Wybierz powiaty do porównania.WYBÓR KATEGORII

NAZWY POWIATÓW

Ścieki - Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

wybierz powiat(y)

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl