Gdańsk

Nazwa powiatu
Gdańsk
Obszar (km²)

261,96

Liczba mieszkańców

456 967

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat, liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym - opracowywanie i opublikowanie wyników spisu ludności i mieszkań 2011, zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej” zaplanowane jest na czerwiec/lipiec 2012 r. wówczas zostanie wydany raport prezentujący dane demograficzne.
74 768

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

293 747

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

88 452
*dane za 2010 r.
Źródło: Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2010 r.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

 1 846

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

63 486

Liczba rolników

10

Liczba bezrobotnych

11 067

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

Stacjonarny dostęp szerokopasmowy do internetu - gmina Gdańsk (Gmina miejska)
Liczba abonentów ogółem: 72 131
Liczba abonentów indywidualnych: 66 856
Liczba abonentów biznesowych: 5545

Budżet
 • po stronie dochodów  2 154 005 429
 • po stronie wydatków  2 853 559 702

W tym dochody własne  1 956 282 385

Aktualne władze powiatu
 • Prezydent Miasta - Paweł Adamowicz
 • Przewodniczący Rady Miasta-Bogdan Oleszek

Gdynia

Nazwa powiatu

Gdynia

Obszar (km²)

135,1

Liczba mieszkańców

247 400 - 2010 (brak danych za 2011r) 
Dane z ewidencji ludnościa na koniec 2011 -242 137 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

brak danych za 2011 r

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

brak danych za 2011 r

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

brak danych za 2011 r

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

14

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

594

Liczba rolników

brak danych za 2011 r

Liczba bezrobotnych

5592 osób,  stopa bezrobocia 5,5% (31.12.2011 r.)

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

100%

Budżet

Dochody budżetu miasta 1.045.467.480

 • dochody bieżące 927.943.422
 • dochody majątkowe 117.524.058

Wydatki budżetu miasta 1.215.325.682

 • wydatki bieżące 947.631.847
 • wydatki majątkowe 267.693.835
Aktualne władze powiatu

Prezydent Miasta Gdyni: Wojciech Szczurek
Przewodniczący Rady Powiatu: Stanisław Szwabski

Powiat Bytowski

Nazwa powiatu

Bytowski

Obszar (km²)

2 192,07

Liczba mieszkańców

78232

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Borzytuchom 2998
 • Miasto Bytów 17068
 • Gm. wiejska Bytów 7824
 • Czarna Dąbrówka 5755
 • Kołczygłowy 4279
 • Lipnica 5089
 • Miastko miasto - 11068
 • Miastko - obszar wiejski - 9084 
 • Parchowo 3581
 • Studzienice 3 544
 • Trzebielino 3 772
 • Tuchomie 4 170
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

17296

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

5065

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10271

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

229

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5854

Liczba rolników

482 podmioty gospodarcze

Liczba bezrobotnych

2378

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych   

Budżet

brak danych   

Aktualne władze powiatu
 • Starosta:  Jacek Żmuda-Trzebiatowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Hrycna Andrzej

 

Powiat Chojnicki

Nazwa powiatu

Chojnicki

Obszar (km²)

1 364,21

Liczba mieszkańców
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
Liczba rolników
Liczba bezrobotnych
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
Budżet
Aktualne władze powiatu

Powiat Człuchowski

Nazwa powiatu

Człuchowski

Obszar (km²)

1 571,48

Liczba mieszkańców
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
Liczba rolników
Liczba bezrobotnych
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
Budżet
Aktualne władze powiatu

Powiat Gdański

Nazwa powiatu

Gdański

Obszar (km²)

793,17 

Liczba mieszkańców
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
Liczba rolników
Liczba bezrobotnych
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
Budżet
Aktualne władze powiatu

Powiat Kartuski

Nazwa powiatu

Kartuski

Obszar (km²)

1 121

Liczba mieszkańców

brak danych (wg. GUS), wg danych z gmin 118 264

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Chmielno – 7 194  
 • Miasto i Gmina Kartuzy – 31 661
 • Gmina Przodkowo – 7 932
 • Gmina Sierakowice – 18 004
 • Gmina Somonino – brak danych, w r. 2010 - 9725
 • Gmina Stężyca – 9 615
 • Gmina Sulęczyno – 5 120
 • Miasto i Gmina Żukowo – 29 013
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
 • Gmina Chmielno – 2 079
 • Miasto i Gmina Kartuzy – 7 023
 • Gmina Przodkowo – 2 211
 • Gmina Sierakowice – 5 537
 • Gmina Somonino –  brak danych
 • Gmina Stężyca – brak danych
 • Gmina Sulęczyno – 1 315
 • Miasto i Gmina Żukowo – 7 519
 • Powiat kartuski – brak danych
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
 • Gmina Chmielno – 4 346
 • Miasto i Gmina Kartuzy – 20 813
 • Gmina Przodkowo – 4 848
 • Gmina Sierakowice – 10 781
 • Gmina Somonino – brak danych
 • Gmina Stężyca – brak danych
 • Gmina Sulęczyno – 3 177
 • Miasto i Gmina Żukowo – 18 423
 • Powiat kartuski – brak danych
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
 • Gmina Chmielno – 769
 • Miasto i Gmina Kartuzy – 3 825
 • Gmina Przodkowo – 794
 • Gmina Sierakowice – 1 686
 • Gmina Somonino –  brak danych
 • Gmina Stężyca – brak danych
 • Gmina Sulęczyno – 641
 • Miasto i Gmina Żukowo – 3 071
 • Powiat kartuski – brak danych
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
 • Gmina Chmielno – 1
 • Miasto i Gmina Kartuzy – brak danych
 • Gmina Przodkowo – brak
 • Gmina Sierakowice – 0
 • Gmina Somonino –  brak danych
 • Gmina Stężyca – 0
 • Gmina Sulęczyno – 11
 • Miasto i Gmina Żukowo – brak danych
 • Powiat kartuski – brak danych
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
 • Gmina Chmielno – 411
 • Miasto i Gmina Kartuzy – brak danych
 • Gmina Przodkowo – 91
 • Gmina Sierakowice – 1 120
 • Gmina Somonino –  brak danych
 • Gmina Stężyca – 561
 • Gmina Sulęczyno – 244
 • Miasto i Gmina Żukowo –  brak danych
 • Powiat kartuski – brak danych
Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

stan na 31 grudzień 2011 r.

 • Gmina Chmielno – 287
 • Miasto i Gmina Kartuzy – 1 348
 • Gmina Przodkowo – 288
 • Gmina Sierakowice – 616
 • Gmina Somonino –  499
 • Gmina Stężyca – 390
 • Gmina Sulęczyno – 229
 • Miasto i Gmina Żukowo –  957
 • Powiat kartuski ogółem – 4 614
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

108 416 143,27
w tym dochody własne: od połowy roku 2011 brak wydzielonego rachunku 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Janina Kwiecień
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Mieczysław Woźniak

Powiat Kościerski

Nazwa powiatu

Kościerski

Obszar (km²)

1165,68

Liczba mieszkańców
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
Liczba rolników
Liczba bezrobotnych
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
Budżet
Aktualne władze powiatu

Powiat Kwidzynski

Nazwa powiatu

Kwidzynski

Obszar (km²)

834

Liczba mieszkańców

83 734

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Kwidzyn – 10 917
Miasto Kwidzyn – brak danych w GUS
Gmina Gardeja - brak danych w GUS
Miasto i Gmina Prabuty  

 • Miasto 8787,
 • Gmina 4588,
 • razem 13375

Gmina Sadlinki - 5830

Gmina Ryjewo - brak danych w GUS

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

18144

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

54729

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10861

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

321

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7449

Liczba rolników

brak danych w GUS  

Liczba bezrobotnych

1182

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych   

Budżet

Dochody ogółem - 76.731.457,10
w tym dochody własne - 21.512.697,06 zł 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Jerzy Godzik
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Jerzy Śnieg 

Powiat Lęborski

Nazwa powiatu

Lęborski 

Obszar (km²)

 

706 ,02

Liczba mieszkańców

66202

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Łeba – 3889

Gmina Lębork - 35707

Gmina Nowa Wieś Lęborska – 13295

Gmina Cewice – 7371

Gmina Wicko - 5940

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

14 013

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

42 860

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9329

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

23 (dane z Gminy Łeba i Gminy Cewice)

