Gdańsk

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (właścicielem spółki w 100% jest Gmina Miasto Gdańsk) przy ul. Jabłoniowej eksploatowana jest elektrownia zasilana biogazem pozyskiwanym ze składowiska odpadów komunalnych
Oczyszczalnia Ścieków WSCHÓD (udziały Miasta Gdańska – 49%)

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu

 • Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku - 140 kolektorów słonecznych
 • Centrum Medycyny Inwazyjnej ul. Smoluchowskiego - instalacja solarna zamontowana na CMI składajaca się z 95 kolektorów słonecznych o powierzchni 225m2 
 • Pomorskie Centrum Traumatologii przy ul. Kartuskiej - instalacja solarna zamontowana na PCT, składająca się z 140 kolektorów słonecznych  o powierzchni 745m2
 • ul. Żuławska 97, osoba fizyczna
Pompy ciepła

Brak danych

Wykorzystanie biomasy

Brak danych

Inne

Na terenie gdańskiej policji na Złotej Karczmie przy ul. Słowackiego zlokalizowanych jest 14 hybrydowych latarni.
Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają na prąd energię słoneczną. Turbina napędzana jest siłą wiatru. Takie połaczenie zapewnia produkcję energii w każdych warunkach pogodowych. Zamontowane urządzenia są samowystarczalne, co oznacza, że nie są podłączone do systemu energetycznego. Lampy posiadaja akumulatory, w których gromadzona jest energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia terenu. Nowoczesne rozwiazania technologiczne umożliwiają pracę urządzenia nawet przez siedem dni bez dodatkowego zasilania.

 

Gdynia

Elektrownie wodne

Brak

Elektrownie wiatrowe

Brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Poza terenem miasta-powiatu Gdynia
Składowisko Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce , Al.Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo

 •  obszar objęty poborem biogazu : 8 ha
 •  wielkość poboru gazu m3/rok :   4 593 000 / 2011 rok
 •   ilość uzyskiwanej energii cieplnej  [GJ] :
  • energia cieplna wyprodukowana : 21 368 GJ/2011,
  • en.cieplna na potrzeby własne : 4191 GJ/2011
 •   lub elektrycznej  [kW]      w ciągu roku :
  • en. elektryczna wyprodukowana : 6430 MWh/2011
  • en. elektryczna na potrzeby własne : 2406 MWh/2011
Kolektory słoneczne

W zasobach mieszkaniowych TBS ,,Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni
Budynki wielorodzinne przy ul. Radosnej 2, 4, 6, 8
Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla 4 budynków (łącznie 134 mieszkania) zrealizowano:

 • dwie kotłownie gazowe z kotłowniami kondensacyjnymi  każda o mocy 130 KW  każdy6
 • jedną kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym o mocy  225 KW
 • kotłownie współpracują z instalacjami solarnymi:

łącznie: 108 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej : 186,84 m2

Instalacje zrealizowano w 2002r.


Budynek wielorodzinny przy ul. Algierskiej 18
Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zrealizowano:

 • Kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym  o mocy   170KW          
 • kotłownia współpracuje z instalacja solarną:

52 kolektory  słoneczne o łącznej powierzchni czynnej 94 m2

Instalację zrealizowano w 2004r.


Budynki wielorodzinne przy ul. Jana z Tarnowa 10 i 12
Na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla 2 budynków (łącznie 85 mieszkań) zrealizowano:

 • kotłownię gazową z dwoma kotłami o mocy  128 KW każdy
 • kotłownia współpracuje z instalacją solarną 46 szt. kolektorów o łącznej powierzchni czynnej 100,74 m2                                                                                       

Instalację zrealizowano w 2006r.
Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje co najmniej 47 indywidulanych instalacji wykorzystujących kolektory słoneczne w prywatnych budynkach mieszkalnych ( na podstawie danych z realizacji programu udzielania dotacji osobom fizycznym na inwestycje związane z zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków i produkcji ciepłej wody użytkowej).
 

Pompy ciepła

Na terenie Miasta funkcjonuje co najmniej 10 indywidulanych instalacji wykorzystujących pompy ciepła( na podstawie danych z realizacji programu udzielania dotacji osobom fizycznym na inwestycje związane z zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków i produkcji ciepłej wody użytkowej).
 

Wykorzystanie biomasy

Brak danych

Inne

Powiat Bytowski

Elektrownie wodne

Brak danych z powiatu w r.2011 

Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu w r.2011 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak danych z powiatu w r.2011 

Kolektory słoneczne

Brak danych z powiatu w r.2011 

Pompy ciepła

Brak danych z powiatu w r.2011 

Wykorzystanie biomasy

Brak danych z powiatu w r.2011 

Inne

Brak danych z powiatu w r.2011 

Powiat Chojnicki

Elektrownie wodne
Elektrownie wiatrowe
Biogaz ze składowiska odpadów.
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Wykorzystanie biomasy
Inne

Powiat Człuchowski

Elektrownie wodne
Elektrownie wiatrowe
Biogaz ze składowiska odpadów.
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Wykorzystanie biomasy
Inne

Powiat Gdański

Elektrownie wodne
Elektrownie wiatrowe
Biogaz ze składowiska odpadów.
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Wykorzystanie biomasy
Inne

Powiat Kartuski

Elektrownie wodne

Nazwa Mała Elektrownia Wodna miejscowość/gmina Żukowo, m. Lniska,

 • właściciel Ryszard Pastuszak
 • nazwa rzeki Radunia,
 • km rzeki 32 + 400,
 • wysokość piętrzenia 107,5 m n.p.m.,
 • moc 440kW

Elektrownia  wodna w Cieszonku, 83-328 Sianowo

 • Właściciel Mieczysław Walkusz
 • Nazwa rzeki Łeba,
 • km rzeki 118+0,75,
 • wysokość piętrzenia 139,87 m n.p.m,

Nazwa Mała elektrownia wodna w Młynku,

 • właściciel Stefan Potrykus,
 • Nazwa rzeki Mała Supina,  
 • km rzeki 5+570,
 • wysokość piętrzenia 137,27 m n.p.m.,
 • moc 14,7 kW,

Nazwa Elektrownia Wodna Rutki, gmina Żukowo

 • Właściciel ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. o. o.
 • nazwa rzeki Radunia,
 • km rzeki 51+ 000,
 • wysokość piętrzenia  12m,
 • moc 448 kW

Nazwa Mała Elektrownia Wodna przy Młynie Wodnym w Żukowie

 • Właściciel Roland Borowski
 • nazwa rzeki Radunia,
 • km rzeki 47+600,
 • wys. piętrzenia do rzędnej 113,09 m n.p.m.,
 • po okresie wegetacyjnym – 113,14 m n.p.m.,
 • moc 85 kW

Mała Elektrownia Wodna w Żukowie

 • właściciel Ryszard Pastuszak
 • nazwa rzeki Strzelniczka 

Elektrownia Wodna – Kazimierz Marszk

 • nazwa rzeki: Słupia,
 • km rzeki 135,44 ,
 • wys. piętrzenia do rzędnej 146,7 m n.p.m.,
 • po okresie wegetacyjnym – 146,30 m n.p.m., turbina typu Francisa 10kW i turbina naporowa rurowa 15kW
Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak danych z powiatu

Kolektory słoneczne
 • Ośrodek Wypoczynkowy KREFTA
 • Gospodarstwo  Agroturystyczne Kostuch Andrzej,
 • Urząd Gminy Sierakowice
 • Przedszkole Samorządowe w Sierakowicach
 • Gimnazjum w Sierakowicach
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach
 • 94 jednorodzinne budynki mieszkalne, należące do członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, zlokalizowane w 12 miejscowościach Gminy Sierakowice
 • na działkach prywatnych w miejscowości Stężyca, Gołubie, Szymbark,
 • dom mieszkalny, ul. Klonowa 15 w Kartuzach
Pompy ciepła
 • Parafia pw. WNMP w Kartuzach
 • Biurowiec na dz. nr 410/14 w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Firma ZITE Promat Sp z o. o. w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Działka nr 199/11 w Pępowie, gm. Żukowo
 • Działka nr 100/2 w Chwaszczynie
 • Parafia w Baninie, gm. Żukowo
 • Kościół w Przodkowie
 • Hala Sportowa w Sulęczynie,

efekt energetyczny w ciągu roku :
zużyta energia elektryczna 33 700 [kWh], pozyskane ciepło 364 [GJ]

Wykorzystanie biomasy
 • Szkoła podstawowa w Borzestowie 100 kW (372 Mg)
 • Szkoła podstawowa w Miechucinie 250 kW (423 Mg)
 • Szkoła Podstawowa w Chmielnie
 • Remiza OSP i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie 50 kW (120 Mg)
 • Szkoły w Prokowie, Czeczewie, Pomieczynie, Sulęczynie
 • Dom pomocy społecznej w Kobysewie

Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki

 • Zespół Szkół w Czeczewie i Pomieczynie.

Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellet

W gminie Kartuzy:

Nazwa i położenie obiektu
Rodzaj instalacji
Moc cieplna
Rodzaj nośnika energii

 

Dom mieszkalny, ul. Zamkowa 14B, Kartuzy
kotłownia
50kW
pellet

 

Dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 23, Dzierżążno
kotłownia
25 kW
pellet

 

Dom mieszkalny, ul. Hallera 7, Kiełpino
kotłownia
30 kW
pellet

 

Dom mieszklany, ul. Tredera 7, Kartuzy
kotłownia
23 kW
pellet

 

SP Prokowo
kotłownia
Brak danych
pellet

 

Inne

Brak danych z powiatu.

Powiat Kościerski

Elektrownie wodne
Elektrownie wiatrowe
Biogaz ze składowiska odpadów.
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Wykorzystanie biomasy
Inne

Powiat Kwidzynski

Elektrownie wodne

 Elektrownia wodna Miłosna miasto Kwidzyn

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 39+570 wysokość piętrzenia 2,26 m moc 75 kW.
 •  

Elektrownia wodna Młynisko gmina Prabuty

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 69+400 wysokość piętrzenia 1,30 m moc 55 kW.
 •  

Elektrownia wodna Nowy Młyn gmina Prabuty

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 70+825 wysokość piętrzenia 1,20 m moc 45 kW.
 •  

Elektrownia wodna Piekarniak gmina Kwidzyn

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 45+250 wysokość piętrzenia 1,35 m moc 63 kW.
 •  

Elektrownia wodna Szadowo gmina Kwidzyn

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 57+740 wysokość piętrzenia 1,40 m moc 55 kW.
 •  

Elektrownia wodna Białki gmina Sadlinki

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 33+180 wysokość piętrzenia 1,15 m moc 80 kW.
 •  

Elektrownia wodna Borowy Młyn gmina Ryjewo

 • Właściciel nazwa rzeki Struga Postolińska
 • km rzeki 4+500 wysokość piętrzenia 2,40 m moc 45 kW.
Elektrownie wiatrowe

Miejscowość: Wracławek, gmina: Gardeja,

 • właściciel: Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków 6,  
Biogaz ze składowiska odpadów.

Składowisko odpadów w Bądkach zamknięto w 2006 r., zakończono odbiór biogazu. 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Firma Hydro-San

 • miejscowość/gmina: Kwidzyn
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: 3 panele słoneczne o mocy 3kW
 • ogrzewanie wody, ok. 120 l/h, 60ºC

Lokalizacja obiektu- Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

 • miejscowość/gmina: Ryjewo
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: cztery kolektory słoneczne o przybliżonej mocy łącznej 8.2 kW 
 • ogrzewanie wody. 

Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: Sadlinki
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: panele słoneczne o mocy 4 kW
 • ogrzewanie wody: tak, ok. 300 l
 • ogrzewanie pomieszczeń: ok. 170 m2

Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: gmina Gardeja
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów. Pionierska konstrukcja: panele słoneczne zbudowane z kaloryferów pomalowanych na czarno i osadzonych w szklanej obudowie o mocy ok. 2,5-3kW
 • ogrzewanie wody: ok. 150 l 
Pompy ciepła

 Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo-

 • pompa ciepła o mocy cieplnej wahającej się miedzy 41,5 a 41,2 kW, (w zależności od trybu pracy urządzenia),
 • napędowa moc elektryczna to od 10,4 kW. do 14,3 kW.
Wykorzystanie biomasy

Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Barcicach gm. Ryjewo

 • Wykorzystywana biomasa - zrębki wierzby , ilość 568 m3/ rok , 40% wilgotności
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ 1846 ( sezon grzewczy 2004/2005 )
 • Moc 300 kW

Stacja Uzdatniania Wody w Kamionce gm. Kwidzyn

 • Wykorzystywana biomasa- pelety , ilość t/ rok bd 
 • ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 25 kW
   

International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.

 • Wykorzystywana biomasa - ługi powarzelniane t/ rok bd…
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł sodowy, moc 204 MW
   

International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.

 • Wykorzystywana biomasa odpady drzewne osady ściekowe t/ rok bd
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł fluidalny Moc 73 MW

Przykładowo w I kwartale 2005r. wyprodukowano w IP Kwidzyn 45 653 MWh energii elektrycznej z biomasy ( wg. Urzędu Regulacji Energetyki )
 

Zakład Polima S.A. w Gurczu

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny , ilość 5150 Mg/rok
 • Kocioł typu ENOP 3000/13 z rusztem mechanicznym, produkcji ZBIKO
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 2,065 MW

Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowe TOR – PAL Sp. z o. o. w Kwidzynie

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny ilość 1200 M/rok
 • Piec suszarniczy M- 829
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych, Moc 950 kW

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MAN w Kaniczkach

 • Wykorzystywana biomasa - drewno liściaste, ilość 36Mg/rok
 • W sezonie grzewczym wykorzystywany jest kocioł typu UKS o mocy cieplnej 115 kW.
 • Poza sezonem grzewczym użytkowany jest kocioł o mocy 30 kW.
 • Sprawność obu kotłów wynosi ok. 90%
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych

Zakład Produkcyjny w Prabutach

 • Wykorzystywana biomasa drewno i odpady drewniane ilość 700 Mg/rok
 • Kocioł grzewczy Ekowex
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 500 kW 
Inne

Powiat Lęborski

Elektrownie wodne

Nazwa Zakład Produkcyjno – Usługowy właściciel Zdzisław Ramczykowski Osowo 24/6 z przeniesieniem praw i obowiązków na p. Reginę Portykus zam. w Linii

 • nazwa rzeki Okalica,
 • km rzeki 10+450
 • wysokość piętrzenia do 62 m npm,
 • moc 18,5 kW
Elektrownie wiatrowe

brak danych z powiatu

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych z powiatu

Kolektory słoneczne

Gmina Cewice:

 • Budynki mieszkalne:
  • Cewice, ul. Spacerowa 5
  • Cewice, ul. Wasilewskiej 1
  • Cewice, Os. Młodych 33
  • Cewice, PKWN 19b
  • Cewice, ul. Wincentego Witosa 37b
  • Cewice, ul. Myśliwska 12
  • Cewice, Os. Młodych 23
  • Cewice, ul. Wandy Wasilewskiej 6A
  • Cewice, ul. Spacerowa 7
  • Cewice, Os. Młodych 29
  • Cewice, PKWN 15
  • Cewice, Os. Młodych 9
  • Cewice, ul. Myśliwska 6
  • Cewice, Os. Młodych 23
  • Cewice, ul. Wincentego Witosa 32C
  • Cewice, Węgrzynowicza 9a
  • Cewice, ul. Wincentego Witosa 19a
  • Cewice, ul. Myśliwska 2
  • Cewice, Os. Młodych 35
  • Cewice, Os. Młodych 32
  • Cewice, ul. Spacerowa 3
  • Cewice, ul. Leśna 1
  • Cewice, ul. Myśliwska 7
  • Cewice, Os. Młodych 16
  • Cewice, PKWN 10a
  • Cewice, ul. W. Witosa 32
  • Cewice, ul. W. Witosa 25
  • Cewice, ul. Wybickiego 4/1
  • Cewice, ul. Wybickiego 1/3
  • Cewice, ul. W. Witosa 7
  • Cewice, PKWN 20b
  • Cewice, PKWN 17
  • Cewice, ul. Bursztynowa 9
  • Cewice, PKWN 21b
  • Cewice, ul. Myśliwska 17
  • Cewice, Os. Młodych 7
  • Cewice, W. Witosa 31a
  • Cewice, Os. Młodych 37
  • Cewice, Os. Młodych 11
  • Cewice, ul. Myśliwska 9
  • Cewice, ul. Myśliwska 13
  • Cewice, ul. Topolowa 4
  • Cewice, ul. Spokojna 16
  • Cewice, ul. Spokojna 14
  • Cewice, Os. Młodych 15
  • Cewice, ul. Szkolna
  • Kamieniec, Kamieniec 1
  • Łebunia, Łebunia 58
  • Maszewo, Lipowa 8
  • Maszewo, Murowana 7
  • Maszewo, Potokowa 6
  • Osowo Lęborskie, Osowo Lęborskie 11/4
  • Popowo, Popowo 5A
  • Popowo, Popowo 16A
  • Popowo, Popowo 3A
  • Siemirowice, ul. Długa 26
  • Siemirowice, Szkolna 7a
  • Siemirowice, Zielony Dwór 4
  • Siemirowice, ul. Szkolna 14
  • Siemirowice, Szkolna 20
  • Siemirowice, ul. Długa 26
  • Siemirowice, ul. Długa 1b
  • Siemirowice, ul. Szkolna 5

