Gdańsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

„Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015” Uchwała Nr XXXIII/1011/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004r.

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Uchwała Nr XVIII/431/2007 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Uchwała Nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014; którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Uchwała Nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014; którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Uchwała nr XLIX/1669/06 z 30 marca 2006r.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • prowadzona od 1997
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane
  • Forum Lokalnej Agendy 21
  • spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic
  • konsultacje i seminaria
  • ankiety
  • publikacje w prasie
  • kampania informacyjno-ekologiczna
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,12.html

 • Polski Klub Ekologiczny
 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 • Gdańska Fundacja Wody
 • Kuling
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP
 • Salamandra
 • Trójmiejskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Gdynia

Strategia zrównoważonego rozwoju

tak,  rok uchwalenia przez Radę Miasta -   1998
Strategia w trakcie aktualizacji
 http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/strategia/186_30121.html

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

UCHWAŁA NR XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

"Program ochrony środowiska” przyjęty  uchwałą Rada Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

„Plan gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014" przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Uchwała nr XXXVIII/1255/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2002r
Więcej informacji na stronie:
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/news/114_43035.html

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji

Powiat Bytowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Borzytuchom - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999,okres, którego dotyczy - 2000-2015
 • Bytów - tak, rok uchwalenia przez radę - 2001, okres, którego dotyczy - do 2015
 • Czarna Dąbrówka - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999, okres, którego dotyczy - 1999-2015
 • Kołczygłowy - tak, rok uchwalenia przez radę - 2002, okres, którego dotyczy - 2010
 • Lipnica - tak, rok uchwalenia przez radę - 2003, okres, którego dotyczy - 2025
 • Trzebielino - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999, okres, którego dotyczy - 1999-2014
 • Tuchomie - tak, rok uchwalenia przez radę - 1999, okres, którego dotyczy - 2000-2015
 • Miastko – tak, rok uchwalenia przez radę 17 czerwiec 1998 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Borzytuchom - tak, rok uchwalenia przez Radę Gminy Borzytuchom - 2001
 • Bytów - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2002
 • Czarna Dąbrówka - tak, rok uchwalenia przez Radę – 2004 r.
 • Kołczygłowy - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2002
 • Parchowo - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2002
 • Miastko - tak, rok uchwalenia przez Radę - 1998
 • Studzienice - tak, rok uchwalenia przez Radę – b.d.
 • Trzebielino - tak, rok uchwalenia przez Radę - 1999
 • Tuchomie - tak, rok uchwalenia przez Radę – 2002
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bytowskiego 2010:

 • data zatwierdzenia: 23 grudnia 2008 r.
 • data aktualizacji planu:  planowana data aktualizacji – grudzień 2012 r.

Gminne Programy Ochrony Środowiska (10 gmin) / data uchwalenia/aktualizacji:

 • Gmina Tuchomie / 6 sierpnia 2004 / 27 października 2008
 • Gmina Kołczygłowy /17 września 2004 / nie zaktualizowany 
 • Miasto i Gmina Bytów / 20 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Trzebielino / 28 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Borzytuchom / 29 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Studzienice / 10 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Czarna Dąbrówka / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Lipnica / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Parchowo / 2 grudnia 2004 / nie zaktualizowany
 • Miasto i Gmina Miastko / 3 czerwca 2005 / 13 listopada 2009
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010:

 • data zatwierdzenia:  23 grudnia 2008 r.
 • data aktualizacji planu:  planowana data aktualizacji – grudzień 2012 r.

Gminne Plany Gospodarki Odpadami (10 gmin) / data uchwalenia / aktualizacji:

 • Gmina Tuchomie / 6 sierpnia 2004 / 27 października 2008
 • Gmina Kołczygłowy /17 września 2004 / nie zaktualizowany 
 • Miasto i Gmina Bytów / 20 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Trzebielino / 28 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Borzytuchom / 29 października 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Studzienice / 10 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Czarna Dąbrówka / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Lipnica / 19 listopada 2004 / nie zaktualizowany
 • Gmina Parchowo / 2 grudnia 2004 / nie zaktualizowany
 • Miasto i Gmina Miastko / 3 czerwca 2005 / 13 listopada 2009
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Borzytuchom - tak, rok uchwalenia przez Radę - brak danych
 • Bytów - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2001
 • Parchowo - tak, rok uchwalenia przez Radę - 2003
 • Tuchomie - tak, rok uchwalenia przez Radę – 2004
 • Czarna Dąbrówka – tak, rok uchwalenia przez Radę: b.d.
 • Miastko – tak , rok uchwalenia przez Radę – 2007
 • Studzienice – tak, rok uchwalania przez Radę – 2004
 • pozostałe gminy – brak danych
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie prowadzą

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak danych

Powiat Chojnicki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak danych z powiatu

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych z powiatu

Powiat Człuchowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Człuchów; rok uchwalenia przez radę 2008; okres, którego dotyczy 2008 – 2013
 • Gmina Człuchów; rok uchwalenia przez radę 2005; okres, którego dotyczy  2005 – 2013
 • Gmina Przechlewo; rok uchwalenia przez radę 2006; okres, którego dotyczy 2006 – 2020
 • Gmina Czarne; rok uchwalenia przez radę 2005; okres, którego dotyczy  bez zmian
 • Gmina Koczała; rok uchwalenia przez radę 2006; okres, którego dotyczy 2006 – 2015
 • Gmina Debrzno; rok uchwalenia przez radę 2006; Okres, którego dotyczy 2006 – 2013
 • Gmina Rzeczenica; uchwalona w 2007 na okres 2007 - 2020
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Człuchów  1998
 • Gmina Człuchów  2002
 • Gmina Przechlewo  1998
 • Gmina Czarne  2005
 • Gmina Koczała  2007
 • Gmina Debrzno  2004
 • Gmina Rzeczenica  2004
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Człuchów 2005
 • Gmina Człuchów  2006
 • Gmina Przechlewo 2005
 • Gmina Czarne  2005
 • Gmina Koczała  2005
 • Gmina Debrzno 2004
 • Gmina Rzeczenica 2005
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Człuchów 2005
 • Gmina Człuchów 2006
 • Gmina Przechlewo 2005
 • Gmina Czarne  2005
 • Gmina Koczała  2005
 • Gmina Debrzno 2004
 • Gmina Rzeczenica  2005
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak informacji z powiatu z r.2010 . Informacja z r.2009:

 • Miasto Człuchów    tak   bd
 • Gmina Człuchów    tak    2002
 • Gmina Przechlewo     nie
 • Gmina Czarne        tak   2005
 • Gmina Koczała       tak   2001 (nieaktualny)
 • Gmina Debrzno    bd

 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak

Powiat Gdański

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Pruszcz Gdański  – tak, Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 31.03.2004r.
 • Gmina Pruszcz Gdański  – tak, 2006
 • Gmina Kolbudy  – tak, Uchwała nr XLIV/335/2010 z dnia 09.11.2010r. (dotyczy 2010-2020)
 • Gmina Przywidz   – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki  – tak, „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020” z dnia 27 maja 2010r.
 • Gmina Suchy Dąb   – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie  – nie
 • Gmina Cedry Wielkie  – tak, Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie (25.04.2008 r.)
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Pruszcz Gdański  – tak, Uchwała nr XLIX/490/2010 z dnia 9.11.2010r.
 • Gmina Pruszcz Gdański  – tak, 1999
 • Gmina Kolbudy   – tak,
 • Gmina Przywidz   – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki   – tak, z dnia 28 grudnia 2001r.
 • Gmina Suchy Dąb   – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie  – nie
 • Gmina Cedry Wielkie  –tak, Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie (25.04.2008 r.)
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Programy uchwalone wraz z planami gospodarki odpadami.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Cedry Wielkie  – tak
 • Gmina Kolbudy   – nie
 • Gmina Pruszcz Gdański  – tak, 2001 rok
 • Miasto Pruszcz Gdański  - nie
 • Gmina Przywidz   – nie
 • Gmina Pszczółki   – tak
 • Gmina Suchy Dąb   – tak, 2001 rok
 • Gmina Trąbki Wielkie  – tak, 2001 rok
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE
 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych powiatu w r. 2010

Powiat Kartuski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat Kartuzy – uchwała nr XXXVII/298/06 z dnia 27.09.2006 r.

Powiat/gmina
Strategia zrównoważonego rozwoju
Rok uchwalenia przez radę
Okres, którego dotyczy
Gmina Sierakowice
tak
1999
Do 2015
Gmina Przodkowo
tak
2000
Do 2015
Gmina Sulęczyno
tak
2000
Do 2015
Gmina Stężyca
tak
1999
Do 2015
Gmina Chmielno
tak
2001
Do 2015
Gmina Kartuzy
tak
2006
Do 2015
Gmina Żukowo
tak
2002
Do 2013
Gmina Somonino
tak
2000
Do 2010

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Kartuzy –  24 czerwca 1997 r. (zmiany: 6.07.2005 r.; 27.12.2007 r.)
 • Gmina Somonino –, uchwała  Nr XXXII/232/09 z dnia 29.12.2009 r.
 • Gmina Stężyca –rok uchwalenia 2005
 • Gmina Sierakowice –, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Sulęczyno –(zmiana studium w trakcie opracowywania)
 • Gmina Żukowo –rok uchwalenia 2002
 • Gmina Przodkowo –rok uchwalenia 2009
 • Gmina Chmielno – 5 kwiecień 2002
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat kartuski –  uchwała Nr XV/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
 • Gmina Kartuzy – TAK, uchwała nr XV/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 na okres 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011
 • Gmina Sulęczyno – TAK, rok uchwalenia 2008
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Somonino – TAK,  uchwała z dnia 23.07.2004 r.
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Chmielno – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Żukowo – TAK, rok uchwalenia 2004, raport z 2010 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Powiat kartuski -  uchwała Nr XV/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Gmina Kartuzy:

 • data zatwierdzenia – uchwała Rady Miasta Kartuzy nr XVI/269/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.          
 • data aktualizacji planu: plan został zaktualizowany od 2009 r., nie został jeszcze uchwalony

Gmina Sulęczyno

 • data zatwierdzenia – 17 lipca 2004 r.,
 • data aktualizacji planu – 19 listopada 2008 r.

Gmina Chmielno

 • data zatwierdzenia – rok 2004

Gmina Przodkowo

 • data zatwierdzenia – 31 sierpnia 2004

Gmina Stężyca         

 • data zatwierdzenia 2004 r.

Gmina Somonino         

 • data zatwierdzenia: 23.07.2004 r.

Gmina Sierakowice       

 • data zatwierdzenia:  29 października 2004 r.

Gmina Żukowo

 • data zatwierdzenia:  22 września 2004 r.
 • raport z 2010 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina: Kartuzy, Sulęczyno, Żukowo - nie
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 r.
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Chmielno – brak danych
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

 Nie prowadzą.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak

Powiat Kościerski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kościerzyna  NIE data uchwalenia przez radę: 31.08.2005 r., okres którego dotyczy 2005-2015
 • Gmina Kościerzyna  TAK
 • Gmina Dziemiany  NIE
 • Gmina Karsin  NIE  
 • Gmina Liniewo  TAK data uchwalenia przez radę 2005, okres którego dotyczy 2001-2020    
 • Gmina Nowa Karczma  NIE
 • Gmina Stara Kiszewa  NIE
 • Gmina Lipusz TAK data uchwalenia przez radę 2000, okres którego dotyczy 2000-2008
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Karsin  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2001
 • Gmina Liniewo  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Stara Kiszewa   TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2000
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany  NIE
 • Gmina Karsin   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008          
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Karsin  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Karsin  NIE
 • Gmina Liniewo  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Nowa Karczma  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Stara Kiszewa   TAK    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz   TAK    rok uchwalenia przez radę – 2005
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY JEZIORA CHEB I OKOLIC

Powiat Kwidzynski

Strategia zrównoważonego rozwoju

• Miasto Kwidzyn - rok uchwalenia przez radę 1999
• Miasto i Gmina Prabuty- rok uchwalenia przez Radę 1997
• Gmina Kwidzyn - tak, rok uchwalenia przez Radę 2001, dotyczy lat 2001-2010

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

• Miasto Kwidzyn - tak, uchwalone w 1999 r.
• Gmina Kwidzyn - tak, uchwalone w 2000r.
• Miasto i Gmina Prabuty - tak, uchwalone w 2002r.
• Gmina Gardeja - tak, uchwalone w 1999r.
• Gmina Ryjewo- tak, uchwalone w 2000r.
• Gmina Sadlinki - tak, opracowane w 2002r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

• Gmina Gardeja -  2004
• Gmina Sadlinki - 2004
• Miasto i Gmina Prabuty - 2004
• Gmina Kwidzyn - 2004 ,aktualizacja 2008
• Miasto Kwidzyn – 2004, aktualizacja 2008
• Gmina Ryjewo – 2004
• Powiat – 2004, aktualizacja 2008r.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

• Powiat Kwidzyński - 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
• Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
• Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
• Gmina Gardeja – 30.06.2004
• Gmina Sadlinki – 29.06.2004
• Gmina Ryjewo – 31.05.2004
• Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

•  Gmina Wiejska Kwidzyn : 2007r.
•  Gmina Miejska Kwidzyn : 2001r.
•  Gmina i Miasto Prabuty : 2004r.
•  Gmina Gardeja : 2002r.
•  Gmina Sadlinki: 2007r.
•  Gmina Ryjewo: 2007r.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Miasto Kwidzyn- od 1999r,
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

• Stowarzyszenie EkoInicjatywa
• Zielona Szkoła w Brachlewie
• Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego w Górkach
• Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

Powiat Lęborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia – 1999, na lata 2000-2010,
 • Gmina Cewice- rok uchwalenia 2002, ważny do roku 2015,
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska-- rok uchwalenia 2005
 • Gmina Lębork- „Strategia Rozwoju Miasta Lęborka” 2004-2012
 • Wicko - bd
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2000r.
 • Gmina Cewice- rok uchwalenia przez radę- 2000r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- rok uchwalenia przez radę- 2002r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2002r.
 • Wicko - bd
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Lęborski - 27.11.2009r. (data uchwalenia aktualizacji)
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Cewice- brak danych
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- rok uchwalenia przez radę- 29.09.2004r., aktualizacja 19.03.2010r.
 • Gmina Wicko- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Lęborski - 30.06.2004r.
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Cewice- rok uchwalenia przez radę- 26.08.2004r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- rok uchwalenia przez radę- 29.09.2004r., aktualizacja 19.03.2010r.
 • Gmina Wicko- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2007r.
 • Gmina Wicko- rok uchwalenia przez radę- 2005r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2002r.
 • Gmina Cewice- brak danych
 • Gmina NWL- brak danych
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Lębork- od 1994r.
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
 • LOT Ziemia Lęborska
 • Fundacja im. T. Hoppera
 • PTTK, ZHP itp.

Powiat Malborski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Miasto Malbork – 24.04.2001 r.,
Miasto i Gmina Nowy Staw – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw z 2000 r., aktualizowana w 2010 r.
Gmina Malbork – nie posiada,
Gmina Miłoradz – Strategia rozwoju Gminy Miłoradz do 2013 r. oraz Plan Rozwoju Lokalnego do 2013 r.,
Gmina Lichnowy – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy, Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 11.09.2003 r.,
Gmina Stare Pole – nie posiada.

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 1996,
Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, rok uchwalenia 2006, zmiana w 2009 r.
Gmina Malbork – tak, data uchwalenia 17.12.1999 r.,
Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2009,
Gmina Lichnowy – tak, data uchwalenia 14.03.2000 r.,
Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 1999.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Miasto Malbork – 2004 r.,
Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
Gmina Malbork – 2004 r.,
Gmina Miłoradz – 2004 r.,
Gmina Lichnowy – 2004 r.,
Gmina Stare Pole – 2004 r.,
Powiat malborski - 2004 r.
Wszystkie w trakcie aktualizacji.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Miasto Malbork – 2005 r.,
Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
Gmina Malbork – 2005 r.,
Gmina Miłoradz – 2004 r.,
Gmina Lichnowy – 2005 r.,
Gmina Stare Pole – 2004 r.,
Powiat malborski – 2004 r.
Wszystkie w trakcie aktualizacji.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 2002,
Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, Uchwała Nr 289/2006 z 30.01.2006 r.,
Gmina Malbork – tak, 15.11.2005 r.,
Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2006,
Gmina Lichnowy – tak, rok uchwalenia 2007,
Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 2006,
Powiat malborski – nie opracowywano projektu.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Lokalna Agenda 21 w powiecie i gminach nie jest prowadzona.
jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane?
są podawane do publicznej wiadomości,
informacje dla mieszkańców na zebraniach wiejskich, sesjach rad, spotkaniach z sołtysami,
ulotki informacyjne,
publikacje w prasie i na stronach internetowych.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak

Powiat Nowodworski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –   tak – 2003 r. na lata 2003 - 2012
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2006r.-–  na lata 2007-2013
 • Gmina Ostaszewo –  tak – 2002 r.
 • Gmina Stegna – tak – 2007 r. – na lata 2007-2020
 • Gmina Sztutowo – tak – 2002r. – na lata 2002-2015
 • Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego – tak – 2002 r.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego - 2005 r.- do roku 2013
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –  tak – 1995 r., 16.09.2010 r. - zmiana
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2004r.
 • Gmina Ostaszewo – tak – 2000 r.
 • Gmina Stegna – tak – 2004 r.
 • Gmina Sztutowo – tak – 2004r
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004 r.- aktualizacja  w 2010 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004 r. – aktualizacja: w opracowaniu
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004 r. – aktualizacja: brak
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 2004 r. – aktualizacja: w opracowaniu
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004 r. – aktualizacja w 2008 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004 r. – aktualizacja: w opracowaniu
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego uchwalony przez Radę Powiatu dnia 12 lutego 2004,  data aktualizacji: 27 kwietnia 2010 r.
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański dnia 26 października 2004, data aktualizacji: w trakcie wykonywania 
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska dnia 27 października 2004, data aktualizacji: brak
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo dnia 27 października 2004,  data aktualizacji:  w trakcie wykonywania 
 • Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony przez Radę Gminy Stegna dnia 30 grudnia 2004, data aktualizacji: w trakcie wykonywania 
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo dnia 28 października 2004, data aktualizacji: 22 grudnia 2008 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. – 2001 r. 
 • Miasto Krynica Morska – nie 
 • Gmina Ostaszewo – nie 
 • Gmina Stegna – 2002 r. 
 • Gmina Sztutowo – 2005 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski
 • Towarzystwo Kulturalne IWA
 • Klub Ekologiczny „Salwinia”
 • Koło ekologiczne przy Zespole Szkół Sztutowo
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie

Powiat Pucki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Jastarnia - tak, rok uchwalenia przez radę 2002, okres, którego dotyczy 2002 - 2016
 • Gmina Kosakowo – tak, okres, którego dotyczy do 2020.
 • Gmina Krokowa - tak, uchwalona w r. 2004, okres, którego dotyczy do 2015.
 • Miasto Władysławowo - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Miasto Puck – tak, rok uchwalenia przez radę 2006, okres, którego dotyczy 2006-2013
 • Gmina Puck- nie
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Miasto Jastarnia - nie
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę 2003
 • Miasto Władysławowo - tak
 • Miasto Puck – tak, rok uchwalenia przez radę 1998
 • Gmina Kosakowo – tak, rok uchwalenia przez radę 2008
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

rok uchwalenia przez radę:

 • powiat - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Miasto Puck - tak
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę  - 2004
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

 • Gmina Kosakowo – tak, rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Miasto Puck – tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Krokowa – tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Puck – tal, rok uchwalenia przez radę - 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Puck - tak, rok uchwalenia przez radę – 2003
 • Gmina Krokowa – tak, rok uchwalenia przez radę – 2006
 • Gmina Puck - tak
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak

Powiat Starogardzki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Wiejska Starogard Gdański   

 • rok uchwalenia przez radę: 1999

Gmina Wiejska Osiek     

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Wiejska Kaliska    

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.

