Gdańsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne 
 • surowce ilaste  
Złoża kopalin

W 2012 nie udokumentowano złóż kopalin. 

Gdynia

Rodzaje kopalin podstawowych

Brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna
 • inne
Złoża kopalin

brak

Powiat Bytowski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste 
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • Piaski i żwiry
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu. Dane z r.2008

Koncesje wydane przez Marszałka Woj. Pomrskiego

 

Nazwa złoża
Kopalina
Zasoby (tys. t)
Zasoby przemysłowe (tys. t)
Wydobycie roczne (tys. t)
Moszczenica –gm. Chojnice
kruszywa naturalne
1106
105
74
Moszczenica II-gm.Chojnice
kruszywa naturalne
330
278
62
Wojtal II- gm. Czersk
kruszywa naturalne
25
23
54
Chojniczki- gm. Chojnice
kruszywa naturalne
103
103
5

Starosta Chojnicki udzielił koncesji na wydobywanie kopaliny:

 • złoże Moszczenica IV, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 16.014 m2, teren górniczy o powierzchni – 29.247 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 179,7 000 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 113.600 ton.
 • złoże CHOJNICE,, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, teren górniczy o powierzchni – 19.499,77 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 476.245 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 410.969 ton
 • złoże CHOJNICE III, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 7.314,1 m2, teren górniczy o powierzchni – 8.599,8 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 87.400 ton, zasoby możliwe do wydobycia – 23.179 ton
 • złoże SŁAWĘCIN, Gmina Chojnice obszar górniczy o powierzchni – 11.681 m2, teren górniczy o powierzchni – 16.046 m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wynoszą 208.009 ton
 • złoże Pustki , Gmina Czersk obszar górniczy i teren  o powierzchni 19251m2, udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża kat. C1  wynoszą 419 633ton

Złoża „małe”- do 2ha i wydobycia < 20.000m³:

 • Chojnice III Gm.Chojnice
 • Pustki, Gm.Czersk
 • Ostrowie, Gm.Czersk
 • Moszczenia V Gm. Chojnice
 • Sławęcin, Gm. Chojnice
 • Moszczenia IV Gm.Chojnice

Złoża „duże” wydobycia powyżej 20.000m³

 • Chojnice II, Gm.Chojnice
 • Doręgowice, Gm.Chojnice
 • Kłodawa Gm.Chojnice
 • Moszczenia II Gm.Chojnice
 • Moszczenia III Gm.Chojnice
 • Lichnowy Gm.Chojnice
 • Chojniczki Gm.Chojnice
 • Moszczenia IVa Gm.Chojnice 

Powiat Człuchowski

Rodzaje kopalin podstawowych

Brak 

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna 
Złoża kopalin

Gmina Wiejska Człuchów

 • Polnica C, kreda jeziorna, wielkość zasobów -265 tys.ton, złoże rozpoznane
 • Nieżywięć, kruszywo naturalne, 252 tys ton, eksploatowane
 • Nieżywięć I, kruszywo naturalne, 7 tys ton, eksploatowane
 • Nieżywięć I, kruszywo naturalne, 2088 tys ton, eksploatowane
 • Polnica II, kruszywo naturalne, 1770 tys.ton, eksploatowane okresowo
 • Zagórki, kruszywo naturalne, 310 tys. ton , eksploatowane
 • Krzyżanki, kruszywo naturalne, 6871 tyś.ton, rozponane

Gmina Przechlewo

 • Pawłówko, kreda jeziorna, 1225 tys.ton, rozpoznane
 • Pawłówko II, kreda jeziorna, 76 tys.ton ,zaniechane

Gmina Rzeczenica

 • Jeziernik , kreda jeziorna , 597 tys.ton , zaniechane
 • W Garsku tereny po eksploatacji złóż zostały zrekultywowane

Miasto i Gmina Czarne

 • Czarne, kruszywo naturalne, 139 tys.ton, zagospodarowane i eksploatowane okresowo, surowce ilaste , 236 tys.ton , zaniechane

Miasto i Gmina Debrzno

 • Skowarnki II, kruszywo naturalne, 2701 tys.ton , rozpoznane
 • Skowronki III, kruszywo naturalne 7072 tyś.ton rozpoznane
 • Stare Gronowo , kruszywo naturalne , 200 tys.ton , zaniechane

We wszystkich przypadkach brak informacji o organie koncesyjnym 

Powiat Gdański

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda jeziorna
 • inne gytia wapienna
Złoża kopalin
 • nazwa Miłowo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  164 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Naruszewo, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  49 000 ton; położenie złoża gmina Przywidz; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • nazwa Różyny 3, powierzchnia ok. 2 ha; wielkość zasobów złoża  26 000 m3-kreda 13 000 m3-torf; położenie złoża gmina Pszczółki; złoże nie jest eksploatowane; organ koncesyjny Starosta Gdański, 
 • Złoże „Skowarcz”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 32,5 ha, wielkość zasobów złoża: 3280 tys. ton, położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże jest eksploatowane, Organ koncesyjny: koncesja udzielona przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 3 listopada 2004r.
 • Złoże „Pszczółki”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, powierzchnia złoża: 13,2 ha, wielkość zasobów złoża: 899 tys. ton, położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże jest eksploatowane, Organ koncesyjny: koncesja udzielona przez Marszałka Województwa Pomorskiego w dniu 13.09.2007r.
 • Złoże „Pszczółki IIA”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 2,7 ha, wielkość zasobów złoża: 75,5 tys. ton, położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże nie jest eksploatowane, Organ koncesyjny: koncesja udzielona przez Marszałka Województwa Pomorskiego w dniu 18.12.2009r.
 • Złoże „Pszczółki IV” – złoże kruszywa naturalnego, zasoby geologiczne bilansowe 2153 tys. ton – zaniechane,
 • Złoże „Pszczółki VA” – złoże kruszywa naturalnego - zostało wykreślone z rejestru obszarów górniczych na podstawie decyzji marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 29.10.2009r.
 • Złoże „Pszczółki VII”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 6,8 ha, wielkość zasobów złoża: 1560 tys. ton położenie złoża – gmina Pszczółki, złoże nie jest eksploatowane, brak koncesji
 • Złoże „Pszczółki VIII”, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, Powierzchnia złoża: 15,6 ha, wielkość zasobów złoża: 2841 tys. ton, gmina Pszczółki, złoże nie jest eksploatowane, brak koncesji
 • Złoże „Skowarcz- Pszczółki”, rodzaj kopaliny: kreda jeziorna i gytia wapienna, zasoby geologiczne bilansowe rozpoznane wstępnie w kat. C2 1915 tys. ton

Powiat Kartuski

Rodzaje kopalin podstawowych

 

brak

Rodzaje kopalin pospolitych

 

 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Powierz-chnia[ha] Zasoby geologiczne [t] gmina Eksplo-atowane Organ koncesyjny
BOROWIEC I Pole A Kruszywo naturalne 44,39 13328392 Żukowo tak Marszałek Województwa
KAPLICA-POŁĘCZYNO torf 10,92 309600 Somonino tak Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO Kruszywo naturalne 15,96 3309900 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO II Kruszywo naturalne 1,8 1970200 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO III Kruszywo naturalne 1,99 617100 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO IV Kruszywo naturalne 18,8 4988300 Stężyca nie Marszałek Województwa
SKRZESZEWO II Kruszywo naturalne 1,83 234300 Żukowo tak Marszałek Województwa
SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE III Kruszywo naturalne 1,44 105500 Żukowo tak Starosta Kartuski
ŻUROMINO II Kruszywo naturalne 69,05 5056000 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŻUROMINO III Kruszywo naturalne 3,32 553600 Stężyca nie Marszałek Województwa
ŻUROMINO IV Kruszywo naturalne 1,98 306770 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESTĘPOWO II Kruszywo naturalne 4,82 545200 Żukowo tak Marszałek Województwa
WĘSIORY Kruszywo naturalne 42,35 1116690 Sulęczyno tak Marszałek Województwa
NIESIOŁOWICE  Kruszywo naturalne 1,62 180000 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESIOŁOWICE II Kruszywo naturalne 1,86 208100 Stężyca nie Starosta Kartuski
BARNIEWICE I Kruszywo naturalne 5,5 821700 i 421200 Żukowo nie Marszałek Województwa
PRZYJAŹŃ Kruszywo naturalne 7,8 1938000 Żukowo nie Marszałek Województwa
SULĘCZYNO I Kruszywo naturalne 6,27 980000 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
KOSOWO IA Kruszywo naturalne 0,8 82900 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO II Kruszywo naturalne 3,04 667000 Przodkowo nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE  Kruszywo naturalne 1,99 201980 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
MŚCISZEWICE I Kruszywo naturalne 2,05 129500 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE II Kruszywo naturalne 1,5 195400 Sulęczyno nie Starosta Kartuski
BERNARDYNA Kruszywo naturalne 1,86 298000 Kartuzy, Somonino tak Starosta Kartuski
PUZDROWO Kruszywo naturalne 1,84 340120 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PUZDROWO II Kruszywo naturalne 1,98 540600 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PAŁUBICE Kruszywo naturalne 1,52 231100 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO Kruszywo naturalne 1,99 520200 Stężyca tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO I Kruszywo naturalne 1,91 499800 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO Kruszywo naturalne 1,69 294200 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO I Kruszywo naturalne 1,83 231400 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO II Kruszywo naturalne 1,03 164600 Stężyca tak Starosta Kartuski
GLINCZ Kruszywo naturalne 1,97 469000 Żukowo tak Starosta Kartuski
RYBAKI Kruszywo naturalne 1,33 229990 Somonino tak Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA III Kruszywo naturalne 1,98 366050 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZECZEWO I Kruszywo naturalne 1,99 301250 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KLUKOWA HUTA Kruszywo naturalne 1,99 173800 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO V Kruszywo naturalne 1,88 682400 Stężyca nie Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA IIA Kruszywo naturalne 0,55 73700 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŻUROMINO V Kruszywo naturalne 1,57 215100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IV Kruszywo naturalne 1,99 516600 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO V Kruszywo naturalne 1,99 492100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO VI Kruszywo naturalne 1,99 499700 Stężyca tak Starosta Kartuski
SIKORZYNO Kruszywo naturalne 3,0 723700 Stężyca nie Marszałek Województwa
GAPOWO III Kruszywo naturalne 6,2 1488730 Stężyca nie Marszałek Województwa
GLINCZ I Kruszywo naturalne 1,08 175277 Żukowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO III Kruszywo naturalne 1,8 205700 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO IV Kruszywo naturalne 1,4 172500 Przodkowo tak Starosta Kartuski
GAPOWO VIII Kruszywo naturalne 1,91 467320 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IX Kruszywo naturalne 1,77 443080 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO X Kruszywo naturalne 1,57 393170 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XI Kruszywo naturalne 1,8 500150 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZYSTA WODA Kruszywo naturalne 1,96 358900 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XII Kruszywo naturalne 1,83 338400 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO VI Kruszywo naturalne 8,7 1946670 Stężyca tak Marszałek Województwa
SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE II Kruszywo naturalne 0,48 94500 Żukowo tak Starosta Kartuski
GLINCZ IV Kruszywo naturalne 1,2 349859 Żukowo tak Starosta Kartuski
TOKARY Kruszywo naturalne 1,98 129200 Przodkowo nie Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA IV Kruszywo naturalne 1,4 221680 Stężyca tak Starosta Kartuski

GLINCZ V Kruszywo naturalne 1,97 666602 Żukowo tak Starosta Kartuski 

Powiat Kościerski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin

Wykaz udokumentowanych złóż kopalin będących w kompetencji Starosty
 

nazwa - KARSIN

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża 1,1 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 254,683 tyś. t
 • położenie złoża /gmina/ Karsin
 • złoże jest eksploatowane: nie
 • Organ koncesyjny: Starosta Kościerski

nazwa - DĘBOWIEC

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża 1,4 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 124,2 tyś. t
 • położenie złoża /gmina/ Karsin
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny: Starosta Kościerski

nazwa NOWA KARCZMA

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża 1,9 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 149,8 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

nazwa STARY BARKOCZYN

 • zakończenie eksploatacji złoża. Stan zasobów na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 0,0 ton).

nazwa NOWY BARKOCZYN

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża 1,969 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 187,8 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

nazwa SZKLANA HUTA

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża 2 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 220,77 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Lipusz
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

 

Wykaz udokumentowanych w 2012 r. złóż kopalin będących w kompetencji Marszałka

 

nazwa -  NIEDAMOWO – POLE BARKOCZYN

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • wielkość zasobów złoża
 • zasoby bilansowe: 4407 tys. Ton
 • zasoby pozabilansowe: 1311 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma
 • złoże jest eksploatowane: tak
 

nazwa -  GRZYBOWO - LIZAKI

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piaszczysto-żwirowe
 • powierzchnia złoża 43,1 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 6737 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kościerzyna
 • złoże jest eksploatowane: tak
 

nazwa -  KALISZ

 • rodzaj kopaliny – złoża piasku
 • powierzchnia złoża 7,85 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 2024,5 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Dziemiany
 • złoże jest eksploatowane: tak
 
 

nazwa -  CZĘSTKOWO POLE A I POLE B

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piaskowo-żwirowe i piaskowe
 • powierzchnia złoża 112,61  (ha)
 • wielkość zasobów złoża 26 969 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kościerzyna
 • złoże jest eksploatowane: tak

 

nazwa -  BARKOCZYN V

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek ze żwirem
 • ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI ZŁOŻA I WYKREŚLENIE ZŁOŻA Z BILANSU ZASOBÓW
 • (stan zasobów na dzień 31.08.2012 r. wyniósł 0,0 ton)
 

nazwa -  NIEDAMOWO V

 

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek ze żwirem
 • ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI ZŁOŻA I WYKREŚLENIE ZŁOŻA Z BILANSU ZASOBÓW
 • (stan zasobów na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 0,0 ton)

 

Powiat Kwidzynski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
Złoża kopalin

 Olszanica VII

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,1115ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 93,9 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Białki

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,5515ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 193,98 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Białki, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Gonty

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 8,9208ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 3507 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Gonty, Gm. Prabuty
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

Podzamcze II

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,6224 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 127,3  tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Podzamcze, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane      tak  

Olszanica V

 • rodzaj kopaliny piasek, żwir
 • Powierzchnia złoża (ha) 4,4232 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3); piasek  215,4 tyś. ton; żwir 126,7 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Gonty I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,7477 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 286,8 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Gonty , Gm. Prabuty
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica VIII

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha)1,1379 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 59,15 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane      tak   
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica IX

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha)1,117 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 83 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane        tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica X

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9928 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 148,6 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 Kamionka 

 • rodzaj kopaliny piasek
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,4631 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 432,7 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kamionka, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie

Bronisławowo 

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,764 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 110,3 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Bronisławowo, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Olszanica XI

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,551 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 98,9 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Olszanica, Gm. Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie

Brokowo Tychnowieckie I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 77 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie II

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 113,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane         nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzyni

Brokowo Tychnowieckie III

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 102,9 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie IV

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,45  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 82,3 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie V

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,5 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 122,5 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brokowo Tychnowieckie VI

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,55 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) piasek 95 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Brokowo Tychnowieckie, Gm. Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Brachlewo II

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 0,36 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 32,2 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Barchlewo I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9930 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 343,9 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny brak koncesji

Białki I

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 5,2122 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 1048,05 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podzamcze III

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 2,4251 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 333,8 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kamionki III

 • rodzaj kopaliny piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 5,0656 ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 437 tys. ton;
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Jałowiec

 • rodzaj kopaliny torf, piasek,
 • Powierzchnia złoża (ha) 6,9988  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) torf 125 tyś. ton , piasek 59 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Jałowiec, Gm. Ryjewo
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

Olszanica II-A

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9982  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 145 ton
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

Olszanica I-A

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 3,4439  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 437 ton
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

Kamionka II

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 3,4439  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 437 ton
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          tak
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego

 Olszanica IV

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9956  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 253 ton
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny brak koncesji

 Olszanica XII

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,692  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 314,7 ton
 • położenie złoża /gmina/ Sadlinki
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny: brak koncesji

 Rakowice

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,9984  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 158,76 ton
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny: brak koncesji

 Rakowiec

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 3,6419  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 465,68 ton
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny: brak koncesji

 Tychnowy

 • rodzaj kopaliny piasek ,
 • Powierzchnia złoża (ha) 1,0081  ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3) 118,8 ton
 • położenie złoża /gmina/ Kwidzyn
 • złoże jest eksploatowane          nie
 • Organ koncesyjny: brak koncesji 

Powiat Lęborski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn,
 • sól kamienna

Gmina Łeba)

Gmina Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko, Gmina Cewice – brak danych

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • torfy
 • kreda jeziorna 
Złoża kopalin

nazwa – Łebieniec II, ROM-BUD, Roman Nowacki

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek – kop. podstawowa, piaski gliniaste – kopalina towarzysząca
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy "Łebieniec III"– 1,9665ha
 • wielkość zasobów złoża – 294,7 9 tyś. ton (kop. główna), 97, 9 tyś. Ton razem 392,6 tyś ton
 • położenie złoża (gmina) Wicko
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – Krępkowice, Maciej Rodzewicz

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy - 1,9964ha
 • wielkość zasobów złoża – 635, 102 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Cewice
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – Kębłowo Nowowiejskie I, EKO-Kruszywa Sp. Z o.o.

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,9984 ha
 • wielkość zasobów złoża – 329, 710 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – "Łebień", "JUBET"

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 0,7458 ha
 • wielkość zasobów złoża – 134 800 tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Nowa Wieś Lęborska
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

nazwa – "Lębork IX", Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. Z o.o.

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • powierzchnia złoża (ha) obszar górniczy – 1,8527 ha
 • wielkość zasobów złoża – 162 019tyś. ton
 • położenie złoża (gmina) Lębork
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Nazwa – „Pogorzelice IV” – Firma Transportowo-Handlowa Jerzy Zakolski

 • Rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha) – obszar górniczy 0,9798 ha
 • Wielkość zasobów złoża - 276 798 ton
 • Położenie złoża (gmina) – Nowa Wieś Lęborska
 • Złoże jest eksploatowane
 • Organ koncesyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku 

Powiat Malborski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piasek, surowce ilaste
Złoża kopalin

nazwa – Nowa Wieś Malborska I, rodzaj kopaliny - piasek

 • Powierzchnia złoża 5,5 ha, wielkość zasobów złoża 775,52 t (zasoby przemysłowe)
 • położenie złoża /gmina/ Gmina Malbork, złoże jest eksploatowane.
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego.

Surowce ilaste ceramiki budowlanej – Nowy Staw – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
 

Powiat Nowodworski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • bursztyn
 • mułki
 • surowce ceglaste
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • powierzchnia złóż  (ha)-brak danych
 • wielkość zasobów złóż  (t lub m3)- brak danych
 • położenie złóż Gmina  Stegna, Gmina Sztutowo
 • Złoża nie są eksploatowane

Organ koncesyjny - Marszałek Województwa Pomorskiego

Powiat Pucki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • żwir
 • piasek
Złoża kopalin

 Brak informacji z powiatu.

Powiat Starogardzki

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

 

Powiat Sztumski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • kreda pisząca
Złoża kopalin

kruszywa naturalne
Złoża kopalin
Waplewo Wielkie

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,6
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 154 tyś. ton
 • Położenie złoża: gmina Stary Targ
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś V

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,70
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 136 tyś. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Mortąg

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,50
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3)
 • Położenie złoża : gmina Stary Dzierzgoń
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś IV

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,60ha
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 91 tys. ton
 • Położenie: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Koślinka

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,20
 • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 75tyś ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Minięta

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 203tyś ton
 • Położenie złoża: gmina Dzierzgoń
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Minięta II

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
 • Wielkość zasobów złoża: 146,8 tyż ton
 • Położenie złoża: gmina Dzierzgoń
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś X

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 0,5ha
 • Wielkość zasobów złoża: 42,76 tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś VIII

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 0,5ha
 • Wielkość zasobów złoża: 93,85tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś VI

 • Rodzaj kopaliny : kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 1,64ha
 • Wielkość zasobów złoża: 275,79 tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski

Nowa Wieś IX

 • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne (piasek)
 • Powierzchnia złoża: 1,3ha
 • Wielkość zasobów złoża: 208,20 tys. ton
 • Położenie złoża: gmina Sztum
 • Organ koncesyjny: Starosta Sztumski  

Powiat Słupski

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze 
 • borowiny 
 • bursztyn 
 • glinoporyty 
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy  
Złoża kopalin

Gmina Damnica - bd
Gmina Dębnica Kaszubska - bd
Gmina Główczyce - bd
Gmina Kobylnica

 • Nazwa: „Kończewo”- Usługowy Zakład Wyrobów Betonowych- Piotr Wojciechowski, Komorczyn 6, 76-251 Kobylnica,
  • Rodzaj kopaliny: Kruszywo naturalne,
  • Powierzchnia złoża: 2 ha,
  • Wielkość zasobów złoża: bd
  • Położenie złożą: Dz. nr 5 i 6 obręb Kczewo,
  • Złoże jest eksploatowane
  • Organ koncesyjny: Starosta Słupski
 • Nazwa „Zagórki”- Mineral Polska Sp. z o.o ul. Wesoła 12, 58-2379 Czarny Bór,
  • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne,
  • Powierzchnia złoża: 7,24 ha,
  • Wielkość zasobów złożą: 1 070,57 t,
  • Położenie złoża: dz. nr 23/7, 23/8, 34/6, 34/7 obręb Zagórki,
  • Złoże jest eksploatowane
  • Organ koncesyjny: pierwotną koncesję wydał Wojewoda Pomorskie, jej zmiany dokonał Marszałek Województwa Pomorskiego (ostatnia zmiana dokonana w dniu 15.02.2013. w drodze decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego zmieniając3ej koncesję na wydobywanie kopaliny pospolitej, w wyniku której poszerzono granicy złoża).
 • Kobylnica III- zlikwidowana

Gmina Kępice - bd
Gmina Potęgowo

 • nazwa - Wieliszewo 1 ,rodzaj kopaliny - torf
  • Powierzchnia złoża 18 (ha) , wielkość zasobów złoża 264,85 tys. m3 (t lub m3)
  • położenie złoża /gmina/ Potęgowo , złoże jest eksploatowane – po uzyskaniu koncesji czyli w 2013 roku.
  • Organ koncesyjny – Marszałek Województwa Pomorskiego decyzja z dnia 14 maja 2013 r.

Gmina Słupsk

 • Nazwa: Siemianice IV ( całość wyrobiska 13,77 ha)
  • Rodzaj kopaliny: kruszywo pospolite – żwir i piasek 
  • Powierzchnia łoża 8,8 ha
  • Wielkość zasobów złoża 20 tyś m3/rok
  • Położenie złoża Gmina Słupsk, obręb Siemianice dz. nr 306/1, 306/2, 307/123
  • Czy złoże jest eksploatowane? Tak
  • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego (organ nadzorujący – Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu)
 • Nazwa: Głobino V
  • Rodzaj kopaliny: Kruszywo pospolite- żwir i piasek 
  • powierzchnia złoża: bd
  • Wielkość zasobów złoża – bd  
  • Położenie: Gmina Słupsk, obręb Głobino
  • Czy złoże jest eksploatowane? Tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego (organ nadzorujący – okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu)

Gmina Smołdzino -bd
Gmina Ustka -brak
Miasto Ustka

 • Nazwa: Ustka IGH 1
  • Rodzaj kopaliny: wody lecznicze  
  • powierzchnia złoża: punktowy odwiert o głębokości 730 m 
  • Wielkość zasobów złoża – 31 m3/h 
  • Położenie: ul. Wczasowa na terenie zakładu przyrodniczego w Ustce 
  • Czy złoże jest eksploatowane? Nie 
  • Organ koncesyjny: bd 

Powiat Tczewski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
 • surowce ilaste,
Złoża kopalin

Poniżej podano wszystkie złoża na terenie powiatu zatwierdzone przez Starostę Tczewskiego.
Nazwa- Zabagno 

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 19 676 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 135 900 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak
 • Organ koncesyjny – Starosta Tczewski

Nazwa- Małżewo 

 • Rodzaj kopaliny- piaski i żwiry
 • Powierzchnia złoża- 15 290 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 135 900 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- nie
 • Organ koncesyjny – Starosta Tczewski

Nazwa- Rokitki III 

 • Rodzaj kopaliny- piaski
 • Powierzchnia złoża- 17 331 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 101 400 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane- tak
 • Organ koncesyjny – Starosta Tczewski

Nazwa- Czarlin

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża- 19 996 m2
 • Wielkość zasobów złoża- 240 600 t
 • Położenie złoża- Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Organ koncesyjny –Starosta Tczewski

Nazwa - Lubiszewo I,

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża- 19.586 m²
 • Wielkość zasobów złoża - 446.618 t (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Organ koncesyjny -

Nazwa - Goszyn III

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża - 13 532 m²
 • Wielkość zasobów -107 600 t (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Organ koncesyjny – Starosta Tczewski

Nazwa - Goszyn IV

 • Rodzaj kopaliny- piasek
 • Powierzchnia złoża ? m²
 • Wielkość zasobów - 28104 t (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Tczew
 • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Organ koncesyjny –Starosta Tczewski

Nazwa - Jeleń I

 • Rodzaj kopaliny - piasek
 • Powierzchnia złoża – 11 170 m2
 • Wielkość zasobów – 102 000. t (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Organ koncesyjny – Starosta Tczewski

Nazwa - Kolonia Ostrowicka

 • Rodzaj kopaliny - piasek
 • Powierzchnia złoża – 15 490 m2
 • Wielkość zasobów – 161 400 t (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane – tak
 • Organ koncesyjny – Starosta Tczewski

Nazwa - Rakowiec V

 • Rodzaj kopaliny - piasek
 • Powierzchnia złoża – 7 574 m2
 • Wielkość zasobów – 83 500 t (t lub m3)
 • Położenie złoża /gmina/ - Gmina Gniew
 • Złoże jest eksploatowane – nie
 • Organ koncesyjny - Starosta Tczewski 

Lp.

Nazwa złoża

Kopalina

Stan zagospod.

Zasoby

KN, w tys. t;

IB, IK, KR w tys. m3

Wydobycie

w 2011 r.

geologiczne bilansowe

przemysłowe

1.

Brody

KN (p)

R

3 483

2.

Cierzpice-Gniew

IB

R

3930

3.

Gniew

IB

Z

91

4.

Gniew II

IK

E

9 128

1663

94

5.

Gniew III

KN (p)

E

2289,2

120

6.

Jeleń I

KN

E

108

-

15

7.

Rakowiec V

KN

E

95,9

83,5

-

8.

Kolonia Ostrowicka

KN

E

275

-

34

9.

Opalenie

IK(B)

KN

E

E

139

243

-

 

0

47

Powiat Wejherowski

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin
 • „GŁAZICA V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,583
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 62,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINO” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 36,1 tys. t, torf 4,5 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,484
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 210,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „PERLINO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0294
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 32,7 tys. t, torf  8,6 tys. m3
  • położenie złoża /gmina/: gm. Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          tak
 • „KNIEWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 10,2105
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 276,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „USTARBOWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,91
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 219 357 t
  • położenie złoża /gmina/:  Ustarbowo. gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 20,36
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 992,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia. gm. Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „NADOLE”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,6018
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 95 506 m3
  • położenie złoża /gmina/: Gniewino
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starostwa Wejherowski
 • „ŁĘTOWO II”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,31
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 73 581 t, torf  3 043 m3
  • położenie złoża /gmina/: Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA III”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,81
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 43 544 t, torf 34 471 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny:  Starosta Wejherowski
 • „GOWINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,95
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 174 824 t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA IV”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,85
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  kreda jeziorna 82 006 t, torf  23 555 m3
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE-WEJHEROWO”
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna,
  • Powierzchnia złoża (ha): 186
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 16 326 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „KAMIEŃ I A ”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6756
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 845 872 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „ROBAKOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 601,5 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA VI”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 286 442 t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ORLE” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,4
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 28,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
 • „GOWINO IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,39
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 144,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „LINIA II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 44,5
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 3 929,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „STRZEBIELINOII”                                                                                                                                                                
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,7022
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 160,3 tys. t, kopalina towarzysząca: piasek gliniasty i glina 44,7 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „STRZEBIELINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,2999
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 86,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „CHMIELENIEC”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha):  1,9452 w tym piasek 1,3352, glina i piasek gliniasty 1,5252
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): piasek 130,7 tys. t, kopalina towarzysząca glina i piasek gliniasty 154,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „GÓRA POMORSKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):  216 450 t
  • położenie złoża /gmina/:   gm. Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 •  „GŁAZICA III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,6440
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 2 182,9 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GŁAZICA IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,71
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 472,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „GÓRA” (złoże wyeksploatowane)
  • rodzaj kopaliny: kreda jeziorna, torf
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,24
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): kreda jeziorna 176 200 t, torf 41 600 m3
  • położenie złoża /gmina/:  Wejherowo
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Wojewoda Pomorski
 • „CHOCZEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 0,92
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 108,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Choczewo
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ROZŁAZINO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,9680
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 202,8 tys. t
  • położenie złoża /gmina/:  Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ROZŁAZINO II”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,75
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 171,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ROZŁAZINO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,79
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 176,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane: nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ROZŁAZINO IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,98
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 174,1 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane: nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „NIEPOCZOŁOWICE I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-pospółka
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 166,0 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          nie
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „ZIELNOWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne-piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 383,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DĄBRÓWKA”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,3458
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3):b tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „ZAKRZEWO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1.99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 7 136 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „TŁUCZEWO”
  • rodzaj kopaliny: piasek
  • Powierzchnia złoża (ha): 2,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 241,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Linia
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „DONIMIERZ I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 4,0
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1361,6 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Szemud
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 •  „PARASZYNO”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 9,20
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 1 808 338,0 t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • „ZELEWO I”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,99
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 383,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Luzino
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „STRZELĘCINO’’
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,5
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 215,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „BRZEŹNO III”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,5
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 300 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „BRZEŹNO IV”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,88
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 549,2 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „BRZEŹNO V”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,98
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 412,3 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski
 • „BRZEŹNO VI”
  • rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża (ha): 1,21
  • Wielkość zasobów złoża (t lub m3): 255,6 tys. t
  • położenie złoża /gmina/: Łęczyce
  • złoże jest eksploatowane          tak
  • Organ koncesyjny: Starosta Wejherowski

Sopot

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
Rodzaje kopalin pospolitych

rodzaje  kopalin pospolitych - brak

Złoża kopalin

nazwa – „Sopot” (Zdrój Św. Wojciecha) ,.

 • rodzaj kopaliny – wody lecznicze (woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa)
 • Powierzchnia złoża (ha) ,
 • wielkość zasobów złoża (t lub m3)
 • położenie złoża /gmina/ Sopot ,
 • złoże jest eksploatowane ? tak
 • Organ koncesyjny, koncesja nr 14/2004 

Słupsk

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piaski kwarcowe
Złoża kopalin

nazwa - SŁUPSK II,

 • rodzaj kopaliny piasek kwarcowy
 • Powierzchnia złoża  10,03  (ha),
 • wielkość zasobów złoża 889,9 (t lub m3) 
 • położenie złoża /gmina/: Słupsk,  złoże jest eksploatowane: tak 
 • Organ koncesyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002