Efekt wykorzystania kolektorów: podgrzew wody

 • budynek użyteczności publicznej
  • Publiczne Gimnazjum, Cewice, ul. W. Witosa 65

Efekt wykorzystania kolektorów: podgrzew wody

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • 152 instalacje na budynkach mieszkalnych

 Efekt wykorzystania kolektorów: podgrzew wody

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu: ul. Kościuszki 10 i ul. Plac Dworcowy- budynki Spółdzielni Mieszkaniowej,

 • miejscowość / gmina Łeba
 • Instalacja o mocy grzewczej – bd

Lokalizacja obiektu: Lębork, ul. Teligi 23

 • Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Instalacja o mocy grzewczej 150 kW/h   195 MWh/rok

Lokalizacja obiektu: Lębork, pl. Kopernika 6
 

 • Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
 • miejscowość/gmina Lębork
 • Instalacja o mocy grzewczej 185,7 kW/h
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu -  PCE - ZSP , ul. Pionierów 16... miejscowość /gmina - Lębork

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy  – słoma ;  
 • ilość  t/rok  - 260
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku  –  1.716 [Gj]
Inne

Powiat Malborski

Elektrownie wodne
 • Nazwa Rakowiec – Kamienica, gm. Malbork, właściciel:  ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o., nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 24 +000, wysokość piętrzenia: 2,85 m,  moc 0,54 MW.
 • Nazwa „MEW Szonowo” – Kraśniewo, gm. Malbork, właściciel:  Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 14 + 500, wysokość piętrzenia: 2,1 m,  moc 0,5 MW
 • Kanał Juranda – gm. Malbork, mała elektrownia wodna, właściciel: „SerJo Bis” w Malborku, nazwa rzeki: Kanał Juranda, km 1+655, wysokość piętrzenia 17,50 m n.p.m., pobór wody do celów energetycznych wynosi Qmax – 1,0 m3/s
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość/gmina.

 • miasto Malbork: 4 kolektory na boisku sportowym na Osiedlu Południe, 2 kolektory na kąpielisku miejskim, 6 kolektorów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej – kolektory wykorzystywane są do ogrzewania wody i pomieszczeń, łączna energia cieplna – 38,66 GJ; prywatna posesja ul. Leonida Teligi, ul. Zaciszna, ul. Bałtycka.
 • Stare Pole: ul. Dworcowa, 3 obiekty wykorzystywane do ogrzewania wody
 • Królewo Gm. Stare Pole 2 obiekty wykorzystywane do ogrzewania wody
Pompy ciepła

Brak danych na temat lokalizacji pomp ciepła w obiektach publicznych oraz prywatnych.

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu – Złotowo, gm. Stare Pole

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma 7,5 ton/rok – moc b. d.
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [GJ] – b. d.

Miasto Malbork – prywatne posesje przy ul. Krajewskiego i Zygmunta Starego

Inne

Brak.

Powiat Nowodworski

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Lokalizacja Gmina Stegna:

 • Dom Pomocy Społecznej
 • 2 Ośrodki wypoczynkowe
 • 15 budynków jednorodzinnych

Efekty wykorzystania kolektorów – brak danych

Pompy ciepła
Wykorzystanie biomasy

Gmina Nowy Dwór Gd. : Szkoła w m. Wierciny, Szkoła w m. Marzęcino, Szkoła w m. Lubieszewo

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy:   słoma
 • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku : brak danych
Inne

brak danych

Powiat Pucki

Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC S.A. Czymanowo-Gniewino;

 • link: www.ewz.pl

Elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny, całkowicie sztuczny, jest zbudowany na pobliskim płaskowyżu,

 • moc elektrowni przy pracy turbinowej wynosi 716 MW,
 • przy pracy pompowej 800 MW.

Elektrownia wodna na rzece Bychowska Struga;

 • miejscowość - Brzyno;
 • moc 15 kW/h

Elektrownia wodna w Smolnie na Gizdepce,

 • 6 KW 
Elektrownie wiatrowe

nazwa

miejscowość/gmina

właściciel

liczba wiatraków

moc pojedynczej siłowni

wysokość

moc zespołu

Farma Wiatrowa Puck

Gnieżdżewo, Łebcz/Gm. Puck

„Dipol” Sp. z o.o.          w Warszawie

11

2,0 MW

80 m kolumna

22,0 MW

Farma Wiatrowa Łebcz

Łebcz/Gm. Puck

Meritum Sp. z o.o. w Legnicy

4

2,0 MW

80 m kolumna

 

8,0 MW

-

Swarzewo/Gm. Puck

WestWind-Poland

2

600 kW

60

1,2 MW

-

Gnieżdżewo/Gm. Puck

Elektrownie Wiatrowe Gnieżdżewo             Sp. z o.o. w Legnicy

2

2,0 MW

80 m kolumna

4,0 MW

-

Gnieżdżewo/Gm. Puck

INTERPRES w Legnicy

 

1

2,0

80 m kolumna

2,0 MW

-

Gnieżdżewo/Gm. Puck

Presta w Legnicy

1

2,0

80 m kolumna

2,0 MW

-

Łebcz/Gm. Puck

EUROWIND POLSKA Sp. z o.o., w Gdańsku

4

2,5

80 m kolumna

10,0 MW

 

 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak odgazowywania, składowisko jeszcze eksploatowane. 

Kolektory słoneczne

Harcerski Ośrodek Morski w Pucku 

Pompy ciepła

Harcerski ośrodek Morski w Pucku 

Wykorzystanie biomasy

Brak takich obiektów. 

Inne

Powiat Starogardzki

Elektrownie wodne

nazwa: Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece

 • miejscowość: Czarnocin, gmina Skarszewy
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • Nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 88+100
 • wysokość piętrzenia: 3,60m
 • moc: 270 kV
   

nazwa: Elektrownia Wodna Owidz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 61+100
 • wysokość piętrzenia: 3,66m
 • moc: 250 kV
   

nazwa: Elektrownia Wodna Kolincz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 48+980
 • wysokość piętrzenia: 7,00m
 • moc: 407 kV
   

nazwa: Elektrownia wodna na rzece Wierzycy

 • miejscowość: Nowa Wieś Rzeczna,
 • właściciel: Elektrownia Wierzyca Sp. z o.o
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • moc: 328 kW
   

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330
 • Moc: 0,065 MW
   

Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

 • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
 • Moc: 0,0022 MW
   

Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,

 • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
 • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.
   

Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

 • Właściciel: Janusz Kawski
 • nazwa rzeki: Piesienica
 • km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
 • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.
   

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Gdańskie Młyny Sp. z o.o.,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 6+800, moc: 0,060 MW
 • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Władysław Nagórski,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
 • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.
   

Elektrownia Wodna Klonówka

 • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 37+850, moc: 0,190 MW 
Elektrownie wiatrowe

brak 

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu: gmina Lubichowo

 • miejscowość/gmina: Lubichowo
 • wykorzystanie do ogrzewania wody: 4 mieszkania
   
 • Lokalizacja obiektów: gmina Smętowo Graniczne
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
   

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie

 • Środowiskowy Dom Samopomocy i świetlica wiejska w Lalkowach
 • wykorzystanie: ogrzewanie wody
 • Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
 • Remizo-świetlica w Smętowie Granicznym
 • PSP i Sala gimnastyczna w Kopytkowie
   

Efekty wykorzystania kolektorów: ogrzewanie wody 

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): ZSP Jabłowo  

 • Miejscowość/gmina Jabłowo
 • Efekt energetyczny w ciągu roku:
 • moc elektryczna: 0,15 [kW], pozyskane ciepło: 1280 [Gj]
   

Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe
Gmina Osiek: parafia Św. Rocha, pompa ciepła ALAND KAL 100,

 • o mocy 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CW,
 • Efekt energetyczny w cięgu roku COP 4
 • Zużyta energia elektr. 31 600 kW
 • Pozyskane ciepło: 451,47 Gj
 • system efektywny, nie kłopotliwy, bardzo duża sprawność, z 1 kWh energii elektr. otrzymujemy ok. 4 kWh energii cieplnej
Wykorzystanie biomasy

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda

 • Biomasa: trociny
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 2011 ogółem: 21 981 [GJ]
 • sprzedana: 18 503,84 [GJ]
   

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie

 • Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
 • Bilans masowy i rodzaje wykorzystywania materiałów, surowców na rok 2004
  • -Trociny- 12 600 mp – 2550 Mg
  • -Zrębki – 1600 mp – 350 Mg
  • -Olej opałowy – 2,5 Mg
  • -Energia elektryczna – 115000kW/h
  • -woda 390 m³
 • Produkcja energii cieplnej ogółem 27382 GJ
  • sprzedana 27111GJ

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o., Czarna Woda

 • Rodzaj wytwarzanej biomasy: brykiet ze słomy 2100 t /rok, brykiety drzewne 200t/rok
 • Uzyskany efekt energetyczny - 30 000 GJ , + 3400 GJ = 33400GJ
   

Lokalizacja obiektu: Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

 • miejscowość/gmina: Kaliska
 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki, ilość t/rok: 275
   

Lokalizacja obiektu STEICO

 • miejscowość/gmina CZARNA WODA/CZARNA WODA
 • rodzaj wykorzystywanej biomasy 03 01 01 (BIOMASA LEŚNA) ilość t/rok, 88,9
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 977 [Gj]

 

Inne

Powiat Sztumski

Elektrownie wodne

Lp.

Nazwa obiektu

Gmina

Ciek

Km cieku

Moc [kW]

1.

Elektrownia Wodna Gronajny

Sztum

Kanał Juranda

6+730

66

2.

Elektrownia Wodna Koniecwałd

Sztum

Kanał Kaniewski

2+200

21,5

3.

Elektrownia Wodna Stanówko

Dzierzgoń

Rzeka Dzierzgoń

57,2

36

4.

Elektrownia Wodna Romuald Jarocki

Dzierzgoń

Rzeka Dzierzgoń

b.d.

b.d.

5.

Elektrownia Wodna Myślice

Stary Dzierzgoń

Rzeka Dzierzgoń

52+270

20

 

Elektrownie wiatrowe

Lp.

Nazwa obiektu

Gmina

Inwestor

Moc[MW]

1.

Zespół 12 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1,55 SL

Sztum: obręb Gronajny, Koniecwałd

Iberdola Energia odnawialna Sp. z o.o.

Maksymalna 27,6

2.

Elektrownia wiatrowa w Nowej Wsi

Nowa Wieś

b.d.

Maksymalna moc:2,3

3.

1 elektrownia wiatrowa typu NTK300

Mikołajki Pomorskie

Bogusław Czeszejko, produkcja energii dla lokalnego odbiorcy tj. Gdańskiej Kampanii Energetycznej ENERGA S.A.

Moc zmianowa: 300kW

 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak 

Kolektory słoneczne

Gmina Dzierzgoń

 • Zespół Boisk Orlik-
 • Budynki mieszkalne-327
 • Ogrzewanie pomieszczeń-294
   

Gmina Sztum

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach
 • Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
 • Budynki mieszkalne około 50
 • Zespół Boisk Orlik (1)-  
Pompy ciepła

Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu 

Wykorzystanie biomasy

Lokalne kotłownie

 

Lokalizacja obiektu

 

Wykorzystywana biomasa

Ilość ton/rok

Gmina Stary Targ

1.

Stary Targ

 

słoma

1083

2.

Zielonki

 

słoma

b.d.

3.

Waplewo Wielkie

 

słoma

1203

Gmina Dzierzgoń

4.

Bruk

 

-

-

 

Inne

brak 

Powiat Słupski

Elektrownie wodne

Nazwa: Łebień I, II; miejscowość: Łebień /gmina: Damnica

 • właściciel: Energa Operator S.A., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 52,1;
 • wysokość piętrzenia: 2,3 m;
 • moc: 50 kW, 45 kW

Nazwa: Krzynia, miejscowość: Krzynia /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Słupia;
 • km rzeki: 51,0;
 • wysokość piętrzenia: 8 m;
 • moc: 900 kW
   

Nazwa: Skarszów Dolny, miejscowość: Skarszów Dolny /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Skotawa;
 • km rzeki: 10,0;
 • wysokość piętrzenia: 7,8 m;
 • moc:188 kW
   

Nazwa: Jawory, miejscowość: Jawory /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Stanisław Czaszejko, ul. Limanowskiego 51, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Skotawa;
 • km rzeki: bd;
 • wysokość piętrzenia: bd;
 • moc: 10 kW
   

Nazwa: Strzegomino, miejscowość: Konradowo /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Słupia;
 • km rzeki: 59,0;
 • wysokość piętrzenia: 12,3m;
 • moc: 2400 kW
   

Nazwa: Drzeżewo, miejscowość: Drzeżewo/ gmina: Główczyce

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 36,0;
 • wysokość piętrzenia: 2,4 m;
 • moc: 110 kW
   

Nazwa: Główczyce; miejscowość: Główczyce /gmina: Główczyce

 • właściciel: Alfons Melka, ul. Słupska 32, 76-220 Główczyce
 • nazwa rzeki: Ciek Główczycki;
 • km rzeki bd;
 • wysokość piętrzenia: 3,4 m;
 • moc: 5 kW
   

Nazwa: Żelkowo; miejscowość: Żelkowo /gmina: Główczyce

 • właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 31,0;
 • wysokość piętrzenia: 6 m;
 • moc: 382 kW
   

Nazwa: Kępice, miejscowość: Kępice/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. 73,0;
 • wysokość piętrzenia: 4 m;
 • moc: 504 kW
   

Nazwa: Kępka, miejscowość: Kępka/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. bd;
 • wysokość piętrzenia: 4,6 m;
 • moc: 520 kW
   

Nazwa: Biesowice I, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. 79,9;
 • wysokość piętrzenia: 5,1 m;
 • moc: 432 kW
   

Nazwa: Ciecholub, miejscowość: Ciecholub/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Studnica;
 • km. 2,5;
 • wysokość piętrzenia: 1,9 m;
 • moc: 60 kW

Nazwa: Poganice, miejscowość: Poganice/gmina: Potęgowo

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km. 54,4;
 • wysokość piętrzenia: 2 m;
 • 50 kW
   

Nazwa: Łupawa, miejscowość: Łupawa/gmina: Potęgowo

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km. 63,0;
 • wysokość piętrzenia: 1,98 m;
 • 50 kW
   

Nazwa: Smołdzino, miejscowość: Smołdzino/gmina Smołdzino

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa; km. 15,0;
 • wysokość piętrzenia: 2,22 m;
 • 200 kW 
Elektrownie wiatrowe

Nazwa : Zespół siłowni wiatrowych, Sierakowo /gm. Kobylnica 
 

 • właściciel Mitsui Japan Power
 • liczba wiatraków: 24
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 120 m
 • moc zespołu: 48 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej
   

Nazwa : Zespół siłowni wiatrowych, Lulemino – Maszkowo, Kwakowo, Płaszewo /gm. Kobylnica  
 

 • właściciel: Eko Energy Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków: 18 
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW 
 • wysokość: 130 mmoc zespołu: 36 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej
   

Nazwa : Przydomowa Elektrownia wiatrowa w Kobylnica, ul. Kolejowa

 • moc : 5kW
 • sposób wykorzystania energii: do celów grzewczych (centralne ogrzewalnie i ciepła woda)

 

Nazwa :Park Elektrowni Wiatrowych, Darżyno / gm. Potęgowo 

 • właściciel: Firma ZU – AN Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków: 6
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW 
 • wysokość: 98 m
 • moc zespołu: 12 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej (sprzedaż przez dystrybutora)

 

Nazwa : ENERCON, Bierkowo /gm. Słupsk

 • właściciel: Baltic Wind S.J.
 • liczba wiatraków: 3
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW 
 • wysokość: 132 m
 • moc zespołu: 6 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej 
Biogaz ze składowiska odpadów.

