Wybierz powiaty do porównania.WYBÓR KATEGORII

NAZWY POWIATÓW

Zaopatrzenie w wodę - Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

wybierz powiat(y)

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl