Gdańsk

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 4
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: elektryczne 5 
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie  

 • Elektrociepłownia Wybrzeże Gdańsk (EC2)
  • moc cieplna osiągalna 736,2 MW (moc elektryczna osiągalna 217,3 MW);
  • nośnikiem energii jest węgiel
 • Elektrociepłownia Matarnia GPEC Sp. z o.o.,
  • moc cieplna osiągalna 10,6 MW (moc elektryczna 2,1 MW);
  • nośnikiem energii jest gaz ziemny;
 • Elektrociepłownia Grupy Lotos S.A.
  • o mocy nominalnej 516,8 MW
  • na olej opałowy – jako źródło przemysłowe

kotłownie 

 • kotłownia rejonowa GPEC Sp. z o.o. przy ul. Zawiślańskiej
  • o zainstalowanej mocy cieplnej ok. 24 MW;
  • nośnikiem energii jest węgiel;
 • kotłownia rejonowa Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM przy ul. Budowlanych
  • o zainstalowanej mocy cieplnej ok. 29 MW
  • nośnikiem energii jest węgiel;
    
Główne źródła emisji

58 podmiotów , r.2012
Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]
GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A., Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

 • dwutl. siarki 0,062713
 • dwutl. azotu 3,77
 • tlenek węgla 1,32
 • w.alif.do C12 5,41
 • węglow.aroma 28,79
 • ksylen 75,81
 • alk.benzylowy 6,22
 • alk.butylowy 14,35
 • alk.izobutyl. 5,65
 • etylobenzen 18,71
 • octan butylu 4,43
 • metylizobketo 5,57
 • dwutl.węgla 1444,11
 • kw.org.inne 10,11
 • pył 17,27
 • mangan 0,58
 • żelazo 3,29
 • RAZEM 1646,06
 • Suma gazów 1624,78
 • Suma pyłów 21,27
 • mangan 0,58
 • pyły ze spalania paliw 0,59
 • pyły pozostałe 16,67
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 3,34

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A., Kazimierza Wielkiego 2 a, 09-400 Płock

 • w.alif.inne 35,55
 • w.arom.inne 3,01
 • RAZEM 38,58
 • Suma gazów 38,57

Instytut Morski w Gdańsku, Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk

 • dwutl. siarki 0,78
 • dwutl. azotu 7,61
 • tlenek węgla 1,05
 • w.alif.do C12 0,72
 • węglow.aroma 0,32
 • sadza 0,52
 • RAZEM 11,03
 • Suma gazów 10,51
 • Suma pyłów 0,52
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,52

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 • dwutl. azotu 4,89
 • tlenek węgla 0,35
 • dwutl.węgla 2599,97
 • RAZEM 2605,25
 • Suma gazów 2605,23

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "Polmlek - Maćkowy", Bartnicza 1, 80-180 Gdańsk

 • dwutl. siarki 26,09
 • dwutl. azotu 17,44
 • tlenek węgla 43,6
 • dwutl.węgla 9156
 • pył 19,58
 • RAZEM 9262,97
 • Suma gazów 9243,14
 • Suma pyłów 19,83
 • pyły ze spalania paliw 19,58

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNION" Sp. z o.o., Żaglowa 24, 80-560 Gdańsk

 • ksylen 0,91
 • pył 0,97
 • RAZEM 2,535872
 • Suma gazów 1,548006
 • Suma pyłów 0,98
 • pyły pozostałe 0,97

FaSt S.A., Grunwaldzka 211, 80-226 Gdańsk

 • ksylen 0,98
 • RAZEM 2,09
 • Suma gazów 2,09

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych "UNIKOM" Sp. z o.o., Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk-Kokoszki

 • dwutl. siarki 48,93
 • dwutl. azotu 20,73
 • tlenek węgla 53,50
 • dwutl.węgla 10887,80
 • pył 18,92
 • sadza 0,37
 • RAZEM 11030,30
 • Suma gazów 11011,00
 • Suma pyłów 19,30
 • pyły ze spalania paliw 18,92

Przedsiębiorstwo CEMET Ltd. Sp. z o.o., Sandomierska 34, 80-051 GDAŃSK-ORUNIA

 • tlenek węgla 1,25
 • ksylen 2,33
 • etylobenzen 1,04
 • RAZEM 6,52
 • Suma gazów 6,14
 • Suma pyłów 0,37
 • pyły pozostałe 0,37

Alkor Sp. z o.o., Doki 21, 80-863 Gdańsk

 • węglow.aroma 2,05
 • pierw.metal. 7,8556
 • pył 0,37
 • RAZEM 10,58
 • Suma gazów 10,18
 • Suma pyłów 0,40

FABRYKA STYROPIANU STYROPAK Sp. z o.o., Michałki 36, 80-716 Gdańsk

 • pentan 24,79
 • żelazo 1,72
 • RAZEM 2,14
 • Suma pyłów 1,91
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 1,72

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o., Piaseczno, Techniczna 2, 05-500 Piaseczno

 • flpochwęgHFC 0,72
 • RAZEM 0,78
 • Suma gazów 0,78

Bilfinger Infrastructure S.A., Domaniewska 50/A, 02-672 Warszawa

 • dwutl. siarki 35,13
 • dwutl. azotu 4,74
 • tlenek węgla 273,37
 • dwutl.węgla 5289,64
 • RAZEM 5603,00
 • Suma gazów 5602,90

Telekomunikacja Polska S.A., Twarda 18 00-105 Warszawa

 • flpochwęgHFC 0,61
 • RAZEM 0,61
 • Suma gazów 0,61

Spółka "real, Sp. z o.o. i Spółka" Sp. Komandytowa, Al.Krakowska 61, 02-676 Warszawa

 • flpochwęgHFC 0,79
 • RAZEM 1,07
 • Suma gazów 1,06

Carrefour Polska Sp. z o.o. (poprz. Ahold Polska Sp. z o.o. poprz. CP Sp. z o.o), Targowa 72, 03-734 Warszawa

 • flpochwęgHFC 1,03
 • RAZEM 1,04
 • Suma gazów 1,04

Amitech Poland Sp. z o.o., Nowy Świat 20a, 80-299 Gdańsk

 • tlenek węgla 0,84
 • styren 10,21
 • aceton 17,44
 • RAZEM 28,80
 • Suma gazów 28,78

HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A., Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk-Wrzeszcz

 • dwutl. siarki 0,74
 • dwutl. azotu 2,69
 • tlenek węgla 3,23
 • węglow.aroma 0,93
 • ksylen 0,60
 • octan butylu 0,65
 • dwutl.węgla 127,8
 • pył 0,69
 • RAZEM 140,31
 • Suma gazów 138,75
 • Suma pyłów 1,56
 • pyły ze spalania paliw 0,69

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk

 • dwutl. siarki 9,68
 • dwutl. azotu 93,58
 • tlenek węgla 12,90
 • w.alif.do C12 8,87
 • węglow.aroma 4,03
 • ksylen 0,52
 • sadza 6,45
 • RAZEM 136,51
 • Suma gazów 130,05
 • Suma pyłów 6,45
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 6,45

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z o.o., Kpt .Ż.W. W.Poinca 1, 80-958 Gdańsk

 • w.alif.do C12 37,66
 • węgl.(rop.na 76,43
 • RAZEM 114,10
 • Suma gazów 114,10

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe "PORT PÓŁNOCNY" Sp. z o.o., Budowniczych Portu Płn. 23, 80-601 Gdańsk

 • p.węgl.graf. 7,04
 • RAZEM 7,23
 • Suma gazów 0,17
 • Suma pyłów 7,06

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

 • dwutl. azotu 2,1
 • tlenek węgla 0,59
 • metan 2169,67
 • w.alif.inne 48,23
 • RAZEM 2221,02
 • Suma gazów 2220,99

Stocznia Wisła Sp. z o.o., Przełom 1, 80-643 Gdańsk - Stogi

 • tlenek węgla 0,68
 • węglow.aroma 2,36
 • żelazo 0,66
 • RAZEM 4,07
 • Suma gazów 3,40
 • Suma pyłów 0,6
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,662

WPRD GRAVEL Sp. z o.o., Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

 • dwutl. siarki 1,41
 • dwutl. azotu 1,86
 • dwutl.węgla 669,6
 • pył 1,05
 • RAZEM 674,11
 • Suma gazów 673,05
 • Suma pyłów 1,05
 • pyły ze spalania paliw 1,02

Remontowa Shipbuilding S.A. Swojska 8, 80-958 Gdańsk

 • tlenek węgla 1,98
 • w.alif.do C12 1,93
 • węglow.aroma 17,13
 • ksylen 36,92
 • alk.benzylowy 3,15
 • alk.butylowy 13,67
 • alk.izobutyl. 1,17
 • cykloheksanon 0,52
 • etylobenzen 8,77
 • ketony 1,51
 • octan butylu 1,78
 • metksypropano 0,85
 • aminy inne 1,43
 • etery inne 0,91
 • ketony inne 1,01
 • pył 6,85
 • RAZEM 100,74
 • Suma gazów 93,69
 • Suma pyłów 7,05
 • pyły pozostałe 6,85

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ, Oliwska 35, 80-917 Gdańsk

 • dwutl. siarki 1,77
 • dwutl. azotu 17,13
 • tlenek węgla 2,36
 • w.alif.do C12 2,48
 • węglow.aroma 0,80
 • sadza 1,18
 • RAZEM 25,81
 • Suma gazów 24,63
 • Suma pyłów 1,18
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,18

ENERGA-OPERATOR S.A., Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

 • w.alif.do C12 1,04
 • alk.etylowy 0,97
 • dwutl.węgla 0,66
 • RAZEM 3,17
 • Suma gazów 3,12

POLLYTAG S.A., Wielopole 6, 80-556 Gdańsk

 • dwutl. siarki 22,37
 • dwutl. azotu 7,95
 • tlenek węgla 225,03
 • dwutl.węgla 5174,89
 • pył 9,94
 • RAZEM 5440,20
 • Suma gazów 5430,25
 • Suma pyłów 9,94
 • pyły ze spalania paliw 9,94

EDF Wybrzeze S.A., Swojska 9, 80-876 Gdańsk

 • dwutl. siarki 4025,55
 • dwutl. azotu 2592,58
 • tlenek węgla 376,57
 • w.alif.do C12 24,23
 • amoniak 2,72
 • kw.mineralne 185,15
 • metan 0,46
 • podt.azotu 18,01
 • dwutl.węgla 1199959,87
 • pył 168,18
 • RAZEM 1207353,7
 • Suma gazów 1207185,50
 • Suma pyłów 168,19

Federal-Mogul BIMET S.A., Grunwaldzka 481, 80-953 Gdańsk

 • dwutl. azotu 0,57
 • p.pozostałe 0,91
 • RAZEM 2,29
 • Suma gazów 1,16
 • Suma pyłów 1,12
 • pyły pozostałe 0,98

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Usługowe "SIARK-PORT" Sp. z o.o., Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

 • siarka 4,98
 • RAZEM 4,98
 • Suma pyłów 4,98

GRUPA LOTOS S.A., Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 • dwutl. siarki 3369,62
 • dwutl. azotu 1307,89
 • tlenek węgla 308,28
 • w.alif.do C12 110,42
 • węglow.aroma 2,05
 • chl. metylenu 11,33
 • dwutl.węgla 2105596
 • 1,2-dwchletan 2,02
 • pył 264,15
 • RAZEM 2110971,902
 • Suma gazów 2110707,75
 • Suma pyłów 264,15

Port Service Sp.z o.o., Mjr H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk

 • dwutl. azotu 6,16
 • tlenek węgla 0,58
 • RAZEM 7,59
 • Suma gazów 7,40

Damen Marine Components Gdańsk Sp. z o.o., REGON 190550256 Sztutowska 21, 80-722 Gdańsk

 • tlenek węgla 0,82
 • żelazo 1,47
 • RAZEM 2,47
 • Suma gazów 0,98
 • Suma pyłów 1,49

SIARKOPOL GDAŃSK S. A, Mjr Sucharskiego 12, 80-958 Gdańsk

 • dwutl. siarki 65,90
 • dwutl. azotu 7,69
 • tlenek węgla 0,76
 • dwutl.węgla 2771,2
 • siarka 2,82
 • RAZEM 2848,59
 • Suma gazów 2845,65
 • Suma pyłów 2,94
 • pierwiastki niemetaliczne 2,8292

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA Spółka z o.o., Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk

 • dwutl. siarki 4,41
 • dwutl. azotu 36,80
 • tlenek węgla 14,72
 • w.alif.do C12 4,04
 • węglow.aroma 1,84
 • benzyna 0,47
 • pył 37,76
 • sadza 3,35
 • RAZEM 103,65
 • Suma gazów 62,43
 • Suma pyłów 41,22

FLUGGER Sp. z o.o., Rakietowa 20 a, 80-298 Gdańsk

 • dwutl. azotu 0,68
 • alkohol metyl 2,28
 • octan winylu 0,79
 • izobutan 7,44
 • glikol propyl 6,63
 • alk.alif.inne 12,34
 • kw.nieor.inne 0,31
 • kw.org.inne 0,74
 • RAZEM 33,50
 • Suma gazów 33,36

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Biała 1 B, 80-435 Gdańsk

 • dwutl. siarki 86,08
 • dwutl. azotu 77,20
 • tlenek węgla 152,89
 • w.alif.do C12 7,74
 • dwutl.węgla 29129,86
 • pył 207,46
 • sadza 0,74
 • RAZEM 29662,08
 • Suma gazów 29453,86
 • Suma pyłów 208,21
 • pyły ze spalania paliw 207,46
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,74

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ZIELEŃ" Sp. z o.o., Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk

 • dwutl. siarki 1,45
 • dwutl. azotu 11,63
 • tlenek węgla 6,18
 • w.alif.do C12 1,14
 • węglow.aroma 0,49
 • sadza 0,70
 • RAZEM 21,62
 • Suma gazów 20,91
 • Suma pyłów 0,70

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Spółka z o.o., Kujawska 2, 80-550 Gdańsk

 • dwutl. siarki 91,76
 • dwutl. azotu 44,91
 • tlenek węgla 1,93
 • fluor 0,84
 • formaldehyd 3,46
 • pył 23,74
 • RAZEM 166,89
 • Suma gazów 143,14
 • Suma pyłów 23,74
 • pyły nawozów sztucznych 21,94
 • pyły pozostałe 1,80

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., Wałowa 46, 80-858 GDAŃSK

 • dwutl. siarki 1,70
 • dwutl. azotu 0,52
 • amoniak 35,80
 • siarkowodór 0,57
 • dwutl.węgla 38926,75
 • RAZEM 38966,28
 • Suma gazów 38966,23

DRUK MARKUSZEWSCY Spółka z o.o., Leszczyńskich 2, 80-464 Gdańsk

 • w.alif.do C12 0,57
 • węglow.aroma 0,31
 • alk.alif.inne 1,60
 • RAZEM 2,81
 • Suma gazów 2,71

Malteurop Polska Sp. z o.o., Promowa 1, 80-702 Gdańsk

 • dwutl. azotu 14,99
 • tlenek węgla 1,09
 • dwutl.węgla 7960,31
 • pył 2,67
 • RAZEM 7979,17
 • Suma gazów 7976,49
 • Suma pyłów 2,67
 • Polwar S.A., Starodworska 2, 80-137 Gdańsk
 • węglow.aroma 2,67
 • alk.alif.inne 0,49
 • RAZEM 3,75
 • Suma gazów 3,75

MARITIM - SHIPYARD Sp. z o.o., Sopot, 3 Maja 44A 25, 81-743 Sopot

 • tlenek węgla 11,92
 • w.arom.inne 2,74
 • alk.alif.inne 0,87
 • pył 4,23
 • RAZEM 20,94
 • Suma gazów 16,29
 • Suma pyłów 4,65
 • pyły pozostałe 4,23

DRAPOL Spółka z o.o., Litewska 16, 80-719 Gdańsk

 • pył 7,43
 • RAZEM 7,43
 • Suma pyłów 7,43

Stocznia Gdańsk S.A., Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk

 • dwutl. azotu 0,94
 • tlenek węgla 1,03
 • węglow.aroma 24,38
 • dwutl.węgla 348,00
 • alk.alif.inne 23,40
 • alk.arom.inne 1,46
 • kw.org.inne 5,75
 • pył 0,45
 • żelazo 4,48
 • RAZEM 410,77
 • Suma gazów 405,56
 • Suma pyłów 5,21
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 4,48

MOSTOSTAL POMORZE S.A., Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk

 • tlenek węgla 0,93
 • ksylen 2,21
 • nafta,solwent 0,41
 • etery inne 0,93
 • żelazo 0,89
 • RAZEM 7,67
 • Suma gazów 6,78
 • Suma pyłów 0,89

INVEST - REM S.A., Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

 • węglow.aroma 0,43
 • ksylen 2,82
 • alk.butylowy 0,95
 • etylobenzen 0,66
 • octan butylu 0,53
 • kw.org.inne 0,41
 • RAZEM 6,68
 • Suma gazów 6,60

GT POLAND Ltd. Sp. z o.o., Zacna 14, 80-250 Gdańsk

 • ksylen 0,42
 • RAZEM 1,64
 • Suma gazów 1,64

LOTOS Kolej Sp. z o.o., Michałki 125, 80-716 Gdańsk

 • benzyna 1,02
 • ksylen 0,57
 • RAZEM 3,35
 • Suma gazów 3,34

Żegluga Gdańska Sp. z o.o., Pończoszników 2, 80-830 Gdańsk

 • dwutl. siarki 3,66
 • dwutl. azotu 35,45
 • tlenek węgla 4,89
 • w.alif.do C12 3,36
 • węglow.aroma 1,52
 • sadza 2,44
 • RAZEM 51,34
 • Suma gazów 48,9
 • Suma pyłów 2,44
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 2,44

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdańsku Sp. z o.o., Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk - Wrzeszcz

 • w.alif.do C12 1,73
 • ksylen 1,50
 • toluen 2,40
 • aceton 0,45
 • nafta,solwent 0,60
 • RAZEM 9,82
 • Suma gazów 9,551

STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK Sp. z o.o., Oliwska 13, 80-563 Gdańsk

 • dwutl. azotu 3,24
 • tlenek węgla 0,44
 • RAZEM 4,89
 • Suma gazów 4,67

LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 • dwutl. siarki 45,61
 • dwutl. azotu 10,53
 • tlenek węgla 33,59
 • dwutl.węgla 10103,66
 • pył 0,85
 • RAZEM 10194,48
 • Suma gazów 10193,62
 • Suma pyłów 0,85
 • pyły ze spalania paliw 0,85

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA Sp. z o.o., Kartuska 201, 80-122 Gdańsk

 • dwutl. siarki 5,22
 • dwutl. azotu 18,86
 • tlenek węgla 24,92
 • dwutl.węgla 7808,08
 • RAZEM 7857,12
 • Suma gazów 7857,10

Zakłady Przemysłu Cukierniczego "BAŁTYK" Sp. z o.o.,  Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk

 • dwutl. azotu 0,87
 • dwutl.węgla 895,26
 • RAZEM 896,31
 • Suma gazów 896,30

DELPHI Poland S.A. Oddział w Gdańsku, Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków

 • w.alif.do C12 0,40
 • ksylen 6,94
 • aceton 1,31
 • alk.butylowy 0,79
 • alk.etylowy 0,47
 • estry alk.jed 1,12
 • izocyjaniany 3,63
 • n-met.pirolid 0,74
 • nafta,solwent 1,13
 • octan butylu 5,60
 • octan etylu 0,78
 • oct.izopropyl 1,27
 • dwutl.węgla 2,44
 • alk.alif.inne 0,41
 • RAZEM 32,21
 • Suma gazów 31,74
 • Suma pyłów 0,47

SKANSKA S.A., Generała Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 • dwutl. azotu 0,64
 • tlenek węgla 2,80
 • dwutl.węgla 1223,54
 • w.arom.inne 0,77
 • ketony inne 0,44
 • pył 0,61
 • RAZEM 1229,50
 • Suma gazów 1228,88
 • Suma pyłów 0,61

Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski , Reymonta 7, 87-300 Brodnica

 • ksylen 0,80
 • octan etylu 0,47
 • RAZEM 2,06
 • Suma gazów 2,06 

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Gdańsk

SUMA EMISJI [Mg/r] 2012

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

7849,89

dwutl. azotu

4358,33

tlenek węgla

1569,36

dwutl.węgla

3 440 075,61

RAZEM

3 458 014,44

Suma gazów

3 457 171,46

Suma pyłów

842,98

pyły ze spalania paliw

692,06

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2011:

 

 Czynnik Pomiar  Miasto  Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr.  Liczność**)  Klasa   
               a 24 
 SO2  Automatyczny Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  6,0 171,7(1h) 50,6(24)  97    A
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  3,8 73,9(1h), 31,2 (24)  91   
     Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 4,9 212,8(1h), 31,3(24)  96   
    Gd. Pow. Warszawy 6,9 81,4(1h), 27,4(24) 98   A A A
    Gd. Stogi Kaczeńce 8,2 193,8(1h), 43,4(24) 65   A A A
   pasywny Gdańsk, ul Steczka  11,8  20,3(m) 92       
   pasywny ul. Płońska 12,0  20,1(m)  100       
   pasywny ul. Sitownie 9,4  18,6(m) 100       
   pasywny Gdańsk Kowale  8,3  18,2(m)  92       
   pasywny Gdańsk Orunia  7,6  12,0(m)  100       
  pasywny Gdańsk Benzynowa 15,9 34,3(m) 100   A    
NO2  Automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  30,6 167,2(1h) 101,1(24)  98     
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  16,8 99,7(1h) 67,8(24) 79     
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  17,7  107,1(1h) 68,5(24)  98     
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  17,5 108,6(1h) 59,6(24)  98     
    Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  21,3 146,6(1h) 76,2(24)  96     
  pasywny  Gdańsk ul. Steczka 15,8  26,2(24)  67       
    Gdańsk, ul. Płońska  14,9  26,3(24)  83       
    Gdańsk, ul. Sitowie  19,6  35,3(24)  83       
    Gdańsk Kowale  21,6  33,3(24) 83       
    Gdańsk Orunia 19,4  29,1(24)  83       

 PM10

 Automat
 

Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  28,3 160,2(24)  89  31  A, Ap   
Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  19,8 108,1(24)  91,4  11  A, Ap   
 PM10  Automat Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa  24,5 132,1(24)  99  28  A, Ap   
 PM10  Automat Gd. Szadółki, ul Ostrzycka  17,8

106,9(24) 

91,4  11  A, Ap   
 PM10 manualny  Gd Przeróbka, ul. Głęboka  31 180(24)  63  34  A, Cp   
 PM10 manualny  Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  27 132(24)  86  33  A, Cp   
 PM 2,5 automatyczny  Gd Wrzeszcz ul. Leczkowa  19,1   94       
 PM 2,5 manualny  Gd. Zaspa ul. Pow. Wielkopolskiego  17   94   A    
 CO Automatyczny  Gdańsk Szadółki 305,6 415,8(8h) max  90,5       
CO Automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 408,3  589,9(8h) max  97,3       
 CO  Automatyczny Gd Śród. Pow. War. 379,7 590,3(8h) max  95,9       
 CO  Automatyczny Gd Nowy Port ul. Wyzwolenia  348,0 489,8(8h) max 95,7       
ozon  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 39,8  125,2(8h)  86  A   D2 2020   
ozon automatyczny Gdańsk Szadółki 42,0 134 74 2 A D12020  
AOT40  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa  2048  3565 śr 5 lat  51    A D1 2020   
benzen  manualny  Gd ul. Steczka 2,5   92       
    Gd ul. Płońska 2,4    100       
    Gd ul.Sitowie 2,1   100   A    
    Gd Kowale 2,0   100   A    
    Gd Orunia 1,9   100   A    
Metale w pyle PM10  manualny  Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa

Pb 0,01

Cd 0,4*

Ni 3,8*

As 1,12*
 

 

     

 A

 

 

 

   
Metale w pyle PM10 manualny  Gdańsk, ul. Głęboka

Pb 0,01

Cd 0,44*

Ni 2,12*

As 1,23*

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  2,26*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  2,99*         C    

** Częst.przek. – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

* ng/m³

Zestawienie wyników pomiarowych - rok 2012:

 

 Czynnik Pomiar  Stacja Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr.  Liczność**)  Klasa   
               a 24 
 SO2  Automatyczny Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  5,4 99,7(1h) 28,9(24)  98    A
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  3,4 95,7(1h), 16,2 (24)  97   
     Gd. Wrzeszcz, ul. Leczkowa 5,3 123,7(1h), 27,3(24)  97   
    Gd. Pow. Warszawy 7,8 137,4(1h), 35,9(24) 96   A A A
    Gd. Stogi Kaczeńce 7,1 161,7(1h), 40,6(24) 98   A A A
   pasywny Gdańsk, ul Steczka  6,7 18,7(m) 100   
   pasywny ul. Płońska 7,2  14,8(m)  100    A
   pasywny ul. Sitownie 6,8  15,7(m) 100   
   pasywny Gdańsk Orunia  4,0 10,3(m)  92   
  pasywny Gdańsk Benzynowa 13,3 35,8(m) 92   A
NO2  Automatyczny  Gdańsk, Pow. Warszawskich  23,0 134,6(1h)  96     
    Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  13,9 63,1(1h) 92     
    Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  17,6 96,9(1h)  98     
    Gd. Szadółki, ul. Ostrzycka  15,4 96,1(1h)  92     
    Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  20,1 115,1(1h)   97     
  pasywny  Gdańsk ul. Steczka 14,1  22,1(24)  100     
    Gdańsk, ul. Płońska  14,0  23,2(24)  100     
    Gdańsk, ul. Sitowie  20,1  24,2(24)  100     
    Gdańsk Orunia 16,4 23,1(24)  92     
NO2 pasywny Gdańsk, ul. Benzynowa 18,4 23,5(m) 92   A   A

 PM10

 Automat
 

Gdańsk Stogi, ul. Kaczeńce  23

88(24) 

91  14  A, Ap   
Gd. Śródmieście Pow. Warszawskich 19 75(24)  99  12       
Gdańsk N. Port, ul. Wyzwolenia  18 70(24)  99  12  A, Ap   
 PM10  Automat Gd. Szadółki, ul Ostrzycka  18

64(24) 

98  A, Ap   
 PM10 manualny  Gd Przeróbka, ul. Głęboka  26 123(24)  89  33  A, Ap   
 PM10 manualny  Gd Wrzeszcz, ul. Leczkowa  26 102(24)  93  34  A, Ap   
 PM 2,5 automatyczny  Gd Wrzeszcz ul. Leczkowa  14,1   99       
 PM 2,5 manualny  Gd. Zaspa ul. Pow. Wielkopolskiego  16   97   A    
 CO Automatyczny  Gdańsk Szadółki 360 1553(8h) max  96       
CO Automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 442  1961(8h) max  94       
 CO  Automatyczny Gd Śród. Pow. War. 362 2090(8h) max  96       
 CO  Automatyczny Gd Nowy Port ul. Wyzwolenia  342 1534(8h) max 98       
ozon  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 41,7  120,1(8h)  97  1*  A 2010   D2   
ozon automatyczny Gdańsk Szadółki, ul. Ostrzycka 44,7 120,0(8h) max 99 1* A 2010 D1  
AOT40  automatyczny  Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa  2611   3430 śr 5 lat  99    A D1   
AOT40 automatyczny  Gdańsk Szadółki, ul. Ostrzycka 4189 3923 śr 5 lat  100    D1   
Benzen pasywny Gd. ul. Steczka 2,5   100   A    
    Gd. ul. Płońska 2,3   100   A    
    Gd. ul. Sitowie 2,2   100   A    
    Gd. Kowale 1,9   100   A    
    Gd. Orunia 1,8   100   A    
Metale w pyle PM10 manualny Gd. Wrzeszcz Leczkowa Pb 0,02, Cd 0,47*, Ni 3,37*, As 1,24*       A    
Metale w pyle PM10 manualny Gd. Przeróbka, ul. Głęboka Pb 0,01, Cd 0,43*, Ni 4,98*, As 1,17*       A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny  Gdańsk, ul. Głęboka  2,2*           
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Gd. Wrzeszcz Leczkowa  1,9*         C    

** Częst.przek. – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

* ng/m³

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa aglomeracja trójmiejska
PL.22.01
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ Gdańsk włączono do strefy aglomeracji trójmiejskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczeniana wszystkich stacjach na których wykonano pomiary ), dlaO3 –zagrożone poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin ( do klasy D2 –Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa, , do klasy D1 Gdynia i Gdańsk Szadółki ul. Ostrzycka )
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

Gdynia

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 3
 • gaz z butli  5
 • gaz z sieci  2
 • olej opałowy 6
 • ciepło z miejskiej sieci  1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 7 (najwiecej Wiczlino, Chwarzno, Karwiny, Wielki Kack, Mały kack) kolektory słoneczne 8  (najwiecej Wiczlino, Chwarzno, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Elektrociepłownia Gdyńska EC3, 
  • moc osiągalna cieplna 470,3MW,
  • moc osiągalna elektryczna 105,2MW,
  • nośnik energii - węgiel kamienny

kotłownie:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Szczecińska 11
  • moc 1,009 MW
  • nośnik energii - gaz
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Gdyni ul. Dickmana 24
  • moc 0,375 MW,
  • nośnik energii- gaz
Główne źródła emisji

M. GDYNIA 2012

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO S.A., Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

 • węglow.aroma 1,34
 • ksylen 5,43
 • alk.butylowy 0,98
 • etylobenzen 1,64
 • octan butylu 1,11
 • dwutl.węgla 5,96
 • kw.org.inne 1,34
 • RAZEM 19,22
 • Suma gazów 18,70

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy , Kołłątaja  1, 81-332 Gdynia

 • dwutl. siarki 1,68
 • dwutl. azotu 16,32
 • tlenek węgla 2,25
 • w.alif.do C12 1,54
 • węglow.aroma 0,70
 • pył 1,12
 • RAZEM 23,64
 • Suma gazów 22,51
 • Suma pyłów 1,12
 • pyły ze spalania paliw 1,12

POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE w prywatyzacji,  Gdynia, Miodowa 26, 81-558 Gdynia

 • dwutl. siarki 1,48
 • dwutl. azotu 14,31
 • tlenek węgla 1,97
 • w.alif.do C12 1,35
 • węglow.aroma 0,61
 • sadza 0,98
 • RAZEM 20,72
 • Suma gazów 19,74
 • Suma pyłów 0,98

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej, Inż. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia

 • dwutl. azotu 1,10
 • w.alif.do C12 5,96
 • węglow.aroma 4,53
 • ksylen 10,78
 • alk.butylowy 2,59
 • dwutl.węgla 3715,85
 • pył 12,68
 • żelazo 1,00
 • RAZEM 3756,22
 • Suma gazów 3742,48
 • Suma pyłów 13,74
 • pyły krzemowe 12,15
 • pyły pozostałe 0,51
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 1,0

FaSt S.A., Grunwaldzka 211, 80-226 Gdańsk

 • ksylen 2,62
 • alk.butylowy 1,30
 • etylobenzen 0,70
 • nafta,solwent 0,40
 • RAZEM 5,91
 • Suma gazów 5,91

CRIST S.A., Swojska 12, 80-867 Gdańsk

 • dwutl. azotu 0,48
 • żelazo 7,62
 • RAZEM 8,31
 • Suma gazów 0,69
 • Suma pyłów 7,62

PKP Intercity S.A., REGON 017258024, Warszawa, Grójecka  17, 02-021 Warszawa

 • benzyna 0,75
 • alk.etylowy 3,89
 • nafta,solwent 0,45
 • octan butylu 0,38
 • RAZEM 7,06
 • Suma gazów 6,89
 • Suma pyłów 0,17

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH  SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, HUTNICZA 4, 81-963 GDYNIA

 • benzyna 0,42
 • ksylen 2,72
 • alk.butylowy 0,51
 • RAZEM 4,71
 • Suma gazów 4,56
 • Suma pyłów 0,15

EDF Wybrzeze S.A., REGON 190320622, Swojska 9, 80-876 Gdańsk

 • dwutl. siarki 1884,84
 • dwutl. azotu 1295,46
 • tlenek węgla 158,51
 • w.alif.do C12 21,57
 • amoniak 1,44
 • kw.mineralne 78,88
 • podt.azotu 10,68
 • dwutl.węgla 719448,79
 • pył 75,64
 • RAZEM 722976,29
 • Suma gazów 722900,64
 • Suma pyłów 75,64
 • pyły ze spalania paliw 75,64

RADMOR S.A., Hutnicza 3, 81-212 GDYNIA

 • ksylen 1,58
 • nafta,solwent 0,88
 • octmetksyprop 0,66
 • pył 0,84
 • RAZEM 5,13
 • Suma gazów 4,23
 • Suma pyłów 0,89
 • pyły pozostałe 0,84

Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o. Handlowa 19, 81-038 Gdynia

 • dwutl. azotu 0,76
 • tlenek węgla 0,97
 • benzyna 0,75
 • ksylen 8,65
 • alk.alifatycz 0,65
 • alk.butylowy 0,88
 • etylobenzen 1,34
 • metyloamina 0,50
 • nafta,solwent 1,71
 • octan butylu 1,22
 • dwutl.węgla 896,06
 • metksypropano 0,72
 • pył 0,52
 • żelazo 0,67
 • RAZEM 917,49
 • Suma gazów 915,92
 • Suma pyłów 1,57
 • pierwiastki metaliczne i ich zw. 0,94

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Spółka z o.o., Węglowa 4, 81-341 Gdynia

 • dwutl. siarki 1,47
 • tlenek węgla 0,70
 • w.alif.do C12 12,79
 • eter metylowy 4,67
 • pył 9,47
 • p.węgl.graf. 0,63
 • RAZEM 30,03
 • Suma gazów 19,92
 • Suma pyłów 10,10

Polwar S.A., Starodworska 2, 80-137 Gdańsk

 • węglow.aroma 2,05
 • ksylen 8,34
 • alk.butylowy 0,40
 • alk.izobutyl. 0,56
 • nafta,solwent 0,43
 • octan butylu 1,76
 • RAZEM 14,65
 • Suma gazów 14,60
 • Suma pyłów 0,04

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe, Mirosława Derlecka, Częstochowska 28/5, 80-180 Gdańsk

 • dwutl. siarki 22,84
 • dwutl. azotu 10,44
 • tlenek węgla 92,99
 • dwutl.węgla 7194,99
 • pył 24,74
 • sadza 0,66
 • RAZEM 7346,70
 • Suma gazów 7321,29
 • Suma pyłów 25,41

WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Spółka z o.o., Celna 5, 81-337 Gdynia

 • dwutl. siarki 2,65
 • dwutl. azotu 25,63
 • tlenek węgla 3,53
 • w.alif.do C12 2,43
 • węglow.aroma 1,10
 • sadza 1,76
 • RAZEM 37,12
 • Suma gazów 35,35
 • Suma pyłów 1,76

Damen Shipyards Gdynia S.A., Tetmajera  58, 81-421 Gdynia

 • ksylen 5,94
 • toluen 2,16
 • alk.izopropyl 3,92
 • pył 0,93
 • RAZEM 14,10
 • Suma gazów 12,84
 • Suma pyłów 1,25

VOGEN Sp. z o.o., Handlowa  17, 81-038 Gdynia

 • dwutl. azotu 0,53
 • dwutl.węgla 88,86
 • RAZEM 90,08
 • Suma gazów 89,77
 • Suma pyłów 0,31

FaST GritBlasting Sp. z o.o., Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

 • ksylen 5,16
 • alk.alifatycz 0,50
 • alk.butylowy 0,61
 • etylobenzen 0,54
 • octan butylu 0,60
 • dwutl.węgla 75,6
 • metksypropano 0,60
 • RAZEM 85,00
 • Suma gazów 84,99

Teknos-Oliva Sp. z o.o., Chwaszczyńska  129-149, 81-571 Gdynia

 • ksylen 4,49
 • etylobenzen 1,14
 • izobutyloket 1,40
 • octan butylu 1,11
 • met1butketon 0,51
 • RAZEM 9,01
 • Suma gazów 9,00

VISTAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o.,Hutnicza  40, 81-061 Gdynia

 • dwutl. azotu 0,93
 • tlenek węgla 0,67
 • dwutl.węgla 195,78
 • pył 2,47
 • RAZEM 200,04
 • Suma gazów 197,40
 • Suma pyłów 2,64

INDUSCO Sp. z o.o., Spacerowa 9/2, 83-010 Straszyn

 • ksylen 14,70
 • alk.butylowy 3,52
 • alk.etylowy 7,69
 • alk.propylowy 39,10
 • etylobenzen 3,17
 • metksypropano 13,20
 • p.pozostałe 6,43
 • RAZEM 89,02
 • Suma gazów 82,59
 • Suma pyłów 6,43
 • pyły pozostałe 6,43

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Miasto Gdynia 2012
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
 
dwutl. siarki
1915,44
dwutl. azotu
1366,26
tlenek węgla
262,49
dwutl.węgla
731621,92
RAZEM
735662,78
Suma gazów
735512,34
Suma pyłów
150,43

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³ 

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Maks.[1h/24] [µg/m³] Pokr. % Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa 3,8 123,7; 36,0(24) 98   A A A
SO2 automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 4,8 86,5; 28,4(24) 96   A   A
NO2   automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 14,9 144,0; 81,7(24) 98   A    A
 NO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa, ul. Szafranowa 23,9 234,9**; 120,7(24) 95   A  
 PM10 automatyczny  Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 17,8 87,4(24) 91,1 11 A A; Ap  
 PM10 automatyczny Gdynia ul. Szafranowa 18,3 86(24) 99,9 11 A A; Ap  
 PM10 manualny ul. Piłsudzkiego 24 133(24) 79 23 A A; Ap  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 312,4 435,2(8h) 95,5   A    
ozon automatyczny Gdynia Dąbrowa; ul. Szafranowa 50,7 138,6(8h) 99,9 8 A, D2    
ozon automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 50,4 123,2 97 2 A, D2    
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 4376 - 89 5310 Śr. z 5 lat  A, D1    
Gdynia Dąbrowa 6393 - 99,8 5724,3 A, D1    
metale w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego

Pb 0,01

Cd 0,19*

Ni 2,11*

As 1,04*

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 1,24,0*       C    

*[ng/m³] , **stężenie przekraczające 200µg/m³wstąpiło raz w roku
 

Zestawienie wyników pomiarowych r. 2012

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Maks.[1h/24] [µg/m³] Pokr. % Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa, Szafranowa 4,0 105,7; 35,4(24) 98   A A A
SO2 automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 4,1 109,2; 26,8(24) 98   A   A
NO2   automatyczny Gdynia Pogórze, ul. Porębskiego 13,7 111,0 94   A  
 NO2 automatyczny Gdynia Dąbrowa, ul. Szafranowa 17,1 131,0 98   A  
 PM10 automatyczny  Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 17 61(24) 99 5 A A; Ap  
 PM10 automatyczny Gdynia ul. Szafranowa 18 86(24) 99 71 A A; Ap  
 PM10 manualny ul. Bema 21 95(24) 83 18 A A; Ap  
CO automatyczny Gdynia Pogórze 362 2090(8h) 96   A    
ozon automatyczny Gdynia Dąbrowa; ul. Szafranowa 47,3 112,5(8h) 99 5 A, D1 dłt   
ozon automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 48,4 112,0 97 1 A D1 dłt   
AOT40 automatyczny Gdynia Pogórze; ul. Porębskiego 3138 - 99 4566 Śr. z 5 lat  A D1   
Gdynia Dąbrowa 3853 - 99,8 5101 A D1   
metale w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego

Pb 0,01

Cd 0,33*

Ni 5,54*

As 1,18*

 

      A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Gdynia, ul. Piłsudzkiego 1,2*       C    

*[ng/m³] ,
 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012
 

Powiat Bytowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne źródła emisji

Dane wg opłat powyżej 5000zł w r.2012

 
 
Powiat bytowski
Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Sp. Jawna, Weteranów 82 7, 05-250 Radzymin

dwutl. siarki
0,70
tlenek węgla
6,62
dwutl.węgla
294,24
pył
1,76
RAZEM
303,52
Suma gazów
301,71
Suma pyłów
1,80

pyły ze spalania paliw

1,76

Dalkia Północ Sp. z o.o., Ciepła 9, 86-100 Świecie

dwutl. siarki
22,67
dwutl. azotu
6,62
tlenek węgla
12,32
dwutl.węgla
13630,77
pył
2,23
RAZEM
13674,87
Suma gazów
13672,40
Suma pyłów
2,47

KOGA spółka z o.o., REGON 220060629

Miastko, Koszalińska 14, 77-200 Miastko

styren
1,26
aceton
2,21
RAZEM
3,48
Suma gazów
3,48

BYFAL Sp.c. Zbigniew Janduła Marek Janduła,

Niezabyszewo 116c , 77-100 Bytów

aminy inne
1,67
RAZEM
1,73
Suma gazów
1,73

Producent Farb i Lakierów Proszkowych EKO-COLOR,  Henryka Sucharskiego 2, 77-100 Bytów

ketony inne
2,12
RAZEM
2,12
Suma gazów
2,12

Centrostal Konstrukcje Sp.zo.o., Kaszubska 20, 77-200 Miastko

dwutl. siarki
0,54
dwutl. azotu
0,75
tlenek węgla
0,62
ksylen
0,95
dwutl.węgla
231,18
pył
0,45
RAZEM
235,38
Suma gazów
234,92
Suma pyłów
0,45

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp.zo.o,

Kowalska 2 , 77-200 Miastko

dwutl. siarki
24,40
dwutl. azotu
7,92
tlenek węgla
50,67
dwutl.węgla
4518,72
pył
18,99
sadza
0,69
RAZEM
4621,47
Suma gazów
4601,78
Suma pyłów
19,68

Zakład Energetyki Cieplnej, Kowalska 2, 77-200 Miastko

dwutl. siarki
32,00
dwutl. azotu
8,76
tlenek węgla
60,82
dwutl.węgla
5152,91
pył
21,76
sadza
0,78
RAZEM
5277,09
Suma gazów
5254,54
Suma pyłów
22,55

pyły ze spalania paliw

21,76

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,78

Przed. Prod. Handlowo-Hurtowe Metals Works  - Stanisław Malek, Miastecka 12, 77-100 Bytów

RAZEM
1,64
Suma gazów
1,47
Suma pyłów
0,16

Zakład Produkcyjno-Usługowy WIRAX Wiesław Maczacza, Ląkowa 1, 77-133 Tuchomie

dwutl. azotu
1,38
w.alif.do C12
1,41
węglow.aroma
2,14
w.arom.inne
0,54
alk.arom.inne
0,44
p.pozostałe
2,87
RAZEM
9,52
Suma gazów
6,65
Suma pyłów
2,87
pyły pozostałe
2,87

PREFABET Osława Dąbrowa S.A., Osława Dąbrowa , 77-143 Studzienice

dwutl. siarki
29,06
dwutl. azotu
23,43
tlenek węgla
117,06
dwutl.węgla
12300,3
pył
23,59
sadza
1,17
mącz.wapien.
0,90
cement
2,66
RAZEM
12498,22
Suma gazów
12469,87
Suma pyłów
28,34

pyły ze spalania paliw

23,59

pyły cem-wap i mat.ogniotrw.

3,57

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnej Dąbrówce,

77-116 Czarna Dąbrówka

dwutl. siarki
3,05
dwutl. azotu
0,53
tlenek węgla
24,14
dwutl.węgla
1073,2
pył
6,26
sadza
0,19
RAZEM
1107,41
Suma gazów
1100,94
Suma pyłów
6,46

pyły ze spalania paliw

6,26
Decor Trends Sp. z o.o.,

Łodzierz 13 , 77-200 Miastko

benzyna
0,50
ksylen
1,80
toluen
2,11
aceton
2,45
alk.butylowy
1,64
octan butylu
7,73
octan etylu
3,45
ketony inne
0,58
p.pozostałe
1,40
RAZEM
22,65
Suma gazów
21,24
Suma pyłów
1,40
pyły pozostałe
1,40

Zakład Produkcyjno -Handlowy "Woltrak Bis" Czesław Wolski, Miastko, Kolejowa 33, 77-200 Miastko

p.pozostałe
1,50
RAZEM
1,50
Suma pyłów
1,50

POLMOR Sp.z o.o., Lęborska 24, 77-100 Bytów

fenol
0,43
ksylen
4,73
aceton
1,54
alk.butylowy
1,33
etylobenzen
0,53
nafta,solwent
1,46
octan butylu
6,86
octan etylu
0,47
metksypropano
0,61
w.alif.inne
2,52
w.arom.inne
0,89
alk.alif.inne
4,50
p.pozostałe
0,43
RAZEM
27,83
Suma gazów
27,38
Suma pyłów
0,44

Gospodarstwo Rolne Ferma Suchorze sp. z o.o.,

77-233 Suchorze
dwutl. siarki
0,87
tlenek węgla
11,41
amoniak
3,63
dwutl.węgla
351,29
pył
1,62
RAZEM
369,15
Suma gazów
367,43
Suma pyłów
1,72

pyły ze spalania paliw

1,62

Łąccy -Kołczygłowy Spółka z o.o.,

Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy

akrylany
1,32
toluen
0,66
aceton
0,74
octan butylu
0,44
p.pozostałe
4,62
RAZEM
9,61
Suma gazów
4,86
Suma pyłów
4,74

Zespół Szkół w Borzytuchomiu , Szkoła filialna w Dąbrówce, 77-141 BORZYTUCHOM

dwutl. siarki
1,18
tlenek węgla
4,16
dwutl.węgla
184,98
pył
1,19
RAZEM
191,65
Suma gazów
190,41
Suma pyłów
1,23

STAKOM Sp. z o.o., Lipowa 9, 77-133 Tuchomie

węglow.aroma
14,06
alk.alifatycz
0,68
alk.alif.inne
3,08
RAZEM
18,59
Suma gazów
18,21
Suma pyłów
0,37

DRUTEX S. A., Lęborska 31, 77-100 Bytów

chl. metylenu
25,57
izocyjaniany
1,81
RAZEM
27,78
Suma gazów
27,57
Suma pyłów
0,20

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Bytowski powiat 2012

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

114,51

dwutl. azotu

49,93

tlenek węgla

288,34
dwutl.węgla
37737,60
RAZEM
38405,40

Suma gazów

38308,92

Suma pyłów

96,48

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Powiat Chojnicki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu.

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 2
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 4
 • ogrzewanie geotermalne 6

 

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu za rok 2012.

Dane z r.2008

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Chojnice , ul. Ceynowy 15

 • nominalna moc cieplna ciepłowni 34,85 MWt: kocioł WLM 5 o mocy 5,0 MW ( 5,815 MWtopalany miałem węglowym ), 3 kotły WR 5 o mocy 5,0 MW każdy ( 5,815 MWt opalane miałem węglowym), kocioł WR 10 o mocy 10 MW ( 11,63 MWt opalany miałem węglowym ),
 • roczne zużycie paliwa ( miału węglowego ) ca 14884 Mg/a,
 • kotły podłączone do 3 emitorów o wysokości 65,0 m , średnicy 0,80 m ( E – 1 Kocioł WLM 5 i WR – 5 , czas pracy 8760 h/rok ,  E – 2 , 2 kotły WR – 5 , czas pracy 5000 h/rok , E – 3 kocioł WR 10 , czas pracy 5000 h/rok. Emitory 1, 2 i 3 podłączone do odpylaczy bateryjno-cyklonowych o skuteczności odpylania do 85 %.
 • Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 do 50 MW opalanych węglem kamiennym.

Rindipol S.A. , ul. Przemysłowa 13 , 89 – 620 Chojnice.

 • nominalna moc cieplna 20,06 MWt : kocioł na biomasę typ. 13-16.57000-65000 o mocy  6 , 5 MW ( 7,56 MWt ) JANFORSEN ENERGI SYSTEM AB SZWECJA , 2 kotły opalane olejem opałowym niskosiarkowym WAR – 2 typu HWV – 500 o mocy 5,0 MW każdy ( 6,25 MWt ) FUO RUMIA , 2 kotły wodne WLM – 5 opalane węglem kamiennym o mocy 5 MW ( 5, 819 MWt ) eksploatowane do lutego 2005 r.
 • Kocioł na biomasę podłączony do emitora E – 1 o wysokości 25 m , średnicy 0,80 (czas pracy 8760 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-2 o wysokości 25 m , średnicy 0,60 m ( czas pracy 1500 h/rok ) , kocioł na olej opałowy HWV – 500 FUO RUMIA podłączony do emitora E-3 ( czas pracy 1500 h/rok ). Urządzenia ochrony powietrza E-1 elektrofiltr V.A.S. o skuteczności odpylania 92,50 % , emitory E-2 i E-3 brak urządzeń oczyszczających. Kotłownia podlega pod standardy emisyjne dla kotłowni o mocy od 5 MW od 50 MW opalanych biomasą i olejem opałowym.

„Klose” Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Szkolna 13

 • ciepłownia na odpady drzewne , kocioł parowy P2 o mocy 2,0 MW ( 3,08 MWt ) oraz 2 kotły E – 125 o mocy 2,0 MW każdy ( 2,86 MWt ) podłączone do emitora E-1 o wysokości 60,5 m ,średnicy 1,25 m Przez 2 miesiące w roku pracują 3 wymienione kotły , przez pozostałe 5 miesięcy sezonu grzewczego 2 kotły E-125 , w sezonie letnim 1 kocioł E-125. Z kotłami współpracują cyklony MGK-20 o sprawności odpylania do 85 %. Kotłownia  podlega obowiązkowi zgłoszenia , natomiast nie jest wymagana decyzja o dopuszczalnej emisji .   

„Floors” Sp. z o.o. ul. 2 lutego 10 , 89 – 632 Brusy

 • kotłownia na rozdrobnione odpady drzewne , kocioł typu CMT/F o mocy grzewczej 2,9 MW oraz 2 kotły Buderus o mocy grzewczej 600 KW każdy opalane olejem opałowym Ekoterm.  Kotłownia ogrzewa zakład Floors Sp. z o.o. , pobliską szkołę podstawową przy ul. Ogrodowej oraz Kaszubskie Osiedle Mieszkaniowe Przedmiotowa instalacja wymaga zgłoszenia. Przedmiotowa ciepłownia zastąpiła kotłownie Gminnego Zakładu Oświaty przy ul. 4 Marca.

Ciepłownia ze spalarnią przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K.  Łukowicza w Chojnicach

 • kotłownia olejowo – gazowa o mocy 6,82 MW wytwarzająca ciepłą wodę dla szpitala i Osiedla Leśnego oraz parę technologiczną dla szpitala – 3 kotły wodne o mocy 1780 KW każdy i 2 kotły parowe o mocy 785 KW każdy opalane gazem lub olejem opałowym , spalarka odpadów SP – 100 L opalana gazem – obecnie nie funkcjonuje.
 • Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice
 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 , KW podłączone do     emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%

Kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” , Nieżychowice , 89 – 600 Chojnice

 • 2 kotły wodne Rumia o mocy 147 KW każdy oraz kocioł wodny UKS-200 o mocy 200 KW podłączone do emitora E-1 o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Urządzenie odpylające: czopuch o sprawności odpylania 20%

 

Główne źródła emisji
Powiat Chojnicki 2012
SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki
150,96
dwutl. azotu
58,11
tlenek węgla
107,93
dwutl.węgla
31864,38
RAZEM
32371,72
Suma gazów
32331,35
Suma pyłów
40,37
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT CHOJNICKI 2012

Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Brusy, 2-go Lutego 7-9, 89-632 Brusy

dwutl. siarki
2,54
tlenek węgla
10,21
dwutl.węgla
453,94
pył
3,17
RAZEM
470,21
Suma gazów
466,92
Suma pyłów
3,29

pyły ze spalania paliw

3,17

Spółdzielnia Inwalidów "RÓWNOŚĆ" Zakład Pracy Chronionej,

Czersk, Pomorska 10, 89-650 Czersk
dwutl. siarki
1,37
tlenek węgla
7,74
dwutl.węgla
344
pył
1,60
RAZEM
355,02
Suma gazów
353,37
Suma pyłów
1,65

pyły ze spalania paliw

1,60
KLOSE Czerska Fabryka Mebli Spółka z o.o.,
Szkolna 13, 89-650 Czersk
ksylen
2,03
toluen
2,22
aceton
4,59
alk.etylowy
0,44
butyloglikol
1,41
izobutyloket
0,42
met.et.keton
1,29
octan butylu
9,44
octan etylu
2,61
metksypropano
1,63
RAZEM
27,83
Suma gazów
27,69

Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - Chojnice" S.A., Chojnice, Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice

dwutl. azotu
2,87
tlenek węgla
0,54
subst. org.
11,57
p.pozostałe
6,41
RAZEM
21,44
Suma gazów
14,99
Suma pyłów
6,44

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Ceynowy  15, 89-604 Chojnice

dwutl. siarki
134,85
dwutl. azotu
43,63
tlenek węgla
40,22
dwutl.węgla
27999,01
pył
11,58
sadza
0,83
RAZEM
28230,16
Suma gazów
28217,74
Suma pyłów
12,41

COMPTE FOR TECH sp. z o.o. , Chojnice, Świętopełka 10F, 89-600 Chojnice

ksylen
4,87
alk.butylowy
0,91
nafta,solwent
0,95
RAZEM
7,06
Suma gazów
6,83

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KŁOS", Nieżychowice 15, Nieżychowice 15,

89-600 Chojnice
dwutl. siarki
1,81
tlenek węgla
9,69
dwutl.węgla
431
pył
3,85
RAZEM
446,73
Suma gazów
442,73
Suma pyłów
4,00

pyły ze spalania paliw

3,85

Polcom Collection Gabriela Słomińska,

Topole 68, 89-600 Chojnice
chlor.etylenu
0,48
ksylen
0,92
alk.etylowy
1,488
etylobenzen
0,49
w.arom.inne
1,04
RAZEM
5,54
Suma gazów
5,54
CREMO POL spółka z o.o.,
Chojnice, Przemysłowa 12, 89-620 Chojnice
styren
5,95
aceton
4,70
RAZEM
10,66
Suma gazów
10,66

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska "ORION" w Ogorzelinach, Ogorzeliny, Osiedle Słoneczne  10, 89-665 Ogorzeliny

dwutl. siarki
1,34
tlenek węgla
7,55
dwutl.węgla
335,88
pył
1,74
RAZEM
346,75
Suma gazów
344,95
Suma pyłów
1,80

pyły ze spalania paliw

1,74
SEKO  S.A.,
Zakładowa 3, 89-620 Chojnice
toluen
0,69
aceton
0,42
butan
5,74
izobutan
2,71
kwas octowy
7,29
octan etylu
1,12
RAZEM
18,52
Suma gazów
18,52
MEBLIK sp.z o.o.,

Topole 42, Topole 42, 89-620 Chojnice

ksylen
0,51
aceton
1,97
octan butylu
0,50
RAZEM
3,27
Suma gazów
3,27

POLIPOL MEBLE Sp. z o.o.,

Zakładowa 1, 89-604 Chojnice

w.alif.do C12
2,32
węglow.aroma
0,80
alk.alifatycz
1,03
ketony inne
1,45
RAZEM
5,61
Suma gazów
5,61
Rindipol S.A., Przemysłowa 4, 89-620 Chojnice
dwutl. siarki
2,06
dwutl. azotu
8,47
tlenek węgla
2,02
dwutl.węgla
470,99
pył
0,51
p.ze spal.pal
0,86
RAZEM
484,92
Suma gazów
483,55
Suma pyłów
1,37

pyły ze spalania paliw

1,37

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Silnie,

Silno, Główna 4/20, 89-620 Chojnice
dwutl. siarki
1,58
tlenek węgla
8,92
dwutl.węgla
396,49
pył
3,64
RAZEM
410,98
Suma gazów
407,19
Suma pyłów
3,78

pyły ze spalania paliw

3,64

CORSIVA  YACHTING   ARTUR  GRUGEL, Ciechocin   1, Ciechocin   1, 89-620 CHOJNICE

styren
7,54
aceton
1,03
RAZEM
8,58
Suma gazów
8,58

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Gorzelnia Rolnicza S.C.  R.Stelmaszyk,I.Stelmaszyk, Jeziorki 9 ,

 89-641 Nowa Cerkiew

dwutl. siarki
5,29
dwutl. azotu
0,82
tlenek węgla
4,65
dwutl.węgla
207
pył
1,40
RAZEM
219,20
Suma gazów
217,78
Suma pyłów
1,41

pyły ze spalania paliw

1,40
CMT Chojnice Sp. z o.o.,

Zakładowa  6, 89-600 Chojnice

ksylen
0,93
alk.butylowy
0,52
alk.etylowy
0,59
octan butylu
3,85
octan metylu
0,98
o-ksylen
1,35
RAZEM
9,06
Suma gazów
8,98
FLOORS Spółka z o.o.,
Ogrodowa 5, 89-632 Brusy
dwutl. azotu
0,95
tlenek węgla
15,67
dwutl.węgla
1205,65
RAZEM
1223,06
Suma gazów
1222,80
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 Ochrona zdrowia: pył M2,5

Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uśredniania
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Pył PM2,5
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż25 µg/m3
poziom przekracza25 µg/m3 nie jest większy niż 27 µg/m3
poziom przekraczający27 µg/m3
03-poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia
Zanieczyszczenie
Obszar
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon
zwykły uzdrowisko
8-godz
poziom większy niż120 µg/m3
poziom przekraczający 120µg/m3
Ochrona roślin SO2, NOx i O3
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
Tlenki azotu
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 30 µg/m3
poziom przekraczający 30µg/m3
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
docelowy
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 18000µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
poziom przekraczający18000 µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
03-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin
 
Zanieczyszczenie
Czas uśredniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
okres wegetacyjny (IV-31 VII)
poziom nie większy niż 6000 µg/m3
poziom przekraczający 6000µg/m(średnio dla ostatnich 5 lat)

 Zestawienie wyników pomiarowych z roku 2011

Czynnik Pomiar Stacja Średnia Max Pokr. Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
 NO2 pasywny Chojnice, ul. Bytowska  9,7  18,3(m)  100       
  pasywny  Konarzyny  5,8  9,9 (m)  100       
    Czersk, ul. Szkolna  8,4  13,4(m)  100       
    Czersk, ul. Chojnicka  10,6  16,3(m)  100       
    Bory Tucholskie  3,8  8,2(m)  100       
    Chojnice, ul. Gdańska  8,5  19,7(m)  100       
    Chojnice, Pl. Piastowski  13,7  19,9(m)  100       
    Chojnice, ul. Bytowska  9,8  18,2(m)  100       
    Brusy  7,1  12,3(m)  100       
benzen  pasywny  Czersk  3,2    100       
    Brusy  4,0    100       
    Bory Tucholskie  1,1    100       
    Chojnice, ul. Gdańska  2,4    100       
    Chojnice, Pl. Piastowski  3,8    100       
 
 
Zestawienie wyników pomiarowych  z roku 2012
 
Czynnik Pomiar Stacja Średnia Max Pokr. Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
 NO2 pasywny Chojnice, ul. Bytowska  9,7  18,3(m)  100       
  pasywny  Konarzyny  7,8  13,5 (m)  100       A
    Czersk, ul. Szkolna  9,5  12,9(m)  100       A
    Czersk, ul. Chojnicka  14,5  21,3(m)  100       A
    Bory Tucholskie  3,9  5,7(m)  100       A
    Chojnice, ul. Gdańska  9,0  11,7(m)  100       A
    Chojnice, Pl. Piastowski  15,6  20,8(m)  100       A
    Chojnice, ul. Bytowska  12,4  21,4(m)  100       A
    Brusy  7,9  13,5(m)  100     
benzen  pasywny  Czersk  3,4    100       
    Brusy  3,7   100       
    Bory Tucholskie  1,2    100       
    Chojnice, ul. Gdańska  2,9    100       
    Chojnice, Pl. Piastowski  4,1   100       
 

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia i  roślin - rok 2012

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat chojnicki włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach – Kościerzyna, Kwidzyn, Słupsk, Starogard, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, ,Wejherowo ), dlaO3 – zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020) do klasy D2.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl
 

 

 

Powiat Człuchowski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 6
 • gaz z sieci 5
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy (lokalizacja, moc) 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła (lokalizacja, moc) - 
 • kolektory słoneczne 7
 • inne: brak danych
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Biogazowania Rolnicza w Pawłówku
 • Biogazownia Rolnicza w Płaszczycy
 • Biogazownia Rolnicza w Uniechówku
 • Biogazownia Rolnicza w Koczale

kotłownie

 • Kotłownia Rejonowa w Człuchowie ul.Średnia 14 - miał węglowy
 • Kotłownia Rejonowa w Czarnem ul.Ogrodowa 22A - miał węglowy 
Główne źródła emisji
POWIAT CZŁUCHOWSKI
Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

REMPRODEX Spółka z o.o., Jerzego z Dąbrowy 3,
77-300 Człuchów
węglow.aroma
3,56
alk.alifatycz
1,71
pył
1,09
RAZEM
6,68
Suma gazów
5,44
Suma pyłów
1,23
pyły pozostałe
1,23
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT

Sp.z o.o., Ekologiczna  7, 80-209 Chwaszczyno

dwutl. siarki
7,79
dwutl. azotu
6,13
tlenek węgla
30,68
dwutl.węgla
3221,4
pył
6,55
RAZEM
3272,69
Suma gazów
3266,01
Suma pyłów
6,68

pyły ze spalania paliw

6,55

Zakład Produkcyjno-Handlowy Cecylia Kapelska, Zagórki 12, 77-300 Człuchów

aceton
1,45
octan butylu
0,85
RAZEM
3,20
Suma gazów
3,09
Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej  "PRZYBKOWO"
Sp.z o.o., Przybkowo 27, 78-460 Barwice
dwutl. azotu
0,69
tlenek węgla
4,67
amoniak
42,54
siarkowodór
0,51
dwutl.węgla
108,56
pył
1,44
RAZEM
158,57
Suma gazów
157,11
Suma pyłów
1,46

pyły ze spalania paliw

1,44

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"ROLPAKO" - Sp.z o.o., Pakotulsko , Pakotulsko , 77-320 Przechlewo

dwutl. siarki
11,25
dwutl. azotu
1,37
tlenek węgla
61,93
dwutl.węgla
2752,46
pył
3,93
RAZEM
2831,33
Suma gazów
2827,25
Suma pyłów
4,08

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADZIEJA", 77-326 Wyczechy

dwutl. siarki
9,83
dwutl. azotu
0,64
tlenek węgla
29,10
dwutl.węgla
1293,6
pył
6,20
RAZEM
1339,55
Suma gazów
1333,19
Suma pyłów
6,36

pyły ze spalania paliw

6,20
PROMET Sp.z o.o. Produkcja Metalowa, Sienkiewicza 21,
77-300 Człuchów
węglow.aroma
0,83
alk.alifatycz
1,30
RAZEM
2,22
Suma gazów
2,17
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex"
Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Nowej Wsi ,
Nowa Wieś Człuchowska , 77-320 Przechlewo
p.pozostałe
15,13
RAZEM
15,14
Suma pyłów
15,13
pyły pozostałe
15,13
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex"
Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Bielsku Pomorskim,
Bielsko Pomorskie 9/10, 77-220 Koczała
p.pozostałe
26,28
RAZEM
26,29
Suma pyłów
26,28
pyły pozostałe
26,28

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Polnicy,

Polnica 49, Polnica 49, 77-323 Polnica
p.pozostałe
7,25
RAZEM
7,31
Suma pyłów
7,250034

RADPOL  S.A. Zaklad Osprzetu Termokurczliwego, Człuchów, Batorego 14, 77-300 Człuchów

dwutl. siarki
1,22
tlenek węgla
6,71
dwutl.węgla
298,14
pył
1,22
RAZEM
308,10
Suma gazów
306,47
Suma pyłów
1,62

pyły ze spalania paliw

1,22
Poldanor S.A., Przechlewo, Dworcowa 25,
77-320 Przechlewo
dwutl. siarki
11,02
dwutl. azotu
82,95
tlenek węgla
84,98
amoniak
64,17
formaldehyd
9,85
metan
108,06
dwutl.węgla
36663,55
p.ze spal.pal
1,40
p.pozostałe
38,75
RAZEM
37065,19
Suma gazów
37025,04
Suma pyłów
40,15

pyły ze spalania paliw

1,40
pyły pozostałe
38,75

Polaszek Meble  sp.zo.o, Zagórki 12, Zagórki 12,

77-300 Człuchów
węglow.aroma
1,65
ketony inne
0,44
RAZEM
2,33
Suma gazów
2,33

Zakład Gospodarki Komunalnej  Zakład Budżetowy., Człuczowska 27, 77-220 Koczała

dwutl. siarki
5,38
dwutl. azotu
5,61
tlenek węgla
14,03
dwutl.węgla
2946,3
pył
7,49
RAZEM
2978,87
Suma gazów
2971,33
Suma pyłów
7,54

pyły ze spalania paliw

7,49

Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów Spółka z o.o., Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

dwutl. siarki
49,10
dwutl. azotu
30,78
tlenek węgla
38,48
dwutl.węgla
16444,83
pył
57,56
RAZEM
16621,50
Suma gazów
16563,71
Suma pyłów
57,78

pyły ze spalania paliw

57,56
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Czarnem, Kościuszki 42, 77-330 Czarne
dwutl. siarki
14,45
dwutl. azotu
6,94
tlenek węgla
17,35
dwutl.węgla
3644,13
pył
11,89
RAZEM
3694,88
Suma gazów
3682,88
Suma pyłów
11,99

pyły ze spalania paliw

11,89
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 
 
 
 

Powiat Człuchowski

SUMA EMISJI [Mg/r] 2012

Emisja z dużych i średnich źródeł

według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

110,18

dwutl. azotu

135,42

tlenek węgla

288,09
dwutl.węgla
67372,99
RAZEM
68333,92

Suma gazów

68146,15

Suma pyłów

187,76
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3 

Zanieczyszczenie

Normowany poziom

Czas uśrednienia

Klasa A
Klasa C
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

24 godz.

nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

Dwutlenek azotu
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

 więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Tlenek węgla
dopuszczalny
8 godz.
poziom nie większy niż 10 000 µg/m3
poziom przekraczający 10 000 µg/m3
8 godz.
poziom nie większy niż 5 000 µg/m3
poziom przekraczający 5 000 µg/m3
Benzen
dopuszczalny
rok

poziom nie większy niż 5  µg/m3

poziom przekraczający 5 µg/m3
Pył zawieszony
PM10
dopuszczalny
24 godz.

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Ołów
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż 0,5 µg/m3
poziom przekraczający 0,5 µg/m3
Arsen
docelowy
rok
poziom nie większy niż 6 ng/m3
poziom przekraczający 6 ng/m3
Kadm
docelowy
rok
poziom nie większy niż 5 ng/m3
poziom przekraczający 5 ng/m3
Nikiel
docelowy
rok
poziom nie większy niż 20 ng/m3
poziom przekraczający 20 ng/m3
Benzo(α)piren
docelowy
rok
poziom nie większy niż 1 ng/m3
poziom przekraczający 1 ng/m3
Ozon
docelowy
8 godz.

nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

 

Ochrona zdrowia: pył M2,5
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uśredniania
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Pył PM2,5
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż25 µg/m3
poziom przekracza25 µg/m3 nie jest większy niż 27 µg/m3
poziom przekraczający27 µg/m3
 
03-poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia
Zanieczyszczenie
Obszar
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon
zwykły uzdrowisko
8-godz
poziom większy niż120 µg/m3
poziom przekraczający 120µg/m3
 
Ochrona roślin SO2, NOx i O3
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
Tlenki azotu
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 30 µg/m3
poziom przekraczający 30µg/m3
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
docelowy
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 18000µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
poziom przekraczający18000 µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
 
03-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin
 
Zanieczyszczenie
Czas uśredniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
okres wegetacyjny (IV-31 VII)
poziom nie większy niż 6000 µg/m3
poziom przekraczający 6000µg/m(średnio dla ostatnich 5 lat)
 

 

Wyniki pomiarów rok 2011
 

 Czynnik

Pomiar

Stacja

Średnia µg/m³

Maks. µg/m³

Pokr.

Klasa

NO2

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

8,7

13,9(m)

75

A

Człuchów, ul. Woj. Polskiego

12,2

17,2(m)

100

A

Czarne, ul. Zamkowa

5,0

9,5(m)

100

A

Czarne, ul. Moniuszki

6,8

12,5(m)

100

A

Debrzno, ul. Niepodległości

6,9

15,1(m)

100

A

Debrzno, ul. Bałtycka

7,0

12,0(m)

100

A

Koczała

4,8

8,6(m)

100

A

Przechlewo

6,4

12,4(m)

100

A

Rzeczenica

9,4

20,6(m)

100

A

benzen

pasywny

Człuchów, ul. Słowackiego

2,3

-

83

A

 

pasywny

Człuchów, ul. Wojska Polskiego

2,6

-

100

A

 

pasywny

Czarne

3,2

-

100

A

 

pasywny

Debrzno

3,2

-

100

A

 

pasywny

Rzeczenica

3,2

-

75

A

 

Wyniki pomiarów rok 2012

 Czynnik
Pomiar
Stacja
Średnia
µg/m³
Max
µg/m³
Pokr.
%
Klasa
Rok  h
 
NO2
 pasywny

Człuchów ul.Słowackiego

9,7
17(m)
100
       A   A    
 

Człuchów, ul.Woj.Polskiego

14,1
21,4(m)
100
A  A
 

Czarne ul.Zamkowa

6,3
12,7(m)
100

  A    A

 

Czarne ul.Moniuszki

7,7
15,8(m)
92
A   A
 

Debrzno ul.Niepodległości

7,5
15,6(m)
100
A   A
 

Debrzno ul.Balickiego

6,5
12,9(m)
100
A    A
 
Koczała
5,5
12(m)
100
A    A
 
Przechlewo
8,1
19,2(m)
100
A   A
 
Rzeczenica
9,5
15,6(m)
100
A    A
 
benzen
pasywny

Człuchów ul.Słowackiego

3,0
-
83
A
 
 
pasywny

Człuchów, ul.Woj.Polskiego

2,6
-
100
A
 
 
pasywny
Czarne
3,5
-
100
A
 
 
pasywny
Debrzno
3,4
-
100
A
 
 
pasywny
Rzeczenica
3,2
-
100
A
 

 

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia - rok 2012 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  C(D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ  Powiat Człuchowski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10 (przekroczenia w miastach - Kościerzyna, Lębork, Starogard,  Wejherowo), pyłu PM2,5 - klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo), dlaO3 - przekroczenie - Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.              

Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl 

 

Powiat Gdański

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1 
 • gaz z butli - 5 
 • gaz z sieci - 2
 • olej opałowy - 4 
 • ciepło z miejskiej sieci - 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - brak danych  
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6 
 • kolektory słoneczne - 6 
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – brak
   
 • kotłownie  

 

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

2.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Chopina 34

Pruszcz Gdański

>5

olej opałowy lekki

3.

Przedszkole Niepubliczne „Jedynaczka”

ul. Kochanowskiego 8

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

4.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Matejki 1

Pruszcz Gdański

1,4

olej opałowy lekki

5.

Urząd Miasta

ul. Grunwaldzka 20

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

6.

Zespół Szkół Nr 4

ul. Kasprowicza 16

Pruszcz Gdański

<1,4

gaz ziemny wysokometanowy

7.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ul. Niemcewicza 1

Pruszcz Gdański

>5

gaz ziemny wysokometanowy/ olej opałowy lekki

8.

"Promex" Sp.j. Wspólne Przedsiębiorstwo T. Ciarkowski i M. Czechowski

Spacerowa 22

83-010 Straszyn

3,3

miał węglowy

 

Główne źródła emisji
Powiat gdański
Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

Smurfit Kappa Polska Spółka z o.o. - Warszawa, Klasyków 36, 03-163 Warszawa

dwutl. azotu
3,42
p.pozostałe
2,17
RAZEM
5,98
Suma gazów
3,80
Suma pyłów
2,17
pyły pozostałe
2,17

Makro Cash and Carry Polska,

Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
flpochwęgHFC
0,57
RAZEM
0,59
Suma gazów
0,59

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno- Handlowe "POMKOL" Sp. z o.o

Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy

dwutl. siarki
1,47
tlenek węgla
10,33
dwutl.węgla
188,88
pył
1,28
sadza
0,45
p.krzemowe
6,24
RAZEM
209,11
Suma gazów
200,97
Suma pyłów
8,14
CROWN Packaging Polska Spółka z o.o.,

 Zastawna 38, 83-000 Pruszcz Gdański

dwutl. azotu
5,80
tlenek węgla
71,85
alk.butylowy
0,46
alk.etylowy
1,47
nafta,solwent
0,92
oct.etylenogl
0,42
dwutl.węgla
2638,55
alk.alif.inne
0,68
RAZEM
2722,51
Suma gazów
2722,49
SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.,
Wałowa 46, 80-858 GDAŃSK
dwutl. siarki
10,44
dwutl. azotu
3,95
tlenek węgla
14,23
ozon
3,11
dwutl.węgla
2831,24
pył
4,93
RAZEM
2868,05
Suma gazów
2863,00
Suma pyłów
5,05

pyły ze spalania paliw

4,93

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Spółka z o.o.,

Tysiąclecia 16, 83-000 Pruszcz Gdański

dwutl. azotu
4,53
tlenek węgla
0,75
dwutl.węgla
5062,79
RAZEM
5068,17
Suma gazów
5068,13

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej, Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

dwutl. siarki
4,58
tlenek węgla
16,13
dwutl.węgla
717,02
pył
3,51
RAZEM
741,74
Suma gazów
738,10
Suma pyłów
3,63

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIOSNA", Jesionowa 13, 83-047 Przywidz

dwutl. siarki
5,39
dwutl. azotu
2,69
tlenek węgla
13,48
dwutl.węgla
1415,4
pył
6,11
sadza
0,22
RAZEM
1443,31
Suma gazów
1436,97
Suma pyłów
6,34
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe  "GREGOR" S.A., Tczewska 1 A,
83-032 Pszczółki
benzyna
0,55
aceton
2,21
octan etylu
0,48
RAZEM
3,62
Suma gazów
3,62
Norwood Spółka z o.o.,
Rusocin, Rataja 6, 83-031 Łęgowo
2etoksyetanol
0,28
metksypropano
0,15
alk.alif.inne
0,11
cynk
0,27
RAZEM
1,27
Suma gazów
0,97
Suma pyłów
0,29
ORCHIS Energia Sopot Spółka z o.o.,
Sopot, 23 Marca 77 C, 81-820 Sopot
dwutl. siarki
7,48
dwutl. azotu
5,67
tlenek węgla
14,18
dwutl.węgla
2977,8
pył
8,64
RAZEM
3013,85
Suma gazów
3005,14
Suma pyłów
8,71
ANTADO Sp. z o.o., Młyńska 1/3, 83-010 Straszyn
węglow.aroma
1,82
RAZEM
1,82
Suma gazów
1,82
GALEON Sp. z o.o. Sp. k.,
Starogardzka 22, 83-010 Straszyn
aceton
21,48
RAZEM
22,30
Suma gazów
22,30
 
 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
Powiat Gdański

SUMA EMISJI [Mg/r] 2012

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

29,53

dwutl. azotu

26,59

tlenek węgla

141,28
dwutl.węgla
15831,69
RAZEM
16102,37

Suma gazów

16067,94

Suma pyłów

34,42
Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie

Normowany poziom

Czas uśrednienia

Klasa A
Klasa C
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

24 godz.

nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

Dwutlenek azotu
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

 więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Tlenek węgla
dopuszczalny
8 godz.
poziom nie większy niż 10 000 µg/m3
poziom przekraczający 10 000 µg/m3
8 godz.
poziom nie większy niż 5 000 µg/m3
poziom przekraczający 5 000 µg/m3
Benzen
dopuszczalny
rok

poziom nie większy niż 5  µg/m3

poziom przekraczający 5 µg/m3
Pył zawieszony
PM10
dopuszczalny
24 godz.

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Ołów
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż 0,5 µg/m3
poziom przekraczający 0,5 µg/m3
Arsen
docelowy
rok
poziom nie większy niż 6 ng/m3
poziom przekraczający 6 ng/m3
Kadm
docelowy
rok
poziom nie większy niż 5 ng/m3
poziom przekraczający 5 ng/m3
Nikiel
docelowy
rok
poziom nie większy niż 20 ng/m3
poziom przekraczający 20 ng/m3
Benzo(α)piren
docelowy
rok
poziom nie większy niż 1 ng/m3
poziom przekraczający 1 ng/m3
Ozon
docelowy
8 godz.

nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

 

Ochrona zdrowia: pył M2,5
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uśredniania
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Pył PM2,5
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż25 µg/m3
poziom przekracza25 µg/m3 nie jest większy niż 27 µg/m3
poziom przekraczający27 µg/m3
03-poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia
Zanieczyszczenie
Obszar
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon
zwykły uzdrowisko
8-godz
poziom większy niż120 µg/m3
poziom przekraczający 120µg/m3
Ochrona roślin SO2, NOx i O3
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
Tlenki azotu
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 30 µg/m3
poziom przekraczający 30µg/m3
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
docelowy
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 18000µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
poziom przekraczający18000 µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
03-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin
 
Zanieczyszczenie
Czas uśredniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
okres wegetacyjny (IV-31 VII)
poziom nie większy niż 6000 µg/m3
poziom przekraczający 6000µg/m(średnio dla ostatnich 5 lat)

Wyniki pomiarów, rok 2011
 

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. µg/m³ Pokr. % Częst.przekr. Klasa
a 24 1
 SO2  pasywny Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 8,2 19,6(m) 100   A    
 SO2   pasywny Kiezmark 7,7 15,5(m) 100   A    
SO2 pasywny Przywidz 7,9 17,6(m) 100   A    
SO2 pasywny Kolbudy 9,0 19,0(m) 100   A    
 NO2  pasywny Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 17,6 26,1(m) 100   A    
 NO2 pasywny  Kiezmark 12,0 21,1(m) 100   A    
NO2 pasywny Kolbudy 12,3 29,0(m) 100   A    
NO2 pasywny Przywidz 12,9 22,7(m) 100   A    
benzen  pasywny  Pruszcz Gdański ul. 10 lutego 2,0   100   A    
benzen  pasywny  Kiezmark 2,2   100   A    
 benzen   pasywny Kolbudy 2,0   100   A    
benzen    pasywny Przywidz 1,9   100   A    

 

 Wyniki pomiarów, rok 2012

Czynnik
Pomiar
Stacja
Średnia
µg/m³
Max.
µg/m³
Pokr
%
Częst.przekr.
Klasa
a
24
1
 
 
      SO2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasywny

Pruszcz Gd 10Lutego

3,0
8(m)
100
 
A
 A
 A
Kiezmark
3,8
11(m)
100
 
A
 A
 A
 
pasywny
Przywidz
6,0
16,2(m)
100
 
A
A
A
 
pasywny
Kolbudy
3,5
8,40(m)
92
 
A
A
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasywny
       Kowale
3,1
7,7(m)
92
 
A
A
A
NO2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasywny

Pruszcz Gd.10 lutego

15,0
20,6(m)
100
 
A
 
 A
Kiezmark
10,4
13,3(m)
100
 
A
 
 A
 
 
Kolbudy
11,9
16,4(m)
92
 
A
 
A
 
 
Przywidz
12,9
16,9
100
 
A
 
A
benzen
pasywny
Pruszcz Gdański
ul.10 Lutego
2,3
 
 
100
 
A
 
 
Kiezmark
1,9
 
100
 
A
 
 
 
 
Kolbudy
2,0
 
100
 
A
 
 
 
 
Przywidz
2,1
 
100
 
A
 
 

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia - rok 2012

 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C B A A A A A C  C(D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu długoterminowy (2020)

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ  powiat gdański włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10 (przekroczenia w miastach – Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM2,5 – klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork, Lębork, Władysławowo,Wejherowo), dla O3 –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych (r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.             

 

Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

 

Powiat Kartuski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli – 4
 • gaz z sieci – 6
 • olej opałowy – 2
 • ciepło z miejskiej sieci –
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 5
 • kolektory słoneczne – 6 
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak
kotłownie: 

Gmina Kartuzy:

Nazwa

Moc [MW]

Nosnik energii

kotłownia K-2308 na osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

17,45

miał węglowy

kotłownia K-2301 na osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

13,94

węgiel kamienny

kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 45, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

13,94

węgiel kamienny

kotłownia na ul. Mściwoja II/10 w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,06

miał węglowy

Kotłownia w Brodnicy Górnej (Szkoła) na ul. Chmieleńskiej 1, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,24

miał węglowy,

węgiel kamienny

Kotłownia w Brodnicy Górnej (Dom) na ul. Chmieleńskiej 2, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,05

węgiel kamienny

kotłownia Osiedla Mieszkaniowego “ Wichrowe Wzgórza “ w Sierakowicach, eksploatowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ Kaszuby “ w Kartuzach

1,06

olej opałowy typu EKOTERM

kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach

3,14

węgiel kamienny

 

Gmina Żukowo

Miejscowość

Moc [MW]

Nośnik energii

Chwaszczyno

0,05

gaz ziemny

Banino

0,05

gaz ziemny

Miszewo

0,05

olej lekki

Skrzeszewo

0,04

olej lekki

Sulmin

0,04

gaz ziemny

Niestępowo

0,04

olej lekki

Leźno

0,07

olej lekki

Babi Dół

0,08

olej lekki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”

w Żukowie

0,25

gaz ziemny

Żukowo ul. Gdańska 52

0,05 MW

gaz ziemny

Żukowo ul. Gdańska 48

0,05 MW

gaz ziemny

Małkowo

0,025 MW

olej lekki

 Gmina Chmielno:

 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie 300 kW – olej opałowy
 • Zespół Szkół w Chmielnie 280 kW – olej opałowy
 • Zespół Szkół w Miechucinie 150 kW - biomasa

Pozostałe Gminy – brak danych

Główne źródła emisji

Powiat kartuski 2012

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Beckmann Volmer Mechanical Engineering Sp.zo.o., Żukowo, 3-go Maja 25, 83-330 Żukowo

 • tlenek węgla 0,45
 • benzyna 1,68
 • ksylen 3,06
 • alk.butylowy 0,88
 • p.pozostałe 3,20
 • RAZEM 9,39
 • Suma gazów 6,18
 • Suma pyłów 3,20

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MESTWIN" , Jeziorna 2, 83-300 KARTUZY

 • dwutl. siarki 2,69
 • dwutl. azotu 0,38
 • tlenek węgla 17,20
 • dwutl.węgla 764,58
 • pył 3,26
 • RAZEM 788,24
 • Suma gazów 784,86
 • Suma pyłów 3,37

ROCKFIN Spółka z o.o., Nowy Tuchom 10 80-209 Chwaszczyno

 • w.alif.do C12 2,14
 • węglow.aroma 3,39
 • alk.alif.inne 0,45
 • RAZEM 7,00
 • Suma gazów 6,99

ASHLAND POLAND Spółka z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu, Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa

 • styren 4,88
 • aceton 13,87
 • dwutl.węgla 128,75
 • subst. org. 1,98
 • RAZEM 149,97
 • Suma gazów 149,77

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC" SPÓŁKA Z O.O , SĘDZICKIEGO 19, 83-300 KARTUZY

 • dwutl. siarki 94,53
 • dwutl. azotu 27,06
 • tlenek węgla 102,74
 • dwutl.węgla 15427,24
 • pył 30,59
 • sadza 1,01
 • RAZEM 15683,21
 • Suma gazów 15651,61
 • Suma pyłów 31,60
 • pyły ze spalania paliw 30,59
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,01

Laminaty Poliestrowo - Szklane Czesław Hoppe, Leźno 40 A 112-114, 80-298 Gdańsk

 • styren 1,08
 • RAZEM 1,63
 • Suma gazów 1,63

KRAB Sp. z o.o., Kawle Dolne 4/G, 83-304 Przodkowo

 • ksylen 1,21
 • aceton 0,95
 • met.et.keton 0,88
 • octan butylu 1,00
 • RAZEM 4,52
 • Suma gazów 4,52

Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara, Chmielno 10A, Chmielno 10A, 83-333 Chmielno

 • ksylen 0,65
 • octan butylu 0,87
 • RAZEM 2,52
 • Suma gazów 2,52

Burhens Sp.zo.o., Kowale Górne 33, Kowale Górne 33, 83-304 Przodkowo

 • w.alif.do C12 1,34
 • aceton 1,01
 • RAZEM 2,37
 • Suma gazów 2,37 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Kartuski powiat 2012

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych źródeł

według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

97,38

dwutl. azotu

27,65

tlenek węgla

120,48

dwutl.węgla

16320,5772

RAZEM

16648,98215

Suma gazów

16610,58831

Suma pyłów

38,393841

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3    

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

 

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Rok 2011:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr % Częst. przekr Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kartuzy 12,0 88,0(24) 50   A A  
  pasywny Kartuzy 8,7 21,4(m) 100   A    
  pasywny Dzierżążno 14,3 90,0(m) 100   A    
    Sierakowice 9,2 16,6(m) 83   A    
    Żukowo 6,1 18,8(m) 100   A    
    Egiertowo 7,6 25,6(m) 100   A    
NO2 manualny Kartuzy 23 51(24) 52   A    
  pasywny Kartuzy 17,4 26,6(m) 100   A    
  pasywny Dzierżążno 13,7 20,1(m) 100   A    
    Egiertowo 11,1 14,7(m) 100   A    
    Żukowo 26,6 38,3(m) 100   A    
    Sierakowice 13,3 26,2(m) 83   A    
benzen manualny Kartuzy 2   51   A    
    Kartuzy 2,4   100   A    
  pasywny  Żukowo 2,7   100   A    
    Dzierżążno 2,4   100   A    
    Egiertowo 1,8   100   A    
    Sierakowice 3,4   83   A    

 

Rok 2012:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr % Częst. przekr Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kartuzy 21 62(24) 22   A A
  pasywny Kartuzy 15,9 27,9(m) 92   A  A
  pasywny Dzierżążno 5,2 10,3(m) 100   A  A  A
    Sierakowice 8 12,2(m) 100   A  A  A
    Żukowo 3,2 9,7(m) 100   A  A  A
    Egiertowo 4,1 9,8(m) 100   A  A  A
NO2 manualny Kartuzy 19 - 22   A    A
  pasywny Kartuzy 15,9 20,7(m) 92   A    A
  pasywny Dzierżążno 13,9 19,9(m) 100   A    A
    Egiertowo 11,4 15,9(m) 100   A    A
    Żukowo 26,6 34,1(m) 100   A    A
    Sierakowice 12,2 19,1(m) 100   A    A
benzen manualny Kartuzy 2   44   A    
    Kartuzy 2,3   92   A    
  pasywny  Żukowo 2,8   100   A    
    Dzierżążno 2,6   100   A    
    Egiertowo 2,1   100   A    
    Sierakowice 4,4   83   A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy
Kod strefy

 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 
 
Uwagi
 
 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
Strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
C
(D2)

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu długoterminowy (2020)

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ  powiat kartuski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach – Kościerzyna, Lębork, Starogard,  Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dlaO3 –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.             

