Gdańsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

http://www.gdansk.pl/srodowisko 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.gdansk.pl 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

www.gdansk.pl 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.gdansk.pl 

Gdynia

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Bytowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak danych z powiatu 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu 

Powiat Człuchowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Gmina Miejska Człuchów         www.um.czluchow.pl/artykuly/k1,79,pozyskane srodki

Gmina Wiejska Człuchów        www.ugczluchow.pl

Gmina Przechlewo                    www.przechlewo.pl

Gmina Rzeczenica                     www.rzeczenica.pl

Gmina Koczała                           www.koczala.pl

Miasto i Gmina Czarne             www.czarne.pl

Miasto i Gmina Debrzno          www.debrzno.pl

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak Informacji 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak Informacji 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Miejska Człuchów –ścieżki rowerowe, kemping, baza turystyczna służąca rekreacji wodnej

Gmina Wiejska Człuchów - ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, rezerwaty przyrody

Gmina Przechlewo  - www.przechlewo.pl/zakładka Szlaki turystyczne/

Gmina Rzeczenica - www.rzeczenica.pl

Gmina Koczała -  www.koczala.pl /w zakładce turystyka/

Miasto i Gmina Czarne -  www.czarne.pl

Miasto i Gmina Debrzno - www.debrzno.pl

Powiat Gdański

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Powiat Kartuski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • - http://somonino.pl/contents/31
 • - http://somonino.pl/contents/58
 • - www.spow.kartuzy.ibip.pl
 • - www.sierakowice.pl
 • - www.kartuskipowiat.com.pl
 • - www.żukowo.pl
 • - www.chmielno.pl
 • - www.bip.chmielno.pl
 • - www.bip.kartuzy.pl
 • - www.kartuzy.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Utworzenie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy” oraz jej promocja 

 • http://somonino.pl/news/content/564

Utworzenie trasy narciarstwa biegowego pn. „Z nartami w kaszubskie zakątki”

 • http://somonino.pl/news/content/557

„Rewitalizacja miejscowości poprzez utworzenie Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie” 

 • http://somonino.pl/content/content/86/465
 • http://www.projektyue.kartuskipowiat.com.pl
 • www.kartuzy.pl
 • www.sierakowice.pl
 • www.przodkowo.pl
 • http://somonino.pl/contents/64
 • http://somonino.pl/contents/68 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

http://www.projektyue.kartuskipowiat.com.pl 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • http://somonino.pl/contents/44
 • http://somoninogok.pl

Brak informacji z powiatu 

Powiat Kościerski

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

powiatkoscierski.pl

 • zakładka : projekty unijne i inne


miastokoscierzyna.pl

 • zakładka : projekty


www.karsin.pl

 • Na stronie głównej można uzyskać informację o projektach i inwestycjach realizowanych na terenie gminy.


www.nowakarczma.pl

w zakładce „Inwestycje na terenie gminy”


www.koscierzyna.pl

 • na stronie głównej można uzyskać informacje o inwestycjach i projektach realizowanych na terenie gminy


www.starakiszewa.pl

 • na stronie głównej można uzyskać informacje o realizowanych projektach na terenie gminy


www.dziemiany.pl 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Kwidzynski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

http://www.powiatkwidzynski.pl/  

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

http://www.powiatkwidzynski.pl/  

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

http://www.powiatkwidzynski.pl/  

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

http://www.powiatkwidzynski.pl/index,i193.html

Krótki opis dotyczący ciekawych miejsc, które warto zobaczyć
http://www.powiatkwidzynski.pl/index,i206.html

Opis oznakowanych szlaków turystycznych w powiecie
http://www.powiatkwidzynski.pl/index,i205.html 

Powiat Lęborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

www.inwestycje.leba.pl
www.bip.wicko.pl
bip lebork
www.wybierzlebork.pl
http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=336,0,0,1,0,0 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.inwestycje.leba.pl
www.wicko.pl
http://um.lebork.w.interia.pl/foldergwo.pdf
http://www.lebork.pl/elektrocieplownia 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

www.wicko.pl
www.lebork.pl
www.wybierzlebork.pl 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.cewice.pl 

Powiat Malborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Miasto Malbork – www.malbork.pl
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – www.nowystaw.pl
 • Gmina Malbork – www.gmina.malbork.pl
 • Gmina Miłoradz – www.miloradz.malbork.pl
 • Gmina Lichnowy – www.lichnowy.pl
 • Gmina Stare Pole – www.starepole.pl
 • Powiat malborski – www.powiat.malbork.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Miasto Malbork – www.malbork.pl

 • odbudowa wałów kanału Juranda na odcinku łącznie 4,2 km oraz renowacja kanału Juranda i kanału Ulgi na odcinku łącznie 9,6 km – okres realizacji 2014 – 2020,
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku – okres realizacji do 30.06.2015 r.,
 • budowa kolektora kanalizacji deszczowej dn 1800 dla dzielnicy Wielbark w Malborku z wylotem do rzeki Nogat,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na ul. De Gaulle’a, oś. Południe, Międzytorze, ul. Daleka, oś. Słupecka, pas drogi krajowej 22 w Kałdowie, 
 • rewitalizacja parku północnego w Malborku – etap I, 
 • budowa układu kogeneracyjnego w ciepłowni miejskiej, rozbudowa sieci ciepłowniczej na obszarze miasta,
 • realizacja punktu zbierania odpadów oraz instalacji związanych z odzyskiem odpadów na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, 
 • wykorzystanie olejów i tłuszczów nienadających się do spożycia, w tym olejów i tłuszczów odpadowych w produkcji biopaliw, 
 • modernizacja gospodarki cieplnej i modernizacja gospodarki ściekowej,
 • budowa małej elektrowni wodnej na kanale Juranda,
 • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
 • budowa kompleksu basenów i parku rozrywki wodnej oraz przebudowy hotelu wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • projekt ELMOS,
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej od skrzyżowania z ul. Dąbrówki do skrzyżowania ul. Jagiellońska – Słowackiego,
 • remont i przebudowa istniejącego nabrzeża na rzece Nogat w celu dostosowania go dla potrzeb przystani żeglarskiej.

Gmina Malbork – www.gmina.malbork.pl

 • projekt likwidacji niskiej emisji,
 • projekt współfinansowania budowy kolektorów słonecznych
 • projekt usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008 – 2032”
 • projekt dot. współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Nowy Staw – www.nowystaw.pl

 • budowa świetlicy wiejskiej w Lubstowie,
 • budowa placów zabaw na terenie miasta i w kilku sołectwach,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców – zakup komputerów i dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 30 komputerów dla jednostek podległych,
 • rozbudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy,
 • inwestycje w odnawialne źródła energii, fotowoltaika w gminie Nowy Staw,
 • dalsza rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nowym Stawie.

Gmina Stare Pole

 • w 2012 r. zrealizowano projekt, w ramach którego wyremontowano oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków P2 w Starym Polu oraz wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach Kraszewo i Parwark o dł. 4 419,5 mb.
 • otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych. Łącznie dofinansowano usunięcie 1 113 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Powiat Malborski – www.powiat.malbork.pl 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Jak wyżej 
Gmina Stare Pole

 • przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających na starodrzewie w Kaczynosie (park wiejski i dawny cmentarz protestancki).
 • przeprowadzenie rewitalizacji cmentarza mennonickiego w Szaleńcu. brak opisu na stronie www. 
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

 Miasto Malbork

 • ścieżki rowerowe na terenie Miasta Malborka o długości 13,91 km, brak informacji na stronie internetowej.

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • ciąg pieszo - rowerowy w kierunku miejscowości Dębina i miejscowości Lichnowy.
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Rancho w Dębinie” Dębina 1, 82-230 Nowy Staw, tel. 609 569 757, 607 558 028 e-mail: ranchowdebinie@gazeta.pl
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuta i Roman Jeleniewscy ul. Gdańska 16, 82-230 Nowy Staw, tel. 55 271 50 66
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta i Tomasz Loryś Nidowo 20, 82-230 Nowy Staw
   

Brak informacji na stronie internetowej.


Gmina Malbork

 • ścieżka rowerowa Malbork – Kościeleczki,
 • ścieżka rowerowa Tragamin – Lasowice Wielkie,
 • plan utworzenia ścieżki rowerowej w ramach „szlakiem zamków gotyckich” biegnącej od Prabut do Malborka

 

brak informacji na stronie internetowej.
 

 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze u Weni” Kamionka 7A, 82-200 Malbork, tel. 55 272 08 33, 602 102 426 e-mail: unikat@elblag.sprint.pl www.zaciszeuweni.pl
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzózkami” Aleksandra Reksa Kamionka 25, 82-200 Malbork, tel. 55 272 90 15, 506 392 687 www.wypocznij.com.pl/turystyka/reksa/
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Park” Stogi 20 A, 82-200 Malbork tel. 55 272 91 03 www.starypark.pl
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Bocianim Gniazdem” Kamienica 19, 82-200 Malbork, tel. 55 272 20 89, 55 272 64 27, 502 157 256, brak informacji na stronie internetowej.
   

Gmina Miłoradz

 • szlaki turystyczne przy rzekach Wiśle i Nogacie, brak informacji na stronie internetowej.

Gmina Lichnowy

 • ścieżka rowerowa łącząca Lichnowy i Nowy Staw, brak informacji na stronie internetowej.

Gmina Stare Pole

 • trzy ścieżki rowerowe łączące Stare Pole z miejscowościami Ząbrowo (dł. 2,34km i 2,05km) i Kraszewo (dł. 1,77km),
 • partner projektu „Kampania Promocyjna Żuław”, którego celem jest promocja regionu, stworzenie nowego wizerunku oraz wzrost znaczenia turystyki na terenie Żuław. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO, działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna i jest w trakcie realizacji.
 • gmina ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na oznakowaniu 9 km trasy rowerowej, biegnącej „Rowerowym Szlakiem Zamków Powiśla i Żuław”,
 • dwa gospodarstwa agroturystyczne.
 • Brak informacji na stronie internetowej.

Powiat Nowodworski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • www.nowydworgdanski.pl
 • www.mistonowydwor.pl.
 • www.krynicamorska.pl
 • www.ostaszewo.pl
 • www.stegna.pl
 • www.sztutowo.pl
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • www.nowydworgdanski.pl
 • www.sztutowo.pl
 • www.krynicamorska.pl
 • www.ostaszewo.pl
 • www.stegna.pl
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • www.nowydworgdanski.pl
 • www.sztutowo.pl
 • www.krynicamorska.pl
 • www.ostaszewo.pl
 • www.stegna.pl
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • www.zuławy.info.pl
 • http://www.nowydworgdanski.pl/31,mapa-powiatu-i-trasy-rowerowe.html
 • http://www.tuga.info.pl
 • www.zalew.org.pl
 • www.klubnowodworski.pl
 • http://petla-zulawska.pl/

Powiat Pucki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu.

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
 • Miasto Starogard: http://starogard.pl
 • Gmina Czarna Woda – www.czarna-woda.pl
 • Gmina Smętowo Graniczne- www.bip.smetowograniczne.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
 • Miasto Starogard: http://starogard.pl/pl/dokumenty/projekty_unijne
 • Gmina Smętowo Graniczne- www.smetowograniczne.pl 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl 
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
Gmina Czarna Woda – www.czarna-woda.pl (w zakładce turystyka)
Miasto Starogard:

 • Trasy turystyczne w Starogardzie Gdańskim:
 • http://starogard.pl/pl/dokumenty/trasa_turystyczna
 • Trasy rowerowe:
 • http://rowery.kociewie.eu/
 • Baza hotelowa, agroturystyczna:
 • http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=9399fb08f168bb3377970b954c10c380&pp=24&id=189

Szlaki piesze:

 • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
 • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.

Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):

 • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
 • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
 • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
 • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
 • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
 • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.

Szlaki kajakowe:

 • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
 • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
 • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
 • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
 • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl

Ścieżki i trasy rowerowe:

 • http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=archiwum_wd&wd=117
 • www.kociewie.eu/rowery
 • trasa istniejąca: Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe

Gospodarstwa agroturystyczne:

 • www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy 

Powiat Sztumski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

http://www.sztum.pl  

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.powiatsztumski.pl
www.mikołajkipomorskie.pl
http://www.sztum.pl/
http://www.dzierzgon.pl/
http://www.starydzierzgon.pl/
http://www.gminastarytarg.pl/ 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

www.powiatsztumski.pl  

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Mikołajki Pomorskie- www.mikołajkipomomorskie.pl – link „turystyka”
 

Powiat Słupski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Damnica - www.damnica.pl
 • Gmina Dębnica Kaszubska - www.debnica.pl/gmina/index.php?
 • Gmina Główczyce - www.glowczyce.pl
 • Gmina Kobylnica - www. kobylnica.pl
 • Gmina Kępice - www.ip.kepice.pl
 • Gmina Potęgowo - www.potegowo.pl www.gck.potegowo.pl
 • Gmina Słupsk - www.gminaslupsk.pl/strony/menu/218.dhtml
 • Gmina Smołdzino -www.smołdzino.com.pl
 • Gmina Ustka - www.ustka.ug.gov.pl
 • Miasto Ustka - www.ustka.pl/new/index.php?fm+resident&fp=zil&id=214
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - www.debnica.pl/gmina/index.php?
 • Gmina Główczyce - www.glowczyce.pl
 • Gmina Kobylnica -bd
 • Gmina Kępice - www.bip.kepice.pl
 • Gmina Potęgowo - www.potegowo.pl www.gck.potegowo.pl
 • Gmina Słupsk - www.gminaslupsk.pl/strony/meny/218.dhtml
 • Gmina Smołdzino - www.smołdzino.com.pl
 • Gmina Ustka - www.ustka.ug.gov.pl
 • Miasto Ustka - www.ustka.pl/new/index.php?fm+resident&fp=zil&id=215
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Damnica -bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nd
 • Gmina Główczyce - www.glowczyce.pl
 • Gmina Kobylnica -bd
 • Gmina Kępice -bd
 • Gmina Potęgowo -bd
 • Gmina Słupsk - brak
 • Gmina Smołdzino - www.smołdzino.com.pl
 • Gmina Ustka -bd
 • Miasto Ustka - www.ustka.pl/new/index.php?fm+resident&fp=zil&id=216
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Gmina Damnica -bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - ścieżki przyrodnicze, turystyczne, rowerowe, piesze, gospodarstwa agroturystyczne, spływy kajakowe
 • Gmina Główczyce -www.glowczyce.pl - zakładka turystyka
 • Gmina Kobylnica -bd
 • Gmina Kępice - ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne
 • Gmina Potęgowo -bd
 • Gmina Słupsk -www.gminaslupsk.pl/slupsk/menu/42.dhtml - gospodarstwa agroturystyczne
 • www.gminaslupsk.pl/stony/menu/218.dhtml - szlaki turystyczne
 • www.gminaslupsk.pl/strony/menu/45.dhtml- atrakcje na terenie gminy
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka -bd
 • Miasto Ustka - www.lot.ustka.pl/k5-atrakcje-regionu.html
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  

Powiat Tczewski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • www.morzeszczyn.pl
 • www.subkowy.pl
 • www.pelplin.pl
 • http://e-gospodarka.wrotatczewa.pl/projekty-unijne 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • www.morzeszczyn.pl
 • www.pelplin.pl
 • http://e-gospodarka.wrotatczewa.pl/projekty-unijne 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • www.morzeszczyn.pl
 • www.gniew.pl 
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • www.morzeszczyn.pl zakładka przetargi, turystyka, szlaki turystyczne
 • Ścieżki rowerowe: http://miasto.wrotatczewa.pl/miasto-dla rowerzystów 

Powiat Wejherowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Brak danych z powiatu.

 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Miasto Rumia   www.rumia.eu
 • Gmina Luzino   bip.luzino.pl
 • Gmina Choczewo  www.choczewo.pl 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Szemud

 • na terenie gminy znajduje się 13 gospodarstw agroturystycznych,
 • organizowane są wycieczki rowerowe i piesze 

Sopot

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

www.sopot.pl 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.sopot.pl 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

www.sopot.pl 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.sopot.pl 

Słupsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • http://www.wodociagi.slupsk.pl/wodociagi.php
 • http://www.slupsk.pl/gospodarka
 • http://www.pgkslupsk.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • http://www.slupsk.pl/gospodarka 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Najważniejsze ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie miasta:

 • ul. 11 Listopada – Szczecińska – W. Stwosza – Kasprowicza – długość ścieżki 2020 m
 • ul. Sobieskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Grunwaldzkiej – długość ścieżki 1 850 m
 • ul. Wazów – 3 Maja do Batorego – długość ścieżki 1 415 m
 • ul. Wolności – od ul. Kołłątaja do ul. Kopernika – długość ścieżki 1 040 m
 • ul. Kołłątaja (park) – Wojska Polskiego (deptak) – długość ścieżki 950 m
 • ul. Sienkiewicza – Kopernika – Bałtycka – długość ścieżki 2 130 m
 • ul. 9 marca – Jagiełły – Jana Pawła II – Długość ścieżki 520 m
 • ul. Gdańska – od ul. Lotha w kierunku Redzikowa – długość ścieżki 22 350 m
 • ul. Lutosławskiego – od ul. Jana Pawła II do Poznańskiej – długość ścieżki 600 m (dane wg. Strategii Transportowej na lata 2004 – 2012)

Trasy turystyczne:

 • „Szlakiem Słupskich Pomników Przyrody” długość 1 500 m – mała pętla, 3 000 m – duża pętla podstawowa tematyka – pomniki przyrody usytuowane w granicach administracyjnych miasta
 • „Wokół lasku Północnego i Oczyszczalni Ścieków”, długość 4 000 m - podstawowa tematyka – ścieżka przyrodniczo – kulturowa

więcej informacji dostępnych pod adresem:
http://www.slupsk.pl/turystyka 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002