Gdańsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne 
 • surowce ilaste  
Złoża kopalin

W 2011 nie udokumentowano złóż kopalin

Gdynia

Rodzaje kopalin podstawowych

Brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
 • inne
Złoża kopalin

Brak

Powiat Bytowski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste 
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu w r.2011 

Powiat Chojnicki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • Piaski i żwiry
Złoża kopalin

Powiat Człuchowski

Rodzaje kopalin podstawowych
Rodzaje kopalin pospolitych
Złoża kopalin

Powiat Gdański

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda jeziorna
 • inne gytia wapienna
Złoża kopalin

Powiat Kartuski

Rodzaje kopalin podstawowych

 

brak

Rodzaje kopalin pospolitych

 

 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Powierz-chnia[ha] Zasoby geologiczne [t] gmina Eksplo-atowane Organ koncesyjny
BOROWIEC I Pole A Kruszywo naturalne 44,39 13328392 Żukowo tak Marszałek Województwa
KAPLICA-POŁĘCZYNO torf 10,92 309600 Somonino tak Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO Kruszywo naturalne 15,96 3309900 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO II Kruszywo naturalne 1,8 1970200 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO III Kruszywo naturalne 1,99 617100 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO IV Kruszywo naturalne 18,8 4988300 Stężyca nie Marszałek Województwa
SKRZESZEWO II Kruszywo naturalne 1,83 234300 Żukowo tak Marszałek Województwa
SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE III Kruszywo naturalne 1,44 105500 Żukowo tak Starosta Kartuski
ŻUROMINO II Kruszywo naturalne 69,05 5056000 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŻUROMINO III Kruszywo naturalne 3,32 553600 Stężyca nie Marszałek Województwa
ŻUROMINO IV Kruszywo naturalne 1,98 306770 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESTĘPOWO II Kruszywo naturalne 4,82 545200 Żukowo tak Marszałek Województwa
WĘSIORY Kruszywo naturalne 42,35 1116690 Sulęczyno tak Marszałek Województwa
NIESIOŁOWICE  Kruszywo naturalne 1,62 180000 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESIOŁOWICE II Kruszywo naturalne 1,86 208100 Stężyca nie Starosta Kartuski
BARNIEWICE I Kruszywo naturalne 5,5 821700 i 421200 Żukowo nie Marszałek Województwa
PRZYJAŹŃ Kruszywo naturalne 7,8 1938000 Żukowo nie Marszałek Województwa
SULĘCZYNO I Kruszywo naturalne 6,27 980000 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
KOSOWO IA Kruszywo naturalne 0,8 82900 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO II Kruszywo naturalne 3,04 667000 Przodkowo nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE  Kruszywo naturalne 1,99 201980 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
MŚCISZEWICE I Kruszywo naturalne 2,05 129500 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE II Kruszywo naturalne 1,5 195400 Sulęczyno nie Starosta Kartuski
BERNARDYNA Kruszywo naturalne 1,86 298000 Kartuzy, Somonino tak Starosta Kartuski
PUZDROWO Kruszywo naturalne 1,84 340120 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PUZDROWO II Kruszywo naturalne 1,98 540600 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PAŁUBICE Kruszywo naturalne 1,52 231100 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO Kruszywo naturalne 1,99 520200 Stężyca tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO I Kruszywo naturalne 1,91 499800 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO Kruszywo naturalne 1,69 294200 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO I Kruszywo naturalne 1,83 231400 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO II Kruszywo naturalne 1,03 164600 Stężyca tak Starosta Kartuski
GLINCZ Kruszywo naturalne 1,97 469000 Żukowo tak Starosta Kartuski
RYBAKI Kruszywo naturalne 1,33 229990 Somonino tak Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA III Kruszywo naturalne 1,98 366050 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZECZEWO I Kruszywo naturalne 1,99 301250 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KLUKOWA HUTA Kruszywo naturalne 1,99 173800 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO V Kruszywo naturalne 1,88 682400 Stężyca nie Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA IIA Kruszywo naturalne 0,55 73700 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŻUROMINO V Kruszywo naturalne 1,57 215100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IV Kruszywo naturalne 1,99 516600 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO V Kruszywo naturalne 1,99 492100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO VI Kruszywo naturalne 1,99 499700 Stężyca tak Starosta Kartuski
SIKORZYNO Kruszywo naturalne 3,0 723700 Stężyca nie Marszałek Województwa
GAPOWO III Kruszywo naturalne 6,2 1488730 Stężyca nie Marszałek Województwa
GLINCZ I Kruszywo naturalne 1,08 175277 Żukowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO III Kruszywo naturalne 1,8 205700 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO IV Kruszywo naturalne 1,4 172500 Przodkowo tak Starosta Kartuski
GAPOWO VIII Kruszywo naturalne 1,91 467320 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IX Kruszywo naturalne 1,77 443080 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO X Kruszywo naturalne 1,57 393170 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XI Kruszywo naturalne 1,8 500150 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZYSTA WODA Kruszywo naturalne 1,96 358900 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XII Kruszywo naturalne 1,83 338400 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO VI Kruszywo naturalne 8,7 1946670 Stężyca tak Marszałek Województwa
SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE II Kruszywo naturalne 0,48 94500 Żukowo tak Starosta Kartuski
GLINCZ IV Kruszywo naturalne 1,2 349859 Żukowo tak Starosta Kartuski
TOKARY Kruszywo naturalne 1,98 129200 Przodkowo nie Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA IV Kruszywo naturalne 1,4 221680 Stężyca tak Starosta Kartuski

Powiat Kościerski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin

Powiat Kwidzynski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
Złoża kopalin

 Olszanica VII

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,1115ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 126,6 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Białki

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,5515ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 193,98 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Białki, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
   

Gonty

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 8,9208ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 3638,1 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego
   

Podzamcze II

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,6224 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 150,2  tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Podzamcze, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane      tak  

 

Olszanica V

 • rodzaj kopaliny piasek, piasek ze żwirem
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9969ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)  342,13 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 

Gonty I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,7477 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 286,8 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Gonty , Gm. Prabuty
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica VIII

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha)1,15 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 93,4 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane      tak   
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica IX

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha)1,1170 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 104,1 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane        tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica X

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9928 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 167,1 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 

 Kamionka 

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,4631 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 432,7 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kamionka, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie

 

Bronisławowo 

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,7640 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 114,5tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Bronisławowo, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 

Olszanica XI

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,5510 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 163,2tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie

Brokowo Tychnowieckie I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 76,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie II

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 113,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzyni

 

Brokowo Tychnowieckie III

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 102,9 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 

Brokowo Tychnowieckie IV

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,45  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 82,3 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 

Brokowo Tychnowieckie V

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 122,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie VI

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,55 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 95 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brachlewo II

 

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,36 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 65,2 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie


Barchlewo I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9930 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 343,9 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny brak koncesji

Białki I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 5,2122 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 1048,05 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podzamcze III

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 2,4251 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 333,8 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kamionki III

 

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 5,0656 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 895,4 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 


 

Jałowiec

 • rodzaj kopaliny piasek i torf ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 6,9988  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) torf 166,3 tyś. ton , piasek 97,6 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Jałowiec, Gm. Ryjewo
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

Olszanica II-A

 

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9982  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 203,9 ton
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Olszanica II-A

 

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 3,4439  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 445,2 ton
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Powiat Lęborski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn,
 • sól kamienna

Gmina Łeba)

Gmina Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko, Gmina Cewice – brak danych

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

nazwa – Łebieniec II, ROM-BUD, Roman Nowacki

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek – kop. podstawowa, piaski gliniaste – kopalina towarzysząca
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy "Łebieniec III"– 1,9665ha
 • wielkość zasobów złoża – 294,7 9 tyś. ton (kop. główna), 97, 9 tyś. Ton razem 392,6 tyś ton
 • położenie złoża (gmina) Wicko
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – Krępkowice, Maciej Rodzewicz

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy - 1,9964ha
 • wielkość zasobów złoża – 635, 102 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Cewice
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – Kębłowo Nowowiejskie I, EKO-Kruszywa Sp. Z o.o.

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,9984 ha
 • wielkość zasobów złoża – 329, 710 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – Kębłowo Nowowiejskie , Zakład Budowlany Dzida Zaręba Sp. j.

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,3530 ha
 • wielkość zasobów złoża – 102 700 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – "Łebień", Mariusz Jurgowiak, "JUBET"

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 0,7458 ha
 • wielkość zasobów złoża – 134 800 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – "Lębork VIII", Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. Z o.o.  – do wygaszenia, nastąpiło wybilansowanie złoża

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,9255 ha
 • wielkość zasobów złoża – 113 400 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Lębork
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – "Lębork IX", Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. Z o.o.

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,8527 ha
 • wielkość zasobów złoża – 162 019tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Lębork
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Nazwa – „Pogorzelice IV” – Firma Transportowo-Handlowa Jerzy Zakolski

 • Rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha) – obszar górniczy 0,9798 ha
 • Wielkość zasobów złoża  - 276 798 ton
 • Położenie złoża (gmina) – Nowa Wieś Lęborska
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Powiat Malborski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piasek, surowce ilaste
Złoża kopalin

Surowce ilaste ceramiki budowlanej – Nowy Staw – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane

Powiat Nowodworski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
 • mułki
 • surowce ceglaste
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • powierzchnia złóż  (ha)-brak danych
 • wielkość zasobów złóż  (t lub m3)- brak danych
 • położenie złóż Gmina  Stegna, Gmina Sztutowo
 • Złoża nie są eksploatowane

Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Pucki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • żwir
 • piasek
Złoża kopalin

Nazwa

Rodzaj kopaliny

Powierzchnia (ha) obszaru górniczego

Wielkość zasobów złoża t/m3

Położenie złoża/gmina

Eksploatacja złoża

Organ koncesyjny

DĘBOGÓRZE II

Kruszywo naturalne - piasek

1,16

93,3 tys ton

Kosakowo

tak

Starosta Pucki

GNIEŻDZEWO

Kruszywo naturalne

1,9

 

Puck

tak

Starosta Pucki

GNIEŻDŻEWO I

Kruszywo naturalne

1,9

233,4 tys ton

Puck

tak

Starosta Pucki

MINOWICE

Kruszywo naturalne-piasek

1,59

228,5 tys ton

Krokowa

tak

Starosta Pucki

PARSZCZYCE III

Kruszywo naturalne - piasek

1,87

 

Krokowa

tak

Starosta Pucki

MIEROSZYNO

Kruszywo naturalne

1,98

480,2 tyś ton

Puck

tak

Starosta Pucki

PARSZCZYCE V

Kruszywo naturalne

1,99

170,2 tyś ton

Krokowa

tak

Starosta Pucki

 

Powiat Starogardzki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Brak informacji z powiatu –organ koncesyjny.

 

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

 

Powiat Sztumski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda pisząca
Złoża kopalin

Waplewo Wielkie

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,6
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 154 tyś. ton
 • Położenie złoża: gmina Stary Targ
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś V

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,70
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 136 tyś. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Mortąg

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,50
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)
 • Położenie złoża : gmina Stary Dzierzgoń
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś IV

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,60ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 91 tys. ton
 • Położenie: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Koślinka

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,20
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 75tyś ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Minięta

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 203tyś ton
 • Położenie złoża: gmina Dzierzgoń
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Minięta II

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
 • Wielkość zasobów złoża: 146,8 tyż ton
 • Położenie złoża: gmina Dzierzgoń
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś X

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 0,5ha
 • Wielkość zasobów złoża: 42,76 tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś VIII

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 0,5ha
 • Wielkość zasobów złoża: 93,85tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś VI

 • Rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 1,64ha
 • Wielkość zasobów złoża: 275,79 tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś IX

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 1,3ha
 • Wielkość zasobów złoża: 208,20 tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski 

Powiat Słupski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
 • borowiny
 • bursztyn
 • glinoporyty 
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

Gmina Kobylnica

 • Nazwa: „Kobylnica III” - Zakład Górniczy „Kobylnica” Kopalnia piasku i żwiru – Adela Okuniewska ul. Główna 30, Łosino, 76-251 Kobylnica
  • rodzaje kopaliny : kruszywo naturalne
  • powierzchnia złoża : 1,71 ha
  • wielkość zasobów złoża : 192 300 t
  • położenie złoża : działka nr 852/1 i 851 obręb Kobylnica 
  • złoże jest eksploatowane : tak
  • organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego
    
 • Nazwa: „Kczewo” - Usługowy Zakład Wyrobów Betonowych – Piotr Wojciechowski, Komorczyn 6, 76-251 Kobylnica 
  • rodzaje kopaliny : kruszywo naturalne
  • powierzchnia złoża : 2 ha
  • wielkość zasobów złoża : bd
  • położenie złoża : działka nr 5 i 6 obręb Komorczyn
  • złoże jest eksploatowane : tak
  • organ koncesyjny : Starosta Słupski
    
 • Nazwa: „Zagórki II” - Mineral Polska Sp. z o.o., ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór
  • rodzaje kopaliny : kruszywo naturalne
  • powierzchnia złoża : 7,24 ha
  • wielkość zasobów złoża : 1 070,57 t
  • położenie złoża : działka nr 23/7, 23/8, 34/6, 34/7 obręb Zagórki
  • złoże jest eksploatowane : tak
  • organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego

Gmina Słupsk

 • Nazwa: Siemianice IV
  • rodzaje kopaliny : kruszywo pospolite – żwir i piasek
  • powierzchnia złoża : 8,8 ha
  • wielkość zasobów złoża : 20 000 m3
  • położenie złoża : działka nr 306/1, 306/2, 307/123, obręb Siemianice
  • złoże jest eksploatowane : tak
  • organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego
    
 • Nazwa: Głobino V
  • rodzaje kopaliny : kruszywo pospolite – żwir i piasek
  • powierzchnia złoża : bd
  • wielkość zasobów złoża : bd
  • położenie złoża : działka nr bd obręb Głobino 
  • złoże jest eksploatowane : tak
  • organ koncesyjny : Marszałek Województwa Pomorskiego

Miasto Ustka

 • Nazwa: „USTKA” IGH-1
  • rodzaje kopaliny : wody lecznicze
  • powierzchnia złoża : punktowy odwiert o głębokości 730 m
  • wielkość zasobów złoża : 31 m3/h
  • położenie złoża : ul. Wczasowa na terenie Zakładu Przyrodoleczniczego w Ustce
  • złoże jest eksploatowane : nie
  • organ koncesyjny : bd
    
 • Nazwa: „USTKA I”
  • rodzaje kopaliny : borowiny
  • powierzchnia złoża : 32,11 ha
  • wielkość zasobów złoża : 19 543 t
  • położenie złoża : ul. Grunwaldzka na obrzeżach miasta
  • złoże jest eksploatowane : nie
  • organ koncesyjny : bd 

Powiat Tczewski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
Złoża kopalin

Niżej podano dane o złożach, gdzie organem koncesyjnym jest Starosta Powiatu Tczewskiego. Na terenie powiatu znajdują się również kopalnie dla których koncesję wydał Marszałek Województwa Pomorskiego
Poniżej podano wszystkie złoża na terenie powiatu.
Nazwa- Gniew III

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Gniewskie Młyny

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Goszyn

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Królów Las

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- brak danych
 • Złoże jest eksploatowane- tak okresowo

Nazwa- Rokitki

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Rokitki II

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 15 405 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 82 674 m3, 142 777 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Stanisławie I

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- dane w posiadaniu Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Wielkość zasobów złoża- brak danych
 • Położenie złoża- brak danych
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Brody

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 19 908 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 582,77 tys. Mg
 • Położenie złoża- Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Zabagno

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 19 676 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 93 133 m3, 159 723 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Małżewo

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 15 290 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 105 501 m3, 187 159 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Rokitki III

 • Rodzaj kopaliny- piaski
 • Powierzchnia złoża- 15 405 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 142 800 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak

Nazwa- Swarożyn - wyeksploatowane

 • Rodzaj kopaliny- piaski
 • Powierzchnia złoża- 19 996 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 186 463 m3, 279 881 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- nie

Nazwa- Czarlin

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża- 19 996 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 186 463 m3 , 279 881 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - tak
 • Złoża Gąsiorek, Cerkwia II i III – eksploatacja zakończona.

Nazwa -  Lubiszewo I, 

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża- 19.586 m²
 • Wielkość zasobów złoża - 446.618 t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ -  Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - nie 

Nazwa -  Goszyn III

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża  - 9.651 m²
 • Wielkość zasobów -167754 t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Goszyn IV

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża  ? m²
 • Wielkość zasobów - 28104 t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane - nie

Nazwa - Rakowiec I

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 5500 m²
 • Wielkość zasobów 128,5 tys. t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa - Rakowiec II

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 6500 m²
 • Wielkość zasobów - 122,4 tys. t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa - Rakowiec III

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 0,5 ha
 • Wielkość zasobów - 95,3 tyś. t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Rakowiec IV

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 0,6 ha
 • Wielkość zasobów - 123,8 tys. t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Jeleń I

 • Rodzaj kopaliny - piasek
 • Powierzchnia złoża - 0,75 ha
 • Wielkość zasobów - 152,7 tys. t   (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

Nazwa -  Jeleń II

 • Rodzaj kopaliny - piasek
 • Powierzchnia złoża - 1,2 ha
 • Wielkość zasobów - 144,9 tys. t     (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane - tak

 

Powiat Wejherowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Sopot

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
Rodzaje kopalin pospolitych

rodzaje  kopalin pospolitych - brak

Złoża kopalin

nazwa - „Sopot” (zdrój Św. Wojciecha)   

 • rodzaj kopaliny - wody lecznicze (woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa)
 • Powierzchnia złoża       (ha)
 • wielkość zasobów złoża            (t lub m3) 
 • położenie złoża /gmina/     Sopot         
 • złoże jest eksploatowane? tak 
 • Organ koncesyjny         Koncesja nr 14/2004

Słupsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piaski kwarcowe
Złoża kopalin

nazwa - SŁUPSK II,

 • rodzaj kopaliny piasek kwarcowy
 • Powierzchnia złoża  10,03  (ha),
 • wielkość zasobów złoża 889,9 (t lub m3) 
 • położenie złoża /gmina/: Słupsk,  złoże jest eksploatowane: tak 
 • Organ koncesyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002