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

1757 (dane z Gminy Łeba, Gminy Cewice)

Liczba rolników

773 (dane z Gminy Łeba i Gminy Cewice)

Liczba bezrobotnych

4295

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

Gmina Łeba – 45% (pozostałe bd)

Budżet

Dochody – 65 804 736,14
w tym dochody własne: 18 069 695,36 zł 
wydatki-    67 353 304,68

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Wiktor Tyburski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Waldemar Walkusz

Powiat Malborski

Nazwa powiatu

Malborski

Obszar (km²)

494,23

Liczba mieszkańców

64 987

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Malbork – 39 360

Miasto i Gmina Nowy Staw – 7 767

Gmina Malbork – 4 647

Gmina Miłoradz – 3 653

Gmina Lichnowy – 4 783

Gmina Stare Pole – 4 777

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

13 946

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

43 183

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 858

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

12

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

2 253

Liczba rolników

507

Liczba bezrobotnych

4 746

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

65

Budżet

Budżet 75 231 063,67
w tym dochody własne 13 367 782,13

Aktualne władze powiatu

Starosta: Mirosław Czapla
Przewodniczący Rady Powiatu: Piotr Szwedowski

Powiat Nowodworski

Nazwa powiatu

Nowodworski

Obszar (km²)

653

Liczba mieszkańców

36 314

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 18 039
 • Miasto Krynica Morska: 1 314
 • Gmina Ostaszewo: 3 276
 • Gmina Stegna: 9 990
 • Gmina Sztutowo: 3 695
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

7 537

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

23 852

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

4 925

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

172

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4022

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

3437

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

85%

Budżet

Budżet:  39 773 447,95
w tym dochody własne:  12 193 519,98

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Zbigniew Piórkowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Iwona Tyburska

Powiat Pucki

Nazwa powiatu

Pucki

Obszar (km²)

557

Liczba mieszkańców

80 106 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina

powierzchnia (km2)

ludność

(stan na dzień 31.12.2011 r.)

zagęszczenie ludności na 1 km2

w stosunku do powierzchni

 całkowitej

Hel - miasto

22

3860

175

Jastarnia - miasto

8

3947

493

Puck - miasto

5

11562

2312

Władysławowo - miasto

39

15328

393

Kosakowo

50

10634

213

Krokowa

211

10543

50

Puck

242

24232

100

Razem Powiat

577

80106

139

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

Brak danych z r. 2011, w r.2010
-19 207  

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

Brak danych z r. 2011, w r.2010 48 826 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

Brak danych z r. 2011, w r.2010 9 924  

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

Brak danych z r. 2011, w r.2010-221 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

Brak danych z r. 2011, w r.2010-10 768 

Liczba rolników

Brak danych z r. 2011 

Liczba bezrobotnych

3 435 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych 

Budżet

57 030 622
w tym dochody własne - 13 128 717 zł. 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Wojciech Dettlaff
 • Przewodniczący Rady Powiatu- Roman Czerwiński 

Powiat Starogardzki

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

Liczba mieszkańców

123 939 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 14.786
 • Gmina Wiejska Osiek 2.486
 • Gmina Wiejska Kaliska 5.269
 • Gmina Miejska Czarna Woda 3.436
 • Gmina Wiejska Bobowo 3.044
 • Gmina Wiejska Lubichowo 6.167
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14.190
 • Gmina Miejska Skórcz 3.696
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 46.854
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 5.356
 • Gmina Wiejska Zblewo 11.043
 • Gmina Wiejska Skórcz 4.683
 • Gmina Wiejska Osieczna 2.929 
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
 • gm. Bobowo- 831;
 • gm. Lubichowo- 502;
 • gm. Skarszewy- 3373;
 • gm. Miejska Skórcz- 859;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 9197;
 • gm. Czarna Woda 748;
 • gm. Kaliska 1299;
 • gm. Osiek 454;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 3941;
 • gm. Smętowo Graniczne 1193;
 • gm. Zblewo b/d (w r.2009- 3048);
 • gm. Wiejska Skórcz 1200;
 • gm. Osieczna 722,

razem 27367 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
 • gm. Bobowo- 1901;
 • gm. Lubichowo- 4339;
 • gm. Skarszewy- 9565;
 • gm. Miejska Skórcz- 2585; 
 • Gmina Miejska Starogard- 30293;
 • gm. Czarna Woda 2179,
 • gm. Kaliska 3339;
 • gm. Osiek 1600;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 9635;
 • gm. Smętowo Graniczne 3691;
 • gm. Zblewo b/d (wr.2009- 6767);
 • gm. Wiejska Skórcz 3044;
 • gm. Osieczna – 1836

razem-80774 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
 • gm. Bobowo- 312;
 • gm. Lubichowo- 1326;
 • gm. Skarszewy- 1252;
 • gm. Miejska Skórcz- 332;
 • Gmina Miejska. Starogard Gdański- 7364;
 • gm. Czarna Woda 509;
 • gm. Kaliska 631;
 • gm. Osiek 380;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 1210;
 • gm. Smętowo Graniczne 472;
 • gm. Zblewo b/d (wr.2009- 1156)
 • gm. Wiejska Skórcz 439;
 • gm. Osieczna – 371

razem-15754 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
 • gm. Czarna Woda 5;
 • gm. Osiek 8;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 137,
 • gm. Wiejska Skórcz 0;
 • gm. Kaliska – 12;
 • pozostałe gminy – b.d.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
 • gm. Bobowo- 118;
 • gm. Lubichowo- 595;
 • gm. Skarszewy- 117;
 • gm. Miejska Skórcz- 199;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 4378;
 • gm. Czarna Woda 160; gm. Kaliska - 245;
 • gm. Osiek 104;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 816;
 • gm. Smętowo Graniczne 153;
 • gm. Zblewo b.d (r.2009-580);
 • gm. Wiejska Skórcz 127;
 • gm. Osieczna – b.d.

razem bez gm.Osieczna-7592 

Liczba rolników

Gmina Miejska Starogard Gdański- 48 

Liczba bezrobotnych

dane z Powiatowego Urzedu Pracy:
stan na dzień 31.12.2011 r. - 9010 osób bezrobotnych w tym 5179 kobiet

dane przesłane z gmin:

 • gm. Bobowo- 248;
 • gm. Lubichowo- 487;
 • gm. Skarszewy-b.d.;
 • gm. Miejska Skórcz- 262;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 3195 ;
 • gm. Czarna Woda 294;
 • gm. Kaliska – 455;
 • gm. Osiek – 201,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 1026;
 • gm. Smętowo Graniczne 406;
 • gm. Zblewo b/d;
 • gm. Wiejska Skórcz 335;
 • gm. Osieczna – 292

 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański – 100 %
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d. (sołectwa: Jabłowo – 50%, Dąbrówka – 65,7%, Siwiałka – 77,27%, Sucumin – 50%, Żabno – 79%, Krąg – 90%), 
 • Gmina Wiejska Osiek: ok. 60% (sołectwa: Osiek – 66,5%, Karszanek – 44,5%, Bukowiny – 80%, Radogoszcz – 29%, Lisówko – 50%, Skórzenno - 30% )
 • Gmina Wiejska Kaliska ok. 40% (sołectwo Studzienice – 50%)
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d. (w 2010 r. - 15%)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 40%
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: b.d.(sołectwo Kamierowskie Piece - 48%)
 • Gmina Miejska Skórcz b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: sołectwa: Kopytkowo – 78,57%, Kamionka – 70%, Kościelna Jania – 60%, Lalkowy – 50%, Bobrowiec - 51%
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: b.d. (sołectwa: Czarny Las - 80%)
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.sołectwa: Szlachta – 70%, Osieczna – 70%, Osówek – 30%, Zimne Zdroje – 6%, Duże Krówno – 24 połączeń (60%)  
Budżet

Budżet: 138 184 279,52
w tym dochody własne: 16 826 601,19 zł 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Leszek Burczyk
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski 

Powiat Sztumski

Nazwa powiatu

Powiat sztumski

Obszar (km²)

731 

Liczba mieszkańców

42 272 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina miesjo-wiejska Sztum-17949
 • Gmina miesko-wiejska Dzierzgoń-9826
 • Gmina Mikołajki Pomorskie-3741
 • Gmina Stary Targ-6669
 • Gmina Stary Dzierzgoń-4087 
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

9129

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

28165

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

5445

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

3

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

297

Liczba rolników

brak danych  

Liczba bezrobotnych

885

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

40% 

Budżet

Budżet - 48 041 874,14
w tym subwencje 24 974 770 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Wojciech Cymerys
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Jolanta Szewczun 

Powiat Słupski

Nazwa powiatu
Obszar (km²)

2304,24

Liczba mieszkańców

 93 640

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gm. Damnica – 6357
 • Gm. Dębnica Kaszubska – 9 625 
 • Gm. Główczyce – 9 432 
 • Gm. Kępice –9426 
 • Gm. Kobylnica – 10 183 
 • Gm. Potęgowo –7 123 
 • Gm. Słupsk – 14 252  
 • Gm. Smołdzino – 3 398 
 • Gm. Ustka – 7 789  
 • M. Ustka – 16 062
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

19 826  

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

 64 476

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

 9 338

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

294 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

8 930 

Liczba rolników

brak danych 

Liczba bezrobotnych

7416 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych 

Budżet

wydatki – 79 383 756
dochody własne - 27 177 756 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta - Sławomir Ziemianowicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Ryszard Stus 

Powiat Tczewski

Nazwa powiatu

Tczewski

Obszar (km²)

698

Liczba mieszkańców

115 373 

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Miasto Tczew – 59 390
 • Miasto i Gmina Gniew – 17 493
 • Miasto i Gmina Pelplin – 16 585
 • Gmina Tczew – 12 637
 • Gmina Subkowy – 5 422
 • Gmina Morzeszczyn – 3 846 
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

24 045 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

73 404 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

17 924 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

brak danych tylko w Pelplinie 1 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 236 

Liczba rolników

tylko gm. Morzeszczyn zgłosiła 873 

Liczba bezrobotnych

5 300 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

95% 

Budżet

Budżet: 134 146 507,26
w tym dochody własne 46 303 808,55 zł 

Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Józef Puczyński 
   
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Piotr Odya 

Powiat Wejherowski

Nazwa powiatu

Wejherowski

Obszar (km²)

1280

Liczba mieszkańców

201 630

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Reda – 22 030
 • Rumia – 46 940
 • Gmina  Miasto Wejherowo – 50 145
 • Gmina Wejherowo – 21 941
 • Choczewo – 5 707
 • Gniewino – 7 223
 • Linia – 5 999
 • Luzino – 14 464
 • Łęczyce – 11 795
 • Szemud – 15 386
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

46241

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

130165

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

25224

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

422

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

19400

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

3437 - 28,5%

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

brak danych

Aktualne władze powiatu
 • Starosta:  Józef Reszke
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław  Szczygieł

Sopot

Nazwa powiatu

Sopot

Obszar (km²)

17,26

Liczba mieszkańców

36 605 stałych mieszkańców + 1 202 mieszkańców czasowych (stan na dzień 31.12.2011 r.)

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

nie dotyczy

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

4 984

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

22 276

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 345

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

14

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

594

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

736

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

100%

Budżet

Dochody ogółem: 280 mln.

w tym dochody własne: 208 mln.

Aktualne władze powiatu
 • Starosta  Jacek Karnowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu  Wojciech Fułek

Słupsk

Nazwa powiatu

MIASTO SŁUPSK

Obszar (km²)

43,15

Liczba mieszkańców

94 958

Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

MIASTO SŁUPSK, 94 958 mieszkańców

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

16 636

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

60 375

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

17 947

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

7 855

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

1137

Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

bd, w r. 2010 -5110

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

dochody – 423 370 750,00
w tym dochody własne – 382 960 481,00

Aktualne władze powiatu

Prezydent Miasta Słupska: Maciej Kobyliński

Przewodniczący Rady Miejskiej: Zdzisław Sołowin

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002