Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 4
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: elektryczne 5
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie –

 • Elektrociepłownia Wybrzeże Gdańsk (EC2) moc cieplna osiągalna 736,2 MW (moc elektryczna osiągalna 217,3 MW); nośnikiem energii jest węgiel
 • Elektrociepłownia Matarnia GPEC Sp. z o.o., moc cieplna osiągalna 10,6 MW (moc elektryczna 2,1 MW); nośnikiem energii jest gaz ziemny;
 • Elektrociepłownia Grupy Lotos S.A. o mocy nominalnej 516,8 MW na olej opałowy – jako źródło przemysłowe

kotłownie –

 • kotłownia rejonowa GPEC Sp. z o.o. przy ul. Zawiślańskiej o zainstalowanej mocy cieplnej ok. 24 MW; nośnikiem energii jest węgiel;
 • kotłownia rejonowa Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM przy ul. Budowlanych o zainstalowanej mocy cieplnej ok. 29 MW nośnikiem energii jest węgiel;

 

Główne źródła emisji

Nazwa substancji / Ładunek całkowity 2011 [Mg]

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A

 • dwutl. siarki 0,06
 • dwutl. azotu 3,78
 • tlenek węgla 1,44
 • w.alif.do C12 8,29
 • węglow.aroma 29,26
 • fluor 0,30
 • ksylen 67,22
 • alk.benzylowy 5,94
 • alk.butylowy 13,06
 • alk.izobutyl. 5,32
 • etylobenzen 17,68
 • octan butylu 4,50
 • metylizobketo 5,09
 • dwutl.węgla 1 463,83
 • w.arom.inne 0,56
 • kw.org.inne 12,41
 • pył 9,86
 • żelazo 3,63
 • p.pozostałe 8,73
 • RAZEM 1 662,36
 • Suma gazów 1 638,99
 • Suma pyłów 23,36

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A

 • w.alif.inne 35,05
 • w.arom.inne 2,97
 • RAZEM 38,03
 • Suma gazów 38,02

Instytut Morski w Gdańsku

 • dwutl. siarki 0,82
 • dwutl. azotu 7,99
 • tlenek węgla 1,10
 • w.alif.do C12 0,75
 • sadza 0,55
 • RAZEM 11,57
 • Suma gazów 11,025
 • Suma pyłów 0,55

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • dwutl. azotu 9,71
 • tlenek węgla 0,70
 • dwutl.węgla 5 154,34
 • RAZEM 5 164,79
 • Suma gazów 5 164,76

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "Polmlek - Maćkowy"

 • dwutl. siarki 51,79
 • dwutl. azotu 21,48
 • tlenek węgla 53,70
 • dwutl.węgla 11 277,00
 • pył 27,96
 • RAZEM 11 432,30
 • Suma gazów 11 403,98
 • Suma pyłów 28,32

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • węglow.aroma 1,08
 • ksylen 1,12
 • alk.alif.inne 1,05
 • RAZEM 3,853
 • Suma gazów 3,85

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "MALMOR" Sp. z o.o.

 • ksylen 1,22
 • RAZEM 2,03
 • Suma gazów 2,03

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych "UNIKOM" Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 39,67
 • dwutl. azotu 18,12
 • tlenek węgla 47,94
 • dwutl.węgla 9 517,55
 • pył 20,60
 • sadza 0,442
 • RAZEM 9 644,36
 • Suma gazów 9 623,31
 • Suma pyłów 21,04
 • pyły ze spalania paliw 20,60

Przedsiębiorstwo CEMET Ltd. Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 1,17
 • ksylen 1,61
 • etylobenzen 0,71
 • RAZEM 5,0
 • Suma gazów 4,64
 • Suma pyłów 0,35
 • Alkor Sp. z o.o.
 • węglow.aroma 3,52
 • alk.alif.inne 1,33
 • pierw.metal. 5,61
 • RAZEM 10,92
 • Suma gazów 10,56
 • Suma pyłów 0,36

LOTOS Petrobaltic S.A.

 • dwutl. siarki 1,53
 • dwutl. azotu 14,79
 • tlenek węgla 2,04
 • w.alif.do C12 1,52
 • węglow.aroma 0,67
 • sadza 1,02
 • RAZEM 21,87
 • Suma gazów 20,77
 • Suma pyłów 1,09

FABRYKA STYROPIANU STYROPAK Sp. z o.o.

 • pentan 30,24
 • Marine Projects Ltd. Spółka z o.o.
 • żelazo 1,50
 • RAZEM 1,88
 • Suma gazów 0,20
 • Suma pyłów 1,67

Bilfinger Berger Polska S.A. Oddz. Mostowy PPRM

 • dwutl. siarki 13,76
 • dwutl. azotu 1,72
 • tlenek węgla 107,22
 • dwutl.węgla 2 026,24
 • RAZEM 2 149,00
 • Suma gazów 2 148,96

Spółka "real, Sp. z o.o. i Spółka" Sp. Komandytowa

 • flpochwęgHFC 0,50
 • RAZEM 0,68
 • Suma gazów 0,67

Carrefour Polska Sp. z o.o. (poprz. Ahold Polska Sp. z o.o. poprz. CP Sp. z o.o),

 • flpochwęgHFC 0,48
 • RAZEM 0,49
 • Suma gazów 0,49

Amitech Poland Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 0,94
 • styren 12,77
 • aceton 34,34
 • RAZEM 48,37
 • Suma gazów 48,36

HYDROBUDOWA S.A.

 • dwutl. siarki 0,93
 • dwutl. azotu 5,38
 • tlenek węgla 3,07
 • w.alif.do C12 0,77
 • węglow.aroma 1,25
 • ksylen 2,21
 • alk.alifatycz 0,57
 • nafta,solwent 0,57
 • octan butylu 1,00
 • dwutl.węgla 103,80
 • pył 0,56
 • sadza 0,38
 • RAZEM 122,67
 • Suma gazów 121,72

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.,

 • dwutl. siarki 9,30
 • dwutl. azotu 89,99
 • tlenek węgla 12,41
 • w.alif.do C12 8,53
 • węglow.aroma 3,87
 • ksylen 0,69
 • sadza 6,20
 • RAZEM 131,56
 • Suma gazów 125,35
 • Suma pyłów 6,21

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 26,28
 • węgl.(rop.na 163,19
 • RAZEM 189,47
 • Suma gazów 189,47

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe "PORT PÓŁNOCNY"  Sp. z o.o.

 • p.węgl.graf. 7,67
 • RAZEM 7,82
 • Suma pyłów 7,69

Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 1,11
 • dwutl. azotu 10,77
 • tlenek węgla 1,48
 • w.alif.do C12 1,02
 • węglow.aroma 0,49
 • RAZEM 16,08
 • Suma gazów 15,34
 • Suma pyłów 0,74
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,74

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 0,30
 • dwutl. azotu 1,94
 • tlenek węgla 0,54
 • w.alif.do C12 48,23
 • metan 8 045,49
 • RAZEM 8 096,56
 • Suma gazów 8 096,54

Stocznia Wisła Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 0,91
 • węglow.aroma 2,32
 • żelazo 0,68
 • RAZEM 4,28
 • Suma gazów 3,60
 • Suma pyłów 0,68
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,68

Remontowa Shipbuilding S.A.

 • tlenek węgla 1,43
 • w.alif.do C12 1,69
 • węglow.aroma 11,44
 • ksylen 27,56
 • alk.benzylowy 2,51
 • alk.butylowy 10,82
 • alk.izobutyl. 0,93
 • etylobenzen 6,57
 • ketony 1,20
 • octan butylu 0,71
 • metksypropano 0,51
 • aminy inne 1,14
 • etery inne 0,72
 • ketony inne 0,57
 • subst. org. 0,52
 • pył 5,41
 • RAZEM 74,69
 • Suma gazów 69,12
 • Suma pyłów 5,56

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • dwutl. siarki 1,62
 • dwutl. azotu 15,67
 • tlenek węgla 2,16
 • w.alif.do C12 1,55
 • węglow.aroma 0,71
 • sadza 1,08
 • RAZEM 22,85
 • Suma gazów 21,77
 • Suma pyłów 1,08
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,08

ENERGA - OPERATOR S.A.

 • w.alif.do C12 2,17
 • alk.etylowy 1,02
 • RAZEM 6,35
 • Suma gazów 6,35

POLLYTAG S.A.

 • dwutl. siarki 35,713
 • dwutl. azotu 13,45
 • tlenek węgla 350,17
 • dwutl.węgla 7 032,29
 • pył 14,46
 • RAZEM 7 446,09
 • Suma gazów 7 431,63
 • Suma pyłów 14,46
 • pyły ze spalania paliw 14,46

Przedsiębiorstwo Produkcji Okrętowej "HOLM CONSTRUCTION LTD" Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 0,45
 • żelazo 0,69
 • RAZEM 1,26
 • Suma gazów 0,49
 • Suma pyłów 0,76

ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA

 • dwutl. siarki 4 351,38
 • dwutl. azotu 2 400,75
 • tlenek węgla 284,31
 • dwutl.węgla 1 199 176,89
 • pył 172,15
 • RAZEM 1 206 385,50
 • Suma gazów 1 206 213,34
 • Suma pyłów 172,16

Federal-Mogul BIMET S.A.,

 • p.pozostałe 1,05
 • RAZEM 2,19
 • Suma gazów 0,92
 • Suma pyłów 1,26

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Usługowe "SIARK-PORT" Sp.  z o.o.

 • siarka 1,85
 • RAZEM 1,85
 • Suma pyłów 1,85
 • pierwiastki niemetaliczne 1,85

GRUPA LOTOS  S.A.

 • dwutl. siarki 5 707,52
 • dwutl. azotu 1 619,84
 • tlenek węgla 283,06
 • w.alif.do C12 66,88
 • węglow.aroma 1,29
 • chl. metylenu 11,30
 • dwutl.węgla 2 044 191,00
 • 1,2-dwchletan 2,01
 • pył 344,02
 • RAZEM 2 052 227,05
 • Suma gazów 2 051 883,03
 • Suma pyłów 344,02
 • pyły ze spalania paliw 344,02

Port Service Sp.z o.o.

 • dwutl. siarki 0,29
 • dwutl. azotu 11,69
 • RAZEM 12,66
 • Suma gazów 12,60

SIARKOPOL GDAŃSK S. A.

 • dwutl. siarki 71,03
 • dwutl. azotu 8,07
 • tlenek węgla 0,80
 • dwutl.węgla 2 905,79
 • siarka 1,53
 • RAZEM 2 987,33
 • Suma gazów 2 985,71
 • Suma pyłów 1,62

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 4,56
 • dwutl. azotu 38,03
 • tlenek węgla 15,21
 • w.alif.do C12 4,18
 • węglow.aroma 1,90
 • benzyna 0,71
 • pył 36,36
 • sadza 3,53
 • RAZEM 104,72
 • Suma gazów 64,79
 • Suma pyłów 39,93

FLUGGER Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,40
 • glikol propyl 0,56
 • w.alif.inne 9,74
 • alk.alif.inne 1,04
 • RAZEM 12,77
 • Suma gazów 12,75

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 93,53
 • dwutl. azotu 77,79
 • tlenek węgla 154,67
 • w.alif.do C12 7,34
 • dwutl.węgla 29 401,18
 • pył 173,12
 • sadza 0,79
 • RAZEM 29 908,58
 • Suma gazów 29 734,65
 • Suma pyłów 173,93

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ZIELEŃ" Sp. z o.o.,

 • dwutl. siarki 1,544378
 • dwutl. azotu 12,292232
 • tlenek węgla 6,792529
 • w.alif.do C12 1,24
 • węglow.aroma 0,54
 • sadza 0,76
 • RAZEM 23,17
 • Suma gazów 22,41
 • Suma pyłów 0,76
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,76

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 88,59
 • dwutl. azotu 30,31
 • tlenek węgla 3,37
 • fluor 0,46
 • formaldehyd 6,08
 • dwutl.węgla 61,20
 • pył 20,18
 • RAZEM 210,24
 • Suma gazów 190,06
 • Suma pyłów 20,18

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

 • dwutl. siarki 3,18
 • dwutl. azotu 0,99
 • amoniak 35,70
 • dwutl.węgla 41 675,64
 • RAZEM 41 717,53
 • Suma gazów 41 717,42

DRUK MARKUSZEWSCY Spółka  z o.o.

 • w.alif.do C12 0,59
 • alk.alif.inne 1,67
 • RAZEM 2,93
 • Suma gazów 2,83
 • Malteurop Polska Sp. z o.o.
 • dwutl. azotu 13,94
 • tlenek węgla 1,01
 • dwutl.węgla 7 401,89
 • pył 2,67
 • RAZEM 7 419,61
 • Suma gazów 7 416,93
 • Suma pyłów 2,67
 • pyły pozostałe 2,62

Polwar S.A.,

 • węglow.aroma 2,90
 • RAZEM 4,46
 • Suma gazów 4,46

MARITIM - SHIPYARD  Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,43
 • tlenek węgla 22,22
 • węglow.aroma 1,39
 • pył 6,57
 • RAZEM 31,33
 • Suma gazów 24,46
 • Suma pyłów 6,87

DRAPOL Spółka z o.o.

 • pył 5,93
 • RAZEM 5,93
 • Suma pyłów 5,93
 • pyły pozostałe 5,93

Stocznia Gdańsk S.A.

 • dwutl. azotu 1,05
 • tlenek węgla 2,60
 • węglow.aroma 27,84
 • dwutl.węgla 1 653,68
 • alk.alif.inne 37,77
 • kw.org.inne 5,49
 • żelazo 3,79
 • RAZEM 1 733,18
 • Suma gazów 1 728,90
 • Suma pyłów 4,28
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 3,79

MOSTOSTAL POMORZE S.A.

 • ksylen 1,84
 • nafta,solwent 0,41
 • RAZEM 3,72
 • Suma gazów 3,54

INVEST - REM S.A.

 • w.alif.do C12 2,84
 • węglow.aroma 2,51
 • ksylen 11,93
 • alk.benzylowy 0,90
 • alk.butylowy 1,43
 • alk.izobutyl. 0,79
 • etylobenzen 1,40
 • octan butylu 0,90
 • kw.org.inne 0,95
 • RAZEM 24,29
 • Suma gazów 24,19

GT POLAND Ltd. Sp. z o.o.

 • ksylen 0,53
 • nafta,solwent 0,36
 • kw.org.inne 0,31
 • RAZEM 2,05
 • Suma gazów 2,05
 • w.alif.do C12 1,53
 • benzyna 1,96
 • met.et.benzen 1,00
 • trójmetbenze 1,16
 • RAZEM 7,29
 • Suma gazów 7,28

Żegluga Gdańska  Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 3,71
 • dwutl. azotu 35,89
 • tlenek węgla 4,95
 • w.alif.do C12 3,40
 • węglow.aroma 1,54
 • sadza 2,47
 • RAZEM 51,98
 • Suma gazów 49,50
 • Suma pyłów 2,47
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 2,47

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdańsku Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 1,98
 • ksylen 2,09
 • toluen 1,30
 • RAZEM 8,11
 • Suma gazów 7,74
 • Suma pyłów 0,37
 • pyły pozostałe 0,33

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 62,28
 • dwutl. azotu 8,77
 • tlenek węgla 92,07
 • dwutl.węgla 25 311,29
 • pył 1,06
 • RAZEM 25 475,57
 • Suma gazów 25 474,51
 • Suma pyłów 1,06
 • pyły ze spalania paliw 1,06

TALKOR Sp. z o.o.

 • ksylen 0,67
 • alk.benzylowy 0,54
 • RAZEM 1,57
 • Suma gazów 1,57

Zakłady Przemysłu Cukierniczego "BAŁTYK" Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,92
 • dwutl.węgla 943,14
 • RAZEM 944,23
 • Suma gazów 944,23

DELPHI Poland S.A. Oddział w Gdańsku

 • dwutl. siarki 0,36
 • tlenek węgla 2,58
 • w.alif.do C12 0,41
 • węglow.aroma 0,63
 • ksylen 9,41
 • aceton 1,29
 • alk.butylowy 1,02
 • estry alk.jed 1,27
 • izocyjaniany 5,79
 • n-met.pirolid 1,24
 • nafta,solwent 1,71
 • octan butylu 7,58
 • oct.izopropyl 1,26
 • dwutl.węgla 3,79
 • alk.alif.inne 0,65
 • RAZEM 42,64
 • Suma gazów 42,33
 • Suma pyłów 0,31

SKANSKA S.A.

 • dwutl. siarki 0,47
 • dwutl. azotu 0,58
 • tlenek węgla 4,25
 • toluen 0,61
 • dwutl.węgla 1 374,87
 • pył 1,55
 • RAZEM 1 383,19
 • Suma gazów 1 381,63
 • Suma pyłów 1,56
 • pyły pozostałe 1,55
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Gdańsk
SUMA EMISJI [Mg/r] 2011
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
10 545,32
dwutl. azotu
4 478,07
tlenek węgla
1 468,16
dwutl.węgla
3 390 677,56
pył
844,07
RAZEM
3 417 084,18
Suma gazów
3 416 187,24
Suma pyłów
896,94

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2010:

 Czynnik Pomiar  Miasto  Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr.  Liczność**)  Klasa   
               a 24 
 SO2  Automatyczny Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  6,16 197,4(1h) 39,2 (24)  97    A
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  3,83 63,5 (1h), 28,7 (24)  98   
     Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 5,86 353,8(1h), 28,7(24)  93   
   pasywny Gdańsk, ul Steczka  8,96  16,9(m) 67       
     ul. Płońska 8,51  16,1(m)  83       
    ul. Sitownie 8,33  23,7(m) 83       
    Gdańsk Kowale  5,04  9,1(m)  83       
    Gdańsk Orunia  5,61  10,9(m)  83       
NO2  Automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  30,6 167,2(1h) 101,1(24)  98     
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  16,8 99,7(1h) 67,8(24) 79     
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  17,7  107,1(1h) 68,5(24)  98     
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  17,50  108,6(1h) 59,6(24)  98     
    Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  21,3 146,6(1h) 76,2(24)  96     
  pasywny  Gdańsk ul. Steczka 15,8  26,2(24)  67       
    Gdańsk, ul. Płońska  14,9  26,3(24)  83       
    Gdańsk, ul. Sitowie  19,6  35,3(24)  83       
    Gdańsk Kowale  21,6  33,3(24) 83       
    Gdańsk Orunia 19,4  29,1(24)  83       
PM10 Automat Gd.Śródmieście ul. Pow. Warszawskich 31 129(24) 73 35 A A,C'  

 PM10

 Automat
 

Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  27 147(24)  99  26 
Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  22  138(24)  69  16 
 PM10  Automat Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa  26 130(24)  99  31 
 PM10  Automat Gd. Szadółki, ul Ostrzycka  24

112(24) 

92  16   A
 PM10 manualny  Gd Przeróbka, ul. Głęboka  31 189(24)  66  38 
 PM10 manualny  Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  31 155(24)  99  54  C' 
 PM 2,5 automatyczny  Gd Wrzeszcz ul. Leczkowa  21    99       
 PM 2,5 manualny  Gd. Zaspa ul. Pow. Wielkopolskiego  20    51         
 PM 2,5 manualny Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa 24   98       
 CO Automatyczny  Gdańsk Szadółki 356  2172(8h) max  98       
CO Automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 468  3736(8h) max  90       
 CO  Automatyczny Gd Śród. Pow. War. 477  7075(8h) max  98       
 CO  Automatyczny Gd Nowy Port ul. Wyzwolenia  380  2711(8h) max 97       
ozon  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 44  129(8h)  98  A2010  D2020   
AOT40  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa  2990,1  5770,7 śr 5 lat  99    A2010  D2020   
 Metale w pyle PM10 manualny  Gdańsk, ul. Głęboka

Pb0,06

Cd 1,15*

Ni2,70*

As4,20*

      A    
benzen  manualny  Gd ul. Steczka 3,1    83       
    Gd ul. Płońska 2,44    100       
    Gd ul.Sitowie 2,7   100   A    
    Gd Kowale 2,1   100   A    
    Gd Orunia 2,3   100   A    
Metale w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Leczkowa

Pb0,02

Cd0,7*

Ni1,6*

As0,9*

     

 A

 

 

 

   
Gdańsk Przeróbka ul. Głęboka

Pb0,02

Cd0,7*

Ni3,5*

As1,2*

A
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  3,2*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  3,8*         C    

** Częst.przek. – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

* ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2011:

 Czynnik Pomiar  Miasto  Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr.  Liczność**)  Klasa   
               a 24 
 SO2  Automatyczny Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  6,0 171,7(1h) 50,6(24)  97    A
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  3,8 73,9(1h), 31,2 (24)  91   
     Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 4,9 212,8(1h), 31,3(24)  96   
    Gd. Pow. Warszawy 6,9 81,4(1h), 27,4(24) 98   A A A
    Gd. Stogi Kaczeńce 8,2 193,8(1h), 43,4(24) 65   A A A
   pasywny Gdańsk, ul Steczka  11,8  20,3(m) 92       
   pasywny ul. Płońska 12,0  20,1(m)  100       
   pasywny ul. Sitownie 9,4  18,6(m) 100       
   pasywny Gdańsk Kowale  8,3  18,2(m)  92       
   pasywny Gdańsk Orunia  7,6  12,0(m)  100       
  pasywny Gdańsk Benzynowa 15,9 34,3(m) 100   A    
NO2  Automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  30,6 167,2(1h) 101,1(24)  98     
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  16,8 99,7(1h) 67,8(24) 79     
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  17,7  107,1(1h) 68,5(24)  98     
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  17,5 108,6(1h) 59,6(24)  98     
    Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  21,3 146,6(1h) 76,2(24)  96     
  pasywny  Gdańsk ul. Steczka 15,8  26,2(24)  67       
    Gdańsk, ul. Płońska  14,9  26,3(24)  83       
    Gdańsk, ul. Sitowie  19,6  35,3(24)  83       
    Gdańsk Kowale  21,6  33,3(24) 83       
    Gdańsk Orunia 19,4  29,1(24)  83       

 PM10

 Automat
 

Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  28,3 160,2(24)  89  31  A, Ap   
Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  19,8 108,1(24)  91,4  11  A, Ap   
 PM10  Automat Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa  24,5 132,1(24)  99  28  A, Ap   
 PM10  Automat Gd. Szadółki, ul Ostrzycka  17,8

106,9(24) 

91,4  11  A, Ap   
 PM10 manualny  Gd Przeróbka, ul. Głęboka  31 180(24)  63  34  A, Cp   
 PM10 manualny  Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  27 132(24)  86  33  A, Cp   
 PM 2,5 automatyczny  Gd Wrzeszcz ul. Leczkowa  19,1   94       
 PM 2,5 manualny  Gd. Zaspa ul. Pow. Wielkopolskiego  17   94   A    
 CO Automatyczny  Gdańsk Szadółki 305,6 415,8(8h) max  90,5       
CO Automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 408,3  589,9(8h) max  97,3       
 CO  Automatyczny Gd Śród. Pow. War. 379,7 590,3(8h) max  95,9       
 CO  Automatyczny Gd Nowy Port ul. Wyzwolenia  348,0 489,8(8h) max 95,7       
ozon  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 39,8  125,2(8h)  86  A   D2 2020   
ozon automatyczny Gdańsk Szadółki 42,0 134 74 2 A D12020  
AOT40  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa  2048  3565 śr 5 lat  51    A D1 2020   
benzen  manualny  Gd ul. Steczka 2,5   92       
    Gd ul. Płońska 2,4    100       
    Gd ul.Sitowie 2,1   100   A    
    Gd Kowale 2,0   100   A    
    Gd Orunia 1,9   100   A    
Metale w pyle PM10  manualny  Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa

Pb 0,01

Cd 0,4*

Ni 3,8*

As 1,12*
 

 

     

 A

 

 

 

   
Metale w pyle PM10 manualny  Gdańsk, ul. Głęboka

Pb 0,01

Cd 0,44*

Ni 2,12*

As 1,23*

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  2,26*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  2,99*         C    

** Częst.przek. – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

* ng/m³

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiatnowodworski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard,  Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 3
 • gaz z butli  4
 • gaz z sieci  2
 • olej opałowy 5
 • ciepło z miejskiej sieci  1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6 (najwiecej Wiczlino, Chwarzno, Karwiny, Wielki Kack, Mały kack)
 • kolektory słoneczne (najwiecej Wiczlino, Chwarzno, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack)
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska EC3, 
  • moc osiągalna cieplna 470,3MW,
  • moc osiągalna elektryczna 105,2MW,
  • nośnik energii - węgiel kamienny

kotłownie:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Szczecińska 11
  • moc 1,009 MW
  • nośnik energii - gaz
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Dickmana 24
  • moc 0,375 MW,
  • nośnik energii- gaz
Główne źródła emisji

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A.2011 Mg/rok

 • węglow.aroma 2,32
 • ksylen 8,57
 • alk.benzylowy 0,60
 • alk.butylowy 1,78
 • alk.izobutyl. 0,54
 • etylobenzen 2,40
 • metylizobketo 0,45
 • dwutl.węgla 8,68
 • kw.org.inne 1,73
 • żelazo 0,47
 • p.pozostałe 1,33
 • RAZEM 29,72
 • Suma gazów 27,55
 • Suma pyłów 2,16

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

 • dwutl. siarki 1,82
 • dwutl. azotu 17,61
 • tlenek węgla 2,42
 • w.alif.do C12 1,67
 • węglow.aroma 0,75
 • pył 1,21
 • RAZEM 25,50
 • Suma gazów 24,29
 • Suma pyłów 1,21
 • pyły ze spalania paliw 1,21

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej

 • dwutl. siarki 0,62
 • dwutl. azotu 1,34
 • w.alif.do C12 4,29
 • węglow.aroma 3,22
 • ksylen 8,44
 • alk.butylowy 1,81
 • dwutl.węgla 4 022,64
 • pył 13,28
 • żelazo 1,10
 • RAZEM 4 058,17
 • Suma gazów 4 043,72
 • Suma pyłów 14,44

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  DĄB

 • w.alif.do C12 1,24
 • pył 2,30
 • RAZEM 5,25
 • Suma gazów 2,95
 • Suma pyłów 2,30
 • pyły pozostałe 2,30

Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego

 • aceton 2,11
 • RAZEM 3,21
 • Suma gazów 3,21

Zakłady Odzieżowe "WYBRZEŻE" Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej

 • dwutl. siarki 1,29
 • tlenek węgla 6,68
 • dwutl.węgla 297,20
 • pył 0,83
 • RAZEM 306,19
 • Suma gazów 305,33
 • Suma pyłów 0,86
 • pyły ze spalania paliw 0,83

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • węglow.aroma 0,91
 • ksylen 1,65
 • alk.alif.inne 1,04
 • etery inne 0,15
 • RAZEM 4,77
 • Suma gazów 4,77
 • CRIST Spółka z o.o.
 • żelazo 5,62
 • RAZEM 5,95
 • Suma gazów 0,33
 • Suma pyłów 5,62

Carrefour Polska Sp. z o.o. (poprz. Ahold Polska Sp. z o.o. poprz. CP Sp. z o.o)

 • flpochwęgHFC 0,44

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

 • w.alif.do C12 1,05
 • węglow.aroma 0,60
 • ksylen 0,81
 • aceton 0,44
 • acet.oc.etyl. 0,32
 • octan butylu 0,52
 • dwutl.węgla 119,07
 • pył 13,97
 • RAZEM 137,43
 • Suma gazów 123,45
 • Suma pyłów 13,97

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH  SPÓŁKA AKCYJNA

 • benzyna 0,51
 • ksylen 2,96
 • alk.butylowy 0,72
 • RAZEM 5,11
 • Suma gazów 4,98
 • Suma pyłów 0,13

ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA

 • dwutl. siarki 2 099,25
 • dwutl. azotu 1 083,40
 • tlenek węgla 103,55
 • dwutl.węgla 726 383,14
 • pył 107,69
 • RAZEM 729 777,05
 • Suma gazów 729 669,34
 • Suma pyłów 107,70

RADMOR S.A.

 • ksylen 0,64
 • cztchl.etylen 0,35
 • nafta,solwent 0,43
 • octmetksyprop 0,31
 • pył 0,838
 • RAZEM 3,44
 • Suma gazów 2,55
 • Suma pyłów 0,89

OLIVA Centrum Produkcyjne Gdynia Sp. z o.o.

 • ksylen 1,61
 • etylobenzen 0,41
 • izobutyloket 0,50
 • octan butylu 0,40
 • RAZEM 3,23
 • Suma gazów 3,23

Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,39
 • tlenek węgla 1,10
 • ksylen 10,74
 • alk.butylowy 1,08
 • alk.izobutyl. 0,56
 • etylobenzen 2,35
 • nafta,solwent 2,15
 • octan butylu 0,81
 • dwutl.węgla 439,59
 • metksypropano 1,18
 • alk.alif.inne 1,45
 • pierw.metal. 0,66
 • pył 0,36
 • żelazo 1,00
 • RAZEM 464,50
 • Suma gazów 462,91
 • Suma pyłów 1,59

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 1,44
 • tlenek węgla 0,68
 • w.alif.do C12 13,53
 • węglow.aroma 0,47
 • ksylen 0,60
 • eter metylowy 1,23
 • pierw.niemet. 0,42
 • pył 11,45
 • p.węgl.graf. 0,45
 • RAZEM 30,48
 • Suma gazów 18,5714
 • Suma pyłów 11,91
 • pyły ze spalania paliw 0,34
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 2,55
 • pyły pozostałe 9,01
 • Polwar S.A.
 • węglow.aroma 2,15
 • ksylen 24,15
 • alk.alifatycz 1,17
 • alk.izobutyl. 2,26
 • octan butylu 2,35
 • 1metksprop2ol 0,36
 • alk.alif.inne 0,90
 • RAZEM 33,97
 • Suma gazów 33,86
 • Suma pyłów 0,10

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka

 • dwutl. siarki 28,86
 • dwutl. azotu 13,77
 • tlenek węgla 89,55
 • dwutl.węgla 8 248,83
 • pył 21,73
 • sadza 0,57
 • RAZEM 8 403,35
 • Suma gazów 8 381,04
 • Suma pyłów 22,30
 • pyły ze spalania paliw 21,736
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,57

WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 7,80
 • dwutl. azotu 75,40
 • tlenek węgla 10,40
 • w.alif.do C12 7,15
 • węglow.aroma 3,25
 • sadza 5,20
 • RAZEM 109,20
 • Suma gazów 104,00
 • Suma pyłów 5,20
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 5,20

Damen Shipyards Gdynia S.A.

 • węglow.aroma 0,40
 • ksylen 6,57
 • toluen 2,77
 • alk.izopropyl 4,20
 • etylobenzen 0,38
 • octan butylu 0,73
 • pył 0,82
 • żelazo 0,31
 • RAZEM 16,28
 • Suma gazów 15,149
 • Suma pyłów 1,13
 • pyły pozostałe 0,82
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,31

DREW - NAUTA Sp.zo.o.

 • pył 4,90
 • RAZEM 5,09
 • Suma pyłów 4,90
 • pyły pozostałe 4,90

Nauta- HULL sp. z o.o.

 • tlenek węgla 0,35
 • pierw.metal. 0,57
 • pył 1,22
 • RAZEM 2,43
 • Suma gazów 1,15
 • Suma pyłów 1,27

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA

 • dwutl. siarki 0,91
 • dwutl. azotu 1,43
 • tlenek węgla 13,23
 • dwutl.węgla 11,74
 • pył 0,96
 • RAZEM 28,29
 • Suma gazów 27,32
 • Suma pyłów 0,96
 • pyły pozostałe 0,96

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna

 • dwutl. siarki 0,67
 • dwutl. azotu 4,03
 • tlenek węgla 0,52
 • dwutl.węgla 498,13
 • pył 0,54
 • sadza 0,17
 • RAZEM 504,46
 • Suma gazów 503,74
 • Suma pyłów 0,71
 • pyły ze spalania paliw 0,54
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,17

EUROMAL - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

 • ksylen 1,81
 • alk.butylowy 0,38
 • nafta,solwent 0,48
 • octan butylu 0,20
 • metksypropano 0,25
 • RAZEM 3,80
 • Suma gazów 3,80
 • Teknos-Oliva Sp. z o.o.
 • ksylen 1,59
 • etylobenzen 0,40
 • izobutyloket 0,49
 • octan butylu 0,39
 • RAZEM 3,20
 • Suma gazów 3,19

KONREM-NAUTA Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,50
 • tlenek węgla 1,07
 • pył 1,51
 • mangan 0,137
 • żelazo 1,59
 • RAZEM 4,92
 • Suma gazów 1,67
 • Suma pyłów 3,24

VISTAL OCYNKOWNIA Sp. z o.o.

 • kw.mineralne 0,42
 • żelazo 1,58
 • RAZEM 2,00
 • Suma gazów 0,42
 • Suma pyłów 1,58
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 1,58

VISTAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,21
 • tlenek węgla 0,97
 • dwutl.węgla 251,24
 • pył 1,44
 • p.węgl.graf. 2,33
 • RAZEM 256,43
 • Suma gazów 252,43
 • Suma pyłów 4,0

VISTAL MOSTY Sp. z o.o.

 • tlenek węgla 0,49
 • dwutl.węgla 77,00
 • pył 0,67
 • RAZEM 78,27
 • Suma gazów 77,60
 • Suma pyłów 0,67
 • pyły pozostałe 0,67

PKP CARGO TABOR-POMORSKI Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 7,32
 • benzyna 2,53
 • ksylen 3,54
 • alk.butylowy 0,57
 • w.arom.inne 1,15
 • RAZEM 16,08
 • Suma gazów 15,88
 • Suma pyłów 0,20
 • INDUSCO Sp. z o.o.
 • ksylen 3,61
 • alk.butylowy 0,58
 • alk.etylowy 2,14
 • alk.izopropyl 0,30
 • alk.propylowy 14,11
 • etylobenzen 0,89
 • metksypropano 4,96
 • p.pozostałe 3,44
 • RAZEM 30,37
 • Suma gazów 26,92
 • Suma pyłów 3,44
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Gdynia 2011
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
2 142,81
dwutl. azotu
1 199,13
tlenek węgla
231,84
dwutl.węgla
740 357,30
pył
186,29
RAZEM
744 359,86
Suma gazów
744 147,24
Suma pyłów
212,61

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Maks.[1h/24] [µg/m³] Pokr. % Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa 4,28 104,4 26,2(24) 98   A A A
NO2   automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 15,8 117,5; 68,7(24) 94   A   A
 NO2 automatyczny Gdynia-Karwiny Staffa 23,3 238,6; 144,9(24) 98   A  
NO2   Gdynia Śródmieście; ul. Wendy  28,3 160,3; 102,1(24) 61   A  
 PM10 automatyczny  Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 21 81(24) 98 23 A A  
 PM10 manualny Gdynia ul. Piłsudzkiego 30 138(24) 68 33 A C  
  automatyczny Gdynia ul. Szafranowa 20 97(24) 100 15 A A  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 361 1620(8h) 97   A    
ozon automatyczny Gdynia Dąbrowa; ul. Szafranowa 49 142(8h) 82 4 A, D2    
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 12444,5 2006 5017,2 2010 92 6923,6 Śr. z 5 lat  A, D2    
Gdynia Dąbrowa - 5055,3 98 5055,3 A, D1    
metale w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego

Pb 0,01

Cd 0,2*

Ni 2,5*

As 1,4*

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 2,0*       C    

*[ng/m3]

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Maks.[1h/24] [µg/m³] Pokr. % Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa 3,8 123,7; 36,0(24) 98   A A A
SO2 automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 4,8 86,5; 28,4(24) 96   A   A
NO2   automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 14,9 144,0; 81,7(24) 98   A    
 NO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa, ul. Szafranowa 23,9 234,9**; 120,7(24) 95   A  
 PM10 automatyczny  Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 17,8 87,4(24) 91,1 11 A A; Ap  
 PM10 automatyczny Gdynia ul. Szafranowa 18,3 86(24) 99,9 11 A A; Ap  
 PM10 manualny ul. Piłsudzkiego 24 133(24) 79 23 A A; Ap  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 312,4 435,2(8h) 95,5   A    
ozon automatyczny Gdynia Dąbrowa; ul. Szafranowa 50,7 138,6(8h) 99,9 8 A, D2    
ozon automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 50,4 123,2 97 2 A, D2    
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 4376 - 89 5310 Śr. z 5 lat  A, D1    
Gdynia Dąbrowa 6393 - 99,8 5724,3 A, D1    
metale w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego

Pb 0,01

Cd 0,19*

Ni 2,11*

As 1,04*

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 1,24,0*       C    

*[ng/m³] , **stężenie przekraczające 200µg/m³wstąpiło raz w roku
Częstość przekroczeń– ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa aglomeracja trójmiejska
PL.22.01
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ Gdynię włączono do strefy aglomeracji trójmiejskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia na stacjach Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa, Gd.Głęboka percentyl 90,4%) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczeniaGdańsk ul.Głęboka, Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa, Gdynia ul.Piłsudskiego ), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu w r.2011 

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu w r.2011 

Główne źródła emisji

Dane wg opłat  powyżej 5000zł w r.2010
Nazwa substancji  Ładunek całkowity [Mg]

PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Sp. Jawna

 • dwutl. siarki 1,21
 • tlenek węgla 4,28
 • dwutl.węgla 190,60
 • pył 1,37
 • RAZEM 197,62
 • Suma gazów 196,20
 • Suma pyłów 1,41
 • pyły ze spalania paliw 1,37

Dalkia Północ Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 33,42
 • dwutl. azotu 9,59
 • tlenek węgla 27,86
 • dwutl.węgla 14 335,93
 • pył 2,35
 • RAZEM 14 409,42
 • Suma gazów 14 406,82
 • Suma pyłów 2,60
 • pyły ze spalania paliw 2,35

KOGA spółka z o.o.

 • styren 1,44
 • aceton 3,52
 • RAZEM 4,96
 • Suma gazów 4,96

Zakład Energetyki Cieplnej

 • dwutl. siarki 62,22
 • dwutl. azotu 18,90
 • tlenek węgla 132,03
 • dwutl.węgla 11 149,93
 • pył 39,00
 • sadza 1,38
 • RAZEM 11 403,54
 • Suma gazów 11 363,14
 • Suma pyłów 40,39
 • pyły ze spalania paliw 39,00
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,38

Przed. Prod. Handlowo-Hurtowe Metals Works  - Stanisław Malek

 • ksylen 0,51
 • RAZEM 1,87
 • Suma gazów 1,65

Zakład Produkcyjno-Usługowy WIRAX Wiesław Maczacza

 • węglow.aroma 2,20
 • ksylen 1,43
 • w.alif.inne 2,20
 • p.pozostałe 1,18
 • RAZEM 7,70
 • Suma gazów 6,52
 • Suma pyłów 1,18
 • pyły pozostałe 1,18

GCB DOMSTAL MIASTKO S.A.

 • dwutl. siarki 0,43
 • dwutl. azotu 0,58
 • ksylen 5,58
 • alk.izobutyl. 1,48
 • etylobenzen 0,53
 • nafta,solwent 0,54
 • octan etylu 0,73
 • dwutl.węgla 181,45
 • p.polimerów 0,42
 • RAZEM 194,02
 • Suma gazów 193,35
 • Suma pyłów 0,67
 • pyły polimerów 0,42

PREFABET Osława Dąbrowa  S.A.

 • dwutl. siarki 19,08
 • dwutl. azotu 17,04
 • tlenek węgla 85,22
 • dwutl.węgla 8 948,10
 • pył 11,82
 • sadza 0,59
 • mącz.wapien. 1,18
 • cement 3,22
 • RAZEM 9 086,29
 • Suma gazów 9 069,46
 • Suma pyłów 16,83
 • pyły ze spalania paliw 11,82
 • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 4,41

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnej Dąbrówce

 • dwutl. siarki 2,04
 • dwutl. azotu 0,60
 • tlenek węgla 27,44
 • dwutl.węgla 1 219,70
 • pył 3,12
 • RAZEM 1 253,03
 • Suma gazów 1 249,81
 • Suma pyłów 3,22
 • pyły ze spalania paliw 3,122

Decor Trends Sp. z o.o.

 • benzyna 0,68
 • ksylen 2,52
 • toluen 2,90
 • aceton 2,76
 • alk.butylowy 1,61
 • alk.izobutyl. 1,52
 • alk.propylowy 0,66
 • octan butylu 8,90
 • octan etylu 3,95
 • p.pozostałe 0,66
 • RAZEM 26,60
 • Suma gazów 25,93
 • Suma pyłów 0,66
 • pyły pozostałe 0,66

POL-DRÓG LĘBORK S.A.

 • dwutl. azotu 1,41
 • dwutl.węgla 466,29
 • p.krzemowe 6,07
 • RAZEM 474,53
 • Suma gazów 468,17
 • Suma pyłów 6,35
 • pyły krzemowe 6,07

POLMOR Sp.z o.o.

 • ksylen 11,66
 • alk.butylowy 6,60
 • alk.etylowy 1,35
 • nafta,solwent 5,87
 • octan butylu 4,16
 • octan etylu 4,98
 • metksypropano 3,28
 • w.alif.inne 3,80
 • kw.org.inne 0,62
 • p.pozostałe 0,47
 • RAZEM 43,84
 • Suma gazów 43,35
 • Suma pyłów 0,49
 • pyły pozostałe 0,47

Gospodarstwo Rolne  Ferma Suchorze

 • dwutl. siarki 1,59
 • tlenek węgla 10,59
 • amoniak 1,03
 • dwutl.węgla 349,07
 • pył 1,21
 • RAZEM 363,82
 • Suma gazów 362,54
 • Suma pyłów 1,28
 • pyły ze spalania paliw 1,21

Łąccy -Kołczygłowy  Spółka z o.o.

 • akrylany 1,28
 • toluen 0,66
 • aceton 0,74
 • octan butylu 0,44
 • p.pozostałe 4,62
 • RAZEM 9,39
 • Suma gazów 4,64
 • Suma pyłów 4,74
 • pyły pozostałe 4,62

STAKOM Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 2,53
 • alkohol metyl 0,47
 • ksylen 8,60
 • w.alif.inne 1,38
 • alk.alif.inne 0,43
 • RAZEM 14,06
 • Suma gazów 13,73
 • w.alif.inne 34,91
 • RAZEM 35,11
 • Suma gazów 35,11

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

Bytowski powiat

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

98,76

dwutl. azotu

47,80

tlenek węgla

295,20

dwutl.węgla

37 308,53

RAZEM

37 993,51

Suma gazów

37 900,99

Suma pyłów

92,51

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych z roku 2010
 

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks m-c µg/m³)

Pokr.

Klasa

NO2

 

 

 

 

 

 

 

 

pasywna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytów ul. Szarych Szeregów

7,20

11,9

100

A

Bytów ul. Armii Krajowej

11,40

19,0

100

A

Miastko ul. Wybickiego

12,40

19,1

100

A

Miastko ul. Dworcowa

10,20

17,0

100

A

Miastko ul. JPII

11,30

19,1

100

A

Kołczygłowy

6,60

12,3

100

A

Lipnica

5,40

9,3

100

A

Studzienice

5,20

8,5

100

A

Trzebielino

6,90

11,4

100

A

Tuchomie

7,80

12,8

100

A

Dretyń

6,60

10,1

91,7

A

         
benzen pasywny  Bytów 4,20 - 100 A
    Miastko ul. Dworcowa 3,40 - 100 A
    Miastko ul. JPII 3,20 - 100 A
    Kołczygłowy 2,50 - 100 A
    Trzebielino 2,00 - 100 A

 

 Zestawienie wyników pomiarowych z roku 2011  

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks m-c µg/m³)

Pokr.

Klasa

NO2 pasywny Bytów, ul. Szarych Szeregów 6,2 9,7 100 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytów ul. Armii Krajowej

11,6

23,0

100

A  

Miastko ul. Wybickiego

12,2

17,3

100

A

Miastko ul. Dworcowa

9,1

14,1

100

A

Miastko ul. JPII

9,9

16,4

100

A

Kołczygłowy

6,1

9,5

100

A

Trzebielino

6,10

9,4

100

A

Tuchomie

7,7

10,8

100

A

Borzytuchom

5,6

11,4

100

A

Parchowo

5,8

10,1

100

A

Czarna Dąbrówka

5,9

 

10,8

 

100

 

A

 
benzen pasywny  Bytów 4,3 - 93 A
    Miastko ul. Dworcowa 3,6 - 75 A
    Miastko ul. JPII 2,9 - 100 A
    Kołczygłowy 2,9 - 100 A
    Trzebielino 2,2 - 100 A

 Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011 

 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat bytowski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl 
 

 

 

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
Główne obiekty energetyczne
Główne źródła emisji
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
Główne obiekty energetyczne
Główne źródła emisji
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
Główne obiekty energetyczne
Główne źródła emisji
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli – 4
 • gaz z sieci – 
 • olej opałowy – 3
 • ciepło z miejskiej sieci –
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 2
 • kolektory słoneczne – 5
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
 • kotłownie:

Gmina Kartuzy:

Nazwa

Moc [MW]

Nośnik energii

kotłownia K-2308 na osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

17,45

miał węglowy

kotłownia K-2301 na osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

1,88

węgiel kamienny

kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 45, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

1,12

węgiel kamienny

kotłownia na ul. Mściwoja II/10 w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,06

miał węglowy

Kotłownia w Brodnicy Górnej (Szkoła) na ul. Chmieleńskiej 1, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,24

miał węglowy,

węgiel kamienny

Kotłownia w Brodnicy Górnej (Dom) na ul. Chmieleńskiej 2, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,05

węgiel kamienny

kotłownia Osiedla Mieszkaniowego “ Wichrowe Wzgórza “ w Sierakowicach, eksploatowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ Kaszuby “ w Kartuzach

1,06

olej opałowy typu EKOTERM

kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach

3,14

węgiel kamienny

Gmina Żukowo

Miejscowość

Moc [MW]

Nośnik energii

Chwaszczyno

0,05

gaz ziemny

Banino

0,05

gaz ziemny

Miszewo

0,05

olej lekki

Skrzeszewo

0,04

olej lekki

Sulmin

0,04

gaz ziemny

Niestępowo

0,04

olej lekki

Leźno

0,07

olej lekki

Babi Dół

0,08

olej lekki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”

w Żukowie

0,25

gaz ziemny

Żukowo ul. Gdańska 52

0,05 MW

gaz ziemny

Żukowo ul. Gdańska 48

0,05 MW

gaz ziemny

Gmina Chmielno:

 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie 250 kW – olej opałowy
 • Zespół Szkół w Chmielnie 250 kW – olej opałowy

Pozostałe Gminy – brak danych

 

Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Beckmann Volmer Mechanical Engineering Sp. zo.o.

 • tlenek węgla 0,36
 • benzyna 2,12
 • ksylen 3,84
 • alk.butylowy 1,31
 • p.pozostałe 2,65
 • RAZEM 10,38
 • Suma gazów 7,72
 • Suma pyłów 2,65

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MESTWIN" w  Kartuzach

 • dwutl. siarki 2,78
 • dwutl. azotu 0,39
 • tlenek węgla 17,78
 • dwutl.węgla 790,24
 • pył 4,66
 • RAZEM 815,98
 • Suma gazów 811,20
 • Suma pyłów 4,77
 • pyły ze spalania paliw 4,66

ROCKFIN  Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 1,68
 • węglow.aroma 2,28
 • alk.alif.inne 0,39
 • RAZEM 4,89
 • Suma gazów 4,88

ASHLAND POLAND Spółka z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu

 • styren 4,60
 • aceton 7,00
 • dwutl.węgla 170,65
 • subst. org. 0,88
 • pył 0,19
 • RAZEM 183,62
 • Suma gazów 183,42
 • Suma pyłów 0,19

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 95,38
 • dwutl. azotu 27,52
 • tlenek węgla 101,20
 • dwutl.węgla 15 572,91
 • pył 63,04
 • sadza 0,97
 • RAZEM 15 861,06
 • Suma gazów 15 797,04
 • Suma pyłów 64,01

FOGIA FURNITURE Spółka z o.o.

 • toluen 0,54
 • alk.izopropyl 0,39
 • octan etylu 0,44
 • ketony inne 0,23
 • RAZEM 1,70
 • Suma gazów 1,69

KRAB  Sp. z o.o.

 • ksylen 1,25
 • aceton 0,98
 • met.et.keton 0,91
 • octan butylu 1,03
 • RAZEM 4,67
 • Suma gazów 4,67

Pracownia Mebli Stylowych  Ireneusz Zwara

 • ksylen 0,53
 • toluen 0,17
 • aceton 0,33
 • octan butylu 0,81
 • RAZEM 2,28
 • Suma gazów 2,28

MASFALT Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 3,55
 • dwutl.węgla 1 889,36
 • pył 1,35
 • RAZEM 1 894,39
 • Suma gazów 1 893,02
 • Suma pyłów 1,36
 • pyły krzemowe 1,33
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Kartuski powiat
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
dwutl. siarki
98,29
dwutl. azotu
31,69
tlenek węgla
119,53
dwutl.węgla
18 423,18
RAZEM
18 779,00
Suma gazów
18 705,97
Suma pyłów
73,02

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2010:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr % Częst. przekr Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kartuzy 10,40 45(24) 22   A A  
  pasywny Kartuzy 9,10 32,6(m) 83   A21,11    
  pasywny Dzierżążno 4,94 8,6(m) 83   A    
    Sierakowice 9,99 27,2(m) 75   A    
    Żukowo 4,71 9,0(m) 83   A    
    Egiertowo 5,76 11,7(m) 75   A    
NO2 manualny Kartuzy 21,11 72(24) 22   A    
  pasywny Kartuzy 20,50 28,3(m) 83   A    
  pasywny Dzierżążno 15,61 26,8(m) 83   A    
    Egiertowo 11,52 16,7(m) 75   A    
    Żukowo 27,26 36,8(m) 83   A    
    Sierakowice 13,41 23,6(m) 75   A    
benzen manualny Kartuzy 1,5   46   A    
  pasywny Kartuzy 3,2   100   A    
    Żukowo 2,9   100   A    
    Dzierżążno 2,8   100   A    
    Egiertowo 2,1   92   A    
    Sierakowice 4,4   92   A    

Rok 2011:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr % Częst. przekr Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kartuzy 12,0 88,0(24) 50   A A  
  pasywny Kartuzy 8,7 21,4(m) 100   A    
  pasywny Dzierżążno 14,3 90,0(m) 100   A    
    Sierakowice 9,2 16,6(m) 83   A    
    Żukowo 6,1 18,8(m) 100   A    
    Egiertowo 7,6 25,6(m) 100   A    
NO2 manualny Kartuzy 23 51(24) 52   A    
  pasywny Kartuzy 17,4 26,6(m) 100   A    
  pasywny Dzierżążno 13,7 20,1(m) 100   A    
    Egiertowo 11,1 14,7(m) 100   A    
    Żukowo 26,6 38,3(m) 100   A    
    Sierakowice 13,3 26,2(m) 83   A    
benzen manualny Kartuzy 2   51   A    
    Kartuzy 2,4   100   A    
  pasywny  Żukowo 2,7   100   A    
    Dzierżążno 2,4   100   A    
    Egiertowo 1,8   100   A    
    Sierakowice 3,4   83   A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat kartuski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard,  Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
Główne obiekty energetyczne
Główne źródła emisji
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne:  
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
kotłownie 

 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
 • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
 • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
 • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
 • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
 • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
 • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
 • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
 • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
 • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
 • Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO w Kwidzynie ; moc [MW]: 2; węgiel: węgiel
 • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
 • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
 • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
 • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny  
Główne źródła emisji

2011 Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A.

 • dwutl. siarki 4 506,91
 • dwutl. azotu 3 000,61
 • tlenek węgla 587,71
 • siarkowodór 5,452
 • dwutl.chloru 0,92
 • merkaptany 7,573
 • dwutl.węgla 1 891 792,21
 • pył 671,71
 • p.ze spal.pal 0,52
 • p.c.w.mat.ogn 0,50
 • p.pozostałe 1,348
 • RAZEM 1 900 575,77
 • Suma gazów 1 899 901,67
 • Suma pyłów 674,10
 • pyły ze spalania paliw 105,77
 • pyły cem-wap i mat.ogniotrw. 6,22
 • pyły pozostałe 562,10

SMI Poland Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 23,49
 • tlenek węgla 2,72
 • RAZEM 26,66
 • Suma gazów 26,66

Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • dwutl. siarki 2,62
 • dwutl. azotu 1,09
 • tlenek węgla 5,46
 • benzyna 0,50
 • ksylen 0,53
 • dwutl.węgla 573,72
 • pył 2,07
 • RAZEM 586,77
 • Suma gazów 584,63
 • Suma pyłów 2,14
 • pyły ze spalania paliw 2,07

P.H.U. IGLOTECH Sp. J. Bystrzycki, Ostrowski

WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 49,59
 • dwutl. azotu 24,70
 • tlenek węgla 54,39
 • w.alif.do C12 0,38
 • amoniak 3,84
 • dwutl.węgla 11 128,40
 • pył 37,54
 • RAZEM 11 299,37
 • Suma gazów 11 261,51
 • Suma pyłów 37,85
 • pyły ze spalania paliw 37,54

Jabil Assembly POLAND SP. z o.o.

