Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

w komunalnej oczyszczalni Gdańsk-Wschód wytworzono ogółem 28 736 480 ścieków
w tym:

 • komunalne: 25 332 975
 • przemysłowe 3 403 505
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miasto Gdańsk

 • Oczyszczalnia „Gdańsk-Wschód”;  lokalizacja: Gdańsk, ul. Benzynowa 26
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. – eksploatator: SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
  • ilość odbieranych ścieków: 28 736 480 m3/rok ;    78 730 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]…180 000 / 120 000* /  przepustowość rzeczywista = 96 317 [m³/d]
  • *Przepustowość projektowa oczyszczalni: 180 000 m3/d wg decyzji OŚ-V-6811s/7/01/mb, OŚ-V-6811/u/4/01/mb, ŚR/Ś-V-mb/68111/56/05 oraz ŚR/Ś-V-mb/6811/18/06 obowiązujących do 31.03.2011r.
  • Od 01.04.2011 r. przepustowość oczyszczalni wynosi 120 000m3/d (decyzja nr DROŚ.A.7322.9.2011/ŁP)
  • obciążenie projektowe: 860 000 [RLM] / obciążenie rzeczywiste = 637616 [RLM]
  • sposoby oczyszczania: 
   • mechaniczno-biologiczny z pogłębionym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5  99,2;  CHZT…96,3;  Fosfor og.96,6;  Azot og 90,2;  Zawiesina 97,8
  • sposób zagospodarowania osadów : kompostowanie i rekultywacja składowisk odpadów
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

bd za rok 2011, w r.2010 97%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Na terenie dzielnicy przemysłowej  Gdańsk-Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy  ul. Fundamentowej, dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych ”UNIKOM” sp. z o.o. cena ścieków brutto wynosiła :
 • do 28.02.2011 :   
  • opłata za odbiór ścieków z gospodarstw domowych = 6,89 zł/m3
  • opłata za odbiór ścieków z przemysłu = 10,68zł/m3
 • od 01.03.2011 r.: 
  • opłata za odbiór ścieków z gospodarstw domowych = 7,83 zł/m3
  • opłata za odbiór ścieków z przemysłu = 11,93 zł/m3

Na pozostałym terenie Gdańska obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. cena ścieków wynosiła   -  5,735  zł/m³

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Przedsiębiorstwo „Comal” sp. z o.o. 

 • lokalizacja Gdańsk, ul. Bałtycka 5
 • oczyszczalnia (wód zaolejonych)
 • przepustowość [m³/dobę] 240,rzeczywista 166     
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Zatoka Gdańska (Basen Portowy Ostrowica II)

Port Service Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Mjr. H. Sucharskiego 75

 • oczyszczalnia (wód balastowych), przepustowość: 60 000 m3/rok, rzeczywista : 0
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Basen Roboczy Portu Północnego)

MALTEUROP POLSKA Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Promowa 1

 • oczyszczalnia ścieków (z produkcji słodu) przepustowość[m3/dobę],: 800, rzeczywista: 653 odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Kanał Kaszubski)

Siarkopol Gdańsk S.A., ul. Mjr.H.Sucharskiego 12

 • oczyszczalnia ścieków przemysłowych
 • przepustowość:[ m³/dobę] 2580 , rzeczywista: 223 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska ( Fosa Twierdzy Wisłoujście)

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18

 • 3 oczyszczalnie ścieków bytowych
 • przepustowość łączna: [m³/dobę] 316 , rzeczywista : 86 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zatoka Gdańska (Basen Górniczy, Kanał Kaszubski)

Grupa LOTOS S.A., Gdańsk, ul. Elbląska 135

 • oczyszczalnia ścieków technologicznych i bytowych na terenie Rafinerii w Gdańsku
 • przepustowość: [m³/dobę] 12 100,, rzeczywista : 3 710 
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Martwa Wisła

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Wg rejestru sprzedaży PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Ogółem Miasto Gdynia - 11 494 219,7

w tym:  

 • gospodarstwa domowe - 8 805 834,3
 • działalność gospodarcza - 1 881 639,5
 • pozostali odbiorcy - 740 847,9
 • punkty zlewne (nieczystości ciekłe) - 65 898,0
Oczyszczalnie komunalne

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków  „Dębogórze”   lokalizacja 84-230 Rumia, Dębogórze Wybudowanie ul. Długa 28

 • użytkownik (prowadzący instalację)  Oczyszczalnię eksploatuje PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków ogółem  58 990,5 m3/d  
 • w tym z miasta Gdynia  31 491,0  m3/d  
 • przepustowość projektowa [m³/d]    73 000, obciążenie [RLM] 410 000
 • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5  99,8, CHZT   97,6, fosfor og.   93,9,  azot og.   91,1, zawiesina   99,6
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  5.957
 • Sposób zagospodarowania osadów:   rekultywacja terenów,  przekształcenie termiczne (spalanie)
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków   Zatoka Pucka Morza Bałtyckiego
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

98 % dane z 2008r

Połączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania -  8 519 szt.
 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe 4,75  [zł/m³]
Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych  7,25 [zł/m³]

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak oczyszczalni

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 Brak danych z powiatu za rok 2011  

Oczyszczalnie komunalne

 Brak danych z powiatu za rok 2011  

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

 Brak danych z powiatu za rok 2011    

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

 Brak danych z powiatu za rok 2011    

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

 Brak danych z powiatu za rok 2011    

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 756 686
w tym

 • komunalne 2 237 296
 • przemysłowe 519 390

Gmina Kartuzy – 784 718, w tym komunalne 593 913; przemysłowe 190 805

Gmina Sulęczyno – 112 500, w tym komunalne 100 500; przemysłowe 12 000
Gmina Chmielno – 264 000, w tym komunalne 261 000; przemysłowe 3 000
Gmina Stężyca – 88 000
Gmina Sierakowice – 718 000, w tym komunalne 635 000; przemysłowe 83 000
Gmina Przodkowo – 103 200 (komunalne 100%)
Gmina Żukowo – 386 600, w tym komunalne 251 600; przemysłowe 135 000
Gmina Somonino – 299 668, w tym komunalne 204 083; przemysłowe 95 585

Oczyszczalnie komunalne

GMINA KARTUZY

 • nazwa Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
  • lokalizacja ul. Sambora, Kartuzy, gmina Kartuzy.
  • użytkownik: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 3 828
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10 000, obciążenie [RLM] 46 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,02, CHZT  96,1, fosfor og  98,09, azot og 90,13, zawiesina 97,01
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 754
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Klasztorna

GMINA SULĘCZYNO

 • nazwa Gminna Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sulęczyno
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków – 171,8 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 450 obciążenie [RLM] do 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT  - 92, fosfor og  - 96, azot og 97, zawiesina 96.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 25
  • Sposób zagospodarowania osadów: przyrodnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia

GMINA CHMIELNO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Kożyczkowo
  • użytkownik: Gmina Chmielno
  • ilość odbieranych ścieków - 178 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 200 obciążenie [RLM] 6 112
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,34, CHZT  - 96,94, fosfor og  - 96, azot og 88,72, zawiesina 98,92.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 281 Mg
  • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba

GMINA SIERAKOWICE

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja Sierakowice
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków – 1 237
  • przepustowość projektowa [m³/d] 4 032 obciążenie [RLM] 18 100
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT  - 95, fosfor og  - 84, azot og – 84, zawiesina 96,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 342
  • Sposób zagospodarowania osadów: przyrodniczo-rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bukowina, Czarna Woda

GMINA SOMONINO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Sławki
  • lokalizacja Sławki 1A
  • użytkownik: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe w Sławkach
  • ilość odbieranych ścieków – 1136,20 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 950 obciążenie [RLM] 21 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT  - 96, fosfor og  - 98, azot og 91, zawiesina 99,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  266 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wapnowanie, wykorzystywanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Radunia

GMINA PRZODKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Przodkowo
  • lokalizacja Przodkowo
  • użytkownik: Gmina Przodkowo
  • ilość odbieranych ścieków - 283 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 654 obciążenie [RLM] 2684 – wg analiz, 4500-wg pozwolenia
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97%, CHZT  - 90, fosfor og  - 94, azot og 75, zawiesina 95,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 108
  • Sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwiane na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Klasztorna Struga

GMINA STĘŻYCA

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Delowo
  • lokalizacja Delowo
  • użytkownik: Gmina Stężyca
  • ilość odbieranych ścieków – 400  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 520 obciążenie [RLM] 6 090
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 88 %, CHZT  - 97 %, zawiesina - 97%,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  -  88 Mg (składowanie)
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kania

GMINA ŻUKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Wschód
  • lokalizacja Gdańsk
  • użytkownik: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46,80-858 Gdańsk
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: - Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Kartuzy – 48,1 %
 • Sulęczyno -– 34,8%
 • Chmielno-– 52%
 • Sierakowice – 51,4%
 • Somonino– 68%
 • Przodkowo– 54%
 • Stężyca– ok. 27%
 • Żukowo – 37 %

Średnio w powiecie-46%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Kartuzy-- gospodarstwa domowe –  5,51; - pozostali – 7,24
 • Sulęczyno - 4,97
 • Chmielno-– 4,20
 • Sierakowice – 4,97
 • Somonino– gosp. domowe – 4,68; odb. pozostali – 5,72; odb. spoza gminy – 6,65
 • Przodkowo– 3,07
 • Stężyca–  4,38
 • Żukowo – 4,73 gospodarstwa domowe, 7,48 odbiorcy przemysłowi
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 826 012,5 m3/r tj. 7 742,5 m3/dobę
w tym:

 • komunalne: 2 221 207,5 m3/r tj. 6 085,5 m3/dobę
 • przemysłowe: 604 805 m3/r tj. 1 657 m3/dobę 
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN
Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.

 • Użytkownik: IP Kwidzyn, Miasto Kwidzyn
 • Lokalizacja: Kwidzyn
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 8 624
 • przepustowość [m3/doba] 150000, 
 • obciążenie [RLM] 84200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,6 , CHZT 87,7, fosfor og 91,9, azot og 95,8, zawiesina 99,4
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1 886
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów własne
 • Odbiornik: rurociągiem do rzeki Wisły

GMINA RYJEWO

Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • Lokalizacja: Mątowskie Pastwiska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 249
 • przepustowość [m3/doba] 461
 • obciążenie [RLM] 2257
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94,6, CHZT 87,4 , fosfor og. b.d, azot og. b.d, zawiesina 90,8
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]-35 
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu wywożone na składowisko odpadów w Jałowcu do rekultywacji
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Małych

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • Lokalizacja: Watkowice Małe
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 11
 • przepustowość [m3/doba] - 18
 • obciążenie [RLM] 180
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 92,6, fosfor og b.d., azot og. b.d., zawiesina 91,6
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] –brak danych
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Dużych

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • Lokalizacja: Watkowice Duże
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 2,8
 • przepustowość [m3/doba] – 9,5
 • obciążenie [RLM] 95
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,8, CHZT 92,7, fosfor og. b.d., azot og b.d. , zawiesina 91,2
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] –brak danych
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

Oczyszczalnia lokalna w Klecewku

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • Lokalizacja: Klecewko
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 5,5
 • przepustowość [m3/doba] - 15
 • obciążenie [RLM] 150
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,7, CHZT 92,7, fosfor og., azot og , zawiesina 91,2
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] –brak danych
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Kanał Graniczny

MIASTO I GMINA PRABUTY

Oczyszczalnia w Prabutach

 • Użytkownik: PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • Lokalizacja: Prabuty, ul. Warmińska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] . – 865
 • przepustowość [m3/doba] 2000
 • obciążenie [RLM] 15000
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 95, fosfor og.92, azot og. 91 , zawiesina 97
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1239
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostownia
 • Odbiornik: ścieki odprowadzane do ziemi

GMINA SADLINKI
Oczyszczalnia w Sadlinkach

 • Nazwa: BIOGRADEX
 • Użytkownik: Zakład Usług Wielobranżowych
 • Lokalizacja: Sadlinki
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 170
 • przepustowość [m3/doba] 350, 
 • obciążenie [RLM] 1650
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d. , CHZT b.d., fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina b.d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] b.d.
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa

GMINA KWIDZYN

Oczyszczalnia w Rakowcu

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Rakowiec
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 254
 • przepustowość [m3/doba] 200, 
 • obciążenie [RLM] 1333
 • sposoby oczyszczania biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,1, CHZT 86,8, fosfor og. b.d., azot og b.d., zawiesina 87,4
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd, ilość uwodnionych osadów 4147 Mg
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do IP Kwidzyn 
 • Odbiornik: Rów Rakowiecki, następnie rzeka Cyganówka, następnie rzeka Liwa

Oczyszczalnia w Tychnowach

 • Użytkownik: Urząd Gminy Kwidzyn
 • Lokalizacja: Tychnowy
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d]- 16 – I kwartal 2011
 • przepustowość [m3/doba] 125,
 • obciążenie [RLM] 327
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,5 , CHZT 98,7 , fosfor og. b.d., azot og b.d., zawiesina 99,2
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 65
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn 
 • Odbiornik: Rów melioracyjny, uchodzący do rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia zlikwidowana 30.06.2011r.

Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie

 • Użytkownik: Gmina Kwidzyn
 • Lokalizacja: Brachlewo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 19
 • przepustowość [m3/doba] 19,
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 97,2, CHZT 94,7 , fosfor og.b.d., azot og. b.d., zawiesina 94,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 86,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn 
 • Odbiornik: Rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia BIOCLERE B-180 w Szałwinku

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Szałwinek
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 8
 • przepustowość [m3/doba] 18
 • obciążenie [RLM] 157
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,8, CHZT 82,9, fosfor og. b.d., azot og b.d., zawiesina 43
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Baldramie

 • Użytkownik: ANR
 • Lokalizacja: Baldram
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 8,8
 • przepustowość [m3/doba] 20,1, 
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d , CHZT b.d , fosfor og. b.d, azot og. b.d , zawiesina –b.d
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]3
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy 
 • Oczyszczalnia zlikwidowana w 2011 r.

Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie

 • Lokalizacja: Janowo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] ok.2
 • przepustowość [m3/doba] 11,
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,18; CHZT 84,69; fosfor og 80 ., azot og 83,78; zawiesina – 79,59
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] ok. 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: b.d.
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

GMINA GARDEJA
Oczyszczalnia w Gardei

 • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Gardeja
 • Lokalizacja: Gardeja, ul. Młyńska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 500
 • przepustowość [m3/doba] 480, 
 • obciążenie [RLM] 2500
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku bd, , efekt oczyszczenia :BZT5 <5 , CHZT 120, fosfor og. b.d, azot og b.d , zawiesina 32 –
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 45
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu i higienizacji wywożone na składowisko w Bądkach do rekultywacji
 • Odbiornik: układ melioracyjny, a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kwidzyn -99%
 • Gmina Kwidzyn – 72,6 %
 • Gmina Gardeja- 45%
 • Miasto i Gmina Prabuty- 61%
 • Gmina Sadlinki - b.d. w r.2010- 31%
 • Gmina Ryjewo -57%

Średnio dla Powiatu- 65,5 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kwidzyn- 3,50
 • Gmina Kwidzyn- 3,50
 • Gmina Sadlinki- 3,89
 • Gmina Gardeja- 4,68
 • Gmina Ryjewo- 4,11
 • Gmina Prabuty-
  • do 30.04.2011r. – 4.44 zł
  • od 01.05.2011r. – 5,38 zł
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

 nazwa prowadzącego instalacje: International Paper w Kwidzynie

 • lokalizacja Kwidzyn
 • przepustowość [m³/doba] 150 000  
 • odbiornik oczyszczonych ścieków Wisła

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
 • Gmina Łeba – 1 349 405
 • Gmina Cewice- 10950
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 42169
 • Gmina Wicko – 191 000 (komunalne -182 000, przemysłowe 9 000)
 • Gmina Lębork – 2 729 296 (komunalne 2 190 125, przemysłowe 539 171)
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Łeba

 • nazwa  Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Łeba” lokalizacja  ul. Wspólna 1, Łeba
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków  [  m³/d] 3697wg danych z powiatu,3475 wg danych z PWK”Łeba”
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600, obciążenie [RLM] 95000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT  96, fosfor og  96,5 azot og 86, zawiesina 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  153
  • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie, rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łeba

Gmina Cewice

 • nazwa  Łebunia lokalizacja  Łebunia
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Cewice
  • ilość odbieranych ścieków  30 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 30, obciążenie [RLM] 570
  • sposoby oczyszczania:  biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 73,7 , CHZT  bd,  fosfor og  34,57, azot og 33,7, zawiesina 9,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2450 m3
  • Sposób zagospodarowania osadów odzysk i unieszkodliwianie składowisko w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rzeka Okalica

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • nazwa  Darżewo lokalizacja  Darżewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków  42  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 14, obciążenie [RLM] 180
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94 , CHZT  81, fosfor og  bd, azot og bd, zawiesina 83
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków zlewnia rzeki Pogorzelica

nazwa  Janowice lokalizacja  Janowice

 • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków  21 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 169, obciążenie [RLM] 460
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 85, CHZT  49, fosfor og  bd, azot og bd, zawiesina 24
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów stabilizacja
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków zlewnia rzeki Łeby
 • nazwa  Pogorszewo lokalizacja  Pogorszewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków  27 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 45, obciążenie [RLM] 384
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT  93, fosfor og  bd, azot og bd, zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków zlewnia rzeki Kisewy
 • nazwa  Łebień lokalizacja  Łebień
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków 25  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 67,5, obciążenie [RLM] 433
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 90, CHZT  95, fosfor og  bd, azot og bd, zawiesina 72
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków dopływ Strugi Białogardzkiej

Razem NWL 115  m³/d

Gmina Wicko

 • nazwa  Spółka Wodna „Łeba” lokalizacja  Łeba, ul. Wspólna 1
  • ilość odbieranych ścieków z terenu gminy Wicko w m³/d 498
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600, obciążenie [RLM] brak danych
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno – biologiczny i chemiczne usuwanie fosforu
 • nazwa ZGK Wicko 43a+ Ośrodek Zdrowia lokalizacja, Wicko 43a+ Ośrodek Zdrowia
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 8,2 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 9,0 , obciążenie [RLM] 90
  • sposoby oczyszczania:  tylko mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT 99,5  fosfor og. brak danych, azot og  brak danych , zawiesina 89
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków bd
 • nazwa ZGK Wicko 22-25 „BIOCLERE”, lokalizacja Wicko 22-25 „BIOCLERE”
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 35 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 34, obciążenie [RLM] 580
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd  fosfor og. brak danych, azot og  brak danych , zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków –rów melioracyjny
 • nazwa GUK Wicko, lokalizacja Charbrowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 15 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 15,0, obciążenie [RLM] 200
  • sposoby oczyszczania:  tylko mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd  fosfor og. brak danych, azot og  brak danych , zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Struga Charbrowska
 • nazwa GUK Wicko hydrobotaniczna, lokalizacja Sarbsk
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 32,0 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 34,0, obciążenie [RLM] 210
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd , CHZT – bd  fosfor og. brak danych, azot og  brak danych , zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Struga Charbrowska
 • nazwa GUK Wicko
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 12,3 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 15,0, obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania:  tylko mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 –bd, CHZT –bd ,   fosfor og. brak danych, azot og  brak danych , zawiesina - bd 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków bd

Razem ścieki oczyszczane z Gminy Wicko 600,5 m3/d

Gmina Lębork

 • nazwa Miejska Oczyszczalnia Ścieków,  lokalizacja – Lębork, ul. Pionierów 23
  • użytkownik (prowadzący instalację) - MPWiK Sp. z o.o.  w Lęborku, ul. Pionierów 2
  • ilość odbieranych ścieków -     – 7.478 m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] – 12.000,  obciążenie [RLM] – 85.733 / projektowe ; 2010r.- 28.640
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,0  CHZT - 96, fosfor og - .96, azot og - 82,  zawiesina - 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 906,5
  • Sposób zagospodarowania osadów –  kompostowanie, zagospodarowanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Łeba
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Łeba – 100%
 • Gmina Cewice – 67%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – bd w r. 2010 24%
 • Gmina Wicko – 42,79%
 • Gmina Lębork – bd, w r.2009 95%

Średnio w powiecie w r. 2010 72,6 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Łeba - 4,62 [zł/m³]
 • Gmina Cewice – 4,46 [zł/m³]
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – GZUK – 4,73 [zł/m³], MPWiK 4,35 [zł/m³]
 • Gmina Wicko – 5,80 [zł/m³] 
 • Gmina Lębork – 3,52 [zł/m³]
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 581 091,1

w tym:

 • komunalne: 2 408 886,1
 • przemysłowe 172 205
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Malbork

 • Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś,
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat”
  • ilość odbieranych ścieków: śr.6 533 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku zanieczyszczeń: BZT5 99,4; ChZT 96,2; fosfor ogólny 94,9; azot ogólny 90,2; zawiesina 98,1.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1 062,38 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3 w ilości 4 789 Mg
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.

Gmina Miłoradz

 • Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz,
  • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  • ilość odbieranych ścieków 240 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 2745
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96,10; ChZT 90,51; zawiesina 93,25
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10
  • Sposób zagospodarowania osadów: Ustabilizowane osady ściekowe odbierane są przez firmę SITA z Tczewa.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta 6 + 500.

Gmina Stare Pole

 • Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole,
  • użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • ilość odbieranych ścieków: 251,27 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  500, obciążenie [RLM] 1939
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 93,8; ChZT 91,5; zawiesina 97,1.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 15
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz
  • z wapnem gaszonym, po okresie stabilizacji wywożone na składowisko odpadów w Szaleńcu.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (rów melioracyjny R-K
  • w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat).

Gmina Nowy Staw

 • Nazwa – Oczyszczalnia ścieków – lokalizacja – Lipinka,
  • użytkownik: Miasto i Gmina Nowy Staw
  • ilość odbieranych ścieków 46,86 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 90,97, ChZT 92,2, zawiesina ogólna 95,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3
  • Sposób zagospodarowania osadów: suszenie na poletkach osadowych
  •  Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200.

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Malbork – 89,7%
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 75%
 • Gmina Malbork – 14%
 • Gmina Miłoradz – 86%
 • Gmina Lichnowy – 65%
 • Gmina Stare Pole – 71,83%

Średnio w powiecie – 66,92%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Przedsiębiorstwo „Nogat” - Gmina Miejska Malbork, Gmina Wiejska Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy

 • 3,39 od 01.01.2011 do 31.01.2011 r.
 • 3,67 od 01.02.2011 do 31.12.2011 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - Gmina Miłoradz

 • 5,09 od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Centralny Wodociąg Żuławski Gmina Stare Pole, Gmina Malbork

 • 4,23 w roku 2010.

Oczyszczalnia ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw

 • 5,11.
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 1 424 064
w tym

 • komunalne:   brak danych
 • przemysłowe:  brak danych
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Nowy Dwór Gdański

 • nazwa: SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  • ilość odbieranych ścieków 2300  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3 064,  obciążenie [RLM] 23 600
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   99 %, CHZT   96 %, fosfor og.    97%, azot og.   95,7 %, zawiesina  98,8 %.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  220
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków  - Kanał Panieński

Gmina Krynica Morska

 • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  ul. Gdańska, 82-120 Krynica Morska
  • ilość odbieranych ścieków     216 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  3150,  obciążenie [RLM] poza sezonem letnim 3100, w sezonie  21000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   99,5%, CHZT   95,46%, fosfor og.    93%, azot og.   81%, zawiesina  98,57%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   102
  • Sposób zagospodarowania osadów:  kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany

Gmina Ostaszewo

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie
  • ilość odbieranych ścieków     38  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  200,  obciążenie [RLM]   225
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  96,36  CHZT  90,84, fosfor og. -, azot og.  -, zawiesina  ., 84,90 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   20
  • Sposób zagospodarowania osadów:  rolniczo do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Struga Ostaszewska

Gmina Stegna

 • nazwa:   Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  590  m³/d – poza sezonem, 2000  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d]  6000  , obciążenie [RLM]   30 000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   229
  • Sposób zagospodarowania osadów:  kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”

Gmina Sztutowo

 • nazwa:   Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  450  m³/d – poza sezonem,  1300  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d]  6000  , obciążenie [RLM]   30 000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   98,60, CHZT   93,40, fosfor og. 97,30, azot og. 90,70, zawiesina  97,40.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   130                       
  • Sposób zagospodarowania osadów:  kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 80%
 • Miasto Krynica Morska: 100%
 • Gmina Ostaszewo: 0%   
 • Gmina Stegna: 66%
 • Gmina Sztutowo: 90%

Średnio w powiecie 70,5%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański:  5,21
 • Miasto Krynica Morska: 6,58
 • Gmina Ostaszewo: 1,51
 • Gmina Stegna: 6,97
 • Gmina Sztutowo: 6,97
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak w Powiecie Nowodworskim

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 900 000

w tym:

 • komunalne: brak danych
 • przemysłowe – brak danych 
Oczyszczalnie komunalne

GMINA PUCK:

 • Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo: Dane za rok 2011 Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • użytkownik:Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo" 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 6260 
  • przepustowość [m³/d] - max 15000, obciążenie [RLM] – 126 000 
  • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 96,9, fosfor og. 94,9 azot og. 88,2, zawiesina 98,9   
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1224
  • Sposób zagospodarowania osadów -kompostowanie 
  • odbiornik: Morze Bałtyckie
 • Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne- brak danych, dane z  r.2010  
  • użytkownik: Gmina Puck 
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d. 
  • przepustowość [m³/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych 
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d. 
  • odbiornik: Rzeka Reda
 • Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie - brak danych, dane z  r.2010  
  • użytkownik: Gmina Puck 
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240 (jak w r.2003) 
  • przepustowość [m³/doba] 242, obciążenie [RLM] 1250 
  • sposób oczyszczania biologiczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d. 
  • odbiornik: Rzeka Płutnica
 • Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo - brak danych, dane z  r.2010  
  • użytkownik: Gmina Puck 
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30 (jak w r.2003) 
  • przepustowość [m³/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444 
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d. 
  • odbiornik: kanał melioracyjny

GMINA KOSAKOWO:

 • Oczyszczalnia „Dębogórze”, lokalizacja Gmina Kosakowo-
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
  • ilość odbieranych ścieków z Gm Kosakowo 405 197,8 m³/r tj 1110 m³/d wg danych PEWiK Gdynia
  • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000 , 
  • obciążenie [RLM] 400 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,8 CHZT 97,6 , fosfor og. 93,9, azot og 91,1, zawiesina 99,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5957 dla całej oczyszczalni
  • Sposób zagospodarowania osadów- przekształcenie termiczne, rekultywacja, magazynowanie czasowe
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki

GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO:

 • Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra -
  • Oczyszczalnia Ścieków w Jastrzębiej Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra ul. Jantarowa
  • użytkownik: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o.
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu - 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
  • rzeczywista ilość ścieków 431 410 m3/rok, średnio1182 m3/dobę 
  • przepustowość (pozwolenie wodnoprawne) [m3/d] 4500, obciążenie [RLM] 38500
  • sposób oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,19, ChZT 94,72, fosfor og.96,18, azot og.77,24, zawiesina 96, w m-cach V-IX: BZT5 99, ChZT 95, fosfor og.93, azot og.81, zawiesina 97,00
  • ilość wytworzonych osadów [tsm/rok] 77,74
  • sposób zagospodarowania osadów: do uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne
  • odbiornik: Rzeka Czarna Wda
    
 • Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra - brak danych, dane z  r.2010  
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76 
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 4000 
  • przepustowość [m³/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2177 
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5 
  • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

GMINA JASTARNIA:

 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 1376 średniorocznie 
  • przepustowość [m³/d] 4000
  • obciążenie [RLM] 36700
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 95,1, fosfor og. 96,4, azot og. 88,4, zawiesina 98 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 179
  • Sposób zagospodarowania osadów przewożenie do oczyszczalni w Swarzewie i kompostowanie wspólnie z osadami ze Swarzewa   
  • odbiornik: Zatoka Gdańska   

GMINA KROKOWA:

 • Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce - brak danych, dane z r.2010  
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76 
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) , 293 (sezon zimowy)  
  • przepustowość [m³/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3021 
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3. 
  • odbiornik: Rzeka Karwianka
 • Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec
  • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76 
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy) 
  • przepustowość [m³/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1868 
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny 
  • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9 
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec- brak danych, dane z r.2010  
  • użytkownik: Gmina Puck 
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy) 
  • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200 (jak w r.2003) 
  • przepustowość [m³/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12233 
  • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9. 
  • odbiornik: Rzeka Piaśnica

GMINA MIASTA HEL:

 • Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel, ul Sikorskiego 20- brak danych, dane z r.2010  
  • Użytkownik – Zespół Zakładów Obsługi Miasta, zakład budżetowy w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel
  • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
  • Rzeczywista ilość ścieków [m3/d] Q średnioroczne = 1 677 m3/dobę
   • 1 966 (czerwiec-sierpień)
   • 1 580 (styczeń-maj; wrzesień-grudzień)
  • Przepustowość wg pozwolenia wodnoprawnego: Qdśr = 2 600 [m³/doba] Qd max. = 3 600 [m³/doba]
  • Obciążenie [RLM] 13 130
  • Sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,16, ChZTCr94,13,Nog92,26,Pog97,64,zawiesina 92,11
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 50 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: osad magazynowany jest na placu przy oczyszczalni, okresowo wykorzystywany jest na cele nierolnicze, do rekultywacji terenów zielonych, w 2010 roku w ten sposób wykorzystano 21,19 [t s.m.] osadu.
  • odbiornik: Zatoka Gdańska  
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Władysławowo: 91,1 %
 • Gmina Kosakowo: 92 %
 • Miasto Puck: 99%
 • Gmina Krokowa: 89 %
 • Gmina Puck: 63 %
 • Miasto Hel: 84,2 %
 • Gmina Jastarnia: 99,8 % 

Średnio w powiecie –82%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Władysławowo: 6,03 
 • Gmina Krokowa: 5,13 
 • Gmina Puck: 6,17 
 • Gmina Hel: 6,05 
 • Gmina Kosakowo: 4,21 
 • Gmina Jastarnia: 7,03 
 • Miasto Puck: 4,73 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie ma 

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Razem w powiecie bez gmin Osieczna, Bobowo, Kaliska -3 024 424

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ogółem 1.802.021, w tym 
  • komunalne: 1.671.670,
  • przemysłowe: 130.351

Gmina Wiejska Starogard Gdański: ogółem 131.600

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

ogółem 39. 299, w tym: 

 • komunalne 39. 299

Gmina Wiejska Osiek: ogółem 29.700
Gmina Wiejska Lubichowo: 83.845
Gmina Wiejska Skórcz:

 • ogółem 110.000, w tym:
  • komunalne 110.000,

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ogółem szacunkowo 100.000, w tym 
  • komunalnych 100.000

Gmina Miejska Skórcz: b.d.,rok 2010:

 • ogółem 145.000, w tym: 
  • komunalne: 73.900,
  • przemysłowe: 55.400

Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
Gmina Wiejska Zblewo:

 • 220.100, w tym 
  • komunalne: 198.100,
  • przemysłowe: 22.000

Gmina Wiejska Kaliska: b. d.

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 232.608,24  

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • nazwa miejska oczyszczalnia ścieków lokalizacja ul. Droga Owidzka 3a użytkownik (prowadzący instalację) PWiK „Star- WiK”
  • ilość odbieranych ścieków 7481 .w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 16000 obciążenie [RLM] 70 000.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,3 , CHZT 94,4 fosfor og 93,2, azot og 90.1., zawiesina 96,2.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 932
  • Sposób zagospodarowania osadów rolniczy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca
    

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Jabłowo, lokalizacja Jabłowo;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 56,74
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 165-215, obciążenie [RLM] 892
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZ b.d.; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,096 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Pliszka
    
 • Oczyszczalnia Kokoszkowy, lokalizacja Kokoszkowy;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d]84,43
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 215-267, obciążenie [RLM] 696
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZ 99,63; fosfor og. 78,8; azot og 89,12., zawiesina 96,27;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,44 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kochanka
    
 • Oczyszczalnia Szpęgawsk, lokalizacja Szpęgawsk;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- 83,98 [m3/d]
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 150- 195, obciążenie 756 [RLM]
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,21; CHZT 96,45; fosfor og. 83,77, azot og. 91,60; zawiesina 98,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,28 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szpęgawa
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie,
  • lokalizacja Kopytkowo,
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 110 [m3/d]
  • przepustowość projektowa [m3/d] 166 , obciążenie [RLM] 696,
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: b.d. wynik oczyszczania: BZT5 4,4, CHZT 62, fosfor og b.d., azot og b.d., zawiesina 7,9,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny R-A
    

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa- Gminna Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Urząd Gminy Osiek;
  • ilość odebranych ścieków- [m3/d]60-80;
  • przepustowość projektowa- [m3/d]300], obciążenie [RLM]2000;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99,5%, CHZT- 99%, fosfor og 96%, azot og 96%, zawiesina- 98,9% zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 35,4 [tsm/rok];
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Osieku;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał „A” Karszanek, dalej jez. Kałębie.
    

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie,
  • Lokalizacja: Lubichowo, ul. Wdecka 30,
  • ilośc odebranych ścieków: ok. [m3/d] 240;
  • przepustowość projektowa [m3/d]627 , obciążenie [RLM] 2500,
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 95, fosfor og 90, azot og 89, zawiesina 99.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 55.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rów melioracji szczegółowej ujście rzeki Zelgoszcz.
    

Gmina Wiejska Skórcz:
Z dniem 1.04.2011 wszystkie ścieki odprowadzane są do nowo wybudowanej kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Skórczu (eksplorator oczyszczalni ścieków jest Gmina Miejska Skórcz) osadnik ściekowy Wolental został wyłączony z eksploatacji, przeznaczony jest do likwidacji.

Gmina Miejska Skórcz:
b.d.dane za rok 2010:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Skórcz,
  • lokalizacja- Miasto Skórcz, ul. Gniewska 1;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Gospodarki Miejskiej;
  • ilość odebranych ścieków- 452 m3/d;
  • przepustowość projektowa- 750 m3/d, obciążenie 5000 RLM;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT- 93,5%, fosfor og b.d., azot og b.d. zawiesina- 95,5%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 17 tsm/rok;
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze 14 tsm, odpady 3 tsm;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Szoryca.
    

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa- gminna oczyszczalnia ścieków w Zblewie,
  • lokalizacja: ul. Pinczyńska 40, Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Komunalny Gminy Zblewo,
  • ilość odbieranych ścieków- w m3/d 603,01
  • przepustowość projektowa [m3/d]- 800 obciążenie [RLM] – 502,01
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,0 , CHZT 93,04 , fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina - 89,06 ,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 107
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowisko odpadów w Zblewie,
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Piesienica
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach,
  • Lokalizacja: Kaliska, gmina Kaliska,
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odebranych ścieków- 209 m3/d
  • przepustowość projektowa- 500 m3/d; obciążenie [RLM] 2000
  • sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97, zawiesina 99.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 40 tsm/rok.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie na wysypisku.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał rzeki Wdy.
    

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: bd z r.2011
 

 • nazwa MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW lokalizacja SKARSZEWY UL. POLNA 33
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINNE WODOCIAGI I KANALIZACJA SP Z O.O.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 650
  • przepustowość projektowa [m³/d] 770 obciążenie [RLM] 8750
  • sposoby oczyszczania:
  • mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98 %, CHZT 94 % fosfor og 93 % azot og 78 %., zawiesina 96 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 109,65
  • Sposób zagospodarowania osadów - ROLNICZE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków -RZEKA WIETCISA
    

Gmina Miejska Czarna Woda:
Gmina Miejska Czarna Woda nie posiada miejskiej oczyszczalni, przez co końcowy etap procesu odprowadzania ścieków realizowany jest w porozumieniu z gminami sąsiednimi. Ścieki komunalne z nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Czersku.
Ścieki bytowe oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych
w zakładzie STEICO S.A., odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni ścieków a następnie przetłaczane do tzw. rolniczej oczyszczalni ścieków. Ścieki z przydomowych zbiorników, wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Ogółem w powiecie 62,4 % bez gmin Czarna Woda, Osieczna, Bobowo.

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 96
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 32,6
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Wiejska Osiek: 35
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 53
 • Gmina Wiejska Skórcz: 30
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d.

(za rok 2010 - 63,7)

 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 53
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (za rok 2010 - 59,94) 
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4,32
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 4,96
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 3,13
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,39
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 4,21
 • Gmina Wiejska Skórcz: 4,00
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,59
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d.

dane za rok 2010:

3,65 (przemysł),

3,53 (ścieki komunalne dopływające siecią),

3,60 (ścieki komunalne dowożone),

3,46 (ścieki dostarczane hurtowo rurociągami z innych gmin)

 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 5,12
 • Gmina Wiejska Kaliska: 3,73
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 4,22 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Nazwa prowadzącego instalację: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
  • Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
  • lokalizacja: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
  • przepustowość [m3/doba] 19.300
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca   
 • nazwa prowadzącego instalację: STEICO SP. Z O.O.
  • lokalizacja: CZARNA WODA
  • przepustowość [m³/doba]: 2 500
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Rolnicze wykorzystanie ścieków - Kopleks łąk (trwałe użytki zielone) o pow. ok. 348 ha 

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 

Powiat

MiG Sztum

MiG Dzierzgoń

Gm. Stary Targ

Gm. Mikołajki Pomorskie

Gm. Stary Dzierzgoń

Ogółem[m3/r]

1 144 846

745200

228444

20000

119144

32058

Komunalne[m3/r]

   947858

560800

  220000

20000

115000

32058

przemysłowe[m3/r]

   196988

184400

   8 444

-

    4144

-

 

Oczyszczalnie komunalne

Miasto i Gmina Sztum

 • Oczyszczalnia ścieków w Sztumskim Polu
  • Ilość odbieranych ścieków 2042m3/d
  • Przepustowość projektowa: 5500 m3/d obciążenie [RLM] 25500
  • Sposób oczyszczania mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 99, CHZT 96, fosfor og 94, azot og 86, zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd, w r. 2010 114
  • Sposób zagospodarowania osadów – składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:- jezioro Parleta

Miasto i Gmina Dzierzgoń

 • Nazwa: Dzierzgoń, lokalizacja: miasto Dzierzgoń
  • Użytkownik: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków: 1800 m3/d
  • Przepustowość: [m3/d] 2400, obciążenie [RLM] 10733
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny.
  • % redukcji ładunku BZT5 97, CHZT 95, fosfor og. 77, azot og. 64, zawiesina 97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 152
  • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Dzierzgoń
    
 • Oczyszczalnia ścieków w Dzierzgoniu-Jasna
  • Ilośc odbieranych ścieków 625,9m3/d
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 2200 obciążenie [RLM] 9017
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno – biologiczny
  • %redukcji ładunku BZT5 98,8, CHZT 94,6, fosfor og 87,2, azot og 86,4, zawiesina 98,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10,2
  • Sposób zagospodarowania osadów- rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Balewka, rz. Dzierzgoń
 • Nazwa: Blunaki, lokalizacja: wieś Blunaki
  • Użytkownik: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków: 22,5 m3/d
  • Przepustowość: [m3/d] 30, obciążenie [RLM] 64
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny.
  • redukcji ładunku bd, wyniki oczyszczenia: BZT5 3,30, CHZT 7,57, fosfor og. 0,09, azot og. 0,40, zawiesina 2,58.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,5
  • Sposób zagospodarowania osadów: przewożone do oczyszczalni w Dzierzgoniu po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Dzierzgoń
    

Gmina Stary Targ

 • Oczyszczalnia ścieków w Zielonkach
  • Lokalizacji Zielonki,
  • Ilość odbieranych ścieków: 36m3/d
  • Przepustowość projektowa 200 obciążenie [RLM]985
  • Sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5- 97, CHZT-95, fosfor of 19, Azor og 67, zawiesina 97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: -7
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Tyna
  • Nazwa: Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Mleczewie
  • lokalizacja: Mleczewo, gm. Stary Targ
  • Użytkownik (prowadzący instalację) ZGK w Starym Targu
  • ilość odbieranych ścieków 13,7m3/d
  • przepustowość projektowa 70m3/d
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, fosfor og 95%, azot og 95%, zawiesina 95%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja terenów
  • odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny do Strugi Orlęckiej
    

Gmina Stary Dzierzgoń

 • Oczyszczalnia ścieków w Przezmarku
  • Użytkownik- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków 87m3/d
  • Przepustowość projektowa 150m3/d, obciążenie (RLM)< 2000
  • Sposoby oczyszczania : mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 98%, CHZT-95%, azot og 79% zawiesina 98%
  • Ilość wytworzonych osadów ścieków -8,1(tsm/rok)
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowane na lagunach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Stara Dzierzgonka

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Oczyszczalnia w Mikołajkach Pomorskich:
  • Ilość odbieranych scieków 64400 w m3/d 176,4
  • Przepustowość projektowa [m3/d]200
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd , efekt oczyszczenia BZT5 50,5, CHZT 6,50, fosfor og 1,78, azot og 15,95, zawiesina 8,25
  • Sposób zagospodarowania osadów proces odzysku R-10
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 31ton
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał Wilczewski
 • Oczyszczalnia ścieków w Balewie
  • Ilość odbieranych scieków11000 w m3/d 30,13
  • Przepustowość projektowa [m3/d]37
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd , efekt oczyszczenia -BZT5 50,5, CHZT 6,50, fosfor og 1,78, azot og 15,95, zawiesina 8,25
  • Sposób zagospodarowania osadów proces odzysku R-10
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd 31ton osadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał Juranda
 • Oczyszczalnia ścieków w Cieszymowie
  • Ilość odbieranych scieków17000 w m3/d 46,57
  • Przepustowość projektowa [m3/d]100
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd , efekt oczyszczenia BZT5 50,5, CHZT 6,50, fosfor og 1,78, azot og 15,95, zawisiena 8,25
  • Sposób zagospodarowania osadów proces odzysku R-10
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 31ton
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rów Cieszymowski 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Sztum- 1152 przyłącza do sieci, w r.2010 podano 90%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie 70%
 • Gmina Stary Dzierzgoń 13%
 • Gmina Stary Targ 12,5%
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń 98%

Średnio w powiecie 70,4

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Sztum:4,35
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń:4,78
 • Gmina Stary Dzierzgoń-4,63
 • Gmina Stary Targ:- 5,39
 • Gmina Mikołajki Pomorskie:6,10 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Nazwa prowadzącego instalację –Sonac Uśnice-odbiornik rzeka Nogat
 • Elstar Oils s.a. w Czerninie-odbiornik oczyszczonych ścieków PWiK w Sztumie  

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 3 213 400 (2009 r),

w tym:
komunalne – 2 094 400
przemysłowe -1 119 000 

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Damnica: 
 

 • Nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Damnicy
  • lokalizacja: Damnica
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica
   • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 140
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 300, obciążenie [RLM]: 1667
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 96; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 30
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Bobrownikach
  • lokalizacja: Bobrowniki
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 145
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 336; obciążenie [RLM]: 1840
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 89; CHZT 96; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 24
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Karżniczka
  • lokalizacja: Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację): ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 66
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 68; obciążenie [RLM]: 350
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku : BZT5 98; CHZT 91; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 30
  • Sposób zagospodarowania osadów: przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Charstnica
    

Gmina Dębnica Kaszubska: 
 

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Dębnica Kaszubska
  • lokalizacja: Dębnica Kaszubska
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 673
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 1550; obciążenie [RLM]: 14880
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,12; CHZT 96,41; fosfor og. 97,41; azot og. 79,70; zawiesina 99,30
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 105,75
  • Sposób zagospodarowania osadów: odwadnianie oraz składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Borzęcino
  • lokalizacja: Borzęcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 40
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 60; obciążenie [RLM]: 375
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 89,07; CHZT 85,44; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 87,46
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,28
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Graniczna
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Gogolewo
  • lokalizacja: Gogolewo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 40
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 50; obciążenie [RLM]: 525
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,09; CHZT 94,98; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 98,18
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,0
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Gogolewski
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Budowo
  • lokalizacja: Budowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 34
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 135; obciążenie [RLM]: 450
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 88,46; CHZT 85,40; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 87,70
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,43
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Skotawa
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Podwilczyn
  • lokalizacja: Podwilczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 9,25
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 26; obciążenie [RLM]: 206
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,30; CHZT 96,31; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 97,44
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,33
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kamienna


Miejscowość Motarzyno w roku ubiegłym została skanalizowana i połączona do oczyszczalni w Dębnicy Kaszubskiej

Gmina Główczyce 
 

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Główczyce
  • lokalizacja: Główczyce
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 142,17
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 200; obciążenie [RLM]: 1500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd:ść po oczyszczeniu [g/m3]; BZT5 1,35; CHZT 34,9; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 8 
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Ciek Główczycki
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Pobłocie
  • lokalizacja: Pobłocie
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 13,8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 44; obciążenie [RLM]: 160
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd: BZT5 262; CHZT 469; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 47,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał A Pobłocie
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Gorzyno
  • Lokalizacja: Gorzyno
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 16,6
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 30, obciążenie [RLM]: <2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd: BZT5 305; CHZT 548; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 55
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Stowięcino
  • lokalizacja: Stowięcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 38,8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: ; obciążenie [RLM]: <2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd:BZT5 2,64; CHZT 62; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 5,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Szczypkowice
  • lokalizacja: Szczypkowice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 16,6
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 75; obciążenie [RLM]: <2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd: BZT5 2,644; CHZT 33; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 5,5
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Warblinka
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Żoruchowo
  • lokalizacja: Żoruchowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 100; obciążenie [RLM]: 86
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka
    

Gmina Kępice
 

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Kępice
  • lokalizacja: Kępice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 625
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 2500; obciążenie [RLM]: 1017,6
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99 ; CHZT 95; fosfor og. 96; azot og. 92; zawiesina 95
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 5,8
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko KAGAR
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wieprza
    

Gmina Kobylnica – brak oczyszczalni , ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Słupsku


Gmina Potęgowo
 

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Grapice
  • Lokalizacja: Grapice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 34,3
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 50,00; obciążenie [RLM]: 333
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2,04
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, rzeka Darżynka
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Grąbkowo
  • lokalizacja: Grąbkwo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 15,7
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 34, obciążenie [RLM]: 240
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96; CHZT 94; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 93
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,16
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny Ciek Grąbkowski
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Karżnica
  • lokalizacja: Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków m³/d: 21
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 50; obciążenie [RLM]: 333
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95; CHZT 95; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 93
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1,55
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rębówka
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Łupawa
  • lokalizacja: Łupawa
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 119,4
  • przepustowość projektowa: 242,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 1850
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97; CHZT 96; fosfor og. 96; azot og. 71; zawiesina 97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych w tsm/rok: 8,69
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Potęgowo
  • lokalizacja: Potęgowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 119
  • przepustowość projektowa: 230,00 [m³/d], obciążenie [RLM]: 2400
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 97; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 5,70
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Darżynka (dopływ Łupawy)
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Skórowo
  • lokalizacja: Skórowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 123,2
  • przepustowość projektowa: 400; obciążenie [RLM]: 2400
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 97; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 9,07
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerwieniecka
    
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Warcimino
  • lokalizacja: Warcimino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 10,3
  • przepustowość projektowa: 35,00; obciążenie [RLM]: 250
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 0,76
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pogorzelica
    

Gmina Słupsk – na terenie Gminy Słupsk nie ma działających oczyszczalni ścieków, wszystkie ścieki płyną do oczyszczalni w mieście Słupsk


Gmina Smołdzino 

 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Smołdzino
  • lokalizacja: Smołdzino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Wodnych Słupsk
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 88
  • przepustowość projektowa: 280; obciążenie [RLM]: 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 88; fosfor og. 91; azot og. 79; zawiesina 96
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa
    

Gmina Ustka
 

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rowach
  • lokalizacja: Rowy
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 1 184
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 3 500; obciążenie [RLM]: 12 815
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98; CHZT 90; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 65
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa

Miasto Ustka
 

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków w Ustce
  • lokalizacja: m. Ustka
  • użytkownik (prowadzący instalację) Wodociągi Ustka Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 6281
  • przepustowość projektowa [m³/d]10 136, obciążenie [RLM] 57 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny i chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 95, fosfor og. 97, azot og. 85 , zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 406
  • Sposób zagospodarowania osadów – odzysk
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Słupia 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica – 58,00 %
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 74,50 %
 • Gmina Główczyce - 46 %- 
 • Gmina Kępice - 58 %
 • Gmina Kobylnica – 82 %
 • Gmina Potęgowo – 67 %
 • Gmina Słupsk – 90%
 • Gmina Smołdzino – 12 %
 • Gmina Ustka – 92,00 %
 • Miasto Ustka – 100%

Średnio w powiecie słupskim 67,95 % 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Damnica:

 • wg ryczałtu – 3,37
 • wg wskazań wodomierzy – 3,08

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • cele mieszkaniowe – 4,13
 • inne – 5,24

Gmina Główczyce – 4,92

Gmina Kępice - 2,71
Gmina Kobylnica:

 • dla posiadaczy pomp będących własnością gminy – 11,23
 • dla posiadaczy pomp nie będących własnością gminy – 10,15

Gmina Potęgowo

 • gospodarstwa domowe – 4,55
 • pozostali odbiorcy – 5,07

Gmina Słupsk – 8,13
Gmina Smołdzino – 4,31
Gmina Ustka – 4,31
Miasto Ustka – 4,53 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Gmina Kępice: 

 • Zakład Garbarski w Kępicach – podczyszczalnia ścieków przemysłowych
  • Lokalizacja: Kępice
  • Przepustowość: 300
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków w Kępicach

Pozostałe gminy-brak 

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem w powiecie: 3 748 545
w tym:

 • komunalne: 3 329 726
 • przemysłowe: 418 819

Dane o gminach w zasobach archiwalnych powiatu 

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Morzeszczyn

 • nazwa Segmentowa oczyszczalnia ścieków lokalizacja w Morzeszczynie   
  • użytkownik (prowadzący instalację) Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków 244 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 450, obciążenie [RLM] 1500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 64%, CHZT 60%, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 82%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10
  • Sposób zagospodarowania osadów - unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Janka   
 • nazwa Biologiczny reaktor oczyszczania ścieków lokalizacja Majewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Urząd Gminy Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków 63 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 61, obciążenie [RLM] 820
  • sposoby oczyszczania: sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 85%, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 89%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4
  • Sposób zagospodarowania osadów - unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Ropuchy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Struga Lipiogórska   

Miasto i Gmina Gniew

 • nazwa Oczyszczalnia ścieków w Gniewie lokalizacja Ciepłe
  • użytkownik (prowadzący instalację) Inwest-Kom Sp. z o.o. w Gniewie
  • ilość odbieranych ścieków 726,3 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2000, obciążenie [RLM] 13 333
  • sposoby oczyszczania: sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 90,0%, CHZT 75%, fosfor og. 40,0%, azot og. 35,0%, zawiesina 90,0%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 219
  • Sposób zagospodarowania osadów - do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wisła 

Miasto i Gmina Pelplin

 • nazwa Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych lokalizacja Pelplin, ul. Generała Maczka, dz. nr 114/3, obręb Rożental
  • użytkownik (prowadzący instalację) Pelkom Sp. zo.o. w Pelplinie, ul. Starogardzka 12
  • ilość odbieranych ścieków 912,33 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2 287, obciążenie [RLM] 12577
  • sposoby oczyszczania: sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og.93, azot og.90, zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 225
  • Sposób zagospodarowania osadów - unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów w Ropuchach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wierzyca 

Gmina Subkowy

 • nazwa Oczyszczalnia ścieków lokalizacja Gorzędziej, ul. Tczewska  
  • użytkownik (prowadzący instalację) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 32,47
  • przepustowość projektowa [m³/d] 70, obciążenie [RLM] 186
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96,6, CHZT 93,5, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 98,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 25
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Wisła
 • nazwa Oczyszczalnia ścieków - gimnazjum lokalizacja Subkowy, ul. Wybickiego  
  • użytkownik (prowadzący instalację) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 5,66
  • przepustowość projektowa [m³/d] 26,4, obciążenie [RLM] 144
  • sposoby oczyszczania: sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 95,5, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 96,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 7
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka „Drybok”, inna nazwa to Struga Subkowska 

Miasto Tczew

 • nazwa Miejska oczyszczalnia w Tczewie lokalizacja Tczew, ul. Czatkowska 8
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
  • ilość odbieranych ścieków 7 827 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22318, obciążenie [RLM] 81 806 rzeczywiste, 109 730 projektowane
  • sposób- oczyszczania:mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 96,5%, CHZT 99,2%, fosfor og. 96,5%, azot og. 93,5%, zawiesina 98,2%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1126
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wisła 

Gmina Tczew

 • nazwa Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Turze  
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew
  • ilość odbieranych ścieków 279 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600, obciążenie [RLM] 6000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og.97, azot og.88 zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 169
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – ciek Damaszka
 • nazwa Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Swarożyn użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew  
  • ilość odbieranych ścieków 185 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600, obciążenie [RLM] 5000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 93%, fosfor og.98%, azot og. 94%, zawiesina 98%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 262
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Swarożynka
 • nazwa Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Miłobądz- użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva Tczew  
  • ilość odbieranych ścieków 11,1 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12, obciążenie [RLM] 147
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 97%, fosfor og. brak danych, azot og. brak danych, zawiesina 98%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,12
  • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rów R-71c w Miłobądzu

Razem ilość ścieków przyjętych przez oczyszczalnie w powiecie 10 285,86 m³/d 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Tczew 95%
 • Miasto Tczew 98%
 • Miasto i Gmina Pelplin 82%
 • Gmina Subkowy 12,6%
 • Gmina Morzeszczyn 80 %
 • Miasto i Gmina Gniew 43%

Średnio w powiecie 82,4

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Tczew strefa niematerialna 10,88; materialna 14,44
 • Miasto Tczew gosp. domowe i strefa produkcji niematerialnej 4,05; materialnej 6,47
 • Miasto i Gmina Pelplin gospodarstwa domowe i strefa produkcji niematerialnej 3,51; materialnej 6,94
 • Gmina Subkowy 5,89
 • Gmina Morzeszczyn 2,76
 • Miasto i Gmina Gniew I gr. 4,21, II gr. 4,59 i III gr. 5,56 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację: Fregata S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział Produkcyjny w Waćmierzu, gm. Subkowy
 

 • lokalizacja: Waćmierz, ul. Chemiczna 1, gm. Subkowy
 • przepustowość [m³/doba]: 1,5
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: ziemia 

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu.

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu.
Dane z PWiK Gdynia
nazwa „Dębogórze” lokalizacja Gmina Kosakowo

 • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • ilość odbieranych ścieków 58 990,5 m3/d   
  • w tym z Rumii 4553 m³/d
  • w tym z miasta Wejherowa 4712 m³/d
  • w tym z gminy Wejherowo 572 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000, obciążenie [RLM] 410 000
 • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku BZT5  99,8, CHZT   97,6, fosfor og.   93,9,  azot og.   91,1, zawiesina   99,6
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5.957
 • Sposób zagospodarowania osadów: przekształcenie termiczne, magazynowanie czasowe
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu.

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z powiatu.

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych z powiatu.

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem   2 338 875
w tym:

 • komunalne:  1 555 334
 • przemysłowe:     347  783
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Sopot nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Jest włączone do systemu gdańskiego. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

 • ilość odbieranych ścieków w m³/d  8 116
 • przepustowość projektowa [m³/d]   120 000 , obciążenie [RLM]    650 000
 • sposoby oczyszczania: 
 • mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5   99,2., CHZT  96,3, fosfor og.  96,6, azot og.   90,2, zawiesina  97,8
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10 010 (jest to całkowita ilość osadów powstająca na oczyszczalni „Wschód”).
 • Sposób zagospodarowania osadów: Kompostowanie i rekultywacja składowisk odpadów.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zatoka Gdańska
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

5,04

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem – 4 168 300 [ m³],w tym:

 • komunalne – 3 459 100 [m³] 
 • przemysłowe – 709 200 [m³]
Oczyszczalnie komunalne

nazwa:Miasto Słupsk, lokalizacja: ul. Sportowa 73, 76 – 200 Słupsk

 • użytkownik (prowadzący instalację): „Wodociągi  Słupsk” Sp. z o. o.
 • ilość odbieranych ścieków: 11 420 [ m³/d]
 • przepustowość projektowa: 40 000 [m³/d]
 • obciążenie [RLM] - 230 000
 • sposoby oczyszczania:
 • mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku:
  • BZT5 99,4 CHZT 97, fosfor 96,8, azot 87,6, zawiesina 98,2
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych – 1 501 [tsm/rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: odzysk w procesie R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) – kompostowanie osadów z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, tzw. zielonymi w technologii pryzmy przerzucanej.
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

4,43

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie dotyczy

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002