Gmina Miejska Czarna Woda    

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.

Gmina Wiejska Bobowo    

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo    

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Miejska Skórcz     

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: do 2015 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański   

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.

Gmina Wiejska Zblewo    

 • rok uchwalenia przez radę:

Gmina Wiejska Skórcz     

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: do 2015 r.

Gmina Wiejska Osieczna    

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański - rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Osiek  -  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska  -  rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda  -  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo  -  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo  -  rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy  -  rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
 • Gmina Miejska Skórcz  -  rok uchwalenia przez radę: 2002 r. (aktualizacja: 2006 r.)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański  - rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne -  rok uchwalenia przez radę: 2010 r. Uchwała nr XXXII/218/10 z dnia 25.02.2010 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo  -  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz   -  rok uchwalenia przez radę: bd.
 • Gmina Wiejska Osieczna  -  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki    rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda    rok uchwalenia przez radę: nie ma.
 • Gmina Wiejska Bobowo    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Starogardzki    rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo    rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska    rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda    rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo    rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna    rok uchwalenia przez radę: b.d.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych.

Powiat Sztumski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Dzierzgoń

 • rok uchwalenia  przez radę: 2001
 • okres, którego dotyczy: 2000-2015

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • rok uchwalenia przez radę:2002
 • okres, którego dotyczy: 2000-2012

Gmina Sztum

 • rok uchwalenia 2001
 • okres, którego dotyczy:2001-2010

Gmina Stary Trag

 • brak informacji

Gmina Stary Dzierzgoń:nie

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztum-rok uchwalenia przez radę:2001
 • Gmina Dzierzgoń:-rok uchwalenia:2004
 • Gmina Mikołajki Pomorskie:rok uchwalenia przez radę: 2002
 • Gmina Stary Dzierzgoń:-rok uchwalenia: 2000
 • Gmina Stary Targ: 2002
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Sztumski: rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Sztum: - rok uchwalenia 2005
 • Gmina Dzierzgoń:-  rok uchwalenia 2005
 • Gmina Mikołajki Pomorskie rok uchwalenia przez radę:2005
 • Gmina Stary Dzierzgoń- rok uchwalenia przez radę 2005
 • Gmina Stary Targ rok uchwalenia przez radę: 2002
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat sztumski:-rok uchwalenia przez radę: 2004, rok aktualizacji:2008
 • Gmina Sztum-rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Gmina Dzierzgoń:-rok uchwalenia przez radę:2005
 • Gmina Mikołajki Pomorskie rok uchwalenia przez rade:2005
 • Gmina Stary Dzierzgoń:-rok uchwalenia przez radę 2005
 • Gmina Stary Targ: rok uchwalenia przez radę 2005
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Sztum -rok uchwalenia przez radę: 2004
 • Gmina Dzierzgoń: 2008 r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: nie
 • Gmina Stary Trag: brak danych
 • Gmina Stary Dzierzgoń: nie
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Gmina Sztum:

 • prowadzona od LA 21:1994
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
  • Przysposobienie społeczeństwa
  • Udział w prelekcjach, seminariach i lokalnych akcjach

Gmina Dzierzgoń

 • od kiedy jest LA 1:1995
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju SA realizowane:
  • konsultacje
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum

Powiat Słupski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak (2006) na lata  2006-2015
 • Gmina Główczyce – tak (2000)
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – tak (2007)
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – tak (2009) na lata 2009-2016
 • Miasto Ustka – "Strategiczny program ekorozwoju Ustki" opracowana w 1996r., oraz "Strategia rozwoju miasta Ustka do roku 2020" – opracowana w 2009 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Damnica – tak (2000)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2011)
 • Gmina Główczyce – tak (2002)
 • Gmina Kępice – tak (1989)
 • Gmina Kobylnica – tak (2002), zmiana 16.02.2010
 • Gmina Potęgowo – tak (1997 zmiana w 2010r.)
 • Gmina Słupsk – tak (2004)
 • Gmina Smołdzino – tak (2001)
 • Gmina Ustka – tak (2002)
 • Miasto Ustka– zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Ustka Nr VI/23/2001 z dnia 28.06.2001r. oraz jego zmiany dotyczące trzech różnych terenów:
  • PORT – uchwała Nr XII/94/2003 z dnia 25.09.2003 r.,
  • DARŁOWSKA 2 – uchwała Nr XXIX/238/2005 z dnia 27.01.2005 r.,
  • UROCZYSKO – uchwała Nr XXXVIII/306/2009 z dnia 24.09.2009 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Powiat- tak 2003 (aktualizacja przyjęta Uchwałą  Rady Powiatu Słupskiego nr XXI/151/2008  z dnia 24 z czerwca 2008 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego 2010”, którego część stanowi „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego” )

 • Gmina Damnica – tak (2003)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2009)
 • Gmina Główczyce – tak (2004)
 • Gmina Kępice – tak (2009)
 • Gmina Kobylnica – tak (2004)
 • Gmina Potęgowo – tak (2004)
 • Gmina Słupsk  - tak (2003)
 • Gmina Smołdzino – tak (2003)
 • Gmina Ustka – tak (2009)
 • Miasto Ustka – Uchwała Nr XXII/197/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r." Program ochrony środowiska" , dokument dostępny w internecie na stronie: www.bip.um.ustka.pl
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Powiat- tak  2003 (aktualizacja przyjęta Uchwałą  Rady Powiatu Słupskiego nr XXI/151/2008  z dnia 24 z czerwca 2008 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego 2010”, którego część stanowi „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego” )

 • Gmina Damnica – tak (2004)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2009)
 • Gmina Główczyce – tak (2004)
 • Gmina Kępice – tak (2009)
 • Gmina Kobylnica – tak (2004)
 • Gmina Potęgowo – tak (2004)
 • Gmina Słupsk – tak (2003)
 • Gmina Smołdzino – tak (2003)
 • Gmina Ustka – tak (2009)
 • Miasto Ustka– ,,Plan gospodarki odpadami dla miasta Ustka”- zawarty jest w ,,Programie ochrony środowiska” - Uchwała Nr XXII/197/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., dokument dostępny w internecie na  stronie : www.bip.um.ustka.pl

 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Damnica – tak (2007)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2006)
 • Gmina Główczyce – tak (2006)
 • Gmina Kępice – nie
 • Gmina Kobylnica – tak (2010)
 • Gmina Potęgowo – tak (2004)
 • Gmina Słupsk – tak (2005)
 • Gmina Smołdzino – tak (2007)
 • Gmina Ustka – tak (2002)
 • Miasto Ustka – Uchwała Nr XVII/134/2008 r. Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2008 r. dokument dostępny w internecie na stronie: www.bip.um.ustka.pl
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Gmina Dębica Kaszubska- Stowarzyszenie Przyjaciół Niepoględzia i Gałęzowa SPERANDA
 • Gmina Słupsk- „Nasze środowisko”-Bierkowo i „Nasza Krępa”-Krępa Słupska
 • pozostałe gminy-bd

Powiat Tczewski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Tczew

 • Przyjęto uchwałą Nr XII/115/2007 Rady Gminy Tczew z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tczew na lata 2007-2020

Gm. Pelplin

 • Przyjęto Uchwałą Nr XXXVII/359/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego do roku 2020.

Gm. Morzeszczyn - rok uchwalenia przez radę 2001, na okres 2001-2010

Gmina Gniew

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew na lata 2009 -2010, przyjęta Uchwałą Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2010 r.