Bierkowo- PGK Słupsk Sp. z o.o.
 

 • obszar objęty poborem biogazu - bd
 • wielkość poboru gazu – bd
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej – bd
 • lub elektrycznej [kW] w ciągu roku – bd
   

„Wodociągi Ustka” Sp. z o.o.
 

 • Obszar objęty poborem biogazu – teren Ustki i Przewłoki
 • wielkość poboru gazu – 351 857 m3/rok
 • ilość uzyskanej energii cieplnej - bd
 • lub elektrycznej – 627,98 MWh w ciągu roku 
Kolektory słoneczne

Bobrowniki/Damnica

 • Drogowe oświetlenie solarne 70 W x 2 panele x 3 komplety - 420 W
 • ogrzewanie wody – bd
 • ogrzewanie pomieszczeń – bd
   

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • instalacja solarna w układzie c.w.u.
 • ogrzewanie wody - tak
 • ogrzewanie pomieszczeń - nie

Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • 61 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Szkoła Podstawowa w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 5 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   
 • Szkoła podstawowa w Kończewie / gm. Kobylnica
 • 5 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
 •  

Sala gimnastyczna w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Sala gimnastyczna w Kończewie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Boisko Orlik w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Świetlica wiejska w Kuleszewie / gm. Kobylnica

 • 8 lamp solarnych
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Świetlica wiejska w Widzinie / gm. Kobylnica

 • 5 lamp pojedynczych i 1 podwójna
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • 4 lampy solarne
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Kobylnica, ul. Widzińska / gm. Kobylnica

 • 1 lampa solarna
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Bosko sportowe w Łosinie / gm. Kobylnica

 • 2 lampy solarne
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Obiekt zabytkowy w Zajączkowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • uzyskana moc: 4 kW
 • ogrzewanie pomieszczeń - tak
   

Obiekt produkcyjny w Sierakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • uzyskana moc: 4 kW
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie
   

Redzikowo-Aquapark w Redzikowie / gm. Słupsk

 • ogrzewanie wody - tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – bd
   

Gimnazjum ul. Wróblewskiego 7 w Ustce

 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie 

 

Pompy ciepła

Szkoła w Niepoględziu / gm. Dębnica Kaszubska
 

 • efekt energetyczny w ciągu roku - bd
 • zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
 • pozyskane ciepło - bd [Gj]
   

Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach / gm. Kobylnica
 

 • efekt energetyczny w ciągu roku - bd
 • zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
 • pozyskane ciepło- bd [Gj]
   

Świetlica wiejska w Kuleszewie / gm. Kobylnica
 

 • efekt energetyczny w ciągu roku - bd
 • zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
 • pozyskane ciepło- bd [Gj] 
Wykorzystanie biomasy

Kotłownia w Kępicach i Biesowicach / gm. Kępice
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna
 • ilość t/rok - 5796
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: 36 283
 • moc: bd
   

Łosino, ul. Starowiejska / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: 7
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
   

Bolesławice, ul. Akacjowa / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW
   

Kwakowo, ul. Słupska / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Łosino, ul. Starowiejska / gm.Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
 • moc: 14 -20 kW

Zajączkowo / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW
   

Kobylnica, ul. Główna / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

Zajączkowo / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry, kora
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
   

Widzino, ul. Kolejowa / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry, kora
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
   

Bolesławice, ul. Sosnowa / gm. Kobylnica
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 30 kW


Jezierzyce ZGK Sp. z o.o. / gm. Słupsk
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, wałki szczapy
 • ilość t/rok – 280 – 380
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Witkowo/ gm. Smołdzino

 • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
 • moc: 35-41 kW 
Inne

Przydomowa instalacja geotermalna w Kobylnicy, ul. Główna / gm. Kobylnica

 • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c. w. u.
 • moc: 9 kW

 

Przydomowa instalacja geotermalna w Łosinie, ul. Wiatraczna / gm. Kobylnica

 • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c. w. u.
 • moc: 9 kW 

Powiat Tczewski

Elektrownie wodne

Miasto Tczew – brak
Gmina Tczew - na Kanale Młyńskim w Tczewie (gmina Tczew) minimalna moc 10 kW, max 105 kW,
Gmina Morzeszczyn – brak
Gmina Subkowy – brak
Miasto i Gmina Pelplin:

 • Elektrownia Stocki Młyn, (właściciel: Energa Hydro Sp. z o.o. Straszyn, nazwa rzeki Wierzyca) w jej skład wchodzą: kanały dopływowy, odpływowy o łącznej długości 90 m, jaz zastawkowy z upustem głębinowym o świetle 20 m, elektrownia wodna 
  • powierzchnia zlewni: 850 km2
  • średni przepływ: 5,95 m3/s
  • moc instalowana: 156 kW 
  • rzędna piętrzenia: 100,41 m npm
  • spad: 3,50 m
  • średnia roczna produkcja: 0,82 x 10 (do 6) kWh
 • Elektrownia przy Kurii Pelplińskiej (właściciel: Kuria Diecezjalna Pelplińska, nazwa rzeki Wierzyca)

Miasto i Gmina Gniew

 • Mała Elektrownia Wodna Brodzkie Młyny (właściciel: osoba prywatna, nazwa rzeki Wierzyca), moc 576 KWH
 • w Małej Karczmie (właściciel: osoba prywatna, nazwa rzeki Struga Młyńska) - moc znamionowa 11 kW, produkowana od 8 do 9 w zależności od stanu wody.
Elektrownie wiatrowe

Nazwa Farma elektrowni wiatrowych Pelplin, miejscowość Pomyje, Janiszewo, Lignowy Szlacheckie, Rudno /gmina Pelplin, właściciel Pelplin Sp. z o.o.

