył się również konkurs plastyczny n.t.: „Jak chronić naszą planetę”. Dzieci wykonywały torby ekologiczne, sortowały śmieci oraz przez cały rok zbierają baterie.
  • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
   • Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kółka przyrodniczego „Mały Przyrodnik”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, tematyka zajęć obejmowała zagadnienia prozdrowotne i ekologiczne,
   • uczestnictwa w cyklicznej akcji „Sprzątanie Świata”,
   • treść ścieżki prozdrowotnej korelowała z tematyką zajęć w-f, przyrody, j. polskiego i techniki,
   • odbyła się akcja promująca zdrowy i aktywny styl życia Pt. „Tydzień Zdrowia”,
   • rozpoczęto realizację programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
   • poprzez imprezy sportowe organizowane przez szkołę promowany jest zdrowy i aktywny styl życia.
  • Gimnazjum Gminne w Malborku
   • zbiórka zużytych baterii,
   • „Sprzątanie Świata”
   • sadzenie drzewek, krzewów i roślinności wokół szkoły,
   • udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych.
 • Gmina Miłoradz
  • „Drzewko za makulaturę” w szkole podstawowej w Kończewicach, Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu i Zespole Szkolno Przedszkolnym,
  • rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie.
 • Gmina Lichnowy
  • organizacja akcji „Sprzątanie Świata” kwiecień i wrzesień 2010 r.
  • zadanie „Zielone Żuławy 2010”
 • Gmina Stare Pole
  • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
  • szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Ziemię mamy tylko jedną” – wzięło udział 15 uczniów szkoły podstawowej i 10 uczniów gimnazjum,
  • Międzyklasowy Turniej Wiedzy Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi,
  • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii w formie konkursu międzyklasowego,
  • gimnazjalny konkurs wiedzy o lesie – uczestniczyło 10 gimnazjalistów,
  • wykonanie i ekspozycja tematycznych gazetek edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania i przeciwdziałania nałogom,
  • spotkania uczniów z pracownikami Urzędu Gminy Stare Pole w sprawie problematyki związanej z odpadami,
  • zajęcia edukacyjne na lekcjach biologii w szkołach,
  • spotkania z leśniczym i myśliwymi w lesie w Kaczynosie – problematyka ochrony lasów,
  • wycieczka do Zakładu Uzdatniania Wody w Ząbrowie
 • Powiat Malborski (Zadania współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Malborku)
  • Różnego rodzaju konkursy związane z tematyka ekologiczna organizowane przez różne podmioty (Społeczną Straż Rybacka, Ochotniczą Straż Pożarną, Polski Czerwony Krzyż itp.),
  • Akcja „Drzewko za makulaturę” organizowana przez Dziennik Bałtycki,
  • Programy edukacyjne jak np. „Dobry kurs na edukację – wyrównanie szans edukacyjnych” poprzez zakup zestawów laboratoryjnych do Gimnazjum w Nowym Stawie, „Z lotu ptaka „ oraz „Dodać skrzydeł „ –programy dotyczące ptaków chronionych realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku, „Nasz ogród” – program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym,
  • Konferencje, wykłady np. na temat planowania energetycznego.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”,
  • happeningi i konkursy ekologiczne,
  • wycieczki ekologiczne i „zielone szkoły”,
  • plakaty i gazetki związane z ochroną środowiska,
  • nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 • Gmina Malbork
  • akcja „Sprzątanie świata”,
  • konkursy ekologiczne i przyrodnicze w szkołach
 • Gmina Miłoradz
  • „Drzewko za makulaturę” w szkole podstawowej w Kończewicach, Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu i Zespole Szkolno Przedszkolnym
 • Gmina Lichnowy
  • zadanie „Zielone żuławy 2010”
 • Gmina Stare Pole
  • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
  • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii w formie konkursu międzyklasowego,
  • gimnazjalny konkurs wiedzy o lesie
  • Międzyklasowy Turniej Wiedzy Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi
  • zajęcia edukacyjne na lekcjach biologii w szkołach.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
  • rajdy piesze i rowerowe, których celem ma być popularyzacja walorów przyrodniczo turystycznych regionu i kształtowanie poczucia związku z bioregionalizmem Ziemi Żuławskiej
  • obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska (czerwiec)
  • „zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic
  • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska – „Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze”, „ Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „ Wokół naszej szkoły jest czysto” i inne.
 • Gmina Miłoradz
  • realizacja zadania zbiórki makulatury za drzewka.

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Ziemia jest moim domem”
 • zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska” dla wszystkich szkół gimnazjalnych na terenie powiatu nowodworskiego
 • wspieranie konkursów ekologicznych organizowanych przez szkoły
 • akcja informacyjna o szkodliwości wypalania traw i spalania odpadów w paleniskach domowych
 • udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Czyste plaże” i  „Dzień Ziemi”  w tym wykonanie i rozprowadzenie ulotek tematycznych
 • uczestnictwo w akcji „Dzień bez samochodu”
 • pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat ekologii przez pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” wraz z organizowaniem wycieczek po ścieżkach przyrodniczych
 • udostępnianie ulotek, folderów, plakatów o tematyce ekologicznej
 • szkolne konkursy ekologiczne
 • informowanie mieszkańców nt. selektywnej zbiórki odpadów
 • „Tuga Bioblitz 2010” – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Ziemia jest moim domem”
 • „Tuga Bioblitz 2010” – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi
 • Zbieranie zużytych baterii
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Akcja „Czyste plaże”
 • informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich nt. selektywnej zbiórki odpadów
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja realizowanych wcześniej zadań i projektów
 • powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • organizacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska
 • pogadanki w szkołach dot. gospodarki odpadami
 • akcja informacyjna dot. wymiany eternitowych pokryć

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Programy edukacyjne z cyklu Zielono Mi” poświęcone tematyce ekologicznej
 • „Sprzątanie Świata”
 • "Sprzątanie Bałtyku”
 • Konkurs „Piękna Wieś”
 • Konkursy i warsztaty ekologiczne
 • „Dzień Ziemi”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • Zakupiono nagrody rzeczowe (olimpiady, programy i projekty, konkursy – w zakresie edukacji ekologicznej):
  • obchody Dnia Ziemi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,
  • szkolny marsz na orientację – „Owidz i okolice” pod hasłem „Poznajemy piękno Kociewia”,
  • posiedzenie Sejmiku Ekologicznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie pod hasłem: „Szanujmy nasze drzewa”,
  • projekt ekologiczny „Znani i nieznani czworonożni przyjaciele” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim,
  • szkolenie w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych oraz kształtowania świadomości proekologicznej dla Zastępów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu starogardzkiego,
  • Festyn Strażacki organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starogardzie Gdańskim,
  • XV zawody wędkarskie organizowane przez koło nr 52 Czarna Woda,
  • XV Kociewska Wystawa Bydła Mlecznego i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie.
 • Objęto honorowym patronatem Starosty Starogardzkiego oraz współfinansowano Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Ekologia na co dzień” organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Starogardzie Gdańskim.
 • Organizowano wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz finansowano II Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej.
 • Dokonano nasadzenie drzew i krzewów na terenie: Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim,
 • Brano udział w organizacji XXXIV Edycji Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.
 • Współorganizowano „Akcję sprzątania świata 2010”, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Powiatu Starogardzkiego  8990 szt. worków i 13720 szt. rękawic.
 • Dokonano nasadzenia drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu (w tym przed budynkiem przy ul. Kościuszki 13).
 • Zakupiono publikację o nazwie: „Kociewie tajemnicza pomorska kraina” w ilości 100 szt. jako pomoc dydaktyczną dla szkół oraz jednostek powiatowych
 • Zrealizowano II etap zakupu toreb ekologicznych i przekazano je w ilości 3133 szt. m.in. do jednostek organizacyjnych powiatu, przedsiębiorcom, samorządowcom i innym osobom związanym z ochroną środowiska.
 • Dokonano aktualizacji systemu informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczący zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska w układzie powiatów (www.infoeko.pomorskie.pl).
 • Wyświetlano informacje dla społeczeństwa dot. ochrony środowiska na panelu umieszczonym w budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu AIRPOMERANIA.
 • Zorganizowano spotkanie na temat efektywnego wdrażania i aktywnego upowszechniania obowiązków wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej” przeznaczone dla przedsiębiorców, szkół i gmin naszego powiatu.
 • Rozpowszechniano informację o organizowanym przez Ministra Środowiska konkursie pn. „Lider Polskiej Ekologii”.
 • Rozprowadzano publikację o treści ekologicznej pn: „ Licz się z Naturą” – bezpłatny dodatek do Dziennika Pomorza dofinansowany z WFOŚiGW.
 • Opublikowano następujące artykuły w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego:
  • „Czym palić w zimie”,
  • „O bursztynie słów kilka”,
  • „Prawie wszystko o wycince drzew i krzewów”,
  • „Inne spojrzenie na lasy prywatne w powiecie starogardzkim”,
  • „Informacja ekologiczna w powiecie”,
  • „Program naprawczy - program ochrony środowiska dla strefy, do której należy powiat starogardzki”,
  • „Wiosenne porządki w naszych gospodarstwach”,
  • „Biogazownie a społeczeństwo”,
  • „Odpady - zło konieczne”,
  • „Perełki przyrodnicze Kociewia starogardzkiego”,
  • „W szponach kleszczy”,
  • „Powietrze w Powiecie Starogardzkim”,
  • „Gospodarka odpadami w Powiecie Starogardzkim”,
  • „Transport, przyjaciel czy truciciel?”,
  • „Hałas - wróg publiczny nr 1”,
  • „O azbeście niekończąca się historia”,
  • „Kompleksowa i racjonalna gospodarka odpadami w świetle ustawodawstwa polskiego i unijnego”,
  • „Ryby a tajemnica długiego życia”,
  • „Energetyka- podstawa rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego”.
 • Na bieżąco uzupełniano zasoby biblioteczki wydziałowej, z której korzystają w szczególności uczniowie szkół i studenci.
 • Wygłaszano prelekcje na tematy ekologiczne w szkołach powiatu starogardzkiego.

Gmina Wiejska Kaliska-  Dzień sprzątania świata, konkursy
Gmina Wiejska Osiek-    Sprzątanie świata, prelekcje w miejscowej szkole
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne-   Koło Ligi Ochrony Przyrody

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Miejska Starogard Gdański   

 • konkursy ekologiczne w szkołach

Gmina Wiejska Kaliska     

 • Dzień sprzątania świata

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   

 • selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, sprzęt  elektroniczny)

Gmina Wiejska Skórcz:

 • „Akcja Sprzątanie Świata 2010 rok.”
 • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”
 • Dzień ekologiczny pod nazwą  „Zielony Las”

Gmina Miejska Skórcz: 

 • zakup 2 zestawów edukacyjnych dla Przedszkola Miejskiego w Skórczu pt. „Las i ochrona środowiska” oraz „Zwierzęta leśne”
 • „Akcja Sprzątania Świata 2010”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Wiejska Kaliska   

 • zbiórka makulatury

Gmina Smętowo Graniczne 

 • dalsze uświadamianie społeczności wiejskiej co do konieczności zorganizowanej zbiórki odpadów (w tym niebezpiecznych)
   

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Sztum

Gmina Dzierzgoń

 • Drzewko za makulaturę,
 • Odnowa wsi,
 • Ogród dendrologiczny

Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • „Sprzątanie świata”,
 • „Dzień Ziemi”,
 • „ Drzewko za makulaturę”

Gmina Stary Dzierzgoń

Gmina Stary Targ:

 • jednodniowe akcje edukacyjne,
 • wspieranie edukacji w szkole
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Nasadzenie drzew przy alejach
 • „drzewko za makulaturę”,
 • „ sprzątanie Ziemi”,
 • „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polu”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Stary Targ: rodzinny festyn ekologiczny

