Gdańsk

Elektrownie wodne

brak 

Elektrownie wiatrowe

brak 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (właścicielem spółki w 100% jest Gmina Miasto Gdańsk) przy ul. Jabłoniowej eksploatowana jest elektrownia zasilana biogazem pozyskiwanym ze składowiska odpadów komunalnych
Oczyszczalnia Ścieków WSCHÓD (udziały Miasta Gdańska – 49%) 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu

 • Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku - 140 kolektorów słonecznych 
 • Centrum Medycyny Inwazyjnej ul. Smoluchowskiego - instalacja solarna zamontowana na CMI składajaca się z 95 kolektorów słonecznych o powierzchni 225m2  
 • Pomorskie Centrum Traumatologii przy ul. Kartuskiej - instalacja solarna zamontowana na PCT, składająca się z 140 kolektorów słonecznych o powierzchni 745m2 
 • ul. Żuławska 97, osoba fizyczna  
Pompy ciepła

Brak danych 

Wykorzystanie biomasy

Brak danych 

Inne

Na terenie gdańskiej policji na Złotej Karczmie przy ul. Słowackiego zlokalizowanych jest 14 hybrydowych latarni.
Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają na prąd energię słoneczną. Turbina napędzana jest siłą wiatru. Takie połaczenie zapewnia produkcję energii w każdych warunkach pogodowych. Zamontowane urządzenia są samowystarczalne, co oznacza, że nie są podłączone do systemu energetycznego. Lampy posiadaja akumulatory, w których gromadzona jest energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia terenu. Nowoczesne rozwiazania technologiczne umożliwiają pracę urządzenia nawet przez siedem dni bez dodatkowego zasilania.
  

Gdynia

Elektrownie wodne

Na terenie Miasta Gdyni nie występują elektrownie wodne

Elektrownie wiatrowe

Na terenie Miasta Gdyni nie występują sieciowe elektrownie wiatrowe, natomiast lokalizacja elektrowni wiatrowej została dopuszczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej.
 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Nazwa i Nazwa i lokalizacja  składowiska Kwatera składowa odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie zakładu Eko Dolina  Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo (kwatera B1)

 •  obszar objęty poborem biogazu: ok. 8 ha
 •  Kwatera składowa A (KZG), Łężyce
 •  obszar objęty poborem biogazu:  ok. 18 ha
 •  wielkość poboru gazu:  4 563 980 m3 / 2012 r.
 •  ilość uzyskiwanej energii cieplnej: 5 229,80 GJ / 2012 r.
 •  lub elektrycznej:   6 374 450 kWh / 2012 r.
Kolektory słoneczne

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o. miejscowość/gmina Gdynia

Na 7 budynkach należących do TBS „Czynszówka” zamontowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 382 m2, które dają 1 800 GJ na przygotowanie c.w.u.

 

W budownictwie indywidualnym na terenie miasta Gdyni znajduje się 157 kolektorów słonecznych (stan na 31.12.2012 r.)

Pompy ciepła

Na terenie miasta Gdynia nie wykorzystuje się pomp ciepła w obiektach publicznych, natomiast w budownictwie indywidualnym funkcjonuje 30 pomp ciepła (stan na 31.12.2013 r.) 

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu - Elektrociepłownia Gdyńska, miejscowość/gmina Gdynia.

Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy - pelet drzewny,  

Ilość - 30 250 t/2011 r.

Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku - 470,690  [Gj] 

Inne

Powiat Bytowski

Elektrownie wodne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu za rok 2012

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak danych z powiatu za rok 2012

Kolektory słoneczne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Pompy ciepła

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wykorzystanie biomasy

Brak danych z powiatu za rok 2012

Inne

Powiat Chojnicki

Elektrownie wodne

Brak danych powiatu. Dane z r.2010 

 

 • Lutomski Nowy Młyn w miejscowości Lutomski Nowy Młyn na rzece Czerska Struga o mocy 20KW;
 • Młyn Wodny w Młynku, miejscowość Młynek, nazwa rzeki Parzenica, moc 18KW;
 • Młyn Wodny w Wojtalu, miejscowość Wojtal, nazwa rzeki Wda;
 • Młyn Wodny w Rolbiku, miejscowość Rolbik, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Elektrownia wodna w Kaszubie, rzeka Zbrzyca, moc 25kW;
 • Młyn Wodny w Czernicy, miejscowość Czernica, rzeka Rów Czernicki, moc 15KW;
 • Młyn Wodny w Zawadzie, miejscowość Zawada, rzeka Niechwaszcz, moc ok. 23 KW;
 • MEW zlokalizowane wzdłuż lewego brzegu rzeki Brdy poniżej zapory w Mylofie, wykorzystujące zrzuty wód poprodukcyjnych z podchowalni pstrąga w Mylofie do produkcji energii elektrycznej w czterech turbinach wodnych:
  • MEW nr 1
  • MEW nr 2
  • MEW nr 3
  • MEW nr 4
 • Elektrownia Wodna w Mylofie, miejscowość Mylof, rzeka Brda, moc 800 KW

 

Elektrownie wiatrowe

Brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak.

Kolektory słoneczne

Tylko prywatne do ogrzewania wody  

Pompy ciepła
 • W miejscowości Funka (gm. Chojnice) na potrzeby Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i ogrzewania 5 domków letniskowych,
 • w miejscowości Czernica (gm. Brusy) do ogrzewania Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Akademii Marynarki Wojennej „Cyranka” (wydajność pompy Q-10 tys. m3/rok).Woda z pompy odprowadzana jest do jez. Kosobudno

 

Wykorzystanie biomasy
 • Kotłownia „Rindipol” S.A w Chojnice – dawna kotłownia zakładowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” S.A., ogrzewa południowo-zachodnie dzielnice Chojnic,
 • Kotłownia na odpady drzewne „Floors” w Brusach, ogrzewa pobliską szkołę podstawową oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe. Zastąpiła kotłownię na słomę w szkole w Brusach Gminnego Zarządu Oświaty.

 

Inne

Brak danych 

Powiat Człuchowski

Elektrownie wodne

Nazwa: Cierznie-Nierybie. 

 • miejscowość/gmina: Debrzno,
 • właściciel: Ignacy Czapiewski
 • nazwa rzeki Chrząstawa,  
 • km rzeki bd 
 • wysokość piętrzenia bd, 
 • moc bd

Nazwa Buszkowo

 • gmina: Debrzno
 • Właściciel:  Władysław Grabowski
 • Nazwa rzeki: Chrząstawa
 • pozostałych danych - brak 
Elektrownie wiatrowe

BRAK 

Biogaz ze składowiska odpadów.

BRAK 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość/gmina..
 

 • Szpital Powiatowy w Człuchowie
 • Pływalnia w Człuchowie
 • Zespól Szkół Agrobiznesu w Człuchowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie ...

Opisać efekty wykorzystania kolektorów.

 • ogrzewanie wody we wszystkich w/w obiektach
 • ogrzewanie pomieszczeń - nie 
Pompy ciepła

BRAK 

Wykorzystanie biomasy

Gmina Wiejska Człuchów                              

 • Barkowo, Polnica, Wierzchowo Dworzec
 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy - słoma

Gmina Przechlewo

 • Przechlewo - słoma                                                     
 • Pawłówko - gnojowica i odpady poprodukcyjne    
 • Płaszczyca - gnojowica i odpady poprodukcyjne    
Gmina Rzeczenica
 • Rzeczenica  - zrąbki defibracyjne                              

Gmina Debrzno

 • Uniechówek - gnojowica i odpady poprodukcyjne    
Gmina Koczała
 • Koczała  - gnojowica i odpady poprodukcyjne
Inne

 Brak.

Powiat Gdański

Elektrownie wodne

Nazwa Elektrownia Wodna Pruszcz 

 • miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański właściciel Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki Radunia
 • km rzeki brak danych
 • wysokość piętrzenia 12,69 m n.p.m.
 • moc 100 kW

Nazwa Elektrownia Wodna Kuźnice

 • miejscowość/gmina Kuźnice, gm. Pruszcz Gdański
 • właściciel ENERGA nazwa rzeki Radunia
 • km rzeki brak danych
 • wysokość piętrzenia brak danych
 • moc 760 Kw
   

Nazwa Elektrownia Wodna Juszkowo 

 • miejscowość/gmina Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański
 • właściciel ENERGA
 • nazwa rzeki Radunia
 • km rzeki brak danych
 • wysokość piętrzenia brak danych
 • moc 200 kW
   

Nazwa Elektrownia Wodna Prędzieszyn 

 • miejscowość/gmina Prędzieszyn, gm. Pruszcz Gdański
 • właściciel ENERGA
 • nazwa rzeki Radunia
 • km rzeki brak danych
 • wysokość piętrzenia 4,05 jardów
 • moc 800 kW
   

Nazwa Elektrownia Wodna Bielkowo 

 • miejscowość/gmina Bielkowo, gm. Kolbudy
 • właściciel ENERGA
 • nazwa rzeki Radunia
 • km rzeki 26,5 km
 • wysokość piętrzenia brak danych
 • moc 7200kW
   

Nazwa Elektrownia Wodna Łapino 

 • miejscowość/gmina Łapino, gm. Kolbudy
 • właściciel ENERGA
 • nazwa rzeki Radunia
 • km rzeki b.d.
 • wysokość piętrzenia brak danych
 • moc 2294 kW
   

Nazwa Elektrownia Wodna Straszyn 

 • miejscowość/gmina Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
 • właściciel ENERGA
 • nazwa rzeki Radunia
 • km rzeki b.d.
 • wysokość piętrzenia brak danych
 • moc 2450 kW
Elektrownie wiatrowe

„Park Wiatrowy Bystra o mocy 24 MW”  

Farma wiatrowa "Bystra" znajduję się na polach w miejscowościach Bystra, Dziewięć Włók oraz Lędowa.

W skład tej farmy wiatrowej wchodzi:

 • 12 wiatraków 
 • o wysokości 78 metrów,
 • średnicy wirnika 90 metrów oraz
 • o mocy 2 MW każdy,
 • moc całej farmy wiatrowej to 24MW.
Biogaz ze składowiska odpadów.

brak  

Kolektory słoneczne
Instalacje indywidualne:
 • Dziewięć Włók powierzchnia czynna  2  m2;
 • Borkowo powierzchnie czynne: 5,46 m2, 4,2 m2, 2,81m2,
 • Straszyn  powierzchnie czynne: 8 m2 ;6,89m2;
 • Juszkowo  powierzchnia czynna 2  m2,
 • Rokitnica powierzchnie czynne 9,2 m2,  5,58 m2,
 • Jagatowo powierzchnia czynna  4 m2,
 • Wiślinka - powierzchnie czynne: 4,69 m2; 3,83m2;3,83m2,
 • Przejazdowo-powierzchnie czynne 4,69m2; 3,75m2; 2,81m2; 3,64m2;
 • Rotmanka powierzchnie czynne 5,04m2; 3,75m2; 7,28m2; 3,64m2; 3,5m2;
Pompy ciepła
 • Zespół Szkół w Cedrach Wielkich ok. 56 000 kWh
 • Zespół szkół w Cedrach Małych [ ok. 66 000 kWh 
 • pompa ciepła Radunica 10kW, pompa ciepła o mocy 11,5 kW
 • pompa ciepła Juszkowo o mocy 6kW
Wykorzystanie biomasy

kotłownia biomasowa w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 30 o mocy 0,03 MW 

Inne

Lampy solarne  ustawione w:

 • Straszynie - przy skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Zachodniej;
 • Dziewięciu Włókach - przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 i gminnej;
 • Wiślinie - przy ul. Słonecznej;
 • Lędowie - przy skrzyżowaniu ulicy Jesionowej z drogą wojewódzką nr 227;
 • Rokitnicy - przy skrzyżowaniu ulicy Kanałowej z drogą wojewódzką nr 226;
 • Mokrym Dworze - przy drodze do Krępca, koło mostu nad Czarną Łachą.

Zamontowane lampy solarne łącznie mają powierzchnię czynną 5,12 m2 (moc znamionowa 0,72 kW) natomiast lampy hybrydowe 8,00 m2 (moc znamionowa 2,24 kW). 

Powiat Kartuski

Elektrownie wodne
 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna miejscowość/gmina Żukowo, m. Lniska, właściciel Ryszard Pastuszak
  • nazwa rzeki Radunia, km rzeki 32 + 400, wysokość piętrzenia 107,5 m n.p.m.,
  • moc 440kW
 • Elektrownia wodna w Cieszonku, 83-328 Sianowo
  • Właściciel Mieczysław Walkusz
  • Nazwa rzeki Łeba, km rzeki 118+0,75, wysokość piętrzenia 139,87 m n.p.m,
 • Nazwa Mała elektrownia wodna w Młynku, właściciel Stefan Potrykus,
  • Nazwa rzeki Mała Supina, km rzeki 5+570, wysokość piętrzenia 137,27 m n.p.m.,
  • moc 14,7 kW,
 • Nazwa Elektrownia Wodna Rutki, gmina Żukowo
  • Właściciel ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. o. o.
  • nazwa rzeki Radunia, km rzeki 51+ 000, wysokość piętrzenia 12m, moc 448 kW
 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna przy Młynie Wodnym w Żukowie
  • Właściciel Roland Borowski
  • nazwa rzeki Radunia, km rzeki 47+600, wys. piętrzenia do rzędnej 113,09 m n.p.m.,
  • po okresie wegetacyjnym – 113,14 m n.p.m., moc 85 kW
 • Mała Elektrownia Wodna w Żukowie
  • właściciel Ryszard Pastuszak
  • nazwa rzeki Strzelniczka
 • Elektrownia Wodna – Kazimierz Marszk
  • nazwa rzeki: Słupia, km rzeki 135,44 , wys. piętrzenia do rzędnej 146,7 m n.p.m.,
  • po okresie wegetacyjnym – 146,30 m n.p.m., turbina typu Francisa 10kW i turbina naporowa rurowa 15kW

 

Elektrownie wiatrowe

Brak  

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak  

Kolektory słoneczne
 • Ośrodek Wypoczynkowy KREFTA -16 kolektorów,
 • Oaza Zdrowia Kostuch Andrzej– 28 kolektorów, 
 • Osoby indywidualne w gminie Chmielno – 16 kolektorów,
 • Urząd Gminy Sierakowice
 • Przedszkole Samorządowe w Sierakowicach
 • Gimnazjum w Sierakowicach 
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach
 • 94 jednorodzinne budynki mieszkalne, należące do członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, zlokalizowane w 12 miejscowościach Gminy Sierakowice,
 • Dom Sportowca w Stężycy,
 • Dom Pomocy Społecznej w Stężycy,
 • budynek przy boisku Orlik 2012 w Kamienicy Szlacheckiej,
 • budynek przy boisku w Szymbarku
 • na działkach prywatnych w miejscowości Stężyca, Gołubie, Szymbark,
 • dom mieszkalny, ul. Klonowa 15 w Kartuzach 
Pompy ciepła
 • Parafia pw. WNMP w Kartuzach
 • Biurowiec na dz. nr 410/14 w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Firma ZITE Promat Sp z o. o. w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Działka nr 199/11 w Pępowie, gm. Żukowo
 • Działka nr 100/2 w Chwaszczynie
 • Parafia w Baninie, gm. Żukowo 
 • Kościół w Przodkowie
 • Hala Sportowa w Sulęczynie, efekt energetyczny w ciągu roku :
  • zużyta energia elektryczna 32 905 [kWh], pozyskane ciepło 653,4 [GJ] 
Wykorzystanie biomasy
 • Szkoła podstawowa w Borzestowie 100 kW (372 Mg)
 • Szkoła podstawowa w Miechucinie 250 kW (423 Mg)
 • Szkoła Podstawowa w Chmielnie
 • Remiza OSP i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie 50 kW (120 Mg)
 • Szkoły w Prokowie, Czeczewie, Pomieczynie, Sulęczynie
 • Dom pomocy społecznej w Kobysewie
  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki
 • Zespół Szkół w Czeczewie i Pomieczynie.
  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellet 

W gminie Kartuzy:

Dom mieszkalny, ul. Zamkowa 14B, Kartuzy

kotłownia

50kW

pellet

 

Dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 23, Dzierżążno

kotłownia

25 kW

pellet

 

Dom mieszkalny, ul. Hallera 7, Kiełpino

kotłownia

30 kW

pellet

 

Dom mieszklany, ul. Tredera 7, Kartuzy

kotłownia

23 kW

pellet

 

SP Prokowo

kotłownia

Brak danych

pellet

Inne

Brak danych z powiatu. 

Powiat Kościerski

Elektrownie wodne

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA ZAMEK KISZEWSKI 

 • miejscowość/gmina ZAMEK KISZEWSKI/ STARA KISZEWA
 • właściciel JERZY KUJAWSKI nazwa rzeki WIERZYCA
 • km rzeki.117+220, wysokość piętrzenia 117,20, moc 0,07 MW
 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA RUDA MŁYN 

 • miejscowość/gmina RUDA MŁYN/ STARA KISZEWA
 • właściciel JERZY KUJAWSKI nazwa rzeki WIERZYCA
 • km rzeki.127+500, wysokość piętrzenia 126,20, moc 0,02 MW
 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA NOWA KISZEWA 

 • miejscowość/gmina NOWA KISZEWA/KOŚCIERZYNA
 • właściciel JERZY KWIDZIŃSKI nazwa rzeki WIERZYCA
 • km rzeki.137+720, wysokość piętrzenia 140,81, moc 0,018 MW
 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA GRZYBOWSKI MŁYN 

 • miejscowość/gmina GRZYBOWSKI MŁYN/KOŚCIERZYNA
 • właściciel ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie nazwa rzeki TRZEBIOCHA
 • km rzeki 2+470, wysokość piętrzenia 142,60, moc 0,015 MW

 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA WIEPRZNICA

 • miejscowość/gmina WIEPRZNICA/KOŚCIERZYNA
 • właściciel TERESA CZAPIEWSKA nazwa rzeki RAKNICA
 • km rzeki.0+300, wysokość piętrzenia 148,49, moc 0,0062 MW

 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA SKRZYDŁÓWKO

 • miejscowość/gmina SKRZYDŁÓWKO/NOWA KARCZMA
 • właściciel GERARD I URSZULA CHAJEWSCY nazwa rzeki WIETCISA
 • wysokość piętrzenia 144,20, moc 0,032 MW

 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA LIPUSZ

 • miejscowość/gmina LIPUSZ/LIPUSZ
 • właściciel Paweł Miękus nazwa rzeki WDA
 • km rzeki 185+490, wysokość piętrzenia 149,35, moc 0,032 MW 
Elektrownie wiatrowe

brak 

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak 

Kolektory słoneczne

Kościerzyna gmina Miejska

 
Kościerzyna
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1, ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna,
 • ciepła woda użytkowa
 • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
 • 1 kolektor słoneczny o powierzchni 4,46 m2, ogrzewanie wody - tak
 

DZIEMIANY, gmina DZIEMIANY

 • GIMNAZJUM W DZIEMIANACH, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów – BRAK DANYCH

 

lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość: Dziemiany, Belfort, Dunajki, Kalisz, Kalisz-Leżuchowo, Kalisz-Tomaszewo, Dąbrówka, Dębina, Kalwaria, Nowe Słone, Parowa, Piechowice, Płęsy , Raduń, Raduń-Osiedle, Milkowo, Schodno, Szablewo, Stare Słone, Trzebuń, Trzebuń –Lampkowo, Trzebuń-Białe Błota,Trzebuń-Zimny Dwór , gmina Dziemiany

 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
 • ogrzewanie wody -  kolektory przeznaczone wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, razem zainstalowana moc ok. 0,48 MW (zainstalowano 298 instalacji solarnych)
 • zainstalowane w r. 2012
 

miejscowość DZIEMIANY, KALISZ, PIECHOWICE, TRZEBUŃ, SCHODNO, RADUŃ (OBIEKTY PUBLICZNE) + OBIEKTY PRYWATNE W SOŁECTWACH: DZIEMIANY, KALISZ, PIECHOWICE, TRZEBUŃ, RADUŃ, SCHODNO, PŁĘSY

 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
 • ogrzewanie wody      
 • zainstalowano moc ok. 1,93 mw (dla ob. prywatnych i publicznych)
 • ogrzewanie pomieszczeń
 • zainstalowana moc dla budynków publicznych 0,10 mw
 
 
Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa
 • BUDYNEK PRYWATNY PRZY ULICY 6 MARCA
 
Lipusz, gmina Lipusz
 • OŚRODEK ZDROWIA W LIPUSZU, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 • Lipusz, ul. Derdowskiego -  budynek kotłowni ogrzanie wody sali sportowej 
 

Liniewo, gmina Liniewo

 • Zespół Oświatowy Liniewo, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 

Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma

 

 • HALA SPORTOWA W NOWEJ KARCZMIE, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
 • CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ „STRZELNICA”, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
 • ZAPLECZE SOCJALNE DLA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „STADION MIEJSKI W KOŚCIERZYNIE”, ul. Kamienna 7, 83-400 Kościerzyna
 • 3 pompy ciepła o łącznej mocy 28,18 kW
   

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Karsin gmina Karsin

 • · BUDYNEK PRYWATNY


Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Lipusz gmina Lipusz

 • Lipusz, ul. Wybickiego (budynek komunalny)
  • zużyta energia elektryczna 23 800 [kWh], pozyskane ciepło 231 [Gj]
 • Lipusz, ul. Derdowskiego (sala sportowa)
  • zużyta energia elektryczna 58 800 [kWh], pozyskane ciepło 572 [Gj]
  • zużyta energia elektryczna 10 000 [kWh], pozyskane ciepło 97 [Gj] 
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.
 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość t/rok zrębki, trociny 600,160 Mg/rok
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 6.868,0 [GJ]


Lokalizacja obiektu: miejscowość Lipusz gmina Lipusz

 • OŚRODEK ZDROWIA W LIPUSZU
 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość 30 t/rok pellets 
Inne

brak 

Powiat Kwidzynski

Elektrownie wodne

Elektrownia wodna Miłosna miasto Kwidzyn

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 39+570
 • wysokość piętrzenia 2,26 m
 • moc 75 kW

Elektrownia wodna Młynisko gmina Prabuty

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 69+400
 • wysokość piętrzenia 1,30 m
 • moc 55 kW.

Elektrownia wodna Nowy Młyn gmina Prabuty

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 70+825
 • wysokość piętrzenia 1,20 m
 • moc 45 kW.

Elektrownia wodna Piekarniak gmina Kwidzyn

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 45+250
 • wysokość piętrzenia 1,35 m
 • moc 63 kW.

Elektrownia wodna Szadowo gmina Kwidzyn

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 57+740
 • wysokość piętrzenia 1,40 m
 • moc 55 kW.

Elektrownia wodna Białki gmina Sadlinki

 • Właściciel nazwa rzeki Liwa
 • km rzeki 33+180
 • wysokość piętrzenia 1,15 m
 • moc 80 kW.

Elektrownia wodna Borowy Młyn gmina Ryjewo

 • Właściciel nazwa rzeki Struga Postolińska
 • km rzeki 4+500
 • wysokość piętrzenia 2,40 m
 • moc 45 kW. 
Elektrownie wiatrowe

Miejscowość: Wracławek, gmina: Gardeja,

 • właściciel: Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków 6,  
Biogaz ze składowiska odpadów.

Składowisko odpadów w Bądkach zamknięto w 2006 r.i zakończono odbiór biogazu.
 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) Firma Hydro-San

 • miejscowość/gmina: Kwidzyn
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: 3 panele słoneczne o mocy 3kW
 • ogrzewanie wody, ok. 120 l/h, 60ºC

Lokalizacja obiektu- Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

 • miejscowość/gmina: Ryjewo
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: cztery kolektory słoneczne o przybliżonej mocy łącznej 8.2 kW
 • ogrzewanie wody.

Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: Sadlinki
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów: panele słoneczne o mocy 4 kW
 • ogrzewanie wody: tak, ok. 300 l
 • ogrzewanie pomieszczeń: ok. 170 m2

Lokalizacja obiektu -dom jednorodzinny

 • miejscowość/gmina: gmina Gardeja
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów. Pionierska konstrukcja: panele słoneczne zbudowane z kaloryferów pomalowanych na czarno i osadzonych w szklanej obudowie o mocy ok. 2,5-3kW
 • ogrzewanie wody: ok. 150 l 
Pompy ciepła

Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo

 • pompa ciepła o mocy cieplnej wahającej się miedzy 41,5 a 41,2 kW, (w zależności od trybu pracy urządzenia),
 • napędowa moc elektryczna to od 10,4 kW. do 14,3 kW.

 

Wykorzystanie biomasy

Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Barcicach gm. Ryjewo

 • Wykorzystywana biomasa - zrębki wierzby , ilość 568 m3/ rok , 40% wilgotności
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ 1846 ( sezon grzewczy 2004/2005 )
 • Moc 300 kW

Stacja Uzdatniania Wody w Kamionce gm. Kwidzyn

 • Wykorzystywana biomasa- pelety , ilość t/ rok bd
 • ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 25 kW

International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.

 • Wykorzystywana biomasa - ługi powarzelniane t/ rok bd…
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł sodowy, moc 204 MW

International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.

 • Wykorzystywana biomasa odpady drzewne osady ściekowe t/ rok bd
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Kocioł fluidalny Moc 73 MW
 • Przykładowo w I kwartale 2005r. wyprodukowano w IP Kwidzyn 45 653 MWh energii elektrycznej z biomasy ( wg. Urzędu Regulacji Energetyki )

Zakład Polima S.A. w Gurczu

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny , ilość 5150 Mg/rok
 • Kocioł typu ENOP 3000/13 z rusztem mechanicznym, produkcji ZBIKO
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 2,065 MW

Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowe TOR – PAL Sp. z o. o. w Kwidzynie

 • Wykorzystywana biomasa - odpady drzewne, w szczególności trociny ilość 1200 M/rok
 • Piec suszarniczy M- 829
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych, Moc 950 kW

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MAN w Kaniczkach

 • Wykorzystywana biomasa - drewno liściaste, ilość 36Mg/rok
 • W sezonie grzewczym wykorzystywany jest kocioł typu UKS o mocy cieplnej 115 kW.
 • Poza sezonem grzewczym użytkowany jest kocioł o mocy 30 kW.
 • Sprawność obu kotłów wynosi ok. 90%
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych

Zakład Produkcyjny w Prabutach

 • Wykorzystywana biomasa drewno i odpady drewniane ilość 700 Mg/rok
 • Kocioł grzewczy Ekowex
 • Ilość uzyskanego ciepła w GJ - brak danych
 • Moc 500 kW 
Inne

Brak danych 

Powiat Lęborski

Elektrownie wodne

Nazwa Zakład Produkcyjno – Usługowy właściciel Zdzisław Ramczykowski Osowo 24/6 z przeniesieniem praw i obowiązków na p. Reginę Portykus zam. w Linii

 • nazwa rzeki Okalica,
 • km rzeki 10+450
 • wysokość piętrzenia do 62 m npm,
 • moc 18,5 kW 
Elektrownie wiatrowe

brak danych z powiatu 

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych z powiatu 

Kolektory słoneczne

Gmina Cewice:

 • • Budynki mieszkalne- 65 budynków.
  • Efekt wykorzystania kolektorów: podgrzew wody
 • • budynek użyteczności publicznej, Publiczne Gimnazjum, Cewice, ul. W. Witosa 65
  • Efekt wykorzystania kolektorów: podgrzew wody

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • 152 instalacje na budynkach mieszkalnych
  • Efekt wykorzystania kolektorów: podgrzewanie wody 
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu: ul. Kościuszki 10 i ul. Plac Dworcowy- budynki Spółdzielni Mieszkaniowej, miejscowość / gmina Łeba

 • Instalacja o mocy grzewczej – bd

Lokalizacja obiektu: Lębork, ul. Teligi 23 Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • Instalacja o mocy grzewczej 150 kW/h 195 MWh/rok

Lokalizacja obiektu: Lębork, pl. Kopernika 6, Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, miejscowość/gmina Lębork

 • Instalacja o mocy grzewczej 185,7 kW/h 
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu - PCE - ZSP , ul. Pionierów 16... miejscowość /gmina - Lębork

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy – słoma ;
 • ilość t/rok - 260
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku – 1.716 [Gj] 
Inne

Powiat Malborski

Elektrownie wodne
 • Nazwa: Rakowiec – Kamienica, gm. Malbork, właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o., nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 24 +000, wysokość piętrzenia: 2,85 m, moc 0,54 MW.
 • Nazwa: „MEW Szonowo” – Kraśniewo, gm. Malbork, właściciel: Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 14 + 500, wysokość piętrzenia: 2,1 m, moc 0,5 MW
 • Nazwa: Kanał Juranda – gm. Malbork, mała elektrownia wodna, właściciel: „SerJo Bis” w Malborku, nazwa rzeki: Kanał Juranda, km 1+655, moc nominalna 22 kW.

 

Elektrownie wiatrowe

Nazwa: Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o., miejscowość /gmina: gmina Nowy Staw, obręb Brzózki, Stawiec oraz Trępnowy, właściciel Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o., liczba wiatraków 23, moc pojedynczego wiatraka 2 MW, maksymalna wysokość elektrowni w stanie wzniesionego śmigła (łopaty) 146,15 m, moc zespołu 46 MW, sposób wykorzystania energii – odbiorca prądu Grupa Energa.

Planowane elektrownie na terenie gmin: Miłoradz (75 MW – zespół 25 wiatraków o mocy 3 MW każdy).
 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość/gmina.

 • Miasto Malbork:
  • 4 kolektory na boisku sportowym na Osiedlu Południe
  • 2 kolektory na kąpielisku miejskim
  • 6 kolektorów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - kolektory wykorzystywane są do ogrzewania wody i pomieszczeń, łączna energia cieplna - 38,66 GJ; 
  • 75 kolektorów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, moc 10,95 kW,
  • 33 kolektory na budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – powierzchnia zainstalowanych kolektorów 82,5 m2;
  • 72 kolektory na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Malborku – powierzchnia zainstalowanych kolektorów 180 m2;
  • prywatne posesje przy ul. Leonida Teligi, ul. Zacisznej, ul. Bałtyckiej.
 • Stare Pole: ul. Dworcowa - 3 kolektory wykorzystywane do ogrzewania wody
 • Królewo Gm. Stare Pole - 2 kolektory wykorzystywane do ogrzewania wody
 • Powiat malborski: indywidualne budynki. 
Pompy ciepła

Miasto Malbork

 • ul. Sprzymierzonych,
 • ul. Batorego,
 • ul. Kochanowskiego, 
 • ul. Andersa. 
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: Gmina Stare Pole - Złotowo

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma 7,5 ton/rok
 • moc b. d.
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [GJ] – b. d.

Miasto Malbork

 • prywatne posesje przy ul. Krajewskiego i Zygmunta Starego 

 

Inne

Brak. 

Powiat Nowodworski

Elektrownie wodne

brak

Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Gmina Stegna:

 • Dom Pomocy Społecznej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Drewnica
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszowie
 • Szkoła Podstawowa w Jantarze
 • Przedszkole w Stegnie
 • 15 budynków jednorodzinnych

Efekty wykorzystania kolektorów –  uzyskanie ciepłej wody użytkowej

Pompy ciepła
Wykorzystanie biomasy

Gmina Nowy Dwór Gd. :

 • Szkoła w m. Wierciny
 • Szkoła w m. Marzęcino
 • Szkoła w m.  Lubieszewo
 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy:   pelet

Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku : brak danych
Gmina Stegna:

 • Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszowie, Zespół Szkół w Stegnie,
 • Przedszkole w Stegnie
 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy:   pelet

Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku : brak danych

Inne

brak danych

Powiat Pucki

Elektrownie wodne

Brak informacji z powiatu.

Elektrownie wiatrowe

 Brak informacji z powiatu.

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak informacji z powiatu.

Kolektory słoneczne

 Brak danych z powiatu.

Pompy ciepła

 Brak danych z powiatu.

Wykorzystanie biomasy

 Brak danych z powiatu.

Inne

 Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Elektrownie wodne

nazwa: Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece

 • miejscowość: Czarnocin, gmina Skarszewy
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • Nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 89+320
 • wysokość piętrzenia: 100,41 m npm
 • moc: 0,235 MW

nazwa: Elektrownia Wodna Owidz

 • miejscowość: Kolincz, gmina  Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 62 +330
 • wysokość piętrzenia: 69,31 m npm
 • moc: 0,250 MW

nazwa: Elektrownia Wodna Kolincz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 49
 • wysokość piętrzenia: 58,00 m npm
 • moc: 0,407 MW

nazwa: Elektrownia wodna na rzece Wierzycy

 • miejscowość: Nowa Wieś Rzeczna,
 • właściciel: Elektrownia Wierzyca Sp. z o.o
 • nazwa rzeki: Wierzyca    
 • moc: 328 kW

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330
 • Moc: 0,065  MW

Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

 • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
 • Moc: 0,0022 MW

Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,

 • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
 • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.

Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

 • Właściciel: Janusz Kawski
 • nazwa rzeki: Piesienica
 •  km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
 • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Gdańskie Młyny Sp. z o.o.,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 6+070, moc: 0,060 MWy
 • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Władysław Nagórski,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
 • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.

Elektrownia Wodna Klonówka

 • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 37+850, moc: 0,190 MW
 • wysokość piętrzenia: 46,95 m npm
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Gmina Smętowo Graniczne
Lokalizacja obiektów:

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
 • Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy i świetlica wiejska w Lalkowach
 • Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
 • Remizo-świetlica w Smętowie Granicznym
 • PSP i Sala gimnastyczna w Kopytkowie

Efekty wykorzystania kolektorów: ogrzewanie wody

Gmina Kaliska
Lokalizacja obiektu: Ośrodek Zdrowia w Kaliskach
miejscowość/gmina: Kaliska
Opisać efekty wykorzystania kolektorów.

 • Ogrzewanie wody - TAK
 • Ogrzewanie pomieszczeń: tylko wspomagająco.
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): ZSP Jabłowo      

 • Miejscowość/gmina Jabłowo
 • Efekt energetyczny w ciągu roku:
 • moc elektryczna: 0,15 [kW], pozyskane ciepło: 1280 [Gj]

Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe

Gmina Kaliska: świetlica w m. Piece
Efekt energetyczny w ciągu roku: uruchomiona późną jesienią

Gmina Osiek: parafia Św. Rocha, pompa ciepła ALAND KAL 100, o mocy 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CW,

 • Efekt energetyczny w cięgu roku COP 4
 • Zużyta energia elektr. 31 600 kW
 • Pozyskane ciepło: 451,47 Gj
 • system efektywny, nie kłopotliwy, bardzo duża sprawność, z 1 kWh energii elektr. otrzymujemy ok. 4 kWh energii cieplnej
Wykorzystanie biomasy

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda

 • Biomasa: trociny
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 2012 ogółem:  17815,00       [GJ]
 • sprzedana:  14453,50     [GJ]

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o.  ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie
Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Bilans masowy i rodzaje wykorzystywania materiałów, surowców na rok 2004

 • Trociny- 12 600 mp – 2550 Mg
 • Zrębki – 1600 mp – 350 Mg
 • Olej opałowy – 2,5 Mg
 • Energia elektryczna – 115000kW/h
 • woda 390 m³

Produkcja energii cieplnej 

 • ogółem 27382 GJ
 • sprzedana 27111GJ

Lokalizacja obiektu: Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach  miejscowość/gmina: Kaliska

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiet drzewny (prasowane trociny), ilość t/rok:
  • I – VI  449,3 mp
  • IX – XII 97,38 ton

Lokalizacja obiektu: Ośrodek Zdrowia w Kaliskach miejscowość/gmina: Kaliska

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellet,
 • ilość t/rok: 54 ton/rok

Lokalizacja obiektu STEICO  miejscowość/gmina CZARNA WODA/CZARNA WODA

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy 03 01 05 –odzysk R14  
 • ilość t/rok, 1401

Gmina Kaliska:

Lokalizacja obiektu Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach, miejscowość/gmina Kaliska

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy brykiet drzewny
 • Ilość t/rok: 
  • od I – VI 449,3 mp
  • od IX – XII 97,38 ton

Lokalizacja obiektu Ośrodek Zdrowia w Kaliskach, miejscowość/gmina Kaliska

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy pellet
 • Ilość t/rok: 54
Inne

Powiat Sztumski

Elektrownie wodne

Lp.

Nazwa obiektu

Gmina

Ciek

Km cieku

Moc [kW]

1.

Elektrownia Wodna Gronajny

Sztum

Kanał Juranda

6+730

66

2.

Elektrownia Wodna Koniecwałd

Sztum

Kanał Kaniewski

2+200

21,5

3.

Elektrownia Wodna Stanówko

Dzierzgoń

Rzeka Dzierzgoń

57,2

36

4.

Elektrownia Wodna Romuald Jarocki

Dzierzgoń

Rzeka Dzierzgoń

b.d.

b.d.

5.

Elektrownia Wodna Myślice

Stary Dzierzgoń

Rzeka Dzierzgoń

52+270

20

 

Elektrownie wiatrowe

Lp.

Nazwa obiektu

Gmina

Inwestor

Moc[MW]

1.

Zespół 12 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1,55 SL

Sztum: obręb Gronajny, Koniecwałd

Iberdola Energia odnawialna Sp. z o.o.

Maksymalna 27,6

2.

Elektrownia wiatrowa w Nowej Wsi

Nowa Wieś

b.d.

Maksymalna moc: 2,3

3.

1 elektrownia wiatrowa typu NTK300

Mikołajki Pomorskie

Bogusław Czeszejko, produkcja energii dla lokalnego odbiorcy tj. Gdańskiej Kampanii Energetycznej ENERGA S.A.

Moc zmianowa: 300kW

 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu:

 • Zespół Boisk Orlik-obiekt publiczny
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach
 • Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
 • Budynki mieszkalne około 50
 • Budynki mieszkalne-327
 • Ogrzewanie pomieszczeń-294
 • Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich
 • Zespół Szkół w Mikołajkach Pomorskich, Sala Gimnastyczna w Mikołajkach Pomorskich
 • Szkoła Podstawowa w Cieszymowie
 • Ośrodek Zdrowia w Mikołajkach Pomorskich
 • Domy mieszkalne w gminie Dzierzgoń – 327 szt., boisko Orlik w Dzierzgoniu – 1 szt.

 

Pompy ciepła

Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu 

Wykorzystanie biomasy

 

Lokalizacja obiektu

 

Wykorzystywana biomasa

Ilość ton/rok

Gmina Stary Targ

1.

Stary Targ

 

słoma

1083

2.

Zielonki

 

słoma

b.d.

3.

Waplewo Wielkie

 

słoma

1203

 

Inne

Brak 

Powiat Słupski

Elektrownie wodne

Nazwa: Łebień I, II; miejscowość: Łebień /gmina: Damnica

 • właściciel: Energa Operator S.A., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 52,1;
 • wysokość piętrzenia: 2,3 m;
 • moc: 50 kW, 45 kW

Nazwa: Krzynia, miejscowość: Krzynia /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Słupia;
 • km rzeki: 51,0;
 • wysokość piętrzenia: 8 m;
 • moc: 900 kW

Nazwa: Skarszów Dolny, miejscowość: Skarszów Dolny /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Skotawa;
 • km rzeki: 10,0;
 • wysokość piętrzenia: 7,8 m;
 • moc:188 kW

Nazwa: Jawory, miejscowość: Jawory /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Stanisław Czaszejko, ul. Limanowskiego 51, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Skotawa;
 • km rzeki: bd;
 • wysokość piętrzenia: bd;
 • moc: 10 kW

Nazwa: Strzegomino, miejscowość: Konradowo /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Słupia;
 • km rzeki: 59,0;
 • wysokość piętrzenia: 12,3m;
 • moc: 2400 kW

Nazwa: Drzeżewo, miejscowość: Drzeżewo/ gmina: Główczyce

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 36,0;
 • wysokość piętrzenia: 2,4 m;
 • moc: 110 kW

Nazwa: Główczyce; miejscowość: Główczyce /gmina: Główczyce

 • właściciel: Alfons Melka, ul. Słupska 32, 76-220 Główczyce
 • nazwa rzeki: Ciek Główczycki;
 • km rzeki bd;
 • wysokość piętrzenia: 3,4 m;
 • moc: 5 kW

Nazwa: Żelkowo; miejscowość: Żelkowo /gmina: Główczyce

 • właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 31,0;
 • wysokość piętrzenia: 6 m;
 • moc: 382 kW

Nazwa: Kępice, miejscowość: Kępice/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. 73,0;
 • wysokość piętrzenia: 4 m;
 • moc: 504 kW

Nazwa: Kępka, miejscowość: Kępka/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. bd;
 • wysokość piętrzenia: 4,6 m;
 • moc: 520 kW

Nazwa: Biesowice I, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. 79,9;
 • wysokość piętrzenia: 5,1 m;
 • moc: 432 kW

Nazwa: Ciecholub, miejscowość: Ciecholub/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Studnica;
 • km. 2,5;
 • wysokość piętrzenia: 1,9 m;
 • moc: 60 kW

Nazwa: Poganice, miejscowość: Poganice/gmina: Potęgowo

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km. 54,4;
 • wysokość piętrzenia: 2 m;
 • 50 kW

Nazwa: Łupawa, miejscowość: Łupawa/gmina: Potęgowo

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km. 63,0;
 • wysokość piętrzenia: 1,98 m;
 • 50 kW

Nazwa: Smołdzino, miejscowość: Smołdzino/gmina Smołdzino

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa; km. 15,0;
 • wysokość piętrzenia: 2,22 m;
 • 200 kW  
Elektrownie wiatrowe

Nazwa : Zespół siłowni wiatrowych, Sierakowo /gm. Kobylnica
 

 • właściciel Mitsui Japan Power
 • liczba wiatraków: 24
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 120 m
 • moc zespołu: 48 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej

Nazwa : Zespół siłowni wiatrowych, Lulemino – Maszkowo, Kwakowo, Płaszewo /gm. Kobylnica 

 • właściciel: Eko Energy Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków: 18
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 130 mmoc zespołu: 36 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej

Nazwa Przydomowa Elektrownia wiatrowa w Kobylnica, ul. Kolejowa

 • moc : 5kW
 • sposób wykorzystania energii: do celów grzewczych (centralne ogrzewalnie i ciepła woda)

Nazwa :Park Elektrowni Wiatrowych, Darżyno / gm. Potęgowo

 • właściciel: Firma ZU – AN Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków: 6
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 98 m
 • moc zespołu: 12 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej (sprzedaż przez dystrybutora)

Nazwa : ENERCON, Bierkowo /gm. Słupsk

 • właściciel: Baltic Wind S.J.
 • liczba wiatraków: 3
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 132 m
 • moc zespołu: 6 MW
 • osób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej 
Biogaz ze składowiska odpadów.

Bierkowo- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej , Słupsk Sp. z o.o.

 • obszar objęty poborem biogazu - bd
 • wielkość poboru gazu – bd
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej – bd
 • lub elektrycznej [kW] w ciągu roku – bd

„Wodociągi Ustka” Sp. z o.o.

 • Obszar objęty poborem biogazu – teren Ustki i Przewłoki
 • wielkość poboru gazu – 351 857 m3/rok
 • ilość uzyskanej energii cieplnej - bd
 • lub elektrycznej – 627,98 MWh w ciągu roku  
Kolektory słoneczne

Bobrowniki/Damnica

 • Drogowe oświetlenie solarne 70 W x 2 panele x 3 komplety - 420 W
 • ogrzewanie wody – bd
 • ogrzewanie pomieszczeń – bd

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • instalacja solarna w układzie c.w.u.
 • ogrzewanie wody - tak
 • ogrzewanie pomieszczeń - nie

Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • 61 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Szkoła Podstawowa w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 5 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

• Szkoła podstawowa w Kończewie / gm. Kobylnica

 • 5 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie 
   

Sala gimnastyczna w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Sala gimnastyczna w Kończewie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Boisko Orlik w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Świetlica wiejska w Kuleszewie / gm. Kobylnica

 • 8 lamp solarnych
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Świetlica wiejska w Widzinie / gm. Kobylnica

 • 5 lamp pojedynczych i 1 podwójna
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • 4 lampy solarne
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Kobylnica, ul. Widzińska / gm. Kobylnica

 • 1 lampa solarna
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Bosko sportowe w Łosinie / gm. Kobylnica

 • 2 lampy solarne
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Obiekt zabytkowy w Zajączkowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • uzyskana moc: 4 kW
 • ogrzewanie pomieszczeń - tak

Obiekt produkcyjny w Sierakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • uzyskana moc: 4 kW
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Redzikowo-Aquapark w Redzikowie / gm. Słupsk

 • ogrzewanie wody - tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – bd

Gimnazjum ul. Wróblewskiego 7 w Ustce

 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie


 

Pompy ciepła

Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach / gm. Kobylnica

 • efekt energetyczny w ciągu roku - bd
 • zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
 • pozyskane ciepło- bd [Gj]

Świetlica wiejska w Kuleszewie / gm. Kobylnica jw
Ośrodek zdrowia w Kobylnicy/gm. Kobylnica jw
Szkoła Podstawowa w Słonowicach jw 

 

Wykorzystanie biomasy

Kotłownia w Kępicach i Biesowicach / gm. Kępice
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna
 • ilość t/rok - 5796
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: 36 283
 • moc: bd

Łosino, ul. Starowiejska / gm. Kobylnica

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: 7
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd

Bolesławice, ul. Akacjowa / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

Kwakowo, ul. Słupska / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Łosino, ul. Starowiejska / gm.Kobylnica

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
 • moc: 14 -20 kW

Zajączkowo / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

Kobylnica, ul. Główna / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

Zajączkowo / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry, kora
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Widzino, ul. Kolejowa / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry, kora
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Bolesławice, ul. Sosnowa / gm. Kobylnica

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 30 kW

Jezierzyce ZGK Sp. z o.o. / gm. Słupsk

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, wałki szczapy
 • ilość t/rok – 280 – 380
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Witkowo/ gm. Smołdzino

 • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
 • moc: 35-41 kW  
Inne

Przydomowa instalacja geotermalna w Kobylnicy, ul. Główna / gm. Kobylnica

 • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c. w. u.
 • moc: 9 kW

Przydomowa instalacja geotermalna w Łosinie, ul. Wiatraczna / gm. Kobylnica

 • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c. w. u.
 • moc: 9 kW

Przydomowa instalacja geotermalna -Kobylnica, ul. Kosynierów

 • ciepło wykorzystywane la celów c.o. i c.u.w.
 • moc: 15kW 

Powiat Tczewski

Elektrownie wodne

Gmina Morzeszczyn – brak

Gmina Subkowy – brak

Gmina Tczew na Kanale Młyńskim w Tczewie (gmina Tczew) minimalna moc 10 kW, max 105 kW,

Miasto i Gmina Pelplin

 • Elektrownia Stocki Młyn, (właściciel: Energa Hydro Sp. z o.o. Straszyn, nazwa rzeki Wierzyca) w jej skład wchodzą: kanały dopływowy, odpływowy o łącznej długości 90 m, jaz zastawkowy z upustem głębinowym o świetle 20 m, elektrownia wodna
  • powierzchnia zlewni: 850 km2
  • średni przepływ: 5,95 m3/s
  • moc instalowana: 156 kW 
  • rzędna piętrzenia: 100,41 m npm
  • spad: 3,50 m
  • średnia roczna produkcja: 0,82 x 10 (do 6) kWh
 • Mała Elektrownia Wodna w Pelplinie (właściciel: Kuria Diecezjalna Pelplińska, nazwa rzeki Wierzyca)

Miasto i Gmina Gniew

 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna Brodzkie Młyny, gmina Gniew, (właściciel: osoba prywatna),
  • nazwa rzeki: Wierzyca,
  • max. moc 140 kW,
  • średnia produkcja roczna 576 kWh
 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna w Małej Karczmie, gmina Gniew, (właściciel: osoba prywatna),
  • nazwa rzeki: Struga Młyńska
  • moc 9 kWh

 

Elektrownie wiatrowe

Miasto i Gmina Pelplin

 • Nazwa: Farma elektrowni wiatrowych Pelplin miejscowość (Pomyje, Janiszewko, Lignowy Szlacheckie, Rudno) gmina Pelplin właściciel: Pelplin Sp. z o.o.
  • liczba wiatraków: 24, moc pojedynczego wiatraka: 2 MW, wysokość: 78 m
  • moc zespołu: 48 MW, 
  • sposób wykorzystania energii: odbiorcą prądu będzie grupa Energa.

Planowane w gminie Gniew 11 szt. o łącznej mocy do 45 MW  

Biogaz ze składowiska odpadów.

Miasto Tczew – Składowisko odpadów ul. Rokicka, 83-110 Tczew 

 • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ul. Rokicka 16 83-110 Tczew
 • obszar objęty poborem biogazu 7 ha,
 • wielkość poboru gazu m3/rok - 0,
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej [Gj] lub elektrycznej -0 
Kolektory słoneczne

Miasto i Gmina Gniew

 • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, miejscowość: Ciepłe 26, gmina Gniew – ogrzewanie wody 
 • Inwest – Kom w Gniewie Sp. z o. , ul. Wiślana 6 83-140 Gniew – ogrzewanie wody
 • instalacje prywatne – co najmniej w 2 budynkach mieszkalnych zostały zamontowane (miejscowość Nicponia i Kolonia Ostrowicka) – ogrzewanie wody

 

Pompy ciepła

Miasto Tczew 

 • lokalizacja obiektu: ZWIK Sp. z o. o. ul. Czatkowska 8, Miejscowość Gmina Miejska Tczew,
 • zużyta energia elektryczna – 22 700 kWh,
 • pozyskane ciepło – 405,5 GJ

Miasto i Gmina Pelplin

 • lokalizacja Apteka przy ul. Wybickiego i osoba prywatna przy ul. Ks. Sychty

 

Wykorzystanie biomasy

Miasto i Gmina Gniew

 • Piec na biomasę, Zespół Szkól w Opaleniu, ul. Ks. L. Warneckiego 10, 83-123 Opalenie, gmina Gniew - zrębki z wierzby energetycznej, 86,23 t/rok
 • Piec na biomasę, Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Ciepłe 26, gmina Gniew – zrębki – około 3 t/rok
 • instalacje prywatne – brak danych

 

Inne

Brak danych. 

Powiat Wejherowski

Elektrownie wodne

Gmina Łęczyce

 • VOLT, Bożepole Małe, gmina Łęczyce, właściciel M. Konkol, rzeka Łeba, km rzeki 75+900, wys. Piętrzenia 1,6m
Gmina Wejherowo 
 • Elektrownia Wodna Bolszewo, właściciel jadwiga Kotłowska, rzeka Bolszewka, wys. Piętrzenia 5m, moc ok. 40 kWh/dobę
Gmina Linia
 • Tłuczewo, gmina Linia, właściciel Janusz Karszny, rzeka Łeba

 Miasto Wejherowo

 • MEW S.C. Jerzy, Maria Kujawscy, ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna, lokalizacja: gmina Miasto wejherowo, rzeka Reda – kanał żeglowny Cementowni, km rzeki – 21.840, piętrzenie max. I-25,253 m n.p.m. wg Kr 86, piętrzenie max. II – kanał ulgowy – 25,18 m n.p.m. wg Kr 86, moc – 215 kW
 • MEW „Wejherowo Zamek” Elżbieta i Roman Prena, ul. Zamkowa 18, 84-200 Wejherowo, lokalizacja: Gmina Miasto Wejherowo, rzeka Cedron, km rzeki – 2+100, piętrzenie na jarze betonowym MEW max. – 38,03 m n.p.m. Kr, moc – 3 Kw

Gmina Gniewino - brak danych 

Elektrownie wiatrowe
Gmina Choczewo
 • Starbienino: 250 kW, 1 szt.
 • Gościęcino: 2x250 kW + 2x500kW, 4 sztuki
 • Zwarcienko: 4x250 kW, 4 sztuki
 • Głajkowo: brak danych, siłownia niedziałająca, 1 sztuka

Gmina Linia – właściciel Stefan Portykus, 2 wiatraki, moc pojedynczego wiatraka150, wysokość 35

Pozostałe gminy - brak

Gmina Gniewino - brak danych 

Biogaz ze składowiska odpadów.
Gmina Wejherowo  
 • Eko Dolina Sp. z o.o., obszar objęty poborem biogazu – 8,06 ha, wielkość poboru biogazu 4529081 m3, ilość uzyskanej energi: 6430000kWh i 21368430MJ
Pozostałe gminy -brak

Gmina Gniewino - brak danych 

Kolektory słoneczne

Gmina Linia – przede wszystkim obiekty publiczne, Zespól Szkół w Strzepczu, wykorzystane do ogrzewania Wody

Pozostałe gminy - brak

Gmina Gniewino i Wejherowo - brak danych 

Pompy ciepła

 Miasto Wejherowo

 • Kolegiata – Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo
 • Kaszubski bank Spółdzielczy, ul. Pucka 5, Wejherowo
Pozostałe gminy-brak

Gmina Gniewino i Wejherowo - brak danych 

Wykorzystanie biomasy

Miasto Wejherowo

 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „FORNITEX”, ul. Tartaczna 1, Wejherowo, biomasa: zrębki, trociny, ilość 1789Mg/rok, wytwarzana enercia w roku-13686 GJ
 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. Jagalskiego 10 w Wejherowie, biomasa – zrębki, ilość – 6578 Mg/ rok, wytwarzana energia w roku – 54149,7  GJ
Pozostałe gminy - brak

Gmina Gniewino i Wejherowo - brak danych 

Inne

Brak danych.

Sopot

Elektrownie wodne

 brak

Elektrownie wiatrowe

brak 

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak 

Kolektory słoneczne

Kwatera składowa odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie zakładu Eko Dolina  Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo (kwatera B1)

 •  obszar objęty poborem biogazu: ok. 8 ha
 •  Kwatera składowa A (KZG), Łężyce
 •  obszar objęty poborem biogazu:  ok. 18 ha
 •  wielkość poboru gazu:  4 563 980 m3 / 2012 r.
 •  ilość uzyskiwanej energii cieplnej: 5 229,80 GJ / 2012 r.
 •   lub elektrycznej:   6 374 450 kWh / 2012 r.
Pompy ciepła
 • Hipodrom – 0,16 MW,
 • Hala tenisowa – 0,065 MW,
 • Przedszkole nr 2 – 0,09 MW,
 • Sanatorium Leśnik –  0,104 MW,
 • Willa Krystyna – 0,1 MW,
 • Sopocki Klub Żeglarski – 0,105 MW,
 • Budynek prywatny na posesji przy ul. Małopolskiej – brak danych,
 • Budynek prywatny na posesji przy ul. Polnej – 0,022 MW,
 • Przystań jachtowa Marina – 0,06 MW. 
Wykorzystanie biomasy

Brak.

Inne

Ogniwa fotowoltaiczne:

 • Szkoła Muzyczna I stopnia w Sopocie – 23 ogniw o mocy pojedynczego ogniwa 130W 

Słupsk

Elektrownie wodne

Nazwa, miejscowość/ gmina: Miasto Słupsk

 • właściciel: Muzeum Pomorza Środkowego,
  • nazwa rzeki: Słupia km 32+264
  • wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16 m n.p.m.,
  • moc 16 k Wh
 • właściciel: Wyspa Słupska,
  • nazwa rzeki: Słupia km 33 + 047
  • wysokość piętrzenia do rzędnej 16,16m n.p. m.,
  • moc 170kWh
Elektrownie wiatrowe

Paula Trans Sp. J. Janina Gojdź i Stanisław Gojdź, Słupsk

 • liczba wiatraków-1
 • moc pojedynczego wiatraka – 2 000 kW
 • wysokość-84,5 m
 • moc zespołu- 2 000 KW,
 • sposób wykorzystania siły wiatru do produkcji energii elektrycznej ok 6 000 MWh rocznie 
Biogaz ze składowiska odpadów.

Nazwa i lokalizacja składowiska- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

 • Obszar objęty poborem biogazu- Składowisko w Bierkowie
 • wielkość poboru gazu [m3/rok]- 560 437 m3/ rok
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej2 450 GJ
 • ilość uzyskanej energii elektrycznej- 691 601 kWh 
Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu: Energa Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o., ul. Rybacka 4a, Słupsk,

 • ogrzewanie wody: tak,
 • ilość uzyskiwanej energii:36 kW 
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu:WODOCIĄGI SŁUPSK ul. E. Orzeszkowej 1, Słupsk 

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Rejonowa nr 1(kocioł WR -25 nr 3), Słupsk

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębka drzewna
 • ilość- 2343,36 [Mg/tok]
 • efekt energetyczny: produkcja energii cieplnej- 18293 [GJ/rok] 
Inne

brak 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002