 • liczba wiatraków 24,
 • moc pojedynczego wiatraka2 MW,
 • wysokość 78m
 • moc zespołu 48 MW,
 • sposób wykorzystania energii odbiorcą prądu będzie Grupa Energa

 

Planowane w gminie Gniew 11 szt. o łącznej mocy do 45 MW 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Miasto Tczew – Składowisko odpadów ul. Rokicka, 83-110 Tczew 

 • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew 
 • Obszar objęty poborem biogazu 7 ha 
 • wielkość poboru gazu m3/rok – brak danych
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej[Gj] lub elektrycznej [kW] w ciągu roku – brak danych. 
Kolektory słoneczne
 • Gmina Tczew– indywidualne domostwa
 • Miasto i Gmina Pelplin – indywidualne domostwa
 • Miasto i Gmina Gniew 
  • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina Gniew – ogrzewanie wody
  • INWEST-KOM Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, miasto Gniew – ogrzewanie wody  
Pompy ciepła
 • Miasto Tczew – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Czatkowska 8, Gmina Miejska Tczew, zużyta energia elektryczna: 37 611 kWh, pozyskane ciepło 639 GJ 
 • Gmina Tczew – indywidualne domostwa 
 • Miasto i Gmina Pelplin – prywatni właściciele-apteka przy ul.Wybickiego i osoba prywatna przy ul. Ks. Sychty  
Wykorzystanie biomasy

Miasto i Gmina Gniew – 

 • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość Ciepłe 26, gmina gniew piec na biomasę – zrębki ok. 3 t/rok), 
 • Szkoła Opalenie, gmina Gniew (piec na biomasę – zrębki z wierzby energetycznej 86,23 t/rok)  
Inne

brak danych 

Powiat Wejherowski

Elektrownie wodne

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Kolektory słoneczne

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Pompy ciepła

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Wykorzystanie biomasy

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Inne

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Sopot

Elektrownie wodne

NIE MA

Elektrownie wiatrowe

NIE MA

Biogaz ze składowiska odpadów.

NIE MA

Kolektory słoneczne

• Sanatorium Leśnik – 138 kolektory słoneczne (ogrzewanie wody)
• Przystań Rybacka – 12 kolektorów słonecznych (ogrzewanie wody)
• Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. 23 Marca w Sopocie – 16 kolektorów słonecznych (ogrzewanie wody)
• Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Książąt Pomorskich– 36 kolektorów słonecznych
• Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Haffnera  – 30 kolektorów słonecznych
• Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. 3 Maja – 20 kolektorów słonecznych
• Przystań jachtowa Marina – 5 kolektorów słonecznych

Pompy ciepła

• Hipodrom – 0,16 MW,
• Hala tenisowa – 0,065 MW,
• Przedszkole nr 2 – 0,09 MW,
• Sanatorium Leśnik –  0,104 MW,
• Willa Krystyna – 0,1 MW,
• Sopocki Klub Żeglarski – 0,105 MW,
• Budynek prywatny na posesji przy ul. Małopolskiej – brak danych,
• Budynek prywatny na posesji przy ul. Polnej – 0,022 MW,
• Przystań jachtowa Marina – 0,06 MW.

Wykorzystanie biomasy

NIE MA

Inne

NIE MA

Słupsk

Elektrownie wodne

Nazwa, miejscowość /gmina: Miasto Słupsk

 •  Muzeum Pomorza Środkowego,
  • nazwa rzeki: Słupia
  • km 32+264
  • wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16 m n.p.m.,
  • moc 16 kWh
 • Wyspa Słupska,
  • nazwa rzeki: Słupia
  • km 33 + 047
  • wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16 m n.p.m.,
  • moc 170 kWh
Elektrownie wiatrowe
 • Paula Trans Sp. J. Janina Gojdź i Stanisław Gojdź, Słupsk
  • liczba wiatraków – 1,
  • moc pojedynczego wiatraka – 2 000 kW,
  • wysokość – 84,5 m
  • moc zespołu – 2 000 kW,
  • sposób wykorzystania siły wiatru do produkcji energii elektrycznej ok. 6000 MWh rocznie
Biogaz ze składowiska odpadów.

Nazwa i lokalizacja  składowiska – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

 • Obszar objęty poborem biogazu – składowisko w Bierkowie
 • wielkość poboru gazu [m3/rok ]– 10,4 [ha]
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej 2 350 [Gj] i elektrycznej – 496 782[kWh]
Kolektory słoneczne

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku
8 lipca 2010 roku oddana została do użytku instalacja solarna, którą zamontowano w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 206.807,00 zł, z czego 103.400,00 zł pochodziło z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pozostała kwota – środki Miasta).
W placówce wykorzystana została metoda pozyskiwania tzw. czystej energii dzięki instalacji solarnej absorbującej energie słoneczną mającą posłużyć do ogrzania wody użytkowej.
Do budowy instalacji wykorzystano 25 kolektorów próżniowych, każdy po 20 rur absorbcyjnych,    za pomocą odpowiedniej instalacji ogrzewana jest woda w pięciu zbiornikach o łącznej pojemności 4000 l. Instalacja ta powinna zaspokoić w 100% potrzeby „Leśnej Oazy” na ciepłą wodę użytkową.
 

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu: WODOCIAGI SŁUPSK ul. E. Orzeszkowej 1, Słupsk

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu:Kotłownia Rejonowa nr 1 (kocioł WR – 25 nr 3), Słupsk

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębka drzewna
 • ilość – 1 155,64 [Mg/tok]
 • efekt energetyczny: produkcja energii cieplnej – 9 123 [GJ/rok]
Inne

Brak

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002