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Damnica – bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - sprzątanie świata, rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.
 • Gmina Główczyce – brak
 • Gmina Kępice – sprzątanie świata wraz z konkursami o tematyce ekologicznej.
 • Gmina Kobylnica – konkursy ekologiczne w szkołach, informacje w środkach masowego przekazu: gazeta gminna: „Kurier Sołecki”
 • Gmina Potęgowo – przygotowywanie prezentacji multimedialnych na tematy ekologiczne, organizowanie konkursów prze Oczyszczalnię ścieków w Słupsku, koncern ENERGA, PZW Potęgowo, firmę ELWOZ, organizację REBA, Nadleśnictwo  w Łupawie, akcja „Sprzątnie świata”, „Dni Ziemi”, „Na ratunek Kasztanowcom”, udział w wycieczkach i zwiedzaniu oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, zakładu hodowli pstrąga;
 • Gmina Słupsk – Konkurs „ Posprzątajmy Swój Dom”-czystość miejscowości an terenie gminy, „ Tydzień ekologiczny” w Szkole Podstawowej w Jezierzycach  dla klas 1-3
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – organizowanie dnia sprzątania świata
 • Miasto Ustka-Program Zrealizowany przez Fundacja Nasza Ziemia -„Sprzątanie Bałtyku” - sierpień 2010r., akcja „Sprzątanie Świata”, XI Edycja Kampanii „ Czyste Plaże” - organizowany przez fundację RECAL, sadzenie drzew, akcja „Katyń – ocalić od zapomnienia”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – akcja „sprzątanie świata”
 • Gmina Główczyce – bd
 • Gmina Kępice – olimpiada wiedzy ekologicznej w szkole podstawowej
 • Gmina Kobylnica – konkurs ekologiczny „Ekolandia”
 • Gmina Potęgowo – jak wyżej (pkt 1)
 • Gmina Słupsk – VIII edycja konkursu „Posprzątajmy Swój Dom”
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka -  akcja „Sprzątanie Świata”, w której brały udział wszystkie placówki edukacyjne z terenu miasta Ustka.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Dębnica Kaszubska - rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych
 • Gmina Kępice-konkurs prac artystycznych wytworzonych z przedmiotów i odpadów,     które są nieprzydatne w gospodarstwie domowym
 • Gmina Potęgowo – jak wyżej (pkt 1)

Pozostałe gminy-brak informacji

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gm. Gniew

 • Przez cały rok 2010 koordynowana była zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych na terenie gminy Gniew.
 • W lutym, podczas ferii zimowych zorganizowane były spotkania w ciągu 6 dni. Spotkania skierowane były głównie do uczniów szkoły podstawowej w Gniewie, ze względu na największe zainteresowanie tego typu aktywnościami w tej grupie wiekowej oraz łatwość dotarcia osób zamieszkałych w Gniewie. „Ferie z Ekologią” obejmowały spotkania artystyczne, terenowe i filmowe.
 • W partnerstwie  ze Szkołą Podstawową w Gniewie zorganizowana została również wycieczka edukacyjna dla uczniów tej szkoły do Centrum Experyment w Gdyni ze środków gminy.
 • W dniu 22 kwietnia 2010r. w Dzień Ziemi odbył się szkolny etap III Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej, w którym uczestniczyły wybrane przez placówki osoby z klas IV-VI z gminnych szkół podstawowych. A w dniu 14 maja tego roku odbył się finał konkursu. Zwycięzcy otrzymali wartościowe książki przyrodnicze oraz uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów EKODOLINA w Łężycach k. Gdyni.
 • W dniu 22 kwietnia odbyło się również wiosenne Sprzątanie Świata przez uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Gniew. Szkoły sprzątały najbliższą okolicę i szlaki turystyczne.
 • We wrześniu trwała akcja „Sprzątanie Świata”, podczas której po raz drugi uczniowie wraz z nauczycielami oczyszczali z odpadów swoje okolice.
 • We wrześniu odbył się także konkurs grantowy pt. „Jak dbam o swój kawałek planety?”
 • W dniu 22 września zorganizowany został Europejski Dzień bez Samochodu w Gniewie, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Gniewie i Gimnazjum w Gniewie. Uczestnicy festynu odbyli przemarsz z Placu Grunwaldzkiego, ulicami Piłsudskiego, Gdańską, Czyżewskiego, Kopernika, 27 Stycznia, Sobieskiego. Następnie część uczestników rowerami pojechało na piknik w Brodach Pomorskich. Tam młodzież uczestniczyła w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Gm. Pelplin

 • Konkursy, przedstawienia o tematyce ekologicznej organizowane w szkołach na terenie gminy i miasta Pelplin
 • Szerzenie idei “Dnia Ziemi” i Dnia Sprzątania Świata” – liczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pelplin.
 • zbiórka baterii w ramach programu „Recykling w mojej szkole”

Gm. Tczew

 • Edukacja w szkołach podstawowych. Akcja „Sprzątania Świata”, selektywna zbiórka baterii w szkołach.
 • Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Miłobądzu.
 • Realizowane główne formy edukacji ekologicznej:
  • kółko ekologiczne kl. 1-3
  • kółko ekologiczno- przyrodnicze kl. 4-6
  • zajęcia terenowe, wycieczki, doświadczenia laboratoryjne
  • korzystanie z programów komputerowych, prezentacji multimedialnych
  • udział w konkursach przyrodniczo- ekologicznych
  • Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dla klas 1-3 Miłobądz
  • VI Megaolimpiada Wiedzy z przyrody Gdańsk dla klas 4-6
  • Konkurs Wiedzy o Ziemi- Tczew
  • pielęgnowanie roślin doniczkowych
  • założenie w salach lekcyjnych kącików ciekawostek przyrodniczych
  • zbiórka makulatury
  • kontakty ze Schroniskiem dla zwierząt ANIMALS w Tczewie
  • ochrona kasztanowca na ulicy Wiejskiej przed szkodnikami- szrotówką
  • wyszukiwanie i dokumentowanie dzikich wysypisk w okolicy Miłobądza

Miasto Tczew

 • Program edukacji ekologicznej dot. segregacji odpadów.
 • Zajęcia nt. ekologii, ochrony środowiska,  zrównoważonego rozwoju.
 • Organizacja konkursów wiedzowych, plastycznych, literackich dla placówek oświatowych.
 • Akcje: "Sprzątania Świata", " Dnia Ziemi", „Dzień bez Samochodu”.

W 2010r. realizowano następujące zagadnienia

 • Rozwój zrównoważony
 • Ochrona różnorodności biologicznej
 • Dzień Ziemi
 • Zdrowy styl życia
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona wód i ich racjonalne wykorzystanie
 • Ochrona powietrza
 • Ochrona gleby i kształtowanie terenu
 • Selektywna gospodarka odpadami  

W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: zajęcia w pracowni, warsztaty, konkursy, zajęcia terenowe, akcje, kampanie, happeningi, seminaria, imprezy integracyjne, przeglądy twórczości, inscenizacje teatralne.
Adresatami tych działań byli przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolne. 
 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gm. Pelplin

 • Szkolenia ekologiczne z cyklu “Rolnictwo a ochrona środowiska” część  XII , odbyło się we wsi Rajkowy.

Gm Tczew
Praca z uczniami zdolnymi i przygotowywanie ich do konkursów, przeprowadzenie Turnieju Wiedzy Ekologicznej kl. 1-3, w którym brali udział reprezentacje szkół: Turze, Lubiszewo, Swarożyn, Miłobądz, duże zaangażowanie i zainteresowanie uczniów młodszych i starszych praca w kółkachoraz realizację treści przyrodniczo ekologicznych.
Nowe pomysły, projekty:

 • praca z dzieckiem zdolnym,
 • dofinansowywanie przez Urząd Gminy konkursów powiatowych, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły.
 • Akcja „Sprzątania Świata”.

Miasto Tczew

 • Warsztaty ekologiczne dla uczniów:
  •   „Rzeka – dar czy utrapienie”
  •  „Nietoperz – nocny przyjaciel. Rola owadożerców w zachowaniu różnorodności biologicznej”
  •  „Sposób na śmieci”
  •   „Zielone zakupy”
  •  Warsztaty „Formy ochrony przyrody” w ramach projektu Gminy Miejskiej Tczew „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych miasta Tczewa”
 • XI  edycja  Miejskiego Konkursu  Ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem „Ochrona przyrody”. 
 • X edycja - Miejskiego Konkursu literacko – przyrodniczego pt. „Z ekologią za pan brat”.
 • Impreza integracyjna dla przedszkolaków „Z ekologią za pan brat” - połączona z konkursem wiedzowym z nagrodami.
 • III edycja konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią”.
 • VIII edycja -  Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej  pt. „Przyjaciel Przyrody” dla klas II i III szk. podst.
 • Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa (dla zimowisk i półkolonii)
 • Konkurs „Zakręcone, odkręcone”- zbiórka nakrętek plastikowych.
 • Program „Moje miasto bez odpadów”.
 •  Program „Recykling w mojej szkole”.
 • Selektywna zbiórka odpadów.
 • Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych Tczewa wzdłuż brzegu rzeki Wisły.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Tczew

 • Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów-ulotki, spotkania w szkole w ramach stworzenia systemu selektywnej zbiórki.

