Gdańsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

8936 ha co stanowi 34% ogólnej powierzchni gminy . 

Struktura użytków [ha]

grunty orne,
łąki,
pastwiska,
sady, ogrody
grunty ugorowane – 861 ha

 • grunty rolne zabudowane 
 • grunty pod stawami  
 • grunty pod rowami  
 • grunty zadrzewione i zakrzaczone  
Ilość gospodarstw rolnych

brak danych 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych   

Klasy gleby [ha]

brak danych   

Wielkość gospodarstw - ilość

brak danych   

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych   

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych   

Rolnictwo ekologiczne

brak danych   

Charakterystyczne produkty regionalne

brak danych   

Gdynia

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

2065 ha - 100%

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 1575 ha –76%
 • grunty ugorowane   RSA nie posiada danych
 • łąki trwałe  250 ha  – 12%
 • pastwiska trwałe  200ha  – 9%
 • sady  2 ha , - 0,09%
 • pozostałe  38 ha – 1,84 %
Ilość gospodarstw rolnych

80

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak

Klasy gleby [ha]
 • I       -
 • II    0,19
 • IIIa  10,80   
 • IIIb   75
 • IVa    50
 • IVb    80
 • V       409,73 
 • VI      348,06
Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych,nie wykonywano spisu rolnego

średnia wielkość gospodarstwa: 2,7 ha

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych

Rolnictwo ekologiczne

brak

Charakterystyczne produkty regionalne

Brak Informacji.

Powiat Bytowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Struktura użytków [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu za rok 2012

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Klasy gleby [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu za rok 2012

Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Chojnicki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

48 357,0 ha

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 37 425,0
 • użytki zielone 9 416,0
Ilość gospodarstw rolnych

w powiecie znajduje się 4605 w tym 8 dzierżawione z AWRSP oraz Zakład Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak 

Klasy gleby [ha]

grunty orne

 • I-0
 • II-0
 • IIIa - 802,0
 • IIIb - 4931,0
 • IVa - 9407,0
 • IVb  - 7051,0
 • V - 7732,0
 • VI - 7487,0
 • VIz - 1215,0

Użytki zielone:

 • I-  0
 • II - 0
 • III - 182,0
 • IV - 4484,0
 • V - 3678,0
 • VI - 1415,0
 • VIz - 122
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1 -1,99ha - 1176
 • 2 - 4,99 ha - 929
 • 5 - 9,99 ha - 733
 • 10 -14,99 ha - 516
 • 15 - 19,99 ha - 516
 • 20 - 49,99 ha - 420
 • 50 - 99,99ha - 143
 • 100 – 29,99 ha - 21
 • Powyżej 300 ha - 2

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie: brak danych,

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu za rok 2012
Dane z r. 2008

produkcja mleka
[tys. l] Brak danych
produkcja żywca wołowego
[tys. t] Brak danych
produkcja żywca wieprzowego
[tys. t] Brak danych
produkcja zbóż
[tys. t] 81629,2 ton
produkcja ziemniaków
[tys. t] 50780 ton
produkcja buraków cukrowych
[tys. t] 1400
produkcja warzyw
[tys. t] x
produkcja owoców
[tys. t] x

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu za rok 2012

Rolnictwo ekologiczne

W powiecie istnieje 15 gospodarstw ekologicznych - 5 posiadają certyfikat.

 

Razem gospodarstwa ekologiczne powierzchnia upraw  - 107,7 ha
Plantacje roślin energetycznych:

 • Rodzaj plantacji wierzba energetyczna 
 • lokalizacja plantacji - Sławęcin,
 • powierzchnia upraw 20 ha
Charakterystyczne produkty regionalne

Brak danych z powiatu 

Powiat Człuchowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

65 768

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 55 608
 • grunty ugorowane 1 625
 • łąki 5 034
 • pastwiska 3 140
 • sady, ogrody 353
Ilość gospodarstw rolnych

2 594

 • Gmina Człuchów   814
 • Gmina Przechlewo    377
 • Gmina Rzeczenica   364
 • Gmina Koczała   175
 • Gmina Czarne     271
 • Gmina Debrzno   593 
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych 

Klasy gleby [ha]
 • I - 0
 • II - 0
 • IIIa - 1 663
 • IIIb - 4 395
 • IVa - 14 340
 • IVb - 12 638
 • V - 17 825
 • VI - 6 250 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 753
 • 2-5 ha - 486
 • 5-10 ha - 338
 • 10-15 ha - 352
 • 15-20 ha - 116
 • 20-50 ha - 386
 • 50-100 ha - 95
 • 100 – 300 ha - 44
 • > 300 ha - 24

średnia wielkość gospodarstwa w powiecie - brak danych

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych 

Rolnictwo ekologiczne

Gmina Człuchów: 32 gospodarstwa        powierzchnia 567,76 ha

Gmina Przechlewo: 32 gospodarstwa     powierzchnia 840,57 ha

Gmina Rzeczenica: 4 gospodarstwa        powierzchnia    67,90 ha

Gmina Koczała: 18 gospodarstw               powierzchnia  816,02 ha

Gmina Czarne: 32 gospodarstwa              powierzchnia 679,76 ha

Gmina Debrzno: 9 gospodarstw                powierzchnia 219,93 ha

 

Plantacje roślin energetycznych: brak danych
Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne

 • Wyroby z witek brzozowych Antoni Wójcik 77-310 Skowarnki 10/3
 • Rzeźby w drewnie dokumentujące życie wsi Aleksander Ołów 77-310 Człuchów ul.Chrobrego
 • Unikatowe,ręcznie wykonane oprawy ksiąg i kronik Pracownia Introligatorska Przemysław Cisoń 77-310 Debrzno ul.Czerniakowska 3/25
 • Obrazki ręcznie malowane na szkle Krystyna Ciepiela 77-300 Czluchów ul.Woj.Pol. 24
 • Wyroby eko-artystyczne z drewna Owocowego Krzysztof Jałowiec 77-320 Przechlewo,Rzeczenicka 
 • Torby i plecaki z lnu i płótna Krystyna Sobczak 77-310 Buchowo
 • Rzeźby w drewnie,głównie postaci rycerzy Zdzisław Dudzic 77-310 Debrzno Os.35-lecia 13b
 • Wyroby z masy solnej Katarzyna Laskowska 77-300 Człuchów Woj.Pol.
 • Wyroby z siana i suszonych liści Przemysław Dziubiński 77-310 Rozwory 9/2

Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne

 • Mąka debrzneńska
 • Chleb debrzneński
 • Wianek debrzneński
 • Rogalik z wiśniami
 • Miody z ekologicznej pasieki 

Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne

Certyfikat i prawo posługiwania się znakiem „Dziedzictwo Kulinarne-Pomorskie” otrzymały:

 

 • Zajazd „Ostoja” w Sporyszu 8  77-304 Rzeczenica
 • Gospodarstwo Ekologiczne”Leśna  spiżarnia” w Wandzinie  77-300 Człuchów

Powiat Gdański

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

54 979 

Struktura użytków [ha]
grunty orne                                ogólnie w powiecie – 42851 ha  (77,94%)

grunty rolne zabudowane       ogólnie w powiecie – 1634 ha (2,97%)

łąki trwałe                                  ogólnie w powiecie – 4629 ha  (8,42%)

pastwiska trwałe                      ogólnie w powiecie – 4395 ha (7,99%)

sady                                            ogólnie w powiecie – 254 ha (0,46%)

grunty pod stawami                 ogólnie w powiecie –  30 ha (0,06%)

grunty pod rowami                   ogólnie w powiecie –  1186 ha (2,16%) 

Ilość gospodarstw rolnych

4112

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
Klasy gleby [ha]

 I                     114 ha

II                     6151 ha

III                   2651 ha

IIIa                 8904 ha

IIIb                 8671 ha

IV                   4063 ha

IVa                 10149 ha

IVb                 6565 ha

V                    6416 ha                                              

VI                   2134 ha

W                   68 ha

Wsr                17 ha

Ls                   6355 ha

Lz                   1 ha
Wielkość gospodarstw - ilość

 1 - 2 ha                        840

2 - 5 ha                         792
5 -10 ha                        651
10 - 20 ha                     405
20 - 50 ha                     186
50 -100 ha                    270
100 - 300 ha                 67
> 300 ha                        26
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak informacji z powiatu.

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak informacji z powiatu.

Rolnictwo ekologiczne
 • Marek Ugniewski Rotmanka,  Kierunek produkcji: roślinna Wielkość gospodarstwa: 46,08 ha Certyfikat: Agro Bio Test Sp. z o.o. Produkcja roślinna: ziarno, owies, słoma Produkty oferowane do sprzedaży: ziarno, owies, słoma
 • Maria Komornicka Jankowo Gdańskie, Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 12,0 ha Certyfikat: Bioekspert Sp. z o.o. Produkcja roślinna: zboże Produkcja zwierzęca: owce Produkty oferowane do sprzedaży: siano, zboże, orkisz, jagnięta
 • Piotr Szubarczyk Bogatka  Kierunek produkcji: zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 15,1 ha Certyfikat: Agro Bio Test Sp. z o.o. Produkcja zwierzęca: krowy mleczne, jałówki hodowlane Produkty oferowane do sprzedaży: mleko, jałówki
 • Mirosław Barczak Cedry Wielkie Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 5,42 ha Certyfikat: Agro Bio Test Sp. z o.o. Produkcja roślinna: warzywa, ziemnaki Produkcja zwierzęca: kaczki Produkty oferowane do sprzedaży: warzywa świeże i przetwory, ziemniaki, jaja, kaczki
 • Edward Bieszke Czarna Huta,  Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 8 ha Certyfikat: Bioekspert Sp. z o.o. Produkcja roślinna: żyto, owies Produkcja zwierzęca: krowy Produkty oferowane do sprzedaży: jajka
 • Kamil Budzikowski Trzepowo,  Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 9,8 ha Certyfikat: Bioekspert Sp. z o.o. Produkcja roślinna: sadownicza Produkcja zwierzęca: owce-wrzosówki Produkty oferowane do sprzedaży: owce, jagnięcina, aronia, porzeczka czarna, jabłka
 • Urszula Chrzanowska-Lisiecka Kierunek produkcji: roślinna Wielkość gospodarstwa: 9,18 ha Certyfikat: Agrobiotest Sp. z o.o. Produkcja roślinna: żyto, owies, łubin Produkty oferowane do sprzedaży: żyto, owies, łubin
 • Roman Kosater  Przywidz,   Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 34, 95 ha Certyfikat: Bioekspert Sp. z o.o. Produkcja roślinna: ziemniaki, mieszanki zbożowo-strączkowe Produkcja zwierzęca: bydło opasowe, kury zielononóżki Produkty oferowane do sprzedaży: mieszanki zbożowo-strączkowe, bydło opasowe, ziemniaki, kury zielononóżki-jajka
 • Bartłomiej Olszewski  Czarna Huta,  Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 17,06 ha Certyfikat: Bioekspert Sp. z o.o. Produkcja roślinna: zboża, warzywa, ziemniaki Produkcja zwierzęca: bydło, trzoda Produkty oferowane do sprzedaży: kapusta, marchew, burak ćwikłowy, ziemniaki, żywiec wołowy, trzoda chlewna, nabiał – mleko, jaja, seler
 • Halina Sulikowska  Juszkowo, Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 25 ha Certyfikat: Agro Bio Test Sp. z o.o. Produkcja roślinna: owies, pszenica, jęczmień Produkcja zwierzęca: konie wielkopolskie do rekreacji Produkty oferowane do sprzedaży: pszenica, jęczmień, owies, siano
 • Andrzej Ślusarczyk Ełganowo, Kierunek produkcji: roślinna Wielkość gospodarstwa: 3,1 ha Certyfikat: Agro Bio Test Sp. z o.o. Produkcja roślinna: rzodkiewka, koperek, szczypiorek, szczaw, szpinak, buraki, marchew, pietruszka, seler, pory, fasola, bób, sałata, kabaczek, cukinia, ogórki, pomidory, papryka, ziemniaki, zboża Produkty oferowane do sprzedaży: rzodkiewka, koperek, szczypiorek, szczaw, szpinak, buraki, marchew, pietruszka, seler, pory, fasola, bób, sałata, kabaczek, cukinia, ogórki, pomidory, papryka, ziemniaki
 • Jacek Nazim Roztoka,  Kierunek produkcji: roślinna i zwierzęca Wielkość gospodarstwa: 39,5 ha (pod uprawy 24 ha) Certyfikat: Agro Bio Test Sp. z o.o. Produkcja roślinna: owies z wsiewkami luceryny, czerwonej koniczyny i mieszanek trans-polowych Produkcja zwierzęca: genetyczny chów owiec rasy pomorskiej Produkty oferowane do sprzedaży: jagnięcina, owies, siano, słoma 

Ogólna powierzchnia upraw - 177,38 ha

Plantacje roślin energetycznych - brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne
 • Miód pszczółkowski
 
Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 29.08.2007
kategoria: Miody
województwo Pomorskie
Wygląd:

Po wybraniu miód jest gęstą, lepką cieczą. Po pewnym czasie przybiera formę stałą, składającą się z drobnych kryształków. Miód pszczółkowski ma barwę od jasnożółtej

(miód majowy), przez złocistą (miód czerwcowy) do herbaciano-bursztynowej (miód lipcowy). W fazie ciekłej jest półprzeźroczysty, w fazie stałej tę przeźroczystość traci.

Przybiera kształt pojemników, do których jest przelewany.

Rozprowadzany w słoikach głównie o wielkości od 0,5 do 1,25 kg.

Miód dojrzały, świeżo po odwirowaniu z plastrów, tzw. patoka, jest gęstą, lepką cieczą. Około 40 dni od wybrania miód przechodzi w fazę stałą, krystalizuje, tworząc tzw. krupiec. Miód pszczółkowski majowy cechuje się miękką konsystencją, łatwo się rozsmarowuje i posiada wyczuwalne drobne kryształki. Natomiast miód lipcowy posiada konsystencję stosunkowo twardszą.

Zapach przyjemny, słodki, kwiatowy. Smak łagodny, słodki z różnym posmakiem w zależności od terminu zbioru i pożytku, z którego pochodzi. Miód pszczółkowski majowy cechuje się intensywnym, zdecydowanie słodkim smakiem i zapachem. Miód czerwcowy posiada delikatniejszy słodki, kwiatowy smak i zapach. Miód lipcowy charakteryzuje się smakiem najbardziej wyrazistym, ostrzejszym.

Barwa (zewnętrzna i na przekroju) :

Miód płynny jest półprzeźroczysty i posiada barwę: - jasnożółtą (miód majowy) - złocistą (miód czerwcowy) - herbaciano-bursztynową, mniej przejrzystą (miód lipcowy). Po krystalizacji barwa staje się mniej wyrazista, jaśniejsza. Miód traci przeźroczystość. Przyjmuje on barwę w zależności od zbioru: - kremowo-żółtą (miód majowy) - żółtą (miód czerwcowy) - ciemnożółtą (miód lipcowy).

Inne dodatkowe informacje:

Miód pszczółkowski jest bardzo wartościowym produktem odżywczym. Ponadto w związku z tym, że zawiera inhibinę – substancję powstrzymującą rozwój bakterii, cechują go również walory lecznicze. Do niedawna uważany był głównie za lekarstwo. Wykorzystywany jest przy leczeniu chorób serca, układu oddechowego i pokarmowego.

Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:

Pierwsza wzmianka na temat miejscowości Pszczółki, ówcześnie wsi Psolcicz, pochodzi z 1307 roku, dlatego też tę datę uznano za symboliczny rok powstania Pszczółek. Już pierwsze zapiski wiążą wieś z zakonem Cystersów z Oliwy, który słynął z hodowli pszczół i produkcji miodu. W kronikach, które znajdują się w archiwum przy Katedrze Pelplińskiej, pochodzących z lat 1590, 1649 i 1780 wymieniona została wieś Pszczółki przynależna do parafii w Miłobądzu. Zapiski na ten temat pochodzą z wizytacji biskupów i dotyczą m.in. płatności tzw. dziesięciny, która była płacona w płodach rolnych, w tym również miodzie. Według legendy nazwa miejscowości Pszczółki wywodzi się z silnych tradycji bartniczych pielęgnowanych na tych terenach. Tradycje pszczelarskie na terenach Pszczółek przetrwały upływ czasu. Metoda produkcji miodu pszczółkowskiego majowego, czerwcowego oraz lipcowego pozostała niezmieniona od dziesiątek lat. Tradycje związane z wytwarzaniem tego produktu są przekazywane z pokolenia na pokolenie, co zapewnia mu niepowtarzalny, naznaczony lokalnym charakterem smak. Od 1957 roku istnieje w Pszczółkach koło pszczelarzy. W związku z tym można potwierdzić, że co najmniej od 50 lat formuła wytwarzania miodu pszczółkowskiego jest zachowywana zgodnie z tradycją. W październiku 2006 roku w Skowarczu (gmina Pszczółki) otwarte zostało Muzeum Miodu, które ma na celu m.in. promowanie miodu pszczółkowskiego oraz tutejszych tradycji pszczelarskich. Wydarzenie to zainaugurowało obchody 700-lecia Pszczółek. W 2007 roku przypada jednocześnie 50. rocznica utworzenia koła pszczelarzy w Pszczółkach. W kronikach pszczelarskich zachowały się najważniejsze dokumenty – publikacje i notatki dotyczące produkcji miodu. Kroniki zawierają m.in. pochodzące z 1950 roku zobowiązanie pszczelarzy z powiatu gdańskiego dotyczące projekcji miodu, np. uzyskanie przeciętnie 10 kg miodu z pnia i 20 dag wosku pszczelego, a także wysadzenie przez każdego pszczelarza przynajmniej 5 drzewek miododajnych. Z grudnia 1962 roku pochodzą zamieszczone w Głosie Wybrzeża informacje o produkcji miodu na Żuławach oraz jego wysokiej jakości. W tekście Koczownicy z plastra miodu (B. Holub) pochodzącym z 1964 roku można przeczytać o powiązaniach wysokiej produkcji rzepaku oraz cenionego miodu opartego o bazę pokarmową z rzepaku, a także o pojawiających się problemach związanych z wpływem chemizacji w rolnictwie na śmiertelność pszczół. Z wywiadu Spóźniona pszczela wiosna przeprowadzonego z inż. Ignacym Zimnym w 1965 roku można się dowiedzieć o wpływie opóźnionej wiosny na produkcję miodu w tamtym okresie. W artykule zamieszczonym w Magazynie Gdańskim, Magazynie Kolekcjonera „Pałac dla pszczół” w 1997 roku Halina Wik pisała: (…) Wszak Pszczółki swą sympatyczną nazwę zawdzięczają właśnie pszczółce i pszczelarzom, zamieszkującym tutaj od prawieków. Pierwsza wzmianka o tym w zapisach archiwalnych pochodzi z 1307 roku. Wieś pod nazwą Psolcin w 1464 roku znana jest już jako Pszczółki. Stąd dostarczono miód i wosk do Zakonu Cystersów w Oliwie. Dzięki nim w dużej mierze utrwaliła się nazwa miejscowości, która i dzisiaj dzielnie dotrzymuje lokalnej tradycji. (…) Aby utrzymać duże pasieki, muszą być ku temu warunki, czyli odpowiednia ilość miododajnych roślin. Świadomi tego faktu pszczelarze z Pszczółek zasadzili w latach 1948-1949 dwa tys. drzew (klony, lipy, akacje) i teraz po latach to przynosi efekty. Zawsze preferowaliśmy rośliny miododajne, wysiewaliśmy facelię, gorczycę, grykę. Teraz przyszła taka moda, że kosi się łąki, gdy jeszcze nie kwitną kwiaty. Prawdę mówiąc, na łąkach jest już tylko trawa, kwiaty i zioła wyginęły. Nie ma więc tego doskonałego miodu z łąki. Dawniej rosło wiele miododajnych chwastów, np. ognicha, lecz zaczęto stosować środki chemiczne i wiele roślin wyginęło. W ramach wyjaśnienia informacji zawartych w niniejszym artykule należy wspomnieć, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powrócono do tradycji niekoszonych łąk, co pozwala na rozwój roślin miododajnych stanowiących bazę pokarmową miodu czerwcowego. W październiku 2006 roku utworzono interaktywne Muzeum Miodu, w którym można obejrzeć zabytkowe oraz współczesne sprzęty pszczelarskie, prezentowana jest dawna i obecna działalność koła pszczelarzy w Pszczółkach, można również wykonać własną świeczkę, a przede wszystkim posmakować miodu pszczółkowskiego. Powstanie muzeum stanowiło jednocześnie inaugurację obchodów 700-lecia Pszczółek.

 • Piwo Amber
 • Komers International - lider dystrybucji wyrobów alkoholowych w Polsce.
http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-pomorskie 

 

Powiat Kartuski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

60508  

Struktura użytków [ha]

Gmina

Grunty orne

- w tym grunty ugorowane

Łąki

Pastwiska

Sady

i ogrody

Razem użytki rolne

Kartuzy

5194

147

1160

1433

37

7824

Żukowo

9039

460

935

946

59

10979

Przodkowo

4420

246

513

1577

17

6527

Somonino

4122

636

615

996

38

5771

Chmielno

3496

20

393

597

223

4709

Stężyca

7074

70

279

1182

25

8560

Sierakowice

8297

180

1252

933

13

10495

Sulęczyno

4712

187

334

589

8

5643

Razem

w powiecie

46354

76,61%

1946

3,22%

5481

9,06%

8253

13,64%

420

0,69%

60508

100%

 

Ilość gospodarstw rolnych

8710 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych 

Klasy gleby [ha]
 • I – 0,32
 • II – 4,21
 • III – 273,81
 • IIIa – 145,56
 • IIIb – 575,08
 • IV – 3 265,61
 • IVa – 2 780,64
 • IVb – 8 276,97
 • V – 34 584,22
 • VI – 21 835,06
 • VIz – 138,20 
Wielkość gospodarstw - ilość

Stuktura gospodarstw w ha

Kartuzy

Żukowo

Przodkowo

Somonino

Chmielno

Stężyca

Sierakowice

Sulęczyno

Razem

w powiecie

1-1,99

442

215

266

295

201

354

280

52

2105

2-4,99

337

220

304

342

169

261

315

51

1999

5-9,99

363

372

318

239

159

208

495

110

2264

10-14,99

293

153

136

52

110

109

189

112

1154

15-19,99

34

70

57

57

83

74

167

110

652

20-49,99

24

64

16

15

13

165

35

86

418

50-99,99

4

32

 

4

 

2

22

31

95

100-299,99

 

5

1

3

 

 

9

 

18

pow. 300

 

 

 

 

 

 

5

 

5

Razem

1497

1131

1098

1007

735

1173

1517

552

8710

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Żukowo

 • produkcja mleka 2,76 [tyś. 1] 5,96 %
 • produkcja żywca wołowego 0,45 [tyś. t] 0,97 %
 • produkcja żywca wieprzowego 3,3[tyś. t] 7,12 %
 • produkcja zbóż 19,1[tyś. t] 41,21 %
 • produkcja ziemniaków 15,750[tyś. t] 33,98 %
 • produkcja buraków cukrowych - [tyś. t] - %
 • produkcja warzyw 4,7 [tyś. t] 10,11 %
 • produkcja owoców 0,3 [tyś. t] 0,64 %

Gmina Stężyca (dane za rok 2011)

 • produkcja mleka 3,4 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 0,28 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 1,1[tyś. t]
 • produkcja zbóż 9,2 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 9,0[tyś. t]

Gmina Somonino

 • produkcja mleka 5 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 0,3 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 1,1[tyś. t]
 • produkcja zbóż 5,8 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 5,1[tyś. t]
 • produkcja warzyw 0,02 [tyś.t]

Gmina Sierakowice

 • produkcja mleka 10,25 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 2,50 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 6,75 [tyś. t]
 • produkcja zbóż 13,98 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 39,00[tyś. t]
 • produkcja owoców 1,50 [tyś. t]

Gmina Chmielno (dane za rok 2011)

