Gdańsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

UCHWAŁA NR XXXIII/1011/04 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie „Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015”
 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Uchwała Nr XVIII/431/2007 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Uchwała Nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014; którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Uchwała Nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014; którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011.

 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Uchwała nr XLIX/1669/06 z 30 marca 2006r.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • prowadzona od 1997
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane
  • Forum Lokalnej Agendy 21
  • spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic
  • konsultacje i seminaria
  • ankiety
  • publikacje w prasie
  • kampania informacyjno-ekologiczna
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Polski Klub Ekologiczny
 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 • Gdańska Fundacja Wody
 • Kuling
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP
 • Salamandra
 • Trójmiejskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Baza organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Gdańska znajduje się na stronie:
http://www.gdansk.pl/organizacje?organizacje=true&address=all&range=all&letter=all
 

Gdynia

Strategia zrównoważonego rozwoju

tak,  rok uchwalenia przez Radę Miasta -   1998
Strategia w trakcie aktualizacji

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

UCHWAŁA NR XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r.

 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

"Program ochrony środowiska” przyjęty  uchwałą Rada Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Plan gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014" przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Uchwała nr XXXVIII/1255/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2002r
Więcej informacji na stronie:
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/news/114_43035.html

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji.

Powiat Bytowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu w r.2011 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak danych z powiatu w r.2011 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu w r.2011 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu w r.2011 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu w r.2011 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu w r.2011 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych z powiatu w r.2011 

Powiat Chojnicki

Strategia zrównoważonego rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Człuchowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Gdański

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak, Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 31.03.2004r. 
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 2006
 • Gmina Kolbudy – tak, Uchwała nr XLIV/335/2010 z dnia 09.11.2010r. (dotyczy 2010-2020) 
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – tak, „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020” z dnia 27 maja 2010r.
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – tak, Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie (25.04.2008 r.) 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak, Uchwała nr XLIX/490/2010 z dnia 9.11.2010r. 
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 1999
 • Gmina Kolbudy – tak, 
 • Gmina Przywidz – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki – tak, z dnia 28 grudnia 2001r.
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
 • Gmina Cedry Wielkie –tak, Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie (25.04.2008 r.) 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2004 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 19 października 2004 roku 
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku 
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku 
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku 
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku 
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2004 roku 
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2004 roku 
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku  
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2004 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 19 października 2004 roku 
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku 
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku 
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku 
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku 
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2004 roku 
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2004 roku 
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku  
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Cedry Wielkie – tak -
 • Gmina Kolbudy – nie
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 2001 rok 
 • Miasto Pruszcz Gdański - nie
 • Gmina Przywidz – nie 
 • Gmina Pszczółki – tak 
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2001 rok 
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2001 rok  
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne im. prof. J. Aleksandrowicza adres:Kolbudy, 83-050 ul. Młyńska3/7, Tel. 058 682 62 29 (Prezes) Przewodnicząca: Irena Próchniak, Anna Burzymska, Mariusz Biernacik, Danuta Biernacik.
 • Stowarzyszenie Ekologiczne „Żuławy” adres: Wiślinka, 83-011 ul. Sobieszewska 1 tel. 058 683 62 31 Prezes: Stanisław Grajczak, Jarosław Kulesza, Waldemar Agacki, Wojciech Olejniczak, Bogusław Plewczński.
 • Stowarzyszenie Koło Otomin Polski Klub Ekologiczny adres: Otomin, 80-174 ul. Tęczowa 3 tel. 058 303 97 16 Pr.: Stanisław Butrymowicz, Wiceprezes: Joanna Lepczak-Michalska, Barbara Falkiewicz, Elżbieta Foder.
 • Stowarzyszenie Towarzystwo „Dolina Raduni” w Straszynie adres: Straszyn, 83-010 ul. Spacerowa 13 tel. 0606 960 480 Prezes: Adam Szpała, Wiceprezes: Ireneusz Tybel, Wiceprezes: Michał Seta.
 • Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie adres: Trutnowy 4, 83-020 Cedry Wielkie tel. 058 683 62 31 www.zulawy.fr.pl Prezes: Elżbieta Skirmutt - Kufel , Wiceprezes: Anna Jurczak, Wiceprezes: Janusz Morawski, Skarbnik Krzysztof Rakowski, Sekretarz: Ewa Krawczyk.
 • Żuławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Motława“ adres: Mokry Dwór 25, 83-021 Wiślina tel. 058 682 84 99 Prezes: Andrzej Majcher, Wiceprezes: Edward Laszuk, Wiceprezes: Artur Grochocki, Skarbnik: Daria Łężyk. Czł. Zarz.: Danuta Sikora. 

Powiat Kartuski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Kartuzy – uchwała nr XXXVII/298/06 z dnia 27.09.2006 r., planowana aktualizacja
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 1999; okres, którego dotyczy: 2015
 • Gmina Przodkowo- tak, rok uchwalenia 2000; do 2015
 • Gmina Sulęczyno –tak, rok uchwalenia 2001; do 2015
 • Gmina Stężyca – tak, 2002 r.
 • Gmina Chmielno – tak, uchwała Nr XX/179/2011 z dnia 27.02.2011 r.; do 2015 roku
 • Gmina Kartuzy – tak, aktualizacja strategii, uchwała nr XVI/257/2012 z dnia 25 IV 2012 r., okres, którego dotyczy: 2020
 • Gmina Żukowo- tak, rok uchwalenia 2002, okres do 2013 r.
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2000, okres do 2010 r., w trakcie opracowywania
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Kartuzy – TAK, uchwała nr XXXVI/296/97 z dnia 24 czerwca 1997 r. (zmiany: 6.07.2005 r.; 27.12.2007 r., 25.06.2008 r.)
 • Gmina Somonino – TAK, uchwała  Nr XXXII/232/09 z dnia 29.12.2009 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2005
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Sulęczyno –tak, rok uchwalenia 2010
 • Gmina Żukowo – TAK, uchwała nr XLVI/828/2008 z 09.10.2002
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2009
 • Gmina Chmielno – TAK, uchwała nr XXVIII/232/2002 z dnia 5.04.2002 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Kartuzy – TAK, aktualizacja - uchwała nr XLIII/570/10 z dnia 28 czerwca 2010 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 na okres 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 Gmina Sulęczyno – TAK, rok uchwalenia 2008
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Somonino – TAK,  uchwała z dnia 23.07.2004 r.
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Chmielno – TAK, uchwała z dnia 27.08.2004 r.
 • Gmina Żukowo – TAK, rok uchwalenia 2004, raport z wykonania planu ochrony środowiska
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Gmina Kartuzy:

 • data zatwierdzenia – uchwała Rady Miasta Kartuzy nr XVI/269/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.          
 • data aktualizacji planu: uchwała nr XLIII/571/10 z dnia 28 czerwca 2010 r.

Gmina Sulęczyno

 • data zatwierdzenia – 17 lipca 2004 r.
 • data aktualizacji planu – 19 listopada 2008 r.

Gmina Chmielno

 • data zatwierdzenia – 27.08.2004 r.
 • data aktualizacji planu brak danych

Gmina Przodkowo 

 • data zatwierdzenia – 31 sierpnia 2004
 • brak aktualizacji

Gmina Stężyca 

 • data zatwierdzenia 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Somonino            

 • data zatwierdzenia: 23.07.2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Sierakowice  

 • data zatwierdzenia:  29 października 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Żukowo 

 • data zatwierdzenia:  22 września 2004 r.
 • raport z 2010 r.   
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina: Sulęczyno, Żukowo – nie
 • Gmina Kartuzy – tak, uchwała nr IV/59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. , zmiana  z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwała nr VII/131/2011
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 r.
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Chmielno – tak, rok uchwalenia 2006 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie prowadzą.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Gmina Sierakowice:

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Truskawek, ul. Długa 13, Kamienica Szlachecka
 • Stowarzyszenie na rzecz sołectwa Kamienica Królewska.

