Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 24 722 566, 

w tym:
przemysł - 1 823 550
cele komunalne – 19 798 190
rolnictwo i leśnictwo – brak danych

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe 25,6 %  
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 74,4 % 
 • studnie indywidualne  0,5 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

122

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

59 237

 • do celów komunalnych: 54 241
 • do celów przemysłowych: 4996
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,5 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Na terenie dzielnicy przemysłowej  Gdańsk-Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej, dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych ”UNIKOM” sp. z o.o. cena wody brutto wynosiła :

 • gospodarstwa domowe  3,71 zł/m3 (w miesiącach: styczeń-luty);  3,98 zł/m3 (w miesiącach: marzec-grudzień)
 • przemysł i pozostali odbiorcy 4,48  zł/m3 (w miesiącach: styczeń-luty) ; 4,8  zł/m3 (w miesiącach: marzec-grudzień)

Na pozostałym terenie Gdańska obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. cena wody wynosiła 3,93 zł/m3

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 96,7
 • parametrów bakteriologicznych – 99,7
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Saur Neptun Gdańsk S.A., 80-858 Gdańsk; ul. Wałowa 46

 • 99,2 % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • wielkość produkcji śr. 58 767 [m³/d].  

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” Sp. z o.o. w Gdańsku

 • 0,8  % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • wielkość produkcji śr. 470 [m³/d]. 

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem        10 921 204,8 
 w tym:

 • przemysł działalność gospodarcza  1 140 462,4
 • cele komunalne gospodarstwa domowe    9 002 229,4
 • rolnictwo i leśnictwo
 • pozostali odbiorcy   778 513,0
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Gdyni są tylko ujęcia wody podziemne.

                                                                                                                                                                             w m3

Ujęcia wody – podziemne        (100,0%)
                         12 528 048
Uj. Wiczlino                                 (21,6%)
2 701 274
Uj. Wielki Kack                             (7,1%)
891 419
Uj. Jana z Kolna                             (0,002%)
2 467
Uj. Kolibki                                    (10,4%)
1 300 605
Uj. Sieradzka                                (10,4%)
1 307 964
Uj. Rumia                                     (17,8%)
2 227 058
Uj.Reda                                        (32,7%)
4 097 261

 • studnie indywidualne  ok. 40
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne 5
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe /brak/
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
 • ujęcie komunalne – wody podziemne
 • studnie indywidualne
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

142

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Wg  danych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Miasto Gdynia razem,   29 921,1

w tym: 

 • dla gospodarstw domowych:  24 663,6
 • dla działalności gospodarczej:  3 124,6
 • dla pozostałych odbiorców:   2 132,9
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Bd z 2011r dane 2008,- 98%

Połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 13 129 szt.

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno bytowe: 3,73 zł/m3
 • Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną art. spożywczych i farmaceutycznych: 3,78 zł/m3
 • Pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2: 3,80 zł/m3
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych  - 100,0 %
parametrów bakteriologicznych  -  100,0 %

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

 • % całkowitego zaopatrzenia. gminy,    powiatu  100%    
 •  wielkość produkcji śr [m³/d]    34 323,4 m3/d

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 Brak danych z powiatu za rok 2011  

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

 Brak danych z powiatu za rok 2011  

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

 Brak danych z powiatu za rok 2011  

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu za rok 2011   

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

 Brak danych z powiatu za rok 2011   

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

 Brak danych z powiatu za rok 2011   

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 Brak danych z powiatu za rok 2011    

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 Brak danych z powiatu za rok 2011  

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 
ogółem
przemysł
cele komunalne
rolnictwo
i leśnictwo
Gmina Chmielno
339 200
3 500
339 600
 
12 900
Gmina Sulęczyno
208 487
28 000
158 487
22 000
Gmina Sierakowice
926 320
60 000
726 320
140 000
Gmina Stężyca
344 000
77 000
267 000
brak danych
Gmina Somonino
280 287
38 335
238 025
3 927
Gmina Kartuzy
1 047 556
 
217 616
 
829 940
-
Gmina Żukowo
1 428 600
119 000
1 309 600
Gmina Przodkowo
437 700
41 300
345 800
brak danych
Powiat Kartuski
4 640 790
590 737
4 050 053*
 
*W Gm. Żukowo podano łącznie zużycie na cele komunalne i rolnictwo z leśnictwem

 

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe – 0 %
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 97,8 %
 • studnie indywidualne – 2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – 0,2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – 0 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Kartuzy – 85 
 • Gmina Sulęczyno – 127
 • Gmina Chmielno – 129
 • Gmina Stężyca – 98
 • Gmina Sierakowice – 135
 • Gmina Przodkowo – 121
 • Gmina Żukowo – 150
 • Gmina Somonino – 106

Średnio w powiecie 102

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Kartuzy - 2 870 (do celów komunalnych: 2 273,80; do celów przemysłowych: 596,20)
 • Gmina Sulęczyno – 569,6 (do celów komunalnych: 433; do celów przemysłowych: 60,1)
 • Gmina Chmielno – 929,3
 • Gmina Stężyca – 942,47
 • Gmina Sierakowice – 2 531 (do celów komunalnych: 1 984,5; do celów przemysłowych: 382,5)
 • Gmina Przodkowo – 1060 (do celów komunalnych: 947; do celów przemysłowych: 113)
 • Gmina Żukowo – 4259 (do celów komunalnych: 3909,76; do celów przemysłowych: 349,24)
 • Gmina Somonino – 761,91 (do celów komunalnych: 662,88; do celów przemysłowych: 105,03)

Razem 13 923,28 ( do celów komunalnych -12 083 , przemysłowych -1606)

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Kartuzy – 99%
 • Gmina Sulęczyno – 74%
 • Gmina Chmielno – 98%    
 • Gmina Stężyca – 91 %
 • Gmina Sierakowice – 98,7 % 
 • Gmina Przodkowo – 98 %
 • Gmina Żukowo – 97%
 • Gmina Somonino – 97 % 

Średnio w powiecie 97 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Gmina Kartuzy – 3,32 dla gospodarstw domowych; 3,64 dla pozostałych odbiorców
Gmina Sulęczyno – 2,94
Gmina Chmielno – 3,08
Gmina Stężyca – 3,18 dla stałych mieszkańców; 3,60 i 3,64 dla pozostałych odbiorców
Gmina Sierakowice – 2,94
Gmina Przodkowo – 2,26
Gmina Żukowo – 2,37 dla gospodarstw domowych; 3,52 dla odbiorców przemysłowych
Gmina Somonino – 3,24 dla gospodarstw domowych; 3,67 dla pozostałych odbiorcy, 4,32 dla odbiorców z poza gminy

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 
parametry fizykochemiczne
parametry bakteriologiczne
Gmina Kartuzy
100%
100%
Gmina Sulęczyno
100%
100%
Gmina Chmielno
100%
100%
Gmina Stężyca
75%
100%
Gmina Sierakowice
100%
100%
Gmina Przodkowo
100%
100%
Gmina Żukowo
100%
100%
Gmina Somonino
99%
100%

 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy
Zaopatruje
Wielkość produkcji śr. [m³/d]
% zaopatrzenia gminy

 

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 
Miasto i Gmina Kartuzy
4 367
99

 

Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski Glincz, ul. Akacjowa 24 
 
Gmina Żukowo
 
2712,33- dobowa
zdolność produkcji,
śr. 4259
 
81

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o. o. w Sławkach 1A
Gmina Somonino
1012,12
90

 

Zakład Komunalny w Stężycy
Gmina Stężyca
1142,5
97

 

Urząd Gminy w Chmielnie
 
Gmina Chmielno
 
979,2
 
98

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sierakowicach
Gmina Sierakowice
3100,6
99

 

Urząd Gminy w Przodkowie
Gmina Przodkowo
1199
100

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
Gmina Sulęczyno
569,6
bd
Razem  16 629,02 m3/d

 

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 3 002 326
w tym:

 • przemysł 702 271
 • cele komunalne 2 300 055
 • rolnictwo i leśnictwo - brak danych 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Miasto Kwidzyn  

 • 100% ujęcia komunalne - wody podziemne

Gmina Kwidzyn

 • 100 % ujęcia komunalne – wody podziemne

Gmina Sadlinki

 • 100% ujęcie komunalne - wody podziemne

Gmina Gardeja

 • 99% ujęcie komunalne – wody podziemne
 • 2 % ujęcia komunalne – studnie indywidualne

Gmina Ryjewo

 • 98 % mieszkańców gminy - ujęcia komunalne-wody podziemne
 • 2 % mieszkańców gminy – studnie indywidualne

Gmina Prabuty  

 • 99% ujęcia komunalne - wody podziemne
 • 1% studnie indywidualne 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto i Gmina Prabuty – 70
 • Gmina Sadlinki – 58
 • Gmina Ryjewo – 69
 • Gmina Gardeja – 67
 • Miasto Kwidzyn – 84
 • Gmina Kwidzyn – 94

Średnio w powiecie 77 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

8225

 • do celów komunalnych: 6301
 • do celów przemysłowych: 1924 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kwidzyn -99%
 • Gmina Kwidzyn-93%
 • Gmina Gardeja- 87%
 • Miasto i Gmina Prabuty- 99,6 %
 • Gmina Sadlinki-64%
 • Gmina Ryjewo -70%

Średnio dla Powiatu- 85,4% 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kwidzyn- 3,04 zł
 • Gmina Kwidzyn- 3,47 zł
 • Gmina Gardeja- dla odbiorcy indywidualnego 3,22 zł, dla zakładów 4,82 zł
 • Miasto i Gmina Prabuty-3,97 zł
 • Gmina Sadlinki- 3,11zł
 • Gmina Ryjewo- 3,23 zł 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych
 

 • Miasto Kwidzyn-100%
 • Gmina Kwidzyn-100%
 • Gmina Gardeja-100 %
 • Gmina Prabuty-50%
 • Gmina Sadlinki-99%
 • Gmina Ryjewo-100%

 •  

parametrów bakteriologicznych

 • wszystkie gminy 100%


parametrów fizykochemicznych – brak danych z powiatu

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Lp

Nazwa firmy

zaopatruje

Wielkość produkcji(m3/d)

%zaopatrzenia gminy

%zaopatrzenia powiatu

1

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul Sportowa 29 Kwidzyn

Miasto i Gmina Kwidzyn

7844

100%

66,2%

2

Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka ul Grudziądzka 13 Sadlinki

Gmina Sadlinki

621

100%

5,2%

3

Zakład Budżetowy „Pomezania” ul. Lipowa 1 Ryjewo

Gmina Ryjewo

394,5

98%

3,3%

4

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 Prabuty

Gmina Prabuty

1705

95%

14,4%

5

ECO Malbork z siedziba w Malborku

Gmina Prabuty

360

5%

3%

6

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei

Gmina Gardeja

926

99%

7,8%

 

RAZEM

 

11850,5

 

 

 

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

2 947 872
w tym

 • przemysł 195217(Cewice , Wicko, Łębork)
 • cele komunalne 2 740 655
 • rolnictwo i leśnictwo 12 000  (Cewice) 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - 0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 100
 • studnie indywidualne
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 100
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - 0
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Łeba- 66
 • Gmina Cewice- 63
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 70,8
 • Gmina Wicko- 93,97
 • Gmina Lębork – 108

Średnie zużycie w powiecie– 115

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

W powiecie do celów komunalnych 7541

 • Gmina Łeba – 1275 (cele komunalne)
 • Gmina Cewice – 490 (cele komunalne)
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 950 (cele komunalne)
 • Gmina Wicko – 562 (cele komunalne 538, cele przemysłowe 24)
 • Gmina Lębork – 4264 (cele komunalne – 3766, cele przemysłowe – 496)
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Łeba – 100
 • Gmina Cewice – 97
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – bd
 • Gmina Wicko – 99,80
 • Gmina Lębork – 99

Ogółem w powiecie bez Gminy Nowa Wieś Lęborska 98,9

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Łeba – 2,28
 • Gmina Cewice – 2,37
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – GZUK 2,51, MPWiK 2,16
 • Gmina Wicko- Nowęcin, Żarnowska, Łebieniec, Szczenurze, Sarbsk (2,05 zł/m3); pozostałe miejscowości gminy (2,28 zł/m3)
 • Gmina Lębork – 1,76
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Łeba - bd
 • Gmina Cewice – 91%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – parametry fizykochemiczne: 83%, parametry bakteriologiczne 100%
 • Gmina Wicko - parametry fizykochemiczne: 85%, parametry bakteriologiczne 98%
 • Gmina Lębork – 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Łeba

 • Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba Wicko”
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 3350  , sprzedaż 1275                                  
  • % całkowitego zaopatrzenia. Gminy- bd 

Gmina Cewice

 • Nazwa firmy Cewice
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  701
  • 78 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Nazwa firmy Siemirowice (PROMEX)
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 115
  • 12,8 % całkowitego zaopatrzenia. Gminy
 • Nazwa firmy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Maszewie Lęborskim
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 67
  • 8 % całkowitego zaopatrzenia. Gminy
 • Nazwa firmy Nadleśnictwo Lębork
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 11
  • 1,2 % całkowitego zaopatrzenia. gminy     

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Nazwa firmy Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 950,0                                     
  • 88 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska
 •  Nazwa firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lębork
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 252,6                                     
  • 12 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska    

Gmina Wicko

 • Nazwa firmy Gminne Usługi Komunalne Wicko
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  400                                    
  • 72 % całkowitego zaopatrzenia. gminy
 • Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba- Wicko” Sp. z o.o.
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  143                                   
  • 26 % całkowitego zaopatrzenia. gminy
 • Nazwa firmy Nadleśnictwo Lębork
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  8                               
  • 1,5 % całkowitego zaopatrzenia. gminy

Gmina Lębork

 • Nazwa firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]    4921,5                                  
  • 100 % całkowitego zaopatrzenia. gminy

Ogółem produkcja wody śr [m³/d] 10918, zużycie 8076 

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 2 683 126 

w tym:

 • przemysł 123 465
 • cele komunalne 2 334 902
 • rolnictwo, leśnictwo i pozostałe 224 759
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe – brak
 • ujęcia komunalne – wody podziemne:
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 20 studni (15 studni w gm. Stare Pole, 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork),
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku – 8 studni na terenie miasta Malborka,
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 8 studni na terenie gminy Miłoradz,
 • studnie indywidualne – 49 studni przydomowych
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • 1 studnia – PRINO PLAST Sp. z o.o. – Produkcja Artykułów Higienicznych – Malbork,
  • 1 studnia – MADEX – Zakład Pracy Chronionej –  produkcja przędzy – Kościeleczki, gm. Malbork,
  • 2 studnie – M. Leier – Wytwórnia materiałów Budowlanych w Malborku
  • 1 studnia – Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami w Szymankowie Sp. z o.o. – ujęcie w Lichnowach
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, Gm. Lichnowy
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Borętach, Gm. Lichnowy
  • 1 studnia – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Dąbrowie, Gm. Lichnowy
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe:
  • Cukrownia „Malbork” – w okresie kampanii cukrowniczej
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

200

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 798,06

 • do celów komunalnych: 6 007,02
 • do celów przemysłowych: 551,5
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 100%
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98%
 • Gmina Malbork – 96%
 • Gmina Miłoradz – 99,8%
 • Gmina Lichnowy – 99,9%
 • Gmina Stare Pole – 99,7%

Średnio w powiecie – 98,9%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku – 2,95
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 4,33
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 2,38
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. 

 • pod względem parametrów fizykochemicznych – 100%
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 %

Centralny Wodociąg Żuławski

 • pod względem parametrów fizykochemicznych – 98 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych – 100 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • pod względem parametrów fizykochemicznych –  80 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku 

 • wielkość produkcji śr. [m³/d]: 6 340
 • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 34,79

Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

 • wielkość produkcji śr. [m³/d] 11 193,6
 • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 61,41

Nazwa firmy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • wielkość produkcji śr. [m³/d]: 692
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 3,8

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem: 1 905 971
 w tym:

 • przemysł    brak danych 
 • cele komunalne    brak danych
 • rolnictwo i leśnictwo    brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański:  ujęcie komunalne – wody podziemne 100 %
 • Miasto Krynica Morska:  ujęcie komunalne – wody podziemne 100 % 
 • Gmina Ostaszewo:  ujęcie komunalne – wody podziemne  100 %
 • Gmina Stegna:  ujęcie komunalne – wody podziemne  99,5 %, studnie indywidualne  0,5 %  
 • Gmina Sztutowo:  ujęcie komunalne – wody podziemne  98 %, studnie indywidualne  2 % 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 125
 • Miasto Krynica Morska: 69
 • Gmina Ostaszewo: 29
 • Gmina Stegna: 192
 • Gmina Sztutowo: 118,5
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

5221

 • do celów komunalnych:   brak danych
 • do celów przemysłowych:   brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,42 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 4,55
 • Miasto Krynica Morska: 4,57
 • Gmina Ostaszewo: 4,55
 • Gmina Stegna: 5,18
 • Gmina Sztutowo: 4,55
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych    97%
 • parametrów bakteriologicznych    97,5 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 •  Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]    10 700 (dla całego CWŻ)
  • % całkowitego zaopatrzenia

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 100%

Gmina Ostaszewo -  100%                                    

Gmina Stegna – 99,5%

Gmina Sztutowo – 98%

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
  • wielkość produkcji śr [m³/d]    907,4
  • % całkowitego zaopatrzenia.

Gmina Krynica Morska - 99,9 %

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ok.3 140 000 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Władysławowo:

 • - ujęcia komunalne: 99,85 %
 • - studnie indywidualne: 0,15 %

Gmina Kosakowo: 88%

Miasto Puck: 99,8 %
Gmina Krokowa: 98 % (630 000 m³/rok)
Gmina Puck: 100 % (710 514 m³/rok )
Miasto Hel: 100 %
Gmina Jastarnia: 100 %
 

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe-brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 96%
 • studnie indywidualne- 4%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne – 15 szt.
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Władysławowo: 108
 • Gmina Kosakowo: 15,5
 • Miasto Puck: 98
 • Gmina Krokowa: 65
 • Gmina Puck: 81
 • Miasto Hel: 143
 • Gmina Jastarnia: brak danych 
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Władysławowo: 3250
 • Gmina Kosakowo: 119,2
 • Miasto Puck: 1150
 • Gmina Krokowa: 1173
 • Gmina Puck: 1946,61
 • Miasto Hel: 540
 • Gmina Jastarnia: brak danych ( ok.500 il.mieszk. zbliżona do miasta Hel)

Razem bez Jastarni 8089, ogółem ok. 8600 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Władysławowo: 99,85 %
 • Gmina Kosakowo: 93 %
 • Miasto Puck: 99 %
 • Gmina Krokowa: 98 %
 • Gmina Puck: 98 %
 • Miasto Hel: 100 %
 • Gmina Jastarnia: 100 %

Średnio w powiecie 98% 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Puck – 3,97
 • Gmina Puck – 2,70
 • Gmina Kosakowo – 3,30
 • Miasto Hel – 2,60
 • Gmina Krokowa - 2,89
 • Gmina Władysławowo – 3,37
 • Gmina Jastarnia – 3,42 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych- bardzo dobra - 100
 • parametrów bakteriologicznych – bardzo dobra - 100 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. ul. Droga Chłapowska 21, 84 - 120 Władysławowo 

 • zaopatruje gminę Władysławowo i Jastarnię  
 • 100% całkowitego zaopatrzenia gmin
 • 56% całkowitego zaopatrzenia powiatu

ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel

 • zaopatruje Miasto Hel 
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 7,0 % całkowitego zaopatrzenia powiatu
   

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. 

 • zaopatruje Gminę Kosakowo
 • 78% całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 2,5% całkowitego zaopatrzenia powiatu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWIK” w Gdyn

 • zaopatruje Gminę Kosakowo 22 % całkowitego zaopatrzenia gminy , 
 • sprzedaż 127 799m3/rok

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck

 • zaopatruje Miasto Puck -710 514 m³/rok 
 • 100% całkowitego zapotrzebowania miasta
 • 15% całkowitego zaopatrzenia powiatu

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa

 • zaopatruje Gminę Krokowa 
 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • 18% całkowitego zaopatrzenia powiatu

 

Razem 4 738 093 m³/rok tj 12 981 m³/dobę 

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

4 419 694

 • gm. Bobowo- 61.571;
 • gm. Lubichowo – 255.535
 • gm. Skarszewy- w roku 2010 - 424.981;
 • gm. Miejska Skórcz- b.d. ( w roku 2010 - 122.500);
 • Gmina Miejska Starogard Gdański-1.777.137;
 • gm. Czarna Woda 182.000;
 • gm. Kaliska 141525;
 • gm. Osiek 36.000;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 431.000;
 • gm. Smętowo Graniczne 233.600;
 • gm. Zblewo 402.000;
 • gm. Wiejska Skórcz 198.250;
 • gm. Osieczna 153.595 (Gm. Osieczna – 111.611, Stowarzyszenie – 41.984)


przemysł: 78 783

 • gm. Skarszewy – w roku 2010 - 63.800;
 • gm. Lubichowo – 1.783,
 • gm. Miejska Skórcz- b.d. ( w roku 2010 - 5.300);
 • gm. Kaliska 2800;
 • gm. Zblewo 27.000;
 • gm. Wiejska Skórcz 0;
 • gm. Osieczna – 0,
 • gm. Czarna Woda - 47200
   

cele komunalne: 2 842 109

 • gm. Lubichowo – 253.752;
 • gm. Skarszewy – w roku 2010 - 361.181;
 • gm. Miejska Skórcz- b.d. ( w roku 2010 - 117.200);
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 1.777.137;
 • gm. Czarna Woda 76900;
 • gm. Kaliska 136725;
 • gm. Osiek 33000;
 • gm. Zblewo 301.000;
 • gm. Wiejska Skórcz 110.000,
 • gm. Osieczna – 153.595
   

rolnictwo i leśnictwo – 164 250

 • gm. Kaliska 2000;
 • gm. Wiejska Skórcz 88.250;
 • gm. Osieczna – 0,
 • gm. Zblewo 74.000 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 10 ujęć

Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 75%
 • studnie indywidualne 25%
   

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 93%
 • studnie indywidualne: 7%
   

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne, jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.
   

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 6 ujęć korzysta 4963 mieszkańców
 • studnie indywidualne 186 studni korzysta 1204 mieszkańców
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe: 0
 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne – 8%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0
   

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 99%
 • studnie indywidualne 1%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - Steico S.A. pobiera wodę z Wdy.
   


Gmina Miejska Skórcz: b.d.
dane za rok 2010:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne 122.500 m3/r
 • studnie indywidualne – 500 m3/r
   

Gmina Wiejska Osieczna: b. d.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 99%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 95%
 • studnie indywidualne – 5%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0
   

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
(dane z 2009 r.):

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne – 1% 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio w powiecie 97,6

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 104
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 79,86
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 46,7
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 82
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 61,73
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 - 87,11)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 143,6
 • Gmina Wiejska Bobowo: 60,68 (dane za 2010r.0
 • Gmina Wiejska Zblewo: 74,29
 • Gmina Wiejska Kaliska: 70
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2010 r.-101,34)


 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Średnio w powiecie 12 109

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4869
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1180
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 456
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 700,1
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: do celów komunalnych: 210,68, do celów przemysłowych:129,32
 • Gmina Miejska Skórcz: b. d. (dane za rok 2010 - 483,28)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 420,81
 • Gmina Wiejska Bobowo: 275
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 374,6
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2010r.- 1.437,2)

do celów komunalnych:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: b.d. (dane z 2010 r.- 4.763,9)
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 456
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 695,2
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. (dane z 2010 r.- 346)
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane z 2010 r.- 321)
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d. (2009 r. 783)
 • Gmina Wiejska Kaliska: 10,2
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2010 r.- 1221,2)

Średnio w powiecie 12 109

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 86,4%
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87%
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.(r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 80%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 96%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99%
 • Gmina Miejska Skórcz: 99%
 • Gmina Wiejska Osieczna: 95,87%
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d. (dane z 2010 r.- 70,40%)
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 95
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 97,8

Średnio w powiecie 91,15 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,35
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:3,19
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,48
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,04
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,70
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,48
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,38
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,94 dane za rok 2010
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,89
 • Gmina Wiejska Bobowo: 3,24
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,86
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,38
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 2,83 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych 100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 - 100%)

parametrów bakteriologicznych 100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 - 100%)
 • Gmina Wiejska Bobowo: dobra 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 5562,
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard Gd.
    

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 73%
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAR-WIK” w Starogardzie Gd. 12%
 • DPS Szpęgawsk, RSP „KOOPEROL” Zduny 15 %
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1.409
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 640
    

Gmina Wiejska Osiek:

 • Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 90
    

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz,
  • wielkość produkcji śr. [m3] 543,
  • 92% całkowitego zaopatrzenia gminy


Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Nazwa firmy: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie,  ul Mickiewicza 7, Czarna Woda


Gmina Miejska Skórcz: b.d.
dane za rok 2010:

 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Miejskiej,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 483
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100 %,
    

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Urząd Gminy Osieczna
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 305,78
  • 72,67% całkowitego zaopatrzenia gminy,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr [m3/d] – 115,02 tj. 27,33% całkowitego zaopatrzenia gminy


Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
dane z 2010 r.:

 • Nazwa firmy: Gmina Bobowo,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 275
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – b.d.
    

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy: Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo,
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 1101,37
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 99%
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa firmy: Gmina Kaliska
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 521,1
    

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

 • Nazwa firmy: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 137,11 

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem – 1 657 512 
w tym:

 • przemysł- 329 617
 • cele komunalne  -1 319 230
 • rolnictwo i leśnictwo -8665 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Ujęcia

Mi G. Sztum

MiG Dzierzgoń

Gm. Stary Targ

Gm.Mikołajki Pomorskie

Gm. Stary Dzierzgoń

Komunalne %

98

98

85

85

96

Studnie indywidualne%

2

1,05

 

15

4

 

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

79,14 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

Razem 3614,33

 • Miasto i Gmina Sztum -1805
 • Gmina Mikołajki Pomorskie-189,3
 • Gmina Stary Dzierzgoń -347,9
 • Gmina Stary Targ—457,53
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń- 814,6
   

do celów przemysłowych:

Razem 625,5 

 • Miasto i Gmina Sztum- 536
 • Gmina Mikołajki Pomorskie-71,7
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń- 17,8


 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto i Gmina Sztum – 97%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie 85%
 • Gmina Stary Dzierzgoń – 96%
 • Gmina Stary Targ- 85%
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń-100%

Średnio w powiecie -94,6 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Sztum – 3,15.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie -3,96
 • Gmina Stary Dzierzgoń – 4,18
 • Gmina Stary Targ - 3,82
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń- 3,82 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina Stary Dzierzgoń, Miasto i Gmina Sztum, Miasto i Gmina Dzierzgoń:

 • Parametry fizykochemiczne-100%
 • Parametry bakteriologiczne-100% 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie: 

 • wielkość produkcji 2777m3/d, 97%
 • całkowitego zapotrzebowania gminy

-Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu:

 • wielkość produkcji 1312m3/d,
 • 100 % zapotrzebowania gminy

-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu:

 • wielkość produkcji-416m3,
 • 96% całkowitego zapotrzebowania gminy

-Samorządowy Zakład Budżetowy w Mikołajkach Pomorskich,

 • wielkość produkcji:270m3,
 • 85% całkowitego zapotrzebowania gminy
 • -Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Kaszubowski Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ
 • wielkość produkcji- 142 000m3/rok , tj 389 m3/d,
 • 85% całkowitego zapotrzebowania gminy

Razem 5164 m3/d 

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem – 3 849 125

w tym:

 • przemysł- 362 544 bez danych z gmin Damnica, Główczyce, Kępice, Ustka
 • cele komunalne– 3 486 582
 • rolnictwo i leśnictwo -bd 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - brak
ujęcie komunalne – wody podziemne:

 • Gmina Damnica – 17 ujęć - 99 % 
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 98,1 %
 • Gmina Główczyce – 21 hydroforni
 • Gmina Kępice - 17
 • Gmina Kobylnica - 28 studni
 • Gmina Potęgowo – 93 %
 • Gmina Słupsk – 95 % - 799 260 m3/rok
 • Gmina Smołdzino – 99 %
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka – 100%

studnie indywidualne

 • Gmina Dębnica Kaszubska - 1,9 %
 • Gmina Główczyce - 53 szt.
 • Gmina Kępice – ok 95
 • Gmina Słupsk- 5 %
 • pozostałe- bd

ujęcia przemysłowe – wody podziemne

 • Gmina Główczyce – 3 %
 • Gmina Kępice – 1 ujęcie
 • Gmina Kobylnica – 2 studnie 
 • pozostałe- bd
   

ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe

 • Gmina Kępice – 1 ujęcie 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Damnica – 96  
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 140 
 • Gmina Główczyce – 29,56
 • Gmina Kępice – 37 
 • Gmina Kobylnica – 60,14
 • Gmina Potęgowo - 142
 • Gmina Słupsk – 143
 • Gmina Smołdzino – 95,4
 • Gmina Ustka – 151
 • Miasto Ustka – 159 

Średnio w powiecie 102 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Damnica – 490,5 
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 1 738,19
 • Gmina Główczyce – 778,6
 • Gmina Kępice – 370
 • Gmina Kobylnica – 631,48
 • Gmina Potęgowo - 490
 • Gmina Słupsk – 1642,31 
 • Gmina Smołdzino – 334
 • Gmina Ustka – 1142  
 • Miasto Ustka – 1935,2 

Razem w powiecie 9552,28

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 15,81 
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Kobylnica – 286,22
 • Gmina Potęgowo – 83
 • Gmina Słupsk – 547,44
 • Gmina Smołdzino – 40
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka – 20,8

Razem w powiecie 993,27

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica - 99,00 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 98,10 %
 • Gmina Główczyce - 87,89 %
 • Gmina Kępice - 83,00%, 
 • Gmina Kobylnica – 99,00 %
 • Gmina Potęgowo- 93 %
 • Gmina Słupsk – 95,16 %
 • Gmina Smołdzino – 99,00 %
 • Gmina Ustka – bd , w r.2010 98 %
 • Miasto Ustka – 100 %

Średnio w powiecie 95,7% 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Gmina Damnica:

 • wg ryczałtu – 2,58
 • wg wskazań wodomierza –1,87

Gmina Dębnica Kaszubska: 

 • cele mieszkaniowe – 2,45
 • inne cele – 2,79

Gmina Główczyce:

 • wg ryczałtu – 3,20
 • wg wodomierza – 2,52 
 • Gmina Kępice - 2,15

Gmina Kobylnica – 2,78
Gmina Potęgowo: 

 • gospodarstwa domowe – 2,57
 • pozostali odbiorcy – 2,57

Gmina Słupsk

 • gospodarstwa domowe – 2,61
 • pozostali odbiorcy – 2,95

Gmina Smołdzino - 2,15

Gmina Ustka

 • taryfa I- 3,87  
 • taryfa II- 2,11

Miasto Ustka – 2,12  

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Damnica - 100 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 97,18 %
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - 100 %
 • Gmina Kobylnica – 98 %
 • Gmina Potęgowo - 89 %
 • Gmina Słupsk – 100 %
 • Gmina Smołdzino – 100 %
 • Gmina Ustka – 100 %
 • Miasto Ustka – 100 %
   

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Główczyce – bd
 • pozostałe - 100 % 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Damnica:  

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy Sp. z o.o. – 490,5; bd

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. – 1821,00; 98,1 %

Gmina Główczyce: 

 • Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. – 365, bd

Gmina Kępice:

 • PGK Kępice Sp. z o.o. 
 • Zakład Usług Wodnych w Słupsku

Razem – 400; bd
Gmina Kobylnica:

 • Zakład Usług Wodnych w Słupsku Sp. z o.o. – 909, 99 %

Gmina Potęgowo:

 • Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy w Potęgowie – 953,00; 93%

Gmina Słupsk:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Jezierzyce – 2189,75; 95,2%
 • Rejonowy Zakład Infrastruktury - Redzikowo – 36,8; 1,6 %
 • Wodociągi Słupsk-75,60; 3,2%

Gmina Smołdzino:

 • Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku – 515,0; 99%

Gmina Ustka:

 • Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku – 5,150; 22,2%

Miasto Ustka:

 • Wodociągi Ustka Sp. z o. o. - 2771; 100% 

Razem w powiecie- 10 532 m³/dobę
Roczne zużycie w powiecie- 3 844 180 m³/roku 

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

4 883 564
w tym:

 • przemysł 661 985
 • cele komunalne 3 978 279
 • rolnictwo i leśnictwo 243 300 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Tczew

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 99,40
 • studnie indywidualne 0,60

Miasto Tczew

 • ujęcie komunalne –wody podziemne uj. Park Miejski i uj. Motława 98,96
 • ujęcie przemysłowe – wody podziemne 1,04

Miasto i Gmina Pelplin

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 98,09
 • studnie indywidualne 0,98
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0,93
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0

Gmina Subkowy

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 95,56
 • studnie indywidualne 3,5
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0,94

Gmina Morzeszczyn

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 41,15
 • studnie indywidualne 11,01
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne 47,84
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0

Miasto i Gmina Gniew

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 99,83%
 • studnie indywidualne – brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0,17%
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Tczew 130
 • Miasto Tczew 103
 • Miasto i Gmina Pelplin 80
 • Gmina Subkowy 102
 • Gmina Morzeszczyn 90
 • Miasto i Gmina Gniew 86,78

Średnio w powiecie 94,5 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

W powiecie 13 380

 • w tym do celów komunalnych 10 899
 • do celów przemysłowych 1 814
 • pozostałe 667

Dane o gminach w zasobach archiwalnych powiatu. 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Tczew 99,8%
 • Miasto Tczew 100%
 • Miasto i Gmina Pelplin 99%
 • Gmina Subkowy 97%
 • Gmina Morzeszczyn 86%
 • Miasto i Gmina Gniew 90,61%

Średnio w powiecie 97,5 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Tczew – strefa niematerialna 4,13; materialna 4,70
 • Miasto Tczew 2,80
 • Miasto i Gmina Pelplin 2,91
 • Gmina Subkowy 3,52
 • Gmina Morzeszczyn 2,65
 • Miasto i Gmina Gniew 3,60 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gmina Tczew

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Miasto Tczew

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Miasto i Gmina Pelplin

 • parametrów fizykochemicznych 95
 • parametrów bakteriologicznych 95

Gmina Subkowy

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Gmina Morzeszczyn

 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100

Miasto i Gmina Gniew

 • parametrów fizykochemicznych 78% (decyzje na 15 parametrów)
 • parametrów bakteriologicznych 100 % 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Tczew
 

 • Nazwa firmy Energoagva w Tczewie
  • wielkość produkcji śr 232 [m³/d],
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 80,
  • ZWiK w Tczewie 20

Miasto Tczew

 • Nazwa firmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
  • wielkość produkcji śr 7891 [m³/d],
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Gmina Subkowy

 • Nazwa firmy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowych,
  • wielkość produkcji śr 554 [m³/d],
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 97,3

Miasto i Gmina Pelplin

 • Nazwa firmy Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie
  • wielkość produkcji śr 1392,05 [m³/d] ,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Miasto i Gmina Gniew

 • Firma Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o.
  • wielkość produkcji śr 1721,92 [m³/d],
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Gmina Morzeszczyn

 • Nazwa firmy Gmina Morzeszczyn,
  • wielkość produkcji śr 360 [m³/d],
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Razem 12 151 m³/d 

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych z powiatu.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu.

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu.

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z powiatu.

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu.

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu.

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Brak danych z powiatu.

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

2 395 284 ogółem       
 w tym:

 • przemysł  353 450
 • cele komunalne  1 581 229
 • rolnictwo i leśnictwo  nie dotyczy
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Ujęcia komunalne - wody podziemne - 100% 
Miasto Sopot zaopatrywany jest w wodę z własnych ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino, Nowe Sarnie Wzgórze. Kolejne 3 ujęcia nie są eksploatowane: Zacisze, Haffnera, Wzgórze Zamkowe.
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

153

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

6 562

 • do celów komunalnych:  4 332
 • do celów przemysłowych: 968
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,86

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 87,4
 • parametrów bakteriologicznych - 99
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 Nazwa firmy: SAUR NEPTUN Gdańsk, 100% zaopatrzenia

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] 7 341

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem  - 3 806,5 tys [m3/r],

w tym:

 • przemysł – 340,8 tys [m3/r]
 • cele komunalne – 3 465,7 tys [m3/r]
 • rolnictwo i leśnictwo  - brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – 100 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

98 [dm³/mieszkańca/dobę]

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: [m3/d]  9495
 • do celów przemysłowych:  [m3/d] 937
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • dla gospodarstw domowych - 2,78 [zł/m³]
 • dla przemysłu i produkcji spożywczej – 2,82 [zł/m³]
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o. - 100%

 •  wielkość produkcji śr [m³/d] – 14 500  [m³/d]                                    
 • % całkowitego zaopatrzenia Miasta Słupska - 100%
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002