Gmina Subkowy

 • Przyjęto uchwałą nr XVII/136/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Subkowy do 2015 r.

Miasto Tczew

 • Przyjęto uchwałą Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015 

Powiat Tczewski

 • Przyjęto uchwałą Nr XI/77/07 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Tczewskiego na lata 2007-2020
   
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Pelplin

 • Przyjęte Uchwałą Nr XLI Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Pelplin.

Gmina Morzeszczyn – tak, 2001 r.
Gmina Tczew – tak, 2010 r.
Miasto i Gmina Gniew – tak,  2005 r.
Gmina Subkowy – tak,  1999 ,2009 r.
Miasto Tczew – tak, 2004 r.
Gmina Morzeszczyn – tak, 2001 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat – tak, 2004, rok aktualizacji: 2008
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 2004
 • Gmina Subkowy – tak, 2004
 • Miasto Tczew – tak,  2002, rok aktualizacji: 2009
 • Gmina Tczew – tak, 2004
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 2004, rok aktualizacji 2008
 • Gmina Morzeszczyn – tak, 2004
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Powiat – tak, rok 2004, rok aktualizacji: 2008

 • Miasto Tczew – tak, rok 2002, rok aktualizacji: 2009
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2004
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008
 • Gmina Tczew – tak, rok 2004
 • Gmina Morzeszczyn – tak, rok 2004
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Gmina Pelplin- przyjęty uchwałą Nr XXXIX/363/10  Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 września 2010 r.

 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2003, aktualizacja rok 2009
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2003
 • Miasto Tczew – tak, rok 2000
 • Gmina Morzeszczyn – tak,  rok 2006
 • Gmina Tczew – tak, rok 2000
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie prowadzą

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie.

Powiat Wejherowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak danych z powiatu

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych z powiatu

Sopot

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 1996
 • okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r.,
 • okres celów strategicznych do 2012 r.

W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK 
Uchwała Nr XL/476/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Obecnie przygotowywany jest „Programu ochrony środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2020”
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXIV/553/2002 z dnia 06.09.2002 r.
Obecnie  przygotowywana jest aktualizacja „Projektu założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Miasta Sopotu”.   
 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Sopot przystąpił do realizacji Agendy 21 w 1998 r., co zatwierdzono uchwałą nr XXXIX/468/98 z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie udziału Miasta Sopotu w Globalnym Programie Działania Agenda 21.
Realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:

 • konsultacje,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • otwarte spotkania warsztatowe,
 • ankiety,
 • publikacje w prasie
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie „Sopot dla Środowiska”,
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sopocie,
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg wschodnio Pomorski,
 • Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Sopocie,
 • Cat Klub Amber Klub Felinologiczny,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot,
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Jedynki”,
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
 • Polski Czerwony Krzyż.

Słupsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Słupska uchwalona została przez Radę Miejską   w Słupsku w roku 2003 i  dotyczyła okresu na lata 2003-2010
Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXIV/342/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Miasta Słupska na lata 2007-2015.
 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

tak, od 26 czerwca 2002 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXIV/404/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz uchwałą Nr XLV/701/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2009 roku
 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Program ochrony środowiska dla Miasta Słupska na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 – przyjęty został 22 lutego 2006 roku.
Aktualizacja - Program ochrony środowiska dla Miasta Słupska na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIX/602/09 w dniu 24 czerwca 2009 roku.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska przyjęty został 22 lutego 2006 r.
aktualizacja - Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska 2008-2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015, przyjęty został  uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLVI/718/09 w dniu 16 grudnia 2009 roku.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Miasto Słupsk nie posiada aktualnego Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Trwają prace nad aktualizacją. Planowany termin uchwalenia dokumentu przez Radę Miejską to II kwartał 2011 roku. 
 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

LA 21: od 1998 r.
Plany uspołecznione z udziałem liderów lokalnych, partnerskich instytucji organizacji pozarządowych organizowano konferencje, seminaria, warsztaty studyjne, szkolenia.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002