Powiat Kościerski

Strategia zrównoważonego rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Powiat Kwidzynski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kwidzyn - rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto i Gmina Prabuty- rok uchwalenia przez Radę 1997
 • Gmina Kwidzyn - tak, rok uchwalenia przez Radę 2001, dotyczy lat 2001-2010 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kwidzyn - tak, uchwalone w 1999 r.
 • Gmina Kwidzyn - tak, uchwalone w 2000r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - tak, uchwalone w 2002r.
 • Gmina Gardeja - tak, uchwalone w 1999r.
 • Gmina Ryjewo- tak, uchwalone w 2000r.
 • Gmina Sadlinki - tak, opracowane w 2002r. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Gardeja - 2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004 ,aktualizacja 2008
 • Miasto Kwidzyn – 2004, aktualizacja 2008
 • Gmina Ryjewo – 2004
 • Powiat – 2004, aktualizacja 2008r. 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Kwidzyński - 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004 
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Kwidzyn : 2007r.
 • Gmina Miejska Kwidzyn : 2001r.
 • Gmina i Miasto Prabuty : 2004r.
 • Gmina Gardeja : 2002r.
 • Gmina Sadlinki: 2007r.
 • Gmina Ryjewo: 2007r. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Miasto Kwidzyn- od 1999r 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie EkoInicjatywa
 • Zielona Szkoła w Brachlewie
 • Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego w Górkach
 • Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo 

Powiat Lęborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia – 1999, na lata 2000-2010,
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia 2002, ważny do roku 2015
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – rok uchwalenia 2005r.
 • Gmina Wicko – bd
 • Gmina Lębork – „Strategia Rozwoju Miasta Lęborka” 2004-2012
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2000r.
 • Gmina Cewice-  rok uchwalenia przez radę- 2000r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Gmina Wicko – rok uchwalenia przez radę – 1996r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2002r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Lęborski - 27.11.2009r. (data uchwalenia aktualizacji)
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Cewice – bd
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – rok uchwalenia przez radę 2004r., aktualizacja 2010r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Lęborski - 30.06.2004r.
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Cewice- rok uchwalenia przez radę- 26.08.2004r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – rok uchwalenia przez radę- 2004r., aktualizacja 2010r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2007r.
 • Gmina Cewice- rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- bd
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę- 2005r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2002r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Lębork- 1994r.
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • WWF Polska
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Maszewo Lęborskie
 • Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
 • LOT Ziemia Lęborska
 • Fundacja im. T. Hoppera
 • PTTK, ZHP itp.

Powiat Malborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Malbork – 24.04.2001 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw z 2000 r., aktualizowana w 2010 r.
 • Gmina Malbork – nie posiada,
 • Gmina Miłoradz – Strategia rozwoju Gminy Miłoradz do 2013 r. oraz Plan Rozwoju Lokalnego do 2013 r.,
 • Gmina Lichnowy – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy, Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 11.09.2003 r.,
 • Gmina Stare Pole – Strategia Rozwoju Gminy Stare Pole na lata 2008-2012 – Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. 
   
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 1996,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, rok uchwalenia 2006, zmiana w 2009 r.
 • Gmina Malbork – tak, data uchwalenia 17.12.1999 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2009,
 • Gmina Lichnowy – tak, data uchwalenia 14.03.2000 r.,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 1999.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Malbork – 2004 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2004 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2004 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski - 2004 r.

Wszystkie zaktualizowane w 2011 r.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Malbork – 2005 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2005 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski – 2004 r.

Wszystkie zaktualizowane w 2011 r.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 2002,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, Uchwała Nr 289/2006 z 30.01.2006 r.,
 • Gmina Malbork – tak, 15.11.2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Gmina Lichnowy – tak, rok uchwalenia 2007,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Powiat malborski – nie opracowywano projektu.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Lokalna Agenda 21 w powiecie i gminach nie jest prowadzona.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak

Powiat Nowodworski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –   tak – 2003 r. na lata 2003 - 2012
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2006r.-–  na lata 2007-2013
 • Gmina Ostaszewo –  tak – 2002 r.
 • Gmina Stegna – tak – 2007 r. – na lata 2007-2020
 • Gmina Sztutowo – tak – 2002r. – na lata 2002-2015
 • Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego – tak – 2002 r.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego - 2005 r.- do roku 2013
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –  tak – 1995 r., 16.09.2010 r. - zmiana
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2002r.
 • Gmina Ostaszewo – tak – 2000 r.
 • Gmina Stegna – tak – 2004 r.
 • Gmina Sztutowo – tak – 2004r
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004 r.- aktualizacja  w 2010 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004 r. – aktualizacja  maju 2011r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004 r. – aktualizacja: brak
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 2004 r. – aktualizacja w  listopadzie 2011 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004 r. – aktualizacja w 2008 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004 r. – aktualizacja w maju 2011 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego uchwalony przez Radę Powiatu dnia 12 lutego 2004,  data aktualizacji: 27 kwietnia 2010 r.
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański dnia 26 października 2004, data aktualizacji: październik 2011 r.
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska dnia 27 października 2004, data aktualizacji: brak
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo dnia 27 października 2004,  data aktualizacji:  31 maja 2011 r.
 • Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony przez Radę Gminy Stegna dnia 30 grudnia 2004, data aktualizacji: brak
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo dnia 28 października 2004, data aktualizacji: 22 grudnia 2008 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. – 2001 r.
 • Miasto Krynica Morska – 2001 r.
 • Gmina Ostaszewo – nie
 • Gmina Stegna – 2002 r.
 • Gmina Sztutowo – 2005 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski
 • Towarzystwo Kulturalne IWA
 • Klub Ekologiczny „Salwinia”
 • Koło Ekologiczne przy Zespole Szkół Sztutowo
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie
 • PTTK Klub Turystyczny „Szuwarek” w Nowym Dworze Gdańskim

Powiat Pucki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Jastarnia - tak, rok uchwalenia przez radę 2002, okres, którego dotyczy 2002 - 2016
 • Gmina Kosakowo – tak, okres, którego dotyczy do 2020.
 • Gmina Krokowa - tak, uchwalona w r. 2004, okres, którego dotyczy do 2015.
 • Miasto Puck – tak, rok uchwalenia przez radę 2006, okres, którego dotyczy 2006-2013
 • Gmina Puck- nie posiada
 • Miasto Władysławowo – nie posiada
 • Miasto Hel – nie posiada 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Miasto Jastarnia – tak, rok uchwalenia przez radę 2005
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę 2010 
 • Miasto Władysławowo – tak, rok uchwalenia przez radę 2002
 • Miasto Puck – tak, rok uchwalenia przez radę 1998
 • Gmina Kosakowo – tak, rok uchwalenia przez radę 2008
 • Miasto Hel – tak, rok uchwalenia przez radę 2003 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat - tak, rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę – 2004, zaktualizowany w 2009
 • Miasto Władysławowo – tak, rok uchwalenia przez radę 2010
 • Miasto Puck – tak
 • Gmina Puck – tak, rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Kosakowo – tak, rok uchwalenia przez radę - 2011 
 • Miasto Hel – tak, rok uchwalenia przez radę - 2005
 • Miasto Jastarnia - nie 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

 • Gmina Kosakowo – tak, rok uchwalenia przez radę – 2011
 • Miasto Puck – tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Krokowa – tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Puck – tal, rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Miasto Władysławowo – tak, rok uchwalenia przez radę – 2005
 • Miasto Hel – tak, rok uchwalenia przez radę - 2005 
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Puck - tak, rok uchwalenia przez radę – 2003
 • Gmina Krokowa – tak, rok uchwalenia przez radę – 2006
 • Gmina Puck – tak
 • Miasto Hel - tak
 • Miasto Władysławowo – tak, rok uchwalenia przez radę - 2002
 • Gmina Kosakowo – nie
 • Gmina Jastarnia - nie 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak 

Powiat Starogardzki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański
  • rok uchwalenia przez radę: 1999
 • Gmina Wiejska Osiek
  • rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska
  • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda
  • rok uchwalenia przez radę: nie posiada
 • Gmina Wiejska Bobowo
  • rok uchwalenia przez radę: b.d.
  • okres, którego dotyczy: 2004-2015 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy
  • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański
  • „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008- 2018” przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Starogard Gdański nr XXIII/217/2008 w dniu 14 maja 2008 r. realizuje założenia zrównoważonego rozwoju.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne
  • rok uchwalenia przez radę: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo
  • rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna
  • rok uchwalenia przez radę: b.d.
    
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

Gmina Wiejska Osiek

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Kaliska

 • rok uchwalenia przez radę: 2010 r.

Gmina Miejska Czarna Woda

 • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • rok uchwalenia przez radę: 1998 r.

Gmina Miejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • (aktualizacja: 2006 r.)

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Miasto posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański – uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/353/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005r., zmienione uchwałą nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.

Gmina Wiejska Zblewo

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.

Gmina Wiejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: bd.

Gmina Wiejska Osieczna

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki
  • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek
  • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska
  • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • aktualizacja 12.10.2011 r
 • Gmina Miejska Czarna Woda
  • rok uchwalenia przez radę: 2003r.
  • aktualizacja: 2011 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo
  • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
  • aktualizacja 2011 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • aktualizacja 2011 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański
  • „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/116/2011 z dnia 28.09.2011 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r. 

 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Powiat Starogardzki

 • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

Gmina Wiejska Osiek

 • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.

Gmina Wiejska Kaliska

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • aktualizacja 12.10.2011 r.

Gmina Miejska Czarna Woda

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Miejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • aktualizacja 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. na lata 2010- 2013 z perspektywą na lata 2014-2021” przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/116/2011 z dnia 28.09.2011 r.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

Gmina Wiejska Zblewo

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Osieczna

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r. 
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: b.d. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Miasto Starogard:

 • Społeczność miasta bierze udział w pracach nad lokalnymi planami rozwojowymi w ramach konsultacji i badań społecznych.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Miasto Starogard:

 • Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
 • Kociewski Klub Turystyczny
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals 

Powiat Sztumski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Dzierzgoń- rok uchwalenia przez radę: 2001,okres-: 2000-2015
 • Gmina Mikołajki Pomorskie-rok uchwalenia przez radę:2002-okres, którego dotyczy: 2000-2012
 • Gmina Sztum-rok uchwalenia 2001-okres, którego dotyczy:2001-2010
 • Gmina Stary Targ-brak informacji
 • Gmina Stary Dzierzgoń:nie 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztum-rok uchwalenia przez radę:2001
 • Gmina Dzierzgoń:-rok uchwalenia:2004
 • Gmina Mikołajki Pomorskie:rok uchwalenia przez radę: 2002
 • Gmina Stary Dzierzgoń:-rok uchwalenia: 2000
 • Gmina Stary Targ: 2002 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Sztumski: rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Sztum: - rok uchwalenia 2005
 • Gmina Dzierzgoń:- rok uchwalenia 2005
 • Gmina Mikołajki Pomorskie rok uchwalenia przez radę:2005
 • Gmina Stary Dzierzgoń- rok uchwalenia przez radę 2005
 • Gmina Stary Targ rok uchwalenia przez radę: 2002 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat sztumski:-rok uchwalenia przez radę: 2004, rok aktualizacji:2008
 • Gmina Sztum-rok uchwalenia przez radę: 2005
 • Gmina Dzierzgoń:-rok uchwalenia przez radę:2005
 • Gmina Mikołajki Pomorskie rok uchwalenia przez rade:2005
 • Gmina Stary Dzierzgoń:-rok uchwalenia przez radę 2005
 • Gmina Stary Targ: rok uchwalenia przez radę 2005 
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Sztum -rok uchwalenia przez radę: 2004
 • Gmina Dzierzgoń: 2008 r. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Gmina Sztum:

