Gdańsk

Tereny zabudowane

9667 ha,  36,90 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 4040 ha
 • przemysłowe - 1387 ha
 • inne - 4242 ha
Lasy

4926 ha,18,80 %
 w tym:

 • lasy państwowe -3631
 • lasy prywatne -180
 • lasy komunalne - 1115
Użytki rolne

9 152 ha, 34,93 %

Nieużytki

865 ha, 3,30 %

Wody

1 294 ha, 4,93 %

Inne

292 ha, 1,14 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] - 483

Gdynia

Tereny zabudowane

4434 ha – 32,8 %

w tym:

 • Mieszkaniowe – 1412 ha
 • Przemysłowe – 506 ha
 • Inne tereny zabudowane – 2516 ha
Lasy

6222 ha, 46,0 %

Użytki rolne

2103 ha, 15,6 %

Nieużytki

84  ha, 0,6 %

Wody

372 ha,  2,8 %

Inne

299 ha, 2,2 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej bd, w r. 2009 95 ha

Powiat Bytowski

Tereny zabudowane

Brak danych za rok 2011 

Lasy

Brak danych za rok 2011 

Użytki rolne

Brak danych za rok 2011 

Nieużytki

Brak danych za rok 2011 

Wody

Brak danych za rok 2011 

Inne

Brak danych za rok 2011 

Powiat Chojnicki

Tereny zabudowane
Lasy
Użytki rolne
Nieużytki

2397 ha, 1,76

Wody
Inne

Powiat Człuchowski

Tereny zabudowane
Lasy
Użytki rolne

66 102 ha, 42,0

Nieużytki

3 393 ha, 2,1

Wody
Inne

Powiat Gdański

Tereny zabudowane
Lasy
Użytki rolne
Nieużytki
Wody
Inne

Powiat Kartuski

Tereny zabudowane

6 081 ha ( 5,44 %),

w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 1 417 ha
 • przemysłowe – 154 ha
 • inne tereny zabudowane – 425 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane – 661 ha
 • tereny rekreacyjne i wypoczynkowe – 119 ha (bez zmian)
 • tereny komunikacyjne - 3 263 ha (2870 ha – drogi; 393 ha – tereny kolejowe)
 • użytki kopalne – 42 ha
Lasy

35 002 ha (31,32 %),

w tym:

 • lasy – 34 656 ha
 • zadrzewienia i zakrzewienia – 346 ha (bez zmian)
Użytki rolne

61 650 ha (55,17 %)

Nieużytki

137ha (2,8 %)

Wody

860ha (5,24 %)

Inne

15 ha (0,013 %) (bez zmian)

w tym w Kartuzach –stolicy powiatu wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych

Powiat Kościerski

Tereny zabudowane
Lasy
Użytki rolne
Nieużytki
Wody
Inne

Powiat Kwidzynski

Tereny zabudowane

5250 ha; 6,3 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1950 ha
 • przemysłowe 360 ha
 • inne 294 ha
Lasy

19540 ha; 23,4 %
w tym:

 • lasy państwowe 18270 ha
 • lasy prywatne 1230 ha
 • lasy komunalne 40 ha 
Użytki rolne

51710 ha; 62,0

Nieużytki

1800 ha; 2,2

Wody

3890 ha; 4,7 %

Inne

1130 + 180 ha ; 1,6 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: brak danych 

Powiat Lęborski

Tereny zabudowane

3394 ha,  4,8 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe- 585 ha
 • przemysłowe – 210 ha
 • inne – 2599 ha
Lasy

29158 ha ,  41,3 %
 w tym:

 • lasy państwowe
 • lasy prywatne
 • lasy komunalne
Użytki rolne

32985 ha,  46,7 %

Nieużytki

1328 ha, 1,9 %

Wody

281 ha,   4,0 %

Inne

922 ha,  1,3 %

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

 

Powiat Malborski

Tereny zabudowane

3 244 ha 6,56%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 552 ha
 • przemysłowe 144 ha
 • inne 2 548 ha
Lasy

1 123 ha 2,27
 w tym:

 • lasy państwowe 1 017 ha
 • lasy prywatne 50 ha
 • lasy komunalne 5 ha
 • inne 51 ha
Użytki rolne

41 902 ha 84,78%

Nieużytki

347 ha, 0,7%

Wody

1 222 ha, 2,47%

Inne

1 585 ha, 3,2%

Razem 49 423 ha
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej 20 [ha]

 

Powiat Nowodworski

Tereny zabudowane

708 ha – 1,07
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 661 ha
 • przemysłowe  4 ha
 • inne 43 ha
Lasy

5493 ha – 8,41 %
w tym:

 • lasy państwowe   5410 ha
 • lasy prywatne  60 ha
 • lasy komunalne  23 ha
Użytki rolne

40 506 ha – 61,62 %

Nieużytki

977 ha – 1,5 %

Wody

14 127 ha – 22,10 %

Inne

3489 ha – 5,3
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

 • w Nowym Dworze Gdańskim 3,90 ha

Powiat Pucki

Tereny zabudowane

4464 ha, 7,8
w tym tereny:
 

 • mieszkaniowe – 1145 ha
 • przemysłowe - 497 ha
 • inne - 506 ha
Lasy

18606 ha, 32,6
w tym:

 • lasy państwowe - 16471 ha
 • lasy prywatne - 1845 ha
 • lasy komunalne- 290 ha
Użytki rolne

30936 ha, 54,2 %  

Nieużytki

2092 ha, 3,7

Wody

155 ha, 0,3

Inne

765 ha,

użytki ekologiczne - 100 ha, 1,5

Powiat Starogardzki

Tereny zabudowane

1924 ha; 1,43 %
w tym tereny:
 

 • mieszkaniowe 1345 ha
 • przemysłowe 254 ha
 • inne 325 ha
Lasy

58275 ha ; 43,32
w tym:

 • lasy państwowe 49411 ha
 • lasy prywatne 8783 ha
 • lasy komunalne 81 ha
Użytki rolne

 63676 ha; 47,34 %

Nieużytki

2473 ha; 1,83

Wody

3475 ha; 2,58

Inne

4711 ha; 3,5

Powiat Sztumski

Tereny zabudowane

2694 ha; 3,69%

 • mieszkaniowe: 361 ha
 • przemysłowe: 46 ha
 • inne: 63 ha
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 72 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane: 43 ha
 • tereny komunikacyjne: 2055 ha
 • użytki kopalne: 54 ha  
Lasy

12685 ha, 17,4 %
w tym:

 • lasy państwowe-11647 ha
 • lasy prywatne-833 ha
 • lasy komunalne-94 ha
Użytki rolne

54082 ha, 74,0

Nieużytki

1515 ha, 2,1

Wody

1315 ha, 1,8

Inne

69 ha, 0,09 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 

brak danych

Powiat Słupski

Tereny zabudowane

8 180 ha, 3,54 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe- 1 239 ha
 • przemysłowe- 291 ha
 • inne-6 650 ha, 
Lasy

85 390 ha, 37,67 %

w tym:
lasy państwowe - 83 380 ha
lasy prywatne - 1 568 ha
lasy komunalne - 442 ha 

Użytki rolne

117 612 ha , 51,04 %  

Nieużytki

7 270 ha, 3,16

Wody

10 337 ha, 4,49

Inne

1 635 ha, 0,71
  w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej: brak danych 

Powiat Tczewski

Tereny zabudowane

1327 ha, 1,9 %
w tym tereny:
 

 • mieszkaniowe 748  ha
 • przemysłowe 245  ha
 • inne 354  ha
Lasy

10 433 ha , 14,9 %
w tym:

 • lasy państwowe 9 058,3
 • lasy prywatne 1 173,6
 • lasy komunalne 201,1  
Użytki rolne

51 078 ha, 73,2 %

Nieużytki

1374 ha , 2,0 %

Wody

1646 ha , 2,4 %

Inne

3 833 ha, 5,5 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]:
Miasto Tczew – 92,7 , inne- Gniew – 2,7 , Pelplin – 3  

Powiat Wejherowski

Tereny zabudowane

brak danych

Lasy

brak danych

Użytki rolne

brak danych

Nieużytki

brak danych

Wody

brak danych

Inne

brak danych

Sopot

Tereny zabudowane

678 ha,     39,3%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe  242
 • przemysłowe  3
 • inne   433
Lasy

932 ha,    54%
 w tym:

 • lasy państwowe  728
 • lasy prywatne  2
 • lasy komunalne  202
Użytki rolne

66 ha,   3,8%

Nieużytki

24 ha,   1,4%

Wody

3 ha, 0,2%

Inne

23 ha,   1,3%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]   64,5

Słupsk

Tereny zabudowane

1048 ha, 24,28 %

w tym tereny:

 • mieszkaniowe - 461 ha
 • przemysłowe – 244 ha
 • inne – 343 ha
Lasy

555 ha, 12,86 %

w tym tereny:

 • lasy państwowe – 361 ha
 • lasy prywatne – 2 ha
 • lasy komunalne – 192 ha
Użytki rolne

1 594 ha, 36,94 %

Nieużytki

41 ha, 0,95 %

Wody

28 ha, 0,65 %

Inne

1 049 ha, 24,31

(w tym zadrzewione i zakrzewione, tereny niezabudowane, rekreacyjno – wypoczynkowe, komunikacyjne, kopalne, ekologiczne, tereny różne)

w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – 295 [ha]

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002