Miasto Tczew

 • Kontynuacja kolejnych edycji konkursów z nowymi tematami, hasłami.
 • XII Miejski Konkurs Ekologiczny pod nowym hasłem „Międzynarodowy Rok Lasów”
 • Konkurs  dla gimnazjalistów pt. „Przyroda a Ekologia”.
 • Konkurs Wiedzy o Ziemi dla klas VI szkół podstawowych.
 • Nauka przez zabawę – budowanie zabawek z odpadów -  dla przedszkolaków – impreza integracyjna na Dzień Ochrony Środowiska.
 • Program „Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz”.

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • Segregacja odpadów (w 2008 r. wprowadzono program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
 • Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją,
 • Program dla organizacji młodzieżowych „Wakacje za własne pieniądze”, polegający na odpłatnym sprzątaniu terenów zielonych,
 • Program „Jesienna zbiórka liści” – bezpłatny odbiór liści od mieszkańców Sopotu.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Wakacje za własne pieniądze” - w 2010 r. udział wzięło 30 organizacji młodzieżowych.
 • Sprzątanie Świata
 • Konkurs na najładniejszą posesję
 • Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych
 • „Jesienna zbiórka liści”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Program „Wiosenne porządki” – bezpłatna zbiórka odpadów z porządkowania posesji.

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • przygotowanie zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • tworzenie klas o profilu ekologiczno - przyrodniczym w szkołach.
 • uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym.
 • ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • zaangażowanie szkół w akcje ekologiczne.
 • akcje edukacyjne dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt prowadzone w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców Miasta:
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej - organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną
  • sporządzanie i rozprowadzanie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska, tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

A. Przeprowadzenie I edycji przyrodniczego konkursu fotograficznego pn.: „Zachować przyrodę w obiektywie”.
Celem niniejszego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Słupska było uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i najbliższego otoczenia, propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.
Słupszczanie za pomocą wykonanych przez siebie fotografii  mogli zaprezentować piękno fauny i flory, jak również ukazać przykłady negatywnego lub pozytywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.
Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

B. Akcja pod hasłem „Posprzątaj po swoim psie”  mająca na celu skuteczne rozwijanie poczucia współodpowiedzialności właścicieli psów za estetykę i wizerunek własnej miejscowości oraz kształtowanie postawy proekologicznej organizowane jest rokrocznie już od 1999 r. W roku 2010 zakupiono 20 000 sztuk papierowych pakietów sanitarnych do sprzątania nieczystości po swoim psie.
Pakiety te były bezpłatnie przekazane Szkołom Podstawowym, Szkołom Gimnazjalnym, Straży Miejskiej, Spółdzielniom i Wspólnotom Mieszkaniowym, Schronisku dla Zwierząt, Komendzie Miejskiej Policji itp.
Dodatkowo w celu dotarcia do większej liczby mieszkańców z hasłem promowania dobrego zwyczaju usuwania psich odchodów po własnym psie, w ramach współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Słupsku podjęto działania związane z wykonaniem i rozpropagowaniem plakatu promującego przedmiotową postawę.
Plakaty te zostały rozpowszechnione na terenie miasta – m.in. w sklepach zoologicznych, przychodniach weterynaryjnych, spółdzielniach mieszkaniowych czy autobusach komunikacji miejskiej.

 

C. Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych. Konkurs cieszy się dużą popularnością, dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
Hasło przewodnie tego konkursu w roku 2010 brzmiało - „Zróżnicowanie życia na Ziemi wyrażające się bogactwem gatunków rośli i zwierząt”.
Wyłonieni w konkursie laureaci otrzymali nagrody w formie książek o treści edukacyjnej.

 

D. Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Spółce „Wodociągi Słupsk” umożliwia promocję i konfrontację rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce wodno-ściekowej  o standardach światowych oraz praktyczne szkolenie z zakresu eksploatacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej i kompostowni. Ponadto Centrum organizuje konkursy z dziedziny ekologii, prowadzi sesje edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zaś w ramach praktyk dla studentów Akademii Pomorskiej oraz uczniów Technikum Ochrony Środowiska prowadzi zajęcia i sesje edukacyjne.