 • prowadzona od LA 21:1994
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
  • Przysposobienie społeczeństwa
  • Udział w prelekcjach, seminariach i lokalnych akcjach

Gmina Dzierzgoń

 • od kiedy jest LA 1:1995
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
  • konsultacje 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum  

Powiat Słupski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak (2006) na lata 2006-2015
 • Gmina Główczyce – tak (2000)
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – tak (2007)
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – tak (2009) na lata 2009-2016
 • Miasto Ustka – "Strategiczny program ekorozwoju Ustki" opracowana w 1996r., oraz "Strategia rozwoju miasta Ustka do roku 2020" – opracowana w 2009 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak (2006) na lata 2006 - 2015
 • Gmina Główczyce – tak (2000)
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – tak (2007)
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino – tak (2007) na lata 2007 - 2015
 • Gmina Ustka – tak (2009) na lata 2009 - 2016
 • Miasto Ustka – "Strategiczny program ekorozwoju Ustki" opracowana w 1996r., oraz "Strategia rozwoju miasta Ustka do roku 2020" – opracowana w 2009 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Damnica – tak (2000)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2011)
 • Gmina Główczyce – tak (2002)
 • Gmina Kępice – tak (1989)
 • Gmina Kobylnica – tak (2010)
 • Gmina Potęgowo – tak (1997)
 • Gmina Słupsk – tak (2004)
 • Gmina Smołdzino – tak (2001)
 • Gmina Ustka – tak (2002)
 • Miasto Ustka – zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Ustka Nr VI/23/2001 z dnia 28.06.2001r. oraz jego zmiany dotyczące trzech różnych terenów:
  • PORT – uchwała Nr XII/94/2003 z dnia 25.09.2003 r.,
  • DARŁOWSKA 2 – uchwała Nr XXIX/238/2005 z dnia 27.01.2005 r
  • UROCZYSKO – uchwała Nr XXXVIII/306/2009 z dnia 24.09.2009  
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Damnica – tak (2003)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2009)
 • Gmina Główczyce – tak (2004)
 • Gmina Kępice – tak (2009)
 • Gmina Kobylnica – tak (2004)
 • Gmina Potęgowo – tak (2004)
 • Gmina Słupsk - tak (2003)
 • Gmina Smołdzino – tak (2003)
 • Gmina Ustka – tak (2009)
 • Miasto Ustka – Uchwała Nr XXII/197/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r." Program ochrony środowiska", dokument dostępny w internecie na stronie: www.bip.um.ustka.pl 
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Damnica – tak (2007)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak (2006)
 • Gmina Główczyce – tak (2006)
 • Gmina Kępice – nie
 • Gmina Kobylnica – tak (2010)
 • Gmina Potęgowo – tak (2004)
 • Gmina Słupsk – tak (2011)
 • Gmina Smołdzino – tak (2007)
 • Gmina Ustka – tak (2002)
 • Miasto Ustka – Uchwała Nr XVII/134/2008 r. Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2008 r. dokument dostępny w internecie na stronie: www.bip.um.ustka.pl 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Gmina Dębica Kaszubska - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepoględzia i Gałęzowa SPERANDA
 • Gmina Kobylnica – Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej; Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Gmina 2010”
 • Gmina Słupsk - „Nasze środowisko” - Bierkowo i „Nasza Krępa” - Krępa Słupska
 • pozostałe gminy-bd 

Powiat Tczewski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat Tczewski

 • Przyjęto uchwałą Nr XI/77/07 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Tczewskiego na lata 2007-2020

Miasto Tczew

 • Przyjęto uchwałą Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015

Miasto i Gmina Gniew

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew na lata 2009 -2020, przyjęta Uchwałą Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2010 r.

Miasto i Gmina Pelplin

 • Przyjęto Uchwałą Nr XXXVII/359/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego do roku 2020.

Gmina Tczew

 • Przyjęto uchwałą Nr XII/115/2007 Rady Gminy Tczew z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tczew na lata 2007-2020

Gmina Subkowy

 • Przyjęto uchwałą nr XVII/136/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Subkowy do 2015 r.

Gmina Morzeszczyn

 • rok uchwalenia przez radę 2001, na okres 2001-2010

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Tczew – tak, 2004 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok uchwalenia przez radę 2005 r., ostatnia zmiana w 2011 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, przyjęte Uchwałą Nr XLI Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Pelplin.
 • Gmina Tczew – tak, uchwalony w 2010 r.
 • Gmina Subkowy – tak, 1999, 2009 r.
 • Gmina Morzeszczyn – tak, rok uchwalenia przez radę 2001 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Tczewski – tak, 2004, rok aktualizacji: 2008 
 • Miasto Tczew – tak, 2002, rok aktualizacji: 2009 
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 2004, rok aktualizacji 2008
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 2004, rok aktualizacji 2008 i 2010  
 • Gmina Tczew – tak, 2004 
 • Gmina Subkowy – tak, 2004 
 • Gmina Morzeszczyn – tak, 2004 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Tczewski – tak, rok 2004, rok aktualizacji: 2008 
 • Miasto Tczew – tak, rok 2002, rok aktualizacji: 2009 
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008 
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008 
 • Gmina Tczew – tak, rok 2004 
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2004 
 • Gmina Morzeszczyn – tak, rok 2004  
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Tczew – tak, rok 2000 
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, rok 2003, aktualizacja rok 2009 
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, rok 2010 
 • Gmina Tczew – tak, rok 2000 
 • Gmina Subkowy – tak, rok 2003 
 • Gmina Morzeszczyn – tak, rok 2006 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Miasto i Gmina Gniew: Inicjatywa Obywatelska Gniew
 • Miasto i Gmina Pelplin: Ekokociewie z siedzibą w Lignowach Szlacheckich 23 

Powiat Wejherowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Sopot

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 1996
 • okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r.,
 • okres celów strategicznych do 2012 r.

W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu. 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK 
Uchwała Nr XL/476/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XII/125/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2020.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK
Opracowany został „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Miasta Sopotu”. Uchwalenie przez Radę Miasta Sopotu zaplanowano w 2012 r.
 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Sopot przystąpił do realizacji Agendy 21 w 1998 r., co zatwierdzono uchwałą nr XXXIX/468/98 z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie udziału Miasta Sopotu w Globalnym Programie Działania Agenda 21.
Realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:

 • konsultacje,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • otwarte spotkania warsztatowe,
 • ankiety,
 • publikacje w prasie
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie „Sopot dla Środowiska”,
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sopocie,
 • Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki,
 • Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Sopocie,
 • Cat Klub Amber Klub Felinologiczny,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot,
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Jedynki”,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Słupsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Słupska uchwalona została przez Radę Miejską w Słupsku w roku 2003 i dotyczyła okresu na lata 2003 – 2010.
Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2008 roku przyjęta została Strategia Rozwoju Miasta Słupska na lata 2007 – 2015.
 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Od dnia 26 czerwca 2002 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXIV/404/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz uchwała Nr XLV/701/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2009 roku
 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

, Program Ochrony Środowiska  dla Miasta Słupska na lata 2005 – 2008 z perspektywa na lata 2009 – 2012 przyjęty został 22 lutego 2006 roku.
Aktualizacja – Program ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2008 – 2011 z perspektywą 2012 – 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIX/602/09 w dniu 24 czerwca 2009 roku.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

, Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska przyjęty został 22 lutego 2006 r.
Aktualizacja – Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska 2008 – 2011 wraz z perspektywą na lata 2012 – 2015, przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLVI/718/09 w dniu 16 grudnia 2009 roku.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Miasto Słupsk nie posiada aktualnego Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Trwają prace nad aktualizacją, przewidywany termin uchwalenia dokumentu przez Radę Miejską w Słupsku to II kwartał 2012 roku. W/w dokument został już pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 marca br.
 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

LA 21 : od 1998 r.
Plany uspołecznione z udziałem liderów lokalnych, partnerskich instytucji, organizacji pozarządowych-organizowano konferencje, seminaria, warsztaty studyjne, szkolenia
 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002