Gdańsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   tak
 • tramwajowego   nie
 • kolejowego   tak
 • lotniczego   tak
 • przemysłowego  nie, indywidualne skargi na głośna pracę instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych
 • z imprez masowych,  nie
 • innego    nie
Gdzie te uciążliwości występują
 • przy głównych ciągach komunikacyjnych miasta: np.: Al. Grunwaldzka, Podwale Przedmiejskie, Trakt Św. Wopjciecha.
 • W rejonie Wrzeszcza i Oruni od kolei,
 • Od ruchu lotniczego w rejonie dzielnic Chełm, Piecki – Migowo, z tym ze nie ma tam przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
Czy były dokonywane pomiary

Miasta Gdańsk ma zainstalowany system ciągłego monitoringu hałasu. System składa się z 85 stacji pomiarowych. Głownie stacje mierzą poziom emisji hałasu drogowego, ale również hałasu szynowego, lotniczego. Dane systemu są dostępne on-line  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl , zakładka środowisko, zakładka hałas, zakładka monitoring hałasu. Jest to pierwszy tak duży system ciągłego monitoringu hałasu w aglomeracji miejskiej w Polsce.

WIOŚ nie wykonywał badań  na terenie Gminy Gdańsk w r. 2011.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Pierwsza mapa akustyczna dla terenu miasta Gdańsk została opracowana w 2007 roku. W chwili obecnej prowadzone są prace przy aktualizacji mapy akustycznej. Prace zostana zakończone do czerwca 2012r.
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program ochrony środowiska przed hałasem został przyjęty uchwałą Nr XLIV/1253/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.12.2009 r. / Dz. Urz. Woj. Pomor. Z 2010 r. Nr 25, poz. 440/. 
 

Gdynia

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego  tak 
 • kolejowego  tak 
 • lotniczego  tak 
 • przemysłowego tak
 • z imprez masowych,  tak
Gdzie te uciążliwości występują
 • Drogowy-obwodowa trójmiasta,
 • Lotniczy-lotnisko wojskowe Babie Doły
 • Przemysłowy-tereny przemysłowo-portowe
 • Z imprez masowych –cykliczne imprezy skwer Kościuszki, Babie Doły
Czy były dokonywane pomiary

Wyniki pomiarów, wraz z przekroczeniami dostępne są na stronie internetowej:    
 http://server.miasto.gdynia.pl/GeoSerwer/e-mapa.htm
W r.2011 WIOŚ nie wykonywał własnych pomiarów na terenie Gdyni.

Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni
Program został przyjęty uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008r  http://www.gdynia.pl/bip/programy/418_62295.html 

Powiat Bytowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Czy były dokonywane pomiary

W 2011 r. WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu bytowskiego.
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Brak danych z powiatu w r.2011 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak danych z powiatu w r.2011 

Powiat Chojnicki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
Gdzie te uciążliwości występują
Czy były dokonywane pomiary
Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Powiat Człuchowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
Gdzie te uciążliwości występują
Czy były dokonywane pomiary
Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Powiat Gdański

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
Gdzie te uciążliwości występują
Czy były dokonywane pomiary
Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Powiat Kartuski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego      
 • przemysłowego 
 • z imprez masowych
 • lotniczego
Gdzie te uciążliwości występują
 • „Graham” z Sierakowic Buchacz Sp. J.
 • UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych – Banino, gm. Żukowo
 • ZEI Żukowo Sp. z o. o. w Żukowie – proces śrutowania, tj. oczyszczania elementów stalowych
Czy były dokonywane pomiary

W r.2011 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w powiecie kartuskim.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie została opracowana mapa akustyczna dla miast powiatu kartuskiego .
Została opracowana
„Mapa akustyczna dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR>16400 pojazdów na dobę – ciąg drogi krajowej Nr 20 na odcinku od km 297+486 do km 297+738” (Żukowo/przejście)
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Powiat Kościerski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
Gdzie te uciążliwości występują
Czy były dokonywane pomiary
Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Powiat Kwidzynski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • kolejowego
 • przemysłowego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Malborska
 • Grunwaldzka
 • Sportowa 
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ prowadził badania hałasu drogowego w Kwidzynie.
Kwidzyn:
ulice: Braterstwa Narodów, Warszawska/Os. Piastowskie, Chopina, Daszyńskiego
W wytypowanych punktach wykonywano pomiary w okresie:

 • - 1 doby w dni powszednie w okresie wiosennym,
 • - 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu, w okresie jesiennym.

Celem określenia wskaźników długookresowych wykonywano pomiary całodobowe, natomiast w pozostałych obszarach wykonywano pomiary metodą próbkowania, tj 3 serie pomiarowe po 6 pomiarów w każdym.
Uzyskane wyniki obrazują załączone wykresy.
Kwidzyn

 

   

W r.2011 WIOŚ nie prowadził badań hałasu drogowego w Kwidzynie.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Tak, dla miasta Kwidzyna. 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Jedynie w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego znajduje się „Program operacyjny dla pola Hałas”, w którym opisano zadania na lata 2007-2010 przyczyniające się do zmniejszenia hałasu w powiecie.
 