Spółka „Wodociągi Słupsk”organizuje:

 • cykliczne konkursy ekologiczne,
 • wykłady dotyczące ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadową dla grup zróżnicowanych wiekowo: uczniów wszystkich typów szkół, studentów wyższych uczelni i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci 5 i 6-letnich uświadamiające dzieciom znaczenie wody                       w  życiu, konieczność ochrony jej zasobów   i sposoby oczyszczania,
 • zajęcia laboratoryjne z młodzieżą – badanie wód powierzchniowych,
 • praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Ochrony Środowiska i studentów wyższych uczelni,
 • szkolenia wewnętrzne i specjalistyczne z zakresu gospodarki komunalnej dla pracowników Spółki „Wodociągi Słupsk” podwyższające ich kwalifikacje.

 


E. Na działalność edukacyjną Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. składają się:

 • organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie ZUO w Bierkowie – omówienie etapów postępowania z odpadami,
 • przeprowadzanie zajęć ze studentami kierunków przyrodniczych słupskich uczelni wyższych,
 • organizowanie praktyk studenckich,
 • przeprowadzanie konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży,
 • udostępnianie materiałów i prowadzenie konsultacji dla studentów piszących prace dotyczące gospodarki odpadami na terenie powiatu słupskiego.

 

F. Dofinansowanie różnych form edukacji ekologicznej instytucji oświatowych ze środków byłego GFOŚiGW – publikacje i zakup pomocy edukacyjnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Słupsku.

 

G. W dniach 17 – 18 września 2010 r. odbyła się międzynarodowa kampania “Sprzątanie Świata”. Wzorem lat ubiegłych -  w tym roku po raz 17 -ty - koordynatorem akcji był Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku.

W akcji sprzątania uczestniczyły:

 • Szkoły Podstawowe  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 10,
 • Gimnazja 1, 2, 3, 4, 5,
 • Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 3 (Liceum Nr 3 i Gimnazjum nr 6),
 • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
 • Zespół Szkół  Ekonomicznych i Ogólnokształcących,
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych,
 • Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych,
 • Licea Ogólnokształcące: IV, V,
 • Przedszkole nr 23 „Promyczek”,
 • Przedszkole nr 25 „Kubusia Puchatka”,
 • Przedszkole Miejskie nr 5,
 • Niepubliczne Przedszkole „Miś”,
 • Anglojęzyczne przedszkole Prywatne „Zielona Dolina”,
 • Przedszkole nr 12 ,
 • Hufiec Pracy 11-19,
 • Prywatne Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące ,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
 • Zespól Szkół Katolickich,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących,
 • Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Środowiskowy Hufiec Pracy,
 • Zespól Szkół Informatycznych i Mistrzostwa Sportowego,
 • Rodzinne Ogrody Działkowe ”Tulipan”,
 • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Zjednoczenia”
 • mieszkańcy ul. Modrzewiowej.

W akcji  udział wzięło  około 8500 osób
Uczestnicy akcji sprzątali  przede wszystkim tereny wokół placówek oświatowych oraz m.in. :

 • Lasek Północny,
 • Lasek Południowy,
 • Lasek Zachodni,
 • Park Trendla,
 • Park Kultury i Wypoczynku,
 • Park Powstańców Warszawskich,
 • Skwer Pierwszych Słupszczan,
 • teren Stawku Łabędziowego,
 • zieleniec przy ul. Niedziałkowskiego,
 • okolice kościoła i. M.Kolbe i Siostry Faustyny,
 • skarpa  cmentarna przy ul. Kaszubskiej ,
 • Park PCK,
 • droga do Reala w Kobylnicy,
 • okolice ogrodów działkowych przy ul. 3 mają.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wydał około 8 tysięcy worków oraz  12 tysięcy rękawic lateksowych.
Nieodpłatny transport celem wywiezienia odpadów na składowisko udostępniły firmy słupskie tj.: KING, PGK, EKO -PLAN, OGRODY,  GREENLAND.
PGK bezpłatnie przyjmowało  odpady  na Składowisku Odpadów w Bierkowie.
Składowisko Odpadów w Bierkowie odebrało ok. 4,5 tony różnego rodzaju odpadów.
 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kontynuacja zamierzeń oraz przeprowadzenie z okazji Dnia bez Śmiecenia akcji mającej na celu promowanie zwyczaju segregowania odpadów. Każdy kto przyniesie makulaturę oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny otrzyma sadzonkę rośliny.
Wydanie informatora dla mieszkańców o obowiązkach wynikających z prawa miejscowego i wybranych aktów wyższego rzędu.
 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002