 

 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Kościerski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 5
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 4
 • kolektory słoneczne 5
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak

kotłownie – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Strzelecka 30A
 

 • moc 27,6 MW i 1,4 MW,
 • nośnik energii miał węglowy i biomasa
   
Główne źródła emisji
Nazwa substancji
Ładunek całkowity [Mg]

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc  Chłopska",

Długa 184, 83-440 Karsin
dwutl. siarki
0,86
tlenek węgla
7,02
dwutl.węgla
305,3
pył
0,67
RAZEM
314,09
Suma gazów
313,39
Suma pyłów
0,69
pyły ze spalania paliw
0,67

Spółdzielnia  Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WIERZYCA", Stara Kiszewa, Wyzwolenia 15, 83-430 Stara Kiszewa

dwutl. siarki
2,32
dwutl. azotu
0,38
tlenek węgla
11,59
dwutl.węgla
515,45
pył
3,63
sadza
0,09
RAZEM
533,49
Suma gazów
529,758
Suma pyłów
3,73
pyły ze spalania paliw
3,63

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o., J.Wybickiego 27 27, 83-423 Wielki Klincz

dwutl. azotu
5,3
tlenek węgla
1,06
węglow.aroma
21,46
ksylen
16,13
octan butylu
24,34
pył
5,96
RAZEM
74,26
Suma gazów
68,30
Suma pyłów
5,96
pyły ze spalania paliw
2,12
Gospodarstwo Rolne A. Dyszer
83-403 Grabowo Kościerskie
amoniak
4,92
pył
2,016
RAZEM
7,21
Suma gazów
5,20
Suma pyłów
2,016
pyły pozostałe
2,016
UNITRADE SPÓŁKA Z O.O.,
 Kurzyńskiego 6/2, 80-306 Gdańsk
tlenek węgla
2,51
pył
17,15
RAZEM
20,02
Suma gazów
2,87
Suma pyłów
17,15
pyły pozostałe
17,15

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A., Łubiana, Zakładowa  1, 83-407 Łubiana

dwutl. azotu
19,93
tlenek węgla
3,14
dwutl.węgla
21648,49
pył
7,10
RAZEM
21679,87
Suma gazów
21672,10
Suma pyłów
7,768

Gdańska Fundacja Dobroczynności, Ogarna  29/30, 80-826 Gdańsk

dwutl. siarki
0,97
tlenek węgla
6,71
dwutl.węgla
298,56
pył
1,42
RAZEM
307,88
Suma gazów
306,40
Suma pyłów
1,47
pyły ze spalania paliw
1,42

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA"
w Grabowie Kościerskim,

 83-403 Grabowo Kościerski
dwutl. siarki
10,02
dwutl. azotu
2,77
tlenek węgla
13,89
dwutl.węgla
1459,08
pył
8,33
RAZEM
1494,41
Suma gazów
1485,76
Suma pyłów
8,65

Spółdzielnia Mieszkańców "LUBANIANKA"
w Lubaniu,  83-422 Nowy Barkoczyn

dwutl. siarki
5,74
dwutl. azotu
2,87
tlenek węgla
14,36
dwutl.węgla
1508,72
pył
2,87
RAZEM
1534,80
Suma gazów
1531,71
Suma pyłów
3,08
LIMKO Sp. z o.o.,  83-407 Łubiana
węglow.aroma
3,17
RAZEM
3,52
Suma gazów
3,52

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA" w Orlu,  83-420 Liniewo

dwutl. siarki
4,55
dwutl. azotu
1,89
tlenek węgla
9,48
dwutl.węgla
996,07
pył
2,52
RAZEM
1014,63
Suma gazów
1012,01
Suma pyłów
2,62

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury

"KOS-EKO" Sp. z o.o.,

Strzelecka 30 A, 83-400 Kościerzyna

dwutl. siarki
71,19
dwutl. azotu
47,68
tlenek węgla
128,15
dwutl.węgla
23416,41
pył
14,17
sadza
0,57
RAZEM
23678,22
Suma gazów
23663,48
Suma pyłów
14,74

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "LARIX" A.Sobiechowska i S.Sobiechowski S.C.,

Kobyle 2 , 83-236 Pogódki
p.pozostałe
2,48
RAZEM
2,74
Suma gazów
0,25
Suma pyłów
2,48
Gospodarstwo Rolne  Jolanta i Andrzej Krefft,
Niedamowo , 83-423 Wielki Klincz
amoniak
3,74
pył
1,03
RAZEM
4,98
Suma gazów
3,95
Suma pyłów
1,03

Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o., Strzelecka  30 B, 83-400 Kościerzyna

dwutl. siarki
3,05
dwutl. azotu
0,648
tlenek węgla
44,43
dwutl.węgla
799,2
pył
1,39
sadza
0,69
RAZEM
850,02
Suma gazów
847,92
Suma pyłów
2,09
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

Powiat Kościerski

SUMA EMISJI [Mg/r] 2012

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

99,20

dwutl. azotu

81,94

tlenek węgla

242,40

dwutl.węgla

50947,29

RAZEM

51520,31

Suma gazów

51446,78

Suma pyłów

73,53

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

 

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

  

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3    

Zanieczyszczenie

Normowany poziom

Czas uśrednienia

Klasa A
Klasa C
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

24 godz.

nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

Dwutlenek azotu
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

 więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Tlenek węgla
dopuszczalny
8 godz.
poziom nie większy niż 10 000 µg/m3
poziom przekraczający 10 000 µg/m3
8 godz.
poziom nie większy niż 5 000 µg/m3
poziom przekraczający 5 000 µg/m3
Benzen
dopuszczalny
rok

poziom nie większy niż 5  µg/m3

poziom przekraczający 5 µg/m3
Pył zawieszony
PM10
dopuszczalny
24 godz.

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Ołów
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż 0,5 µg/m3
poziom przekraczający 0,5 µg/m3
Arsen
docelowy
rok
poziom nie większy niż 6 ng/m3
poziom przekraczający 6 ng/m3
Kadm
docelowy
rok
poziom nie większy niż 5 ng/m3
poziom przekraczający 5 ng/m3
Nikiel
docelowy
rok
poziom nie większy niż 20 ng/m3
poziom przekraczający 20 ng/m3
Benzo(α)piren
docelowy
rok
poziom nie większy niż 1 ng/m3
poziom przekraczający 1 ng/m3
Ozon
docelowy
8 godz.

nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

 

Ochrona zdrowia: pył M2,5
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uśredniania
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Pył PM2,5
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż25 µg/m3
poziom przekracza25 µg/m3 nie jest większy niż 27 µg/m3
poziom przekraczający27 µg/m3
03-poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia
Zanieczyszczenie
Obszar
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon
zwykły uzdrowisko
8-godz
poziom większy niż120 µg/m3
poziom przekraczający 120µg/m3
Ochrona roślin SO2, NOx i O3
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
Tlenki azotu
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 30 µg/m3
poziom przekraczający 30µg/m3
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
docelowy
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 18000µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
poziom przekraczający18000 µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
03-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin
 
Zanieczyszczenie
Czas uśredniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
okres wegetacyjny (IV-31 VII)
poziom nie większy niż 6000 µg/m3
poziom przekraczający 6000µg/m(średnio dla ostatnich 5 lat)

 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2011 

Czynnik Pomiar Stacja Średnia/rok µg/m³ Max Pokr. Częst. Przekr. Klasa
PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 31 214(24) 66 32 A A
Metale w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 0,01 Pb - -   A    
      0,27 Cd*            
      4,91 Ni*            
      1,13 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 6,27*       C    

*) ng/m3

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2012.

Czynnik

Pomiar

Stacja

Śr/rok µg/m³

Max

Pokr.

Częst.

przekr.

 

Klasa

Rok/,doba/ h

SO2

automat.

Kościerzyna ul. Targowa

7,3

81,02(h

33,0(24)

90

 

 

A

A

A

SO2

automat.

Liniewo Kościerskie

4,2

62(h)

17,3(24)

92

 

 

A

A

A

NO2

automat.

Kościerzyna , ul. Targowa

14,6

89,0(h)

89

 

 

A

 

A

NO2

automat.

Liniewo Kościerskie

5,8

53,8(h)

90

 

 

A

 

A

PM10

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

36

192(24)

67

57

 

A

C

Cp

 

PM10

manualny

Liniewo Kościerskie

20

89(24)

 

13

 

A

A

Ap

 

PM2,5

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

26

 

92

 

 

B

   

CO

automat.

Kościerzyna, ul. Targowa

411

2305(śr.8h)

88

 

 

A

   

CO

automat.

Liniewo Kościerskie

251

910(śr.8h)

94

 

 

     

O3

automat.

Kościerzyna, ul. Targowa

37,4

127,9(śr.8h)

94

 

 

A/D2

   

O3

automat

Liniewo Kościerskie

58,0

142,4(śr.8h)

95

 

 

C/D2

   

AOT40 ochr.roślin

automat

Liniewo Kościerskie

9789

9789z5lat

   

 

A/D2

   

benzen

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

3,0

 

69

 

 

A

   

benzen

manualny

Liniewo Kościerskie

2,0

 

41

 

 

A

   

Metale w pyle PM10

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

0,01 Pb

-

-

 

 

A

 

 

 

 

 

0,48 Cd*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,35 Ni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 As*

 

 

 

 

 

 

 

Metale w pyle PM10

manualny

Liniewo Kościerskie

0,01 Pb

0,26 Cd*

3,02 Ni*

1,1 As*

     

 

A

   

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

7,3*

     

 

C

   

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Liniewo Kościerskie

1,8*

     

 

C-

   

 

*) ng/m3  

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy
Kod strefy

 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 
 
Uwagi
 
 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 

Strefa pomorska

PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
C
(D2)

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu długoterminowy (2020)

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ  powiat kościerski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard,  Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dlaO3 –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.             

 

Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Kwidzynski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 1
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 6
 • inne:  
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie: International Paper S. A. Kwidzyn moc 540 MW nośnik energii węgiel kamienny ( miał ), ług powarzelny czarny, kora i odpady drzewne.
kotłownie 

 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prabutach ul. Kuracyjna 30; moc [MW]: 12; nośnik energii: gaz + olej opałowy
 • WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie ; moc [MW]: 11; gaz + olej opałowy: węgiel
 • PWKiC w Prabutach, ul. Ogrodowa 14; moc [MW]: 5,2; węgiel: gaz + olej opałowy
 • LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. ul. Zielna w Kwidzynie; moc [MW]: 3,25; gaz + olej opałowy: olej
 • Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM ; moc [MW]: 3,1; olej: węgiel Nowy Dwór Kwidzyński; moc [MW]: ; węgiel:
 • Wytwórnia Win " MIX" w Kwidzynie ul. Zielna 15; moc [MW]: 2,68; : olej
 • Knauf Pack w Kwidzynie ul. Lotnicza 2; moc [MW]: 2,6; olej: olej
 • Firma Majerowicz Import -Eksport s. c. w Brachlewie ; moc [MW]: 2,1; olej: węgiel
 • POLIMA S.A. w Gurczu; moc [MW]: 2; węgiel: trociny
 • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie; moc [MW]: 2; trociny: węgiel
 • Kotłownia PWKiC w Prabutach ul.Jagiełły 18; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kwidzynie; moc [MW]: 1,6; węgiel: węgiel
 • Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska zakład w Korzeniewie; moc [MW]: 1,5; węgiel: olej
 • Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza; moc [MW]: 1,5; olej: węgiel
 • Zakład Obróbki Drewna H.M. Ryjewo sp. z o. o.; moc [MW]: 1,2; węgiel: trociny

 

Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]
INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A., Lotnicza 1, 82-500 KWIDZYN

 • dwutl. siarki 4412,13
 • dwutl. azotu 2906,99
 • tlenek węgla 485,94
 • siarkowodór 4,01
 • merkaptany 5,06
 • dwutl.węgla 1944096,54
 • pył 835,14
 • p.ze spal.pal 0,52
 • p.c.w.mat.ogn 0,46
 • p.pozostałe 1,34
 • RAZEM 1952748,93
 • Suma gazów 1951911,20
 • Suma pyłów 837,72

SMI Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-961 Warszawa

 • dwutl. siarki 0,60
 • dwutl. azotu 10,64
 • tlenek węgla 1,75
 • RAZEM 13,10
 • Suma gazów 13,10

BM Polska Spółka z o.o., Miłosna 30, 82-500 Kwidzyn

 • w.alif.do C12 1,53
 • aceton 0,65
 • etery inne 1,02
 • RAZEM 3,74
 • Suma gazów 3,49
 • Suma pyłów 0,25

Przedsiębiorstwo Naprawczo-Produkcyjne EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w Nowym Dworze Kwidzyńskim, Nowy Dwór 1, 82-500 KWIDZYN

 • dwutl. siarki 2,03
 • dwutl. azotu 0,84
 • tlenek węgla 4,24
 • ksylen 0,48
 • dwutl.węgla 445,87
 • pył 1,58
 • RAZEM 456,17
 • Suma gazów 454,53
 • Suma pyłów 1,63

WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO Sp. z o.o., Południowa 2, 82-500 Kwidzyn

 • dwutl. siarki 47,89
 • dwutl. azotu 24,29
 • tlenek węgla 52,65
 • w.alif.do C12 0,42
 • amoniak 4,25
 • dwutl.węgla 10733,1
 • pył 35,93
 • sadza 0,61
 • RAZEM 10899,37
 • Suma gazów 10862,81
 • Suma pyłów 36,55

Jabil Assembly POLAND SP. z o.o., Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyn

 • alk.izopropyl 2,70
 • RAZEM 2,96
 • Suma gazów 2,96

ECO Malbork Sp. z o.o., Sikorskiego 39A, 82-200 Malbork

 • dwutl. siarki 6,07
 • dwutl. azotu 4,35
 • tlenek węgla 23,15
 • dwutl.węgla 2320,07
 • pył 6,58
 • RAZEM 2360,50
 • Suma gazów 2353,66
 • Suma pyłów 6,84

POLIMA SA, Gurcz , 82-500 Kwidzyn

 • dwutl. siarki 6,97
 • dwutl. azotu 7,32
 • tlenek węgla 5,58
 • formaldehyd 0,80
 • dwutl.węgla 4879,97
 • pył 14,00
 • p.ze spal.pal 2,78
 • p.pozostałe 2,87
 • RAZEM 4920,32
 • Suma gazów 4900,65
 • Suma pyłów 19,66

Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL" Łucja Strzelecka, Sztumska 9, 82-500 Kwidzyn

 • dwutl. siarki 5,05
 • dwutl. azotu 2,65
 • dwutl.węgla 877,16
 • pył 0,95
 • RAZEM 886,15
 • Suma gazów 885,19
 • Suma pyłów 0,95

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o., Czarne Dolne 91, 83-520 Gardeja

 • etylobenzen 0,49
 • pentan 63
 • RAZEM 64,39
 • Suma gazów 64,39

HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku, Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

 • dwutl. siarki 1,92
 • dwutl. azotu 2,37
 • tlenek węgla 8,94
 • dwutl.węgla 937,86
 • pył 8,03
 • p.pozostałe 0,66
 • RAZEM 960,64
 • Suma gazów 951,51
 • Suma pyłów 9,12

P.P.U.H "PAL-POL" Sp. z o.o., Wojska Polskiego 27, 82-550 PRABUTY

 • pył 2,21
 • RAZEM 2,21
 • Suma pyłów 2,21
 • pyły pozostałe 2,21

Jabil Circuit Poland Spółka z o.o., Kwidzyn, Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyn

 • alk.izopropyl 12,07
 • n-dekan 0,44
 • RAZEM 13,48
 • Suma gazów 13,35

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe BGW Wiesław Błachuta, Wojska Polskiego 21 , 82-550 Prabuty

 • p.pozostałe 1,42 

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

Kwidzyński powiat

SUMA EMISJI [Mg/r] 2012

Emisja z dużych i średnich źródeł

według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

4482,69

dwutl. azotu

2959,49

tlenek węgla

582,60

dwutl.węgla

1964290,59

RAZEM

1973333,73

Suma gazów

1972417,20

Suma pyłów

916,52

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2011

 

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. (24) µg/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
SO2 pasywny Kwidzyn 8,9 17,7 92   A    
  pasywny Prabuty 8,2 15,1 100   A    
NO2 manualny Kwidzyn 15,7 25,9 92   A    
  pasywny Prabuty 13,3 19,1 100   A    
PM10 manualny Kwidzyn, ul. Sportowa 28 168(24) 88 32 A A Cp  
benzen pasywny Kwidzyn 2,4 - 92 - A    
  pasywny Prabuty 2,8 - 100 - A    
Metale w pyle manualny Kwidzyn, ul. Sportowa

Pb 0,07

Cd* 0,25

Ni* 3,12

As* 1,14

- - - A    
Benzo(a)piren w pyle manualny Kwidzyn ul. Sportowa 2,59* - - - C    

 

*) ng/m3

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2012

Czynnik Pomiar Stacja Średnia µg/m³ Max. (24) µg/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24 1
SO2 pasywny Kwidzyn 14,8 21,5 92   A
  pasywny Prabuty 4,2 10,3 100   A  A
NO2 manualny Kwidzyn 15,7 25,9 92   A  
  pasywny Prabuty 13,1 20,2 100   A    A
PM10 manualny Kwidzyn, ul. Sportowa 26 121(24) 95 31 A
benzen pasywny Kwidzyn 2,3 - 92 - A    
  pasywny Prabuty 2,7 - 100 - A    
Metale w pyle manualny Kwidzyn, ul. Sportowa

Pb 0,01

Cd* 0,37

Ni* 3,67

As* 1,43

- - - A    
Benzo(a)piren w pyle manualny Kwidzyn ul. Sportowa 2* - - - C    

 

*) ng/m3

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
 c(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ powiat sztumski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dla O3 pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Lęborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Łeba:

 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli – 4
 • gaz z sieci
 • olej opałowy - 2
 • ciepło z miejskiej sieci - brak
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 5
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne:

Gmina Cewice:

 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 4
 • gaz z sieci - brak
 • olej opałowy- 2
 • ciepło z miejskiej sieci - 6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 5
 • kolektory słoneczne - 3
 • inne: kotłownie węglowe w blokach - 3

Gmina Nowa Wieś Lęborska – brak danych

Gmina Wicko:

 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 6
 • olej opałowy- 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 5
 • inne: kotłownie węglowe w blokach - 1

Gmina Lębork - brak danych 

Główne obiekty energetyczne

a) elektrociepłownie – brak
b) kotłownie 

 • nazwa Osiedlowa Cewice moc 4 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Osiedlowa Siemirowice moc 5,5 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Gimnazjum Cewice moc 0,6 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Szkoła Podstawowa Cewice moc 0,12 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa Urząd Gminy Cewice moc 0,15 MW nośnik energii: miał węglowy
 • nazwa KR-1 moc 48,74 MW nośnik energii- woda, źródło- węgiel kamienny (MPEC)
 • nazwa Viessmann moc 70 kW nośnik energii- gaz ziemny Cegielnia Wienerberger- Ceramika Budowlana) 
Główne źródła emisji

POWIAT LĘBORSKI

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

SPOMEL Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych Spółdzielnia Pracy, Abrahama 15, 84-300 Lębork

 • dwutl. siarki 3,06
 • dwutl. azotu 3,36
 • tlenek węgla 57,49
 • ksylen 2,46
 • toluen 2,86
 • alk.etylowy 0,46
 • alk.izopropyl 2,33
 • dwutl.węgla 302,81
 • w.alif.inne 2,22
 • pył 0,52
 • p.pozostałe 6,98
 • RAZEM 386,06
 • Suma gazów 378,41
 • Suma pyłów 7,65
 • pyły ze spalania paliw 0,52
 • pyły pozostałe 6,98

FARM FRITES POLAND S.A., Abrahama 13, 84-300 Lębork

 • dwutl. azotu 38,70
 • tlenek węgla 3,02
 • olej mineral. 1,83
 • dwutl.węgla 21776,51
 • RAZEM 21821,22
 • Suma gazów 21821,06

Wspólne Przedsiębiorstwo "Promex" Spółka Jawna T.Ciarkowski, M.Czechowski, Dywizjonu 303 3, 83-000 Pruszcz Gdański

 • dwutl. siarki 17,62
 • dwutl. azotu 10,60
 • tlenek węgla 59,20
 • dwutl.węgla 5767,47
 • pył 57,52
 • sadza 0,90
 • RAZEM 5913,35
 • Suma gazów 5854,92
 • Suma pyłów 58,42
 • pyły ze spalania paliw 57,52
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 0,90

Zespół Szkół w Cewicach, Cewice, Witosa 65, 84-312 Cewice

 • dwutl. siarki 1,31
 • tlenek węgla 6,66
 • dwutl.węgla 296,06
 • pył 1,34
 • RAZEM 305,58
 • Suma gazów 304,19
 • Suma pyłów 1,39
 • pyły ze spalania paliw 1,34

PPH AMG Spółka z o.o., REGON 770520803, Lębork, Słupska 18, 84-300 Lębork

 • tlenek węgla 0,42
 • benzyna 15,21
 • ksylen 14,07
 • benz.cieżka 10,71
 • mezytylen 1,06
 • nafta,solwent 4,35
 • octan butylu 0,52
 • węglowodory 3,47
 • octmetksyprop 2,20
 • metksypropano 0,87
 • w.alif.inne 3,02
 • alk.alif.inne 0,87
 • p.pozostałe 0,61
 • RAZEM 58,41
 • Suma gazów 57,80
 • Suma pyłów 0,61

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o., Pionierów 11, 84-300 Lębork

 • dwutl. siarki 142,126
 • dwutl. azotu 42,97
 • tlenek węgla 20,45
 • dwutl.węgla 39293,90
 • pył 23,0428
 • sadza 0,59
 • RAZEM 39523,27039
 • Suma gazów 39499,62719
 • Suma pyłów 23,643206
 • pyły ze spalania paliw 23,0428

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kębłowo 46/1, Kębłowo 46/1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

 • dwutl. siarki 1,67
 • tlenek węgla 11,74
 • dwutl.węgla 522
 • pył 1,25
 • RAZEM 537,08
 • Suma gazów 535,68
 • Suma pyłów 1,40

ROBEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O., KASZUBSKA 28, 84-300 LĘBORK

 • w.arom.inne 1,84
 • alk.alif.inne 1,30
 • RAZEM 3,25
 • Suma gazów 3,24

Wienerberger Ceramika Budowlana sp. zo.o., Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa

 • dwutl. siarki 55,70
 • dwutl. azotu 26,39
 • tlenek węgla 502,81
 • w.alif.do C12 2,13
 • toluen 0,62
 • dwutl.węgla 25831,20
 • w.arom.inne 1,91
 • pył 2,02
 • RAZEM 26423,35
 • Suma gazów 26421,22
 • Suma pyłów 2,13
 • pyły ze spalania paliw 2,02

Zakład Usług Spawalniczo-Lakierniczych sp.c. "SPAW MAL", REGON 770745554, Lębork, B. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

 • w.alif.od C13 1,08
 • w.alif.inne 0,95
 • RAZEM 3,68
 • Suma gazów 3,64

Ternaeben - PL Sp. z o.o., Wspólna 3, 84-360 Łeba

 • dwutl. azotu 0,45
 • tlenek węgla 10,71
 • formaldehyd 0,48
 • p.ze spal.pal 3,33
 • RAZEM 15,92
 • Suma gazów 12,59
 • Suma pyłów 3,33
 • pyły ze spalania paliw 3,33

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łebień, Łebień 17, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

 • dwutl. siarki 0,98
 • tlenek węgla 8,26
 • dwutl.węgla 367,54
 • pył 0,96
 • RAZEM 377,97
 • Suma gazów 376,98
 • Suma pyłów 0,98

DREWCOM sp. z o.o., Witosa 64 a, 84-312 Cewice

 • ksylen 0,93
 • RAZEM 2,12
 • Suma gazów 2,12

PPHU DAWIA Mirosław Dawidziuk (cegielnia) , Pułaskiego 1, 84-300 Lębork

 • dwutl. siarki 3,46
 • dwutl. azotu 3,77
 • tlenek węgla 6,02
 • dwutl.węgla 1192,3
 • pył 1,92
 • RAZEM 1207,48
 • Suma gazów 1205,55
 • Suma pyłów 1,92
 • pyły ze spalania paliw 1,92

LAURIN SEAFOOD Sp. z o.o., Lębork, Pionierów 10, 84-300 Lębork

 • dwutl.węgla 4,16
 • RAZEM 4,32
 • Suma gazów 4,31 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

POWIAT  LĘBORSKI 2012

 

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

226,20

dwutl. azotu

127,13

tlenek węgla

686,86

dwutl.węgla

95353,97

RAZEM

96583,14

Suma gazów

96481,40

Suma pyłów

101,74

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2011  [µg/m³]

 

Czynnik Pomiar Miasto Średnia [µg/m³] Max. [µg/m³] Pokr. Częst. przekr. Klasa
a 24 1
So2 manualny Łeba, ul. Rąbka 1,67 11,2(24) 99   A A  
NO2                  
pasywny Łeba' 6,9 11,9(24) 100   A    
Lębork pl. Pokoju 10,4 15,8(m) 100   A    
Lębork ul. JPII 12,0 22,2(m) 100   A    
Lębork ul. Krzywoustego 8,1 10,6(m) 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 11,0 15,1(m) 100   A    
Wicko 5,9 8,5(m) 100   A    
ozon automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 60,4 138,6(8h) 99,9 5 A/D2    
AOT40 automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 7165 9119 śr z 5 lat 100   A/D2    
benzen pasywny Lębork pl. Pokoju 3,3 - 100   A    
Lębork, JPII 2,7 - 100   A    
Łeba 2,2 - 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 3,4 - 100   A    
Wicko 2,2 - 100   A    

Łeba’-uzdrowisko

 

Zestawienie wyników pomiarowych  , rok 2012  [µg/m³]

 

Czynnik Pomiar Stacja Średnia [µg/m³] Max. [µg/m³] Pokr. Częst. przekr. Klasa
a 24 1
So2 manualny Łeba, ul. Rąbka 2,0 14(24) 97   A A
  automatyczny Lębork, Malcz. 5,8 56(1h) 97   A A A
NO2  automatyczny L.Malczewskiego  11,8  71,5(1h)  97   
pasywny Łeba' 7,6 12,4 100   A
Lębork pl. Pokoju 11,1 15,9(m) 100   A
Lębork ul. JPII 13,3 20,7(m) 100   A
Lębork ul. Krzywoustego 8,9 12,1(m) 100   A
Nowa Wieś Lęborska 12,4 21,1(m) 100   A
Wicko 5,9 8,5(m) 100   A    
ozon automatyczny Łeba' ul. Rąbka 158,5   137,8(8) 99,9 5* A/D2    
  automatuczny Lęb. Malczew. 47,7 122,6(8) 99 7 A/D2    
PM10 manualny Lęb. Malczew. 34 180(24) 97 70 C,Cp    
CO automatyczny Lęb. Malczew. 449 2750(8) 97   A    
AOT40 automatyczny Łeba' ul. Rąbka 1 6530 8102 śr z 5 lat 100   A/D2    
benzen pasywny Lębork pl. Pokoju 3,8 - 100   A    
Lębork, JPII 2,5 - 100   A    
Łeba 2,6 - 100   A    
Nowa Wieś Lęborska 4,0 - 92   A    
Wicko 2,5 - 83   A    
Met w PM10 manualny Lęb Malczew. Pb0,01 Cd0,48** Ni5,04** As1,25**       A    
benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Lęb Malczew. 7,4**       C    
NOx automatyczny Lęb Malczew. 17,4   97   -ochr roślin    

*Klasa na podstawie średniej ilości przekroczeń z 4 ostatnich lat
**ng/m3

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
 c(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011 opracowanej przez WIOŚ powiat lęborski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dlaO3 –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

Powiat Malborski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 5
 • inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie 

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Sikorskiego 51 w Malborku – wykorzystywana na potrzeby własne zakładu.

kotłownie:

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Sikorskiego 51 w Malborku, moc cieplna 84,22 MW. Nośnik energii: miał węglowy,
 • ECO Malbork Sp. z o.o. Ciepłownia Miejska przy ul. Piaskowej 1 w Malborku, łączna moc cieplna – 63,60 MW. Nośnik energii: miał węglowy,
 • ECO Malbork Sp. z o.o. Kotłownia ZS nr 1, ul. Tczewska 13 w Malborku, łączna moc cieplna 0,366 MW. Nośnik energii: węgiel kamienny,
 • ECO Malbork Sp. z o.o. Kotłownia SM Stawiec, ul. Gdańska 5a, 82-230 Nowy Staw, łączna moc cieplna 0,7 MW. Nośnik energii: węgiel kamienny,
 • Zakład Ciepłowniczy Sp. z o.o. w Nowym Stawie, ul. Bankowa 12, łączna moc cieplna – 3,65 MW. Nośnik energii: miał węglowy i węgiel,
 • Kotłownie osiedlowe w mieście Malbork: Kotłownia nr 6, ul. Wejhera 5, Malbork, łączna moc cieplna 0,094 MW, nośnik energii gaz wysokometanowy (nieczynna - do likwidacji), Kotłownia ZS1 ul. Tczewska 13, Malbork, łączna moc cieplna 0,366 MW, nośnik energii miał węglowy.
 • Kotłownie osiedlowe w gminie Malbork: Stogi osiedle - moc 0,135 MW, olej opałowy, Stogi GOK - moc 0,115 MW, olej opałowy, Lasowice Wielkie GOK - moc 0,025 MW, olej opałowy, Kraśniewo GOK - moc 0,025 MW, olej opałowy, Ośrodek zdrowia - moc 0,150, węgiel,
 • Kotłownia olejowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu, moc cieplna 0,2 MW, nośnik energii olej opałowy,
 • Kotłownia węglowa przy Szkole Podstawowej w Kończewicach Gm. Miłoradz, moc cieplna 0,2 MW, nośnik energii miał węglowy.

 

Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg] 
ELEWARR Spółka z o.o. - Warszawa, Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

 • dwutl.węgla 176,76
 • p.pozostałe 10,67
 • RAZEM 187,63
 • Suma gazów 176,96
 • Suma pyłów 10,67

NYBORG-MAWENT S.A. (było Malborska Fabryka Wentylatorów " MAWENT " S.A.), Ciepła 6, 82-200 Malbork

 • ksylen 3,09
 • octan butylu 0,40
 • RAZEM 4,90
 • Suma gazów 4,56

Malborska Fabryka Obrabiarek PEMAL S.A. Malbork, Kościuszki 39, 82-200 Malbork

 • RAZEM 0,56
 • Suma gazów 0,51

ECO Malbork Sp. z o.o. Sikorskiego 39A, 82-200 Malbork

 • dwutl. siarki 149,89
 • dwutl. azotu 71,45
 • tlenek węgla 144,72
 • dwutl.węgla 47251,65
 • pył 37,18
 • sadza 0,80
 • RAZEM 47655,82
 • Suma gazów 47617,83
 • Suma pyłów 37,99

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-912 Gdynia

 • dwutl. azotu 42,14
 • tlenek węgla 10,53
 • w.alif.do C12 0,63
 • węglow.aroma 2,22
 • ksylen 0,86
 • dwutl.węgla 659,84
 • pył 0,49
 • RAZEM 718,72
 • Suma gazów 718,17
 • Suma pyłów 0,55

NARROWCRAFT Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 90 A, 82-200 Malbork

 • ksylen 0,80
 • octan butylu 0,66
 • RAZEM 2,24
 • Suma gazów 2,24

Zakład Ciepłowniczy Sp. z o.o., Bankowa 12, 82-230 Nowy Staw

 • dwutl. siarki 11,98
 • dwutl. azotu 4,99
 • tlenek węgla 24,97
 • dwutl.węgla 2622,24
 • pył 8,24
 • RAZEM 2672,82
 • Suma gazów 2664,20
 • Suma pyłów 8,61
 • pyły ze spalania paliw 8,24

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-Rolny DĘBINA, 82-230 Nowy Stawamoniak 5,38

 • metan 17,69
 • RAZEM 23,31
 • Suma gazów 23,08

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., 40, 87-100 Toruń

 • dwutl. siarki 215,66
 • dwutl. azotu 69,11
 • tlenek węgla 86,28
 • amoniak 2,49
 • chlor 14,78
 • dwutl.węgla 57966,35
 • pył 46,11
 • sadza 0,75
 • p.pozostałe 4,26
 • RAZEM 58406,15
 • Suma gazów 58355,01
 • Suma pyłów 51,14 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Malborski 2012

 

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

377,61

dwutl. azotu

188,01

tlenek węgla

266,57

dwutl.węgla

108676,85

RAZEM

109672,43

Suma gazów

109562,82

Suma pyłów

109,61

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko 8 godz. poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr. Częst. Przekr Klasa
a 24 1h
SO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 9,8 29,3(m) 83   A    
NO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 18,0 27,6(m) 83   A    
Benzen pasywny Malbork 2,1 - 92   A    

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2012

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr. Częst. Przekr Klasa
a 24 1h
SO2 automatyczny Malbork, ul. Mickiewicza 48 55(1h) 21,2(24) 91   A
SO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 5,0 13,6(m) 100   A A A
NO2 automatyczny Malbork, ul. Mickiewicza 14,9 92,6(1h) 96   A - A
NO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 16,9 24,7(m) 100   A
PM10 manualny Malbork, ul. Mickiewicza 26 111(24) 75 29 A A A
CO automat Malbork, ul. Mickiewicza 473 1983(śr8h) 95   A    
O3 automat Malbork, ul. Mickiewicza 47,1 129,7(śr8h) 97 11 A D2 2010    
Benzen pasywny Malbork 2,4 - 100   A    
Benzen automat automat 3,0 71     A    
Met. w pyle PM10 manualny Malbork, ul. Mickiewicza Pb0,01 Cd*0,48 Ni*5,04 As*1,25        A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Malbork, ul. Mickiewicza 2,6       C    
NOx Automat. Malbork, ul. Mickieiwcza 23,5 95          

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia - rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
 c(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ powiat malborski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10 (przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dla O3 - przekroczenie - Liniewo Kościerskie oraz zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Nowodworski

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 4
 • olej opałowy - 6
 • ciepło z miejskiej sieci - 4
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 6
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - elektryczne - 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie –  brak
 • kotłownie:
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
   • Moc: 10,46 MW, 
   • nośnik energii: ciepła woda do 130 oC   lub  95 oC
Główne źródła emisji

POWIAT NOWODWORSKI

Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska , Nowy Dwór Gdański, Warszawska 41, 82-100 Nowy Dwór Gdański

dwutl. siarki

4,55

dwutl. azotu

1,08

tlenek węgla

31,29

dwutl.węgla

3128,76

pył

1,76

RAZEM

3167,56

Suma gazów

3165,69

Suma pyłów

1,86

pyły ze spalania paliw

1,76

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.  W NOWYM DWORZE GD

Jantarowa 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

dwutl. siarki

25,94

dwutl. azotu

15,66

tlenek węgla

44,52

dwutl.węgla

10370,22

pył

15,76

sadza

1,05

RAZEM

10473,19

Suma gazów

10456,37

Suma pyłów

16,82

pyły ze spalania paliw

15,76

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,05

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Nowodworski powiat

2012 SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

 

dwutl. siarki

30,50

dwutl. azotu

16,74

tlenek węgla

75,82

dwutl.węgla

13498,98

pył

17,53

sadza

1,15

RAZEM

13640,76

Suma gazów

13622,07

Suma pyłów

18,68

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

Zestawienie wyników pomiarowych 2011

Strefa Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Maks. µg/m³ Pokr. % Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 9,8 22,4(m) 83 A    
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
15
26,7(m)
83
A
   
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
2,5
  83 A    

Zestawienie wyników pomiarowych 2012 [µg/m³]

Strefa Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Maks. µg/m³ Pokr. % Klasa    
            a 24 h
SO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański 5,7 22,8(m) 91 A A A
NO2
pasywny
Nowy Dwór Gdański
14,2
12,6(m)
92
A
   A
benzen
pasywny
Nowy Dwór Gdański
2,8
  100 A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
 C(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)


 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ  powiat nowodworski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard,  Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dlaO3 –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.              

 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Powiat Pucki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak informacji z powiatu za rok 2012.

Główne obiekty energetyczne

Brak informacji z powiatu za rok 2012.

Główne źródła emisji
Powiat pucki 2012
Nazwa substancji
Ładunek całkowity [Mg]

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "SZKUNER"  Spółka z o.o., Portowa 22,

84-120 Władysławowo

ksylen
1,83
dwutl.węgla
32,36
RAZEM
34,86
Suma gazów
34,74

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu,  Kolejowa 7, 84-100 Puck

dwutl. siarki
2,10
tlenek węgla
14,77
dwutl.węgla
656,72
pył
9,82
RAZEM
684,11
Suma gazów
673,93
Suma pyłów
10,18

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp.z o.o., Ekologiczna  7,

80-209 Chwaszczyno

dwutl. siarki
16,36
dwutl. azotu
13,02
tlenek węgla
32,55
dwutl.węgla
6835,5
pył
16,63
RAZEM
6914,20
Suma gazów
6897,43
Suma pyłów
16,76
pyły ze spalania paliw
16,63

Puckie Zakłady Mechaniczne "AMEX"

Spółka z o.o., kmdr. E.Szystowskiego 15,

84-100 Puck
tlenek węgla
0,40
węglow.aroma
3,06
benzyna
1,0
ksylen
9,09
alk.benzylowy
0,72
alk.butylowy
2,24
etylobenzen
1,40
octan butylu
1,16
metksypropano
0,90
13dietybenz
1,69
pył
2,68
cynk
0,001002
RAZEM
25,71
Suma gazów
23,03
Suma pyłów
2,68

SKK Spółka z o.o.,  Kmdr.E.Szystowskiego  10,

84-100 Puck
fenol
1,50
ksylen
11,04
aceton
0,57
alk.butylowy
2,42
etylobenzen
2,05
nafta,solwent
8,88
octan butylu
8,11
metylizobketo
0,86
o-ksylen
0,85
123trimetbenz
1,55
w.alif.inne
0,73
etery inne
4,87
kw.org.inne
3,54
zw.azowe
2,59
RAZEM
52,10
Suma gazów
52,10

Fabryka Maszyn "POMECH" Spółka z o.o., Wejherowska 43, 84-100 Puck

tlenek węgla
0,55
w.alif.do C12
0,51
ksylen
4,13
RAZEM
5,87
Suma gazów
5,69

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.,

Witomińska 21, 81-963 Gdynia

dwutl. siarki
1,57
dwutl. azotu
13,95
tlenek węgla
1,54
dwutl.węgla
9622,88
RAZEM
9640,24
Suma gazów
9640,11

Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Derlecka, Częstochowska 28/5,

80-180 Gdańsk
dwutl. siarki
7,72
dwutl. azotu
1,70
tlenek węgla
45,65
dwutl.węgla
2184,48
pył
6,46
RAZEM
2246,25
Suma gazów
2239,57
Suma pyłów
6,68
ENERGOBALTIC  Sp. z o.o.,

Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo

dwutl. azotu
11,93
tlenek węgla
1,67
dwutl.węgla
11935,09
RAZEM
11949,04
Suma gazów
11948,80

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.,

Zamkowa 6, 84-100 Puck

dwutl. siarki
18,15
dwutl. azotu
13,59
tlenek węgla
33,98
dwutl.węgla
7137,08
pył
16,58
RAZEM
7219,54
Suma gazów
7202,81
Suma pyłów
16,73

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem
 
 
Pucki powiat 2012
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł

według opłat powyżej 2000 zł

 
dwutl. siarki
46,05
dwutl. azotu
54,78
tlenek węgla
131,16
dwutl.węgla
38404,12
RAZEM
38771,97
Suma gazów
38718,27
Suma pyłów
53,70

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 
Poziom stężeń zanieczyszczenia
Klasa
strefy
Wymagane działania

Nie przekracza poziomu dopuszczalnego*

 
A

-utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem

Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym

a poziomem dopuszczalnym powiększonym

o margines tolerancji

 
B*

-określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,

-określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu, podjęcie działan w celu zmniejszenia emisji substancji

 

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

o margines tolerancji

C

-określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,powiększonego o margines tolerancji

-opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu osiągnięcia

poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5
 

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń:

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3

Zanieczyszczenie

Normowany poziom

Czas uśrednienia

Klasa A
Klasa C
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

24 godz.

nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

Dwutlenek azotu
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

 więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Tlenek węgla
dopuszczalny
8 godz.
poziom nie większy niż 10 000 µg/m3
poziom przekraczający 10 000 µg/m3
8 godz.
poziom nie większy niż 5 000 µg/m3
poziom przekraczający 5 000 µg/m3
Benzen
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż 5 µg/m3
poziom przekraczający 5 µg/m3
Pył zawieszony
PM10
dopuszczalny
24 godz.

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Ołów
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż 0,5 µg/m3
poziom przekraczający 0,5 µg/m3
Arsen
docelowy
rok
poziom nie większy niż 6 ng/m3
poziom przekraczający 6 ng/m3
Kadm
docelowy
rok
poziom nie większy niż 5 ng/m3
poziom przekraczający 5 ng/m3
Nikiel
docelowy
rok
poziom nie większy niż 20 ng/m3
poziom przekraczający 20 ng/m3
Benzo(α)piren
docelowy
rok
poziom nie większy niż 1 ng/m3
poziom przekraczający 1 ng/m3
Ozon
docelowy
8 godz.

nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

 
Ochrona zdrowia: pył M2,5
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uśredniania
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Pył PM2,5
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż 25 µg/m3
poziom przekracza 25 µg/m3 nie jest większy niż 27 µg/m3
poziom przekraczający 27 µg/m3
03-poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia
Zanieczyszczenie
Obszar
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon
zwykły uzdrowisko
8-godz
poziom większy niż 120 µg/m3
poziom przekraczający 120 µg/m3
Ochrona roślin SO2, NOx i O3
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20 µg/m3
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20 µg/m3
Tlenki azotu
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 30 µg/m3
poziom przekraczający 30 µg/m3
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
docelowy
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)

poziom nie większy niż 18000 µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

poziom przekraczający 18000 µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

03-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin
 
Zanieczyszczenie
Czas uśredniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
okres wegetacyjny (IV-31 VII)
poziom nie większy niż 6000 µg/m3

poziom przekraczający 6000 µg/m3 (średnio dla ostatnich 5 lat)

 
 
 Pomiary 2012
 
 Czynnik
 
SO2
Pomiar
 
pasywny
Stacja
Średnia
µg/m³
Max.
µg/m³
Pokr
Częst.
Przekr.
Klasa
 
a
24
1h
Jastarnia
11,3
25,9(m)
100
 
A
A
Władysławowo
5,9
14,9(m)
100
 
A
A
Krokowa
3,2
7,5(m)
100
 
A
A
Puck
4,4
12,3(m)
100
 
A
A
NO2
pasywny
Puck
22,2
30,6(m)
100
 
A
 -
A
Jastarnia
12,1
23,2(m)
100
 
A
 -
A
Krokowa
11,5
17,2(m)
100
 
A
 -
A
Władysławowo
10,9
18,1(m)
100
 
A
 -
A
PM10
manualny
Władysławowo
ul.Hallera
18
79(24)
87
14
A
AAp
-
benzen
pasywny
Puck
2,3
 
100
 
A
-
Jastarnia
4,3
 
100
 
A
-
Krokowa
1,5
 
100
 
A
-
Władysławowo
1,9
 
100
 
A
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metale w pyle PM10
manualny
Władysławowo
ul.Hallera
Pb 0,01
Cd 0,23*
Ni 4,62*
As1,48*
 
 
 
 
A
 
 
Benzo(a)piren w pyle PM10
manualny
Władysławowo
ul.Hallera
1,4*
 
 
 
C
 
 
 

* ng/m³, **ilość przekroczeń w roku, Ap klasyf. na podstawie percentyla 90,4% z serii pomiarowej

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia - rok 2012

 
Nazwa strefy
Kod strefy

 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 
 
Uwagi
 
 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 

Strefa pomorska

PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
C
(D2)

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu długoterminowy (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ powiat pucki włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A  (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10 (przekroczenia w miastach - Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM 2,5 -klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork, Lębork, Władysławowo,Wejherowo), dlaO3 –przekroczenie - Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych(rok 2020) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.             

Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl


 

Powiat Starogardzki

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • indywidualne piece węglowe  1
 • gaz z butli    3  
 • olej opałowy    2
 • inne odnawialne źródła energii: 4

Gmina Bobowo:

 • indywidualne piece węglowe  1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 6
 • inne:  elektryczne 4

Gmina Miejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe     1
 • gaz z butli  3
 • olej opałowy   2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne 5

Gmina Miejska Starogard Gdański: 

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci  3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 6

Gmina Wiejska Osieczna:

 • indywidualne piece węglowe   2
 • gaz z butli                                 4
 • olej opałowy                             3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła   6
 • kolektory słoneczne   5

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • ciepło z miejskiej sieci  1

Gmina Wiejska Osiek:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli                                 4
 • olej opałowy                             3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 5

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   5
 • gaz z sieci    2
 • olej opałowy   3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   6
 • gaz z sieci   6
 • olej opałowy   2
 • ciepło z miejskiej sieci   2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 5
 • kolektory słoneczne  5

Gmina Wiejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   3
 • olej opałowy   6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne  6
 • inne  4

Gmina Wiejska Kaliska:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   4
 • olej opałowy   3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  5
 • kolektory słoneczne
Główne obiekty energetyczne

a) elektrociepłownie:

 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Moc 60,2 MWt
  • nośnik energii – węgiel kamienny

b) kotłownie:

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.

 • nazwa: Kotłownia KS-326, ul. Droga Owidzka 5, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc 0,040 MW,
  • nośnik energii: lekki olej opałowy
 • nazwa: Kotłownia KS-310, ul. Skarszewska 26, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc: 0,080 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny,
 • nazwa: Kotłownia KS-331, ul. Skarszewska 11, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc: 0,470 MW,
  • nośnik energii: gaz,
 • nazwa: Kotłownia KS-332, ul. Skarszewska 12, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc: 0,260 MW,
  • nośnik energii: gaz
 • nazwa: Ciepłownia Rejonowa Południe KS-101, ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 58,150 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny

FAMOS Sp.z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gd. (dane za 2011 r.)

 • nazwa: Kocioł KR-80,
  • moc: 1,86 MW,
  • nośnik energii: woda
 • nazwa: Kocioł RUMIA 400,
  • moc: 0,4 MW,
  • nośnik energii: woda

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach

 • nazwa: kotłownia Miejska KM-1 Skarszewy os. Sikorskiego,
  • moc zainstalowana: 3,72 kWt,
  • nośnik energii: woda
 • nazwa: Kotlownia Olejowa KO-2 Skarszewy Plac Hallera 18
 • nazwa: kotlownia Olejowa KO-3 Skarszewy ul. Kościuszki 2/10
 • nazwa Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o.  adres siedziby: ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, moc  3,2  MW, nośnik energii: trociny

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20
  • nośnik energii: węgiel

Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: kotłownia w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach,
  • moc: 660 kW,
  • nośnik energii: brykiet drzewny (prasowane trociny)
 • nazwa: kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Kalskach,
  • moc: 350 kW,
  • nośnik energii: pellet

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego, Skarszewy
  • moc zainstalowana: 3,72 MWt,
  • nośnik energii: woda

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa kotłowni: Szkoła Podstawowa Wielki Bukowiec,
  • moc: 0,17 MW,
  • nośnik energii: pelet, ekogroszek
 • nazwa kotłowni: Osiedle Wolental,
  • moc: 0,32 MW,
  • nośnik energii: węgiel, miał węglowy
 • nazwa kotłowni: RSP Czarnylas,
  • moc: 0,15 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, trociny
 • nazwa kotłowni: Zespół Szkół Publicznych w Pączewie,
  • moc: 0,40 MW,
  • nośnik energii: pelet, ekogroszek
Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Destylarnia Sobieski S.A., Skarszewska 1, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • dwutl. azotu 15,44
 • tlenek węgla 2,17
 • dwutl.węgla 15799,08
 • RAZEM 15816,99
 • Suma gazów 15816,88

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Sobieskiego 12, 83-220 Skórcz

 • dwutl. siarki 1,21
 • tlenek węgla 7,96
 • dwutl.węgla 354,04
 • pył 0,84
 • RAZEM 364,27
 • Suma gazów 363,40
 • Suma pyłów 0,87

FaSt S.A., Grunwaldzka 211, 80-226 Gdańsk

 • dwutl. siarki 1,91
 • tlenek węgla 6,89
 • węglow.aroma 0,66
 • ksylen 0,80
 • toluen 2,54
 • aceton 0,43
 • alk.butylowy 1,06
 • alk.etylowy 2,99
 • met.et.keton 1,15
 • octan butylu 3,23
 • octan etylu 1,69642
 • dwutl.węgla 311,20
 • metksypropano 0,23
 • pył 6,04
 • RAZEM 341,55
 • Suma gazów 335,43
 • Suma pyłów 6,12
 • pyły ze spalania paliw 2,48
 • pyły pozostałe 3,56

Zakład Produkcyjno-Usługowy "MET-LAK" Jerzy Suchomski, Kościerska 7, 83-250 Skarszewy

 • dwutl. siarki 0,74
 • dwutl. azotu 0,47
 • tlenek węgla 3,51
 • dwutl.węgla 570,28
 • pył 0,55
 • RAZEM 575,87
 • Suma gazów 575,08
 • Suma pyłów 0,78

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Marciniak Tomasz, Plac Jakuba Wejhera 4, 84-200 WEJHEROWO

 • dwutl. siarki 1,17
 • dwutl. azotu 0,93
 • tlenek węgla 13,48
 • pył 0,47
 • p.ze spal.pal 3,80
 • RAZEM 19,88
 • Suma gazów 15,60
 • Suma pyłów 4,27
 • pyły ze spalania paliw 3,80

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna, Pelplińska 21, 83-200 Starogard Gdański

 • fluor 1,00E-06
 • ksylen 0,54
 • RAZEM 0,93
 • Suma gazów 0,93

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O., Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański

 • dwutl. siarki 142,52
 • dwutl. azotu 70,63
 • tlenek węgla 89,13
 • dwutl.węgla 40594,40
 • pył 32,12
 • sadza 1,15
 • RAZEM 40930,01
 • Suma gazów 40896,73
 • Suma pyłów 33,28
 • pyły ze spalania paliw 32,12
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,15

GRASO  Zenon Sobecki, Krąg 4 A, Krąg 4 A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • dwutl. siarki 3,28
 • tlenek węgla 11,21
 • ksylen 1,29
 • dwutl.węgla 497,56
 • pył 2,34
 • RAZEM 518,94
 • Suma gazów 516,46
 • Suma pyłów 2,47
 • pyły ze spalania paliw 2,34

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A., Starogard Gdański, Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 • dwutl. azotu 1,38
 • chlorowodór 2,29
 • alkohol metyl 10,63
 • amoniak 1,69
 • chl. metylenu 0,56
 • toluen 1,89
 • aceton 3,66
 • alk.etylowy 33,89
 • alk.izopropyl 1,28
 • dwmetformamid 0,46
 • octan etylu 0,77
 • dwutl.węgla 42,88
 • flpochwęgHFC 0,627
 • p.pozostałe 0,68
 • RAZEM 105,33
 • Suma gazów 104,58
 • Suma pyłów 0,75

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o., os. Sikorskiego 13 A 13, 83-250 SKARSZEWY

 • dwutl. siarki 16,88
 • dwutl. azotu 8,70
 • tlenek węgla 21,76
 • dwutl.węgla 4569,85
 • pył 3,63
 • RAZEM 4620,93
 • Suma gazów 4617,20
 • Suma pyłów 3,72

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o., Dworcowa 4, 83-211 Jabłowo

 • dwutl. azotu 0,83
 • dwutl.węgla 276,44
 • pył 20,16
 • RAZEM 297,77
 • Suma gazów 277,60
 • Suma pyłów 20,16

ELEKTROCIEPŁOWNIA JABŁOWSKA 17, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • dwutl. siarki 31,21
 • dwutl. azotu 34,14
 • tlenek węgla 142,18
 • dwutl.węgla 62579,36
 • pył 2,63
 • sadza 1,31
 • RAZEM 62790,88
 • Suma gazów 62786,92
 • Suma pyłów 3,95

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o., Abisynia, GDAŃSKA 37, 83-200 Starogard Gdańsk

 • dwutl. azotu 1,24
 • benzyna 1,13
 • ksylen 0,73
 • toluen 2,20
 • octan butylu 3,47
 • octan etylu 0,74
 • w.alif.inne 0,49
 • alk.alif.inne 0,41
 • pył 1,24
 • p.pozostałe 0,42
 • RAZEM 13,93
 • Suma gazów 12,13
 • Suma pyłów 1,80

Kooperol Sp.z o.o., Zduny 40A, Zduny 40A, 83-115 Swarożyn

 • dwutl. siarki 6,0
 • dwutl.węgla 1109,95
 • pył 1,21
 • RAZEM 1117,17
 • Suma gazów 1115,96
 • Suma pyłów 1,21

DRAŻEL Sp. z o.o., Malinowska 18, 83-110 Tczew

 • dwutl. azotu 0,86
 • tlenek węgla 98,94
 • pył 0,84
 • p.pozostałe 0,52
 • RAZEM 101,32
 • Suma gazów 99,95
 • Suma pyłów 1,37

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "BOŚ-MET" s.c. Dorota Boś i Jarosław Boś, Borzechowska  17, 83-210 Zblewo

 • ksylen 1,74
 • RAZEM 2,98
 • Suma gazów 2,96

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o., Przemysłowa  2, 64-700 Czarnków

 • dwutl. siarki 315,47
 • dwutl. azotu 113,38
 • tlenek węgla 141,82
 • chlor 16,99
 • dwutl.węgla 62360,05
 • pył 158,45
 • sadza 0,89
 • RAZEM 63107,08
 • Suma gazów 62947,74
 • Suma pyłów 159,34

Krzysztof Maguda Gospodarstwo Rolne, Wesołówko 7A, Wesołówko 7A, 12-160 Wielbark

 • amoniak 5,03
 • p.pozostałe 0,81
 • RAZEM 5,85
 • Suma gazów 5,03
 • Suma pyłów 0,81
 • pyły pozostałe 0,81
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Starogardzki powiat 2012
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
dwutl. siarki
521,06
dwutl. azotu
248,65
tlenek węgla
539,66
dwutl.węgla
189065,14
RAZEM
190732,16
Suma gazów
190491,04
Suma pyłów
241,11

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Rok 2011:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 5,7 126,1(h), 58(24) 96   A - A
pasywny Starogard Gd. 10,3 22,1(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 11,2 26,6(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 20,3 50,0(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 17,4 109,3(1h), 53,9(24) 94,9   A - A
pasywny Starogard Gd. 17,9 25,0(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 12,2 20,2(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 15,9 27,6(m) 100   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36 235(24h) 95,7 58 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 1 - 50,3   A - -
pasywny Starogard Gd. 2,6 - 100   A - -
pasywny Skórcz 2,9 - 100   A - -
pasywny Skarszewy 3,6 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 486,5 707,7(8h max) 94,7   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 31,07   95        

 

Rok 2012:

Czynnik Pomiar Stacja Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 5,3 182,6(h), 21,3(24) 96   A A A
pasywny Starogard Gd. 6,8 30,9(m) 100   A A A
pasywny Skórcz 17,6 21,86(m) 100   A A A
pasywny Skarszewy 10,7 31(m) 92   A A A
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 20,2 144,5(1h) 73   A - A
pasywny Starogard Gd. 16,0 22,7(m) 100   A - A
pasywny Skórcz 11,0 18,3(m) 100   A - A
pasywny Skarszewy 15,8 27,5(m) 100   A - A
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 37 150(24h) 96 64 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 0,9 - 89   A - -
pasywny Starogard Gd. 2,7 - 100   A - -
pasywny Skórcz 3,4 - 100   A - -
pasywny Skarszewy 3,5 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 469 3042(8h max) 80,9   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 35,4   73   Ochr. roś.     

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

<
Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska