Gdańsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Tak 
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - tak    
 • stacje transformatorowe  - tak     
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - tak 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2011 WIOŚ wykonał badania w Gdańsku na terenie ulic: Sternicza, Hallera, Jana Pawła II, Kołobrzeska, Gospody, Spacerowa.
 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono przekroczenia warunków normatywnych

Gdynia

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Gdynia , ul. Cylkowskiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono przekroczeń.

Powiat Bytowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu w r.2011 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych z powiatu w r.2011 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku prowadził w 2011 r. pomiary w Bytowie i Czarnej Dąbrówce
 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Chojnicki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Powiat Człuchowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Powiat Gdański

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Powiat Kartuski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), od 1 stycznia 2011 r. istnieje obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne przekazanych do użytkowania po 28 lipca 2005 r., a od 1 stycznia 2013 r. - instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
Odbierający zgłoszenie nie prowadzi inwentaryzacji
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu kartuskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Kościerski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Powiat Kwidzynski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WIOŚ prowadził badania w Kwidzynie. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Lęborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • Gmina Cewice – Nie
 • Gmina Wicko - Nie
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • Gmina Łeba – stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej  
 • Gmina Cewice – bd
 • Gmina Wicko - bd
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w r.2011  wykonywał badania na terenie powiatu lęborskiego w Wicku.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Malborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

W 2011 r. do tut. urzędu zostały zgłoszone 22 instalacje i modyfikacje instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Prowadzony jest rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających PEM.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WOIŚ nie wykonywał badań na terenie powiatu malborskiego

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Nowodworski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ  prowadził pomiary w Krynicy Morskiej w roku 2011.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Pucki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • telefonia komórkowa 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu puckiego 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Starogardzki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z terenu powiatu 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

Gmina Osiek:

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej- Jeżewnica-2, Kasparus-1, Karszanek-1, Suchobrzeżnica- 1

Gmina Czarna Woda:

 • linie energetyczne wysokiego napięcia,
 • stacje transformatorowe,
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,

Gmina Bobowo:

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej – 1szt.

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiary przy ul. Pomorskiej w Starogardzie.
W r.2011 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Sztumski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Obszar

Linie wysokiego napięcia

Napięcie

Nazwa linii

długość

Ilość stac. transformatorowych[szt]

[kV]

-

[km]

Miasto ii Gmina Sztum

110

Malbork Południe-Sztum

7,75

149

110

Sztum-Kwidzyn Celuloza

9,78

Miasto i Gmina Dzierzgoń

 

Brak linii wysokiego napięcia na terenie Miasta i Gminy  Dzierzgoń

 

78

Gmina Mikołajki Pomorskie

110

Kwidzyn Północ –Mikołajki Pomorskie

4,93

 

 

44

110

Mikołajki Pomorskie-Susz

12,77

Gmina Stary Targ

-

Brak linii wysokiego napięcia

-

89

Gmina Satry Dzierzgoń

-

Brak linii wysokiego napięcia

-

71

 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu sztumskiego 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Słupski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • Miasto Ustka- na terenie strefy uzdrowiskowej Ustka wykonane zostały w dniu 13 maja 2008 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie (CIOP PIB).

Nie jest prowadzona inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego dla pozostałych gmin powiatu słupskiego 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

we wszystkich gminach :
 

 • linie energetyczne wysokiego napięcia  
 • stacje transformatorowe  
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WIOŚ prowadził badania w gminach: Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Dębnica Kaszubska. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Tczewski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie. Jedynie zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska prowadzący instalacje wytwarzającą pola elektromagnetyczne obowiązany jest dokonać stosownego zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia – tak
 • stacje transformatorowe – tak
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej – tak 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Pomiary były wykonywane w Morzeszczynie. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Wejherowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu z r.2011.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych z powiatu z r.2011.

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie wejherowskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Sopot

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Prowadzony jest rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia   3   
 • stacje transformatorowe  1 (Główny Punkt Zasilania)   
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 35 (punkty przekaźnikowe)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2011 WIOŚ nie wykonywał badań w Sopocie.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Słupsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie
Miasto Słupsk posiada informacje o obiektach w związku z wydawanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przyjmowane są zgłoszenia dotyczące instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Informacje nie maja charakteru rejestru.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2011 prowadził badania w Słupsku przy ul. Gdańskiej

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Na podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ Delegatura w Słupsku nie stwierdzono przekroczeń norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta.  
 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002