 • produkcja mleka 3,68 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 0,25 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 0,60[tyś. t]
 • produkcja zbóż 5,732 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 4,75[tyś. t]
 • produkcja warzyw 0,115[tyś. t]
 • produkcja owoców 1,136 [tyś. t]

Gminy Kartuzy, Przodkowo, Sulęczyno– bd 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych 

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Dane za rok 2008, za rok 2012 – brak danych

Gmina

Liczba zgłoszeń ze wg na adres zamieszkania zgłaszającego

Powierzchnia całkowita działek (ha)

Całkowita powierzchnia działek użytkowanych rolniczo (ha)

Kartuzy

8

44,43

34,13

Przodkowo

2

18,13

15,41

Sierakowice

6

83,55

53,18

Somonino

3

299,14

269,87

Stężyca

3

75,61

27,43

Sulęczyno

1

52,86

23,92

Żukowo

20

454,53

383,79

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat Kościerski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

48 731

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 38 056
 • grunty ugorowane brak
 • łąki 5 802
 • pastwiska 3 997
 • sady, ogrody 172
 • inne 704
Ilość gospodarstw rolnych

5532

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

 Brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I brak
 • II brak
 • III a 8
 • III b 288
 • IV a 2227
 • IV b 8189
 • V 13324
 • VI 13966
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 1476
 • 2-5 ha 1235
 • 5-10 ha 998
 • 10-15 ha 743
 • 15-20 ha 612
 • 20-50 ha 416
 • 50-100 ha 41
 • 100 – 300 ha 9
 • > 300 ha  2

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie –bd, w gminach:

 • Gmina Miejska Kościerzyna 5,0
 • Gmina Liniewo 10,65
 • Gmina Dziemiany 8,15
 • Gmina Karsin 10,8
 • Gmina Kościerzyna brak danych
 • Gmina Lipusz 5,68
 • Gmina Nowa Karczma brak danych
 • Gmina Stara Kiszewa 8,11
   
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych 

Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw - 6

(2 – produkcja roślinna, 3 – produkcja mieszana, 1 – produkcja bydła mlecznego)

 •  Ogólna powierzchnia upraw    ok. 91 ha
 •  Plantacje roślin energetycznych:
 
      Rodzaj plantacji             topola 

      lokalizacja plantacji       gm. Stara Kiszewa

      powierzchnia upraw      ok. 250 ha
 

      Rodzaj plantacji           wierzba energetyczna 

      lokalizacja plantacji      gm. Stara Kiszewa

 

      powierzchnia upraw     ok. 1 ha
Charakterystyczne produkty regionalne
 • Produkty regionalne: truskawka kaszubska.
 • Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: racuchy, kuch modziowy, bigos kaszubski, kruszonka, zupa z brukwi, plince

Powiat Kwidzynski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

51378  

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 39679 ha, 77%
 • grunty ugorowane- brak
 • łąki 6229 ha, 12%
 • pastwiska 5051, 10%
 • sady, ogrody 417, 1% 
Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych z powiatu 

Klasy gleby [ha]
 • I- 198 ha
 • II- 2468ha
 • IIIa- 4731 ha
 • IIIb- 7896 ha
 • IVa- 14543 ha
 • IVb- 4931 ha
 • V- 4178 ha
 • VI- 2169 ha 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha …485
 • 2-5 ha …450
 • 5-10 ha …400
 • 10-15 ha …221
 • 15-25 ha …269
 • 25-50 ha …36
 • 50-100 ha …126
 • 100 – 200 ha …38
 • > 200 ha …32

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie . Brak danych z powiatu. 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

a) produkcja mleka                                        [tys. l]   19750                                     [%]98,9

b) produkcja żywca wołowego                          [tys. t]  1,66                                       [%]0,008

c) produkcja żywca wieprzowego                       [tys. t]  5,55                                       [%]0,02

d) produkcja zbóż                                          [tys. t]  215,3                                      [%]1,069

e) produkcja ziemniaków                                 [tys. t]  20,9                                        [%]0,103

f) produkcja buraków cukrowych                       [tys. t]  86,8                                        [%]0,431

g) produkcja warzyw                                      [tys. t]  53,4                                        [%]0,26

h) produkcja owoców                                      [tys. t]  0,95                                        [%]0,004

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] 169
 • CaO [kg/ha] 77 
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak

Ilość gospodarstw (wymień jakie)- 2 ogólnorolne
Ogólna powierzchnia upraw [ha]- 311,5

Plantacje roślin energetycznych.

 • Rodzaj plantacji: Plantacja wierzby energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw: 60,1ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja topoli energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Kwidzyn – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw: 19,5ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja wierzby energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Kwidzyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • powierzchnia upraw: 5,0ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja wierzby energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Kwidzyn – Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (plantacja doświadczalna z żywokołów na międzywalu)
  • powierzchnia upraw: 2,0ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja wierzby energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw: 32,4ha
  • plantacja topoli energetycznej: 39,02 ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja wierzby energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Sadlinki – EkoEnergia SP. z o.o.
  • powierzchnia upraw: 3,0ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja topola
  • lokalizacja plantacji: gmina Gardeja – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw: 102,0h
 • Rodzaj plantacji: Plantacja wierzby energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Ryjewo – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw: 22,2ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja topoli energetycznej 
  • lokalizacja plantacji: gmina Prabuty – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw: 14,15ha
 • Rodzaj plantacji: Plantacja topoli
  • lokalizacja plantacji: gmina Sadlinki – rolnicy indywidualni
  • powierzchnia upraw: 38,90ha  
Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne – Nebrowianka – nalewka na bazie śliwki (pochodzenie: gmina Sadlinki, miejscowość Nebrowo),
Powiślańska śliwka w occie (pochodzenie: gmina Kwidzyn, miejscowość Rakowiec)

Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne - brak informacji. 

Powiat Lęborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

32894 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 20819 ha, 63,5%
 • grunty ugorowane 1061 ha, 3,2%
 • łąki 7445 ha, 22,6%
 • pastwiska 3462 ha, 10,5%
 • sady, ogrody 47 ha,  
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Wicko – 683
 • Gmina Cewice – 509
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 965
 • Gmina Łeba, Gmina Lębork - brak danych 
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych  

Klasy gleby [ha]
 • I brak
 • II 19,9953
 • IIIa 1438,4859
 • IIIb 4275,6186
 • IVa 4953,3732
 • IVb 3927,053
 • V 7255,1311
 • VI 3049,0015 
Wielkość gospodarstw - ilość

Gmina Lębork i Gmina Łeba: bd
Gmina Wicko:

 • 1-2 ha 209
 • 2-5 ha 229
 • 5-10 ha 86
 • 10-15 ha 47
 • 15-25 ha 44
 • 25-50 ha 34
 • 50-100 ha 21
 • 100-200 ha 10
 • >200 ha 3

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • do 5 ha 522
 • 5,01 – 10 164
 • 10,01- 50 225
 • 50,01- 100 26
 • 100,01- 200 11
 • > 200 17

Gmina Cewice:

 • 1-2 ha 113
 • 2-5 ha 123
 • 5-10 ha 124
 • 10-15 ha 69
 • 15-100 ha 76
 • 100-200 ha 3
 • >200 ha 1

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie

 • Gmina Cewice 10,86 ha
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska 12,0513 ha
 • Gmina Wicko 10,59 ha 
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych 

Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw: 1; Budasz Mirosław, Lipowa 6, Maszewo Lęborskie, 84-312 Cewice
Ogólna powierzchnia upraw [ha] brak danych
Certyfikat ekologiczny za zboże i siano, warzywa: kapusta, pomidory, ogórki, buraki, papryka.
 

Charakterystyczne produkty regionalne

Brak danych  

Powiat Malborski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

40 031 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 35 530 ha, 88,76%
 • grunty ugorowane – 0%
 • łąki 1 765 ha, 4,41%
 • pastwiska 2 605 ha, 6,51%
 • sady, ogrody 131 ha, 0,33
Ilość gospodarstw rolnych

1 126 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Poza prywatnymi gospodarstwami rolnymi na terenie powiatu funkcjonują:
RSP „Wolność” w Gnojewie, prowadząca produkcję roślinną i usługi zbioru buraka cukrowego
RSP „Zwycięstwo” w Lichnowach, prowadząca produkcję roślinną i zwierzęcą.
Wielkości upraw nie podano ze względu na tajemnicę handlową. 