Powiat Lęborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego      
 • kolejowego     
 • przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Łeba – Łeba : ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. Wybrzeża
 • Droga wojewódzka nr 214
 • Lębork ul. Słupska 18 ; zabudowa przy torach kolejowych
Czy były dokonywane pomiary

WIOŚ w r.2011 nie wykonywał badań na terenie powiatu lęborskiego

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Powiat Malborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego
 • lotniczego   
 • przemysłowego 
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas drogowy i kolejowy – miasto Malbork, Al. Wojska Polskiego, Al. Rodła, ul. Armii Krajowej
 • Hałas lotniczy – gmina Stare Pole, lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim, droga nr 22
 • Hałas przemysłowy – miasto Malbork, Cukrownia Malbork, ul. Sikorskiego
Czy były dokonywane pomiary

Z inicjatywy powiatu prowadzone były pomiary 3 źródeł hałasu na terenie miasta Malbork przez WIOŚ, nie określono liczby mieszkańców, na których może wpływać ponadnormatywny hałas.
W r.2011 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu malborskiego.
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie 

Powiat Nowodworski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego – kolej wąskotorowa o okresie sezonu letniego   
 • z imprez masowych i lokali prowadzących działalność rozrywkową - w okresie sezonu letniego,
Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Warszawska, ul. Tczewska i ul. Morska w Nowym Dworze Gdańskim
 • droga krajowa nr 7 oraz drogi wojewódzkie nr 501 i nr 502
 • kolej wąskotorowa
Czy były dokonywane pomiary

Gmina Stegna – pomiar w 2006 r.  (narażonych 200 mieszkańców)
WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu nowodworskiego w roku 2011.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Powiat Pucki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Tak, w sezonie letnim . 

Gdzie te uciążliwości występują
 • restauracje
 • lotnisko w Jastarni
 • kolej 
 • koncerty 
Czy były dokonywane pomiary

W r.2011 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu puckiego. 

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Powiat Starogardzki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Hałas drogowy,
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych. 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Miejska Skórcz: w ulicach 27 stycznia, Hallera, 3 Maja.
 • Gmina Smętowo Graniczne: przebieg autostrady A1
 • Gmina Wiejska Skórcz: drogi wojewódzkie, autostrada A1
 • Gmina Wiejska Osiek: teren przy drodze wojewodzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: drogowy - droga krajowa nr 22, kolejowy - linia kolejowa Tczew – Piła
 • Miasto Starogard: w ciągu Drogi Krajowej 22, w ciągu Drogi Wojewódzkiej 222, ul. Skarszewska, ul. Lubichowska 
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiaru hałasu komunikacyjnego w Starogardzie
Starogard Gdański
Skutki hałasu dla organizmu:

 • ok. 70 dB – niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
 • powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,

od 90 dB – osłabienie i ubytek słuchu
 

 

Na obu wykresach poziom hałasu podano w dBW r. 2011 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie starogardzkim.  

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie 

Powiat Sztumski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Drogowego,
 • kolejowego,
 • lotniczego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Stary Dzierzgoń,
 • Gmina Sztum,
 • Gmina Stary Targ 
Czy były dokonywane pomiary

W r.2011 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu sztumskiego 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie 

Powiat Słupski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Gmina Damnica - drogowy, kolejowy
 • Gmina Dębnica Kaszubska – bd
 • Gmina Główczyce – bd
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – drogowy
 • Gmina Potęgowo – drogowy, kolejowy
 • Gmina Słupsk – bd
 • Gmina Smołdzino – drogowy
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka – drogowy, imprezy masowe w czasie trwania sezonu letniego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Damnica – ciąg trasy S6, ciąg linii kolejowej nr 202 relacji Gdańsk – Szczecin
 • Gmina Kobylnica – droga krajowa nr 6 i 21, droga ekspresowa S6
 • Gmina Potęgowo – droga krajowa nr 6, linia kolejowa Gdańsk – Stargard Szczeciński 
 • Miasto Ustka - droga krajowa Nr 21, tereny postoczniowe, OSiR ( Ośrodek Sportu i Rekreacji na ul. Grunwaldzkiej 35)  

 

Czy były dokonywane pomiary

W r. 2011 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu słupskiego.
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie 

Powiat Tczewski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Tak

 • drogowego,
 • kolejowego,
 • przemysłowego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas drogowy szczególnie droga krajowa Nr 91, autostrada A1 szczególnie na ternie gminy Tczew
 • Hałas kolejowy Trasa Nr CE-65 Gdańsk – Bydgoszcz, szczególnie w Tczewie, w Subkowach, w Pelplinie przy osiedlu Dworcowa, Kopernika
 • Hałas przemysłowy w Gniewie i w Nicponii  
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2011 WIOŚ nie prowadził badań w powiecie tczewskim. 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie     

Powiat Wejherowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu z r.2011

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu z r.2011

Czy były dokonywane pomiary

W r.2011 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie wejherowskim.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Brak danych z powiatu z r.2011.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak danych z powiatu z r.2011.

Sopot

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Tak:

 • drogowego,    
 • kolejowego,      
 • z imprez masowych.
Gdzie te uciążliwości występują
 • Rejon Al. Niepodległości
 • Rejon trakcji kolejowej (centrum miasta)
 • Rejon ciągu ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Grunwaldzkiej
Czy były dokonywane pomiary

W r.2011 WIOŚ nie wykonywał badań hałasu w Sopocie.

Czy została opracowana mapa akustyczna

W 2008 r. został opracowany „Operat akustyczny dla strefy „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej w Sopocie”.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Słupsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

tak – hałas drogowy
(Zakłady przemysłowe zlokalizowane są w głównym stopniu na obrzeżach miasta i hałas powstający w związku z ich funkcjonowaniem nie ma wpływu na pogorszenie standardu życia mieszkańców.)           
 

Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Tuwima,
 • ul. Zamkowa,
 • ul. Szczecińska
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2011 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie Słupska.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002