 • alk.izopropyl 4,600885
 • RAZEM 4,79
 • Suma gazów 4,79

FABRYKA PLASTIKÓW KWIDZYN Sp. z o.o. o/Mazury

 • glikol 2,15
 • alk.alifatycz 0,54
 • RAZEM 3,15
 • Suma gazów 3,15

KNAUF PACK Spółka z o.o. Zakład Produkcyjny Kwidzyn

 • w.alif.do C12 22,17
 • RAZEM 22,34
 • Suma gazów 22,34

ECO Malbork Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 5,98
 • dwutl. azotu 4,48
 • tlenek węgla 22,95
 • dwutl.węgla 2 359,21
 • pył 7,29
 • sadza 0,28
 • RAZEM 2 400,22
 • Suma gazów 2 392,64
 • Suma pyłów 7,58
 • pyły ze spalania paliw 7,29
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,284336

POLIMA SA,

 • dwutl. siarki 4,71
 • dwutl. azotu 4,95
 • tlenek węgla 3,77
 • formaldehyd 0,62
 • dwutl.węgla 3 302,65
 • pył 10,51
 • p.ze spal.pal 1,88
 • p.pozostałe 2,25
 • RAZEM 3 331,38
 • Suma gazów 3 316,72
 • Suma pyłów 14,65
 • pyły ze spalania paliw 1,88
 • pyły pozostałe 12,76

Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL" Łucja Strzelecka

 • dwutl. siarki 12,90
 • dwutl. azotu 6,79
 • tlenek węgla 0,81
 • dwutl.węgla 2 241,24
 • pył 2,44
 • RAZEM 2 264,20
 • Suma gazów 2 261,75
 • Suma pyłów 2,44
 • pyły ze spalania paliw 2,44

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.

 • styren 0,45
 • pentan 31,50
 • RAZEM 32,19
 • Suma gazów 32,19

HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku

 • dwutl. siarki 1,95
 • dwutl. azotu 2,43
 • tlenek węgla 9,07
 • dwutl.węgla 951,30
 • pył 8,13
 • p.pozostałe 0,74
 • RAZEM 974,55
 • Suma gazów 965,22
 • Suma pyłów 9,32
 • pyły ze spalania paliw 7,72
 • pyły pozostałe 1,16

Jabil Circuit Poland Spółka z o.o.

 • alk.izopropyl 9,15
 • n-dekan 0,72
 • n-nonan 0,38
 • RAZEM 11,11
 • Suma gazów 10,971

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe BGW Wiesław Błachuta

 • p.pozostałe 5,19

LACROIX Electronics Sp. z o.o.

 • alk.izopropyl 1,02
 • etanoloamina 0,87
 • RAZEM 2,09
 • Suma gazów 2,02 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Kwidzyński powiat

SUMA EMISJI [Mg/r] 2011

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

4 584,98

dwutl. azotu

3 068,57

tlenek węgla

687,07

dwutl.węgla

1 912 348,76

RAZEM

1 921 540,34

Suma gazów

1 920 786,83

Suma pyłów

753,51

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2010:
 

 

 

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. (24) µg/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
SO2 pasywny Kwidzyn 7,90 21,5 83   A    
  pasywny Prabuty 7,18 16,9 83   A    
NO2 manualny Kwidzyn 18,3 28,2 83   A    
  pasywny Prabuty 15,66 22,5 83   A    

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2011

 

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. (24) µg/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
SO2 pasywny Kwidzyn 8,9 17,7 92   A    
  pasywny Prabuty 8,2 15,1 100   A    
NO2 manualny Kwidzyn 15,7 25,9 92   A    
  pasywny Prabuty 13,3 19,1 100   A    
PM10 manualny Kwidzyn, ul. Sportowa 28 168(24) 88 32 A A Cp  
benzen pasywny Kwidzyn 2,4 - 92 - A    
  pasywny Prabuty 2,8 - 100 - A    
Metale w pyle manualny Kwidzyn, ul. Sportowa

Pb 0,07

Cd* 0,25

Ni* 3,12

As* 1,14

- - - A    
Benzo(a)piren w pyle manualny Kwidzyn ul. Sportowa 2,59* - - - C    

 

*) ng/m3

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat kwidzynski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.

 


Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Łeba:

 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli – 4
 • gaz z sieci
 • olej opałowy - 2
 • ciepło z miejskiej sieci
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 5
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne:

Gmina Cewice:

 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 3
 • gaz z sieci - brak
 • olej opałowy- 2
 • ciepło z miejskiej sieci - 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 6
 • kolektory słoneczne - 3
 • inne: kotłownie węglowe w blokach - 3

Gmina Nowa Wieś Lęborska – brak danych

Gmina Wicko:

 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 6
 • olej opałowy- 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) - 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 6
 • kolektory słoneczne - 5
 • inne: kotłownie węglowe w blokach - 1

Gmina Lębork -  brak danych

Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak

kotłownie :

 • nazwa Osiedlowa Cewice moc 4 MW  nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Osiedlowa Siemirowice moc 5,5 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Gimnazjum Cewice moc 0,6 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Szkoła Podstawowa Cewice moc 0,12 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Urząd Gminy Cewice moc 0,15 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa KR-1 moc 48,74 MW nośnik energii- woda, źródło- węgiel kamienny (MPEC)
 • nazwa Viessmann moc 70 kW nośnik energii- gaz ziemny Cegielnia Wienerberger- Ceramika Budowlana)
Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

SPOMEL Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych Spółdzielnia Pracy

 • dwutl. siarki 2,05
 • dwutl. azotu 0,64
 • tlenek węgla 76,47
 • ksylen 2,57
 • toluen 2,14
 • alk.etylowy 0,56
 • alk.izobutyl. 0,43
 • alk.izopropyl 2,67
 • dwutl.węgla 320,67
 • w.alif.inne 2,43
 • pył 1,92
 • p.pozostałe 9,12
 • RAZEM 422,61
 • Suma gazów 411,34
 • Suma pyłów 11,26

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska

 • dwutl. siarki 1,48
 • tlenek węgla 9,91
 • dwutl.węgla 440,46
 • pył 1,28
 • RAZEM 453,40
 • Suma gazów 452,07
 • Suma pyłów 1,32
 • pyły ze spalania paliw 1,28

FARM FRITES POLAND S.A.

 • dwutl. azotu 29,61
 • tlenek węgla 2,40
 • olej mineral. 1,50
 • dwutl.węgla 17 175,87
 • RAZEM 17 210,39
 • Suma gazów 17 210,26
 • Suma pyłów 0,12

Wspólne Przedsiębiorstwo "Promex" Spółka Jawna T. Ciarkowski, M. Czechowski

 • dwutl. siarki 17,60
 • dwutl. azotu 10,73
 • tlenek węgla 57,66
 • dwutl.węgla 5 766,25
 • pył 55,81
 • sadza 0,87
 • RAZEM 5 908,96
 • Suma gazów 5 852,27
 • Suma pyłów 56,68

Zespół Szkół w Cewicach

 • dwutl. siarki 0,98
 • tlenek węgla 7,45
 • dwutl.węgla 331,46
 • pył 1,94
 • RAZEM 342,08
 • Suma gazów 340,06
 • Suma pyłów 2,01
 • pyły ze spalania paliw 1,94

PPH AMG Spółka z o.o.

 • benzyna 9,89
 • ksylen 13,13
 • benz.cieżka 10,16
 • mezytylen 0,75
 • nafta,solwent 3,05
 • węglowodory 2,61
 • octmetksyprop 1,08
 • metksypropano 0,84
 • w.alif.inne 2,81
 • alk.alif.inne 0,84
 • RAZEM 46,75
 • Suma gazów 46,43
 • Suma pyłów 0,32

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 143,02
 • dwutl. azotu 47,90
 • tlenek węgla 20,746
 • dwutl.węgla 40 971,66
 • pył 32,93
 • sadza 0,94
 • RAZEM 41 217,39
 • Suma gazów 41 183,50
 • Suma pyłów 33,88

Spółdzielnia Mieszkaniowa KĘBŁOWO

 • dwutl. siarki 1,64
 • dwutl. azotu 0,25
 • tlenek węgla 11,56
 • dwutl.węgla 514,00
 • pył 1,23
 • RAZEM 528,85
 • Suma gazów 527,47
 • Suma pyłów 1,38
 • pyły ze spalania paliw 1,23

ROBEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O

 • w.arom.inne 1,66
 • alk.alif.inne 1,18
 • RAZEM 2,949698
 • Suma gazów 2,94

Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z.o.o.

 • dwutl. siarki 30,06
 • dwutl. azotu 25,81
 • tlenek węgla 360,67
 • w.alif.do C12 1,01
 • węglow.aroma 0,41
 • dwutl.węgla 22 078,03
 • pył 2,34
 • RAZEM 22 499,18
 • Suma gazów 22 496,68
 • Suma pyłów 2,49
 • pyły ze spalania paliw 2,34

Ternaeben - PL Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,67
 • tlenek węgla 15,95
 • formaldehyd 0,72
 • aceton 0,40
 • p.ze spal.pal 4,96
 • RAZEM 23,73
 • Suma gazów 18,76
 • Suma pyłów 4,96
 • pyły ze spalania paliw 4,96

POL-DRÓG LĘBORK S.A,

 • dwutl. azotu 2,51
 • tlenek węgla 0,25
 • dwutl.węgla 896,32
 • p.krzemowe 8,86
 • RAZEM 908,93
 • Suma gazów 899,62
 • Suma pyłów 9,30
 • pyły krzemowe 8,86

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łebień

 • dwutl. siarki 1,60
 • tlenek węgla 10,88
 • dwutl.węgla 483,70
 • pył 1,18
 • RAZEM 497,64
 • Suma gazów 496,43
 • Suma pyłów 1,21
 • pyły ze spalania paliw 1,18

PPHU DAWIA Mirosław Dawidziuk (cegielnia)

 • dwutl. siarki 4,92
 • dwutl. azotu 5,30
 • tlenek węgla 8,71
 • dwutl.węgla 1 672,55
 • pył 2,58
 • RAZEM 1 694,07
 • Suma gazów 1 691,49
 • Suma pyłów 2,58
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Lęborski
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
203,87
dwutl. azotu
124,20
tlenek węgla
582,95
dwutl.węgla
90 651,00
pył
101,49
RAZEM
91 756,99
Suma gazów
91 629,39
Suma pyłów
127,60

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2010,

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Max. [µg/m³] Pokr. Częst. przekr. Klasa
a 24 1
So2 manualny Łeba, ul. Rąbka 2,24 14,6(24) 99   A A  
NO2 Manualny Łeba' 5,54 23,0(24) 94   A    
pasywny Łeba' 8,2 17,7(24) 100   A    
Lębork pl. Pokoju 11,0 18,2(m) 100   A    
Lębork ul. JPII 11,5 22,2(m) 100   A    
Lębork ul. Krzywoustego 9,6 15,6(m) 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 10,7 15,9(m) 100   A    
Wicko 6,4 10,3(m) 83   A    
ozon automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 61 127(8h) 100 2 A/D2    
AOT40 automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 5141,9 11701,6 śr z 5 lat 80   A/D2    
benzen pasywny Lębork pl. Pokoju 3,5 - 100   A    
Lębork, JPII 2,3 - 100   A    
Łeba 2,3 - 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 3,6 - 100   A    
Wicko 2,6 - 83   A    

Łeba’-uzdrowisko

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2011,

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Max. [µg/m³] Pokr. Częst. przekr. Klasa
a 24 1
So2 manualny Łeba, ul. Rąbka 1,67 11,2(24) 99   A A  
NO2                  
pasywny Łeba' 6,9 11,9(24) 100   A    
Lębork pl. Pokoju 10,4 15,8(m) 100   A    
Lębork ul. JPII 12,0 22,2(m) 100   A    
Lębork ul. Krzywoustego 8,1 10,6(m) 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 11,0 15,1(m) 100   A    
Wicko 5,9 8,5(m) 100   A    
ozon automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 60,4 138,6(8h) 99,9 5 A/D2    
AOT40 automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 7165 9119 śr z 5 lat 100   A/D2    
benzen pasywny Lębork pl. Pokoju 3,3 - 100   A    
Lębork, JPII 2,7 - 100   A    
Łeba 2,2 - 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 3,4 - 100   A    
Wicko 2,2 - 100   A    

Łeba’-uzdrowisko

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 


  

 W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat lęborski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard,  Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 4
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 5
  • piec na słomę, zużycie 7,5 tony, 12 kW, Złotowo, Gm. Stare Pole,
  • prywatne posesje przy ul. Krajewskiego oraz Zygmunta Starego w Malborku. Brak danych dot. mocy urządzeń.
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
  • Malbork ul. Sprzymierzonych, moc 9,1 kW, osoba prywatna,
  • Malbork ul. Batorego, brak danych n.t. mocy, osoba prywatna.
 • kolektory słoneczne 5
 • inne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak

kotłownie:

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” przy ul. Reymonta 16/17 w Malborku, moc cieplna 84,22 MW. Nośnik energii: miał  węglowy,
 • ECO Malbork Sp. z o.o. Ciepłownia Miejska przy ul. Piaskowej 1 w Malborku,  łączna moc cieplna – 63,60 MW. Nośnik energii: miał węglowy,
 • Kotłownie osiedlowe: Kotłownia nr 6, ul. Wejhera 5, Malbork, łączna moc cieplna 0,094 MW, nośnik energii gaz wysokometanowy, Kotłownia ZS1 ul. Tczewska 13, Malbork, łączna moc cieplna 0,366 MW, nośnik energii miał węglowy.
 • Kotłownia olejowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu, moc cieplna 0,2 MW, nośnik energii olej opałowy,
 • Kotłownia węglowa przy Szkole Podstawowej w Kończewicach Gm. Miłoradz, moc cieplna 0,2 MW, nośnik energii miał węglowy.
Główne źródła emisji

Nazwa substancji / Ładunek całkowity [Mg]

ELEWARR Spółka z o.o. - Warszawa

 • dwutl.węgla 87,594
 • p.pozostałe 10,92
 • RAZEM 98,61
 • Suma gazów 87,69
 • Suma pyłów 10,92
 • pyły pozostałe 10,92

NYBORG-MAWENT S.A. (było Malborska Fabryka Wentylatorów " MAWENT " S.A.)

 • węglow.aroma 0,42
 • ksylen 2,70
 • toluen 0,51
 • cykloheksanon 0,275
 • met.et.keton 0,30
 • octan butylu 0,98
 • pył 5,65
 • RAZEM 11,00
 • Suma gazów 5,26
 • Suma pyłów 5,73

ECO Malbork Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 98,42
 • dwutl. azotu 63,47
 • tlenek węgla 146,48
 • dwutl.węgla 46 101,82
 • pył 41,83
 • sadza 0,86
 • RAZEM 46 452,94
 • Suma gazów 46 410,23
 • Suma pyłów 42,70
 • pyły ze spalania paliw 41,83
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,86

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

 • dwutl. azotu 28,32
 • tlenek węgla 7,08
 • w.alif.do C12 0,48
 • ksylen 0,50
 • acet.oc.etyl. 0,46
 • octan butylu 0,70
 • dwutl.węgla 450,28
 • RAZEM 489,00
 • Suma gazów 488,67
 • Suma pyłów 0,33

NARROWCRAFT Sp. z o.o.

 • ksylen 0,80
 • met.et.keton 0,20
 • octan butylu 0,66
 • octan etylu 0,22
 • RAZEM 2,249190
 • Suma gazów 2,24

Zakład Ciepłowniczy Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 9,77
 • dwutl. azotu 4,07
 • tlenek węgla 20,36
 • dwutl.węgla 2 137,80
 • pył 6,71
 • sadza 0,30
 • RAZEM 2 179,03
 • Suma gazów 2 172,00
 • Suma pyłów 7,02
 • pyły ze spalania paliw 6,71

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni  Zakład Nasienno-Rolny DĘBINA

 • amoniak 5,38
 • metan 17,70
 • pył 0,22
 • RAZEM 23,32
 • Suma gazów 23,09
 • Suma pyłów 0,22

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 • dwutl. siarki 280,56
 • dwutl. azotu 109,65
 • tlenek węgla 161,43
 • węglow.aroma 0,29
 • amoniak 2,71
 • chlor 18,00
 • dwutl.węgla 75 635,46
 • pył 87,31
 • sadza 0,99
 • p.pozostałe 3,95
 • RAZEM 76 300,66
 • Suma gazów 76 208,40
 • Suma pyłów 92,26
 • pyły ze spalania paliw 87,31
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Malborski
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
388,81
dwutl. azotu
205,65
tlenek węgla
335,39
dwutl.węgla
124 412,97
pył
142,08
RAZEM
125 557,24
Suma gazów
125 398,02
Suma pyłów
159,22

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr. Częst. Przekr Klasa
a 24 1h
SO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 6,67 11,6(m) 83   A    
NO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 19,2 28,2(m) 83   A    
Benzen pasywny Malbork 2,2 - 92   A    

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr. Częst. Przekr Klasa
a 24 1h
SO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 9,8 29,3(m) 83   A    
NO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 18,0 27,6(m) 83   A    
Benzen pasywny Malbork 2,1 - 92   A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat lmalborski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard,  Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl
 

 

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 4
 • olej opałowy - 6
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - brak danych
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie –  brak
 • kotłownie: 
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • Moc: 10,46 MW, 
  • nośnik energii: ciepła woda do 130 oC   lub  95 oC
Główne źródła emisji

Nazwa substancji
2011 Ładunek całkowity [Mg]
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
dwutl. siarki
5,01
dwutl. azotu
1,14
tlenek węgla
33,11
dwutl.węgla
3 310,000000
pył
1,84
RAZEM
3 351,22
Suma gazów
3 349,28
Suma pyłów
1,94
pyły ze spalania paliw
1,84
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM DWORZE GD.
dwutl. siarki
22,93
dwutl. azotu
13,36
tlenek węgla
32,08
dwutl.węgla
8 451,75
pył
20,29
sadza
0,94
RAZEM
8 541,38
Suma gazów
8 520,14
Suma pyłów
21,23
pyły ze spalania paliw
20,29
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,94

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Nowodworski powiat
 
2011 SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
27,94
dwutl. azotu
14,51
tlenek węgla
65,19
dwutl.węgla
11 761,75
pył
22,13
RAZEM
11 892,61
Suma gazów
11 869,42
Suma pyłów
23,18

 
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych 2010

Strefa Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Maks. µg/m³ Pokr. % Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 8,12  14,0(m) 83 A    
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
19,5
26,7(m)
83
A
   
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
2,8
  100 A    

Zestawienie wyników pomiarowych 2011

Strefa Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Maks. µg/m³ Pokr. % Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 9,8 22,4(m) 83 A    
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
15
26,7(m)
83
A
   
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
2,5
  100 A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiatnowodworski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard,  Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 6
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne:
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie 

 • nazwa Elektrociepłownia Władysławowo ul. Starowiejska 41 [moc cieplna 32 MWt] – gaz ziemny

kotłownie

 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Nowy Świat [3,3 MW] - opał miał
 • Kotłownia osiedlowa, Puck, ul. Majkowskiego 18 [3,3 MW] - opał miał 
Główne źródła emisji

2011 Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu

 • dwutl. siarki 2,79
 • dwutl. azotu 0,43
 • tlenek węgla 19,66
 • dwutl.węgla 873,88
 • pył 13,07
 • sadza 0,48
 • RAZEM 910,33
 • Suma gazów 896,78
 • Suma pyłów 13,55
 • pyły ze spalania paliw 13,07
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,48

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp.z o.o.

 • dwutl. siarki 23,05
 • dwutl. azotu 17,06
 • tlenek węgla 42,65
 • dwutl.węgla 8 956,50
 • pył 16,91
 • RAZEM 9 056,31
 • Suma gazów 9 039,27
 • Suma pyłów 17,04
 • pyły ze spalania paliw 16,91

Puckie Zakłady Mechaniczne "AMEX" Spółka z o.o.

 • tlenek węgla 0,45
 • węglow.aroma 0,78
 • benzyna 0,85
 • ksylen 4,87
 • alk.butylowy 0,82
 • etylobenzen 0,38
 • izocyjaniany 0,44
 • octan butylu 1,21
 • metksypropano 0,42
 • RAZEM 13,41
 • Suma gazów 10,97
 • Suma pyłów 2,44

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SKK Spółka z o.o.

 • fenol 0,53
 • ksylen 7,48
 • alk.butylowy 2,92
 • etylobenzen 0,84
 • nafta,solwent 3,47
 • octan butylu 3,70
 • 123trimetbenz 0,52
 • etery inne 1,86
 • kw.org.inne 1,46
 • zw.azowe 0,93
 • RAZEM 25,59
 • Suma gazów 25,59

Fabryka Maszyn "POMECH" Spółka z o.o.

 • tlenek węgla 0,71
 • w.alif.do C12 0,49
 • ksylen 3,52
 • RAZEM 5,53
 • Suma gazów 5,41

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 1,34
 • dwutl. azotu 15,70
 • tlenek węgla 2,06
 • dwutl.węgla 10 937,76
 • RAZEM 10 957,37
 • Suma gazów 10 957,18
 • Suma pyłów 0,19

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka

 • dwutl. siarki 9,18
 • dwutl. azotu 1,59
 • tlenek węgla 43,49
 • dwutl.węgla 2 155,20
 • pył 6,40
 • RAZEM 2 216,06
 • Suma gazów 2 209,47
 • Suma pyłów 6,59
 • pyły ze spalania paliw 6,40

ENERGOBALTIC Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 0,72
 • dwutl. azotu 12,25
 • tlenek węgla 1,66
 • dwutl.węgla 10 643,97
 • pył 1,05
 • RAZEM 10 659,68
 • Suma gazów 10 658,62
 • Suma pyłów 1,05
 • pyły ze spalania paliw 1,05

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 16,37
 • dwutl. azotu 13,46
 • tlenek węgla 33,65
 • dwutl.węgla 7 066,50
 • pył 17,80
 • RAZEM 7 147,94
 • Suma gazów 7 129,98
 • Suma pyłów 17,95 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

Pucki powiat 2011

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

53,49

dwutl. azotu

60,66

tlenek węgla

144,35

dwutl.węgla

40 633,81

RAZEM

40 992,26

Suma gazów

40 933,30

Suma pyłów

58,96

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

Rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³  Max. µg/m³ Pokr Częst. Przekr. Klasa
a 24
SO2 pasywny Jastarnia 16,02 44,8(m) 75   A  
Władysławowo 8,34 20,1(m) 83 A
Krokowa 5,43 18,6(m) 83 A
Puck 6,09 12,0(m) 83 A
NO2 pasywny Puck 23,7 38,3(m) 83   A  
Jastarnia 13,8 23,8(m) 75 A
Krokowa 12,5 18,5(m) 83 A
Władysławowo 13,8 30,0(m) 83 A
PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera 20 77(24) 76 15 A AAp
benzen pasywny Puck 2,80   100   A  
Jastarnia 3,2 100 A
Krokowa 1,6 100 A
Władysławowo 2,1 100 A
Metale w pyle PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera

Pb 0,01

Cd 0,2*

Ni 7,4*

As 1,1

       A  
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera 2,6*       C  

* ng/m³, **ilość przekroczeń w roku, Ap klasyf. na podstawie percentyla 90,4% z serii pomiarowej

Rok 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³  Max. µg/m³ Pokr Częst. Przekr. Klasa
a 24
SO2 pasywny Jastarnia 14,5 35,6(m) 100   A  
Władysławowo 11,1 32,9(m) 100 A
Krokowa 6,4 15,2(m) 92 A
Puck 6,7 15,0(m) 100 A
NO2 pasywny Puck 22,0 36,0(m) 100   A  
Jastarnia 11,9 20,9(m) 100 A
Krokowa 12,3 21,1(m) 92 A
Władysławowo 11,0 21,2(m) 100 A
PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera 19 115(24) 87 15 A AAp
benzen pasywny Puck 2,3   92   A  
Jastarnia 3,5 100 A
Krokowa 1,5 100 A
Władysławowo 1,8 100 A
Metale w pyle PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera

Pb 0,009

Cd 0,18*

Ni 4,88*

As 1*

       A  
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Władysławowo, ul. Hallera 0,93*       A  

* ng/m³, **ilość przekroczeń w roku, Ap klasyf. na podstawie percentyla 90,4% z serii pomiarowej

 

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011
 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat pucki włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

Powiat Starogardzki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 2
 • inne odnawialne źródła energii: 4
   

Gmina Bobowo:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: elektryczne 4

Gmina Miejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 2
   

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 6
   

Gmina Wiejska Osieczna:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 4
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy, kolektory słoneczne 1
   

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • ciepło z miejskiej sieci 1
   

Gmina Wiejska Osiek:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 5
   

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4
 • gaz z sieci 4
 • olej opałowy 2
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 3
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • inne 4
   

Gmina Wiejska Kaliska:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 4
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 5 
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie: 

 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Moc 120,4 MW
  • nośnik energii – paliwo stałe
    

kotłownie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.
 • nazwa: Kotłownia KS-326, ul. Droga Owidzka 5, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc 0,040 MW,
  • nośnik energii: lekki olej opałowy
 • nazwa: Kotłownia KS-310, ul. Skarszewska 26, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 0,080 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny,
 • nazwa: Kotłownia KS-331, ul. Skarszewska 11, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 0,470 MW,
  • nośnik energii: gaz,
 • nazwa: Kotłownia KS-332, ul. Skarszewska 12, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 0,260 MW,
  • nośnik energii: gaz

    
 • nazwa: Ciepłownia Rejonowa Południe KS-101, ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 58,150 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny
    
 • FAMOS Sp.z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gd.
 • nazwa: Kocioł KR-80, moc: 1,86 MW,
  • nośnik energii: woda
  • nazwa: Kocioł RUMIA 400,
  • moc: 0,4 MW,
 • nośnik energii: woda
   
 • nazwa Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. adres siedziby: ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, moc 3,2 MW,
  • nośnik energii: trociny i zrębki drzewne,
  • zużycie ilościowe: 2 720 t/rok;
  • uzyskany efekt energetyczny: 21 981 GJ/rok
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20
  • nośnik energii: węgiel
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: kotłownia w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach,
  • moc: 660 kW,
  • nośnik energii: zrębki
 • nazwa: kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Kalskach,
  • moc: 500 kW,
  • nośnik energii: węgiel kamienny
    

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego, Skarszewy
  • moc zainstalowana: 3,72 Mwt,
  • nośnik energii: woda
    

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa kotłowni: Szkoła Podstawowa Wielki Bukowiec,
  • moc: 0,17 MW,
  • nośnik energii: olej opałowy
 • nazwa kotłowni: Osiedle Wolental,
  • moc: 0,32 MW,
  • nośnik energii: węgiel, miał węglowy
 • nazwa kotłowni: RSP Czarnylas,
  • moc: 0,15 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, trociny 
Główne źródła emisji

Nazwa substancji 2011 Ładunek całkowity [Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.

 • dwutl. azotu 13,07
 • tlenek węgla 1,83
 • dwutl.węgla 13 375,36
 • RAZEM 13 390,53
 • Suma gazów 13 390,43

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

 • dwutl. siarki 1,39
 • tlenek węgla 9,11
 • dwutl.węgla 405,06
 • pył 0,96
 • RAZEM 416,76
 • Suma gazów 415,77
 • Suma pyłów 0,99

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 2,57
 • tlenek węgla 9,05
 • węglow.aroma 1,03
 • ksylen 0,55
 • toluen 2,60
 • aceton 0,24
 • alk.butylowy 1,33
 • alk.etylowy 2,62
 • alk.izobutyl. 0,81
 • met.et.keton 1,09
 • octan butylu 1,48
 • octan etylu 1,31
 • dwutl.węgla 402,24
 • metksypropano 0,33
 • pył 6,13
 • RAZEM 433,88
 • Suma gazów 427,64
 • Suma pyłów 6,24

Zakład Produkcyjno-Usługowy "MET-LAK" Jerzy Suchomski

 • dwutl. siarki 0,89
 • dwutl. azotu 0,54
 • tlenek węgla 5,05
 • dwutl.węgla 610,06
 • pył 0,29
 • sadza 0,35
 • RAZEM 617,80
 • Suma gazów 616,62
 • Suma pyłów 1,17

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Marciniak Tomasz

 • dwutl. siarki 1,39
 • dwutl. azotu 1,10
 • tlenek węgla 15,94
 • pył 0,64
 • p.ze spal.pal 4,50
 • RAZEM 23,59
 • Suma gazów 18,44
 • Suma pyłów 5,14

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna

 • ksylen 0,35
 • octan butylu 0,20
 • RAZEM 0,69
 • Suma gazów 0,69

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 156,78
 • dwutl. azotu 59,84
 • tlenek węgla 111,46
 • dwutl.węgla 40 109,34
 • pył 29,51
 • sadza 1,41
 • RAZEM 40 468,39
 • Suma gazów 40 437,46
 • Suma pyłów 30,92
 • GRASO Zenon Sobecki
 • dwutl. siarki 2,87
 • tlenek węgla 9,45
 • ksylen 1,94
 • toluen 0,34
 • alk.etylowy 1,03
 • alk.izopropyl 0,82
 • dwutl.węgla 419,08
 • pył 2,00
 • RAZEM 439,58
 • Suma gazów 437,46
 • Suma pyłów 2,12

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A.

 • dwutl. azotu 1,01
 • chlorowodór 0,64
 • alkohol metyl 16,30
 • amoniak 6,49
 • toluen 3,02
 • aceton 4,46
 • alk.etylowy 32,65
 • kwas octowy 0,29
 • octan etylu 0,61
 • dwutl.węgla 51,53
 • flpochwęgHFC 0,26
 • pył 0,67
 • RAZEM 119,62
 • Suma gazów 118,70
 • Suma pyłów 0,92

Usługowy Zakład Ślusarski Wyrobów Metalowych "MARKMET" Marek Guz

 • tlenek węgla 0,55
 • ksylen 1,18
 • aceton 0,40
 • octan butylu 0,45
 • dwutl.węgla 24,00
 • RAZEM 27,50
 • Suma gazów 27,34
 • Suma pyłów 0,15

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 15,29
 • dwutl. azotu 8,61
 • tlenek węgla 21,52
 • dwutl.węgla 4 520,46
 • pył 3,83
 • RAZEM 4 569,82
 • Suma gazów 4 565,89
 • Suma pyłów 3,93
 • pyły ze spalania paliw 3,83

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 0,45
 • dwutl.węgla 149,86
 • pył 12,80
 • RAZEM 163,30
 • Suma gazów 150,49
 • Suma pyłów 12,80

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O.

 • dwutl. siarki 22,07
 • dwutl. azotu 32,89252
 • tlenek węgla 136,61
 • dwutl.węgla 60 200,90
 • pył 2,15
 • sadza 1,07
 • RAZEM 60 395,72
 • Suma gazów 60 392,49
 • Suma pyłów 3,22

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli

 • węglow.aroma 0,39
 • w.alif.inne 0,78
 • alk.alif.inne 1,13
 • RAZEM 2,74
 • Suma gazów 2,74

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 1,84
 • tlenek węgla 0,36
 • ksylen 0,39
 • toluen 2,85
 • alk.butylowy 2,61
 • alk.izopropyl 0,30
 • octan butylu 0,62
 • octan etylu 1,47
 • pył 2,81
 • p.pozostałe 1,81
 • RAZEM 15,69
 • Suma gazów 11,02
 • Suma pyłów 4,67

Kooperol Sp.z o.o.

 • dwutl. siarki 6,38
 • dwutl. azotu 3,23
 • tlenek węgla 0,38
 • dwutl.węgla 1 067,55
 • pył 1,16
 • RAZEM 1 078,72
 • Suma gazów 1 077,56
 • Suma pyłów 1,16
 • pyły pozostałe 1,164600

DRAŻEL Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,88
 • tlenek węgla 101,21
 • pył 0,86
 • p.pozostałe 0,53
 • RAZEM 103,58
 • Suma gazów 102,18
 • Suma pyłów 1,40

Zakład Wyrobów Metalowych TERMETAL Teresa Glaner

 • p.pozostałe 1,88
 • RAZEM 2,24
 • Suma gazów 0,35
 • Suma pyłów 1,88
 • pyły pozostałe 1,88
 • Krzysztof Maguda Gospodarstwo Rolne
 • amoniak 5,19
 • p.pozostałe 0,78
 • RAZEM 5,97
 • Suma gazów 5,19
 • Suma pyłów 0,78
 • pyły pozostałe 0,78

STEICO Spółka Akcyjna

 • dwutl. siarki 278,94
 • dwutl. azotu 114,45
 • tlenek węgla 143,51
 • dwutl.węgla 62 948,93
 • pył 159,47
 • sadza 0,90
 • RAZEM 63 646,31
 • Suma gazów 63 485,85
 • Suma pyłów 160,46
 • pyły ze spalania paliw 159,53 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Starogardzki r.2011

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

489,38

dwutl. azotu

238,58

tlenek węgla

566,34

dwutl.węgla

184 284,40

RAZEM

185 922,85

Suma gazów

185 684,72

Suma pyłów

238,13

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

 

Rok 2010:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 7,59 100,5(h), 47,4(24) 97   A A A
pasywny Starogard Gd. 8,07 19,8(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 12,86 30,7(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 18,43 56,6(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 21,5 100,3(1h), 53,9(24) 92   A - A
pasywny Starogard Gd. 21,09 31,0(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 14,81 21,6(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 20,06 31,3(m) 83   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 44 234(24h) 97 82 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 0,7 - 97   A - -
pasywny Starogard Gd. 3,2 - 100   A - -
pasywny Skórcz 3,8 - 83   A - -
pasywny Skarszewy 4,0 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 553 3490(8h max) 96   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36   92        

 

Rok 2011:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 5,7 126,1(h), 58(24) 96   A A A
pasywny Starogard Gd. 10,3 22,1(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 11,2 26,6(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 20,3 50,0(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 17,4 109,3(1h), 53,9(24) 94,9   A - A
pasywny Starogard Gd. 17,9 25,0(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 12,2 20,2(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 15,9 27,6(m) 100   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36 235(24h) 95,7 58 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 1 - 50,3   A - -
pasywny Starogard Gd. 2,6 - 100   A - -
pasywny Skórcz 2,9 - 100   A - -
pasywny Skarszewy 3,6 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 486,5 707,7(8h max) 94,7   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 31,07   95        

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat tczewski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew, Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

Powiat Sztumski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe-3
 • gaz z butli-7
 • gaz z sieci-11
 • olej opałowy-8
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy – kotłownia w Starym Targu, Waplewie Wielkim, Jurkowicach, Zielonkach –łącznie 6,8MW, W Mikołajkach Pomorskich, w Starym Dzierzgoniu
 • inne odnawialne źródła energii:
 • pompy ciepła :6
 • kolektory słoneczne:
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – elektrociepłownie – Dalkia Północ Sp. z o.o. oddział w Sztumie 

 • moc: 23,3 [MW] 
 • nośnik energii: wegiel kamienny 

Kotłownie 

Nazwa

Lokalizacja

Moc

Nośnik

Gmina Stary Targ

Kotłownie lokalne

Jurkowice

0,8

Miał

Stary Targ

2

Słoma

Waplewo

3

Słoma

Zielonki

1

słoma

Gmina Mikołajki Pomorskie- brak danych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich

Cieszymowo

0,7

Węgiel kamienny

Gmina Sztum

Nasza Energia

Czernin

5,15

słoma

ELSTAR OILS S.A.- kotłownia przemysłowa

Czernin

7,88

gaz

SNP UŚNICE- kotłownia przemysłowa

Sztumskie Pole

15,56

Węgiel/olej

Przedsiębiorstwo ELITA- kotłownia przemysłowa

Sztumskie Pole

2,2

węgiel

Kotłownia w Górkach

Górki

1,66

węgiel

Dzierzgoń

 

Ul.Mickiewicza 7

Dzierzgoń

1,1MW

Gaz ziemny

 

Ul. Przemysłowa

Dzierzgoń

1,1MW

Gaz ziemny

 

Os. Jagiełły 1

Dzierzgoń

9,740MW

Gaz ziemny

 

Os. Jagiełły 11

Dzierzgoń

0,170MW

Gaz ziemny

 

Ul. Krasickiego 2

Dzierzgoń

1,120 MW

Gaz ziemny

 

Os. Jagiełły 8

Dzierzgoń

1,210 MW

Gaz ziemny

 

Bruk

1,485MW

Miał węglowy

Główne źródła emisji

2011Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg] 2011

Dalkia Północ Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 25,56
 • dwutl. azotu 9,17
 • tlenek węgla 27,97
 • dwutl.węgla 11 565,22
 • pył 4,99
 • sadza 0,36
 • RAZEM 11 633,31
 • Suma gazów 11 627,94
 • Suma pyłów 5,36
 • pyły ze spalania paliw 4,99

ADM Czernin S.A. (poprz. Elstar Oils S.A.)

 • w.alif.inne 372,33

ELITA Producent Mebli Łazienkowych Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 0,69
 • tlenek węgla 3,19
 • akrylany 1,47
 • alkohol metyl 0,41
 • ksylen 1,30
 • toluen 0,41
 • aceton 10,66
 • izocyjaniany 0,71
 • ketony 0,61
 • octan butylu 4,95
 • octan etylu 5,60
 • octan metylu 2,20
 • dwutl.węgla 150,34
 • ketony inne 0,71
 • pył 1,29
 • RAZEM 185,34
 • Suma gazów 184,02
 • Suma pyłów 1,32
 • pyły ze spalania paliw 1,29

JK PRO ROL Sp. z o.o.

 • amoniak 21,148
 • metan 229,76
 • RAZEM 250,93
 • Suma gazów 250,93

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 3,37
 • dwutl. azotu 1,90
 • tlenek węgla 12,58
 • dwutl.węgla 1 098,50
 • pył 1,24
 • RAZEM 1 117,69
 • Suma gazów 1 116,36
 • Suma pyłów 1,33
 • pyły ze spalania paliw 1,24

Sonac Uśnice Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 60,57
 • dwutl. azotu 46,61
 • tlenek węgla 149,60
 • dwutl.węgla 21 397,20
 • pył 43,59
 • sadza 1,34
 • RAZEM 21 698,95
 • Suma gazów 21 654,01
 • Suma pyłów 44,93
 • pyły ze spalania paliw 43,59
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,34

FORTUNE SPÓŁKA z o.o.

 • amoniak 10,25
 • metan 70,70
 • RAZEM 80,95
 • Suma gazów 80,95
 • dwutl. siarki 90,20
 • dwutl. azotu 57,82
 • tlenek węgla 193,36
 • akrylany 1,47
 • alkohol metyl 0,41
 • amoniak 31,40
 • ksylen 1,30
 • toluen 0,41
 • aceton 10,66
 • izocyjaniany 0,71
 • ketony 0,61
 • metan 300,46
 • octan butylu 4,95
 • octan etylu 5,60
 • octan metylu 2,20
 • dwutl.węgla 34 211,27
 • w.alif.inne 372,33
 • pył 51,12
 • sadza 1,82
 • RAZEM 35 339,53
 • Suma gazów 35 286,58
 • Suma pyłów 52,95
 • pyły ze spalania paliw 51,12
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,82 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Sztumski powiat 2011

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

180,40

dwutl. azotu

115,65

tlenek węgla

386,72

dwutl. węgla

68 422,54

Razem

70306,75

Suma pyłów

105,90

Suma gazów

70 200,83

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych r.2010

Czynnik Pomiar Stacja Średnia [µg/m³] Max. [µg/m³] Pokr. Częst. przekr. Klasa
a 24 1h
SO2 pasywny Sztum 5,39 10,8(m) 83   A    
Dzierzgoń 5,8 14,8(m) 75 A
Nowa Wieś 6,0 13,5(m) 83 A
NO2 pasywny Sztum 14,2 22,8(m) 83   A    
Dzierzgoń 13,0 18,1(m) 83 A
Nowa Wieś 11,0 18,2(m) 100 A
benzen pasywny Sztum 2,3 - 100   A    
Dzierzgoń 2,7 - 92 A
  pasywny Nowa Wieś 2,2 - 100   A    

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych r.2011
  

Czynnik Pomiar Stacja Średnia [µg/m³] Max. [µg/m³] Pokr. Częst. przekr. Klasa
a 24 1h
SO2 pasywny Sztum 8,1 17,8(m) 100   A    
Dzierzgoń 11,4 18,1(m) 100 A
Nowa Wieś 9,6 21,0(m) 100 A
NO2 pasywny Sztum 13,1 20,7(m) 100   A    
Dzierzgoń 11,4 18,1(m) 100 A
Nowa Wieś 9,6 21,0(m) 100 A
benzen
 
pasywny

 
Sztum 2,2 - 100  
 
A  
 
 
 
Dzierzgoń 2,7 - 92 A
Nowa Wieś 1,9 - 100 A

 

 

*) ng/m3,      p-klasyfikacja na podstawie percentyla 90,4 % z serii pomiarowej

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ powiat sztumski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

Powiat Słupski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Damnica

 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - indywidualne piece w gospodarstwach domowych - 1
 • indywidualne piece węglowe – 2
 • olej opałowy – 3
 • gaz z butli – 4
 • ciepło z miejskiej sieci – 5
 • kolektory słoneczne – 6

Gmina Dębnica Kaszubska

 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy – 1
 • gaz z butli - 4
 • kolektory słoneczne - 4
 • olej opałowy - 6
 • inne odnawialne źródła energii : pompy ciepła - 6
   

Gmina Główczyce

 • indywidualne piece węglowe - 1
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • gaz z butli - 6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 6
 • kolektory słoneczne - 6
   

Gmina Kępice  

 • gaz z butli
 • olej opałowy
 • ciepło z miejskiej sieci
   

Gmina Kobylnica

 • indywidualne piece węglowe - 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 2
 • gaz z sieci - 3
 • olej opałowy - 4
 • inne odnawialne źródła energii : pompy ciepła - 5
   

Gmina Potęgowo 

 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 1
 • indywidualne piece węglowe - 2
 • olej opałowy - 3
 • gaz z butli - 4
 • kolektory słoneczne - 5
 • inne odnawialne źródła energii : pompy ciepła - 6
   

Gmina Słupsk

 • indywidualne piece węglowe - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 2
 • gaz z sieci - 3
 • olej opałowy - 3
 • gaz z butli - 4
 • ciepło z miejskiej sieci - 5
 • kolektory słoneczne - 5
   

Gmina Smołdzino

 • gaz z butli - 1
 • inne odnawialne źródła energii : pompy ciepła - 1
 • olej opałowy - 2
 • indywidualne piece węglowe - 6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 6

Gmina Ustka

 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 2
 • gaz z sieci - 3
 • olej opałowy - 4
 • kolektory słoneczne - 5

Miasto Ustka

 • ciepło z miejskiej sieci - 1
 • gaz z sieci - 2
 • inne: energia elektryczna - 3
 • indywidualne piece węglowe - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 5
 • olej opałowy - 6 
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie : 

 • Gmina Kępice:
  • ZEC Kępice; 4 MW; biomasa i zrębki
 • inne gminy-bd

kotłownie :

 • Gmina Kępice:
  • ZEC Kępice, kotłownia Biesowice; 0,6 MW; biomasa i zrębki
 • Gmina Kobylnica
  • miejscowość Kobylnica:
   • „Flair-Poland” - 0,4 MW, gaz ziemny,
   • „Presko”- 0,32 MW, olej opałowy, 
   • „Krat-Met”- 0,14, węgiel,
   • „Regina”- 0,2 MW, gaz ziemny,
   • „Gomet”- 0,13 MW, olej opałowy,
   • „Real” (hipermarket) - 0,85 MW, olej opałowy,
   • „Obi” (hipermarket) - 0,8 MW, olej opałowy,
   • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - 0,16 MW, gaz ziemny,
   • Gminne Centrum Kultury i Promocji Kobylnicy – 2 x 0,11 MW gaz ziemny,
  • miejscowość Bolesławice:
   • „Izometal” - 0,07 MW - olej opałowy, 0,07 MW - drewno, 0,8 MW - miał węglowy
  • miejscowość Dobrzęcino:

    
  • miejscowość Kwakowo:
   • „Drewcorp” (przetwórstwo drewna) - 0,15 MW, drewno
   • „Adkons Ferma Kur”- 6 x 0,07 MW nagrzewnice gazowe
  • miejscowość Łosino:
  • miejscowość Widzino:
   • „Plasmet” (fabryka detali i podzespołów samochodowych) - 0,3 MW, olej opałowy.

Gmina Potęgowo

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Kotłownia osiedlowa w Potęgowie - 2MW; miał węglowy

Gmina Słupsk

 • Kotłownia Jezierzyce Osiedle - 1,3 MW; woda C.O.

Gmina Smołdzino-bd

Gmina Ustka-bd

Miasto Ustka

 • KR 1, moc: 35,08 MW, nośnik energii: miał węglowy, gaz ziemny, olej opałowy 
Główne źródła emisji

2011 Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych GUMA POMORSKA

 • dwutl. siarki 2,94
 • dwutl. azotu 0,76
 • tlenek węgla 23,03
 • dwutl.węgla 1 023,68
 • pył 3,08
 • sadza 0,56
 • RAZEM 1 054,53
 • Suma gazów 1 050,79
 • Suma pyłów 3,74
 • pyły ze spalania paliw 3,08

PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 4,54
 • dwutl. azotu 1,61
 • tlenek węgla 1,00
 • dwutl.węgla 846,97
 • pył 1,59
 • RAZEM 855,76
 • Suma gazów 854,13
 • Suma pyłów 1,62
 • pyły ze spalania paliw 1,59

Słupska Fabryka Obuwia " NORD " Meka Sztrajbel Sp. J.

 • aceton 3,12
 • RAZEM 4,48
 • Suma gazów 4,48

Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych, Naprawa Urządzeń Elektrycznych, Bogusław Seemann

 • ksylen 0,92
 • toluen 4,07
 • alk.butylowy 0,74
 • octan butylu 2,77
 • octan etylu 2,77
 • RAZEM 11,28
 • Suma gazów 11,28

HYDRO-NAVAL Adkonis, Michałek, Sobków Spółka Jawna

 • ksylen 2,20
 • etylobenzen 0,48
 • octan butylu 0,68
 • RAZEM 4,66
 • Suma gazów 4,62

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 10,18
 • dwutl. azotu 3,25
 • tlenek węgla 97,65
 • dwutl.węgla 4 340,00
 • pył 10,05
 • sadza 1,19
 • RAZEM 4 462,37
 • Suma gazów 4 451,12
 • Suma pyłów 11,25
 • pyły ze spalania paliw 10,05

IMS Sofa Sp. z o.o.

 • w.alif.do C12 9,81
 • ketony inne 6,57
 • RAZEM 16,63
 • Suma gazów 16,63

Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych Naprawa Urządzeń Elektrycznych Ryszard Seeman

 • ksylen 0,79
 • węglowodory 1,58
 • w.alif.inne 0,76
 • RAZEM 4,32
 • Suma gazów 4,26
 • MarKos Sp. z o.o.
 • benzyna 0,98
 • styren 9,05
 • aceton 12,40
 • heptan 1,00
 • octan butylu 0,55
 • dwutl.węgla 0,58
 • p.pozostałe 0,47
 • RAZEM 26,38
 • Suma gazów 25,55
 • Suma pyłów 0,83

DROGI I MOSTY Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 0,43
 • dwutl. azotu 0,69
 • dwutl.węgla 228,85
 • p.krzemowe 2,50
 • RAZEM 232,71
 • Suma gazów 230,10
 • Suma pyłów 2,60

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" - Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 50,75
 • dwutl. azotu 39,67
 • tlenek węgla 99,10
 • dwutl.węgla 20 822,71
 • pył 39,46
 • sadza 0,50
 • RAZEM 21 052,29
 • Suma gazów 21 012,32
 • Suma pyłów 39,97
 • pyły ze spalania paliw 39,46

Inter Metal Pack Sp. z o.o.

 • węglow.aroma 3,12
 • alk.alif.inne 4,89
 • RAZEM 8,74
 • Suma gazów 8,74

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe sp. z o.o.

 • ksylen 2,74
 • octan butylu 0,85
 • p.pozostałe 0,43
 • RAZEM 4,29
 • Suma gazów 3,86
 • Suma pyłów 0,43
 • pyły pozostałe 0,43

METPOL sp.j. Józef Łukasiak Piotr Freund

 • ksylen 1,19
 • ketony inne 0,49
 • RAZEM 3,15
 • Suma gazów 3,11

Zakład Energetyki Cieplnej

 • dwutl. azotu 2,31
 • tlenek węgla 38,37
 • dwutl.węgla 4 335,45
 • pył 4,68
 • RAZEM 4 380,89
 • Suma gazów 4 376,20
 • Suma pyłów 4,68
 • pyły ze spalania paliw 4,68

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Damnicy

 • p.pozostałe 10,28
 • RAZEM 10,28
 • Suma pyłów 10,28
 • pyły pozostałe 10,28

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Korzybiu

 • p.pozostałe 5,98
 • RAZEM 6,00
 • Suma pyłów 5,98
 • pyły pozostałe 5,98

KAPENA S.A.

 • glikol 0,95
 • ksylen 2,97
 • octan winylu 0,48
 • benz.cieżka 0,78
 • octan butylu 1,29
 • w.alif.inne 1,57
 • w.arom.inne 1,02
 • p.polimerów 0,94
 • RAZEM 11,19
 • Suma gazów 10,22
 • Suma pyłów 0,96
 • pyły polimerów 0,94

Gorzelnia Rolnicza Irena i Andrzej Paszota

 • dwutl. azotu 0,76
 • tlenek węgla 12,80
 • dwutl.węgla 960,00
 • pył 0,84
 • RAZEM 974,43
 • Suma gazów 973,59
 • Suma pyłów 0,84

Spółdzielnia Mieszkaniowa POBłOCIE

 • dwutl. siarki 1,92
 • tlenek węgla 10,35
 • dwutl.węgla 460,00
 • pył 1,67
 • RAZEM 474,23
 • Suma gazów 472,50
 • Suma pyłów 1,73
 • pyły ze spalania paliw 1,67

SPV Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 0,89
 • dwutl. azotu 1,50
 • chl. metylenu 12,60
 • dwutl.węgla 495,00
 • RAZEM 510,34
 • Suma gazów 510,30

KEGAR Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 1,37
 • dwutl. azotu 4,00
 • tlenek węgla 0,48
 • dwutl.węgla 1 323,13
 • pył 1,44
 • RAZEM 1 331,23
 • Suma gazów 1 329,78
 • Suma pyłów 1,44
 • pyły ze spalania paliw 1,44

Euro Industry sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 1,00
 • benzyna 0,76
 • ksylen 0,61
 • dwutl.węgla 99,83
 • w.alif.inne 2,00
 • p.śr.pow.czyn 1,07
 • RAZEM 105,63
 • Suma gazów 104,55
 • Suma pyłów 1,07 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

Powiat Słupski

SUMA EMISJI [Mg/r] 2011

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

73,12

dwutl. azotu

55,93

tlenek węgla

283,31

dwutl.węgla

34 936,23

RAZEM

35 545,92

Suma gazów

35 458,26

Suma pyłów

87,65

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

Wyniki pomiarów: 

Rok 2010:
 
 

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Częst. Przekr.
Klasa
a
24
SO2 manualny Gać 0,5 0,5(24) 22   A A
NO2 manualny Gać 10,8 37,3(m) 22   A  
NO2 pasywny Rowy 3,5 6,9     A  
NO2 pasywny Jezierzyce 4,3 20,2(m) 92   A  
 
pasywny
Ustka’ul.MarynarkiPol.5
11,5
20,2(m)
92
 
A
 
 
pasywny
Ustka’Kościuszki
6,3
13,5(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępiceul.Niepodległości
6,2
10,7(m)
92
 
A
 
 
pasywny
Kępice ul.Bielaka
4,5
9,5(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
7,7
13,8(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
14,3
26,2(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Gać
2,8
6,3(m)
92
 
A
 
PM10 manualny Gać 17 73(24) 76   A  
benzen
manualny
Gać
2,6
-
89
 
A
 
pasywny
Gać
1,3
-
100
 
A
 
 
pasywny
Ustka’
1,9
-
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice
1,9
-
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
2,9
-
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
3,2
  100   A  

Ustka’-uzdrowisko

 

Rok 2011
 

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Częst. Przekr.
Klasa
a
24
SO2 manualny Gać
 
(24)
 
  A A
NO2 manualny Gać 10,8 37,3(m) 22   A  
NO2 pasywny Rowy 5,0 8,9(m) 100    A  
NO2 pasywny Jezierzyce 5,1 10,3(m) 100   A  
 
pasywny
Ustka’ul.MarynarkiPol.5
11,1
15,5(m)
72
 
A
 
 
pasywny
Ustka’Kościuszki
6,3
12,6(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępiceul.Niepodległości
6,4
12,5(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice ul.Bielaka
3,8
7,8(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
7,1
10,3(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
13,2
20,3(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Gać
3,1
5,6(m)
92
 
A
 
PM10 manualny Gać 15,5 69(24) 79 A  AAp
benzen
manualny
Gać
2,
-
89
 
A
 
pasywny
Ustka'
2,3
-
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice
1,6
-
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
3,0
-
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
3,3
-
100
 
A
 

Ustka’-uzdrowisko

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat słupski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

 

 

Powiat Tczewski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Sposoby ogrzewania domów

Miasto Tczew

Gmina Tczew

Gmina Morzeszczyn

Gmina Pelplin

Gmina Gniew

Gmina Subkowy

indywidualne piece węglowe

3

1

1

3

1

1

gaz z butli

5

6

-

5

4

5

gaz z sieci

2

4

-

1

2

4

olej opałowy

4

5

3

4

3

5

ciepło z miejskiej sieci

1

6

4

2

1

6

piece na drewno lub inny rodzaj biomasy

-

5

2

-

6

6

inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła

6

6

5

6

6

6

kolektory słoneczne

-

6

-

-

6

6

inne

-

-

6

-

-

-

 

Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak 
kotłownie  

 • Zakład Energetyki Cieplnej 
  • nazwa KT-1602 „Rokitki” moc 58 MW paliwo – miał, czynnik grzewczy – woda
  • nazwa KT-1702 C „Czyżykowo” moc 8,1 MW paliwo-gaz-olej, czynnik grzewczy-woda

Miasto i Gmina Pelplin 

 • osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Wybickiego 5, moc 3,36 MW
 • osiedlowa kotłownia olejowo-gazowa ul. Sambora, moc 1,695 MW
 • kotłownie lokalne w Pelplinie o łącznej mocy 0,66 MW 
  • kotłownia - gazowa Ochotniczej Straży Pożarnej, ul Sambora 42
  • kotłownia - gazowa Zespołu Szkół Podstawowych nr 2, ul Kościuszki 2
  • kotłownia - gazowa Urzędu Miasta i Gminy, Plac Grunwaldzki 4
  • kotłownia - gazowa ul. Mickiewicza 19
  • kotłownia - olejowa ul. Mickiewicza 23
  • kotłownia - olejowa Plac Cukrowni 5
  • kotłownie lokalne - gazowe - Pólko 1, 3, 5, 7 - 4 kotły o łącznej mocy 0,932 MW każdy
  • kotłownia osiedlowa - Małe Walichnowy o mocy 0,486 MW

Miasto i Gmina Gniew 

 • kotłownia węglowa w Gniewie przy ul. Hallera 1, należąca do firmy Dalkia Północ, moc 11,7 MW
 • kotłownia gazowa w Gniewie przy ul. Krasickiego 6, moc 0,07 MW
 • kotłownia gazowa w Zamku (ogrzewa tylko zamek)
 • kotłownia gazowa w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
 • kotłownia gazowa Szpitale Tczewskie S.A. w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym w Gniewie, ul. 7 Marca 10
 • kotłownia węglowa w Gniewie przy ul. Hallera 3 – 3 kotły o łącznej mocy 12,7 MW (należąca do spółki Inwest-Kom w Gniewie)
 • kotłownia węglowa w Opaleniu – 1 kocioł o mocy 0,023 MW (należąca do spółki Inwest-Kom w Gniewie)
 • kotłownia węglowa stacji uzdatniania wody Parkowa w Gniewie – 1 kocioł o mocy 0,018 MW (należąca do spółki Inwest-Kom w Gniewie)
 • kotłownia węglowa w budynku administracyjnym w Gniewie przy ul. Wiślanej 6 – 1 kocioł o mocy 0,018 MW (należąca do spółki Inwest-Kom w Gniewie)
 • kotłownia gazowa w Gniewie przy ul. Krasickiego 6 – 2 kotły o łącznej mocy 0,070 MW (należąca do spółki Inwest-Kom w Gniewie)
 • kotłownia gazowa w Gniewie przy ul. Krasickiego 8 – 2 kotły o łącznej mocy 0,122 MW (należąca do spółki Inwest-Kom w Gniewie) 
Główne źródła emisji

2011Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Saint- Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 156,974
 • dwutl. azotu 70,48
 • tlenek węgla 841,63
 • węglow.aroma 10,73
 • benzen 0,83
 • etylobenzen 0,54
 • kw.mineralne 9,44
 • dwutl.węgla 34 150,82
 • w.alif.inne 13,69
 • ketony inne 10,60
 • kw.org.inne 0,60
 • pył 61,17
 • RAZEM 35 327,93
 • Suma gazów 35 266,74
 • Suma pyłów 61,18

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w W-wie Z-d Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

 • dwutl. siarki 0,90
 • tlenek węgla 6,22
 • dwutl.węgla 276,66
 • pył 1,04
 • RAZEM 285,01
 • Suma gazów 283,93
 • Suma pyłów 1,07
 • pyły ze spalania paliw 1,04
 • Dalkia Północ Sp. z o.o.
 • dwutl. siarki 9,92
 • dwutl. azotu 4,05
 • tlenek węgla 44,15
 • dwutl.węgla 7 671,74
 • pył 0,64
 • RAZEM 7 730,71
 • Suma gazów 7 729,87
 • Suma pyłów 0,83

Gospodarstwo Rolne Danuta i Czesław Frischke

 • dwutl. siarki 1,20
 • tlenek węgla 4,23
 • dwutl.węgla 188,04
 • pył 1,12
 • RAZEM 194,74
 • Suma gazów 193,56
 • Suma pyłów 1,17
 • pyły ze spalania paliw 1,12

Przedsiębiorstwo Złomowania i Usług Technicznych PIROSTAL Jolanta Wrycza, Iwona Zwolińska

 • ksylen 0,97
 • octan etylu 1,42
 • RAZEM 2,40
 • Suma gazów 2,40

KORAL Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 0,68
 • dwutl. azotu 2,03
 • tlenek węgla 1,21
 • dwutl.węgla 660,68
 • pył 0,72
 • RAZEM 665,94
 • Suma gazów 665,21
 • Suma pyłów 0,72
 • pyły ze spalania paliw 0,72

Eaton Truck Components Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 0,87
 • tlenek węgla 162,24
 • w.alif.do C12 0,70
 • p.pozostałe 1,302044
 • RAZEM 165,62
 • Suma gazów 164,32
 • Suma pyłów 1,30

COLMEC Spółka z o.o.

 • w.alif.inne 4,74
 • p.pozostałe 3,07
 • RAZEM 7,82
 • Suma gazów 4,75
 • Suma pyłów 3,07
 • pyły pozostałe 3,07

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLMAG Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 3,99
 • dwutl. azotu 2,75
 • tlenek węgla 20,92
 • dwutl.węgla 2 196,97
 • pył 3,43
 • p.ze spal.pal 0,59
 • RAZEM 2 228,88
 • Suma gazów 2 224,65
 • Suma pyłów 4,22
 • pyły ze spalania paliw 4,02

Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 130,47
 • dwutl. azotu 66,45
 • tlenek węgla 21,17
 • dwutl.węgla 43 075,07
 • pył 22,90
 • sadza 0,59
 • RAZEM 43 316,68
 • Suma gazów 43 293,18
 • Suma pyłów 23,49

MJB M.Mierzejewska T. J. Brzezińscy Spółka Jawna

 • węglow.aroma 0,64
 • ksylen 6,63
 • toluen 1,44
 • etylobenzen 0,48
 • octan butylu 0,45
 • w.alif.inne 0,82
 • RAZEM 11,31
 • Suma gazów 11,26

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A .

 • dwutl. azotu 3,55
 • dwutl.węgla 1 887,95
 • p.pozostałe 1,27
 • RAZEM 1 893,10
 • Suma gazów 1 891,78
 • Suma pyłów 1,31

Silgan Metal Packaging Tczew S.A. (poprz.:VOGEL & NOOT PACKAGING POLSKA S.A.)

 • dwutl. azotu 2,83
 • tlenek węgla 2,70
 • dwutl.węgla 925,21
 • subst. org. 0,66
 • RAZEM 931,77
 • Suma gazów 931,69

Rolls-Royce Marine Poland Spółka z o.o.

 • węglow.aroma 0,46
 • ksylen 1,45
 • alk.butylowy 0,72
 • p.pozostałe 1,04
 • RAZEM 4,52
 • Suma gazów 3,48
 • Suma pyłów 1,04

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 0,38
 • dwutl. azotu 3,71
 • tlenek węgla 0,51
 • w.alif.do C12 0,34
 • dwutl.węgla 51,65
 • RAZEM 57,03
 • Suma gazów 56,77
 • Suma pyłów 0,25

Flextronics International Poland Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 0,95
 • alk.izopropyl 3,94
 • dwutl.węgla 1 089,90
 • RAZEM 1 094,94
 • Suma gazów 1 094,94

MBF Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 30,25
 • amoniak 1,57
 • RAZEM 31,85
 • Suma gazów 31,82

GEMALTO Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,64
 • węglow.aroma 1,99
 • dwutl.węgla 660,38
 • alk.alif.inne 0,70
 • ketony inne 2,44
 • RAZEM 666,39
 • Suma gazów 666,27

FAMA Spółka z o.o.

 • ksylen 0,58
 • p.pozostałe 1,61
 • RAZEM 3,53
 • Suma gazów 1,11
 • Suma pyłów 2,41
 • pyły pozostałe 1,61

Eaton Automotive Components Spółka z o.o.

 • tlenek węgla 0,676609
 • dwutl.węgla 259,08
 • RAZEM 260,88
 • Suma gazów 260,87

DOVISTA POLSKA HOLDING Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 0,85
 • ksylen 0,86
 • aceton 0,98
 • eter etylowy 0,40
 • octan etylu 1,72
 • etery inne 5,22
 • pył 0,84
 • RAZEM 11,63
 • Suma gazów 10,71
 • Suma pyłów 0,91

PKP CARGO TABOR-POMORSKI Sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 2,57
 • dwutl. azotu 0,64
 • tlenek węgla 15,99
 • w.alif.do C12 7,07
 • benzyna 1,40
 • ksylen 2,92
 • alk.butylowy 0,46
 • alk.etylowy 1,58
 • dwutl.węgla 783,13
 • WWApozostałe 0,74
 • pył 2,86
 • RAZEM 820,44
 • Suma gazów 817,19
 • Suma pyłów 3,25
 • pyły ze spalania paliw 2,86 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Tczewski

SUMA EMISJI [Mg/r] 2011

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

307,21

dwutl. azotu

159,60

tlenek węgla

1 122,47

dwutl.węgla

93 877,32

RAZEM

95 713,39

Suma gazów

95 606,81

Suma pyłów

106,58

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

Rok 2010: 
 
 

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Liczność*)
Klasa
a
24
 h
SO2
automatyczny
Tczew Targowa
4,91
82,4(1h), 30,8(24)
97
 
 
A
 
A
 
pasywny
Tczew Woj.Pol.
6,87
18,3(m)
83
 
A
 
 
Gniew
6,05
11,3(m)
83
 
A
 
 
Pelplin
7,39
19,7(m)
83
 
A
 
 
pasywny
Pelplin
14,88
23,5(m)
83
 
 
 
 
 
Gniew
13,25
19,0(m)
83
 
A
 
 
 
Tczew Al. Woj. Pol.
23,06
29,2(m)
83
 
A
 
 
 
PM10
automatyczny
Tczew Targowa
24
141(24)
96
23
A
A
Ap 
manualny
Tczew Targowa
30
103(24)
56
29
A
A
Cp 
 PM2,5
manualny
Tczew Targowa
20
 
73
 
A
 
 
CO
automatyczny
Tczew Targowa
481
3728(śr.8h max)
95 
 
A
 
 
benzen
pasywny
Pelplin
2,2
-
100
 
 
 
Tczew Al. Woj. Pol.
2,4
-
100
 
 
 
Gniew
2,5
-
100
 
 
 
Benzo(a)piren w pyle PM10
manualny
Tczew Woj. Pol.
3,5*
-
-
 
C
 
 
Metale w pyle PM10
manualny
Tczew Targowa
Pb 0,01
Cd 0,3*
Ni 1,6*
As 1,1*
 
 
 
 
 
A
 
 

*) ng/m3,      p-klasyfikacja na podstawie percentyla 90,4 % z serii pomiarowej

 

Rok 2011

 

Czynnik
 
Pomiar
 
Miasto 
 
Średnia  µg/m³
 
Maks  µg/m³
 
Pokr.
 
Częst. przekr
 
Klasa
a 24  h
SO2 automatyczny Tczew Targowa 4,95 61,5(1h); 29,1(24) 97   A A A
  pasywny Tczew Al. Woj. Pol. 9,6 19,6(m) 100   A    
  pasywny Gniew 8,6 21,5(m) 100   A    
    Pelplin 7,5 24,3(m) 100   A    
NO2 automatyczny  Tczew Targowa 14,37 73,61(1h); 35,5(24) 18   A A  
    Gniew 13,0 23,3(m) 100   A    
NO2 pasywny Tczew Al. Woj. Pol. 20,3 30,8(m) 100   A    
NO2 pasywny Pelplin 11,7 20,6 100   A    
PM10 pasywny Tczew Targowa 21,6 118,4(24) 96 20 A A Ap
CO automatyczny Tczew Targowa 495,3 462,8; śr. 8h (max) 94,7   A    
benzen pasywny Pelplin 2,0 - 100        
    Tczew Al. Woj. Pol. 3,4   100   A    
    Gniew 2,3   100   A    

 

*) ng/m3,      p-klasyfikacja na podstawie percentyla 90,4 % z serii pomiarowej

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat tczewski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl
 

 

 

 

Powiat Wejherowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Główne źródła emisji

Rok 2011, podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska 5000zł i powyżej.

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg] 2011

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZRYW"

 • dwutl. siarki 1,01
 • tlenek węgla 5,92
 • w.alif.do C12 1,07
 • dwutl.węgla 263,30
 • pył 0,55
 • RAZEM 273,07
 • Suma gazów 272,49
 • Suma pyłów 0,57
 • pyły ze spalania paliw 0,55

INTERDREX Spółka z o.o.

 • ksylen 1,21
 • oct.izobutylu 1,25
 • p.pozostałe 0,56
 • RAZEM 5,02
 • Suma gazów 4,31
 • Suma pyłów 0,70

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o.

 • dwutl.węgla 21,38
 • flpochwęgHFC 0,34
 • RAZEM 21,76
 • Suma gazów 21,76

Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o. o.

 • dwutl. siarki 1,68
 • dwutl. azotu 20,71
 • tlenek węgla 12,86
 • ksylen 1,51
 • toluen 3,12
 • aceton 8,71
 • alk.butylowy 0,78
 • alk.etylowy 0,83
 • alk.izobutyl. 0,99
 • alk.izopropyl 2,54
 • octan butylu 6,74
 • octan etylu 2,73
 • dwutl.węgla 721,66
 • w.alif.od C13 1,92
 • 1metksprop2ol 1,30
 • w.alif.inne 1,13
 • alk.alif.inne 1,87
 • pył 4,33
 • RAZEM 796,11
 • Suma gazów 791,38
 • Suma pyłów 4,72

MIRO Zakład Stolarski Podukcyjno-Usługowy M.Richert

 • ksylen 0,46
 • aceton 1,02
 • RAZEM 2,69
 • Suma gazów 2,62

F.P.U.H. SILVAN Andrzej Treder

 • ksylen 0,80
 • octan butylu 1,09
 • octan etylu 0,42
 • ketony inne 0,32
 • RAZEM 2,98
 • Suma gazów 2,98

PORTA KMI POLAND Spółka z o.o.

 • w.alif.do C12 1,60
 • glikol 2,26
 • aceton 0,68
 • pył 2,20
 • RAZEM 6,87
 • Suma gazów 4,67
 • Suma pyłów 2,20
 • pyły pozostałe 2,20

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bożepole"

 • dwutl. siarki 13,83
 • dwutl. azotu 3,53
 • tlenek węgla 21,73
 • dwutl.węgla 2 006,99
 • pył 6,35
 • RAZEM 2 052,69
 • Suma gazów 2 046,10
 • Suma pyłów 6,59
 • pyły ze spalania paliw 6,35

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o.

 • dwutl. siarki 118,19
 • dwutl. azotu 88,43
 • tlenek węgla 220,88
 • dwutl.węgla 45 221,58
 • pierw.niemet. 5,33
 • pył 76,31
 • sadza 0,98
 • RAZEM 45 731,77
 • Suma gazów 45 654,46
 • Suma pyłów 77,30
 • pyły ze spalania paliw 76,31
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,98

Miejskie Przeds. Ciepłowniczo - Komunalne "KOKSIK" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 44,45
 • dwutl. azotu 31,27
 • tlenek węgla 37,01
 • dwutl.węgla 15 812,57
 • pył 44,94
 • RAZEM 15 970,41
 • Suma gazów 15 925,31
 • Suma pyłów 45,09
 • pyły ze spalania paliw 44,94

LIBOR  J. Lica Spółka Jawna

 • ksylen 0,43
 • octan butylu 1,108195
 • octan etylu 0,61
 • RAZEM 3,01
 • Suma gazów 3,01

FUO RUMIA Sp. z o. o.

 • dwutl. siarki 5,13
 • dwutl. azotu 3,00
 • tlenek węgla 14,99
 • ksylen 0,78
 • dwutl.węgla 1 567,86
 • pył 1,11
 • p.pozostałe 0,70
 • RAZEM 1 594,57
 • Suma gazów 1 592,56
 • Suma pyłów 2,01
 • pyły ze spalania paliw 1,11
 • pyły pozostałe 0,70

DENWAR Spółka Jawna J.Waryś i Wspólnicy

 • węglow.aroma 0,70
 • ksylen 1,30
 • aceton 0,84
 • octan butylu 1,09
 • RAZEM 4,88
 • Suma gazów 4,88

Szpital Specjalistyczny im. F.Ceynowy

 • dwutl. azotu 2,48
 • tlenek węgla 1,44
 • dwutl.węgla 33,31
 • pył 2,29
 • RAZEM 39,65
 • Suma gazów 37,36
 • Suma pyłów 2,29
 • pyły ze spalania paliw 2,29

SONDEX Poland Spółka z o.o.

 • aceton 0,60
 • alk.etylowy 1,68
 • RAZEM 3,07
 • Suma gazów 3,03

EKO DOLINA Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 1,43
 • amoniak 0,66
 • p.pozostałe 15,28
 • RAZEM 17,77
 • Suma gazów 2,49
 • Suma pyłów 15,28
 • pyły pozostałe 15,28

SPORTIS S.A.

 • tlenek węgla 0,67
 • styren 1,18
 • toluen 0,67
 • aceton 3,49
 • octan etylu 0,67
 • octan metylu 0,87
 • dwutl.węgla 90,72
 • RAZEM 98,63
 • Suma gazów 98,45
 • Suma pyłów 0,17

RUBO Sp. z o.o.

 • ksylen 0,65
 • benz.cieżka 0,88
 • RAZEM 1,86
 • Suma gazów 1,86

CEMENTOWNIA WEJHEROWO Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 2,25
 • dwutl. azotu 1,21
 • tlenek węgla 31,68
 • dwutl.węgla 270,00
 • pył 1,58
 • p.pozostałe 2,05
 • RAZEM 308,90
 • Suma gazów 305,15
 • Suma pyłów 3,74
 • pyły ze spalania paliw 1,58
 • pyły pozostałe 2,05

EUROCAST Spółka z o.o.

 • ozon 1,14
 • p.polimerów 2,58
 • RAZEM 3,74
 • Suma gazów 1,16
 • Suma pyłów 2,58
 • pyły polimerów 2,58

TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Spółka Jawna

 • p.węgl.graf. 1,80

P.P.H.U. "Elbor" Waldemar Guzanek

 • dwutl. siarki 4,73
 • dwutl. azotu 3,06
 • tlenek węgla 15,34
 • dwutl.węgla 1 610,70
 • pył 7,34
 • RAZEM 1 641,37
 • Suma gazów 1 633,84
 • Suma pyłów 7,52
 • pyły ze spalania paliw 7,34

GRUPA PREFABET S.A. / ODDZIAŁ REDA

 • dwutl. azotu 7,76
 • tlenek węgla 0,56
 • dwutl.węgla 4 119,29
 • p.c.w.mat.ogn 0,79
 • RAZEM 4 128,46
 • Suma gazów 4 127,64
 • Suma pyłów 0,82

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Godętowie

 • p.pozostałe 6,07
 • RAZEM 6,09
 • Suma pyłów 6,07
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 
Wejherowski powiat 2011
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
191,76
dwutl. azotu
163,15
tlenek węgla
363,19
dwutl.węgla
71 739,39
RAZEM
72 717,27
Suma gazów
72 537,62
Suma pyłów
179,65

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych 2010

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr. %

Częst. Przekr.

klasa

a

1

24

SO2

manualny

Wejherowo ul. Obr. Helu

4,95

9,1(m)

83

 

A

 

 

pasywny

Reda

6,07

16,8(m)

83

 

A

 

 

 

 

Linia

5,97

13,6(m)

75

 

A

 

 

 

 

Rumia

9,77

42,7(m)

83

 

A

 

 

 

 

Bożepole

5,01

9,4(m)

83

 

A

 

 

N02 pasywny Reda 23,8 42,9(m) 83   A    
    Wejherowo 16,3 23,9(m) 83   A    
    Rumia 20,5 28,5(m) 83   A    
    Linia 10,7 23,3(m) 83   A    
    Bożepole 12,5 32,7(m) 183   A    
PM10 manualny Wejherowo, pl. Wejhera 32 158(24) 75 49 A   C, Cp
benzen pasywny Reda 2,3   100   A    
    Wejherowo 1,9   100   A    
    Rumia 3,7   100   A    
    Linia 3,0   100   A    
    Bożepole 2,3   100   A    
Metale w pyle PM10 manualny Wejherowo, pl. Wejhera Pb0,02 Cd1,05* Ni2,2* As1,1*       A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Wejherowo  8,7*          

* ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych 201

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr. %

Częst. Przekr.

klasa

a

1

24

SO2

manualny

Wejherowo

6,2

16(m)

100

 

A

 

 

pasywny

Reda

8,4

22,2(m)

100

 

A

 

 

 

 

Linia

7,8

16,2(m)

100

 

A

 

 

 

 

Rumia

7,7

19,8(m)

100

 

A

 

 

 

 

Bożepole

8,6

15,4(m)

100

 

A

 

 

N02 pasywny Reda 18,2 31,2(m) 100   A    
    Wejherowo 14,5 21,7(m) 100   A    
    Rumia 16,9 33,9(m) 100   A    
    Linia 9,4 17,3(m) 100   A    
    Bożepole 10,1 21,2(m) 100   A    
PM10 manualny Wejherowo, pl. Wejhera 27 124(24) 85 38 A   C, Cp
benzen pasywny Reda 1,9   100   A    
    Wejherowo 1,6   100   A    
    Rumia 2,7   100   A    
    Linia 2,5   100   A    
    Bożepole 2,1   100   A    
Metale w pyle PM10 manualny Wejherowo, pl. Wejhera Pb0,01 Cd 0,39* Ni 2,89* As1*       A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Wejherowo  3,39*          

* ng/m³

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat wejherowski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard,  Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl 

Sopot

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • gaz z sieci
 • ciepło z miejskiej sieci
 • indywidualne piece węglowe
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • olej opałowy
Główne obiekty energetyczne

System zaopatrzenia w ciepło Miasta Sopot tworzą:

 • Ok. 262 lokalne ciepłownie (3 kotłownie węglowe oraz 240 gazowe i olejowe), z których największa dysponuje mocą rzędu 16 MW. Kotłownie te są eksploatowane przez: OPEC Gdynia, „Orchis – Sopot” Sp. z o.o., spółdzielnie mieszkaniowe, właścicieli obiektów użyteczności publicznej i usługowych, wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli innych ogrzewanych obiektów.

Największa sieć zasilana jest z kotłowni „Brodwino” o mocy 16 MW zaopatrując w ciepło 114 budynków. Ciepłem wytwarzanym w kotłowniach lokalnych ogrzewanych jest ok. 54 % powierzchni użytkowej mieszkań oraz większość usług (90%), a także wszystkie obiekty użyteczności publicznej.

 • Sieć gdańskiego systemu ciepłowniczego zasilająca fragment południowej części Miasta.
 • Indywidualne źródła w domach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz obiektach usługowych.
 • Na terenie Miasta funkcjonuje 9 instalacji wykorzystujących pompy ciepła o łącznej mocy 0,76 MW.
 • Ogrzewanie piecowe wykorzystywane do ogrzewania ok. 9% powierzchni użytkowej mieszkań.
   
Główne źródła emisji

Nazwa substancji
Ładunek całkowity [Mg]
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o., REGON 190563632
dwutl. azotu
16,89
tlenek węgla
1,78
dwutl.węgla
11 840,53
pył
0,08
RAZEM
11 859,43
Suma gazów
11 859,34
Suma pyłów
0,08
Park Wodny SOPOT Spółka z o.o.
REGON 191828357
dwutl. azotu
1,27
tlenek węgla
0,17
dwutl.węgla
1 300,2
RAZEM
1 301,76
Suma gazów
1 301,75

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Sopot
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. azotu
18,16
tlenek węgla
1,95
dwutl.węgla
13 140,79
pył
0,09
RAZEM
13 161,19
Suma gazów
13 161,10
Suma pyłów
0,09

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. [1/24] µg/m³ Pokr. Liczność*) Klasa
a 24 1
SO2 automatycznie Sopot, Bitwy pod Płowcami 3,94 92,2; 26,3(24) 99   A A A
NO2 automatycznie Sopot 14,6 99,2 (1h); 65,8(24h) 94   A A  
PM10 automatycznie Sopot 20,0 99,2(1h); 65,8(24h) 94   A A  
CO automatycznie Sopot 344 1618 98   A    
 
*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm ,* miejscowość uzdrowiskowa 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. [1/24] µg/m³ Pokr. Liczność*) Klasa
a 24 1
SO2 automatycznie Sopot*, Bitwy pod Płowcami 3,4 75,6; 33,0(24) 98   A A A
NO2 automatycznie Sopot* 14,1 98,4(1h); 68,3(24h) 96   A A  
PM10 automatycznie Sopot* 18,7 95,2 (24h) 99,5   A A,Ap  
CO automatycznie Sopot* 337,9 427,7(8h) 98,3   A    
 
*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm ,* miejscowość uzdrowiskowa 

Nazwa Strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 PM2,5 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
Strefa aglomeracji trójmiejskiej PL.22.01 A A C A A A A A A A C A(D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013r.) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę Sopot włączono do strefy aglomeracji trójmiejskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia na stacjach Gdańsk Przeróbka, Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczeniaGdańsk ul.Głęboka, Gd.Wrzeszcz ul.Leczkowa, Gdynia ul.Piłsudskiego ), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.              
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Słupsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe  3
 • gaz z butli   5
 • gaz z sieci  2
 • olej opałowy  4
 • ciepło z miejskiej sieci  1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) 6
 • kolektory słoneczne   6
 • inne:
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak

kotłownie

 • Kotłownia Rejonowa nr 1 , moc: 87,2 MW, miał węglowy + biomasa
 • Kotłownia Rejonowa nr 2, moc: 74,4 MW, miał węglowy
Główne źródła emisji

Nazwa substancji/ Ładunek całkowity 2011[Mg]

Zakład Doskonalenia Zawodowego

 • dwutl. siarki 0,48
 • tlenek węgla 3,03
 • ksylen 1,08
 • alk.furfuryl 0,37
 • dwutl.węgla 191,25
 • p.krzemowe 0,31
 • RAZEM 198,18
 • Suma gazów 196,84
 • Suma pyłów 1,33
 • pyły ze spalania paliw 0,83

UNIA FAMAROL sp. z o.o.

 • benzyna 0,43
 • ksylen 5,69
 • alk.alifatycz 0,57
 • alk.butylowy 0,67
 • estry alk.jed 1,65
 • etylobenzen 1,15
 • nafta,solwent 0,47
 • octan butylu 1,95
 • m-ksylen 1,16
 • metksypropano 0,66
 • alk.alif.inne 3,56
 • kw.org.inne 1,97
 • p.pozostałe 1,50
 • RAZEM 23,05
 • Suma gazów 21,07
 • Suma pyłów 1,979

STOLL POLSKA Sp. z.o.o.

 • dwutl. siarki 1,09
 • tlenek węgla 8,65
 • węglow.aroma 0,45
 • octan butylu 0,65
 • dwutl.węgla 358,98
 • w.arom.inne 1,63
 • alk.alif.inne 1,23
 • kw.org.inne 3,65
 • pył 1,43
 • p.pozostałe 0,86
 • RAZEM 379,10
 • Suma gazów 376,76
 • Suma pyłów 2,34
 • pyły ze spalania paliw 1,43

M&S  OKNA I DRZWI  Sp. z o.o.

 • alkohol metyl 0,34
 • 2etoksyetanol 0,93
 • metksypropano 0,31
 • alk.alif.inne 0,64
 • kw.org.inne 0,46
 • RAZEM 3,77
 • Suma gazów 3,69

Faser-Plast Poland Sp. z.o.o.

 • w.arom.inne 3,18
 • ketony inne 0,70
 • RAZEM 3,88
 • Suma gazów 3,88

KDC Pomorzanka Sp.z o.o. Zakład Słupsk

 • dwutl. siarki 35,37
 • dwutl. azotu 13,40
 • tlenek węgla 33,50
 • dwutl.węgla 7 035,00
 • pył 31,65
 • RAZEM 7 149,29
 • Suma gazów 7 117,44
 • Suma pyłów 31,85
 • pyły ze spalania paliw 31,65
 • Sydkraft E C Sp. z o.o.
 • dwutl. siarki 295,43
 • dwutl. azotu 151,21
 • tlenek węgla 75,91
 • dwutl.węgla 112 300,00
 • pył 83,88
 • sadza 1,21
 • RAZEM 112 908,51
 • Suma gazów 112 823,42
 • Suma pyłów 85,09
 • pyły ze spalania paliw 83,88

Zakład Stolarski  Ryszard Rokicki

 • aceton 0,45
 • octan butylu 0,41
 • RAZEM 2,28
 • Suma gazów 2,28
 • KOFIS Spółka  z  o.o.
 • toluen 0,44
 • aceton 1,24
 • alk.etylowy 1,19
 • alk.alif.inne 0,45
 • RAZEM 5,39
 • Suma gazów 5,14
 • Suma pyłów 0,24

SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S. A.

 • dwutl. azotu 1,11
 • w.alif.do C12 1,14
 • benzyna 0,57
 • ksylen 0,82
 • aceton 1,13
 • octan butylu 1,45
 • dwutl.węgla 9,01
 • alk.alif.inne 0,57
 • kw.org.inne 0,42
 • RAZEM 21,25
 • Suma gazów 21,18

PLAST-BOX  S.A.

 • tlenek węgla 0,23
 • toluen 2,52
 • aceton 1,49
 • dwutl.węgla 1,65
 • RAZEM 6,09
 • Suma gazów 6,09

SILVA  Zakład Drzewny w Słupsku sp. z o.o.

 • dwutl. siarki 0,47
 • tlenek węgla 13,14
 • dwutl.węgla 1 183,32
 • pył 1,88
 • p.pozostałe 0,33
 • RAZEM 1 199,15
 • Suma gazów 1 196,93
 • Suma pyłów 2,21
 • pyły ze spalania paliw 1,88

JANTAR Spółka z o.o. - Stolon w Słupsku

 • dwutl. siarki 48,79
 • dwutl. azotu 25,16
 • tlenek węgla 69,52
 • dwutl.węgla 13 802,00
 • pył 24,69
 • sadza 0,55
 • RAZEM 13 970,832117
 • Suma gazów 13 945,57
 • Suma pyłów 25,25
 • pyły ze spalania paliw 24,69

LAMX Zakład Wielobranżowy  Stanisław Przybylski

 • styren 1,47
 • aceton 2,29
 • dwutl.węgla 35,93
 • RAZEM 40,08
 • Suma gazów 39,89

Pomorska Lakiernia "Kolor" s.c    Maria i Jarosław Romanowski

 • ksylen 0,33
 • octan butylu 0,93
 • RAZEM 1,74
 • Suma gazów 1,74
 • GINO ROSSI   S.A.
 • aceton 5,73
 • heksan 1,59
 • nafta,solwent 0,33
 • octan etylu 1,05
 • RAZEM 9,53
 • Suma gazów 9,53

AJ Słupsk sp. z oo.

 • węglow.aroma 0,63
 • w.alif.inne 0,58
 • alk.alif.inne 0,36
 • ketony inne 0,45
 • p.pozostałe 0,41
 • RAZEM 2,62
 • Suma gazów 2,20
 • Suma pyłów 0,41
 • pyły pozostałe 0,41
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Słupsk 2011
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
381,71
dwutl. azotu
191,40
tlenek węgla
204,12
dwutl.węgla
134 917,16
pył
143,80
RAZEM
135 924,94
Suma gazów
135 773,85
Suma pyłów
151,08

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2010

Czynnik Pomiar Miasto Średnia (µg/m³) Max. (µg/m³) Il. dan. [%] **Cz.
Przekr.
Klasa
SO2 automatyczny Sł. Kniaziewicza 6,73 33,0(1h) 22,7(24h) 85   A A A
NO2 automatyczny Sł. Knaziewicza 16,7 116,0 (1h) 50,3(24h) 34   A A  
  pasywny Sł. Kniaziewicza 9,4 14,5(m) 100   A    
    Sł. Gdańska I 9,1 16,8(m) 100   A    
    Sł. Gdańska II 23,6 35,5(m) 100   A    
    Sł. Jana Pawła II 20,4 28,7(m) 100   A    
    Sł. Pł Dąbrowskiego 24,2 34,8(m) 100   A    
    Sł. Szczecińska I 20,5 33(m) 100   A    
    Sł. Szczecińska II 12,1 18,0(m) 100   A    
    Sł. Bałtycka 16,4 21,2(m) 100   A    
    Sł. Kopernika 20,5 27(m) 100   A    
    Sł. Poznańska 13,1 19,0(m) 92   A    
    Sł. Konarskiego 8,7 15,1(m) 100   A    
PM10
 
manualny
 
Słupsk Sobieskiego 27 104(24) 85 29 A A A* 
Sł. Kniaziewicza 28 107(24) 98 32 A A A* 
PM2,5  manualny Sł. Kniaziewicza 19   77   A    
CO automatyczny Sł. Kniaziewicza 275 1396(max8h) 76   A    
ozon automatyczny Sł. Kniaziewicza 50 147(max8h) 82 4 A/D2    
AOT40 automatyczny Sł. Kniaziewicza 6449,2 11657,7 Z ost 3-5 lat 99   A/D2    
benzen pasywny Sł. Kniaziewicza 2,1   100   A    
    Sł. Gdańska  I 1,7   100   A    
    Sł. pl. Dąbrowskiego 3,7   100   A    
    Sł. Szczecińska 4,3   100   A    
    Sł. Kopernika 3,1   100   A    
Metale w pyle PM10 manualny ul. Kniaziewicza,

Pb0,02

Cd0,5* Ni7,6*

As1,5*

  100   A    
  manualny ul. Orzeszkowej

Pb0,03

Cd0,8* Ni9,0* As0,9*

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny ul. Kniaziewicza 2,7*       C    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny ul. Orzeszkowej 4,5*       C    

**) częst.przekr– ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 

*ng/m3     A*percentyl 90,4%

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia (µg/m³) Max. (µg/m³) Il. dan. [%] **Cz.
Przekr.
Klasa
SO2 automatyczny Sł. Kniaziewicza 1,8 12,0(1h) 6,3(24h) 53   A A A
NO2 automatyczny Sł. Knaziewicza 10,23 94,0 (1h) 43,5(24h) 33   A A  
  pasywny Sł. Kniaziewicza 9,8 14,8(m) 100   A    
    Sł. Gdańska I 6,7 10,7(m) 100   A    
    Sł. Gdańska II 21 28,1(m) 100   A    
    Sł. Jana Pawła II 17,1 20,2(m) 100   A    
    Sł. Pł Dąbrowskiego 20,5 26,7(m) 100   A    
    Sł. Szczecińska I 18,2 24,9(m) 100   A    
    Sł. Szczecińska II 9,8 13,9(m) 100   A    
    Sł. Bałtycka 16,8 22,2(m) 100   A    
    Sł. Kopernika 20,5 26,2(m) 100   A    
    Sł. Poznańska 13,3 17,1(m) 92   A    
    Sł. Konarskiego 7,3 11,9(m) 100   A    
PM10
 
manualny
 
Słupsk Orzeszkowej 27,8 95(24) 78 31 A A A* 
Sł. Kniaziewicza 26,5 103(24) 98 32 A A A* 
PM2,5  manualny Sł. Kniaziewicza 16,2   70   A    
CO automatyczny Sł. Kniaziewicza 344,7 456,6(max8h) 76   A    
ozon automatyczny Sł. Kniaziewicza 51,4 142,3(max8h) 93 8 A/D2    
AOT40 automatyczny Sł. Kniaziewicza 12837 10330 Z ost 5 lat 80   A/D2    
benzen pasywny Sł. Kniaziewicza 0,8   93   A    
    Sł. Gdańska  I 2,0   100   A    
    Sł. pl. Dąbrowskiego 1,6   100   A    
    Sł. Szczecińska 3,0   100   A    
    Sł. Kopernika 3,6   100   A    
Metale w pyle PM10 manualny ul. Kniaziewicza,

Pb0,07

Cd0,7* Ni9,7*

As1,6*

  100   A    
  manualny ul. Orzeszkowej

Pb0,03

Cd1,0* Ni11,30* As0,9*

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny ul. Kniaziewicza 2,0*       C    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny ul. Orzeszkowej 4,6*       C    

**) częst.przekr– ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 

*ng/m3     A*percentyl 90,4%

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2011

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ strefę Miasto-Powiat Słupsk włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard,  Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002