Klasy gleby [ha]

grunty orne  

 • I 1 018
 • II 11 304  
 • IIIa 14 151  
 • IIIb 6 292  
 • IVa 2 081  
 • IVb 531 
 • V 140
 • VI 144

użytki zielone

 • I 45
 • II 1 676
 • III 1 401
 • IV 648
 • V 413
 • VI 187
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 114
 • 2-5 ha 167
 • 5-10 ha 181
 • 10-15 ha 146
 • 15-20 ha 154
 • 20-50 ha 261
 • 50-100 ha 67
 • 100 – 300 ha 22
 • > 300 ha 14

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie

 • gmina Lichnowy: 61,48 ha
 • gmina Malbork: 22,09 ha
 • gmina Miłoradz: 45,14 ha
 • gmina Nowy Staw: 36,66 ha
 • gmina Stare Pole: 37,03 ha

średnio w powiecie: 40,48 ha 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 • produkcja mleka 20 275 [tys. l] 86,93 [%]
 • produkcja żywca wołowego 1 600 [tys. t] 6,86 [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 1 035 [tys. t] 4,44 [%]
 • produkcja zbóż 138,77 [tys. t] 0,59 [%]
 • produkcja ziemniaków 55,30 [tys. t] 0,24 [%]
 • produkcja buraków cukrowych 206,80 [tys. t] 0,89 [%]
 • produkcja warzyw 10,13 [tys. t] 0,04 [%]
 • produkcja owoców 3,28 [tys. t] 0,01 [%] 
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Zużycie nawozów w poszczególnych Gminach jest zbliżone, a w powiecie kształtuje się następująco:

 • NPK średnio w powiecie: 390 kg/ha (N: 135 kg/ha, P: 160 kg/ha, K: 95 kg/ha),
 • CaO średnio w powiecie: 350 kg/ha 
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
Ilość gospodarstw (wymień jakie) – 1, uprawa warzyw w Janówce, gm. Stare Pole
Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 2,3 ha
Plantacje roślin energetycznych
Brak 

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne, wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne:
2 produkty zarejestrowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku:

 • gołąbki z pęczaku z grzybami – Koło Gospodyń Wiejskich Stogi,
 • Wieprzowina z grzybami w słojach z Żuław – Gospodarstwo Agroturystyczne Aleksandra Reksa, Kamionka.

 

Powiat Nowodworski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

38 720

Struktura użytków [ha]

grunty orne: 32 248 / 83,29 %

grunty ugorowane: 5 / 0,01 %

łąki: 4 426 / 83,29 %

pastwiska: 1 9915,14 %

sady, ogrody: 50 / 0,13 %

inne: - / 0

Ilość gospodarstw rolnych

1 524

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Gospodarstwo prawne:

 • 3 791 ha - gm. Stegna
 • 13 ha - gm. Sztutowo
Klasy gleby [ha]

I - 1 211         
II - 13 440
IIIa - 9 781    
IIIb - 5 822
IVa - 3 373  
IVb - 1 986
V  -  818  
VI - 327

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 263
 • 2-5 ha - 274
 • 5-10 ha - 236
 • 10-15 ha - 183
 • 15-25 ha - 200
 • 25-50 ha - 280
 • 50-100 ha - 62
 • 100 – 200 ha - 14
 • > 200 ha - 12

średnia wielkość gospodarstwa [ha]  w gminie:

 • Gmina Nowy Dwór Gd.: 22,00
 • Gmina Krynica Morska: 4,04
 • Gmina Ostaszewo: 13,00
 • Gmina Stegna: 16,00
 • Gmina Sztutowo:  21,20
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]   ~ 190
 • CaO [kg/ha]   ~ 400
Rolnictwo ekologiczne

brak

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne:  potrawy z ryb    
Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne - potrawy z ryb
Pieczenia domowego chleba, przygotowywania serów czy śledzi na sposób mennonicki można nauczyć się podczas warsztatów organizowanych przez Pracownię Kuchni  Regionalnej działającą przy Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim.
 

Powiat Pucki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

30883 ha.

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 19 711
 • grunty ugorowane - brak danych
 • łąki - 8 020
 • pastwiska - 1 922
 • sady, ogrody - 124
 • inne - 1 354 
Ilość gospodarstw rolnych

3547 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych z powiatu.

Klasy gleby [ha]
Grunty orne
 • I - 9
 • II - 494
 • IIIa - 3 000
 • IIIb - 4 070
 • IVa - 4 350
 • IVb - 3 950
 • V - 2 915
 • VI - 1 016 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha              1 303
 • 2-5 ha              1 197
 • 5-10 ha            465
 • 10-15 ha          167
 • 15-20 ha          187
 • 20-50 ha          159
 • 50-100 ha        51
 • 100-300          11
 • > 300 ha          7
 

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

8,7 – średnia z powiatu 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

a) produkcja mleka                                        [tys. l]                                          14 [%]

b) produkcja żywca wołowego                     [tys. t]                                            5 [%]

c) produkcja żywca wieprzowego                [tys. t]                                          30 [%]

d) produkcja zbóż                                           [tys. t]                                          39 [%]

e) produkcja ziemniaków                             [tys. t]                                             8 [%]

f) produkcja buraków cukrowych                [tys. t]                                                 [%]

g) produkcja warzyw                                     [tys. t]                                              3 [%]

h) produkcja owoców                                   [tys. t]                                              1 [%] 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] – brak danych
 • CaO [kg/ha] – brak danych 
Rolnictwo ekologiczne

Na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego.

Ilość gospodarstw  - 8

Ogólna powierzchnia upraw [ha] - 117 ha

 

Plantacje roślin energetycznych:

 • Rodzaj plantacji: Wierzba energetyczna;
 • lokalizacja plantacji: gmina Puck;
 • powierzchnia upraw 100 ha. 
Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne, wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne - brak danych z powiatu. 

Powiat Starogardzki

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63482 ha

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 50213 ha 79,09%
 • łąki 7501 ha 11,81 %
 • pastwiska 3376 ha 5,32 %
 • sady 420 ha 0,66 %
 • inne 1972 ha 3,1
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Bobowo: 463 (dane za 2011 r.)
 • Gmina Lubichowo: 658
 • Gmina Skarszewy: b.d.
 • Gmina Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 – 36)
 • Gmina Starogard Gdański: 97
 • Gmina Czarna Woda: indywidualne: 108, ANR: 1, Lasy Państwowe: 1
 • Gmina Kaliska: 381
 • Gmina Osiek: 539
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1213
 • Gmina Smętowo Graniczne: 392
 • Gmina Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 558
 • Gmina Osieczna: b.d 
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Gmina Wiejska Skórcz:

 • RSP- 453 ha,
 • przedsiębiorstwa- 623 ha,
 • nadleśnictwa 25 ha,
 • parafie- 168 ha.

Gmina Czarna Woda:

 • ANR – 165 ha,
 • Lasy Państwowe – 36 ha
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1311 
Klasy gleby [ha]

bez gmin Bobowo, Osieczna, Zblewo, Wiejskiej Starogard Gdański

Gmina Lubichowo:

 • I -
 • II -
 • IIIa 29
 • IIIb 176
 • IVa 971
 • IVb 1056
 • V 1199
 • VI 779

Gmina Skarszewy:

 • I -
 • II 6
 • IIIa 171
 • IIIb 480
 • IVa 1687
 • IVb 3354
 • V 2379
 • VI 1336

Gmina Miejska Skórcz:

 • I
 • II 0,5
 • IIIa 90,5
 • IIIb 39,0
 • IVa 33,4
 • IVb 0,9
 • V 11,3
 • VI 0,4

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • I 0
 • II 0
 • IIIa 44
 • IIIb 118
 • IVa 325
 • IVb 242
 • V 336
 • VI 186

Gmina Kaliska:

 • I
 • II
 • IIIa
 • IIIb
 • IV 171 ha
 • Iva 4
 • IVb 117
 • V 757
 • VI 1769

Gmina Osiek:

 • I -
 • II -
 • IIIa -
 • IIIb 26
 • IVa 27
 • IVb 367
 • V 779
 • VI 1340

Gmina Smętowo Graniczne:

 • I -
 • II 48,90
 • IIIa 670,13
 • IIIb 1778,93
 • IVa 1835,88
 • IVb 571,84
 • V 480,71
 • VI 67,86

Gmina Wiejska Skórcz:

 • I 0
 • II 3
 • IIIa 833
 • IIIb 2008
 • IVa 1793
 • IVb 592
 • V 724
 • VI 293

Gmina Czarna Woda:

 • I
 • II
 • IIIa
 • IIIb
 • IVa i IVb 194
 • V 254
 • VI 447 
Wielkość gospodarstw - ilość

(Bez gmin: Osiek, Osieczna i Skarszewy)

 • 1-2 ha 1594
 • 2-5 ha 1254
 • 5-10 ha 764
 • 10-15 ha 623
 • 15-25 ha 423
 • 25-50 ha 121
 • 50-100 ha 57
 • 100 – 200 ha 17
 • > 200 ha 8

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Gmina Bobowo: 8,78 (dane za 2011 r.)
 • Gmina Lubichowo: 7,5 ha
 • Gmina Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. ( za rok 2010 - 5 ha)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: b.d. (dane za 2011 r. - 12,50 ha)
 • Gmina Czarna Woda: 6,4 ha
 • Gmina Kaliska: b.d. (dane za 2011 r. - 5,70 ha)
 • Gmina Osiek: b.d. (2011 r. - 4,14 ha)
 • Gmina Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Zblewo: b.d.
 • Gmina Smętowo Graniczne 16,29 ha
 • Gmina Wiejska Skórcz: 13,40 (13 ha) 
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • produkcja mleka 40 [tys. l] [%]
 • produkcja żywca wołowego 0,05 [tys. t] [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 0,40 [tys. t] [%]
 • produkcja zbóż 1,20 [tys. t] [%]
 • produkcja ziemniaków 0,15 [tys. t] [%]
 • produkcja buraków cukrowych - [tys. t] [%]
 • produkcja warzyw 0,01 [tys. t] [%]
 • produkcja owoców [tys. t] [%]

Gmina Wiejska Skórcz:

 • produkcja mleka [tys. l] 2273 [%] 1,94
 • produkcja żywca wołowego [tys. t] 340 [%]0,29
 • produkcja żywca wieprzowego [tys. t] 3870  [%]3,31
 • produkcja zbóż [tys. t] 9471 [%]80,98
 • produkcja ziemniaków [tys. t] 2502 [%]2,14
 • produkcja buraków cukrowych [tys. t] 12400 [%]10,60
 • produkcja warzyw [tys. t] 600 [%]0,51
 • produkcja owoców [tys. t] 272 [%]0,23

Pozostałe gminy-brak danych 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Miasto Starogard (dane za 2011 r.):

 • NPK [kg/ha] 200
 • CaO [kg/ha] 50

Gmina Wiejska Skórcz:

 • NPK [kg/ha] 200-340
 • CaO [kg/ha] 600 
Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw (wymień jakie) 1- LABOFARM
Ogólna powierzchnia upraw [ha]- 4,00

Plantacje roślin energetycznych-brak danych 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat starogardzki:
Informacje na temat kuchni regionalnej na stronie:
http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=3eb7e4858403b3308ddb39f96953d4ca&pp=46&id=299

Sołectwo Zelgoszcz (gmina Lubichowo):

 • produkty regionalne: kiełbasa polska ze słoika
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony

Sołectwo Kopytkowo (gmina Smętowo Graniczne):

 • produkty regionalne: jaja faszerowane, bigos po kociewsku, smalec z skwarkami + ogórek kiszony
 • wyroby regionalne stanowiące dziedzictwo: rękodzieła, obrusy haftowane z motywem kociewskim.
 • Dziedzictwo kulinarne jak i rękodzieła zawarte są w różnych pieśniach gwary kociewskiej, np. Pieśń pt: „Smakuj, pracuj“. Produkty regionalne i wyroby dziedzictwa kulinarnego podtrzymuje działające koło gospodyń wiejskich w Kopytkowie.

Sołectwo Zimne Zdroje (gmina Osieczna):

 • produkty regionalne: pasztet z grzybów, kluski kociewskie, dynia po królewsku,
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony, jagody we własnym soku, kurczak wędzony

Sołectwo Osówek (gmina Osieczna):

 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: kura w potrawce, pieróg z gomułką, szandor, chleb ze smalcem, chleb bieda, sok z kwiatu czarnego bzu, drożdżówka kiszona,

Sołectwo Osieczna (gmina Osieczna):

 • produkty regionalne: dynia po kociewsku, borówki w zalewie octowej
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: jagodnica po kociewsku, kurczak wędzony

Sołectwo Czarne (gmina Kaliska):

 • Produkty regionalne: chleb wypiekany w piecu chlebowym
 • Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: szandar 

Powiat Sztumski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

54107 

Struktura użytków [ha]

Brak danych z gmin Stary Targ i Sztum
Gmina Stary Dzierzgoń -

 • grunty orne-10249,94
 • grunty ugorowane -
 • łąki i pastwiska-2655,76
 • sady, ogrody- 16,19

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha] – 7685,69
 • Struktura użytków [ha] (% całości użytków rolnych) – 97,71
 • grunty orne - 6405,40
 • łąki – 500
 • pastwiska- 595,22

Gmina Dzierzgoń

 • Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha] – 11 272
 • Struktura użytków [ha] (% całości użytków rolnych)
 • grunty orne – 9124 (12,4%)
 • grunty ugorowane 209
 • łąki – 1397 (9,19%)
 • pastwiska- 752
 • sady, ogrody 11 (0,09) 
Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z gmin Stary Targ i Sztum

 • Gmina Stary Dzierzgoń – 479
 • Gmina Mikołajki Pomorskie – 417
 • Gmina Dzierzgoń - 406 
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Spółka z.o. ANR – 1484,11 ha 

Klasy gleby [ha]

Dane z r.2011 Gminy Sztum, Dzierzgoń, Stary Targ

 

Gmina

Klasy gleby

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

 

Mikołajki Pomorskie

0,00

0,00

659,20

1 782,18

2 487, 35

708,39

414, 58

353,70

Gmina Sztum

4,60

68,44

1894,11

2342,00

2448,30

827,64

930,00

434,90

Gmina Dzierzgoń

3,68

394,27

1478,12

3348,70

2213,90

1686,00

230,00

216,41

 

Gmina Stary Dzierzgoń

0,00

0,00

241,52

4735,37

3067,37

1221,84

777,16

174,57

Gmina St.Targ

3,41

98,20

2352,9

3168,08

2930,72

526,08

205,70

176,37

 

Razem

11,69

560,91

6625,85

15376,33

13 147,64

4969,95

2557,44

1355,95

 

Wielkość gospodarstw - ilość

Wielkość gospodarstw

Ilość gospodarstw w gminie

Gmina Sztum

Gmina Dzierzgoń

Gmina Mikołajki Pomorskie

Gmina Stary Dzierzgoń

Gmina Stary Targ

1-2 ha

90

59

203

64

49

2-5 ha

49

73

69

79

124

5-10 ha

57

66

33

90

46

10-15 ha

164

56

17

18

48

63

91

47

90

79

 

15-25 ha

152

25-50 ha

50-100ha

19

21

32

29

100-200ha

9

3

5

6

7

16

 

>200ha

Średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

20-50

30

12,99

23,92

20-35

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Dzierzgoń
udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 • produkcja mleka 6200365 [tys. l] [%]
 • produkcja żywca wołowego 0 [tys. t] [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 6275000 [tys. t] 88,23 [%]
 • produkcja zbóż 356073 [tys. t] 0,63 [%]
 • produkcja ziemniaków 11200 [tys. t] [%]
 • produkcja buraków cukrowych 320000 [tys. t] [%]
 • produkcja warzyw 0 [tys. t] [%]
 • produkcja owoców 0 [tys. t] [%]

Pozostałe gminy – b.d. 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Gmina Dzierzgoń

 • NPK [kg/ha] 251,00
 • CaO [kg/ha] 218,00

Pozostałe gminy – b.d. 

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Ilość gospodarstw (wymień jakie) – 8
Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 146,36
Plantacje roślin energetycznych-brak danych
Podział ze względu na rodzaj upraw i położenie:

 • sady: 17,13 ha (obręb Barlewice, gm. Sztum; obręb Jasna, gm. Dzierzgoń);
 • uprawy rolnicze: 22,70 ha (obręb Jasna, gm. Dzierzgoń; obręb Zajezierze, gm. Sztum; obręb Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń);
 • trwałe użytki zielone: 106,53 ha (obręb Cygusy, gm. Sztum; obręb Zajezierze, gm. Sztum, obręb Jasna, gm. Dzierzgoń; obręb Barlewice, gm. Sztum).

 

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne:

 • Wyroby piekarnicze, cukiernicze: serduszka z marcepanu.
 • Pierogi z kaszą gryczaną

Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne

 • Miody pitne
 • Kiełbasa z gorczycą z Piekła 

Powiat Słupski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

117 351 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne- 87 335 ha, 74 %
 • łąki- 18 652 ha, 16 %
 • Pastwiska- 8 198 ha, 7%
 • Sady, ogrody- 265 ha, 0,6 %
 • Inne grunty-2 901 ha, 2,4 % 
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Damnica - 409
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 522
 • Gmina Główczyce - 847
 • Gmina Kobylnica - 813
 • Gmina Kępice - 506
 • Gmina Potęgowo - 597
 • Gmina Słupsk -1077
 • Gmina Smołdzino - 557
 • Gmina Ustka - 991
 • Miasto Ustka - bd

Razem: 6 391 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Gmina Damnica - Spółki z o.o. ( ilość 5, 5000,57 ha),
  • parafie (ilość 2, 29, 32 ha),
  • jednostki Skarbu Państwa 702 ha
 • Gmina Dębnica Kaszubska - bd
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - 813
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - brak
 • Gmina Słupsk - bd
 • Gmina Smołdzino - brak
 • Gmina Ustka - 465,2065
 • Miasto Ustka - bd 
Klasy gleby [ha]
 • I brak
 • II 7,17
 • III 17441
 • IV 29 753
 • V 19 490
 • VI 5 652

Zestawienie bez danych z Gmin Słupsk, Potęgowo i Kępice  

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 2 115
 • 2-5 ha 1 689
 • 5-10 ha 935
 • 10-15 ha 490
 • 15-25 ha 334
 • 25-50 ha 268
 • 50-100 ha 175 dane bez gmin Dębnica Kaszubska i Smołdzino ( >15 -215)
 • 100 – 200 ha 62
 • > 200 ha 50

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 12,57- dane bez gm. Potęgowo  

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów – Gmina Ustka 

 • a) produkcja mleka 20 [%]
 • b) produkcja żywca wołowego -- [%]
 • c) produkcja żywca wieprzowego 25 [%]
 • d) produkcja zbóż 40 [%]
 • e) produkcja ziemniaków 10 [%]
 • f) produkcja buraków cukrowych -- [%]
 • g) produkcja warzyw 2,5 [%]
 • h) produkcja owoców 2,5 [%]

Pozostałe Gminy – brak danych  

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych. 

Rolnictwo ekologiczne

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Ilość gospodarstw – 1
 • Ogólna powierzchnia upraw - 337 ha
 • Plantacje roślin ekologicznych - bd
 • Rodzaj plantacji: produkcja zbóż - 337 ha

Gminy Główczyce,

 • Dane w ARiMR Słupsk ul. Jana Pawła II

Gmina Kępice:

 • Ilość gospodarstw – 3
 • Ogólna powierzchnia upraw - bd
 • Plantacje roślin ekologicznych:
 • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna lokalizacja plantacji teren gminy Kępice w miejscowościach: Przytocko, Płocko, Pustowo, Osowo, Barcino, Obłęże - o łącznej pow. 37 ha

Kobylnica – nie występują
Gmina Potęgowo:

 • Ilość gospodarstw – 2
 • Ogólna powierzchnia upraw - bd
 • Plantacje roślin ekologicznych - bd
 • Rodzaj plantacji: produkcja zbóż - bd

Gmina Słupsk – nie występują

Gmina Smołdzino – nie występują
Gmina Ustka:

 • Ilość gospodarstw – 4
 • Ogólna powierzchnia upraw – 500 ha
 • Rodzaj plantacji: produkcja roślin energetycznych - wierzba energetyczna- Objazda

Miasto Ustka – brak  

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne - Onisówka – nalewka na miodzie produkowana we wsi Krzemienica gm. Słupsk
 

Powiat Tczewski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 948 powierzchnia ewidencyjna 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 41 529 ha; 81,5%
 • grunty ugorowane —
 • łąki 3 372 ha; 6,6%
 • pastwiska 3 166 ha; 6,2
 • sady 1 106 ha; 2,2%
 • grunty pod stawami i rowami 464 ha; 0,9
 • grunty rolne zabudowane 1 311 ha; 2,6% 

 

Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Tczew 983
 • Miasto Tczew 48
 • Miasto i Gmina Pelplin 510
 • Gmina Subkowy 419
 • Gmina Morzeszczyn 286
 • Miasto i Gmina Gniew 1 030

Razem w powiecie: 3 276 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Miasto i Gmina Pelplin – 2 771 ha
 • Gmina Subkowy – 69,3703 ha (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Radostowie)
 • Gmina Tczew – 2 291 ha 
Klasy gleby [ha]
 • I - 166,388
 • II - 1 874,3781
 • IIIa - 12 709,8906
 • IIIb - 10 774,8067
 • IVa - 9 886,1333
 • IVb - 3 696,9224
 • V - 3 071,0888
 • VI - 1 792,6458 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 814
 • 2-5 ha - 676
 • 5-10 ha - 617
 • 10-15 ha - 398
 • 15-25 ha - 391
 • 25-50 ha - 235
 • 50-100 ha - 103
 • 100 – 200 ha - 27
 • > 200 ha - 15

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 12,5 ha 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 • produkcja mleka [tys. l] 18 975 tys.l. [%]
 • produkcja żywca wołowego [tys. t] 5100 t [%]
 • produkcja żywca wieprzowego [tys. t] 9000 t [%]
 • produkcja zbóż [tys. t] 129 429 t [%]
 • produkcja ziemniaków [tys. t] 17 600 t [%]
 • produkcja buraków cukrowych [tys. t] 91 400 t [%]
 • produkcja warzyw [tys. t] 1 300 t [%]
 • produkcja owoców [tys. t] 14 500 t [%] 
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] 410kg/ha
 • CaO [kg/ha] 210kg/ha 
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Ilość gospodarstw (wymień jakie) - 2 w miejscowości Szprudowo, gm. Gniew, w Miłobądzu, gm. Tczew
Ogólna powierzchnia upraw [ha] 67
Plantacje roślin energetycznych
Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna, lokalizacja plantacji: Narkowy, powierzchnia upraw: ok. 0,50 ha oraz na terenie gminy Gniew, powierzchnia uprawy 40 ha
 

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne

 • Miód Rajskie Pólka
 • Rakowiecki Ser Kozi
 • Opaleńskie Powidła Śliwkowe
 • Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne:
 • Fafernuski kociewskie
 • Grochowinki kociewskie (chruściki, faworki) 

Powiat Wejherowski

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

49 754,7 bez  Gminy Gniewino

Struktura użytków [ha]

Brak ogólnej informacji z powiatu w tym:
 

 • Gmina Łęczyce

grunty orne 6753,61ha
grunty ugorowane
łąki 1440,18ha
pastwiska 980,87ha
sady, ogrody 25,03ha

 • Gmina Wejherowo

grunty orne 4238ha
grunty ugorowane
łąki 1210ha
pastwiska 547ha
sady, ogrody 58ha
grunty rolne pod zabudową 162ha
grunty pod stawami 9ha
rowy 105ha

 • Gmina Szemud

grunty orne 73,82%
grunty ugorowane
łąki 8,75%
pastwiska 13,87%
sady, ogrody 0,17%
grunty roilne zabudowane 3,39%

 • Miasto Rumia

grunty orne 286ha
grunty ugorowane
łąki 260ha
pastwiska 2049ha
sady, ogrody 2049ha

 • Gmina Luzino

grunty orne3870,5ha
grunty ugorowane
łąki pastwiska 1278,4ha
sady, ogrody26,7ha
rowy i nieuzytki 176,2ha
inne 2,3ha

 • Miasto Reda

grunty orne 404ha
grunty ugorowane
łąki 771ha
pastwiska 79ha

 • Gmina Choczewo

grunty orne 6500ha
grunty ugorowane 150ha
łąki 1009ha
pastwiska 1192ha
sady, ogrody 30ha

 • Gmina Linia

grunty orne 69,29%
grunty ugorowane 6,44%
łąki 17,47%
pastwiska 6,1%
sady, ogrody 0,39%
plantacje wieloletnie 0,31%

 • Miasto Wejherowo

grunty orne 70%
grunty ugorowane
łąki 30%
pastwiska
sady, ogrody

 • Gmina Gniewino - brak danych

 

Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Szemud  - 1776
 • Miasto Rumia - 135
 • Gmina Luzino - 802
 • Miasto Reda - 282
 • Gmina Choczewo - 564
 • Gmina Linia - 300
 • Miasto Wejherowo - 61
 • Gmina Gniewino , Łęczyce , Gmina Wejherowo  - brak danych
   
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Klasy gleby [ha]
 • Gmina Łęczyce

IIIa i IIIb 130ha
IVa i IVb 3400ha
V 270ha
VI 25ha

 • Gmina Szemud 

IIIa 10,45ha
IIIb 51,15ha
IVa 656,26
IVb 1850,91
V 3434,24
Vi 2288,94

 • Miasto Rumia

IIIa 13,3
IIIb1,97
IVa 8,31
IVb 126,78
V 352,74
VI 83,44

 • Gmina Luzino

IIIa 1.2400               
IIIb 67.9305
IVa 680.0933
IVb 1210.7041
V 1355.0827
VI 715.4719

 • Miasto Reda

IIIb 3
IVa 46
IVb 66
V 186
VI 103

 • Gmina Choczewo

II1
IIIa 4,87
IIIb1747
IVa 2141
IVb 1086
V 779
VI 282

 • Gmina Linia

IIIb 7
IVa 205
IVb 773
V 2242
VI 2910
VI 302

 • Miasto Wejherowo

IVa 16
IVb 74
V 86
VI 51

 • Gmina Gniewino, Łęczyce, Wejherowo - brak danych
Wielkość gospodarstw - ilość
 • Gmina Szemud 

1-2 ha - 535   
5-10 ha - 402   
10-20 ha - 180   
20-30 ha - 253   
30-50 ha - 266   
pow. 50 ha - 140    
średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 6,52

 • Miasto Rumia

1-2 ha - 68   
2-5 ha - 38   
5-10 ha - 70   
10-15 ha  -9   
średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 4,3

 • Gmina Luzino

1-2 ha - 220   
2-5 ha - 211   
5-10 ha - 192   
10-15 ha  i 15-25 ha - 152   
25-50 ha, 50-100 ha i 100 – 200 ha - 27
średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 6,71

 • Miasto Reda

1-2 ha - 59   
2-5 ha - 36   
5-10 ha - 5   
10-15 ha -5   
Powyżej 15 ha - 6

 • Gmina Choczewo

1-2 ha - 234   
2-5 ha - 148
5-10 ha - 79   
10-15 ha - 20   
15-25 ha - 19   
25-50 ha  - 52   
50-100 ha - 3     
100 – 200 ha 5   
> 200 ha 4   
średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 15ha

 • Gmina Linia

1-2 ha - 205   
2-5 ha - 168   
5-10 ha - 58
10-15 ha - 97   
15-25 ha - 155   
25-50 ha - 115   
50-100 ha - 2

 • Miasto Wejherowo

1-2 ha -31   
2-5 ha -18   
5-10 ha -8   
10-15 ha -1   
15-25 ha -2   
25-50 ha -1   
średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie 3ha
 

 • Gmina Gniewino, Łęczyce, Wejherowo- brak danych
   
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • Gmina Linia

- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów:
* produkcja mleka - 450    [tys. l]                       
* produkcja żywca wołowego - 0,5     [tys. t]                   
* produkcja żywca wieprzowego - 0,45   [tys. t]                   
* produkcja zbóż - 10,61  [tys. t]                   
* produkcja ziemniaków - 2,9    [tys. t]   
* produkcja buraków cukrowych - bd [tys. t]                   
* produkcja warzyw -  bd [tys. t]                   
* produkcja owoców - 1,19   [tys. t]   
               

 • Pozostałe gminy –brak danych
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu za rok 2012

Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Charakterystyczne produkty regionalne

Brak danych z powiatu.

Sopot

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

66
Są to niewielkie , rozproszone powierzchnie formalnie uznane za użytki rolne, lecz nie użytkowane rolniczo. 

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 58 ha; 87,9%
 • grunty ugorowane -
 • łąki -
 • pastwiska 5 ha; 7,6%
 • sady, ogrody -
 • grunty rolne zabudowane 2 ha; 3%
 • grunty pod rowami 1 ha; 1,5
Ilość gospodarstw rolnych

1

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Nie ma 

Klasy gleby [ha]
 • I -
 • II -
 • IIIa -
 • IIIb -
 • IVa - 4 ha
 • IVb - 16 ha
 • V - 31 ha
 • VI - 7 ha 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 1
 • 2-5 ha …………
 • 5-10 ha …………
 • 10-15 ha …………
 • 15-25 ha …………
 • 25-50 ha …………
 • 50-100 ha …………
 • 100 – 200 ha …………
 • > 200 ha …………

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 1-2  

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Ogrodnictwo 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Nie ma 

Charakterystyczne produkty regionalne

Nie ma 

Słupsk

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

1 593 

Struktura użytków [ha]

brak danych 

Ilość gospodarstw rolnych

102 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak 

Klasy gleby [ha]

brak danych 

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 50
 • 2-5 ha - 33
 • 5-10 ha - 7
 • 10-15ha - 5
 • 15-25ha - 4
 • 25-50ha - 3
 • 50-100ha - 2
 • 100-200ha -
 • >200ha -

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie - ok 6 ha 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych 

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego- brak danych.
Plantacje roślin energetycznych.
Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Sportowej 73 prowadzona jest uprawa wierzby ekologicznej.
 

Charakterystyczne produkty regionalne

„Słupski koszyk regionalny”powstał z inicjatywy Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, jako konkurs na najlepsze przysmaki regionalne, którego celem było powrócenie do kulinarnych tradycji naszego regionu. Realizując projekt pn. „Słupski koszyk regionalny” Urząd Miejski w Słupsku wspólnie z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku pragnie zjednoczyć wszystkich wytwórców, restauratorów i gastronomów słupskich, aby wzbogacić produkty już znajdujące się w Koszyku. Jest to zbiór najlepszych przysmaków wytworzonych tylko z naturalnych surowców pochodzących z terenów Pomorza Środkowego.
Wybrane i umieszczone w nim kolejne wyroby promowane są przez Biuro Promocji i Integracji Europejskiej słupskiego magistratu m.in. na targach turystycznych ITB w Berlinie.
Poszerzenie oferty Koszyka pozwoli na zintegrowanie działań we wspólnej sprawie, jaką jest rozwój turystyki w naszym regionie.
Konkurs na najlepsze produkty Słupskiego Koszyka Regionalnego odbywa się corocznie w grudniu w Urzędzie Miasta Słupsk.
W zbiorze regionalnych frykasów znajdują się m.in.: serek „Słupski chłopczyk”, makarony, ziarna orkiszowe, ciasteczka antystresowe firmy Orvita, słupskie rogaliki, ciasteczka piwoszki, klawisze słupskie, miód z pasieki Wędrowna Brać z Krzemienicy, grzyby marynowane, przetwory z owoców oraz przetwory rybne takie jak pasta z łososia z wędzarni „Złota Podkowa”, cukierki Pomorzanki, soki z Winnicy Anna de Croy.
Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne-brak informacji.
 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002