Szanowni Państwo, 


          Oddajemy do Państwa dyspozycji kompleksową bazę danych informującą o zrównoważonym rozwoju i stanie środowiska w województwie pomorskim.  Mamy nadzieję, że ułatwi ona Państwu zarządzanie oraz działanie na rzecz środowiska tak, aby województwo pomorskie rozwijało się
w sposób zrównoważony z korzyścią dla mieszkańców regionu i kraju.
         Niniejszy zbiór danych, powstał z inicjatywy Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  i wszystkimi starostwami powiatowymi. W 2009 r. projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
         W 2008 r. modernizacja i aktualizacja bazy danych została przeprowadzona dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej z budżetu Programu Środki Przejściowe oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
         Pilotażowa wersja strony powstała w 2003 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z projektem opracowanym w CIEE, przy współpracy 20 pomorskich powiatów. Pierwszy opracowany zbiór danych zawierał informacje ważne na koniec roku 2002.
         Aktualna baza danych zawiera informacje ważne na koniec 2012 roku oraz w archiwum dane z lat poprzednich. Dzięki temu można prowadzić porównania zmian poszczególnych komponentów w latach 2002-12.
        Wszystkie dane na stronie www.infoeko.pomorskie.pl zostały zebrane i autoryzowane przez osoby upoważnione przez starostę każdego powiatu.
        Baza danych jest corocznie aktualizowana na dzień 31 grudnia. Aktualizacja jest wykonywana przez CIEE według danych dostarczonych przez powiaty. Za prawidłowość dostarczonych danych odpowiada osoba wskazana przez starostę, której nazwisko znajduje się w punkcie „Dane kontaktowe".
       Wszystkie sugestie prosimy kierować do Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.
 

Metryka strony:

Lp Wyszczególnienie Instytucje Wykonawcy Rok
1 aktualizacja danych za rok 2012 CIEE w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Finansowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koordynacja i nadzór – CIEE, Joanna Lepczak-Michalska 
Nadzór merytoryczny – Jadwiga Kopeć 
Zebranie danych – powiaty 
Współpraca i opracowanie danych – Katarzyna Sulewska
Dane - z monitoringu WIOŚ, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Urząd Statystyczny
Wprowadzanie danych na stronę www – Michał Stachowiak oraz Kasper Wawryniuk
2013
2 aktualizacja danych za rok 2011 CIEE w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Finansowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koordynacja i nadzór – CIEE, Joanna Lepczak-Michalska
Nadzór merytoryczny – Jadwiga Kopeć
Zebranie danych – powiaty
Współpraca i opracowanie danych – Katarzyna Sulewska
Dane - z monitoringu WIOŚ, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Urząd Statystyczny
Wprowadzanie danych na stronę www – Michał Stachowiak
2012
3 aktualizacja danych za rok 2010 CIEE w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Finansowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koordynacja i nadzór – CIEE, Joanna Lepczak-Michalska
Nadzór merytoryczny – Jadwiga Kopeć
Zebranie danych – powiaty
Współpraca i opracowanie danych – Katarzyna Sulewska
Dane - z monitoringu WIOŚ, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Urząd Statystyczny
Wprowadzanie danych na stronę www – Michał Stachowiak
2011
4 aktualizacja danych za rok 2009 CIEE w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Finansowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koordynacja i nadzór – CIEE, Joanna Lepczak-Michalska
Nadzór merytoryczny – Jadwiga Kopeć
Zebranie danych – powiaty
Współpraca i opracowanie danych – Katarzyna Sulewska
Dane - z monitoringu WIOŚ, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Urząd Statystyczny
Mapy – Jarosław Czochański
Wprowadzanie danych na stronę www – Michał Stachowiak
2010
5 aktualizacja danych za rok 2008 CIEE w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Finansowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koordynacja i nadzór – CIEE, Joanna Lepczak-Michalska
Nadzór merytoryczny – Jadwiga Kopeć
Zebranie danych – powiaty
Współpraca i opracowanie danych – Katarzyna Sulewska
Dane - z monitoringu WIOŚ, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Urząd Statystyczny
Mapy – Jarosław Czochański
Wprowadzanie danych na stronę www – Michał Stachowiak
2009
6 Projekt nowego wizerunku strony i aktualizacja danych za rok 2006 i 2007 CIEE w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Finansowanie - Unia Europejska ze Środków Przejściowych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koordynacja i nadzór – CIEE, Joanna Lepczak-Michalska
|Nadzór merytoryczny – Jadwiga Kopeć
Projekt strony internetowej – Jacek Kamiński z zespołem
Zebranie danych – powiaty Dane - z monitoringu WIOŚ, Wojewódzki Konserwator Przyrody, SANEPID, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Wprowadzanie danych na stronę www – Grzegorz Rompa, Przemysław Sumisławski
2008
7 Aktualizacja danych za rok 2005 CIEE

Finansowanie – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koordynacja i nadzór – CIEE. Joanna Lepczak-Michalska realizacja,
nadzór merytoryczny – J. Kopeć zebranie danych – powiaty dane z monitoringu - WIOŚ
wprowadzenie danych na stronę www – Grzegorz Rompa
ukończona maj 2006
8 Aktualizacja danych za rok 2004 CIEE

Finansowanie – WFOŚi GW w Gdańsku
Nadzór – CIEE. Joanna Lepczak-Michalska realizacja,
nadzór merytoryczny – J. Kopeć zebranie danych – powiaty dane z monitoringu - WIOŚ
wprowadzenie danych na stronę www – Grzegorz Rompa
2005
9 Aktualizacja danych za rok 2003 CIEE

Finansowanie – WFOŚi GW w Gdańsku
Nadzór – CIEE, Agata Chrul zebranie danych – powiaty
wprowadzenie danych na stronę www - Władysław Czaja
2004
10 Opracowanie zbioru danych za rok 2002 CIEE

Finansowanie – WFOŚi GW w Gdańsku
Realizacja, nadzór merytoryczny – J. Kopeć
zebranie danych – powiaty redakcja – Władysław Czaja
wprowadzenie danych na stronę www – zjednoczenie.com
2003/2004
11 Projekt Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej (CIEE)

Finansowanie – WFOŚ Patronat – Urząd Marsz.
Główny autor – Jadwiga Kopeć
opracowanie strony www – zjednoczenie.com
2003

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002